PR in progress, nieuws van Wisse Kommunikatie

466 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
466
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

PR in progress, nieuws van Wisse Kommunikatie

  1. 1. pr inprogress van wissekommunikatie de digitale nieuwsbrief 15e jaargang juli 2010 Het eerste halfjaar van 2010 zit er bijna op. Een druk halfjaar, met veel nieuwe opdrachtgevers en leuke evenementen. Ook is er wat roering ontstaan over het vakgebied PR: naar aanleiding van een onderzoek van de UvA geven we onze visie op de ‘eeuwige strijd tussen journalist en PR-adviseur’. We willen u verder graag 0210 voorstellen aan onze ‘nieuwe’ Belgische partner InstiCOM. Ten slotte lichten we alvast een tipje van de sluier op over onze najaarsworkshop ‘Crisiscommunicatie in de Zorg’. Kortom, veel leesplezier en een heel fijne zomer gewenst. De eeuwige strijd tussen journalist en rantie en het beschikbaar komen van informa- PR-adviseur tie”. Het is inderdaad waar dat communicatie- Begin juni barstte in communicatieland een professionals en journalisten elkaar aanvullen discussie los naar aanleiding van een onder- en elkaar zelfs nodig hebben. De journalist is zoek, uitgevoerd door de opleiding Journalistiek aan de ene kant altijd op zoek naar relevante aan de Universiteit van Amsterdam (UvA), en betrouwbare informatie voor zijn lezers. Aan naar de verhouding tussen de journalistiek de andere kant hebben organisaties een bood- en de communicatie. Uit dit onderzoek blijkt schap die interessant is voor de doelgroep. En is dat de communicatiesector veel groter is dan het de taak van de communicatieprofessional tot nu toe werd gedacht. Er zouden op dit deze boodschap onder de aandacht te brengen moment zo’n 150.000 voorlichters, commu- bij onder andere de media. nicatiemedewerkers en PR-adviseurs actief zijn in Nederland, tegen 55.000 in 2004. Met de wetenschap dat er 15.000 journalisten in Nederland zijn, berichtten diverse media: ‘PR- leger tien keer groter dan journaille’ en ‘Tien voorlichters voor elke reporter’. Deze conclusies lijken echter wat voorbarig, gezien het feit dat natuurlijk niet elke communicatieprofessional zich (dagelijks) bezighoudt met mediarelaties. Bovendien impliceren deze koppen dat jour- nalisten overlopen worden door communica- tiemensen en er dus sprake is van een (oneer- lijke) strijd tussen de twee beroepsgroepen. Voorzitter Rijk van Ark van beroepsvereniging Logeion reageert als volgt: “Nu worden men- sen op het verkeerde been gezet. Zo dreigt een beeld te ontstaan waarbij communicatieprofes- sionals als tegenstanders van de journalistiek worden neergezet. Dit doet geen recht aan de feitelijke praktijk, waarbij communicatieprofes- sionals juist een bijdrage leveren aan transpa- > c o r p o ra t e c o m m u n i c a t i o n & p u b l i c r e l a t i o n s
  2. 2. In het onderzoek wordt verder gesteld dat benaderen van media gebeurt altijd op basis “zodra de journalistiek onderbezet raakt, bij- van nieuwswaardige ‘content’. Journalisten voorbeeld door bezuinigingen, een steeds ver- worden dus niet bewust op slinkse wijze over- der geprofessionaliseerde communicatiesector gehaald om alles wat organisaties schrijven meer macht krijgt”. De onderzoekers van de of roepen te plaatsen. Het is daarnaast ook de UvA gaan daarom de komende maanden ‘stra- taak van de journalist om hierin een inhoude- tegieën inventariseren’ waarmee de journalis- lijke schifting te maken. Hoe groot het leger tiek haar positie kan versterken. Maar waarom aan PR-adviseurs, persvoorlichters en communi- hebben journalisten strategieën nodig om zich catiemedewerkers ook worden mag, het laatste te weren tegen het zogenaamde leger van PR- woord is altijd aan de betreffende journalist. adviseurs en persvoorlichters? Het is een goed teken dat de