• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
WordFinder 10 Professional för PC - Manual
 

WordFinder 10 Professional för PC - Manual

on

 • 1,041 views

Med hjälp av våra manual WordFinder 10 Professional för PC kan du förbättra din användning av WordFinder. Här finns inte bara installationshjälp utan även alla funktioner väl beskrivna för ...

Med hjälp av våra manual WordFinder 10 Professional för PC kan du förbättra din användning av WordFinder. Här finns inte bara installationshjälp utan även alla funktioner väl beskrivna för att underlätta ditt användande på bästa sätt.

Statistics

Views

Total Views
1,041
Views on SlideShare
1,040
Embed Views
1

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

1 Embed 1

http://www.slideshare.net 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  WordFinder 10 Professional för PC - Manual WordFinder 10 Professional för PC - Manual Document Transcript

  • Förord Internet har öppnat många av världens gränser. Allt från privatpersoner till multi- nationella företag utvidgar sina kontaktnät. Språket behöver inte längre vara ett hinder för internationella affärer eller personlig korrespondens. WordFinder hjälper dig och ditt företag att problemfritt kommunicera på olika språk. WordFinder kan på bråkdelen av en sekund ge dig förslag på översättningar, fraser och synonymer du behöver i ditt arbete. Skriv ordet du vill slå upp direkt i din ord- behandlare. Efter ett tangentkommando blir ditt ord uppslaget och översatt. Dub- belklicka och önskad översättning blir inklistrad i ditt dokument. Enklare kan det inte bli! Med WordFinder och tillhörande lexikon kan du göra så mycket mer än i en tradi- tionell ordbok. Förutom tidsvinsten och flexibiliteten får du även följande avance- rade funktioner: Egna lexikon Skapa egna lexikon med företags- eller branschspecifik terminologi. Lexikongrupper Sök i flera lexikon samtidigt genom att skapa lexikon- grupper. Artikelsökning Sök efter en fras eller uttryck. Jokersökning Genomför avancerade sökningar efter t ex ords början eller slut med hjälp av jokertecken (* eller ?). Sök i motsatt Detta ger dig nyanserna i språket. Du får översättningen språkriktning av ett ord i båda språkriktningarna. Klistra in Du kan snabbt och enkelt klistra in översättningen i ditt översättning dokument. Noteringar Du har möjlighet att göra egna noteringar till lexikonen i WordFinder. Importera lexikon Du kan konvertera dina gamla lexikondatabaser till WordFinder-format. WordFinder hjälper dig att använda vedertagna ord och uttryck i dina dokument. I sortimentet ingår fler än 100 olika lexikon på tio olika språk som kan kopplas till programmet. WordFinder fungerar i alla typer av Windows-program, t ex ordbe- handlingsprogram, kalkylprogram och e-postprogram. För att få fria uppgraderingar, rabatt på tillköp och fri teknisk support ska du teck- na ett av våra förmånliga avtal. Du betalar en årlig summa för att försäkra dig om att ditt program hålls uppdaterat. För mer information gå in på vår hemsida: www.wordfinder.se.© 2009 WordFinder Software Förord 1
  • Innehåll INLEDNING____________________________________________________ 5 Förutsättningar ________________________________________________________ 5 Tekniska förutsättningar _________________________________________________ 5 Direkthjälp ___________________________________________________________ 5 Få hjälp ________________________________________________________ 5 INSTALLATION ________________________________________________ 6 Installera programmet WordFinder med lexikon _______________________________ 6 Installera WordFinder för nätverk __________________________________________ 8 Viktigt! Innan du installerar WordFinder i nätverk ________________________ 8 Administratörsinstallation av WordFinder ______________________________ 8 Klientinstallation av WordFinder _____________________________________10 Avinstallera WordFinder _________________________________________________10 ANVÄNDA WORDFINDER_______________________________________ 11 Starta WordFinder______________________________________________________11 Aktivera WordFinder ___________________________________________________11 Avsluta WordFinder ____________________________________________________11 WordFinder-fönstret ____________________________________________________12 Indexfönster ____________________________________________________13 Artikelfönster____________________________________________________13 Menyer och knapprad i WordFinder ________________________________________13 Välja lexikon/lexikongrupp _______________________________________________15 Välja en lexikongrupp _____________________________________________15 Söka ord i WordFinder __________________________________________________16 Sökning direkt från andra program____________________________________16 Sökning i WordFinder _____________________________________________16 Sökning vid varje tangenttryckning____________________________________16 Sökning med hjälp av ersättningstecken (wildcard, jokertecken) ______________17 Artikelsökning ___________________________________________________17 Sökning i motsatt språkriktning ______________________________________18 Söka med lexikongrupp ____________________________________________18 Klistra in översättning ___________________________________________________19 Bläddra i indexfönstret eller i artikelfönstret __________________________________19 Byta språkriktning ______________________________________________________20 Kopiera special ________________________________________________________20 Stavningshjälp _________________________________________________________21 Oregelbundna verb _____________________________________________________22 Söka i Pinyin/Cn tecken _________________________________________________24 Lite om hur sökningen fungerar ______________________________________25 Begränsningar ___________________________________________________25© 2009 WordFinder Software Innehåll 2
  • ANPASSA WORDFINDER _______________________________________ 26 Anpassningar _________________________________________________________26 Start/Aktivering__________________________________________________26 Funktioner ______________________________________________________27 Effekter ________________________________________________________28 Artikelvisning____________________________________________________29 Språk________________________________________________________________31 Ändra lösenord ________________________________________________________31 Lexikon ________________________________________________________31 Företagsnotering _________________________________________________31 Egen logotype _________________________________________________________31 LEXIKONHANTERING __________________________________________ 32 Snabbkommandon _____________________________________________________32 Lexikon ________________________________________________________32 Grupper________________________________________________________33 Sökvägar till lexikon ____________________________________________________34 Fjärrlexikon___________________________________________________________35 Inställningar _____________________________________________________35 Uppdatera lexikonlista _____________________________________________35 Lexikongrupper________________________________________________________36 Skapa en lexikongrupp _____________________________________________36 Ändra en grupp __________________________________________________37 Ta bort en lexikongrupp ___________________________________________37 Egna lexikon __________________________________________________________38 Nytt lexikon_____________________________________________________38 Importera lexikon ______________________________________________________40 Styrtecken för lexikonimport i WordFinder ___________________________________41 Styrtecken för textformatering _______________________________________41 Byte av typsnitt __________________________________________________43 Exportera lexikon ______________________________________________________43 Ombyggnad av lexikon __________________________________________________44 Radera lexikon ________________________________________________________44 Lägg till ord___________________________________________________________45 Serieinmatning ________________________________________________________46 Skriva in orden direkt______________________________________________47 Importera en Excel-fil _____________________________________________48 Ändra ord ____________________________________________________________49 Ändra aktiv artikeltext _____________________________________________49 Ta bort ord ___________________________________________________________49 Mallar _______________________________________________________________50 Skapa ny mall ____________________________________________________50 Redigera en mall _________________________________________________54 Radera en mall ___________________________________________________54© 2009 WordFinder Software Innehåll 3
  • Exportera en mall ________________________________________________55 Importera en mall ________________________________________________55 Skapa notering ________________________________________________________56 Läsa en notering__________________________________________________57 Redigera notering_________________________________________________57 Ta bort notering__________________________________________________57 Installera lexikon _______________________________________________________57 Glostest _____________________________________________________________58 SNABBKOMMANDON I WORDFINDER ____________________________ 59 WORDFINDER EASY READER___________________________________ 61 Starta/aktivera WordFinder Easy Reader ____________________________________61 Aktivera WordFinder Easy Reader____________________________________61 Avsluta WordFinder Easy Reader __________________________________________61 Följfönstret ___________________________________________________________62 WordFinder Easy Readers programfönster ___________________________________62 Sökning - översättning___________________________________________________63 Automatisk sökning _______________________________________________63 Egen sökning ____________________________________________________63 Lexikon______________________________________________________________63 Inställningar __________________________________________________________63 Fliken Inställningar _______________________________________________64 Fliken Avancerat _________________________________________________65 Hjälp________________________________________________________________66© 2009 WordFinder Software Innehåll 4
