Zoeken naar mogelijkheden
Passend Onderwijs voor uw kind
SPPOH, presentatie voor ouders (voorjaar 2014)
Voor de meeste leerlingen is het regulier onderwijs prima,
Voor sommige leerlingen is extra ondersteuning nodig.
En voor s...
Passend onderwijs gaat toch over
onderwijs?
Onderwijs
De school werkt met inzet van pedagogische en didactische
instrument...
Iedere school biedt basisondersteuning. De meeste
ondersteuningsvragen kunnen binnen de basisondersteuning worden
opgevang...
Wat zit er in de basisondersteuning?
• De school voldoet aan de kwaliteitseisen van de onderwijsinspectie;
• De school vol...
• Vroegtijdige signalering van leer-, opgroei- en opvoedproblemen;
• Een aanbod voor leerlingen met dyslexie en dyscalculi...
Wat er verandert is de wijze waaro
naar kinderen wordt gekeken e
wie daarbij wordt betrokke
Alle scholen binnen het samenwerkingsverband SPPOH werken
handelingsgericht.
Wat betekent dat? Een paar voorbeelden:
• All...
Handelingsgericht ondersteunen
Van alledaagse tot en met de zwaarste ondersteuningsvragen, altijd gaat het
om:
• Hoeveel t...
De route naar
ondersteuning
Passend onderwijs
Alle vormen van ondersteuning
• beginnen op de school van het kind,
• dat in nauwe samenwerking met de o...
Carien blijft achter met lezen
De leerkracht bespreekt dit met de ouders en met de intern begeleider.
Afgesproken wordt da...
Als basisondersteuning niet voldoende blijkt
Het gesprek gaat dan verder, maar
vaak is dan meer expertise nodig.
In elk ge...
Carien gaat niet echt vooruit en is ook wel
erg onzeker
Carien is halverwege het schooljaar in groep 4. De
schoolprestatie...
Het groeidocument
Het groeidocument wordt gebruikt voor aanvragen bij SPPOH.
Het laat de voorgeschiedenis zien, wat de sti...
Een plan voor Carien
Bij het overleg zijn twee deskundigen betrokken. Een
GZ-psycholoog, die inmiddels met Carien heeft
ge...
Bij SPPOH gaat een aanvraag voor een individueel arrangement ingediend
worden. Voorgesteld wordt:
• Een ambulant begeleide...
Klein stukje bureaucratie 1
• Het Expertiseteam beoordeelt de aanvraag en brengt advies uit aan de
directeur van SPPOH.
• ...
Het expertiseteam bestaat uit:
– Voorzitter/coördinator SPPOH
– Secretaris/orthopedagoog
– Jeugdarts
– Maatschappelijk wer...
De eigen school
Met een individueel arrangement kan een
kind gewoon op de eigen school blijven,
maar zowel zijn leerkracht...
Een nieuwe school
Dit heet in jargon een BAO/BAO-plaatsing
en kan met of zonder arrangement
plaatsvinden.
Voor plaatsing o...
Samenwerken
met SPPOH
SPPOH werkt voor bijna 200 scholen binnen de gemeenten Den Haag,
Leidschendam-Voorburg en Rijswijk.
Op www.sppoh.nl kun je...
• Samen met de schoolbesturen en de scholen werkt SPPOH aan een dekkend
aanbod van ondersteuning, zodat ieder kind goed ge...
Meer weten?
Ga naar www.sppoh.nl.
Daar vindt u al deze
informatie en nog veel
meer. Bijvoorbeeld een
kaart van de regio.
SPPOH presentatie voor ouders, voorjaar 2014
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

SPPOH presentatie voor ouders, voorjaar 2014

1,078 views

Published on

Stichting Passend Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH)
Zoeken naar mogelijkheden, passend onderwijs voor uw kind.
Presentatie voor ouders, voorjaar 2014

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,078
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
670
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Iedere vorm van besluit een eigen scheet.
 • Iedere vorm van besluit een eigen scheet.
 • SPPOH presentatie voor ouders, voorjaar 2014

