Pengenalan kepada aplikasi penjimatan tenaga

3,671 views
3,401 views

Published on

The materials when I just started to head the Demand Side Management Unit in Malaysia to increase awareness on energy management at the public sector

Published in: Technology, Business
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,671
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
27
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pengenalan kepada aplikasi penjimatan tenaga

 1. 1. PENGENALAN KEPADA APLIKASIPENJIMATAN TENAGAOleh:ZAINI ABDUL WAHABKetua Unit Demand Side ManagementJabatan Kawalselia Ekonomi dan Pembangunan IndustriSURUHANJAYA TENAGATarikh: 26 Ogos 2008Tempat : Institut Pembangunan Kompetensi JPS, IpohENERGY EFFICIENCY INFORMATIONSHARING SERIES
 2. 2. SKOP KANDUNGAN ELEMEN PENTING KECEKAPAN/PENJIMATAN TENAGA DEFINISI KECEKAPAN TENAGA MAKSUD PENJIMATAN TENAGA PENGURUSAN TENAGA : KOMPONEN DAN APLIKASI AUDIT TENAGA PENGURUS TENAGA CONTOH TINDAKAN UNTUK KECEKAPAN TENAGA
 3. 3. ELEMEN PENTING KECEKAPAN/PENJIMATAN TENAGA Hendaklah dilaksanakan dan dicapai di tapak (on site). Praktikal dan aktiviti yang berterusan. Menjadikan Pengurusan Tenaga sebagai asas.
 4. 4. DEFINISI KECEKAPAN TENAGACara penggunaan tenagadengan jumlah yang samaatau kurang dan menghasilkankeputusan/output yang lebih baikPenggunaan tenaga yangkurang untuk menyempurnakankerja yang serupa ataumenikmati keselesaanyang samaPROSES( ALAT/CARA PENGGUNAAN)INPUT OUTPUT
 5. 5. APAKAH MAKSUD PENJIMATAN TENAGA? Kehilangan tenaga yang minimum melalui pencegahandan guna semula(recovery). Kecekapan penggunaan tenaga yang maksima
 6. 6. MAKSUD PENGURUSAN TENAGA Merupakan perlaksanaan menyeluruhdalam mencari fakta,perancangan,peningkatan dan penilaian untukmendapatkan keuntungan denganpengurangan kos.
 7. 7. PENGURUSAN TENAGA Pengurusan tenaga merupakan salah satu elemen dalampengurusan kos. Pengurusan merupakan salah satu aktiviti terpentinguntuk mengurangkan kos. Pengurusan tenaga akan mendapat kesan yang samasecara sinergi dengan perlaksanaan serentak denganpengurusan kualiti, pengurusan fasiliti dan lain-lainlagi.
 8. 8. PROSEDUR PENGURUSAN TENAGAPEMERHATIANDAN PENGURUSANPENGGUNAANTENAGA(kerosakan/kecacatan,sebab & tindakanpembetulan)MEMPERKENALKANTEKNOLOGI BARU(pelaburan untukkemudahan & proses)PENAMBAHBAIKAN(kawalan, baikpulih &perubahan kecil)Mencari fakta Tindakan PembetulanDiagnostik tenaga Tindakan kos tinggiTindakan kos rendahSASARAN(UNTUNG)FAKTOR UTAMA•Kehendak organisasi•Pengurusan tertinggi dan pengurus tenaga
