Závěrečný úkol KPI

152 views
99 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
152
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Závěrečný úkol KPI

  1. 1. 1) ArgumentaceToto téma jsem si vybral, jelikož studuji informatické zaměření a vždy mě bavili počítačové sítě.Dále si myslím, že je dobré alespoň trochu vědět, jak Internet vznikl a co to vlastně Internet je.Název práce jsem zvolil na základě toho, jak to ve skutečnosti bylo a je. Internet není nic jinéhonež jedna velká počítačová síť, které se skládá z malých a ještě menších počítačových sítí, kteréjsou společně propojeny.2) Klíčová slovaInternet, ARPANET, TCP/IP3) AnotaceČlánek pojednává o vzniku jedné největší počítačové sítě světa. První část je věnována vysvětlení,co je to počítačová síť, jak můžeme rozdělovat počítačové sítě. Je zde rozebráno rozdělenípočítačové sítě podle rozlohy. Dále jsou nastíněny základní protokoly počítačové sítě, jejichmodely a některé standardizační organizace. Druhá část se zaobírá průřezem historie odpropojení několika počítačů po „síť sítí“. Dále je zde grafické porovnání připojení počtu uživatelůve dvou různých letech u vybraných zemí.
  2. 2. Od propojení čtyř počítačů až k InternetuNež se podíváme na to, jak vznikal Internet, měli bychom si říct, co je to počítačová síť a jak jirozdělujeme? Počítačovou síť si můžeme představit, jako propojení několika počítačů, mobilních telefonůa dalších zařízení, které spolu komunikují. Počítačovou síť můžeme využívat k sdílení dat, souborů,informací, softwarových aplikací, hardwarových komponent jako je tiskárna, scanner a další.Nejzákladnější vlastnosti počítačové sítě jsou doručení (z angličtiny „Delivery“), správnost doručenýchdat (anglicky „Accuracy“)a včasnost doručení dat (anglicky „Timeliness“). Doručením dat rozumímedata zaslání dat od vysílajícího (anglicky „Sender“) správnému příjemci (anglicky „Receiver“), kambyla data adresována. Pojmem správnost doručení dat rozumíme, že vyslaná data budou přijatanepoškozená. Včasnost doručení dat je vlastnost sítě, která musí doručit data včas. Počítačové sítěmůžeme rozdělovat několika způsoby podle topologie (zapojení počítačů do sítě), architektury(klient-server, peer-to-peer) a podle rozsahu. V tomto textu nás hlavně zajímá rozložení sítě podlerozsahu, a tedy uvedu jejich rozdělení: 1. LAN (Local Area Network) Propojení typu LAN je lokální propojení počítačů, které je maximálně v řádech kilometrů. 2. MAN (Metropolitan Area Network) Sítě typu MAN je propojení více LAN sítí, které se nacházejí na území města. Maximálně několik desítek kilometrů. 3. WAN (Wide Area Network) Propojením MAN sítí vzniká síť WAN, které může propojovat i státy nebo kontinenty. Aby nám počítačové sítě fungovaly, musíme zavést některé důležité funkcionality. První z nichjsou síťové modely, které zlepšují komunikaci aplikací, zajišťují správný přenos dat. V současnýchpočítačových sítích se pracuje s dvěma modely ISO/OSI a TCP/IP. Model ISO/OSI se skládá ze sedmi vrstev a model TCP/IP je složen pouze ze 4 vrstev. ISO/OSI TCP/IP Aplikační Prezentační Aplikační Relační Transportní Síťová Transportní Vrstva datového spoje Síťová Fyzická Vrstva přístupu k médiuTCP/IP model je využívám pro komunikaci v celosvětové síti Internet. K síťovým modelům ještěmusíme přidat síťové komunikační protokoly, které jsou nezbytnou součástí pro komunikaci mezidvěma počítači, které spolu chtějí komunikovat přes počítačovou síť. Tyto protokoly jsou velmipodobné lidským. Klasickým příkladem lidského a počítačového protokolu bývá otázka na čas, kteroumůžete vidět na obrázku níže.
