KPI poslední úkol

213 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
213
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

KPI poslední úkol

  1. 1. Břidlicový plyn – zkáza nebo spása Téma problematiky břidlicového plynu v ČR jsem si vybral ze dvou hlavních důvodů. Jakoprvní bych rád zmínil, že se úzce dotýká místa na kterém jsem se na narodil. Myslím si, že bynikomu v moderní společnosti nemělo být lhostejné, co probíhá v jeho okolí. Jako druhý důvodvidím v propojením s mým oborem, jelikož jsem studentem geografie. Reflektují se tu skutečnosti,kterým se ve studiu věnuji. Volba nadpisu byla jasná, odpovídá níže zmíněnému textu.Kde je vlastně „zakopaná“ břidlice Mezi roky 2010 a 2011 se objevila zpráva o možnosti těžit v ČR tzv. břidlicový plyn. Nejdevšak jen o ČR, do zájmu mezinárodních společností se dostali i další evropské země, především pakPolsko, kde se o samotnou možnost těžby zajímal i prezident Spojených států amerických BarackObama.1 Naopak v některých zemích např. ve Francii či v Bulharsku byl vydán zákon, který nejentěžbu, ale i průzkum břidlicových plynů zakazuje z ekologických důvodů. Dne 9. prosince 2011bylo v Hradci Králové vydáno povolení Ministerstva životního prostředí pro společnost BasgasEnergia Czech s.r.o. o průzkumu oblasti Trutnovsko, Náchodsko a Broumovsko, toto povolení jeprozatím nepravomocné. Nutno tedy podotknout, že samotný dokument nepovoluje těžbubřidlicových plynů, jde především nejprve o průzkumnou činnost. Břidlicové vrstvy se nacházejí poměrně hluboko pod zemí a to v hloubkách kolem 2 km(případně i níže). Těžba probíhá (zjednodušeně) dvojí způsobem. První možností je pouhé navrtánítěžební vrstvy odkud se jímá plyn. Tento způsob je však značně neefektivní a s malým ziskem.Druhý způsobem dochází k tzv. hydraulickému štěpení. V tomto případě je nutné, aby se horninanejdříve roztrhala a následnými chemickými procesy se z ní získal plyn (tzv. frakováním). Tentozpůsob je daleko efektivnější.Z pohledu ekologie a zdrojů V rámci globálního propojení okamžitě dochází na problematiku zdrojů a udržitelného rozvoje.V rámci globalizace dnes v podstatě veškeré energetické zdroje svět sdílí (až na výjimky vizKLDR). Státy mezi sebou čile obchodují a v podstatě ke všem se dostane vše - ropa z Ruska, zemníplyn ze severní Afriky, uhlí je polské atd. Samozřejmě jde především o peníze, ale zatím jsou tytostrategické suroviny poměrně dostupné všem. Společnost si však musí uvědomit, že zdroje nejsoubezedné a udržitelnost rozvoje spočívá i v časovém rozvržení čerpaní jednotlivých zdrojů. Chápesvět nedostatek fosilních paliv do budoucna? A je to problém naší, nebo až další generace? Naskýtáse však otázka, jak do těchto zdrojů může vstoupit ČR. Má svoje vzácné zdroje šetřit? Jakým1 Obamovi v Polsku naslouchalo dvacet prezidentů, in: http://www.lidovky.cz/obamovi-v-polsku-naslouchalo- dvacetprezidentu-f5h-/ln_zahranici.asp?c=A110527_220506_ln_zahranici_ape [2012-12-17].
  2. 2. způsobem přispěje do onoho světového zdroje, až dojde mostecké a ostravské uhlí? Jaký je tedynárodní zájem? Existuje vůbec něco jako národní zájem? Těžba břidlicového plynu je směr, kterýale zaručuje určitou státní zdrojovou nezávislost. S těžbou však přichází ruku v ruce devastacekrajiny. Jde sice o velmi silný argument, nicméně s nadsázkou řečeno: „Kdyby do toho nekoplitehdy v USA a v Ázerbájdžánu, dnes svítíme svíčkou a jezdíme na koloběžkách“. Lzeargumentovat, že se zničí krajina, když jiné země si krajinu zničili? Není řada s břemenem na ČR asamozřejmě i jiných státech? Navíc by těžba plynu mohla pomoci rychlejšímu rozvoji dopravníchprostředků s pohonem na plyn, což je z pohledu ekologie dobrý krok. A neměla by o takovýchtoproblémech rozhodovat OSN?Ilustrace 1: Světové zdroje energie Přes všechny argumenty zmíněné výše, polická křídová pánev je velmi významným zdrojempitné vody pro téměř celé východní Čechy (včetně Hradce Králové), její kvalita patří mezi nejvyšší,je stáčena jako kojenecká voda. Nelze opomenout ani balenou vodu Toma natura z oblasti Teplicnad Metují. Panují obavy, že při