Your SlideShare is downloading. ×
Kirghiz bible  books of matthew, mark, luke, john
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Introducing the official SlideShare app

Stunning, full-screen experience for iPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

Kirghiz bible books of matthew, mark, luke, john

722
views

Published on


0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
722
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. Ыйса Машаяктын санжырасы1:1 Ыбрайымдын тукумунан чыккан Дөөт падышанынтукуму Ыйса Машаяктын санжырасы: 2 ЫбрайымданЫскак, Ыскактан Жакып, Жакыптан Жүйүт жана анын ага-инилери, 3 Жүйүттүн Тамар аттуу аялынан Перес мененЗерак, Перестен Эсрон, Эсрондон Рам, 4 Рамдан Аминадап,Аминадаптан Наасон, Наасондон Салмон, 5 СалмондунРахап аттуу аялынан Обоз, Обоздун Рут аттуу аялынанАбыт, Абыттан Жесей, 6 Жесейден Дөөт падыша туулган.Дөөт падыша Урийдин жесирине үйлөнүп, андан Сулаймантуулган. 7 Сулаймандан Рехабам, Рехабамдан Абыя,Абыядан Аса, 8 Асадан Жашапат, Жашапаттан Жорам,Жорамдан Узия, 9 Узиядан Жотам, Жотамдан Ахаз,Ахаздан Эзекия, 10 Эзекиядан Манаш, Манаштан болсоАмос, Амостон Жошия, 11 Жошиядан Экония жана анынбир туугандары туулган. Ушундан соң, Жүйүттүн элиБабылга зордук менен көчүрүлгөн. 12 Бабылгакөчүрүлгөндөн кийин Экониядан Шелтиел, ШелтиелденЗоробабыл, 13 Зоробабылдан Абыют, Абыюттан Элияким,Элиякимден Азор, 14 Азордон Садок, Садоктон Аким,Акимден Элиют, 15 Элиюттан Элазар, Элазардан Матан,Матандан Жакып, 16 Жакыптан Жусуп туулган. ЖусупМашаяк аталган Ыйсаны төрөгөн Мариямдын күйөөсүболот. 17 Ошентип, Ыбрайымдан Дөөткө чейинкимезгилдин аралыгында он төрт муун, Дөөттөн Бабылгакөчүрүлгөн мезгилге чейин он төрт муун, Бабылгакөчүрүлгөндөн Машаяк төрөлгөнгө чейинки аралыкта онтөрт муун өткөн.Ыйса Машаяктын төрөлүшү
 • 2. 18 Ал эми Ыйса Машаяк мындайча төрөлгөн: сөйкөсалынып, Жусупка башы байланган, келечекте төрөлөтурган Ыйсанын энеси Мариям күйөөгө чыга электе элеЫйык Рухтан кош бойлуу экендиги маалым болот. 19Болочок күйөөсү Жусуп адил адам болгондуктан Мариямдыэл алдында шерменде кылгысы келбей, жашыруун башыначып коюуну чечет. 20 Ушундай ойлоп жүргөндө, ЖаратканЭгенин периштеси түшүнө кирип, мындай дейт: «Жусуп!Дөөттүн тукуму, колуктуң Мариямды алгандан коркпо!Анткени боюндагы Бала Ыйык Рухтан бүткөн. 21Төрөгөндө Балага Ыйсадеген ат коёсуң, анткени Ал Өз элиналардын күнөөлөрүнөн куткарат». 22 Мунун баарыЖараткан Эгенин Өз пайгамбары аркылуу айттыргансөзүнүн аткарылышы үчүн болду. 23 Ал мындай дебедибеле: «Бир кыз кош бойлуу болуп, Уул төрөйт, атынИмануэл коюшат».(Мунун мааниси: Кудай биз менен.) 24Жусуп ушул түштөн кийин Жараткан Эгенинпериштесинин буйругу боюнча колуктусу Мариямгаүйлөнөт. 25 Бирок ал төрөгөнгө чейин аны менен төшөктөчогуу жатпайт. Аялы Уул төрөгөндө, Балага Ыйса деген аткоёт.Акылмандардын Ыйсага таазим кылышы2:1 Ыйса Ирод падышанын тушунда Иудея аймагынынБейтлехем деген шаарында төрөлдү. ЧыгыштанИерусалимге келишкен акылмандар: 2 «Иудейлердин жаңытөрөлгөн падышасы кайда болду экен? — деп адамдардансурамжылашты. — Биз күн чыгыштан анын жылдызынкөрүп, ага таазим кылганы келдик». 3 Муну укканда, Иродпадышанын тынчы кетти. Аны менен бирге бүткүл
 • 3. Иерусалим калкы да дүрбөлөңгө түштү. 4 Ирод жогоркудинкызматчылар менен дин мугалимдеринин баарынчакырып алып: — Машаяк кай жерде төрөлүшү керек эле?— деп алардан сурады. 5 — Иудеянын Бейтлехемшаарында, — деп жооп беришти алар, — анткени бирпайгамбарга Кудай мындай деп жаздырып кеткен: 6«Жүйүттүн Бейтлехеми, сен Жүйүттүн Бир дагы чоңшаарынан кем эмессиң, Анткени Менин элим ЫсрайылдынКойчусу — Башкаруучу сенден чыгат». 7 Муну укканда,Ирод акылмандарды жашыруун өзүнө чакырып алып,жылдыздын чыга турган мезгилин тактады. 8 — Барып,баланын кайда экенин так билиңиздер! — деди ал жылдызсаноочуларды Бейтлехемге жөнөтүп жатып, — мен дабарып, таазим кылып келишим үчүн, тапканыңыздарда магакабарлап коюңуздар. 9 Жылдыз саноочулар падышанынайтканын угушуп, жолго чыгышты. Аңгыча алар чыгыштанчыккан жылдызды көрүштү. Жылдыз Бала жаткан жайдынүстүнө келип токтогонго чейин анын жетегинде жүрүпотурушту. 10 Жылдызды көргөн алар ушунча катуусүйүнүшүп, кубанычтары койнуна батпады. 11 Үйгөкиришкенде, Баланы жана Анын энеси Мариямды көрүштү.Чөк түшүп, Балага таазим кылышты да, баштыктарын ачып,белектерди: алтынды, ладан жана мүр деген жыпар жыттуузаттарды тартуу кылышты. 12 Андан соң келген жолунанбашка жолго салып, өз өлкөлөрүнө кайтышты. Башка жолгосалышканынын себеби, түш көрүп, «Иродко барбагыла»деген аян алышкан эле.Мисирге качуу
 • 4. 13 Алар кетишкенден кийин, Жусуптун түшүнө ЖаратканЭгенин периштеси кирип: — Тур да, Баланы жана Анынэнесин алып, Мисирге кач. Ирод Баланы өлтүртмөкчүболуп, адамдарына издеткени жатат. Мен сага кайтдемейинче ошол жакта бол! — деди. 14 Жусуп түндөордунан туруп, Баланы жана Анын энесин алып, Мисиргежөнөп кетти. 15 Ал жакта Ирод өлгөнгө чейин болду.Анткени Жараткан Эгенин: «Мен Уулумду Мисирденчакырып алдым»деп, пайгамбарынан айттырган сөзүорундалышы керек болчу.Ироддун «наристелерди өлтүргүлө» деген буйругу16 Ирод акылмандардын амалдуулук кылганын түшүнүп,кыжыры кайнап, каарданды. Жоокерлерин жиберип:«Бейтлехемде жана анын тегерек четинде төрөлгөн экижашка чейинки балдардын баарын кырып салгыла!» —деген буйрук берди. Эки жашка чейин деген себебиакылмандардан сурап, билип алган убакыттан улам эле. 17Жеремия пайгамбар аркылуу айтылган пайгамбарчылык сөзушундайча аткарылды. Ал мындай деген: 18 «ЖүйүттүнРама аттуу шаарынан Күйүттүү бир кошок үнү угулат.Муңга толуп, балдарынан айрылып, Соороно албай боздопжатат Ракыйла, Анткени анын бүт балдары кырылган».Мисирден кайтып келүү19 Ирод өлгөн соң, Жараткан Эгенин периштеси МисирдегиЖусуптун түшүнө кирип, мындай деди: 20 — Тур да,Баланы жана Анын энесин алып, Ысрайыл жерине жөнө!Анткени Баланы жок кылабыз дегендер өлүштү. 21 Жусуптурду да, Бала менен Анын энесин алып, Ысрайыл жерине
 • 5. келди. 22 Иудеяда Ироддун ордуна анын баласы Архелайпадышалык кылып турганын угуп, ал жакка барганданкоркту. Түшүндө көргөн аяндагы эскертүүдөн улам Галилеяаймагы жакка өтүп кетти. 23 Галилеяга келип, Назаретаттуу шаарга жайгашты. Ушундайча «Ал назареттик дегенатка конмок» деп пайгамбарлар аркылуу алдын алаайтылган сөз аткарылды.Жакыя чөмүлдүрүүчүнүн чакырыгы3:1 Ошол күндөрдө болсо Жакыя чөмүлдүрүүчү Иудеячөлүнө келип: 2 — Ниетиңерди өзгөрткүлө! Анткени АсманПадышачылыгы жакындап калды, — деп жар салды. 3 Биркезде Ышая пайгамбар: «Жар салгандын чөлдө үнү угулат:"Даяр кылгын Эгебиздин жолдорун, Талаадагы басар жеринтүздөгүн!"»— дегенде ушул Жакыя тууралуу айткан болчу.4 А Жакыя болсо төөнүн жүнүнөн токулган чапан кийип,белин булгаары кур менен бууп алчу. Жегени чегирткеменен жапайы аарынын балы эле. 5 Иерусалим калкы жанаИудеянын башка бардык шаарларынан жана Иордандарыясынын тегерек-четиндегилердин баары убап-чубап агакелип жатышты. 6 Келгендер күнөөлөрүн мойнуна алып,Жакыянын Иордан дарыясындагы чөмүлдүрүү расмисиненөтүп жатышты. 7 Алардын арасында чөмүлүү үчүн келгенкөп фарисейлер менен садукейлер да бар эле. Жакыя алардыкөргөндө, мындай деди: — Эй, жылан тукумдары!Келечектеги каардуу жазадан качууну силерге ким көрсөттүэле? 8 Ниетиңерди өзгөрткөнүңөр чын болсо, аны ошогоылайык жашооңор менен далилдегиле! 9 Өзүңөрчө: «БизЫбрайымдын балдарыбыз» деп корстон болбогула! Айтыпкоёюн: керек болсо Кудай Ыбрайымга мына бул жаткан
 • 6. таштардан бала жасап бере алат. 10 Азыр дарактардынтүбүндө балта даяр турат: ар бир жакшы жемиш бербегеникыйылат да, отко ыргытылат. 11 Ниеттерин өзгөртсүн депсууга чөмүлдүрүп жүрөм, бирок мага караганда алда канчакудуреттүү бирөө аркамдан келе жатат. Мен анын буткийимин көтөрүп жүргөнгө да татыбайм. Ал силерди ЫйыкРухка жана отко чөмүлдүрөт. 12 Ал өз кырманын тазалооүчүн күрөгүн кармап даяр турат. Буудайын кампага жыйып,топонун өчпөс отко ыргытат.Ыйсанын сууга чөмүлүү расмисинен өтүшү13 Ушундан кийин Ыйса Галилеядан Иорданга Жакыянынчөмүлдүрүү расмисинен өтүү үчүн келди. 14 Жакыя агакаршы болуп: — Чынында сууга чөмүлдүрүү расмисиненмени сен өткөрүшүң керек, бирок сенин мага келгениңкандай? — деди. 15 Ыйса ага мындай деп жооп берди: —Эми муну жөн кой, анткени адилеттүүлүктүн бардыкталаптарын ушундайча аткарышыбыз керек. ОшондоЖакыя макул болду. 16 Ыйса чөмүлөрү менен сууданчыкты да, капысынан асман ачылганын жана үстүнөкөгүчкөн кейпинде Кудайдын Руху түшүп келатканынкөрдү. 17 Ошондой эле асмандан бир үн чыкты: «БулМенин сүйүктүү Уулум, Мен Ага ыраазымын».Шайтандын сыноосу4:1 Ушул окуядан соң, ибилистин сыноолорунан өткөрүүүчүн Кудайдын Руху Ыйсаны чөлгө алып келди. 2 Кырккүн, кырк түн орозо кармаган Ыйса аягында ачка болгонунсезди. 3 Ошондо азыткы келип: — Эгерде сен КудайдынУулу болсоң, мынабу таштарга айтчы, нан болуп калсын, —
 • 7. деди. 4 Ыйса: — Ыйык Жазууда: «Адам жалаң нан мененгана эмес, Кудайдын оозунан чыккан ар бир сөз менен дажашайт»,деп жазылып турат, — деди. 5 Ошондо ибилисАны ыйык шаар Иерусалимге алып барып, ийбадаткананынтөбөсүнө чыгарып койду да: 6 — Кана, Кудай Уулу болсоң,өзүңдү төмөн таштап жиберчи, анткени «Кудай Өзүнүнпериштелерине буйрук берет, алар сенин бутуңду ташкатийгизбей илип кетишет»,деп жазылган эмеспи, — деди. 7Ыйса: — «Кудай Эгеңди сынаба!»,деп да жазылган, — депжооп берди. 8 Ибилис Ыйсага дагы келип, Аны абдан бийиктоого алып чыгып, бул дүйнөнүн бардык мамлекеттерименен алардын байлыгын көрсөтүп: 9 — Эгерде алдымажыгылып, мага таазим кылсаң, ушунун баарын сага берем,— деди. 10 Ыйса ага мындай жооп берди: — Жогол нары,шайтан, «Кудай Эгеңе табын, жалгыз Ага кызмат кыл!»—деп жазылып турат! 11 Ыйса ушундай дегенде, ибилисАндан кетип калды да, периштелер келип, Ыйсага кызматкыла башташты.Ыйсанын Галилеядагы кызматынын башталышы12 Ыйса Жакыянын камалганын угуп, Галилеяга кетипкалды. 13 Бирок Ышая пайгамбар аркылуу айтылганКудайдын сөзү аткарылышы үчүн Назаретте калган жок,келери менен Забулун жана Напталы урууларына караганГалилея көлүнүн жээгиндеги Капарноом шаарында жашапкалды. Ышая пайгамбар болсо мындай деген: 15 «Иордандарыясынын ары жагында, Деңизге алып барчу жол боюндаЖаткан жер — Забулун да, Напталы да, Башка улуттаржашаган Галилея! 16 Караңгыда жашаган эл Көрдү улуужарыкты! Нур төгүлдү болгондорго Далдаасында
 • 8. ажалдын!». 17 Ошол убактан тартып Ыйса: — Ниетиңердиөзгөрткүлө! Анткени Асман Падышачылыгы жакындапкалды, — деп жар сала баштады.Ыйсанын алгачкы шакирттери18 Галилея көлүнүн жээги менен басып бараткан Ыйса экибир тууганды: Петир аталган Ысманды жана Идристикөрдү. Алар көлгө тор салып жатышкан болчу, анткениалардын кесиби балыкчы эле. 19 Ыйса аларга мындай деди:— Жүргүлө, Мени менен, силерге балык кармагандынордуна, адамдарды Кудайга кантип апкелүүнү үйрөтөм! 20Алар болсо ошол замат торлорун таштап, Ыйсаны ээрчипжөнөштү. 21 Ыйса андан ары баратып, дагы бөлөк эки биртуугандарды: Жакып менен Жаканды көрдү. Алар атасыЗебедей менен бир кайыкта олтуруп алып, торлорун жамапжатышкан. Ыйса аларды Өзүнө чакырды. 22 Алар ошолзамат кайыкты да, андагы атасын да калтырып, Ыйсаныээрчип жөнөштү.Ыйсанын Галилеядагы адамдарга таалим берип,айыктырышы23 Ыйса Галилеяны кыдырып, алардын синагогаларындатаалим берип, Кудайдын Падышачылыгы тууралуу ЖакшыКабарды жар салып, адамдарды ар кандай оору-сыркоолорунан айыктырып жүрдү. 24 Ал тууралуу кабарбүткүл Сирия аймагына тарап кетти. Адамдар Ага ар кандайилдет-дартка чалдыккандарды, жаны сыздап ооругандарды,жин тийгендерди, талмасы барларды, шал оору болупкалгандарды алып келишип, Ыйса аларды айыктырды. 25Ошондо Галилеядан, Оншаар аталган жерден,
 • 9. Иерусалимден, Иудеядан жана Иордан дарыясынын арыжагынан көптөгөн адамдар Анын артынан жөнөштү.Ыйсанын тоодогу таалими5:1 Ыйса чогулган элди көрүп, тоого чыкты. Жайгашыполтурган соң, шакирттери жанына барышты. 2 Ошондо Алсөзүн баштап, аларга мындай таалим берди: 3 — Момундарбактылуу! Анткени Асман Падышачылыгы ошолордуку! 4Кайгыргандар бактылуу! Анткени Кудай аларды сооротот!5 Алсыздар бактылуу! Анткени жер алардын энчисине тиет!6 Адилдикке чаңкагандар бактылуу! Анткени Кудайалардын суусунун кандырат! 7 Кайрымдуулар бактылуу!Анткени Кудай аларга кайрым кылат. 8 Дили тазаларбактылуу! Анткени алар Кудайды көрүшөт! 9 Ынтымаккачакыргандар бактылуу! Анткени Кудай аларды «балдарым»деп чакырат! 10 Адилеттик үчүн куугунтук жегендербактылуу! Анткени Асман Падышачылыгы ошолордуку! 11Менин шакирттерим болгонуңар үчүн сөгүп, куугунтуккаалып, силер тууралуу жалган сөздөрдү айтышсабактылуусуңар! 12 Кубангыла! Шаттангыла! Анткенисилерди асманда чоң сыйлык күтүп турат! Силерден мурдада пайгамбарларды ошондой куугунтукка алышкан. 13Силер — жердин тузусуңар! Эгер туз даамын жоготсо, аныкантип калыбына келтиресиң? Ал эч нерсеге жарабай калат.Сыртка алып чыгып, тепсендиге ыргытып гана жиберишкерек. 14 Силер бул дүйнөдөгүлөр үчүн жарыксыңар. Тообашында турган шаарды эч ким жашыра албайт. 15 Шамдыжаккан соң, аны идиштин астына эмес, шамдалга коюшат даал үйдө отургандардын баарына жарыгын чачат. 16 Анынсыңары, силер да адамдарга жарыгыңарды чачкыла! Алар
 • 10. силердин жакшы иштериңерди көрүп, асмандагы Атаңардыдаңкташсын!Тоорат мыйзамынын аткарылышы17 Мени Тоорат мыйзамын же пайгамбарлар жазмаларынжокко чыгарганы келди деп ойлобогула. Мен аларды жоккочыгаруу үчүн эмес, аткаруу үчүн келдим. 18 Силерге бирчындыкты айтып коёюн: асман-жердин жашоосу бүтмөйүн,Тоорат мыйзамындагы бардык нерселер аткарылмайын,Тоорат мыйзамынын тамгасы тургай, тамгасынын эңкичинекей сызыкчасы да жок болуп кетпейт. 19Ошондуктан кимде-ким Кудайдын ушул эң кичинеосуяттарынын бирин жокко чыгарса жана адамдардыошондой окутса, ал Асман Падышачылыгында эң кичинеболот. Ал эми осуяттарды аткарып, башкаларды да ошогоүйрөткөн адам Асман Падышачылыгында улуу болот. 20Силерге айтып коёюн, эгерде фарисейлер менен динмугалимдеринин адилдигинен силердики ашып түшпөсө,анда Асман Падышачылыгына кирбейсиңер.Ачууну кармай билүү тууралуу21 Байыркыларга «киши өлтүрбө»жана «ким киши өлтүрсө,сот алдында айыпталат» деп айтылган сөздү силеруккансыңар. 22 Мен болсо силерге айтам: кимде-кимбоордошуна ачууланса, ал сот алдында айыпталат. Кимбоордошуна: «Сен көңдөйсүң!» десе, ал жогорку соткотартылат. Ким: «Сен наадансың!» десе, ал тозок отунататыктуу. 23 Ошондуктан Кудайга курмандык жайга тартууалып келип, анан ошол жерден боордошуңдун сага бирнерседен нааразы болуп калганын эстесең, 24 анда
 • 11. тартууңду курмандык жайдын жанына калтыр да, барып,алгач боордошуң менен элдеш. Анан кайра келип,тартууңду Кудайга бер. 25 Доочуң менен тез жараш, жолдосотко баратканда эле көңүлүн тап, антпесең ал сени соттунколуна тапшырат. Сот болсо сакчыларга өткөрүп берип,зынданга каматат. 26 Сага бир чындыкты айтып коёюн:акыркы тыйыныңды бермейинче, ал жактан чыкпайсың.Никени таза күтүү тууралуу27 Силер «ойноштук кылба»деп айтылган сөздүуккансыңар. 28 А Мен силерге айтам: кимде-ким башкабирөөнүн аялын арам ой менен карап койсо, ал оюнда аныменен ойноштук кылып койду. 29 Эгерде сени оң көзүңкүнөөгө түртүп атса, аны оюп сал да ыргытып жибер,анткени бүт денең менен тозокко ыргытылгандан көрө, бирмүчөңдөн айрылганың артык эмеспи. 30 Эгерде оң колуңкүнөөгө түртүп атса, кыя чап да өзүңдөн алыс ыргыт,анткени бүт денең тозокко түшкөндөн көрө, бир мүчөңдөнажыраганың жакшы. 31 Мурда: «Кимде ким аялын коёберсе, ага ажырашуу катын жазып берсин!»деп айтылган. 32А Мен силерге айтам: ойноштук кылуудан башка себепменен аялын коё берген адам аялын ойноштуккатүртөт.Ошондой эле күйөөдөн чыккан аялга үйлөнүү да ойноштуккылганга жатат.Ант тууралуу33 Ошондой эле силер байыркыларга карата айтылганмындай деген да сөздү уккансыңар: «Ант-убадаңды бузба!Жараткан Эгеңдин алдында берген анттарыңды аткар!» 34А Мен силерге айтам: эч кандай ант берип, карганбагыла!
 • 12. «Мына, асман турат!» дебегиле, анткени асман Кудайдынтактысы. 35 «Жер урсун!» дебегиле, анткени жер Кудайдынбут койгучу. Иерусалимди оозанып карганбагыла, анткениИерусалим улуу Падыша — Кудайдын шаары. 36Башыңарды сайып да ант бербегиле, анткени андагы биртал чачты ак же кара кылууга да кудуретиңер жетпейт. 37Бирок жообуңар түз болсун: же ооба, же жок дегиле, амындан ашыгы — азгыруучудан.Таш менен урганды аш менен ур38 Силер: «Көзгө көз, тишке тиш!»деп айтылганын дауккансыңар. 39 А Мен силерге айтам: силерге жамандыккылгысы келгендерге каршы чыкпагыла, оң жаагыңаргачапканга сол жаагыңарды тоскула. 40 Соттошкусу келип,көйнөгүңөрдү талашкандарга, чапаныңарды да чечипбергиле. 41 Силерди өзү менен бир чакырым басып баруугамажбурлагандар менен эки чакырым баргыла. 42 Силерденкарыз алгысы келгендерге аркаңарды салбагыла.Душмандарды сүйүү тууралуу таалим43 Силер: «Боордошуңду сүй, бирок душманыңды жеккөр!»деп айтылган сөздү уккансыңар. 44 А Мен силергеайтам: душмандарыңарды сүйгүлө, силердикуугунтуктагандар үчүн сыйынгыла. 45 Ошондо асмандагыАтаңардын уул-кыздары болосуңар. Анткени Анын күнүжамандарга да, жакшыларга да бирдей чыгып, жамгырыадилдерге да, адил эместерге да бирдей төгүлөт. 46Өзүңөрдү сүйгөндөрдү гана сүйсөңөр, силерге кандайсыйлык берилмек эле? Салыкчылар деле ошондой кылышатэмеспи. 47 Боордошторуңарга гана сый көрсөтсөңөр, эмне
 • 13. өзгөчө иш кылган болосуңар? Бутпарастар деле ушундайкылышат эмеспи? 48 Силер дагы асмандагы жеткилеңАтаңардай жеткилең болгула.Кайрымдуулук тууралуу таалим6:1 Эл алдында адилсингенден сак болгула. Болбососилерге асмандагы Атаңардан сыйлык болбойт. 2Ошондуктан кайыр-садага бергениңерди айтып, жарсалбагыла. Адамдардын алдында даңкын чыгарыш үчүн экижүздүүлөр синагогаларда жана көчөлөрдө ушундайкылышат. Силерге бир чындыкты айтып коёюн: алармындай кылуусу менен эмитен эле сыйлыктарын толукалып бүтүштү. 3 А сен кайыр берсең, даңазалабай,жашыруун бер. Оң колуңдун бергенин сол колуң билбесин.Ошондо жашыруун нерселерди да көрүп туруучу КудайАтаң сага сыйлыгыңды берет.Сыйынуу тууралуу таалим5 Сыйынганыңарда эки жүздүүлөрдөй болбогула: анткениалар элге көрүнүш үчүн синагогаларда, жолдордункесилиштеринде туруп алып сыйынганды өтө жакшыкөрүшөт. Силерге бир чындыкты айтып коёюн: аларсыйлыктарын алып бүтүштү. 6 Сен болсо сыйынганыңдатөркү үйүңө кир да, эшигиңди жаап алып, жашыруунжерлердеги Кудай Атаңа сыйын, ошондо жашыруун жерденсени көрүп турган Атаң сага сыйлыгыңды берет. 7Сыйынганыңарда, башка элдерге окшоп, маанисиз сөздөрдүкайталап, маңыздана бербегиле. Алар ушундай сыйынсак,Кудай бизди угат деп ойлошот. 8 Ал эми силер аларсыяктуу болбогула, анткени Кудай Атаңар эмнеге муктаж
 • 14. экениңерди Андан сурай элегиңерде эле билет. 9 Силермындайча сыйынгыла: «Асмандагы Атабыз. Сенин атыңурматталсын! 10 Сенин падышачылыгың келсин!Асмандагыдай эле жерде да Баары Сенин эркиңдегидейболсун! 11 Күнүмдүк наныбызды күн сайын бере көр, 12Бизге жамандык кылгандардын Күнөөлөрүнкечиргенибиздей, Сен да биздин күнөөлөрүбүздү кечир. 13Бизди азгырыкка кирип кетүүдөн сакта да Азгыруучуданкуткар». 14 Эгер силер башкалардын туура эмес иштеринкечирсеңер, анда силердикин да асмандагы Атаңар кечирет!15 Ал эми силер башкалардыкын кечирбесеңер, андаАтаңар да силердин туура эмес иштериңерди кечирбейт!Орозо тутуу тууралуу таалим16 Орозо тутканыңарда эки жүздүүлөрдөй болбогула. Аларорозо тутуп жатканын элге көрсөтүш үчүн кабактарынбүркөшөт. Силерге бир чындыкты айтып коёюн: алар өзсыйлыктарын эмитен эле алып алышты. 17 Силер болсоадамдардын алдында эмес, жашыруун жерде да барАтаңардын алдында орозо тутуп жатканыңарды көрсөтүүүчүн бети-башыңарды жууп, таранып-сыланып алгыла.Ошондо жашыруун нерселерди да көрүүчү Атаңар силергесыйлыгыңарды берет.Чыныгы байлык асманда19 Байлыгыңарды жерге жыйбагыла. Жерде же күбө жепкетет, же дат басып калат, же уурулар дубалыңды тешип,уурдап кетишет. 20 Андан көрө, байлыгыңарды асмангажыйгыла. Ал жактан күбө да жей албайт, дат да баспайт,уурулар да дубалды тешип, уурдап кете алышпайт. 21
 • 15. Анткени байлыгың каерде болсо, эси-дартың да ошердеболот. 22 Адамдын көзү — анын чырагы. Ошондуктанкөзүң тунук болсо, бүт денең да жарык болот. 23 Эгер көзүңарам болсо, бүт дене-боюң караңгыда калат. Демек, сендегижарык караңгыга айланып калган болсо, ал караңгылыкабдан жаман!Кудай жана байлык тууралуу24 Эч бир кул эки кожоюнга бирдей кызмат кыла албайт: жебирин сыйлайт да, экинчисин жек көрөт, же биринеберилип, экинчисине көңүл кош мамиле кылат. Ошолсыяктуу Кудай менен акчага бирдей кызмат кылаалбайсыңар! 25 Ошондуктан силерге айтам: «Эмне жеп,эмне ичебиз» деп, жаныңарды ойлоп, «эмне кийебиз» депденеңерди ойлоп, түйшүк тартпагыла. Тамактан жан,кийимден дене артык да. 26 Чымчыктарды карагылачы,алар эгин экпейт да орбойт, кампаларга да чогултпайт.Аларды асмандагы Атаңар багып жатат. А силердиналардан айырмаңар алда канча чоң эмеспи? 27 Кимиңертүйшүк тартып, өмүрүңөрдү бир аз болсо да узартааласыңар? 28 Ошондой эле эмнеге кийим-кечектин камынжеп, түйшүктөнөсүңөр? Кызгалдактардын өсүп турганынкарагылачы, алар эч кандай эмгек кылышпайт. 29 А бироксилерге айтып коёюн: Сулайман падыша атак-даңкы чыгыптурганда да алардын эч бириндей кийинген эмес. 30 Эгердебүгүн талаада өсүп, эртең мешке жагыла турган чөптүКудай ушундай кийиндирсе, силерди андан артыккийиндирбейби, эй, ишеними аздар! 31 «Эмнени жейтболдук экен? Эмнени ичер экенбиз? Эмнени кийерэкенбиз?» деп түйшүктөнбөгүлө! 32 Башка элдердин эси-
 • 16. дарты ушуларда, бирок силердин асмандагы Атаңарбулардын баарына муктаж экениңерди билет. 33 Силербаарынан мурда Кудайдын Падышачылыгы жөнүндө ойлоп,Анын каалаганын аткаргыла! Ошондо Ал силердижанагылардын баарына жеткизет. 34 Андыктан эртеңки күнүчүн түйшүк тартпагыла, себеби эртең тарта тургантүйшүктөрүңөр башка, ар күндүн кыйынчылыгы өзүнөжетет.Өзгөлөрдү соттобогула!7:1 Өзгөлөрдү айыптабагыла, ошондо өзүңөр даайыпталбайсыңар. 2 Анткени өзгөлөрдү кандайайыптасаңар, өзүңөр да ошондой айыпталасыңар. Өзгөлөргөколдонгон өлчөмүңөр өзүңөргө колдонулат. 3 Эмнеге өзкөзүңдөгү дөңгөчтү көрбөй, боордошуңдун көзүндөгүчамындыны көрөсүң? 4 Өз көзүңдө дөңгөч турса,боордошуңа: «Келе, көзүңдөгү чамындыны алып коёюн», —деп кантип айтасың? 5 Эй, эки жүздүү! Адегенде өзкөзүңдөгү дөңгөчтү алып ташта, анан боордошуңдункөзүндөгү чамындыны кантип алышты билесиң. 6 Ыйыкнерселериңерди иттерге бербегиле, берметтериңердичочколордун алдына таштабагыла; чочколор аларды тепсепташтайт, иттер кайрылып келип, өзүңөрдү каап алат.Сурагыла, издегиле, тыкылдаткыла!7 Сурагыла, ошондо силерге берилет, издегиле, ошондотабасыңар, тыкылдаткыла, ошондо силерге эшик ачылат! 8Анткени ар бир сураган алат, издеген табат, тыкылдаткангаачылат. 9 Араңарда баласы нан сураса, таш бергендербарбы? 10 Балык сураса, жылан кармата салганчы? 11
 • 17. Ошентип, силер жаман болсоңор да балдарыңарга жакшынерселерди бергенди билесиңер, андан бетер асмандагыАтаңар да сурагандарга жакшы нерселерди берет. 12Ошентип, качан болсо да, өзгөлөрдөн кандай мамиленикүтсөң, өзүң да аларга ошондой мамиле кыл. Бул Тооратменен пайгамбарлардын жазмаларында айтылгандарга далкелет.Түбөлүк өмүрдүн дарбазасы тар13 Тар дарбазадан киргиле, анткени апат болор жерге алыпбаруучу жол да, дарбаза да кенен жана ошол дарбазаданкирип жаткандар көп. 14 Өмүргө алып баруучу дарбазаменен жол ушунчалык тар жана ал дарбазаны тапкандар аз.Өсүмдүк жана анын жемиши15 Жалган пайгамбарлардан сак болгула. Алар кой терисинжамынып келген ач карышкырлар. 16 Аларды кылгаништеринен ажыратып тааныйсыңар. Тикенектен жүзүм жеанжир теришпейт. 17 Ошондой эле жакшы дарактынжемиши да жакшы, жаман дарактын жемиши да начарболот. 18 Жакшы дарак начар жемиш бербейт, ал эми начардарак жакшы жемиш бербейт. 19 Жакшы жемиш бербегендарак чаап салынат да отко ыргытылат. 20 Ошондуктанжалган пайгамбарларды кылган иштеринен таанып-билесиңер.Мен силерди тааныбайм!21 Мени «Эге! Эге!» дегендердин баары эле АсманПадышачылыгына кире бербейт. Асмандагы Атамдынэркин аткаргандар гана киришет. 22 Сот күнү көп адамдар
 • 18. Мага: «Эге! Эге! Сенин атың менен пайгамбарчылыккылбадык беле? Сенин атың менен жиндерди кубалабадыкбеле? Сенин атың менен ажайып-кереметтерди жасабадыкбеле?» — дешет. 23 Ошондо Мен аларга: «Силер кимсиңер,Мен билбейм, көзүмө көрүнбөй жоголгула, күнөөкөрлөр!»— дейм.Эки куруучу24 Ошондуктан Менин ушул сөздөрүмдү угуп, аны аткарганүйүн таш үстүнө курган акылдуу адамга окшош болот. 25Жаан нөшөрлөп, дарыялар ташкындап, алай-дүлөй бороонболуп, жанагы үйдү каптаганда, ал кыйрабайт, анткениташтын үстүнө курулган. 26 Ал эми ушул сөздөрүмдү угуп,бирок аткарбагандар үйүн кумга курган акылсыз адамгаокшош. 27 Жаан нөшөрлөп, суу ташкындап, алай-дүлөйбороон болуп, жанагы үйдү каптаганда, ал кулайт.Кулаганда да катуу кулайт.Ыйсанын бийлиги28 Ыйса сөзүн аяктаганда, чогулган эл Анын таалиминетаңданды. 29 Анткени Ыйса алардын дин мугалимдериндейэмес, бийлиги бар инсандай таалим берди.Пес оорулуу адамдын айыгышы8:1 Ыйса тоодон түшүп келгенде, чогулган элдин көбүАнын артынан ээрчиди. 2 Аңгыча пес оорулуу бир адамжакын келип, таазим этип, мындай деди: — Таксыр, эгерсиз кааласаңыз, мени айыктыра аласыз. 3 Ыйса ага колунтийгизди да: — Каалаймын, айыккын! — деди. Ошол заматал оорусунан айыгып кетти. 4 Ошондо Ыйса ага айтты: —
 • 19. Байкагын, бул тууралуу эч кимге ооз ачпа, бирок өзүңдүдинкызматчыга көргөзүп, айыкканыңдын далили катарыМуса буюрган курмандыкты алып баргының. 5 ЫйсаКапарноомго киргенде, Ага римдик жүз башы басып келдида: 6 — Таксыр, кызматчым үйдө ооруп, ордунан тураалбай, катуу кыйналып жатат, — деген өтүнүч мененкайрылды. 7 Ошондо Ыйса ага: — Мен барып,айыктырайын, — деди. 8 Бирок жүз башы: — Таксыр,босогомду атташыңызга мен татыктуу эмесмин, бирок бирооз сөз айтсаңыз эле, кызматчым айыгып кетет. 9 Менбийлик астындагы адаммын, өзүмдүн да кол алдымдажоокерлерим бар. Алардын бирине: «Бар!» — десем, барат,башкасына: «Кел!» — десем, келет. Кулума: «Тигинижаса!» — десем, жасайт, — деп жооп берди. 10 Мунуукканда, Ыйса таң калып, аркасынан ээрчип келаткан элгеайтты: — Силерге бир чындыкты айтып коёюн: мындайишенимди Мен Ысрайыл элинен да жолуктурган эмесмин.11 Силерге айтам: чыгыш менен батыштан, түндүк менентүштүктөн келген көп адамдар Асман ПадышачылыгындаЫбрайым, Ыскак жана Жакып менен бирге той дасторконунтегеректеп, жамбаштап жатышат. 12 Падышачылыктымурастап ала турган эл тыштагы капкараңгы жайгакубаланат. Ал жакка түшкөндөр кыйналганынан тиштеринкычыратып, боздошот. 13 Анан Ыйса жүз башыга: — Барабер, ишенимиңе жараша болсун, — деди. Ушул сааттакызматчы айыгып кетти.Ыйсанын көп адамды айыктырышы14 Ыйса Петирдин үйүнө келип, анын кайненеси ысытмаменен ооруп, төшөктө жатканын көрдү. 15 Ыйса аялдын
 • 20. колун кармаганда, ысыгы кайтып, аял айыгып кетти. Ананордунан туруп, Ыйсаны коноктой баштады. 16 Кечкиргенде, жин даарыган көп адамды Ыйсага алып келишти.Ыйса алардагы жиндерди сөзүнүн кудурети менен куупчыкты да илдеттеринен айыктырды. 17 Илгери Ышаяпайгамбар аркылуу мындай деп айтылган: «Ал биздиналсыздыктарыбызды Өзүнө алды жана ооруларыбыздыкөтөрүп кетти».Ыйса аларды айыктыруу менен жогорудагыпайгамбардык сөздү ишке ашырды.Ыйсаны ээрчип, шакирт болгусу келгендер18 Айланасындагы жыйналган элди көрүп, Ыйсашакирттерине көлдүн аркы өйүзүнө өтүүнү буюрду. 19Ошондо бир дин мугалими басып келип: — Устат, сенкайда барбагын, мен артыңдан калбайм, — деди. 20 Ыйсаага: — Түлкүлөрдүн ийини, чымчыктардын уясы бар. АдамУулунун болсо баш калкалаар жайы жок, — деп жоопберди. 21 Дагы бир шакирти Ыйсага: — Таксыр, адегендеүйгө барып, атамдын кашында болуп, ал өлгөндө сөөгүнкоюп келейин да анан сизди ээрчийин. Ушуга уруксатэтиңиз, — деди. 22 Ыйса ага: — Сен артыман түш. Өзөлүктөрүн көмүүнү тирүү өлүктөргө калтыр! — деди.Көлдөгү бороондун токтошу23 Ыйсаны ээрчип, шакирттери да кайыкка түшүштү. 24Аңгыча деңиз катуу толкуп, кайыктын кырынан суу ашыпкире баштады. Ыйса болсо уктап жатты. 25 Шакирттерижанына келип: — Устат! Куткар! Өлө турган болдук! — депАны ойготушту. 26 Ошондо Ыйса аларга: — Эмне мынчакоркосуңар, ишеними аздар! — деди да, ордунан туруп,
 • 21. шамал менен деңиздин токтошу үчүн буйрук берди. Ошолзамат айлана тыптынч болуп, мемирей түштү. 27 Булокуяны көргөндөр аң-таң болушуп: — Шамал менендеңизди да багындырган бул кандай адам? — дешти.Жин даарыган адамдардын айыгышы28 Көлдүн аркы өйүзүндө жайгашкан Гадара деген жергесүзүп барышканда, жин даарып ооруган эки кишиүңкүрлөрдөгү мүрзөлөрдөн чыга калышып, Ыйсаныналдынан тосушту. Алар ушунчалык кутурупкетишкендиктен ал жол менен эч ким өтө алчу эмес. 29Аңгыча алар кыйкырып жиберишти: — Эй, Кудай Уулу, бизменен кандай ишиң бар?! Бизди күн мурунтан эле азапкасалганы келдиңби? 30 Алардан алысыраакта болсо бир топчочко жайылып жүргөн. 31 Жиндер Ыйсадан: — Эгер биздикубаласаң, тээтигил чочколордун арасына жибер, — депөтүнүштү. 32 — Баргыла! — деди Ыйса. Жиндерадамдардан чыгып, чочколорго кетишти. Ошол заматчочколор тобу менен жардан деңизге кулап, сууга чөгүпөлүштү. 33 Чочко кайтаргандар болсо качып жөнөштү дашаарга келип, болгон ишти баарына жар салып, жиноорулуулардын кантип айыкканын айтышты. 34 Ошондобүткүл шаар эли Ыйсаны утурлай чыгып, Ага жолукканда:«Биздин жерибизден кетип калчы», — деп жалбарышты.Шал болгон адамдын айыгышы9:1 Ыйса кайыкка түшүп, кайрадан көлдүн беркиөйүзүндөгү Өзү жашаган шаарына келди. 2 Аңгыча адамдаршал болуп ооруган бирөөнү төшөгү менен көтөрүп,алдынан тосуп чыгышты. Ыйса алардын Өзүнө ушундай
 • 22. ишеним артып турганын көрүп: — Кайрат кыл, балам,күнөөлөрүң кечирилди! — деди. 3 Ошондо кээ бир динмугалимдери: — Бул Кудайга акарат келтирип атат! — депөз ара күңкүлдөштү. 4 Ыйса алардын оюн билип, мындайдеди: — Эмне үчүн силердин ичиңердеги ойлоруңар жаман?5 Кайсынысы оңой: «Күнөөлөрүң кечирилди!» дегенби же:«Ордуңан тур да бас!» дегенби? 6 Билип алгыла, АдамУулунун жер бетинде күнөөлөрдү кечире турган бийлигибар! Анан шал оорулууга карап: — Тур да, төшөгүңдүкөтөрүп, үйүңө жөнө! — деди. 7 Киши ордунан туруп,үйүнө жөнөдү. 8 Чогулгандарды коркунуч басып, адамдаргаушундай бийликти берген Кудайды даңкташты.Матайдын шакирттикке тандалышы9 Ыйса андан ары баратып, салык жыйноочу жердеолтурган Матай аттуу кишини көрүп калды. Ага: — Менинжолума түш! — деди. Матай ордунан турду да, Ыйсаныээрчип жөнөдү. 10 Ошол күнү кечинде, Ыйса бир үйдө,дасторкондун жанында жамбаштап жатты. Көптөгөнсалыкчылар жана башка күнөөкөрлөр ошол үйгө келип,Ыйсанын жана анын шакирттеринин катарынан оруналышты. 11 Муну көргөн фарисейлер Ыйсаныншакирттерине: — Эй, эмне үчүн силердин устатыңарсалыкчылар жана башка күнөөкөрлөр менен чогуу бирдасторкондон тамактанып жатат? — дешти. 12 Ыйса мунуугуп, аларга айтты: — Дарыгер дени сактарга эмес,оорулууларга керек. 13 Баргыла да «Мен курмандыктанкөрө, боорукердикти каалайм»деген сөздүн маанисин билипалгыла. Мен такыбааларды эмес, күнөөкөрлөрдү ниеттеринөзгөртүүгө чакырганы келдим.
 • 23. Орозо тутуу маселеси14 Ушул окуядан соң, Ыйсага Жакыя чөмүлдүрүүчүнүншакирттери келип, суроо беришти: — Эмне үчүн биз да,фарисейлер да тез-тез орозо тутабыз, ал эми сениншакирттериң андай кылышпайт, ыя? 15 Ыйса аларгамындай жооп берди: — Үйлөнүп жаткан жигит тойгочакырылган коноктордун арасында жүргөндө, алар эмнегекайгырмак эле? Бирок үйлөнгөн жигит алардан алынатурган күндөр да келет, алар орозону ошондо тутушат. 16Эч ким жаңы кездемеден эски кийимге жамаачы жамабайт.Антпесе, жаңы жамаачы эски кийимди жыртып, жыртыгымурдагыдан да аңырайып калат. 17 Жаңы шарапты эскичаначтарга куйбайт. Эгер куйса, жаңы шарап чаначтардыайрып, өзү да төгүлөт, чаначтар да жарабай калат.Ошондуктан жаңы шарапты жаңы чаначтарга куюш керек,ошондо чанач да, шарап да аман калат.Тирилген кыз, сакайган аял18 Ыйса аларга ушуларды айтып жатканда, жергиликтүүбашкаруучулардын бири келди да, таазим кылып: — Кызымказа болуп калды. Бирок сен барып, колдоруңду үстүнөкойсоң эле кайра тирилет, — деди. 19 Ыйса ордунан туруп,анын артынан жөнөдү. Шакирттери да ага кошулду. 20Аңгыча он эки жыл бою ичинен кан акканы токтобойооруган бир аял Ыйсанын арка жагынан басып келип, Анынкийиминин этегине колун тийгизди. 21 «Кийимине элеколум тийсе, айыгам!» деди аял өзүнчө. 22 Ыйса болсоартына кайрылып, аны көрдү да: — Кайрат кыл, кызым,ишенимиң сени айыктырды, — деди. Ошол сааттан баштапаял оорусунан кутулду. 23 Ушундан соң, Ыйса
 • 24. башкаруучунун үйүнө келип, муңканган чоор үнүн угуп,ызы-чуу болуп жаткан элди көрдү. 24 Анан аларга: — Арытургула! Кыз өлгөн жок, ал жөн эле уктап жатат! — деди.Ошондо алар Ыйсаны шылдыңдап күлүштү. 25 Чогулгандаркетишкенде, Ыйса үйгө кирди да, кызды колунан алыпордунан тургузду. 26 Бул окуя тууралуу күбүр-шыбыр туш-тарапка тарады.Сокурлардын айыгышы27 Ыйса андан ары баратканда, эки сокур киши артынантүшүп: — Дөөт Уулу, бизге боорукердик кыла көр! — депкыйкырышты. 28 Ыйса үйгө киргенде, сокурлар Анынжанына келишти. Ыйса аларга: — Силерге жардам береаларыма ишенесиңерби? — деди. Алар: — Ооба, таксыр, —деп жооп кайтарышты. 29 Ошондо Ыйса алардын көздөрүнөколун тийгизип туруп: — Ишенгениңердей болсун, — деди.Ошондо тигилердин көздөрү ачылып, көрө башташты. 30Анан Ыйса катуу эскертип: — Абайлагыла, бул окуятууралуу эч ким билбесин! — деди. 31 Алар болсо үйдөнчыгары менен баарына Ыйса тууралуу айтып киришти.Дудуктун айыгышы32 Айыккан сокурлар сыртка чыкканда, кимдир бирөөлөрЫйсага жин оорудан улам дудук болгон кишини алыпкелишти. 33 Ыйса жиндерди кууп чыкканда, дудук сүйлөпкирди. Эл: — Эч качан мындай укмуш Ысрайылда болгонэмес! — деп таңданышты. 34 Ал эми фарисейлер: — Булжиндерди алардын башчысынын күчү менен кубалап жатат,— дешти.
 • 25. Кароосуз калган койлор35 Ыйса көптөгөн шаар-кыштактарды кыдырып, алардагысинагогаларда таалим берип, Падышачылыктын ЖакшыКабарын жарыялап, адамдарды ар кандай оору-сыркоолорунан айыктырып жүрдү. 36 Көптөгөн адамдардыкөрүп, боору ооруду, анткени алар туш-тушка чачырапкойчусуз калган койлордой болчу. 37 Ошондошакирттерине: — Оро турган эгин көп, бирок орокчулар аз.38 Андыктан Өз эгин талаасына орокчуларды жөнөтсүнүчүн эгин Эгесине жалынгыла, — деди.Он эки шакиртке берилген тапшырма10:1 Ыйса он эки шакиртин чакырып алып, аларга ар кандайкара күчтөрдү кууп чыга турган бийлик, ар кандай ооруларменен алсыздыктарды айыктыра турган кудурет берди. 2Булар Ыйсанын он эки элчиси эле. Алардын аттарымындай: биринчиси Петир деп да аталган Ысман жана аныниниси Идрис, Зебедейдин уулу Жакып жана анын инисиЖакан, 3 Филип жана Барталамей, Том жана Матайсалыкчы, Алпейдин уулу Жакып жана Тадай, 4 ЫсманДинчил жана кийин чыккынчы болуп кеткен ЖүйүтИскариот. 5 Ушул он эки кишини Ыйса жөнөтүп жатып,мындай буйрук берди: — Башка улуттагылардын жеринебарбагыла жана самариялыктардын шаарына кирбегиле. 6Анын ордуна адашкан койлордой болгон Ысрайыл элинегана баргыла. 7 Барганыңарда аларга: «Жакында силерКудайдын башкаруусунда болосуңар!» — деп жар салгыла.8 Оорулууларды айыктыргыла, өлгөндөрдү тирилткиле, песоорулууларды сакайткыла, жиндерди кубалагыла. Бекералдыңар, бекер бергиле. 9 Алтын, күмүш, жез акча да
 • 26. белбооңорго түйбөгүлө. 10 Жолго баштык да, ашык кийимда, бут кийим да, таяк да албагыла. Анткени иштегендинтиштегенге акысы бар. 11 Кайсы шаарга же айылгакирбегиле, алгач силерди кабыл алууга даяр адамдын барынаныктагыла, анан ошол жерден кеткиче ошол адамдыкынанбашканыкына көчпөгүлө. 12 Босогону аттаарыңарда:«Тынччылык болсун!» деп, батаңарды бергиле. 13 Эгерошол үйдө саламыңарды кабыл алууга даяр адам бар болсо,батаңар кабыл болот, эгер болбосо, батаңар өзүңөргөкайтат. 14 Ал эми силерди кабыл албай, айткан сөзүңөргөкулак салышпаса, анда ошол шаардан же үйдөн чыгып,алардын четке кагылганынын белгиси катары бутуңардынчаңын күбүп салгыла. 15 Чынын айтайын, кыяматтагы соткүнүндө ал шаарга караганда, Содом менен Гоморшаарларына жеңилирээк жаза колдонулат.Боло турган куугунтуктар жөнүндө16 Мен силерди карышкырлардын арасына койлордужибергендей жөнөтүп жатам. Ошондуктан жыландайкыраакы, көгүчкөндөй ак көңүл болгула. 17 Адамдарданабайлагыла, алар силерди сотко беришип, синагогалардасабашат. 18 Мага ишенгениңер үчүн өкүмдарлар мененпадышалардын алдына алып барышат. Алардын жана элдиналдында күбөгө өтүп, Мен жөнүндө айтып бересиңер. 19Ошондо «кантип айтабыз, эмнени айтабыз» деп түйшүктартпагыла. Эмне дээриңерди ошол саатта Кудай оозуңаргасала берет. 20 Анткени силер эмес, силер аркылууАтаңардын Руху сүйлөйт. 21 Бир туугандар бири бирин,атасы өз баласын өлүмгө салып бере турган болот. Балдарыөз ата-энелерине каршы чыгышып, аларды өлүмгө салып
 • 27. беришет. 22 Мен үчүн баарына жек көрүндү болосуңар.Бирок ким аягына чейин чыдаса, куткарылат. 23 Биршаардан зордук көрсөтүшсө, башка шаарга качкыла.Силерге чындыкты айтып жатам: силер Ысрайылдыншаарларын кыдырып чыккыча, Адам Уулу келип калат. 24Шакирт устатынан, кул ээсинен өйдө эмес. 25 Шакиртустатындай, кул ээсиндей боло алса, ошол жетиштүү. Үйээсин Бээлзебулдеп атап жатышса, үйүндөгүлөрүн анданбетер тилдебей коймок беле. 26 Ошондуктан аларданкоркпогула, анткени сыртка чыкпас сыр болбойт, ачыккачыкпас жашыруун иш болбойт. 27 Силерге караңгыдаайтып жатканымды жарыкта айткыла. Кулагыңаргашыбырап айтылып жатканды үйдүн төбөсүнө чыгып алыпжар салгыла. 28 Силерди өлтүрүп коюш колунан келетургандардан коркпогула. Алар жаныңарды өлтүрө албайт.Андан көрө, жаныңарды да, денеңерди да кууратып, тозоккосалууга кудурети бар Кудайдан корккула. 29 Эки чымчыкбир аз эле тыйынга сатылат, туурабы? Эгерде КудайАтаңардын эрки болбосо, алардын бири да топ этип жергекулабайт. 30 А силердин болсо башыңардагы чачыңар даэсептелүү. 31 Ошондуктан коркпогула, силерчымчыктардан алда канча кымбатсыңар.Ыйсаны кабыл алуу жана Андан баш тартуу32 Ким Мени эл алдында ачык тааныса, Мен да аныасмандагы Атамдын алдында ачык тааныйм. 33 Мени элалдында четке какканды, Мен да асмандагы Атамдыналдында четке кагам.Ыйса бул дүйнөгө ажырым алып келди
 • 28. 34 Мени жер бетине тынчтык алып келди деп ойлобогула!35 Мен тынчтык эмес, уулун атасынан, кызын энесинен,келинин кайненесинен ажырата турган кылыч алып келдим.36 Адам баласынын душмандары — өз үйүндөгүлөрү. 37Атасын же энесин Менден артык сүйгөн адам Магажарабайт. Баласын же кызын Менден артык сүйгөн адамМага жарабайт. 38 Ошондой эле өзүнүн айкаш жыгачынкөтөрбөстөн, Мени ээрчиген адам да Мага жарабайт. 39Өмүрүн аяган адам аны сактамак турсун жоготуп алат, алэми ким Мен үчүн өмүрүн жоготсо, ал аны кайрадан табат.Чыныгы сыйлык40 Ким силерди кабыл алса, Мени кабыл алганы, ал эми кимМени кабыл алса, Мени Жибергенди кабыл алганы. 41Пайгамбарды пайгамбар катары кабыл алган адам,пайгамбарга бериле турган сыйлыкты алат. Кудайдынкаалоосу менен жашаган адамды Кудайдын каалоосу мененжашаган адам катары кабыл алган адам, Кудайдынкаалоосундай жашаган адамга бериле турган сыйлыктыалат. 42 Шакирттеримдин эң кичинесин Менин шакиртимкатары кабыл алып, бир чыны муздак суу берсе, анда,силерге чын айтам, ал адам тиешелүү сыйлыгын сөзсүзалат.11:1 Ыйса он эки шакиртине насаат-буйруктарын айтыпбүтүп, ал жерден кетти да, Галилеянын шаарларына таалимберип, Жакшы Кабарды жар салууга жөнөдү.Ыйса жана Жакыя
 • 29. 2 Ал эми Жакыя болсо Машаяктын кылган иштеритууралуу түрмөдө отурган жеринен кабардар болду.Ошондо ал шакирттерин Ыйсага жиберип: 3 «Келе турганКуткаруучу сенсиңби же башканы күтүшүбүз керекпи?»—деп суратты. 4 Ыйса аларга: — Баргыла, уккан-көргөнүңөрдү Жакыяга айтып бергиле: 5 сокурлардын көзүкөрүп, буту шал болгондор басып, пес оорулуулар айыгып,дүлөйлөр угуп, өлгөндөр кайра тирилип, жакырларгаЖакшы Кабар тарап жатат. 6 Ушул кылгандарымды көрүптуруп, Менин ким экенимен шек санабаган адам бактылуу,— деп жооп берди. 7 Жакыя жиберген адамдар кеткенде,Ыйса элге Жакыя тууралуу мындай деди: — Ээн талаагаэмнени көргөнү бардыңар эле? Шамал термелткенкамыштыбы? 8 Айткылачы, деги эмнени көрөлү депбардыңар эле? Кооз кийимчен адамдыбы? Коозкийимчендер ал жакта эмес, тигине, алар падышасарайларда. 9 Анда эмнени көргөнү бардыңар?Пайгамбардыбы? Ооба! Силерге айтып коёюн: алпайгамбардан да улуу. 10 Ыйык Жазууларда Кудай: «Мына,Сенин алдыңан кабарчымды жиберемин, ал Сенден мурдабарып, басар жолуңду даярдайт»,— деп ушул адам жөнүндөайткан. 11 Силерге бир чындыкты айтып коёюн: энедентуулгандардын бири да Жакыя чөмүлдүрүүчүдөн улуу эмес!Бирок Асман Падышачылыгында эң кичине деп эсептелгенкиши да андан улуу. 12 Жакыя чөмүлдүрүүчүнүнкүндөрүнөн тартып азыркы кезге чейин АсманПадышачылыгына күч колдонуп келишкен жана күчтүүлөраны тартып алышууда. 13 Анткени Жакыянын кызматыМуса калтырган Тоорат мыйзамы менен башкапайгамбарлардын китептериндеги алдын алаайтылгандарды жыйынтыктайт. 14 Эгерде сөзүмдү кабыл
 • 30. алгыңар келсе, анда Жакыя — бул кайтып келүүгө тийишболгон Илиястын өзү. 15 Уга турган кулагы барлар уксун!16 Азыркы замандын адамдарын кимге окшотсом? Аларбазарда олтуруп алып, бири бирине: «Той-тамаша күүсүнсалып, чоор тартсак, эмнеге бийлебейсиңер, кошок кошсок,эмнеге ыйлабайсыңар?!» — деген жаш балдарга окшош. 18Анткени кадимки тамактарды ичип-жебеген Жакыя келдиэле, «буга жин тийиптир» дешти. 19 Башкаларга окшопичип-жеген Адам Уулу келди эле, «бул киши сугалак экен,шарапка жакын экен, салыкчылар менен күнөөкөрлөрдүндосу экен» — дешти. Бирок кандай болсо да, Кудайдындаанышмандыгы аны жактагандар тарабынан ырасталды.Ыйсанын сөзүн кабыл албаган шаарлар20 Ошондо Ыйса Өз кереметтерин баарынан көбүрөөккөрсөткөн шаарларды уруша баштады. Анткени аларниеттерин өзгөртүшпөдү: 21 — Эй, шордуу Коразин! Эй,шордуу Бейтсайда! Эгер силерде жасалган укмуштар Тирменен Сидондо жасалган болсо, алар эбак эле катуукайгырып, кенептен кийим кийип, күлгө олтуруп,ниеттеринөзгөртүшмөк. 22 Бирок силерге айтып коёюн: эми кыяматкайымда Тир менен Сидондун акыбалы силердикиненжеңилирээк болот. 23 А сен, Капарноом, текеберденип,төбөм менен көккө жетем деп ойлойсуңбу? Жок! Кудайсени жердин түпкүрүнө житире чабат. Анткени сендежасалган укмуштар Содомдо да жасалган болсо, анда албүгүнкү күндө бар болмок. 24 Бирок Мен силерге айтыпкоёюн: кыямат кайымда силерге караганда, Содом шаарынажеңилирээк болот.Чарчап-чаалыккандарга сүйүнчү
 • 31. 25 Ошол убакта Ыйса мындай деди: — Оо, Ата, асманменен жердин Ээси! Сени мактап, даңазалайм, анткени Сенбул иштерди даанышмандар менен акылмандарданжашырып, жаш бала сыяктангандарга ачып көрсөттүң. 26Ооба, Атаке, Сен ушундай болушун кааладың. 27 Атамбардыгын Мага өткөрүп берген. Уулунун ким экенинАтасынан башка эч ким жакшы билбейт. Атасын кимэкенин да Уулунан жана Уулу ачып көрсөткүсүкелгендерден башка эч ким жакшы билбейт. 28 Оормээнеттин каамытынан башы чыкпай, түйшүк жүгүнкөтөрүп жүрүп, чарчап-чаалыккандар, баарыңар Магакелгиле! Мен силерди эс алдырам. 29 Менин каамытымдыкийип, Менден таалим алгыла, анткени Мен жоош-момунмун жана жөнөкөймүн. Ошондо жаныңар жай табат.30 Анткени Менин каамытым жакшы, жүгүм жеңил.Дем алыш күнү тууралуу12:1 Дем алыш күндөрдүн биринде Ыйса эгин талаасынаралап өтүп бара жатты. Жанындагы шакирттери ачкаболуп, буудайдын башын жулуп жей башташты. 2 Мунуфарисейлер көрүп калышып Ыйсага: — Карачы,шакирттериң дем алыш күнү тыюу салынган ишти кылыпжатышат! — дешти. 3 Ыйса мындай жооп берди: — Дөөтжанындагы адамдар менен бирге ач калганда эмнекылганын окуган жок белеңер? 4 Кудай үйүнө кирип,Эгебизге багышталган нанды жанындагылар менен биргежебеди беле! Бирок ал нандарды жегенге эч акысы жокболчу. Аларды жегенге динкызматчылардын гана акысыболгон. 5 Дин кызматчылар ийбадатканада дем алыш күнүошол күндүн мыйзамын бузуп коюшса да айыпсыз экендиги
 • 32. тууралуу Тоорат мыйзамынан окуган жок белеңер? 6Силерге айтып коёюн: бул жерде ийбадатканадан да улууБирөө турат. 7 Эгерде силер Кудайдын: «курмандыктыэмес, боорукердикти каалайм!»деген сөзүнүн маанисинтүшүнгөн болсоңор, анда айыпсыз адамдарды соттобосэлеңер. 8 Анткени Адам Уулу дем алыш күнүнүн да ээси!Колу сенек адам9 Ыйса ал жактан кетип, синагогага келди. 10 Синагогадаколу сенек бир адам бар эле. Ошол жерде тургандарданбирөөлөр Ыйсадан кынтык таап, айыпка жыгуу максатында:— Кудайдын мыйзамы боюнча дем алыш күнү да адамдыайыктырууга болобу? — деп сурашты. 11 Ыйса: — Бир коюдем алыш күнү чуңкурга түшүп калса, араңардан кимиңераны көрүп туруп, алып чыкпай таштап коёт? 12 Адамбаласы койдон алда канча өйдө эмеспи! Демек, дем алышкүнү жакшылык кылса болот, — деди. 13 Анан колу сенекадамга кайрылып: — Колуңду сунчу! — деди. Тигил адамсунары менен айыгып, берки колу соо колундай болупкалды. 14 Ошондо сыртка чыгып кетишкен фарисейлер өзара Ыйсаны кантип өлтүрүш керектигин акылдашышты.Ыйса — Кудайдын сүйүктүү Кулу15 Ыйса болсо алардын бул ниетин билип, ал жактан кетипкалды. Анын аркасынан көп эл ээрчиди. Ыйса алардынбаарын айыктырып, 16 адамдарга Өзү жөнүндө жарыякылууга тыюу салды. 17 Кудайдын Ышая пайгамбараркылуу айткан сөзү аткарылышы үчүн ушундай болду: 18«Бул Менин тандап алган Кулум, Жаным ыраазы болгонСүйүктүүм. Мен Анын үстүнө Өз Рухумду түшүрөм, Ал
 • 33. бардык элдерге өкүмүмдү жарыя кылат. 19 Талашпайт дакыйкырбайт, Көчөдө кыйкырып жатканын эч ким укпайт.20 Менин өкүмүмдү аягына жеткирмейин, Бүктөлгөнкамышты сындырбайт, Быкшыган шамды өчүрбөйт. 21 Агабардык улуттар үмүттөрүн артышат».Ыйса жана шайтан22 Аңгыча жин даарыган бир сокур, дудук адамды Ыйсаныналдына алып келишти. Ыйса аны айыктырды. Сокур дудуксүйлөп, көзү көрүп калды. 23 Элдин баары таң калып: —Бул Дөөттүн урпагы эмеспи? — деп бири биринен сурашты.24 Муну угуп калган фарисейлер: — Бул жиндерди алардынбашчысы — Бээлзебулдункүчү менен кубалап жатат.Мындан башкача болушу мүмкүн эмес! — дешти. 25Алардын оюн билген Ыйса мындай деди: — Ичиненбөлүнүп-жарылган мамлекет кыйрайт, ыркы кеткен шаар жеүй-бүлө соо калбайт. 26 Эгер шайтан шайтанды кубалапжатса, демек, ал өз ичинен бөлүнүп-жарылып, өзүнө өзүкаршы чыкканы. Анан анын падышачылыгы кантип аманкалмак эле? 27 Эгер Мен жиндерди шайтандын күчү мененкубалап жаткан болсом, анда өзүңөрдүн шакирттериңеркимдин күчү менен кубалап жүрөт? Ушул себептеншакирттериңердин кылган иштери силерге калыс болсун. 28А эгер Мен жиндерди Кудайдын Руху менен кубалапжаткан болсом, демек, силерге Кудай Өз Падышачылыгынорното турган мезгилдин келип жеткени! 29 Алдуу адамдынүйүнө кирген бирөө алды менен анын өзүн байлабай туруп,үй-мүлкүн кантип тоноп кетет? Алдууну байлагандан кийингана анын үйүн тоной алат. 30 Ким Мен тарапта болбосо, алМага каршы. Ким Мени менен бирге жыйнабаса, ал чачат.
