• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Ireneusz Benikas, "Opodatkowanie obrotu domenami"
 

Ireneusz Benikas, "Opodatkowanie obrotu domenami"

on

 • 1,597 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,597
Views on SlideShare
1,077
Embed Views
520

Actions

Likes
0
Downloads
4
Comments
0

1 Embed 520

http://domainmeeting.pl 520

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Ireneusz Benikas, "Opodatkowanie obrotu domenami" Ireneusz Benikas, "Opodatkowanie obrotu domenami" Presentation Transcript

  • Opodatkowanie handlu domenami czyli co rozliczać i jak optymalizować obciążenia podatkowe zagadnienia prawne Benikas Kancelaria Prawna
  • REJESTRACJA I UTRZYMANIE DOMENY
   • STRONY UMOWY
   • ABONENT - podmiot ubiegający się o zarejestrowanie określonej nazwy jako
   • domeny internetowej
   • REGISTRAR - podmiot który zobowiązuje się do rejestracji i utrzymania
   • określonej nazwy jako domeny internetowej (w Polsce NASK)
   • PROCES REJESTRACJI
   • przyporządkowanie wybranej przez abonenta nazwy do domeny wyższego stopnia (przykładowo - .pl), celem uzyskania domeny o budowie „nazwa”.pl
   • przypisane tak uzyskanej domenie wskazanego przez registrara adresu IP komputera
   • wprowadzenia tych danych do światowego systemu oznaczeń domenowych
   • utrzymanie uzyskanego rezultatu przez określony w umowie czas
  • UMOWA O REJESTRACJĘ I UTRZYMANIE DOMENY
   • TREŚĆ UMOWY
   • na mocy umowy o rejestrację i utrzymanie domeny registrar zobowiązuje się za odpłatnością zapewnić abonentowi możliwość wyłącznego posługiwania się przez czas określony adresem domeny w światowym systemie oznaczeń domenowych
   • CECHY UMOWY
   • na podstawie umowy abonent nie nabywa praw wyłącznych do domeny (praw którymi może samodzielnie rozporządzać - jak prawem własności)
   • umowa o świadczenie usług
   • umowa wzajemnie zobowiązująca, nienazwana
   • umowa której jedną ze stron zawsze jest registrar
   • umowa często zawierana za pośrednictwem innego podmiotu
  • CZYM FAKTYCZNIE JEST „SPRZEDAŻ DOMENY” ?
   • Czynność określana potocznie jako „ sprzedaż domeny ” stanowi faktycznie umowną zmianę stron uprzednio zawartej umowy o rejestrację i utrzymanie domeny
   • Za zgodą i na warunkach registrara w miejsce dotychczasowego ustępującego abonenta tzw. „zbywcy domeny” wstępuje nowy abonent tzw. „nabywca domeny”
   • W regulaminie NASK procedura określana jest jako „ zmiana abonenta ”
   • Podstawą zmiany abonenta jest dodatkowa umowa zawarta wyłącznie pomiędzy abonentami ustępującym, oraz wstępującym w jego miejsce - na mocy której abonent wstępujący w zamian za możliwość uzyskania statusu abonenta danej domeny może zobowiązać się do zapłaty na rzecz abonenta ustępującego określonej sumy pieniężnej .
   • OMÓWIENIE ZASAD OPODATKOWANIA TEJ KWOTY STANOWI PRZEDMIOT NINIEJSZEGO WYKŁADU
  • KONSEKWENCJE PODATKOWE ZMIANY ABONENTA
   • OPODATKOWANIE PODATKIEM OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)
   • (VAT)
   • PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH
   • (PCC)
   • OPODATKOWANIE PODATKIEM DOCHODOWYM
   • (PIT) lub (CIT)
  • PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)
   • „ Usługa ” w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług definiowana jest bardzo szeroko - jest to każde świadczenie, które nie stanowi dostawy towarów, w tym także zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji
   • Zobowiązanie do ustąpienia miejsca abonenta w umowie o utrzymanie domeny będzie kwalifikowane jako „ usługa ” w przypadku gdy:
   • - abonent ustępujący jest podatnikiem podatku VAT, a ponadto
   • - domena jest związana z jego działalnością gospodarczą
   • w takim przypadku zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT suma zapłacona dotychczasowemu abonentowi przez abonenta wstępującego w jego miejsce podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na zasadach ogólnych (według stawki VAT 23%)
  • PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)
   • W przypadku gdy przedmiotem umowy o zmianę abonenta jest domena której nazwa stanowi utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych to jest gdy nazwa:
   • stanowi przejaw działalności człowieka (twórcy)
   • stanowi przejaw działalności twórczej
   • ma indywidualny charakter
   • -> organ podatkowy zajął stanowisko, że taka sprzedaż w rozumieniu ustawy może stanowić sprzedaż usług twórcy w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich która na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy i załącznika nr 3 do ustawy, będzie opodatkowana według 8% stawki podatku VAT
   • Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu
   • z dnia 26.01.2011 r., sygn. ILPP2/443-1689/10-6/MN
  • PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH (PCC)
   • Interpretacja przepisów ustawy PCC
   • Opodatkowaniu PCC podlegają wyłącznie czynności wymienione w art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych
   • Umowa, na podstawie której dotychczasowy abonent zobowiązuje się do wystąpienia z relacji umownej z registrarem, na rzecz wstęującego w jego miejsce abonenta danej domeny - nie należy do żadnej z umów wymienionych we wspomnianym katalogu czynności cywilnoprawnych podlegających opodatkowaniu PCC
   • Tym samym zawarcie takiej umowy nie powinno stanowić podstawy powstania zobowiązania podatkowego z tytułu PCC
   • Stanowisko organów podatkowych
   • - należy zaznaczyć, że w przeszłości organy podatkowe odmiennie interpretowały przepisy ustawy PCC i opowiadały się za objęciem obowiązkiem podatkowym tego rodzaju umowy
   • /kwestia ta nie została jednoznacznie rozstrzygnięta/
   • naszym zdaniem odmienne zapatrywania organów podatkowych oparte zostały na błędnych ustaleniach faktycznych i prawnych
  • PODATEK DOCHODOWY (PIT / CIT)
   • Zgodnie z przepisami ustaw o podatku dochodowym
   • w przypadku gdy domena jest związana z działalnością gospodarczą ustępującego abonenta, to należną mu sumę należy uznać za przychód z działalności gospodarczej -
   • - art. 14 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PDOF
   • - art. 12 ust. 1 i ust. 3 ustawy o PDOP
   • Taką sumę dotychczasowy abonent powinien opodatkować łącznie z innymi dochodami   z działalności gospodarczej
  • PODATEK DOCHODOWY (PIT / CIT)
   • PODATKOWE KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW
   • W przypadku gdy nabycie domeny jest związane z prowadzeniem działalności gospodarczej to suma zapłacona tytułem wstąpienia w prawa dotychczasowego abonenta domeny, a także inne koszty poniesione względem registrata i podmiotów pośredniczących w transakcji zostaną uznane za koszty poniesione w celu uzyskania przychodów
   • (art. 22 ust. 1 ustawy o PIT / art. 15 ust. 1 ustawy o CIT)
   • AMORTYZACJA
   • Wydatek na zapłatę dla dotychczasowego abonenta nie podlega odpisom amortyzacyjnym (niezależnie od wysokości)
   • - nie jest to wydatek na nabycie  wartości  niematerialnych i prawnych
