Περιβαλλοντική Ευθύνη

915 views
750 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
915
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
11
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Περιβαλλοντική Ευθύνη

 1. 1. ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ CROWN Hellas Can Packaging S.A. CROWN Brand- Building Packaging ™ Group – CROWN Hellas Can Packaging S.A. / PATRAS PLANT Confidential © 2013 CROWN Bevcan Europe & Middle East Tserevegos Alexandros – 13/11/2013 AEROSOL BEVCAN FOOD SPECPACK CROWN Tserevegos Alexandros – Wednesday, 13 November 2013 Confidential © 2013 CROWN Bevcan Europe & Middle East ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
 2. 2. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Tserevegos Alexandros – Wednesday, 13 November 2013 Confidential © 2013 CROWN Bevcan Europe & Middle East ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ 2
 3. 3. Προϊόν Tserevegos Alexandros – Wednesday, 13 November 2013 Confidential © 2013 CROWN Bevcan Europe & Middle East ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 3
 4. 4. Tserevegos Alexandros – Wednesday, 13 November 2013 Confidential © 2013 CROWN Bevcan Europe & Middle East ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ & Π.Δ. 148/2009 4
 5. 5. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ & Π.Δ. 148/2009 …«καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών»… …«ο ρυπαίνων πληρώνει»… Άρθρο 2 Σκοπός (άρθρο 1 οδηγίας) Σκοπός του παρόντος διατάγματος είναι η θέσπιση περιβαλλοντικής ευθύνης βάσει της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει», με τον καθορισμό μέτρων, όρων και διαδικασιών, ώστε κάθε φορέας εκμετάλλευσης, η δραστηριότητα του οποίου προκάλεσε περιβαλλοντική ζημία ή άμεση απειλή περιβαλλοντικής ζημίας να είναι κατ΄αρχήν οικονομικά υπεύθυνος για τη λήψη των απαραίτητων μέτρων πρόληψης ή/ και αποκατάστασης της περιβαλλοντικής ζημίας. …«λήψη των απαραίτητων μέτρων πρόληψης ή/ και αποκατάστασης»… Tserevegos Alexandros – Wednesday, 13 November 2013 Confidential © 2013 CROWN Bevcan Europe & Middle East …«περιβαλλοντική ζημία»… 5
 6. 6. Tserevegos Alexandros – Wednesday, 13 November 2013 Confidential © 2013 CROWN Bevcan Europe & Middle East ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ & Π.Δ. 148/2009 …ΠΡΟΛΗΨΗ… 6
 7. 7. Πρώτες Ύλες Ενέργεια Νερό Στερεά Απόβλητα Υγρά Απόβλητα Tserevegos Alexandros – Wednesday, 13 November 2013 Confidential © 2013 CROWN Bevcan Europe & Middle East ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ Αέρια Απόβλητα Προϊόν 7
 8. 8. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Εκτίμηση επικινδυνότητας και καθορισμός μέτρων για την αποφυγή περιβαλλοντικού ατυχήματος ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ISO 14001) Μετρήσεις περιβαλλοντικών παραγόντων Μέτρα πρόληψης με πολλαπλές ασφαλιστικές δικλείδες και μηχανισμούς (διαδικασίες και σχετικοί εξοπλισμοί) Εκπαιδεύσεις ΣΧΕΔΙΑ ΕΚΤΑΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ Άμεση επέμβαση αντιμετώπισης, περιορισμού και αποκατάστασης περιβαλλοντικών ατυχημάτων & κρίσεων ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ & ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Καθορισμός στόχων & ενεργειών για μείωση εισροών (πόρων) Καθορισμός στόχων & ενεργειών για μείωση εκροών (αποβλήτων) Tserevegos Alexandros – Wednesday, 13 November 2013 Confidential © 2013 CROWN Bevcan Europe & Middle East Διαδικασίες ελέγχου σε κάθε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας (συνεχείς επιθεωρήσεις) 8
