Pergaulan dalam islam

13,295 views
12,705 views

Published on

sistem pergaulan dalam islam

Published in: Education
3 Comments
4 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
13,295
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
468
Comments
3
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pergaulan dalam islam

 1. 1. Pergaulan dalam Islam
 2. 2. 1. Menjaga Pandangan Q.S An-Nuur : 30-3130. Katakanlah kepada orang laki-laki yangberiman: "Hendaklah mereka menahanpandanganya, dan memelihara kemaluannya;yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka,sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yangmereka perbuat."
 3. 3. 31. Katakanlah kepada wanita yang beriman:"Hendaklah mereka menahan pandangannya,dan kemaluannya, dan janganlah merekamenampakkan perhiasannya, kecuali yang(biasa) nampak dari padanya.
 4. 4. Dan hendaklah mereka menutupkan kainkudung kedadanya, dan janganlahmenampakkan perhiasannya kecuali kepadasuami mereka, atau ayah mereka, atau ayahsuami mereka, atau putera-putera mereka, atauputera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka,
 5. 5. atau putera-putera saudara lelaki mereka, atauputera-putera saudara perempuan mereka, atauwanita-wanita islam, atau budak-budak yangmereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-lakiyang tidak mempunyai keinginan (terhadapwanita) atau anak-anak yang belum mengertitentang aurat wanita.
 6. 6. Dan janganlah mereka memukulkan kakinyuaagar diketahui perhiasan yang merekasembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekaliankepada Allah, hai orang-orang yang berimansupaya kamu beruntung.
 7. 7. 2. Menutup Aurat bagi Wanita (QS Al-Ahzab : 59)59.Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu,anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orangmukmin: "Hendaklah mereka mengulurkanjilbabnya ke seluruh tubuh mereka." Yang demikianitu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal,karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalahMaha Pengampun lagi Maha Penyayang.
 8. 8. 3. Tidak Berkhalwat (berduaan)•• Janganlah salah seorang dari kalian berkhalwat dengan seorang wanita karena sesungguhnya syaitan menjadi orang ketiga diantara mereka berdua.” (HR. Ahmad 1/18, Ibnu Hibban [lihat Shahih Ibnu Hibban 1/436], At-Thabrani dalam Al-Mu’jam Al-Awshoth 2/184, dan Al- Baihaqi dalam sunannya 7/91. Dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam As-Shahihah 1/792 no. 430)
 9. 9. 4. Tidak Ikhtilat.Islam sangat menjaga agar dalam kehidupankhusus hendaknya jamaah (komunitas) kaumwanita terpisah dari jamaah kaum pria;
 10. 10. “Wahai orang-orang yang beriman, kamujangan memasuki rumah orang lain, sehinggakamu mendapatkan izin dan kamumengucapkan salam kepada penghuninya.” (QSAn Nur: 27)
 11. 11. • Zinanya mata adalah melihat [sesuatu], zinanya lisan adalah mengucapkan [sesuatu], zinanya hati adalah mengharap dan menginginkan [sesuatu], sedangkan alat kelamin membenarkan atau mendustakan itu [semua]. … (HR Bukhari & Muslim)

×