SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN      SALOR   MIGRASI PENDUDUK    DI KAMPUNG GUA,  KOTA BHARU, KELANTAN.   NAMA: M...
SENARAI KANDUNGANTAJUK                   HALAMAN1)  Penghargaan2)  Pendahuluan3)  Objektif Kajian4) ...
PENGHARGAANSaya ingin mengucapkan ucapan ribuan terima kasih kepada PengetuaSMK Salor, Pn Zainon binti Jaafar kerana telah...
PENDAHULUANKajian kerja kursus ini perlu dilakukan kerana ia merupakan syarat untuk pensijilan SijilPenilaian Menengah (SP...
OBJEKTIF KAJIANBerikut adalah objektif-objektif kajian yang telah saya jalankan1)  Mendefinisikan Konsep migrasi penduduk...
KAWASAN KAJIANKmpung Gua merupakan sebuah perkampungan yang terletak dalam Mukim Salor.Perkampungan ini berada dalam Daera...
2)   Peta Pekan Parit Sulongi)     Tajuk dan Bingkai [1 m]ii)    Arah mata angin dan petunjuk [ 1 m]3)   Peta ...
KAEDAH KAJIANSebelum memulakan kajian, saya telah mengenal pasti beberapa kaedah yang akan digunakanuntuk memudahkan saya ...
HASIL KAJIANLatar Belakang Respoden 40% daripada respoden adalah dari kalangan mereka yang berumur 61 tahun keatas.Majori...
Kesan Migrasi Penduduk di Kampung GuaSecara amnya, migrasi penduduk telah membawa impak yang besar terhadap Kampung Gua.50...
RUMUSANMigrasi ini sememangnya merupakan satu perkara yang tidak dapat dielakkan. Apa yangpenting migrasi ini perlu di kaw...
Tanda () pada ruang berkenaan.  1- Umur   a) 40 tahun dan kebawah              b) 41 hingga 50 tahun ...
5- Faktor yang menyebabkan migrasi berlaku  a) Keluarga  b) Pekerjaan      c) Pendidikan     d) Lain-lain   ...
Aktiviti riadah di kawasan Kampung Gua dan kampung-kampung sekitarbiasanya dilakukan pada waktu petang atau selepas tamat ...
Migrasi penduduk folio geo ting 4
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Migrasi penduduk folio geo ting 4

12,130 views

Published on

contact aku kat bytechew.blogspot.com untuk dapatkan fail yang download able

Published in: Education
0 Comments
5 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
12,130
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
8
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
5
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Migrasi penduduk folio geo ting 4