  • Inledning Förutsättningar Läs den här handboken innan du installerar och gå sedan igenom funktionerna i WordFinder. Denna handbok beskriver version 10. I handbokens beskrivningar utgår vi ifrån att du har goda grundkunskaper i att an- vända Microsoft Windows. Tekniska förutsättningar För WordFinder krävs följande: • Intel Pentium-processor eller motsvarande. • Windows XP eller senare. • DVD-läsare. • Hårddisk med ca 8 MB ledigt för programvaran och ca 5-20 MB ledigt ut- rymme per lexikondatabas. Direkthjälp Direkthjälpen i WordFinder innehåller all den information du behöver för att han- tera programmet. Gör så här för att starta direkthjälpen: 1. Välj Innehåll från ?-menyn eller tryck på F1 för att visa vad som finns i direkt- hjälpen. Med fliken Innehåll kan du läsa i hjälpen eller söka efter lösningar. Här hittar du även en länk till WordFinder Softwares hemsida, programinformation och system- information som du behöver veta om du vill kontakta supporten. Här finns även licensvillkor. Få hjälp Om du behöver hjälp med att använda Windows direkthjälp kan du välja Använda hjälp i WordFinders hjälpmeny eller trycka på funktionstangenten F1 när WordFinders direkthjälp visas.© 2009 WordFinder Software Inledning 5
  • Installation Installera programmet WordFinder med lexikon 1. För säkrare installation, se till att inga program är igång i Windows. 2. Om du har en tidigare version av WordFinder, se till att programmet inte är igång. 3. Sätt i WordFinders DVD-skiva i din DVD-enhet. (Om det finns mer än en DVD-enhet ska du placera DVD-skivan i den första DVD-enheten.). Installa- tionen startar nu automtiskt och visar den första dialogen: 4. Innan du startar själva installationen rekommenderar vi att du skriver ut hand- boken för att ha den som hjälp under installationen. Klicka på Visa manualer och välj det språk du önskar för handboken. För att du ska kunna läsa hand- boken måste du ha Adobe Reader installerad. Har du inte det kan du ladda ner en installationsfil med hjälp av den länk som finns i dialogrutan Manualer. 5. När handboken är utskriven klickar du på Klicka här för att starta installa- tionen, för att gå vidare med installationen. 6. I första installationsfönstret läser du informationen och klickar därefter på Nästa. 7. I fönstret Licensavtal måste du acceptera, d v s klicka på Ja, för att kunna fortsätta installationen. Om du inte accepterar licensavtalet kan du klicka på Nej för att avbryta installationen.© 2009 WordFinder Software Installation 6
  • 8. I fönstret Registreringsinformation fyller du i företagsuppgifter och namn. Därefter klickar du på Nästa. Nu visas: 9. Skriv in dina kodnycklar, en separat kodnyckel för programmet samt en kod- nyckel för varje lexikon du har köpt och som finns på denna DVD-skiva. Kodnycklarna står angivna på licensbevisen för WordFinder och lexikonen. Obser- vera att du har ett separat licensbevis för själva programmet och att varje lexikon du har köpt har ett eget licensbevis. För att installera alla lexikon från denna DVD- skiva nu, måste du se till att skriva in den kodnyckel som står på varje licensbevis, en kodnyckel i varje fält i fönstret. Obs! En kodnyckel består av en bokstavskombination med åtta versaler. Denna kombi- nation är unik och gäller i kombination med DVD Serie Nr. Varje fysisk DVD- skiva har ett eget serienummer. Kontrollera att det nummer som står vid DVD Se- rie Nr är samma nummer som på licensbevisen. Om du har licensbevis som gäller andra DVD-skivor gör du den installationen efteråt, från respektive DVD-skiva. När du har skrivit in rätt kodnycklar, klicka på Nästa. 10. Acceptera föreslagen mapp som WordFinder ska installeras till eller ange sök- väg för annan mapp. Ny sökväg anger du genom att klicka på Bläddra- knappen. Klicka därefter på Nästa. 11. Välj vilket menyspråk du önskar i WordFinder. Det går att ändra detta val i ef- terhand genom att välja Verktyg|Programinställningar|Språk. När du har gjort ditt val klickar du på Nästa. 12. Välj önskat utseende för Wordfinder, Windows standardutseende eller Word- Finder-utseende. Du kan efter installationen när som helst ändra utseende, ge- nom att välja Verktyg|Programinställningar|Anpassningar|Effekter. När du har gjort ditt val klickar du på Nästa.© 2009 WordFinder Software Installation 7
  • Nu visas en dialog med en sammanfattning av vad som kommer att installeras. 13. Klicka på Nästa för att starta installationen eller på Tillbaka om du behöver komplettera. Installationen är klar. Du kan välja att starta WordFinder direkt, vilket vi rekom- menderar, genom att låta det alternativet vara förbockat. Då kommer WordFinder med lexikon att konfigureras. 14. När du klickat på Sluta startar din webbläsare och registreringssidan på Word- Finder Softwares webbplats visas. Följ instruktionerna på den sidan. När WordFinder startar får du bekräftelse på att dina lexikon är installerade. Installera WordFinder för nätverk För att kunna installera WordFinder i nätverk krävs det att du har tillgång till nät- verksversioner för 5, 10, 20, 50 eller 100 användare, eller att du har tecknat något av våra avtal. Viktigt! Innan du installerar WordFinder i nätverk • För att installationen ska fungera måste du ha administratörsrättigheter, full behörighet, till den nätverksmapp som WordFinder ska installeras i. • Om du ska uppdatera en äldre version av WordFinder, se till att användare i nätverket inte har startat WordFinder från nätverket. • Om du installerar nätverkslicens av WordFinder ska användaren ha fullstän- diga rättigheter till filen WFL.DAT, som finns i den mapp på nätverket som du har installerat WordFinder till. Har den inte detta så kommer inte den inbyggda funktionen för räkning av antal användare ej att fungera och felmeddelande att dyka upp. Skulle denna fil av misstag raderas så återskapas den automatiskt. • Du kan flytta filen WFL.DAT till en mapp där alla användare har fullständiga rättigheter. Du måste då ändra sökvägen till denna mapp i filen WFSYSTEM.INI. Filen hittar du i den mapp där du installerade WordFinder. När du har öppnat filen så ändrar du sökväg vid Multiuser. • I filen WFSYSTEM.INI kan du också välja att ändra sökväg för platsen där användarnas egna lexikon lagras. Det gör du vid Userdictpath. Vid Compa- nynote ändrar du sökväg till den mapp där företagsnoteringarna kommer att sparas. Administratörsinstallation av WordFinder Administratörsinstallation ska ske från en klientmaskin, inte från servern. Detta för att sökvägarna ska bli rätt. WordFinder installerat i nätverket delas av användarna. Först sker en administrativ installation av WordFinder för nätverk, därefter instal- leras klienterna från nätverket.. 1. För säkrare installation, se till att inga program är aktiva i Windows vid installa- tionen. 2. Se till att vara inloggad i nätverket, samt ansluten till den nätverksmapp som WordFinder ska installeras i.© 2009 WordFinder Software Installation 8
  • 3. Sätt in WordFinders DVD-skiva i din DVD-enhet. Installationen startar nu au- tomatiskt. Följ därefter anvisningarna som visas på skärmen. 4. I första installationsfönstret läser du informationen och klickar därefter på Nästa. 5. I fönstret Licensavtal måste du acceptera, d v s klicka på Ja, för att kunna fortsätta installationen. Om du inte accepterar licensavtalet kan du klicka på Nej för att avbryta installationen. 6. I fönstret Registreringsinformation fyller du i företagsuppgifter och namn. Därefter klickar du på Nästa. 7. Skriv in dina kodnycklar, dels för programmet och dels för de inköpta lexikon som finns på denna DVD-skiva. Kodnycklarna står angivna på licensbevisen för WordFinder och lexikonen. Det finns ett separat licensbevis för själva programmet och ett separat licensbevis för varje lexikon. Obs! Varje fysisk DVD-skiva har ett eget serienummer. Kontrollera att det nummer som står vid DVD Serie Nr är samma nummer som på licensbevisen. Om du har li- censbevis som gäller andra DVD-skivor gör du den installationen efteråt, från re- spektive DVD-skiva. 8. När rätt kodnycklar har skrivits in, klicka på Nästa, så startar installationen av WordFinder. 9. Du måste ange sökväg för den mapp som WordFinder ska installeras till eller acceptera föreslagen mapp. 10. Starta WordFinder och kontrollera sökvägarna till dina lexikon via menyvalet Verktyg|Lexikonhantering|Sökvägar till lexikon. Passa eventuellt på att lägga upp lämpliga snabbkommandon. Avsluta därefter WordFinder. 11. Installationen har skapat filen WORDFIND.INI. Den behöver du flytta till nätverksmappen där WordFinder finns installerad. Filen ligger i mappen WordFinder med sökvägen: C:Documents and Settings%USERPROFILE%Application DataWordFinder SoftwareWordFinder. 12. Kopiera WORDFIND.INI från arbetsstationen till nätverksmappen där WordFinder finns installerad. När installationen är klar visas programgruppen WordFinder under Program i Start-menyn.© 2009 WordFinder Software Installation 9
  • Klientinstallation av WordFinder Innan du installerar WordFinder till en klient ska du se till att programmet är in- stallerat till nätverksservern. Se till att vara inloggad i nätverket, samt ansluten till den enhet där WordFinder finns installerad. Obs! Om WordFinder har installerats tidigare finns det redan en INI-fil i: C:Documents and Settings%USERPROFILE%Application DataWordFinder SoftwareWordFinder. Radera den gamla WORDFIND.INI innan du genomför klientinstallationen. Viktigt! Alla användare måste ha fullständig behörighet till filen WFL.DAT i den nätverks- mapp där WordFinders programfiler finns installerade. Se även avsnittet Viktigt! Innan du installerar WordFinder i nätverk ovan. Installera alla arbetsplatser genom att köra INSTALL.EXE från nätverksmappen. Installationsprogrammet lägger upp ikoner samt installerar nödvändiga programfi- ler på arbetsplatsen. Alla lexikon finns nu konfigurerade för arbetsplatsen. Följ där- efter anvisningar som visas på skärmen för att fullfölja arbetsplatsinstallationen. Avinstallera WordFinder Om du vill avinstallera WordFinder, använd Lägg till/ta bort program, som finns i Kontrollpanelen. Välj Automatisk och avinstallationsprogrammet kom- mer att avinstallera de filer som installerades under WordFinders installation. Avinstallationsprogrammet tar hänsyn till programfiler som kan tänkas användas av andra installerade program.© 2009 WordFinder Software Installation 10
  • Använda WordFinder Starta WordFinder Efter installation av WordFinder hittar du programgruppen WordFinder under Start-knappen och Program. Så här kan det se ut i Windows XP: Det enklaste sättet att starta WordFinder är att dubbelklicka på WordFinder-ikonen som ligger på skrivbordet. Om du vill starta WordFinder automatiskt varje gång Windows startar lägger du in WordFinder-ikonen i programgruppen Autostart. Aktivera WordFinder När WordFinder har startat aktiverar du programmet med tangentkombinationen (hot key) Ctrl+Vänster Skift eller via aktivitetsfältet i Windows. Du kan alltid ändra denna tangentkombination med hjälp av menyvalet Verktyg|Programinställningar|Anpassningar. Om tangentkombinationen inte fun- gerar används den av ett annat aktivt program. Ändra tangentkombinationen till någon som inte kolliderar. Avsluta WordFinder Du kan avsluta WordFinder på flera sätt: • Välj Avsluta från Arkiv-menyn. • Tryck på Alt+F4 när WordFinder är aktiverat. • Klicka på krysset längst upp till höger i namnlisten.© 2009 WordFinder Software Använda WordFinder 11