communicatiesec- tor aan het professionaliseren is en, om nog- Organisaties schakelen een PR-bureau in om maals met de woorden van beroepsvereniging hen te helpen bij het opzetten en/of professio- Logeion te spreken, dat “de toegevoegde waar- naliseren van hun mediabeleid. Op die manier de van professionele communicatie alom wordt trachten zij hun bedrijf op structurele wijze herkend”. In onze optiek hebben journalisten in de media te laten verschijnen, of er in som- daarom geen doordachte strategieën nodig om mige gevallen voor te zorgen dat dit juist niet hun positie ten opzichte van communicatie- gebeurt. PR-bureaus kunnen hierbij de rol van professionals te versterken. De journalistieke spindoctor vervullen op basis van hun ken- werkzaamheden en het werk van voorlichters, nis en ervaring met de media. Zij denken mee communicatiemedewerkers en PR-adviseurs over manieren en invalshoeken om de media- gaan hand in hand. Journalisten hebben niets aandacht te vergroten en beschikken over de te vrezen van “ons” communicatieprofessionals. middelen om dit in de praktijk te brengen. Het We moeten het uiteindelijk samen doen. Autodesk vraagt Wisse Kommunikatie ook voor aldus accountmanager Serge Beckers, “want we Media & Entertainment worden nu nauw betrokken bij producten die Wisse Kommunikatie werkt al sinds 2008 gebruikt zijn bij blockbusters als Titanic, de Lord voor Autodesk, de leverancier van 2D- en of the Rings-trilogie, de Spiderman-films en 3D-ontwerpsoftware die wereldwijd wordt Transformers, en bij games als Assassin’s Creed beschouwd als een van de grondleggers van II en tv-programma’s als Star Trek. Bovendien Computer Aided Design. Tot nu toe hebben we staat Nederland op filmtechnisch gebied, en een groot aantal PR-activiteiten uitgevoerd dan vooral qua postproductie, niet bekend als voor het bouw-portfolio van de multinational, grootverbruiker van de softwarepakketten van voor de werktuigbouwtak, voor de producten Autodesk, dus hier kunnen we onze klant goed op het gebied van nutsbedrijven en telecom- van dienst zijn”. municatie en voor de geo-gerelateerde indus- trieën. Enige tijd geleden kwam daar voor Wisse Kommunikatie een nieuwe tak bij: Media en Entertainment. Zoals de naam al doet vermoeden, gaat het hier om software-pakketten die gebruikt wor- den bij het creëren van content voor films, tv-programma’s en games. Het portfolio van geavanceerde oplossingen voor 3D-model- lering, animatie, visuele effecten en rendering bevat onder meer de gerenommeerde pakket- ten Autodesk MotionBuilder 2011, Autodesk Softimage 2011, Autodesk Mudbox 2011, Autodesk Smoke 2011 en Autodesk Maya 2011. Het Europese PR-account voor M&E was eerder in handen van een bureau in Engeland, maar uit het oogpunt van efficiency en ingegeven door de succesvolle acties voor de andere sec- toren, heeft Autodesk besloten ook M&E over te dragen aan de PR-bureaus die de rest van het portfolio onder hun hoede hadden. “Dit is een heel leuke toevoeging aan ons account”,
  3. 3. Groundbreaking ceremony van nieuwe water- door zand te scheppen een speciale plaquette stoffabriek met minister Van der Hoeven onthullen. Daarna kregen de gasten bij enkele Op 22 juni was Wisse Kommunikatie betrok- grote panelen in de tent uitleg over de werking ken bij de organisatie van de ‘groundbreaking van de waterstoffabriek en de procesintegratie ceremony’ voor de nieuwe waterstoffabriek van met de raffinaderij. Na het vertrek van de gas- Air Products in de Botlek. De waterstoffabriek, ten werd de ochtend afgesloten met een geza- die medio volgend jaar operationeel moet zijn, menlijke lunch van de teams van Air Products wordt met een productie van 300 ton water- en ExxonMobil die bij het project betrokken stof per dag een van de grootste en modernste zijn. ter wereld. De fabriek levert een