นายวัชรินทร์ จงกลสถิต           สาขาการจัดการการศึกษา วิทยาลัยครุศาสตร์                  มหาวิ...
ระบบบริหารความเสี่ยงในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน           Risk Management system in Private Higher          ...
หลักการและเหตุผล                           กระทรวงศึกษาธิการ                  ...
ภาพอนาคตที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงอุดมศึกษาไทย                                 ประชากรศาสตร์ ...
การลงทุนใหม่               ภาวะการเงินและการคลัง                  เศรษฐกิจและการเมือง  ...
กระบวนการบริหารความเสี่ยงSunday, 4 March 12
คําถามการวิจัยและวัตถุประสงค์การวิจัยSunday, 4 March 12
คําถามการวิจัยและวัตถุประสงค์การวิจัย           องค์ประกอบความ           เสี่ยงของสถาบัน       ...
คําถามการวิจัยและวัตถุประสงค์การวิจัย           องค์ประกอบความ   สภาพการณ์การจัดการ           เสี่ย...
คําถามการวิจัยและวัตถุประสงค์การวิจัย           องค์ประกอบความ   สภาพการณ์การจัดการ   รูปแบบการจัดการ   ...
คําถามการวิจัยและวัตถุประสงค์การวิจัย           องค์ประกอบความ   สภาพการณ์การจัดการ   รูปแบบการจัดการ   ...
คําถามการวิจัยและวัตถุประสงค์การวิจัย           องค์ประกอบความ    สภาพการณ์การจัดการ   รูปแบบการจัดการ ...
คําถามการวิจัยและวัตถุประสงค์การวิจัย           องค์ประกอบความ    สภาพการณ์การจัดการ   รูปแบบการจัดการ ...
คําถามการวิจัยและวัตถุประสงค์การวิจัย           องค์ประกอบความ    สภาพการณ์การจัดการ   รูปแบบการจัดการ ...
คําถามการวิจัยและวัตถุประสงค์การวิจัย           องค์ประกอบความ    สภาพการณ์การจัดการ   รูปแบบการจัดการ ...
คําถามการวิจัยและวัตถุประสงค์การวิจัย           องค์ประกอบความ    สภาพการณ์การจัดการ   รูปแบบการจัดการ ...
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับSunday, 4 March 12
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ           •  ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชนสามารถนําแนวทางการจัดการความเสี่ยงเพื่อใช้ ...
Sunday, 4 March 12
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

รูปแบบการบริหารความเสี่ยงในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

1,635 views
1,473 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,635
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
13
Actions
Shares
0
Downloads
16
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

