WordFinder 9 Professional för Mac - Manual

1,031 views
964 views

Published on

Med hjälp av vår manual WordFinder 9 Professional för Mac kan du förbättra din användning av WordFinder. Här finns inte bara installationshjälp utan även alla funktioner väl beskrivna för att underlätta ditt användande på bästa sätt.

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,031
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

WordFinder 9 Professional för Mac - Manual

 1. 1. Förord Internet har öppnat många av världens gränser. Allt från privatpersoner till multi- nationella företag utvidgar sina kontaktnät. Språket behöver inte längre vara ett hinder för internationella affärer eller personlig korrespondens. WordFinder hjälper dig och ditt företag att problemfritt kommunicera på olika språk. WordFinder kan på bråkdelen av en sekund ge dig förslag på översättningar, fraser och synonymer du behöver i ditt arbete. Med WordFinder och tillhörande ordböcker kan du göra så mycket mer än i en traditionell ordbok. Förutom tidsvinsten och flexibiliteten får du även följande avancerade funktioner: Egna ordböcker Skapa egna ordböcker med företags- eller branschspe- cifik terminologi. Sök i flera ordböcker Sök i flera ordböcker samtidigt genom att markera alla ordböcker du vill söka i. Artikelsökning Sök efter en fras eller uttryck. Jokersökning Genomför avancerade sökningar efter t ex ords början eller slut med hjälp av jokertecken (* eller ?). Klistra in Du kan snabbt och enkelt klistra in översättningen i översättning ditt dokument. Noteringar Du har möjlighet att göra egna noteringar till ord- böckerna i WordFinder. Importera ordböcker Du kan konvertera dina gamla ordböcker till Word- Finder-format. WordFinder hjälper dig att använda vedertagna ord och uttryck i dina dokument. WordFinder fungerar med i stort sett alla marknadens text- och ordbehandlings- program. För att få fria uppgraderingar, rabatt på tillköp och fri teknisk support ska du teck- na ett av våra förmånliga avtal. Du betalar en årlig summa för att försäkra dig om att ditt program hålls uppdaterat. För mer information gå in på vår hemsida: www.wordfinder.se.© 2007 WordFinder Software Förord 1
 2. 2. Innehåll FÖRORD______________________________________________________ 1 INNEHÅLL ____________________________________________________ 2 INLEDNING____________________________________________________ 4 Förutsättningar ________________________________________________________ 4 Tekniska förutsättningar _________________________________________________ 4 INSTALLATION ________________________________________________ 5 Installation av WordFinder för Mac med ordböcker ____________________________ 5 Flytta ordböckerna _____________________________________________________ 6 ANVÄNDA WORDFINDER FÖR MAC _______________________________ 7 Starta WordFinder______________________________________________________ 7 Avsluta WordFinder ____________________________________________________ 7 Fönsterhantering _______________________________________________________ 7 Ändra storlek på WordFinders fönster _________________________________ 8 Övriga fönsterfunktioner ___________________________________________ 8 Menyer, verktygsfält och funktioner i WordFinder _____________________________ 8 Menyspråk i WordFinder ________________________________________________ 9 Söka ord i WordFinder __________________________________________________10 Sökning direkt från andra program____________________________________10 Sökning i WordFinder _____________________________________________10 Sökning vid varje tangenttryckning____________________________________10 Sökning av fler än ett ord samtidigt ___________________________________10 Sökning av hänvisning _____________________________________________10 Sökning av ord i artikel ____________________________________________11 