 • 34. 31 Ошондуктан силерге айтып коёюн: адам баласынынкүнөөлөрү менен жаман сөздөрү бүт кечирилет, а бироккимде-ким Ыйык Рухка акарат айтса, кечирилбейт. 32Кимде ким Адам Уулуна каршы сөз айтса кечирилет, абирок Ыйык Рухка каршы сүйлөгөн адам бул дүйнөдө да,тиги дүйнөдө да кечирилбейт.Дарак жана анын мөмөлөрү33 Даракты жакшы баксаңар, мөмөсү да жакшы болот,жаман баксаңар, мөмөсү да жаман болот. Анткени дарактынкандай экени мөмөсүнөн билинет. 34 Эй, жылан тукумдары!Өзүңөр жаман болуп туруп, анан кантип жакшы сөз сүйлөйалмак элеңер? Анткени адамдын дили эмнеге толуп-ташыса,ошол тилине чыгат. 35 Жакшы адам дилиндеги жакшыказынасынан жакшылыкты берет, жаман адам жаманказынасынан жамандыкты берет. 36 Силерге айтып коёюн:адамдар оозунан чыккан ар бир куру сөзү үчүн кыяматтагысот күнү Кудай алдында жооп беришет. 37 Анткени айткансөзүң боюнча акталасың жана соттолосуң.Жышаан көргүсү келгендер38 Ошондо дин мугалимдери менен фарисейлердин кээбири Ыйсага: — Устат, сиздин бизге бир кереметтүүжышаан көрсөтүшүңүздү каалайбыз, — дешти. 39 Ыйсамындай жооп берди: — Бузулган жана күнөөкөр муункереметтүү жышаан көргүсү келет. Бирок Жунуспайгамбардын окуясындагы жышаандан башка жышаан агакөрсөтүлбөйт! 40 Жунус деңиз жырткычынын курсагындаүч күн, үч түн болгон сыяктуу Адам Уулу да жер түбүндөүч күн, үч түн болот. 41 Нинебиликтеркыямат кайымда
 • 35. ушул муун менен бирге кайра тирилип, аны айыпка жыгат,анткени алар Жунустун сөзүн угуп, ниеттерин өзгөртүшкөн.А бул жерде болсо Жунустан улуу Бирөө турат. 42Түштүкханышасы да тирилип, ушул муунду айыпка жыгат,анткени ал Сулаймандын акылман сөзүн угуп кетейин деп,дүйнөнүн аркы четинен келген. А бул жерде болсоСулаймандан да улуу Бирөө турат.Кайра келген жиндер43 Кара күч адамдан чыккан соң, жанына тынчтык издеп,какшыган чөлдөрдү кыдырып-кыдырып таппайт. 44 Анан:«Кой, чыккан үйүмө кайра барайын» деп кайра келет да,анын шыпырылып, жыйналып бош турганын көрөт. 45Кайра барып, өзүнөн ашкан жети жинди ээрчите келет да,кирип, жашай башташат. Ошондо жанагы адамдын кийинкиабалы мурункусунан да жаман болот. Азыркы жаманзамандын адамдары менен так ошондой болот.Ыйсанын энеси жана бир туугандары46 Ыйса чогулгандарга сүйлөп жаткан. Аңгыча энеси жанабир туугандары келип, Аны менен сүйлөшөлү деп сырттакүтүп турушту. 47 Ошондо кимдир бирөө: — Сени мененсүйлөшкүсү келип, энең жана бир туугандарың сырттатурушат, — деди. 48 Ыйса ушул сөздү айтканга карап: —Менин энем менен бир туугандарым кимдер? — деди. 49Анан колун шакирттери тарапка сунуп: — Менин энемменен бир туугандарым булар! 50 Анткени ким асмандагыАтамдын каалоосун аткарса, ошол Мага бир тууган ага-ини,эже-карындаш жана эне болот, — деди.
 • 36. Дыйкан тууралуу ибарат13:1 Ушундан соң, Ыйса үйдөн чыгып, кайрадан көлжээгинде элди окута баштады. 2 Ошондо жыйылган элдинкөптүгүнөн кайыкка түшүүгө туура келди. Эл болсо жээктекарап турду. 3 Ыйса көп нерселерди ибараттап айтты. Алмындай деди: — Бир дыйкан эгин сепкени талаагачыгыптыр. 4 Сепкен үрөндөрдүн кээси жол боюна түшүп,учуп келген чымчыктарга жем болот. 5 Кээ бири аз ганатопурагы бар таштак жерге түшүп, кыртышы тереңболбогондуктан тез эле өсүп чыгат. 6 Бирок күн чыккандакүйүп, тамыры терең болбогондуктан куурап калат. 7 Кээситикендин арасына түшөт. Анан өсүп чыккан тикен астындабасылып калат. 8 Ал эми кээ бирлери жакшы кыртышкатүшүп, өсүп чыгат да, кээси жүз, кээси алтымыш, кээси отузэсе түшүм берет. 9 Уга турган кулагы барлар уксун!Ибараттын мааниси10 Шакирттер Ыйсага келип: — Эмне үчүн тигилергеибараттап айтып жатасың? — деп сурашты. 11 Ыйсамындай жооп берди: — Анткени АсманПадышачылыгынын сырларын билүү силерге буюрган.Аларга болсо буюрган эмес. 12 Кимде бир аз түшүнүк барболсо, ага дагы берилип, аныкы көбөйөт. Ал эми кимде жокболсо, анын бар деп ойлогону да тартылып алынат. 13 Ушулсебептүү Мен аларга «карап турушса да көрө алышпасын,тыңшап турушса да уга алышпасын» үчүн башкаларгаушинтип ибарат аркылуу сүйлөп жатам. 14 ОшондуктанЫшая пайгамбардын айткандары аткарылат. Ал мындайдеген: «Уксаңар да эч нерсе туйбайсыңар, Карап туруп эчнерсе көрбөйсүңөр. 15 Анткени Бул элдин дилин дат басып,
 • 37. Оорлошуп кулагы, Көздөрү калган тунарып. Антпесекөрмөк көздөрү, Кулактары ачылмак, Жүрөгү туймакалардын. Мага кайтып келишип, Сакайтмакмын аларды». 16А силер бактылуусуңар, анткени көзүңөр көрүп, кулагыңаругат. 17 Силерге бир чындыкты айтып коёюн: далайпайгамбарлар менен адилдер силер көргөндү көргүсүкелген, бирок көрө алышпады, силер укканды уккусукелген, бирок уга алышпады.Дыйкан тууралуу ибараттын мааниси18 Ошондуктан силер дыйкан тууралуу ибараттынмаанисин угуп алгыла: 19 Кудайдын Падышачылыгытууралуу сөздү угуп, бирок маанисин түшүнбөгөнгөазгыруучу келет да анын жан дүйнөсүнө түшкөн Кудайдынсөзүн уурдап кетет. Жол боюна түшкөн үрөндүн маанисиушуну билдирет. 20 Ал эми таштак жерге түшкөн үрөнболсо Кудай сөзүн угары менен ошол замат кубана кабылалган адамды билдирет. 21 Бирок тамыры болбогондуктанбир азга гана ишенип, кийин ишенгендиги үчүнкыйынчылыкка же куугунтукка кабылар замат ишенимденбаш тартат. 22 Тикендердин арасына түшкөнү Кудай сөзүнуккан, бирок бул дүйнөнүн түйшүгү менен акчаныназгырыгына алдырып койгон адамды билдирет. Ушуларсөздү тумчуктуруп, сөз жемишсиз калат. 23 Ал эми жакшыкыртышка түшкөнү болсо Кудай сөзүн угуп, маанисинтүшүнгөн адамды билдирет. Мындай адам жүз, алтымыш,отуз эсе жемиш берген үрөнгө окшош.Отоо чөптөр тууралуу ибарат
 • 38. 24 Ыйса аларга дагы бир ибаратты айтып таалим берди: —Асман Падышачылыгы өз талаасына жакшы үрөн сепкенадамга окшош. 25 Бирок, эл уктап жатканда душманыкелип, буудайлардын арасына отоо чөптөрдүн үрөнүн себетда кетип калат. 26 Буудай көгөрүп, баш байлай баштаганда,отоо чөптөр да кошо чыгат. 27 Ошондо талаанын ээсинекулдары келип: «Төрөм, сиз талааңызга жакшы үрөнэктиңиз эле го. Отоо чөптөр кайдан чыга калды?» — дешет.28 Кожоюн: «Душмандарымдын бирөөсү кылган муну», —деп жооп берет. Кулдары: «Барып, отоп салалыбы?» —дешет. 29 Кожоюн: «Кереги жок, отоо чөптөрдү жулабыздеп, алардын тамыры менен кошо буудайларды жулупсалышыңар мүмкүн. 30 Оруу-жыюу маалы келгичекти өсөберсин. Кийин орокчуларга адегенде отоо чөптөрдүжулдуруп, өрттөө үчүн боо-боо кылып байлатып, буудайдыболсо өзүнчө кампаларыма төктүртөм», — дейт.Сары кычынын даны тууралуу ибарат31 Ыйса аларга дагы бир ибарат айтты: — АсманПадышачылыгы бир адам өз талаасына эгип койгон сарыкычынын данына окшош. 32 Сары кычынын даныуруктардын эң кичинеси болгон менен өсүп чыкканда,бардык өсүмдүктөрдөн чоң болот да, бутактарынаканаттуулар учуп келип уялаган даракка айланат.Камыртуруш тууралуу ибарат33 Ыйса аларга дагы бир ибарат айтып берди: — АсманПадышачылыгы бир аял камыр ачытыш үчүн үч чара унгасалган ачыткыга окшош.
 • 39. Ыйсанын ибарат менен айтышынын себеби34 Ушунун баарын Ыйса элге ибарат кылып айтты,ибаратсыз аларга эч нерсе айткан жок. 35 Пайгамбараркылуу айтылган сөз аткарылышы үчүн ушундайчасүйлөдү. Пайгамбар мындай деген: «Мен ибарат мененсүйлөйм. Дүйнө жаралгандан бери жашыруун болуп келгеннерселерди жарыя кылам».Отоо чөп тууралуу ибараттын мааниси36 Ошондо Ыйса элди коё берип, үйгө кирди. Шакирттерижанына келип: — Талаадагы отоо чөптөр жөнүндөгүибараттын маанисин бизге түшүндүрүп берчи, — дешти. 37Ыйса аларга мындай деди: — Жакшы үрөн сепкени — булАдам Уулу. 38 Талаа болсо бул дүйнөнү билдирет. Жакшыүрөн — бул Кудай Падышачылыгынын атуулдары. Отоочөптөр болсо азгыруучунун ишин кылган адамдар. 39Аларды сээп кеткен — ибилис, оруу-жыюу мезгили — акырзаман, орокчулар — периштелер. 40 Ошондуктан акырзаманда да отоо чөптөр отолуп отко ыргытылгандай окуяболот. 41 Адам Уулу Өз периштелерин жиберип, Өзпадышачылыгынан бардык азгырыктар менен динбезерлерди тердирет. 42 Анан аларды жалбырттап күйгөнмешке ыргытышат. Андагылар жаны кыйналганынанөкүрүп, тиштерин кычыратышат. 43 Ошондо адил адамдарасмандагы Атасынын Падышачылыгында күндөй болупжаркырашат. Уга турган кулагы барлар уксун!Катылган кенч тууралуу ибарат
 • 40. 44 Асман Падышачылыгы талаага катылган кенчке окшош.Аны бир киши таап алып, эч жанга билгизбей кайра катыпкоёт да, кубанганынан колундагынын баарын сатыпжиберип, кайра ошол талааны сатып алат.Бермет тууралуу ибарат45 Дагы Асман Падышачылыгы таза берметти издегенсоодагерге окшош. 46 Ал кымбат баалуу берметти таап, анысатып алуу үчүн келип, колундагысынын баарын сатыпжиберип, ошол берметти сатып алат.Тор тууралуу ибарат47 Дагы Асман Падышачылыгы деңизге ыргытылып, артүрдүү балыктарды жыйнап алган чоң торго окшош. 48 Тортолгондо, аны жээкке сүйрөп чыгышып, анан олтуруп алыпжакшысын себеттерге салышып, жамандарын ыргытыпжиберишет. 49 Акыр заманда ушундай болот: периштелеркелип, жаман адамдарды адилдерден бөлүп алышат да, 50жалындаган мешке ыргытышат. Андагылар жаныкыйналганынан өкүрүп, тиштерин кычыратышат.Асман Падышачылыгы тууралуу билим51 Анан Ыйса шакирттерине: — Айткандарымдын баарынтүшүндүңөрбү? — деди. Шакирттери: — Ооба, — деп жоопберишти. 52 Ыйса сөзүн улады: — Ошондуктан АсманПадышачылыгы тууралуу билимге ээ болгон ар бир динмугалими өзүнүн кенч сактагыч жайынан жаңы буюмдарында, эски буюмдарын да сыртка алып чыккан үй ээсинеокшош.
 • 41. Ыйсанын Өз мекенинде четке кагылышы53 Ыйса ушул ибараттарын айтып бүтүп, ал жактан кетипкалды. 54 Анан Өзүнүн чоңоюп өскөн шаарына келди да,андагы синагогага барып, таалим берди. Анын таалимиадамдарды таңдантты. «Мындай акылмандык мененукмуштарды жасай турган кудуретти ал кайдан алды экен?55 Бул биздеги эле жыгач устанын баласы эмеспи?! Энеси— Мариям, ал эми Жакып, Жосе, Ысман жана Жүйүт биртуугандары эмеспи?! 56 Карындаштарынын баары теңарабызда жашашат го?! Мынчалык акылмандык мененкудуреттин баарын ал кайдан алды болду экен?!» — дешип,57 Ыйсага ишене албай баштары катты. Ыйса болсо: —Пайгамбар бардык жерде кадыр-барктуу болсо да, өз эл-журту менен үй ичинде анын кадыры билинбейт, — дедиаларга. 58 Алардын ишенбестигинен улам Ыйса ал жердекөптөгөн укмуштарды жасаган жок.Жакыянын өлүмү14:1 Ошол убакта Ыйса жөнүндөгү кабар Галилеянынакими Иродко жетти. 2 Ал малайларына: — Бул Жакыячөмүлдүрүүчү, ал тирилип кетиптир, укмуштуу иштердикылып жатканынын себеби ошондон, — деди. 3 Ирод биртууганы Филиптин аялы Иродиянын айынан Жакыяныкарматып, кишендеп, түрмөгө отургузуп койгонунан уламушундай деген эле. 4 Анткен себеби Жакыя: «СенинИродияга үйлөнгөнүң туура эмес!» — деп айткан болчу. 5Ушул сөзү үчүн Ирод аны өлтүргүсү келди, бирок элденкорккондугунан батына албады, себеби эл Жакыяныпайгамбар деп эсептечү. 6 Анткен менен Ироддун туулганкүнүндө Иродиянын кызы меймандардын алдында бийлеп,
 • 42. Ироддун купулуна толду. 7 Ошондо Ирод ага каалаганнерсесин берүүгө ант берди. 8 Иродиянын кызы болсо,энесинин кеңеши боюнча: «Мага Жакыя чөмүлдүрүүчүнүнбашын азыр табакка салып, алдырып келиңиз» деди. 9Кыздын сураганы падышаны капалантса да,меймандарынын алдында берген антынан улам талабынорундатууну буюрду. 10 Жакыянын башын кесип келүүүчүн түрмөгө кишилерин жиберди. 11 Алар башты табаккасалып келип, кызга беришти. Кыз болсо энесине алыпбарып берди. 12 Ошондо Жакыянын шакирттери келип,анын сөөгүн алып чыгып, көргө коюшту да, Ыйсага барып,болгон ишти айтып беришти.Ыйсанын беш миң кишини тойгузушу13 Бул кабарды уккан Ыйса кайыкка түштү да элденбөлүнүп, ээн жерге жалгыз кетип калды. Ыйсанын кайыкменен кеткенин уккандар шаарлардан чыгып, жөө-жалаңдапартынан түшүштү. 14 Ыйса кайыктан чыкканда, көптөгөнэлди көрүп, аларга боору ооруп, оорулууларын айыктырды.15 Кеч киргенде, шакирттери Ага келип: — Бул жер ээнэкен, кеч да болуп кетти, ошондуктан элди коё бер,айылдарга барып, жегенге бирдеме сатып алышсын, —дешти. 16 Бирок Ыйса аларга: — Элдин кетишинин керегижок, жегенге бирдемени силер бергиле, — деди. 17Шакирттери: — Бул жерде эч нерсебиз жок, болгону бешнан менен эки балыгыбыз гана бар, — дешти. 18 Ыйса: —Аларды Мага алып келгиле, — деди. 19 Анан элди чөптүнүстүнө олтургула деп буйруду да, жанагы беш нан мененэки балыкты алып, асманды карап Кудайга шүкүрчүлүккелтирип, нанды сындырды да, шакирттерине берди.
 • 43. Шакирттери болсо элге таратышты. 20 Баары жеп тоюшту.Нандын арткан үзүмдөрүн жыйнашканда, он эки себеттолду. 21 Аялдар менен балдарды айтпаганда, жегенэркектердин эсеби беш миңдей эле.Ыйсанын суу үстү менен басышы22 Ушундан соң, Ыйса шакирттерин кайыкка олтургузду.Элди коё бергичекти Өзүнөн мурда аркы өйүзгө сүзүпөткүлө деп буюрду. 23 Элди таркаткан соң, Өзү жалгызсыйынуу үчүн тоого чыкты. Түн киргенге чейин тоодожалгыз калды. 24 Кайык болсо жээктен алыстап, бетмаңдайдан соккон шамалдан улам чоң толкундарды жирей,араң жылып баратты. 25 Таң азанда Ыйса суу үстү мененбасып, шакирттерине келди. 26 Анын суу үстүнөн басыпкеле жатканын көргөн шакирттердин үрөйү учуп, Аныарбак экен деп ойлоп, корккондугунан бакырыпжиберишти. 27 Ыйса ошол замат аларга: — Коркпогула, булМен элемин! — деди. 28 Петир болсо: — Устат, эгер булсен болсоң, анда «суу үстү менен басып кел» деп буйручумага, — деди. 29 Ыйса: — Кел, — деди. Ошондо Петиркайыктан чыгып, суунун үстү менен Ыйсага жөнөдү. 30Бирок шамалды көрүп, коркуп кетти. Чөгүп баратып: —Эгем, мени сактап кал! — деп кыйкырып жиберди. 31 Ыйсадароо колун созуп, аны сүйөй калды да: — Ишеними аздесе, эмне үчүн шектендиң? — деди. 32 Алар кайыккатүшкөндө, шамал басылды. 33 Кайыктагылар Ыйсагатаазим кылышып: — Сен чындыгында Кудай Уулусуң, —дешти.Генисареттеги оорулуулардын сакайышы
 • 44. 34 Алар көлдүн аркы бетине сүзүп өтүп, Генисарет жеринежетишти. 35 Жергиликтүү эл Ыйсаны таанышып, бүткүлаймакка кабар таратып, Анын алдына бардык оорулуулардыалып келишти. 36 Анан Ыйсадан «алар жок дегендекиймиңиздин этегине колун тийгизсе болобу» деп сураныпжатышты. Ал эми колун тийгизгендердин баары куландансоо болуп айыгып кетип жатышты.Ата-бабалардын салты15:1 Ошондо Иерусалимден фарисейлер менен динмугалимдери келип, Ыйсага мындай дешти: 2 — Эмне үчүншакирттериң улуулардан калган салтты бузуп жатышат?Алар кол жуу расмисин сактабай эле нан жешет экен. 3Ыйса аларга мындай жооп берди: — А өзүңөрчү? Эмнеүчүн өзүңөр салттарыңарды шылтоолоп, Кудайдын осуятынбузуп жатасыңар? 4 Кудай эмне деди эле? «Ата-энеңдисыйла»,«Атасын же энесин сөккөн адам өлүм жазасынатартылсын!»— деген. 5 А силер: «Эгер ким атасы жеэнесине: "силерге бере турган нерсемдин баарын Кудайгабагыштадым" десе, 6 анда ал атасы же энеси үчүн эч нерсекылбай эле койсо болот» деп, элге үйрөткөн ушул салтыңарменен Кудайдын сөзүн жоюп салдыңар. 7 О, эки жүздүүлөр!Силер тууралуу Ышая пайгамбар таамай айтыптыр: 8 «Тилименен Мени сыйлап жатса да, Дили менен бул эл Менденалыс бейм 9 Адам салтын Меники деп окутуп, Мага келиптабынганы пайдасыз».Адамды арам кылган эмне?10 Анан Ыйса элди чакырып алып, дагы мындай деди: —Кунт коюп уккула да, түшүнүп алгыла. 11 Адамды оозуна
 • 45. кирген нерсе эмес, оозунан чыккан нерсе арам кылат! 12Ыйса ушундай дегенде, шакирттери басып келишти да: —Билесиңби, сенин сөзүңдү угуп, фарисейлер абдантаарынып жатышат? — дешти. 13 Ыйса болсошакирттерине: — Менин асмандагы Атам тикпеген ар бирөсүмдүк тамыры менен жулунат. 14 Алардан оолак болгула,алар сокурлардын сокур жетекчилери. Сокур сокурдужетелесе, экөө тең чуңкурга кулап түшөт, — деп жоопберди. 15 Ошондо Петир буга: — Бул ибараттын маанисинбизге түшүндүрүп берчи, — деди. 16 Ыйса: — Чындап элесилер да али түшүнө элексиңерби? 17 Адамдын оозунакирген нерсе ашказандан өтүп, сыртка чыгарынбилбейсиңерби? 18 Адамдын оозунан чыккан нерсе болсожүрөктөн чыгат да, аны арам кылат. 19 Анткени адамдынжүрөгүнөн арам ой, адам өлтүрүүчүлүк, ойноштук,бузукулук, уурулук, жалган-жалаа, уу сөздөр чыгат. 20Адамды ушулар арам кылат. Ал эми кол жуу расмисинсактабай тамак ичиш адамды арам кылбайт, — деп жоопберди.Чет элдик аялдын ишеними21 Ыйса ал жактан чыгып, Тир менен Сидон шаарларытарапка кетип калды. 22 Аңгыча алдынан ошол жердежашаган канаандык бир аял тосуп чыгып: — О, ДөөттүнУулу! Ырайым кыла көрүңүз мага, таксырым! Кызымдыжин даарып, катуу кыйналып жатат, — деп кыйкырды. 23Ыйса болсо жооп бербеди. Ошондо шакирттери Ага келип:— Бул аялды коё берип койчу. Аркабыздан калбайкыйкырып келатат, — деп суранышты. 24 Бирок Ыйса: —Мен Ысрайылдын жоголгон койлоруна гана жиберилгем, —
 • 46. деп жооп берди. 25 Тигил аял болсо Ыйсага жакын келип,чөк түшүп: — Таксыр, мага жардам кылсаңыз, — депжалынды. 26 Ыйса: — Балдардын нанын алып, иттергеыргыткан жакшы эмес, — деди. 27 Аял: — Ооба, таксырым,бирок иттер деле кожоюндарынын дасторконунан түшкөнкүкүмдөрдү жейт эмеспи! — деди. 28 Ошондо Ыйса: — О,аял! Ишенимиң күчтүү экен, тилегиң кабыл болсун, —деди. Ошондо аялдын кызы дароо айыгып кетти.Ыйсанын көп адамдарды айыктырышы29 Ыйса ал жактан чыгып, Галилея көлүнө барды да, тоогочыгып отурду. 30 Ошондо Ага аксак, чолок, сокур, дудукжана башка көптөгөн оорулууларды алып, көп эл келди да,аларды Анын алдына коюшту. Ыйса баарын сакайтты. 31Дудуктарга тил кирип, майыптар айыгып, сокурлардын көзүкөрүп калганын көрүп турган эл аң-таң болуп, Ысрайылтабынган Кудайды даңктады.Ыйсанын төрт миң кишини тойгузушу32 Ыйса шакирттерин чакырып алып: — Элге боорум оорупатат. Үч күндөн бери жанымда, жегенге эч нерселери жок.Алар жолдо алсырап, жыгылып калбас үчүн Мен алардыачка коё бергим келбей турат, — деди. 33 Шакирттери: —Бул ээн талаада ушунча элдин баарын тойгузуу үчүн нандыкайдан алабыз? — дешти. 34 Ыйса: — Канча наныңар бар?— деп сурады. Алар: — Жети нан дагы бир нече кичинекейбалыгыбыз бар, — деп жооп беришти. 35 Ошондо Ыйсаэлди жерге олтургузгула деп буйруду да, 36 алиги жети нанменен балыктарды алып, Кудайга шүкүрчүлүк келтирип,нанды сындырды да шакирттерине берди. Шакирттери
 • 47. болсо элге таратышты. 37 Баары жеп, тоюнушту. Нандынарткан үзүмдөрүн жыйнашканда, жети себет толду. 38Аялдар менен балдарды айтпаганда, жеген эркектердинэсеби төрт миңдей эле. 39 Ушундан соң, Ыйса элди коёберип, Өзү кайыкка түшүп, Магадан аймагына келди.Жышаан талап кылуу16:1 Фарисейлер менен садукейлер келип, Ыйсаны сынап,асмандан бир жышаан-белгикөрсөтүшүн суранышты. 2Ошондо Ыйса айтты: — Силер кечинде: «Күн кызарыпбатты, демек эртең аба-ырайы жакшы болот», — дейсиңер.3 Эртең менен: «Бүгүн жаан-чачын болот, анткени асманкызарып турат», — дейсиңер. Асман кубулуштарынбилесиңер да, ал эми заман өзгөртчү окуяларды билбейтэкенсиңер. 4 Бузулган жана күнөөкөр муун кереметтүүжышаан көргүсү келет. Бирок Жунус пайгамбардынокуясындагы жышаандан башка жышаан ага көрсөтүлбөйт!Ыйса ушундай деди да, аларды калтырып, башка жаккакетип калды.Фарисейлер менен садукейлердин таалими тууралуу5 Шакирттер аркы өйүзгө барышты да, бирок нан алгандыунутуп калышты. 6 Ыйса аларга айтты: — Абайлагыла,фарисей менен садукей ачыткысынан сак болгула. 7 Алар өзара: «Биз нан албаганыбыз үчүн айтып жатат го», — дешти.8 Ыйса муну билип, аларга: — Ай, ишеними аздар! Эмнегеөз ара нан ала келбептирбиз деп жатасыңар? 9Кылгандарымды дале түшүнгөн жоксуңарбы? Өткөндүэстебейсиңерби? Беш нан беш миң кишиге жетип, артканынжыйнап алганыңарда канча себет болду эле? 10 Жети нан
 • 48. төрт миң кишиге жетип, арткандарын жыйнагандачы? 11Фарисейлер менен садукейлердин ачыткысынан сак болгуладегенимде нан тууралуу айтпаганымды кандайчатүшүнбөйсүңөр? — деди. 12 Ошондо шакирттер Ыйсаныначыткыдан эмес, фарисейлер менен садукейлердинокутуусунан сак болууну айтканын түшүнүштү.Ыйсанын Машаяк экендиги13 Ыйса Филип Кесария деген шаардын аймагына келгенде,шакирттерине мындай суроо берди: — Мени, Адам Уулун,эл ким деп эсептешет? Шакирттери: — Кээ бир адамдарЖакыя чөмүлдүрүүчү деп, кээ бири Илияс пайгамбар деп, акээси Жеремия же башка пайгамбарлардын бири депжатышат, — дешти. 15 — А силерчи, — деди Ыйса аларга,— силер Мени ким деп эсептейсиңер? 16 Ошондо Ысман-Петир: — Сен Машаяксың, тирүү Кудайдын Уулусуң! —деп жооп берди. 17 Ыйса айтты: — Сен бактылуу адамсың,Баржунус уулу Ысман, анткени муну сага кан мененденеден турган пенде эмес, асмандагы Атам ачып берди. 18Мен да сага айтам: сен Петирсиң,ушул аска таштын үстүнөМен Өзүмдүн Жыйынымды курамын, аны өлүм да жеңеалбайт. 19 Мен сага Асман Падышачылыгынын ачкычтарынберем, жер бетинде эмнеге тыюу салсаң, ал асманда датыюу салынган болушу керек, жер бетинде эмнеге уруксаткылсаң, ал асманда да уруксат берилген нерсе болушукерек. 20 Ушундан соң, Ыйса шакирттерине: — МенинМашаяк экенимди эч кимге айтпагыла! — деп катууэскертти.Ыйса Өзүнүн азап тартып өлөрүн алдын ала айтат
 • 49. 21 Ушул убактан баштап Ыйса Иерусалимге барышыкеректигин, андан эл башчылары, жогорку динкызматчыларжана дин мугалимдери тарабынан көп азап чегип,өлтүрүлөрү, анан үчүнчү күн дегенде кайра тирилүүгөтийиш экендиги тууралуу айта баштады. 22 Петир Анычетке чакырып алып: — Кой, анын бетин ары кылсын,устатым, сени Кудай сактасын! — деп Ага каршы болупкирди. 23 Ыйса Петирге бурулуп: — Жогол Менден,шайтан! Мага тоскоол болуп жатасың, себеби сен Кудайдынэмес, пенденин оюн ойлоп жатасың! — деди. 24 Ананшакирттерине мындай деди: — Кимде-ким Мени ээрчигисикелсе, өз кызыкчылыктарынан баш тартсын да, өз айкашжыгачын көтөрүп, жанын берүүгө даяр болуп, артымантүшсүн! 25 Анткени ким өз жанын сактайм десе, аныжоготот, ал эми ким жанын Мен үчүн берсе, ал ага кайраданээ болот. 26 Бүт дүйнөгө ээ болуп, бирок жанынжоготкондон адамга не пайда? Же кандай баа менен адамбаласы жанын сактап кала алат? 27 Анткени Адам УулуАтасынын кудурети менен периштелеринин коштоосундакөктөн келет да, кылган иштерине жараша ар кимгетиешелүү шыбагасын берет. 28 Силерге бир чындыктыайтып коёюн: ушул жерде тургандардын кээ бирлери АдамУулунун Падыша болуп келгенин көргөнгө чейин көзжумбайт.Тоодогу кубулуш17:1 Ушундан алты күн өткөндө, Ыйса Петирди жана биртуугандар Жакып менен Жаканды башкалардан бөлүп алып,бир бийик тоого алып чыкты. 2 Алардын алдында Ыйсанынкебетеси өзгөрүп, бети күндөй нурланып, кийимдери болсо
 • 50. аппак болуп, жаркырап кетти. 3 Аңгыча Муса менен Илияспайда болуп, Ыйса менен маек курушту. 4 Ошондо Петирмындай деди: — Устат, бул жерде болгонубуз кандайжакшы! Кел, үч алачык тигели: бирин сага, бирин Мусага,дагы бирин Илияска. 5 Петир сөзүн аяктай электе бираппак, жаркыраган булут аларга көлөкөсүн түшүрүп, ошолбулуттан үн чыкты: — Бул Менин сүйүктүү Уулум Ыйса.Мен Ага ыраазымын. Аны уккула! 6 Муну укканшакирттердин үрөйү учуп, жерге кулап түшүштү. 7 ОшондоЫйса келип, аларга колун тийгизди да: — Коркпогула, өйдөтургула! — деди. 8 Шакирттер өйдө карап, жалгыз Ыйсаданбашка эч кимди көрө алышпады. 9 Тоодон түшүпкелатышканда, Ыйса аларга: — Адам Уулу өлүп, кайратирилгенге чейин бул көрүнүш тууралуу эч кимге оозачпагыла! — деп буйруду. 10 Ошондо шакирттери: — Эмнеүчүн дин мугалимдери «Машаяк келерден мурун Илияскелиши керек» дешет? — деп сурашты. 11 Ыйса: — Туура,алды менен Илияс келип, баарын ордуна келтирет. 12Силерге айтып коёюн: Илияс келди, бирок аны тааныбай,ага өз каалагандарын кылышты. Эми Адам Уулу да алардынколунан азап чекмекчи, — деп жооп берди. 13 Ошондошакирттери анын Жакыя чөмүлдүрүүчү тууралуу айтыпжатканын түшүнүштү.Жин даарыган баланын айыгышы14 Ыйса шакирттери менен чогулган элге басып келгенде,бир киши Ыйсанын алдына чөгөлөй калып: 15 — Устат,менин балама боорукерлик кыла көр, анын талмасы бар,ошондон азап чегип, кыйналууда. Далай ирет от мененсууга боюн таштады. 16 Шакирттериңиздин алдына алып
 • 51. бардым эле, айыктыра алышпады, — деди. 17 ОшондоЫйса: — Эй, ишеними жок, бузулган эл! Качанга чейинараңарда болуп, силерге чыдаар экем? Баланы алып келгилебери! — деди. 18 Баланы алып келишкенде, Ыйса буйрукберип, баладан жинди кууп чыкты. Ошол замат ал айыгыпкетти. 19 Ошондо шакирттери Ыйсадан өзүнчө: — Эмнеүчүн биз аны кубалап чыга албадык? — деп сурашты. 20 —Ишенимиңердин аздыгынан, — деп жооп берди Ыйсааларга. — Силерге бир чындыкты айтып коёюн: сарыкычынын данындай кипкиченекей ишенимиңер болсо, мынабул тоого: «Бул жактан тигил жакка которул!» — десеңер,которулат. Силердин колуңардан келбеген нерсе болбойт.21Ыйса Өз өлүмү тууралуу дагы бир ирет айтат22 Шакирттери менен Галилеяда бир жерде болушканда,Ыйса аларга айтты: — Адам Уулу кишилердин колунатүшөт, 23 Аны өлтүрүшөт, анан үчүнчү күнү Ал кайратирилет. Муну укканда, шакирттери абдан кайгырышты.Ийбадатканага төлөнчү салык24 Ыйса шакирттери менен Капарноомго барганда,ийбадатканага төлөнүүчү салыкты жыйноочулар Петиргекелип: — Устатыңар салыкты төлөмөк беле? — дешти. 25Петир: — Төлөйт, — деди. Петир үйгө кирип, сүйлөйүндегенде, Ыйса озунуп: — Сен кандай дейсиң, Ысман,жердеги падышалар салык менен жылдык төлөмдүкимдерден алышат? Өз элиненби же башкаларданбы? —деген суроону узатты. 26 Петир: — Башкалардан, —дегенде, Ыйса: — Анда өз эли — салыктан эркин. 27 Бирок
 • 52. аларды нааразы кылбоо үчүн деңизге барып, кайырмак салда, биринчи түшкөн балыкты алып, оозун ачсаң, бир тыйынбар, ошону алып, экөөбүз үчүн берип кой, — деди.Кимдин жолу улуу?18:1 Ошол убакта Ыйсага шакирттери келип: — АсманПадышачылыгында кимдин жолу улуу болот болду экен? —деп сурашты. 2 Ыйса бир кичине баланы чакырып алды да,шакирттеринин ортосуна тургузуп туруп, мындай деди: 3 —Силерге бир чындыкты айтып коёюн: жан дүйнөңөрдү жашбалдардыкындай кылып өзгөртпөсөңөр, АсманПадышачылыгына кире албайсыңар. 4 Ким өзүн ушулнаристе баладай момун тутса, Асман Падышачылыгындагыулуу — ошол. 5 Ким Мен үчүн ушундай баланы кабыл алса,Мени кабыл алганы.Азгырыктар6 Кимде-ким Мага ишенген мына бул кичинекейлердинбирин азгырып, күнөөгө батырса, ал үчүн мойнунатегирмендин ташы байланып, деңиздин эң терең жеринеыргытылганы оң болмок. 7 Азгырыктардын көптүгүнөн булдүйнөдөгүлөрдүн шору куруйт. Күнөөгө батырганазгырыктар келбей койбойт, бирок ким аркылуу келсе,ошонун шору. 8 Эгерде сени колуң же бутуң күнөөгөазгырып жатса, анда аны кыя чап да, өзүңдөн алыс ыргытыпжибер. Колу-бутуң соо бойдон тозоктун өчпөс отунаыргытылгандан көрө, колу-бутсуз бейишке чыкканыңжакшы! 9 Эгерде сени көзүң күнөөгө азгырып жатса, аныоюп алып, ыргытып жибер. Эки көзүң соо тозоктун өчпөс
 • 53. отуна ыргытылгандан көрө, бир көзүң менен бейишкечыкканың жакшы.Жоголгон кой тууралуу ибарат10 Сак болгула, мына бул карапайым адамдардын бирин дакапарыңарга албай койбогула, силерге айтып коёюн:булардын периштелери Менин асмандагы Атамдын жүзүндайыма көрүп турушат. 11 12 Кандай деп ойлойсуңар: эгержүз кою бар адамдын бир кою жоголуп кетсе, токсонтогузун тоого таштап, адашканын издебей жатып алабы? 13Эгер таап алса, анда, силерге бир чындыкты айтып коёюн,токсон тогуз адашпаган койлоруна караганда, таап алганалиги кою үчүн көбүрөөк кубанат. 14 Ошонун сыңарындай,асмандагы Атаңар Мага ишенген мына бул карапайымадамдардын биринин да жоголуп кетишин каалабайт.Күнөө кылган боордоштор тууралуу15 Эгер боордошуң сага жамандык кылса, анда бар да,жекече сүйлөшүп, күнөөсүн бетине айт. Эгер сөзүңдү укса,анда аны менен кайрадан ынтымакка келгениң. 16 Укпайкойсо, анда «ар кандай иш эки-үч күбө тарабынанырасталышы үчүн»өзүң менен дагы бир же эки кишиниээрчите бар. 17 Аларды да укпай койсо, анда жыйынга айт.Эгерде жыйынды да укпай койсо, анда ал сен үчүн Кудайдытааныбаган адам же салыкчы катары эсептелсин. 18 Силергебир чындыкты айтып коёюн: жер бетинде эмнеге тыюусалсаңар, ал асманда да тыюу салынган нерсе болушу керек,жер бетинде эмнеге уруксат берсеңер, ал асманда да уруксаткылынган нерсе болушу керек. 19 Силерге бир чындыктыайтып коёюн: эгерде жерде экөөңөр макулдашып алып, бир
 • 54. нерсени сурасаңар, асмандагы Атам силер үчүн ошонукылып берет. 20 Анткени Менин урматыма чогулган эки-үчадамдын арасында Мен өзүм болом.Ырайымсыз кызматчы21 Ошондо Петир Ыйсага келип: — Устат, менинбоордошум мага жамандык кылса, канча жолу кечиришимкерек? Жети жолу кечирсем жетеби? — деди. 22 Ыйса агаайтты: — Жети жолу дебейм, бирок жетиден жетимиш жолудейм. 23 Мындай дегенимдин себеби — АсманПадышачылыгы өз кызматчылары менен эсептешкисикелген падышага окшош. 24 Адегенде ал падышага атбашындай күмүш карызы бар адамды алып келишет. 25Төлөгөнгө чамасы жетпегендиктен падыша аны аялы жанабала-чакасы менен кошо, ошондой эле колундагы болгоннерсесинин баарын сатып, карыздын эсебине берүүгөбуйрук чыгарат. 26 Ал киши падышанын бутуна жыгылып:«Бир аз күтө туруңуз, мен сизге баарын кайтарып берем»,— деп жалынат. 27 Ошондо падышанын боору ооруп,кызматчыны бошотуп, бардык карызын кечип коёт. 28 Алазаттыкка чыгып, өзүнө жүз күмүш теңгекарыздар болгонбир кызматташ жолдошуна келет да: «Бардык карызыңдытөлө!» — деп аны алка-жакадан алып, муунтуп кирет. 29Ошондо кызматташ жолдошу алдына жыгылып: «Бир азкүтө турчу, мен сага берем», — деп суранат. 30 Тигикөнбөй, карызыңды төлөмөйүнчө жатасың деп анызынданга салат. 31 Муну көргөн башка кызматташтарытерең кайгыга батышып, падышага болгон ишти төкпөй-чачпай айтып беришет. 32 Ошондо падыша баягы кишиниөзүнө чакырып алып, мындай дейт: «Эй, адепсиз кызматчы!
 • 55. Сен суранганыңдан карызыңдын баарын мен кечип койгонэлем. 33 Мен сага ырайым көрсөткөндөй, сен да өзкызматташыңа ырайым көрсөтүшүң керек эмес беле?» 34Ошентип, каарданган кожоюн: «Карызыңды толуккайтарып бергенче, эркиндикке чыкпайсың!» — деп, аныжелдеттердин колуна салып берет. 35 Боордошуңарды чынжүрөктөн кечирбесеңер, асмандагы Атам да силердин арбириңерге жогорудагыдай кылат.Ажырашуу маселеси19:1 Ыйса сөзүн аяктап, Галилеядан чыгып, Иордандарыясынын чыгыш жагындагы Иудея аймагына келди. 2Көп эл Аны ээрчип барды. Ал жактан Ыйса алардынарасындагы оорулууларды айыктырды. 3 Ошондофарисейлер бир кынтык табуу ниетинде Ыйсага келишип:— Эркек ар кандай себеп менен аялын коё берсе болобу? —деп сурашты. 4 — «Кудай башында адамдарды аял-эркеккылып жараткан»дегенин окуган эмес белеңер? — дедиЫйса аларга жооп берип. 5 — Андан соң, Кудай: «Ошолсебептүү эркек ата-энесинен бөлүнүп, аялына кошулат да,экөө бир дене болушат»,— деген. 6 Ошондуктан алар эмиэкөө эмес, бирөө. Демек, Кудай кошконду адамажыратпасын. 7 Алар Ыйсага: — Анда кандайча Мусаажырашуу катын жазып коё берсиндеп осуят калтырыпкеткен? — дешти. 8 Ыйса аларга мындай деп жооп берди:— Муса тоң моюндугуңардан улам силерге аялыңарды коёберүүгө уруксат берген, бирок башында мындай болгонэмес. 9 Мен болсо силерге айтам: ойноштук кылууданбашка себеп менен аялын коё берип, башкага үйлөнгөн адамөзү ойноштук кылган болот. 10 Ошондо шакирттери Ыйсага
 • 56. мындай дешти: — Эгерде эркектин аялынын алдындагымилдети ушундай болсо, анда үйлөнбөй эле койгону оң. 11Ыйса аларга мындай деди: — Бул сөзүмдү баары эле кабылала алышпайт. Кимдин аны кабыл алууга кудурети жетсе,ошолор гана кабыл алышат. 12 Анткени кээ бирөөлөртубаса майып болгондуктан, үйлөнгөнгө жарамсыз, кээбирөөлөрдү адамдар зордоп бычып салышат, кээ бирөөлөрболсо Асман Падышачылыгы үчүн өздөрүн атайлап аялалбас кылышат. Кимдин муну кабыл алууга кудурети жетсе,кабыл алсын.Ыйсанын балдарга батасын бериши13 Ошондо колун коюп, сыйынып батасын берсин деп,Ыйсанын алдына жаш балдарды алып келишти.Шакирттери болсо алып келгендерди жемелеп, урушабашташты. 14 Бирок Ыйса: — Балдар Мага келе берсин,алардын жолун тоспогула! Себеби Асман Падышачылыгыошондойлордуку, — деди да, 15 алардын башына колункоюп, батасын берип сыйынды. Андан соң, ал жактан башкажакка жөнөп кетти.Бай жигит16 Аңгыча бир киши Ыйсага жакын басып келип: — О,устат, түбөлүк өмүргө ээ болуу үчүн кандай жакшы ишкылышым керек? — деп сурады. 17 Ыйса ага: — Жакшы иштууралуу Менден эмне үчүн сурап жатасың? Бир элеЖакшы бар. Түбөлүк өмүргө ээ болгуң келсе, Кудайдыносуяттарын сактап жүр, — деп жооп берди. 18 Ал Ыйсага:— Кайсы осуяттарын? — дегенде, Ыйса: — Киши өлтүрбө,ойноштук кылба, уурдаба, жалган күбө болбо, 19 ата-энеңди
 • 57. сыйла,башкаларды өзүңдү сүйгөндөй сүй,— деди. 20Жанакы жигит Ыйсага: — Мунун баарын сактап келатам,дагы эмне жетишпейт? — деди. 21 Ыйса: — Жеткилеңболгуң келсе, анда бар да, колуңдагы дүнүйөнү сатып,түшкөн акчаны бей-бечараларга таратып бер, ошондобайлыгың көктө болот. Анан кел да, Мени ээрчи, — деди.22 Муну укканда, жигиттин кабагы бүркөлгөн бойдонжолуна түштү, анткени ал абдан бай эле. 23 Ыйса ошондошакирттерине кайрылып мындай деди: — Силерге бирчындыкты айтып коёюн: бай адамдын АсманПадышачылыгына кириши кандай кыйын! 24 Дагы бирнерсени айтып коёюн: байдын Кудай Падышачылыгынакиргенинен көрө, төөнүн ийне көзүнөн өтүшү оңой. 25Муну укканда, шакирттери: — Анда түбөлүк өмүргө ким ээболо алат? — дешти, айран-таң болушуп. 26 Ыйса аларгакарап: — Адамдын колунан келбегени менен, Кудайдынколунан баары келет, — деди. 27 Ошондо Петир ордунантура калып: — Мына, биз баарын таштап салып, сениээрчип жүрөбүз. Эми бизге кандай сыйлык берилет? —деди. 28 Ыйса жооп кылып, шакирттерине мындай деди: —Мени ээрчиген силерге бир чындыкты айтып коёюн, бардыкнерселер кайрадан жаңы болгон кезде, Адам Уулу Өзүнүндаңкка оронгон көктөгү тактысына олтурганда, силер да онэки такка олтуруп, Ысрайылдын он эки уруусунбашкарасыңар. 29 Кимде-ким Мен үчүн үйлөрүн, же эркекже кыз бир туугандарын, же ата-энесин, же балдарын, жеменчик талаасын таштаса, ал таштаганы жүз эселепкайтарылып, түбөлүк өмүрдү мураска алат. 30 Ошентип,азыр биринчи болуп жүргөндөрдүн көбү акыркы болупкалышат, ал эми азыр акыркы болуп жүргөндөр биринчиболушат.
