รูปแบบการบริหารความเสี่ยงในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

รูปแบบการบริหารความเสี่ยงในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

on

 • 1,795 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,795
Views on SlideShare
1,783
Embed Views
12

Actions

Likes
0
Downloads
10
Comments
0

2 Embeds 12

http://triumph-me.blogspot.com 10
http://www.triumph-me.blogspot.com 2

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

รูปแบบการบริหารความเสี่ยงในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน Presentation Transcript

 • 1. นายวัชรินทร์ จงกลสถิต สาขาการจัดการการศึกษา วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์Sunday, 4 March 12
 • 2. ระบบบริหารความเสี่ยงในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน Risk Management system in Private Higher Education Institute นายวัชรินทร์ จงกลสถิต สาขาการจัดการการศึกษา วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์Sunday, 4 March 12
 • 3. หลักการและเหตุผล กระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการการอุดมศึกษา สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน มหาวิทยาลัยรัฐ 14 แห่ง มหาวิทยาลัยเอกชน 40 แห่ง มหาวิทยาลัยในกํากับรัฐ 15 แห่ง สถาบันเอกชน 9 แห่ง มหาวิทยาลัยราชภัฎ 40 แห่ง วิทยาลัยเอกชน 22 แห่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง สถาบัน 4 แห่ง วิทยาลัย 9 แห่งSunday, 4 March 12
 • 4. ภาพอนาคตที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงอุดมศึกษาไทย ประชากรศาสตร์ พลังงานและสิ่ง เศรษฐกิจพอเพียง แวดล้อม รอยต่อกับการศึกษา โครงสร้างพื้นฐานการ ระดับอื่น การแก้ปัญหา เรียนรู้ อุดมศึกษาในปัจจุบัน การพัฒนาอุดมศึกษาในเขตพัฒนา ธรรมาภิบาลและการ พิเศษเฉพาะกิจชายแดนภาคใต้ บริหารจัดการ เยาวชน นักศึกษาและ การมีงานทําและตลาด บัณฑิตในอนาคต แรงงานในอนาคต การพัฒนาบุคลากรใน การพัฒนาขีดความสามารถ อุดมศึกษา ในการแข่งขันของประเทศ เครือข่ายอุดมศึกษา การเงินอุดมศึกษา การกระจายอํานาจ การจัดการความขัด การปกครอง แย้งและความรุนแรงSunday, 4 March 12
 • 5. การลงทุนใหม่ ภาวะการเงินและการคลัง เศรษฐกิจและการเมือง ความเสี่ยงในทางธุรกิจ สินค้าและนวัตกรรมใหม่ เทคโนโลยี สาเหตุแห่งความเสี่ยงในทาง การบริหารทรัพยากรบุคคล การซื้อและควบรวมกิจการ ธุรกิจ วัฒนธรรมและจรรยาบรรณองค์กร ความคาดหวังของชุมชน โครงสร้างองค์การ คู่แข่งขัน กฎหมายหรือมาตรฐานSunday, 4 March 12
 • 6. กระบวนการบริหารความเสี่ยงSunday, 4 March 12
 • 7. คําถามการวิจัยและวัตถุประสงค์การวิจัยSunday, 4 March 12
 • 8. คําถามการวิจัยและวัตถุประสงค์การวิจัย องค์ประกอบความ เสี่ยงของสถาบัน อุดมศึกษาเอกชนมี อะไรบ้างSunday, 4 March 12
 • 9. คําถามการวิจัยและวัตถุประสงค์การวิจัย องค์ประกอบความ สภาพการณ์การจัดการ เสี่ยงของสถาบัน ความเสี่ยงของสถาบัน อุดมศึกษาเอกชนมี อุดมศึกษาเอกชน อะไรบ้าง ปัจจุบันเป็นอย่างไรSunday, 4 March 12