groot deel van de waterstof aan de naastgelegen raffi- Wisse Kommunikatie heeft voor het evene- naderij van ExxonMobil. Waterstof is namelijk ment nauw samengewerkt met een externe een onmisbare grondstof bij de productie van event manager, die de complete logistiek en schone brandstoffen. catering op locatie geregeld heeft. Ook waren de communicatie-afdelingen van ExxonMobil Op het bouwterrein was een grote tent neer- Benelux en Air Products in Engeland bij het gezet waar de gasten ontvangen werden. Na project betrokken. Onze taken waren overall speeches door Jeff Byrne van Air Products, planning en coördinatie, praktische ondersteu- Joost van Roost van ExxonMobil, Hans ning en natuurlijk de mediacontacten. Smits van Havenbedijf Rotterdam en Maria van der Hoeven, demissionair minister van Economische Zaken, mochten dertien VIP’s foto: Willem Blauw PR-activiteiten voor Veeam Software maar ook tientallen kleine en middelgrote In april van dit jaar is Wisse Kommunikatie organisaties hebben gekozen voor de pakket- gestart met de PR-activiteiten voor Veeam ten van deze softwareleverancier. Deze organi- Software in de Benelux. Veeam is een snel- saties worden in de Benelux bediend door een groeiend softwarebedrijf, dat innovatieve netwerk van 200 resellers. software voor het beheer van virtuele infra- structuren ontwikkelt. Sinds de oprichting in 2006 heeft Veeam inmiddels wereldwijd onge- veer 7.500 klanten, een aantal dat maandelijks met zo’n 700 toeneemt.In de Benelux hebben enkele grote financiële instellingen, academi- sche ziekenhuizen en een groot telecombedrijf oplossingen van Veeam geïmplementeerd,
  4. 4. Wereld Niet Roken Dag: EU HELP-campagne orga- niseerde graffiti-workshop Ter gelegenheid van de Wereld Niet Roken Dag afgelopen 31 mei heeft Wisse Kommunikatie voor de Europese HELP-campagne ‘Voor een Rookvrij leven’ een grafitti-workshop georgani- seerd in samenwerking met Jongerencentrum Remixx en basisschool ’t Mozaïek uit Arnhem. Dit vanwege het thema van de campagne voor dit jaar, namelijk ‘Street Art’. Het doel van de activiteit was om de jongeren op een creatieve manier kennis te laten maken met de cam- pagne en ze voor te lichten over de risico’s van (mee)roken. Tijdens de twee uur durende workshop kregen de deelnemers eerst uitleg over de verschillen- de technieken van graffiti spuiten, om vervol- gens zelf aan de slag te gaan op houten platen. De graffitidocenten van Kunstbedrijf Arnhem hadden vooraf een schets gemaakt van de kreet ‘Rookvrij leven’ en een aantal animatie- poppetjes van de campagne. De fraai gekleurde platen worden tentoongesteld in Remixx en ’t Mozaïek. Internet via de satelliet gelanceerd verzorgd. Voorafgaand aan de lancering is een Bewoners en (agrarische) bedrijven in buiten- media audit uitgevoerd. Hierbij zijn vijftien gebieden kunnen sinds kort beschikken over belangrijke media benaderd om hun interesse een snelle internetverbinding via de satelliet. te peilen voor het nieuwe product. Vervolgens Eutelsat, de Europese leider in satellietcommu- is een drietal persberichten, op maat geschre- nicatie, heeft in mei van dit jaar in Nederland ven per doelgroep, uitgestuurd naar zorgvuldig een nieuw product voor breedbandinternet via geselecteerde landelijke, regionale en lokale de satelliet gelanceerd: Tooway™. Door de toe- media. Kort na de lancering is ook een mailing gang tot breedband via de satelliet zijn gebrui- verstuurd aan diverse landelijke gemeenten, kers in perifere regio’s in onder meer Noord- brancheorganisaties en belangenverenigingen Holland, Friesland, Groningen en Zeeland niet om Tooway™ onder de aandacht te brengen. langer afhankelijk van een langzame inbelver- De genoemde PR-inspanningen hebben tot nu binding of duur draadloos internet. Maar ook toe geresulteerd in 22 publicaties in diverse voor Nederlanders die nu al TV via de satelliet gedrukte en digitale media. Ook zijn er op ontvangen of voor consumenten die een inter- diverse fora en op Twitter naar aanleiding van netverbinding in hun tweede woning willen, de lancering discussies gevoerd over de bruik- biedt Tooway™ uitkomst. baarheid en kwaliteit van Tooway™. Wisse Kommunikatie heeft de PR-activiteiten rondom de marktintroductie van Tooway™
