• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Kiutazó tájékoztató
 

Kiutazó tájékoztató

on

 • 320 views

 

Statistics

Views

Total Views
320
Views on SlideShare
320
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Kiutazó tájékoztató Kiutazó tájékoztató Document Transcript

  • A YFU ÉVES KÖZÉPISKOLAI PROGRAMA Youth For Understanding A YFU éves programja a(YFU) egy nonprofit, következő egyedülállónemzetközi diákcsere szerve- lehetőséget kínálja neked:zet. Célkitűzésünk, hogy fogadó • részese lehetsz egy külföldicsaládoknál eltöltött programo- család, közösség és iskolakon keresztül ösztönözzük más életének,nemzetek megismerését, a • barátokat szerezhetsz akulturális különbözőségek tisz- világ minden tájáról,teletét, valamint elősegítsük a • felsőfokon megtanulhatszrésztvevők személyiségének egy nyelvet,fejlődését. Világszerte évente • olyan élményeket és tapasz-mintegy 3500 középiskolás talatokat szerezhetsz,korú diák vesz részt a YFU éves amelyek egész életedbencsereprogramján és további végigkísérnek és segítenek,1500 diák a nyári programokon. • részt vehetsz a YFUA magyar egyesület fennállása felkészítési programjában,alatt közel 1000 magyar diák mely segítséget ad aélt és tanult külföldön, és beilleszkedés és alkal-mintegy 250 külföldi diák mazkodás nehézségeinektöltötte csereévét Magyaror- leküzdéséhez,szágon. A csereprogramon való • önállóbbá, nyitottabbá, tole-részvétel a tanulásnak olyan ránsabbá válhatsz másmódját segíti elő, mely során a kultúrákkal szemben.résztvevők saját tapasztalatu-kon keresztül sajátítják elazokat az értékeket, képessé- NYÁRI PROGRAMgeket, melyek a nyitottabb,toleránsabb világ létrejöttétszorgalmazzák. A tanulás Néhány ország foglalkozikfolyamata nem korlátozódik négy- ill. hathetes nyárikizárólag a program idő- programok szervezésével. Bártartamára, hanem a résztvevők az éves programhoz viszonyítvaélményein és kapcsolatain ke- jóval kevesebb időt tölthetsz azresztül egy életen át tart. A adott közösségben, a nyáricsereprogram egységes és program mégis jó lehetőségetmegbízható működése érde- nyújt ahhoz, hogy a fogadókében minden ország szer- családon és a közösen eltöltöttvezete a nemzetközileg össze- időn, valamint a YFU általállított és elfogadott Nemzet- szervezett kirándulásokon,közi Irányelveknek megfelelően szemináriumokon keresztülműködik. mélyebb ismeretekre tegyél szert az országról.ÖNKÉNTES MUNKÁN ALAPULÓ Megismerkedhetsz a választottSZERVEZET ország természeti és kulturálisA YFU tevékenysége elsősorban értékeivel, a fogadó családönkéntes munkára épül. szokásaival, életével.Önkéntesekből álló elnökség Mindemellett természetesenirányítja a szervezet munkáját, tökéletesítheted nyelvtudásod,önkéntesek végzik a diákok és vagy belekezdhetsz egy újfogadó családok toborzását, idegen nyelv tanulásába.kiválasztását, tartják akapcsolatot a cserediákokkal,iskolákkal, részt vesznek afelkészítő táborok szervezé-sében és lebonyolításábanitthon és külföldön egyaránt.Nem utolsó sorban pedig adiákokat befogadó családok is Fotó: Benkő Dávidanyagi ellenszolgáltatás nélkül 2006/2007 Chilevállalkoznak a feladatra. 1
