Douglass Land Lease Presentation 3-21-13 (Haitian Creole)

193 views

Published on

Douglass Houses has a $192 million unmet need for capital building improvements over the next 5 years.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
193
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Presenter – Commissioner López
 • Presenter – Commissioner López
 • Presenter – Commissioner López
 • Presenter – Commissioner López
 • Presenter – Commissioner López
 • Presenter – Commissioner López
 • Presenter – Commissioner López will ask staff from Capital Projects and Operations to explain Capital and Operation Funding – staff from Capital Projects- Luis Ponce from Operations
 • Presenter – Capital Projects
 • Presenter – Luis Ponce, Operations
 • Presenter – Commissioner López will present this slide and then turn over presentation to EVP Fred Harris$6 Billion is the current unmet capital need$7.4 is the unmet capital need for the next 5 years for a total amount of $13.4 Billion
 • Presenter –Executive Vice President for Development, Fred HarrisHand off to Operations Presenter
 • Presenter –Executive Vice President for Development, Fred Harris
 • Presenter –Executive Vice President for Development, Fred Harris
 • Presenter –Executive Vice President for Development, Fred Harris
 • Presenter –Executive Vice President for Development, Fred Harris
 • Presenter –Executive Vice President for Development, Fred Harris
 • Presenter –Executive Vice President for Development, Fred Harris who will then turn it over to Commissioner López.Commissioner López will then introduce Patricia Barrera, Sr. Deputy Director for Development
 • Presenter – Fred Harris
 • Presenter – EVP Fred Harris
 • Commissioner Lopez and team will field questions from the audience
 • Douglass Land Lease Presentation 3-21-13 (Haitian Creole)

  1. 1. 79 ane fo
  2. 2. 3Douglass HousesMarch 2013Konserve lojman Piblik
  3. 3. Mach a suiv pou KonservasyonAsire ke lojman piblik rete disponib pou jenerasyonaktyel ak pwochen nan Nouyok4
  4. 4. Plan NYCHA Development NYCHA ap travay men nan menepi fe lakay li plizyie doizenreyinion ak lokate, eli ofisyiel,kominote patne ak anplwaye. De milyie lokate bay opinyionpa yo epi fe pwopozisyion kigen ladan li:o Gade nan ki fason nou ka itilize saki pi valab pou NYCHA –Ranplasman te – pou nou fe lajanrantre.o Devlopman de nouvel melanjitilizasyon, melanj salair lojmanpou siporte plis famiy ki nanbezwen.5
  5. 5. Yon mach a suiv pou futurYon apel pou: Konserve lojman piblik–Konstriksyionkominote ak oportunite. Retabli finansyaldurabilite Transforme fason kenou fe bagay yo Amelyore servis6
  6. 6. Pou ki sa nap fe bagay sayo jodiaNYCHA gen pwoblem pou li feavans Grav ratman nan sipofinans gouvenman Bezwen kapital ki paase Defisi nanoperasyon striktirel Chaj regilatwaempeche noukontwole depans nou.Ansyen ak pouri kay.7
  7. 7. DE DIFERAN FEDERALFILYIE FINANSKapital:► Kouvri tet kay la, brik,asanse, sistemelektrik, plonbri, akchofaj► Ekzije yonplanifikasyon pou yonlong tan► Apel pou yon komplikeak yon longekzekisyon.Operasyon:► Kouvri antretyen edifisla ak reparasyon, jouapre jou operasyon akadministrasyon.► Selon HUD finansformil ki diminyie nanlajan NYCHA8
  8. 8. -$900-$800-$700-$600-$500-$400-$300-$200-$100$02001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012InMillionsofDollars Kapital lajan ki pa ase pou bezwenreparasyon9Manke lajan de$876 Million
  9. 9. -$800-$700-$600-$500-$400-$300-$200-$100$02001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012Nou perdu nan lajan operasyon pouentretyien, reparasyon, ak servis10$ 750 MillionDefisiDollarsinMillions
  10. 10. $13.4 Billion lajan ke nou pagenyen pou bezwen kapitalNYCHA Wide pou 5 an kap vini11Douglass I genyen $109Milyion nan bezwenkapital Douglass II - $71 Milyion Douglass Addition –$12 MilyionTotal $192 Milyion noubezwen pou kapitalamelyorasyon
  11. 11. Plan NYCHASe plan nou pou aksyionPou retabliestabilitefinansyel pachahe pou lotsous oportinite along termfinansman12
  12. 12. Plan ki te pwopoze a genyen pou edekonserve lojman piblik pou fanmiy aktyelepita NYCHA kapab louwe (pavann) 13 moso te ki tou pre8 devlopman Lajan ki rantre a kapab dediea amelyorasyon lojman piblik Devlope kapab finanse,konstwi, epi opere nouvobildin residansyel.13
  13. 13. Plan ki pwopoze a kapab ede konservepiblik lojman pou fanmiy konyea ak demen Devlope prive kapabpeye NYCHA pou gendwa bati sou te ke yolouwe na men NYCHA(epi nou kontinyieposede) Apepre 80% nanapatman sa yo kapablouwe a pri ki nanmache, epi 20% kapab 14
  14. 14. Mete dosyie a dwatPlan devlopman pap Nou pap monte lajan kay la poumoun ki abite nan NYCHA paskegenyen nouvo devlopman. Nou pap kraze lojman piblikapatman Nou pap retire NYCHA fanmiy Nou pap fe li prive- NYCHA aptoujou rete pwopriete kay la Nou pap vann te:NYCHA posedete kote yo fe nouvo knostriksyon. Sa pap fe ke nou pedi travay niogmante travay ekzigib pou mounki travay nan NYCHA ofis15
  15. 15. NYCHA’s baz pwinsip devlopman Lokasyion nouvo bildin yo akotedevan lari pou ankourajepyieton trafik ak plas ki entegreak moun nan katyie a Ranplasman Pakin espas poutout lokate ki gen dwa pake nankote devlopman ap fet kompakte lakou demenaje souyon lot plas16
  16. 16. NYCHA’s Baz pwinsip pou devlopman Kote gen plas ki disponiblot kote ki afekte yo pwaldeplase, ranplase epirevire. (kote shez yo yie akJaden) NYCHA ap toujou retepwoprieter nan ter a sounouvo bilding rout 99- anterrin loueyaj17
  17. 17. Benefis NYCHA en larj Initiativ sa a ap jenere antre $30 Milyion and$50 Milyion lajan finanse chak ane pou 99 an(ferm de louwaj) Nouvo finans filyie pwal itilize pou amelyorekalite la vi moun ki abite nan NYCHA bilding pafinanse yon posyion nan kritikal kapitalamelyiorasyion Inisiativ sa a pwal mennen preske 800 permananba salair lojman kay pou moun Nou York ki pa feanpil lajan NYCHA lokate pwal genyen priorite pou ba salairkay sa yo. 18
  18. 18. Benefis pou Douglass Houses lokate Preferans pou ba salairapatman nan nouvo bildin yo Restriksyon pou fe ou posedeyo permanan Lot sistem elektrik le pa genkouran tankou nan koulwa aklimyie eskalyie, chofaj ak dlocho, asanse ak sekiriteKonstriksyion ak permananoportinite travay pou moun kiabite nan NYCHA Avanse sekirite sistem poutout devlopman19
  19. 19. klotur deklarasyon20
  20. 20. 21Q & A

  ×