Sökning inom artikel ______________________________________________11 Sökning i motsatt språkriktning ______________________________________11 Sökning med jokertecken ___________________________________________11 Sökt ord hittas inte________________________________________________12 INSTÄLLNINGAR ______________________________________________ 13 Inställning av snabbstart _________________________________________________13 Inställning av artikelvisning _______________________________________________13 Språk________________________________________________________________14 Val av språk _____________________________________________________14 Ändra språkriktning _______________________________________________14 ORDBÖCKER_________________________________________________ 15 Öppna ordböcker ______________________________________________________15 Stänga ordböcker ______________________________________________________16 Inaktiva ordböcker _____________________________________________________16 Egna ordböcker _______________________________________________________16 Skapa en ny ordbok _______________________________________________17 Lägga till ord ____________________________________________________17 Redigera ord ____________________________________________________18 Import till egen ordbok ____________________________________________18© 2007 WordFinder Software Innehåll 2
 3. 3. Exportera egen ordbok ____________________________________________19 Låsa egen ordbok_________________________________________________19 Importfilens format_____________________________________________________20 Uppslagsord_____________________________________________________20 Artikel _________________________________________________________21 Styrtecken ______________________________________________________21 Textredigeraren __________________________________________________22 Viktigt att tänka på________________________________________________22 Notering _____________________________________________________________23 Skapa en ny notering ______________________________________________23 Visa, ändra respektive ta bort en notering ______________________________23 ANVÄNDA TANGENTBORDET I WORDFINDER _____________________ 24© 2007 WordFinder Software Innehåll 3
 4. 4. Inledning Förutsättningar Läs den här handboken innan du installerar och gå sedan igenom funktionerna i WordFinder. I handbokens beskrivningar utgår vi ifrån att du har goda grundkunskaper i att an- vända Mac OS X. Tekniska förutsättningar För WordFinder 9 Professional för Mac krävs följande: • Processor: PowerPC eller Intel • Mac OS X 10.3 eller senare. • CD-läsare • Utrymmet på hårddisken varierar mellan olika ordböcker.© 2007 WordFinder Software Inledning 4
 5. 5. Installation Installation av WordFinder för Mac med ordböcker 1. Se till att äldre version av WordFinder inte är startad före installation. Sätt i WordFinders CD-skiva i din CD-enhet. 2. Nu visas en symbol på ditt skrivbord som representerar CD-skivan. Dubbel- klicka på symbolen så öppnas CD-skivan. 3. Dubbelklicka på Installera så startar installeraren. 4. I fönstret Licensuppgifter fyller du i företagsuppgifter och namn. 5. Skriv därefter in dina kodnycklar för programmet och inköpta ordböcker. Des- sa står angivna på licensbevisen för WordFinder och ordböckerna. Kodnycklarna står angivna på licensbevisen för WordFinder och ordböckerna. Ob- servera att du har ett separat licensbevis för själva programmet och att varje ordbok du har köpt har ett eget licensbevis. För att installera alla ordböcker från denna CD-skiva nu, måste du se till att skriva in den kodnyckel som står på varje licens- bevis, en kodnyckel i varje fält i fönstret. Obs! En kodnyckel består av en bokstavskombination med åtta versaler. Denna kombi- nation är unik och gäller i kombination med CD Serie Nr. Varje fysisk CD-skiva har ett eget serienummer. Kontrollera att det nummer som står vid CD Serie Nr är samma nummer som på licensbevisen. Om du har licensbevis som gäller andra CD-skivor gör du den installationen efteråt, från respektive CD-skiva. 