  1. 1. Zoeken naar mogelijkheden Passend Onderwijs voor uw kind SPPOH, presentatie voor ouders (voorjaar 2014)
  2. 2. Voor de meeste leerlingen is het regulier onderwijs prima, Voor sommige leerlingen is extra ondersteuning nodig. En voor sommige leerlingen is een lesplaats in het speciaal (basis)onderwijs noodzakelijk. Zo is het nu, zo blijft het, en toch verandert er het nodige. Wat is passend onderwijs? Verdeling van het aantal leerlingen in het primair onderwijs in de gemeenten Den Haag, Leidschendam- Voorburg en Rijswijk
  3. 3. Passend onderwijs gaat toch over onderwijs? Onderwijs De school werkt met inzet van pedagogische en didactische instrumenten aan de ontwikkeling van de kinderen. Ondersteuning De op een individueel kind gerichte inzet van specifieke pedagogische en/of didactische instrumenten, om het kind te helpen de eigen mogelijkheden volop te benutten. Zorg Hulpverlening aan het kind en/of personen in de omgeving van het kind. Passend Onderwijs gaat vooral over ondersteuning, maar altijd in relatie tot het onderwijs en vaak ook zorg.
  4. 4. Iedere school biedt basisondersteuning. De meeste ondersteuningsvragen kunnen binnen de basisondersteuning worden opgevangen. Voor sommige leerlingen is extra ondersteuning nodig. Soms heeft een school die zelf in huis, soms moet extra ondersteuning de school in gehaald worden. En voor sommige leerlingen is een lesplaats in het speciaal (basis)onderwijs noodzakelijk. Ondersteuning op drie niveau’s
  5. 5. Wat zit er in de basisondersteuning? • De school voldoet aan de kwaliteitseisen van de onderwijsinspectie; • De school voldoet aan de standaarden voor handelingsgericht werken; • De school heeft een goede interne zorgstructuur; • De school kan haar leerlingen verschillende preventieve of licht curatieve interventies bieden.
  6. 6. • Vroegtijdige signalering van leer-, opgroei- en opvoedproblemen; • Een aanbod voor leerlingen met dyslexie en dyscalculie; • Een aanbod voor hoogbegaafde kinderen; • Toegankelijk schoolgebouw met aangepaste werk- en instructieruimtes en hulpmiddelen; • Aanpak gericht op sociale veiligheid en voorkomen van gedragsproblemen en een protocol voor medische handelingen, alsmede de zorg voor een veilig schoolklimaat; Voorbeelden van basisondersteuning?
  7. 7. Wat er verandert is de wijze waaro naar kinderen wordt gekeken e wie daarbij wordt betrokke
  8. 8. Alle scholen binnen het samenwerkingsverband SPPOH werken handelingsgericht. Wat betekent dat? Een paar voorbeelden: • Alle leraren bekijken en bespreken de wisselwerking tussen de leerling, de leerkracht, de groep en de leerstof om de onderwijsbehoeften te begrijpen en daarop af te stemmen; • Alle teamleden zoeken, benoemen en benutten de sterke kanten en interesses van de leerlingen, de leerkrachten, de ouders en het schoolteam; • Alle leraren werken samen met hun leerlingen. Ze betrekken hen bij de analyse, formuleren samen doelen en benutten de ideeën en oplossingen van leerlingen; • Alle leraren werken samen met ouders. Ze betrekken hen als ervaringsdeskundige en partner bij de analyse van de situatie en het bedenken en uitvoeren van de aanpak. Handelingsgericht werken
  9. 9. Handelingsgericht ondersteunen Van alledaagse tot en met de zwaarste ondersteuningsvragen, altijd gaat het om: • Hoeveel tijd en aandacht heeft de leerling nodig? • Is er aangepast of extra leermateriaal nodig? • Moet iets in het gebouw of lokaal aangepast of ingericht worden? • Is de inzet van bepaalde deskundigheid nodig? • Is samenwerking met een externe partner nodig? Bij het bekijken van de in te zetten ondersteuning wordt altijd uitgegaan van de doelen, die voor de ontwikkeling van de leerling worden gesteld!
  10. 10. De route naar ondersteuning
  11. 11. Passend onderwijs Alle vormen van ondersteuning • beginnen op de school van het kind, • dat in nauwe samenwerking met de ouders, • voor ieder kind, • een helder omschreven pakket aan basisondersteuning biedt.
  12. 12. Carien blijft achter met lezen De leerkracht bespreekt dit met de ouders en met de intern begeleider. Afgesproken wordt dat ze in de klas en thuis extra oefent en dat de remedial teacher van de school iedere week een uurtje met haar gaat zitten. En ze gaat naar de oogarts (voor de zekerheid).
  13. 13. Als basisondersteuning niet voldoende blijkt Het gesprek gaat dan verder, maar vaak is dan meer expertise nodig. In elk geval zijn dan voor school en ouders de schoolmaatschappelijk werker en de adviseur passend onderwijs beschikbaar. Onder regie van de intern begeleider wordt bekeken wat nodig is. Ook andere expertise kan betrokken worden (denk bijv. aan de schoolarts (JGZ).
