• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
 

เครือข่ายคอมพิวเตอร์

on

 • 2,411 views

ความรู้เพิ่มเติมเรื่องเครือคอมพิวเตอร์

ความรู้เพิ่มเติมเรื่องเครือคอมพิวเตอร์

Statistics

Views

Total Views
2,411
Views on SlideShare
2,410
Embed Views
1

Actions

Likes
0
Downloads
22
Comments
0

1 Embed 1

http://s3.amazonaws.com 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  เครือข่ายคอมพิวเตอร์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ Presentation Transcript

  • เครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดย นายศิริชัย วิจิตรพงค์
  • เครือข่ายคอมพิวเตอร์
   • ความหมายของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
   • ชนิดของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
   • ความสำคัญของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
   • โครงสร้างระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
   • อุปกรณ์สื่อสารสำหรับเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  • เครือข่ายคอมพิวเตอร์
   • เกิดจากการสื่อสารข้อมูลของเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้น โดยในการเชื่อมต่อนั้นประสิทธิภาพของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบต่างๆ ดังนี้
   • 1.  จำนวนของเครื่องคอมพิวเตอร์ภายในเครือข่าย
   • 2.  สื่อนำข้อมูล
   • 3.  เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
   • 4.  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสื่อสารข้อมูล
  • ความหมายของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
    • ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network) คือ ระบบที่มีการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไปผ่านช่องทางการสื่อสารอย่างใดอย่างหนึ่งและระบบเครือข่ายใดๆ สามารถมีระบบเครือข่ายย่อยมากกว่า 1 เครือข่ายอยู่ภายใน
  • ชนิดของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
   • เครือข่ายคอมพิวเตอร์แบ่งแยกออกตามสภาพการเชื่อมโยงได้เป็น   4 ชนิดคือ
   • 1. เครือข่ายส่วนบุคคล หรือ เครือข่ายแพน ( Personal area network) : PAN)  2. เครือข่ายท้องถิ่น หรือเครือข่ายแลน ( Local Area Network : LAN) 3. เครือข่ายระดับเมือง หรือเครือข่ายแมน ( Metropolitan Area Network : MAN) 4. เครือข่ายระดับประเทศ หรือเครือข่ายแวน ( Wide Area Network : WAN)
  • ชนิดของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ( ต่อ )
   • 1. เครือข่ายแบบบุคคล   (PAN)
   • เป็นเครือข่ายไร้สาย เชื่อมโยง อุปกรณ์การสื่อสารหลายๆ เครื่องเข้าด้วยกัน   ระยะทางการเชื่อมต่อ ไม่เกิน 1 เมตร   ความเร็ว ประมาณ 10  Mbp    ใช้สื่อ IrDA Port, Bluetooth, Wireless
  • ชนิดของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ( ต่อ )
   • 2. เครือข่ายท้องถิ่น (LAN)              เครือข่ายแลน หรือเครือข่ายท้องถิ่น เป็นเครือข่ายขนาดเล็ก ใช้กันอยู่ในบริเวณไม่กว้าง ซึ่งเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสารที่อยู่ในท้องที่บริเวณเดียวกันเข้าด้วยกัน เช่น ภายในอาคาร หรือภายในองค์การที่มีระยะทางไม่ไกลมากนัก
  • ชนิดของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ( ต่อ )
   • 3. เครือข่ายระดับเมือง (MAN)       เป็นเครือข่ายที่ใช้ภายในเมือง หรือภายในจังหวัด เป็นระบบที่มีขนาดกลางอยู่ระหว่าง เครือข่ายแลน กับ เครือข่าย แวน
  • ชนิดของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ( ต่อ )
   • 4. เครือข่ายระดับประเทศ (WAN) เป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์ในระยะห่างไกล เป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ มีการติดต่อต่อสื่อสารกันในบริเวณกว้าง เช่น เชื่อมโยงระหว่างจังหวัด ระหว่างประเทศ
  •