 • 58. Жүзүмзардагы жалчылар тууралуу20:1 — Ыйса дагы мындай деди: Асман Падышачылыгыөзүнүн жүзүмзарында жалдап иштетүү үчүн эртең мененэрте жумушчуларды издеп чыккан адамга окшош. 2Тапканда, күнүнө бир күмүш теңгеден төлөп берем депубадалашып, аларды жүзүмзарына жиберет. 3 Сааттогуздарда көчөгө чыгып, базар жакта кыларга иши жоктурган дагы бир нече кишилерди көрөт. 4 Анан аларга:«Силер да менин жүзүмзарыма баргыла, тийиштүүакыңарды нак төлөп берем», — дейт. 5 Алар болсо дароожүзүмзарга жөнөшөт. Жүзүмзардын ээси саат он экичендерде да, үчтөрдө да чыгып, так ушундай кылат. 6Акырында саат беш чендерде дагы бир ирет көчөгө чыгып,дагы ишсиз турган бир нече кишилерди көрөт да аларга:«Эмне үчүн эртеден бери бул жерде ишсиз турасыңар?» —дейт. 7 Тигилер ага: «Себеби эч ким бизди жалдаган жок!»— деп жооп беришет. «Силер да жүзүмзарга баргыла», —дейт жүзүмзардын ээси. 8 Кеч киргенде, жүзүмзардын ээсичарба башчысына мындай деп буйрук берет: «Жалданганкишилерди чакырып, эмгек акыларын төлө. Биринчи эңакыркыларына берип, башында келгендери менен аягындаэсептеш!» 9 Ошондо саат бештерде келгендери бир күмүштеңгеден алат. 10 Биринчи келгендери көбүрөөк алабыз годеп турушкан, бирок алар да бир күмүш теңгеден алыпкалышат. 11 Ошондо алар нааразы болуп, жүзүмзардынээсине даттана башташат: 12 «Мына бул акыркы келгендербир эле саат иштешти. А сен болсо эртеден кечке маңдайтерибизди төгүп, мээ кайнаткан ысыкта иштеген биздитигилерге теңеп салдың». 13 Ошондо жүзүмзардын ээсиалардын бирине мындай деген экен: «Эй, дос, мен сага
 • 59. туура эмес эч нерсе кылганым жок. Башында бир күмүштеңгеден деп сүйлөшпөдүк беле. 14 Ошондуктан акыңды алда, жолуңа түш. А мен мына бул акыркы келгенге да сагаберген акыны бергим келет. 15 Өз менчигиме эмне кылсамөз эрким! Менин ак көңүлүмөн кылган жакшылыгымасенин ичиң күйүп жатабы?» 16 Ошентип, акыркыларбиринчи, биринчилер акыркы болушат.Ыйсанын Өз өлүмү тууралуу үчүнчү ирет айтышы17 Ыйса Иерусалимди көздөй баратып, жолдо он экишакиртин жанына чакырды да, аларга мындай деди: 18 —Мына, биз Иерусалимге баратабыз, Адам Уулун жогоркудинкызматчылар менен дин мугалимдеринин колуна кармапберишет. Ал өлүм жазасына кесилет. 19 Ошондо кордоп,сабап, жыгачка керип туруп, колдоруна мык кагып, асыпсалуу үчүн башка улуттагылардын колуна тапшырышат.Бирок Ал үчүнчү күнү кайра тирилет.Жакан менен Жакыптын энесинин өтүнүчү20 Ошондо Зебедейдин аялы уулдары Жакан жана Жакыпменен келип, Ыйсанын бутуна жыгылып, андан бир нерсенисуранып жатты. 21 Ыйса ага: — Сизге Менден эмне керек?— деди. Аял: — Айтып койчу, менин мына бул эки уулумсенин падышачылыгың орногондо, бири оң жагыңа, бирисол жагыңа отурсун, — деди. 22 Ыйса: — Силер эмнесураганыңарды билбейсиңер. Мен иче турган азапчөйчөгүнөн иче аласыңарбы? — деди. Алар: — Иче алабыз,— деп чуулдашты. 23 Ыйса: — Мен иче турган азапчөйчөгүнөн ичесиңер, бирок оң жана сол жагыма кимдиотургузууну Мен эмес, Атам Өзү чечет. Ал кимди Өзү
 • 60. алдын ала дайындаса, ошону олтургузат, — деди. 24Буларды укканда, берки экөөнө калган он шакирттинкыжыры кайнады. 25 Ошондо Ыйса шакирттерин чакырыпалып, мындай деди: — Бу дүйнөдөгү элдердин өкүмдарларыөз элине үстөмдүк кылып, төрөлөрү күч менен бийликжүргүзөрүн билесиңер. 26 Бирок силерде мындай болбосун,тескерисинче, араңардан ким чоң болгусу келсе, силердинкызматчыңар болсун. 27 Ким биринчи болгусу келсе,силерге кул болсун. 28 Анткени Адам Уулу бирөөлөрдүӨзүнө кызмат кылдырыш үчүн эмес, бирөөлөргө Өзүкызмат кылып, Өз жанын көп адамдардын күнөөсү үчүн кункатары берүүгө келген.Эки сокурдун айыгышы29 Ыйса шакирттери менен бирге Иерихондон чыгыпбаратканда, алардын артынан көп адамдар ээрчип жөнөдү.30 Аңгыча жол боюнда олтурган эки сокур Ыйсанын өтүпбаратканын угуп: — Оо, таксыр, Дөөттүн Уулу, бизгеырайым кыла көр! — деп кыйкырып жиберишти. 31Көпчүлүк аларга «унчукпагыла» деп тыюу салышты.Тигилер болсо андан бетер катуу кыйкырышып: — Оо,таксыр, Дөөттүн Уулу, бизге ырайым кыла көр! — дешти.32 Ошондо Ыйса токтоп, аларды чакырды да: — Силергеэмне кылышымды каалайсыңар? — деди. 33 Алар: —Таксыр, көзүбүз көрүп калса экен, — дешти. 34 Ыйсанынтиги экөөнө боору ооруп, алардын көздөрүнө колунтийгизди. Ошол замат көздөрү көрүп калган алар Ыйсанынартынан түшүштү.Ыйсанын салтанаттуу түрдө Иерусалимге кириши
 • 61. 21:1 Ыйса шакирттери менен Иерусалимге жакындап,Зайтун тоосунун жанындагы Бейтфаге айылына келгенде,жанындагы эки шакиртине мындай деди: 2 — Мынабумаңдайдагы айылга баргыла! Ага кирериңер менен такайыжанында, өзү болсо байлануу турган бир эшекти көрөсүңөр.Аларды чечип алып, жетелеп келгиле. 3 Эгер бирөө бирдемедесе: «Эгебизге керек болуп жатат», — дегиле. Ошентсеңер,силерге дароо беришет. 4 Мунун баары пайгамбар аркылууайтылган сөздүн аткарылышы үчүн ушундай болду. Ошолпайгамбар минтип айткан экен: 5 «Иерусалим калкынамындай кабар салгыла: Карагыла, келатат силердин момунПадыша! Келе жатат эшекти жана дагы эшектин Кодигинеминип Ал». 6 Эки шакирти барып, Ыйсанын айтканындайкылышты. 7 Эшекти такайы менен жетелеп келишип,кийимдерин үстүнө жабышкан соң, Ыйса такайга минди. 8Көп адамдар Анын жолуна кийимдерин чечип, башкаларыдарактардын бутактарын кесип алып, төшөп жатышты. 9 Алэми Ыйсанын алды-артында бараткандар: — ДөөттүнУулуна осанна!Эгебиздин атынан келатканды Кудайжалгасын! Көктөгү Кудайга осанна! — деп кыйкырыпжатышты. 10 Ыйса Иерусалимге киргенде, бүт шаар эликыймылга келип: «Бул ким болду экен?» — деп бирибиринен сурап жатышты. 11 Ыйсаны ээрчиген эл: «БулГалилеядагы Назарет шаарынан чыккан Ыйса пайгамбар»,— дешти.Ийбадатканадагы соодагерлерди кубалап чыгуу12 Ыйса ийбадаткананын короосуна кирип, соода кылыпжаткандардын баарын кууп чыкты. Акча алмаштырыполтургандардын үстөлдөрү менен курмандык үчүн көгүчкөн
 • 62. сатып олтургандардын орундуктарын оодарып салды. 13 —«Менин Үйүм сыйынуу үйү аталат»деп жазылган, — дедиАл, — ал эми силер болсо аны каракчылардын үңкүрүнөайлантып жиберипсиңер! 14 Ыйса ал жерде болгондо, Агасокурлар менен чолоктор келишип, Ал аларды айыктырды.15 Ыйсанын жасаган кереметтерин жана ийбадаткананынкороосундагы жаш балдардын: «Дөөттүн Уулуна осанна!»деп кыйкырып жатканын көргөн жогорку динкызматчыларменен дин мугалимдеринин кыжыры кайнап, 16 Ыйсага: —Булардын эмне деп жаткандарын уктуңбу? — дешти. —Ооба, — деп жооп берди Ыйса, — «Наристелер мененэмчектеги балдардын оозуна Өзүңдү мактоонун сөздөрүнсалдың»деген Ыйык Жазуудагы сөздү эч качан окуган эмесбелеңер? 17 Ушундан соң, Ыйса ийбадатканадагылардыташтап, шаардын сыртына чыкты да, Бейтани кыштагынабарып, анда түнөп калды.Соолуп калган анжир дарагы18 Эртең менен эрте шаарга кайтып келатып, Ыйса ачкаболгонун сезди. 19 Анан жол боюнда өскөн бир анжирдарагына көзү түштү. Жакын келип, жалбырактан башка эчнерсе таппай: — Ылайым жемиш байлабай кал! — деди.Анжир ошол замат куурап калды. 20 Муну көргөншакирттери аң-таң калышып: — Ой, тобо, кантип анжирбир заматта соолуп калды! — дешти. 21 Ыйса аларгамындай деди: — Силерге бир чындыкты айтып коёюн:эгерде ишенимиңер бекем болуп, эч шектенбесеңер,анжирге кылынган кереметтен алда канча керемет иштердикыласыңар! Эгер мына бул тоого: «Ордуңан жыл да,
 • 63. деңизге кула!» — десеңер, талабыңар орундалат. 22Сыйынганда, ишеним менен эмне сурасаңар да аласыңар.Ыйсанын бийлиги тууралуу суроо23 Ыйса ийбадаткананын короосунда олтуруп таалим берипжатканда, жогорку динкызматчылар менен эл башчыларыбасып келишип: — Сен буларды кайсы бийлигиң мененкылып жатасың? Мындай бийликти сага ким берди? —дешти. 24 Ыйса аларга мындай жооп берди: — Мен дасиздерге бир суроо берейин, жооп берсеңиздер, анан Мен дакайсы бийлик менен кылып жатканымды айтам. 25 Жакыячөмүлдүрүү расмисин өткөрүү бийлигин кимден алды эле:Кудайданбы же адамдарданбы? Ошондо тигилер өз арамындай деп акылдаша кетишти: — Эгер Кудайдан десек,анда «эмнеге ага ишенбедиңиздер?» дейт. 26 Адамдардандесек, элден коркобуз, анткени баары Жакыяны пайгамбардеп эсептешет. 27 Анан Ыйсага: — Билбейбиз, — деп жоопберишти. Ыйса да аларга: — Анда Мен да силерге кайсыбийлик менен кылып жатканымды айтпайм, — деди. Экиуул жөнүндө ибарат 28 — Төмөнкү ибаратты кандайтүшүнөсүңөр? — деди Ыйса, — Бир кишинин эки уулуболот. Ал биринчисине келип: «Балам, бүгүн сенжүзүмзарга барып иштеп кел», — дейт. 29 Баласы болсо:«Баргым келбей жатат», — дейт. Бирок кийин оюнөзгөртүп, жөнөп кетет. 30 Экинчисине барып, ага дабиринчисине айтканын айтат. Анысы: «Макул, ата», — дейтда, бирок барбай коёт. 31 Экөөнүн кимиси атасынынкаалоосун аткарды деп ойлойсуңар? Ыйсага алар: —Албетте, биринчиси, — деп жооп беришти. Ыйса аларгамындай деди: — Силерге бир чындыкты айтып коёюн:
 • 64. салыкчылар менен сойкулар Кудайдын Падышачылыгынасилерден мурда барат. 32 Жакыя пайгамбар силерди акжолго салууга келди эле, ага силер ишенбей койдуңар, алэми салыкчылар менен сойкулар болсо ишеништи. Мунукөргөндөн кийин да силер оюңарды өзгөртүп, ишенгенжоксуңар!Жүзүмзардагы ижарачылар тууралуу ибарат33 Ыйса сөзүн андан ары улантып мындай деди: — Эмесе,дагы бир ибаратты угуп алгыла: бир дыйкан болуптур. Алжүзүм тигип, айланасын коргондойт. Жүзүм ширесинсыгып алгыдай чуңкур казып, кароол мунара курат. Ананжүзүмүн багбандарга ижарага берип, өзү бир жакка кетет.34 Жүзүм тере турган маал келгенде, түшүмүнөн алыпкелгиле деп ижарачыларга кулдарын жөнөтөт. 35Ижарачылар болсо анын кулдарын кармап алып, биринсабап, бирин өлтүрүп, дагы бирин таш менен урушат. 36Дыйкан кайрадан мындан да көбүрөөк кулдарын жөнөтөт.Тигилер болсо буларды да биринчилердей кылышат. 37Кийинчерээк: «Кой, уулумду жиберейин, балким анданийменишээр», — деп аларга уулун жөнөтөт. 38 Ижарачыларболсо уулун көргөндө өз ара: «Бул мураскор, жүргүлө,өлтүрөлү, ошондо мурасы бизге калат», — деп 39 аныкармап алып, жүзүмдүн сыртына алып чыгып, өлтүрүпсалышат. 40 Эми, жүзүмдүн ээси келгенде, ижарачылардыэмне кылат? 41 — Бул кара ниет ижарачыларды шорункурутуп өлтүрөт. Ал эми жүзүмдү болсо түшүмүн өзубагында берип тура турган бөлөк ижарачыларга берет, —деп жооп беришти Ага. 42 Ошондо Ыйса мындай деди: —«Куруучулар жаратпай, Таштап салган таш эле,
 • 65. Пайдубалдын негизи Болуп калды ал эми. Биз таң калганбул ишти Өзү кылды Эгебиз»деген сөздү Ыйык Жазууданэч качан окуган жок белеңер? 43 Андыктан айтып коёюн:Кудайдын Падышачылыгы силерден алынат да, анынжемиштерин бере турган башка элге берилет. 44 Ким булташка куласа, талкаланат, ал эми бул таш кимдин үстүнөтүшсө, анын таш-талканы чыгат. 45 Ыйсанын ибараттарынуккан жогорку динкызматчылар менен фарисейлер мунунөздөрү тууралуу айтылганын түшүнүштү да, 46 Ыйсаныкармамак болушту. Бирок чогулган эл Ыйсаны пайгамбардеп эсептегендиктен, алардан коркушту.Үйлөнүү тою тууралуу ибарат22:1 Ыйса ибарат менен сүйлөгөнүн улантып, мындай деди:2 — Асман Падышачылыгы баласын үйлөнтүп, той бергенпадыша сыяктуу. 3 Ал үйлөнүү үлпөтүнө чакырылганконокторго «тойго келиңиздер» деп айттырып, кулдарынжөнөтөт. Бирок тигилердин келгенге көңүлү жок болду. 4Ошондо падыша кайрадан бөлөк кулдарын жумшап: —Баргыла, чакырылгандарга: «Тамак даяр, букаларым да,бордолгон малдар да союлуп, баары даяр. Тойгокелиңиздер», — деп айткыла, — деди. 5 Тойго чакырылганконоктор болсо падышанын сөзүн этибарга албай, туш-тушка басып кетишти: бири айдоо талаасына кетсе,экинчиси соодасына, 6 дагы башкалары болсо кулдарынкармап алып, кордоп, анан өлтүрүп салышты. 7 Ошондопадышанын каары кайнап, аскерлерин жиберип, жанагыканкорлорду кырып, шаарын өрттөдү. 8 Анан кулдарынаайтты: — Үйлөнүү тою го даяр болчу, бирокчакырылгандар татыксыз экен. 9 Ошондуктан жөнөгүлө да
 • 66. жолдордун кесилиштерине барып, жолуккандардын баарынтең тойго чакыргыла! 10 Баягы кулдар жолдорго барып,жамандарды да, жакшыларды да, иши кылып жолукканадамдардын баарын чогултуп келишти. Ошентип, той үйүжамбаштап жаткандарга жык-жыйма толду. 11 Алардыкөргөнү келген падыша той кийимин кийбеген бирөөнүбайкады. 12 Анан ага мындай деди: — Эй, дос, тойкийимисиз бул жакка кантип кирип кеттиң? Тигил болсо үнкатпады. 13 Ошондо падыша кызматчыларына: — Мунунколу-бутун байлап туруп, сырттагы караңгылыкка ыргытыпташтагыла! Ал жакка түшкөндөр кыйналганынан тиштеринкычыратып, өкүрүшөт! — деди. 14 Анткени чакырылгандаркөп болот, бирок тандалгандар аз.Салык төлөө маселеси15 Ушундан кийин фарисейлер кетип калышты да,Ыйсанын кебинен бир кынтык таап, сөзүнөн кармайлы депакылдашышты. 16 Анан Ыйсага өзүнүн шакирттери мененИроддун жолун жолдоочуларды кошуп, мындай деп айтышүчүн жөнөтүштү: — Устат, сиздин чынчыл экениңиздибилебиз. Бирөөгө жагынууга аракет кылбайбыз. Эч кимдинжүзүнө карабай, адамдарды Кудайдын акыйкат жолунокутасыз! 17 Эми бизге айтыңызчы, сиз кандай ойлойсуз:Рим падышасына салык төлөгөн болобу же болбойбу? 18Ыйса алардын мындай жаман оюн билип: — Эй, экижүздүүлөр, эмнеге Мени сынап жатасыңар? 19 Магасалыкка төлөнө турган бир күмүш теңгени көрсөткүлөчү! —деди. Алар бир күмүш теңгени алып келишти. 20 — Ананбетиндеги сүрөт менен жазуу кимдики экен? — деди Ыйсаошондо аларга карап. 21 — Падышаныкы, — дешти алар.
 • 67. Ыйса: — Анда падышаныкын падышага, КудайдыкынКудайга бергиле! — деди. 22 Тигилер мындай сөздүукканда, таң калышып, Ыйсаны калтырып, кетип калышты.Өлгөндөрдүн кайра тирилүүсү жөнүндө суроо23 Ошол эле күнү өлгөндөр кайра тирилбейт депишенишкен садукей тобундагы адамдар келип, Ыйсагасуроо беришти: 24 — Устат, Муса: «Эгер бирөө дүйнөдөнтукумсуз өтүп кетсе, анын аялын иниси алып, агасынынтукумун уласын!»— деп жазып кеткен. 25 Бизде жети биртууган бар эле. Эң улуусу аял алып, бала көрбөй өлдү. 26Аялын экинчи иниси алып, ал да баласыз өтүп кетти. Ананүчүнчүсү да ошондой болду. Ошентип жетинчисине чейин,баары ушундай каза болушту. 27 Эң аягында аял да көзжумду. 28 Эми, кыяматта кайра тирилишкенде, аялкимисиники болот? Анткени баары тең ага үйлөнүпчыгышпадыбы. 29 Ыйса аларга мындай жооп берди: —Ыйык Жазууларды да, Кудайдын кудуретин дабилбегендиктен жаңылып жүрөсүңөр! 30 Анткени адамдарөлүмдөн кайра тирилгенде, аял да алышпайт, күйөөгө дачыгышпайт, алар асмандагы периштелер сыяктуу болушат.31 Ал эми өлгөндөрдүн кайра тирилери тууралуу Кудайдынсилерге эмне дегенин окуган эмес белеңер? Ал: «МенЫбрайымдын Кудайымын, Ыскактын Кудайымын жанаЖакыптын Кудайымын»деген. Кудай өлүктөрдүн эмес,тирүүлөрдүн Кудайы! 33 Ошондо Ыйсанын таалимин угуптурган калайык Анын сөзүнө таң калышты.Улуу осуят
 • 68. 34 Ыйсанын садукейлердин оозун жапканын укканфарисейлер өзүнчө чогулуп келишти. 35 Алардын арасынанбир дин мугалими Ыйсаны сынап мындай суроо берди: 36— Устат, Тоораттагы эң улуу осуят кайсы? 37 Ыйса агамындай жооп берди: — «Кудай Эгеңди чын жүрөктөн,бүткүл жан дүйнөң менен, бардык акыл-оюң менен сүй» 38Бул эң улуу жана биринчи осуят. 39 Экинчиси буга окшош:«Башкаларды өзүңдү сүйгөндөй сүй» 40 Мусанын мыйзамыда, пайгамбарлардын окутуулары да мына ушул эки осуятканегизделген.Машаяк тууралуу суроо41 Фарисейлер чогулганда, Ыйса мындай суроо берди: 42 —Машаяк тууралуу кандай ойдосуңар? Ал кимдин тукуму? —Дөөттүн, — деп жооп беришти алар. 43 Ыйса аларгамындай деди: — Анда кандайча Дөөт Ыйык Рух аркылууАны Эгем деп айткан? 44 Ал: «Жараткан Эге Эгеме дедимындай, Кастарыңды бут алдыңа жыкканымча, Олтура тур,сыйлуу жер — оң жагымда»,—деген. 45 Демек, эгер Дөөтөзү Машаякты Эгем деп жатса, кандайча Ал кайра Дөөттүнтукуму болот? — деди аларга. 46 Эч ким бул суроого жоопбере албай койду. Ушул күндөн тартып эч ким батынып,Ага суроо бере албады.Дин мугалимдери жана фарисейлер тууралуу23:1 Ыйса чогулган эл менен шакирттерине кайрылыпмындай деди: 2 — Дин мугалимдери менен фарисейлердеМусанын мыйзамдарын силерге чечмелеп берүү бийлигибар. 3 Ошондуктан алардын айткандарын аткаргыла дасактагыла, бирок кылгандарын кылбагыла. Анткени алар
 • 69. өздөрү айткандарын аткарышпайт. 4 Оор, адам чыдагысдиний эрежелерди башкалардын жонуна артып, алардыкөтөрүүгө жардам иретинде чыпалагын да тийгизипкоюшпайт. 5 Алар эмне кылышса да, элге көрүнүш үчүнкылышат. Ичине Ыйык Жазуунун аяттары салынып,маңдайлары менен колдоруна байлануучу кутучалардычоңойтушуп, чапандарынын этегин обу жок узартышат. 6Аш-тойлордо төрдө, синагогаларда алдыңкы орундардаолтурганды жакшы көрүшөт. 7 Базарларда элдин «устат»деп эпилдеп саламдашып турганын сүйүшөт. 8 А силерболсо бири бириңерге боордошсуңар! Ошондуктан «устат»деп аталбай эле койгула! Анткени баарыңардын Устатыңарбир! 9 Эч кимди «ата» дебегиле, анткени баарыңардын бирАтаңар бар. Ал — асмандагы Атаңар. 10 Эч кимди «жолбашчы» деп да айтпагыла, анткени баарыңардын бир элежол башчыңар бар! Ал — Машаяк. 11 Араңардагы эңчоңуңар силерге кызматчы болсун! 12 Ким өзүн өзүкөтөрсө, ал басынтылат, ал эми ким өзүн өзү басынтса, алкөтөрүлөт.Дин кызматчылардын эки жүздүүлүгүн ашкерелөө13 Дин мугалимдери менен фарисейлер, эки жүздүүлөр,силердин шоруңар куруйт! Анткени АсманПадышачылыгынын эшигин жаап, адамдарды киргизбейжатасыңар. Өзүңөр да кирбейсиңер, киргени жаткандардыда киргизбейсиңер. 15 Дин мугалимдери менен фарисейлер,эки жүздүүлөр, силердин шоруңар куруйт! Анткени биркишини өзүңөрдүн диниңерге киргизиш үчүн деңиздердисүзүп өтүп, жердин четине чейин барасыңар, ананмаксатыңарга жеткенде, аны өзүңөрдөн эки эсе көп тозокко
 • 70. татыктуу кылып чыгарасыңар. 16 Сокур жол башчылар,силердин шоруңар куруйт! Анткени силер: «Кимийбадаткана менен ант берсе эч нерсе болбойт, ал эми кимийбадатканадагы алтын менен ант берсе, айткан сөзүнаткарыш керек» дейсиңер. 17 Акылсыздар жана сокурлар,кимиси улук: алтынбы же алтынды ыйык кылып турганийбадатканабы? 18 «Ким курмандык жай менен ант берсе,эч нерсе болбойт, ал эми анын үстүнө коюлган тартуу мененант берсе, анда ал айткан сөзүн аткарыш керек» дейсиңер.19 Сокурлар, кайсынысы маанилүү: тартуубу же тартуунуыйыктап турган курмандык жайбы? 20 Курмандык жайменен ант берген адам курмандык жайдын өзү менен да,анын үстүндөгүнүн баары менен да ант берет. 21Ийбадаткана менен ант берген адам, ийбадаткананын өзүменен да, анын ичинде жашаган Кудай менен да ант берет.22 Асман менен ант берген адам Кудайдын тактысы мененжана анда олтурган Кудай менен да ант берет. 23 Динмугалимдери менен фарисейлер, эки жүздүүлөр, силердиншоруңар куруйт! Жалбыз, адырашман, зиренин түшүмүнүнондон бирин зекетке бересиңер, ал эми мыйзамдагымаанилүү нерселер: калыстык, боорукердик жана Кудайгаишенимдүүлүктү калтырып койдуңар. Силер ушулардысактап, тигилерди да калтырбашыңар керек болчу. 24 Сокуржол башчылар, силер чымынды чыпка менен сүзүпаласыңар, бирок төөнү жутуп коёсуңар! 25 Динмугалимдери менен фарисейлер, эки жүздүүлөр, силердиншоруңар куруйт! Чыны, табагыңардын сыртын жууйсуңар,бирок ичиңерде талоончулук менен сугалактык ашып-ташыйт. 26 Сокур фарисей, чыныңдын сырты таза болушүчүн биринчи ичин тазалап ал. 27 Дин мугалимдери мененфарисейлер, эки жүздүүлөр, силердин шоруңар куруйт!
 • 71. Анткени силер акталып, кооздолгон күмбөз сыяктуусуңар!Күмбөз сыртынан кооз көрүнгөнү менен, ичи өлүктөрдүнсөөк-саагына, ар кандай ыпластыкка толгон. 28 Анынсыңарындай, силер да сыртыңардан элге такыбаакөрүнгөнүңөр менен, ичиңер толо эки жүздүүлүк мененкүнөө. 29 Дин мугалимдери менен фарисейлер, экижүздүүлөр, силердин шоруңар куруйт! Анткени силерпайгамбарларга күмбөз куруп, адилдердин эстеликтеринкооздоп, анан: 30 «Эгер биз өткөн ата-бабаларыбыздынубагында жашаган болсок, анда пайгамбарлардын канынынтөгүлүшүнө эч кошулмак эмеспиз», — дейсиңер. 31Ушунуңар менен өзүңөрдүн пайгамбарлардыөлтүргөндөрдүн тукуму экениңерди айгинелеп жатасыңар.32 Макул, ата-бабаларыңардын күнөө чөйчөгүн толтурабергилечи, эмне болор экен. 33 Кара чаар жыландар,ажыдаардын тукумдары, тозоктогу жазадан кантип качыпкутулар экенсиңер? 34 Карагыла, силерге Менпайгамбарларды, акылмандарды, дин мугалимдеринжиберем. Алардын кээсин өлтүрөсүңөр жана жыгачка керипсаласыңар, кээсин синагогаларда сабатасыңар жана сарыизине чөп салып, шаардан шаарга кубалайсыңар! 35Адилеттүү Абылдын канынан тартып, эң ыйык жай мененкурмандык жайдын ортосунда силер өлтүрүп тынганБарахтын уулу Закирдин канына чейинки адилеттүүлөрдүнжер бетинде төгүлгөн бардык каны үчүн жаза тартасыңар!36 Силерге бир чындыкты айтып коёюн: ошонун баарыүчүн азыркы муундун адамдары, силер айыптуу болосуңар!Ай, Иерусалим, Иерусалим!
 • 72. 37 Ай, Иерусалим, Иерусалим! Сен пайгамбарлардыөлтүрүп, Кудай жиберген адамдарды ташбараңга алдың.Аттиң, балапандарын бооруна чогултуп, канатынакалкалаган тоок сымал канча ирет сенин элиңди чогултайындедим, бирок силер каалаган жоксуңар. 38 Эми мына,үйүңөр каңгырап, ээн калат. 39 Силерге айтып коёюн:«Эгебиздин атынан Келатканга урмат!»деп айтар убаккелгиче, Мени көрбөйсүңөр.Ыйса ийбадаткананын кыйрай турганын алдын ала айтат24:1 Ыйса ийбадаткананын короосунан чыгып, кетипбаратты. Ошондо шакирттери Ага келип, ийбадаткананынөзүн көрүп чыгууну сунуш кылышты. 2 Ыйса аларга: —Мунун баарын көрүп турасыңарбы? Силерге бир чындыктыайтып коёюн: Таш үстүндө таш калбай, мунун баарыталкаланат, — деди.Акыр заман алдындагы кыйынчылык, куугунтуктар3 Ыйса Зайтун тоосунда олтурганда, шакирттери элденбөлүнүп, Анын алдына келип сурашты: — Айтчы, бул качанболот? Сенин келериңдин жана акыр замандын алдындакандай жышаан болот? 4 Ыйса аларга мындай жооп берди:— Сак болгула, бирөө силерди алдап кетпесин! 5 Анткеникөп адамдар Менин атымды жамынып келип: «Машаякменмин!» дешет да, далай адамды алдап кетишет. 6 Жакынжерлердеги согуштардын үнүн жана алыс жерлердегисогуштар тууралуу имиш-имиштерди угасыңар. Бирокбайкагыла, коркуп, үрөйүңөр учпасын! Андайлар болушукерек, бирок бул акыр заман келди дегенди билдирбейт. 7Бир эл башка элге каршы, бир мамлекет башка мамлекетке
 • 73. каршы согушат. Жер-жерлерде ачарчылыктар болуп, жертитирейт. 8 Толгоо башталгандагы азаптар сыяктуу, мунунбаары боло турган азаптардын башталышы гана. 9 Ошондоөзүңөрдү кыйноого салып берип, өлтүрүшөт. Мениншакирттерим болгонуңар үчүн бардык элдерге жек көрүндүболосуңар. 10 Ошондо көп адамдар Мага болгонишенимден баш тартышат, бири бирине чыккынчылыккылышат, бири бирин жек көрүшөт. 11 Көптөгөн жалганпайгамбарлар пайда болуп, көп адамдарды алдап кетишет.12 Анан, күнөөлөрдүн көбөйүшүнөн улам, шакирттеримдинкөбүнүн сүйүүсүнүн табы кайтып кетет. 13 Бирок кимакырына чейин туруштук берсе, куткарылат. 14 КудайПадышачылыгынын Жакшы Кабары бүткүл жер бетинежарыяланып, бардык элдерге айтылат. Анан акыр заманкелет.Улуу алаамат15 Касиеттүү ийбадатканада Данияр пайгамбар айтканжийиркеничтүү арам нерсенин турганын көргөнүңөрдө(муну окуп жаткан адам өзү түшүнүп алсын), 16Иудеядагылар тоолорго качсын, 17 ким үйдүн төбөсүндөтурса, бир нерсесин алам деп үйүнө кирбесин, 18 кимталаада жүрсө, кийимин алам деп артына кайтпасын. 19Ошол күндөрү кош бойлуулар менен бала эмизгендердиншору. 20 Силердин качып кутула турган күнүңөр кышубагына же дем алыш күнүнө туш келбесе экен депсыйынгыла. 21 Анткени ошол күндөрдө аалам жаралганданушул убакка чейин болуп көрбөгөн улуу алаамат болот.Мындай алаамат келечекте да болбойт! 22 Эгер ЖаратканЭге ошол күндөрдү кыскартпаса, анда бир да жан аман
 • 74. калбас эле. Бирок Жараткан Эге Өзү тандап алган адамдарыүчүн ошол күндөрдү кыскартат. 23 Ошондо силерге бирөө:«Машаяк бул жакта» же «тигил жакта» десе, ишенбегиле.24 Анткени жалган машаяктар менен жалган пайгамбарларчыгат. Алар, эгер мүмкүн болсо, Кудай тандап алганадамдарды да алдап кетүү үчүн улуу жышаандар мененкереметтерди көрсөтүшөт. 25 Мына, Мен силерге мунуалдын ала айттым. 26 Ошондуктан, эгер силерге бирөөлөр:«Тигине, Машаяк чөлдө!» десе, чыкпагыла, «Мына, Машаяктөркү үйдө» десе, ишенбегиле. 27 Анткени чыгыштанбатышка чейин жарк эткен чагылган айкын көрүнгөндөй,Адам Уулунун келиши да айкын болот. 28 Ошондой элетарп кай жерде болсо, жорулар да ошол жерге жыйыларыбаарына белгилүү эмеспи.Ыйсанын кайра келиши29 Ошол алаамат күндөрдөн кийин дароо эле «Күндүн бетикарарып, Ай калат төкпөй өз нурун Көктөн кулапжылдыздар Асмандагы күчтөр да Түгөл келет кыймылга».30 Ошондо асманда Адам Уулунун жышааны пайда болот.Жер бетиндеги элдердин баары өкүрүп ыйлап, улуу кудуретжана шаң-салтанат менен булуттарды аралап келе жатканАдам Уулун көрүшөт. 31 Сурнайдын катуу үнү менен Ал Өзпериштелерин жиберип, алар төгөрөктүн төрт бурчунанКудай тандап алган адамдарды чогултушат.Акыр заманга жакын калды32 Анжир дарагынан сабак алгыла. Анын бутактарыжумшарып, жалбырагы чыга баштаганда, жай жакындапкалганын билесиңер. 33 Анын сыңары, мунун баарын
 • 75. көргөнүңөрдө, кыяматтынбосогодо турганын билгиле. 34Силерге бир чындыкты айтып коёюн: мунун баары ушулмуундун тушунда болуп өтөт. 35 Асман-жер жок болот,бирок Менин сөздөрүм кала берет.Адам уулунун келишине даяр болгула36 Ал кайсы күнү, кайсы саатта келерин Атабыздан башкаэч ким билбейт. Ал убак асмандагы периштелерге да, алтургай Уулуна да белгисиз. 37 Нух пайгамбардын убагындазаман кандай болсо, Адам Уулунун кайра келер алдында даошондой болот. 38 Топон суунун алдында да Нух кемегекирген күнгө чейин адамдар жешти, ичишти, үйлөнүштү,күйөөгө чыгышты, күндөлүк турмуш менен алек болушту.39 Бирок топон суу келип, баарын басып калгыча эчнерсени түшүнүшпөдү. Адам Уулунун келиши да ошондойболот. 40 Ошондо эки адам талаада болот, бири алынат даэкинчиси калтырылат. 41 Жаргылчак тартып олтурган экиаялдын бири алынат да экинчиси калтырылат. 42Ошондуктан сак болгула, анткени Эгеңер кайсы күнүкелерин билбейсиңер. 43 Бирок силер билгендей, үй ээсиуурунун кайсы саатта келерин билсе, үйүн бузуп кирүүсүнөжол бербес эле. 44 Ошондуктан силер да даяр тургула,анткени Адам Уулу силер ойлобогон саатта келет.Ишенимдүү жана ишенимсиз кул45 Кожоюну үй-чарбасына кызмат кылган кулдарына тамак-ашын өз убагында берип туруш үчүн аларга башчы кылыпшайлап кеткен ишеничтүү жана акыл-эстүү кулдуэлестеткиле. 46 Тапшырылган кызматын аткарып жаткандакожоюну келип калса, ошол кул бактылуу! 47 Силерге бир
 • 76. чындыкты айтып коёюн: кожоюну аны бүт үй мүлкүнөбашчы кылат. 48 Эгерде ошол кул ниети бузулуп:«Кожоюнум жакында келбейт», — деп, 49 башка кулдардыуруп сабай баштаса, аракечтерге кошулуп алып, жеп-ичсе,50 кожоюну ал күтпөгөн күндө, билбеген саатта келет да, 51башын жара чаап, эки жүздүүлөр менен кошо жазага тартат.Ал жактагылар жаза тарткан жайда өкүрүп, тиштеринкычыратышат.Он кыз тууралуу ибарат25:1 Асман Падышачылыгы орноордо абал төмөнкүаңгемедегидей болот: он кыз чырактарын көтөрүп, күйөөжигитти утурлап чыгышат. 2 Алардын бешөөсү акылсыз,бешөөсү акылдуу болушат. 3 Акылсыздары чырактарынкөтөрүп чыгышат, бирок май куюлган идиштерди өздөрүменен кошо алышпайт. 4 Акылдуулары болсо чырактарыменен кошуп, идиштерине май да куюп алышат. 5 Күйөөкечигип жаткандыктан баарынын көзү илинип, уктапкетишет. 6 Түн ортосунда: «Күйөө келатат! Тосупчыккыла!» деген кыйкырык угулат. 7 Ошондо баягыкыздардын баары ордунан турушат да чырактарыноңдошот. 8 Акылсыздары болсо акылдууларга:«Майыңардан берип тургулачы, чырактарыбыз өчүпбаратат!» — дешет. 9 Бирок акылдуулары: «Май силерге да,бизге да жетпей калбасын үчүн, май саткандарга барыпсатып алгыла», — деп жооп беришет. 10 Тигилер май сатыпалганы кетишкенде, күйөө келип, даяр тургандар аны мененбирге тойго киришет да эшик жабылат. 11 Кийинчерээкберки кыздар да келип: «Таксыр, таксыр, эшикти ачыпкоюңузчу», — деп суранышат. 12 Күйөө болсо: «Силерге
 • 77. бир чындыкты айтып коёюн: мен силерди тааныбайм», —деп жооп берет. 13 Ошондуктан сак болгула, анткени күндүда, саатты да силер билбейсиңер.Үч кул тууралуу ибарат14 Бир бай киши алыска кетип баратып, кулдарын чакырып,үй-мүлкүн аларга табыштайт. 15 Бир кулуна ат башындайкүмүштөн бешти, экинчисине экини, дагы бирине бирди, арбирине алардын алы жетишинче берет да жолго чыгат. 16Ат башындай беш күмүш алганы ошол замат аны ишкежумшап, дагы ат башындай беш күмүш киреше табат. 17Эки күмүш алганы да ошентип дагы эки күмүш кошуп алат.18 Бир күмүш алганы болсо барат да, кожоюнунун күмүшүнжерге көмүп салат. 19 Көп убакыт өткөн соң, баягыкулдардын кожоюну келет да, алар менен эсептешебаштайт. 20 Беш күмүш алганы дагы бешин алып келип:«Таксыр, сиз мага ат башындай күмүштөн бешти бердиңизэле, мына, дагы беш күмүш пайда түшүрдүм», — дейт. 21Кожоюну: «Азаматсың, ак ниет, ишенимдүү кулум.Кичинеге ишенимдүү болдуң, эми чоңго ээлик кылдырам.Кел эми, кожоюнуңдун кубанычына ортоктош бол», —дейт. 22 Эки күмүш алганы келип: «Таксыр, сиз мага атбашындай күмүштөн экини бердиңиз эле, мына, дагы экикүмүш пайда түшүрдүм», — дейт. 23 Кожоюну:«Азаматсың, ак ниет, ишенимдүү кулум. Кичине иштеишенимдүү болдуң, эми чоңго ээлик кылдырам. Кел эми,кожоюнуңдун кубанычына ортоктош бол», — дейт. 24 Алэми бир күмүш алганы болсо келип: «Таксыр, мен сиздинэкпеген жерден оруп, чачпаган жерден терип алган катааладам экениңизди билем. 25 Ошондуктан сизден коркуп,
 • 78. тышка алып чыгып, күмүшүңүздү жерге катып койгон элем.Мына күмүшүңүз алыңыз», — дейт. 26 Ошондо кожоюну:«Эй, ыймансыз жалкоо кул! Менин экпеген жерден оруп,чачпаган жерден терип аларымды билчү белең? 27 Андаэмне үчүн күмүшүмдү акча иштеткендерге берип койбодуң?Келгенимде кирешеси менен албайт белем. 28 Мындан биркүмүштү алгыла да, он күмүшү барга бергиле. 29 Анткеникимде бар болсо, ага дагы берилет да баары мол болот, алэми кимде жок болсо, колундагысы да тартылып алынат. 30Ал эми мына бул жарабаган кулду сырттагы караңгытуңгуюкка ыргытып жибергиле. Ал жакка түшкөндөркыйналганынан тиштерин кычыратышат», — дейт.Акыр заманда болуучу сот31 Адам Уулу бардык периштелердин коштоосунда улуушаң-салтанат менен келгенде, Ал Өзүнүн падышалыктактысына олтурат. 32 Анын алдына бардык улуттарданадамдарды чогултушат. Ошондо койлордон эчкилердибөлгөн койчу сыяктуу, Ал элдерди бири биринен бөлөт. 33Койлорду оң жагына, эчкилерди болсо сол жагынажайгаштырат. 34 Анан Падыша оң жагындагыларга айтат:«Менин Атамдын батасын алгандар, келгиле, дүйнөжаратыла электе эле силер үчүн даярдалганпадышачылыкты мураска алгыла! 35 Анткени Мен ачкаболгонумда, силер тамак бергенсиңер, суусаганымда,суусунумду кандыргансыңар, сапарда жүргөнүмдө,үйүңөргө кабыл алгансыңар, 36 жылаңач калганымда,кийиндиргенсиңер, ооруп жатканымда, алымды сураганыкелгенсиңер, түрмөдө олтурганымда, көргөнү келгенсиңер».37 Ошондо адил адамдар: «Падыша, качан биз сиздин ачка
 • 79. жүргөнүңүздү көрүп, тойгуздук эле? Суусаганыңыздыкөрүп, суусунуңузду кандырдык эле? 38 Качан сапардажүргөнүңүздө үйүбүзгө кабыл алдык эле да жылаңачкалганыңызда кийиндирдик эле? 39 Качан ооруганыңыздыже түрмөдө олтурганыңызды көрдүк эле да сизге бардыкэле?» — деп сурашат. 40 Ошондо Падыша мындай жоопберет: «Силерге бир чындыкты айтып коёюн: Менин эңкарапайым боордошторумдун бирине кылганжакшылыгыңар, Мага кылганыңар». 41 Ошондо Падышасол жагындагыларга айтат: «Менин жанымдан кеткиле,ибилис менен анын периштелерине даярдалган түбөлүкотко түшкүлө, каргыш ургандар! 42 Анткени ачкакалганымда, силер тамак бербедиңер, суусаганымдасуусунумду кандырбадыңар, 43 сапарда жүргөнүмдө,үйүңөргө кабыл албадыңар, жылаңач калганымда, кийимбербедиңер, ооруп жатканымда, түрмөдө олтурганымдакөргөнү келбедиңер». 44 Ошондо булар да: «Падыша, качанбиз сиздин ачка калганыңызды, суусаганыңызды, сапардажүргөнүңүздү, жылаңач калганыңызды, оорупжатканыңызды, түрмөдө олтурганыңызды көрдүк эле дасизге кызмат кылбай койдук эле?» — дешет. 45 Ошондоаларга да Падыша мындай деп жооп берет: «Силерге бирчындыкты айтып коёюн: мына бул эң карапайымадамдардын бирине кылбаганыңар — Мага кылбаганыңар».46 Ошондо булар түбөлүк азапка, ал эми адилеттүүлөрболсо түбөлүк өмүргө кетишет.Ыйсага каршы бүтүм26:1 Ыйса сөзүн аяктады да, шакирттерине карап: 2 — Экикүндөн кийин Куткарылуу майрамы болот, ошондо айкаш
 • 80. жыгачка кадаш үчүн Адам Уулу кармап берилет, — деди. 3Ошол кезде жогорку динкызматчылар жана эл башчыларыКаяп деген башкы динкызматчынын короосуна чогулуштуда, 4 Ыйсаны куулук менен кармап, өлтүрөлү деп чечишти.5 Бирок алар: — Эл ичинде дүрбөлөң болбосун үчүн, мунумайрам убагында кылбайлы, — дешти.Бейтанидеги Ыйсага көрсөтүлгөн урмат6 Ыйса Бейтаниде пес оорулуу Ысмандын үйүндөдасторкондун жанында жамбаштап жатканда, 7 кымбатбаалуу атыр май куюлган идишин көтөрүп, бир аял келди дабашына идишиндеги майды куюп жиберди. 8 Муну көргөншакирттеринин кыжыры кайнап: — Мындайысырапчылыктын не кереги бар? 9 Андан көрө, кымбатбаага сатып туруп, акчасын жакырларга берсе болот эле го,— дешти. 10 Ыйса алардын бул оюн билип: — Эмнеге аныкыжалат кылып жатасыңар? Ал Мага жакшы иш кылды. 11Жакырлар ар дайым жаныңарда болот, а Мен жаныңардадайыма эле болбойм. 12 Бул аял май куюу салтын аткарып,денемди көргө коюуга даярдады. 13 Силерге бир чындыктыайтып коёюн: ушул Жакшы Кабар бүт дүйнөнүн кайжеринде жарыяланса, бул аялды эскерүү иретинде анынкылган иши тууралуу да айтылат.Жүйүттүн чыккынчылыгы14 Ошондо Жүйүт Искариот аттуу бир шакирти жогоркудинкызматчыларга барып: 15 — Мен аны кармап берсем,эмне бересиңер? — деди. Жогорку динкызматчылар отузкүмүш теңге санап беришти. 16 Ошол убактан баштап,
 • 81. Жүйүт Ыйсаны кармап бергенге оңтойлуу учурду издейбаштады.Куткарылуу майрамына арналган тамак17 Калама майрамынын биринчи күнү Ыйсага шакирттерикелип: — Куткарылуу майрамынын тамагын кай жердежегиң келет, каерге даярдайлы? — дешти. 18 Ыйса аларгамындай деди: — Шаарга барып, баланча деген кишини таап,ага: «Устатыбыз: "Менин убакыт-саатым жакындап калды,шакирттерим менен чогуу сеникинде Куткарылуумайрамын өткөрүп алалы", — деди», деп айткыла. 19Шакирттери Ыйса буюргандай кылышты да, Куткарылуумайрамынын тамагын даярдашты. 20 Кеч киргенде, Ыйса онэки шакирти менен бирге дасторкондун жанындажамбаштап жатты. 21 Анан алар тамактанып жаткандамындай деди: — Силерге бир чындыкты айтып жатам:араңардан бирөө Мени сатып кетет! 22 Шакирттери бу сөзгөабдан капа болуп, биринин артынан бири: — Эгем, менэмеспи? — дей башташты. 23 Ыйса: — Табакка Мени мененбирге колун салган киши Мени сатып кетет. 24 Адам УулуЫйык Жазууда Өзү тууралуу алдын ала жазылган жолменен баратат, бирок Аны сатып кеткен адамдын шору. Аладам туулбай туна чөксө, өзүнө жакшы болмок, — деди. 25Ыйсага чыккынчылык кылуучу Жүйүт да: — Устат, мениайтып жаткан жоксуңбу? — деп сурады. Ыйса: — Муну сенөзүң айтып алдың, — деди.Акыркы кечки тамак26 Алар тамак ичип жатышканда, Ыйса нанды алып,Кудайга шүкүрчүлүк келтирип, сындырды да,
 • 82. шакирттерине таратып берип жатып: — Алгыла, жегиле,бул Менин денем, — деди. 27 Анан чөйчөктү алып, Кудайгашүкүрчүлүк келтирип туруп: — Баарыңар мындан ичкиле,28 анткени бул көп адамдардын күнөөлөрүнүн кечирилишиүчүн төгүлүп, алар менен Кудайдын ортосундагы жаңыкелишимди бекитүүчү Менин каным. 29 Силерге айтыпкоёюн: мындан ары, Атамдын Падышачылыгында силерменен бирге жаңы шарап иче турган күнгө чейин эч кандайжүзүм шарабын ичпейм, — деди. 30 Анан алар Кудайдымактоо ырын ырдашты да, Зайтун тоосуна жөнөштү.Ыйса Петирдин Аны тааныбайм дээрин алдын ала айтат31 Ошондо Ыйса аларга мындай деди:— Баарыңар ушултүнү Мени таштап кетесиңер, анткени Ыйык Жазууда:«Койчусун өлтүрөм, анан койлору чачырап кетет!»— депайтылган. 32 А бирок кайра тирилген соң, силерден мурдаГалилеяга барам. 33 Ошондо Петир Ыйсага: — Сени баарыташтап кетсе да, мен эч качан таштабайм! — деди. 34 Ыйсаага: — Сага бир чындыкты айтып коёюн: ушул түнү корозкыйкыргыча, Мени тааныбайм деп үч жолу айтасың, —деди. 35 Петир Ыйсага: — Сени менен бирге өлүшүм керекболсо да, сени тааныбайм деп айтпайм, — деди.Шакирттеринин баары тең ушундай дешти.Гетсеман багындагы сыйынуу36 Ушундан соң, Ыйса шакирттери менен бирге Гетсемандеген жерге келди. Анан шакирттерине: — Мен тигиндейбарып сыйынып келгенче, ушул жерде отура тургула, —деди. 37 Анан Өзү менен кошо Петир менен Зебедейдин экиуулун алып кетти да, терең кайгыга батып, кыйнала
 • 83. баштады. 38 — Жаным өлгүдөй кыйналып турат, — дедиАл, — ушул жерде калып, уктабай Мени менен бирге туратургулачы, — деди. 39 Өзү бир аз ары барып, жүзтөмөндөпжыгылды да: — Атаке, эгер мүмкүн болсо ушул азаптыМага тийгизбей өткөрүп жиберчи. Бирок Менин эмес,Сенин каалаганыңдай болсун! — деп сыйынды. 40 Ананшакирттерине келип, алардын уктап калганын көрдү да,Петирге: — Бир саат Мени менен бирге уктабай тура алганжоксуңарбы? 41 Шайтанга азгырылып кетпес үчүнуктабагыла, сыйынгыла! Себеби жакшылык кылгандыкаалайсыңар, бирок алыңар аз, — деди. 42 Анан кайраданобочолонуп, Кудайга сыйынды: — Атаке, эгер бул азапМага тиймейинче өтпөсө, анда Сенин каалаганыңдайболсун! 43 Кайра келип, шакирттеринин дагы уктапжатканын көрдү. Алар аябай чарчагандан уктап калышканэле. 44 Ыйса кайрадан алардан кетип, баягы эле сөздөрүнкайталап, үчүнчү ирет Кудайга сыйынды. 45 Ананшакирттерине дагы келгенде, мындай деди: — Эх, далеуктап, эс алып жатасыңарбы. Мына, Адам Уулукүнөөкөрлөрдүн колуна кармалып бериле турган убакытжакындап калды. 46 Тургула эми, кеттик. Тигине, Меникармап бере турган киши да келип калды.Ыйсанын кармалышы47 Ыйса сөзүн аяктай электе, «он экинин» бири — Жүйүткелип калды. Жанында жогорку динкызматчылар менен элбашчылары жиберген, кылыч, токмок менен куралданганжоон топ эл бар эле. 48 Ыйсаны кармап бере турган кишиаларга: «Кимдин бетинен өөп учурашсам, силер издегенкиши — ошол. Ошону кармагыла», — деп белги берген
 • 84. болчу. 49 Анан дароо Ыйсага басып келип: — Салам, устат,— деди да, бетинен өптү. 50 Ыйса болсо ага: — Досум,мында эмне кылып жүрөсүң? — деди. Ошондо тигилерЫйсага кол салып, Аны кармашты. 51 Ыйсанын жанындатургандардын бири канжарын сууруп алып, башкыдинкызматчынын кулунун кулагын шылый чапты. 52Ошондо Ыйса шылый чапканга: — Канжарыңды кынынасал! Анткени кылыч алгандар кылычтан кырылышат. 53 ЖеМен азыр Атамдан сурансам, Ал Мага миңдегенпериштелерди жибербейт деп ойлойсуңбу? 54 Бирок андакантип Ыйык Жазууда ушундай болуш керек деген сөзаткарылат? — деди. 55 Анан дароо чогулгандарга карап: —Мени кармаш үчүн каракчыга каршы аттангансып, кылыч,токмок менен куралданып чыгыпсыңар. Күн сайынийбадаткананын короосунда таалим берип отурганымдаМени кармаган жок элеңер. 56 Бирок эмне болсо да,пайгамбарлар жазмаларындагы сөздүн баары аткарылсын,— деди. Ошондо шакирттеринин баары Ыйсаны таштап,качып кетишти.Жогорку кеңештин алдында57 Ыйсаны кармагандар Аны дин мугалимдери менен элбашчылары чогулуп турушкан Каяп деген башкыдинкызматчынын алдына алып келишти. 58 Петир алыстанЫйсаны акмалап келип, башкы динкызматчынын короосуначейин барды. Анан короого кирип, аягы эмне менен бүтөрэкен деп, көрүү үчүн сакчылардын арасына кирип олтурду.59 Жогорку динкызматчылар менен жогорку кеңеш Ыйсаныжазага тартуу үчүн Ага каршы жалган күбө издешти, 60бирок көптөгөн жалган күбөлөр келишсе да, алардын
 • 85. айткандары бири бирине туура келбеди. Бирок кийинчерээккелген экөө: 61 — Бул киши: «Кудайдын ыйыкийбадатканасын бузуп, үч күндөн кийин кайра тургузуп коёалам» деген, — дешти. 62 Ошондо башкы динкызматчыордунан туруп Ыйсага: — Булардын сага жөнүндөайткандарына берер жообуң жокпу? — деди. 63 Ыйса болсоунчуккан жок. Ошондо башкы динкызматчы Ыйсадан: —Тирүү Кудайдын алдында антыңды алайын, айтчы дегибизге, Кудайдын Уулу Машаяк сенсиңби? — деди. 64 Ыйсабашкы динкызматчыга: — Өзүңүз айттыңыз. Бирок Менсилерге бир нерсени айтып коёюн: мындан ары АдамУулунун Кудуреттин оң жагында олтурганын жанаасмандагы булуттардын үстүндө келатканын көрөсүңөр,—деп жооп берди. 65 Ошондо башкы динкызматчы кийиминайрып жиберип: — Бул Кудайга акарат келтирди! Бизгедагы кандай күбөлөр керек? Уктуңарбы, ал азыр Кудайгаакарат келтирди! 66 Буга эмне дейсиңер? — деди.Тигилердин баары: — Өлүм жазасына тартылышы керек! —деп чуулдашты. 67 Анан Ыйсанын бетине түкүрүп,муштагылап, жаакка чаап: 68 — Эй, Машаяк, кана, кимурду, айтчы? — дешти.Петирдин «Ыйсаны тааныбайм» деп үч жолу айтышы69 Петир болсо сыртта, короодо олтурган. Аңгыча ага бирмалай кыз басып келип: — Сен! Сен да галилеялык Ыйсаменен бирге болгонсуң! — деди. 70 Петир болсобардыгынын алдында: — Эмне деп жатканыңдытүшүнбөйм, — деп ага макул болгон жок. 71 Дарбазатарапка баратканда, ал жактан дагы башка малай кыз көрүпкалып: — Мына, бул киши да назареттик Ыйса менен бирге
 • 86. жүргөн, — деди. 72 Петир карганып: — Мен ал кишинитааныбайм, — деп дагы макул болбоду. 73 Бир аздан кийиношол жерде турган адамдар Петирге келишип: — Сенчындап эле тигилердин бири экенсиң, ошолордон экениңдитилиң да айтып турат, — деди. 74 Ошондо Петир аларга: —Кудай урсун, ал кишини тааныбайм, — деп карганып-шиленип кирди. Ошол кезде короз кыйкырды. 75 ОшондоПетир Ыйсанын: «Ушул түнү короз кыйкыргыча, Менитааныбайм деп үч жолу айтасың!» деген сөзүн эстеди да,сыртка чыгып, өксүп ыйлады.Ыйса Пилаттын алдында27:1 Таң атканда, жогорку динкызматчылар менен элбашчыларынын баары чогулуп, Ыйса өлүм жазасынатартылсын деген чечим чыгарышты. 2 Ыйсаны байлап,алып барышты да римдик губернатор Пилаттын колунатапшырышты.Жүйүттүн өлүмү3 Ошондо Ыйсага чыккынчылык кылган Жүйүт Ыйсанынөлүм жазасына кесилгенин көрүп, оюн өзгөрттү да, жогоркудинкызматчылар менен эл башчылары берген отуз күмүштеңгени кайра кайтарып берди. 4 — Бейкүнөө кишигечыккынчылык кылып, күнөө кетириптирмин, — деди алаларга. Бирок алар: — А биздин кандай тиешебиз бар? Өзүңбил, — деп жооп беришти. 5 Жүйүт теңгелердиийбадатканага ыргытып жиберип, сыртка чыгып, асылыпөлдү. 6 Жогорку динкызматчылар болсо теңгелерди терипалып: — Бул теңгелерди ийбадаткананын казынасынасалганга болбойт, анткени бул адам канынын куну, —
 • 87. дешти да, 7 өз ара акылдашып туруп, башка улуттуктардынсөөгүн коюу үчүн «Карапачынын талаасы» деп аталганжерди сатып алышты. 8 Ошондон улам ал талаа ушул күнгөчейин «Кандуу талаа» аталып калган. 9 Жеремияпайгамбардын: «Ысрайылдын эли ушул Адамга Койгонбааны — отуз күмүш теңгени Алар алып, 10 Эгем магаайткандай, Сатып алды "карапачы таалаасын"»,—деген сөзүаткарылды.Пилаттын сурагы11 Ыйсаны болсо губернатордун алдына алып келишти.Губернатор: — Иудейлердин падышасы сенсиңби? — депсурады. Ыйса: — Өзүңүз айтып турасыз, — деди. 12 Алжогорку динкызматчылар менен эл башчыларынын койгонайыптарына эч нерсе деп жооп кайтарбады. 13 ОшондоПилат ага: — Сага канча деген айыптар айтылып жатканынсен, эмне, укпай жатасыңбы? — деди. 14 Бирок Ыйсаалардын бир да сөзүнө жооп кайтарган жок, ошондуктанПилат абдан таң калды.Ыйсаны өлүмгө кыюу15 Куткарылуу майрамына карата губернатордун элге аларсураган бир кылмышкерди түрмөдөн бошотуп берүү адатыбар эле. 16 Ошол кезде алардын Барабба деген абданбелгилүү бир адамы түрмөдө болчу. 17 Ошондуктан аларчогулушканда, Пилат: — Силерге кимди бошотупберишимди каалайсыңар: Бараббаныбы же Машаяк аталганЫйсаныбы? — деди. 18 Анткени Пилат алардын Ыйсаныкөрө албастыктан кармап бергенин билчү. 19 Пилат соторундугуна олтурганда, анын аялы бир кишини жиберип:
 • 88. «Жанагы адил кишиге тийбе, анткени таңга жуук көргөнтүшүмдө ал үчүн көп азап чектим», — деп айттырды. 20Бирок жогорку динкызматчылар менен эл башчылары«Бараббаны чыгарып, Ыйсаны өлтүрүүнү сурангыла» депчогулгандарды үгүттөп коюшкан эле. 21 Губернаторчогулгандарга: — Силерге экөөнүн кимисин бошотупберишимди каалайсыңар? — деп дагы кайрылды.Чогулгандар: — Бараббаны, — деп жооп беришти. 22Пилат: — Анда Машаяк аталган Ыйсаны эмне кылайын? —деди. Тигилер болсо баары бир ооздон: — Айкаш жыгачкакадалсын! — дешти. 23 Пилат аларга: — Ал эмне жамандыккылды? — деди. Бирок алар мурдагыдан да катуу ызы-чуутүшүп: — Айкаш жыгачка кадалсын! — деп бакырышты. 24Пилат сөзүнөн эч кандай пайда чыкпасын жана ызы-чуунункүчөп баратканын көрүп, сууну алды да, чогулгандардыналдында колун жууп: — Мен бул кишинин канына айыпкерэмесмин! Муну кылган силер өзүңөрсүңөр! — деди. 25Чогулгандардын баары: — Мунун каны биздин жана биздинбалдарыбыздын мойнунда болсун! — деп чуулдашты. 26Ошондо Пилат Бараббаны бошотуп берди. Ыйсаны болсосабатты да, айкаш жыгачка кадап салууга буйрук кылды.Жоокерлердин Ыйсаны мазакташы27 Губернатордун жоокерлери Ыйсаны акимчиликке алыпбарышып, Анын алдына бүт полкту чогултушту. 28 Ыйсанычечинтишип, үстүнө кочкул кызыл чапан жабышты. 29Тикенектен таажы жасашып, башына кийгизишти да оңколуна таяк карматып коюшту. Анан алдына чөгөлөйкалып: «Жашасын иудейлердин падышасы!» — депкелекелешти. 30 Бетине жаба түкүрүп, колундагы таякты
 • 89. алып, башка ургулай башташты. 31 Шылдыңдапбүтүшкөндө, үстүндөгү кочкул кызыл чапанды сыйрыпалып, Өзүнүн кийимин кийгизишти да, айкаш жыгачкакадаганы алып жөнөштү.Ыйсанын айкаш жыгачка кадалышы32 Жолдо киринеялык Ысманды жолуктурушуп, аныЫйсанын айкаш жыгачын көтөрүп барууга мажбурлашты.33 Голгота (мунун мааниси: «Баш сөөк жайы») деген жергекелишкенде, 34 алар Ыйсага өт кошулган шараптыберишти. Ыйса ооз тийип көрүп, ичкиси келбеди. 35 Айкашжыгачка кадагандар чүчү кулак кармашып, кийимдеринбөлүшүп, 36 ошол жерде Ыйсаны кайтарып олтурушту. 37Алар Ыйсанын башынын жогору жагына Анын айыбыжазылган тактаны бекитишти. Тактада «Бул — Ыйса,иудейлердин падышасы» деген жазуу бар эле. 38 Ыйсаменен кошо дагы эки каракчыны бирин оң жагына, биринсол жагына айкаш жыгачтарга кадап салышты. 39 Өтүпбараткандар Ыйсаны кордоп, баштарын ийкегилешип: 40 —Эй, ийбадаткананы бузуп, үч күндө кайра тургузуучу!Кудайдын Уулу болсоң, айкаш жыгачтан түшүп, өзүңдүкуткарбайсыңбы! — деп жатышты. 41 Жогоркудинкызматчылар да аларга кошулуп, дин мугалимдери жанаэл башчылары менен бирге: 42 — Башкалардыкуткарыптыр, өзүн болсо куткара албай турат! Ысрайылдынпадышасы имиш, айкаш жыгачтан түшсүнчү, кана, биз агаишенип калалы. 43 Кудайга таянчу эле, кана, кааласа, аныбошотсунчу, анткени «мен Кудайдын Уулумун» дечү эмесбеле! — дешти. 44 Ыйса менен кошо кадалган каракчыларда Аны кордоп жатышты.