  • WordFinder-fönstret Här är en översikt över de möjligheter du har i WordFinders programfönster: 1 Menyrad. 2 Knapprad. 3 Här skriver du in sökordet. 4 Klicka för att se listan över tidigare använda sökord. 5 Här ser du namnet på aktivt lexikon eller aktiv lexikongrupp. 6 Här kan namnet på det ordbehandlingsprogram du har igång visas. 7 Dubbelklicka här för att ändra språkriktning i lexikonet/lexikongruppen. 8 Indexfönster: Här visas listan över ord i lexikonet/lexikongruppen eller sök- resultatet efter en sökning. 9 Statusrad. Här kan även namnet på licensägaren visas. 10 Sökindexfönster för sökning i Pinyin/Cn tecken. 11 Övre delen – artikelfönster med förklaringar/översättningar/synonymer. Nedre delen – stavningshjälpfönster. 12 Klicka på ikonen för att gå till WordFinders webbplats för att t ex kontrollera om det finns uppgraderingar tillgängliga.© 2009 WordFinder Software Använda WordFinder 12
  • Indexfönster I indexfönstret visas uppslagsorden i det aktiva lexikonet eller lexikongruppen. Om du har sökt ett ord är det ordet, eller det ord som är mest likt, markerat. Observera att när du söker med hjälp av ersättningstecken eller använder artikel- sökning i alla artiklar (se kapitlet Använda WordFinder), visar listan med uppslagsord enbart träffresultatet. Om inget uppslagsord motsvarar sökningen blir listan tom. Artikelfönster I artikelfönstret visas artikeln för det uppslagsord som är markerat i indexfönstret. Där finns förklaringar, översättningar, synonymer m m. Det är från artikelfönstret du klistrar in ord till det program du har aktivt i bak- grunden, t ex ett ordbehandlingsprogram. De ord och fraser som kan klistras in har skuggad bakgrund. Tips! Du kan lägga in noteringar i artiklarna, se avsnittet Skapa notering i kapitlet Lexikon- hantering. Hur du arbetar med sökning, inklistring m m, finns beskrivet i kapitlet Använda WordFinder. För svenska, engelska, spanska, danska och norska kan du få stavningshjälp för vis- sa ord, se kapitlet Använda WordFinder. Obs! Du kan snabbt och enkelt klistra in lämplig översättning från artikelfönstret till ditt dokument, genom att trycka på Enter eller genom att dubbelklicka, se avsnittet Klistra in översättning. Menyer och knapprad i WordFinder Menyn Arkiv innehåller funktioner för att minimera WordFinder samt att avsluta programmet. Menyn Redigera innehåller funktionerna Kopiera, Kopiera special och Klistra in. Med hjälp av menyn Visa kan du välja vilka knappar som ska visas i knappraden. De du kan välja mellan är Artikelsökning, Egna ord, Skapa notering samt Writing Assistance. Menyn Verktyg innehåller inställningar och funktioner. I Programinställningar finns ett antal val för att anpassa WordFinder. Du kan också välja Lexikonhanter- ing, där du har alla val för att arbeta med lexikon. I menyn Verktyg kan du även ändra lösenord för egna lexikon och företagsnoteringar. Menyn Lexikon visar alla lexikon som du har tillgång till samt deras snabbval med tangenterna Ctrl+1 till 9. Liknande presentation får du även genom att klicka nå- gonstans i WordFinder-fönstret med höger musknapp. I menyn kan du även välja grupper av lexikon som du har skapat, samt välja de fjärrlexikon du har tillgång till. Menyn ? använder du när du behöver hjälp med någonting i programmet.© 2009 WordFinder Software Använda WordFinder 13
  • I knappraden kan du via knappar göra vissa val. Dessa knappar är indelade i olika kategorier, avdelade med ett smalt lodrätt streck. Med den första knappen väljer du att överföra till ordbehandlare. Sedan kommer kategorin Normalsökning med fyra knappar. Nästa kategori, med tre knappar, är Artikelsökning. Den röda knappen avbryter sökning. Därefter kommer kategorin Egna ord med tre knappar och längst ut till höger har du knappen för att skapa no- tering och knappen för oregelbundna verb. Här följer en översikt över knapparnas namn och funktion: Nr Funktion Förklaring 1 Överför valt ord till ordbehandlare Klistrar in markerat ord från Word- Finder i ordbehandlaren. 2 Sök bland uppslagsorden Aktiverar sökning i uppslagsorden. 3 Sök Genomför sökning efter det som står i rutan Sök. 4 Sök vidare i motsatt språkriktning Söker i motsatt språkriktning. 5 Sök efter ord i artikeltexterna Aktiverar sökning i artikeltexterna. 6 Sök i denna artikel Startar sökning i den artikel som vi- sas. 7 Sök i alla artiklar Startar sökning i alla artiklar i aktivt lexikon. 8 Avbryt sökning Avbryter pågående sökning. 9 Lägg till ord Lägger till ord i eget lexikon. 10 Ändra ord Ändrar ord i eget lexikon. 11 Ta bort ord Tar bort ord från eget lexikon. 12 Skapa notering Skapar en notering i den artikel som visas. 13 Oregelbundna verb Startar fönstret Oregelbundna verb, om det finns tillgängligt (annars visas inte knappen). Om det är någon kategori du inte använder kan du välja att de knapparna inte ska visas. Du gör sådana val i menyn Visa.© 2009 WordFinder Software Använda WordFinder 14
  • Välja lexikon/lexikongrupp I menyn Lexikon väljer du vilket lexikon som ska vara aktivt. Där kan du också välja en lexikongrupp du har skapat samt välja fjärrlexikon, om du har tillgång till några sådana. Så här kan menyn se ut: Här ser du alla lexikon du har installerade samt egna lexikon du har skapat, uppde- lade i avdelningar efter vilka språk de gäller. En bock till vänster om ett lexikon vi- sar att det lexikonet är aktivt. Du väljer ett annat lexikon genom att klicka på lexikonnamnet, eller genom att an- vända snabbkommandot, i stället för att välja i menyn. Välja en lexikongrupp Du väljer en lexikongrupp med hjälp av menyvalet Lexikon|Grupper. De grupper du har lagt upp visas. Så här kan det se ut: Klicka på den lexikongrupp du vill välja. Om du har tillgång till några fjärrlexikon är även den menyn aktiv. I kapitlet Lexikonhantering finns mer information om grupper och fjärrlexikon.© 2009 WordFinder Software Använda WordFinder 15
  • Söka ord i WordFinder Du har flera olika möjlighet att söka ett ord du vill ha översatt. Välj den sökning som passar ditt arbetssätt bäst. Sökning direkt från andra program Du kan söka ordet direkt från det program som du arbetar med, exempelvis Microsoft Word. 1. Markera det ord du vill söka. 2. Aktivera WordFinder med dess tangentkombination (hot key) eller klicka på WordFinder i Windows aktivitetsfält. Programmet söker automatiskt bland uppslagsorden och ger dig i artikelfönstret förklaringar, översättningar, synonymer m m. 3. Klistra in önskat ord eller fras från artikelfönstret genom att dubbelklicka på ordet/frasen. Det är ord och fraser med skuggad bakgrund som kan klistras in. Du kan också markera ordet/frasen och trycka på Enter eller klicka på knappen Överför valt ord till ordbehandlare. Sökning i WordFinder 1. Aktivera WordFinder och skriv ordet du söker i rutan Sök. 2. Tryck på Enter. WordFinder söker upp ordet och ger dig i artikelfönstret förklaringar, över- sättningar, synonymer m m. 3. Klistra in önskat ord eller fras från artikelfönstret genom att dubbelklicka på ordet/frasen. Det är ord och fraser med skuggad bakgrund som kan klistras in. Du kan också markera ordet/frasen och trycka på Enter eller klicka på knappen Överför valt ord till ordbehandlare. Sökning vid varje tangenttryckning När funktionen är aktiv, vilket är standard, markeras det mest lika uppslagsordet fortlöpande i listan över uppslagsord, för varje tecken du skriver i rutan Sök. Funk- tionen är mycket användbar t ex när du inte är helt säker på hur ett ord stavas. Du aktiverar och avaktiverar funktionen med hjälp av snabbkommandot Ctrl+T. Du kan även aktivera/avaktivera funktionen så här: 1. Aktivera WordFinder och välj Verktyg|Programinställningar|Anpassningar. 2. Klicka på fliken Funktioner. 3. Klicka på Sökning vid varje tangenttryckning och klicka sedan på OK. När funktionen är aktiverad använder du den så här: 1. Skriv in ordet du vill söka i rutan Sök. WordFinder söker uppslagsord bokstav för bokstav samtidigt som du skriver in sökordet. 2. Tryck på Enter när du är klar med sökningen.© 2009 WordFinder Software Använda WordFinder 16
  • Sökning med hjälp av ersättningstecken (wildcard, jokertecken) Du kan antingen skriva in det sökta ordet exakt eller använda dig av ersättnings- tecknen * eller ?. Tecknet * står som ersättare för ett obegränsat antal tecken. Tecknet ? står som ersättare för ett (1) tecken. På så sätt kan du t ex söka: band* alla ord som börjar på band. *färdig* alla ord som innehåller teckenkombinationen färdig. *band alla ord som slutar på band. h?j alla ord med tre bokstäver som börjar med h och slutar med j. 1. Skriv in ordet du vill söka med ersättningstecken i rutan Sök. 2. Tryck på Enter eller klicka på knappen Sök. Programmet söker efter ordet och i indexfönstret visas de hittade uppslagsorden. Där kan du sedan välja det ord du söker. Observera att när du söker på detta sätt visar listan med uppslagsord enbart träffresultatet. Om inget uppslagsord mot- svarar sökningen blir listan tom. 3. Klicka på knappen Sök bland uppslagsorden för att återgå till vanlig sökning. Artikelsökning Artikelsökning använder du för att söka efter enstaka ord eller hela fraser i artikel- delen av ett lexikon. Du kan välja att söka inom en artikel för ett specifikt upp- slagsord eller att söka igenom alla artiklar i lexikonet. Så här söker du inom den artikel som visas: 1. Skriv in ett ord eller en fras i rutan Sök. 2. Klicka på knappen Sök efter ord i artikeltexterna. 3. Klicka på knappen Sök i denna artikel för att söka efter ordet/frasen i denna artikel. Om det sökta ordet/frasen finns i artikeln markeras samtliga förekomster i artikeln. 4. Klicka på Sök bland uppslagsorden för att återgå till vanlig sökning. Så här söker du i alla artiklar: 1. Skriv in ett ord eller en fras i rutan Sök. 2. Klicka på knappen Sök efter ord i artikeltexterna. 3. Klicka på knappen Sök i alla artiklar för att söka efter ordet/frasen i alla ar- tiklar. Listan över uppslagsorden visar nu de uppslagsord där det sökta ordet/frasen finns i artikeln. 4. Klicka på respektive uppslagsord för att se sökresultaten i artikeln. 5. Klicka på Sök bland uppslagsorden för att återgå till vanlig sökning.© 2009 WordFinder Software Använda WordFinder 17
  • Sökning i motsatt språkriktning För att bättre kunna se nyanserna i språket kan man ibland behöva söka i båda språkriktningarna av ett lexikon. 1. Skriv in ordet du vill söka i rutan Sök och tryck på Enter. Programmet söker direkt bland uppslagsorden och ger dig i artikelfönstret ord, översättningar, synonymer och frasexempel. Du kan direkt få översättningen av något ord bland sökresultaten i korresponderande lexikon. 2. Placera markören på ordet och klicka på knappen Sök vidare i motsatt språkriktning i verktygsfältet. Du kan också få översättningen genom att klicka med höger musknapp på ordet. 3. Nu visas ordets översättning i artikelfönstret i korresponderande lexikon. Klicka på Återgå för att gå tillbaka till sökningsresultatet. Söka med lexikongrupp När du söker efter ord eller fraser i en lexikongrupp söker WordFinder ordet i samtliga lexikon som du valt till gruppen. I indexlistan ser du ordet/frasen du sökt. Det förekommer det antal gånger som ordet/frasen finns i lexikonen i din grupp. När du växlar mellan träffarna, får du förklaring från de olika lexikonen. I namnlis- ten överst i fönstret ser du vilket lexikon sökresultatet är hämtat från. Har du valt alternativet Komprimera index i lexikongrupper via menyvalet Verktyg|Programinställningar|Anpassningar (vilket är standard) visas ditt sökresul- tat med endast ett ord i indexfönstret. I artikelfönstret får du förklaringen uppdelad i de lexikon som finns i gruppen.© 2009 WordFinder Software Använda WordFinder 18