  • A YFU-S PROGRAMA FOGADÓ CSALÁD KIVÁLASZTÁSKülföldi tartózkodásod ideje alatt egy önkéntes A fenti leírásból is kitűnik, hogy a YFU-sfogadó családnál helyezünk el. A családok maguk csereprogramon való részvétel bizonyosválasztják ki azt a diákot, akit fogadni szeretnének, képességeket igényel – hisz családod és barátaida kitöltött jelentkezési anyag, a diák levele és a YFU segítsége és támogatása nélkül kell megállnod ajellemzése alapján. helyed egy új és idegen környezetben. Ezért, mintA családon keresztül ismered meg az ország ha- minden jelentkező, Te is részt veszel egy ún.gyományait és életformáját. A fogadó családod biz- kiválasztó beszélgetésen, melyen egy tapasztalt,tonságot jelent, szeretetet, melegséget ad, hogy YFU-s önkéntesekből álló bizottság dönti el, kit tartotthon érezhesd magad náluk. Ők segítik megfelelően érettnek és alkalmasnak egy ilyenbeilleszkedésedet - és egy életre szóló kapcsolat vállalkozásra. A jó kommunikációs készség, aalakulhat ki közöttetek. A családi életben való nyitottság, a jó helyzet felismerés, a konfliktusokrészvétellel együtt jár, hogy osztozol örömeikben és kezelésére és megoldására való hajlam –gondjaikban egyaránt, részt veszel közös meglátásunk szerint nagyon fontos tulajdonságokprogramjaikon és az otthoni feladatokban – egy mindenki szempontjából sikeres csereprogramakárcsak itthon. megvalósításához.AZ ISKOLA FELKÉSZÜLÉS A CSEREPROGRAMRAAz éves középiskolai program során egy helyi A sikeres kiválasztó beszélgetéstől az elutazásodigközépiskolába jársz majd, így a fogadó országodban számos teendőd lesz. Mindenekelőtt egy igenalkalmad nyílik megismerni egy más jellegű részletes adatlapot kell majd kitöltened – ez alapjániskolarendszert. Az iskolalátogatás természetesen keresünk neked választott országodbankötelező. Az iskolákban, ahol a YFU-s cserediákokat fogadócsaládot.elhelyezzük az oktatás az adott ország nyelvén Júniusban, a többi leendő cserediákkal együtt résztfolyik. Az országok többségében - ahogy itthon is - veszel felkészítő táborunkban, ahol a gyakorlatiaz iskolák sport- és kulturális programokat, információkon kívül (vízum, utazás, stb.)klubokat szerveznek, érdemes ezeket a beszélgetünk a program adta lehetőségekről éslehetőségeket felkutatni, ill. kihasználni, mert ezek buktatókról, a fogadó országod szokásairól éselősegíthetik a beilleszkedésedet. mindennapi életéről. Ez a tábor csereéved/nyáriA nyári program során nem feltétlen jársz iskolába, utad első hivatalos programja, és minden kiutazóugyanakkor számos olyan programod lesz, amivel diák számára kötelező.hasznosan töltheted a szünidőt. EGYÉB PROGRAMOKA NYELV A kiutazásod előtt a YFU több olyan programot isA nyelvtanulásnak - az állandó nyelvi környezetnek szervez, melyen a részvétel nem kötelező, deköszönhetően - ez a formája a leghatékonyabb. A lehetőséget ad arra, hogy Te vagy Szüleidtapasztalatok alapján a diákok már rövid idő alatt megismerkedhessenek jobban a szervezettel,társalgási szinten elsajátítják a nyelvet - akkor is, programjaival, volt cserediákokkal és szüleikkel.ha a kiutazás előtt nem rendelkeztek semmilyen Ilyen program a májusban tartott Főződélután, és aelőzetes nyelvtudással. Diákjaink többsége júliusi ún. Régi - Új találkozó.hazaérkezése után sikeres nyelvvizsgát tesz. KAPCSOLATOD A YFU-VAL AZ ÉV SORÁN Szervezetünknek