 9. 9. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ Περιβαλλοντική Πολιτική Έλεγχος και Διορθωτική Ενέργεια Σχεδιασμός Εφαρμογή και Λειτουργία Tserevegos Alexandros – Wednesday, 13 November 2013 Confidential © 2013 CROWN Bevcan Europe & Middle East Αναθεώρηση 9
 10. 10. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ Περιβαλλοντική Πολιτική Έλεγχος και Διορθωτική Ενέργεια Σχεδιασμός Εφαρμογή και Λειτουργία Tserevegos Alexandros – Wednesday, 13 November 2013 Confidential © 2013 CROWN Bevcan Europe & Middle East Αναθεώρηση 10
 11. 11. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Η βιομηχανία μεταλλικής συσκευασίας έχει θέσει ως στόχο την λειτουργία των μονάδων με ποσοστό ανακύκλωσης 80% επί των μεταλλικών συσκευασιών μέχρι το 2020. Η υπεύθυνη διαχείριση πόρων υπήρξε πάντα κρίσιμος παράγοντας της βιομηχανικής μας επιτυχίας. Αυτό σημαίνει : Πιο αποτελεσματική και αποδοτική χρήση υλικών & φυσικών πόρων Μείωση σκάρτου Βελτίωση επανάκτησης / επαναχρησιμοποίησης υλικών & φυσικών πόρων (ανακύκλωσης) Tserevegos Alexandros – Wednesday, 13 November 2013 Confidential © 2013 CROWN Bevcan Europe & Middle East Η χρήση των εργαλείων περιβαλλοντικής πρόληψης και βελτιστοποίησης καθώς και η ορθολογιστική διαχείριση φυσικών πόρων και υλικών, έχουν συνδράμει ουσιαστικά στην αύξηση της αποδοτικότητα των εισροών και στη μείωση των ρυπογόνων εκροών σε όλα τα στάδια του κύκλου εργασιών μας. 11
 12. 12. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ Αύξηση ποσοστού ανακύκλωσης +85% Αύξηση διαχωρισμού απορριμμάτων - 15% Μείωση Πτητικών Οργανικών Ουσιών - VOCs - 25% Μείωση Κατανάλωσης Ενέργειας - 55% Μείωση Κατανάλωσης Νερού - 20% Μείωση Σκάρτου Αλουμινίου Η ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ 5 ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΕΤΩΝ Tserevegos Alexandros – Wednesday, 13 November 2013 Confidential © 2013 CROWN Bevcan Europe & Middle East +20% 12
 13. 13. 13 Tserevegos Alexandros – Wednesday, 13 November 2013 Confidential © 2013 CROWN Bevcan Europe & Middle East
 14. 14. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Στόχος μας πρέπει να είναι η πρόληψη της περιβαλλοντικής ζημίας κατά την ανάπτυξη και την βελτιστοποίηση της επιχειρησιακής μας αποδοτικότητας, πάντα με γνώμονα τον σεβασμό προς τον πλανήτη και τις επόμενες γενιές. Απαραίτητη η συνεισφορά της πολιτείας για υποστήριξη σε ελλείψεις υποδομών σχετικά με: Διαχείριση απορριμμάτων Διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων Χώρος υγειονομικής ταφής απορριμμάτων Tserevegos Alexandros – Wednesday, 13 November 2013 Confidential © 2013 CROWN Bevcan Europe & Middle East Η περιβαλλοντική ευθύνη μέσω του Π.Δ. 148/2009 προσδιορίζεται σε ένα γενικό, κατευθυντήριο πλαίσιο, το οποίο ενδεχομένως χρήζει διορθώσεων και διασαφηνίσεων που θα προκύψουν μέσα από συζήτηση και εφαρμογή. 14
 15. 15. AEROSOL BEVCAN FOOD SPECPACK Tserevegos Alexandros – Wednesday, 13 November 2013 Confidential © 2013 CROWN Bevcan Europe & Middle East CROWN

×