  • Se kapitlet Lexikonhantering för information om hur du grupperar lexikon. Klistra in översättning Du kan snabbt och enkelt klistra in lämplig översättning direkt från artikelfönstret till ditt dokument. Gör så här: 1. Leta fram önskad artikel med sökning enligt ovan. Det ord som är svartmarkerat i artikelfönstret kan du alltid klistra in i dokumentet så här: 2. Tryck på Enter. Du kan bläddra mellan de inklistringsbara orden/fraserna i artikelfönstret med hjälp av Pil höger och Pil vänster. Du kan på så sätt bläddra fram det ord eller den fras du vill klistra in och sedan trycka på Enter. Alternativt kan du klistra in valfritt gråmarkerat ord eller gråmarkerad fras så här: 2. Dubbelklicka på ordet eller frasen. Översättningen klistras in i ditt dokument. Om du har markerat ett ord där ersätts det med inklistringen. Om du inte har någon markering klistras översättningen in i insättningspunktens position. Bläddra i indexfönstret eller i artikelfönstret När du vill bläddra i indexfönstret eller i artikelfönstret är det viktigt att rätt del av WordFinders programfönster är aktivt.© 2009 WordFinder Software Använda WordFinder 19
  • När du skriver in ett ord eller en fras är rutan vid Sök aktiv medan du skriver. Då kan du enbart bläddra i indexfönstret eller artikelfönstret genom att använda bläd- dringslisterna. När du är klar med sökordet/frasen och trycker på Enter blir indexfönstret aktivt och du kan bläddra i det och i artikelfönstret med hjälp av piltangenterna: Pil upp, Pil ner, Page Up och Page Down i indexfönstret och Pil vänster och Pil höger i artikelfönstret. Om du har en mus med bläddringshjul måste indexfönstret vara aktivt för att du ska kunna bläddra med hjälp av hjulet. När muspekaren pekar i indexfönstret kan du använda hjulet för att bläddra där och när muspekaren pekar i artikelfönstret kan du använda hjulet för att bläddra där. Byta språkriktning I programfönstret visas alltid vilken språkriktning som är aktiv. Det visar den flaggikon som finns till höger om det fält där bakomliggande program anges. Så här kan det se ut: Du byter språkriktning, d v s byter till korresponderande lexikon med motsatt språkriktning, genom att dubbelklicka på den ikonen. Kopiera special Det kan finnas fall då du vill kopiera mer än det som är inklistringsbart från en ar- tikel. Då använder du Kopiera special. Gör så här: 1. Markera önskat uppslagsord 2. välj Redigera|Kopiera special. Nu visas hela artikeln i ett separat fönster, t ex:© 2009 WordFinder Software Använda WordFinder 20
  • 3. Markera det du vill kopiera. Obs! Du kan kopiera max 200 tecken. Om du markerar fler tecken än så visas ett var- ningsmeddelande i röd text. 4. Klicka på Kopiera till klippbok eller Överför till ordbehandlare. Om du kopierar till klippboken kan du klistra in på önskad plats i önskat program. Om du överför till ordbehandlare klistras det markerade direkt in i insättnings- punktens position i det ordbehandlingsprogram du har aktivt i bakgrunden. Stavningshjälp På svenska, engelska, spanska, danska och norska kan du få stavningshjälp för vissa ord. Syftet med funktionen är att du ska kunna hitta rätt ord även om du inte skri- ver in helt korrekt stavning. I stavningshjälpfönstret får du förslag på ord som låter likadant som sökordet och finns i lexikonet. Du öppnar och stänger stavningshjälpfönstret genom att klicka på triangeln i nederkanten av artikelfönstret. När stavningshjälpfönstret är öppet kan det se ut så här:© 2009 WordFinder Software Använda WordFinder 21
  • I indexetfönstret får markeringen olika nyans beroende på om sökordet matchar till 100% eller inte. Om du skriver in ett ord som inte finns i lexikonet får du träff på det närmaste ordet i lexikonet. Det ordet markeras med ljuslila färg för att markera att det inte är 100% träff. Om träffen är 100% är färgen mörklila. Om träffen inte är 100% kan det se ut såhär. Så här ser kan markeringen se ut om det är 100% träff: Oregelbundna verb När svenska, engelska, tyska, italienska, spanska och franska är målspråk finns böj- ningstabeller för de mest vanliga oregelbundna verben. Finns en böjningstabell till- gänglig visas den här ikonen i knappraden: Du kan använda den här funktionen på två sätt: 1. Klicka på ikonen i knappraden. Nu öppnas en tom böjningstabell.© 2009 WordFinder Software Använda WordFinder 22
  • 2. Klicka på listpilen under Verbsökning längst ner till vänster och välj verb i lis- tan. Nu visas böjningstabellen för verbet. 3. Klicka på den böjningsform du vill använda och klicka på Klistra in. Om du i artikelfönstret klickar på ett ord som har en böjningstabell visas en ikon direkt i artikelfönstret. Så här kan det se ut: 1. Klicka på den ikonen och böjningsfönstret öppnas med böjningarna för det markerade oregelbundna verbet. 2. Klicka på den böjningsform du vill använda och klicka på Klistra in. Oavsett hur du öppnar böjningsfönstret kan du söka i böjningstabellen för lexiko- net. Du kan söka på alla böjningsformerna. Gör så här: 1. Skiv in sökordet i rutan under Verbsökning. 2. Klicka på Sök. Den böjningstabell där det sökta ordet finns visas. Om sökordet inte finns med i böjningstabellen blinkar det till rött i rutan. 3. Klicka på den böjningsform du vill använda och klicka på Klistra in.© 2009 WordFinder Software Använda WordFinder 23
  • Söka i Pinyin/Cn tecken Du kan i WF10 arbeta med lexikon på Pinyin/Cn tecken. När du har ett sådant lexikon aktivt kan du välja att visa antingen Pinyin eller Cn tecken i indexfönstret, eller båda samtidigt. När du har ett sådant lexikon aktivt visas sökindexfönstret där du kan göra detta val. Så här kan det se ut: Du kan stänga och öppna detta fönster genom att klicka på triangeln. Så här använder du sökindexfönstret: Vid Sökindex väljer du om vill söka på Pinyin eller Cn tecken. Under den listan finns kryssrutor vid Visning. Vill du visa båda samtidigt i indexfönstret ska båda vara markerade. Vill du bara visa ett av dem markerar du det och ser till att det andra är avmarkerat.© 2009 WordFinder Software Använda WordFinder 24
  • Lite om hur sökningen fungerar Accenter för första och tredje tonen saknas på svenska och engelska tangentbord. Du kan till exempel inte ha två accenter på samma bokstav. Eftersom det är svårt att med ett normalt tangentbord skriva in pinyinord med ”tone marks” kontrollerar programmet via en intern tabell om det som har skrivits in kan vara pinyin (ma,zhi,jing,yo etc). Om det är fallet byter sökningen först till den kinesisk-engelska riktningen och resulterar där i en wildcard-sökning på till ex- empel ma* där alla pinyin (ma oavsett ”tone marks”), visas i indexlistan. Program- met byter också automatiskt till pinyin-sortering. Du ska alltid dela varje pinyin med ett mellanslag. Om du istället söker på map (vilket saknas i den interna pinyintabellen) tolkas detta som ett engelskt ord och då byter programmet automatiskt till den engelsk- kinesiska riktningen. Du kan självklart söka direkt på pinyinord med ”tone marks” eller Cn tecken om du via snabbkommandot eller klippboken får in dem i sökrutan. I båda fallen byter programmet automatiskt till den kinesiska riktningen och till respektive sortering (pinyin eller Cn tecken). Denna sökning sker på vanligt sätt utan wildcard-teknik. Begränsningar När du arbetar med lexikon på Cn tecken/Pinyi finns det en del begränsningar i Wordfinder. Följande funktioner kan du inte använda i lexikon där kinesiska eller japanska ingår: • Eget lexikon • Fjärrlexikon • Noteringar • Glostest • Kopiera special • Artikelsökning i lexikonet • Easy Reader.© 2009 WordFinder Software Använda WordFinder 25
  • Anpassa WordFinder Via valet Verktyg|Programinställningar|Anpassningar har du möjlighet att anpassa WordFinder till ditt arbetssätt. I det här kapitlet finns beskrivningar av de möj- ligheter som finns samt av valen för språk och lösenord. Längst bak i kapitlet finns en beskrivning av hur du kan lägga in en egen logotype. Anpassningar I dialogrutan Anpassningar finns fyra flikar med olika möjligheter: Start/Aktivering Aktivering (HotKey) Här kan du ange den tangentkombination som du ska trycka på för att aktivera (visa) WordFinder. Den förvalda tangentkombinationen (Hotkey) är Vänster Ctrl+Vänster Skift (visas som CTRL+SKIFT i dialogen). Tangentkombinationen måste bestå av först någon av tangenterna Alt eller Ctrl och därefter en eller två valfria tangenter. Exempel på korrekta alternativ är Alt+Skift+F2 och Ctrl+W, medan Skift+F3 inte är det. Bokstäverna Å, Ä och Ö får inte användas. För att ändra aktuell aktivering, placera insättningspunkten i fältet Aktivering och tryck därefter på den tangentkombination du vill ha. Obs! Du ska inte skriva in texten t ex Alt+F10 utan först trycka ned Alt-tangenten och därefter utan att släppa Alt-tangenten trycka på tangenten F10. Vill du kunna aktivera WordFinder via aktivitetsfältet, markera rutan Aktivering via aktivitetsfält.© 2009 WordFinder Software Anpassa WordFinder 26
  • Uppstart När WordFinder laddas visas startbilden för WordFinder: Om du inte vill visa startbilden vid uppstart av WordFinder, ta bort markeringen för Visa startbild. Du kan också välja att starta WordFinder minimerat det vill säga att programmet är igång i bakgrunden. I så fall ska du se till att valet Starta minimerad är markerat. Du ser detta genom ikonen WordFinder som ligger i aktivitetsfältet. Så här kan det se ut i Windows XP: Du kan aktivera WordFinder antingen genom att klicka på WordFinder-ikonen i aktivitetsfältet, eller genom att trycka den tangenkombination du har valt. Funktioner På den här fliken har du följande möjligheter: Sökning/inklistring Här kan du välja att alltid infoga ett mellanslag efter inklistrat ord eller inklistrad fras. Här aktiverar/avaktiverar du även sökning vid varje tangenttryckning. Du kan också välja att deaktivera klippboken i Word 2000. Textstorlek i procent av normal storlek Anpassar textstorleken i WordFinder steglöst.© 2009 WordFinder Software Anpassa WordFinder 27
  • Effekter På den här fliken finns följande: Du kan välja att WordFinders programfönster snyggt kan tona in och ut. Klicka på In- och uttoning för att aktivera. Observera att detta kan minska prestanda på äld- re maskiner. För Writing Assistance kan du även ange hur lång tid det ska dröja in- nan fönstret aktiveras när du har slutat skriva och hur lång tid det ska dröja innan det inaktiveras igen. I WordFinder 10 kan du välja utseende på WordFinders programfönster och dia- logrutor. Du kan välja att ha WordFinder-utseende, det är det utseende du ser på bilderna i den här handboken. Om du i stället vill ha standard Windows-utseende markerar du rutan Windows standardutseende. Då anpassar sig WordFinders ut- seende dessutom efter den Windows-version du har så att du till exempel får Vista- utseende om du har den versionen av operativsystemet. Genom att klicka på Färger väljer du färg på bakgrunden i artikelfönstret. Det sök- ta ordet i uppslagslistan får, även den, en markering i den valda färgen. För att få tillbaka det förinställda färgvalet använder du knappen Återställ färger.© 2009 WordFinder Software Anpassa WordFinder 28