 1. 1. SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SALOR MIGRASI PENDUDUK DI KAMPUNG GUA, KOTA BHARU, KELANTAN. NAMA: MUHAMMAD IZZAT BIN CHE ZUHARI KELAS : 4 EPSILON SEKOLAH: SMK SALOR NAMA GURU: PUAN HASNAH BIN MAMAT
 2. 2. SENARAI KANDUNGANTAJUK HALAMAN1) Penghargaan2) Pendahuluan3) Objektif Kajian4) Kawasan Kajian5) Kaedah Kajian6) Hasil Kajian7) Rumusan8) Rujukan9) Lampiran
 3. 3. PENGHARGAANSaya ingin mengucapkan ucapan ribuan terima kasih kepada PengetuaSMK Salor, Pn Zainon binti Jaafar kerana telah memberikankebenaran kepada saya untuk menjalankan kerja kursus ini. Tidaklupa juga kepada guru Geografi saya iaitu Puan Hasnah binti Mamatyang telah banyak memberikan tunjuk ajar dan nasihat sepanjangkajian ini dijalankan.Ucapan terima kasih juga kepada kedua ibu bapa saya keranamemberikan sokongan dan dorongan kepada saya untuk menyiapkankerja kursus ini. Banyak wang ringgit yang telah mereka habiskandemi memastikan kajian ini dapat dilaksanakan dengan jayanya.Tidak lupa juga buat rakan-rakan saya yang telah membantu sayaketika proses soal selidik dan temu bual dilakukan.Akhir sekali saya mengucapkan terima kasih kepada pendudukkampung Gua yang telah sudi memberikan kerjasama yang baikkepada saya semasa kajian ini dijalankan.
 4. 4. PENDAHULUANKajian kerja kursus ini perlu dilakukan kerana ia merupakan syarat untuk pensijilan SijilPenilaian Menengah (SPM). Kami semua telah diberikan tajuk iaitu Migrasi Penduduk. Olehitu, kami semua telah diarahkan oleh guru untuk membuat kajian ini di kawasan tempattinggal memandangkan ia amat bersesuai dengan tajuk yang diberikan.Di Kampung Gua, sememangnya terdapat migrasi yang berlaku di kampung ini disebabkanoleh beberapa faktor. Saya berharap agar kajian dan laporan ini akan mendatangkan manfaatdan faedah khususnya kepada saya dan amnya kepada masyarakat di kawasan tempat tinggalsaya.
 5. 5. OBJEKTIF KAJIANBerikut adalah objektif-objektif kajian yang telah saya jalankan1) Mendefinisikan Konsep migrasi penduduk dengan tepat dan jelas2) Menyatakan Pola migrasi penduduk di kawasan kajian3) Menyatakan Faktor yang mempengaruhi migrasi dalaman penduduk di kawasan kajian.4) Menyatakan Kesan migrasi dalaman penduduk di kawasan kajian.5) Mencadangkan Langkah untuk mengatasi kesan migrasi yang berlaku di kawasan kajian.6) Penerapan nilai dan unsur patriotisme terhadap penduduk di Kg. Selulun mengenaikepentingan migrasi.
 6. 6. KAWASAN KAJIANKmpung Gua merupakan sebuah perkampungan yang terletak dalam Mukim Salor.Perkampungan ini berada dalam Daerah Kota Bharu yang bersempadan dengan Pasir Mas.Jarak antara Kampung Gua ke Bandar Kota Bharu lebih kurang 16 kilometer. Manakalakeluasan kampung ini pula kira-kira 31 kilometer persegi.Perjalanan dari Kota Bharu ke Kampung Gua mengambil masa kira-kira 15 minit pemanduanbermotor. Pengunjung perlu melalui jalan Kuala Krai dan Pasir Mas sebelum tiba di kampungini. Sepanjang perjalanan, pengunjung akan terpesona dengan pemandangan sawah padi yangluas terutama ketika musim menuai. Hampir 85 peratus penduduk di sini terlibat dalamaktiviti penanaman padi. Sekali gus, memberi gambaran aktiviti utama penduduk di sini ialahmengerjakan sawah padi.Selain itu, Perpustakaan Desa (PD) Salor yang dibina berhadapan Masjid Kampung Guamenjadi tumpuan penduduk di desa ini. Oleh kerana bangunan PD ini diwarnakan denganwarna kuning dan terletak di lokasi yang strategik di pinggir jalan utama membuatkan PD iniseringf menarik perhatian pengunjung. Selain itu, kedudukannya yang berhadapan denganmasjid juga menjadikan perpustakaan ini tidak pernah sepi daripada kunjungan penduduk,terutamanya selepas sesi persekolahan.
 7. 7. 2) Peta Pekan Parit Sulongi) Tajuk dan Bingkai [1 m]ii) Arah mata angin dan petunjuk [ 1 m]3) Peta Kg. Selulun( pelajar diminta melukis peta kawasan kajian tempat mereka membuat kajian tersebut ) =kena lukis sendiri dan lengkapkan denganiii) Tajuk dan Bingkai [1 m]iv) Arah mata angin dan petunjuk [ 1 m]v) Simbol Piawai [ 1 m ]vi) Kekemasan dan kesempurnaan peta [ 1 m ]( peta perlu kemas dan cantik )- Perlu diwarnakan mengikut kesesuaian
 8. 8. KAEDAH KAJIANSebelum memulakan kajian, saya telah mengenal pasti beberapa kaedah yang akan digunakanuntuk memudahkan saya mencatat maklumat secara terperinci dan bersistematik. Oleh itu,saya telah menggunakan 2 kaedah untuk menjalankan kerja kursus ini. Berikut merupakankaedah yang telah digunakan :-1) Temu Bual = saya telah menemu bual beberapa orang penduduk kampunguntuk mengetahui pendapat dan pandangan mereka pola migrasi di kampung saya. Temu bualdijalankan kepada penduduk kampung yang telah lama menetap disitu kerana mereka lebihberpengalaman dan tahu tentang keadaan kawasan kampung.2) Soal Selidik = saya juga telah menyediakan 20 borang soal selidik yang perludiisi oleh penduduk kampung yang akan menjadi responden terhadap kajian yang akandilakukan.