  3. 3. Co je to protokol (1)Některé známé protokoly jsou UDP, TCP, IPv4, IPv6, HTTP, FTP, SSH a existuje mnoho dalších. Člověkpřes všechnu tu hromadu protokolů, ale nesmí zapomenout na standardizační normy. Tyto normydělíme do dvou typů, a to typ „de facto“ a „de jure“. Typ „de facto“ je označován standard, který sesvým technickým řešením prosadil a je akceptován většinou výrobců. Typ „de jure“ jsou standardy,které jsou vypracované a schválené mezinárodní, národní oficiální autoritou (orgánem). Příkladyněkterých autorit: 1. ISO – International Organization for Standardizations 2. IEEE – Institute of Electrical and Electronics Engineers 3. IETF – Internet Engineering Task Force 3.1. Tato instituce především připravuje standarty pro Internet např.: RFC V předchozí části jsme si nastínili rozložení menších sítí, základní modely počítačových sítía seznámily jsme se s některými protokoly. V dalším textu bych se chtěl zabývat trochou historiejedné z nejznámějších a pro uživatele nejpoužívanějších sítí, a to Internetem. Pojďme se trochupodívat na to jak, se lidé dostali od propojení čtyř počítačů k celosvětové síti. Internet je celosvětová síť, která spojuje menší sítě do jedné ohromné sítě. Takovou to síťmůžeme nazvat „síť sítí“. Pojďme se podívat na historii vzniku Internetu. Mnoho komunikačních a informačních technologií vznikají jako projekty ministerstva obranyrůzných zemí. Ani Internet není výjimkou. Původní myšlenka propojení počítačů vznikla naministerstvu obrany v USA, jako obranný mechanizmus. První známky Internetu se objevují v druhépolovině 60. letech 20. století, kde byla pověřena agentura ARPA – později přejmenováno na DARPA(2) – ministerstvem obrany vytvořit propojení několika počítačů. Do tohoto projektu se kromě ARPAzapojili i čtyři university, které leží ve Spojených státech amerických. Univerzity, které byly doprojektu zahrnuty: Kalifornská univerzita - Los Angeles (UCLA), Kalifornská univerzita – Santa Barbara,Universita v Utahu, Stanfordský výzkumný institut (SRI). Skutečné propojení těchto univerzit vzniklona podzim roku 1969, kde byly univerzity nejen propojeny hardwarově, ale také proběhlo úspěšnépřihlášení a přenesení dat z UCLA na SRI. Toto propojení dostalo název ARPANET. Již v první polovině70. letech 20. století se dostává ARPANET do Evropy, kdy se za pomoci satelitního propojení připojíNorsko (NORSAR). Jelikož se Internet začal velmi rychle rozvíjet, tak musely vznikat různé protokoly. Dnespoužívaný TCP/IP (model) protokol vznikl společně se sítí ARPANET. Tento protokol je vybaven
  4. 4. speciální IP adresou, která slouží jako jednoznačná identifikace v rámci celého internetu. IPv4 jepůvodní návrh adres, který je v dnešní době nahrazován IPv6 z důvodu vyčerpání adres v původnímIPv4. Toto nahrazování je proces na několik let, jelikož mnoho síťových karet, které jsou ve staršíchpočítačích, nepodporují adresy IPv6. Na závěr bych chtěl zdůraznit, že původní záměr byl o výměně důležitých, potřebnýchinformací, ale dnes se kromě těchto informací setkáváme více s nepotřebnými či až nemorálnímiinformacemi, které nás ovlivňují.
  5. 5. Literatura:1. Engr.Mansoor. Pdfmedia. [Online] 23. 1 2009. [Citace: 4. 1 2013.]http://www.pdfpedia.com/download/25744/computer-networking-course-book-pdf.html.2. Mitch, Waldrop. DARPA and the Internet revolution. DARPA.mil. [Online] [Citace: 2. 1 2013.]http://www.darpa.mil/WorkArea/DownloadAsset.aspx?id=2554.3. Kállay, Fedor a Peniak, Peter. Počítačové sítě. Praha : Grada Publishing a.s., 2003. 80-247-0545-1.4. Dostálek, Libor a Alena, Kabelová. Velký průvodce TCP/IP a systémem DNS. Praha : ComputerPress®, 2000. 80-7226-323-4.

×