6. När rätt kodnycklar har matats in, klicka på Nästa. 7. Nu kommer du till ett fönster där det framgår vilka komponenter du angett kodnycklar för. Är det någon av dessa komponenter du inte vill installera kan du förhindra detta genom att avmarkera denna komponent. 8. Klicka på Installera för att starta installationen. 9. Nu visas ett fönster som visar vilka komponenter och filer som installeras. 10. När allt är installerat kommer en dialog som ger dig valet att avsluta installera- ren eller att göra fler installationer. 11. Om du har installerat en komponent som kräver omstart får du ett medde- lande om det när installeraren avslutas.© 2007 WordFinder Software Installation 5
 6. 6. Flytta ordböckerna Du kan flytta WordFinder och/eller dina ordböcker till en annan mapp om du så önskar. Obs! För att tangenten för snabbstart ska fungera krävs att WordFinder finns i mappen Program, som är den mapp programmet installeras till. Om du flyttar en ordbok måste du öppna ordboken på nytt i WordFinder. Det gör du genom att välja Öppna ordbok i Arkiv-menyn i WordFinder. Se kapitlet Ord- böcker.© 2007 WordFinder Software Installation 6
 7. 7. Använda WordFinder för Mac Starta WordFinder När WordFinder är installerat hittar du programmet på hårddisken i mappen Pro- gram. Dubbelklicka på filen WordFinder för att starta programmet. Om du använder WordFinder ofta kan du få programmet lätt tillgängligt genom att dra programsymbolen till dock. Du kan även starta WordFinder med tangentkombinationen (snabbstart) ctrl+W. Om tangentkombinationen inte fungerar kan det bero på att WordFinder flyttats på hårddisken. Du kan ändra denna tangentkombination med hjälp av menyvalet WordFinder|Inställningar. Avsluta WordFinder Du kan avsluta WordFinder så här: 1. Välj Avsluta från WordFinder-menyn. Eller: 1. Tryck på +Q. Fönsterhantering Nedan ser du en bild över WordFinders huvudfönster. Texten i de följande två av- snitten hänvisar till denna bild.© 2007 WordFinder Software Använda WordFinder för Mac 7
 8. 8. Ändra storlek på WordFinders fönster • Ändra storleken på programfönstret genom att dra i storleksrutan längst ned till höger. Eller: • Ändra storleken på programfönstret genom att klicka i zoom-rutan näst längst till höger i den översta listen. Övriga fönsterfunktioner • Det ord du söker skriver du in i rutan längst upp till vänster. • I listan till vänster, indexlistan, visas uppslagsorden i de ordböcker du har mar- kerat. Om du har sökt ett ord är det ordet markerat. • Till höger visas artikelfönstret med översättningar, förklaringar m m till det uppslagsord som är markerat i indexlistan. Du kan välja mellan att se en, två el- ler tre artiklar samtidigt (Se kapitlet Inställningar). • En av de tre sökalternativsknapparna är alltid nedtryckt, normalt den vänstra. Då söker du i listan med uppslagsord. Mittenknappen medför att du söker i den översta artikeln. Den högra knappen medför att du söker i samtliga artiklar i de ordböcker du har valt. • Med hjälp av flaggknappen överst till höger byter du språkriktning. Menyer, verktygsfält och funktioner i WordFinder Menyn WordFinder innehåller bland annat funktioner för inställningar och ett val för att avsluta WordFinder. Arkiv-menyn innehåller funktioner för ordböcker, t ex för att öppna, stänga, im- portera och exportera.© 2007 WordFinder Software Använda WordFinder för Mac 8
