Presentatie financieringsmogelijkheden patrick de molder

578 views

Published on

Published in: Economy & Finance
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
578
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Presentatie financieringsmogelijkheden patrick de molder

 1. 1. Financieringsadvies & Steunmaatregelen een overzicht van de mogelijke financieringsvormen Agentschap Ondernemen 4 november 2013
 2. 2. Wat doet het Agentschap Ondernemen? ► ► ► De drijvende kracht achter meer en beter ondernemerschap in Vlaanderen Complementair aan het IC & IWT (innoveren) en het FIT (internationaliseren) Stimuleren van Vlaamse bedrijven en ondernemers  Subsidies: kmo-portefeuille, ecologiepremie, strategische opleidings- en investeringssteun, rentetoelage, …  Ondersteunen van projecten: brugprojecten, peterschapsprojecten, ondernemerschapsprojecten, ondernemerswedstrijden… (www.von-online.be)
 3. 3. Wat doet het Agentschap Ondernemen? (vervolg) ► Informeren en adviseren van Vlaamse bedrijven en ondernemers over:  Start & groei  Subsidies & financiering  Vestiging  Milieu – energie – IE – design  Internationale investeringsdossiers & Enterprise Europe Network
 4. 4. www.agentschapondernemen.be
 5. 5. Het Agentschap Ondernemen is het neutrale aanspreekpunt dat een overzicht geeft van mogelijke subsidies, financieringsmaatregelen en andere financiële ondersteuning.   Overheidsmaatregelen bij de financiering van ondernemingen Publicaties:  Hoe kan de overheid uw financiering gemakkelijker maken  Overzicht Risicokapitaalverstrekkers  Startkompas – Leidraad om een business plan op te stellen   http://www.agentschapondernemen.be/publicaties www.subsidiedatabank.be
 6. 6. Demonstratie subsidiedatabank: www.subsidiedatabank.be
 7. 7. Financieringskanalen bij de start en de uitbouw van een onderneming Financieringswijze Overheidsstimulans Eigen Inbreng Friends, Family & Fools PMV: Winwinlening Banken Participatiefonds: Startlening Participatiefonds: Starteo – Optimeo Participatiefonds: Initio PMV: Waarborgregeling EIB investeringskredieten Risicokapitaal Ban Vlaanderen Participatiefonds: BA+ PMV: Seed & Early stage – Innovatiemezzanine PMV: Arkimedes Specifieke fondsen in niche sectoren: CultuurInvest, Biotech Fonds, Flanders’ Care Invest PMV: Groeimezzanine
 8. 8. Friends, Family & Fools Winwinlening (PMV) Doel Met een fiscaal voordeel en een waarborg particulieren aanmoedigen om ondernemers te financieren. Wat en voor wie Achtergestelde lening van vriend, kennis of familielid aan een Vlaamse starten of KMO
 9. 9. Winwinlening Modaliteiten • • • • • Maximumbedrag: € 50.000 per particulier kredietgever, € 200.000 per kredietnemer Aanwending voor ondernemingsdoeleinden Looptijd : 8 jaar Rente 2013: tussen maximum 2,75% - minimum 1,375% Kredietgever: • Geen werknemer van de kredietnemer • Natuurlijke persoon en inwoner van het Vlaamse Gewest. • Indien kredietnemer zelfstandige is: geen echtgenoot of wettelijke samenwonend partner daarvan zijn. • Indien kredietnemer een rechtspersoon is: geen zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder noch de echtgenoot of wettelijk samenwonende partner van die persoon.
 10. 10. Winwinlening Fiscaal voordeel • • • Fiscaal voordeel geldschieter: belastingvermindering van 2,5% op geleende bedrag – max. 1250 euro Bij faillissement, stopzetting of overlijden kredietnemer: eenmalige belastingvermindering van 30% van het bedrag van de hoofdsom dat is verloren gegaan. Registratie en modelcontract via website Meer info : www.winwinlening.be
