Voor iedereen die geïnteresseerd is in een goede gezondheid

1,213 views

Published on

Published in: Travel, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,213
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Voor iedereen die geïnteresseerd is in een goede gezondheid

 1. 1.   2011         WinWinCompany       E.M.  van  Rosmalen         VOOR  ALLE  MENSEN  DIE   GEÏNTERESEERD  ZIJN  IN  EEN   GOEDE  GEZONDHEID   En  de  nut  en  noodzaak  van  voedingssupplementen    
 2. 2. Voorwoord van de schrijver,Stelt u zich het volgende eens voor. U bezit een schitterend huis aan zee. Het huis isvan topkwaliteit en alleen de meest duurzame materialen zijn gebruikt. Hoe lang zalhet duren voor u onderhoud moet plegen? Vijf jaar, tien jaar? En hoe zou het huis eruit zien als u niets doet aan onderhoud?Zo is het ook met ons lichaam. We moeten onderhoud plegen om ons lichamelijk ineen goede conditie te houden. Waarom is dit tegenwoordig een uitdaging? Hetbegint allemaal bij de juiste voeding. Nu zult u waarschijnlijk zeggen, ik eet gezond,drink voldoende water en beweeg regelmatig. Dan bent u 1 van de weinigeNederlanders die dit doen.De meeste van ons hebben een drukke baan. Voedsel wordt snel bereidt engenuttigd. Vermoeidheid speelt velen van ons parten en daardoor bewegen we teweinig in onze spaarzame vrije tijd.Net als het huis aan zee continu aandacht van de eigenaar vereist, eist ook onslichaam onderhoud. • Welke invloed heeft de landbouwgrond op de kwaliteit van ons voedsel? • Is biologisch verbouwd voedsel beter? • Wat is de juiste aanbevolen dagelijkse hoeveelheid? • Hoeveel voedingswaarde heeft ons voedsel heden ten dage? • Waarom voedingssupplementen van de WinWinCompany?Deze aan andere vragen worden in het artikel beantwoord. De bronvermeldingenworden op de laatste pagina’s genoemd. Maar eerst, wat is de WinWinCompany?De WinWinCompany is een is een particuliere onderneming die is gespecialiseerd ingezondheids- en voedingsproducten.De Visie achter onze onderneming is het verschaffen van de middelen waarmeemensen lichamelijke en geestelijke gezondheid en financiële onafhankelijkheidkunnen bereiken.De fenomenale productenlijn loopt vanaf producten die helpen bij het krijgen vanmeer energie, uithoudingsvermogen, gewichtsverlies en verbetering van hetgeestelijke functioneren en gemoedsgesteldheid, tot een complete lijn vancelvoedingsproducten plus vernieuwende huid- en haarverzorgingsproducten. Wijzijn trots op onze kwaliteitsproducten en garanderen tevredenheid bij de klanten.Vijftien jaar aan succesverhalen bewijst dat de producten werken, waardoorduizenden mensen over de hele wereld een verbazend goede kans krijgen oplichamelijke en geestelijke gezondheid. Voor meer informatie over onze productenkijkt u op www.winwincompany.nl  
 3. 3. over nut en noodzaak van voedingssupplementenDESASTREUS MISMANAGEMENT VAN ONZE LANDBOUWGROND ENINTENSIEVE LANDBOUWMETHODEN HEBBEN ERTOE GELEID DAT ONSVOEDSEL VAN DERMATE POVERE KWALITEIT IS, DAT SUPPLEMENTEN GEENOVERBODIGE LUXE ZIJN. HET IS ESSENTIEEL VOOR EEN GOEDEGEZONDHEID.De landbouwgronden van tegenwoordig, zelfs de biologische bewerkte akkers,bevatten nog maar heel weinig van de voedingsstoffen, die wij dagelijks nodighebben.In 1992 bevestigde de Earth Summit in Rio, dat de gemiddelde Amerikaanse akker85 procent minder mineralen bevat dan de grond die niet eerder voor landbouw isbewerk. Wereldwijd bedraagt dit cijfer circa 75 procent. Let wel, dit zijn cijfers van1992! We leven nu 19 jaar later. Verder op in dit artikel worden cijfers getoond in eenmodel van 2002.De krant van West Vlaanderen schrijft op 10 juni 2009: Het gaat niet goed met delandbouwgrond in West-Vlaanderen. Dat blijkt uit een onderzoek van de EuropeseCommissie. Door het gebruik van zware landbouwmachines, de overmatigebemesting en het klassieke ploegen daalt de kwaliteit van de grond.Welke invloed heeft het bemesten op landbouwgrond?Aan het eind van de negentiende eeuw werd NPK geïntroduceerd: een kunstmatigemeststof gemaakt van stikstof (N) fosfor (P) en kalium (K). Voor boeren, die anderstelkens verder naar liet westen moesten trekken, leek dit een geweldige uitkomst.Ruim honderd jaar later lijkt dat nog