 9. 9. I menyn Redigera finns de vanliga redigeringsfunktionerna och dessutom en funk- tion för att lägga in egna noteringar. Språk-menyn innehåller de språk du kan göra sökningarna på. Menyn Ordböcker visar de ordböcker du kan använda under sökningen. Vilka ordböcker du har tillgängliga ändras beroende på vilket språk du har valt att söka med. Menyspråk i WordFinder Det språk som används i WordFinders menyer och fönster är det språk som angi- vits överst i Systeminställningar⏐Internationellt⏐Språk.© 2007 WordFinder Software Använda WordFinder för Mac 9
 10. 10. Söka ord i WordFinder Du har flera olika möjligheter att söka ett ord du vill ha översatt. Välj den sökning som passar ditt arbetssätt bäst. Sökning direkt från andra program Du söker ordet direkt från det program som du arbetar med. Observera att alla program inte stödjer denna funktion. 1. Markera det ord du vill söka. 2. Aktivera WordFinder med dess tangentkombination ctrl+W. Programmet söker automatiskt bland uppslagsorden och ger dig i artikelfönstret förklaringar, översättningar, synonymer m m. 3. Klistra in önskat ord eller fras från artikelfönstret genom att dubbelklicka på ordet/frasen. Det är ord och fraser med skuggad bakgrund som kan klistras in. Sökning i WordFinder 1. Aktivera WordFinder och skriv ordet du söker i rutan Sökt ord. 2. Tryck på Enter. WordFinder söker upp ordet och ger dig i artikelfönstret förklaringar, över- sättningar, synonymer m m. 3. Klistra in önskat ord eller fras från artikelfönstret genom att dubbelklicka på ordet/frasen. Det är ord och fraser med skuggad bakgrund som kan klistras in. Sökning vid varje tangenttryckning När du skriver in ord i rutan Sökt ord söker WordFinder efter möjliga ord alltef- tersom fler bokstäver tillkommer. Indexlistan till vänster förändras också vartefter fler bokstäver skrivs in. Så fort WordFinder får träff visas översättningen i artikel- fönstret till höger. Skriver du in ytterligare bokstäver letar WordFinder vidare. Sökning av fler än ett ord samtidigt I WordFinder kan du slå upp flera ord samtidigt. Detta kan till exempel vara in- tressant när det ord du söker finns som flera uppslagsord. (till exempel 1 Ark eller 2 Ark – det ena är Noaks Ark, det andra ett pappersark). Det kan även vara bra om du är osäker på vilket ord eller uttryck som är det lämpligaste (abonnemang, abon- nemangsavgift, abonnent, abonnera…) 1. Klicka på det aktuella ordet i listan och håll ned musknappen. 2. Dra musmarkören över de ord du önskar markera. 3. Släpp musknappen. Sökning av hänvisning En hänvisning visas med kursiv stil i artikelfönstret. Du slår upp en hänvisning på samma sätt som du slår upp alla andra ord i artikeln enligt nedan.© 2007 WordFinder Software Använda WordFinder för Mac 10
 11. 11. Sökning av ord i artikel Används för att få översättning till ord som finns i artikelfönstret. 1. Håll ned -tangenten (äpple-) på tangentbordet. 2. Klicka på det ord du vill slå upp. Sökning inom artikel Till höger om sökordet finns tre knappar. Normalt är den till vänster nedtryckt, vilket innebär att sökningen sker i listan med uppslagsord. Vill du istället söka i ar- tikeln/artiklarna klickar du på mittknappen eller knappen till höger. Om du klickar på mittknappen söker du i den översta artikeln. Klickar du uppre- pade gånger på knappen söker programmet vidare inom samma artikel. Om du klickar på högerknappen söker du i samtliga artiklar i samtliga ordböcker du har valt. Denna sökning kan ta ett tag beroende på hur många och stora ord- böcker som är öppna. När sökningen är färdig visas i indexlistan samtliga de upp- slagsord där det sökta ordet/frasen finns i artikeln. Sökning i motsatt språkriktning För att bättre kunna se nyanserna i språket kan man ibland behöva söka i båda språkriktningarna av en ordbok. 1. Skriv ordet du vill söka i rutan Sökt ord. WordFinder söker upp ordet och ger dig i artikelfönstret förklaringar, översätt- ningar, synonymer m m. Du kan direkt få översättningen av något ord bland sök- resultaten i korresponderande ordbok. 