ULASAN JURNAL KUMPULAN 7

1,636 views
1,538 views

Published on

Published in: Education, Technology
0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,636
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
18
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ULASAN JURNAL KUMPULAN 7

 1. 1. KPR 4063 KAJIAN TINDAKAN DALAM PENDIDIKAN NAMA AHLI: MUSLIZAIRA MUSTAPHA L20111006506 ZUZAN MICHAEL JAPANG L20111006574 RUZAINI SHAMSUDIN L20111006493 NURRULAISYAH BAHAROM L20111006551 ( KUMPULAN B ) NAMA PENSYARAH: PROF MADYA DR ABD LATIF BIN HJ GAPOR TARIKH: 22 OGOS 2011 ULASAN JURNAL
 2. 2. TAJUK 1: TAJUK 1: Kajian Keberkesanan Penggunaan TV Pendidikan Melalui ASTRO Dalam Pengajaran dan Pembelajaran OLEH: Losinin Johalin PASUKAN KAJIAN TINDAKAN SABAH RUJUKAN: http://ilmu.edublogs.org/files/2010/04/kajian tindakan keberkesanan-penggunaan-TV-Pendidikan.pdf
 3. 3. PENGENALAN <ul><li>Tempat kajian: </li></ul><ul><li>SMK Kundasang, Sabah </li></ul><ul><li>Sampel: </li></ul><ul><li>1) 36 murid dipilih berdasarkan kepada </li></ul><ul><li> jantina dan prestasi mereka iaitu :- </li></ul><ul><li> i) Murid Prestasi Tinggi (MPT) - 12 </li></ul><ul><li> ii) Murid Prestasi Sederhana (MPS) - 12 </li></ul><ul><li> iii) Murid Prestasi Rendah (MPR) - 12 </li></ul>
 4. 4. Samb.. <ul><li>2) Dibahagikan kepada 2 kumpulan iaitu:- </li></ul><ul><li>-Kumpulan 1- Pengajaran tanpa media tv pendidikan </li></ul><ul><li>-Kumpulan 2- Pengajaran dengan media tv pendidikan </li></ul><ul><li>3) 10 orang guru dipilih secara rawak untuk ditemuramah </li></ul>
 5. 5. ULASAN BERDASARKAN MODEL SOMEKH
 6. 6. 1) Mengenalpasti Masalah <ul><li>Fokus kajian ini juga untuk mengkaji:- </li></ul><ul><li>a) Minat, sikap dan tahap motivasi murid </li></ul><ul><li>b) Perbezaan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran yang menggunakan TV Pendidikan dengan yang tidak menggunakan TV Pendidikan. </li></ul><ul><li>c) Tahap penggunaan TV Pendidikan dalam proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah ini. </li></ul><ul><li>d) Faktor-faktor lain yang manjadi kekangan kepada pihak sekolah gagal untuk menggunakan TV Pendidikan di sekolah. </li></ul>
 7. 7. 2) Mengumpul Data <ul><li>Temuramah </li></ul><ul><li>- 10 orang guru dan 10 orang murid dipilih secara rawak </li></ul><ul><li>-ditemuramah berkaitan dengan pendapat mereka tentang penggunaan TV Pendidikan </li></ul><ul><li>- dirakam dalam bentuk audio dan kemudian ditranskipsikan kepada bentuk tulisan secara perkataan demi perkataan ( Verbal Protocols Transcribed Verbatim ) </li></ul>
 8. 8. Samb… <ul><li>Borang tinjauan berukuran skala (IMMS) </li></ul><ul><li>- Untuk mengetahui tahap motivasi pelajar terhadap penggunaan TV Pendidikan di sekolah </li></ul><ul><li>- Data yang dikumpul akan dianalisis dengan menggunakan SPSS 8.0 </li></ul><ul><li>- Menggunakan statistis sisihan piawai iaitu kekerapan, keperatusan dan min. </li></ul>
 9. 9. <ul><li>Ujian Pra </li></ul><ul><li>- Untuk mengetahui tahap pencapaian murid sebelum sesi pengajaran dan pembelajaran sebenar </li></ul><ul><li>- Ujian dilakukan seminggu sebelum sesi pengajaran dan pembelajaran sebenar </li></ul><ul><li>Ujian Pos </li></ul><ul><li> - Dilakukan selepas sesi pengajaran dan pembelajaran. </li></ul><ul><li>- Isi kandungan serta soalan tidak jauh beza dengan Ujian Pra. </li></ul>Samb..