 9. 9. HASIL KAJIANLatar Belakang Respoden 40% daripada respoden adalah dari kalangan mereka yang berumur 61 tahun keatas.Majoriti respoden mempunyai anak melebihi 5 orang iaitu sebanyak 75% daripada jumlahrespoden. Majoriti sebanyak 2 orang anak respoden telah berpindah keluar dengan peratussebanyak 45%. Hasil soal selidik, 85% daripada migrasi yang berlaku ialah migrasi dalaman. Selangor danPahang masing-masing mewakili 25%, manakala Kuala Lumpur sebanyak 35%. Migrasiantarabangsa mewakili 15% dari jumlah respoden.Faktor Yang Mempengaruhi Migrasi Penduduk di Kawasan Kajian Perumusan daripada hasil kajian didapati 50% adalah disebabkan oleh faktor pekerjaan, inidisebabkan kawasan kampung ini tidak dapat menampung keperluan pekerjaan yang tinggidari kalangan belia di kampung ini.15% mewakili faktor pendidikan, ini kerana lepasansekolah yang ingin meneruskan pengajian akan berhijrah ke tempat-tempat lain yang bolehmenjamin pelajaran mereka.Selain itu, faktor keluarga juga mempengaruhi berlakunya migrasi penduduk di kawasankajian. Dalam kebanyakkan kes, perkahwinan penduduk kampung ini dengan penduduk ditempat lain telah mendorong kepada berlakunya migrasi. Pembukaan taman-tamanperumahan yang pesat telah mendorong perpindahan penduduk, selain daripada kewujudanbandar-bandar baru yang telah mendorong berlakunya migrasi.
 10. 10. Kesan Migrasi Penduduk di Kampung GuaSecara amnya, migrasi penduduk telah membawa impak yang besar terhadap Kampung Gua.50% daripada impak yang diperolehi hasil maklumat respoden ialah penduduk, khusunyamereka yang berpindah disebabkan perkerjaan telah memberikan bantuan kewangan kepadakeluarga mereka di kampung ini. Ini sedikit sebanyak telah membantu beban kewangan yangterpaksa dipikul oleh ketua-ketua keluarga. Kesan negatif daripada migrasi penduduk ialahkomposisi masyarakat mengalami perubahan dengan 30% daripada respoden bersetujumajoriti masyarakat yang tinggal adalah golongan tua. Ini disokong dengan 20% respodenbersetuju migrasi menyebabkan kebanyakkan tanah pertanian telah terbiar begitu sahaja.Cadangan Mengatasi Kesan Migrasi Dalaman Penduduk 50% respoden mencadangkan supaya disediakan pusat pengajian di Kampung Gua. Inimungkin akan mengurangkan jumlah migrasi yang berlaku disebabkan oleh faktor pelajaran.25% respoden mencadangkan pembukaan kawasan perindustrian di Kampung Gua. Inikerana perindustrian mencanting batik kecil-kecilan yang ada di Kampung Gua tidak cukupuntuk menampung keperluan pencari kerja. 25% daripada respoden mencadangkan agarKampung Gua dirancangkan untuk dijadikan bandar baru, ini sangat bersesuaian keranaKampung Gua terletak di laluan yang menghubungkan kawasan industri penting.
 11. 11. RUMUSANMigrasi ini sememangnya merupakan satu perkara yang tidak dapat dielakkan. Apa yangpenting migrasi ini perlu di kawal supaya ia tidak menimbulkan masalah kepada pendudukkampung. Sebagai contoh, kemasukan warga asing yang keterlaluan boleh menyebabkanberlakunya masalah sosial kepada penduduk kampung. Di samping itu, golongan beliadigalakkan untuk tidak berpindah kerana mereka merupakan aset yang amat berharga untukmembangunkan kawasan kampung saya. RUJUKAN www.mpkbbri.gov.my http://telecentre.my/kampungguasalor
 12. 12. Tanda () pada ruang berkenaan. 1- Umur a) 40 tahun dan kebawah  b) 41 hingga 50 tahun  c) 51 hingga 60 tahun  d) 61 tahun dan ke atas  2- Bilangan ahli keluarga a) Kurang daripada 3  b) 3-5 orang  c) 6 dan keatas  3- Bilangan anak yang telah berpindah keluar a) 1 orang  b) 2 orang  c) 3 orang  d) 4 dan keatas  4- Tempat yang dituju ahli keluarga berpindah a) Perlis  e) Pulau Pinang  i) Pahang  m) Sabah  b) Kedah  f) N.Sembilan  j) Terengganu  n) Kuala Lumpur  c) Perak  g) Melaka  k) Kelantan  o) Lain-lain  d) Selangor  h) Johor  l) Sarawak  (nyatakan) __________
 13. 13. 5- Faktor yang menyebabkan migrasi berlaku a) Keluarga  b) Pekerjaan  c) Pendidikan  d) Lain-lain 6- Kesan Migrasi a) Majoriti penduduk warga tua  b) Bantuan kewangan kepada keluarga  c) Tenaga buruh kurang  d) Tanah pertanian terbiar 7- Cadangan mengurangkan kesan migrasi keluar a) Pembukaan kawasan industri  b) Penyediaan pusat pengajian  c) Perancangan bandar baru  Lebih daripada 1,000 hektar tanah digunakan untuk aktiviti menanam padi. Pendapatan bersih diperolehi musim menuai kira-kira RM3,000 sebulan. Ariff Wan Yusof, 30 tahun. Berbekalkan modal sebanyak RM5,000 beliau memulakan perniagaan. Pendapatan mencecah RM1,000 seminggu. Dulu hanya pembantu di sebuah kedai bundle yang terletak di Penjuru Link, Singapura.
 14. 14. Aktiviti riadah di kawasan Kampung Gua dan kampung-kampung sekitarbiasanya dilakukan pada waktu petang atau selepas tamat sesi persekolahan di padangSekolah Menengah Salor.

×