Pengumpulan al quran

7,645 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
7,645
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
299
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pengumpulan al quran

 1. 1. Disediakan oleh Siti Nadiah Binti MustafaWan Syafawati Binti RosdyNor Hasanah Binti Remeli 1
 2. 2. Sejarah Pembukuan & Pengumpulan Al-Quran-Zaman Rasulullah S.A.W-Zaman SahabatAbu Bakar Al-Siddiq* Uthman Bin Affan- Zaman Tabi’in- Zaman Tabi’ Tabi’in 2
 3. 3. 3
 4. 4. 4
 5. 5. Khulafa’ al- Rasyidin Sahabat Mu’az yang Zaid binbin Jabal menghafaz Thabit Al-Quran Ibn Abbas 5
 6. 6. • Pada zaman nabi, penulisan dan catatan ayat al-Quran dilakukan oleh para sahabat yang dalam kadar yang diizinkan oleh baginda dengan cara dan peralatan yang sesuai.• Para sahabat akan menulis al-Quran di pelepah tamar, kulit-kulit binatang, kepingan- kepingan kayu, tulang-belulang dan batu. 6
 7. 7. Pada zaman nabi, para sahabat tidak dibenarkan menulis hadis keranaditakuti bercampur-aduk dengan al- Quran. Antara sahabat yang merupakan penulis wahyu ialah: -Khulafa’ al-Rasyidin -Zaid bin Thabit -Ubai Ibn Ka’ab 7
 8. 8. 8
 9. 9. • Terdapat sebuah hadis yang meriwayatkan bahawa Jibril a.s. telah berkata kepada Nabi Muhammad ketika membawa wahyu daripada Allah SWT: “Wahai Muhammad, sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada kamu supaya meletakkannya di atas yang demikian itu daripada surah yang demikian itu”. 9
 10. 10. 10
 11. 11. • Tulisan-tulisan al-Quran yang ditulis oleh para penulis wahyu dengan arahan dan panduan daripada baginda telah disimpan di rumah baginda sendiri.• Terdapat juga, para sahabat yang menulis al- Quran untuk kegunaan dan simpanan peribadi mereka. 11
 12. 12. • Al-Quran tidak diturunkan sekali gus, malahan berlaku secara beransur-ansur dan berperingkat-peringkat.• Susunan ayat-ayat dan surah tidak mengikut susunan penurunannya.• Terdapat beberapa ayat al-Quran yang dimansuhkan dengan turunnya ayat lain yang memansuhkannya. 12
 13. 13. • Jarak masa di antara ayat terakhir diturunkan kepada Rasulullah saw dan masa kewafatan baginda terlalu singkat.• Belum terdapat sebab-sebab yang memerlukan kepada pengumpulan al-Quran dalam satu mashaf.• Terdapat ramai penghafal dan penulis wahyu yang berada di pelbagai tempat. 13
 14. 14. Kesimpulan pada zaman Rasulullah• Ayat2 al-Quran diletakkan di dalam dada2 para penghafaz• Al-Quran baru dicetak di Humberg, Jerman. 14
 15. 15. oPelbagai gerakan golongan orang yang engganmembayar zakat, nabi palsu, golongan murtadselepas kematian Rasulullah S.A.WoBerlaku perang yamamah (ar-Riddah) yangmeragut nyawa ramai 70 orang para penghafazAl-Quran.(Usamah bin kazab)oSaidina Umar berasa bimbang lalu bertemudengan Saidina Abu Bakar dan mencadangkanagar Al-Quran dikumpulkan dalam satu mashaf. 15
 16. 16. Saidina Abu Bakar mengarahkan kepada Zaid Bin Tsabit supayamengetuai kumpulan mengumpulkan Al-Quran dibantu denganAli Bin Abi Talib ,Ubai Bin Ka’ab dan Uthman Bin Affan.Sebab Zaid dipilih• Beliau seorang penghafaz Al-Quran dan penulis wahyu yang paling terkenal pada zaman Rasulullah S.A.W• Pernah menghadiri majlis tadarrus Al-Quran antara nabi dan Jibril AS.• Seorang yang berfikiran matang, sangat warak dan patuh kepada agama.• Mempunyai budi pekerti yang mulia dan terkenal dengan sifat amanah. 16
 17. 17. Cara PengumpulanSumber yang sudah tertulis dalam simpanan RasulullahS.A.W. Dicari kepingan2 yang tertulis padanya Al-Quran,diperiksa satu persatu dengan didatangi orang2yang menghafal dan dikumpulkannya.Bersumberkan hafazan para sahabat yang ditulisdihadapan Rasulullah S.A.W. Ayat tersebut diterimaapabila terdapat 2 orang saksi yang adil ( pada hafazandan tulisan).Saidina Abu Bakar pernah Saidina Umar dan Zaid : “duduklah kamu berdua di pintu masjid dan sekiranyasesiapa datang membawa bahagian2 Al-Quran danbeserta 2 orang saksi, maka tulislah ia”. 17