 • 90. Ыйсанын өлүмү45 Түшкү саат он экилерден баштап, бүт жерди караңгылыкбасып, ал саат үчкө чейин созулду. 46 Саат үчтөрдө Ыйса:— Эли, эли! Лама сабахтани?— деп катуу үн менен боздопжиберди. Бул сөздүн мааниси: «Кудайым ай, Кудайым!Эмне үчүн Мени таштап кеттиң?» 47 Ошол жердетургандардын кээ бири муну угуп: — Бул Илиясты чакырыпжатат, — дешти. 48 Ошол замат алардын бири жүгүрүпбарып, соргучту сирке сууга малды да, таяктын учуна сайыпалып, Ыйсанын оозуна такады. 49 Ал эми башкалары: —Токточу, көрөлү, Илияс келип, аны куткарар бекен! —дешти. 50 Ыйса болсо дагы бир жолу катуу кыйкырып, ананжан берди. 51 Ошол замат ийбадатканадагы көшөгөбашынан аягына чейин экиге бөлүнүп айрылды. Жерсилкинип, таштар быркырады. 52 Көрлөр ачылып, көптөгөныйыктар тирилди. 53 Кийин, Ыйса тирилгенде, аларкөрлөрүнөн чыгып, ыйык шаар Иерусалимге киришти да,көп адамдардын көзүнө көрүнүштү. 54 Жердинсилкингенин жана андан башка болуп жаткан окуялардыкөрүп, үрөйлөрү учкан римдик жүз башы жана аны мененбирге Ыйсаны кайтарып тургандар: — Бул чындыгындаКудайдын Уулу болгон экен! — дешти. 55 Ошол жердеалыстан карап турган көптөгөн аялдар да бар эле. БуларЫйсага кызмат кылып, Аны Галилеядан бери ээрчипкелишкен болчу. 56 Алардын арасында магдалалыкМариям, Жакып менен Жосенин энеси — Мариям жанаЗебедейдин аялы бар эле.Ыйсанын көргө коюлушу
 • 91. 57 Кеч киргенде, ариматиялык Жусуп аттуу бир бай адамкелди. Ал да Ыйсанын шакирти болчу. 58 Ал Пилаткакелип, Ыйсанын сөөгүн сурады. Пилат сөөктү берүүгөбуйрук берди. 59 Жусуп сөөктү алып, таза кездемеге ороп,60 асканы оюп өзүнө арнап жасаган жаңы көргө жаткырдыда, оозун чоң таш менен бекитип туруп, кетип калды. 61Магдалалык Мариям менен дагы башка Мариям болсо ошолжерде, көрдүн маңдайында отурушкан.Көрдөгү күзөт62 Кийинки күнү, жуманын эртесинде жогоркудинкызматчылар менен фарисейлер Пилаттын алдыначогулушуп, 63 ага: — Мырза, жанагы алдамчы көзүтирүүсүндө: «үч күндөн кийин тирилем» дегенин эстедик.64 Шакирттери келип, сөөгүн уурдап алып, элге: «Алтирилди», деп айтышы мүмкүн. Ошондуктан үчүнчү күнгөчейин көр жакшылап бекитилсин деп буйрук бериңиз. Эгералар ушундай кылышса, анда алардын бул алдамчылыгыбиринчисинен да жаман болот, — дешти. 65 Пилат аларга:— Сакчылар мына, алгыла да, эми билгениңердей кылып,кайтара бергиле! — деп жооп берди. 66 Ошондо аларбарып, көрдүн оозундагы чоң ташка мөөр басып,сакчыларга кайтартып коюшту.Ыйсанын тирилиши28:1 Дем алыштын эртеси, таң азанда магдалалык Мариямменен дагы башка Мариям көрдү көргөнү келишти. 2Аңгыча абдан катуу жер титирөө болду. Анткени ЖаратканЭгенин периштеси асмандан түшүп, көрдүн оозундагыташты жылдырып таштап, үстүнө отуруп алган болчу. 3 Ал
 • 92. күн нурундай жаркырап, кийими кардай аппак эле. 4Сакчылар андан коркконунан калчылдап, өлүк кишилердейболуп, катып калышты. 5 Периште болсо аялдарга минтипсүйлөдү: — Силер коркпогула! Анткени айкаш жыгачкакадалган Ыйсаны издеп жүргөнүңөрдү билем. 6 Ал булжерде жок, Өзү айткандай, тирилип кетти, келип, жатканжайын карагыла! 7 Анан тез барып, шакирттерине: «Ыйсаөлүмдөн кайра тирилип кетиптир, силерден мурдаГалилеяга барат, Аны ошол жактан көрөсүңөр» дегиле.Силерге айтарым ушул! 8 Бир чети коркуп, бир чети аябайкубанган аялдар көрдөн шарт бурулуп, Ыйсаныншакирттерине кабарлаганы чуркап жөнөштү. 9 Аңгычаалардын алдынан Ыйса жолугуп: — Саламатсыңарбы, —деди. Аялдар жакындап келип, бутунан кучактап, Аныналдына жүзтөмөндөп жыгылышты. 10 Ыйса аялдарга: —Коркпогула, боордошторума барып айткыла, алар Галилеяаймагына барышсын, Мени ошол жактан көрүшөт, — деди.Сакчылардын сатылып кетиши11 Аялдар жолдо баратышканда, сакчылардын айрымдарышаарга барып, жогорку динкызматчыларга болгон окуянытөкпөй-чачпай айтып беришти. 12 Жогоркудинкызматчылар эл башчылары менен жыйын өткөрүшүп,чечим кабыл алышты. Анан жоокерлерге көп акча берип: 13— «Түндө, биз уктап калганыбызда, шакирттери келип, аныуурдап кетишти» дегиле. 14 Эгер муну губернатор угупкалса, анда анын көңүлүн биз жайгарабыз, силер болсо камсанабагыла, баарын өзүбүз бүтүрөбүз, — дешти. 15Сакчылар болсо акчаны алып, тигилер айткандай кылышты.
 • 93. Ал эми бул жалган сөз иудейлердин арасында ушул күнгөчейин кеңири тарап, айтылып жүрөт.Ыйса шакирттерине көрүндү!16 Он бир шакирт болсо Ыйса «баргыла» деп буюрганГалилеядагы тоого келишти. 17 Ал жерден Ыйсаныкөрүшүп, Анын алдына жүзтөмөндөп жыгылышты.Алардын кээ бири мунун чындык экенине ишене албайтурушту. 18 Ыйса шакирттерине жакын келип, мындайдеди: — Көктөгү да, жердеги да бийликтин баары Менинколума берилди. 19 Ошондуктан барып, бардык элдердиАта, Уул жана Ыйык Рухтун атынан сууга чөмүлдүрүп,Менин силерге буйругандарымдын баарын сактоогоүйрөтүп, Мага шакирт кылгыла! Мына, Мен акыр замангачейин, бардык убактарда, силер менен бирге болом.Жакыя чөмүлдүрүүчүнүн чакырыгы1:1 Бул Кудай Уулу Ыйса Машаяк жөнүндөгү ЖакшыКабардын башталышы: 2 Ышая пайгамбар жазыпкеткендей: «Мына, Сенин алдыңан, Кабарчымды жиберем.Ал Сага жол даярдайт». 3 «Жар салгандын чөлдө үнүугулат: "Даяр кылгын Эгебиздин жолдорун, Талаадагыбасар жерин түздөгүн!"». 4 Жакыя чөлгө келип, адамдардысууга чөмүлдүрүп, күнөөлөрдүн кечирилиши үчүнниеттерин өзгөртүп, сууга чөмүлүү керек экендигин жарсалып жүрдү. 5 Бүткүл Иудея аймагындагылар жанаиерусалимдиктер ага барышып, күнөөлөрүн моюнгаалышып, өздөрүн Иордан дарыясында чөмүлдүртүп
 • 94. жатышты. 6 Жакыя болсо төөнүн жүнүнөн жасалган кийимкийип, кайыштан белбоо тагынып, чегиртке менен жапайыаарынын балын жеп тамактанчу. 7 Ал: — Арка жагыманменден алда канча кудуреттүү бирөө келатат. Мен эңкейипанын бут кийиминин боосун чечкенге да татыксызмын. 8Силерди мен сууга чөмүлтөм, ал болсо Ыйык Рухкачөмүлтөт! — деп жар салды.Ыйсанын сууга чөмүлүү расмисинен жана сыноолордонөтүүсү9 Ошол күндөрдө Ыйса Галилея аймагындагы Назаретшаарынан келип, Иордан дарыясында Жакыя тарабынансууга чөмүлдүрүү расмисинен өттү. 10 Ал суудан чыкканда,асмандын ачылганын жана Ыйык Рухтун көгүчкөнкейпинде үстүнө түшүп келатканын көрдү. 11 Ошондой элеасмандан үн чыкты: «Сен Менин сүйүктүү Уулумсуң. МенСага ыраазымын». 12 Ушундан соң, Рух Ыйсаны дароо ээнталаага алып кетти. 13 Жапайы жаныбарлар мекендеген ээнталаада кырк күн шайтандын сыноосунан өттү. Периштелерболсо Ага кызмат кылышты.Ыйсанын биринчи шакирттери14 Жакыя камалган соң, Ыйса Галилея аймагына келип,мындай деп Кудайдын Жакшы Кабарын жарыялады: 15 —Убакыт-сааты келип, Кудайдын падышачылыгы жакындапкалды! Ниетиңерди өзгөртүп, Жакшы Кабарга ишенгиле! 16Галилея көлүнүн жанынан өтүп бара жатып, Ысман мененанын иниси Идристи көрдү. Алар кесиби балыкчыболгондуктан көлгө тор салып жатышкан болчу. 17 Ыйсааларга: — Жүргүлө, Мени менен, силерге балык
 • 95. кармагандын ордуна, адамдарды Кудайга кантип апкелүүнүүйрөтөм! — деди. 18 Алар ошол замат торлорун таштап,Ыйсаны ээрчип жөнөштү. 19 Ыйса ал жерден бир азузагандан кийин, кайыкта торлорун оңдоп жатышканЗебедейдин балдары: ага-ини Жакып менен Жаканды көзүчалды. 20 Көрөрү менен аларды Өзүнө чакырды. Аларболсо атасы менен мардигерлерди кайыкка калтырып,Ыйсаны ээрчип жөнөштү.Жинге чалдыккан киши21 Ыйса шакирттери менен бирге Капарноом шаарынакелип, дем алыш күнү синагогада таалим берди. 22Ыйсанын таалимине эл таң калды, анткени Ал динмугалимдериндей эмес, бийлиги бардай таалим берчү. 23Алардын синагогасына ошондо кара күчкө байланган биркиши капыстан кирип келип минтип катуу бакырды: 24 —Биз менен сенин эмне ишиң бар, назареттик Ыйса!Түбүбүзгө жеткени келдиңби, ыя! Бил-е-е-м, ким экениңди,сен Кудайдын ыйыгысың. 25 Ыйса ага: — Үнүңдү бас да,андан чыгып кет! — деп буйруду. 26 Кара күч жанагыкишини калчылдатып, катуу чаңырык менен андан чыгыпкетти. 27 Баарынын үрөйлөрү учуп, бири бирине: «Бул эмнеыя? Күчтүү окуубу? Бу киши кара күчтөргө да бийликменен буйрук кылып, алар ага баш ийип атышат!» —дешти. 28 Ошентип, Ыйса тууралуу кабар бүткүл Галилеяаймагына тез эле тарап кетти.Ыйсанын көп адамды айыктырышы29 Синагогадан чыгары менен Ыйса Жакып жана Жаканменен бирге Ысман менен Идристин үйүнө келди. 30
 • 96. Ысмандын кайненеси ысытма болуп ооруп, төшөктөжаткан. Аял жөнүндө Ага дароо айтышты. 31 Ыйса агажакын басып келип, колунан алып, өйдө тургузду. Аялошол замат ысытма оорусунан айыгып, Ыйсалардыконоктой баштады. 32 Кеч кирип, күн батканда болсо элЫйсага бардык оорулуулары менен жиндергечалдыккандарын алып келишти. 33 Бүт шаар эли Ыйсатурган үйдүн эшигинин алдына чогулуп калды. 34 Ыйса аркандай оору менен ооруган көп адамдарды айыктырды,көптөгөн жиндерди кууп чыкты. Жиндер Ыйсанын кимэкенин билгендиктен аларга сүйлөгөнгө тыюу салды.Ыйсанын Галилеядагы таалими35 Ыйса эртеси таң атпай туруп, үйдөн чыкты да, Өзүжалгыз ээн жерге барып, Кудайга сыйынды. 36 Ысманменен анын шериктери Ыйсаны артынан издеп барышып,37 табышкан соң: — Баары сени издеп жүрүшөт! — дешти.38 Ыйса аларга: — Жүргүлө, жакын жердеги айылдаргабаралы. Ошол жерде да Жакшы Кабарды жар салышымкерек. Анткени Мен ошол үчүн келгемин, — деди. 39Ошентип Ыйса бүтүндөй Галилея аймагын кыдырып,алардын синагогаларында таалим берип, адамдарданжиндерди кубалап жүрдү.Пес оорулуу адамдын айыгышы40 Бир пес оорулуу адам Ыйсага келип, чөк түшүп, мындайдеп жалбарды: — Эгер сиз кааласаңыз, мени айыктырааласыз. 41 Ыйса бу кишиге боору ооруп, колун сунуп агатийгизди да: — Каалаймын, айыккын! — деди. 42 Ошолзамат тиги кишинин денеси пестен арылып, айыгып кетти.
 • 97. 43 Ыйса катуу эскертип: 44 — Байкагын, бул тууралуу эчкимге ооз ачпа, бирок өзүңдү динкызматчыга көргөзүп,айыкканыңдын далили катары Муса буюрган курмандыктыалып баргының!— деп, аны дароо кайра жөнөттү. 45 Алкиши болсо, мындай чыгары менен элдин баарына болгонокуяны жар салып, айтып кирди. Ошондон улам Ыйсашаарга түз кире албай, сыртта, ээн жерлерде калуугааргасыз болду. Эл болсо Ыйсага туш-тараптан агылыпкелип жатты.Шал болгон адамдын айыгышы2:1 Арадан бир аз күндөр өтүп, Ыйса кайрадан Капарноомгокелди да, Анын үйдө экени баарына маалым болду. 2Көптөгөн эл жыйылып, эшигинин алдында бут коёрго жеркалбады. Ыйса болсо аларга Кудайдын сөзүнөн таалим беребаштады. 3 Шал оорулууну көтөрүп келишкен төрт адам 4элдин көптүгүнөн Ыйсага жакындай албай, Ал турганбөлмөнүн үстүн ачып, төбөсүн тешишти да, оорулуунутөшөнчүсү менен кошо төмөн түшүрүштү. 5 Ыйса алардынишенимин көрүп, шал оорулуу адамга: — Балам, сенинкүнөөлөрүң кечирилди! — деди. 6 Ошол жерде олтурушкандин мугалимдеринин кээ бирөөлөрү ичинен: 7 «Мынабуэмне деп жатат! Бул Кудайга акарат келтирип жатат!Күнөөлөрдү Кудайдан башка ким кечире алат!» — дешти. 8Алардын бул оюн дароо туя койгон Ыйса мындай деди: —Силер эмне үчүн мындай ойлоп жатасыңар? 9 «Күнөөлөрүңкечирилди!» деген жеңилби же «Тур, төшөгүңдү ал да бас!»дегенби? 10 Билип алгыла, Адам Уулунун жер бетиндегикүнөөлөрдү кечирүүгө бийлиги бар! Анан шал кишиге: 11— Сага айтам: тур, төшөгүңдү ал да, үйүңө жөнө! — деди.
 • 98. 12 Шал оорулуу киши ошол замат тура калып, төшөгүналды да, баарынын көз алдында сыртка чыгып кетти. Баарыжакаларын кармашып: — Ой, тобо, эч качан мындайнерсени көргөн эмес элек! — деп, Кудайды даңкташты.Лебинин шакирттикке тандалышы13 Ыйса кайрадан Галилея көлүнүн жээгине барды. Ошолжерге келген элдин баарына таалим берди. 14 Өтүпбаратып, салык жыйноочу жайда олтурган Алпейдин уулуЛебини көрдү да ага: — Менин жолума түш, — деди. Лебиордунан туруп, Ыйсаны ээрчип жөнөдү. 15 КийинчерээкЫйса шакирттери менен бирге Лебинин үйүндө конокболуп, дасторкондун чекесинде жамбаштап жатты.Ыйсанын артынан ээрчип жүргөн көп салыкчылар жанабашка күнөөкөрлөр да Аны менен бир дасторкондон тамакжеп жатышты. 16 Ыйсанын салыкчылар жана күнөөкөрлөрдеп четке кагылган адамдар менен бирге олтуруп тамак жеполтурганын көрүшкөн фарисей тобундагы дин мугалимдериАнын шакирттерине: — Эй, эмне үчүн бул салыкчыларменен күнөөкөрлөргө кошулуп, бир дасторкондон тамакжейт? — дешти. 17 Муну уккан Ыйса: — Дарыгер денисактарга эмес, оорулууларга керек. Мен такыбааларды эмес,күнөөкөрлөрдү ниеттерин өзгөртүүгө чакырганы келдим, —деди.Орозо тутуу маселеси18 Жакыянын шакирттери жана фарисейлер орозо тутупжүрүшкөн. Ошондуктан кээ бир кишилер Ыйсага келишип:— Жакыянын шакирттери менен фарисейлердиншакирттери орозо тутушат, а эмне үчүн сенин шакирттериң
 • 99. тутушпайт? — дешти. 19 Ыйса аларга мындай жооп берди:— Үйлөнүп жаткан жигит тойго чакырылган коноктордунарасында жүргөндө, алар орозо тутушабы? Күйөө балаараларында турган кезде, аларга орозо тутууга болбойт! 20Алардын арасынан күйөө бала алына турган күндөр келет,алар орозону ошондо тутушат. 21 Жаңы кийимден алынганжамаачыны эски кийимге эч ким жамабайт, анткени жаңыжамаачы эски кийимди айрып, жыртыгын мурдагысынан дачоң кылып коёт. 22 Эч ким жаңы шарапты эски чаначтаргакуйбайт. Эгер куйса, жаңы шарап чаначтарды айрып, өзү датөгүлөт, чаначтар да жарабай калат. Ошондуктан жаңышарапты жаңы чаначтарга куюш керек.Дем алыш күнү тууралуу23 Дем алыш күндөрүнүн биринде Ыйсага эгин талаасынаралап өтүүгө туура келди. Жолдо баратканда, шакирттериэгиндин баштарын жула башташты. 24 Муну көргөнфарисейлер Ыйсага: — Карачы, эмне үчүн шакирттериң демалыш күнү тыюу салынган ишти кылып жатышат! —дешти. 25 Ыйса аларга: — Өзүнүн жана жанындагыадамдардын карды ачып, бир нерсе жегенге зар болуптурганда, Дөөттүн эмне кылганын силер окуган жокбелеңер? 26 Ал Абыятар башкы динкызматчы болуптурганда, Кудай үйүнө кирип, Эгебизге багышталган нандыөзү да жеп, жанындагыларга да бербеди беле? Бирок алнанды жегенге динкызматчылардын гана акысы болгон,—деди. 27 Ыйса сөзүн мындайча аяктады: — Адам дем алышкүнү үчүн эмес, тескерисинче, дем алыш адам үчүнжаратылган! 28 Андыктан Адам Уулу дем алыш күнүнүн даээси.
 • 100. Колу сенек адам3:1 Ыйса кайрадан синагогага келди. Синагогада колу сенекбир адам бар эле. 2 Ошол кишини дем алыш күн экенинекарабай айыктырар бекен деп, фарисейлер Ыйсаны айыпкажыгуунун амалын издеп, алдыртан байкап турушту. 3 Ыйсаболсо, колу сенек адамга: — Алдыга чык, — деди. 4 Анантигилерге кайрылып: — Дем алыш күнү жакшылык кылуукерекпи же жамандык кылуу керекпи? Жанды куткаруукерекпи же кууратуу керекпи? — деди. Тигилерунчугушпады. 5 Ыйса аларды каардуу көзү менен кыдыратакарап, ушунчалык таш боордугуна кейиди. Анан жанагыколу сенек кишиге: — Колуңду сун! — деди. Тигил колунсунар замат айыгып кетти. 6 Ошондо фарисейлер сырткачыгышып, Ирод тараптагылар менен чогулушуп, аларменен бирге кантип Ыйсанын көзүн тазалаштын жолунсүйлөшүштү.Көл жээгиндеги калың эл7 Ыйса шакирттери менен бирге Галилея көлү тарапкакетип калды. Галилея жана Иудея аймактарынан, 8Иерусалимден жана Идумея аймагынан, Иордандын чыгыштарабынан, Тир жана Сидон шаарларынын айланасынанадамдар Ыйсанын кылган иштерин угушуп, Ага жоон топболуп агылып келип жатышты. 9 Топураган көп элдинЫйсаны жөөлөп кысканынан улам Ал шакирттерине: —Мага бир кайыкты камдагыла, — деди. 10 Ыйса көпадамдарды айыктырган болчу, ошондуктан оорулуулар Агаколдорун тийгизүүгө жулунуп жатышты. 11 Кара күчкөчалдыккандар болсо Ыйсаны көргөндө алдына кулап: «СенКудайдын Уулусуң!» — деп чаңырып жатышты. 12 Ыйса
 • 101. аларга Өзүнүн ким экенин жарыя кылууга катуу тыюусалды.Он эки элчинин тандалышы13 Анан Ыйса тоого чыгып, Өзү тандап алган бир нечекишини чакырды. Алар келишкенде, 14 арасынан он экисинӨзү менен бирге болууга дайындап, буларды элчилер депатады. Аларды жар салууга жөнөттү да, жиндерди куупчыгуу бийлигин берди. 16 Төмөндө ошол он эки элчининаттары: Ысман (Ыйса ага Петир деген ат койду), 17 Зебедейуулу Жакып жана анын иниси Жакан (Ыйса алардыБоонергестер деп атады, аттын мааниси «Күн күркүрөөнүнуулдары»), 18 Идрис, Филип, Барталамей, Матай, Том,Алпей уулу Жакып, Тадай, ДинчилЫсман, 19 ошондой элекийин чыккынчы болуп кеткен Жүйүт Искариот.Ыйса жана шайтан20 Ушундан соң, Ыйсалар үйгө келишти. Кайрадан элжыйылып, шам-шум этип алууга да мүмкүнчүлүктөрүболбой калды. 21 Бул тууралуу кабар Ыйсанынжакындарына жеткенде, алар Аны алып кетүү үчүнкелишти, анткени эл: «Бул акылынан адашыптыр», — депсөз кылып жаткан болчу. 22 Иерусалимден келген кээ бирдин мугалимдери болсо: «Мунун ичинде Бээлзебулбар! Булжиндерди алардын ошол башчысынын күчү менен кубалапжатат», — дешти. 23 Ошондо Ыйса аларды чакырып алыпмындай деген ибарат айтты: — Кантип шайтан шайтандыкубалай алат? 24 Эгер мамлекет өз ичинен бөлүнүп-жарылса, кыйрайт. 25 Эгер үй-бүлөнүн ыркы кетсе, соокалбайт. 26 Эгер шайтан да өзүнө өзү каршы чыгып,
 • 102. бөлүнүп-жарылса, анда соо калбайт, соодасы бүтөт. 27Алдуу адамдын үйүнө кирген бирөө алды менен анын өзүнбайлабай туруп, үй-мүлкүн кантип тоноп кетет? Алдуунубайлагандан кийин гана анын үйүн тоной алат. 28 Силергебир чындыкты айтып коёюн: адам баласынын күнөөлөрүменен жаман сөздөрү бүт кечирилет, 29 а бирок кимде-кимЫйык Рухка акарат айтса, анда ал эч качан кечирилбейт,ошол күнөөсү түбөлүк мойнунда калат. 30 Ыйса бул сөздүкээ бир адамдардын: «Муну кара күч басыптыр!» —дегенинен улам айтты.Ыйсанын энеси жана бир туугандары31 Ушундан соң, Ыйсанын энеси менен бир туугандарыкелишип, сырттан туруп Аны чакыртышты. 32 Ыйсанынайланасында толтура адамдар олтурган болчу. Алар Ыйсага:— Энең, инилериң жана карындаштарың келип, сыртта сеничакырып жатышат, — дешти. 33 — Менин энем менен биртуугандарым кимдер? — деди аларга Ыйса. 34 Ананайланасында олтургандарды сыдыра карап алып: — Менинэнем менен бир туугандарым булар! 35 Анткени кимКудайдын каалоосун аткарса, ошол Мага бир тууган ага-ини, эже-карындаш жана эне болот, — деди.Дыйкан тууралуу ибарат4:1 Ыйса кайрадан көл жээгинде элди окута баштады.Ошондо жыйылган элдин көптүгүнөн кайыкка түшүүгөтуура келди. Эл болсо жээкте карап турду. 2 Ыйса ибаратменен көп нерселерди айтып, аларды окутту. Ал элгемындай деди: 3 — Кулак салып, угуп алгыла: бир дыйканэгин сепкени талаага чыгыптыр. 4 Сепкен уругунун кээси
 • 103. жол боюна түшүп, чымчыктарга жем болот. 5 Кээ бири азгана топурагы бар таштак жерге түшүп, кыртышы тереңболбогондуктан тез эле өсүп чыгат. 6 Күн чыкканда күйүп,тамыры терең болбогондуктан куурап калат. 7 Кээси тикенарасына түшөт. Анан тикен өсүп чыгып, аны басыпкалгандыктан ал түшүм бербейт. 8 Ал эми кээ бирлерижакшы кыртышка түшүп, өсүп чыгат да, кээси отуз, кээсиалтымыш, кээси жүз эсе түшүм берет. 9 Ыйса аягындамындай деди: — Уга турган кулагы барлар уксун!Ибараттын мааниси10 Ыйса жалгыз калганда, он эки шакирти менен биргеайланасында тургандар Андан ибараттардын мааниситууралуу сурашты. 11 Ыйса аларга мындай деп жооп берди:— Кудайдын Падышачылыгынын сырларын билүү силергебуюрган. Ал эми сырттагы, жанагыларга болсо баарыибараттар аркылуу айтылат. 12 Ошондуктан алар: «Карасада, көрүшпөйт, Тыңшаса да, түшүнбөйт. КайрылышсаКудайга, Кечирилмек күнөөсү».Дыйкан тууралуу ибараттын мааниси13 Анан Ыйса аларга мындай деди: — Бул ибараттынмаанисин түшүнбөй жатасыңарбы? Анда башкаибараттарды кантип түшүнөсүңөр? 14 Дыйкан сепкен урук— Кудайдын сөзү. 15 Жол боюна түшкөнү мындайадамдарды билдирет: булардын жүрөгүнө Кудайдын сөзүсебилет, бирок алар угары менен эле шайтан дароо жетипкеле калып, жүрөктөрүнө себилген сөздү уурдап кетет. 16Ал эми таштак жерге түшкөн үрөн болсо Кудай сөзүн угарыменен ошол замат кубана кабыл алган адамдарды билдирет.
 • 104. 17 Бирок тамыры болбогондуктан бир азга гана ишенип,кийин ишенгендиги үчүн кыйынчылыкка же куугунтуккакабылар замат ишенимден баш тартышат. 18 Тикендердинарасына түшкөнү Кудай сөзүн уккан, 19 бирок булдүйнөнүн түйшүгүнө, акчанын азгырыгына жана башкакаалоолорго алдырып койгон адамды билдирет. Ушуларсөздү тумчуктуруп, сөз жемишсиз калат. 20 Ал эми жакшыкыртышка түшкөндөрү Кудай сөзүн угуп, кабыл алганадамдарды билдирет. Мындай адамдар отуз, алтымыш, жүзэсе жемиш берген үрөнгө окшош.Шам тууралуу ибарат21 Ыйса дагы мындай деди: — Шамды идиштин жекеребеттин астына коюш үчүн жагышабы? Аны шамдалгакоюшпайбы? 22 Сыртка чыкпас сыр болбойт, ачыккачыкпас жашыруун иш болбойт. 23 Уга турган кулагыбарлар уксун! 24 Ыйса аларга дагы мындай деди: —Укканыңарды байкагыла! Кандай өлчөмдө көңүл бөлсөңөр,ошондой өлчөмдө силерге түшүнүк берилет, ал тургайашыгы менен берилет. 25 Кимде бир аз түшүнүк бар болсо,ага дагы берилет, ал эми кимде жок болсо, анын бар депойлогону да тартылып алынат.Кудай Падышачылыгынын жайылышы тууралуу ибарат26 Ыйса дагы мындай деди: — Кудай Падышачылыгымындай: адам айдоо талаасына урук себет да, 27 түнү уктап,күндүзү туруп, уруктун кандайча өсүп-өнүп жатканынбилбейт. 28 Жер аны өзү өстүрөт: алгач көгөртүп, анан башбайлатып, анан башын данга толтурат. 29 Адам болсо дан
 • 105. бышары менен эгинине орок салат, анткени оруу-жыюумаалы келип жетет.Сары кычынын даны тууралуу ибарат30 Ыйса дагы мындай деди: — Кудай Падышачылыгындагы эмнеге салыштырса болот? Аны кандай ибарат мененсүрөттөп берейин? 31 Ал жерге эгилген, бул дүйнөдөгүуруктардын эң кичинеси болгон сары кычы данына окшош.32 Ал эгилген соң, өсүп чыгат, анан бакчадагы бардыкөсүмдүктөрдөн ашып кетет. Чоң-чоң бутак жайып,көлөкөсүнө канаттуулар пааналап, уя салышат. 33 Ыйсаэлге ушул сыяктуу дагы көптөгөн ибараттарды айтып,алардын сиңирүүгө кудурети жеткиче Кудайдын сөзүнөнтаалим берди. 34 Ал элге жалаң ибарат менен сүйлөдү, алэми шакирттери менен калганда, аларга ибарат мененайтылгандардын баарысынын маанисин чечмелеп,түшүндүрүп берди.Көлдөгү бороондун токтошу35 Ошол күнү кечинде Ыйса шакирттерине көлдүн аркыөйүзүнө барабыз деп айтты. 36 Ошондуктан шакирттериэлден бөлүнүп, кайыктын ичинде олтурган Ыйсагакошулушту. Жанында башка кайыктар да бар болчу. 37Анан катуу бороон башталып, кайыктын капталына урунгантолкундар ичине ашып, ичи толо баштады. 38 Ыйса болсокайыктын куйрук жагында жаздык жазданып, уктап жатты.Шакирттери Аны ойготушуп: — Устат, өлө турган болдук!Бизди ойлосоң боло! — дешти. 39 Ыйса ордунан туруп,бороонго тыюу салып, толкундарга: — Басыл, токтогун! —деп буйруду. Бороон тынчып, айлана жымжырт боло түштү.
 • 106. 40 Анан шакирттерине кайрылып: — Эмне мынчалыккоркоксуңар? Ушул убакка чейин ишене алганжоксуңарбы? — деди. 41 Үрөйлөрү учкан шакирттери өзара: — Бороон менен деңиз да баш ийген бул ким болдуэкен? — деп сүйлөштү.Жин даарыган адамдын айыгышы5:1 Анан алар көлдүн аркы өйүзүнө жайгашкан Герасааймагына келишти. 2 Ыйса кайыктан түшөрү менен,мүрзөлөрдүн арасынан кара күчкө чалдыккан бир кишичыга калып, алдынан тосуп чыкты. 3 Бул кишинин жашаганжери мүрзө болчу. Эч ким аны, ал тургай чынжырлар мененда байлап кармап кала алган эмес. 4 Көп ирет колункишендеп, бутун чынжыр менен байлашса да алчынжырларды үзүп, кишендерди талкалап бошонуп кетчү.Аны баш ийдиргенге эч кимдин күчү жетпеген. 5 Ал күн-түн дебей тоо-дөбөлөрдү, мүрзөлөрдү аралап далбастап,өкүрүп-бакырып, өзүн өзү таш менен уруп, жарадар кылчу.6 Бул киши Ыйсаны алыстан көрүп, чуркап келип, алдыначөгөлөдү да: 7 — Эй, Ыйса, Кудай Тааланын Уулу, менименен кандай ишиң бар?! Кудай акы, сенден суранам, мениазапка салбачы! — деп бакырып жиберди. 8 Анткени Ыйсаандагы кара күчкө: «Кара күч, бул кишиден чыгып кет!» —деген болчу. 9 Ыйса андан: — Атың ким? — деп сурады.Ал: — Менин атым түмөн, анткени биз көппүз! — деп жоопберди. 10 Анан аларды ошол аймактан кууп чыкпоосунөтүнүп, Ыйсага кайра-кайра жалынып-жалбарышты. 11Ошол жердеги тоонун боорунда чоң бада чочко оттопжүргөн. 12 Кара күчтөр Ыйсага жалбарышып: — Биздичочколорго жибере көр, ошолордун ичине кирелик, —
 • 107. дешти. 13 Ыйса уруксат берди. Кара күчтөр адамдан чыгыпчочколорго киришти. Ошондо эки миңдей чочкодон турганбаданын баары жабыла тик жардан көлгө кулап чөгүпөлүштү. 14 Чочко кайтаргандар болсо артка карай чуркапжөнөштү да, муну шаар-кыштактарга жарыя кылышты.Ошондо адамдар болгон окуяны көрүп келүүгө чыгышты.15 Алар Ыйсага келишип, ичинде түмөн жини бар кишининкийим кийип, акыл-эси жайында олтурганын көрүшүп,жүрөктөрү ооздоруна тыгылды. 16 Окуяны көргөндөрболсо, аларга бул жин оорулуу адам менен чочколор эмнеболгонун айтып беришти. 17 Ошондо герасалыктарЫйсадан алардын жеринен кетишин сурана башташты. 18Ыйса кайыкка түшкөндө, мурда жин даарып ооруган кишиАны менен кошо кетүүнү суранды. 19 Ыйса болсо агауруксат берген жок: — Өз үй-бүлөңө бар да, Эгеңдин сагаэмне кылганын, сага кандай кайрым көрсөткөнүн айтыпбер, — деди. 20 Ошондо баягы киши артына кайтып,Оншаар аталган аймакта Ыйсанын ага кылганын айтып,жарыялай баштады. Уккандардын баары таң калыпжатышты.Тирилген кыз, сакайган аял21 Ыйса кайрадан көлдүн аркы өйүзүнө жеткенде, жоон топэл Аны дагы курчап алды. Ал көлдүн жээгинде турганда, 22синагога башчыларынын бири болгон Жайыр деген кишикелип, Ыйсаны көрүп, Анын бутуна жыгылып: 23 — Кызымөлүм алдында жатат. Келип, кызыма колуңузду коё көрүңүз,айыгып, аман калсын! — деп жалбарды. 24 Ыйса Жайырменен анын үйүнө жөнөдү. Кошо жөнөгөн көп эл Ыйсанытуш-тушунан жөөлөп баратты. 25 Ошол тополоңдун ичинде
 • 108. он эки жыл бою ичинен кан акканы токтобой ооруган бираял бар эле. 26 Ал көп дарыгерлерге барып, алардан шыпаатабалбай, кыйналып, колунда болгон нерсесинин баарынсарптап бүтсө да, ден-соолугу түзүк болбой эле кайраначарлап бараткан. 27 Бул аял Ыйса тууралуу укканда,ичинен «кийимине эле колум тийсе, айыгам» деп эларасынан билинбей Анын артынан келип, кийимине колунтийгизди. 29 Кан кеткени тып басылып, аял айыкканынсезди. 30 Ошол эле убакта Ыйса да Өзүнөн күч чыкканынсезип, айланасындагы элге кайрылып: — Ким Менинкийимиме колун тийгизди? — деп сурады. 31 ШакирттериАга: — Карачы, сени канча адам туш-тушуңдан кысыптурат! А сен болсо «ким Мага колун тийгизди» дейсиң, —дешти. 32 Ыйса болсо колун тийгизген ким экенин көрүүүчүн айланасын карай берди. 33 Ошондо өзү менен эмнеболгонун билген аял коркконунан калтырап-титиреп басыпкелди да, Ыйсанын алдына жыгылып, болгон чындыктытөкпөй-чачпай айтып берди. 34 Ыйса болсо тигил аялга: —Кызым, ишенимиң сени айыктырды. Жакшы бара кой,дартыңдан сакайып кет, — деди. 35 Ыйса сөзүн бүтө электе,синагога башчысы тараптан адамдар келишип: — Кызыңызөлдү! Эмне үчүн устатты дале убара кылып жатасыз? —дешти. 36 Ыйса болсо алардын сөзүн укту, ошентсе дасинагога башчысына: — Коркпо, тек гана ишенгин, — деди.37 Анан Петир, Жакып жана анын иниси Жаканданбашкалардын бирөөнө да артынан барганга уруксатбербеди. 38 Алар синагога башчысынын үйүнө келишип,ызы-чуу түшүп ыйлап, өкүрүп жаткандардын үстүнөнчыгышты. 39 Ыйса алардын арасына кирип: — Эмнеге ызы-чуу түшүп, ыйлап жатасыңар? Кыз өлгөн жок, уктап жатат,— деди. 40 Ошондо алар Ыйсаны шылдыңдап күлүштү.
 • 109. Ыйса болсо баарын үйдөн сыртка чыгарып, өлгөн кыздыната-энеси менен үч шакиртин алып, сөөк жаткан жайгакирди. 41 Кирип, кыздын колун кармады да: — Талита,куми! — деди. Мунун котормосу: «Кызым, сага айтам,тургун!» 42 Кыз ошол замат туруп, нары-бери басабаштады. Ал он экиде болчу. Муну көргөндөр абдан таңкалышты. 43 Ыйса болсо аларга бул тууралуу эч кимге оозачпоону буйруду жана кызга жегенге бир нерсе бергиледеди.Ыйсанын Өз мекенинде четке кагылышы6:1 Ыйса ал жактан кетип, шакирттери менен биргекайрадан Өзүнүн чоңоюп өскөн шаарына келди. 2 Демалыш күнү болгондо, синагогага барып таалим беребаштады. Ошол жердеги көпчүлүк Ыйсанын таалиминукканда: — Булардын баарын бу кайдан алды? Ага кандайакылмандык берилди экен? Мындай укмуштар кантип анынколунан келип жатат? 3 Бу жыгач уста эмес беле?Мариямдын уулу, Жакып, Жосе, Жүйүт жана Ысмандардынбир тууганы го бул? Карындаштары да биздин арабыздатурушат го? — деп таң калышты. Ошентип алар Ыйсанычетке кагышты. 4 Ошондо Ыйса аларга мындай деди: —Пайгамбар бардык жерде кадыр-барктуу болсо да, өз жери,туугандары жана үй-бүлөсүнүн ичинде анын кадырыбилинбейт. 5 Ыйса ал жерден бир нече оорулууга колункоюп айыктыргандан башка эч кандай кереметтердикөрсөтө албады. 6 Алардын ишенбестигине ушунчалык таңкалды. Ошондон кийин Ыйса айлана-тегеректеги айыл-кыштактарга барып, андагыларга таалим берип жүрдү.Он эки шакиртке берилген тапшырма
 • 110. 7 Анан он эки шакиртин чакырып алып, эки-экиденкызматка жөнөтө баштады. Аларга кара күчтөрдүбашкарганга бийлик берди. 8 — Жолго жалгыз таяктанбашка эч нерсе: нан да, баштык да албагыла, белбооңорготыйын да түйбөгүлө, 9 бирок бут кийим кийгиле да, ашыккийим албагыла! — деп буйруду. 10 Дагы мындай деди: —Кайсы үй силерди кабыл алса, барган жериңерден кеткиче,ошол үйдө калгыла. 11 Эгерде кайсы бир жерде силердикабыл албаса жана сөзүңөрдү укпаса, анда ал жактан чыгыпбаратып, алардын четке кагылганынын белгиси катарыбутуңардын чаңын күбүп салгыла. 12 Ошентип алар жолгочыгышып, адамдарга ниетиңерди өзгөрткүлө деп жарсалышты. 13 Адамдардан көп жиндерди кубалап чыгышып,далай оорулууларды май менен майлап айыктырыпжүрүштү.Жакыянын өлүмү14 Мунун баары Ирод падышага жетти. Анткени бардыкжерде Ыйсанын аты чыгып кетти. Кээ бирөөлөр: «БулЖакыя чөмүлдүрүүчү, ал тирилип кетиптир, укмуштууиштерди кылып жатканынын себеби ошондон», — дешти.15 Кээ бирөөлөр болсо: «Бул Илияс пайгамбар!» — дешсе,дагы бирөөлөр: «Бул байыркы пайгамбарларга окшогондагы бир пайгамбар!» — дешти. 16 Ирод муну укканда:«Бул мен башын алдырган Жакыя! Ал тирилип кеткентурбайбы!» — деди. 17 Жакыяны Ирод өзү киши жиберипкарматып, камакка алдырткан. Ирод иниси Филиптин аялыИродияга үйлөнүп алган. Жакыяны ал ошол аялы үчүнтүрмөгө отургузган. 18 Анткени Жакыя Иродго: «Иниңдинаялын алып алганың туура эмес!» — деген. 19 Ошондон
 • 111. улам Иродия Жакыяны өлтүргүсү келип, кекенип, бироканысын ишке ашыра алган эмес. 20 Анткени ИродЖакыянын адил жана ыйык адам экенин билип,коркконунан аны коргоп жүргөн. Айткан сөздөрүнө ардайым тынчсызданып жүрсө да, аны укканды жакшыкөргөн. 21 Акыры Иродиянын күнү тууган учур келди. БулИроддун туулган күнүндө болду. Ал ак сарайда иштегенөзүнүн бардык чоңдорун, аскербашыларын жана Галилеяаймагын башкарган адамдарды чакырды. 22 Иродиянынкызы келип, бийлеп, Ирод менен анын жанында олтурганконоктордун купулуна толду. Ошондо падыша кызга: —Менден каалаганыңды сура, сурооңду орундатам! — деди.23 — Каалаганыңды берем, керек болсопадышачылыгымдын жарымын сурасаң да берем! — депант кылды. 24 Кыз барып энесинен: — Эмне сурайын? —дегенде, энеси: — Жакыя чөмүлдүрүүчүнүн башын, —деди. 25 Кыз дароо падышага чуркап барып: — Мага Жакыячөмүлдүрүүчүнүн башын азыр табакка салып, алдырыпкелишиңизди каалайм! — деп талап кылды. 26 Кыздынөтүнүчү падышаны абдан кайгыртты. Бирок коноктордуналдында берген анты үчүн ага жок деп айткысы келбеди. 27Ошондуктан бир желдетин жиберип, Жакыянын башынкесип келүүнү буюрду. Желдет түрмөгө барып, Жакыянынбашын алды да, 28 табакка салып келип, кызга берди. Кызболсо энесине берди. 29 Бул окуяны уккан Жакыяныншакирттери келип, анын сөөгүн алышты да, көргө алыпбарып коюшту.Ыйсанын беш миң кишини тойгузушу
 • 112. 30 Жиберилген элчилер кайтып келишип, Ыйсага барыштыда, эмне кылып, эмнени окуткандарын төкпөй-чачпай айтыпберишти. 31 Келип-кетип жаткан элдин көптүгүнөн, Ыйсаменен Анын шакирттеринин тамактанып алганга да чолосутийбей жаткан. Ошондуктан Ыйса шакирттерине: —Өзүбүзчө ээнирээк жерге барып, бир аз эс алып алалы, —деди. 32 Ошентип алар өздөрү жалгыз кайыкка олтурушуп,ээн жерге жөнөштү. 33 Көп адамдар алардын баратканжагын көрүп, ким экенин таанып калышты. Анан бардыкшаарлардан жөө-жалаңдап чыгып, алар бараткан жергеалардан мурда чуркап жетишти. 34 Ыйса кайыктантүшкөндө, топураган элди көрүп, аларга боору ооруду.Анткени алар койчусу жок койлорго окшош эле. Ыйса ошолжерде көп нерселерди айтып, аларга таалим бере баштады.35 Кеч кирип бараткандыктан шакирттери келип: — Булжер ээн, убакыт болсо кеч болуп кетти. 36 Элди коё бер,айланадагы айыл-кыштактарга барып, жегенге бирдемесатып алышсын, — дешти. 37 Ыйса болсо: — Жегенгебирдемени силер бергиле, — деди. Шакирттери: — Биздибарып, эки жүз күмүш теңгежумшап, буларга нан сатыпкелгиле дегени турасыңбы? — дешти. 38 Ыйса: — Канчананыңар бар? Барып, карап келгилечи, — деди. Алар барыпкарап келишип: — Беш нан, эки балык бар экен, — дешти.39 Ошондо Ыйса аларга элдин баарын көк чөптүн үстүнөтоп-топко бөлүп олтургузууну буйруду. 40 Эл катар-катарболуп, жүз-жүз, элүү-элүүдөн топко бөлүнүп олтурушту. 41Анан Ыйса жанагы беш нан менен эки балыкты алып,асманды карап Кудайга шүкүрчүлүк келтирип, нандысындырды да, элге таратсын үчүн шакирттерине берди. Экибалыкты да баарына бөлүп берди. 42 Баары жеп, тоюшту. 43Анан нан менен балыктын арткан үзүмдөрүн жыйнашканда,
 • 113. он эки себет толду. 44 Жеген эркектердин эсеби бешмиңдей эле.Ыйсанын суу үстү менен басышы45 Ыйса элди таратып жатып, ошол эле убакта шакирттериндароо кайыкка салып, көлдүн аркы өйүзүндөгү БейтсайдагаӨзүнөн мурда барсын үчүн жөнөтүп жиберди. 46 Элдитараткан соң, сыйынуу үчүн тоого чыкты. 47 Кеч кирип,кайык көлдүн ортосуна барып калганда, Ал Өзү жалгызжерде турган. 48 Ошондо шакирттеринин толкундар мененалышып, жандалбастап жаткандарын көрдү. Анткени шамалалардын бет маңдайынан согуп, калак шилтеш кыйын болуптурган. Анан таң азанда шакирттерине суу үстү мененбасып келип, жандап өтө берейин деди. 49 Ошондошакирттери көрүп калышты да, Аны арбак экен деп ойлоп,бакырып жиберишти. 50 Аны көргөндө, баарынын эсичыкты. Ыйса ошол замат аларга: — Коркпогула, бул Менэлемин, — деп сүйлөй баштады. 51 Анан аларга кошулупкайыкка түштү. Шамал ошол замат тып басылды.Шакирттери ушунчалык таң калып, ооздору ачылды, 52анткени акыл-сезимдери тунарып калгандыктан, нан мененболгон кереметтин маанисин түшүнүшкөн эмес эле.Генисареттеги оорулуулардын сакайышы53 Алар көлдүн аркы бетине сүзүп өтүп, Генисарет жеринежетишти да кайыкты жээкке байлашты. 54 Кайыктантүшөрү менен жергиликтүү эл Ыйсаны дароо тааныйкоюшуп, 55 бүткүл аймакты аралай жүгүрүп өтүшүп, Анынкайда экенин угушкан жерге оорулууларды төшөктөрүменен көтөрүп алпкеле башташты. 56 Ыйса кайда барбасын:
 • 114. айыл-кыштактарга болобу, шаарларга болобу, адамдароорулууларын базар болчу жерлерге жаткырып коюшуп,«алар жок дегенде киймиңиздин этегине колун тийгизсеболобу» деп суранып жатышты. Ал эми колун тийгизгендерболсо айыгып кетип жатышты.Ата-бабалардын салты7:1 Фарисейлер менен Иерусалимден келген динмугалимдери Ыйсанын жанына жыйналышты. 2 Ыйсаныншакирттеринин кээ бири арам колу менен, тагыраакайтканда, колдорун жуубай нан жеп жатканын көрүштү. 3Анткени фарисейлер башка иудейлердин баары сыяктуу элеколдорун улуулардан калган салтка ылайык жуумайынтамак жешпейт. 4 Ошондой эле базардан келгендижуумайынча ооздоруна алышпайт. Мындан башка дагытабактарды, чайнектерди, идиштерди, керебеттерди жууп-тазаламай деген, өздөрү кабыл алышкан толгон-токойсалттары бар. 5 Ошондуктан фарисейлер менен динмугалимдери Ыйсага: — Эмне үчүн шакирттериңулуулардан калган салтты бузуп жатышат? Алар кол жуурасмисин сактабай эле нан жешет экен, — дешти. 6 Ыйсааларга мындай жооп берди: — Эки жүздүүлөр, Ышая силержөнүндө туура пайгамбарчылык кылып, жазып кеткен:«Тили менен Мени сыйлап жатса да, Дили менен бул элМенден алыс бейм. 7 Адам салтын Меники деп окутуп,Мага келип табынганы пайдасыз». 8 Силер Кудайдыносуяттарынан баш тартып, адамдардын салттарынкармайсыңар. 9 Ыйса дагы мындай деди: — Өзүңөрдүнсалттарыңарды карманыш үчүн Кудайдын осуяттарынанбаш тартканыңар жакшыбы? 10 Муса мындай деген эмеспи:
 • 115. «Ата-энеңди сыйла»жана «Атасын же энесин сөккөн адамөлүм жазасына тартылсын!» 11 А силер болсо: «Эгер киматасы же энесине: "силерге бере турган нерсемдин баарын‘корбан’, башкача айтканда, ‘Кудайга багыштадым’" десе,12 анда ал атасы же энеси үчүн эч нерсе кылбай эле койсоболот» деп, 13 элге үйрөткөн ушул салтыңар мененКудайдын сөзүн жоюп салдыңар. Буга окшогон дагы башкакөп нерселериңер толуп жатат.Адамды арам кылган эмне?14 Анан Ыйса элди чакырып алып, дагы мындай деди: —Мага кулак салып, түшүнүп алгыла! 15 Адамды анын ичинесырттан кирген нерсе эмес, ичинен чыккан нерсе арамкылат. 17 Ыйса көпчүлүктөн бөлүнүп, үйгө киргенде,шакирттери Ал айткан сөздүн маанисин сурашты. 18 —Чындап эле силер да али түшүнө элексиңерби? — дедиЫйса аларга. — Адамдын ичине сырттан кирген бир данерсе аны арам кыла албайт. 19 Анткени ал адамдынжүрөгүнө эмес, курсагына кирет да, сыртка чыгып кетет.(Ыйса муну менен бардык тамак адал дегиси келген.) 20Адамды ичинен чыккан нерсе арам кылат, — деп уланттыЫйса сөзүн, 21 — анткени ичтен, адамдын жүрөгүнөн арамой, бузукулук, уурулук, адам өлтүрүүчүлүк, 22 ойноштук,ач көздүк, кара ниеттик, алдамчылык, кумарлануучулук,көрө албастык, уу сөздөр, текебердик, акмакчылык чыгат.23 Ушул жамандыктын баары ичтен чыгып, адамды арамкылат.Чет элдик аялдын ишеними
 • 116. 24 Ыйса ал жактан чыгып, Тир аймагы жакка жөнөдү. Ошолжерден бир үйгө кирип, турган жерин бирөөлөр билишинкаалабады. Бирок баары бир жашырына алган жок. 25Анткени кара күчкө чалдыккан кызы бар бир аял Ыйсажөнүндө угары менен жетип келип, Анын бутуна жыгылды.26 Бул аял эврей эмес, сирофиникиялык болчу. Ал Ыйсаданкызынын ичиндеги жинди кууп беришин сураныпжалбарды. 27 Ыйса болсо ага: — Кой, адегенде балдардынкурсагы тойсун, алардын нанын иттерге ыргыткан жакшыэмес, — деди. 28 — Ооба таксырым, — деди аял, — бирокиттер деле балдардын дасторконунан түшкөн күкүмдөрдүжейт эмеспи? 29 Ошондо Ыйса ага: — Ушул сөзүң үчүнбара бер, жин кызыңдан чыгып кетти, — деди. 30 Аял үйүнөкелип, кызынын төшөктө жатканын жана жиндин чыгыпкеткенин көрдү.Дүлөйдүн айыгышы31 Ыйса Тир аймагынан чыгып, Сидон шаарынан өтүп,Оншаар турган жерди аралап, Галилея көлүнө жөнөдү. 32Аңгыча кимдир бирөөлөр жакшы сүйлөй албаган, кулагы датакыр укпаган кишини алып келишип, Ыйсадан ага колункоюп, айыктыруусун сурап жалбарышты. 33 Ыйса аныэлден өзүнчө бөлүп барып, эки кулагына сөөмөйлөрүнтыкты. Анан сөөмөйүнө түкүрүп, тигинин тилине тийгизди.34 Андан соң, асманга карап, терең дем алды да оорулууга:— Эффата! (мааниси: ачыл!), — деди. 35 Ошол заматдүлөйдүн кулагы ачылып, тилге келди да кадимкидейсүйлөй баштады. 36 Анан Ыйса элге бул тууралуу эч кимгеооз ачпоону буюрду. Бирок канчалык тыюу салган сайын,ошончолук кайра күчөшүп кеп кылышты. 37 Айран таң
 • 117. калган эл: — Ал кылгандын баары жакшы экен: ал тургайдүлөйлөрдү уктуруп, дудуктарды сүйлөтүп жатат! —дешти.Ыйсанын төрт миң кишини тойгузушу8:1 Ошол күндөрдүн биринде кайрадан абдан көп элчогулуп, жегенге тамак табылбады. Ыйса шакирттеринчакырып алып: 2 — Элге боорум ооруп атат, үч күндөн берижанымда, жегенге эч нерселери жок. 3 Эгерде ушул бойдонүйлөрүнө таратып жиберсем, жолдо шайы ооп калат,анткени арасында алыстан келгендери да бар, — деди. 4Шакирттери: — Мынча элди тойгуза турган нанды бул ээнталаадан ким таба алат? — дешти. 5 Ыйса: — Канчананыңар бар? — деди. Алар: — Жети, — деп жоопберишти. 6 Ошондо Ыйса элди жерге отургузгула депбуйруду. Анан жети нанды алып, Кудайга шүкүрчүлүккелтирип, сындырды да элге таратуу үчүн шакирттеринеберди. Шакирттери болсо элге таратышты. 7 Алардын дагыбир аз кичине балыктары бар эле. Ыйса шүкүрчүлүккелтирип, аларды да таратууну буйруду. 8 Баары жеп,тоюшту. Нандын арткан үзүмдөрүн жыйнашканда, жетисебет болду. 9 Жегендердин эсеби болсо төрт миңдей кишиэле. Анан Ыйса аларды үйлөрүнө коё берип, 10 дароошакирттери менен бирге кайыкка олтуруп, Далманутаймагына келди.Фарисейлердин жышаан талап кылышы11 Кээ бир фарисейлер Ыйсага келишип, Аны менен талашабашташты. Ыйсаны сынашып, асмандан бир жышаан-белгикөрсөт деп талап кылышты. 12 Ыйса терең үшкүрүнүп алды
 • 118. да: — Бул адамдар эмне үчүн Менден жышаан-белги талапкылышат? Силерге бир чындыкты айтып коёюн: бул муунгаэч кандай белги берилбейт! — деди. 13 Анан алардыкалтырып, кайрадан кайыкка олтурду да, көлдүн наркыөйүзүнө кетип калды.Фарисейлер менен садукейлердин таалими тууралуу14 Кайыкта бир эле нан бар болуп чыкты, анткени алар наналганды унутуп калышкан экен. 15 Ыйса шакирттерине: —Абайлагыла, фарисейлер менен Ироддун ачыткысынан сакболгула! — деди. 16 Алар өз ара: «Биз нан албаганыбызүчүн айтып жатат го», — дешти. 17 Ыйса муну билип,аларга: — Эмнеге нан ала келбептирбиз деп жатасыңар?Кылгандарымды дале түшүнгөн жоксуңарбы? Алардынмаанисин биле элексиңерби? Дале көкүрөгүңөр көрбү? 18Көзүңөр туруп, көрө албай жатасыңарбы? Кулагыңар туруп,уга албай жатасыңарбы? Эсиңерде жокпу: 19 Мен бешнанды беш миң кишиге сындырып бергенимде, силерчогулткан калдыктары канча себет болду эле? — деди.Шакирттери: — Он эки, — дешти. 20 Ыйса: — Төрт миңкишиге жети нанды сындырып бергенимде, арткандарыканча себет болду эле? — деди. Алар: — Жети, — дешти. 21Ошондо Ыйса аларга: — Дале түшүнө элексиңерби? —деди.Бейтсайдадагы сокурдун айыгышы22 Бейтсайдага келишкенде, Ыйсага бир сокурду алыпкелишип, ага колун тийгизип, айыктырып коюусун сураныпжалбарышты. 23 Ыйса аны колунан алып, айылдынсыртына жетелеп чыкты. Анан анын көзүнө түкүрүп туруп,
 • 119. колун үстүнө койду да: — Бирдеме көрүп жатасыңбы? —деди. 24 Сокур киши көз тигиле карап: — Адамдарды көрүптурам. Алар басып жүргөн дарактарга окшош, — деди. 25Ыйса кайрадан колун анын көзүнө койду. Ошондо ал көзтигиле карады да, бул жолу айыгып, баарын ачык көрүпкалды. 26 Ошондо Ыйса: — Айылга кирбе! — деп аныүйүнө жиберди.Ыйсанын Машаяк экендиги27 Анан Ыйса шакирттерин ээрчитип, Филип Кесария дегеншаардын жанындагы айылдарга жөнөдү. Жолдошакирттеринен: — Эл Мени ким деп эсептешет? — депсурады. 28 — Кээ бир адамдар Жакыя чөмүлдүрүүчү деп,кээ бири Илияс пайгамбар деп, а кээси башкапайгамбарлардын бири деп жатышат, — дешти шакирттери.29 — А силерчи, силер Мени ким деп эсептейсиңер? —деди Ыйса. Петир: — Сен — Машаяксың! — деп жоопберди. 30 Ошондо Ыйса аларга: — Менин ким экенимди эчкимге айтпагыла! — деп катуу эскертти.Ыйса Өзүнүн азап тартып өлөрүн алдын ала айтат31 Анан Адам Уулу көп азап чегип, эл башчылары, жогоркудинкызматчылар жана дин мугалимдери тарабынан четкекагыларын, анан өлтүрүлүп, үчүнчү күнү кайра тирилүүгөтийиш экендигин айтып, шакирттерин окута баштады. 32Ал муну аларга ачык айтты. Ошондо Петир Аны четкечакырып алып, каршы болуп баштады. 33 Ыйса болсобурулуп, шакирттерин карады да Петирге: — ЖоголМенден шайтан, себеби сен Кудайдын эмес, пенденин оюнойлоп жатасың! — деп аны урушуп койду. 34 Анан эл
 • 120. менен шакирттерин чакырып алып мындай деди: — Кимде-ким Мени ээрчигиси келсе, өз кызыкчылыктарынан баштартсын да, өз айкаш жыгачын көтөрүп, жанын берүүгөдаяр болуп, артыман түшсүн. 35 Анткени ким өз жанынсактайм десе, аны жоготот, ал эми ким жанын Мен үчүнжана Жакшы Кабарым үчүн берсе, ал ага кайрадан ээ болот.36 Бүт дүйнөгө ээ болуп, бирок жанын жоготкондон адамгане пайда? 37 Же кандай баа менен адам баласы жанынсактап кала алат? 38 Кимде-ким мына бул бузулган,күнөөкөр муундун алдында Менден жана Менинсөздөрүмдөн баш тартса, анда Адам Уулу да Атасынынкудурети менен ыйык периштелеринин коштоосунда көктөнкелгенде, андан баш тартат. 9:1 Ыйса аларга дагы мындай деди: «Силерге бирчындыкты айтып коёюн: ушул жерде тургандардын кээбирлери күч-кудурети менен келген КудайПадышачылыгын көрмөйүнчө, көз жумбайт».Тоодогу кубулуш2 Ушундан алты күн өткөндө, Ыйса Петирди, Жакыптыжана Жаканды башкалардан бөлүп алып, бир бийик тоогоалып чыкты. Анан алардын көз алдында Ыйсанын кебетесиөзгөрүп кетти. 3 Кийимдери аппак болуп жаркырап,дүйнөдө эч ким агарта албагандай түскө айланды. 4 АнанИлияс менен Муса пайда болуп, Ыйса менен маек курушту.5 Ошондо Петир Ыйсага мындай деди: — Устат, бул жердеболгонубуз кандай жакшы! Үч алачык тигели: бирин сага,бирин Мусага, дагы бирин Илияска. 6 Ал эмне дегенин өзүда түшүнгөн эмес, анткени баары коркуп турушкан. 7 Ананбир булут пайда болуп, аларга көлөкөсүн түшүрүп, булут
 • 121. ичинен: «Бул Менин сүйүктүү Уулум Ыйса, Аны уккула»,— деген үн чыкты. 8 Алар айланасын карай калышса,жанында Ыйсадан башка эч ким жок экен. 9 Тоодон түшүпкеле жатышканда, Ыйса: «Адам Уулу өлүп, кайратирилгенге чейин көргөнүңөрдү эч кимге айтпагыла!» —деп буйруду. 10 Алар бул сөздү унутушпай, бири биринен:«Өлгөндөрдөн тирилет дегени эмнеси?» — деп сурашты. 11Анан Ыйсадан сурашты: — Эмне үчүн дин мугалимдери«Машаяк келерден мурун Илияс келиши керек» дешет? 12Ыйса: — Туура, алды менен Илияс келип, баарын ордунакелтирет. Ошондой эле Адам Уулу да, Ыйык Жазуулардаайтылгандай, көп азап чегип, жек көрүндү болууга тийишэмес беле? 13 Бирок Мен силерге айтам: Илияс чын элекелди жана ага Ыйык Жазууларда жазылгандай, өз оюнакелгендерин жасашты, — деп жооп берди.Жин даарыган баланын айыгышы14 Ыйсалар калган шакирттердин жанына басып келишип,аларды тегеректеп турган көптөгөн элди жана алар мененталашып-тартышып жаткан дин мугалимдерин көрүштү. 15Аны көрөрү менен элдин баары катуу таңданышты. Ананалдынан тосо чуркап чыгып, Аны менен саламдашышты. 16Ыйса алардан: — Эмне тууралуу талашып жатасыңар? —деп сурады. 17 Элдин ичинен бирөө Ага: — Устат, мен сагажин уруп, дудук кылган уулумду алып келдим эле. 18 Жиникармаганда эле боюн жерге уруп, оозунан көбүгү чыгып,тишин кычыратып, тырышып жатып калат. Шакирттериңенжинин кубалап чыгаргыла деп сурансам, колдорунан келбейкойду, — деп үн катты. 19 Ошондо Ыйса: — Эй, ишенимижок эл! Качанга чейин араңарда болуп, силерге чыдаар