 9. 9. PENGUKURAN PENGGUNAAN BAHAN APIDAN ELEKTRIK DALAM PENGURUSAN TENAGA Mengukur dan merekod untuk mendapatkan nilai sebenar penggunaan tenaga(bahan api dan elektrik). Kenalpasti jenis dan tujuan data-data yang perlu direkodkan. Kenalpasti meter dan lokasi pengukuran. Rekod penggunaan dan tunjukkan dalam bentuk visual (graf, carta) berdasarkanangka-angka yang diperoleh untuk memudahkan mengenalpasti masalah dantindakan pembetulan yang perlu. Kira unit penggunaan tenaga (kepadatan tenaga) dan tunjukkan secara visual Kaedah menggunakan data untuk tujuan:-Memantau prestasi kecekapan operasi sistem dan peralatanLaporan kepada pihak pengurusanUntuk cadangan untuk mendapatkan kelulusan bagi melaksanakan projekkecekapan tenaga
 10. 10. LANGKAH-LANGKAH MENGGALAKKAN PENJIMATANTENAGALANGKAH 1MemperkembangkanPengurusanMenambahbaikoperasiMemperkembangkan skop pengurusantenaga berbanding kaedah sedia ada danjuga untuk menambahbaik operasiMemerlukan sekurang-kurangnya satuperalatan pengukuran
 11. 11. LANGKAH-LANGKAH MENGGALAKKAN PENJIMATANTENAGALANGKAH 2Menambahbaik danpemasanganperalatan tambahanUntuk menambahbaik atau reftrofitsebahagian kemudahan dengan pelaburanyang kecil untuk mencapai kecekapantenaga yang lebih tinggi serta menggunasemula tenaga yang terbuang
 12. 12. LANGKAH-LANGKAH MENGGALAKKAN PENJIMATANTENAGALANGKAH 3Pertukaran prosesMemperkenalkanperalatan cekaptenagaBertujuan untuk menambah baik ataumengemaskinikan proses dan peralatan yangberoperasi.Melibatkan pembangunan teknikal danpelaburan berskala besar tetapi menghasilkankesan yang juga amat utama/penting
 13. 13. AMALAN PENGURUSAN TENAGA DI PEPASANGANKenalpasti perkara yang perlupenambahbaikanTetapkan sasaranRancang prosedur(pemerhatian, pengukuran,pengambilan data)Laksanakan tindakan-tindakanpenambahbaikanJalankan penilaian selepaspenambahbaikanCapai sasaranTetapkan sasaran yanglebih tinggiPLANCHECKACTIONDOKITARAN PDCA
 14. 14. KITARAN PDCA Amalan praktikal untuk meningkatkan kecekapanpenggunaan tenaga. Kaedah asas dalam pengurusan tenaga. Mengulangi kitaran PDCA adalah amat berkesan danpenting untuk mencapai sasaran perlaksanaan inisiatifpenjimatan tenaga.
 15. 15. CARTA ALIR PENGURUSAN TENAGA DAN AKTIVITI PENAMBAHBAIKANPengisytiharanPolisiPengurusan kepadatantenagaTubuhkan organisasidalamanMemahami penggunaantenaga semasaTetapkansasaranTetapkan standardpengurusanKenalpasti masalahTetapkan nilai sasaranRancang tindakanLaksanakan rancangantindakanSahkan hasil/kesanPenilaianSeragamkan keputusanaktivitiTetapkan sasaran lebihtinggiKitaranpenambahbaikanKitaran PengurusanHarian1. APA?
 16. 16. PENGURUSAN TENAGA DAN AKTIVITI PENAMBAHBAIKAN Peralatan/kelengkapan pengukuran Kaedah analisa (carta,jadual,graf) Audit tenaga2. BAGAIMANA?
 17. 17. PENGURUSAN TENAGA DAN AKTIVITI PENAMBAHBAIKAN Pemain peranan utama:-Pemimpin (pengurus/pemilik)Penasihat(pengurus tenaga/jurutera)Pemain (setiap orang dalam organisasi) Pengurangan penggunaan tenaga dan kos tenaga boleh diuruskanmengikut keseluruhan bangunan, proses/sistem dan setiapmesin/peralatan. Pengurusan dalam unit yang kecil (fasiliti/mesin) adalah lebihsesuai untuk meningkatkan kepadatan tenaga beranding unit yanglebih besar seperti keseluruhan bangunan3. OLEH SIAPA?
