Michaela Bazalová, Jana Grufíková, Anna Novotná,Marcela Ryšková5/6Elektronický časopisEvangelické akademieBrno
EditorialMichaela BazalováVítám Vás všechny, jménemcelé naší skupiny u čteníprvního vydání našehočasopisu. Jako téma jsmes...
Téměř každé druhé manželství(49,6%) se dnes dle posledníchstatistických průzkumů v Českérepublice rozvede. Přitom každýjde...
ÚvodSyndrom zavrženého rodiče jepoměrně nová porucha. V Českérepublice nemá příliš velkoutradici a není tedy ani vedena vo...
Chvilka oddechu - SudokuManželé leží večer v posteli...Manželka: "Miláčku budeš mě milovatnavždy"?Manžel otráveně: "Ale jo...
5
5
5
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

5

148

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
148
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Transcript of "5"

  1. 1. Michaela Bazalová, Jana Grufíková, Anna Novotná,Marcela Ryšková5/6Elektronický časopisEvangelické akademieBrno
  2. 2. EditorialMichaela BazalováVítám Vás všechny, jménemcelé naší skupiny u čteníprvního vydání našehočasopisu. Jako téma jsmespolečně po dlouhé debatězvolili rozvody. Shodly jsme sen tom, že je to velmi aktuální askoro pro všechny věkovéskupiny dostupné téma.Čas strávený nad přípravouprvního čísla, nás donutilspolupracovat a dokázal, že„když se chce, všechno jde“.Na uvítanou se v našemčasopise dočtete něco málo orozvodech a rozvodovosti vČechách, o tom jak fungujesociální práce s rodinou přirozvodu a neposlední řadě semůžete dočíst o syndromuzavrženého rodiče. Naodlehčenou od četby jsme sipro vás připravily zkouškuvašich mozkových buněk vpodobě sudoku.Věříme a zároveň doufáme,že se vám náš časopis budelíbit a snad vás i zaujme adokáže vám odpovědět nadosud nezodpovězené otázky
  3. 3. Téměř každé druhé manželství(49,6%) se dnes dle posledníchstatistických průzkumů v Českérepublice rozvede. Přitom každýjdeme na radnici nebo do kostelas tím, že se manželství zrovnanám povede, nemyslíte? Aurčitěsi při cestě na svatební cestuneříkáme, že s naším partneremchceme zažívat peklo gradující vrozvodové stání, tahání se o děti abourání společného majetku.Čísla však mluví jasně a tak námnezbývá nic jiného, než sezamyslet nad tím, proč se vlastnětak velký počet manželstvírozpadá.Prototyp 1 – Mladá manželstvíOba dva partneři jsou psychickynevyzrálí a nemají dostatečnouvztahovou inteligenci. Jednodušenevědí, jak o vztah pečovat, anijakého partnera vlastně zdlouhodobého hlediska chtějí.Navíc se velice často berou pokratší známosti, která jimneumožní vyzkoušet si prvnípřekážky ve vztahu. Až když jsouv manželství, zjišťují, že majíodlišné priority, zájmy apředstavy o životě, výchově dětí.V případě mladých manželství setaké dost často děje, že je nášpartner současně i naším prvnímsexuálním partnerem a to můžepartnerský vztah negativněovlivnit. Budeme totiž míttendenci vždy srovnávat, a pokudnemáme možnost našeho partneraporovnat, budeme nad možnourozkoší určitě přemýšlet. Až kdyžmáme srovnání, můžeme pocítitspokojenost, stejně tak jako vevšech jiných oblastech.Prototyp 2 – ManželstvíprotipólůVe společenském povědomí setraduje, že se protiklady vevztazích přitahují a že je tak lepšímít vedle sebe klidného, pokudjsme aktivní a podobně. Někdyse skutečně s partnerem můžemev určitých oblastech doplňovat,avšak v zásadních životníchoblastech bychom měli býtcharakterově podobní. Pokudbudu extrovertní optimista abudu žít s introvertnímflegmatikem, dříve či později zněj zešílím. Jak chcete strávitcelý život s člověkem, který jeúplně jiný, než jste vy? Je tostejné jako s vašimi přáteli, takése dlouhodobě nepřátelíte s lidmi,kteří jsou diametrálně rozdílní,ale mají naopak společné priorityi vlastnosti, jako vy.prototyp 3 – Manželství bezsexuální chemieJeden z nejčastějších prototypůmanželství. Od začátku jim toneklape v ložnici a nefungujemezi nimi takzvaná sexuálníchemie. Ta se bohužel nedávyrobit a odlišná chemie takéznačí na to, že daní dva nejsoukompatibilní, neboli – nehodí sek sobě. Sice se nějakou dobusnaží nerespektovat sexuálnínespokojenost, avšak to zhlediska našich pudů není možné.Uspokojivý sex prostě k životupotřebujeme a naopak, není nichoršího, než prožívat dlouhodoběsex neuspokojivý.Prototyp 4 – Manželství natrucPosledním častým typemmanželství, které většinou končírozpadem je manželství z trucujednoho z partnerů. Jednoduše,jeden z partnerů zažil nepříjemnýrozchod a chce se sňatkem inovým přívalem emocí zahojit.Nebo chce dokázat rodičům, že jejiž dospělý a tak se natrucrozhodne vzít si krátkodobouznámost. Přitom, vstup domanželství