   • (art. 22b ustawy o PIT i art. 16b ustawy o CIT)
  • PODATEK DOCHODOWY (PIT)
   • W przypadku gdy domena nie była związana z działalnością gospodarczą danej osoby fizycznej to naszym zdaniem przychód uzyskany z tytułu zmiany abonenta domeny należy zakwalifikować zgodnie z przepisami ustawy o PIT jako
   • „ przychód z innych źródeł ”
   • (w rozumieniu art. 20 ust. 1 ustawy o PDOF)
  • ALOKACJA PRZYCHODU
   • W przypadku gdy umowa pomiędzy abonentami dotyczyć będzie ponadto przeniesienia praw:
   • - majątkowych autorskich do nazwy domeny, lub
   • - do związanego z domeną serwisu www, lub
   • - do znaku towarowego związanego z nazwą domeny
   • ( jako utworu twórcy - abonenta domeny )
   • to źródłem uzyskania przychodów będą prawa autorskie lub prawa majątkowe dla których znajdzie zastosowanie
   • 50% stawka kosztów uzyskania przychodów
   • Odpowiednia umowna   alokacja  przychodu pomiędzy poszczególnymi jej przedmiotami może być dla zbywcy źródłem sporych oszczędności podatkowych
  • ALOKACJA PRZYCHODU
   • W przypadku gdy umowa pomiędzy abonentami dotyczyć będzie ponadto przeniesienia praw:
   • - majątkowych autorskich do nazwy domeny, lub
   • - do związanego z domeną serwisu www, lub
   • - do znaku towarowego związanego z nazwą domeny
   • ( jako utworu twórcy - abonenta domeny )
   • to źródłem uzyskania przychodów będą prawa autorskie lub prawa majątkowe dla których znajdzie zastosowanie
   • 50% stawka kosztów uzyskania przychodów
  • ALOKACJA PRZYCHODU
   • Odpowiednia umowna alokacja  przychodu pomiędzy poszczególnymi jej przedmiotami może stanowić dla zbywcy źródło sporych oszczędności podatkowych
  • ALOKACJA PRZYCHODU
   • W przypadku umów których przedmiotem
   • (obok zmiany abonenta domeny), jest także:
   • - przeniesienie autorskich praw majątkowych do nazwy domeny, znaku towarowego lub innych wartości niematerialnych i prawnych -
   • należy je wyodrębnić oraz ustalić wartość tych praw co może pozwolić na:
   • - prawidłowe rozliczenie kosztów uzyskania przychodu
   • - skorzystanie ze zwolnienia podmiotowego (ustawa VAT)
   • nie są brane pod uwagę przy ustalaniu wartości limitu zwolnienia
   • - skorzystanie z preferencyjnej stawki VAT 8% - usługi twórców
   • - amortyzacji kosztów związanych z innymi elementami umowy
  • TRANSAKCJE TRANSGRANICZNE
   • Gdy zmiana abonenta następuje na rzecz podatnika spoza RP :
   • - dla kontaktów B2B
   • /czynność nie będzie podlegała VAT w Polsce (miejscem świadczenia jest siedziba, miejsce prowadzenia działalności, miejsce zamieszkania, stała placówka nabywcy)/
   • - dla kontaktów B2C miejscem świadczenia będzie terytorium RP
   • - WYJĄTKOWO – w przypadku kontaktów B2C lub B2B
   • z podmiotem spoza Wspólnoty
   • /w zakresie zbycia praw lub udzielania licencji i sublicencji, przeniesienia lub cesji praw autorskich, praw do znaków fabrycznych, handlowych, oddania do używania wspólnego znaku towarowego albo wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego, albo innych pokrewnych praw - miejscem opodatkowania będzie siedziba, miejsce zamieszkania, placówka, miejsce prowadzenia działalności nabywcy /
   • WYSTĘPUJĄ MOŻLIWOŚCI SKORZYSTANIA Z RÓŻNIC
   • POMIĘDZY SYSTEMAMI PODATKOWYMI
  • Benikas Kancelaria Prawna
   • Dziękujemy Państwu za uwagę
   • Benikas Kancelaria Prawna
   • Ewa Benikas i Ireneusz Benikas
   • tel. (+48) 501 344 526
   • fax. (+48) 717 220 970
   • email : kancelaria @ benikas.pl
   • ul. Ślężna 112b/8
   • 53-111 Wrocław