  5. 5. Preview workshop ‘Crisiscommunicatie in de De precieze opzet van de workshop wordt op Zorg’ dit moment uitgewerkt, maar Wisse heeft in ieder geval Douwe de Joode bereid gevonden om een bijdrage te leveren aan het evenement. Douwe de Joode is directeur van communica- tie-adviesbureau De Joode Communicatie en autoriteit op het gebied van crisiscommunica- tie in de zorg. Hij richtte onder andere de afde- ling PR en Voorlichting op van het academisch VU Ziekenhuis en gaf er acht jaar leiding aan. Douwe de Joode behaalde ter ondersteu- ning van zijn adviespraktijk onder andere de doctoraal-keuzevakken Gezondheidsrecht en Ziekenhuiswetenschappen aan de UvA. Verder geeft hij gastcolleges aan universiteiten en bin- nen het HBO-onderwijs. In het najaar van 2010 zal Wisse “Met Douwe, met wie we al geruime tijd zeer Kommunikatie een workshop organiseren die nauw samenwerken, hebben we een veelge- “Crisiscommunicatie in de Zorg” als thema vraagde spreker binnengehaald”, aldus Hubert heeft. Wisse heeft voor dit thema gekozen Wisse. “Douwe zal zijn theoretische beschou- omdat we steeds vaker te maken krijgen met wingen over het vakgebied crisiscommunicatie klanten in de zorg die helaas geregeld gecon- ongetwijfeld aanvullen met talloze treffende fronteerd worden met zeer diverse crisissitua- praktijkvoorbeelden en de aanwezigen zo op ties. Steeds weer blijkt dat veel zorginstellingen zeer prettige manier weten te doordringen van pas gaan nadenken over de gevolgen van een het nut van een goed crisiscommunicatieplan”. crisis als het kwaad al geschied is. Terwijl toch veel problemen verzacht of zelfs vermeden Zodra er meer informatie beschikbaar is over kunnen worden als men uit voorzorg een goed de workshop zal die gepubliceerd worden crisiscommunicatieplan op de plank heeft lig- in de PRogress en op de website van Wisse gen, of in ieder geval al heeft nagedacht over Kommunikatie. de mogelijke gevolgen van een crisis. Een carrière in de ICT? rondom deze Europese week. Zo verzorgde Op initiatief van de Europese Commissie wer- Wisse Kommunikatie onder meer de persuit- den in maart van dit jaar door heel Europa nodigingen rondom de officiële opening van activiteiten georganiseerd die het ICT-beroep de e-Skills Week tijdens de CeBIT-conferentie in aantrekkelijk moesten maken voor scholieren Hannover en de diverse bedrijfsbezoeken. Ook van 14 tot 18 jaar in het voortgezet onderwijs. heeft Wisse Kommunikatie zorg gedragen voor ICT~Office, de branchevereniging van ruim de afhandeling van de knipseloverzichten en 500 IT-, Telecom-, Internet- en Office-bedrijven ondersteuning tijdens de bedrijfsbezoeken. Dit in Nederland, organiseerde van 2 tot en met 5 heeft geresulteerd in diverse (online) publica- maart 2010 diverse activiteiten in het kader van ties in ICT en onderwijsgerelateerde bladen en de Nederlandse e-Skills Week. de regionale media. In Nederland kregen ongeveer 500 jongeren de dé Weekkrant Stadsblad Noord ALTIJD ACTUEEL: DEWEEKKRANT.NL Woensdag 10 maart 2010 - Pagina 56 kans een bedrijf te bezoeken dat op innovatieve Videobellen met India Nieuwe velden Zwaluwen Utrecht UTRECHT - De eerste hoc- wijze gebruik maakt van ICT. Zo konden de keytrainingen bij Zwaluwen Utrecht 1911 zijn vorige week begonnen op de nieu- we hockeyvelden. De hoc- scholieren kennismaken met de veelzijdigheid keyclub gaat op een unieke Scholieren maken kennis met