 11. 11. Financieringskanalen bij de start en de uitbouw van een onderneming Financieringswijze Overheidsstimulans Eigen Inbreng Friends, Family & Fools PMV: Winwinlening Banken Participatiefonds: Startlening Participatiefonds: Starteo – Optimeo Participatiefonds: Initio PMV: Waarborgregeling EIB investeringskredieten Risicokapitaal Ban Vlaanderen Participatiefonds: BA+ PMV: Seed & Early stage – Innovatiemezzanine PMV: Arkimedes Specifieke fondsen in niche sectoren: CultuurInvest, Biotech Fonds, Flanders’ Care Invest PMV: Groeimezzanine
 12. 12. Achtergestelde leningen • • • • Lening wordt beschouwd als quasi eigen vermogen : solvabiliteit verhoogt Hierdoor daalt het risico voor andere schuldeisers En wordt het klassiek bankkrediet beter toegankelijk Wordt bij faillissement terugbetaald nadat alle andere schuldeisers hun geld hebben gehad
 13. 13. Participatiefonds Openbare federale kredietinstelling Verstrekt kredieten aan zelfstandige ondernemers, vrije beroepen, KO’s* (startend/ gevestigd) Gedeelde financiering: eigen inbreng – bankfinanciering - PF. Leningen bedoeld voor starters: - Starteo - Initio - Business Angels+ - Startlening (werkzoekenden) - Plan Jonge Zelfstandigen (jonge werkzoekenden)
 14. 14. Starteo (PF) Wat en voor wie • Achtergestelde lening voor zelfstandigen, vrije beroepen en kleine ondernemingen → Minder dan 4 jaar in hoofdberoep Modaliteiten • • • • 2 Ontvankelijkheidscriteria : – Eigen inbreng = minstens 10% van het totale investeringsproject – Solvabiliteit na investering = minstens 10% Bedrag : 4 x eigen inbreng met een maximum van € 250.000 (€ 350 000 bij overname door inkoop aandelen) Eigen inbreng mag niet gefinancierd zijn via krediet/lening Bedrag Starteo kan nooit hoger zijn dan het begeleidend bankkrediet (€ 62.500) (€ 250.000) (€ 250.000)
 15. 15. Starteo • • • • • • • • • Looptijd : 5, 7 of 10 jaar Rentevoet = BEPR met een min. van 3% Vrijstelling kapitaalsaflossing: 0,1 of 2 jaar Waarborgen: in functie van het kredietrisico Geen herfinanciering bestaande schulden mogelijk Geen kosten R&D Alle investeringen, ook behoefte aan bedrijfskapitaal Voor onroerende investering: • Enkel beroepsgedeelte en enkel voor eigen gebruik (onroerend voor verhuur/verkoop is uitgesloten) Indiening via bank Meer info : www.fonds.org
 16. 16. Initio (PF) Wat en voor wie • Achtergestelde lening voor zelfstandigen, vrije beroepen en kleine ondernemingen Modaliteiten • • • • Looptijd : 3, 5 of 7 Jaar Rentevoet : vast = 4% Maximumbedrag: • 5x eigen inbreng, • niet meer dan 50% van het totale investeringsbedrag en • maximum 100 000€. Vrijstelling kapitaalsaflossing: 0, 1 of 2 jaar
 17. 17. Initio • • • • Waarborgen : – Natuurlijk persoon : geen waarborg – Rechtspersoon : borgstelling actieve vennoten Geen herfinanciering van bestaande schulden Geen aankoop onroerende goederen of nieuwbouw Indiening via erkende boekhouder, accountant of bedrijfsrevisor Meer info : www.fonds.org
 18. 18. Waarborgregeling (PMV) Wat en voor wie Vlaamse overheidswaarborg voor financiële instellingen die kredieten verlenen aan zelfstandigen (in bij- en hoofdberoep), vrije beroepen en ondernemingen Modaliteiten • • • • • • • Indien goed project maar tekort aan waarborgen volgens bank Maximaal 75% van het kredietbedrag kan gewaarborgd worden Duurtijd : vrij te bepalen (max. 10 jaar) Premie = 0,5% x bedrag onder de waarborg x duurtijd waarborg Aanvraag indienen via banken Bank beslist autonoom tot € 750.000 waarborg Maatregel kan gecombineerd worden met een achtergestelde lening van het Participatiefonds Meer info : www.waarborgregeling.be
 19. 19. Investeringskrediet EIB (Europese Investeringsbank) Wat en voor wie? • EIB: ondersteuning van investeringsprojecten van Europese kmo’s  Stelsel van voordelige leningen via commerciële partnerbanken van de EIB • Voor (materiële en immateriële) investeringen van kmo’s binnen de EU • Voordeel: korting op de klassieke vaste rentevoet van de commerciële bank • Partnerbank beslist of de onderneming al dan niet in aanmerking komt. • Partnerbanken België: - BNP Paribas Fortis - KBC Bank - ING Belgium