 18. 18. Kelebihan Pengumpulan Mashaf Abu Bakar• Dikumpulkan hasil dari usaha dan pemeriksaan yang teliti dengan disepakati oleh jamhur ulama’ tentang kesahihannya.• Ayat2 didalam mashaf ini tidak termasuk ayat yang telah dimansuhkan.• Mempunyai 7 qiraat bacaan qiraah yang sahih yang ada pada zaman Rasulullah S.A.W.• Mengandungi semua ayat Al-Quran sama ada yang dinasakhkan ataupun tidak dinasakhkan• Mencakupi dalam bentuk yang asli seperti mana diturunkan Jibril A.S. 18
 19. 19. Jenis2 Qiraat:1) Nafi’ Bin Naim Madani , guru qiraat dari Madinah.2) Abdullah Bin Kathir Ma’ki, guru qiraat dari Makkah.3) Abu Umar Bin Ala’, guru qiraat dari Basrah.4) Abdullah Bin Amir Damsyiki (Ibnu Amir), guru qiraat dari damsyik.5) ‘Asim ‘Asdi, guru qiraat dari kufah, Iraq.6) Hamzah Bin Habib Ziyad, guru qiraat dari Kufah. 19
 20. 20. Setelah Abu Bakar meninggal dunia, mashaf Al-Quran disimpan oleh Saidina Umar dan selepas Saidina Umar dan selepas Saidina Umar meninggal dunia, kemudian disimpan oleh Hafsah Binti Umar. Adapun sebabnya disimpan oleh Hafsah, tidak oleh Uthman sebagai khalifah adalah kerana :• Hafsah itu isteri Rasul dan anak khalifah Umar• Hafsah itu seorang yang pandai menulis dan pandai membaca 20
 21. 21. Zaman Saidina UthmanPada masa ini,empayar islamberkembang luas. Para sahabat dihantar kenegara2 islam untuk mengajar Al-Qurandengan mengikut bacaan mereka sendiri.Perbezaan bacaan menyebabkan orangIslam berselisih faham menyalahkan bacaanorang lain sehingga berlaku perpecahanumat islam. 21
 22. 22. Abu Huzaifah tidak menyenangi keadaan inidan memberi cadangan kepada Uthman. Beliauberkata : “ Wahai Amir Mukminin,selamatkanlahmereka itu sebelum pertelingkahan merekatentang Al-Quran merebak seperti yang berlakukepada Yahudi dan Nasrani.Lantaran itu, Uthman memerintahkan kepada Zaid BinTsabit, Abdullah Bin Zubair, Said Bin ‘As dan AbdulRahman Bin Harith untuk salin semula sebanyak 6naskhah Al-Quran yang disahkan bacaan dan sebutanyang diakui betul. 22
 23. 23. Setelah selesai naskhah, naskhah asal dikembalikan kepada Hafsah dan naskhah yang baru disalin dihantar antaranya ke Makkah, Madinah, Basrah, Damaskus(Syam) dan Kufah untuk mengelakkan perselisihandalam bacaan. Naskhah asal itu dikenali dengan nama mashaf Uthman, iaitu seperti yang ada pada hari ini. 23
 24. 24. Keistimewaan Mashaf Uthman 24
 25. 25. Zaman Rasulullah Zaman Abu Bakar Zaman Uthman S.A.W•Ditulis di atas •Ditulis dengan teliti •Tujuan penulisankepingan kayu, batu •Membuang ayat2 untukdan pelepah tamar. yang sudah menghapuskan•Tujuan penulisan dimansukhkan. salah faham oranghanya untuk •Tujuan penulisan islam tentang caramenjaga Al-Quran untuk dikumpulkan bacaan Al-Quran.kalau2 hilang dari Al-Quran dalam satu •Surah dan ayatingatan dan hafazan mashaf. disusun hinggapara sahabat. •Surah2 belum menjadi satu disusun mengikut mashaf. tertib. 25
 26. 26. •Mashaf Rasm Usmani disalin dan disebarkan ke seluruhwilayah Islam yang semakin meluas•Timbul masalah apabila ramai orang bukan Arabmengalami kesukaran untuk membaca mashaf tersebut.•Pelopor utama dasar-dasar kaedah bahasa Arab iaituAbu Aswad Ad-Duali (688 M) atas perintah KhalifahZiyad, gabenor Basrah. 26
 27. 27. … …Surah at-Taubah: 3…sesungguhnya Allah dan RasulNya(Nabi Muhammad saw) berlepas diri dari orang-orang musyrik… … …… sesungguhnya Allah berlepas diri dari orang-orang musyrik dan RasulNya(Nabi Muhammad saw) … 27
 28. 28. Beliau menyertakan nuqat I’rab pada mushaf UsmaniAntara penampilan yang dibuat beliau adalah syakalberupa titik-fathah: satu titik berada di atas awal huruf-dhammah :satu titik berada di atas akhir huruf-kasrah: satu titik berada di bawah huruf- sukun: huruf diberi dua titik 28