IT-wereld locatie in de stad (Nieuw Welgelegen) van start. DOOR BAS VAN OORT De hockeyvereniging wordt van een carrière in de ICT. Zowel ICT-bedrijven een afdeling van omni-ver- UTRECHT - Om scholieren eniging Zwaluwen Utrecht enthousiast te maken voor 1911. de IT-sector, organiseerde Begin dit jaar benoemde het zelf als grote multinationals die veel in ICT de Europese Commissie van omni-bestuur een interim 2 tot 5 maart de eSkills Week. bestuur voor de hockeyafde- Scholieren van het Ichtus ling, die streeft naar een ge- College uit Veenendaal gin- leidelijke groei van de ver- investeren hadden zich voor deze bedrijfsbe- gen op bedrijfsbezoek bij eniging. Capgemini. Daar hadden ze De aanmeldingsprocedure heeft eind januari plaatsge- een videoconferentie met vonden. Dat heeft ertoe ge- zoeken aangemeld. Door in de e-Skills Week de medewerkers uit India. leid dat er 86 nieuwe leden zijn, met name in de leeftijd Lucas Stassen moet namens van 6 tot 10 jaar. Op 17 april ICT-Office de Nederlandse eSk- worden de nieuwe hockey- aandacht te vestigen op de vele mogelijkhe- ills Week in goede banen leiden. velden officieel worden geo- "Er willen maar weinig scholie- pend. ren de IT-sector in", verklaart Vanaf komend seizoen gaat hij het project. "Die denken na- de hockeyafdeling van start den van een goede carrière in de ICT, is het de tuurlijk allemaal van: daar wer- met competitiehockey. Te- ken alleen maar nerds. Maar dat vens zijn er plannen om met is niet zo. Kijk maar eens om je senioren- en trimhockey te heen hier." beginnen. bedoeling dat jongeren in de toekomst eerder De bijeenkomst wordt ingeleid Zie verder www. door Jacques, die al vijftien jaar zwaluwenutrecht1911.nl met plezier bij Capgemini werkt. Het grootste voordeel: je Beurs kinderkleding kiezen voor een opleiding in deze sector. ziet wat van de wereld. Hij is al De scholieren ontdekten bij Capgemini dat in de IT-wereld niet alleen techniek van belang is, maar ook communicatie, ook met in België geweest en ook in mensen uit andere culturen. FOTO: BAS VAN OORT. en speelgoed Duitsland en Amerika, want de UTRECHT - De oudercom- klanten zitten niet alleen in Ne- deoconferentie begint, waar- hun neus snuiten tijdens de ver- dat je geen Nederlands kunt geval geslaagd. De scholieren missie van Peuterspeelzaal derland. schuwt Jacques nog even voor gadering. Dat is onbeleefd. spreken. Ik ben nog niet zo goed reageerden enthousiast, en dat Pinokkio houdt op zaterdag Maar ook in India, want daar de cultuurverschillen. "Er zijn Wat wel mag: op de grond spu- in Engels en vind het ook moei- blijkt ook wel uit de rapportcij- 20 maart weer een kinder- gebeurt het nu in de IT-sector. wat dingen waar je voor op gen en boeren laten. Maar dat lijk om de Indiërs te verstaan. Ze fers die ze aan het eind van de kleding- en speelgoedbeurs Wisse Kommunikatie heeft ICT~Office onder- Daar werken veel meer mensen moet passen straks. Ga bijvoor- raadt Jacques vanuit Neder- hebben zo'n gek accent. middag mogen geven: niemand in Centrum Voordorp, A. Ro- in de IT, en ook nog eens voor beeld niet met je benen over el- lands oogpunt af. Ali (18) was erg positief: "Het is geeft lager dan een 7. merostraat 330 van 10.00 tot veel minder geld. Jacques vraagt kaar zitten. Als je een Indiër je echt vet om zomaar even met Wel was er bij de scholieren nog 12.00 uur. aan Kevin, een van de scholie- schoenzool laat zien, zeg je ei- Spannend India te bellen, en al helemaal een kritische noot over India: Verkoopplaats: 7 euro per ta- steund bij de uitvoering van de PR-activiteiten ren, of hij ook in de IT-sector wil genlijk: ik heb schijt aan jou. Dat De scholieren vinden het video- op deze manier. Zo heb je echt het tijdverschil. "Het is natuur- fel. Voor een plaats, mail: werken. Dat wil Kevin (17) niet. is niet de bedoeling." bellen leuk, maar vooral span- het gevoel dat je bij elkaar aan lijk niet de bedoeling dat wij la- Pinokkio.Kledingbeurs@ Hij wil het leger in. Voor de vi- De scholieren mogen ook niet nend. Frank (17): Het is lastig tafel zit." Het project is in ieder ter ook 's nachts gaan werken." hotmail.com Afscheid van kledingbeurs Debatten Tumult UTRECHT - Debatcentrum Tumult heeft ook komende week genoeg debatten, met op woensdag 10 maart het onderwerp 'Nanokaravaan, Nanodeeltjes in het milieu:
  6. 6. Start HyMove-project met onthulling later dit jaar als onderdeel van het HyMove- waterstofbus project wellicht door de straten van Arnhem. Op 28 mei werd met de onthulling van de waterstofbus in een van de werkplaatsen van Wisse Kommunikatie was verantwoordelijk de HTS Autotechniek in Arnhem het officiële voor de logistiek, de coördinatie tijdens het startsein gegeven voor het HyMove-project. evenement en voor de persactiviteiten. De Voor de bijeenkomst waren ruim 60 gasten uit onthulling heeft veel aandacht gekregen in de het Arnhemse waterstofnetwerk en leden van regionale media en de vakbladen. Samen met de pers uitgenodigd. Jan Fokke Heida van de Diep Arnhem werd een complete range van provincie Gelderland, Michiel van Wessem, wet- communicatiemiddelen ontwikkeld, die bewijst houder Economische Zaken van de gemeente hoe krachtig en herkenbaar een aantrekkelijke Arnhem en Jaap Modder, voorzitter van de en consequent doorgevoerde huisstijl is. Die stadsregio Arnhem Nijmegen, gaven een toe- huisstijl komt terug op de bus, de website, lichting op hun redenen om in het ambitieuze de banieren, de blow-ups, de badges, de pers- project te participeren. Namens het Ministerie map en op de etiketten van de flesjes water, van Verkeer en Waterstaat was Alexander waarmee op de start van het project getoast Hablé aanwezig, die de visie van de overheid werd. De onthulling van de bus was tevens de op het rijden op waterstof gaf. Na de officiële opmaat voor een omvangrijke promotiecam- onthulling van de bus door de vier sprekers, pagne voor het project in de komende zomer konden de gasten een proefrit maken in de bus en najaar. of een kijkje nemen in de werkplaats en het waterstoflab van de HTS, waar enkele water- stofauto’s te zien waren. Een deel daarvan rijdt foto: Gerhard Witteveen Wisse start activiteiten voor CBOG Het College voor de Beroepen en Opleidingen in de Gezondheidszorg (CBOG) heeft Wisse Kommunikatie gevraagd de organisatie bij te staan bij haar communicatie- en PR-activitei- ten. Het team van Wisse zal bij deze nieuwe account nauw samenwerken met Douwe de zorg en bekommert zich hierbij zowel om de Joode, directeur van De Joode Communciatie. kwaliteit als de kwantiteit van professionals in de gezondheidszorg. De organisatie fungeert Het CBOG is een stichting die in overleg met als aanspreekpunt voor zowel veldpartijen en op verzoek van het ministerie van VWS is als het ministerie van VWS en is actief op de opgericht door V&VN (Verpleegkundigen en gebieden innoveren, toewijzen en ramen. Verzorgenden Nederland), KNMG (Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevorde- De zorgsector maakt noodgedwongen grote ring der Geneeskunst), NFU (Nederlandse veranderingen door en is constant onderwerp Federatie van Universitair Medische Centra), van gesprek. Voor netwerkorganisaties als NVZ (Vereniging van ziekenhuizen), en GGZ het CBOG is het van groot belang alle com- Nederland (Geestelijke gezondheidszorg). municatie in goede banen te leiden en alle doelgroepen gericht en op heldere manier te Het CBOG is als netwerkorganisatie verant- benaderen. Wisse Kommunikatie en De Joode woordelijk voor de samenhang en structuur Communicatie zullen diverse activiteiten opzet- tussen de beroepen en de opleidingen in de ten om dit proces optimaal te begeleiden.