  • Artikelvisning På den här fliken kan du göra följande val: Komprimera index i lexikongrupper När du har skapat lexikongrupper kan du välja att visa sökresultatet i komprimerad form eller okomprimerad form. Komprimerad form är standard. Du aktiverar eller avaktiverar funktionen genom att markera valet Visa endast ett index per rad. Komprimerad form gör att ett indexord som förekommer i flera lexikon, visas sammanslaget istället för det antal gånger det förekommer i olika lexikon. I kapitlet Använda WordFinder kan du se hur det ser ut med valet aktivt eller inte aktivt. Visa hänvisning Om du i WordFinder söker på ett oregelbundet verb får du i artikeln en länk till grundformen. Du kan klicka på länken för att gå till beskrivningen av grund- formen. Om du i stället vill att beskrivningen av grundformen ska visas direkt i ar- tikeln markerar du alternativet Slå automatiskt upp första hänvisningen i arti- keln.© 2009 WordFinder Software Anpassa WordFinder 29
  • Den övre bilden visar hur det kan se ut om du inte har detta val aktivt. Den nedre bilden visar hur det kan det se ut om du har valet aktivt:© 2009 WordFinder Software Anpassa WordFinder 30
  • Språk Med hjälp av valet Verktyg|Programinställningar|Språk kan du välja vilket språk du vill att WordFinder kommunicerar med. Menyer och miljön ändras efter det språk du valt i den här listan. Ändra lösenord Om du har skyddat ett eget lexikon eller en företagsnotering med lösenord använ- der du det här menyvalet för att ändra respektive lösenord. Lexikon Gör så här för att ändra lösenord för ett eget lexikon: 1. Aktivera det lexikon som du vill ändra lösenord på. 2. Välj Verktyg|Ändra lösenord|Lexikon. 3. Skriv in det befintliga lösenordet och klicka på OK. 4. Skriv in det nya lösenordet och klicka på OK. 5. Bekräfta genom att skriva in det nya lösenordet en gång till, och klicka på OK. Företagsnotering Gör så här för att ändra lösenord för en företagsnotering: 1. Slå upp det ord som noteringen hör till. 2. Välj Verktyg|Ändra lösenord|Företagsnotering. 3. Skriv in det befintliga lösenordet och klicka på OK. 4. Skriv in det nya lösenordet och klicka på OK. 5. Bekräfta genom att skriva in det nya lösenordet en gång till, och klicka på OK. Egen logotype Du kan lägga in en egen logotype som visas till höger om knappraden i WordFin- ders programfönster. Bilden ska vara 82 bildpunkter bred och 23 bildpunkter hög. Logotypefilen ska heta corplogo.bmp och alltså vara i bmp-format. Filen ska place- ras i mappen Images som finns i WordFinders programmapp.© 2009 WordFinder Software Anpassa WordFinder 31
  • Lexikonhantering Under menyvalet Lexikonhantering finns alla val för inställningar och arbete med lexikon samlade: Snabbkommandon När du väljer Snabbkommandon visas följande dialog: Lexikon På den här fliken har du möjlighet att koppla olika lexikon till nio förvalda snabb- kommandon: När du har gjort den här kopplingen kan du välja dessa lexikon via snabbkomman- don i stället för att välja dem via menyn Lexikon. Gör så här för att koppla ett lexikon till ett snabbkommando: 1. Bestämt vilket snabbkommando du vill koppla.© 2009 WordFinder Software Lexikonhantering 32
  • 2. Klicka på listknappen längst ut till höger på den raden. 3. Välj lexikon i listan. 4. Klicka på Spara när du är klar med alla kopplingar. Grupper På den här fliken har du möjlighet att koppla olika lexikongrupper till nio förvalda snabbkommandon: När du har gjort den här kopplingen kan du välja dessa lexikongrupper via snabb- kommandon i stället för att välja dem via menyvalet Lexikon|Grupper. Gör så här för att koppla en lexikongrupp till ett snabbkommando: 1. Bestämt vilket snabbkommando du vill koppla. 2. Klicka på listknappen längst ut till höger på den raden. 3. Välj lexikongrupp i listan. 4. Klicka på Spara när du är klar med alla kopplingar.© 2009 WordFinder Software Lexikonhantering 33
  • Sökvägar till lexikon I den här dialogen kan du lägga in sökvägar till de mappar där dina lexikon finns: Det kan finnas upp till 20 olika sökvägar i listan. Gör så här för att lägga till en sökväg: 1. Klicka på knappen med mappsymbolen. 2. Leta upp och markera en mapp som innehåller lexikon. 3. Klicka på OK. Sökvägen visas som text i fältet. Nu kan du lägga till den som en ny sökväg eller er- sätta en sökväg som redan finns i listan. Om du vill lägga till sökvägen gör du så här: 4. Klicka på Addera. Om du vill ersätta en befintlig sökväg gör du i stället så här: 4. Markera den sökväg du vill ersätta. 5. Klicka på Ersätt. Om du vill ta bort en sökväg från listan gör du så här: 1. Markera den sökväg du vill ta bort. 2. Klicka på Radera. När du har lagt till eller tagit bort sökvägar uppdateras menyn Lexikon enligt de förändringar du har gjort.© 2009 WordFinder Software Lexikonhantering 34
  • Fjärrlexikon Har du programvaran WordFinder Online installerad i ditt intranät kan du använda WordFinder som en klient. Detta gör du via menyvalet Lexikon|Fjärrlexikon. Det innebär att du från ditt lokalt installerade WordFinder-program kan anropa centralt installerade lexikon. Inställningar Du kan göra följande inställningar: Första gången du ska använda dig av fjärrlexikon måste du göra vissa inställningar. Det gör du under detta menyval. 1. I fältet Serveradress skriver du in sökvägen till den server där WordFinder Online finns installerad i ditt intranät. Sökvägen får du av din nätverksadmini- stratör. Den ska alltid börja med http:// 2. Vid Port ska det normalt vara 80. 3. Avbryt efter är en time out-funktion som går att ställa in mellan 2 och 20 se- kunder. Får du problem med att programmet gör time out – öka tiden. 4. Finns en proxy-server installerad i intranätet som du kommunicerar genom måste även dessa inställningar göras. Inställningar får du av din nätverks- ansvarige. För att skriva in dessa inställningar markerar du rutan Använd Proxy. Fälten för proxyinställningar blir då aktiva och kan fyllas i. 5. Använd Testa för att kontrollera att dina inställningar fungerar. 6. Klicka på Spara. Uppdatera lexikonlista För att få tillgång till fjärrlexikonen när inställningarna är klara, gör du följande: 1. Välj Verktyg|Lexikonhantering|Fjärrlexikon|Uppdatera lexikonlista. När detta är gjort har du tillgång till de lexikon som ligger i intranätet.© 2009 WordFinder Software Lexikonhantering 35
  • Lexikongrupper Med denna funktion kan du gruppera lexikon som har samma utgångsspråk. Funk- tionen Gruppera lexikon använder du med fördel när du har många lexikon. Ge- nom att gruppera de lexikon som har samma utgångsspråk slipper du växla lexikon och du får bättre överblick över dina lexikon. Obs! Det är viktigt att du tar lexikon med samma utgångsspråk, d v s har samma alfa- betiska sortering på bokstäver för att få ett riktigt resultat. Hur sökning i grupper fungerar finns beskrivet i kapitlet Använda WordFinder. När du väljer Lexikongrupper visas en dialogruta med viktig information. Vill du inte att denna dialogruta ska visas varje gång du väljer att skapa grupp kan du mar- kera valet Visa inte detta meddelande igen. Klicka på OK för att gå vidare. Så här kan dialogen för lexikongrupper se ut: Skapa en lexikongrupp Gör så här för att skapa en lexikongrupp: 1. Klicka på knappen Skapa ny grupp. 2. Ange gruppens namn i fältet Grupp. Om du vill göra en grupp med till exem- pel svensk-engelska lexikon skulle den kunna få namnet Sv-En Lexikon. 3. Klicka på Verkställ. 4. Välj vilka lexikon som ska ingå i gruppen från listan med lexikon genom att dubbelklicka på de lexikon som du vill ha med.© 2009 WordFinder Software Lexikonhantering 36
  • Eller: 4. Du kan också markera flera med hjälp av Skift-tangenten och Ctrl-tangenten, på vanligt Windows-sätt. Klicka på den övre knappen mellan listorna när mar- keringen är klar. De markerade lexikonen placeras nu i fältet Lexikon i gruppen. Har du fått med något lexikon av misstag tar du bort det från listan Lexikon i gruppen genom att dubbelklicka på det eller genom att markera det och klicka på den nedre knappen mellan listorna. Obs! Om den röda lampan vid Lexikonens sorteringstabeller stämmer ej! blinkar, har du valt en olämplig kombination av lexikon och bör därför ändra samman- sättningen i gruppen. 5. Vill du ändra ordning på dina lexikon kan du använda pilarna vid Lexikon- ordning. Markera det lexikon som du vill ändra på och välj att flytta det upp eller ned i listan. Detta val bestämmer i vilken ordning lexikonen söks igenom. 6. Klicka på Verkställ. Dina lexikongrupper finns sedan tillgängliga under menyn Lexikon|Grupper. Du kan koppla snabbkommandon till grupper, se avsnittet Snabbkommandon, ovan. I kapitlet Använda WordFinder beskrivs hur du söker med hjälp av en grupp. Ändra en grupp Om du vill göra ändringar i en grupp du har skapat gör du så här: 1. Klicka på listpilen under Grupp och välj den grupp du vill förändra. Nu visas listan med de lexikon som ingår i gruppen. Du lägger till och tar bort lexi- kon i listan Lexikon i gruppen på samma sätt som när du skapar en ny grupp, se ovan. 2. Gör önskade ändringar 3. Klicka på Verkställ. Ta bort en lexikongrupp Gör så här för att ta bort en lexikongrupp: 1. Klicka på listpilen under Grupp och välj den grupp du vill ta bort. Nu visas listan med de lexikon som ingår i gruppen. 2. Kontrollera att det är den lexikongrupp du vill ta bort. 3. Klicka på Ta bort grupp. 4. Svara Ja på kontrollfrågan (eller Nej för att ångra dig).© 2009 WordFinder Software Lexikonhantering 37
  • Egna lexikon I alla organisationer finns ord och uttryck som inte finns i köpta lexikon. I Word- Finder finns möjlighet att skapa egna bransch- och/eller företagsspecifika lexikon. Denna funktion är så generell att även andra databaser kan skapas t ex adress- register, telefonregister, artikelregister m m. Egna lexikon läggs in i menyn Lexikon under respektive avdelning beroende på den språkriktning du har angett. För att arbeta med egna lexikon gör du så här: 1. Välj Verktyg|Lexikonhantering|Egna lexikon. De alternativ du har tillgång till visas nu i en undermeny. Nytt lexikon Gör så här för att skapa ett nytt, eget lexikon: 1. Välj Verktyg| Lexikonhantering|Egna Lexikon|Nytt lexikon eller tryck på F4. 2. Ange sökväg till ditt nya lexikon, d v s ange vilken mapp lexikonet ska sparas i. Programmet föreslår den sökväg där övriga lexikon ligger. Den kan vara satt att gälla en sökväg bestämd av nätverksadministratören. 3. Ange språkriktning genom att välja i listorna under Från och Till. 4. Skriv in ett filnamn i fältet Filnamn. De fyra första tecknen i namnet kan du inte ändra. De styrs av den språkriktning du har angett. Så här kan det se ut: 5. Klicka på Nästa.© 2009 WordFinder Software Lexikonhantering 38
