1 april 2014
Evaluatie beleid
Vlaamse en federale regering
Aanpak
 Benchmark evaluatie = in welke mate zijn prioriteiten Voka
gerealiseerd:
8 prioriteiten voor Vlaamse regering (2...
Synthese evaluatie Vlaamse regering
 Doorbraken in aloude Voka-eisen:
Ontwerp decreet omgevingsvergunning
Versnelde afb...
Synthese evaluatie federale regering
 Europese begrotingsdoelstellingen nipt gerespecteerd, maar teveel
via lastenverhogi...
Evaluatie algemeen
 Economische crisis redelijk opgevangen, maar geen fundamentele
hervormingen om groei&welvaart veilig ...
Prioriteiten volgende legislatuur
 Prioriteiten Vlaamse regering:
Telkens 150 mio euro jaarlijks extra voor mobiliteit e...
8 prioriteiten evaluatie Vlaamse regering
 Businessinnovatie
 Actieve talentenmarkt
 Innovatieve zorg
 Metropool Vlaan...
Evaluatie Vlaamse regering:
Prioriteit 1 – Businessinnovatie
Gevraagd Wel gerealiseerd Niet gerealiseerd
Een ambitieuze
do...
Evaluatie Vlaamse regering:
Prioriteit 2 – Actieve talentenmarkt
Gevraagd Wel gerealiseerd Niet gerealiseerd
Versoepeling ...
Evaluatie Vlaamse regering:
Prioriteit 3 – Innovatieve gezondheidszorg
Gevraagd Wel gerealiseerd Niet gerealiseerd
Publiek...
Evaluatie Vlaamse regering:
Prioriteit 4 – Metropool Vlaanderen met Brussel als
vlaggenschip
Gevraagd Wel gerealiseerd Nie...
Evaluatie Vlaamse regering:
Prioriteit 5 – Duurzame en betaalbare energie
Gevraagd Wel gerealiseerd Niet gerealiseerd
Inze...
Evaluatie Vlaamse regering:
Prioriteit 6 – Slimme draaischijf van Europa
Gevraagd Wel gerealiseerd Niet gerealiseerd
Groei...
Evaluatie Vlaamse regering:
Prioriteit 7 – Ruimte om te ondernemen
Gevraagd Wel gerealiseerd Niet gerealiseerd
Voldoende
b...
Evaluatie Vlaamse regering:
Prioriteit 8 – Efficiënte en effectieve overheden
Gevraagd Wel gerealiseerd Niet gerealiseerd
...
3 prioriteiten evaluatie federale regering
 Sanering overheidsfinanciën
 Hervorming arbeidsmarkt en pensioenen
 Staatsh...
Evaluatie federale regering:
Prioriteit 1 – Sanering overheidsfinanciën
Gevraagd Wel gerealiseerd Niet gerealiseerd
Begrot...
Evaluatie federale regering:
Prioriteit 2 – Hervorming arbeidsmarkt en pensioenen
Gevraagd Wel gerealiseerd Niet gerealise...
Evaluatie federale regering:
Prioriteit 3 – Staatshervorming
Gevraagd Wel gerealiseerd Niet gerealiseerd
Hervorming van de...