těžbě může dojít k poškození těchto pitných zdrojů. Připojí se i ČRv budoucnu do bojů o vodu? Nevhodným vrtáním a zásahem může dojít k ovlivnění tokupodzemních vod, k poškození kvality vody a také k ohrožení mocnosti zdrojů. Navíc při užitíhydraulického štěpení se vpouští do země mnoho chemických látek jako benzen, toluen, xylen,formaldehyd, glutaraldehyd, isosopranol a další (chráněné obchodním tajemstvím). K samotnétěžbě je nutné i velké množství vody (říční), která se stává poté velmi silně znečištěnou o různélátky, které „získala“ v zemi. Tato voda se nechává v otevřených nádržích, aby je postupně ztrácela(jde především o těkavé uhlovodíky). Zda jsou otevřené nádrže s takovou vodou vhodné pro oblasti,kde se pokouší lidé vrátit sokola do přírody, je diskutabilní. Jistě dojde k poškození celkovéhovzhledu krajiny – těžební věže vystupují nad lesní porost a jsou poměrně blízko sebe (cca 1 km).22 Stop HF, in: http://www.ne-plyn.hys.cz/ [2012-12-17].
  3. 3. V USA plyn těží v málo osídlených oblastech či na planinách, to je proti hustě osídlené krajině vEvropě podstatný rozdíl. Nabízí se zamyšlení, jestli nejde vlastně o pouhé přemístění techniky, kteráby jinak neměla využití. Případné opomenutí adaptace k okolnímu prostředí a pouhé přesunutí, bybylo velkou chybou. Náročná dopravní obsluha zatlouká poslední pomyslný hřebíček zvýšenýmrozptylem prachu, jemných částic a emisemi. Především jde tedy o střet zájmu v rámci určité oblastia celé republiky. Těžaři tvrdí, že k žádnému znečistění vod nemůže dojít. Vrty jsou prý izolované.Na závěr ekologie by bylo dobré dodat, že se jedná o oblast KRNAP, CHKO Broumovsko,Adršpašsko-teplických skal a zřídel Běloves, Kudowa Zdroj. Otázka na závěr zní velmi jasně, připustit těžbu břidlicových plynů i za cenu, kterou možnázaplatí ČR v podobě své přírody, nebo je smysluplné začít využívat těchto zdrojů? Problematiku bybylo možné ještě zhodnotit energeticky, ekonomicky, sociálně atd., otázkou je, kolik novýchargumentů by přibylo a jaké straně by více zatížili. Sám za sebe se pod tíhou dosavadníchargumentů stavím na stranu ekologie, tedy jistě netěžit.Anotace Text se věnuje problematice těžby břidlicových plynů jak z obecného (teoretického) hlediska,tak i z konkrétního, kde přímo uvádí možnosti, důsledky a působení v krajině východních Čech,konkrétně Náchodska, částí Trutnovska a Královéhradecka. Snahou je nalézt argumenty, kteréobjektivně podají zprávu o tom, zda-li je výhodné k těžbě v budoucnu přistoupit nebo ne.Klíčová slova břidlicový plyn, těžba, frakování, zdroje, ekologie, bezpečnost, energetikaZdroje HENDERSONOVÁ, Hazel. Za horizontem globalizace: Utváření udržitelné globálníekonomiky Přel. J. Kroupa. 1.vyd. Praha: DharmaGaia, 2001, 133 s. ISBN 80-859-0593-0. – Hazel Hendersonová je významnou „kapacitou“ ve spojení ekonomického a ekologického oboru – Kniha Za horizontem globalizace mi poskytla hlavní myšlenku, jakým způsobem nahlížet na problematiku – Kniha jasně ukazuje na globální propojenost a ukazuje možnosti globalizace – V díle jsou citovány myšlenky mnohých ekonomů ze světových organizací jako např. MMF
  4. 4. – Publikace objektivně reflektuje jak pohled velkých a vlivných společností, tak normálních rodin. Growing Role of Natural Gas in The Global Energy Slate. Economic Review (05318955).20070601, roč. 38, 6/7, s. 11-15. ISSN 05318955. – jedná se o článek v prestižním ekonomickém časopise – údaje v něm uvedené by měly být pod dohledem – přehledně věnuje se problematice energetiky neobnovitelných zdrojů – především zemnímu plynu – dává reálný přehled o situaci neobnovitelných zdrojů – článek analyzuje i vývoj do budoucnosti, není pouhým shrnutím faktů – propojuje pohled jak ekonomický, tak politický a ekologický STOP HF: Zachraňme naši vodu. STOP HF [online]. 2012 [cit. 2012-12-17]. Dostupné z:http://stophf.cz/ – jedná se stránku občanské iniciativy tj. jiný pohled na věc, než čistě vědecký – nabízí možnost diskuze, tedy většího spektra názorů – komentuje aktuální události – umožňuje přímý kontakt s představiteli – nabízí multimediální obsah

×