steeds. De drie cijfers op de zakken mest, die inelk tuincentrum te koop zijn duiden de verhouding van de drie afzonderlijkemeststoffen aan. Met deze drie mineralen in de voor de lokale situatie juisteverhouding (plus water, warmte en licht, zien planten er gezond uit en leveren ze demaximale opbrengst. De reden is simpel. Hoe sneller de plant groeit des te meeromzet wordt er gehaald. Hebzucht is dus de belangrijkste drijfveer. Nu is dit artikelniet bedoeld om een beschuldigende vinger te wijzen naar onze Landbouwers. Wijals consumenten willen groenten en andere gewassen alleen maar kopen als het erprachtig uitziet. Wees eens eerlijk, u loopt door de supermarkt en ziet tweebloemkolen. Welke bloemkool kiest u? Waarschijnlijk de bloemkool die er het meestaantrekkelijk uitziet. De supermarkt weet dit en koopt alleen die groente die aan deeisen van de consument voldoet. De boer weet dat hij zijn opbrengsten alleen kanverkopen als het qua kleur, vorm en uiterlijk aan onze eisen voldoet.Miljoenen mensen over de hele wereld eten voedsel, dat gevaarlijk weinigbouwstoffen bevat. De boeren verbouwen voedsel, oogsten dat om ons te voeden enbemesten de grond vervolgens weer met NPK: ze verbouwen nog meer voedsel,oogsten wederom en herhalen de NPK-bemesting. We zijn nu al jarenlang bezig omonze landbouwgronden uit te putten zonder het gehele scala aan mineralen terug tegeven aan de grond. NPK-mest levert grote lompe groente en fruit op. Dit betekendgewicht en gewicht is meer opbrengst. Echter,door het gebrek aan mineralen is hetnogal smakeloos. Geld is dus belangrijker dan smaak en kwaliteit.
 4. 4. Bovendien verzwakt het gebruik van slecht drie voedingsstoffen de planten op deakkers, waardoor ze gevoeliger worden voor ziekte en plagen. De NPK-mest isdaarnaast zeer zuur, waardoor de pH-balans (zuur/base) van de grond uit hetevenwicht wordt gebrachtWat wordt er gedaan aan zure grond?Boeren bestrijden de zure grond met kalk. Door deze praktijk wordt er calcium enmagnesium aan de grond toegevoegd hetgeen de pH van de grond verandert en debladgroei sterk bevordert. Maar tegelijkertijd worden daardoor mangaan en anderesporenelementen aan de grond onttrokken. Ook door insecticiden wordt er mangaanaan de grond onttrokken. Deze bestrijdingsmiddelen inactiveren bepaalde enzymendie de opname van mangaan en andere mineralen door de plant bevorderen.Moderne hybride granen smaken minder en bevorderen allergie sterker dan deoorspronkelijke graansoorten. Ze zijn bovendien zwak en zijn afhankelijk vanchemicaliën voor de bescherming tegen ziekten en plagen. Bestrijdingsmiddelenverzwakken de planten nog verder waardoor ze vervolgens weer gevoelig zijn voorde aanval van andere insecten. Een vicieuze cirkel. Meer dan vijfhonderdinsectensoorten zijn inmiddels resistent tegen pesticiden. In tegenstelling tot mensenkunnen planten bepaalde aminozuren essentiële vetzuren en vitaminen zelfaanmaken, maar geen enkel organisme kan mineralen produceren. Vitaminen,eiwitten, enzymen en aminozuren hebben mineralen nodig om hun taken tevervullen.In 1900 bestond tarwe voor negentig procent uit eiwit, tegenwoordig is dat negenprocent. Om de voedingsstoffen binnen te krijgen, die vroeger in één snee broodzaten, zouden we nu dus tien sneetjes moeten etenIn 1958 bevatte 100 gram spinazie 158 milligram ijzer. In 1967 was het ijzergehalte algedaald naar 27 milligram en in 1973 bevatte spinazie nog maar 2.2 milligram ijzer.Inmiddels wordt vermoedt, dat het ijzergehalte niet meer dan één milligram per 100milligram bedraagt. Popey zou nu dus zo’n 200 blikken spinazie moeten eten omhetzelfde effect te bereiken, dat één blik spinazie hem vijftig jaar geleden opleverde.NitrosaminesMeststoffen op basis van stikstof kunnen planten ook nog op een andere manierbeïnvloeden. De grote hoeveelheden stikstof die op gangbare landbouwgrondenworden gebruikt beïnvloeden de eiwitkwaliteit van de plant. Maar een grotehoeveelheid stikstof in de grond produceert ook andere problemen. Als destikstofconcentratie groter is dan wat de plant voor de fotosynthese nodig heeft danwordt de rest opgeslagen in de vorm van nitraten. Als de nitraten uit de plant in onslichaam terechtkomen, kunnen deze tijdens de spijsvertering worden omgezet inkankerverwekkende nitrosamines (dezelfde kankerverwekkende stoffen, die ook insigarettenrook en gerookte etenswaren voorkomen)