 • 122. экем? Баланы алып келгиле бери! — деди. 20 Алар баланыЫйсанын алдына алып келишти. Жин Ыйсаны көрөрүменен баланы калчылдатып кирди. Ал жерге кулап, оозунанкөбүгү чыгып, ары-бери тоголонуп жатты. 21 Ыйса анынатасынан: — Уулуң качантан бери мындай? — деп сурады.— Бала кезинен бери, — деди атасы, 22 — жин аны өлтүрүүүчүн далай ирет от менен сууга салды. Эгерде колуңузданкелсе, бизге ырайым кылып, жардам берегөрүңүз! 23 —Эгер колумдан келсеби? — деди Ыйса ага. — Ким ишенсе,ага баарын жасай алам. 24 Баланын атасы ошол замат: —Ишенем! Дагы катуураак ишенгенге жардам кыла көр! —деп боздоп жиберди. 25 Элдин агып келип жатканын көрүп,Ыйса кара күчкө: — Дудук жана дүлөй кылчу жин, Менсага катуу буйрук кыламын: чыгып кет да, экинчикирбегин! — деди. 26 Жин ачуу чаңырып, баланы катуукалчылдатып, анан чыгып кетти. Бала өлүктөй болуп жатыпкалгандыктан баары: «Өлдү!» — деп жатышты. 27 БирокЫйса аны колунан алып, турууга жардамдашты эле, алтурду. 28 Ыйса үйгө киргенде, шакирттери Андан өзүнчө:— Эмне үчүн биз аны кубалап чыга албадык? — депсурашты. 29 Ыйса: — Аны сыйынуу менен гана куупчыгарууга болот! — деп жооп берди.Ыйса Өз өлүмү тууралуу дагы бир ирет айтат30 Ыйса шакирттери менен ал жактан чыгып, Галилеяаймагын аралап өтүп баратты. Ал Өзүнүн кайда экенин эчким билбөөсүн каалады. 31 Анткени шакирттерине: «АдамУулу кишилердин колуна түшөт, Аны өлтүрүшөт, ананүчүнчү күнү Ал кайра тирилет», — деп айткан болчу. 32
 • 123. Бирок алар бул сөздөрдү түшүнүшкөн эмес, сураганданболсо коркушкан.Кимдин жолу улуу?33 Алар Капарноомго келишти. Үйгө киришкенде, Ыйсаалардан: «Жолдо эмнени талаштыңар?» — деп сурады. 34Шакирттери үндөшпөдү, анткени алар жолдо арабызданкимибиздин жолубуз улуу деп талашкан эле. 35 Ыйсаолтурду да, он эки шакиртин чакырып алып, мындай деди:— Ким биринчи болууну кааласа, баарынын акыркысыжана баарынын кызматчысы болсун. 36 Анан бир кичинебаланы алып, алардын ортосуна тургузуп койду. Анан аныкучактап: 37 — Ким ушундай балдардын бирин Мен үчүнкабыл алса, Мени кабыл алганы, ал эми ким Мени кабылалса, Мени эмес, Мени Жибергенди кабыл алганы, — деди.Ким бизге каршы болбосо, ал биз тарапта38 Ошондо Жакан: — Устат, сенин ысмыңды оозанып,адамдардан жиндерин кууп чыгарып жүргөн бирөөнү көрүп,ал биз менен жүрбөгөндүктөн ага тыюу салдык, — деди. 39Ыйса болсо мындай деди: — Ага тыюу салбагыла. Менинатыман укмуштарды жасагандын бирөө да дароо эле Менжөнүндө жаман сөз айта албайт. 40 Ким бизге каршыболбосо, ал биз тарапта. 41 Силерге бир чындыкты айтыпкоёюн: ким силерге «булар Машаякка караштуулар» деп,Мен үчүн бир чыны суу берсе, ал сөзсүз өз сыйлыгын алат.Азгырыктар42 Ал эми кимде-ким Мага ишенген мына булкичинекейлердин бирин азгырып, күнөөгө батырса, ал үчүн
 • 124. мойнуна тегирмендин ташы байланып, деңизгеыргытылганы оң болмок. 43 Эгерде колуң сени күнөөгөазгырып жатса, аны кыя чап! Эки колуң менен тозоктунөчпөс отуна кеткениңден көрө, майып болуп бейишкечыкканың жакшы. 45 Эгерде сени бутуң күнөөгө азгырыпжатса, аны кыя чап! Эки бутуң менен тозоктун өчпөс отунаыргытылгандан көрө, чолок болуп бейишке чыкканыңжакшы. 47 Эгерде сени көзүң күнөөгө азгырып жатса, андааны чукуп сал! Эки көзүң соо тозокко ыргытылгандан көрө,бир көзүң менен бейишке чыкканың жакшы. 48 Ал жактааларды жеген курттар эч качан өлүшпөйт жана алардыкуйкалаган от эч качан өчпөйт. 49 Кудайга тартуу кылынганнерселер туз менен тазаланган сыяктуу бардыгыңар азапотунан өтөсүңөр. 50 Туз — жакшы нерсе! Эгер ал даамынжоготсо, аны кантип калыбына келтиресиң? Жан-дүйнөңөрдө «туз» болсун жана өз ара ынтымактуужашагыла.Ажырашуу маселеси10:1 Ыйса ал жактан чыгып, Иудея аймагына келди да,Иордан дарыясынан өттү. Кайрадан көп эл чогулду жана Аладатынча аларга таалим берди. 2 Ошондо фарисейлер биркынтык табуу ниетинде Ыйсага келишип: — Эркек аялынкоё берсе боло береби? — деп сурашты. 3 — Муса силергеэмне деген осуят калтырды эле? — деди Ыйса аларга жоопберип. 4 — Муса ажырашуу катын жазып берип, аялын коёбергенге уруксат кылган,— дешти алар. 5 Ошондо Ыйсааларга: — Бул осуятты ал силерге тоң моюндугуңарданулам жазган. 6 Бирок Кудай башында адамдарды аял-эркеккылып жараткан. 7 «Ошол себептүү эркек ата-энесинен
 • 125. бөлүнүп, аялы менен кошулат да, 8 экөө бир денеболушат».Ушундайча алар эми экөө эмес, бирөө. 9 Демек,Кудай кошконду адам ажыратпасын, — деди. 10 Үйгөкиришкенде, шакирттери Ыйсадан бул тууралуу кайрасурашты. 11 Ыйса аларга: — Аялын коё берип, башкагаүйлөнгөн адам аялынын көзүнө чөп салган болот. 12 Эгераялы күйөөсүнөн кетип, башкага тийсе, ал да ойноштуккылган болот, — деп жооп берди.Ыйсанын балдарга батасын бериши13 Колун коюп батасын берсин деп, эл Ыйсага жашбалдарды алып келди. Шакирттери болсо алып келгендердижемелеп, уруша башташты. 14 Муну көргөндө, Ыйсаачууланып мындай деди: — Балдар Мага келе берсин,алардын жолун тоспогула! Себеби Кудай Падышачылыгыошондойлордуку! 15 Силерге бир чындыкты айтып коёюн:Кудай Падышачылыгын баладай кабыл албаган адам ага эчкачан кире албайт. 16 Анан балдарды кучагына алды да,аларга колун коюп, батасын берди.Бай адам17 Ыйса жолго чыкканда, бир киши жүгүрүп келип, алдыначөгөлөп: — О, жакшы устат! Түбөлүк өмүргө ээ болуу үчүнэмне кылышым керек? — деп сурады. 18 Ыйса болсо агаминтип жооп берди: — Эмне үчүн Мени жакшы депжатасың? Бир Кудайдан башка эч ким жакшы эмес. 19«Киши өлтүрбө, ойноштук кылба, уурдаба, жалган күбөболбо, алдап эч нерсе тартып алба, ата-энеңди сыйла»дегеносуяттарды билесиң да. 20 — Устат, — деди ал, — мунунбаарын жаштайыман сактап келатам. 21 Ыйса ага карап
 • 126. туруп, мээрим менен: — Сага дагы бир нерсе жетпейт: барда, колуңдагы дүнүйөңдүн баарын сатып, түшкөн акчаныбей-бечараларга таратып бер, ошондо байлыгың көктөболот. Анан кел да, Мени ээрчи, — деди. 22 Муну укканда,жанагы киши кабагы бүркөлүп, кайгыга баткан бойдонжолуна түштү, анткени ал абдан бай эле. 23 Ыйсаайланасын кыдырата карап, шакирттерине: — БайлардынКудай Падышачылыгына кириши кандай кыйын! — деди.24 Анын айткандарына шакирттери таң калышты. Ыйсаболсо сөзүн улантты: — Балдарым, КудайПадышачылыгына кирүү кандай кыйын! 25 Бай адамдынКудай Падышачылыгына киргенинен көрө, төөнүн ийнекөзүнөн өтүшү оңой. 26 Шакирттери андан бетер таңкалышып, өз ара: — Анда түбөлүк өмүргө ким ээ боло алат?— дешти. 27 Ыйса аларга карап: — Адамдын колунанкелбегени менен, Кудайдын колунан келет. Кудай баарынжасай алат, — деди. 28 Ошондо Петир Ыйсага: — Мына,биз баарын таштап салып, сени ээрчип жүрөбүз, — деди. —29 Силерге бир чындыкты айтып коёюн, — деди Ыйсааларга, — Мен үчүн жана Жакшы Кабар үчүн үйлөрүн жеэркек же кыз бир туугандарын же ата-энесин же балдарынже менчик талаасын таштап чыккандын баарына азыр, ушулубакта, жүз эсе көп үй, бир тууган, эне, бала жана жер кайраберилет, куугунтукка да алынат, ал эми келечекте болсоалар түбөлүк өмүргө ээ болушат. 31 Азыр биринчи болупжүргөндөрдүн көбү акыркы болушат, ал эми азыракыркылардан болуп жүргөндөрдүн көбү биринчи болушат.Ыйсанын Өз өлүмү тууралуу үчүнчү ирет айтышы
 • 127. 32 Ыйса шакирттери менен Иерусалимге кетчү жолдобаратты. Ал таң калып келатышкан шакирттеринин алдындаэле. Ал эми алардын артындагылар коркуп келатышкан.Ыйса кайрадан он эки шакиртин жанына чакырып алып,Өзүн алдыда эмне күтүп тургандыгын айтты. 33 — Мына,— деди Ал, — биз азыр Иерусалимге чыгып баратабыз.Адам Уулун жогорку динкызматчылар менен динмугалимдеринин колуна кармап беришет. Алар Аны өлүмжазасына кесишип, башка улуттагылардын колунатапшырышат. 34 Башка улуттагылар Аны кордошуп, бетинетүкүрүшүп, сабашып, акырында өлтүрүшөт. Бирок Алүчүнчү күнү кайра тирилет.Жакып менен Жакандын өтүнүчү35 Ошондо Зебедейдин балдары Жакып менен Жакан басыпкелишип: — Устат, биздин суранычыбызды аткарышыңдыкаалар элек, — дешти. 36 Ыйса: — Силерге эмнени аткарыпберишимди каалайсыңар? — деди. 37 Алар: — Мынданкийин салтанаттуу улуулугуңа ээ болгон кезде, бирибиздиоң, бирибизди сол жагыңа олтура тургандай кыл, — дешти.38 — Силер эмнени сурап жатканыңарды билбейсиңер, —деди Ыйса ошондо. — Силер чындап эле Мен иче турганазап чөйчөгүнөн ичип, Мен өтө турган чөмүлүүдөн өтөаласыңарбы? 39 — Ооба, — деп жооп беришти алар. — Мениче турган азап чөйчөгүнөн ичесиңер, Мен өтө турганчөмүлүүдөн силер да өтөсүңөр, — деди Ыйса, 40 — бирокоң же сол жагыма олтургузуу Менин колумда эмес, алмурдатан кимге даярдалган болсо, ошого берилет. 41Буларды укканда, Жакып менен Жаканга калган оншакирттин кыжыры кайнады. 42 Ошондо Ыйса
 • 128. шакирттерин чакырып алып, мындай деди: — Бу дүйнөдөгүэлдердин өкүмдарлары өз элине үстөмдүк кылып, төрөлөрүкүч менен бийлик жүргүзөрүн билесиңер. 43 Бирок силердемындай болбосун, тескерисинче, араңардан ким чоң болгусукелсе, силердин кызматчыңар болсун. 44 Ким биринчиболгусу келсе, баарыңарга кул болсун. 45 Анткени АдамУулу бирөөлөрдү Өзүнө кызмат кылдырыш үчүн эмес,бирөөлөргө Өзү кызмат кылып, Өз жанын көп адамдардынкүнөөсү үчүн кун катары берүүгө келген.Бартимей сокурдун айыгышы46 Анан Иерихонго келишти. Ыйса шакирттери мененкөптөгөн элдин коштоосунда Иерихондон чыгыпбаратканда, Тимейдин уулу сокур Бартимей жол боюндакайыр сурап олтурган эле. 47 Өтүп бараткандын назареттикЫйса экенин кулагы чалып калып: — Оо, Дөөттүн УулуЫйса, мага ырайым кыла көр! — деп кыйкыра баштады. 48Көп адамдар ага «унчукпа» деп тыюу салышты. Бартимейболсо ого бетер үнүн бийик чыгарып: — Оо, Дөөттүн Уулу,мага ырайым кыла көр! — деп кыйкырды. 49 Ыйса токтодуда: — Аны бери чакыргыла! — деди. Алар сокурдучакырышып: — Коркпо, тур, сени чакырып жатат, —дешти. 50 Бартимей чапанын силкип таштап, ордунаныргып тура калды да Ыйсага келди. 51 Ыйса: — Сага эмнекылышымды каалайсың? — деди. — Устатым, — дедисокур, — көзүм ачылса экен! 52 — Бара бер, — деди Ыйса,— ишенимиң сени айыктырды. Ошол замат сокурдун көзүкөрүп калды. Анан ал жолго чыгып, Ыйсанын артынанээрчип жөнөдү.Ыйсанын салтанаттуу түрдө Иерусалимге кириши
 • 129. 11:1 Алар Иерусалимге жакындап, Зайтун тоосунунжанындагы Бейтфаге жана Бейтани айылдарына келишти.Ошерден Ыйса эки шакиртин жөнөтүп жатып, 2 аларга: —Мынабу маңдайдагы айылга баргыла. Ага кирериңер мененэч ким мине элек такай байланып турганын көрөсүңөр. Анычечип алып, жетелеп келгиле. 3 Эгер бирөө: «Эмне кылыпжатасыңар?» — десе, «Эгебизге керек болуп жатат. Ал мунукайра дароо эле берип жиберет», деп жооп бергиле, — деди.4 Шакирттери барып, такайдын көчөдө, эшиктин түбүндөбайланып турганын көрүштү. Аны чечип жатышканда, 5ошол жерде тургандардын арасынан бирөөлөр: — Эмнегеэшекти чечип жатасыңар? — деп сурашты. 6 ШакирттерЫйса үйрөткөндөй жооп беришкенде, аларды коё беришти.7 Алар эшекти алып келип, кийимдерин үстүнө жапканданкийин, Ыйса ага минди. 8 Көп адамдар кийимдерин жолготөшөп жатышса, дагы башкалары талаадагы дарактардынбутактарын кесип келип, төшөп жатышты. 9 Ал эмиЫйсанын алды-артында бараткандар: — Осанна! Эгебиздинатынан келатканды Кудай жалгасын! 10 Дөөт атабыздынкеле жаткан падышалыгын Кудай жалгасын! КөктөгүКудайга осанна!— деп кыйкыра башташты. 11 ЫйсаИерусалимге кирип, ийбадатканага барды да, баарын карапчыкты. Анан кеч кирип калгандыктан шаардан чыгып, онэки шакирти менен Бейтаниге келди.Каргышка калган анжир дарагы12 Кийинки күнү, Бейтаниден келатышканда, Ыйса ачкаболгонун сезди. 13 Тээ алыстан жалбырактуу анжирдарагын көрүп, жемиши бар бекен деп жакын басып барды.Бирок келип жалбырактардан башка эч нерсе таппады,
 • 130. анткени анжирдин убагы али келе элек болчу. 14 Ыйсаошол даракка: — Ылайым, мындан ары эч ким жемишиңдижебесин! — деди. Шакирттери болсо муну угушту.Ийбадатканадагы соодагерлерди кубалап чыгуу15 Ошону менен Иерусалимге жетишти. Ыйсаийбадаткананын короосуна келип, андан соодагерлердикууп чыга баштады. Акча алмаштыргандардын үстөлдөрүнкөңтөрүп, көгүчкөн сатып олтургандардын отургучтарыноодарып салды. 16 Эч кимге кандайдыр бир буюмдуийбадаткананын короосу аркылуу алып өтүүгө уруксатбербеди. 17 Анан аларга: — Ыйык Жазууда жазылган:«Менин үйүм бардык элдердин сыйынуучу үйү деп аталатурган болот!»* Силер болсо аны каракчылардын үңкүрүнөайландырып жибериптирсиңер!— деп таалим айтты. 18Муну жогорку динкызматчылар менен дин мугалимдериугуп калышты да, Ыйсанын көзүн тазалоо амалын издейбашташты. Себеби бүт эл Анын таалимдерине таң калыпжаткандыктан, Андан коркушту. 19 Кеч киргенде, Ыйсашакирттери менен шаардан чыгып кетти.Анжир дарагынын мисалы20 Кийинки күнү эртең менен эрте шакирттери баягы анжирдарагынын жанынан өтүп баратышып анын тамыры мененкуурап калганын көрүштү. 21 Мурдагы окуя Петирдинэсине түшүп: — Устат, карачы, сен каргап салган анжирдарагы кагайып калыптыр! — деди. 22 Ошондо Ыйсааларга: — Кудайга ишенгиле. 23 Силерге бир чындыктыайтып коёюн, эгер ким мына бул тоого: «Ордуңан жыл да,деңизге кула!» деп ичинен шектенбей, айтканындай
 • 131. болоруна ишенсе, анын айтканы аткарылат. 24 Силергеайтып коёюн: сыйынганыңарда эмне сурасаңар да, аныалганыңарга ишенгиле, ошондо сураганыңарды аласыңар.25 Ошондой эле сыйынып турганыңарда асмандагы Атаңаркаталарыңарды кечирсин үчүн силер да башкаларгакандайдыр бир нааразычылыгыңар болсо, кечиргиле, —деди. 26Ыйсанын бийлиги тууралуу суроо27 Алар кайрадан Иерусалимге келишти. Ыйсаийбадаткананын короосунда жүргөндө, Ага жогоркудинкызматчылар, дин мугалимдери жана эл башчыларыбасып келишип: 28 — Сен буларды кайсы бийлигиң мененкылып жатасың? Мындай бийликти сага ким берди? — депсурашты. 29 Ыйса аларга мындай жооп берди: — Мен дасиздерге бир суроо берейин, жооп берсеңиздер, анан Мен дакайсы бийлик менен кылып жатканымды айтам. 30Айтыңыздарчы, Жакыя чөмүлдүрүү расмисин өткөрүүбийлигин кимден алды эле: Кудайданбы же адамдарданбы?31 Ошондо тигилер: — Эгер Кудайдан десек, анда «эмнегеага ишенбедиңиздер?» дейт дешип, өз ара акылдашакетишти. 32 Элден коркконунан «адамдардан» деп да айтаалышпады, анткени баары Жакыяны пайгамбар депэсептешчү. 33 Анан Ыйсага: — Билбейбиз, — деп жоопберишти. Ыйса да аларга: — Анда Мен да силерге кайсыбийлик менен кылып жатканымды айтпайм, — деди.Жүзүмзардагы ижарачылар тууралуу ибарат12:1 Ыйса аларга ибарат менен сүйлөй баштады: — Биркиши болуптур. Ал жүзүм тигип, айланасын коргондойт.
 • 132. Жүзүм ширесин сыгып алгыдай чуңкур казып, кароолмунара курат. Анан жүзүмүн багбандарга ижарага берип,өзү бир жакка кетет. 2 Жүзүм тере турган маал келгенде,жемишинен алып келгиле деп ижарачыларга бир кулунжөнөтөт. 3 Ижарачылар болсо кулду кармап алып, сабап,куру кол кайтарып жиберишет. 4 Ошондо ал кайрадан дагыбашка кулун жиберет. Ижарачылар болсо бу кулдун башынжарып, кордоп туруп кайтарып жиберишет. 5 Ал дагы биркулун жөнөтөт. Ижарачылар аны да өлтүрүшөт. Башкакулдарын жөнөткөндө да, аларды же сабап, же өлтүрүпсалышат. 6 Акыры жанындай көргөн уулу калып, ошонужибериш керек болот. Ошондо «уулумдан ийменишээр»деп, аларга уулун жөнөтөт. 7 Ижарачылар болсо өз ара:«Бул мураскор, жүргүлө, өлтүрөлү, ошондо мурасы бизгекалат!» — дешет да, 8 аны кармап алып, өлтүрүшүп,жүзүмдүн сыртына ыргытып салышат. 9 Эми жүзүмдүнээси эмне кылат? Келип, ижарачыларды өлтүрүп, жүзүмдүбашкаларга берет. 10 «Куруучулар жаратпай, Таштап салганташ эле, Пайдубалдын негизи Болуп калды ал эми. 11 Бизтаң калган бул ишти Өзү кылды Эгебиз»деген сөздү ЫйыкЖазуудан эч качан окуган жок белеңер? 12 Ошондо булибараттын алар тууралуу айтылганын түшүнүштү да,Ыйсаны кармамак болушту, бирок элден коркуп, Аныкалтырып кетип калышты.Салык төлөө маселеси13 Ыйсаны сөзүнөн кынтык таап айыптоо максатында элбашчылары тарабынан жиберилген бир нече фарисейлерменен Ироддун жолун жолдоочулар 14 келишти. АларЫйсага: — Устат, сиздин чынчыл экениңизди билебиз.
 • 133. Бирөөгө жагынууга аракет кылбайсыз. Эч кимдин жүзүнөкарабай, адамдарга Кудайдын акыйкат жолун окутасыз! Римпадышасына салык төлөгөн болобу же болбойбу? Бизсалыкты беришибиз керекпи же бербешибиз керекпи? —дешти. 15 Ыйса алардын эки жүздүүлүгүн билип: — ЭмнегеМени сынап жатасыңар? Бир теңге алып келгилечи,көрөйүн! — деди. 16 Алар алып келишти. — Анынбетиндеги сүрөт менен жазуу кимдики экен? — деп сурадыЫйса алардан. — Падышаныкы, — дешти алар. 17 Ыйса: —Анда падышаныкын падышага, Кудайдыкын Кудайгабергиле, — деди. Ошондо алар Ыйсага таң калышты.Өлгөндөрдүн кайра тирилүүсү жөнүндө суроо18 Ошондо өлгөндөр кайра тирилбейт деп ишенишкенсадукей тобундагы адамдар келип, Ыйсага суроо беришти.19 — Устат, Муса: «Эгер бирөө дүйнөдөн өтүп, артындааялы эле калып, тукум калбаса, анда анын аялын инисиалып, агасынын тукумун уласын», — деп жазып кеткен. 20Жети бир тууган бар эле. Эң улуусу аял алып, бала көрбөйөлдү. 21 Аялын экинчи иниси алып, ал да баласыз өтүпкетти. Анан үчүнчүсү да ошондой болду. 22 Ошентипжетинчисине чейин, баары ушундай каза болушту. Эңаягында аял да көз жумду. 23 Эми кыяматта кайратирилишкенде, аял кимисиники болот? Анткени баары теңага үйлөнүп чыгышпадыбы. 24 Ыйса аларга мындай жоопберди: — Ыйык Жазууларды да, Кудайдын кудуретин дабилбегендиктен жаңылып жүрөсүңөр силер, чынбы? 25Анткени адамдар өлүмдөн тирилгенде, аял да алышпайт,күйөөгө да чыгышпайт, алар асмандагы периштелерсыяктуу болушат. 26 Ал эми өлгөндөрдүн кайра тирилери
 • 134. тууралуу Мусанын китебинин күйүп турган бадал тууралуубабынан окуган эмес белеңер? Ал жерде Кудай Мусага:«Мен Ыбрайымдын Кудайымын, Ыскактын Кудайымынжана Жакыптын Кудайымын»,— деген. 27 Кудайөлүктөрдүн эмес, тирүүлөрдүн Кудайы! Силер катуужаңылып жүрөсүңөр.Улуу осуят28 Ошол жерде дин мугалимдеринин бири бул талаштыугуп турган. Ал Ыйсанын аларга жакшы жооп бергенинкөрдү да, басып келип: — Тоораттагы эң биринчи осуяткайсы? — деп сурады. 29 Ыйса ага: — Бардык осуяттардынэң биринчиси: «Ук, Ысрайыл, Эгебиз, биздин Кудайыбыз —жалгыз Эге. 30 Ошондуктан Аны чын жүрөктөн, бүткүл жандүйнөң менен, бардык акыл-оюң менен, бар күч-кубатыңменен сүй!» 31 Экинчиси бул: «Башкаларды өзүңдүсүйгөндөй сүй»Ушул экөөнөн чоң осуят жок, — деп жоопберди. 32 — Жакшы, устат, — деди дин мугалими, —«Кудай жалгыз жана андан башка жок, 33 Аны бүткүл аң-сезимиң, түшүнүгүң жана бүт күч-кудуретиң менен сүйүшкерек жана башкаларды өзүңдөй сүйүү бардык өрттөлүүчүкурмандыктар менен тартуулардан маанилүүрөөк» депчындыкты айттыңыз. 34 Ыйса анын абдан жөндүү жоопбергенин көрүп: — Сиз Кудай Падышачылыгынан алысэмес экенсиз, — деди. Ушундан соң, эч ким батынып, Агасуроо бере албады.Машаяк тууралуу суроо35 Ийбадаткананын короосунда таалим берип жатып, Ыйсамындай деп сурады: — Эмне үчүн дин мугалимдери
 • 135. Машаякты Дөөттүн тукуму дешет? 36 Ыйык Рух аркылууДөөт өзү: «Жараткан Эге Эгеме деди мындай: Кастарыңдыбут алдыңа жыкканымча, Олтура тур, сыйлуу жер — оңжагымда»,— деген. 37 Демек, Дөөт өзү Машаякты Эгем депжатса, кандайча Ал кайра Дөөттүн тукуму болот? Көпадамдар Анын сөзүн кубануу менен угушту.Дин мугалимдеринен сак болгула38 Ыйса дагы мындай деп таалим берди: — Узун чапанкийип алып жайкала басканды, базарларда элдин эпилдепсаламдашып турганын, 39 синагогаларда алдыңкыорундарда, аш-тойлордо төрдө олтурганды жакшы көргөндин мугалимдеринен сак болгула! 40 Жесирлердин үй-жайын тартып алып, атайын элге көрүнүш үчүн узаккасыйынган ошолор. Алардын жазасы өтө оор болот.Жесир аялдын зекети41 Ыйса ийбадаткананын зекет сала турган үкөгүнүнмаңдайында элдин акча салып жатканын байкап олтурду.Көпчүлүк байлар көп-көптөн салып жатышты. 42 Ал эмиколунда жок бир жесир аял келди да, эки тыйынын салды.43 Ошондо Ыйса шакирттерин чакырып алып: — Силергебир чындыкты айтып коёюн: мына бул колунда жок жесираял баарынан көп салды! 44 Анткени баары өздөрүнөнартканын салышса, бул аял өзү жакыр болуп туруп, колундаболгонун бүт салып берди, — деди.Ийбадаткананын кыйрашы тууралуу13:1 Ыйса ийбадаткананын короосунан чыгып баратканда,шакирттеринин бири ага: — Устат, карачы, бу не деген
 • 136. таштар, не деген имараттар! — деди. 2 Ыйса ага: — Сенушул заңгыраган имараттарды көрүп турасыңбы? Ташүстүндө таш калбай, мунун баары талкаланат, — деди.Акыр заман алдындагы кыйынчылык, куугунтуктар3 Ыйса ийбадаткананын тушундагы Зайтун тоосундаолтурганда Петир, Жакып, Жакан жана Идрис Анданөзүнчө минтип сурашты: 4 — Айтчы, бул качан болот?Ушунун баары ишке ашар алдында кандай жышаан болот?— дешти. 5 Ыйса аларга мындай деди: — Сак болгула,бирөө силерди алдап кетпесин! 6 Анткени көп адамдарМенин атымды жамынып келип: «Машаяк менмин!» дешетда, далай адамды алдап кетишет. 7 Жакын жерлердегисогуштардын үнүн жана алыс жерлердеги согуштартууралуу имиш-имиштерди угасыңар. Бирок коркуп,үрөйүңөр учпасын! Андайлар болушу керек, бирок булакыр заман келди дегенди билдирбейт. 8 Бир эл башка элгекаршы, бир мамлекет башка мамлекетке каршы согушат.Жер-жерлерде жер титиреп, ачарчылыктар болот! Толгообашталгандагы азаптар сыяктуу, мунун баары боло турганазаптардын башталышышы гана. 9 Силер болсо өзүңөргөсак болгула! Силерди сотко беришип, синагогалардасабашат. Мага ишенгениңер үчүн өкүмдарлар мененпадышалардын алдында суракка алынасыңар жана аларгаМен жөнүндө айтасыңар. 10 Акыр заман болордон мурда,бардык элдерге Жакшы Кабар жетиши керек. 11 Силердисоттоо үчүн кармап, алып жөнөшкөндө, эмнени айтабыз депалдын ала түйшүк тарпагыла, ошол саатта Кудайдан эмнеберилсе, ошону айткыла! Анткени силер эмес, Ыйык Рухсүйлөйт. 12 Бир туугандар бири бирин, атасы өз баласын
 • 137. өлүмгө салып бере турган болот. Балдары өз ата-энелеринекаршы чыгышып, аларды өлүмгө салып беришет. 13 Менүчүн баарына жек көрүндү болосуңар. Бирок ким аягыначейин чыдаса, куткарылат.Улуу алаамат14 Жийиркеничтүү арам нерсенин касиеттүү ийбадатканадатурганын көргөнүңөрдө(муну окуп жаткан адам өзүтүшүнүп алсын), Иудеядагылар тоолорго качсын, 15 кимүйдүн төбөсүндө турса, бир нерсесин алам деп үйүнөкирбесин, 16 ким талаада жүрсө, кийимин алам деп артынакайтпасын. 17 Ошол күндөрү кош бойлуулар менен балаэмизгендердин шору. 18 Бул окуялар кыш убагына тушкелбесе экен деп сыйынгыла. 19 Анткени ошол күндөрдөКудай ааламды жараткандан ушул убакка чейин болупкөрбөгөн алаамат болот. Мындай алаамат келечекте даболбойт! 20 Эгер Жараткан Эге ошол күндөрдүкыскартпаса, анда бир да жан аман калбас эле. БирокЖараткан Эге Өзү тандап алган адамдары үчүн ошолкүндөрдү кыскартып койгон. 21 Ошондо силерге бирөө:«Машаяк бул жакта», же «тигил жакта» десе, ишенбегиле.22 Анткени жалган машаяктар менен жалган пайгамбарларчыгат. Алар, эгер мүмкүн болсо, Кудай тандап алганадамдарды да алдап кетүү үчүн жышаандар мененкереметтерди көрсөтүшөт. 23 Силер болсо абайлагыла! Менсилерге баарын алдын ала айттым.Адам Уулунун келиши24 Ошол алаамат күндөрдөн кийин «Күндүн бети карарып,Ай калат төкпөй өз нурун. 25 Көктөн кулап жылдыздар
 • 138. Асмандагы күчтөр да Түгөл келет кыймылга». 26 Ошондоулуу кудурет жана шаң-салтанат менен булуттарды аралапкеле жаткан Адам Уулункөрүшөт. 27 Анан Алпериштелерди жиберип, алар төгөрөктүн төрт бурчунанКудай тандап алган адамдарды чогултушат.Анжир дарагынан алынган мисал28 Анжир дарагынан сабак алгыла. Анын бутактарыжумшарып, жалбырагы чыга баштаганда, жай жакындапкалганын билесиңер. 29 Анын сыңары, ушул окуялардынбашталганын көргөнүңөрдө, кыяматтынбосогодо турганынбилгиле. 30 Силерге бир чындыкты айтып коёюн: мунунбаары ушул муундун тушунда болуп өтөт. 31 Асман-жержок болот, бирок Менин сөздөрүм кала берет.Ыйсанын келер убагын Кудай гана билет32 Ал кайсы күнү, кайсы саатта келерин Атабыздан башкаэч ким билбейт. Ал убак асмандагы периштелерге да, алтургай Уулуна да белгисиз. 33 Ошондуктан абайлагыла, сакболгула! Анткени ал убакыт качан келерин билбейсиңер. 34Бул үйүн таштап алыс сапарга чыгарда кулдарына бийликберип, алардын ар бирине тиешелүү иш тапшырып,кароолчусуна сак болууну буйруп кеткен киши сыяктууболот. 35 Ошондуктан сергек болгула! Анткени үй Ээсининкачан келерин билбейсиңер. Ал кечинде, же түнжарымында, же таң эрте короз кыйкырганда, же күнчыкканда келип калышы мүмкүн. 36 Күтпөгөн саатта келип,уктап жатканыңарда үстүңөрдөн чыкпасын! 37 Силергеайтып жатканымды баарына айтам: сак болгула!
 • 139. Ыйсага каршы бүтүм14:1 Куткарылуу жана Калама майрамына эки күн калганэле. Жогорку динкызматчылар менен дин мугалимдериЫйсаны куулук менен кармап өлтүрүүнүн жолун издешти.Бирок алар: 2 — Эл ичинде дүрбөлөң болбосун үчүн, мунумайрам убагында кылбайлы, — дешти.Бейтанидеги Ыйсага көрсөтүлгөн урмат3 Ыйса Бейтаниде пес оорулуу Ысмандын үйүндөдасторкондун жанында жамбаштап жатканда, нард дегенөсүмдүктөн жасалган, таза, кымбат баалуу атыр майкуюлган идишин көтөрүп, бир аял келди да, идиштисындырып, атырды Ыйсанын башына куйду. 4 Ошондоүйдө отургандардын кээ биринин кыжыры кайнап, бирибирине: — Атырды эмне мынча бекер ысырап кылды? 5Эмне үчүн бул майды үч жүз күмүш теңгеге сатып, түшкөнакчаны жакырларга таратып берген жок, — дешти.Ошентип алар аялды катуу сынга алышты. 6 Ыйса болсомындай деди: — Бул аялды жайына койгула! Эмнеге аныкыжалат кылып жатасыңар? Ал Мен үчүн жакшы ишжасады. 7 Жакырлар ар дайым жаныңарда болот. Каалаганубагыңарда аларга жакшылык кыла бересиңер. А Мендайыма эле жаныңарда болбойм. 8 Бул аял колунанкелгенин жасады: май куюу салтын аткарып, денемди көргөкоюуга даярдады. 9 Силерге бир чындыкты айтып коёюн:ушул Жакшы Кабар бүт дүйнөнүн кай жеринде жарыяланса,бул аялды эскерүү иретинде анын кылган иши тууралуу даайтылат.Жүйүттүн чыккынчылыгы
 • 140. 10 «Он экинин» бири — Жүйүт Искариот Ыйсаны кармапберүү ниети менен жогорку динкызматчыларга барды. 11Алар болсо анын айтканын укканда сүйүнүп кетишип, акчаубада кылышты. Ошентип ал Ыйсаны кармап бергенгеоңтойлуу учурду издей баштады.Куткарылуу майрамына арналган тамак12 Калама майрамынын биринчи күнү — Куткарылуумайрамына карата бир козуну курмандыкка чалышчу.Ошондо шакирттери Ыйсага: — Сага Куткарылуумайрамынын тамагын кай жерге барып даярдашыбыздыкаалайсың? — дешти. 13 Ошондо Ыйса эки шакиртинжиберип жатып, аларга мындай деди: — Шаарга баргыла,анан алдыңардан бир кумара суу көтөрүп бараткан адамжолугат. Аны ээрчип баскыла да, 14 ал кирген үйдүнээсине: устатыбыз сага жиберип, «шакирттерим мененчогуу Куткарылуу майрамынын тамагын жей турган бөлмөкайсы» деп сурап жатат дегиле. 15 Ал силерге үстүнкүкабаттагы төшөктөр салынып, конокко даярдалган чоңбөлмөнү көргөзөт. Тамакты ошол жерге даярдагыла. 16Шакирттери шаарга келгенде, баары Ыйса айткандай болдуанан майрам тамагын ошол жерге даярдашты. 17 Кечкиргенде, он эки шакиртин ээрчитип Ыйса да келди. 18Анан жамбаштай жатып, тамак ичип жатышканда, Ыйса: —Силерге бир чындыкты айтып коёюн, араңардан бирөөМени сатып кетет; ал азыр Мени менен бирге тамактаныпжатат, — деди. 19 Шакирттери бу сөзгө капа болуп,биринин артынан бири: — Мен эмеспи? — дей башташты.20 — Ал Мени менен чогуу бир табакка колун салган он экишакиртимдин бири, — деди Ыйса аларга. 21 — Не болсо да,
 • 141. Адам Уулу Ыйык Жазууда Өзү тууралуу алдын алажазылган жол менен баратат, бирок Аны сатып кеткенадамдын шору. Ал адам туулбай туна чөксө, өзүнө жакшыболмок!Акыркы кечки тамак22 Алар тамак ичип жатышканда, Ыйса нанды алып,Кудайга шүкүрчүлүк келтирип, сындырды да,шакирттерине таратып берип жатып: — Алгыла, жегиле,бул Менин денем, — деди. 23 Анан чөйчөктү алып, Кудайгашүкүрчүлүк келтирип, аларга берди. Баары андан ичишти.24 Анан Ыйса аларга мындай деди: — Бул көп адамдар үчүнтөгүлүп, алар менен Кудайдын ортосундагы жаңыкелишимди бекитүүчү Менин каным. 25 Силерге бирчындыкты айтып коёюн: мындан ары, КудайПадышачылыгында жаңы шарап иче турган күнгө чейин эчкандай жүзүм шарап ичпейм. 26 Анан алар Кудайды мактооырын ырдашты да, Зайтун тоосуна жөнөштү.Ыйса Петирдин Аны тааныбайм дээрин алдын ала айтат27 Ошондо Ыйса аларга мындай деди: — Баарыңар Мениташтап кетесиңер, анткени Ыйык Жазууда: «Койчусун урупөлтүрөм, анан койлору чачырап кетет»деп айтылган. 28 Абирок Мен кайра тирилген соң, силерден мурун Галилеягабарам. 29 Ошондо Петир Ыйсага: — Сени баары таштапкетсе да, мен таштабайм! — деди. 30 Ыйса ага: — Сага бирчындыкты айтып коёюн: ушул түнү короз эки иреткыйкыргыча, Мени тааныбайм деп үч жолу айтасың, —деди. 31 Петир болсо айтканынан кайтпай: — Сени менен
 • 142. бирге өлүшүм керек болсо да, сени тааныбайм деп айтпайм,— деди. Шакирттеринин баары тең ушундай дешти.Гетсеман багындагы сыйынуу32 Ушундан соң, алар Гетсеман деген жерге келишти. АнанЫйса шакирттерине: — Мен сыйынып келгенче, ушулжерде олтура тургула, — деди. 33 Анан Өзү менен кошоПетирди, Жакыпты жана Жаканды алып кетти да, тереңкайгыга батып, кыйнала баштады. 34 — Жаным өлгүдөйкыйналып турат, — деди Ал, — ушул жерде калып, уктабайтура тургулачы. 35 Анан бир аз ары жакка басып барып,жерге жыгылды да, эгер мүмкүн болсо, ушу алдыда турганазаптын Ага тийбей өтүп кетишин суранып сыйынды. 36 —Ата, о Атаке, — деди Ал, — Сенин колуңдан баары келет.Ушул азапты Мага тийгизбей өткөрүп жиберчи. Бирок...Менин эмес, Сенин каалаганыңдай болсун! 37 Кайра келип,үч шакиртинин уктап жатканын көрдү да, Петирге: —Ысман! Уктап жатасыңбы! Бир саат уктабай олтураалбадыңбы? 38 Шайтанга азгырылып кетпес үчүнуктабагыла, сыйынгыла! Себеби жакшылык кылгандыкаалайсыңар, бирок алыңар аз, — деди. 39 Анан кайра арыбарып, дагы баягы сөздөрдү айтып сыйынды. 40 Кайракелип, шакирттеринин дагы уктап жатканын көрдү. Алараябай чарчагандан уктап калышкан эле. Ошондуктан эмнедеп жооп беришти билишпеди. 41 Анан үчүнчү жолукелгенде, мындай деди: — Эх, дале уктап, эс алыпжатасыңарбы! Болду! Мына, Адам Уулу күнөөкөрлөрдүнколуна кармалып берилчү убакыт келди! 42 Тургула,кеттик. Тигине, Мени кармап бере турган киши да келипкалды.
 • 143. Ыйсанын кармалышы43 Ыйса сөзүн аяктай электе, «он экинин» бири — Жүйүткелип калды. Жанында жогорку динкызматчылар, динмугалимдери жана эл башчылары жиберген, кылыч, токмокменен куралданган жоон топ эл бар эле. 44 Ыйсаны кармапбере турган киши аларга: «Кимдин бетинен өөп учурашсам,силер издеген киши ошол. Кармагыла да, өтө сактык мененалып кеткиле», — деп белги берген болчу. 45 Анан дарооЫйсага басып келип: — Устат! — деди да, бетинен өптү. 46Ошондо тигилер Ыйсага кол салып, Аны кармашты. 47Ошерде тургандардын бири канжарын сууруп алып, башкыдинкызматчынын кулунун кулагын шылый чапты. 48Ошондо Ыйса: — Мени кармаш үчүн каракчыга каршыаттангансып кылыч, токмок менен куралданыпчыгыпсыңар. 49 Күн сайын силер менен кошоийбадаткананын короосунда болуп, таалим берипжүргөнүмдө кармаган жок элеңер. Бирок эмне болсо даЫйык Жазуулардагы сөз аткарылсын, — деди. 50 Ошондошакирттеринин баары Аны таштап, качып кетишти. 51Жылаңач этине кездеме оронгон бир жаш улан Ыйсанынартынан баратты. Жоокерлер аны шап кармай калганда, 52ал оронгон кездемесин таштай салып, качып кетти.Жогорку кеңештин алдында53 Ошентип Ыйсаны башкы динкызматчынын алдына алыпкелишти. Бардык жогорку динкызматчылар, эл башчыларыжана дин мугалимдери ошол жерге чогулушту. 54 Петиралыстан Ыйсаны акмалап келип, башкы динкызматчынынкороосуна чейин барды. Ал жерден сакчылар менен биргеотуруп, отко жылынды. 55 Жогорку динкызматчылар менен
 • 144. жогорку кеңештин бардык мүчөлөрү болсо Ыйсаны өлүмжазасына тартуу үчүн жалган күбө издеп, бирок табаалышпады. 56 Жалган күбөгө өткөндөр көп болсо да,алардын айткандары бири бирине туура келбеди. 57Ошондо бир нече киши орундарынан туруп, Ыйсага мындайдеген жалаа жабышты: 58 — Биз мунун: «Мен мына буладам жасаган ийбадаткананы бузуп, үч күндөн кийин адамжасабаган башкасын тургузамын» дегенин укканбыз. 59Алардын мындай дегени да бири бириникине дал келбеди.60 Ошондо башкы динкызматчы ортого чыгып, Ыйсага: —Булардын сен жөнүндө айткандарына берер жообуң жокпу?— деди. 61 Ыйса болсо үндөгөн да, бир нерсе деп жоопберген да жок. Ошондо башкы динкызматчы Ыйсадан: —Ыйык Кудайдын уулу Машаяк сенсиңби? — деп сурады. 62— Менмин, — деди Ыйса ага жооп берип, — Силер АдамУулунун Кудуреттин оң жагында олтурганын жанаасмандагы булуттардын үстүндө келатканын көрөсүңөр. 63Ошондо башкы динкызматчы кийимин айрып жиберип: —Бизге дагы кандай күбөлөр керек? 64 Мунун Кудайга акаратайтканын баарыңар уктуңар! Буга эмне дейсиңер? — деди.Жыйналгандардын баары бир ооздон Аны өлүмгө татыктуудеп чечим чыгарышты. 65 Кээ бири Ыйсанын бетинетүкүрүшүп, көзүн жаап, жаакка чаап: — Кана, ким урду,айтчы! — дей башташты. Сакчылар да Аны беткекойгулашты.Петирдин «Ыйсаны тааныбайм» деп үч жолу айтышы66 Петир төмөн жакта, короодо турганда, башкыдинкызматчынын малай кыздарынын бири келип, 67 оттунжанында жылынып турган Петирди көрдү да, ага тигиле
 • 145. тиктеп: — Сен да назареттик Ыйса менен бирге жүрчүсүң!— деди. 68 Петир болсо: — Эмне деп жатканыңды билбеймда, түшүнбөйм да! — деп макул болбоду. Анан жолдунжанындагы короого чыкканда, короз кыйкырды. 69 Малайкыз аны кайрадан көрүп, ошол жерде тургандарга: — Булошолордун бирөөсү, — деп айта баштады. 70 Петир дагымакул болгон жок. Бир аздан кийин ошол жерде тургандарПетирге: — Сен чын эле ошолордун бирисиң, анткенигалилеялыксың, — дей башташты. 71 Петир болсо: —Кудай урсун, силер айтып жаткан ал кишини тааныбайм, —деп карганып-шиленип кирди. 72 Ошол замат короз экинчиирет кыйкырды. Ошондо Петир Ыйсанын: «Короз эки иреткыйкыргыча, Мени тааныбайм деп үч жолу айтасың», —деген сөзүн эстеди, да өксүп ыйлай баштады.Ыйса Пилаттын алдында15:1 Таңазанда жогорку динкызматчылар шашылыш түрдөэл башчылары, дин мугалимдери жана жогорку кеңештинбардык мүчөлөрү менен жолугуп, чечим чыгарышты да,Ыйсаны байлап алып барып Пилаттын колунатапшырышты. 2 Пилат Ыйсадан: — Иудейлердинпадышасы сенсиңби? — деп сурады. Ыйса: — Өзүңүз айтыптурасыз, — деди. 3 Жогорку динкызматчылар Ыйсага көпайыптарды тагышты. 4 Ошондуктан Пилат Ага кайрадан: —Жооп бергиң келбейби? Карачы, сага канча көп айыптарайтылууда! — деди. 5 Бирок Ыйса буга да эч жоопкайтарган жок, ошондуктан Пилат таң калды.Ыйсаны өлүмгө кыюу
 • 146. 6 Куткарылуу майрамына карата дайыма Пилат аларсураган бир кылмышкерди бошотуп берчү. 7 Ошол кездекөтөрүлүш убагында өзүнүн шериктери менен кишиөлтүргөн Барабба деген бир киши түрмөдө олтурган. 8 ЭлПилаттан адатта алар үчүн жасаган ишин талап кылып,чуулдай башташты. 9 Пилат аларга: — Силерге«иудейлердин падышасын» бошотуп беришимдикаалайсыңарбы? — деди. 10 Пилат Ыйсаны жогоркудинкызматчылар көрө албастыктан кармап бергенин абданжакшы билип туруп ушундай деди. 11 Жогоркудинкызматчылар болсо элди Бараббаны бошотуп берүүнүсуроого козутушту. 12 Пилат элге дагы бир кайрылып: —Анда силер «иудейлердин падышасы» деп атаган кишиниэмне кылышымды каалайсыңар? — деди. 13 Алар: —Айкаш жыгачка када! — деп кыйкырышты. 14 Пилаталарга: — Ал эмне жамандык кылды? — деди. Бирок алармурдагыдан да катуу ызы-чуу түшүп: — Аны айкашжыгачка кадап сал! — деп бакырышты. 15 Пилат болсо элгежагыныш үчүн аларга Бараббаны бошотуп берди, Ыйсаныболсо сабатты да, айкаш жыгачка кадап салууга буйруккылды.Ыйсанын айкаш жыгачка кадалышы16 Жоокерлер Ыйсаны акимчиликтин короосуна алыпкиришти да, бүт полкту чогултушту. 17 Анан Ыйсагакочкул кызыл чапан жабышып, тикенектен таажы жасапбашына кийгизишти да: 18 «Жашасын иудейлердинпадышасы!» — деп салам бере башташты. 19 Шылдыңдапкамыш менен башка чабышып, түкүрүшүп, чөгөлөй калып,жүгүнүп жатышты. 20 Мазактап бүтүшкөндө, үстүндөгү
 • 147. кочкул кызыл чапанды сыйрып алып, Өзүнүн кийиминкийгизишти да, айкаш жыгачка кадаганы алып жөнөштү. 21Жолдо айылдан келе жаткан Искендер менен Руптун атасы— киринеялык Ысманды жолуктурушуп, аны Ыйсанынайкаш жыгачын көтөрүп барууга мажбур кылышты. 22Ошентип Ыйсаны Голгота (мунун мааниси: «Баш сөөкжайы») деген жерге алып келишти. 23 Ал жерден Агадененин кыйналганын басуучу мүр чайыры кошулган шарапберишти. Бирок Ыйса аны ичкен жок. 24 Айкаш жыгачкакадагандар кимисине эмнеси тиер экен деп чүчү кулаккармашып, кийимдерин бөлүп жатышты. 25 Ыйсаны айкашжыгачка кадашканда, саат эртең мененки тогуздаргажакындап калган болчу. 26 Анын айыбын көрсөтүп тургантактада «Бул — иудейлердин падышасы» деген жазуу барэле. 27 Аны менен кошо дагы эки каракчыны бирин оңжагына, бирин сол жагына айкаш жыгачтарга кадапсалышты. 28 29 Өтүп бараткандар Ыйсаны кордоп,баштарын ийкегилешип: — Эй, ийбадаткананы бузуп, үчкүндө кайра тургузуучу! 30 Айкаш жыгачтан түшүп, өзүңдүкуткарбайсыңбы? — дешти. 31 Ошондой эле жогоркудинкызматчылар менен дин мугалимдери да Ыйсанымазакташып, бири бирине: — Башкаларды куткарыптыр,өзүн болсо куткара албай турат! 32 Машаяк, Ысрайылдынпадышасы имиш, айкаш жыгачтан түшсүнчү, кана, көзүбүзменен көрөлү да, биз ага ишенип калалы, — дешти. Ыйсаменен кошо кадалгандар да Аны кордоп жатышты.Ыйсанын өлүмү33 Түшкү саат он экилерде бүт жерди караңгылык басып, алсаат үчкө чейин созулду. 34 Саат үчтө Ыйса: — Элои, элои!
 • 148. Лама, сабахтани?— деп катуу үн менен боздоп жиберди.Бул сөздүн мааниси: «Кудайым ай, Кудайым! Эмне үчүнМени таштап кеттиң?» 35 Ошол жерде тургандардын кээбири муну угуп: — Карасаңар, Илиясты чакырып жатат, —дешти. 36 Бирөөсү жүгүрүп барып, соргучту сирке суугамалды да, таяктын учуна сайып алып, Ыйсанын оозунатакады. Ал эми башкалары: — Токточу, көрөлү, Илияскелип, аны айкаш жыгачтан чыгарар бекен! — дешти. 37Ыйса болсо катуу кыйкырды да, жан берди. 38Ийбадатканадагы көшөгө башынан аягына чейин экигебөлүнүп айрылды. 39 Айкаш жыгачтын маңдайында турганримдик жүз башы Ыйсанын ушундай өлүмүн көргөндө: —Бул адам чын эле Кудайдын Уулу экен, — деди. 40 Ошолжерде алыстан карап турган аялдар да бар эле. Алардынарасында магдалалык Мариям, кичүү Жакып мененЖосенин энеси Мариям жана Саломия да турган. 41 БуларЫйсага кызмат кылып, Аны Галилеядан бери ээрчипкелишкен болчу. Булардан башка да Ыйса менен биргеИерусалимге келген көптөгөн аялдар турду.Ыйсанын көргө коюлушу42 Ариматиялык Жусуп Кудай Падышачылыгын өзү дакүтүп жүргөн, жогорку кеңештин кадыр-барктуу мүчөсүболчу. Кеч кире баштаганда, ал Пилаттын алдынатартынбай кирип барды да, андан Ыйсанын сөөгүн берүүнүсурады. Ошол күн дем алыштын мурунку күнү —даярдануу күнү болчу. 44 Пилат Ыйсанын тез эле өлүпкалганын укканда, таң калды. Жүзбашыны чакырып алып:— Анын өлгөнүнө көп болдубу? — деп сурады. 45Жүзбашынын жообун уккан соң, Жусуп Ыйсанын сөөгүн
 • 149. бердиртти. 46 Жусуп ак кепин сатып алды да, сөөктү айкашжыгачтан түшүрүп, кепинге ороп, аскага оюлуп жасалганкөргө койду. Анан чоң ташты томолотуп келип, көрдүноозун бекитти. 47 Магдалалык Мариям менен Жосенинэнеси Мариям Ыйсанын сөөгүн кайда коюшканын караптурушту.Ыйсанын тирилиши16:1 Дем алыш өткөндөн кийин, магдалалык Мариям,Жакыптын энеси Мариям жана Саломия болушуп, Ыйсанынсөөгүн майлап келүү үчүн жыттуу майларды сатып алышты.2 Анан жуманын биринчи күнү таң азанда мүрзөгөжөнөштү. 3 Жолдо өз ара: — Көр оозундагы ташты бизгеким жылдырып берер экен? — деп келишти. 4 Бироккарашса, таш жылып калыптыр! Таш болсо абдан чоңболчу. 5 Көргө кирип, оң тарапта отурган ак кийимчен бируланды көрүп, үрөйлөрү учту. 6 Улан болсо: — Коркпогула!Силер айкаш жыгачка кадалган назареттик Ыйсаны издепжүрөсүңөр! Ал тирилип кетти, бул жерде жок! Анын сөөгүкоюлган жер мына. 7 Эми болсо баргыла да, шакирттеринежана Петирге муну айткыла: Ал силерден мурун Галилеягабарат. Өзү айткандай, силер Аны ошол жактан көрөсүңөр,— деди. 8 Айран таң калып, коркунучтан калтыраган аялдаркөрдөн чыгып, чуркап жөнөштү. Бул окуядан жүрөктөрүтүшүп, эч кимге эч нерсе айтышпады.Ыйсанын магдалалык Мариямга көрүнүшү9 Жуманын биринчи күнү таң азанда тирилген соң, Ыйсаичинен жети жинди кубалап чыгарган магдалалыкМариямга биринчи көрүндү. 10 Мариям Анын боздоп
 • 150. ыйлап олтурушкан шериктерине барып, көргөнүн айтыпберди. 11 Бирок алар Ыйсанын тирүү экенин жанаМариямдын Аны көргөндүгүн угушса да, ишенишкен жок.Ыйсанын эки шакиртине көрүнүшү12 Мындан соң, Ыйса айылга бара жатышкан экишакиртине башкача кейипте көрүндү. 13 Эки шакирткайтып келип, калгандарына көргөндөрүн айтып беришти,бирок аларга да ишенишпеди.Ыйсанын он бир шакиртине көрүнүшү14 Мындан кийин Ыйса тамактанып олтурушкан он биршакиртине көрүндү. Шакирттеринин өздөрү да ишенбей,Өзүнүн тирилгенин көргөндөргө да кежирленип ишенбейкоюшканы үчүн аларды урушту. 15 Анан Ыйса аларгамындай деди: — Бүт жер жүзүн кыдырып, бардыкадамдарга Жакшы Кабарды жарыя кылгыла. 16 Кимишенип, чөмүлдүрүлсө, ал куткарылат. Ал эми кимишенбесе, ал айыпталат. 17 Ишенгендерди бул жышаандаркоштойт: алар Менин атым менен жиндерди кубалашат,жаңы тилдерде сүйлөшөт, 18 жыландарды кармап алышсаже уу ичип алышса, зыян тартышпайт, оорулууларга колкоюшса, алар айыгып кетишет.Ыйсанын көккө көтөрүлүшү19 Ушул сөздөрдү айтып бүткөн соң, Эгебиз Ыйса көккөкөтөрүлүп, Кудайдын оң жагына — ардактуу орунгаолтурду. 20 Шакирттер болсо, бардык жерлерде ушулЖакшы Кабарды таратып жүрүштү. Эгебиз аларга жарболуп, айтылган сөздү кереметтүү жышаандар менен
 • 151. ырастап жатты. Аялдар Петир менен Анын шериктеринебарып, өздөрүнө айтылган сөздүн баарын кыскача айтыпберишти. Ушундан соң, Ыйса шакирттери аркылуу күнчыгыштан күн батышка чейин түбөлүк куткарылуунуныйык жана өлбөс-өчпөс кабарын таратты.Кат башы1:1 Урматтуу Теопил, арабызда болуп өткөн окуяларды көпадамдар аңгеме кылып жаза башташты. 2 Биз булокуяларды тээ башынан бери аларды өз көзү менен көрүп,күбө болгон Жакшы Кабар жарчыларынан уккан элек. 3Эми, ошол окуялардын баарын баштан-аяк кылдаттыкменен изилдеп чыккан соң, мен да сизге ырааты мененжазып жиберүүнү туура таптым. 4 Менин максатым —мурдагы сиз алган таалимдердин аныгын билдирүү.Жакыя пайгамбардын дүйнөгө келери тууралуу кабар5 Иудея аймагынын падышасы Ироддун убагындаАбыяуруусунан чыккан Закир аттуу бир динкызматчыболгон. Аялы Элизабет да Арун уруусунан эле. 6 Экөө теңКудай алдында ак жашап, Эгебиздин бардык осуят-парыздарын так аткарышчу. 7 Элизабет төрөбөгөндүктөн,алар балалуу болушкан эмес. Ал экөө улгайып да калышканэле. 8 Закир ошол кезде өз уруусунун кезеги келип,динкызматчы катары Кудайга кызмат кылып жүргөн. 9 Биркүнү динкызматчылар арасындагы салт боюнча чүчү кулаккармашканда, Закирге Эгебиздин ийбадатканасына кирип,жыттуу чайыр түтөтүү милдети тийди. 10 Ал бул милдетин
 • 152. аткарып жатканда, калың эл сыртта сыйынып турду. 11Ошондо чайыр түтөтө турган тактанын оң капталындаЭгебиздин периштеси пайда болду. 12 Аны көргөн Закирселт этип, коркуп кетти. 13 Бирок периште ага: — Закир,коркпо! Сыйынган үнүң Кудайга жетти. Аялың Элизабетсага уул төрөп берет, атын Жакыя койгун. 14 Кубанычыңкойнуңа батпай, сүйүнөсүң. Анын туулушу көп адамдардыкубанычка бөлөйт. 15 Эгебиздин алдында мартабасы бийикболот. Арак-шарапты оозуна албайт. Энесинин ичинен элеЫйык Рухка толот. 16 Ысрайыл урпактарынын көбүнөздөрүнүн Кудай Эгесине кайра алып келет. 17 Аталарынынкөңүлүн балдарына буруп, тоң моюндардын жүрөгүнжибитип, Эгебиздин келишине элди даярдаш үчүн Илияспайгамбардын күч-кудурети менен Эгебизден мурда келет,— деди. 18 — Муну мен кантип биле алам? Өзүм карыдым,кемпирим да улгайып калды, — деп сурады Закирпериштеден. 19 Периште: — Мен Кудай алдында турганЖебирейилмин. Сага ушул кабарды сүйүнчүлөш үчүнжиберилген элем. 20 Убагы келгенде, айткан сөзүматкарылат. Бирок сөзүмө ишенбей койгонуң үчүн тилденкалып, айтканым аткарылган күнгө чейин сүйлөбөйсүң, —деди. 21 Бул арада Закирди күтүп турган эл анынийбадатканада мынчалык кармалганына таң калып турушту.22 Закир эл алдына чыкканда, сүйлөй албады. Ошондо анынийбадаткананын ичиндеги ыйык бөлмөдөнаян көргөнүнтүшүнүштү. Ал кол жаңсап, сүйлөй албай, дудук болупкалды. 23 Диний милдети бүткөн соң, Закир үйүнө кайтты.24 Көп узабай эле Элизабет кош бойлуу болду. «Эл алдында"төрөбөс" деген атка калтырбай, Эгем мага назарын салды»,— деп ал беш ай бою үйүнөн чыкпады.