 29. 29. •Usaha diteruskan oleh Nasar bin Asim dan Yahya Bin Yakmur dibawah arahan Hajjaj bin Yusof as-Saqafi (713 M) pada zaman khalifahMarwan bin Hakim dengan memperkenalkan nuqat I’jam pada mushafRasm Usmani•Antara penampilan yang diperkenalkan adalah huruf yang bertitik ada15 iaitu :-Adapun huruf ya tidak diletakkan titiknya pada 4 keadaan :1.Apabila ia terletak di hujung. Contohnya :2.Apabila ia menjadi rumah untuk hamzah. Contohnya :3.Apabila ia menjadi ganti kepada sesuatu huruf, sama ada di tengahatau di hujung kalimah. Contohnya :4.Apabila ya itu ditulis sebagai tanda kepada silah. Contohnya-Huruf-huruf yang tidak bertitik pula ada 13 iaitu :•Khat kufi,madani dan syami mempengaruhi penulisan al-Quran 29
 30. 30. • Penambahbaikan yang dibuat oleh al-Khalil bin ahmad al-Farahidi (791 H) terhadap kaedah yang dibuat Abu Aswad Ad-Duali. Antara penambahbaikan: -Fathah : tanda sempang di atas huruf, -kasrah : tanda sempang di bawah huruf, -dhammah : huruf wau kecil di atas huruf, -tanwin : iaitu tanda tambahan yang serupa -sukun:kepala ha kecil -hamzah:kepala ain di atas dan di bawah huruf -mad:huruf alif, ya dan wau di belakang sesuatu huruf• Pada abad ke-9 Masihi, berlaku penambahbaikan tanda seperti tanda saktah, waqaf, juzu’ ,rubu’, hizb dan sebagainya• Penandaan nama-nama surah dan bilangan ayat diperkenalkan• Khat raihani,thuluth dan nasakh banyak mempengaruhi penulisan al- Quran 30
 31. 31. • Mushaf keluaran Madinah yang telah disahkan oleh pentashih Madinah• Masih sesuai dengan Rasm Usmani dan menggunakan tanda bacaan qiraat Imam ‘Asim al-Kufi• Membahagi kepada 30 juzuk,60 hizb,240 rubu’ mengikut pandangan Hajaj bin Yusof at-Thaqafi• Diletakkan tanda makiah dan madaniah• Tanda-tanda tersendiri terhadap ayat, lafaz atau hal-hal penting dalam al-Quran seperti -Ayat sajadah:simbol kubah masjid -Saktah:huruf sin -Awal juzuk: bintang segi lapan dll 31
 32. 32. Perbezaan Pengumpulan Al-Quran Pada Zaman Rasulullah, Zaman Sahabat, Zaman Tabi’in & Zaman Tabi’ Tabi’in Zaman Rasulullah Zaman Sahabat Zaman Tabi’in Zaman Tabi’ Tabi’in Kaedah hafazan •Kaedah penulisan Penyalinan dan Penambahbaikan lebih ditekankan dicadangkan kaedah penulisan terhadap penulisanKaedah Khalifah Umar terhadap mushaf berkembangPengumpu kepada Khalifah Rasam Usmani seiring dengan Abu Bakar dipertingkatkan pembukuan ilmu--lan •Penulisan mashaf ilmu al-Quran Rasm Usmani diperkenalkan •Abdullah bin •Kulafa rashidin •Nasr bin Asim •Abu Aswad ad- Mas’ud •Zaid bin Sabit Yahya Bin Yakmur Duali.Tokoh •Muaz bin Jabal •Ubai bin Kaab •Hajjaj bin Yusof •al-Khalil bin •Zaid bin Sabit •Muawiah bin Abi as-Saqafi ahmad al-FarahidiUlama •Abu Darda’ Sufian •Ubaidillah ibnu Ziyad 32
 33. 33. Zaman Rasulullah Zaman Sahabat Zaman Tabi’in Zaman Tabi’ Tabiin Belum •Zaid Bin Tsabit Penyalinan mashaf •Mashaf Rasm ditulis,dibukukan disuruh untuk Rasm Usmani Usmani dan disusun dalam membukukan al- dipertingakatkan dikemaskinikanPerkem- satu mashaf Quran dalam satu dan disebarkan ke •Berkembangnyabangan tertentu. mushaf seluruh wilayah penulisan ayat al-Penulisan •Lahirnya mashaf Islam Quran melalui Rasm Usmani khat yang pelbagai pada zaman jenis dan tanda Khalifah Usman Tidak wujud •Wafatnya •Bertambahnya •Semangat dan permasalahan Rasulullah sebagai orang bukan arab ijtihad para ulama berkaitan dengan tempat rujukan memeluk Islam yang tinggi dalamPunca Al-quran •Bertambahnya •Terdapat masalah perkembanganMasalah & orang bukan arab dalam bacaan, ilmu. memeluk Islam bahasa danKeadaan • Ramai penghafaz sebutan kalimah yang mati syahid al-Quran 33
 34. 34. Maksudnya: “Sesungguhnya Kamilah yangmenurunkan al-zikr(al-Quran) dan sesungguhnya Kamilah yang memeliharanya” Surah al-Hijr:9 34
 35. 35. 35

×