 18. 18. KEPADATAN TENAGA/PENGGUNAAN UNIT TENAGA(ENERGY INTENSITY) Dalam pengurusan tenaga, kepadatan tenaga adalahditerimapakai dengan meluas Definisi:- Kepadatan tenaga boleh diaplikasikan untuk seluruhbangunan, ruang/sistem peralatan tertentu, setiapmesin/peralatanKepadatan Tenaga = Amaun Penggunaan TenagaAmaun PengeluaranKepadatan Tenaga = Amaun Penggunaan Tenaga (kWh)Luas permukaan lantai(m2)
 19. 19. AUDIT TENAGACara yang sangat berkesan untuk pengurusan tenaga dan penambahbaikan Perkara-perkara yang disiasat merangkumi:-1. Pengurusan Tenaga2. Kehilangan tenaga/kecekapan fasiliti Merupakan satu proses mencari fakta untuk mengenalpasti pekara-perkarayang akan ditambahbaik Perkara-perkara umum pengurusan:-1. Sistem penyaman udara dan penyejukan2. Pam, kipas, motor, lampu dll. Cadangan daripada diagnostik tenaga:-1. Tindakan-tindakan yang perlu dilaksanakan2. Anggaran penjimatan tenaga dan kaedah pengiraannya.
 20. 20. AUDIT TENAGA Cadangan-cadangan merangkumi:-Aktiviti pengurusan tenaga Sistem pengurusan tenaga Penimpin dan sasaran penjimatan tenaga Pemerhatian Pengukuran Rekod PenyelenggaraanPenambahbaikan aktiviti kecekapan tenaga Perkara yang perlu penambahbaikan Sasaran Kesan Masa perlaksanaan Siapa yang akan melaksanakan Bagaimana ia akan dilaksanakan
 21. 21. AUDIT TENAGA1. DEFINISI AUDIT TENAGA Kajian yang sistematik terhadap peralatan dan kelengkapan yang menggunakantenaga yang tinggi. Ia melibatkan penyediaan data keseimbangan tenagag (energybalance) yang bertujuan untuk mengenalpasti aliran tenaga, kecekapanpenggunaan tenaga bagi setiap langkah atau aktiviti dan seterusnya menentukan dimana tenaga dibazirkan. Melibatkan penilaian tahap kecekapan tenaga sesuatu premis dan audit yang baikmampu membuat pengesahan, pemantauan dan analisis pengunaan tenagamerangkumi penyediaan laporan teknikal yang mengandungi cadangan-cadanganpeningkatan kecekapan penggunaan tenaga yang disertakan dengan analisis kos danfaedah kewangan serta pelan tindakan untuk mengurangkan penggunaan tenaga. Audit tenaga yang dilaksanakan dengan baik akan mengenalpasti di mana tenagadibazirkan di mana ia akan diikuti dengan cadangan atau penyelesaian untukmenjimatkan penggunaan tenaga untuk semua sektor.
 22. 22. AUDIT TENAGA2. SIAPA YANG LAYAK MENJALANKAN AUDIT TENAGABoleh dijalankan oleh:- Pengurus tenaga di dipepasangan atau mana-mana kakitangan yang telah diberikanlatihan dan pendedahan yang khusus tentang tatacara audit, penggunaan peralatanpengukuran, penyediaan laporan dll. Syarikat pekhidmatan tenaga, pakar luar atau perunding perkhidmatan tenagaFaktor-faktor utama yang menentukan laporan audit tenaga yang reliable danunbiased:-: Juruaudit tenaga mesti mempunyai pengalaman yang baik dalam teknik-teknikkecekapan tenaga serta memahami proses-proses yang ada dalambangunan/pepasangan berkenaan. Juruaudit tenaga tidak mempunyai kepentingan dalam hasil audit yangdijalankan.(Syarikat pembekal/pengeluar peralatan menjalankan audit sebagaisebahagian daripada cara untuk menjual produk mereka)
 23. 23. AUDIT TENAGA3. LANGKAH-LANGKAH UMUM AUDIT TENAGAi. Menetapkan skop auditii. Memahami proses termasuk keperluan untuk mengekalkan kualitipengeluaran/perkhidmatan yang diberikaniii. Mengenalpasti setiap jenis input dan output tenaga di dalam prosesiv. Mengumpul data sedia ada berkenaan input dan output prosesv. Mengumpulkan data tambahan yang diperlukan (pengukuran)vi. Menyediakan data keseimbangan tenaga (mass and energy balance)vii. Menganalisa setiap data yang diperolehiviii. Menentukan peluang-peluang penambahbaikan untuk penjimatantenaga.ix. Menyenaraikan peluang-peluang penambahbaikan untuk penjimatantenaga mengikut keutamaan.