 5. 5. Normaal gesproken beschermen antioxidanten uit de voeding ons voor deschadelijke nitrosamines. Helaas blijken echter ook de concentraties essentiëleantioxidanten in onze voeding - bijvoorbeeld vitamine C en vitamine A - steedsverder af te nemen. Sommige boeren remineraliseren hun grond met steenstof enmelden sterk verhoogde opbrengsten van gewassen die bestendiger zijn tegenziekten en plagen en meer voedingsstoffen bevattenSterk afnemende vitamineconcentraties mineralen zijn niet de enige nutriënten die inconventioneel verbouwde voedingsmiddelen ontbreken. Er zijn aanwijzingen dat hetvitaminegehalte van fruit, groente en granen gedurende de afgelopen vijftig jaar sterkis verminderd, in 1999 vergeleek de voedingsdeskundige Alex Jack devoedingswaarde in het handboek van het Amerikaanse ministerie van landbouw metde waarden die in 1975 werden gepubliceerd. Hij stelde een afname van een aantalmineralen vast en hij merkte tevens op dat bloemkool veertig procent mindervitamine C bevat, dan in 1975.Voor andere waarden, zie onderstaand schema no.1NB: Het farmaceutisch bedrijf Geigy heeft geen belangen in goede of slechteresultaten en zijn daardoor betrouwbaar.
 6. 6. In maart 2001 kreeg Alex Jack ook steun van Life Extension Magazine. Met de hulpvan Jack en de voedingswaardetabellen van het ministerie (deze keer uit 1963)publiceerde het blad een eigen vergelijking. De resultaten? Het vitamine C gehaltevan pepertjes ging terug van 128 mg naar 89 mg. Het gehalte provitamine A inappelen is van 90 mg gereduceerd tot 53 mg. Broccoli en boerenkool hebben de helftvan hun vroegere provitamine A gehalte verloren en het vitamine C gehalte vanbloemkool is eveneens niet vijftig procent gedaald.Afgezien van het feit dat fruit, groente en granen voor het grootste deel inmineraalarme grond worden verbouwd, worden die voedingsmiddelen ook nog eenslangdurig opgeslagen voordat ze uiteindelijk worden verkocht. Daarna worden zevaak nog langer bewaard voordat ze eindelijk worden gegeten of in maaltijdenworden gebruikt. Appels worden opgeslagen in loodsen en soms maanden bewaardvoordat deze op de markt komen. In de loodsen heb je een zuurstofarme omgevingzodat ze langer goed blijven. Wat dit betekend voor de kwaliteit van vitaminen enmineralen laat zich raden.De invloed van pesticidenHet gebrek aan vitaminen is een gevolg van het feit dat de planten groeien op metkunstmest bewerkte aarde met weinig voedingsstoffen. Maar ook het gebruik vanbestrijdingsmiddelen beïnvloedt de voedingswaarde van voedsel, zowel direct alsindirect. De toepassing van herbiciden, pesticiden en fungiciden tijdens de groei ende opslag stelt boeren, winkeliers en uiteindelijk ook de consument in staat om doorte gaan met praktijken, die het verlies van voedingswaarde bespoedigen (zoalslangdurige opslag van plantaardige producten).Bovendien veranderen veel herbicidensoorten de stofwisseling van de plant endaarmee ook de samenstelling van de voedingsstoffen. Zo veroorzaken bijvoorbeeldherbiciden die de fotosynthese remmen (triazine of fenoazijnzuurherhiciden) effectendie vergelijkhaar zijn met die van te weinig licht. Onder dergelijke conditiesvermindert het koolhydraat-. a-tocoferol- en bètacaroteengehalte van de plant enneemt het eiwitgehalte, de hoeveelheid vrije aminozuren en de nitraatconcentratietoe.Vitamine C, bètacaroteen en vitamine E zijn belangrijke antioxidanten en deimplicaties van een teruggang in deze concentraties zijn dan ook verstrekkend. Dezevitaminen beschermen ons tegen de vrije radicalen in ons lichaam, niet alleen devrije radicalen, die ons lichaam met de stofwisseling produceert, maar ook tegen devrije radicalen, die ontstaan door de grote hoeveelheid giftige stoffen die we in onzedagelijkse omgeving tegenkomen.Daarnaast beschermen zij ons tegen de vele aandoeningen, die wij vaak met hetnormale ouder worden in verband brengen. Mannen met een zeer lage vitamine Cconsumptie hebben een 62 procent hoger kankerrisico en een 57 procent hogerrisico om vroegtijdig aan andere aandoeningen te overlijden.
