• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
2
 

2

on

 • 256 views

 

Statistics

Views

Total Views
256
Views on SlideShare
213
Embed Views
43

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

3 Embeds 43

http://static.wix.com 39
http://htmlcomponentservice.appspot.com 3
http://samus6.wix.com.usrfiles.com 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  2 2 Document Transcript

  • EvangemieČasopis Evangelické akademie Brno2/6Borková Martina, Lukešová Michaela, Piknová Marie,Šmardová Stanislava, Trčková KateřinaZpůsoby komunikace
  • Obsah:Editorial ........................................................................................................................................................3Článek ...........................................................................................................................................................4Rozhovor .......................................................................................................................................................6Zábavná strana .............................................................................................................................................7Obsah:
  • Dobrý den vážené čtenářky a čtenáři,v minulém čísle se naši kolegové zabývali syndromem vyhoření. V dnešním čísle sedozvíte více o způsobech komunikace, o komunikaci verbální i neverbální. Budememít možnost přečíst si zajímavý rozhovor s Lenkou, studentkou kurzu znakového jazyka.Kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem. Toto známé úsloví je starší než většina našíredakce. Ale napadlo Vás někdy, že není důležité jen to, co říkáme, ale i to, jak u tohovypadáme? Stává se Vám, že u diskuze rozhazujete rukama, koulíte očima nebodáváte ruce v bok? Pozor na to!Slyšeli jste již o neverbální komunikaci? O technikách aktivního naslouchání? Pokudne. Otevřete náš časopis a začtěte se do obsahu, který jsme pro Vás připravili.Doufáme, že se Vám bude líbit!redakce čísla Způsoby komunikaceEditorial
  • Jakékoli jednání, rozhovor nebo pozdrav je nám nepříjemný, pokud se nedodrží správná vzdálenost,přiměřená gestikulace nebo tón hlasu. Důležitá je i mimika, jak jsou k sobě lidé natočeni, jaký zaujímajípostoj. Toto vše vypovídá o vzájemném vztahu lidí. V pracovních vztazích, zejména mezi nadřízeným apodřízeným se očekává jiný způsob verbální i neverbální komunikace než mezi kolegy. Vždy ale platíže abychom působili příjemně a věrohodně. Naše gestikulace by měla být v souladu s tím, o čemhovoříme. Jen tak dosáhneme věrohodnosti a dobrých výsledků.A) Verbální komunikacePro to, aby byl náš slovní projev úspěšný nejen při osobním setkání, ale i telefonu, je důležitý tón hlasu,jeho zabarvení, rychlost, délka hovoru a sdělení, pomlky mezi jednotlivými větami. Vždy, než začnemehovořit, měli bychom mít předem promyšlené, co komu chceme sdělit, jak moc je to důležité. Nesmímezapomenout ani na správné načasování, abychom nepřišli nevhod.Verbální komunikace by měla být přesvědčivá. Toho dosáhneme, používáme­li krátkých, jednoduchýchvět. Dávejme pozor na dvojsmyslné výrazy, nic neříkající formulace nebo opakování toho, co jsme užřekli.Při rozhovorech musíme umět věcně argumentovat, a dávat si pozor, abychom nemluvili autoritativně,ale ani podlézavě nebo submisivně. To, že druhým nasloucháme dáváme najevo slovy jako: ano,dobře…atd. Rozhodně neskáčeme do řeči nebo celou dobu nemlčíme. Občas přikyvujeme hlavou.Nejen mluveným slovem, ale i gesty vyjadřujeme své emoce, které jsou důležité, ale musí sekontrolovat.Mnoho lidí hovoří dialektem, cizinci horší češtinou. Buďme vůči nim tolerantní. Také my vyjíždíme dociziny a naše znalosti cizích jazyků nemusí být vždy nejlepší.Chyby při verbální komunikaci:Škrtání sebe nebo druhého – opomíjení zájmů, přání nebo potřeb někoho jiného nebo sebe, řešením jenácvik asertivních dovedností a pozitivní hodnocení druhého.Chybná či falešná zobecňování – snaha subjektivní dojmy a pocity pronášet, jako by byly obecněověřené, platné a dokázané.Nevyladění – účastníci rozhovoru jsou každý ,,na jiné vlně“, předcházením je nácvik empatieSkryté programy – komunikace se vztahuje k jinému motivu, než k tomu, jaký je na první pohledzjevný (např. manželka, která chce, aby byl její manžel více doma, začne manželovi vytýkat, že senestará o dům, apod.)Stereotypy pozic – stále stejná situace (rozdělení roli při komunikaci) se neustále opakuje.Mezilidská komunikace