Evaluatie beleid Vlaamse en federale regering
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Evaluatie beleid Vlaamse en federale regering

298
-1

Published on

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
298
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Evaluatie beleid Vlaamse en federale regering

 1. 1. 1 april 2014 Evaluatie beleid Vlaamse en federale regering
 2. 2. Aanpak  Benchmark evaluatie = in welke mate zijn prioriteiten Voka gerealiseerd: 8 prioriteiten voor Vlaamse regering (2009) 3 prioriteiten voor federale regering (2011)  Output: Algemene evaluatie Vlaamse en federale regering Onderbouwd met evaluatie 11 prioriteiten (voornaamste +, voornaamste -)
 3. 3. Synthese evaluatie Vlaamse regering  Doorbraken in aloude Voka-eisen: Ontwerp decreet omgevingsvergunning Versnelde afbouw OV materieel & outillage  Punctuele maatregelen inzake mobiliteit, maar vertraging inzake vele&belangrijke missing links (o.a. Oosterweel)  Hervorming beleid groene stroom, maar verdere bijsturingen nodig  Hervorming secundair onderwijs mogelijk, maar niet verworven
 4. 4. Synthese evaluatie federale regering  Europese begrotingsdoelstellingen nipt gerespecteerd, maar teveel via lastenverhogingen (overheidsontvangsten hoogste ooit)  Eerste stappen inzake activering en langer werken, maar eenheidsstatuut verhoogt rigiditeit en kosten  Competitiviteitspact, maar geen doorbraak inzake afbouw loonkostenhandicap  Vlinderakkoord volledig doorgevoerd, maar complexiteit neemt toe
 5. 5. Evaluatie algemeen  Economische crisis redelijk opgevangen, maar geen fundamentele hervormingen om groei&welvaart veilig te stellen  Vlaamse en federale hervormingen worden slechts zeer traag gerealiseerd en/of resulteren in complexe beslissingen ‘too little & too late’ voor ondernemingen, die in omgeving werken die razendsnel verandert  Uitdaging voor volgende legislatuur is dus: hoe sneller, eenvoudiger en doortastender politieke beslissingen nemen zodat verschil meer en sneller op terrein wordt waargemaakt zodat we weer ‘mee kunnen’ met de rest van de wereld
 6. 6. Prioriteiten volgende legislatuur  Prioriteiten Vlaamse regering: Telkens 150 mio euro jaarlijks extra voor mobiliteit en innovatie 2,5 miljard meeruitgaven vermijden in onderwijs en welzijn Interne Vlaamse staatshervorming Missing links invullen Hervorming groene stroom  Prioriteiten federale regering: Halvering loonkostenhandicap Koopkrachtinjectie 10 miljard meeruitgaven vermijden in sociale zekerheid Invoeren energienorm
 7. 7. 8 prioriteiten evaluatie Vlaamse regering  Businessinnovatie  Actieve talentenmarkt  Innovatieve zorg  Metropool Vlaanderen en Brussel  Duurzame en betaalbare energie  Slimme draaischijf van Europa  Ruimte om te ondernemen  Efficiënte en effectieve overheden
 8. 8. Evaluatie Vlaamse regering: Prioriteit 1 – Businessinnovatie Gevraagd Wel gerealiseerd Niet gerealiseerd Een ambitieuze doelstelling van 3% BRP aan O&O realiseren Overheidsinvesteringen 0&0 nauwelijks gestegen + verdere versnippering overheidsmiddelen  aanbevelingen tweede rapport Soete niet uitgevoerd Innovatieve clusters en open innovatieconcept Aanzet gegeven ahv conceptnota Innovatiespeerpunten en NIB Witboek Te weinig implementatie en onvoldoende uitvoering van adviezen industrieraad Competitieve ondernemingskosten Versnelde afbouw OV materieel en outillage Vrijstelling schenkingsrechten bij overdracht familiale ondernemingen
 9. 9. Evaluatie Vlaamse regering: Prioriteit 2 – Actieve talentenmarkt Gevraagd Wel gerealiseerd Niet gerealiseerd Versoepeling en uitbreiding IBO Versoepeling Geen uitbreiding tot 17.000 Ruimere activering 50+ Aanpassing 50+ premie Uitbreiding begeleiding tot 58 jaar Uitzendsector blijft uitgesloten Ongekwalificeerde uitstroom onderwijs terugdringen Actieplan te laat en niet effectief om de trend te keren Hervorming Secundair Onderwijs Masterplan goedgekeurd Geen zekerheid en plan voor uitvoering masterplan