 • 10. คําถามการวิจัยและวัตถุประสงค์การวิจัย องค์ประกอบความ สภาพการณ์การจัดการ รูปแบบการจัดการ เสี่ยงของสถาบัน ความเสี่ยงของสถาบัน ความเสี่ยงของสถาบัน อุดมศึกษาเอกชนมี อุดมศึกษาเอกชน อุดมศึกษาเอกชนที่ อะไรบ้าง ปัจจุบันเป็นอย่างไร เหมาะสมเป็นอย่างไรSunday, 4 March 12
 • 11. คําถามการวิจัยและวัตถุประสงค์การวิจัย องค์ประกอบความ สภาพการณ์การจัดการ รูปแบบการจัดการ เสี่ยงของสถาบัน ความเสี่ยงของสถาบัน ความเสี่ยงของสถาบัน อุดมศึกษาเอกชนมี อุดมศึกษาเอกชน อุดมศึกษาเอกชนที่ อะไรบ้าง ปัจจุบันเป็นอย่างไร เหมาะสมเป็นอย่างไรSunday, 4 March 12
 • 12. คําถามการวิจัยและวัตถุประสงค์การวิจัย องค์ประกอบความ สภาพการณ์การจัดการ รูปแบบการจัดการ เสี่ยงของสถาบัน ความเสี่ยงของสถาบัน ความเสี่ยงของสถาบัน อุดมศึกษาเอกชนมี อุดมศึกษาเอกชน อุดมศึกษาเอกชนที่ อะไรบ้าง ปัจจุบันเป็นอย่างไร เหมาะสมเป็นอย่างไร เพื่อศึกษาองค์ประกอบ ความเสี่ยงของสถาบัน อุดมศึกษาเอกชนSunday, 4 March 12
 • 13. คําถามการวิจัยและวัตถุประสงค์การวิจัย องค์ประกอบความ สภาพการณ์การจัดการ รูปแบบการจัดการ เสี่ยงของสถาบัน ความเสี่ยงของสถาบัน ความเสี่ยงของสถาบัน อุดมศึกษาเอกชนมี อุดมศึกษาเอกชน อุดมศึกษาเอกชนที่ อะไรบ้าง ปัจจุบันเป็นอย่างไร เหมาะสมเป็นอย่างไร เพื่อศึกษาองค์ประกอบ ความเสี่ยงของสถาบัน อุดมศึกษาเอกชนSunday, 4 March 12
 • 14. คําถามการวิจัยและวัตถุประสงค์การวิจัย องค์ประกอบความ สภาพการณ์การจัดการ รูปแบบการจัดการ เสี่ยงของสถาบัน ความเสี่ยงของสถาบัน ความเสี่ยงของสถาบัน อุดมศึกษาเอกชนมี อุดมศึกษาเอกชน อุดมศึกษาเอกชนที่ อะไรบ้าง ปัจจุบันเป็นอย่างไร เหมาะสมเป็นอย่างไร เพื่อศึกษาสภาพการณ์ เพื่อศึกษาองค์ประกอบ การจัดการความเสี่ยง ความเสี่ยงของสถาบัน ของสถาบันอุดมศึกษา อุดมศึกษาเอกชน เอกชนSunday, 4 March 12
 • 15. คําถามการวิจัยและวัตถุประสงค์การวิจัย องค์ประกอบความ สภาพการณ์การจัดการ รูปแบบการจัดการ เสี่ยงของสถาบัน ความเสี่ยงของสถาบัน ความเสี่ยงของสถาบัน อุดมศึกษาเอกชนมี อุดมศึกษาเอกชน อุดมศึกษาเอกชนที่ อะไรบ้าง ปัจจุบันเป็นอย่างไร เหมาะสมเป็นอย่างไร เพื่อศึกษาสภาพการณ์ เพื่อศึกษาองค์ประกอบ การจัดการความเสี่ยง ความเสี่ยงของสถาบัน ของสถาบันอุดมศึกษา อุดมศึกษาเอกชน เอกชนSunday, 4 March 12
 • 16. คําถามการวิจัยและวัตถุประสงค์การวิจัย องค์ประกอบความ สภาพการณ์การจัดการ รูปแบบการจัดการ เสี่ยงของสถาบัน ความเสี่ยงของสถาบัน ความเสี่ยงของสถาบัน อุดมศึกษาเอกชนมี อุดมศึกษาเอกชน อุดมศึกษาเอกชนที่ อะไรบ้าง ปัจจุบันเป็นอย่างไร เหมาะสมเป็นอย่างไร เพื่อศึกษาสภาพการณ์ เพื่อพัฒนารูปแบบการ เพื่อศึกษาองค์ประกอบ การจัดการความเสี่ยง จัดการความเสี่ยงของ ความเสี่ยงของสถาบัน ของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันอุดมศึกษา อุดมศึกษาเอกชน เอกชน เอกชนSunday, 4 March 12
 • 17. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับSunday, 4 March 12
 • 18. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ • ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชนสามารถนําแนวทางการจัดการความเสี่ยงเพื่อใช้ ในการบริหารความเสี่ยงของสถาบันอุดมศึกษาได้ • เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการบริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชนSunday, 4 March 12
 • 19. Sunday, 4 March 12