• Like
Kata Majmuk
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Kata Majmuk

 • 3,919 views
Uploaded on

 

More in: Travel , Sports
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
No Downloads

Views

Total Views
3,919
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1

Actions

Shares
Downloads
66
Comments
1
Likes
1

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. KATA MAJMUK
  Prosespemajmukankataberlakuapabiladuakatadasarataulebihdirangkaikan.
  Katamajmuktidakbolehmenerimasebarangsisipan. Katamajmukterbahagikepada
  tigajenis, iaitu
  • rangkaikatabebas;
  • 2. berbentukistilahkhususdalam
  • 3. bidangilmiah; dan
  • 4. mendukungmaksudperibahasa
 • A. JENIS KATA MAJMUK
  RangkaiKataBebas
  Antarakatamajmuk yang mempunyairangkaiankatabebasialah:
 • JENIS KATA MAJMUK
  RangkaiKataBebas
  Katamajmukjenisinijugabolehwujudsebagaigelaran.
  Contohnya:
 • BerbentukIstilahKhususDalamBidangIlmiah
  Antarakatamajmukdaripadakategoriiniialah:
  Contohnya:
 • MendukungMaksudSimpulanBahasa
  Antarakatamajmukdaripadakategoriiniialah:
  Contohnya:
 • B. PENGGANDAAN
  KATA MAJMUK
  Penggandaankatamajmukmelibatkanpenggandaanunsurpertamakatasahaja.
  Contohnya:
  • gambar rajah – gambar-gambar rajah
  • 33. KetuaMenteri – Ketua-KetuaMenteri
  • 34. jirimorganik – jirim-jirimorganik
  • 35. balairaya – balai-balairaya
  • 36. kertaslukisan – kertas-kertaslukisan
  • 37. kasutroda – kasut-kasutroda
  • 38. jalanraya – jalan-jalanraya
  • 39. orangtua – orang-orangtua
 • B. PENGGANDAAN
  KATA MAJMUK
  Jikakatamajmukmelibatkanbentuk yang telahmantap, penggandaan
  adalahmelibatkankeseluruhanunsur.
  Contohnya:
  • cenderamata – cenderamata-cenderamata
  • 40. pesuruhjaya – pesuruhjaya-pesuruhjaya
  • 41. tandatangan – tandatangan-tandatangan
  • 42. balairaya – balai-balairaya
  • 43. setiausaha- setiausaha-setiausaha
 • C. PENGIMBUHAN
  KATA MAJMUK
  Katamajmukbolehmenerimaimbuhanuntukmembentukkataterbitan.
  Pengimbuhankatamajmukterbahagikepadadua.
  (a) Katamajmukmenerimaimbuhanawalandanakhiran.
  Contohnya:
  • campurgaul – bercampurgaul
  • 44. ambilalih – mengambilalih
  • 45. dayaserap – dayaserapan
  • 46. tepuktampar – bertepuktampar
  • 47. ramahmesara- beramahmesra
  • 48. gurausenda – bergurausenda
  • 49. jalan kaki – berjalan kaki
  • 50. tepuktangan – bertepuktangan
 • C. PENGIMBUHAN
  KATA MAJMUK
  (b) Katamajmukmenerimaimbuhanapitan.
  Contohnya:
  • campuraduk – mencampuradukkan
  • 51. satupadu – menyatupadukan
  • 52. garispusat- menggarispusatkan
  • 53. lipatganda – melipatgandakan
 • D. PENULISAN KATA MAJMUK
  Cara penulisankatamajmukdapatdigolongkankepadaduagolongan, iaitu:
  Katamajmuk yang biasanyaditulisserangkai; dan
  Katamajmuk yang biasanyaditulisterpisah
 • 54. KATA MAJMUK yang
  BIASANYA DITULIS SERANGKAI
  A – aiskrim
  anakanda
  antarabangsa
  apabila
  apakala
  apalagi
  ayahanda
  B – bagaimana
  balairung
  barangkali
  bausastera
  bausuku
  bayangkara
  bayangkari
  bendahari
  beritahu
  bumiputera
 • 55. KATA MAJMUK yang
  BIASANYA DITULIS SERANGKAI
  C – cenderamata
  cepuemas
  cintamani
  cintamula
  D – darihal
  daripada
  dermasiswa
  dinihari
  dukacita
  H – hulubalang
  J – janakuasa
  K – kadangkala
  kakitangan
  kerjasama
  kutubkhanah
 • 56. KATA MAJMUK yang
  BIASANYA DITULIS SERANGKAI
  M – malapetaka
  manakala
  manalagi
  matahari
  mikrofilem
  mikroorganisma
  mikrokomputer
  mutinasional
  N – nagasari
  nurbisa
  nyahasli
  nyabau
  nyahcas
  nyahsabut
  nyahudara
  O – olahraga
  P – padahal
  pancaindera
  pancalima
  pancalogam
  pancalumba
  pancanegara
  pancaragam
  peguamcara
  peribadi
  peribahasa
  peribumi
  perihal
  pesuruhjaya
  pilihanraya
  purbakala
 • 57. KATA MAJMUK yang
  BIASANYA DITULIS SERANGKAI
  S – setiausaha
  sukacita
  sukarela
  suaikenal
  suratcara
  suruhanjaya
  W – warganegara
  T – tandatangan
  tanggunjawab