Gamla handstilar och historiska källor

7,474 views
6,793 views

Published on

Gamla handstilar och historiska källor

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
7,474
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
18
Actions
Shares
0
Downloads
17
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Gamla handstilar och historiska källor

 1. 1. Gamla handstilar Hangö sommaruniversitet 11- 12.6.2010 Skrivövningar av Gustaf Arnberg (1763 – 1813) 22.4.1774, S:t Karins Föräldrar :Valkmästare Sven Arnberg och Elisabeth Relin
 2. 2. Paleografi <ul><li>Paleografi, vetenskaplig term för läsning och/eller tydning av gamla handstilar </li></ul><ul><li>paleo = gammal, grafi = att skriva </li></ul><ul><li>Viktig hjälpvetenskap till historievetenskapen </li></ul><ul><li>” Paleografi är vetenskapen om äldre tiders skrivkonst och skrivarter och dessas historia, särskilt vetenskapen om de medeltida handskrifternas skrift (dess beskaffenhet, läsning och tolkning)” </li></ul><ul><li>(Lars Svensson, Nordisk paleografi . 1979) </li></ul>
 3. 3. Paleografins uppgift <ul><li>Att särskilja en handstil från andra liknande stilar </li></ul><ul><li>Att bestämma en handskrifts ålder då t.ex. dateringsuppgifter saknas i texten </li></ul><ul><li>Att tolka texten, särskilt äldre medeltida latinska handskrifter </li></ul><ul><li>Paleograf = den som tolkar och analyserar gamla texter, undersöker vid skriftanalys bl.a. bokstävernas yttre utseende och försöker därigenom läa och tolka texten </li></ul>
 4. 4. Skrivkonstens historia <ul><li>Äldsta kilskrift, hieroglyfer och för skandinavisk del även runor </li></ul><ul><li>De äldsta fynden som kan tolkas som skrift har daterats till drygt 3200 år f.Kr., sumerernas s.k. kilskrift i Mesopotamien </li></ul><ul><li>Kinesiska skrivkonsten kan vara jämngammal med den sumeriska. </li></ul><ul><li>Egyptiska hieroglyferna jämngamla med kilskriften och skrevs på papyrus eller ristades i sten. </li></ul>
 5. 5. Lertavla med kilskrift 3 200 fr. tid.r. - 100 eft. Papyrus 2 000 fr. tid.r. - 1 000 eft. tid.r. Pergament medeltiden Lumppapper 1500 -1850 Papper 100 eft. tid.r. Industriellt tillverkat cellulosapapper 1850 - Diskett och CD 1980 - ? Skrift och lagringsmedia
 6. 6. Världens äldsta ”hårdskiva” <ul><li>Stentavla från Phaistos, Kreta ca 1 500 fr.kr. </li></ul>
 7. 7. Lagringsmedias hållbarhet <ul><li>Sten- och lertavla, mer än 5 000 år </li></ul><ul><li>Papper, 20 – 1 000 år </li></ul><ul><li>Mikrofilm, 50 – 500 år </li></ul><ul><li>Magnetisk förvaring (videoband), 2 – 20 år </li></ul><ul><li>Optisk förvaring (CD, DVD), 10 – 100 år </li></ul><ul><li>LTO-band, ? år = migrering efter 20 år? </li></ul>
 8. 8. Handskriftens utveckling i Sverige - Finland <ul><li>Med kristendomen latinsk skrift till Sverige </li></ul><ul><li>Under medeltiden latinet det allmänna skriftspråket </li></ul><ul><li>Medeltidens internationella diplomatspråk </li></ul><ul><li>Katolska kyrkan den äldsta arkivbildaren i S-F </li></ul><ul><li>Vid biskopssäten, domkapitlen, klostren och sockenkyrkorna uppkom arkiv, producerades handskrifter </li></ul>
 9. 9. Handskriftens utveckling forts . <ul><li>Småningom svenska skriftspråket in i medeltida handlingar, t.ex. Kungabrev och biskopsbrev finns från slutet av 1200-talet </li></ul><ul><li>Magnus Erikssons landslag mitten av 1300-talet stadgas att alla dombrev skall skrivas på svenska och att stadsskrivarna skulle vara svenska undersåtare (ej tyska, Hansas inflytande) </li></ul><ul><li>Innebar att ämbetsspråket i städerna skulle vara svenska </li></ul>
