доклад белград YWP Bulgaria

546 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
546
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

доклад белград YWP Bulgaria

  1. 1. Доклад за участие в Balkans Regional Young Water Professionals Conference, 29-30 Aприл 2010, Белград, Сърбия ст.ас. Надежда Танева, инж. Магдалина Захариева Институтът за управление на водните ресурси “Jaroslav Cerni” - Белград се занимава с изследователска дейност, развитие, дизайн и консултиране в областта на хидро-инженерството и цялостното управление на водите, включително широк набор от услуги, основни, приложни науки и проучвания, планиране управление, приложими изследвания и дизайн, до сложни мултидисциплинарни проекти. През последните 60 години институтът се е наложил като водеща организация в областта на водите за Република Сърбия. В периода 29-30. 04.2010г. институтът, съвместно с компаниите "Beogradski vodovod i kanalizacija" и “СРБИЈА ВОДЕ” и под шапката на IWA –YWP, организираха Първата Балканска Регионална Конференция на Младите Специалисти в Областта на Водите. Събитието бе проведено в хотел “Best Western M” в Белград. В конференцията взеха участие над 50 колеги от Университети и Институти от Унгария, Румъния, Гърция, Сърбия, Македония, Албания и България. Бяха засегнати следните теми:  Водоснабдяване и напояване;  Опазване и пречистване на водата;  Управление на подземните води;  Оценка на социални, икономически, финасови фактори върху използването на различни съоръжения за отпадъчни води;  Климатични промени и техния ефект върху цикъла на водата;  Оценка на риска; През първите два дни бяха представени общо 23 презентации и 15 постера. От Българска страна участие взеха двама представители на YWP-България и членове на БАВ - ст. ас. Н. Танева (с презентация и постер) и инж. М. Захариева (презентация). Изложенията им бяха съответно на теми “Премахване на амоний и фосфати от водни разтвори, чрез активизиран и модифициран български клиноптилотит” и “Прогнози за бъдещото състояние на водите. Възможности за по-ефективното използване на водата за напояване, с цел опазването и съхраняването и”. Като цяло, по време на конференцията бяха поставени проблеми, касаещи най-вече построяването на пречиствателни станции, съоръжения за напояване, депа и свързаното с тези дейности финансиране. Изложени бяха резултати от проведени микробиологични изследвания, свързани с подобряване и контролиране качествата на питейната и отпадна вода. Бяха представени проекти, целящи мониторинг на реки на Балканския полуостров намиращи се на територията на две или повече държави, както и за р. Дунав. Изказана бе готовност за съвместна работа и сътрудничество между колеги от съседни държави, като необходима предпоставка за устойчивото управление и подобряване статуса на водите в региона. Много актуална тема бяха климатичните
  2. 2. промени, произхождащите от тях засушавания и наводнения и влиянието им върху инфраструктурата и населението. Презентациите показаха резултати от лабораторни изследвания, мониторинг на реални водни обекти – реки, язовири, оценка на работата на пречиствателни станции. Голяма част от докладите бяха свързани с разработването на компютърни модели, методики и програми за обработка на данни, оценка загубите на вода, проектиране и действие на мониторингови системи, стратегии за напояване, предсказване на ефекта от евентуални засушавания и наводнения, качествата на питейните води, както и степента на изпълнение на предписанията на РДВ ЕС2000/60/ЕЕС в държавите- участници. Бяха направени паралели между Балканските държави по отношение на построените пречиствателни станции, състоянието на инфраструктурата за напояване и депа. Извода, който се направи от нас, е че България заема междинно място в тази област и е много важно да работим съвместно с нашите съседи, с цел опазване и подобряване качеството на водите във водоемите на Балканския полуостров, които са основния източник на питейна и напоителна вода. На 01.05.2010г. бе организирано посещение на станцията “Макиш”, намираща се на р. Сава и езерото “Сава”, предназначена за питейно-битово снабдяване на гр. Белград. Представени бяха подробни данни и информация за схемата на работата и, за състоянието на доставящата вода инфраструктура, системата за отчитане и таксуване на водопотреблението и анализа на постъпващата вода. След станцията бе организирано и посещение в едно от подразделенията на "Beogradski vodovod i kanalizacija", където ни бе демонстриран начина на работа на системата, позволяваща дистанционно управление и наблюдение на подземни източници на питейна вода. Като цяло, такива събития, свързани с водната индустрия, по време на които експерти и професионалисти в глобален мащаб представят разработки и проучвания относно бъдещите перспективи касаещи добива, разпределението, обработката и оттока на водите, са много важни и полезни за младите специалисти. Целта на провежданите семинари е да ни ориентира към създаване на ефективни контакти с колеги на международно ниво, да се даде възможност за диалог с установени професионалисти в областта на водите, да се запознаем с бъдещите предизвикателства в сектора, да получим информация за различни инициативи, разработки и проблеми и съответните подходи за решаването им от колеги, имащи сходни квалификации. Като членове на една сравнително млада организация, за нас -YWP- България, участието в подобни мероприятия е много ценно, предвид утвърждаване позицията ни в една глобална мрежа за съвместна работа, обмяна на опит и добри практики.

×