bychom měli udělatpro to, že s druhým chceme sdíletceloživotní pouto, nikoliv proto,abychom někomu druhémudokázali naší sílu nebo hodnotu.Závěrem:Možná si dnes říkáte, že vztah nacelý život stejně neexistuje. Že jelepší si prostě někoho vzít a onoto nějak dopadne. Jsem možnávěčný optimista, ale tvrdím, ževztahy na celý život existují, jenmy lidé neumíme ve vztazíchchodit a zbytečně bouráme něco,co jsme po léta stavěli. Věřte, žemůžete mít celoživotníhopartnera, se kterým jste šťastní.Musíte pro to ale něco udělat,naučit se základům vztahovéinteligence. Možná to tedy budechtít trochu práce, ale rozhodněse vám vyplatí. Když se vám totižpodaří pohodu ve vztahu udržet adostatečně o něj pečovat.Fenomén rozvodu v ČRMarcelaRyšková
  4. 4. ÚvodSyndrom zavrženého rodiče jepoměrně nová porucha. V Českérepublice nemá příliš velkoutradici a není tedy ani vedena voficiálních statistikách. Odbornícise v diskuzi nad SZR dělí na dvěčásti. Jedni tvrdí, že tato poruchaneexistuje a druzí vedou diskuzenad jejím názvem a nad tím, zdaspadá do mezinárodní klasifikacesyndromu CAN.Definice:O syndromu zavrženého rodičehovoříme, dojde-li k vypěstovánínekompromisně kladnéhopříklonu dítěte k jednomu – tomuhodnému, milovanému – rodiči asoučasně k nekompromisnímuzavržení rodiče druhého, tohozlého, nenáviděného. Děje se takv rámci rodičovských sporů osvěření dítěte nebo o styk sdítětem. Termín syndromuzavrženého rodiče - jako „proces,kdy dítěti je vůči rodičivštěpován odpor a kritika, kteréjsou neoprávněné anebopřehnané. Avšak děti v naprostévětšině touží po obou rodičích.Bez ohledu na to, jak se domavyskytují a jak v rodině fungují,představují jejich pevné zázemí.Proto také v naprosté většiněpřípadů děti nechtějí, aby serodiče rozcházeli.Druhy SZR:Syndrom zavrženého rodiče jetedy relativně nová porucha,která se v podstatě vyvinula zapodmínek určování opatrovnictví.Důvody pro rychlé rozšířenítohoto syndromu jsou dva: Zaprvé: názor, že matka jevhodnějším a lepšímopatrovníkem dítěte, se začalpovažovat za „sexistický“.Rozhodnutí o opatrovnictví semělo týkat výhradně schopnostístarat se o dítě a ne pohlavírodiče. Za druhé: od koncesedmdesátých a začátkuosmdesátých let vzrůstápopularita společné péče. Tatoobě rozhodnutí způsobila, že sekonečné rozhodnutí oporozovodové péči o dítě staloněkdy téměř nekonečným.Rodiče začali zvyšovat svénaděje na vítězství u soudu tak,že začali své děti programovat apopouzet proti druhému rodiči.V České republiceV České republice se také dosudnevedou žádné statistiky, které byvypovídaly o počtudětí, které jsou obětí PAS a anižádné jiné statistiky související stouto problematikou. Pokudnějaké statistiky existují, jsouvedeny neoficiálně a sloužípouze pro potřeby dané instituceOdhaduje se však, že tatoporucha se každoročně týkázhruba 7600 dětí.Zavržení rodiče může býtchybnou reakcí dítěte, které sesnaží vyrovnat se složitýmipocity.“ Toto zavržení neníospravedlnitelné chovánímzavrženého rodiče a není anipodněcováno rodičempreferovaným. Zavrženívycházející z dítěte se objevujespíše u starších dětí a je neméněčastým způsobem, jak k zavrženírodiče docházíZavržení rodiče dítětem může býtospravedlněno chováním danéhorodiče, který dítě např. týrá,psychicky deptá nebo je dítěsvědkem domácího násilí,projevů zuřivosti, agrese apod.Sbližování dítěte a rodiče, kteříse sobě odcizili, představujenáročný proces, v němž neplatíjednoduchá doporučení. Je třebavytvořit prostor pro tento vztah vrámci existujících rodinnýchvztahů. V rámci převažujícíhomodelu to znamená, že žena musípřipustit, že muž, k němuž jesama kritická, může být pro dítěpřínosem. Zejména pro ženybývá těžké uvěřit, že dítě vidíotce jinak, nežli jej hodnotí ony.Laici často věří, že dítěti čirodičům je třeba domluvit,přesvědčit je nebo jim něcovysvětlit. To ovšem bývá zřídkaúspěšné. Zkušení terapeuté zažilinejspíš i případy, kdy dojde kopětovnému navázání kontaktupři prvním setkání, jakobyzázrakem či snad odlišností tétosituace. Většinou jde odlouhodobý proces, kterývyžaduje od terapeutů trpělivost;tlak na urychlení mívá někdykontraproduktivní efekt.Syndrom zavrženého rodičeAnna Novotná
  5. 5. Chvilka oddechu - SudokuManželé leží večer v posteli...Manželka: "Miláčku budeš mě milovatnavždy"?Manžel otráveně: "Ale joooo."Manželka: "A když zemřu, oženíš seznova?"Manžel: "Ale joooo."Manželka: "Hm, a spali byste v našíposteli?"Manžel: "Nevím, asi jo."Manželka: "A schoval bys méfotografie?"Manžel: "Asi jo."Manželka: "A věnoval bys jí i mégolfové hole?"Manžel: "Ty jsou jí k ničemu, ona jelevák.

×