 • 153. Кудай жиберген Куткаруучунун дүйнөгө келери тууралуукабар26 Элизабеттин боюндагы баласы алты айлык болгондо,Кудай Жебирейил периштени Галилея аймагындагыНазарет шаарында жашаган Мариям аттуу бир кызгажиберди. 27 Ал Дөөт падышанын тукумунан чыккан Жусупдеген кишиге башы байланган эле. 28 Периште Мариямгакелип: — Амансыңбы, Кудайдын мээри түшкөн кыз! Эгебизсага жар болсун! — деди. 29 Бул сөздү укканда, Мариямабдан таң калды. «Бул кандай саламдашуу болуп кетти?» —деп ойлонуп туруп калды. 30 Ошондо периште мындайдеди: — Мариям, коркпогун, сага Кудай ырайым кылды. 31Кош бойлуу болосуң да, уул төрөйсүң. Атын Ыйса кой! 32Ал улуу инсан болуп, Кудай Тааланын Уулу аталат. КудайЭгебиз Ага бабасы Дөөттүн падышалык тактысын берет. 33Ал Ысрайыл элине түбөлүк падышалык кылып, Анынпадышачылыгына чек болбойт. 34 — Бул кандайча болот,мен али күйөөгө чыга элекмин да? — деди Мариямпериштеге. 35 — Сенин үстүңө Ыйык Рух түшөт да, сагаКудай Тааланын кудуретинин көлөкөсү тиет. Мына ошолсебептен төрөлө турган ыйык бала Кудай Уулу аталат. 36Эжең Элизабетти карачы! Адамдар аны «төрөбөс» дешчүэле, бирок ал да азыр, карыган чагында, боюна эркек балабүтүп, кош бойлуу болгонуна алты ай болуп калды. 37Себеби Кудайдын колунан келбеген эч нерсе жок, — депайтты периште. 38 Ошондо Мариям: — Мен Эгебиздинкулумун. Айтканыңыздай болсун, — деди. Анан периштекөздөн кайым болду.Мариямдын Элизабетке барышы
 • 154. 39 Ушул окуядан кийин Мариям шашылыш түрдөИудеянын тоолуу жериндеги шаарга жөнөдү. 40 Андажашаган Закирдин үйүнө кирери менен Элизабет мененучурашты. 41 Мариямдын үнүн укканда, Элизабеттинкурсагындагы бала туйлап кетти. Элизабет Ыйык Рухкатолуп, кубанганынан мындай деп кыйкырып жиберди: 42 —Сен аялдардын ичинен таалайлуусуң. Ичиңдеги балаң датаалайлуу. 43 Эгемдин энеси мага келгендей мен ким элем?44 Саламыңды укканда, ичимдеги балам сезип, туйлапжиберди. 45 Ишеними бар, бактылуу жан экенсиң. Себебисага айткан сөздөрүн Эгем сөзсүз орундатат.Мариямдын кубаныч ыры46 Мариям болсо мындай деди: — Эгемди жанымурматтайт. 47 Куткаруучум — Кудайым Абдан менисүйүнттү, 48 Назарын салып кулуна Моюн сунганым көрдү.Эми бардык урпактар, «Таалайлуу» деп аташып, Атымдыдаңазалашат. 49 Кудуреттүү Кудайым Мага чоң урматкөрсөттү. Ысмы ыйык Кудайдын, 50 Андан коркконпенделер, Укумдардан тукумга, Мээримине бөлөнөт. 51Кудурети менен Ал, Улуу иштер жасаган: Көпкөндөрдүнниетин, Чачыратып, кыйраткан. 52 Күчтүүлөрдү тактыданАл шыпырып түшүргөн. Алсыздарды көтөргөн, 53Мусаапыр, ачыккандарга Берекесин мол төккөн. Байлардыкур кол жөнөткөн. 54 Түп атабыз Ыбрайымга Жана даурпактарына Боломун деген мээримдүү, Сөздөрүн эстепубада, Кызматчысы Ысрайылга Ар дайым көмөк көрсөткөн.56 Мариям үч айдай эжесинин жанында болуп, анан үйүнөкайтты.Жакыя пайгамбардын дүйнөгө келиши
 • 155. 57 Элизабет ай-күнүнө жетип, уул төрөдү. 58 Эгебиздин агакылган бул ырайымын коңшу-колоңдору, тууган-туушкандары угуп, алар да Элизабеттин кубанычынаортоктош болушту. 59 Бир жума дегенде, алар баланысүннөткө олтургузуп, Закир деп атасынын атын коймокчуболушту. 60 Бирок энеси: — Жок, аты Жакыя болот! — депкаршы чыкты. Алар: 61 — Сенин уругуңда мындай аттуу эчким жок го, — дешти да, 62 кол жаңсап, атасынан кандай аткойгусу келерин сурашты. 63 Атасы колуна бир тактай алдыда, «ысымы Жакыя болсун» деп жазып койду. Буга баарытаң калышты. 64 Ошол эле замат Закирге тил кирип,Кудайды алкай баштады. 65 Айланада жашагандардынбаарын Кудайдын коркунучу каптап, бүтүндөй тоолууИудеяда бул окуялардын тегерегинде кеп-сөз жүрдү. 66«Бул бала ким болор экен?» — дешип, уккандардын баарыбул окуяларды эсине түйүштү. Анткени баланы кудуреттүүЭгебиз Өзү колдогону анык эле.Закирдин пайгамбарлык сөзү67 Баланын атасы Ыйык Рухка толуп, мындай деппайгамбарлык сөзүн айтты: 68 — Ысрайылдын Кудайы —Эгебизге алкыш-даңк! Анткени Ал элине Келди дагы,куткарды. 69 Өз кулунун — Дөөттүн Тукумунан жаратып,Кудуреттүү Куткаруучу Мына эми жиберди. 70 Тээмурдатан касиеттүү Пайгамбарлар аркылуу Кудай бизгеайткандай, 71 Касташкандарыбыздан Жек көргөндүнбаарынан Бизди келип куткарар. 72 Ата-бабаларыбызгаЫрайымдуу болом деп, Өз ыйык келишимин Түбөлүкунутпайм деп, 73 Бабабыз Ыбрайымга Берген антын эстеп,Ал 74 Айыгышкан жообуздун Колдорунан кутказат. Эч
 • 156. нерседен коркпостон, 75 Өмүр бою алдында Ыйык жанаадилет Болуп кызмат кылабыз. 76 Сен болсо, оо, наристем,Кудайыбыз Тааланын Пайгамбары аталып, Жараткан Өзэлинин Күнөөлөрүн кечирип Куткарарын билдирип,Эгебиздин алдынан Жол даярдап чыгасың. Өз элинекайрымдуу Жана дагы мээримдүү Кудайыбыз мына эмиБизге ичи элжиреп, Куткаруунун ак таңын Жаркырататасмандан, Караңгы менен өлүмдүн Болгондорго алдындаЧачыратат жарык-нур, Тынчтыгына алпарган Ак жолунабагыттайт. 80 Ал эми бала эрезеге жетип, эл алдыначыкканча ээн чөлдө жашады.Куткаруучу Машаяктын дүйнөгө келиши2:1 Ошол күндөрү Рим падышасы Август мамлекеттежашаган элдин баары каттоодон өтсүн деген буйрукчыгарды. 2 Бул губернатор Кирини Сирия жерин бийлептурган кездеги биринчи эл каттоо болчу. 3 Элдин баарыкатталуу үчүн өз-өз шаарларына жөнөштү. 4 Жусуп даГалилеянын Назарет шаарынан Иудеядагы Дөөт шаары —Бейтлехемге жөнөдү. Себеби ал Дөөт тукумунан эле. 5Сөйкө салынып, Жусупка башы байланган, кош бойлууМариям да бирге барды. 6 Алар шаарга келгенде, жататурган жайда орун жок болгондуктан, ай-күнү жетип турганМариям тун уулун малканада төрөп, баланы ороду да,акырга жаткырып койду.Койчулар жана периштелер8 Ошол жерде түнкүсүн талаада койлорун кайтарыпкойчулар жүрүшкөн. 9 Күтүлбөгөн жерден алардыналдында Эгебиздин периштеси пайда болуп, Эгебиздин
 • 157. улуу нуру айлананы жарык кылып жиберди. Койчулараябагандай коркуп кетишти. 10 Бирок периште аларга: —Коркпогула! Мен бүтүндөй элди сүйүнтө турган улуукубанычты кабарлап жатам: 11 Бүгүн Дөөт шаарындасилердин Куткаруучуңар дүйнөгө келди. Ал — ЭгебизМашаяк. 12 Мына бул нерсе силер үчүн жышаан болсун:силер акырда оролуу жаткан наристени көрөсүңөр, — деди.13 Аңгыча периштенин жанында дагы башка көптөгөнпериштелер пайда болушту да: 14 — Көктө Кудайга урматболсун! Жер бетинде Анын сүйгөн жандарына тынчтыкболсун! — деп Кудайды даңкташты. 15 Периштелерасманга кетишкенде, койчулар бири бирине: — Жүргүлө,Бейтлехем шаарына барып, Эгебиз бизге билдирген булжаңылыкты көрүп келели, — дешти. 16 Алар тез эле шааргакелишти да, Мариямды, Жусупту жана акырда жатканнаристени көрүштү. 17 Көрүшкөн соң, наристе жөнүндөуккандарын айтып беришти. 18 Муну уккандардын баарыкойчулардын сөзүнө таңданышты. 19 Мариям болсо баарынкөңүлүнө түйө берди. 20 Койчулар Кудайды даңктап, Агамактоо айтып, кайра кайтышты, анткени көргөндөрүнүнбаары периштенин айтканындай болуп чыккан эле.Наристеге Ыйса деген ысымдын коюлушу21 Бир жума өткөн соң, баланы сүннөткө олтургуза турганмаал келди. Ошондо бала бойго бүтөрдөн мурда периштеатап кеткендей эле атын Ыйса коюшту.Ата-энесинин Ыйсаны Кудайга табыштоосу22 Муса пайгамбардын китебинде жазылган мыйзамбоюнча алардын адалдануу мөөнөтүаяктаганда, баланы
 • 158. Эгебиздин алдына алып баруу үчүн Иерусалимге алыпкелишти. 23 Анткени Эгебиздин мыйзам китебинде: «Арбир биринчи төрөлгөн эркек бала Эгебиздики!»— депжазылган. 24 Алар Эгебиздин мыйзамы боюнча экибактекти же көгүчкөндүн эки балапанын курмандык үчүналып келүүгө милдеттүү эле. 25 Ошол убакта ИерусалимдеШемон аттуу адам жашаган. Ал Ысрайыл элинин азаттыккачыгар мезгилин күтүп жүргөн адил, такыбаа, КудайдынЫйык Руху даарыган киши болчу. 26 Ыйык Рух ага:«Жараткан Эгенин Машаягын көргүчө өлбөйсүң» — депалдын ала айткан эле. 27 Ошол күнү ал Ыйык Рухтунжетегинде ийбадатканага келген. Тоораттагы мыйзамдакөрсөтүлгөндөй, баланы Кудайга табыштоо расмисинаткаруу үчүн ата-энеси Ыйсаны алып келгенде, 28 Шемоннаристени колуна алды да, Кудайга алкыш айтып, мындайдеди: 29 — Оо, Эгем, Өзүң мурда айткандай, Кулуң эмитынчтык менен көз жумсун. 30 Бүт элдерге даярдаганкуткарууңду, Башка элдердин көзүн ачар нуруңду, Өзэлиңдин, Ысрайылдын сыймыгын Эми мына көрдү менинкөздөрүм. 33 Наристе тууралуу айтылган бул сөздөргө ата-энеси таң калды. 34 Шемон аларга батасын берди да,Мариямга: — Бул бала Ысрайылдагы көптөгөн адамдардынкулап калышына жана өйдө көтөрүлүүсүнө себепкер болот.Жашыруун сырларды ачыкка чыгаруучу талаш-тартыштардын белгиси болот. 35 Өзүңдүн да жүрөгүңөканжар сайылат, — деп айтты. 36 Ашыр уруусунан чыкканПануилдин кызы Анна аттуу пайгамбар аял да ошол жердежүргөн. Ал күйөөсү менен болгону жети жыл бирге жашап,анан жесир калган эле. 37 Сексен төрт жаштагы бул аялкиши орозо кармап, сыйынып, күнү-түнү Кудайга табынып,ийбадатканадан чыкчу эмес. 38 Ал Ыйсага басып келип,
 • 159. Кудайыбызды алкыштады да, Иерусалимдин боштондуккачыгар күнүн күтүп жүргөндөрдүн баарына наристе балажөнүндө айта баштады. 39 Жусуп менен Мариям Эгебиздинмыйзамындагы парыздардын баарын аткарып бүтүшүп,Галилеядагы өз шаарына кайтышты. 40 Бала болсоКудайдын берекелүү батасына маарып, акылга толуп, чоңоёберди.Ыйса Атасынын үйүндө41 Ыйсанын ата-энеси жыл сайын Куткарылуу майрамынаИерусалимге келип турушчу. 42 Ыйса он эки жашкачыкканда, алар адаттагыдай эле Иерусалимге майрамдаганыкелишти. 43 Майрам бүтүп, үйүнө кайтып баратышканда,Ыйса Иерусалимде калып калды. Ата-энеси муну билбей, 44башка жолоочулар менен жүрсө керек деп ойлошту. Биркүндүк жолду басып өтүшкөндөн кийин, Аны туугандарыменен тааныштарынын арасынан карашып, 45 таппаган соң,кайра Иерусалимге издеп келишти. 46 Үч күн өткөндө,устаттардын кебин тыңшап, суроо берип, ийбадаткананынкороосунда олтурган жеринен табышты. 47 Ыйсаныуккандар Анын зээндүүлүгүнө жана айткан жоопторуна таңкалып олтурушкан экен. 48 Ата-энеси да Ыйсаны көргөндөтаң калышты, бирок энеси Ага: — Балам, бул эмнекылганың?! Мына, атаң экөөбүздүн шорубуз катып, Сенииздеп, барбаган жерибиз калбады! — деди. 49 Ыйса аларга:— Мени издөөнүн эмне кереги бар эле? Атамдын үйүндөболушум керек экенин билген эмес белеңер? — деп жоопберди. 50 Бирок Жусуп менен Мариям Анын сөзүнүнмаанисин түшүнүшкөн жок. 51 Ыйса ата-энеси мененИерусалимден Назаретке келди. Ата-энесине тил алчаак
 • 160. болду. Энеси болсо мунун баарын көңүлүнө бекем түйдү. 52Ыйсанын ою да, бою да өсүп, Кудайга да, адамдарга дасүйкүмдүүлүгү артты.Жакыя чөмүлдүрүүчүнүн чакырыгы3:1 Рим мамлекетине Тиберий башчылык кылганы он бешжылга караган кез эле. Иудея аймагына Понтий Пилатгубернатор болуп, Галилея аймагына Ирод, Итурея мененТрахонит аймактарына Ироддун иниси Филип, Абиленаймагына Лусаний акимчилик кылып турушкан. 2 Ал эмиАнас менен Каяп жогорку динкызматчылар болгон.Ошолордун тушунда чөлдө күн өткөргөн Закирдин баласыЖакыяга Кудайдан сөз түштү. 3 Ошондон баштап, ЖакыяИордан дарыясынын айланасындагы бардык аймактардыкыдырып, күнөөлөрдүн кечирилиши үчүн ниеттиөзгөртүүнү жана сууга чөмүлүү расмисинен өтүүнү жарсалып жүрдү. 4 Ышая пайгамбардын китебинде мындай депжазылган жери бар: «Жар салгандын чөлдө үнү угулат:"Даяр кылган Эгебиздин жолдорун, Талаадагы басар жеринтүздөгүн! 5 Кокту-колот толтурулсун бардыгы, Түздөтүлсүнтоо-дөбөнүн бардыгы. Ийри-буйру жолдор дагы оңдолсун,Тегизделсин өңгүл-дөңгүл жерлер да. 6 Мына ошондо тирүүжандын бардыгы Кудайымдын куткаруусун көрүшөт"». 7Көп адамдар сууга чөмүлүү расмисинен өтүү үчүн Жакыяпайгамбардын алдына келишти. Жакыя аларга карап,мындай деди: — Эй, жылан тукумдары! Келечектегикаардуу жазадан кантип качууну силерге ким көрсөттү эле?8 Ниетиңерди өзгөрткөнүңөр чын болсо, аны ошого ылайыкжашооңор менен далилдегиле! Өзүңөрчө: «Ыбрайымдынбалдарыбыз» деп корстон болбогула! Айтып коёюн: керек
 • 161. болсо Кудай Ыбрайымга мына бул жаткан таштардан балажасап бере алат. 9 Азыр дарактардын түбүндө балта даяртурат: ар бир жакшы жемиш бербегени кыйылат да, откоыргытылат. 10 Эл андан: — Эми биз эмне кылышыбызкерек? — деп сурады. 11 — Эки кийими барыңар биринкийими жокко бергиле, тамак-ашы барыңар да ошенткиле,— деди ал. 12 Сууга чөмүлүү расмисинен өткөнүкелгендердин арасында салыкчылар да бар эле. АларЖакыяга келишип: — Устат, биз эмне кылышыбыз керек?— дешти. 13 Силерге белгиленгенден ашык талапкылбагыла! — деп жооп берди Жакыя аларга. 14 Аскерадамдары сурашты: — Бизчи? Кандай кылышыбыз керек?Жакыя аларга: — Эч кимди зордобогула, кордобогула жанаалган айлыгыңарга ыраазы болгула, — деп жооп берди. 15«Машаяк ушул болду бекен?» — деп үмүттөнүп, күтүптурган жамы журтка Жакыя мындай деди: 16 — Менсилерди сууга чөмүлдүрүп жүрөм, менден алда канчакудуреттүү бирөө келе жатат. Мен анын бут кийимининбоосун чечүүгө да татыбайм. Ал силерди Ыйык Рухка жанаотко чөмүлдүрөт. 17 Ал өз кырманын тазалоо үчүн күрөгүнкармап даяр турат. Буудайын кампасына жыйып, топонунөчпөс отко ыргытат. 18 Жакыя элге дагы башка көпнасааттарды айтып, Жакшы Кабарды жарыялады. 19 Алаймак башчысы Ироддун да кылгандарын айтып, ашкерекылды. Ирод бир тууган инисинин аялы Иродияны алып,жана башка дагы көп жамандыктарды жасаган эле. 20Анысы аз келгенсип, үстүнө дагы кошуп, Жакыяны түрмөгөкамады.Ыйсанын чөмүлүү расмисинен өтүшү
 • 162. 21 Эл сууга чөмүлүү расмисинен өтүп жатканда, Ыйса дачөмүлдү. Чөмүлгөндөн кийин, сыйынып турганда, асманачылып, 22 көгүчкөн кейпинде Ыйык Рух үстүнө түштү.Ошондо көктөн: «Сен Менин сүйүктүү Уулумсуң. Мен Сагаыраазымын!» — деген үн чыкты.Ыйсанын ата теги23 Ыйса Өз кызматын баштаганда отуз жаштын тегерегиндеболчу. Ал адамдардын ою боюнча Жусуптун уулу депэсептелчү. Демек, Анын санжырасы мындай: Ал Жусуптун,Элийдин, 24 Мататтын, Лебинин, Мелхинин, Жанайдын,Жусуптун, 25 Мататайдын, Амостун, Ноомдун, Эслинин,Нагайдын, 26 Мааттын, Мататайдын, Шимейдин, Жасектин,Жоданын, 27 Жаханандын, Ырыстын, Зоробабылдын,Шелтиелдин, Неринин, 28 Мелхинин, Адынын, Косамдын,Элмадамдын, Эрдин, 29 Жашыянын, Элийезердин,Жоримдин, Мататтын, Лебинин, 30 Шемондун, Жүйүттүн,Жусуптун, Жонамдын, Элиякимдин, 31 Мелейдин,Меннанын, Мататтын, Натандын, Дөөттүн, 32 Жесейдин,Абыттын, Обоздун, Шалмондун, Наасондун, 33Аминадаптын, Рамдын, Эсрондун, Перестин, Жүйүттүн, 34Жакыптын, Ыскактын, Ыбрайымдын, Терахтын, Нахордун,35 Серухтун, Регунун, Пелектин, Эбердин, Шеланын, 36Кайнандын, Арпакшаттын, Шемдин, Нухтун, Лемектин, 37Матушалдын, Анактын, Эреттин, Махалалилдин,Кайнандын, 38 Эноштун, Шеттин, Адам атанын, КудайдынУулу.Шайтандын сыноосу
 • 163. 4:1 Ыйык Рухка толгон Ыйса Иордандан кайтып кележатып, Анын таасири астында чөлгө барды. 2 Чөлдө кырккүн бою ибилистин сыноосунан өттү. Кырк күн эч нерсежебегендиктен, бул күндөр өткөндө абдан ачка болду. 3Ошондо ибилис Ага: — Кудайдын Уулу болсоң, мына булташка буюрчу, нан болуп калсын! — деди. 4 Ыйса агамындай жооп берди: — Ыйык Жазууда: «Адам жалаң эленан менен жашабайт!»— деп жазылган. 5 Мындан соң,ибилис Ыйсага кыска убакыттын ичинде дүйнөнүн бардыкпадышачылыктарын көрсөтүп: 6 — Ушулпадышачылыктардын үстүнөн болгон толук бийликти,алардын атак-даңкын сага берем. Анткени мага укукберилген: аны кимге кааласам, ошого бере алам. 7 Сен магатабынсаң, баары сеники болот, — деди. 8 Ыйса ага: —Ыйык Жазууда: «Кудай Эгеңе табын, жалгыз Ага кызматкыл!»деп жазылган, — деп жооп берди. 9 Ошондо ибилисАны Иерусалимдеги ийбадаткананын төбөсүнө тургузуп: —Эгер Кудайдын Уулу болсоң, ушул жерден боюңду таштапжиберчи! 10 «Кудай Өзүнүн периштелерине сени сактоонубуйрат, 11 ташка бутун уруп албасын деп, алар сениколдоруна көтөрүшөт»— деп жазылган эмеспи, — деди. 12Ыйса ага мындай жооп берди: — «Кудай Эгеңдисынаба!»— деп жазылган. 13 Ибилис Ыйсаны бардыкжагынан сынап бүткөн соң, Андан убактылуу кетип калды.Ыйсанын Өз мекенинде четке кагылышы14 Ыйык Рухтун күчүнө толгон Ыйса Галилеяга кайтыпкелди. Ал жөнүндө кабар жер-жерлерге тарады. 15 Ыйсасинагогаларга кирип, элге таалим берип, алардынмактоосуна арзыды. 16 Бир күнү Ал Өзү өскөн Назарет
 • 164. шаарына келди. Адатынча дем алыш күнү синагогага барды.Ал Ыйык Жазуудан окуп берүү үчүн ордунан турганда, 17Ага Ышая пайгамбардын китебин сунушту. Ыйса китептиачып, мындай деп жазылган жерин тапты: 18 «ЭгемдинРуху үстүмдө, Анткени Ал Мени тандады, Жакшы Кабарайтууга Жакырларга дайындап. Бошонорун туткундар,Сокурлардын көздөрү Көрөрүн кабар кылууга Жанаэзилгендерди Эркиндикке чыгарууга, 19 Эгебиздин кечиримБере турган мезгилин — Ырайым кылар жылын да Жарсалууга жөнөттү». 20 Ыйса китепти жаап, кызматчыгакайтарды да, таалим берүү үчүн жайгашып отурду.Синагогадагы элдин баары тең Аны тигиле карашты. 21Ошондо Ыйса: — Силер уккан Ыйык Жазуудагы сөздөрбүгүн аткарылды, — деди. 22 Баары Ага ыраазы болуштуда, оозунан чыккан кереметтүү сөздөргө таң калышып: —Ой, бул Жусуптун эле баласы эмеспи? — дешти. 23 —«Дарыгер болсоң өзүңдү айыктыр!» деген макалдыайтарыңар бышык, — деди Ыйса аларга, — «Капарноомдокылгандарыңды бул жерде, өз мекениңде да кыл»дээрсиңер. 24 Силерге бир чындыкты айтып коёюн: өзэлинде пайгамбардын кадыры жок болот. 25 Чын айтыпжатам: Илияс пайгамбардын тушунда үч жыл алты ай боюасмандан тып эткен тамчы тамбай, бардык жердеачарчылык болгондо, Ысрайылда жесирлер көп эле. 26Бирок Кудай Илияс пайгамбарды ошолордун эч кимисинежибербестен, Сидон аймагындагы Сарепта шаарындажашаган бир жесирге алып барды. 27 Элиша пайгамбардынтушунда да Ысрайылда пес дартына чалдыккандар көпболгон, бирок алардын бири да айыкпастан, сириялыкНааман аттуу киши гана айыккан. 28 Муну укканда,синагогада отургандардын баары катуу ачууланышты. 29
 • 165. Тура калышып, Ыйсаны шаардын сыртына кууп чыгыштыда, ылдый кулатмакчы болуп, шаар жайгашкан тоонунчокусуна алып барышты. 30 Бирок Ыйса аларды аралапөтүп, кетип калды.Жинге чалдыккан киши31 Ыйса Галилеядагы Капарноом шаарына түшүп келди да,дем алыш сайын элге таалим берип жатты. 32 АдамдарАнын таалимине таң калып жатышты, себеп дегенде Анынсөзүндө кудурет бар эле. 33 Бир күнү синагогада жингечалдыккан бир киши жүргөн. Ошол киши кыйкырыпжиберди: 34 — Эй, назареттик Ыйса! Биз менен кандайишиң бар? Түбүбүзгө жеткени келдиңби, ыя? Мен билемСенин ким экениңди: Сен — Кудайдын ыйыгысың! 35 Ыйсажинди тыйып: — Үнүңдү бас! Бул кишиден чыгып кет! —деди. Жин ошол кишини турган жеринде жыгып, эч кандайзыян келтирбестен, чыгып кетти. 36 Элдин баарынын үрөйүучуп, өз ара: — Кара күчтөрдү бийлик менен чыгара кууган,бул кандай кудурет болду экен? — дешти. 37 Ошентип,туш-туш жакка Ыйса жөнүндө сөз тарап кетти.Ыйсанын көп адамды айыктырышы38 Ыйса синагогадан чыгып, Ысмандын үйүнө келди. Үйдөанын кайненеси ысытма болуп, катуу ооруп жатыптыр.Ыйсадан аны көрүп берүүсүн суранышты. 39 Ыйса аялдынмаңдайына басып келип, ысытманы басар замат, алкуландан соо тура калып, дароо конокторун тейлейбаштады. 40 Күн батканда элдин баары ар кандайоорулууларды Ыйсага алып келе башташты. Ыйса арбиринин үстүнө колун коюп, аларды айыктырып жатты. 41
 • 166. Көп адамдардын ичинен жиндер: «Сен Кудай Уулусуң!» —деп бакырып, чыгып кетип жатты. Ыйса аларга ӨзүнүнМашаяк экенин айтууга тыюу салды, анткени жиндер АнынМашаяк экенин билишчү.Ыйсанын синагогаларда Жакшы Кабар айтышы42 Таң атканда, Ыйса ээн жерге барды. Калың эл Аны издепкелип, кетирбестен өздөрү менен алып калгылары келди. 43Бирок Ыйса аларга: — Мен башка шаарларга да КудайПадышачылыгы тууралуу Жакшы Кабарды жеткиришимкерек, анткени Кудай Мени ошол максат менен жиберген,— деди. 44 Ошентип, Ыйса Иудея жериндеги синагогалардаэлге Жакшы Кабарды жар салып жүрдү.Ыйсанын алгачкы шакирттерин тандашы5:1 Бир күнү Ыйса Генисарет көлүнүн жээгинде турган эле.Кудай сөзүн угууга келген эл көп болгондуктан кысылыптурду. 2 Ошондо Ыйса жээктен эки кайыкты көрдү.Кайыктардан түшкөн балыкчылар торлорун жуупжатышкан. 3 Кайыктардын бири Ысмандыкы эле. Ыйсаанын кайыгына түшүп, жээктен ары бир аз түртүп коюусунөтүндү. Анан олтуруп алып, элге таалим бере баштады. 4Сөзүн бүткөндө, Ысманга: — Көлдүн терең жерине сүзүпбарып, балык кармаганга торлоруңарды салгыла, — деди. 5Ысман: — Оо, устат, түнү менен мээнеттенип, эч нерсекармай албадык. Бирок сен айтып жаткан соң, торлордусалып көрөйүн, — деди. 6 Торлорун салышканда, балыкмол түштү. Балыктын көптүгүнөн торлору айрыла баштады.7 Ошондо экинчи кайыктагы жолдошторуна кол булгап,жардамга чакырышты. Алар келишип, эки кайыкты тең
 • 167. балыкка толтурушту. Жүгүнүн оордугунан кайыктар суугачөгө түштү. 8 Муну көргөн Ысман-Петир Ыйсанын бутунажыгылып: — Оо, таксыр, менден кетчи, мен күнөөкөрадаммын! — деди. 9 Анткени ушунчалык көп балыктүшкөнүнөн өзү да, жанындагылар да үрөйү учуп, коркуптурушкан. 10 Ысмандын шериктери болгон Зебедейдинбалдары Жакып менен Жакан да ушундай абалда эле.Ошондо Ыйса Ысманга карап: — Коркпо, мындан арыбалык кармагандын ордуна, адамдарды Кудайга кантипалып келүүнү үйрөтөм, — деди. 11 Алар кайыктардыжээкке чыгарып салышты да, баарын таштап, Ыйсаныээрчип жөнөштү.Пес оорулуу адамдын айыгышы12 Ыйса ошол жердеги айылдардын биринде жүргөндө, Агабүткөн боюн пес баскан оорулуу адам жолукту. Ал Ыйсаныкөрөрү менен алдына келип, чөк түшүп, жалынды: — Оо,таксыр, эгер сиз кааласаңыз, мени айыктыра аласыз. 13Ыйса колун созуп ага тийгизди да: — Каалаймын, айыккын!— деди. Оорулуу ошол замат айыгып кетти. 14 — Бултууралуу эч кимге ооз ачпа! — деп буюрду Ыйса буладамга. — Бар да, өзүңдү динкызматчыга көргөзүп,айыкканыңдын далили катары Муса буюрган курмандыктыалып баргының. 15 Ыйса жөнүндө кеп-сөз дагы жайылып,көптөгөн адамдар Анын сөзүн угуп, дарттарынан айыгышүчүн туш-тараптан Ага келип жатышты. 16 Ыйса болсо ээнталаага барып, сыйынып турду.Шал болгон адамдын айыгышы
 • 168. 17 Ыйса таалим берип отурган күндөрдүн бириндеЭгебиздин кудурети оорулуулардын айыгуусунан көрүнүпжатты. Галилея менен Иудея аймактарынын туш-тарабынанжана Иерусалимден келген фарисейлер, дин мугалимдерида Ыйсанын таалимин угуп олтурушкан. 18 Аңгычабирөөлөр шал болгон адамды төшөнчүсү менен көтөрүпкелишти. Аны үйгө киргизип, Ыйсанын алдына коюугааракет кылышты, 19 бирок элдин көптүгүнөн өтөалышпады. Ошондо алар тамдын үстүнө чыгышты да,төбөсүн тешип, оорулууну төшөнчүсү менен Ыйсаныналдына түшүрүштү. 20 Ыйса алардын ишенимин көрүп, шаладамга: — Пендем, күнөөлөрүң кечирилди! — деди. 21 Динмугалимдери менен фарисейлер болсо өз ара: — Бул адамКудайга акарат келтирип атат. Күнөөлөрдү бир Кудайданбашка ким кечире алат? — дей башташты. 22 — Эмне депжатасыңар ичиңерден? — деди Ыйса, алардын оюн билип,23 — «Күнөөлөрүң кечирилди!» деп айтуу оңойбу, же«Ордуңан тур да, бас!» деген оңойбу? 24 Билип алгыла,Адам Уулунун жер бетинде күнөөлөрдү кечире турганбийлиги бар! Ыйса ушундай деди да, шал болгон кишиникарап: — Сага айтам: тур, төшөгүңдү ал да, үйүңө бар! —деди. 25 Шал киши ошол замат баарынын көз алдындаордунан туруп, төшөгүн алды да, Кудайды даңктап, үйүнөжөнөдү. 26 Баарын тең коркунуч басып, аң-таң болушуп: —Биз бүгүн акылга сыйбаган укмуштуу окуяны көрдүк! —деп, Кудайды даңкташты.Лебинин шакирттикке тандалышы27 Ушундан соң, Ыйса сыртка чыгып, салык жыйноочужерде олтурган Леби аттуу кишини көрдү. — Менин
 • 169. жолума түш! — деди Ыйса ага. 28 Ал ордунан тура калдыда, баарын таштап, Ыйсанын артынан басты.Ыйса күнөөкөрлөрдү ниетин өзгөртүүгө чакыруу үчүнкелди29 Леби Ыйсаны үйүнө чакырып, чоң сый көрсөттү. Анынүйүндө салыкчылардын жоон тобу жана дагы башкаадамдар Ыйса менен бирге дасторкондо отурушту. 30 Динмугалимдери менен фарисейлер буга нааразы болушуп,Ыйсанын шакирттерине мындай дешти: — Эй, силер эмнеүчүн салыкчылар жана күнөөкөрлөр менен бирдасторкондон ичип-жеп отурасыңар, ыя?! 31 Ыйса аларга:— Дарыгер дени сактарга эмес, оорулууларга керек. 32 Ментакыбааларды эмес, күнөөкөрлөрдү ниеттерин өзгөртүүгөчакырганы келдим, — деди.Орозо тутуу маселеси33 Дин мугалимдери менен фарисейлер Ыйсага: —Жакыянын шакирттери бат-бат орозо тутуп, сыйынышатэкен. Фарисейлердики да ошондой кылышат. Сениншакирттериң болсо, орозо тутпастан, ичип-жей беришетэкен! — дешти. Ыйса аларга мындай деди: 34 — Үйлөнүпжаткан жигит тойго чакырылган коноктордун арасындажүргөндө, аларды орозо кармагыла деп мажбурлоогоболобу? 35 Күйөө жигит алардан алынып кете турганкүндөр келет, орозону алар ошондо тутушат. 36 Ыйсааларга мындай бир ибарат айтты: — Эч ким жаңы кийимденайрып, эски кийимге жамабайт. Эгер жамаса, анда жаңыкийим да жыртылат, жаңы жамаачы да эски кийимгежарашпай калат. 37 Эч ким жаңы шарапты эскирген
 • 170. чаначтарга куйбайт. Эгер куйса, жаңы шарап чаначтардыайрып, өзү да төгүлөт, чаначтар да жарабай калат. 38Ошондуктан жаңы шарапты жаңы чаначтарга куюш керек.39 Эч ким эски шарапты ичкен соң, жаңысын сурабайт. Ал:«эскиси жакшы экен», — дейт.Дем алыш күн тууралуу6:1 Дем алыш күндөрдүн биринде Ыйсага шакирттерименен эгин талаасын аралап өтүүгө туура келди.Шакирттери буудайдын башын жулуп, ушалап, жепбаратышты. 2 Муну көргөн кайсы бир фарисейлер Ыйсага:— Силер эмне үчүн дем алыш күнү тыюу салынган иштикылып жатасыңар? — дешти. 3 — Дөөт жанындагыларыменен ачка калганда эмне кылганын окуган жок белеңер? 4Ал Кудай үйүнө кирип, Эгебизге багышталган нанды өзү дажеп, жанындагыларга да бербеди беле? Бирок ал нандыжегенге динкызматчылардын гана акысы болгон, — дедиЫйса аларга. 5 — Адам Уулу — дем алыш күндүн да ээси,— деп кошумчалады Ыйса.Колу сенек адам6 Дем алыш күндөрдүн дагы биринде Ыйса синагогагакирип, таалим берип, сөз сүйлөп калды. Синагогада оң колусенек бир адам бар эле. 7 Дин мугалимдери мененфарисейлер Ыйсадан кынтык издешип, оорулуунуайыктырар бекен деп аңдып турушту. 8 Алардын мындайоюн билген Ыйса колу сенек адамга: — Ордуңан тур да,алдыга чык! — деди. Ал ордунан туруп, алдыга чыкты. 9Ошондо Ыйса дин мугалимдери менен фарисейлергекайрылып, мындай деди: — Силерге бир суроо берейин:
 • 171. дем алыш күнү жакшылык менен жамандыктынкайсынысын кылуу керек? Жанды куткаруу керекпи, жекуратуу керекпи? 10 Ыйса баарын бир сыйра кыдыратакарап алды да, алиги кишиге: — Колуңду сун! — деди. Алсунары менен, колу айыгып кетти. 11 Тигилер болсокутургандай жинденишип, Ыйсаны эмне кылсак экен деп,өз ара акылдаша башташты.Он эки шакирттин элчиликке тандалышы12 Ошол күндөрдүн биринде Ыйса сыйынуу үчүн тоогобарып, түнү бою Кудайга сыйынды. 13 Күн чыкканда,шакирттерин чакырып, арасынан он экисин тандап, алардыэлчи деп жарыялады. 14 Алар төмөнкүлөр эле: Ыйса Петирдеп атаган Ысман, анын иниси Идрис, Жакып, Жакан,Филип, Барталамей, 15 Матай, Том, Алпейдин баласыЖакып, Динчил атка конгон Ысман, 16 Жакыптын баласыЖүйүт жана кийин чыккынчы болуп кеткен ЖүйүтИскариот.Ыйсанын адамдарга таалим берип, айыктырышы17 Ыйса шакирттери менен тоодон түз жерге түшүп келди.Анын жанына көптөгөн шакирттери жана бүткүл Иудеядан,Иерусалимден, деңиз жээгинде жайгашкан Тир мененСидон аймактарынан келген көп эл чогулду. 18 АларЫйсанын сөзүн угуп, ооруларынан айыгуу үчүн келишкенэле. Кара күчтөргө байланып, кыйналгандар да сакайыпкетип жатышты. 19 Элдин баары Ыйсага колун тийгизүүгөаракеттенип жатышты, анткени Андан чыккан кудуреттүүкүчтөн баары айыгып жатты. 20 Ошондо Ыйса шакирттеринкарап мындай деди: — Жардылар, силер бактылуусуңар,
 • 172. Кудай Падышачылыгы силердики. 21 Азыр ачка жүргөндөр,силер бактылуусуңар, Акыры тоюнасыңар. Азыр ыйлапжүргөндөр, силер бактылуусуңар, Кубанып күлөсүңөр. 22Адам Уулуна ишенгениңер үчүн Жек көрүндү кылышып,Элден бөлүп салышып, Шылдыңдашып, кордошуп,Жаманатты кылышса, Бактылуусуңар силер. 23 Ошолкүндөр келгенде, Шаттангыла кубанып. Эң чоң сыйлыкасманда, Күтүп турат силерди.Алардын аталарыпайгамбарларды да ошондой куугунтукка алышкан! 24 Абирок азыр байлар, Шордуусуңар силер! Алчуңардыазыртан Толугу менен алдыңар! 25 Азыр курсагы токтор,Шордуусуңар силер! Ачкадан кезересиңер! Азыр жыргапкүлгөндөр, Шордуусуңар силер! Кайгырасыңар боздоп! 26Элдин баары макташса, Шордуусуңар силер!Алардынаталары жалган пайгамбарларга да ошентишкен. 27 БирокМени угуп турган, калайык, сага айтам: Душманыңдысүйгүнүң, Сени жаман көргөнгө, Жакшылык кылгының. 28Каргаганды алкагын, Кордогон адам үчүн сыйын, 29 Биржаагыңа чапканга Экинчисин тосуп бер, Тонуңду сыйрыпжатканга Көйнөгүңдү кошуп бер. 30 Ким сураса, бергиниң,Кайра андан доолаба. 31 Өзгөлөрдөн кандай мамиленикүтсөң, өзүң да аларга ошондой мамиле кыл. 32 Өзүңөрдүсүйгөндөрдү сүйгөнүңөр үчүн кандай сыйлык берилмекэле? Өздөрүн сүйгөндөрдү күнөөкөрлөр деле сүйүшөт. 33Өзүңөргө жакшылык кылгандарга жакшылык кылганыңарүчүн кандай сыйлык берилмек эле? Мындайды күнөөкөрлөрделе кылышат. 34 Кайтарып берер деген адамдарга ганакарыз бергениңер үчүн кандай сыйлык берилмек эле?Чыпчыргасын коротпой кайра алуу үчүн күнөөкөрлөр делебири бирине карыз беришет. 35 А силер душманыңардысүйгүлө, жакшылык кылгыла, кайра алам деп
 • 173. үмүттөнбөстөн бергиле. Ошондо сыйлыгыңар чоң болотжана Кудай Тааланын балдары болосуңар, анткени Алжакшылыкты билбегендерге да, кара ниеттерге да бирдеймээримдүү. 36 Силер асмандагы Атаңардай боорукерболгула. 37 Өзгөлөрдү айыптабагыла, ошондо өзүңөр даайыпталбайсыңар, өкүм чыгарбагыла, ошондо өзүңөргө даөкүм чыгарылбайт, кечиргиле, ошондо өзүңөр дакечирилесиңер. 38 Бергиле, ошондо силерге да берилет:марттык менен салынган, ныктап толтурулган, ыкшалган,ашып-ташкан өлчөмдө алдыңарга төгүлөт. Кандай ченемменен өлчөп берсеңер, силерге да ошондой ченем мененөлчөнүп берилет. 39 Ыйса сөзүн ибарат түрүндө улады: —Сокур сокурду жетелей алабы? Экөө тең чуңкурга түшүпкетпейби. 40 Шакирт устатынан өйдө болбос. Бирокжетилсе, устатындай боло алат. 41 Эмнеге өз көзүңдөгүдөңгөчтү көрбөй, боордошуңдун көзүндөгү кыпындыкөрөсүң? 42 Өз көзүңдө дөңгөч турса, боордошуңа: «Келе,көзүңдөгү кыпынды алып коёюн», — деп кантип айтасың?Эй, эки жүздүү! Адегенде өз көзүңдөгү дөңгөчтү алыпташта, анан боордошуңдун көзүндөгү кыпынды кантипалышты билесиң. 43 Жакшы дарак начар жемиш бербейт,ошондой эле начар дарак жакшы жемиш бербейт. 44 Ардарак жемишинен билинет. Тикенектен анжир, бадалданжүзүм теришпейт да, туурабы? 45 Анын сыңары, жакшыадам дилиндеги жакшы казынасынан жакшылыкты берет,жаман адам жаман казынасынан жамандыкты берет.Адамдын дили эмнеге толуп-ташыса, ошол тилине чыгат. 46Эмнеге силер мени «Эге, Эге» дейсиңер да, айтканымдыкылбайсыңар? 47 Мага келип, сөздөрүмдү угуп, аныаткарган киши кимге окшош экенин айтып коёюн. 48 Алжерди терең казып, пайдубалын ташка орнотуп туруп, үй
 • 174. курган киши сыяктуу. Суу ташкындап, үйүн каптаганда, албылк этпейт. Себеп дегенде, ал мыкты салынган. 49 Ал эмисөздөрүмдү угуп, бирок аткарбагандар үйүн пайдубалсыз,жерге эле салып койгон адамга окшош. Суу ташкындап,үйүн каптаганда, үйү ошол замат кулайт. Кулаганда дакатуу кулайт.Римдик жүз башынын ишеними7:1 Ыйса элге сөзүн айтып бүтүп, Капарноомго жөнөдү. 2Римдик бир жүз башынын аябай жакшы көргөн кулу ооруп,өлүм алдында жаткан экен. 3 Жүзбашы Ыйсанын келгенинугуп, ага эл башчыларын жиберип, кулун айыктырыпберүүсүн суранды. 4 — Ал жардамыңа татыктуу киши, 5анткени биздин элибизди жакшы көрөт, синагогабыздыкуруп берген да ошол, — деп, эл башчылары Ыйсага чоңөтүнүч менен кайрылышты. 6 Ыйса макул болуп, аларменен бирге жөнөдү. Үйгө жакындап калышканда, жүзбашы досторун жиберип, мындай деп айттырды: — Келип,убара болбой эле коюңуз, таксыр. Менин босогомдуаттаганыңызга татыксызмын. 7 Ошол себептен алдыңызгаөзүмдүн барышымды ылайык көрбөгөн элем. Кулумдунайыгышына бир ооз сөзүңүз эле жетет. 8 Мен бийликастындагы адаммын, өзүмдүн да кол алдымда жоокерлеримбар. Алардын бирине: «Бар!» — десем, барат, башкасына:«Кел!» — десем, келет. Кулума: «Тигини жаса!» — десем,жасайт. 9 Ыйса муну укканда, таң калып, элге кайрылды: —Силерге айтып коёюн: мындай ишенимди Мен Ысрайылэлинен да жолуктурган эмесмин! 10 Жиберилген кишилерүйгө кайтып келишип, кулдун айыгып кеткенин көрүштү.Ыйсанын жесирдин баласын тирилтиши
 • 175. 11 Арадан көп өтпөй, Ыйса Найын шаарына жөнөдү.Шакирттери менен кошо жоон топ эл чыкты. 12 Шаардарбазасына жакындаганда, өлүк көтөрүп келе жаткандаргакезигишти. Өлгөн адам бир жесирдин жалгыз баласы экен.Жесирдин жанында бир топ адам бар эле. 13 Аны көргөндө,Эгебиздин боору ооруп кетти. — Ыйлабаңыз, — деди Алаялга. 14 Анан басып келип, табытка колун тийгизди.Көтөрүп бараткандар тык токтой калышты. Ошондо Ыйса:— Жигит, сага айтам, тургунуң! — деди. 15 Өлүк башынкөтөрүп, отура калды да, сүйлөй баштады. Ыйса аныэнесинин колуна тапшырды. 16 Баарынын үрөйү учуп:«Арабыздан улуу пайгамбар чыгыптыр, Кудай Өз элинкуткарууга келиптир!» — деп Кудайды даңкташты. 17 Ыйсатууралуу мындай сөз бүткүл Иудеяга жана анын тегерек-чекесине жайылды.Ыйса жана Жакыя пайгамбар18 Бул окуялар тууралуу Жакыя өз шакирттеринен кабардарболду. 19 Ошондо ал шакирттеринин экөөсүн чакырыпалып: «Келе турган Куткаруучу сенсиңби же башканыкүтүшүбүз керекпи?» — деген суроо менен Ыйсагажөнөттү. 20 Алар Ыйсага келишип: — Бизди Жакыяжиберди. Ал сенден: «Келе турган Куткаруучу сенсиңби жебашканы күтөлүбү?» деп сурап жатат, — дешти. 21 Ыйсаошол маалда көп адамдарды илдет-дарттарынанайыктырып, кара күчтөрдөн арылтып, көптөгөнсокурлардын көзүн ачкан эле. 22 Ыйса аларга: — Баргыла,уккан-көргөнүңөрдү Жакыяга айтып бергиле: сокурлардынкөзү көрүп, буту шал болгондор басып, пес оорулууларайыгып, дүлөйлөр угуп, өлгөндөр кайра тирилип,
 • 176. жакырларга Жакшы Кабар тарап жатат. 23 Ушулкылгандарымды көрүп туруп, Менин ким экенимен шексанабаган адам бактылуу, — деди. 24 Жакыя жибергенадамдар кеткенде, Ыйса элге Жакыя тууралуу мындай деди:— Ээн талаага эмнени көргөнү бардыңар эле? Шамалтермелткен камыштыбы? 25 Айткылачы, деги эмненикөргөнү бардыңар эле? Кооз кийимчен адамдыбы? Тигине,кооз кийинип, шаан-шөкөттө жашагандар хан сарайлардажүрүшөт. 26 Анда эмнени көргөнү бардыңар?Пайгамбардыбы? Ооба! Силерге айтып коёюн: алпайгамбардан да улуу. 27 Ыйык Жазууларда Кудай: «Мына,Сенин алдыңан кабарчымды жиберемин. Ал Сенден мурдабарып, басар жолуңду даярдайт»,— деп ушул адам жөнүндөайткан. 28 Силерге айтып коёюн: энеден туулгандардынбири да Жакыядан улуу эмес! Бирок КудайПадышачылыгында эң кичине деп эсептелген киши даандан улуу. 29 Ыйсанын сөзүн угуп турган элдин баары, алтургай салыкчылар да, Кудайдын айтканын ак деп санашты.Анткени алар Жакыя тарабынан сууга чөмүлдүрүүрасмисинен өтүшкөн болчу. 30 Ал эми бул расмиден мурдаөтүшпөгөн фарисейлер менен дин мугалимдери Кудайдыналарга деген тилегин кабыл алышпады. 31 Ошондо Ыйсамындай деди: — Азыркы замандын адамдарын кимгесалыштырсам? Деги алар кимге окшош? 32 Базарда олтурупалып, бири бирине: «Той-тамаша күүсүн салып, чоортартсак, эмнеге бийлебейсиңер, кошок кошсок, эмнегеыйлабайсыңар?!» — деген жаш балдарга окшош. 33Анткени кадимки тамактарды ичип-жебеген Жакыя келдиэле, «буга жин тийиптир» дешти. 34 Башкаларга окшопичип-жеген Адам Уулу келди эле, «бул киши сугалак экен,шарапка жакын экен, салыкчылар менен күнөөкөрлөрдүн
 • 177. досу экен!» — дешти. 35 Бирок кандай болсо да, Кудайдындаанышмандыгы аны жактагандар тарабынан ырасталды.Фарисей жана күнөөлүү аял36 Фарисейлердин бири Ыйсаны конокко чакырып калды.Ыйса анын үйүнө келип, дасторкондун жанына жамбаштапжатты. 37 Аңгыча ошол шаарда жашаган бир күнөөкөр аялЫйсанын фарисейдикинде экенин билип, атыр май куюлганидишин көтөрүп, сырттан кирип келди. 38 Аял Ыйсанынаягына олтура калып, Анын бутуна көз жашын төгүп, ыйлайбаштады. Анан Ыйсанын буттарын чачы менен сүртүп,өпкүлөп, атырын сыйпады. 39 Ыйсаны конокко чакырганфарисей муну көрүп, ичинен: «Эгер бул чын эле пайгамбарболсо, ага колун тийгизип жаткан аялдын ким жана кандайэкенин билмек. Анткени бул күнөөгө баткан аял да», — депойлоду. 40 Ошондо Ыйса ага кайрылып: — Ысман, сагаайта турган сөзүм бар, — деди. — Айтыңыз, устат, — дедиЫсман. 41 Ошондо Ыйса мындай деди: — Бир киши экиадамга карызга акча берет. Биринчисине беш жүз,экинчисине элүү күмүш теңгебериптир. 42 Бирок алардынтөлөгөнгө эч нерсеси жок болгондуктан, ал экөөнүн теңкарыздарын кечип коёт. Эми айтчы: ушул экөөнүнкимисинин ага деген сүйүүсү көбүрөөк болот? 43 Ысман: —Көбүрөөк карызы кечирилген адамдыкы болуш керек депойлойм, — деди. — Туура айттың. 44 Ыйса ушундай дедида, аялды карап туруп, Ысманга мындай деп айтты: — Булаялды көрдүңбү? Мен сенин үйүңө киргенде, сен Менинбутума суу куйган жоксуң. Бул аял болсо көз жашы мененбутумду жууду, чачы менен аарчыды. 45 Сен Менибетимден өөп, тосуп алганың жок. Бул аял болсо
 • 178. келгенимден бери бутумду тынымсыз өпкүлөп жатат. 46Сен башыма май куйбадың,бул аял болсо буттарымды атырменен майлады. 47 Ошол себептен сага айтып коёюн: булаялдын көп күнөөлөрү кечирилди, андагы мээримдинкөптүгүнүн себеби мына ушунда. Ал эми кимге азкечирилсе, анын мээрими да аз болот. 48 Анан аялга: —Күнөөлөрүң кечирилди! — деди. 49 Ошондо анын жанындаолтургандар: «Күнөөлөрдү да кечире алган, деги бул кимөзү?» — дешти бири бирине. 50 Ыйса аялга айтты: — Сениишенимиң куткарды, жакшы баргының!Ыйсанын жолун жолдогон аялдар8:1 Мындан кийин Ыйса шаар-кыштактарды аралап, КудайПадышачылыгына үгүттөп, Жакшы Кабарды жарыялапжүрдү. 2 Анын жанында он эки шакирти жана бир топаялдар бар эле. Бул аялдардын бир нечесин Ыйса каракүчтөрдөн куткарып, ооруларынан айыктырган. Буларичинен жети жин чыккан магдалалык Мариям, 3 Иродпадышанын хан сарайынын башкы кызматчысы Кузанынаялы Жахана, Сусанна жана башка көптөгөн аялдар эле.Алар колунда бар болгон нерселерин Ыйсага арнап, Агакызмат кылып жүрүштү.Дыйкан тууралуу ибарат4 Туш тараптан элдер агылып келип, чогулганда, Ыйсаибарат менен сүйлөй баштады: 5 — Бир дыйкан эгинсепкени талаага чыгыптыр. Сепкен уругунун кээси жолбоюна түшөт да, тепсендиде калып, чымчыктарга жемболот. 6 Кээ бири таштак жерге түшүп, өсө баштайт да, нымжетпей куурап калат. 7 Кээси тикен арасына түшөт. Анан
 • 179. тикен өсүп чыгып, аны басып калат. 8 Кээ бири жакшыкыртышка түшүп, өсүп чыгат да, жүз эсе түшүм берет. АнанЫйса үнүн катуу чыгарып: — Уга турган кулагы барларуксун! — деди. 9 Шакирттери Андан: — Бул ибараттынмааниси кандай? — деп сурашты. 10 — КудайПадышачылыгынын сырларын билүү мүмкүнчүлүгүсилерге берилген, — деди Ыйса. — Башкаларга болсо Менушинтип ибарат менен сүйлөп жатам, ошондуктан алар:«Караса да, көрүшпөйт, Тыңшаса да, түшүнбөйт». 11Ибараттын мааниси мындай: урук — бул Кудайдын сөзү. 12Ал эми жол боюна түшкөн урук мындай адамдардыбилдирет: алар сөздү угушат, бирок ибилис келип,ишенбесин, кутулбасын деп, жан дүйнөсүнө түшкөн сөздүуурдап кетет. 13 Таштак жерге түшкөн үрөн болсо, Кудайсөзүн угары менен ошол замат кубана кабыл алганадамдарды билдирет. Бирок тамыры болбогондуктан, биразга гана ишенишип, кийин ишенгендиги үчүнкыйынчылыкка кабылар замат ишенимден баш тартышат.14 Тикендердин арасына түшкөнү болсо, Кудай сөзүнуккан, бирок бул дүйнөнүн түйшүгүнө, акчаныназгырыгына жана жашоодогу кумарларга алдырып койгонадамды билдирет. Ушулар сөздү тумчуктуруп, сөзжемишсиз калат. 15 Ал эми жакшы кыртышка түшкөнү,Кудай сөзүн угуп, туура кабыл алып, таза жүрөктөрүнөсактаган адамдарды билдирет. Алар дайыма жемиш бергенүрөнгө окшош. 16 Эч ким шамды жаккан соң, үстүнөн идишменен жаппайт, керебеттин астына да катпайт. Үйгөкиргендер анын жарыгын көрсүн деп, шамдалга коёт. 17Анткени сыртка чыкпас сыр болбойт, ачыкка чыкпас,билинип калбас жашыруун иш болбойт. 18 Ошондуктанкунт коюп уккула: кимде бир аз түшүнүк бар болсо, ага
 • 180. дагы берилет, ал эми кимде жок болсо, анын бар депойлогону да тартылып алынат.Ыйсанын энеси жана бир туугандары19 Бул убакта Ыйсага энеси менен бир туугандары келип,элдин көптүгүнөн Ага өтө алышпады. 20 Ыйсага: — Энеңменен бир туугандарың сени көрөлү деп сыртта турушат, —деп билдиришти. 21 — Энем менен бир туугандарым, —деди Ыйса аларга жооп берип, — бул — Менин сөзүмдүугуп, аны аткаргандар.Көлдөгү бороондун токтошу22 Күндөрдүн биринде Ыйса шакирттери менен кайыккатүшүп: — Көлдүн аркы бетине өтөлү! — деди. 23 Сүзүпбара жатышканда, Ыйса уктап калды. Ошол кезде көлдөкатуу бороон башталып, кайыкка суу кире баштады. Аларкоркунучтуу абалда эле. 24 Ошондо шакирттери Ыйсаныойготушуп: — Устат, устат, өлдүк! — дешти. Ыйса ордунантура калды да, бороон-чапкынга тыюу салды. Бороон ошолзамат басылып, айлана жымжырт боло түштү. 25 Ананшакирттерине бурулуп: — Ишенимиңер кайда кетти? —деди. Үрөйү учкан шакирттери аң-таң болуп, бири бирине:Бороон-чапкынды башкара алган бул ким өзү? Бороон агабаш ийип, тынчып калбадыбы? — дешти.Жин даарыган адамдын айыгышы26 Алар Галилеянын маңдайында жайгашкан Герасажергесине сүзүп барышты. 27 Ыйса жээкке чыкканда,көптөн бери жин даарып ооруган, ошол жердеги шаардынбир тургуну алдынан чыкты. Ал үйгө турбай, кийим кийбей,
 • 181. мүрзөлөрдө жашачу экен. 28 Ал Ыйсаны көрө коюп,кыйкырып жиберди да, алдына жыгылып: — Эй, КудайТааланын Уулу Ыйса, мени менен кандай ишиң бар?!Сенден суранам, мени азапка салбачы! — деди. 29 СебебиЫйса кара күчкө: «Бул кишиден чык!» — деп буйруганболчу. Бул адамды кара күч көптөн бери кыйнап келиптир.Аны чынжыр менен байлап, кишендешсе да, үзүп таштап,жинге айдалып, чөлгө кетип калчу экен. 30 Ыйса андан: —Атың ким? — деп сурады. — Түмөн! — деп жооп берди ал.Анткени бул кишинин ичине түмөндөгөн жиндер кирипалышыптыр. 31 Жиндер Ыйсага: — Бизди туңгуюкка кетирекөрбө! — деп жалынышты. 32 Ошол жерде бир чоң бадачочко жайылып жүргөн. Жиндер ошол бадага кирүүгөЫйсадан уруксат сурашты. Ыйса уруксат берген соң, 33алар ошол адамдан чыгып, чочколорго киришти да,чочколор өздөрүн жардан көлгө таштап, чөгүп өлүштү. 34Муну көрүп турган бадачылар качып жөнөштү. Алар шаар-кыштактарга барып, көргөндөрүн айтышты. 35 Эл болгоништи көрүү үчүн Ыйсага келди. Алар жиндерден бошонгонадамдын кийимин кийип, акыл-эсине келип, Ыйсанын аякжагында олтурганын көрүп, аябай коркушту. 36 Аладамдын жинден кутулганын көргөндөр бул жөнүндө аларгаайтып беришти. 37 Ошондо герасалыктардын баары бирооздон Ыйсадан алардын жеринен кетишин өтүнүштү.Себеби баары тең катуу коркуп калышкан эле. Ыйсакайрадан кайыкка түшүп, артына кайтты. 38 Жиндерденкутулган адам аны да кошуп алуусун суранды. Бирок Ыйса:39 — Үйүңө бар да, Кудайдын сага эмне кылганын айтыпбер, — деп, аны коё берди. Ал шаарга кайтып, Ыйсанын агакылган жакшылыгын элдин баарына жарыя кылды.