  14. 14. Carien gaat niet echt vooruit en is ook wel erg onzeker Carien is halverwege het schooljaar in groep 4. De schoolprestaties gaan eigenlijk niet meer vooruit en ze is ook wel erg onzeker en stil. In het gesprek met ouders, de leerkracht, de schoolarts en de schoolondersteuningscommissie blijkt dat de ouders echtscheiding overwegen. Besloten wordt het extra oefenen met lezen en rekenen wel door te zetten, maar zonder te veel van Carien te vragen. De ouders gaan met Carien praten over de scheiding en zorgen dat ze in elk geval naar haar dansclubje blijft gaan. Onderzocht gaat worden of Carien geholpen zou zijn met een individueel arrangement. De resultaten van het overleg worden vastgelegd in het groeidocument.
  15. 15. Het groeidocument Het groeidocument wordt gebruikt voor aanvragen bij SPPOH. Het laat de voorgeschiedenis zien, wat de stimulerende en de belemmerende factoren voor het kind zijn en wat het ontwikkelingsperspectief van het kind is. Op basis daarvan wordt het ondersteuningsplan gemaakt.
  16. 16. Een plan voor Carien Bij het overleg zijn twee deskundigen betrokken. Een GZ-psycholoog, die inmiddels met Carien heeft gesproken, en een ambulant begeleider van de Buitenschool (school voor kinderen met een internaliserende problematiek).
  17. 17. Bij SPPOH gaat een aanvraag voor een individueel arrangement ingediend worden. Voorgesteld wordt: • Een ambulant begeleider van de Buitenschool begeleidt Carien en vooral ook de leerkracht bij de eigen leerroute van Carien. Daarbij wordt vooral gelet op het zelfvertrouwen van Carien, omdat ze snel onzeker of zelfs angstig wordt. De leerkracht stimuleert dat Carien in de groep ook sociaal blijft meedoen. • De remedial teacher van de school helpt Carien bij lezen en rekenen. • Voor Carien wordt specifiek leermateriaal aangeschaft. Niet bekostigd uit het arrangement, maar wel essentieel in het plan: • De ouders hebben inmiddels een mediator in de arm genomen en met de ouders wordt afgesproken dat zij Carien naar dansen blijven brengen. • Omdat op school de laatste tijd meerdere echtscheidingssituaties speelden geeft een KIES-coach het team een training. Aanvraag voor extra ondersteuning
  18. 18. Klein stukje bureaucratie 1 • Het Expertiseteam beoordeelt de aanvraag en brengt advies uit aan de directeur van SPPOH. • Binnen 6 weken (in spoedsituaties liefst sneller) wordt het besluit genomen.
  19. 19. Het expertiseteam bestaat uit: – Voorzitter/coördinator SPPOH – Secretaris/orthopedagoog – Jeugdarts – Maatschappelijk werkende Het expertiseteam beoordeelt of gezien de mogelijkheden en de ondersteuningsbehoefte van de leerling het best mogelijke plan wordt voorgesteld. Het besluit is bindend, maar het is mogelijk een second opinion aan te vragen of bezwaar aan te tekenen. Klein stukje bureaucratie 2
  20. 20. De eigen school Met een individueel arrangement kan een kind gewoon op de eigen school blijven, maar zowel zijn leerkracht als hij of zij zelf worden daarbij extra ondersteund. In de komende jaren is het de bedoeling dat binnen de scholengroepen op stadsdeelniveau groepsarrangementen ontwikkeld worden. Denk bijvoorbeeld aan een basisschool die zich specialiseert op taal-spraakvragen, waar leerlingen van andere basisscholen een aantal dagdelen meedraaien in een trainingsgroep.
  21. 21. Een nieuwe school Dit heet in jargon een BAO/BAO-plaatsing en kan met of zonder arrangement plaatsvinden. Voor plaatsing op een school voor speciaal (basis)onderwijs moet de schooldirecteur in overleg met de ouders bij SPPOH een toelaatbaarheidsverklaring aanvragen. Die kan voor kortere of langere duur worden afgegeven.
  22. 22. Samenwerken met SPPOH
  23. 23. SPPOH werkt voor bijna 200 scholen binnen de gemeenten Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk. Op www.sppoh.nl kun je alle deelnemende scholen en schoolbesturen bekijken. Het aantal leerlingen Binnen SPPOH op 1 oktober 2013: SPPOH Stichting Passend Primair Onderwijs Haaglanden
  24. 24. • Samen met de schoolbesturen en de scholen werkt SPPOH aan een dekkend aanbod van ondersteuning, zodat ieder kind goed geholpen kan worden. • SPPOH betrekt hierbij de gemeenten en de zorginstellingen, zodat een samenwerkend geheel van onderwijs, ondersteuning en zorg ontstaat. SPPOH steunt de één kind, één gezin, één plan’-aanpak. • De adviseurs passend onderwijs van SPPOH ondersteunen scholen en ouders (meestal in overleg met de scholen) in situaties waar waarschijnlijk extra ondersteuning nodig is of dringende problemen (dreigen te) ontstaan. • SPPOH kan op aanvraag van een schooldirecteur een budget voor een arrangement verstrekken of een toelaatbaarheidsverklaring tot speciaal (basis)onderwijs. • Ouders en medewerkers van scholen kunnen via SPPOH informatie krijgen over de ondersteuningsmogelijkheden binnen het samenwerkingsverband. Wat doet SPPOH?
  25. 25. Meer weten? Ga naar www.sppoh.nl. Daar vindt u al deze informatie en nog veel meer. Bijvoorbeeld een kaart van de regio.

  ×