minden országban kiterjedt önkéntes bázisa van, amely – egyik feladataként – nyomon követi a cserediákok sorsát. Neked is, mint minden cserediáknak lesz egy YFU-s összekötőd, akihez bármilyen, a fogadó családdal, az iskolával vagy személyes gondjaiddal fordulhatsz. YFU-S PROGRAMOK A fogadó országodban is különböző találkozókat, fakultatív kirándulásokat, programokat szervez a helyi YFU. Ezeken a rendezvényeken találkozhatsz a többi cserediákkal, elmesélheted élményeidet olyanoknak, akik hasonló cipőben járnak, mint Te. Az európai országokba utazó diákok a csereév végén egy nemzetközi, 4 napos táborban (Young Europeans’ Seminar, YES) is részt vesznek Young Europeans’ Seminar, 2010 Németországban. 2
  • VÁLASZTHATÓ ORSZÁGOK, ÁRAKEGY ÉVES KÖZÉPISKOLAI PROGRAMOK A PROGRAMDÍJ TARTALMAZZA:A programok időtartama kb. 11 hónap • szervezés költségeit (mely fedezi a fogadócsaládKiutazás időpontja: 2012. július-augusztus és iskolakeresést, a nemzetközi adminisztráció költségeit);Tengerentúli országok Részvételi díj • utazási költséget (oda-vissza Budapesttől a fogadó családig);Amerikai Egyesült Államok 570.000 Ft + 7.900 $ • a teljes körű betegség-, baleset-, és felelősség-Ausztrália 890.000 Ft + 6.800 $ biztosítást (kivéve a már korábban fennállóArgentína 860.000 Ft + 4.800 $ sérülést, betegséget, ill. a fogászati kezelést csakBrazília, Chile, Ecuador, India, 860.000 Ft + 4.500 $ korlátozott mértékig);Mexikó, Uruguay • kiutazás előtti felkészítő tábor és szülőiDél – Afrika 860.000 Ft + 4.900 $ értekezletek költségét, a fogadó ország általKína 860.000 Ft + 6.200 $ biztosított YFU-s táborok költségeit, az európaiThaiföld 860.000 Ft + 4.000 $ országokba utazóknak az év végi nemzetköziEurópai országok Részvételi díj tábor program- és útiköltségét; • segítségnyújtást a vízumügyintézésben;Ausztria, Bulgária, Észtország, • kapcsolattartás, támogatás, szükség eseténLettország, Litvánia, Németország1, segítségnyújtás a YFU részéről a jelentkezésTörökország 660.000 Ft + 3.750 € pillanatától a csereév befejeztéig.Belgium/Flandria és Vallónia,Dánia, Finnország, Hollandia, A PROGRAMDÍJ NEM TARTALMAZZA:Norvégia, Svédország, Svájc • vízumdíjat (ill. esetlegesen a vízum kiadásához(német nyelvterület) 660.000 Ft + 4.250 € szükséges orvosi vizsgálatok költségeit);Franciaország 660.000 Ft + 4.600 € • zsebpénzt;Speciális programok Részvételi díj • iskolai kiadásokat (tankönyv, egyenruha, stb.).Lettország művészeti program2, 660.000 Ft + 4.250 € ÖSZTÖNDÍJAKLitvánia kosárlabda program 660.000 Ft + 3.850 € Szervezetünk fontosnak tartja, hogy olyan diákok isÉsztország – természeti program 660.000 Ft + 4.450 € részt vehessenek csereprogramjainkon, akiknekKERESZTTANÉVES KÖZÉPISKOLAI PROGRAMOK családja anyagi körülményeik miatt nem tudjaA programok időtartama kb. 11 hónap fedezni a programdíjat. Ha kiutazásodhoz anyagiKiutazás időpontja: 2012. január – március támogatásra van szükséged, pályázhatsz a YFU ösztöndíjára, melyet a YFU Ösztöndíj Bizottsága aOrszágok Részvételi díj családok anyagi helyzetének és a diák pályázatának figyelembe vételével ítél oda. Az ösztöndíj aBrazília, Chile, Uruguay 860.000 Ft + 4.500 $ befizetendő részvételi díj deviza részét csökkenti,Japán 860.000 Ft + 6.900 $ mértéke a teljes programdíjnak max. 30 %-a lehet.Dél-Afrika 860.000 Ft + 4.900 $ Ösztöndíjra jelentkezni az erre szóló pályázati laponSZEMESZTER KÖZÉPISKOLAI PROGRAMOK lehetséges, melyet megtalálsz a tájékoztatóhozA programok időtartama kb. 6 hónap csatolva vagy letöltheted honlapunkról. Az ösztöndíjKiutazás időpontja: 2012. január/augusztus. 