 • 182. Тирилген кыз, сакайган аял40 Ыйса Гераса тараптан кайтып келгенде, эл Аны тосупчыкты. Алар Ыйсаны күтүп турушкан эле. 41 Аңгычасинагоганын башчысы болгон Жайыр аттуу бир кишикелип, Ыйсанын алдына чөгөлөп, үйүнө келүүсүн суранды.42 Анын он эки жашар жалгыз кызы өлүм алдында жатканэкен. Ыйса Жайырдын үйүнө бара жатканда, эл Аны туш-туштан кысып жатты. 43 Элдин арасында он эки жылданбери ичинен кан акканы токтобой ооруган бир аял бар эле.Ал колундагысынын баарын дарыгерлерге сарптап, бирокбиринен да айыга алган эмес. 44 Ошол аял Ыйсанынартынан келип, кийиминин этегине колунун учун тийгизди.Тиер замат кан кеткени токтоду. 45 Ошондо Ыйса: — КимМага колун тийгизди? — деди. Баары: — Биз эмес! —дешти. Ошондо Петир менен анын жанында тургандар: —Устат, эл сени тегеректеп кысып турушса, «ким мага колунтийгизди» дегениң кандай? — деди. 46 Бирок Ыйса: —Кимдир бирөө Мага колун тийгизди, себеби Менденкудурет чыкканын сездим, — деди. 47 Аял жашырынаалбасын көрүп, коркконунан калтырап, Ыйсанын алдынажыгылды да, кандай максат менен колун тийгизгенин жанадароо айыгып кеткенин бүт элдин алдында айтып берди. 48Ыйса аялга: — Кызым, ишенимиң сени айыктырды, жакшыбара кой, — деди. 49 Ыйса сөзүн аяктай электе, синагогабашчысына анын үйүнөн бирөө келип: — Кызыңыз казаболду. Эми устатты бекер убара кылбай эле коюңуз, —деди. 50 Муну уккан Ыйса: — Коркпо, тек гана ишенгин,кызың айыгат, — деди. 51 Ошентип, Ыйса синагогабашчысынын үйүнө келди. Ал Петир, Жакан, Жакып жанакыздын ата-энесинен башка эч кимге үйгө кирүүгө уруксат
 • 183. берген жок. 52 Баары боздоп, ыйлап жатышты. ОшондоЫйса: — Ыйлабагыла, кыз өлгөн жок, уктап жатат, — деди.53 Кыздын өлгөнүн билгендер Ыйсаны шылдыңдапкүлүштү. 54 Ыйса болсо кыздын колунан кармап, үнүнкатуу чыгарып: — Кызым, тургун! — деди. 55 Ошондокыздын жаны кайтып, ал ошол замат ордунан турду. —Кызга тамак бергиле! — деди Ыйса. Анан аң-таң болуптурган ата-энесине: 56 — Бул окуяны эч кимге айтпагыла!— деди.Он эки шакиртке берилген тапшырма9:1 Ыйса он эки шакиртин чакырып алып, аларга бардыкжиндердин үстүнөн бийлик, ооруларды айыктыруугакудурет берип, 2 элге Кудай Падышачылыгын жар салуугажөнөттү. 3 — Жолго эч нерсе албагыла, — деди Ыйсааларга, — Таяк да, баштык да, нан да, акча да, ашык кийимда албагыла. 4 Кайсы үйгө кирсеңер, ошол үйдө калып,ошол үйдөн жолго чыккыла. 5 Эгерде бир жерден силердикабыл албай коюшса, анда ал шаардан кетип баратып,алардын четке кагылганынын белгиси катары бутуңардынчаңын күбүп салгыла. 6 Шакирттер жолго чыгышып,айылдарды аралап, жер-жерлерге Жакшы Кабарды таратып,оорулууларды айыктырып жүрүштү.Ироддун Ыйсаны көргүсү келгени7 Болуп жаткан окуялардын баары аким Иродго жетти. Эларасында ар кандай сөз жүрүп, бирөөлөрү: «Жакыяпайгамбар тирилиптир!» — десе, 8 башкалары: «Илияспайгамбар келиптир!» — деп, дагы башкалары: «Байыркыпайгамбарлардын бири тирилиптир!» — деп жатышты.
 • 184. Ошондуктан Ироддун башы катты. 9 «Мен Жакыянынбашын алдырдым эле. Бул ким болуп кетти?» — деп, алЫйсаны көргүсү келди.Ыйсанын беш миң кишини тойгузушу10 Элчилер кайтып келип, кылган иштерин Ыйсага айтыпберишти. Ыйса аларды ээрчитип алып, Бейтсайда дегеншаарды көздөй жөнөдү. 11 Муну билип калган эларкасынан барды. Ыйса аларды тосуп алып, КудайПадышачылыгы тууралуу айтып, айыгууга зар болгондордуайыктырып жатты. 12 Күн кечтеп баратканда, он экишакирти Ага келип: — Эми элди коё бер, тегеректеги айыл-кыштактарга барып, түнөп, жегенге бир нерсе таапалышсын, анткени биз чөлдө турабыз, — дешти. 13 —Жегенге бир нерсени силер бергиле! — деди Ыйса аларга.— Колубузда беш нан менен эки балыктан башка эчнерсебиз жок. Мына бул элдин баарына тамак сатып алганыбаралыбы? — дешти он эки шакирти. 14 Анткени ошолжерде беш миңге жакын адам турган. Ыйса аларга: — Элдиэлүү-элүүдөн бөлүп олтургузгула, — деди. 15 ШакирттериАнын айтканындай кылышты. 16 Ошондо Ыйса беш нанменен эки балыкты алып, асманды карап Кудайгашүкүрчүлүк келтирип, нанды сындырды да, элге таратсынүчүн шакирттерине берди. 17 Баары жеп, тоюшту. Нандынарткан үзүмдөрүн жыйнашканда, он эки себет толду.Ыйсанын Машаяк экендиги18 Ыйса эл жок жерде сыйынып отурган. Шакирттерижанында болчу. Ыйса алардан минтип сурады: — Эл Мениким деп эсептешет? 19 Шакирттери: — Кээ бир адамдар
 • 185. Жакыя чөмүлдүрүүчү деп, кээ бири Илияс пайгамбар деп, акээси байыркы пайгамбарлардын бири тирилиптир депжатышат, — дешти. 20 Ыйса алардан: — Ал эми силерМени ким деп эсептейсиңер? — деп сурады. Ошондо Петир:— Сен Кудайдын Машаягысың! — деп жооп берди. 21 —Менин ким экенимди эч кимге айтпагыла! — деди катууэскертип Ыйса. 22 — Адам Уулу көп азап чегип, элбашчылары, жогорку динкызматчылар жана динмугалимдери тарабынан четке кагылып, анан өлтүрүлүп,үчүнчү күнү кайра тирилүүгө тийиш!Ким Ыйсанын чыныгы шакирти боло алат?23 Ыйса элге кайрылып мындай деди: — Кимде-ким Мениээрчигиси келсе, өз кызыкчылыктарынан баш тартсын, күнсайын өз айкаш жыгачын көтөрүп, жанынан кечүүгө даярболуп, артыман түшсүн. 24 Анткени ким өз жанын сактапкалам десе, аны жоготот, ал эми ким Мен үчүн жанынанкечсе, ал ага кайрадан ээ болот. 25 Бүт дүйнөгө ээ болуп,бирок өзүн өзү куруткандан же өз жанынан айрылганданадамга не пайда? 26 Кимде-ким Менден же Менинсөздөрүмдөн баш тартса, анда Адам Уулу да Өзүнүн,Атасынын жана ыйык периштелердин кудурети мененкөктөн келгенде, андан баш тартат. 27 Силерге айтыпкоёюн: ушул жерде тургандардын кээ бирлери КудайПадышачылыгын көрмөйүнчө, көз жумбайт.Тоодогу кубулуш28 Ушундан бир жумача өткөндө, Ыйса Петирди, Жакандыжана Жакыпты кошуп алып, сыйынуу үчүн тоого чыкты. 29Ал сыйынып жатканда, бети башкача болуп өзгөрө түштү.
 • 186. Кийими да аппак болуп, жылтылдап калды. 30 Аңгыча экикиши пайда болуп, Ыйса менен маектеше баштады. 31Асман улуулугунун нуруна бөлөнгөн Муса менен Илияспайгамбарлар Ыйсанын Иерусалимде өлүп, Кудайдын эркинишке ашыра тургандыгы жөнүндө кеп кылышты. 32 Петирменен анын жанындагы жолдошторун болсо уйку басыптурган. Алар ойгонушуп, асман улуулугунун нурунабөлөнгөн Ыйсаны жана Анын жанындагы эки кишиникөрүштү. 33 Тигил кишилер кетип бара жатканда, ПетирЫйсага айтты: — Устат, бул жерде болгонубуз кандайжакшы! Кел, үч алачык тигели: бирин сага, бирин Мусага,дагы бирин Илияска. Ал эмне дегенин өзү да түшүнгөнэмес. 34 Петир сүйлөп жатканда, бир булут пайда болуп,аларга көлөкөсүн түшүрдү. Булут аларды каптаганда,шакирттеринин үрөйү учту. 35 Ошол убакта булуттан үнчыкты: — Бул Менин тандап алган Уулум Ыйса, Аныуккула! 36 Бул үн чыккандан кийин, алар Ыйсанын жалгызкалганын көрүштү. Шакирттери үн катпай, көргөндөрүношол күндөрү эч кимге айтышкан жок.Жин даарыган баланын айыгышы37 Кийинки күнү тоодон түшүп келишкенде, аларды көп элтосуп чыкты. 38 Аңгыча эл арасынан бир киши Ыйсагаминтип кыйкырды: — Устат, суранам, баламды көрүпберчи, жалгызым эле. 39 Туруп-туруп эле жини кармайт да,чаңыртып, калчылдатып, оозунан көбүк чыкканчакыйнагандан кийин араң кетет. 40 Шакирттериңен жининкубалап чыгаргыла деп сурансам, колдорунан келбей койду.Ошондо Ыйса: 41 — Эй, ишеними жок, бузулган эл!Качанга чейин араңарда болуп, силерге чыдаар экем?
 • 187. Баланы алып келгиле бери, — деди. 42 Бала басыпкелатканда, жин аны көтөрө чаап, калтырата баштады. Ыйсакара күчтү тыйып, баланы айыктырды да, атасынатапшырды.Ыйса Өз өлүмү тууралуу дагы бир ирет айтат43 Карап турган элдин баары Кудайдын улуулугунатаңданышты. Анын кылганына элдин баары таң калыпкарап турганда, Ыйса шакирттерине айтты: 44 — Булсөздөрдү эсиңерге түйүп алгыла: Адам Уулунункишилердин колуна түшөрүнө аз калды. 45 Бирок алар булсөздөрдү түшүнүшкөн жок. Бул сөз алар үчүн жашыруунсыр болгондуктан, маанисин түшүнүшпөдү. Кайрасурагандан болсо коркушту.Кимдин жолу улуу?46 Шакирттердин арасында «кимибиздин жолубуз улууболду экен» деген ой туулду. 47 Ыйса алардын мындай оюнтуюп, бир кичине баланы колуна алды да, мындай деди: 48— Ким ушундай баланы Мен үчүн кабыл алса, Мени кабылалганы. Мени кабыл алса, Мени Жибергенди кабыл алганы.Анткени араңардагы эң кичүүдөй болуп жүргөнү баарынанулуу.Силерге каршы болбогон силер тарапта49 Ошондо Жакан: — Устат, сенин ысмыңды оозанып,адамдардан жиндерин кууп чыгарып жүргөн бирөөнү көрүп,ал биз менен жүрбөгөндүктөн ага тыюу салдык, — деди. 50— Тыюу салбагыла, — деди Ыйса, — ким силерге каршыболбосо, ал силер тарапта.
 • 188. Самариялыктардын Ыйсага сыртын салышы51 Көккө кетер убактысы жакындап калганда, ЫйсаИерусалимге барууга камданып, 52 алдын ала элчилеринжөнөттү. Алар Ыйсага жай камдоо үчүн Самариядагы бирайылга келишти. 53 Бирок Ыйсанын Иерусалимгебаратканы сыртынан билинип тургандыктан,самариялыктар Ал келгенде кабыл алышпады. 54 Алардынмунусун көргөн шакирттер Жакан менен Жакып: — Эгебиз,асмандан от түшүп, буларды жалмап кетсин дейлиби? —дешти. 55 Ыйса аларды тыйып койду. 56 Ошондон кийиналар башка кыштакка өтүп кетишти.Ыйсаны ээрчип, шакирти болгусу келгендер57 Жолдон бир киши Ыйсага: — Сен кайда барбагын, менартыңдан калбайм, — деди. 58 Ыйса ага: — Түлкүлөрдүнийини, чымчыктардын уясы бар. Адам Уулунун болсо башкалкалаар жайы жок, — деди. 59 Анан башка бирөөгө: —Менин жолума түш, — деп айтты. Тигил: — Таксыр,адегенде үйгө барып, атамдын кашында болуп, ал өлгөндөсөөгүн коюп келейин. Ушуга уруксат этиңиз! — деди. 60Бирок Ыйса ага: — Өз өлүктөрүн көмүүнү тирүү өлүктөргөкалтыр! Сен болсо бар да, Кудайдын Падышачылыгынжарыя кыл, — деди. 61 Анда дагы бирөөсү айтты: —Таксыр, мен сизди ээрчийм, бирок адегенде үй-бүлөм мененкоштошуп келүүгө уруксат бериңиз. 62 Ыйса ага жоопкайтарып: — Минткениң сени Кудай Падышачылыгынаылайыксыз кылат. Себеби буурусунду кармап, артынакылчактаган адамдай болуп жатасың, — деди.Ыйсанын жетимиш эки шакирти
 • 189. 10:1 Ушундан кийин Эгебиз Ыйса Өзүнө дагы жетимиш экишакирт тандады. Аларды Ыйса Өзү да барайын деген шаар-кыштактардын баарына Өзүнөн мурун эки-экиден жиберип,мындай деди: 2 — Оро турган эгин көп, бирок орокчулар аз.Андыктан Өз эгин талаасына орокчуларды жөнөтсүн үчүнэгин Эгесине жалынгыла. 3 Кана эмесе, баргыла, Менсилерди карышкырлардын арасына козуларды жибергендейжөнөтүп жатам. 4 Капчык да, баштык да, ашыкча бут кийимда албагыла жана жолдо бирөөлөр менен саламдашып,убактыңарды коротпогула. 5 Кандай үйгө кирсеңер да,адегенде: «Үйүңөрдө тынччылык болсун!» — деп,батаңарды бергиле. 6 Эгерде ошол үйдө саламыңардыкабыл алууга даяр адам бар болсо, батаңар кабыл болот,эгер болбосо, батаңар өзүңөргө кайтат. 7 Алдыңарга койгонашка топук кылып, ал үйдө калгыла. Анткени кызматчыэмгек акысын алууга татыктуу. Үйдөн үйгө өтпөгүлө. 8Шаарга киргениңерде, анын тургундары кабыл алышса,анда тамагын жегиле, 9 ооруларын айыктыргыла да,«жакында силер Кудайдын башкаруусунда болосуңар!» депжар салгыла. 10 Эгерде кабыл албай коюшса, андакөчөлөргө чыгып: 11 «Шаарыңардан бутубузга жукканчаңды кайра өзүңөргө наалат катары кагып жатабыз. Бирокбилип койгула, Кудай Падышачылыгы жакындап калды»,— дегиле. 12 Силерге айтып коёюн: кыямат күнү келгенде,ал шаарга караганда Содом шаарынажеңилирээк жазаколдонулат. 13 Эй, шордуу Коразин! Эй, шордуу Бейтсайда!Эгерде силерде жасалган укмуштар Тир менен Сидондожасалган болсо, алар эбак эле катуу кайгырып, кенептенкийим кийип, күлгө олтуруп, ниеттерин өзгөртүшмөк. 14Эми кыямат кайымда Тир менен Сидондун акыбалысилердикинен жеңилирээк болот. 15 А сен, Капарноом,
 • 190. текеберденип, төбөм менен көккө жетем деп ойлойсуңбу?Жок! Кудай сени жердин түпкүрүнө житире чабат. 16Кимде-ким силерди укса, Мени укканы, кимде-ким силердичетке какса, Мени четке какканы, ал эми кимде-ким Меничетке какса, Мени Жибергенди четке какканы. 17 Жетимишэки шакирт жүздөрүндө кубаныч менен кайтып келишип,Ыйсага: — Эгебиз, сенин атыңды атаганда, бизге жиндер дабагынышты! — дешти. 18 Ыйса аларга: — Мен шайтандынчагылгандай болуп, жерге түшкөнүн көрдүм. 19 Мына, менсилерге жыландар менен чаяндарды таптап, жоонун бардыккүчтөрүн жеңе турган бийлик бердим. Эч нерсе силергезыян кыла албайт. 20 Бирок жиндердин силергебагынганына эмес, атыңардын бейиштеги китепкежазылганына кубангыла. 21 Ыйык Рухка толгон Ыйсакубанычтан катуу толкунданып кетти. — Оо, Ата, асманменен жердин Эгеси! — деди Ал. — Сени мактап,даңазалайм, анткени Сен бул иштерди даанышмандар мененакылмандардан жашырып, бала сыяктангандарга ачыпбердиң. Ооба, Атаке, Сен ушундай болушун кааладың. 22Атам бардыгын Мага өткөрүп берген. Уулунун ким экенинАтасынан башка эч ким жакшы билбейт. Атасынын кимэкенин да Уулунан жана Уулу ачып көрсөткүсүкелгендерден башка эч ким билбейт. 23 Анан шакирттеринебурулуп, мындай деди: — А силер бактылуусуңар, анткеникөзүңөр көрүп, кулагыңар угат. 24 Силерге айтып коёюн:далай пайгамбарлар менен падышалар силер көргөндүкөргүсү келген, бирок көрө алышпады, силер уккандыуккусу келген, бирок уга алышпады.Боорукер самариялык
 • 191. 25 Ошондо бир дин мугалими ордунан туруп, Ыйсанысынай сурады: — Устат, эмне кылсам түбөлүк жашайм? 26Ыйса ага: — Тооратта эмне деп жазылган? Эмнени окупжүрөсүң? — деди. Тигил айтты: 27 — «Кудай Эгеңди чынжүрөктөн, бүткүл жан дүйнөң менен, бар күч-кубатыңменен, бардык акыл-оюң менен сүйжана башкалардыөзүңдү сүйгөндөй сүй»— деп жазылган. 28 — Сен тууражооп бердиң, — деди Ыйса ага. — Ушундай кыл, ошондотүбөлүк жашайсың. 29 Тиги болсо өзүн актагысы келип: —А менин жакын адамым ким? — деп сурады. 30 ОшондоЫйса мындай ибарат менен жооп берди: — Бир адамИерусалимден Иерихон шаарына түшүп келе жатып, жолдокаракчыларга туш болот. Алар анын кийимин сыйрып алып,аябай сабап, чала өлүк кылып таштап кетишет. 31 Ошолжол менен бир динкызматчы түшүп бара жаткан. Ал булкишини көрүп, жолдун аркы жээги менен кыя басып, өтүпкетет. 32 Дагы бир лебит ушул жол менен бара жатып, буладамды көрүп, жолдун аркы жээги менен кыя басып, өтүпкетет. 33 Аңгыча бир самариялык жолоочу келет. Ал булкишини көрүп, боору ооруп, 34 жанына басып келип,жарааттарын шарап менен жууп, май менен майлап, таңып,эшегине артып, мейманканага алып барып, ага кам көрөт. 35Кийинки күнү мейманкананын ээсине эки күмүш теңгеберип: «Бу кишиге кам көрүп кой. Эгер артык чыгымболсоң, кайтканымда кайрып берем», — дейт. 36 Эми сенкандай деп ойлойсуң: ушул үчөөнүн кимиси каракчыларгатуш болгон кишиге жакын адам болот? 37 МыйзамчылЫйсага карап: — Албетте, кайрым кылганы, — деп жоопберди. — Бар, сен да ушундай кыл! — деди Ыйса ага.
 • 192. Адам баласы үчүн эң керектүү нерсе — Ыйсанын жанындаболуу38 Ыйса шакирттери менен жолун улантып келе жатып, бирайылга келди. Бул айылдан Марта деген бир аял Аныүйүнөн тосуп алды. 39 Бул аялдын Мариям аттуу сиңдисибар эле. Ал Ыйсанын аяк жагына олтуруп алып, сөзүн угупжатты. 40 Марта болсо конокту жакшылап күтүүнүн камынойлоп, убара тартып жүрдү. Ал Ыйсанын алдына келип: —Таксыр, сиңдимдин кызматтын баарын жалгыз мага таштапкойгону сизге баары бирби? Ага айтып коюңузчу, магажардамдашсын, — деди. 41 — Ээ, Марта, Марта! — дедиага Ыйса, — сен убара болуп, көп түйшүк тартасың. 42Бирок керектүүсү — бир эле нерсе. Мариям жакшы жагынтандап алды, муну андан эч ким тартып ала албайт.Сыйынуу тууралуу таалим11:1 Бир күнү Ыйса бир жерде сыйынып отурду. Алсыйынуусун аяктаганда, шакирттеринин бири: — Эгебиз,Жакыя өз шакирттерине үйрөткөндөй, сен да бизгесыйынганды үйрөтчү, — деди. 2 Ыйса аларга айтты: —Сыйынганыңарда мындай дегиле: Оо, Кудай Ата! Сенинатың урматталсын. Сенин падышачылыгың келсин. 3Күнүмдүк наныбызды күн сайын бере көр. 4 Бизгежамандык кылгандардын баарынын Күнөөлөрүнкечиргенибиздей, Сен да биздин күнөөлөрүбүздү кечир.Бизди азгырыкка кирип кетүүдөн сакта. 5 Ыйса сөзүн улап,дагы мындай деди: — Бирөөңөрдүн досуңар бар болсундейли, түн ортосунда досуна барып: «Досум, карызга үч нанберип турчу, 6 сапардагы досум келип калып, алдынакоёрго эч нерсем жок болуп жатат», — дейт. 7 Үй ээси
 • 193. болсо: «Эй, койчу, тынчымды албай, эшикти кулпулапсалгам, бала-чакам да төшөгүмө кирип, жатып алышты, эмитуруп, сага бере албайм», — дейт. 8 Силерге айтам: үй ээсидосчулук үчүн бербесе да, өтүнө берип, тажаткандыгынанулам туруп, канча сураса, ошончо берет. 9 Ошондуктансилерге айтып коёюн: сурагыла, ошондо силерге берилет.Издегиле, ошондо табасыңар. Тыкылдаткыла, ошондосилерге эшик ачылат. 10 Анткени ар бир сураган алат,издеген табат, тыкылдатканга ачылат. 11 Араңардагыбаласы балык сураса, жылан берген ата барбы? 12Жумуртка сураса, чаян кармата салганчы? 13 Ошентип,силер жаман болсоңор да, балдарыңарга жакшы нерселердибергенди билесиңер, андан бетер, асмандагы Атаңар дасурагандарга Ыйык Рухту берет.Ыйса жана шайтан14 Бир жолу Ыйса бир адамды дудук кылып койгон жиндиандан кууп чыкты. Жин чыкканда, дудук сүйлөй баштады.Муну көргөндөр аң-таң болушту. 15 Кээ бири: — Булжиндерди алардын башчысы — Бээлзебулдункүчү мененкубалап жатат, — дешти. 16 Кээ бири сынап, асманданкереметтүү жышаан көрсөтүүсүн талап кылышты. 17Мындай ойлорун билген Ыйса аларга айтты: — Ичиненбөлүнүп-жарылган мамлекет кыйрайт, ыркы кеткен үй-бүлөсоо калбайт. 18 Эгер шайтан да өзүнө өзү каршы чыгып,ичинен бөлүнүп-жарылса, анын падышачылыгы кантип соокалат? А силер болсо «Бээлзебулдун күчү менен жиндердикубалап жатат» дейсиңер. 19 Эгер Мен Бээлзебулдун күчүменен кубалап жатсам, анда өзүңөрдүн адамдарыңаркимдин күчү менен кубалап жатышат? Ушул себептен алар
 • 194. силерге сот болушуп, катаңарды ашкерелешет. 20 ЭгердеМен жиндерди Кудайдын кудурети менен кубалап жатканболсом, демек, силерге Кудайдын Падышачылыгы жетти.21 Эгерде күчтүү адам курал-жарак алып, үйүн кайтарыптурса, анда анын мүлкү коопсуздукта болот. 22 Бирок анданашкан күчтүү бирөө кол салып, жеңип алса, анда анынишенген куралын тартып алып, колуна түшкөн олжонутаратып жиберет. 23 Ким Мен тарапта болбосо, ал Магакаршы. Ким Мени менен бирге жыйнабаса, ал чачат.Кайра келген жиндер24 Адамдан чыккандан кийин, кара күч эс ала турган жайиздеп, суусуз жерлерди кезет. Таба албаган соң: «Кой,чыккан үйүмө барайын», — дейт. 25 Келип, өзүнүн чыкканжеринин шыпырылып, тазаланганын көрөт да, 26 кайрабарып, өзүнөн да жаман жети жинди ээрчитип келет. Ананбаягы адамга кайра кирип, жашай баштайт. Ошондо буладамга мурдагыдан да оор болот. Ким бактылуу? 27 Ыйсасүйлөп жатканда, эл арасынан бир аял мындай депкыйкырып жиберди: — Сени курсагына көтөрүп, эмчегинэмизген эне кандай бактылуу! 28 — Кудай сөзүн угуп,аткаргандар андан да бактылуу, — деди Ыйса.Жышаан көргүсү келгендер29 Туш-туштан адамдар келип, жыйылган эл көбөйгөндө,Ыйса сөзүн мындай деп баштады: — Азыркы муун —бузулган муун, ал кереметтүү жышаан көргүсү келет. БирокЖунус пайгамбардын окуясындагы жышаандан башкажышаан ага көрсөтүлбөйт. 30 Себеби Жунус Нинебишаарындагылар үчүн кереметтүү жышаан катары
 • 195. жиберилгендей, Адам Уулу да бул муун үчүн кереметтүүжышаан болот. 31 Түштүкханышасы да тирилип, ушулмуунду айыпка жыгат, анткени ал Сулаймандын акылмансөзүн угуп кетейин деп, дүйнөнүн аркы четинен келген. Абул жерде болсо Сулаймандан да улуу Бирөө турат. 32Нинебиликтер кыямат кайымда ушул муун менен биргекайра тирилип, аны айыпка жыгат, анткени алар Жунустунсөзүн угуп, ниеттерин өзгөртүшкөн. А бул жерде болсоЖунустан да улуу Бирөө турат.Дененин шамы33 Эч ким шамды күйгүзүп туруп, жашыруун жерге жеидиштин алдына катып койбойт. Тескерисинче, киргендергежарыгын чачсын деп, шамдалга коёт. 34 Адамдын көзү —анын чырагы. Ошондуктан көзүң тунук болсо, бүт денең дажарык болот. Эгерде көзүң арам болсо, бүт дене-боюңкараңгыда калат. 35 Ошондуктан байка: сендеги жарыккараңгы болуп жүрбөсүн. 36 Эгерде бүт денең эчкараңгысыз, жарык болуп турса, анда сага шам жарыгынчачып турган сыяктуу, бүтүндөй жарык болосуң.Сырты жалтырак, ичи калтырактар37 Ыйса муну айтып жатканда, фарисейлердин бири Аныконокко чакырды. Ыйса анын үйүнө кирип, дасторкондунжанына жамбаштап отурду. 38 Анын тамак алдында колжуубаганын көрүп, фарисей таң калды. 39 Ошондо Эгебизага мындай деди: — Фарисейлер, азыр силер чыны,табагыңардын сыртын жууйсуңар, бирок ичиңердеталоончулук менен жамандык ашып-ташыйт. 40Акылсыздар, сыртын жараткан Кудай ичин да жараткан
 • 196. эмеспи? 41 Андан көрө, идиштин ичиндегисинмусапырларга бербейсиңерби, ошондо бардык нерсеңер тазаболот эле го! 42 Бирок фарисейлер, силердин шоруңаркуруйт, себеби жалбыз, адырашман, ар кандайжашылчалардын түшүмүнүн ондон бирин зекеткебересиңер да, Кудайдын мээрими менен калыстыгынанчеттеп кеттиңер. Бирок бул жагына да көңүл буруп, тигилжагын да калтырбашыңар керек болчу. 43 Эй, фарисейлер,шоруңар куруйт. Силер синагогаларда алдыңкы орундардаолтурганды, базарларда элдин эпилдеп саламдашыптурганын сүйөсүңөр. 44 Шордуусуңар силер, анткениадамдар байкашпай, үстүнөн басып жүргөн көрлөргөокшошсуңар. 45 Ошондо дин мугалимдеринин бири: —Устат, бул сөзүң бизге да тийип жатат, — деди. 46 Ыйса агамындай деди: — Дин мугалимдери, силердин да шоруңаркуруйт. Силер оор, адам чыдагыс диний эрежелердибашкалардын жонуна артып, аларды көтөрүүгө жардамиретинде чыпалагыңарды да тийгизип койбойсуңар. 47Силердин шоруңар куруйт, себеби аталарыңар өлтүргөнпайгамбарларга күмбөз куруп, 48 алардын кылгандарынтуура деп эсептеп, ал тургай ошого макул экениңердикөрсөтүп жатасыңар. 49 Ошондон улам Кудай Өзүнүндаанышмандыгы менен: «Мен аларга пайгамбарлар мененэлчилерди жиберем, бирок алардын кээсин өлтүрүп, кээсинсары изине чөп салып, кубалашат» деген. 50 Ошону менендүйнө жаратылгандан бери 51 — Абылдантартып,курмандык жай менен эң ыйык жайдын ортосундаөлтүрүлгөн Закирге чейинкилердин баарынын каны ушулмуундан талап кылынат. 52 Дин мугалимдери, силердиншоруңар куруйт! Силер билимдин ачкычын колуңарга алыпалып, өзүңөр да кирбей, кирейин дегендерге да бут тосуп
 • 197. келгенсиңер. 53 Ыйса сүйлөп бүтүп, үйдөн чыкканыжатканда, дин мугалимдери менен фарисейлер ичиненжаман ойлошуп, сөзүнөн кыйкым издеп, суроолордужаадырышты.Кудайды урматтагыла жана чындыкты коркпой, ачыкайткыла12:1 Ушул арада миңдеген киши жыйылып, алар бирибирин кыса баштады. Ошондо Ыйса адегенде шакирттеринекайрылып, мындай деди: — Фарисейлердин ачыткысы —эки жүздүүлүктөн алыс болгула. 2 Сыртка чыкпас сырболбойт, ачыкка чыкпас жашыруун иш болбойт. 3Ошондуктан караңгыда айткан сөзүңөрдү жарыкта угушат,үйдүн ичинде кулакка шыбырап айткан сөзүңөр үйдүнтөбөсүнөн жар салынат. 4 Досторум, силерге айтам: денениөлтүрүп, андан кийин башка эч нерсе кыла албаганадамдардан коркпогула. 5 Кимден коркуш керектигинайтып коёюн: өлтүргөндөн кийин тозокко түшүрүүгөкудурети бар Кудайдан корккула! 6 Беш чымчык бир аз элетыйынга сатылат эмеспи. Бирок алардын бирин да Кудайунутта калтырбайт. 7 А силердин болсо башыңардагычачыңар да эсептелүү. Ошондуктан коркпогула, силерчымчыктардан алда канча кымбатсыңар. 8 Силерге айтыпкоёюн: ким Мени эл алдында ачык тааныса, Адам Уулу даКудай периштелеринин алдында аны ачык тааныйт. 9 Мениэл алдында четке какканды Мен да Кудай периштелерининалдында четке кагам. 10 Адам Уулуна каршы сөз айтканадам кечирилет, бирок кимде-ким Ыйык Рухка акарат айтса,кечирилбейт. 11 Силерди синагогадагы элдин,башчылардын, бийлик башындагылардын алдына алып
 • 198. барышканда, кантип же эмне деп актанышты же эмнениайтышты ойлоп, түйшүк тартпагыла. 12 Эмне дешти ЫйыкРух ошол саатта силерге үйрөтөт.Дүнүйөкорлуктан алыс болуу жөнүндө ибарат13 Эл арасынан бирөө: — Устат, агама айтып коюңузчу,мурасты мени менен бөлүшсүн, — деп кайрылды. 14 Ыйсаал кишиге: — Ким Мени силерге сот же бөлүштүргүч болупберсин деди эле? — деди. 15 — Анан элге кайрылып: —Этият болгула, ар кандай дүнүйөкорлуктан алыс болгула,анткени адам өмүрү анын мал-мүлкүнүн көптүгүнөбайланыштуу эмес, — деди. 16 Ошондон кийин Ыйсааларга мындай ибаратты айтып берди: — Бир байдын эгинталаасы жакшы түшүм берет. 17 Бай ичинен ойлонот:«Эмне кылсам? Эгин жыяр жайым жок. 18 Кой, минтейин:кампаларымды бузайын да, кайра чоңураак кылып салып,бардык эгиним менен мал-мүлкүмдү ошо жерге коёюн. 19Анан өз жаныма айтам: жаным, көп жылдарга жете турганбайлыгың жатат. Эми эс ал, ич, же, шапар тээп шаттан». 20Бирок Кудай ага: «Эй акылсыз, бүгүн түнү жаныңды алганыкелишет. Жыйган-тергениң кимге калат?» — дейт. 21 Кертбашы үчүн байлык топтоп, Кудайды эсине албаган адамушундай болот.Көр оокаттан өйдө болуп, Кудайга ишенгиле22 — Ошондуктан силерге айтып коёюн, — деди Ыйсашакирттерине карап, — «Эмне жейбиз» деп жаныңардыойлоп, «эмне кийебиз» деп денеңерди ойлоп, түйшүктартпагыла! 23 Тамактан жан, кийимден дене артык да. 24Каргаларды карагылачы, алар эгишпейт да орушпайт,
 • 199. кырмандары да, кампалары да жок. Аларды Кудайазыктандырып турат. Ал эми алардан силердин айырмаңаркандай чоң. 25 Кимиңер түйшүктөнүп, өзүнө бир карыш бойкошо алат? 26 Эгерде ушундай жарыбаган нерсе колуңарданкелбесе, башкаларды ойлоп, куру убара тартуунун эмнекереги бар? 27 Кызгалдактардын өскөнүн карагылачы, аларэмгектенишпейт, жип да ийришпейт. Бирок силерге айтыпкоёюн: Сулайман падыша атак-даңкы чыгып турганда даалардын эч бириндей кийинген эмес. 28 Эгерде бүгүнталаада өсүп, эртең мешке жагыла турган чөптү Кудайушундай кийиндирсе, силерди андан артык кийиндирбейби,эй, ишеними аздар! 29 Ошондуктан не жеп, не ичебиз депкабатыр болбогула! 30 Дүйнөдөгү элдердин эси-дартыушуларда, бирок силердин Атаңар буларга муктажэкениңерди билет. 31 Андан көрө, Кудай Падышачылыгыжөнүндө ойлогула, ошондо калганы силерге кошулуп берет.Чыныгы байлык асманда32 Коркпогун, кичинекей кой короо! Атаңарпадышачылыгын силерге мурас кылууну ылайык көрдү. 33Мал-мүлкүңөрдү сатып, кайыр бергиле! Эскирбес,көөнөрбөс байлыктарды көккө жыйнагыла. Ал жакка ууруда жакындай албайт, күбө да жей албайт. 34 Анткенибайлыгың каерде болсо, эси-дартың да ошерде болот.Ыйсанын кайтып келишине даяр болгула!35 Ар дайым белиңер буулуу, чырагыңар жагылуу болсун!36 Үйлөнүү тоюнан кайта турган ээсин күтүп, каалганыкагылар замат ачууга даяр турган адамдардай болгула. 37Ээси келип, кызматчыларынын уктабай күтүп турушканын
 • 200. көрсө, ошол кызматчылар таалайлуу. Силерге бирчындыкты айтып коёюн: ээси аларды олтургузуп коюп, өзүбелин бууп алып, кызмат кылат. 38 Эгер ээси түн ортосундаболобу, таң азанда болобу келип, кулдарынын уктабай,сергек тургандарын көрсө, анда алар таалайлуу. 39 Силербилгендей, эгер үй ээси уурунун кайсы саатта келеринбилсе, үйүн бузуп кирүүсүнө жол бербес эле. 40Ошондуктан силер да даяр тургула, анткени Адам Уулусилер ойлобогон саатта келет.Ишенимдүү жана ишенимсиз кул41 Ошондо Петир: — Эгебиз, бул ибаратты бизге эле айтыпжатасыңбы же бардыгынабы? — деп сурады. 42 Ыйсамындай деп жооп берди: — Үйдөгү кулдарына тамак-ашынубагында берип туруш үчүн кожоюн дайындап кеткенишеничтүү жана акыл-эстүү башчыны элестеткиле. 43Кожоюну келгенде тапшырылган ишин аткарып жатканкызматчы бактылуу! 44 Силерге бир чындыкты айтыпкоёюн: кожоюну аны бүт үй мүлкүнө башчы кылат. 45 Эгерошол кызматчы ичинен: «Кожоюнум жакында келбейт», —деп, башка кулдарды уруп сабап, жеп-ичип, масчылыккаберилсе, 46 кожоюну ал күтпөгөн күндө, билбеген сааттакелет да, башын жара чаап, ишенимсиздер менен кошожазага тартат. 47 Ээсинин каалоосун билип туруп,даярданбаган, анын каалоосун аткарбаган кул көп таякжейт. 48 Ал эми билбей калып, жазага татыктуу иш кылганкул азыраак таяк жейт. Ошол сыңары, кимге көп берилсе,ошондон көп талап этилет, кимге көбүрөөк ишениптапшырылса, андан көбүрөөк суралат.Ыйса үчүн бөлүнүү болот
 • 201. 49 Мен асмандан жерге от таштоо үчүн келдим. Ошол оттезирээк жанышын кандай каалар элем! 50 Мен өзгөчөчөмүлүүдөнөтүшүм керек, ошол саатым келгиче канчакыйналам. 51 Силер Мени жер бетине тынчтык алып келдидеп ойлойсуңарбы? Жок, бөлүнүү алып келдим десемтуурараак болот. 52 Анткени мындан ары бир үй ичинде элебеш киши өз ара бөлүнө башташат: үчөө экөөнө каршы,экөө үчөөнө каршы болуп, бөлүнөт. 53 Атасы каршы болупөз уулуна, Уулу да атасына каршы болот, Энеси каршыболуп өз кызына, Кызы да энесине каршы болот, Кайненекаршы болуп келинине, Келин да кайненеге каршы болот.Өз учурунда элдеш54 Ыйса элге мындай деди: — Силер батыштан каптапкелаткан булутту көргөндө, «жамгыр жаайт» дейсиңер, ананчынында эле жамгыр жаайт. 55 Түштүктөн шамал соксо,«күн ысык болот» дейсиңер, анан чындап эле ысык болот.56 Эй, эки жүздүүлөр, көк менен жердин кубулушунажырата билесиңер, ал эми азыркы убактын кандай экенинкантип ажырата билбейсиңер! 57 Эмне үчүн кандай кылуутуура экенин өзүңөр калыстык менен чечпейсиңер? 58Доочуң менен сотко баратканыңда, жолдо андан кутулгангатырыш. Антпесең ал сени сотко сүйрөп келет да, сотжазалоочунун колуна өткөрөт, жазалоочу болсо зындангасалат. 59 Айтып коёюн: акыркы тыйыныңды бермейинче, алжактан чыкпайсың.Ниетиңерди өзгөрткүлө13:1 Ушул убакта Пилат өлтүргөн галилеялыктар тууралууЫйсага кабарлашты. Пилат аларды малдарын курмандыкка
 • 202. чалып жаткан жеринен өлтүрткөн эле. 2 Ыйса бул кабардыайткандарга айтты: — Бул адамдардын күнөөсүгалилеялыктардын баарыныкынан чоң болгондугу үчүнушундай балээге туш болушту деп ойлойсуңарбы? 3 Жокдейм силерге, андай эмес. Эгерде ниетиңердиөзгөртпөсөңөр, баарың тең ушинтип куурайсыңар. 4Силоом мунарасы басып калып, каза тапкан он сегизкишинин күнөөсү Иерусалимде жашагандардынбаарыныкынан көбүрөөк болгон деп ойлойсуңарбы? 5 Жокдейм силерге, андай эмес. Эгерде ниетиңердиөзгөртпөсөңөр, баарың тең ушинтип куруйсуңар.Ниетти өзгөртүүгө бир аз убакыт бар6 Ушундан кийин Ыйса мындай ибаратты айтып берди: —Бир адамдын жүзүмзарында олтургузулган анжир дарагыболуптур. Ошол адам жүзүмзарына келип, анжир дарагынанжемиш издеп, таба албайт да, 7 багбанга айтат: «Үч жылданбери келип, мына бул анжирден жемиш издейм, бирок табаалбайм. Ошондуктан аны кыйып сал, бекер эле жерди ээлептурат». 8 Багбан айтат: «Таксыр, быйыл да коё туруңузчу.Мен тегерегин жумшартып, кык төгүп көрөйүн. 9 Жемишберип калар. Эгер бербесе, анда эмки жылы кыя бериңиз».Бүкүр аялдын дем алыш күнү айыгышы10 Бир дем алыш күнү Ыйса синагогалардын бириндетаалим берип калды. 11 Ал жерде жиндин таасиринен уламон сегиз жылдан бери такыр белин көтөрө албай бүкүрөйүпкалган бир аял бар эле. 12 Ыйса ошол аялды көрүп,чакырып алды да: — Аял, дартыңдан кутул! — деп, 13колун үстүнө койду. Ошол замат бели жазылып кеткен аял
 • 203. Кудайга алкыш айта баштады. 14 Муну карап тургансинагога башчысы Ыйсанын дем алыш күнүайыктырганына кыжырланып, элге: — Иш кыла турганалты күн бар го! Айыгууга дем алыш күнү келбестен, ошолкүндөрү келгиле! — деди. 15 Эгебиз ага айтты: — Эй, экижүздүү! Өзүңөр дем алыш күнү өгүзүңөрдү же эшегиңердиакырдан чечип алып, сугарганы жетелеп барбайсыңарбы?16 Ал эми он сегиз жыл бою шайтандын байлоосундакелген Ыбрайымдын мына бул кызын дем алыш күнүкуткарса болбойт беле? 17 Ыйсанын бул сөзү Ага каршыболгондордун баарын уят кылды. Турган эл Анын кылганулуу иштеринин баарына кубанып жатышты.Сары кычынын даны тууралуу ибарат18 Ушундан соң, Ыйса мындай деди: — КудайдынПадышачылыгын эмнеге салыштырсам? Аны эмнегеокшоштурсам? 19 Ал бир адамдын өз багына эккенкипкичинекей сары кычынын данынаокшош. Урук өнүп,чоң өсүмдүккө айланат да, бутактарына канаттуулар уясалат. 20 — Кудайдын Падышалыгын эмнеге окшотсом? —деди Ыйса сөзүн улантып, 21 — ал бир аялдын камырачытыш үчүн үч чара унга салган ачыткысына окшош, —деди.Бейиштин эшиги тар22 Ошентип, Ыйса шаар-кыштактарды аралап, Иерусалимгебаратты. 23 Кимдир бирөө Андан: — Таксыр, аз ганаадамдар куткарылабы? — деп сурап калды. Ыйса ага айтты:24 — Кудай Падышачылыгына тар эшиктен кирүүгөтырышкыла! Силерге айтып коёюн: көп адамдар кирсек
 • 204. дешет, бирок кире алышпайт. 25 Эгер үй ээси ордунантуруп, эшиктерин жаап алса, сыртында каласыңар да,эшигин каккылап: «Таксыр, эшикти ачып койчу бизге»дейсиңер. Үй ээси болсо: «Мен силердин ким экениңерди,кайдан экениңерди билбейм!» дейт. 26 Ошондо силер:«Сени менен бир дасторкондо даамдаш элек го, биздинкөчөлөрүбүздө таалим берип жүрбөдүң беле!» дейбаштайсыңар. 27 Үй ээси болсо: «Силерге айтып жатам, эй,ыймансыздар, кимсиңер, кайдансыңар, мен билбейм, көзүмөкөрүнбөй жоголгула!» дейт. 28 Ошондо Ыбрайым, Ыскак,Жакып жана башка бардык пайгамбарлардын КудайПадышачылыгында калганын көрөсүңөр, а силер болсосыртка кууласыңар. Анан боздоп, тишиңерди кычыратып,ачууланасыңар. 29 Чыгыш менен батыштан, түндүк менентүштүктөн келгендер Кудай Падышачылыгынан оруналышат. 30 Ошондо биринчи болуп калган акыркылардыжана акыркы болуп калган биринчилерди көрөсүңөр.Ай, Иерусалим, Иерусалим!31 Ошол убакта фарисейлерден кимдир бирөөлөр келип: —Бул жерден кетип калчы, Ирод сени өлтүрөм деп жатат, —дешти. Ыйса аларга айтты: 32 — Барып, ал түлкүгө айтыпкойгула: «Мен бүгүн, эртең жиндерди кубалап,оорулууларды айыктырам да, үчүнчү күнүишимдиаяктайм». 33 А бирок кантсе да, Мен бүгүн, эртең жанабүрсүгүнү сапарымды улантам, анткени пайгамбардынИерусалимдин сыртында өлүшү мүмкүн эмес да! 34 Ай,Иерусалим, Иерусалим! Сен пайгамбарларды өлтүрүп,Кудай жиберген адамдарды таш бараңга алдың. Аттиң,балапандарын бооруна чогултуп, канатына калкалаган тоок
 • 205. сымал, канча ирет сенин элиңди чогултайын дедим, бироксилер каалаган жоксуңар. 35 Эми мына, үйүңөр каңгырап,ээн калат. Силерге айтып коёюн: «Эгебиздин атынанКелатканга урмат!» деп айтар убак келгиче, Меникөрбөйсүңөр.Мыйзам жана ырайым14:1 Ыйса дем алыш күндөрүнүн биринде фарисейлердинкайсы бир башчысынын үйүнө конокко келди. ФарисейлерЫйсанын артынан акырын байкап турушту. 2 Ошол убактаденесине сары суу толуп, шишик басып ооруган бир адамЫйсанын алдына келди. 3 Ошондо Ыйса фарисейлер мененмыйзамчылардан: — Дем алыш күнү дарылоого болобу? —деп сурады. 4 Тигилер унчугушкан жок. Ыйса оорулуугаколун тийгизип, айыктырды да үйүнө жиберди 5 анантигилерге: — Араңардан кимиңер баласы же өгүзү чуңкургатүшүп калса, ал дем алыш күнү экенине карабай дароосууруп чыгарбайт? — деген суроо берди. 6 Алар болсо булсуроого жооп бере алышпады.Төрөпейилдик жана кичипейилдик7 Конокко чакырылгандар орун тандап, төргө өтүпжатышты. Муну байкаган Ыйса ибарат менен мындай деди:8 — Бирөө сени тойго чакырса, төргө жулунба.Коноктордун бири сенден сыйлуураак болуп калып, 9экөөңдү тең чакырган адам жаныңа келип: «Бу кишигеордуңду бер» деп калбасын. Ошондо уят болуп, улагагаөтүп барып олтурганга туура келет. 10 Конокко келгениңде,төмөн жакка олтуруп жүр. Сени чакырган киши басыпкелип: «Досум, төргө өт» дегенде, жаныңдагылардын
 • 206. алдында мартабаң арта түшөт. 11 Анткени ким өзүн өзүкөтөрсө, кемсинтилет, ал эми ким өзүн төмөн кармаса,көтөрүлөт.Сыйлыкты Кудайдан күт12 Ошондон кийин чакырган адамга Ыйса айтты: — Түштөже кечинде тамак жасап, конок чакыра турган болсоңдосторуңду, тууган-туушкандарыңды, бай кошуналарыңдычакырба. Анткени алар кайра өзүңдү чакырып, бергениңдикайтарышат. 13 Ошондуктан жакыр, майып, чолок,сокурларды чакыр. 14 Алар сага кайра кайтарганга эчнерсеси болбогондуктан бактылуу болосуң. Анткеникыяматта, адилеттүүлөр тирилген кезде, тиешеңди аласың.Чакырылгандар жана тандалгандар15 Ыйса менен дасторкондун жанында жамбаштапжаткандардын бири Ага: — Кудай Падышачылыгынан даамсыза турган адам таалайлуу! — деди. 16 Ыйса ага мындайдеди: — Бир киши чоң той тамагын берип, көп адамдардычакырат. 17 Тамактанар маал келгенде, чакырылгандаргакулун жөнөтүп: «Келгиле, баары даяр болду» депайттыртат. 18 Ошондо баары сүйлөшүп алгандай кечиримсурай баштайт экен: «Жер сатып алдым эле, барып көрүпкелбесем болбойт, мени кечирип кой», — дейт биринчиси.19 Экинчиси: «Беш жуп өгүз сатып алдым эле, ошолордусынап көргөнү баратам, мени кечирип кой», — дейт. 20Үчүнчүсү болсо: «Мен аял алдым, ошондуктан бараалбайм», — дейт. 21 Кул ээсине кайра келип, баарын айтыпберет. Ошондо үй ээси каарданып, кулуна: «Тез бар да,шаардын аянттары менен көчөлөрүн кыдырып, жакыр,
 • 207. майып, сокур, чолокторду алып кел бул жакка!» — дейт. 22Кийин кул ээсине келип: «Таксыр, буйругуңду аткардым,бирок дагы бош орундар бар!» — дейт. 23 «Жолдорго чыкда, чарбактарды, кашааларды аралап өтүп, адамдардыкелүүгө мажбур кыл, үйүмдүн ичи толсун!» — дейт ээси. 24Силерге айтып коёюн: жанагы чакырылгандардан эчкимиси менин тамагымдан экинчи ооз тийишпейт!Ким Ыйсанын шакирти боло алат?25 Жолдо Ыйсаны көп эл ээрчип келе жатты. Ыйса аларгакайрылып мындай деди: 26 — Ким Мага келип, бирок ата-энесин, үй-бүлөсүн, бала-чакасын, тууган-туушкандарын,атүгүл өз өмүрүн Менден артык көрсө, ал Менин шакиртимболо албайт. 27 Мени өзүнүн айкаш жыгачынкөтөрбөстөнээрчиген адам да Менин шакиртим болоалбайт. 28 Араңардан бирөө мунара кургусу келсе, анда аладегенде отура калып, сарптала турган чыгымды эсептебей,аягына чыгарганга каражаты бар-жогун калчабай туруп,ишке киришеби? 29 Пайдубалын куярын куюп алып,калганын бүтүрө албаса, айланадагылар: 30 «Бул кайранбаштаарын баштап алып, аягына чыккан жок!» — депшылдыңдашпайбы. 31 Же бир падыша башка бир падышагакаршы согушка аттана турган болсо, келе жатканкаршылашынын жыйырма миң аскерине өзүнүн он миңименен туруштук бере алабы же жокпу — олтура калып,акылдашпайбы? 32 Туруштук бере албаса, каршылашы тээалыста экенинде эле ага элчи жиберип, жансоога сурайт. 33Ушул сыяктуу эле араңардан кимиңер болбосун колундаболгондун баарынан баш тартпаса, Менин шакиртим болоалбайт. 34 Туз — жакшы нерсе, бирок ал даамын жоготуп
 • 208. койсо, кайра калыбына келтирүүгө болобу? 35 Болбойт,анткени ал кыртышка да, кыкка да жарабай калат.Ошондуктан аны ыргытып жиберишет. Уга турган кулагыбарлар уксун!Күнөөкөр ниетин өзгөртсө, көктөгүлөр кубанат15:1 Бир күнү көптөгөн салыкчылар менен ар кандайкүнөөкөр адамдар Ыйсанын жанына Анын сөзүн укканыкелишти. 2 Ошон үчүн фарисейлер менен дин мугалимдери:«Ал күнөөкөрлөрдү кабыл алып, алар менен бирдасторкондон тамак жейт экен!» — дешип, нааразыболушту. 3 Ыйса аларга мындай ибаратты айтып берди: 4 —Эгер араңардагы жүз кою бар бирөөнүн бир кою жоголупкетсе, ал токсон тогузун ээн талаага таштап, жоголупкеткенин тапкыча кыдырып издебейби? 5 Таап алган соң,кубанычы койнуна батпай, койду ийнине артып, 6 үйүнөкелет да, жоро-жолдошторун, коңшу-колоңун чакырып:«Жоголгон коюмду таптым, кубанчыма ортоктош болгула!»— дейт. 7 Силерге айтып коёюн: ниетти өзгөртүүнүнкажети жок деп, өздөрүн такыбаа санаган токсон тогузадамдан көрө, ниетин өзгөрткөн бир күнөөкөр үчүнкөктөгүлөр көбүрөөк кубанышат. 8 Же болбосо, он күмүштеңгеси бар аял теңгелеринин бирин жоготуп алса,шамдарын күйгүзүп, үйүн шыпырып-сыйрып, тапмайынчакылдаттык менен издебейби? 9 Тапкан соң, курбу-курдаштары, коңшу-колоңдорун чакырып алып: «Жоготконтеңгемди таптым, кубанчыма ортоктош болгула!» — дейт.10 Ошондуктан силерге айтам: бир күнөөкөр ниетинөзгөртсө, Кудайдын периштелери зор кубанычкабөлөнүшөт.