2. Klicka på ordet samtidigt som du håller ner +alt. 3. Nu visas ordets översättning i korresponderande ordbok, i artikelfönstret. Sökning med jokertecken Du kan antingen skriva in det sökta ordet exakt eller använda dig av ersättnings- tecknen * eller ?. Tecknet * står som ersättare för ett obegränsat antal tecken. Teck- net ? står som ersättare för ett (1) tecken. Sökning med jokertecken är en mycket användbar funktion när du inte är säker på hur ett visst ord stavas, för att få idéer till synonymer som gör ditt språk varierat el- ler när du löser korsord. Exempel: Sökordet bon?gård , bo*gård respektive bon*gå?? ger alla träff på ordet bond- gård. Sökordet *gård gör att du hittar gård, herrgård, bondgård, ladugård, trädgård m fl. ord beroende på i vilken ordbok du söker.© 2007 WordFinder Software Använda WordFinder för Mac 11
 12. 12. Obs! Du kan endast använda denna funktion när du söker bland uppslagsorden, inte när du söker inuti en eller flera artiklar. Om du skrivit in ett sökord med jokertecken och söker i artikel uppfattas detta som att du bokstavligen söker efter ett fråge- tecken och/eller en asterisk. Sökt ord hittas inte Om WordFinder inte slår upp ordet kan det bero på något av följande: • Översättning sker från fel håll i programmet. Åtgärd: Tryck +R för att ändra språkriktning. Du kan också ändra språkriktning under menyn Språk. • Fel språk eller ordbok är vald. Åtgärd: Byt språk och/eller ordbok. • Ordet finns inte med i ordboken. Kontrollera om ordet är en böjning av ett annat ord, till exempel bra – bättre – bäst, eller om det är ett uppslagsord som består av flera delar.© 2007 WordFinder Software Använda WordFinder för Mac 12
 13. 13. Inställningar Under WordFinder|Inställningar har du möjlighet att ställa in tangentkombination för snabbstart och anpassa hur många artiklar du vill visa till höger i ditt artikel- fönster. Inställning av snabbstart Om du vill ställa in vilken tangentkombination som snabbstartar programmet gör du så här: 1. Välj menyalternativet WordFinder | Inställningar. 2. Välj flik Snabbstart. 3. Ange den tangentkombination som du vill använda vid snabbstart av pro- grammet. Om din valda kombination inte registreras så är den reserverad för annat. Byt kombination och gör om steg 3. 4. Stäng inställningsfönstret. Inställning av artikelvisning Om du vill ställa in hur många artiklar som ska visas i artikelfönstret gör du så här: 1. Välj menyalternativet WordFinder | Inställningar.© 2007 WordFinder Software Inställningar 13
 14. 14. 2. Välj flik Artiklar. Välj antal artiklar som skall visas i artikelfönstret men hjälp av popupmenyn. 3. Stäng inställningsfönstret. Om du väljer att visa mer än en artikel blir resultatet att artikeln/artiklarna för det som är markerat i indexlistan visas överst. Därefter visas historiken, d v s det som visades i artikelfönstret tidigare. Språk Val av språk I menyn Språk väljer du det språk du vill söka med. Du kan också välja språk genom att använda snabbtangenter, se kapitlet Använda tangentbordet i WordFinder. Ändra språkriktning I menyn Språk kan du också välja att ändra språkriktning. Har du valt att söka i svensk-engelsk riktning och väljer att ändra språkriktning sker sökningen i stället i engelsk-svensk riktning. Du kan även ändra språkriktning genom att klicka på flaggknappen i programmets huvudfönster.© 2007 WordFinder Software Inställningar 14