 10. 10. 3) Menganalisis Data/ Membuat Hipotesis <ul><li>Banyak tinjauan yang dibuat mempunyai hubungkait dengan penggunaan bahan TV serta video dalam proses pengajaran dan pembelajaran, ceramah, seminar, kursus dan sebagainya. </li></ul><ul><li>Sedikit sebanyak kesan penggunaan mampu meningkatkan tahap kefahaman murid, minat dan juga memotivasikan murid. </li></ul>
 11. 11. 4) Merancang Pelan Tindakan <ul><ul><li>Perancangan dan penyediaan kertas kerja </li></ul></ul><ul><ul><li>Menetapkan objektif </li></ul></ul><ul><ul><li>Menetapkan persoalan kajian </li></ul></ul><ul><ul><li>Menyediakan instrumen </li></ul></ul><ul><ul><li>Mengadakan lawatan ke lokasi </li></ul></ul><ul><ul><li>Perbincangan dengan pengetua </li></ul></ul><ul><ul><li>Perbincangan dengan guru kelas </li></ul></ul><ul><ul><li>Taklimat ringkas telah dijalankan kepada murid-murid yang terlibat (sehari sebelum Ujian Pra) </li></ul></ul>
 12. 12. 5) Melaksanakan Pelan Tindakan <ul><li>Mengadakan temubual dengan 10 orang guru-2 jam </li></ul><ul><li>Mengadakan temubual dengan 10 pelajar -2 jam </li></ul><ul><li>Mengadakan Ujian Pra - 30 minit </li></ul><ul><li>Mengadakan sesi pengajaran dan pembelajaran tanpa bantuan TV Pendidikan dan Ujian Pos (20 soalan) - 1 jam 30 minit </li></ul><ul><li>Mengadakan sesi pengajaran dan pembelajaran dengan bantuan TV Pendidikan dan Ujian Pos (20 soalan) - 1jam 30 minit </li></ul>
 13. 13. 6) Mengumpul Data untuk Pengesahan Perubahan <ul><li>1) Borang tinjauan berukuran skala (IMMS) </li></ul><ul><li>100%-murid yang menggunakan TV Pendidikan menyatakan bahawa sesi pengajaran dan pembelajaran sangat menarik </li></ul><ul><li>100% murid menyukai siaran TV Pendidikan </li></ul><ul><li>25% mendapati kemahiran ini sebagai kemahiran baru </li></ul><ul><li>75% murid telah mengetahui isi kandungan pelajaran tetapi tidak secara mendalam </li></ul><ul><li>12% murid telah mengetahui kebanyakkan daripada isi pengajaran dan pembelajaran yang diajar </li></ul>
 14. 14. Samb.. <ul><li>2) Ujian Pra dan Ujian Pos </li></ul><ul><li>Kumpulan yang tidak menggunakan TV Pendidikan memperolehi 241 daripada 380 markah penuh dengan min 12.68 </li></ul><ul><li>Kumpulan yang menggunakan TV Pendidikan memperolehi 255 daripada 380 markah dengan min 13.42 </li></ul><ul><li>Kumpulan yang tidak menggunakan bantuan TV Pendidikan menunjukkan peningkatan sebanyak 13.12% </li></ul><ul><li>Kumpulan yang menggunakan bantuan TV Pendidikan menunjukkan peningkatan sebanyak di Ujian Pos 27.06% </li></ul>
 15. 15. 7) Menganalisis dan Menilai <ul><li>TV Pendidikan merupakan salah satu media yang berkesan untuk menyampaikan sesuatu maklumat </li></ul><ul><li>Menghibur, menarik dan meningkatkan motivasi pelajar </li></ul><ul><li>Kekangan-kekangan yang dihadapi oleh sekolah </li></ul><ul><li>i) Sikap pentadbir dan guru ambil ringan terhadap penggunaan TV Pendidikan </li></ul><ul><li>ii) Tidak mempunyai kemudahan tv/ tv rosak </li></ul><ul><li>iii) Tidak mempunyai peruntukan yang cukup </li></ul><ul><li>iv) Jadual waktu induk sekolah yang digubal tidak selaras dengan jadual siaran tv </li></ul>