 7. 7. Flavonoïden zoals bètacaroteen blijken tegen beroerte te beschermen23, terwijlmensen met een laag bètacaroteen-. retinol- en vitamine E-gehalte een groter risicolopen om kanker te krijgen. Slechtere leerprestaties en toenemendegedragsproblemen houden eveneens verband met mineraalarme landbouwgrond.De hersens hebben vitaminen, mineralen en aminozuren nodig om neurotransmittersen andere belangrijke stoffen te produceren. Een veranderd chemicaliënevenwicht inde hersenen als gevolg van het gebrek aan maar één voedingsstof kan verminderdementale vaardigheden tot gevolg hebben, evenals mentale/emotionele stoornissenen gedragsstoornissen, eetstoornissen (anorexia en boulimie). drugs- enalcoholverslaving, autisme en geweld.Er zijn ruimschoots onderzoeksgegevens, die bevestigen, dat kinderen, die bijcriminaliteit met geweld zijn betrokken vaak een aanzienlijk gebrek vertonen aansporenelementen als lithium en chroom. Deze tekorten gaan vaak met eenverrassende overmaat van andere mineralen gepaard.Sommige boeren remineraliseren hun grond met steenstof en melden sterkverhoogde opbrengsten van gewassen, die bestendiger zijn tegen ziekten en plagenen meer voedingsstoffen bevatten, Velen beschouwen dit als de ultieme oplossingvan het alomvattende probleem van mineraaltekorten in onze voeding.Remineralisering veroorzaakt een fenomenale groei van micro-organismen in degrond en het verhoogt de opname van voedingsstoffen door de plant. Het werkt deverzuring van de grond tegen, voorkomt erosie van de grond, verhoogt dewaterabsorberende kwaliteit van de grond, draagt bij aan de ontwikkeling vanwaardevolle humuscomplexen, heeft antischimmel eigenschappen en, wanneer hetop planten wordt gesproeid, werkt het ook nog eens als insecticide.Remineralisering met steenstof kan ook de compostering verbeteren enbespoedigen. Berichten uit Duitsland en Australië spreken ook van een sterkverbeterde bosgroei door remineralisering van de grond. Tegenwoordig wordt inlanden in het Midden-Oosten regelmatig zink aan de mest toegevoegd en in Finlanden China selenium. Amerikaanse walnootboeren gebruiken een speciale mest, dieveel mangaan bevat. Aangezien walnootbomen dit niet kunnen maken. In Californiëworden - afhankelijk van de geconstateerde tekorten - sporenelementen aan hetirrigatiewater voor rijstvelden toegevoegd.Dit heeft tot sterk verbeterde oogsten geleid. Dat zij allemaal aardige oplossingen,maar ze kunnen niet als standaardproduct worden verkocht. Remineralisering heeftzijn nut voor grootschalige landbouw nog niet bewezen en het levert ook niet eendirect bruikbare voorraad van absorbeerbare mineralen voor consumenten. De boeren de doe-het-zelf tuinder zouden dit regelmatig moeten herhalen.De beste oplossing is dus om ons lichaam via supplementen van vitaminen enmineralen te voorzien, aangezien de grond, die geen mineralen meer bevat en degewassen, die nauwelijks nog vitaminen meer bevatten, dat niet kunnen.
 8. 8. Kort geleden herzag het Journal of the American Medical Association nog haarpositie en beweerde, dat artsen al hun patiënten, dus ook de gezonde patiënten,zouden moeten aanbevelen om routinematig vitamine en mineralensupplementen tegebruikenDus het is nu officieel: vitamine- en mineralensupplementen zijn geen overbodige luxevoor de hypochonder of voor mensen, die therapeutische doseringen nodig hebben.Vitaminesupplementen zijn essentieel voor het behoud van een basaalgezondheidsniveau.In het licht van deze conclusie zou de recente richtlijn over voedingssupplementenvan het Europees Parlement wel eens een catastrofaal effect kunnen hebben.Daarbij wordt het vaak herhaalde argument aangevoerd dat we alle benodigdevitaminen en mineralen via de voeding binnenkrijgen. Kijkt u nog eens naar heteerste schema en overtuig uzelf of dit argument juist is.Voedingssupplementen zijn tegenwoordig echter niet alleen maar een voor het gevaldat maatregel. Ze zijn essentieel voor de toekomst.De belangrijkste mineralensupplementenVolwassenen hebben dagelijks in elk geval de volgende supplementen mineralennodig:Mineraal Dagelijkse hoeveelheidCalcium 500 mgMagnesium 200-400 mgIJzer 10 mgZink 15-30 mgChroom 100 mcgSeleen tot 200 mcgJodium 500 mcgKoper 2-3 mgKalium 300-600 mgBoor 3 mgMangaan 5-25 mg(Bron: Joseph Hattersley. Pat Thomas en Lynne McTaggart)Wie moet u nu geloven? De Europese commissie zegt, dat supplementen met hogedoseringen een dure en overbodige luxe zijn. De landbouw sector zegt aan alle eisente voldoen die gesteld worden aan de branche. De media wijzen ons op het belangvan 2 ons groente en 2 stuks fruit. Om daar antwoord op te geven moet u zichzelf devolgende vraag stellen. Gaat het werkelijk om uw gezondheid of draait het allemaalom geld? Als u ervan overtuigt bent dat u voldoende vitamines en mineralen viagroente en fruit binnen krijgt, wie ben ik dan om u te vertellen dat uvoedingssupplementen moet innemen? Natuurlijk willen de producenten vanvoedingssupplementen ook aan u verdienen.Echter, er is een mogelijkheid om de voedingssupplementen gratis te ontvangen?Hoe? Aan het einde van dit artikel zal ik u dit uitleggen.