 15. 15. Ordböcker När du har valt språk kan du i menyn Ordböcker välja de ordböcker du vill arbeta med. Klicka på den/de ordböcker du vill använda. Du kan använda flera ord- böcker samtidigt. De ordböcker som används är markerade med en bock i menyn. När du därefter söker efter ord eller fraser söker WordFinder ordet/frasen i samt- liga ordböcker som du markerat. I indexlistan ser du ordet du sökt. Ordet före- kommer det antal gånger som det finns i dina valda ordböcker. När du växlar mel- lan träffarna får du förklaring från de olika ordböckerna. I hakparentesen direkt till höger om det sökta ordet i artikelfönstret, ser du vilken ordbok artikeln är hämtat från. Om du inte hittar den ordbok du söker efter är den antingen inte installe- rad/öppnad eller tillhör ett annat språk. Öppna ordböcker Ordböcker öppnas automatiskt i samband med installationen av WordFinder. Om du har valt att stänga en ordbok och ångrar dig måste den öppnas igen manu- ellt. Gör så här: 1. Välj Arkiv⏐Öppna ordbok. Du kan också använda +O. 2. I den dialogruta som visas letar du upp den ordbok du vill öppna och klickar på den så att den blir markerad. 3. Klicka på Öppna.© 2007 WordFinder Software Ordböcker 15
 16. 16. Stänga ordböcker Om du inte vill använda en ordbok mer kan du stänga den. Ångrar du dig kan du öppna den igen senare. 1. Välj Arkiv⏐Visa ordböcker. Nu öppnas ett fönster med en lista över anslutna ordböcker. 2. Leta i listan upp den ordbok du vill stänga och klicka på den så att den blir markerad. 3. Klicka på Stäng. Inaktiva ordböcker När ordböcker visas med grå färg i menyn Ordböcker kan det bero på att Word- Finder tappat kontakten med de ordböcker som den har öppnat tidigare. Det kan bero på att de tagits bort från hårddisken eller att de har kopierats till en annan hårddisk och sedan tagits bort etc. Dessa ordböcker går inte att välja. Du kan åtgärda detta genom att: • Bryta kontakten med ordboken genom att välja Arkiv⏐Stäng ordboken. Se ovan. • Öppna ordboken på nytt genom att välja Arkiv⏐Öppna ordboken. Se ovan. Egna ordböcker I WordFinder 9 för Mac kan du skapa egna ordböcker. En egen ordbok kan t ex vara en komplettering till en existerande köpt ordbok med ytterligare ord och för- klaringar. Ett annat exempel är en yrkesspecifik lista med facktermer som ditt före- tag använder.© 2007 WordFinder Software Ordböcker 16
 17. 17. Notera att om du endast vill göra mindre kompletteringar till redan existerande uppslagsord i en köpt ordbok är det enklare att använda funktionen Noteringar än att skapa en egen ordbok. Se avsnittet Noteringar. De ordböcker som du skapar kan sedan användas av flera personer, antingen ge- nom att du delar med dig av den ordboksfil du har skapat eller genom att den pla- ceras på en server. Skapa en ny ordbok Gör så här för att skapa en ny ordbok: 1. Välj Arkiv⏐Ny ordbok. 2. Ett fönster öppnas där du anger var din ordbok ska sparas och mellan vilka språk ordboken ska översätta. Du lägger även in en titel och en kommentar, t ex copyright. 3. Klicka på Skapa när du har lagt in alla uppgifter. Nu skapas en ny ordbok som ännu så länge inte innehåller några uppslagsord eller artiklar. Lägga till ord Gör så här för att lägg till ord i en egen ordbok: 1. Kontrollera att den valda språkriktningen stämmer överens med den språkrikt- ning som är angiven i den egna ordboken. 2. Välj Redigera⏐Nytt ord. 3. Ett fönster öppnas där du skriver in det ord du vill lägga till och där du lägger in den tillhörande artikeln. För typografering av artikeln finns ett antal verktyg i en verktygsrad.© 2007 WordFinder Software Ordböcker 17
 18. 18. Ordet och tillhörande artikel sparas automatiskt när du stänger fönstret. Redigera ord Gör så här för att redigera ord i en egen ordbok: 1. Visa det ord du vill redigera. 2. Välj Redigera⏐Ändra ord. 3. Ett fönster öppnas där du kan redigera både själva ordet och den tillhörande artikeln. För typografering av artikeln finns ett antal verktyg i en verktygsrad. De redigeringar du har gjort sparas automatiskt när du stänger fönstret. Import till egen ordbok Gör så här för att importera: 1. Välj Arkiv⏐Visa ordböcker. Nu öppnas ett fönster med en lista över anslutna ordböcker. 2. Leta i listan upp den ordbok du vill importera uppslagsord och artiklar till och klicka på den så att den blir markerad. 3. Klicka på Importera. Om Importera-knappen inte är aktiv kan det bero på att: • Det är flera ordböcker markerade i listan. • Den ordbok du har markerat är köpt eller låst (se nedan om låsning av egna ordböcker). När du har klickat på Importera visas en dialog där du kan välja din importfil. 4. Välj importfil. Obs! Importfilen måste ha det format som anges i stycket Importfilens format nedan.© 2007 WordFinder Software Ordböcker 18