  • Nu visas: 6. Skriv in ett lämpligt namn för lexikonet. 7. Ange vem som är ägare. Detta är valfritt. Dessa namn får vara max 50 tecken. Lexikonets namn visas i WordFinders meny- rad och under menyn Lexikon där du kan välja vilket lexikon som ska aktiveras. 8. Klicka på Nästa. Nu visas: 9. Välj sorteringstabell efter vilket språk ditt lexikon ska sorteras på. Obs! Programmet föreslår en lämplig sorteringstabell beroende på den språkriktning du har valt. I normalfallet bör du behålla det som förslås. 10. Vill du skydda ditt nya lexikon markerar du rutan Skydda med lösenord och skriver in ett lösenord. Det innebär att vid ändring eller tillägg av ord i lexikon- et så måste ett lösenord anges. 11. Vill du skapa ditt nya lexikon med hjälp av en mall, markera rutan Koppla till mall och välj mall i listan.© 2009 WordFinder Software Lexikonhantering 39
  • Obs! Om du skapar lexikonet med en mall styr mallen vilka fält som finns och all forma- tering av artikeln, när du lägger in nya ord. Du kan inte byta mall i efterhand men du kan göra förändringar i mallen som genomförs även i sådana ord du redan lagt in, i alla lexikon som baseras på mallen. Se avsnittet Mallar för mer information. 12. Klicka på OK och ditt nya lexikon skapas. Importera lexikon Till WordFinder har du möjlighet att skapa egna lexikon. Det kan till exempel vara ett lexikon med terminologi som passar till ett specifikt företag eller inom en viss bransch. Se även möjligheten till import av Excel-fil via funktionen Serieinmat- ning. Du kan importera lexikon till WordFinder genom att göra följande val i menyn: Verktyg|Lexikonhantering|Egna lexikon|Importera lexikon. Dessa lexikon har följande format: • Text i ANSI-format. • Artikeln får vara maximalt 40 tecken bred. • Uppslagsordet ska stå på egen rad och tecknet @ ska stå både före och efter ordet. Före varje uppslagsord utom det första ska det vara en tom rad. • För sådana ord och fraser som du vill kunna klistra in från WordFinder till ditt ordbehandlingsprogram ska tecknet > finnas före ordet och tecknet < finnas efter ordet. Exempel på hur en ANSI-fil för import kan se ut: @alls@ >at all<; ingenting ~ >nothing whatever<, >nothing at all<; inget besvär ~ >no trouble whatever<, >no trouble at all<; inte ~ trött >not at all tired<, >not a bit tired< @allseende@ >all seeing< Har du skapat ett lexikon i något annat program, exportera det från ditt program som ANSI-text. Gör om utseendet i en redigerare eller via ett konverterings- program så att filen ser ut som ovanstående och så att önskade styrkoder är enligt avsnittet Styrtecken för lexikonimport i WordFinder, nedan. Importera sedan ditt lexikon till WordFinder. När du har valt att importera visas:© 2009 WordFinder Software Lexikonhantering 40
  • 1. Skriv in namn och sökväg på den fil som ska importeras. Det gör du i fältet Från importfil. Du kan också ange sökväg och fil genom att klicka på knap- pen Öppna. 2. Under Importera till lexikon ska du ange vilket lexikon du vill importera data till. Har du ett eget lexikon du vill importera till kan du välja det genom att klicka på listpilen och välj lexikon där. Du kan också välja att skapa ett helt nytt lexikon i detta läge genom att klicka på knappen Nytt lexikon. 3. Starta importen genom att klicka på knappen Starta. Om aktuellt lexikon var tomt kommer det efter importen att bestå av importerat data. Om lexikonet inte var tomt infogas texten i det valda lexikonets data. Styrtecken för lexikonimport i WordFinder Här följer en lista över samtliga styrtecken som kan användas. Styrtecken för textformatering Tecken Förklaring !K Kursiv text på !k Kursiv text av !F Fetstil på !f Fetstil av !R Korsreferens på (hyperlänk till index med grön understrykning) !r Korsreferens av !E Exponent på (upphöjt tecken med komprimerad text)© 2009 WordFinder Software Lexikonhantering 41
  • !e Exponent av !I Index på (nedstänkt tecken med komprimerad text) !i Index av !S07 Komprimerad text på, fontstorlek 8 punkter !s Komprimerad text av > Inklistring på < Inklistring av !> Skriver ut tecknet > utan att det blir inklistring på !< Skriver ut tecknet < | (Alt+124) Radbrytning i artikeldelen !B Bild på (sökväg + filnamn skall anges) !b Bild av !M Slår på teckenfärg röd !m Stänger av teckenfärg röd !G Slår på genomstrykning (strike through) !g Stänger av genomstrykning (strike through) !N00..!N15 Skiftar teckenfärg, gäller tills den slås av igen. !N00 Teckenfärg Black !N01 Teckenfärg Red !N02 Teckenfärg Green !N03 Teckenfärg Blue !N04 Teckenfärg Yellow !N05 Teckenfärg Fuchsia !N06 Teckenfärg Purple !N07 Teckenfärg Maroon !N08 Teckenfärg Lime !N09 Teckenfärg Aqua !N10 Teckenfärg Teal !N11 Teckenfärg Navy !N12 Teckenfärg White !N13 Teckenfärg Lt Grey !N14 Teckenfärg Grey !N15 Teckenfärg Black !n Slår av teckenfärg och återgår till svart.© 2009 WordFinder Software Lexikonhantering 42
  • !O Slår på ignorera inklistring !o Stänger av ignorera inklistring Byte av typsnitt Tecken Förklaring !An skifta font, gäller till den stängs av igen A1 Arial A2 Times New Roman A3 Courier New A4 SILDoulus IPA93 A5 TWA Phonetics A6 Wingdings A7 Symbol Exportera lexikon Du kan exportera egna lexikon från WordFinder genom att i menyn välja: Verk- tyg|Lexikonhantering|Egna lexikon|Exportera lexikon. Om du vill dokumentera ditt lexikon kan du välja att exportera lexikonet i Kolumnform. När du har valt att exportera lexikon visas: 1. Välj ett eget lexikon för export i fältet Exportera från lexikon. Klicka på list- pilen och välj lexikon i listan. 2. I fältet Till textfil föreslår programmet ett filnamn som liknar det namnet på det lexikon du exporterar från. Programmet lägger till ändelsen .TXT, t ex© 2009 WordFinder Software Lexikonhantering 43
  • EGNAORD.TXT. Du kan ändra sökväg och filnamn för den textfil som ska skapas. 3. Om du inte ska importera filen till WordFinder igen, väljer du Exportfilen skapas i kolumnform. 4. Starta exporten genom att klicka på Starta. Den exporterade filen sparas i den mapp du har valt. Du kan öppna filen i ett ord- behandlingsprogram, redigera den och därefter skriva ut den. Ombyggnad av lexikon När du arbetar med egna lexikon blir det efterhand en del tomt utrymme som kan påverka prestanda i stora lexikon. Med hjälp av den här funktionen bygger du om lexikonet och slipper dessa tomma utrymmen. Välj Verktyg|Lexikonhantering|Egna lexikon|Ombyggnad av lexikon. Nu visas: 1. Klicka på listpilen för fältet Lexikon och välj lexikon i listan. Namnet på lexikonet visas nu under Lexikon. 2. Klicka på Starta för att genomföra ombyggnaden. Om du i stället vi avbryta funktionen, utan någon ombyggnad, klickar du på Åter- gå. När ombyggnaden är klar visas en text med ett meddelande om hur många sökord som har byggts om. 3. Klicka på Återgå. Radera lexikon Egna lexikon du inte vill ha kvar kan du ta bort från WordFinder genom att i me- nyn välja: Verktyg|Lexikonhantering|Egna lexikon|Radera lexikon. När du har gjort det valet visas:© 2009 WordFinder Software Lexikonhantering 44
  • 1. Välj det lexikon du vill ta bort i fältet Radera. Klicka på listpilen och välj lexi- kon i listan. Under Filnamn visas nu de filer lexikonet består av. Det är dessa filer som kom- mer att raderas. 2. Klicka på Radera för att genomföra raderingen. Observera att du inte kan ra- dera det lexikon som är aktivt. Om du i stället vi avbryta funktionen, utan någon radering, klickar du på Återgå. Lägg till ord Gör så här för att lägga till ett ord till ett eget lexikon: 1. Aktivera det lexikon som du vill lägga till ord i. 2. Klicka på knappen Lägg till ord. Du kan också välja Verktyg|Lexikonhantering|Egna lexikon|Lägg till ord eller trycka på Insert-tangenten. 3. Skriv in det nya uppslagsordet/frasen under Nytt index och artikel. 4. I rutan för artikeln skriver du in den text som ska visas i artikelfönstret. Rutan fungerar som ett enkelt ordbehandlingsprogram. Du formaterar texten med hjälp av menyerna och knapparna.© 2009 WordFinder Software Lexikonhantering 45
  • Dessa möjligheter till formatering har du: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Nr Namn Funktion 1 Tecken (font) Välj i en fast lista med teckensnitt. 2 Teckenstorlek Välj 11 punkter eller 8 punkter. 3 Teckenfärg Välj från en fast lista med färger. 4 Inklistring Gör det markerade inklistringsbart. 5 Fet stil (bold) Ger fet stil. 6 Kursiv til (italic) Ger kursiv stil. 7 Understruken stil (referens) Understruken stil. Används även för att hänvisa till korsreferens. 8 Upphöjd stil Ger upphöjd stil, t ex m2. 9 Nedsänkt stil Ger nedsänkt stil, t ex H2O. 10 Genomstruken Ger genomstruken stil. 11 Bild Kopplar valfri bild i BMP-format. När det finns en bild kopplad visas en symbol som talar om att det finns en bild med referens till den specifika artikeln. För att visa bil- den klickar du på symbolen. 12 Radbrytning Infogar radbrytning. 13 Hyperlänk Gör om markerad www-adress till en hy- perlänk. När du är klar med allt arbete för ett indexord gör du så här: 5. Klicka på Verkställ. Nu kan du fortsätta och lägga till indexord på samma sätt. När du är helt klar och vill stänga dialogen gör du så här: 6. Klicka på OK. Om du skulle vilja stänga dialogen utan att spara något klickar du på Avbryt. Serieinmatning Om du har många nya ord att lägga in eller om du har en Excel-fil du kan importe- ra, använder du denna funktion. Gör så här för att lägga in ett ord och/eller en ar- tikel i ett eget lexikon: Gör så här för att lägga till ett ord till ett eget lexikon:© 2009 WordFinder Software Lexikonhantering 46
  • 1. Aktivera det lexikon som du vill lägga till ord i. 2. Välj Verktyg|Lexikonhantering|Egna lexikon|Serieinmatning eller tryck på Ctrl+Insert. Nu visas: Här kan du direkt skriva in orden i tabellen och formatera dem eller importera en Excel-fil med ord. Varje gång du sparar fylls ditt lexikon på med de ord som finns i tabellen. Om du råkar skriva in eller importera en dubblett läggs dubbletten till. Ett befintligt ord skrivs aldrig över. Om du vid något tillfälle vill kasta allt som finns inlagt i tabellen klickar du på Ra- dera allt. Skriva in orden direkt Du kan lägga in upp till 300 ord innan du väljer att spara (men vi rekommenderar att du sparar oftare). Gör så här: 1. I rutan för Nytt ord skriver du in sökordet. 2. I rutan för Artikeltext skriver du in artikeln för sökordet. Fältet fungerar som ett enkelt ordbehandlingsprogram. Du formaterar texten med hjälp av knap- parna. Du trycker på Enter för att lägga in radbrytning.© 2009 WordFinder Software Lexikonhantering 47