 • 209. Адашкан уул11 Ыйса дагы мындай деди: — Бир адамдын эки уулуболуптур. 12 Бир күнү кенже уулу: «Ата, менин энчимдибериңиз!» — дейт. Ошондо атасы бар дүнүйөсүн балдарынабөлүп берет. 13 Көп өтпөй кенжеси өзүнө бөлүнгөн энчининбаарын алып, алыс жерге кетип калат. Ал жерден өзбилгениндей жашап, колундагы дүнүйөсүн чачып жоккылат. 14 Ошол кезде ал жерде катуу ачарчылык болуп, булбала да ач-жылаңач калат. 15 Анан ошол өлкөнүн биртургунуна барып, жалчы болуп орношот. Жалдап алганкиши аны талаага жиберип, чочколорун кайтартып коёт. 16Ал бала чочколор жеген кабык менен курсагын тойгузуугазар болчу экен, бирок аны да ага эч ким ыраа көрбөптүр. 17Бир күнү ал эсине келип, минтип ойлонот: «Атамдынканчалаган малайлары нанды кенен жеп жүрүшөт, а менболсом бул жерде ачкадан куурап, өлө турган болдум. 18Кой, атама барайын да: "Ата, мен Кудайга күнөөкөрболдум, сиздин алдыңызда да айыптуумун. 19 Эми менсиздин уулуңуз деп аталууга да татыксызмын. Менижалчыларыңыздын катарына кошуп алыңызчы", — дейин».20 Ошентип ал атасына жөнөйт. Ал үйүнө жете электе, тээалыста келе жатканда эле атасы аны көрөт. Көргөндө ичиэлжиреп, алдынан чуркап чыгып, мойнунан кучактап,бетинен өпкүлөйт. 21 Уулу болсо ага айтат: «Ата, менКудайга күнөөкөр болдум, сиздин алдыңызда даайыптуумун. Эми мен сиздин уулуңуз аталууга дататыксызмын!» 22 Бирок атасы кулдарына мындай депбуйрук берет: «Балама тезирээк эң мыкты кийим алыпкелип, үстүнө жапкыла, колуна мөөрлүү шакек салгыла,бутуна өтүк кийгизгиле! 23 Бордолгон ноопазды жетелеп
 • 210. келип, сойгула! Жеп-ичип, тойлойлу! 24 Себеби менин булбалам өлгөн эле — тирилди, жоголгон эле — табылды!»Анан баары тойлой башташат. 25 Бул убакта улуу баласыталаада жүргөн. Ал талаадан кайтып келатып, үйүнөжакындаганда ыр-күү менен бийлеп-чордогондордундобушун эшитет. 26 Малайлардын бирин чакырып алып:«Эмне болуп жатат?» — деп сурайт. 27 «Иниңиз келди.Атаңыз аны аман-эсен көргөнү үчүн бордолгон ноопазынсойду», — деп жооп берет малай. 28 Ошондо ал ачууланып,үйгө киргиси келбейт. Атасы сыртка чыгып, өтүнсө дакөнбөй, ага: 29 «Канча жылдан бери кызматыңызды кылыпкелатам. Бир да жолу сөзүңүздү эки кылбадым. Бирок сиздосторум менен отуруп, көңүл ачуум үчүн жок дегенде бирулак да берген эмес элеңиз. 30 Ал эми бузулган аялдарменен бирге сиздин мүлкүңүздү жалмап салып келген мынабул балаңызга бордолгон ноопазды союп бердиңиз», —дейт. Анда атасы мындай дейт: 31 «Ээ, балам, сен ар дайымжанымдасың да. Менин мал-мүлкүмдүн баары сеники. 32Бирок бүгүн кубанып, тойлош керек. Себеби сенин булиниң өлгөн эле — тирилди, жоголгон эле — табылды».Акылдуу кул16:1 Ыйса шакирттерине кайрылып мындай деген ибаратайтып берди: — Бир бай болуптур. Анын үй чарбасынбашкарган кызматчысы бар экен. Ага ошол кызматчысытууралуу: «Мүлкүңдү ысырап кылып жатат!» — деген сөзжетет. 2 Муну укканда, ал кызматчысын чакырып: «Эмнеүчүн сен жөнүндө ушундай сөз жүрүп жатат? Кылганишиңдин эсебин бер. Эми мындан ары бул кызматта иштейалбайсың!» — дейт. Ошондо үй чарбаны башкарган
 • 211. кызматчы ичинен минтип ойлонот: 3 «Эмне кылсам? Ээмкызматтан алып жатат. Кара жумушка жокмун, кайырсураштан уялам. 4 Аа, кызматтан кеткен соң, адамдар мениүйлөрүнө кабыл алышы үчүн эмне кылуунун амалынтаптым». 5 Анан ээсине карыз болгондорду бир-бирденчакыра баштайт. Биринчисинен сурайт: «Ээме канчакарызсың?» 6 — «Жүз бочке май карызмын». «Тил катыңдыал да, тез отура калып, элүү деп жаз». 7 Андан кийинэкинчисинен сурайт: «А сен канча карызсың?» — «Жүз капбуудай». «Тил катыңды ал да, сексен деп жаз». 8 Ээси караниет кызматчысын акыл таап кеткени үчүн мактады.Чынында эле бул дүйнөнүн адамдары өзүнө окшогондордунарасында жарыктын адамдарынанкөрө тапкычыраак. 9 Менда силерге айтам: бул бейоопа дүйнөнүн байлыгынпайдаланып, дос күткүлө. Ошентип, бул байлыгың өтүпкеткенде, алар силерди бейиштен кучак жайып тосупалышсын. 10 Кичине иште ишенимдүү болгон киши, чоңиште да ишенимдүү болот. Кичине иште ишенимдүүболбогон киши, чоң иште да ишенимдүү боло албайт. 11Андыктан бул бейоопа дүйнөнүн байлыгында ишенимдүүболбосоңор, чыныгы байлыкты силерге ким ишениптапшырат? 12 Эгерде силер башка бирөөгө караштуубайлыкта ишенимдүү болбосоңор, өзүңөрдүкүн силерге кимберет? 13 Эч бир кул эки кожоюнга бирдей кызмат кылаалбайт: же бирин сыйлайт да, экинчисин жек көрөт, жебирине берилип, экинчисине көңүл кош мамиле кылат.Ошол сыяктуу, Кудай менен акчага бирдей кызмат кылаалбайсыңар!Тоорат мыйзамы жана Кудай Падышачылыгы
 • 212. 14 Мунун баарын угуп турушкан дүнүйөкор фарисейлерАны шылдыңдап күлүштү. 15 Ыйса аларга айтты: — Силерөзүңөрдү адамдардын алдында такыбаа көрсөткүңөр келет,бирок Кудай силердин ниетиңерди билет. Себеп дегендеадамдар жогору баалаган нерсе, Кудай алдындажийиркеничтүү. 16 Тоорат мыйзамы мененпайгамбарлардын доору Жакыяга чейин созулду, анданбери Кудай Падышачылыгы жар салынып жатат жана баарыага өз күчү менен кирүүгө аракеттенип жатышат. 17 БирокТоораттын бир чекити жоголгуча, асман менен жердин жокболуп кетиши оңой. 18 Аялын коё берип, башкага үйлөнгөнадам өзү ойноштук кылган болот. Ошондой эле күйөөдөнчыккан аялга үйлөнүү да ойноштук кылганга жатат.Тиги дүйнөдөгү бай менен кедей19 Бир бай киши болуптур. Ал кымбат чапан менен шайыкөйнөк кийип, күндө шапар тээп жыргачу экен. 20 Ошондойэле Лазар аттуу бир кедей болуптур. Бүткөн боюн жарабаскан ал бай жеген тамактын калдыктарына зар болуп,анын дарбазасынын жанында жатканда, иттер келипжараларын жалашчу экен. 22 Бир күнү бул кедей казаболуп, периштелер аны Ыбрайым жаткан жайга алып барыпкоюшат. Бай да өлүп, көргө коюлат. 23 Тозокто кыйналыпжатып, бай көзүн ачып карап, Ыбрайымдын жанындагыЛазарды көрөт. 24 Ошондо мындай деп жалынып жиберет:«Ыбрайым ата, мени аяп, Лазарды жиберип коюңузчу,колунун учун сууга малып, тилиме тамызып койсун, мынабул от-жалындан катуу кыйналып жатам». 25 БирокЫбрайым мындай дейт: «Эй, балам, тирүүңдө кандайжашаганыңды эстечи: сен жыргадың, ал эми Лазар болсо
 • 213. куурады. Бирок азыр ал бул жерден сооронуч тапты, а сенболсо кыйналып жатасың. 26 Анын үстүнө бул жактансилер жакка, силер жактан биз жакка өткүсү келгендер өтөалбас үчүн ортобузга түпсүз туңгуюк орнотулган». 27 «Ата,андай болсо аны менин атамдын үйүнө жиберип коюңузчу,28 беш бир тууганым бар эле, ошолор да бул азаптуу жайгакелбес үчүн жакшылап эскертип, күбө болуп берсин», —деп суранат бай. 29 Ыбрайым болсо мындай дейт: «АлардаМуса менен башка пайгамбарлар бар эмеспи, ошолордубилишсин». 30 «Жок, Ыбрайым ата, — дейт бай, — эгерөлгөндөрдөн бирөө аларга барса, алар ниеттеринөзгөртүшөт». 31 Ошондо Ыбрайым айтат: «Муса мененпайгамбарларга кулак салбаган алар тирилип барган адамгада ишенишпейт».Азгырыктар17:1 Ыйса шакирттерине дагы мындай деди: — Күнөөгөбатырган азгырыктар сөзсүз келет, бирок ким аркылуукелсе, ошонун шору куруйт. 2 Мына бул кичинекейлердинбирин азгырып, күнөөгө батыргандан көрө, ал үчүнмойнуна тегирмендин ташы байланып, деңизгеыргытылганы оң болмок. 3 Ошондуктан өзүңөргө этиятболгула. Эгер боордошуң сага жамандык кылса, зекип кой.Эгер күнөөсүн мойнуна алып, кечирим сураса, кечир. 4 Эгерал бир күндө жети иретсага жамандык кылып, кайра жетиирет күнөөсүн мойнуна алып, кечирим сураса, кечир.Ишеним жөнүндө5 Элчилери Ыйсага: — Ишенимибизди арттырчы! — дешти.6 Эгебиз аларга мындай жооп берди: — Эгер сары кычынын
 • 214. данындай ишенимиңер бар болсо, мына бул турган тытдарагына: «Тамырың менен жулун да, деңизге олтургузул!»десеңер, тилиңерди алат эле.Кудайга кызмат кылуу жөнүндө7 Ыйса дагы мындай деди: — Араңардан бирөөнүн жерайдаган же кой кайтарган кулу болсун дейли. Кул талааданкелгенде, ага: «Тез келип, дасторконго өт!» дейби? 8Тескерисинче: «Мага тамак бер! Тамактанып бүткөнүмчө,мени тейлегин, андан кийин өзүң тамактанарсың!» дебейби?9 Ал буйругун аткарганы үчүн кулуна алкыш айтмак беле?10 Ошол сыяктуу, силерге берилген буйруктардын баарынаткарган соң: «Биз эч нерсеге арзыбаган кулдарбыз.Милдетибизди гана аткардык», — дегиле.Пес оорусунан айыккан он киши11 Ыйса Самария менен Галилея аймактарын аралап өтүп,Иерусалимге жол тартты. 12 Ал бир айылга жакындаганда,пес менен ооруган он адамга туш болду. Алар оолак турупалышып: 13 — Эй, устат! Ыйса, бизге ырайым эт! — депкыйкырышты. 14 Ыйса аларды көрүп: — Баргыла,денеңерди динкызматчыларга көрсөткүлө! — деди. Аларжолдо баратышканда, денелери пестен айыгып калды. 15Бирөөсү айыкканын көрүп, Кудайды кыйкыра даңктап,кайтып келди да, 16 Ыйсанын бутуна жыгылып, алкышынжаадырды. Бул киши самариялык болчу. 17 Ошондо Ыйса:— Айыккандар он киши эмес беле? Калган тогузу кайда? 18Мынабу башка уруулуктан башкалары Кудайга мактооайтыш үчүн келишкен жокпу? — деди. 19 Анан айыккан
 • 215. адамга кайрылып: — Тур, бара бер, сени ишенимиңайыктырды, — деди.Ыйсанын экинчи жолку келиши жөнүндө20 Фарисейлер Кудай Падышачылыгынын качан келишинсураганда, Ыйса мындай деп жооп берди: 21 КудайПадышачылыгы көзгө көрүнүп келбейт. «Бул жерде» же«тигил жерде» деп да айтууга болбойт. Мынакей, КудайПадышачылыгы силердин эле араңарда. 22 Ыйсашакирттерине карап, мындай деди: — Адам Уулу мененөткөргөн күндөрдүн бирин көрсөк деп эңсеген кез келет,бирок көрө албайсыңар. 23 Ошондо силерге: «Машаяктигил жакта» же «бул жакта» дешет. Бирок аларгабарбагыла да, ээрчибегиле. 24 Анткени Адам Уулу Өзүнүнкелер күнүндө асмандын бир четинен экинчи четине чейинжарык кылган чагылгандай баарына айкын көрүнөт. 25Бирок адегенде Ал көп азап чегип, бул уруу тарабынанчетке кагылышы керек. 26 Нухтун убагында заман кандайболсо, Адам Уулунун кайра келер алдында да ошондойболот. 27 Топон суунун алдында да Нух кемеге киргенкүнгө чейин адамдар жешти, ичишти, үйлөнүштү, күйөөгөчыгышты, күндөлүк турмуш менен алек болушту. Бироктопон суу келип, баарын басып калды. 28 Лут жашаганубакта да ушундай болгон: баары жешкен, ичишкен, соода-сатык жүргүзүшкөн, эгин эгишкен, үй салышкан. 29 БирокЛут Содом шаарынан чыккан күнү асмандан от аралашкүкүрт жаап, баарын кыйратты. 30 Адам Уулу келген күнүда так ошондой болот. 31 Ошол күнү ким үйдүн төбөсүндөжүрсө, үй ичинде калган буюмдарымды алып чыгамдебесин, ким талаада жүрсө, артына кайтпасын. 32 Луттун
 • 216. аялын эстегиле! 33 Жанын сактоого аракеттенген адам,жанынан айрылат, ким жанын Кудай үчүн аябаса, анысактап калат. 34 Силерге айтып коёюн: ошол түнү бир үйдөжаткан эки адамдын бири алынат, экинчиси калтырылат. 35Жаргылчак тартып олтурушкан эки аялдын бири алынат,экинчиси калтырылат. 36 37 Ошондо шакирттери Ыйсадан:— Эгебиз, бул кай жерде болот? — деп сурашты. — Тарпкай жерде болсо, жорулар да ошол жерге жыйыларыбаарына белгилүү эмеспи, — деп жооп берди Ыйса.Кудайдан сураган алат18:1 Ыйса шакирттерине дайыма сыйынып, кайгыга чөкпөөкеректигин насааттап, мындай ибаратты айтты: 2 — Биршаарда Кудайдан да коркпогон, адамдардан да уялбаганказы болуптур. 3 Ошол эле шаарда дагы бир жесир аялтурчу экен. Ошол аял казыга улам-улам келип: «Доочумданмени коргой көрүңүз!» — деп суранат. 4 Бирок көпкө чейинказы аны коргогусу келбеди. Акырында ал ичинен: «МенКудайдан да коркпойм, адамдардан да уялбайм. 5 Бирокмына бул жесир мага тынчтык бербей жатканы үчүн коргопкоёюн, антпесем кайта-кайта келе берип, тажатат», — дейт.6 Ыймансыз казынын айтканын көрдүңөрбү, — деди Эгебизсөзүн аяктап жатып. 7 — Ал эми Кудай Өзүнө күнү-түнүжалбарып турган, Ал Өзү тандап алган пенделеринкоргобой, анан зарыктырмак беле? 8 Силерге айтып коёюн:Кудай аларга коргоону маалкатпай жиберет. Бирок АдамУулу келгенде жер бетинен ишенимди табар бекен?Өзүн көтөргөн басынтылат, төмөн кармаган көтөрүлөт
 • 217. 9 Өздөрүн такыбаа санашып, өзгөлөрдү өйдөдөн карашканкээ бирөөлөргө Ыйса мындай ибаратты айтты: 10 — Экиадам сыйынуу үчүн ийбадатканага барышыптыр: бирифарисей, экинчиси салыкчы экен. 11 Фарисей туруп алып,мындай деп сыйынат: «О, Кудай! Мен башкалардай талап-тоногуч, адамдарды какшатып жабыр тарттыргыч, никебузгуч же мынабу турган салыкчы сыяктуу болбогонумашүкүр! 12 Бир жумада эки жолу орозо кармайм, бардыккирешемдин ондон бирин сага берем». 13 Арт жагындатурган салыкчы болсо башын көтөргөнгө да батына албай,капаланып, көкүрөгүн койгулап:«Оо, Кудай, мендейкүнөөкөргө ырайым кыла көр!» — деп сыйынат. 14 Силергеайтып коёюн: фарисейден көрө, бул киши үйүнө акталыпкайтат. Анткени өзүн көтөргөн ким болбосун басынтылат,ал эми өзүн төмөн кармаган ар ким көтөрүлөт.Кудай Падышачылыгын наристедей кабыл алуу керек15 Колун коюп, батасын берсин деп, Ыйсанын алдынабалдарды да алып келишти. Шакирттери муну көрүп, алыпкелгендерди жемелеп, уруша башташты. 16 Бирок Ыйсабалдарды жанына чакыртып, шакирттерге айтты: — БалдарМага келе берсин, алардын жолун тоспогула! Себеби КудайПадышачылыгы ошондойлордуку. 17 Силерге бирчындыкты айтып коёюн: Кудай Падышачылыгын баладайкабыл албаган адам ага эч качан кире албайт, — деди.Бай адам18 Башчылардын бири Ыйсадан: — О, жакшы устат!Түбөлүк өмүргө ээ болуу үчүн эмне кылышым керек? —деп сурады. 19 Ыйса ага минтип жооп берди: — Эмне үчүн
 • 218. Мени жакшы деп жатасың? Бир Кудайдан башка эч кимжакшы эмес. 20 «Ойноштук кылба, киши өлтүрбө, уурдаба,жалган күбө болбо, ата-энеңди сыйла»деген осуяттардыбилесиң да. 21 — Булардын баарын жаштайымдан сактапкелатам, — деди башчы. 22 Ыйса муну укканда: — Сагадагы бир нерсе жетпейт: бар да, колуңдагы дүнүйөңдүнбаарын сатып, түшкөн акчаны бей-бечараларга таратып бер,ошондо байлыгың көктө болот. Анан кел да, Мени ээрчи, —деди. 23 Ал муну укканда, катуу кайгырды. Анткени алабдан бай эле. 24 Ыйса анын терең кайгырганын көрүп: —Байлардын Кудай Падышачылыгына кириши кандайкыйын! 25 Байдын Кудай Падышачылыгына кирүүсүнөнкөрө, төөнүн ийне көзүнөн өтүшү оңой, — деди. 26 Мунууккандар: — Анда түбөлүк өмүргө ким ээ боло алат? —дешти. 27 Ыйса: — Адамдын колунан келбеген менен,Кудайдын колунан келет, — деди. 28 Петир болсо: —Мына, биз баарын таштап салып, сени ээрчип жүрөбүз, —деди. 29 Ыйса шакирттерине: — Силерге бир чындыктыайтып коёюн: Кудай Падышачылыгы деп, үйүн, аялын,туугандарын, ата-энесин, балдарын таштап чыккан адам 30бул дүйнөдө андан да көп эсе жакшылык таап, акыреттеболсо түбөлүк өмүргө ээ болот, — деди.Ыйсанын Өз өлүмү тууралуу үчүнчү ирет айтышы31 Ыйса он эки шакиртин жанына чакырып алып, аларга: —Биз азыр Иерусалимди көздөй баратабыз. Ошол жерде АдамУулу тууралуу жазылган бардык пайгамбарчылык сөздөришке ашат. 32 Аны башка улуттагылардын колунатапшырышат. Алар Аны кордоп, шылдыңдашат, бетинетүкүрүп, 33 сабашат, аягында өлтүрүшөт. Бирок Ал үчүнчү
 • 219. күнү кайра тирилет, — деди. 34 Бирок шакирттериЫйсанын айтканынан эч нерсе түшүнүшпөдү. Бул сөздөралар үчүн купуя сыр эле, ошондуктан айтылган сөзгө мааниберишкен жок.Сокурдун айыгышы35 Ыйса Иерихон шаарына жакындап калганда, жолдунчетинде бир сокур кайыр тилеп олтурган эле. 36 Алдынантопураган эл өтүп бара жатканын угуп: — Эмне болупкетти? — деп сурады. 37 — Назареттик Ыйса өтүп баратат!— дешти Ага. 38 Ошондо сокур: — Оо, Дөөттүн Уулу, магаырайым кыла көр! — деп кыйкырып жиберди. 39 Алдыдакеле жаткандар болсо: — Унчукпа! — деп тыюу салышты.Бирок ал: — Оо, Дөөттүн Уулу, мага ырайым кыла көр! —деп, мурдагыдан да катуу кыйкырды. 40 Ошондо Ыйсатоктоп, сокурду жанына алып келүүнү буюрду. Сокурмаңдайына келгенде, Ыйса андан: 41 — Сага эмнекылышымды каалайсың? — деп сурады. Ал: — Таксыр,көзүм көрүп калса экен! — деди. 42 Ыйса ага: — Көзүңкөрсүн, ишенимиң сени айыктырды, — деди. 43 Ошол заматсокурдун көзү көрүп калды. Ал Кудайга алкышынжаадырып, Ыйсанын артынан ээрчиди. Муну көргөн элдинбаары Кудайды даңкташты.Закайдын Кудай жолуна түшүшү19:1 Ыйса Иерихон шаарын аралап өтүп баратты. 2 Ошолжерде Закай аттуу киши бар эле. Ал салыкчылардын чоңуболуп, абдан бай болчу. 3 Ал Ыйсаны көрүүгө, ким экенинбилүүгө куштар эле. Бирок боюнун кыскалыгынан, анынүстүнө элдин көптүгүнөн улам көрө албады. 4 Ыйсаны
 • 220. көрүү үчүн алдыга жүгүрүп барып, бир тыт дарагыначыкты, себеби Ыйса ошол жол менен өтүшү керек эле. 5Ыйса ошол тушка келгенде, жогору жакты карап: — Закай,тезирээк ылдый түш! Мен бүгүн сенин үйүңө конушумкерек, — деди. 6 Закай дароо төмөн түшүп, Ыйсаныкубаныч менен тосуп алып, конок кылды. 7 Мунукөргөндөрдүн баары нааразы болушуп, өз ара күңкүлдөштү:— Ал күнөөкөрдүн үйүнө конокко барган эмнеси?! 8 Закайболсо ордунан туруп: — Таксыр, мүлкүмдүн теңин кедей-кембагалдарга берем. Эгер бирөөнү алдап, акысын жегенболсом, аны төрт эселеп кайтарып берем, — деди. 9Ошондо Ыйса: — Бүгүн бул үйгө куткарылуу келди!Анткени бул киши да Ыбрайым атанын чыныгы урпагынанэкен. 10 Адам Уулу жоголгонду издеп таап, куткаруу үчүнкелди, — деди.Он дилде жөнүндө ибарат11 Ыйса Иерусалимге жакындап калгандыктан, Аны угуптурган калайык Кудай Падышачылыгы келет деп ойлошчу.12 Ыйса аларга мындай ибарат айтты: — Бир ак сөөк адамхандыкка шайланып келиш үчүн алыс өлкөгө жөнөйт. 13Кетерде өзүнүн он кулун чакырып алып, ар бирине бирденалтын дилдеберип: «Мен кайтып келгиче, бул акчаныиштетип тургула!» — дейт. 14 Бирок эли аны жек көрчүэкен. Ошондуктан анын аркасынан элчи жөнөтүшүп: «Анынбизге хан болушун каалабайбыз», — деп айттырышат. 15Бир күнү ошол киши хан шайланып, кайра кайтып келет.Берген акчаларынан кимиси кандай пайда өндүргөнүнбилиш үчүн кулдарын жанына чакыртат. 16 Биринчисикелип: «Таксыр, сиздин акчаңыздан он дилде пайда
 • 221. түшүрдүм», — дейт. 17 Хан ага: «Азаматсың, ак ниет,ишенимдүү кулум! Кичине иште ишенимдүү болдуң, эми оншаардын акими бол», — дейт. 18 Экинчиси келип: «Таксыр,сиздин акчаңыздан беш дилде пайда түшүрдүм», — дейт. 19Хан ага: «Сен да беш шаарга аким бол», — дейт. 20 Үчүнчүкул келип: «Таксыр, мына дилдеңиз, мен аны түйүнчөккөтүйүп сактадым. 21 Мен сизден корктум, анткени сизкойбогон жерден алган, экпеген жерден оргон катааладамсыз», — дейт. 22 Хан ага: «Эй, ыймансыз кул, сени өзоозуңдан чыккан сөзүң менен жазалайм! Менин койбогонжерден алып, экпеген жерден оргон катаал адам экенимдибилчү белең? 23 Анда эмне үчүн дилдемди акчаиштеткендерге берип койбодуң? Келгенимде, кирешесименен албайт белем», — дейт. 24 Андан соң,жанындагыларга айтат: «Мындан дилдени алып, он дилдесибарга бергиле!» 25 «Таксыр, анын он дилдеси бар го», —дешти алар. 26 Анда хан: «Силерге айтып коёюн: кимде барболсо, ага дагы берилет, ал эми кимде жок болсо,колундагысы да тартылып алынат. 27 Мени өздөрүнө ханкылууну каалабаган душмандарымды ушул жерге алыпкелип, менин көзүмчө башын алгыла!» — дейт.Ыйсанын Иерусалимге кириши28 Ыйса сөзүн бүтүп, Иерусалим тарапка жолун улантты. 29Зайтун тоосунун жанындагы Бейтфаге менен Бейтаниайылдарына жакындаганда, Ыйса эки шакиртин жөнөтүпжатып, аларга мындай деди: 30 — Мына бу маңдайдагыайылга баргыла. Ага кирериңер менен эч ким мине электакай байланып турганын көрөсүңөр. Аны чечип алып,жетелеп келгиле. 31 Эгер бирөө: «Муну эмне чечип
 • 222. жатасыңар?» десе, «Эгебизге керек болуп жатат», — депжооп бергиле. 32 Шакирттер барып, Ыйсанын айтканынтабышты. 33 Алар такайды чечип жатканда, анын ээлери:«Эшекти эмне чечип жатасыңар?» — дешти. 34 Шакирттер:«Эгебизге керек болуп жатат», — деп жооп беришти. 35Алар такайды Ыйсага жетелеп келишти да, чапандарынчечип, ага жаап, Ыйсаны мингизишти. 36 Ыйса аны минипбаратканда, урмат-сый көрсөтүшүп, жолуна чапандарынтөшөштү. 37 Зайтун тоосунан төмөн түшө турган жолгожеткенде, шакирттеринин баары мурда жасаган кудуреттүүкереметтер үчүн Кудайды кубана даңктай башташты: 38 —Эгебиздин атынан келаткан Падышаны Кудайжалгасын!Көктө бейкуттук болсун, Кудайга урмат болсун!39 Ошондо эл арасындагы кээ бир фарисейлер Ыйсага: —Устат, шакирттериңди тыйгын! — дешти. 40 Бирок Ыйсааларга мындай жооп берди: — Силерге айтып коёюн: эгералар унчукпай калышса, анда таштар кыйкырыпжиберишет.Ай, Иерусалим, Иерусалим41 Ыйса шаарга жакындап калганда, аны карап туруп,ыйлап жиберди да мындай деди: 42 — Ушул күнү тынчтыкүчүн эмне керек экенин, жок дегенде, сен билсеңчи. Бирокал азыр сенин көзүңдөн жашыруун. 43 Башыңа каран күнтүшүп, касташкандарың айланаңды казып, туш тарабыңданкысымга алышат. 44 Таш-талканыңды чыгарып,койнуңдагы балдарыңды кырышат. Кудайдын сага келгенсаатын билбей калганың үчүн сени жер менен жексенкылышат.Ийбадатканадагы соодагерлерди кубалап чыгуу
 • 223. 45 Ошондон кийин Ыйса Иерусалимдеги ийбадаткананынкороосуна кирип, андагы соодагерлерди кууп чыгабаштады. 46 Аларга: — Ыйык Жазууда «Менин үйүмсыйына турган үй болсун»деп жазылган. А силер аныкаракчылардын үңкүрүнө айлантып жибериптирсиңер!—деди. 47 Ыйса ар күнү ийбадаткананын короосунда таалимберип жүрдү. Ал эми эл башчылары, жогоркудинкызматчылар жана дин мугалимдери Анын көзүнтазалоо амалын издей башташты, 48 бирок бул максаттарынишке ашыра турган жолду таба алышпады. Себеби жамыжурт Ыйсанын маңдайынан кетпей, сөзүн угушар эле.Ыйсанын укугу тууралуу суроо20:1 Ыйса ийбадаткананын короосунда таалим берип,Жакшы Кабарды жарыялап жүргөн ошол күндөрдүнбиринде жогорку динкызматчылар жана дин мугалимдериэл башчылары менен бирге келишип, 2 Ага суроо беришти:— Бизге айтчы, сен буларды кайсы бийлигиң менен жасапжатасың? Мындай бийликти сага ким берди? — дешти. 3Ыйса аларга мындай жооп берди: — Мен да сиздерге бирсуроо берейин, жооп берсеңиздер: 4 Жакыя чөмүлдүрүүрасмисин өткөрүү бийлигин кимден алды эле? Кудайданбыже адамдарданбы? 5 Ошондо тигилер өз ара мындай депакылдаша кетишти: — Эгер Кудайдан десек, анда «эмнегеага ишенбедиңиздер?» дейт. 6 Адамдардан десек, элдинбаары бизди ташбараңга алат, анткени алар Жакыяныпайгамбар деп эсептешет. 7 Анан Ыйсага: — Кимденэкенин билбейбиз, — деп жооп беришти. 8 Ыйса да аларга:— Анда Мен да силерге кайсы бийлик менен жасапжатканымды айтпайм, — деди.
 • 224. Жүзүмзардагы ижарачылар тууралуу ибарат9 Анан Ыйса элге кайрылып, мындай ибаратты айтты: —Бир киши болуптур. Ал жүзүм тигип, аны багбандаргаижарага берип, өзү узак убакка бир жакка кетет. 10 Жүзүмтере турган маал келгенде, жемишинен берсин депижарачыларга бир кулун жөнөтөт. Бирок ижарачылар анысабап, куру кол кайтарып жиберишет. 11 Ошондожүзүмзардын ээси дагы бир кулун жиберет. Алар аны дасабап, кордоп, куру кол жиберишет. 12 Үчүнчүсүнжибергенде, аны да жарадар кылып, тышка ыргытыпсалышат. 13 Ошондо жүзүмзардын ээси: «Эми эмнекылсам? Жанымдай көргөн уулумду жиберейин. Балким,андан ийменишээр», — дейт. 14 Ижарачылар болсо уулункөргөндө, өз ара акылдашып: «Бул мураскор, жүргүлө,өлтүрөлү, ошондо мурасы бизге калат», — дешет да, 15 аныжүзүмдүн сыртына алып чыгып, өлтүрүп салышат. Эмижүзүмдүн ээси эмне кылат? 16 Келип, ижарачылардыөлтүрүп, жүзүмдү башкаларга берет. Муну угуп турган эл:— Анын бетин ары кылсын! — деп жиберишти. 17 Ыйсааларга карап: — Ыйык Жазуулардагы: «Куруучуларжаратпай, Таштап салган таш эле, Пайдубалдын негизиБолуп калды ал эми»деген сөз эмнени билдирет? 18 Кимбул ташка куласа, талкаланат, ал эми бул таш кимдинүстүнө түшсө, анын таш-талканы чыгат, — деди.Салык төлөө маселеси19 Жогорку динкызматчылар менен дин мугалимдери булибараттын ал тууралуу айтылганын түшүнүштү да, ошолэле замат кармамак болуп, бирок элден коркушту. 20Сөзүнөн кыйкым таап, римдик губернатордун колуна
 • 225. тапшырып, соттотуу үчүн алар Ыйсаны аңдытып, такыбааболумуш болуп, анткорлонушкан тыңчыларын жиберишти.21 Тыңчылар Ыйсага мындай суроо узатышты: — Устат,сиздин ак сүйлөп, туура таалим берериңизди билебиз. Эчкимдин жүзүнө карабай, адамдарга Кудайдын акыйкатжолун окутасыз. 22 Айтыңызчы: Рим падышасына салыктөлөгөн болобу же болбойбу? 23 Алардын арам оюнбайкаган Ыйса: 24 — Мага бир күмүш теңгеникөрсөткүлөчү. Анын бетиндеги сүрөт менен жазуу кимдикиэкен? — деди. — Падышаныкы, — дешти алар. 25 Ыйса: —Анда падышаныкын падышага, Кудайдыкын Кудайгабергиле! — деди. 26 Ошентип алар Аны эл алдында сөзүнөнкармай албай, Анын жообуна таң калышып, унчуга албайкалышты.Өлгөндөрдүн кайра тирилүүсү жөнүндө суроо27 Ошондо өлгөндөр кайра тирилбейт деп ишенишкенсадукей тобундагы адамдар келип, Ыйсага суроо беришти:28 — Устат! Муса: «Эгер бирөө дүйнөдөн тукумсуз өтүпкетсе, анын аялын иниси алып, агасынын тукумунуласын»,— деп жазып кеткен. 29 Жети бир тууган бар эле.Эң улуусу аял алып, бала көрбөй өлдү. 30 Аялын экинчииниси алып, ал да баласыз өтүп кетти. 31 Анан үчүнчүсү даошондой болду. Ошентип жетинчисине чейин, баарыушундай каза болушту. 32 Эң аягында аял да көз жумду. 33Эми, кыяматта кайра тирилишкенде, аял кимисиникиболот? Анткени баары тең ага үйлөнүп чыгышпадыбы. 34Ыйса аларга мындай жооп берди: — Бул дүйнөдөгүлөр аялалышып, күйөөгө тийишет. 35 Ал эми бейишке татыгандаркайра тирилгенде, о дүйнөдөн аял да алышпайт, күйөөгө да
 • 226. чыгышпайт. 36 Алар периштелер сыяктуу эч качан өлбөйт,анткени кайра тирилтүүчү Кудайдын балдары болупкалышат. 37 Ал эми өлгөндөрдүн кайра тирилерин Муса өзүда күйүп турган бадал жөнүндөгү аңгемеде билдирген. АлЭгебизди Ыбрайымдын Кудайы, Ыскактын Кудайы жанаЖакыптын Кудайыдеген. 38 Демек, Кудай — өлгөндө 39Ошондо дин мугалимдери: — Устат, сиз абдан жакшы жоопбердиңиз! — дешти. 40 Мындан соң, эч ким батынып, Агасуроо бере албады.Машаяк тууралуу суроо41 Ыйса аларга мындай деди: — Эл эмне үчүн МашаяктыДөөттүн тукуму дешет? 42 Дөөт Забур китебинде:«Жараткан Эге Эгеме деди мындай: 43 Кастарыңды буталдыңа жыкканымча, Олтура тур, сыйлуу жер — оңжагымда»— деген. 44 Демек, Дөөт өзү Машаякты Эгем депжатса, кандайча Ал кайра Дөөттүн тукуму болот?Эки жүздүү динчилдерден сактангыла45 Элдин баары Ыйсаны угуп турганда, Ал шакирттеринекайрылып мындай деди: 46 — Узун чапан кийип алыпжайкала басканды, базарларда элдин эпилдеп саламдашыптурганын, синагогаларда алдыңкы орундарда, аш-тойлордотөрдө олтурганды жакшы көргөн дин мугалимдеринен сакболгула! 47 Жесирлердин үй-жайын тартып алып, атайынэлге көрүнүш үчүн узакка сыйынган ошолор. Алардынжазасы өтө оор болот.Жесир аялдын зекети
 • 227. 21:1 Айлананы карап, Ыйса ийбадаткананын зекет салатурган үкөгүнө акчаларын салып жаткан байларды көрдү. 2Ошондой эле колунда жок бир жесир аялдын да эки тыйынсалып жатканын көрдү. 3 Ошондо Ыйса айтты: — Силергебир чындыкты айтып коёюн: мына бул колунда жок жесираял баарынан көп салды! 4 Анткени баары өздөрүнөнартканын зекетке беришсе, бул аял өзү бечара болуп туруп,колунда болгонун бүт салып берди, — деди.Акыр заман качан болот?5 Кимдир бирөөлөр ийбадаткана асыл таштар мененжасалгаланып, Кудайга арналган тартуулар мененкооздолгонун сөз кылып жатышты. Муну уккан Ыйсааларга кайрылып: 6 — Силер ушул имаратты көрүптурасыңарбы? Таш үстүнө таш калбай, баары талкаланатурган күндөр келет, — деди. 7 Алар Ыйсадан: — Устат,бул качан болот? Ушулар ишке ашар алдында кандайжышаан болот? — деп сурашты. 8 Ыйса: — Сак болгула,алданып калбагыла! Анткени көп адамдар Менин атымдыжамынып келип: «Машаяк менмин!» жана «Акыр заманжакындады!» дешет. Алардын артынан ээрчибегиле! 9Жакын жерлердеги согуштардын үнүн жана алысжерлердеги тартипсиздиктер тууралуу угасыңар. Бироккоркуп, үрөйүңөр учпасын! Анткени алгач ушулар болушукерек. Бирок булар акыр заман жакын экенин билдирбейт,— деди. 10 Ыйса дагы мындай деди: — Бир эл башка элгекаршы, бир мамлекет башка мамлекетке каршы согушат. 11Жер-жерлерде катуу жер титиреп, ачарчылыктар, жугуштууоорулар болот, көктө коркунучтуу кубулуштар жана улуужышаандар көрүнөт. 12 Ал эми ушунун баары ишке
 • 228. ашардан мурда Мага ишенгениңер үчүн силерге зордуккөрсөтүп, кодулашат, синагога сотторуна кармап берип,абакка камап, ал тургай падышалар менен өкүмдарлардыналдына алып барышат. 13 Силер болсо мүмкүнчүлүктөнпайдаланып, Мен тууралуу айтып бересиңер. 14Ошондуктан өзүбүздү кантип актайбыз деп алдыртантүйшүк тартпоону көкүрөгүңөргө түйүп алгыла! 15 СебебиМен силерге кастарыңар каршы чыга да, сүйлөй да албайтургандай чечендик менен даанышмандыкты берем. 16Силерди, атүгүл ата-энелериңер, бир туугандарыңар,жакындарыңар менен досторуңар да кармап берип, кээбириңерди өлтүрүшөт. 17 Мен үчүн баарына жек көрүндүболосуңар. 18 Бирок башыңардан бир тал чачыңар датүшпөйт. 19 Туруктуулук менен өзүңөрдү сактап калгыла.Иерусалимдин кыйрашы тууралуу алдын ала айтуу20 Иерусалим шаарын душмандын аскерлери курчапалганын көргөнүңөрдө, анын каңгырап ээн кала турган кезижакын калган экен деп билгиле. 21 Ошондо Иудеядагылартоолорго качсын, Иерусалимдегилер шаардан чыгыпкетишсин, ал эми шаардын сыртындагылар ичинекиришпесин! 22 Себеби ошол убак — Кудайдын элгетиешелүү шыбагасын бере турган убагы. Ушундайча ЫйыкЖазуудагы бул тууралуу жазылгандардын баары жүзөгөашыш керек. 23 Ошол күндөрү кош бойлуулар менен балаэмизгендердин шору. Анткени жер бетин ырайымсыззордук-зомбулук чулгап, бул элдин башына каардуу жазажаайт. 24 Алар кылычтан кырылып, колго түшүп, башкаэлдиктерге туткунга кетишет. Башка элдиктер башкаргандоор бүткүчө, Иерусалим алардын таманына тепселет.
 • 229. Ыйсанын кайра келиши25 Күндө, айда, жылдыздарда алаамат жышаандары пайдаболуп, жерде деңиздер албууттанат, элдердин үрөйү учуп,эмне кыларын билишпейт. 26 Жер бетине келе жатканкоркунучтарды күтүп, адамдар эстерин жоготот. Анткениаалам күчтөрү багытынан таят. 27 Ошондо алар улуукудурет жана шаң-салтанат менен булуттарды аралап кележаткан Адам Уулун көрүшөт. 28 Силер бул окуялар болобаштаган кезде, өйдө туруп, жогору жакты карагыла, себебиошол убакта куткарыла турган кезиңер жакындап калат. 29Андан кийин Ыйса муну ибарат аркылуу түшүндүрдү: —Анжир дарагын жана башка дарактарды карагылачы. 30Жалбырактары чыга баштаганын көрсөңөр, жай жакындапкалганын билесиңер. 31 Анын сыңары, ушул окуялардынбашталганын көргөнүңөрдө, Кудай Падышачылыгы жакынкалганын билгиле. 32 Силерге бир чындыкты айтып коёюн:мунун баары ушул муундун тушунда болуп өтөт. 33 Асман-жер жок болот, бирок Менин сөздөрүм кала берет. 34 Бирокөзүңөргө сак болгула! Той-тополоңго берилип, мас болуп,же күндөлүк тиричиликтин түйшүгүнө кирип кетпегиле!Анткени Мен кайтып келе турган күн капысынан келет. 35Ошол күн жер бетинде тургандардын баарынын башынатүшкөн тор сыяктуу күтүлбөгөн жерден карп-курп кирипкелет. 36 Ошондуктан апаттардан кутулуп, Адам Уулунуналдында туралгыдай болуу үчүн ар качан сергек болуп,сыйынгыла! 37 Ыйса ар күнү кечке чейин ийбадаткананынкороосунда таалим берип, кечинде шаардан чыгып, Зайтунтоосуна барып, ошол жакта түнөп жүрдү. 38 Таң атпайэлдин баары Аны угуу үчүн ийбадатканага келишер эле.
 • 230. Ыйсага каршы бүтүм22:1 Калама майрамы жакындап калган эле. АныКуткарылуу майрамы деп да коюшат. 2 Жогоркудинкызматчылар менен дин мугалимдери элденкорккондуктан Ыйсаны өлтүрүүнүн тымызын жолуниздешти. 3 Ошондо «он экинин» бири — ЖүйүтИскариоттун ичине шайтан кирди. 4 Ал жогоркудинкызматчыларга жана ийбадаткана сакчыларынынбашчыларына барып, Ыйсаны аларга кантип кармапберерин сүйлөштү. 5 Алар абдан кубанып, Жүйүткө акысынтөлөөгө макул болушту. 6 Жүйүт аларга убада кылып,Ыйсаны эл жок жерден кармап бергенге оңтойлуу учурдуиздей баштады.Акыркы кечки тамак7 Ошентип Калама майрамынын биринчи күнү да келипкалды. Ошол күнү бир козуну курмандыкка чалышчу. 8Ошондуктан Ыйса Петир менен Жаканды жиберип: —Барып, бизге майрам тамагын даярдагыла, — деди. 9 —Тамакты кай жерге даярдайлы? — деп сурашты алар. 10Ыйса мындай жооп берди: — Шаарга киргениңерде, биркумура суу көтөрүп бараткан адам жолугат. Аны ээрчип алкирген 11 үйдүн ээсине: устатыбыз сага жиберип,«шакирттерим менен чогуу Куткарылуу майрамынынтамагын жей турган бөлмө кайсы» деп сурап жатат дегиле.12 Ал силерге үстүнкү кабаттагы төшөктөр салынып,конокко даярдалган чоң бөлмөнү көргөзөт. Тамакты ошолжерге даярдагыла. 13 Алар барышканда, баары Ыйсаайткандай болду анан майрам тамагын ошол жергедаярдашты. 14 Кечки тамак учурунда Ыйса элчилери менен
 • 231. дасторкон жанында жамбаштап жатып, 15 аларга: — Азапчегеримдин алдында мына бул Куткарылуу майрамынынтамагын силер менен бирге жешти абдан эңсеген элем. 16Силерге айтып коёюн: Кудай Падышачылыгындакуткарылуу майрамынын чыныгы мааниси толукачылганча, мындан ары бул тамактан ооз тийбейм, — деди.17 Анан чөйчөктү алып, Кудайга шүкүрчүлүк келтириптуруп, аларга: 18 Силерге айтып коёюн: мындан ары, КудайПадышачылыгы орногуча, эч кандай жүзүм шарабыничпейм, — деди. 19 Анан нанды алып, Кудайга шүкүрчүлүккелтирип, сындырды да, шакирттерине таратып берипжатып: — Бул — силер үчүн берилип жаткан Менин денем.Мени ушундай кылып эскерип жүргүлө, — деди. 20 Ананбир чөйчөктү колуна алып, мындай деди: — Бул чөйчөк —силер үчүн төгүлчү каным менен бекий турган силер мененКудайдын ортосундагы жаңы келишим. 21 Бирок Мени өзколу менен кармап бере турган саткын Мени менен биргедасторкон башында отурат! 22 Анткени Адам Уулу алдынала белгиленген жол менен баратат, бирок Аны сатыпкеткен адамдын шору. 23 Ошондо шакирттери: — Аны кимсатканы жүрөт? — деп бири биринен сурай башташты.Ким улуу?24 Шакирттеринин арасында кимибиз улуу болдук экендеген талаш башталды. 25 Ыйса аларга мындай деди: —Дүйнөдөгү падышалар эл үстүнө үстөмдүк кылышат, элбийлегендер «эл камын көргөндөр» деп аталышат. 26 Бироксилер андай болбогула. Тескерисинче, улууңар кичүүдөй,башчыларыңар кызматчыдай болушсун. 27 Кимиси улуу:дасторкондун жанында жамбаштап жатканбы, же ага
 • 232. кызмат кылып турганбы? Жамбаштап жатканы улуу да,туурабы? Бирок Мен силердин араңарда кызматчы катарыкызмат кылып жүрбөймүнбү. 28 Бирок силер Менинбашыма кыйынчылык түшкөн кезде жанымда болдуңар. 29Ошондуктан Атам Мени падышачылык кылгангадайындагандай, Мен да силерге бийлик берем. 30 СилерМенин падышачылыгымдагы дасторкондон даам татасыңарда, такка олтуруп, Ысрайылдын он эки уруусунбашкарасыңар.Ыйса Петирдин «Аны тааныбайм» дээрин алдын ала айтат31 Эгебиз Ыйса Ысман-Петирге: — Ысман, Ысман!Буудайды электен өткөргөн сыяктуу, шайтан да силердисыноодон өткөрүүнү талап кылды. 32 Бирок Мен сенинишенимиң жоголуп кетпесин деп сыйындым. Сен болсоишенимге кайтып келгениңде, боордошторуңдун даишенимин бекемде, — деди. 33 Ысман Ыйсага: — Эгем,сени менен бирге абакка да, ажалга да даярмын! — деди. 34Бирок Ыйса: — Петир, сага айтамын: ушул түнү корозкыйкыргыча, Мени тааныбайм деп үч жолу айтасың, — депжооп берди. 35 Ошондон кийин Ыйса шакирттерине: —Мен силерди капчыксыз, баштыксыз, бут кийимсизжөнөткөнүмдө, бир нерсеге муктаж болдуңар беле? — деди.Алар: — Жок, эч нерсеге, — деп жооп беришти. 36 Ыйсааларга: — Бирок мындан ары кимдин капчыгы болсо, алыпалсын. Кимдин баштыгы болсо, көтөрүп алсын. Кимдеканжар жок болсо, кийимин сатып ийип, канжар сатыпалсын. 37 Анткени силерге айтып коёюн: «Аныкылмышкерлердин катарына кошушту»деп Ыйык Жазуудаайтылган сөз Менин өмүрүмдө аткарылышы керек. Себеби
 • 233. Мен тууралуу айтылган сөздөр аткарылбай койбойт, —деди. Шакирттер: 38 — Эгебиз, мына бул жерде эки канжарбар, — дешти. Ыйса аларга: — Жетет, — деди.Гетсеман багындагы сыйынуу39 Ыйса шаардан чыгып, адатынча Зайтун тоосуна жөнөдү.Шакирттери Анын артынан ээрчишти. 40 Ошол жергежеткенден кийин Ыйса аларга: «Шайтанга азгырылбас үчүнсыйынгыла!» — деди. 41 Өзү алардан таш ыргытымдайоолагырак барып, тизеледи да, мындай деп сыйынды: 42 —Ата, эгер кааласаң, ушул азапты Мага тийгизбей өткөрүпжиберчи. Бирок Менин эмес, Сенин каалаганыңдай болсун!43 Ошол учурда көктөн бир периште келип, Ыйсагакөрүнүп, Ага кайрат берди. 44 Ыйса ого бетер берилипсыйынды. Анын тери кан тамчыларындай болуп жергетамды. 45 Ыйса сыйынып бүтүп, ордунан турду да,шакирттеринин жанына келип, алардын кайгыдан чарчап,уктап калганын көрдү. 46 Ошондо аларга: — Эмне уктапжатасыңар? Шайтанга азгырылып кетпес үчүн сыйынгыла!— деди.Ыйсанын кармалышы47 Ыйса сөзүн аяктай электе, топурап, бир топ адамдаркелди. Аларды он эки элчинин бири, Жүйүт баштапжүрүптүр. Ал Ыйсага жакындап, өпмөкчү болду. 48 БирокЫйса ага: — Жүйүт, сен өөп туруп, Адам Уулунакыянаттык кыласыңбы? — деди. 49 Ыйсанынжанындагылар эми эмне боло турганын сезишти да: —Эгебиз, канжар менен чабышпайлыбы? — дешти. 50Алардын бирөөсү башкы динкызматчынын кулунун оң
 • 234. кулагын шылый чапты. 51 Бирок Ыйса: — Токтоткула! —деди да, кулдун кулагына колун тийгизип, аны калыбынакелтирип, айыктырып койду. 52 Өзүн кармоого келгенжогорку динкызматчыларга, ийбадаткана сакчыларынынбашчыларына жана эл башчыларына Ыйса мындай деди: —Каракчыга каршы аттангансып, кылыч, токмок мененкуралданып чыгыпсыңар. 53 Күн сайын силер менен кошоийбадаткананын короосунда жүргөнүмдө, Мага колкөтөргөн жок элеңер, эми болсо силердин мезгилиңеркелип, бийлик — караңгылыктыкы.Ысман Петирдин «Ыйсаны тааныбайм» деп үч жолуайтышы54 Алар Ыйсаны кармашты да, башкы динкызматчынынүйүнө алып барышты. Ал эми Петир артынан акмалап,ээрчип келди. 55 Сакчылар короонун ичине от жагып,тегерете жылынып отурушканда, Петир да алардын арасынабарып кошулду. 56 Бир малай аял оттун жарыгынан анынотурганын көрө койду да, тигиле карап: — Бул да ошолорменен бирге жүргөн болчу, — деди. 57 Петир ага: — Ай,аял, койсоңчу, мен аны тааныбайм, — деп мойнуна албады.58 Көп өтпөй дагы бирөө аны көрө коюп: — Сен даошолордун бирисиң, — деди. Бирок Петир ал кишиге да: —Эй, койсоңчу, мен алардан эмесмин, — деди. 59 Бир сааттайубакыт өткөн соң, дагы бирөө: — Чынында эле, бул да анынжанында жүргөн, өзү да галилеялык экен, — деп басаайтты. 60 Бирок Петир ошол адамга: — Эй, сен эмне депжатканыңды түшүнбөдүм?! — деди. Ал сүйлөп бүтө электекороз кыйкырды. 61 Эгебиз бурулуп, Петирди карады.Ошондо Петир Эгебиздин: «Ушул түнү короз кыйкыргыча,
 • 235. Мени тааныбайм деп үч жолу айтасың» деген сөзүн эстедида, 62 сыртка чыгып, өксүп ыйлады.Жогорку кеңештин алдында63 Ыйсаны кармап турган кишилер Аны сабап, кордуккөрсөтүштү. 64 Анын башын таңып туруп, уруп: — Кана,пайгамбарчылык кылып, сени ким урганын айтып берчи! —деп мазакташты. 65 Алар Аны дагы башка көптөгөн жамансөздөр менен кордошту. 66 Таң атканда, эл башчылары,жогорку динкызматчылар жана дин мугалимдерижыйналышып, Ыйсаны өздөрүнүн жогорку кеңешке алыпкелишти. 67 — Эгер сен Машаяк болсоң, бизге айтчы! —дешти алар Ыйсаны суракка алып. Ыйса аларга: — Силергеайтсам, ишенбейсиңер! 68 Суроо берсем, жоопбербейсиңер! 69 Бирок ушул кезден баштап Адам Уулукудуреттүү Кудайдын оң жагында олтура турган болот,—деди. 70 Ошондо бардыгы: — Демек, сен Кудайдын Уулуэкенсиң да? — дешти. Ыйса аларга: — Дал ошонун Өзүэкенимди өзүңөр айтып турасыңар, — деп жооп берди. 71Андан кийин муну уккан алар: — Бизге башка далилдинкереги жок! Биз муну анын өз оозунан уктук! — дешти.Ыйса Пилаттын алдында23:1 Чогулгандардын баары ордуларынан туруп, ЫйсаныПилатка алып барышты да, 2 айыптай башташты: — Бизмына бул кишинин элибизди бузуп жүргөнүн жана Римпадышасына салык төлөөгө каршы чыкканын аныктадык.Ал өзүн Машаякмын, мындайча айтканда, Падышамын депжүрөт, — дешти. 3 Ошондо Пилат Ыйсадан: —Иудейлердин падышасы сенсиңби? — деп сурады. Ыйса: —
 • 236. Өзүңүз айтып турасыз, — деп жооп берди. 4 Пилат жогоркудинкызматчылар менен жыйылган элге кайрылып: — Менбул адамдан эч бир күнөө таппай турам, — деди. 5 Бирокалар ого бетер күчөшүп: — Бул киши Галилеядан баштап,ушул жерге чейин бүткүл Иудеяга өз таалимин таратып,элди ээликтирип жүрөт, — дешти. 6 Пилат Галилеятууралуу укканда: — Бул киши галилеялыкпы? — депсурады. 7 Ыйсанын Ирод бийлеген аймактан экенин билгенсоң, Пилат Ыйсаны ошол майрам күндөрү Иерусалимдежүргөн Иродго жөнөттү.Ыйса Ироддун алдында8 Ирод Ыйсаны көргөнүнө аябагандай кубанды, себеби Алжөнүндө кабардар болуп, Андан бир керемет көрсөм деп,көптөн бери көксөп жүргөн эле. 9 Ирод Ыйсага көп сурооберди, бирок Ыйса алардын бирине да жооп берген жок. 10Ошол жерде турушкан жогорку динкызматчылар менен динмугалимдери болсо Ыйсаны күчүнүн барынча каралапжатышты. 11 Ошондо Ирод да жоокерлери менен биргеЫйсаны кордоп, мазактады да, үстүнө падыша чапанынжаап, кайра Пилатка жиберди. 12 Ушул кезге чейинкасташып келген Пилат менен Ирод ошол күнү дос болокалышты.Ыйсаны өлүмгө кыюу13 Пилат жогорку динкызматчыларды, уруу башчыларынжана элди чакыртып алып, 14 мындай деди: — Мына буладамды элди бузуп жүрөт деп, мага алып келдиңиздер.Мына, мен аны өзүңүздөрдүн көз алдыңыздарда сураккаалып, бул адамдан силер айыптагандай эч бир күнөө
 • 237. таппадым. 15 Ирод да ошентти, анткени мен бул адамды агажөнөткөн элем. Демек, ал өлүм жазасына тартылатургандай эч кандай кылмыш кылган жок. 16 Ошондуктананы сабатып туруп, бошотуп жиберем, — деди. 17 18 Бирокчогулган элдин баары: — Өлтүр аны! Бизге Бараббаныбошотуп бер! — деп чуулдашты. 19 Барабба болсо шаардакөтөрүлүш чыгарып, киши өлтүргөндүгү үчүн түрмөгөкамалган эле. 20 Пилат Ыйсаны коё бермекчи болуп,кайрадан элге кайрылды. 21 Бирок алар: — Аны айкашжыгачка кер! Аны айкаш жыгачка керип сал! — деп чуусалышты. 22 Пилат алардан: — Бул киши кандай жамандыккылды? — деп үчүнчү жолу сурады да, мындай деди: —Мен андан өлүм жазасына тарта тургандай эч айып таппайтурам. Ошондуктан сабатып туруп, бошотуп жиберейин. 23Бирок алар бир ооздон: — Аны айкаш жыгачка керип сал!— деп кыйкыра беришти. Акыры эл менен башкы динийкызматчылардын кыйкырыктары үстөмдүк кылып, 24 Пилаталардын талабына көнүүгө аргасыз болду. 25 Көтөрүлүшчыгарганы жана киши өлтүргөнү үчүн түрмөгө камалганадамды алардын суранычы боюнча бошотуп жиберди, алэми Ыйсаны алардын ыктыярына тапшырды.Ыйсанын айкаш жыгачка кадалышы26 Жоокерлер Ыйсаны жазалай турган жерге алып баражатышканда, айылдан шаарга келе жаткан Ысман аттуукиринеялыкты кармап алышып, ага айкаш жыгачты артып,Ыйсанын аркасынан көтөртүп коюшту. 27 Ыйсаны өтө көпэл ээрчип келе жатты. Көптөгөн аялдар боздоп, ыйлапбаратышты. 28 Ыйса аларга кайрылып, мындай деди: — Оо,Иерусалим аялдары! Мен үчүн ыйл