  7. 7. Wisse gaat met InstiCOM verder op de Belgische markt Wisse Kommunikatie heeft sinds kort een nieu- we partner in België: InstiCOM. De klanten voor wie we geregeld Benelux-opdrachten uitvoeren kunnen we meteen geruststellen: InstiCOM is het oude Worldcom Europe Brussels, oftewel WEB, maar dan in een nieuw, beter zittend jasje. De overstap naar InstiCOM was nodig om het bedrijf te laten voldoen aan de verwachtingen en het ambitieniveau van managing director InstiCOM werkt als vanouds met Wisse samen Hans Karperien. “De enige essentiële verande- om Benelux-opdrachten voor zijn klanten zo ring is uiteindelijk dat InstiCOM andere aan- efficiënt en goed mogelijk uit te voeren. “Het deelhouders heeft. In nauw overleg met Wisse deed me goed om te zien dat Wisse meteen 0210 Kommunikatie is besloten om de bestaande bereid was mij te helpen bij de doorstart, en aandelen anders te verdelen en een nieuwe mij ook bijstaat bij de acquisitie van nieuwe partij bij het nieuwe Brusselse bedrijf te klanten in België”, aldus Karperien. “En natuur- betrekken. Met het Bussumse PR-bureau IvRM lijk was ik heel blij dat de klanten van mijn hebben we een partner weten te strikken die vorige bureau met me zijn meegegaan. Daar inhoudelijk én qua ambitieniveau uitstekend spreekt toch behoorlijk wat vertrouwen uit in bij ons past”, aldus Karperien. InstiCOM.” Wisse Kommunikatie en bedrijfsresultaat. Wij staan bekend om onze Wisse Kommunikatie/Worldcom the zakelijke en resultaatgerichte aanpak. Netherlands (1982) is een adviesbureau dat zich bezighoudt met corporate communicatie Wisse Kommunikatie is gespecialiseerd in en public relations. Wij helpen onze opdracht- strategie & communicatie, PR & mediarelaties, gevers bij het ontwikkelen en uitvoeren van crisismanagement, training en tools & evene- hun in- en externe communicatie om zo een menten. Onze kennis en ervaring is breed en positieve bijdrage te leveren aan hun reputatie veelzijdig. Wij voelen ons thuis in de ICT, indus- trie en bouw & installatiesector. Daarnaast werken we veel voor opdrachtgevers in de zorg- en medische sector, zakelijke dienstverlening en overheid. Wisse Kommunikatie is aangesloten bij de Worldcom Public Relations Group, 's werelds grootste netwerk van onafhankelijke PR- bureaus met meer dan honderd partners ver- c o r p o ra t e c o m m u n i c a t i o n & p u b l i c r e l a t i o n s deeld over zes continenten. Een aanzienlijk deel van ons werk bestaat uit internationale projecten. Voor meer informatie zie ook: www.wisse-worldcom.nl In de afgelopen 28 jaar hebben wij vele natio- nale en internationale bedrijven, organisaties Kroonpark 2a en instellingen tot onze opdrachtgevers mogen Postbus 3037 rekenen. Meer informatie over onze werkwijze, 6802 DA Arnhem expertise en opdrachtgevers vindt u op onze website: www.wisse-worldcom.nl. T 026 443 15 23 E communications@wisse-worldcom.nl

×