  • Dessa möjligheter till formatering har du: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Nr Namn Funktion 1 Tecken (font) Välj i en fast lista med teckensnitt. 2 Teckenstorlek Välj 11 punkter eller 8 punkter. 3 Teckenfärg Välj från en fast lista med färger. 4 Inklistring Gör det markerade inklistringsbart. 5 Fet stil (bold) Ger fet stil. 6 Kursiv til (italic) Ger kursiv stil. 7 Understruken stil (referens) Understruken stil. Används även för att hänvisa till korsreferens. 8 Upphöjd stil Ger upphöjd stil, t ex m2. 9 Nedsänkt stil Ger nedsänkt stil, t ex H2O. 10 Genomstruken Ger genomstruken stil. 11 Hyperlänk Gör den markerade www-adressen till en hyperlänk. När du är klar med allt arbete för ett indexord fortsätter du bara med nästa. När du vill spara de ord du har lagt in gör du så här: 3. Klicka på Spara. 4. Klicka på Återgå när du är klar med arbetet för denna gång. Importera en Excel-fil Du kan importera en Excel-fil där indexorden finns i A-kolumnen och artikeltexten i B-kolumnen. Filen kan innehålla upp till 300 ord. Innehåller din Excel-fil fler än 300 ord delar du på dem och genomför importen flera gånger. Artikeltexten kan vara formaterad med styrtecknen för lexikonimport (se ovan). Du kan dessutom formatera det du har importerat på samma sätt som när du skri- ver in direkt enligt ovan. Gör så här för att importera en Excel-fil: 1. Bearbeta eventuellt Excel-filen så att där enbart finns de ord som du vill im- portera. 2. Klicka på Importera Excel-dokument. 3. I den Öppna-dialog som visas letar du upp Excel-filen och markerar den. Klicka sedan på Öppna. Nu importeras Excel-filens innehåll till tabellen. 4. Gör eventuellt ytterligare formateringar med hjälp av knappraden. 5. Klicka på Spara.© 2009 WordFinder Software Lexikonhantering 48
  • 6. Klicka på Återgå när du är klar med arbetet för denna gång. Ändra ord Gör så här för att ändra ett ord och/eller en artikel i ett eget lexikon: 1. Klicka på uppslagsordet om det inte är markerat. 2. Klicka på knappen Ändra ord. Du kan också välja Verktyg|Lexikonhantering|Egna lexikon|Ändra ord eller trycka på F3. Uppslagsordet och artikeln visas och du kan ändra texten på samma sätt som finns beskrivet för Lägg till ord ovan. Du kan även ändra namnet på lexikonet 3. När du är klar med alla ändringar, klicka på OK för att spara ändringarna i lex- ikonet. Ändra aktiv artikeltext Om du upptäcker att det finns ett fel i artikeltexten för ett ord i ett eget lexikon, kan du snabbt åtgärda felet direkt i artikelfönstret. Om lexikonet är skyddat med lösenord måste du kunna lösenordet. Gör så här när artikeltexten visas i artikelfönstret: 1. Tryck på F3. Nu visas ett redigeringsläge direkt i artikelfönstret. 2. Gör de ändringar som krävs. Du kan ändra texten på samma sätt som finns beskrivet för Lägg till ord ovan. 3. Klicka på OK för att spara ändringarna eller på Avbryt för att kasta dem. Ta bort ord Gör så här för att ta bort ett uppslagsord: 1. Klicka på uppslagsordet om det inte är markerat. 2. Klicka på knappen Ta bort ord. Du kan också välja Verktyg|Lexikonhantering|Egna lexikon|Ta bort ord eller trycka på tangenten Delete. Nu visas en kontrollfråga, t ex:© 2009 WordFinder Software Lexikonhantering 49
  • 3. Klicka på Ja om du vill ta bort ordet eller Nej om du inte vill det. Mallar När du skapar egna lexikon kan du välja att styra innehåll och utseende i artikeln med en förbestämd struktur och formatering, med hjälp av en mall. Du skapar mal- lar för egna lexikon, genom att välja: Verktyg|Lexikonhantering|Egna lexikon|Mallar. Dessa möjligheter har du: Skapa ny mall Gör så här för att skapa en ny mall: 1. Klicka på Ny mall. 2. Skriv in ett lämplig namn för mallen. Tänk på att vid export av lexikon baseras förslaget till filnamn på det mallnamnet. Därför bör du undvika specialtecken i mallnamnet. 3. Klicka på Spara mall. Nu visas mallens namn i listan under Mallar. Du går vidare med att lägga upp den struktur du önskar i artikelfönstret. Du kan alltid skriva in valfri, vanlig text. Med hjälp av knapparna lägger du in textfält för inmatning eller inklistringsbara fält för inmatning, samt formaterar både text och fält.© 2009 WordFinder Software Lexikonhantering 50
  • Dessa möjligheter har du: 1 2 3 4 5 6 7 Nr Namn Funktion 1 Tecken (font) Välj i en fast lista med teckensnitt. 2 Teckenstorlek Välj 11 punkter eller 8 punkter. 3 Teckenfärg Välj från en fast lista med färger. 4 Fet stil (bold) Ger fet stil. 5 Kursiv til (italic) Ger kursiv stil. 6 Infoga fält Infogar ett textfält för inmatning. 7 Infoga inklistringsfält Infogar ett inklistringsbart fält för inmatning. Du kan arbeta i vilken ordning du vill. Här följer ett exempel på arbetsgång: 1. Skriv in ledtexter för fälten. Så här skulle det kunna se ut när du är klar: 2. Placera insättningspunkten där du vill ha det första fältet och klicka på knap- pen för den fälttyp du vill lägga in. I exemplet lägger vi in inklistringsbara fält i de tre översta positionerna och ett vanligt fält i den nedre. När ett fält har placerats in, eller när det är markerat, visas en ruta där du kan ange fältlängd, tabbordning eller radera fältet. Så här kan det se ut:© 2009 WordFinder Software Lexikonhantering 51
  • Du klickar på pilknapparna till höger om fältlängden för att öka eller minska antal tecken som kan matas in i fältet. Under Använda fält-ID anger du tabbordningen, där A är första fält, B är andra fält osv. Du kan alltid radera ett markerat fält genom att klicka på Radera. 3. Ange fältlängd och tabbordning. 4. Lägg på motsvarande sätt in övriga fält. Så här skulle det kunna se ut när du är klar:© 2009 WordFinder Software Lexikonhantering 52
  • Du ser att de tre översta fälten, som är inklistringsbara, är markerade med stora bokstäver, medan det nedre fältet, som inte är inklistringsbart, är markerat med små bokstäver. Om du vill byta teckensnitt, storlek, färg eller markera med fetsstil eller kursiv, markerar du texten på vanligt sätt och väljer med hjälp av knapparna. Om du vill ändra formatet för ett fält måste du markera hela fältet. Raderar text gör du på vanligt sätt med Backsteg och Delete. När du är klar med mallen gör du så här: 5. Klicka på Spara. När du lägger in nya ord/fraser i ett eget lexikon med mall styr mallen vad det är du kan arbeta med. Så här skulle det kunna se ut med den mall vi har skapat i ex- emplet:© 2009 WordFinder Software Lexikonhantering 53
  • Du skriver in ordet/frasen i Nytt index eller artikel, på samma sätt som utan mall, men vad som kan läggas in i artikeln och hur de olika delarna i artikeln forma- teras, styrs helt av mallen. Du ser att alla val i knappraden är utgråade. Du går framåt mellan fälten genom att trycka på Tab-tangenten och bakåt genom att trycka på Skift-Tab. Inklistringsbara fält markeras med en kraftigare vinkel- parentes. Jämfört hur det ser ut för de tre övre fälten gentemot det nedersta. Redigera en mall Du kan redigera uppgifterna i en befintlig mall. Gör så här: 1. Välj Verktyg|Lexikonhantering|Egna lexikon|Mallar. 2. Välj den mall du vill redigera i listan under Mall. Nu visas den befintliga mallen. Du kan redigera alla texter och fält på samma sätt som när du lägger upp en ny mall, enligt ovan. 3. Gör alla önskade ändringar. Obs! Om du tar bort ett fält måste du vara säker på att det inte har lagts in någon infor- mation i det fältet i något av de lexikon som använder mallen. Tar du bort ett fält som används slutar de lexikon, som har information i fältet, att fungera. 4. Klicka på Spara. Ändringarna i mallen genomförs i samtliga artiklar i alla egna lexikon du har lagt upp med denna mall. Radera en mall En mall du inte vill ha kvar kan du radera. 1. Välj Verktyg|Lexikonhantering|Egna lexikon|Mallar. 2. Välj den mall du vill radera i listan under Mall.© 2009 WordFinder Software Lexikonhantering 54
  • Nu visas den befintliga mallen. 3. Kontrollera att det verkligen är den mall du vill radera. Obs! Du måste noga kontrollera att mallen inte används till något lexikon. Tar du bort en mall som används till något lexikon slutar lexikonet att fungera. 4. Klicka på Radera mall. 5. Svara Ja på kontrollfrågan, om du vill radera mallen, eller Nej om du inte vill det. Exportera en mall Du kan exportera en mall till en fil så att någon annan användare kan importera den mallen i sitt program. Gör så här för att exportera: 1. Välj Verktyg|Lexikonhantering|Egna lexikon|Mallar. 2. Välj den mall du vill exportera i listan under Mall. Nu visas den befintliga mallen. 3. Kontrollera att det verkligen är den mall du vill exportera. 4. Klicka på Exportera mall. Nu visas en dialog där du skriver in ett namn på filen och bestämmer var den ska sparas. 5. Skriv in ett namn på filen. Se till att ändelsen inte ändras. Den måste vara TPL. 6. Öppna den mapp där du vill spara filen. 7. Klicka på Spara. Importera en mall En mall som någon annan har gjort och exporterat kan du importera till ditt pro- gram. Gör så här för att importera en mall: 1. Välj Verktyg|Lexikonhantering|Egna lexikon|Mallar. 2. Klicka på Importera mall. Nu visas en dialog där du kan leta upp filen. 3. Öppna den mapp där mallfilen finns sparad. 4. Markera den mallfil du vill importera. 5. Klicka på Öppna. Om du har flera mallar som ska importeras gör du om processen för övriga filer. Obs! Du kan inte ha två mallar med samma mallnamn. Om du importerar en mall och namnet redan finns visas en fråga där du kan välja att skriva över mallen. Du kan i det läget välja att svara Ja för att skriva över mallen eller Nej för att avbryta impor- ten.© 2009 WordFinder Software Lexikonhantering 55
  • Skapa notering Om du vill infoga en notering i någon artikel i valfritt lexikon gör du det genom att använda knappen Skapa notering. 1. Markera det uppslagsord som du vill infoga en notering i artikeln för. 2. Klicka på knappen Skapa notering: Du kan också välja Verktyg|Lexikonhantering|Skapa notering eller trycka på Ctrl+Q. Nu visas: 3. Skriv in noteringen för artikeln och välj lämplig färg. Du kan t ex ge olika typer av noteringar olika färg. 4. Är det första gången du lägger in noteringen frågar programmet om den ska skapa en fil för din notering. Svara Ja. Med hjälp av knappen Avancerat kan du välja om din notering ska vara en person- lig notering eller företagsnotering. Personlig notering är individuell för varje användare och lagras lokalt. En Företagsnotering är tillgänglig för samtliga användare i nätverket. Denna no- tering kan skyddas med lösenord och lagras i en gemensam mapp på nätverket. Nätverksadministratören måste då ändra sökvägen till denna mapp i filen WFSYSTEM.INI. Filen hittar du i den mapp där du installerade WordFinder. 5. Klicka på Spara. Nu visar en ikon att det finns en notering till artikeln. Lägg märke till att stiftet i ikonen visar den färg du valde.© 2009 WordFinder Software Lexikonhantering 56
  • Läsa en notering 1. Slå upp det ord och den artikel där noteringen finns. 2. Klicka en gång med musen på symbolen för notering. Du kan också läsa noteringen när du står med musen över noteringen. Redigera notering 1. Slå upp det ord och den artikel där noteringen finns. 2. Klicka med höger musknapp på symbolen för notering. 3. Välj Redigera. 4. Ändra i noteringen och klicka på Spara. Ta bort notering 1. Slå upp det ord och den artikel där noteringen finns. 2. Klicka med höger musknapp på symbolen för notering. 3. Välj Ta bort. 4. Bekräfta att du vill ta bort noteringen. Installera lexikon När du väljer Verktyg|Lexikonhantering|Installera lexikon visas: Du installerar lexikon från den DVD-skiva du har fått dem levererade på, genom att sätta in DVD:n i DVD-enheten och följa instruktionerna. Obs! Varje fysisk DVD-skiva har ett eget serienummer, som finns angivet på DVD- skivan vid DVD NUMMER. De kodnycklar du har för dina lexikon gäller speci- fikt för en DVD-skiva. När du installerar ett lexikon måste du göra det från rätt DVD-skiva. Kontrollera att det DVD-nummer som står på licensbeviset för det lexikon du ska installera stämmer överens med den DVD-skiva du använder.© 2009 WordFinder Software Lexikonhantering 57