 24. 24. MENCAPAI MATLAMAT PENGURUSAN TENAGALANGKAH 1: MENDAPATKAN FAKTA1. Memahami penggunaan tenaga semasa Mengenalpasti jenis-jenis tenaga yang digunakan. Mengenalpasti jenis tenaga utama yang digunakan dalamproses,fasiliti, mesin.2. Menetapkan sasaran penjimatan tenaga Memilih objek proses/fasiliti/mesin yang menggunakan amauntenaga yang paling banyak. Memilih objek proses/fasiliti/mesin yang paling kuathubungannya dengan kos tenaga.
 25. 25. MENCAPAI MATLAMAT PENGURUSAN TENAGALANGKAH 2: PENGURUSAN KEPADATAN TENAGA1. Mengadakan Dan Menetapkan Standard Pengurusan Menamakan fasiliti, jenis tenaga yang akan dipantau(denganpengukuran), masa pengukuran(harian/bulanan), alat-alat pengukuran,cara penggunaan tenaga. direkodkan(jadual,carta,graf) , orang yangbertanggungjawab dll. Standard operasi (nilai standard –sediakan panduan), standardkepadatan tenaga.2. Pengurusan Kepadatan Tenaga : Pengurusan harian Memungut data (mengira kepadatan tenaga) Menunjukkan data dalam bentuk graf Memeriksa keadaan :-Baik – teruskan langkah penambahbaikan“Out of order” – periksa operasi dan bandingkan dengan standardoperasi- periksa sebarang kerosakan pada mesin/proses- kawal operasi/penyelenggaraan
 26. 26. MENCAPAI MATLAMAT PENGURUSAN TENAGALANGKAH 3: MENGADAKAN DAN MENETAPKAN NILAI SASARAN UNTUKPENAMBAHBAIKAN DAN MERANCANG TINDAKAN PENAMBAHBAIKAN1. Nilai Sasaran Untuk penambahbaikan, biasanya nilai sasaran adalah berdasarkannilai sebenar (termasuk nilai penanda aras) atau nilai teori melaluipengiraan atau nilai rekabentuk fasiliti dll.2. Tindakan Penambahbaikan Biasanya bermula dengan langkah-langkah kos rendah/tanpa kos(penambahbaikan operasi dan aktiviti penyelenggaraan) hinggatindakan kos tinggi dan seterusnya.
 27. 27. MENCAPAI MATLAMAT PENGURUSAN TENAGALANGKAH 4: MELAKSANAKAN TINDAKAN-TINDAKAN YANG TELAHDIRANCANGLANGKAH 5: MENGESAHKAN KESAN/HASIL DAN MENJALANKAN PENILAIAN Pengurusan berdasarkan sasaran/penanda aras untuk menambahbaikkaedah yang digunakanLANGKAH 6 : PENYERAGAMAN/MENJADIKAN KEPUTUSAN AKTIVITI SEBAGAISATU STANDARD Sasaran yang dicapai menjadi rujukan/sasaran aktiviti-aktiviti lain Menjadikan keputusan untuk menetapkan standard dalam data-datateknikal/perundangan
 28. 28. MENCAPAI MATLAMAT PENGURUSAN TENAGALANGKAH 3: MENGADAKAN DAN MENETAPKAN NILAI SASARAN UNTUKPENAMBAHBAIKAN DAN MERANCANG TINDAKAN PENAMBAHBAIKAN1. Nilai Sasaran Untuk penambahbaikan, biasanya nilai sasaran adalah berdasarkannilai sebenar (termasuk nilai penanda aras) atau nilai teori melaluipengiraan atau nilai rekabentuk fasiliti dll.2. Tindakan Penambahbaikan Biasanya bermula dengan langkah-langkah kos rendah/tanpa kos(penambahbaikan operasi dan activiti penyelenggaraan) hinggatinakan kos tinggi dan seterusnya.