 9. 9. Wat is er met voedsel gebeurd? De chemici R.A. McCance en E.M. Widowsonwerden in 1940 door het Medical Research Council gevraagd om een publicatie temaken met de titel Chernical Corn position of Food. Later werden deze auteurs ookdoor het Ministry of Agriculture and Fisheries en de Roya/ Society of Chemistrygevraagd om deze exercitie te herhalen.In 1991 kregen zij de opdracht om hun nieuwe resultaten te vergelijken met die uit1940. Deze resultaten leveren een somber beeld op van de sterk afnemendevoedingswaarde van groente, fruit en zelfs vlees gedurende de afgelopen vijftig jaar.Uiteraard zijn de analytische methoden in die tijd veranderd. De analyses van toennamen meer tijd in beslag, maar ze waren volgens de auteurs niet mindernauwkeurig dan de moderne, geautomatiseerde analysemethoden.De onderzoekers analyseerden 28 rauwe groenten en 44 gekookte groenten, 1 7soorten fruit en tien soorten vlees, gevogelte en wild. In de volgende tabel geven weeen aantal voorbeelden van de meest extreme reducties in mineraalgehalte(gemeten als mg per 100 gram).Voedingsmiddel VerliesWortelen 75 procent minder magnesium, 48 procent minder calciumBroccoli (gekookt) 46 procent minder ijzer 75 procent minder koperBosui 74 procent minder calciumSpinazie (gekookt) 60 procent minder ijzer 96 procent minder koperKoolraap 71 procent minder ijzerWaterkers 93 procent minder koperAardappels 30 procent minder magnesium, 35 procent minder calcium, 45 procent minder ijzer 47 procent minder koperAlle soorten vlees 41 procent minder calcium 54 procent minder ijzerAlle soorten fruit 27 procent minder zinkAppels en sinaasappels 67 procent minder ijzerDe auteurs onderstrepen, dat je in 1991 tien tomaten had moeten eten om dezelfdehoeveelheid koper binnen te krijgen als uit één tomaat in 1940, of drie sinaasappelsom dezelfde hoeveelheid ijzer binnen te krijgen als vijftig jaar daarvoor.
 10. 10. Nog verontrustender is, dat het bemesten van de grond met slechts enkele mineralen(natrium, fosfor en kalium) de verhouding, waarin de mineralen van nature in onsvoedsel voorkomen, drastisch heeft veranderd.Zo was de fosfor-calcium verhouding in 1940 twee op een. Nu is die verhouding 1 op1. Hetgeen betekent, dat de hoeveelheid fosfor in veel voedingsmiddelen istoegenomen. De veranderde verhoudingen zouden dus nogal verstrekkendegevolgen voor de chemie van ons lichaam kunnen hebben.Hoe zit het met biologische landbouw?Biologische groente en fruit zijn beter, maar dat betekent niet automatisch dat ze ookveel meer mineralen bevatten. Biologische landbouw betekent, dat er twee è drie jaarlang geen kunstmatige giftige meststoffen zijn gebruikt. Dit beschermt de consumenten de boer tegen potentiële oorzaken van kanker, maar het label “biologisch” biedtgeen enkele garantie, dat het voedsel op mineraalrijke grond is verbouwd.Als de grond, waarop gewassen worden verbouwd, jarenlang met NPK-mest isbewerkt voordat er werd overgestapt op de biologische landbouw vertoont hetvoedsel, dat van die grond afkomstig is nog steeds een gebrek aan mineralen. Deconcentraties van een aantal belangrijke voedingsstoffen in biologische productenzijn gemiddeld nog steeds ongeveer 75 procent te laag. Aan de lucht gedroogdedierlijke mest helpt op biologische boerderijen, tenminste als de dieren met gras inplaats van met granen zijn gevoerd, of wanneer de dieren afkomstig zijn uit de VS ofeen ander land, waar toevoeging van alle belangrijke mineralen aan dierenvoerverplicht is.Ondanks het feit, dat er meer dan veertig studies zijn over dit onderwerp blijft hetmoeilijk om de resultaten te vergelijken. Dat heeft ermee te maken, dat deparameters van de studies sterk verschillen. Zo wordt er in het ene onderzoekbiologisch versus conventioneel geproduceerd voedsel vergeleken en in een anderestudie specifieke landbouwmethoden. Wie biologische producten gebruikt, kan omandere redenen gezonder zijn. Het is mogelijk, dat biologische producten op eenandere manier worden opgeslagen en zelfs klimaat verschillen kunnen invloedhebben op het gehalte voedingsstoffen in voedingsmiddelen.Desondanks is er wel sprake van een duidelijke trend: biologische producten hebbeneen hogere voedingswaarde.Uit één studie bleek, dat biologisch fruit en groente beter is dan wat we normaalgesproken in de supermarkt kopen. De analyse wees uit, dat biologisch voedsel totvier keer meer sporenelementen bevat, dertien keer meer selenium en twintig keermeer calcium en man gaan dan groente en fruit uit de supermarkt. Bovendien bevatbiologisch voedsel veertig procent minder aluminium, 29 procent minder cadmium,25 procent minder lood en 28 procent minder rubidium, allemaal elementen, die inverband worden gebracht met ziekten. Zijn biologische producten beter voor u?]a, dat zijn ze zeker. Maar de reden mag niet alleen in de voedingswaarde wordengezocht. Op een bepaalde manier is het argument van de voedingswaarde zelfsmisleidend, aangezien het bij biologische producten niet zozeer gaat om wat er in zit,maar veeleer om wat er niet in zit.