รูปแบบการบริหารความเสี่ยงในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

 1. 1. นายวัชรินทร์ จงกลสถิต สาขาการจัดการการศึกษา วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์Sunday, 4 March 12
 2. 2. ระบบบริหารความเสี่ยงในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน Risk Management system in Private Higher Education Institute นายวัชรินทร์ จงกลสถิต สาขาการจัดการการศึกษา วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์Sunday, 4 March 12
 3. 3. หลักการและเหตุผล กระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการการอุดมศึกษา สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน มหาวิทยาลัยรัฐ 14 แห่ง มหาวิทยาลัยเอกชน 40 แห่ง มหาวิทยาลัยในกํากับรัฐ 15 แห่ง สถาบันเอกชน 9 แห่ง มหาวิทยาลัยราชภัฎ 40 แห่ง วิทยาลัยเอกชน 22 แห่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง สถาบัน 4 แห่ง วิทยาลัย 9 แห่งSunday, 4 March 12
 4. 4. ภาพอนาคตที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงอุดมศึกษาไทย ประชากรศาสตร์ พลังงานและสิ่ง เศรษฐกิจพอเพียง แวดล้อม รอยต่อกับการศึกษา โครงสร้างพื้นฐานการ ระดับอื่น การแก้ปัญหา เรียนรู้ อุดมศึกษาในปัจจุบัน การพัฒนาอุดมศึกษาในเขตพัฒนา ธรรมาภิบาลและการ พิเศษเฉพาะกิจชายแดนภาคใต้ บริหารจัดการ เยาวชน นักศึกษาและ การมีงานทําและตลาด บัณฑิตในอนาคต แรงงานในอนาคต การพัฒนาบุคลากรใน การพัฒนาขีดความสามารถ อุดมศึกษา ในการแข่งขันของประเทศ เครือข่ายอุดมศึกษา การเงินอุดมศึกษา การกระจายอํานาจ การจัดการความขัด การปกครอง แย้งและความรุนแรงSunday, 4 March 12
 5. 5. การลงทุนใหม่ ภาวะการเงินและการคลัง เศรษฐกิจและการเมือง ความเสี่ยงในทางธุรกิจ สินค้าและนวัตกรรมใหม่ เทคโนโลยี สาเหตุแห่งความเสี่ยงในทาง การบริหารทรัพยากรบุคคล การซื้อและควบรวมกิจการ ธุรกิจ วัฒนธรรมและจรรยาบรรณองค์กร ความคาดหวังของชุมชน โครงสร้างองค์การ คู่แข่งขัน กฎหมายหรือมาตรฐานSunday, 4 March 12
 6. 6. กระบวนการบริหารความเสี่ยงSunday, 4 March 12
 7. 7. คําถามการวิจัยและวัตถุประสงค์การวิจัยSunday, 4 March 12
 8. 8. คําถามการวิจัยและวัตถุประสงค์การวิจัย องค์ประกอบความ เสี่ยงของสถาบัน อุดมศึกษาเอกชนมี อะไรบ้างSunday, 4 March 12
 9. 9. คําถามการวิจัยและวัตถุประสงค์การวิจัย องค์ประกอบความ สภาพการณ์การจัดการ เสี่ยงของสถาบัน ความเสี่ยงของสถาบัน อุดมศึกษาเอกชนมี อุดมศึกษาเอกชน อะไรบ้าง ปัจจุบันเป็นอย่างไรSunday, 4 March 12
 10. 10. คําถามการวิจัยและวัตถุประสงค์การวิจัย องค์ประกอบความ สภาพการณ์การจัดการ รูปแบบการจัดการ เสี่ยงของสถาบัน ความเสี่ยงของสถาบัน ความเสี่ยงของสถาบัน อุดมศึกษาเอกชนมี อุดมศึกษาเอกชน อุดมศึกษาเอกชนที่ อะไรบ้าง ปัจจุบันเป็นอย่างไร เหมาะสมเป็นอย่างไรSunday, 4 March 12
 11. 11. คําถามการวิจัยและวัตถุประสงค์การวิจัย องค์ประกอบความ สภาพการณ์การจัดการ รูปแบบการจัดการ เสี่ยงของสถาบัน ความเสี่ยงของสถาบัน ความเสี่ยงของสถาบัน อุดมศึกษาเอกชนมี อุดมศึกษาเอกชน อุดมศึกษาเอกชนที่ อะไรบ้าง ปัจจุบันเป็นอย่างไร เหมาะสมเป็นอย่างไรSunday, 4 March 12
 12. 12. คําถามการวิจัยและวัตถุประสงค์การวิจัย องค์ประกอบความ สภาพการณ์การจัดการ รูปแบบการจัดการ เสี่ยงของสถาบัน ความเสี่ยงของสถาบัน ความเสี่ยงของสถาบัน อุดมศึกษาเอกชนมี อุดมศึกษาเอกชน อุดมศึกษาเอกชนที่ อะไรบ้าง ปัจจุบันเป็นอย่างไร เหมาะสมเป็นอย่างไร เพื่อศึกษาองค์ประกอบ ความเสี่ยงของสถาบัน อุดมศึกษาเอกชนSunday, 4 March 12
 13. 13. คําถามการวิจัยและวัตถุประสงค์การวิจัย องค์ประกอบความ สภาพการณ์การจัดการ รูปแบบการจัดการ เสี่ยงของสถาบัน ความเสี่ยงของสถาบัน ความเสี่ยงของสถาบัน อุดมศึกษาเอกชนมี อุดมศึกษาเอกชน อุดมศึกษาเอกชนที่ อะไรบ้าง ปัจจุบันเป็นอย่างไร เหมาะสมเป็นอย่างไร เพื่อศึกษาองค์ประกอบ ความเสี่ยงของสถาบัน อุดมศึกษาเอกชนSunday, 4 March 12
 14. 14. คําถามการวิจัยและวัตถุประสงค์การวิจัย องค์ประกอบความ สภาพการณ์การจัดการ รูปแบบการจัดการ เสี่ยงของสถาบัน ความเสี่ยงของสถาบัน ความเสี่ยงของสถาบัน อุดมศึกษาเอกชนมี อุดมศึกษาเอกชน อุดมศึกษาเอกชนที่ อะไรบ้าง ปัจจุบันเป็นอย่างไร เหมาะสมเป็นอย่างไร เพื่อศึกษาสภาพการณ์ เพื่อศึกษาองค์ประกอบ การจัดการความเสี่ยง ความเสี่ยงของสถาบัน ของสถาบันอุดมศึกษา อุดมศึกษาเอกชน เอกชนSunday, 4 March 12
 15. 15. คําถามการวิจัยและวัตถุประสงค์การวิจัย องค์ประกอบความ สภาพการณ์การจัดการ รูปแบบการจัดการ เสี่ยงของสถาบัน ความเสี่ยงของสถาบัน ความเสี่ยงของสถาบัน อุดมศึกษาเอกชนมี อุดมศึกษาเอกชน อุดมศึกษาเอกชนที่ อะไรบ้าง ปัจจุบันเป็นอย่างไร เหมาะสมเป็นอย่างไร เพื่อศึกษาสภาพการณ์ เพื่อศึกษาองค์ประกอบ การจัดการความเสี่ยง ความเสี่ยงของสถาบัน ของสถาบันอุดมศึกษา อุดมศึกษาเอกชน เอกชนSunday, 4 March 12
 16. 16. คําถามการวิจัยและวัตถุประสงค์การวิจัย องค์ประกอบความ สภาพการณ์การจัดการ รูปแบบการจัดการ เสี่ยงของสถาบัน ความเสี่ยงของสถาบัน ความเสี่ยงของสถาบัน อุดมศึกษาเอกชนมี อุดมศึกษาเอกชน อุดมศึกษาเอกชนที่ อะไรบ้าง ปัจจุบันเป็นอย่างไร เหมาะสมเป็นอย่างไร เพื่อศึกษาสภาพการณ์ เพื่อพัฒนารูปแบบการ เพื่อศึกษาองค์ประกอบ การจัดการความเสี่ยง จัดการความเสี่ยงของ ความเสี่ยงของสถาบัน ของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันอุดมศึกษา อุดมศึกษาเอกชน เอกชน เอกชนSunday, 4 March 12
 17. 17. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับSunday, 4 March 12
 18. 18. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ • ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชนสามารถนําแนวทางการจัดการความเสี่ยงเพื่อใช้ ในการบริหารความเสี่ยงของสถาบันอุดมศึกษาได้ • เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการบริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชนSunday, 4 March 12
 19. 19. Sunday, 4 March 12

×