 20. 20. Kredietbemiddelaar ► - - Wat en voor wie Voor kmo’s en zelfstandigen Met problemen bij: - de financiering van hun onderneming - bij het afsluiten van een kredietverzekeringscontract Helpt bemiddelen om tot een oplossing te komen ►Modaliteiten - Aanvraagformulier via website T 0800 84 426 kredietbemiddelaar@cefip-kefik.be ►Meer info : www.kredietbemiddelaar.be
 21. 21. Financieringskanalen bij de start en de uitbouw van een onderneming Financieringswijze Overheidsstimulans Eigen Inbreng Friends, Family & Fools PMV: Winwinlening Banken Participatiefonds: Startlening Participatiefonds: Starteo – Optimeo Participatiefonds: Initio PMV: Waarborgregeling EIB investeringskredieten Risicokapitaal Ban Vlaanderen Participatiefonds: BA+ PMV: Seed & Early stage – Innovatiemezzanine PMV: Arkimedes Specifieke fondsen in niche sectoren: CultuurInvest, Biotech Fonds, Flanders’ Care Invest PMV: Groeimezzanine
 22. 22. Wat is FINMIX? FINMIX is een project voor elke (kandidaat-)ondernemer gevestigd in het Vlaamse Gewest die op zoek is naar de optimale financieringsmix voor zijn risicovol project. Optimale financieringsmix: verschillende bronnen noodzakelijk. Risicovol: ► Uitgestelde omzet omwille van het technologisch en/of innovatief karakter ► Grote behoefte aan werkkapitaal om versnelde groei te financieren ► Eigen vermogen en waarborgen ontoereikend/te laag t.o.v. kapitaalsbehoefte FINMIX biedt ondernemers de mogelijkheid om hun project voor te stellen aan een panel van financieringsexperten.
 23. 23. Stappenplan FINMIX 1 2 3 Behandeling dossier Aanmelding Uniek Loket 1. Twijfel: toetsingscommissie 5 Voorbereiding presentatie -> stap 3. 3 Doorstroming: expertenpanel -> stap 6 Expertenpanel Geen doorstroming: advies bij AO 2. Elektronische toetsingscommissie 4 Nazorg Opvolging Experten ► ► ► ► ► ► ► ► Bank BAN Vlaanderen Risicokapitaalverschaffer PMV Participatiefonds Innovatiecentrum Unizo & Voka samen AO Frequentie 4 ► ► Om de 6 weken Gent/Leuven Verloop presentatie 20 min. ondernemingsplan + financieringsbehoefte ► 30 min. discussie experten ► 10 min. intern overleg ► Evaluatieformulier Terugkoppeling evaluatieverslag ► Opvolgen ondernemer ►
 24. 24. Belgische Kredietinstellingen
 25. 25. Private risicokapitaalverschaffers
 26. 26. Waarom deelnemen aan Finmix? Op punt stellen businessplan Experten: – Kritische blik door experten – Financieel advies Aftoetsen van de potentiële overheidsmaatregelen Leertraject => Inkorten van je zoektocht naar financiering
 27. 27. Expertenpanel data 2013 ► ► ► ► ► ► ► ► 30 januari – Gent 13 maart – Leuven 24 april – Gent 5 juni – Leuven 10 juli – Gent 25 september – Leuven 6 november – Gent 18 december - Leuven
 28. 28. Interesse in FINMIX? Neem contact op: ► ► ► ► ► Bert Caers T 03/260 87 10 Tina Dehasque T 011 29 20 71 Birgit De Ridder T 09/267 40 16 Iris Detavernier en Patrick De Molder T 050/32 50 00 finmix@agentschapondernemen.be ► www.finmix.be ►
 29. 29. Vragen? ► Bel gratis: 0800/20 555 ► Mail: info@agentschapondernemen.be ► Meer info : www.agentschapondernemen.be
 30. 30. Erasmusprogramma voor Jonge Ondernemers • • • • • Nieuwe ondernemers (< 3j) te helpen bij het verwerven van vaardigheden die nodig zijn om een kmo te runnen en te laten groeien. Minimaal één maand en maximaal zes maanden samen te werken met een ervaren ondernemer in een andere EU-lidstaat. Intermediaire organisaties helpen bij het zoeken naar geschikte partnerorganisaties in het buitenland. Praktische en financiële steun voor de nieuwe ondernemer http://www.enterpriseeuropevlaanderen.be/home/erasmus-foryoung-entrepreneurs.html

×