 19. 19. 5. Välj om de importerade artiklarna ska adderas till redan existerande artiklar el- ler om de helt ska ersätta dessa. 6. Klicka på Importera. Nu sker importen. Beroende på dator och importfilens storlek kan detta ta en stund. Exportera egen ordbok Gör så här för att exportera: 1. Välj Arkiv⏐Visa ordböcker. Nu öppnas ett fönster med en lista över anslutna ordböcker. 2. Leta i listan upp den ordbok vars artiklar du vill exportera och klicka på den så att den blir markerad. 3. Klicka på Exportera. Om Exportera-knappen inte är aktiv kan det bero på att: • Det är flera ordböcker markerade i listan. • Den ordbok du har markerat är köpt eller låst (se nedan om låsning av egna ordböcker). När du har klickat på Exportera-knappen visas en dialog där du kan välja var din exportfil skall sparas och vad den skall heta. 4. Ange var exportfilen ska sparas och ge filen ett namn. 5. Klicka på Spara. Nu sker exporten. Beroende på dator och ordbokens storlek kan detta ta ett tag. Exportfilen kommer att få det format som anges i stycket Importfilens format nedan. Låsa egen ordbok En låst ordbok har följande egenskaper: • Den kan inte låsas upp av någon. • Man kan inte förändra den. • Den går inte att exportera. • Informationen har komprimerats så den tar mindre plats.© 2007 WordFinder Software Ordböcker 19
 20. 20. • Den kan samtidigt öppnas av flera användare. En egen ordbok som inte är låst kan bara användas av en användare i taget. Gör så här för att låsa en egen ordbok: 1. Välj Arkiv⏐Visa ordböcker. Nu öppnas ett fönster med en lista över anslutna ordböcker. 2. Leta i listan upp den ordbok som du vill låsa och klicka på den så att den blir markerad. 3. Klicka på Lås. Nu sker låsningen. Beroende på dator och ordbokens storlek kan detta ta ett tag. Om Lås-knappen inte är aktiv kan det bero på att • Det är flera ordböcker markerade i listan. • Den ordbok du har markerat är köpt eller redan låst. Vid låsningen skapas en ny låst ordbok i samma mapp som den olåsta. Den olåsta ordboken ligger kvar oförändrad. Den låsta ordboken får filändelsen .lexikon. Ordböcker som inte är låsta har filändelsen .ulex. Importfilens format Importfilen är en ren textfil med följande principiella layout: Uppslagsord Artikel Tom rad Uppslagsord Artikel Tom rad …. Teckenkodningen ska vara UTF-8. Du kan läsa mer om det under rubriken Textre- digeraren. Exempel: @pluttifikationstabell@ Ord uppfunnet av !BPippi Långstrump!b. !S07Betyder!s >mul- tiplikationstabell< @snuttifiering@ Begreppet att dela upp information i så små bitar att kon- sumenten inte ska kunna få en helhetsbild av vad som är på gång. Myntades på 70-talet inom miljörörelsen av >!KTord !O(!S07äv.!s Tårtan) !oBjörk!k<. Uppslagsord Uppslagsordet står på en egen rad och är omgivet av @-tecken.© 2007 WordFinder Software Ordböcker 20
 21. 21. Artikel Artikeln börjar på ny rad. Radbrytning inne i artikeln behålls som hårda radbryt- ningar i artikelrutan. I artikeln är artikeltexten uppblandad med styrtecken som påverkar typografin, vi- sar om en text är en översättning m m. Alla styrtecken (med två undantag) börjar med ett !-tecken. De två undantagen är tecknet > och tecknet < som inleder respektive avslutar en översättning, se >multiplikationstabell< i exemplet ovan. Om du vill använda nå- got av tecknen > < i din text, använder du styrtecknen !> respektive !