 16. 17. Title 2: The Effect of Computer-Based Mathematics on Problem Solving By: Daisy T. Emanuel Rujukan: http:// www.nefstem.org/project/final_reports/Emanuel.pdf
 17. 18. INTRODUCTION Place of research : 3rd class at Sadie Tillis, Jacksonville, Florida Sample -14 students of 3rd grade The students were divided into two groups which was seven students in each group: - Group 1 : Control group that was worked on Edutest reading strands (textbook) - Group 2 : Treatment group that was worked on Edutest Mathematical strands (computer-mathematics)
 18. 19. REVIEW BASED STRINGER MODEL
 19. 20. STEP 1: DESIGN <ul><li>Purpose </li></ul><ul><li>Examine the effects of computer-based mathematics curriculum on problem solving. </li></ul><ul><li>Examine the student’s attitudes toward computer-based Mathematics . </li></ul>
 20. 21. STEP 2 : DATA COLLECTED <ul><li>Method of collected data : </li></ul><ul><li>1) Quantitative: </li></ul><ul><li>a) Edutest computer-mathematics programme. </li></ul><ul><li>b) Edutest reading strands (textbook) </li></ul><ul><li>2) Qualitative: </li></ul><ul><li>Six item attitudes questionnaire was administrated at the beginning of the action research (pretest) and after this action research finish (post test). </li></ul>
 21. 22. STEP 3 : DATA ANALYSIS <ul><li>Quantitative method </li></ul>STATISTICS Treatment group: computer Control group: textbook Median / % 72 / 46 70 / 42 Mode / % 77 / 47 70 / 46 Means / % 74 / 48.5 70 / 41 Range / % 61 / 42 53 / 31
 22. 23. Qualitative Method QUESTIONS PRETEST ( quantity of students) POSTTEST (quantity of students) Do you like Mathematics? 7 14 Do you like computers ? 14 14 Do you have your own computers? 3 3 Are you good in Mathematics? 7 12 Do you like computer Mathematics? 3 14 Do you like using computer lab? 14 14
 23. 24. STEP 4 : DELIVER RESULTS <ul><li>What are the effects of computer-based Mathematics curriculum on problem solving? </li></ul><ul><li>The group that received extra support in Mathemathics scored higher than the group that did not received extra support. </li></ul><ul><li>The statistic result more highly when the students used the Edutest computer-Mathematics programme. </li></ul><ul><li>The computer-based Mathematics increase problem-solving. </li></ul><ul><li>The students shown growth in Mathematics as well as growth in personal confidences. </li></ul><ul><li>All students were 100% engaged with Mathematics while working on the computer. </li></ul>
 24. 25. STEP 5 : TAKE ACTION <ul><li>Skills were retaining when the teacher aligns the computer time with what is taught in the classroom. </li></ul><ul><li>The computer curriculum should be aligned with district’s standards. </li></ul><ul><li>The computer based Mathematics curriculum can be a useful tool in the advancement toward students academic gain in Mathematics. </li></ul><ul><li>Computer based Mathematics curriculum can provide additional practice in the areas of need and it can give advances students a more challenging conceptual development. </li></ul>
 25. 27. SOALAN?

×