2013. január lehetőség a nyári programra nem vonatkozik. Beadási határidő: 2011. december 1. csütörtökEurópai országok Részvételi díj 17.00Ausztria, Németország 660.000 Ft + 3.550 €Belgium/Flandria 660.000 Ft + 3.850 € KEDVEZMÉNYEKFranciaország 660.000 Ft + 4.300 € 1. Minden olyan jelentkező, akinek testvére már vettTengerentúli országok Részvételi díj részt YFU-s programon, vagy akinek családja aChile 860.000 Ft + 4.500 $ jelentkezést megelőzően fogadott YFU-s, egy tanévreDél – Afrika 860.000 Ft + 4.900 $ érkező külföldi cserediákot, 10% kedvezményben részesül a programdíj deviza részéből.NYÁRI PROGRAMOK 2. Minden olyan jelentkező, aki 2011. október 31-igA programok időtartama kb. 4 - 6 hét beadja a jelentkezési lapját és később szerződést isKiutazás időpontja: 2012. június – július köt, jelentkezési díját szerződéskötéskor jóváírjuk. A kedvezmény csak a hagyományos éves programEurópai országok Részvételi díj esetén vehető igénybe.Finnország 290.000 Ft + 1.650 € A fent leírt kedvezmények és ösztöndíjak nemNémetország 290.000 Ft + 1.750 € kombinálhatóak, egy diák esetén csak egy vehetőTörökország 290.000 Ft + 1.850 € igénybe.Tengerentúli országok Részvételi díjAusztrália 590.000 Ft + 2.750 $ SZERZŐDÉSKÖTÉSArgentina nyelvi program 490.000 Ft + 2.650 $ Ha megfeleltél a kiválasztó beszélgetésen, azaz aArgentina tangó program 490.000 Ft + 2.850 $ kiválasztó bizottság úgy dönt, hogy részt vehetsz aBrazília 490.000 Ft + 2.350 $ programon, családod és a szervezet szerződést köt,Dél-Afrika 490.000 Ft + 3.250 $ mely többek között szabályozza mindkét fél jogait ésEcuador 590.000 Ft + 1.650 $ kötelezettségeit, valamint a programdíjJapán, Kína, Thaiföld 490.000 Ft + 2.250 $ befizetésének módját és határidejét.Uruguay 590.000 Ft + 2.050 $ FIZETÉS A programdíj forint és deviza részből áll, mely a szerződés aláírását követően banki1 Előzetes német nyelvtudással nem rendelkezők egy 4 hetes átutalással fizetendő.táborban vesznek rész Németországban, melynek költsége: 500 Euro2 balett, zene, képzőművészet 3
  • JELENTKEZÉS A YFU PROGRAMJÁRAFELTÉTELEK jelentkezéseket e-mailben, KÜLFÖLDI DIÁK FOGADÁSÁRÓL faxon vagy postán kérjükOlyan fiatalok jelentkezését elküldeni. Egyesületünk Évről évre egyre több külföldivárjuk, akik megfelelnek a kö- irodájának címe: diák választja úti céljáulvetkező követelményeknek: Magyarországot. A 2012/2013- 1013 Budapest, Lánchíd u. 13. es tanévben az Egyesült• a kiutazás napjáig elmúlt Fax: 1/224-0309 Államokból, Távol-Keletről, Dél- már 15 éves, de még nem E-mail: yfu@yfu.hu Amerikából és Európa számos töltötte be a 18, illetve a 18 országából érkeznek majd és fél éves életkort. Minden A jelentkezési díj 10.000,- diákok, akik azért jönnek ország esetében a kor forint, melyet átutalással hozzánk, hogy megismerked- egyedi elbírálásra kerül, kérünk befizetni legkésőbb a jenek országunkkal, minden- ezért kérünk, a