 11. 11. Hoe zorgt u ervoor genoeg vitaminen en mineralen binnen te krijgen? Aangezien onsvoedsel veelal niet voldoende voedingswaarde heeft, is het gebruik van vitamine- enmineralensupplementen de enige oplossing.Zorg, dat u via de voeding voldoende vetoplosbare vitaminen en voedingsstoffenbinnenkrijgt. Dat zijn onder meer vitamine E, A en 0, plus de essentiële vetzuren. Omhet volledige vitamine D-complex binnen te krijgen (er wordt maar een deel door hetzonlicht op de huid geproduceerd) dient u vis en schaal- en schelpdieren te eten,vooral vette vis zoals haring en zalm, orgaanvlees, vooral lever, en zuivelproducten,in het bijzonder kaas en boter. Als dat niet kan, dient u supplementen te gebruiken.Welke voedingssupplementen zijn veilig en voorzien in uw dagelijkse behoefte? Erzijn veel plaatsen voedingssupplementen te koop. Maar hoe onderscheid u kwaliteit?Een manier om kwaliteit te testen is, leg eens uw omega3 tablet (visolie) in hetvriesvak. Bevriest het supplement dan bevat dit product veel te veel water.Gezien het feit dat visoliesupplementen verkrijgbaar zijn in veel verschillendeconcentraties, maten en prijzen, kan het op zijn minst verwarrend zijn om de besteomega-3 te kiezen. Er zijn talloze merken verkrijgbaar via supermarkten,reformwinkels en internet, maar niet alle visolie supplementen zijn gelijk. Velebevatten slechts een klein percentage omega-3 en dan is de rest aangevuld metschadelijke vetten en cholesterol.VisolieWINOmeg3complex is een sterk gezuiverd 88% omega-3-ethylestersupplement vanfarmaceutische klasse, wetenschappelijk samengesteld ter bevordering van eengezonder hart, gezondere gewrichten, cognitieve helderheid, verbeterde vertering enprenatale ontwikkeling.Alleen WINOmeg3complex levert een hoge concentratie van 60% EPA voor eenoptimaal gunstig effect op de normale ontstekingsreactie van het lichaam.WINOmeg3complex bevat geen gevaarlijke schadelijke afvalstoffen en bleek inklinische tests ruim te voldoen aan alle internationale normen voor versheid enzuiverheid. Het bevat driemaal de EPA en DHA gezondheidspotentie van visolie vanlevensmiddelenklasse. Deze hoge concentratie en het optimale EPA-DHA-mengselworden nog verrijkt met natuurlijke citroenolie in de zachte gelcapsule, die daarmeeook een lekkere citroensmaak krijgt.WINOmeg3complex zachte gelcapsule levert 540 mg EPA en 160 mg DHA. Deverhouding EPA:DHA is 3,3:1, een verhouding die naar de mening van veledeskundigen een optimale bijdrage aan de gezondheid levert.Visolie van gezonde kwaliteit(30%-34% omega-3-vetzuren)Deze visolie is verkrijgbaar in de meest reform- en vitaminewinkels en bevatverschillende hoeveelheden van door de mens geproduceerde Vervuiling; inhoudaan verzadigd vet ongeveer 35%.