 10. 10. Handskriftens utveckling forts. <ul><li>Svenska skriftens utveckling till 1500 </li></ul><ul><li>Karolingiska minuskeln 1150 – 1250 </li></ul><ul><li>Äldre gotiska (tyska) skriften 1250 – 1370 </li></ul><ul><li>Yngre gotiska (tyska) skriften 1370 – 1520 </li></ul><ul><li>Nytyska eller gotiska stilen 1520 – 1800 </li></ul><ul><li>Humanistiska, latinska stilen 1800 - </li></ul>
 11. 11. Handskriftens utveckling forts. <ul><li>Äldsta skriften karolingiska minuskeln </li></ul><ul><li>Övergången till gotisk skrift sker till följd av ständiga och kontinuerliga förbindelser mellan Tyskland och Sverige under 1200-talet </li></ul><ul><li>I Finland är gotiska skriften förhärskande och används också i vårt land till början av 1800-talet </li></ul><ul><li>Början av 1500-talet infördes även en s.k. humaniststil, främst för texter eller ord och meningar på latin; vanligt att orts- och personnamn, dateringar skrevs med denna stil i texter med gotisk stil </li></ul>
 12. 12. Handskriftens utveckling forts. <ul><li>I början av 1600-talet försök till att införa den s.k. latinska stilen för svenska texter, men tyska stilen användes till slutet av 1700-talet </li></ul><ul><li>Då tog latinska stilen i bruk, bl.a. starkt kulturellt inflytande från Frankrike </li></ul><ul><li>Linné, Kellgren, Leopold m.fl. skrev med denna stil </li></ul><ul><li>Kungliga Majestäts kansli övergick 1808 till latinska stilen, ämbetsverken mycket senare </li></ul><ul><li>Den latinska stil, som över humanistkursiven går tillbaka till den efter klassiska mönster bildade karolingiska minuskeln, är den stil som vi idag skriver </li></ul>
 13. 14. Skrivarna och skrivstil <ul><li>Vem var skrivarna? </li></ul><ul><li>Vid vår tideräknings början främst munkar och lärda män vid klostren som behärskade skivkonsten </li></ul><ul><li>Närmast kopiering av heliga texter, böcker </li></ul><ul><li>Kalligrafikonstens mästare med vackert utformade texter och böcker </li></ul>
 14. 16. Skrivarna och skrivstil <ul><li>Slutet av 1100-talet lekmannaskrivare, organiserade sig i egna verkstäder och skrån: hantverkare </li></ul><ul><li>Man började skriv på nationalspråk romaner, dikter och vetenskapliga texter </li></ul><ul><li>Med bocktryckarkonsten försvinner de småningom </li></ul>
 15. 17. Det gotiska alfabetet Förkortningar
 16. 18. Typiska drag i den gotiska stilen <ul><li>Skriften blir allt mer kursiv, stilen lutande till höger, faller framåt </li></ul><ul><li>Bokstäver inom ord sammanbinds allt oftare </li></ul><ul><li>Bokstäverna öglebrutna </li></ul><ul><li>Förkortningarna färre </li></ul><ul><li>Sammanskrivna bokstäver </li></ul><ul><li>Diakritiskt eller särskiljande tecken, nasaltecken </li></ul><ul><li>Suspension och kontraktion; förkortningar och sammandragningar </li></ul>
 17. 19. Tydning av gamla handstilar <ul><li>Läs igenom hela texten flera gånger, bekanta dig med bokstäver, ord och meningar. </li></ul><ul><li>Plocka ut sådana bokstäver, ord och meningar du känner igen. </li></ul><ul><li>Lämna luckor för det du inte kan tyda genast. </li></ul><ul><li>Skriv den tydda texten rad för rad som motsvarar originaltexten. </li></ul><ul><li>Spjälka upp svårtydda ord i enskilda bokstäver för att urskilja var en bokstav börjar och en annan tar vid. </li></ul>
 18. 20. Tydning av gamla handstilar forts. <ul><li>Lägg särskilt märke till diakritiska tecken. </li></ul><ul><li>Kopiera upp eller använd förstoringsglas </li></ul><ul><li>Försök med logisk härledning och ur saksammanhanget lista ut vilket ord som saknas. </li></ul><ul><li>Ordinnehållet i en handling ur t.ex. ett kyrkoarkiv, kommunionbok är ofta begränsat och liknande för yrkesgrupper m.m. </li></ul><ul><li>Att tyda gamla handstilar = lägga pussel </li></ul>

×