  • Glostest Utmana släkt, vänner och bekanta på gloskamp eller träna glosor med hjälp av pro- grammets glostest! Du väljer Verktyg|Lexikonhantering|Glostest. Nu visas: 1. Börja med att välja om du vill använda ett köpt lexikon eller ett eget lexikon. Tänk på att det är mycket enkelt att skapa ett eget lexikon där du lägger in de glosor du vill öva på. 2. Klicka sedan på listpilen och välj det lexikon du vill använda. 3. Gör de inställningar du önskar. Manuell innebär att du måste klicka på Nästa ord för att bläddra fram nästa ord i lexikonet och på Visa artikel för att visa artikeltexten (förklaringen). Om du väljer Auto bläddrar programmet fram ord och visar förklaring automatiskt enligt de tidsintervall (antal sekunder) du väljer. Du kan också välja ordningsföljd – ordningsföljd enligt lexikonet eller slumpmäs- sigt – och om du vill ha ledtråd. 4. Om du har valt Manuell klickar du på Nästa ord och sedan på Visa artikel när du eller dina medtävlande har gissat. Eller: 4. Om du har valt Auto klickar du på Starta för att starta och Stoppa för att stoppa. Vill du börja om klickar du på knappen för det. Tycker du att det går för snabbt är det bara att öka antalet sekunder för fördröjningarna. 5. När du är färdig med glostestet stänger du fönstret.© 2009 WordFinder Software Lexikonhantering 58
  • Snabbkommandon i WordFinder Tryck på För att Ctrl+Vänster Skift Aktivera WordFinder. Obs! Kan ändras i Anpassningar. Alt+F4 Avsluta WordFinder när det är aktiverat. Ctrl+n Välja lexikon. Snabbkommandon för lexikon är Ctrl+n, där n kan vara 1 till 9. Du ställer in snabbkommandon för lexi- kon via Verktyg|Lexikonhantering|Snabbkommandon. Ctrl+Alt+n Välja lexikongrupp. Snabbkommandon för lexikongrupper är Ctrl+Alt+n, där n kan vara 1 till 9. Du ställer in snabb- kommandon för lexikongrupper via menyvalet Verk- tyg|Lexikonhantering|Snabbkommandon. Ctrl+A Artikelsökning. Ctrl+F3 Öppnar dialogen Ändra ord. Ctrl+G Visa dialogen för lexikongrupper. Ctrl+Insert Visar dialogen Serieinmatning. Ctrl+L Visa dialogen för snabbkommandon. Ctrl+N Söka efter angivet sökord i nästa lexikon när sökslinga finns. Ctrl+P Visa dialogen för anpassningar. Ctrl+T Växla funktionen sökning vid varje tangenttryckning på el- ler av. Ctrl+Q Skapa notering. Delete När du har eget lexikon aktivt kan du radera ord från listan med uppslagsord. End Hoppa till sista ordet i listan med uppslagsord. Enter Söka efter det uppslagsord du har skrivit in. eller Klistra in ord eller fras med svart markering i artikelfönstret till ditt dokument. Esc Minimera WordFinder. F1 Starta WordFinder Hjälp och hjälpfilen för WordFinder. F3 Egna lexikon: Ändra artikel. Ett redigeringsläge för artikel- texten visas direkt i artikelfönstret. F4 Egna lexikon: Nytt lexikon. Home Hoppa till första ordet i listan med uppslagsord. Insert När du har ett eget lexikon aktivt kan du lägga till ord i lis- tan med uppslagsord.© 2008 WordFinder Software Snabbkommandon 59
  • Pil höger Förflytta sig till höger i artikelfönstret. Pil vänster Förflytta sig till vänster i artikelfönstret. Page Down Bläddra ner en sida i listan med uppslagsord. Page up Bläddra upp en sida i listan med uppslagsord. Pil ner Bläddra ner ett ord i taget i listan med uppslagsord. Om ru- tan Sök är i fokus bläddrar den ner ett ord i taget i historik- listan. Pil upp Bläddra ett ord i taget uppåt i listan med uppslagsord. Om rutan Sök är i fokus sker bläddring ett ord i taget uppåt i historiklistan. Skift+F10 Visa Lexikon-menyn. Tab Växla fokus mellan rutan Sök och indexfönstret.© 2008 WordFinder Software Snabbkommandon 60
  • WordFinder Easy Reader WordFinder Easy Reader är en fristående modul som ingår i WordFinder, och in- stalleras automatiskt samtidigt som du installerar WordFinder. WordFinder Easy Reader använder du när du läser text i Internet Explorer. Programmet används för att slå upp ord i dina installerade lexikon under tiden som du läser texten. Över- sättningen sker i takt med att du drar med muspekaren över texten som du läser. Översättningen visas i ett fönster som följer muspekaren och i ett programfönster som ligger i ett av hörnen på Internet Explorer. Du kan även använda WordFinder Easy Reader i andra program, till exempel Word. Då fungerar WordFinder Easy Reader som ett lexikon när du markerar ett ord i ditt dokument och högerklickar. Översättningen syns då i WordFinder Easy Readers programfönster. De lexikon WordFinder Easy Reader kan använda är alla de lexikon du har instal- lerade på din dator eller i ett lokalt nätverk. WordFinder Easy Reader kan även an- vända de lexikongrupper du har lagt upp i WordFinder. Starta/aktivera WordFinder Easy Reader Vid installation av WordFinder installeras även WordFinder Easy Reader. Du star- tar WordFinder Easy Reader i programgruppen WordFinder Language Solution. Så här blir valet i Windows XP: Start⏐Program⏐WordFinder Language Solution⏐WordFinder Easy Reader Om du vill starta WordFinder Easy Reader automatiskt varje gång Windows startar lägger du in programikonen i programgruppen Autostart. Aktivera WordFinder Easy Reader När WordFinder Easy Reader har startat visas en ikon nere i högra aktivitetsfältet. För att aktivera programmet dubbelklickar du på ikonen. Du kan också högerklicka på ikonen och välja WordFinder Easy Reader i snabbmenyn. Om du i inställningarna väljer att docka till Internet Explorer aktiveras WordFinder Easy Reader automatiskt när du startar Internet Explorer. Se avsnittet Inställningar, längre fram i det här kapitlet. Avsluta WordFinder Easy Reader Avsluta WordFinder Easy Reader genom att högerklicka på ikonen i högra aktivi- tetsfältet och välj Avsluta.© 2009 WordFinder Software WordFinder Easy Reader 61
  • Följfönstret I det fönster som följer muspekaren (följfönstret) visas: 1 2 1 Sökord – det ord som muspekaren pekar på. 2 Artikelfönster med översättning. WordFinder Easy Readers programfönster I WordFinder Easy Readers programfönster har du följande: 1 2 3 4 5 6 1 Bläddra framåt/bakåt i lexikonets uppslagsord. 2 Plats för att göra egen sökning. 3 Aktuellt uppslagsord. Kommer från den text du för muspekaren över. Orden före och efter är uppslagsord i alfabetisk ordning. 4 Artikelfönster med översättning. 5 Knappar med olika funktioner i WordFinder Easy Reader. 6 Till vänster ser du vilket lexikon översättningen hämtas från. Dubbel- klicka på flaggikonen för att skifta språkriktning.© 2009 WordFinder Software WordFinder Easy Reader 62
  • Sökning - översättning Automatisk sökning När du läser text i din Internet Explorer använder du din muspekare och drar över/längs med texten som du läser. WordFinder Easy Reader översätter då kon- tinuerligt dina ord. Du kan se översättningen i fönstret som följer med muspekaren eller i programfönstret som ligger dockat i något av hörnen på webbläsaren. Egen sökning Vill du ha översättningen på ett speciellt ord kan du göra en egen sökning. Det gör du genom att klicka på aktuellt översatt ord i programfönstret. Då visas en textruta där du kan skriva in ordet som du önskar få översatt. Avsluta inmatningen genom att trycka på Enter. Du får även fram textrutan för sökning genom att klicka på knappen med förstoringsglas. Lexikon Med hjälp av den här knappen kan du välja vilket lexikon du vill söka i. De lexikon som du ser i den listan är de lexikon som du har konfigurerat i WordFinder. Om du har egna lexikon finns även de att välja i listan. Du kan även välja lexikongrupper. Inställningar Med hjälp av den här knappen får du möjlighet att anpassa WordFinder Easy Reader efter egna önskemål. I inställningarna finns två flikar med olika möjligheter:© 2009 WordFinder Software WordFinder Easy Reader 63
  • Fliken Inställningar Fönsterinställningar: Här kan du göra inställningar som påverkar program- fönstrets funktioner. Du kan välja att fönstret alltid ska ligga överst. Vill du använ- da WordFinder Easy Reader tillsammans med Word ska detta alternativ vara mar- kerat. Nästa val, Aktivera automatiskt vid inkommande text, påverkar aktiveringen av WordFinder Easy Reader. Om du markerar detta alternativ aktiveras alltid Word- Finder Easy Reader när innehållet i din webbläsare uppdateras. Du kan också välja att WordFinder Easy Reader endast ska startas som en ikon i det högra aktivitets- fältet (tray). Bestäm också om sökningen ska visas i ett mindre, kompakt fönster och med en- bart översättning eller om sökresultatet ska visas i ett fönster med normal storlek. Du får då hela artikeln redovisad. Internet Explorer: Välj hur du vill att programfönstret ska placeras i Internet Ex- plorer. Om du vill kunna välja Docka till Internet Explorer måste du ta bort markeringen för Alltid överst. Du kan inte ha båda dessa val samtidigt. Om du väl- jer att docka till Internet Explorer aktiveras WordFinder Easy Reader automatiskt när du startar Internet Explorer och WordFinder Easy Readers programfönster placeras där du har valt. Du kan också bestämma om du vill ha översättningen i ett fönster som följer mus- pekaren antingen över eller under muspekaren. Genom att avmarkera detta alterna- tiv får du översättningen enbart i programfönstret.© 2009 WordFinder Software WordFinder Easy Reader 64
  • Du kan också välja om du vill behålla översättningen av ett ord i följfönstret för att kunna flytta muspekaren till programfönstret och läsa hela artikeln. Det gör du ge- nom att hålla ner Skift-tangenten. Vill du för en stund släcka följfönstret som följer muspekaren kan du trycka ner Ctrl-tangenten. När du släpper kommer fönstret tillbaka. Språk: Välj vilket menyspråk du vill att WordFinder Easy Reader ska använda. Återställ värden: återställer dina anpassningar till de inställningar som följer med programmet. Fliken Avancerat Fliken Avancerat har följande möjligheter: Internet Explorer Mouseover: Bestämmer tiden för hur snabbt översättningen och dess sökningsresultat ska göras och därefter visas i följfönstret eller program- fönstret. Följ muspekare: Bestämmer tiden för följfönstret att följa med muspekaren. Återställ tider: Om du har gjort egna tidsinställningar kan du med den här knap- pen återställa tiderna till programmets ursprungliga. Färger och ramar: Här ställer du in hur du vill att utseendet på miljön i WordFin- der Easy Reader ska se ut. Du kan ändra färg på uppslagsordet, själva ordlistan och bakgrunden på de olika fälten. Du kan också välja om du vill ha en linje under ord- listan eller att följfönstret ska vara enfärgat istället för tonat. Välj också om du vill att en ramlinje ska visas runt följfönstret.© 2009 WordFinder Software WordFinder Easy Reader 65
  • Återställ färger och ramar: Programmets ursprungliga färger återställs om du gjort egna inställningar. Hjälp ?-menyn använder du när du behöver hjälp med någonting i programmet.© 2009 WordFinder Software WordFinder Easy Reader 66