 12. 12. Visolie van farmaceutische kwaliteit(60%-65% omega-3-vetzuren)Deze visolie is verkrijgbaar bij de apotheek en gespecialiseerde drogisterijen enbevat 100 keer minder verontreinigingen; inhoud aan verzadigd vet ongeveer 4%.WINOmeg3complex™(>85% omega-3-vetzuren)Analysecertificaten geven doorgaans een 88% omega-3-vetzurenconcentratie aandie vrij is van schadelijke afvalstoffen uit het milieu en zware metalen; inhoud aanverzadigd vet slechts 2%.Welke kwaliteit kiest u?Multivitamine.Phyto-Vite is een voedingssupplement van hoge kwaliteit dat gechelateerdemineralen, vitamines en een scala aan antioxidanten bevat. Het antioxidantenscaladat door Phyto-Vite wordt geleverd, is zowel veelomvattend als gevarieerd.In de eerste plaats bevat het optimale hoeveelheden vitamine A, C en E, evenals depro-vitamines alfa- en béta-caroteen. Deze krachtige antioxidanten biedenbescherming tegen de oxidatieschade die veroorzaakt wordt door vrije radicalen.Verbeterde ondersteuning van het immuunsysteem, verhoogde eiwit- enhormoonsynthese, grotere integriteit van de weke delen en verbeterde circulatie zijnslechts enkele van de vele effecten van deze antioxidanten.In Phyto-Vite wordt veresterde vitamine C gebruikt om een snellere opname en eenlagere uitscheidingssnelheid te waarborgen. Ginkgo biloba is eraan toegevoegd omeen gezonde hersenfunctie en de bloedtoevoer naar de hersenen te stimuleren enom lipidenperoxidatie te belemmeren.Een mengsel van fytonutriënten die uit de gehele plant zijn verkregen, is eveneens inPhyto-Vite opgenomen om de antioxidante werking nog verder te verbeteren. Debelangrijkste fytonutriënten zijn luteïne, lycopeen, soja-isoflavonen en allicine. Omoptimale opname en de maximale antioxidante effecten te waarborgen, bevat Phyto-Vite tevens de mineralen koper, zink, mangaan en selenium in gechelateerde vormvoor een optimale opname van het lichaam.Phyto-Vite bezit diverse unieke eigenschappen zoals de toevoeging van canolaolieom een goede absorptie van in vet oplosbare vitaminen te garanderen, zelfs opnuchtere maag, een formulering met verlengde afgifte voor flexibiliteit bij de dosis eneen omhulsel van Betacoat. Dit is een coating van béta-caroteen die is ontworpenom de tablet zelf te beschermen tegen oxidante (reageren met zuurstof uit de lucht)zodat de werking optimaal blijft.Dit product bevat geen gluten.
 13. 13. Phyto-Vite kan:- vorming van vrije radicalen (antioxidanten) verminderen- een gezond immuunsysteem stimuleren- een gezonde hersenfunctie ondersteunen- een gezonde bloedsomloop stimuleren- cognitieve functies verbeterenPhyto-Vite wordt vermeld in de uitgave van de Physicians’ Desk Reference®(PDR®) for Nonprescription Drugs and Dietary Supplements, al tientallen jaren hétbetrouwbare naslagwerk voor professionele zorgverleners.Q10Ons lichaam maakt het co-enzym CoQ10 wel van nature aan, maar niet altijdvoldoende. Vooral futloosheid, lage weerstand en hoge bloeddruk zijn vaak hetgevolg van een gebrekkig gehalte aan CoQ10. Aanvulling gebeurde tot nu toe meteen afgeleide vorm van CoQ10, ubiquinon genaamd. Nadeel van datvoedingssupplement is dat het lichaam het niet gemakkelijk opneemt. Deze CoQ10bestaat voor meer dan de helft uit ubiquinol, de stof die 8x zo effectief als ubiquinondoor het lichaam wordt verwerkt.¹)BougieCo-enzym CoQ10 werkt eigenlijk als een bougie voor elke cel in uw lichaam.²) Deonmisbare stof speelt een essentiële rol bij de energieproductie. Bovendien is dezeubiquinolvorm een actieve antioxidant die de lichaamscellen beschermt tegenschade die (oxidatie)stress en vrije radicalen kunnen veroorzaken.¹) Wetenschappers hebben vastgesteld dat de absorptie van CoQ10 8x zo snelgebeurt als van supplementen met ubiquinon en dat er na verloop van tijd een hogerCoQ10-gehalte in het bloed gehandhaafd blijft. Met slechts 300 mg CoQ10′subiquinolsamenstelling werd het zelfde niveau CoQ10 in de bloedbaan bereikt alswaar 2400 mg ubiquinon voor nodig was.²) CoQ10 is als co-enzym betrokken bij het maken van het molecuul ATP debelangrijkste energiebron van elke lichaamscel.WIN CoQ10 kan:- de energieproductie ondersteunen en handhaven via ATP-omzetting ²)- schade door vrije radicalen helpen voorkomen- helpen bij de bescherming tegen oxidatiestress- een gezonde, normale bloeddruk helpt handhaven- een gezond hart bevorderen- de gehele bloedsomloop helpen- een gezond immuunsysteem bevorderen- een gezond neurologisch functioneren in stand houdenDe aanbevolen dagelijkse dosis (2 capsules) bevat gemiddeld: Ubiquinol 100 mgDit zijn slechts 3 voedingssupplementen die we dagelijks kunnen gebruiken naastonze “gezonde” voeding.