 29. 29. PENGURUS TENAGATUGAS DAN TANGGUNGJAWAB:- Untuk mengaudit dan menganalisa jumlah penggunaan tenaga elektrikatau jumlah bersih penjanaan tenaga di pepasangan, termasukpenggunaan akhir yang ketara. Menasihati pemegang lesen pepasangan persendirian atau pengguna dalammembangunkan dan melaksanakan langkah bagi memastikan pengurusantenaga elektrik dengan cekap di pepasangan. Memantau keberkesanan pelaksanaan langkah-langkah penjimatan tenagayang dilaksanakan Menyelia penyimpanan rekod mengenai pengurusan tenaga elektrikdengan cekap di pepasangan dan mengesahkan ketepatannya. Mempastikan pematuhan terhadap undang-undang berkaitan tenaga
 30. 30. CONTOH PERANAN PENGURUS TENAGANo Category Energy officer’s tasks Examples of documents to bedrafted1 Energy-saving fundamentalpoliciesGives assistance when drafting the energy-saving fundamental policy. Calculatesnecessary investments/costs based on the fundamental policy.・Energy-saving fundamental policyand budget document2 Energy-saving promotionframeworkDevelops an energy-saving promotion organization plan, and decides on theenergy-saving promotion organization framework after coordination with theemployer and department heads. Periodically convenes meetings of the energy-saving promotion committee, and acts as the committee’s secretariat.・Energy-saving promotionorganization chart3 Management standards Develops the mandatory management standards as stipulated in the legallyestablished criteria, prepares other management standards necessary for his/hercompany, and also designates the department responsible for the managementcriteria. When preparing the management criteria, the energy managementofficer should act as the coordinator and provide related departments withnecessary information on the basic philosophy, the format, the responsibledepartment and the deadline.・Management standards draftingstandards・Management standards, etc.4 Identifying actual energyconsumptionInvestigates actual energy consumption, and makes out the basic unitsmanagement chart.・Basic units management chart, etc.5 Energy-saving plan andtarget settingDesignates the energy-saving tasks for the entire company and for eachdepartment once a year, and quantitatively sets out applicable targets.・Energy-saving plan6 Education and prize-givingfor employeesEducates employees on an entire company basis as well as on an eachdepartment basis. Works with the employer to establish a prize-giving schemethat honors a department or worker that contributes to energy conservation.・Education plan table7 Periodic internal reportingon energy-saving effortsReports energy-saving efforts to the employer and each department on amonthly and yearly basis by using the energy basic units management chart.8 Improvements in energy-saving effortsDevelops an improvement plan (e.g., company-level energy-saving efforts andfacility enhancement) after hearing opinions from related departments. Drafts aworkplace-level improvement plan after hearing opinions from relateddepartments.・Energy-saving improvement plan9 Procedures/reportingscheme in accordance withEnergy Conservation Law・Drafts the periodic report.・Prepares a preliminary draft of the medium-to-long term plan.・Periodical report (Note 2)・Medium-to-long term plan (Note 1)10 Self-development by energymanagement officersRemains informed of state-of-the-art technologies and other firm’s bestpractices.