  • B) Neverbální komunikaceNeverbální komunikace se dá jen velmi těžko ovládat vůli, proto má daleko větší vypovídající hodnotunež komunikace verbální.Odborníci uvádějí, že v prvních momentech setkání získáváme 55% informací z řeči a těla (obličejovámimika, gesta rukou, tělesné pozice, vzájemné vzdálenosti, apod.), 38% informací z hlasu (síla,zabarvení, rytmus a tempo řeči, zadrhávání, apod.) a pouze 7% informací z obsahu řeči.Patří sem:Gestikulace – neverbální komunikace prostřednictvím rukou. Frekvence a intenzita gestikulace může býtovlivněna kulturou, osobností, situací.Posturologie – neverbální komunikace prostřednictvím polohy těla.Mimika – neverbální komunikace prostřednictvím tváře – oči, ústa, čelo, lícní svaly, brada. Přirozhovoru se doporučuje hledět do tváře asi 60% času.Hlas – můžeme jím vyjádřit svoje emocePohled očí – oči jsou pro komunikaci důležité, dávají informaci o soustředěnosti a naladěnostikomunikátorů (vnímáme zaměření pohledu, četnost, délku, mrkání, úsměv)Proxemika – neverbální komunikace prostřednictvím vzdálenosti mezi komunikujícími. Má dvě roviny:vertikální (výška), horizontální (vzdálenost)V horizontální rozlišujeme:a) veřejná sféra – 900 – 350 cm, např. na přednášceb) společenská sféra – 300 – 120 cm, lze vnímat mimiku, detaily, např. v pracovním kontaktu sjednotlivcem, apod.c) osobní sféra – 200 – 45 cm, jde jasně vnímat detaily, např. přátelé, apod.d) intimní sféra – 45 – 0 cm, člověk je nám blízký, milý, např. líbání, jemné doteky, apod.Haptika – neverbální komunikace prostřednictvím dotyku. Nejběžnějším dotykem je v naší kultuřepodání ruky.Paralingvistika – zahrnuje všechny průvodní jevy verbální komunikace kromě slov. Můžeme semzahrnout plynulost řeči, hlasitost, rychlost řeči, dobu trvání vyprávění, tón řeči, barvu hlasu, citovézabarvení slov.Produkce – úprava zevnějšku, oblečení, účes, apod.Aktivní naslouchaní:­ neznamená pouhé slyšení, ale vyznačuje se aktivitou naslouchajícího­ naslouchající zpočátku vytvoří vhodné prostředí z hlediska prostoru (např. tiché) a času (dostatek času)­ věnuje vyprávějícímu pozornost, udržuje oční kontakt, naklání se nebo otáčí k vyprávějícímu,vyhledává polohy, kdy jsou oči obou ve stejné poloze­ naslouchající se naladí na vyprávějícího přátelským postojem těla, vstřícnými gesty a výrazy, snaží seo příjemnou hlasovou intonaci a tempo i hlasitost řeči­ povzbuzuje mluvčího neverbálně – přikyvováním, zaujatým výrazem obličeje, pokynutím ruky ifyzickou podporou, ovšem pravdivě a přiměřeně­ poskytuje vypravějícímu zpětné vazbyAutorka: Stanislava Šmardová
  • RozhovorMoje kamarádka Lenka navštěvuje kurz znakového jazyka, který vede neslyšící lektorka.V následujících větách se s námi podělí o své zkušenosti.Leni, co Tě vedlo k tomu, aby jsi se přihlásila na kurz znakového jazyka?V tramvaji jsem narazila na plakát s pozvánkou na ukázkovou hodinu kurzu znakového jazyka, takjsme se s kamarádku rozhodly, že ji navštívíme. Zaujalo mě to, tak jsem si hned podala přihlášku.Navíc studuji sociální obor, tak se mi kurz může hodit i v budoucím zaměstnání.Jak probíhají hodiny kurzu s neslyčící lektorkou?První hodiny byly opravdu náročné. Vzhledem k tomu, že sama lektorka je neslyšící, dotazy k ní jsemsi nechávala pro sebe, protože jsem se bála, že by mohlo dojít k vzájemnému nedorozumnění. Pozdějijsem poznala, jak dokonale umí lektorka odezírat ze rtů, takže náročně se jevilo jen luštění jejíodpovědi. Byla jsem však překvapená, jak rychle komunikace začala fungovat.Přišli jste v rámci kurzu do kontaktu s jinými neslyšícími? Jak setkání probíhalo?Ano. Navštívili jsme Mateřskou školku pro neslyšící v Brně. Bylo neuvěřitelné vidět znakovat takmalé děti. Spoustu výrazů jsem jim ani nerozumněla. Setkání jsme zakončili vyprávěním pohádek veznakové řeči.Také ve vesnici, kde žiji, bydlí jeden neslyšící, tak jsem se jednou v autobuse odhodlala a „dala se sním do řeči“. Jeho vděčný výraz mě potěšil.Myslíš si, že by bylo důležité, aby na vyšších odborných školách se zaměření na sociální práci, bylvyučován předmět znakového jazyka, minimálně mezi povinně volitelnými předměty?Rozhodně. Sama si kurz platím, ale kdyby byl bezplatně v naší škole, myslím, že by zájem o něj mohlbýt velký. Jen by bylo asi vhodné tento předmět zařadit mezi povinně volitelné, protože jakodobrovolný kroužek by tak velkou účast mít nemusel.Jaká je situace s tlumočníky znakového jazyka v České republice?U nás je tlumočníků málo. Kurz znakového jazyka nebo znakové řeči je celkem dostupný, ale aby sečlověk stal tlumočníkem, musí absolvovat kurz tlumočnický, který je jen v Praze a v Brně. To jistěvede k odrazení v pokračování tímto směrem, protože by to vyžadovalo velkou (nejen) časovouinvestici.Chtěla by jsi se sama tlumočení v budoucnu věnovat?Rozhodně chci pokračovat v navštěvování kurzu i další rok. Těžko říct, zda se mi někdy vůbec podaříbýt v tomto tak dobrá, abych se o tlumečnický kurz mohla ucházet. Jistě to zabere ještě pár let dřiny atréninku.Mockrát děkujeme za Tvůj čas a přejeme spoustu úspěchů :)Autorka: Kateřina Trčková
  • Zábavná stranaOsmisměrka Spousta věcí by se dala vyřešit tím, žeby lidé mluvili jen s druhým....(tajenka).BOJ OBUVBRIGÁDA PORTODEPISTÁŽ PRÁCEDNY PRÁVOHELE RADARHOKEJ ROMANHOST ROVERJAR SOBOTAJŮ TESÁKKABEL TRABANDKRIZE ZÁSAHLOMNOREKOBLIČEJ