<. Om du vill ha ett utropstecken i din text skriver du !! Styrtecken !K Kursiv text på !k Kursiv text av !F Fetstil på !f Fetstil av !G Genomstrykning på !g Genomstrykning av !R Korsreferens på (hyperlänk till index med grön understrykning) !r Korsreferens av !E Exponent på (upphöjt tecken med komprimerad text) !e Exponent av !H Hyperlänk (webblänk) på !h Hyperlänk (webblänk) av !I Index på (nedstänkt tecken med komprimerad text) !i Index av !S07 Komprimerad text på, liten fontstorlek !s Komprimerad text av > Inklistring på < Inklistring av !O Ignorera inklistring på !o Ignorera inklistring av !> Skriver ut tecknet > utan att det blir inklistring på !< Skriver ut tecknet < utan att det blir inklistring av !! Skriver ut tecknet ! !N00 Svart text !N01 Röd text© 2007 WordFinder Software Ordböcker 21
 22. 22. !N02 Grön text !N03 Blå text !N04 Gul text !N05 Fuchsiafärgad text !N06 Purpurfärgad text !N07 Rödbrun text !N08 Limegrön text !N09 Ljusblå text !N10 Turkos text !N11 Marinblå text !N12 Vit text !N13 Ljusgrå text !N14 Grå text !N15 Svart text !n Återgång till svart text Textredigeraren När du ska skapa och underhålla importfiler föreslår vi att du använder Textredige- raren, ett program som följer med ditt OSX-system, eftersom detta program kan hantera filer i Unicode. Obs! Du kan inte använda Microsoft Word eftersom Word inte hanterar filer i Unicode. Viktigt att tänka på Det är viktigt att du tänker på följande när det gäller importfiler: Ny fil: Se till att du har valt formatet Ren textfil och inte RTF. Detta gör du under me- nyalternativet Format. Öppna tidigare skapad fil: Öppna aldrig en fil, oavsett om den är skapad av Textredigeraren eller något annat program, genom att dubbelklicka på filen i Finder. Då blir det fel. Gör i stället så här: 1. Öppna programmet Textredigeraren. 2. Välj Arkiv⏐Öppna. 3. Markera den importfil du vill öppna. 4. I popupmenyn under filvalet, välj Unicode (UTF-8).© 2007 WordFinder Software Ordböcker 22
 23. 23. Obs! Det är mycket viktigt att du inte behåller Automatisk utan verkligen väljer Unico- de (UTF-8). 5. Klicka på Öppna. Spara fil: Du ska alltid välja Arkiv⏐Spara som. Det är viktigt att du inte väljer Arkiv⏐Spara. I popupmenyn under filvalet väljer du Teckentabell för ren text: Unicode (UTF-8). Sedan klickar du på Spara. Notering Noteringar är kopplade till artiklar i dina ordböcker. Du använder noteringar för att göra egna tillägg eller lägga in kommentarer till en artikel. Skapa en ny notering Gör så här: 1. Klicka på det uppslagsord där du vill lägga till en notering, så att dess artikel vi- sas överst i artikelrutan. 2. Välj Redigera⏐Lägg till notering. Nu visas ett fönster där du kan skriva in noteringen. Stäng fönstret när du är klar. Visa, ändra respektive ta bort en notering I artikelfönstret, omedelbart efter uppslagsordet, visas en liten gul symbol i de ar- tiklar där det finns noteringar. Om du klickar på den gula symbolen öppnas ett fönster med noteringen. Nu kan du ändra texten direkt i fönstret. När du stänger fönstret sparas ändringen. Om du tar bort all text och stänger fönstret tolkas detta som att du inte vill ha kvar noteringen och den tas därmed bort.© 2007 WordFinder Software Ordböcker 23
 24. 24. Använda tangentbordet i WordFinder Tryck på För att ctrl+W Aktivera WordFinder. +O Öppna en ordbok +G Skapa en notering kopplad till ett ord +R Ändra språkriktning +I Visa en översikt över alla installerade ordböcker +W Stänga fönster +Q Avsluta WordFinder +N Skapa en ny, egen ordbok +K Lägga till ett nytt ord i en egen ordbok +U Redigera ett ord i en egen ordbok +alt+S Välja översättning till svenska +alt+E Välja översättning till engelska +alt+T Välja översättning till tyska +alt+F Välja översättning till franska +alt+I Välja översättning till italienska +alt+N Välja översättning till norska +alt+D Välja översättning till danska +alt+A Välja översättning till spanska +alt+B Välja översättning till nederländska +alt+C Välja översättning till finska© 2007 WordFinder Software Använda tangentbordet i WordFinder 24

×