 31. 31. CONTOH TINDAKAN UNTUKKECEKAPAN TENAGAPASIF : REKABENTUK BANGUNAN CEKAP TENAGA Bangunan mempunyai kesan alam sekitar yang penting dalam kitaran jangkahayatnya dan sumber-sumber seperti tanah, hutan, air dan tenaga Semakinberkurangan untuk membina bangunan. Kita perlu memenuhi permintaan keperluan manusia tanpa perlu memusnahkansumber- sumber untuk generasi akan datang dengan rekabentuk dan prosespembinaan yang mengurangkan atau mengelakkan kesan-kesan negatif bangunanterhadap alam sekitar dan penghuninya. Rekabentuk cekap tenaga untuk bangunan ialah teknik untuk mencapaikeselesaan thermal dan visual dalam bangunan. Faktor-faktor yang mempengaruhi keselesaan thermal :Suhu, Kelembapan relatif (Relative Humidity), Pergerakan udara(Dipengaruhi oleh metabolisma, pakaian dan kepadatan penghuni)
 32. 32. REKABENTUK DAN PEMBINAANBANGUNAN CEKAP TENAGA
 33. 33. REKABENTUK DAN PEMBINAANBANGUNAN CEKAP TENAGA Keselesaan pandangan dalam bangunan
 34. 34. REKABENTUK DAN PEMBINAANBANGUNAN CEKAP TENAGAKegunaan dan fungsi ruang dalam satu tempoh masa menentukan nilai-nilaipersekitaran yang diingini oleh penghuni(suhu bilik, kelembapan, keperluanudara segar, tahap kecerahan). Fungsi dan kegunaanjuga menentukankuantiti haba dalam bangunan yang dihasilkan.
 35. 35. 35REKABENTUK DAN PEMBINAANBANGUNAN CEKAP TENAGAZERO ENERGY OFFICE (ZEO), PUSAT TENAGA MALAYSIA
 36. 36. CONTOH TINDAKAN UNTUKKECEKAPAN TENAGAPASIF: PEMBELIAN DAN PENGGUNAAN SUMBER TENAGA Pemilihan sumber tenaga yang paling sesuai Pemilihan tarif yang sesuai Mengoptimumkan penggunaan berdasarkan tarif yang sesuai Memantau kesesuaian tarif mengikut perkembangansemasa
 37. 37. CONTOH TINDAKAN UNTUKKECEKAPAN TENAGAPASIF: PEMILIHAN PERALATAN BERDASARKAN PRESTASITENAGA Membuat keputusan berdasarkan prestasi kecekapan tenaga melalui label dan standard yang diiktiraf. Analisa kos dari segi pelaburan dan pulangan yang dijangkakan
 38. 38. CONTOH TINDAKAN UNTUK KECEKAPAN TENAGAPEMILIHAN MOTOR CEKAP TENAGA (HIGH EFFICIENCY MOTOR, HEMs) SECARA UMUM Motor elektrik menggunakan lebih kurang 2/3 daripada penggunaan elektrik disektor industri dan lebih kurang ½ disektor komersil. Pengeluar motor elektrik mengeluarkan motor yang mempunyai kecekapan lebihkurang 2-8% lebih cekap berbanding motor elektrik standard. Perbandingan tahap kecekapan di antara motor standard dan motor cekap tenaga
 39. 39. CONTOH TINDAKAN UNTUK KECEKAPAN TENAGAPENGGUNAAN VARIABLE SPEED DRIVES(VSD) VSD adalah berkesan untuk:-Mengurangkan penggunaan tenaga untuk beban yang berubah-ubah seperti kipasdan pam yang mempunyai kadar aliran yang berubah-ubah.Soft staring untuk motor elektrik.Kawalan kelajuan berdasarkan permintaan beban Bagaimana mengenalpasti aplikasi di mana penggunaan VSD adalah berkesanPROSESINPUT OUTPUTPerubahan dalam proses/beban
 40. 40. HUBUNGI KAMI Alamat :Suruhanjaya TenagaTingkat 13, Menara TH PerdanaMaju Junction, 1001Jalan Sultan Ismail50250 Kuala Lumpur Tel:03 2612 5400/5536/5532 Faks: 03 26941776 Laman web: www.st.gov.my E-mel: info@st.gov.myzaini.wahab@st.gov.my
 41. 41. SOAL - JAWAB?

×