pontos kiválasztó beszélgetés időpont- napjainkkal, szokásainkkal és információkért keresd jáig. nem utolsó sorban megtanulják irodánkat. Bankszámlaszám: nyelvünket. Befogadni egy• magyarországi középiskolá- külföldi diákot, aki érdeklődve, ban folytatja tanulmányait; 10700079-02010603-51100005 az újdonságra nyitottan• tanulmányi eredménye a Fiatalok A Megértésért szemléli új otthonát, átélni vele főbb tantárgyakból eléri a Magyarországi Egyesülete csereévének örömeit és min. 3,5-ös átlagot; nehézségeit örök emlék lehet• német/francia/spanyol anya- Az átutaláson kérjük feltüntetni az egész család számára! A nyelvű országok esetében a jelentkező diák nevét! fogadással egy új otthont társalgási szintű nyelvtudás teremthetnek a külföldi diák szükséges az adott nyelven; számára – vele pedig egy új• az Egyesült Államokba, JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ gyermek és testvér léphet be a Ausztráliába és Dél-Afrikába család életébe. jelentkezőknek a kiválasztó kereszttanéves programra Amennyiben felkeltettük érdek- beszélgetéssel egyidejűleg 2011. szeptember 20. lődésüket, kérjük, keressék zajló írásbeli nyelvi teszten meg irodánkat! kell bizonyítaniuk megfelelő Éves programra szintű angol nyelvtudá- 2012. március 1. AZ IRODA ELÉRHETŐSÉGE sukat;• Németországba, Ausztriába Nyári programra YFU Hungary és Svájcba, vagy Fran- 2012. március 1. 1013 Budapest, Lánchíd u. 13. ciaországba jelentkezőknek Tel: 1/20 10 125 a kiválasztó beszélgetéssel fax: 1/224 0309 egyidejűleg zajló szóbeli A JELENTKEZÉSEK ELBÍRÁLÁSA Mobil: 30/20 10 125 nyelvi elbeszélgetésen kell E-mail: yfu@yfu.hu bizonyítaniuk megfelelő szin- A kiválasztó beszélgetéseket az Web: www.yfu.hu tű német vagy francia év során folyamatosan Nyitva: H-P 10.00-17.00 nyelvtudásukat; végezzük. A kiválasztás egy fél• a többi ország esetében napos program, mely magyar Szommer Gabriella társalgási szintű angol vagy magyarországi igazgató nyelven folyik, csoportos és német nyelvtudás szüksé- egyéni beszélgetésekből áll. Ez kiutazó programok ges, ez esetben az iskolai alapján a személyes gabriella.szommer@yfu.hu eredményeket vesszük meghallgatás alapján választja Lajtos Gabi figyelembe; ki az Egyesület által kijelölt beutazó program• érdeklődik más népek és bizottság azokat, akik részt koordinátor kultúrák iránt; vehetnek a YFU programján. A gabi.lajtos@yfu.hu• jó kommunikációs- és kiválasztás időpontjáról problémamegoldó készség- telefonon, e-mailben vagy gel rendelkezik; levélben értesítjük a• képesnek tartja magát arra, jelentkezőket. hogy beilleszkedjen egy új családba és környezetbe. Az Egyesült Államokba, Ausztráliába és Dél-AfrikábaJELENTKEZÉS MÓDJA jelentkezőknek - a kiválasztó beszélgetés előtt - egy angolJelentkezni a tájékoztatóhoz nyelvi szintfelmérőn kellcsatolt vagy a honlapunkról megfelelniük. A felmérő egyletölthető jelentkezési lapon felelet-választós tesztből áll. Alehet. teszt, YFU által meghatározottKérjük a jelentkezési lapot követelményének való meg-olvashatóan kitölteni. A feltett felelés feltétele az amerikai, azkérdésekre minél bővebb ausztrál és dél-afrikaiválaszokat várunk, ha középiskolai programon valószükséges, a válaszokat külön részvételnek.papíron lehet folytatni. A 4