 14. 14. Ik had u echter beloofd om terug te komen op de kosten van voedingssupplementen.Zijn de goede supplementen duur? Ja en nee. Kijk eens naar de kosten van de zorg.Kijk eens naar de verzekeringen die jaarlijks stijgen. Als we die kosten afwegen naarde voedingssupplementen dan is het antwoord: nee.Kijken we naar de prijs van een goed voedingssupplement (en dan vergeet ikgemakshalve de goedkopere soorten die niet de juiste samenstelling hebben) dankan ik niet anders zeggen dan:ja.Maar de WinWinCompany werkt anders. Wij moeten het hebben van mond tot mondreclame. Wanneer u 1 van onze producten gebruikt en er tevreden over bent, verteldit anderen. Bij actieve promotie ontvangt u direct korting en wanneer u 5 nieuweklanten aanbrengt die hetzelfde gebruiken als u, ontvangt u uw eigen product gratis.Dus preventieve gezondheid hoeft u veel minder te kosten dan u wellicht dacht. Is ditraar? Wat zegt u tegen uw vrienden als u ergens heerlijk hebt gegeten? Wat zegt utegen uw vrienden als u naar een goede film bent geweest? Natuurlijk verteld uenthousiast over dat ene gezellige restaurantje of leuke avond. Waarom dan nietenthousiast zijn over een voedingssupplement?Onze fenomenale productenlijn loopt vanaf producten die helpen bij het krijgen vanmeer energie, uithoudingsvermogen, gewichtsverlies en verbetering van hetgeestelijke functioneren en gemoedsgesteldheid, tot een complete lijn vancelvoedingsproducten plus vernieuwende huid- en haarverzorgingsproducten. Wijzijn niet alleen trots op onze kwaliteitsproducten, maar garanderen tevredenheid bijonze klanten. Als een van de eerste voedingssupplementen die zijn opgenomen inde erkende Physicians’ Desk Reference (PDR), wordt de complete voedingslijnvermeld in de twaalf uitgaven van de PDR® for Nonprescription Drugs, DietarySupplements and Herbs. De PDR® wordt gedistribueerd onder meer dan 300.000artsen en medische zorgverleners overal in de Verenigde Staten en geeft deze eenuitgebreid overzicht van onze (WIN’s) voedingsproducten.Voor meer informatie kijkt u op: www.winwincompany.nl of www.topcarriere.comU kunt ons ook mailen via directie@topcarriere.comWij danken u voor u tijd en wensen u veel geluk en een goede gezondheid toe.
 15. 15. Literature 1. Townsend Letter for Doctors and Patients aug/sept 1996 114-118 2. Oklahoma State University PT, 2000; 12(10): 13. Wilson D, fateful Harvest: the true story of a small Town, a global industry an a toxic secret, New York: Harper Collins, 2001 4. FAO soils bulletin, 63:Rome, 1990 5. Pfeiffer Carl, MD. Zinc and other Micro-nutrients, New Canaan, CT:keats Publishing, 1978 6. J Orthomol Psych, 1980; 9; 37; 37-249 7. J Orthomol Psych, 1996; 11: 69-79 8. Earthletter, 1994(summer);4 (2):12 9. Amer J Clin Nutr, 1969; 22: 1332-39 10. Blands JC, Prev Med Update, 1996 11. Funct Med Update, April 1997 12. Funct Med Update, May 199713. Price, Weston, DDS, Nutrition and Physical Degeneration, New Canaan, CT; Keats Publishing, Sixth edition, 1997, price Pottenger Nutrition Foundation 14. Gemmer E. Who stole Americas health? Lecture, 1995 15. National Research Council, The health effects of nitrate, nitrite an N-nitroso compounds, Washington DC: National Academy Press, 1981 16. Ahrens E, et al, Significance of fertilization for the post-harvest condition of vegetables, especially spinach, in Lockeretz, W.ed. Environmentally Sound Agriculture, New York, NY: Praeget, 1983 17. Nutri Helath, 1985; 217-239 18. Br Food J, 1997; 99: 207-11 19. Z Naturforsch, 1979; 34C: 9320935 20. Wed Sci, 1991; 39: 474-9 21. Wed Sci; 1991;39:428-34 22. AMJ Clin Nutr, 2000;72: 139-45 23. Arch Intern Med, 1996: 156: 637-42 24. J Epidemiol, 1992; 135: 115-21 25. Int J biosocial Research, 1981;1: 21-41 26. World Research; institute Bulletin, March 1995 27. Acres-USA, Jan 2001: 22-23 28. Australian Health & healing May-July 1996: 55-56 29. World Research Bulletin, Mar 1995 30. JAMA, 2002; 287: 3127-9

×