 10. 10. Evaluatie Vlaamse regering: Prioriteit 3 – Innovatieve gezondheidszorg Gevraagd Wel gerealiseerd Niet gerealiseerd Publieke uitgaven beperken Besparingen op eigen werkingsmiddelen en ambtenaren binnen welzijn, volksgezondheid en gezin Innovaties en toegevoegde waarde in alle schakels van de gezondheidszorg Clausules i.v.m. vergunningen, statuten, besteding van middelen en prijszetting schermen de markt af zonder reden van kwaliteit of kost (vergunningsbeleid ouderenzorg, decreet kinderopvang, statuut onhaalouders, enz.) Efficiëntie- en effectiviteitswinsten Eerste stappen gezet via decreten i.v.m. gegevensdeling, e- health, kwaliteitsindicatoren en persoonsvolgende financiering, maar dit heeft vooralsnog tot weinig concrete realisaties geleid Innovatie met privé mogelijk maken Openingen naar ondernemerschap, private investeringen en gelijk speelveld in diverse decreten
 11. 11. Evaluatie Vlaamse regering: Prioriteit 4 – Metropool Vlaanderen met Brussel als vlaggenschip Gevraagd Wel gerealiseerd Niet gerealiseerd Onze grootsteden moeten internationaal attractief zijn en gepromoot worden voor expats, toeristen , high potentials, innvesrteerders Geen bijkomende inspanningen voor onthaal expats of voor interregionale samenwerking rond promotie van de Brusselse metropool bij buitenlandse investeerders als gateway to Europe Investeren in bereikbaarheid, van de Brusselse metropool (Te late) Opstart procedures voor optimalisering Brusselse Ring en voor aanleg tramlijnen van de rand naar Brussel Geen afstemming tussen Vlaanderen en Brussel inzake mobiliteit en nieuwe infrastructuur Geen rechtszeker kader en groeiperspectief voor Brussels Airport Behoefte aan interregionale aanpak ruimtelijke planning en arbeidsmarkt in de Brusselse metropool Oprichting interregionaal forum voor uitwisseling informatie inzake ruimtelijke planning Versterkte samenwerking VDAB-Actiris voor toeleiding Brusselse werkzoekenden naar de Vlaamse rand
 12. 12. Evaluatie Vlaamse regering: Prioriteit 5 – Duurzame en betaalbare energie Gevraagd Wel gerealiseerd Niet gerealiseerd Inzetten op kostenefficiëntie en innovatie Hervorming ondersteuning groenestroom en WKK Beperking bijkomende energiekosten voor grootverbruikers en energie- intensieve ondernemingen Verdere hervorming van ondersteuningsbeleid groene stroom is nodig Innovatie en efficiëntie op vlak van aanbod , transport en verbruik Geen hervorming distributienettarieven Geen aanzienlijke verbetering energie-efficiëntie overheidsgebouwen ondanks Vlaams Energiebedrijf
 13. 13. Evaluatie Vlaamse regering: Prioriteit 6 – Slimme draaischijf van Europa Gevraagd Wel gerealiseerd Niet gerealiseerd Groeistrategie luchthaven Zaventem Maar klein deel START-programma reeds uitgevoerd Flanders Port Area Actieplan uitgeschreven Uitvoering stappen actieplan moet nog in gang worden gezet Traffic management met kilometerheffing Investeringen in dynamisch verkeersbeheer (bv. spitsstroken, dynamische infoborden) Enkel proefproject voor kilometerheffing voor personen en dus geen coherente aanpak personen – en goederenvervoer Investeren in missing links en co-modaliteit 4 missing links gerealiseerd / op schema Wegwerken achterstand onderhoud wegennet en fietsinvesteringen 17 missing links nog lang niet gerealiseerd , waaronder de 2 belangrijkste (Oosterweel, ring Brussel) Vraaggericht beleid De Lijn en NMBS Invulling basismobiliteit niet aangepast en te duur Geen effectieve Vlaamse strategie inzake spoorinvesteringen voor goederenvervoer
 14. 14. Evaluatie Vlaamse regering: Prioriteit 7 – Ruimte om te ondernemen Gevraagd Wel gerealiseerd Niet gerealiseerd Voldoende bedrijventerreinen Decreet ruimtelijke economie creëert een positief kader voor bedrijventerreinen Tekort aan bedrijventerreinen in probleemregio’s niet weggewerkt + geen monitoringsysteem beschikbaar Snellere en rechtszekere vergunningsprocedure (ontwerp) Decreet Omgevingsvergunning (ontwerp) Decreet Complexe projecten Rechtsonzekerheid voor 70-tal belangrijke R.U.P.’s Milieureglementering mag de concurrentiekracht niet verhinderen Brede publieke consultatie voor aankomende milieuregelgeving (o.a. Vlarem), met tijdige rechtzettingen/correcties tot gevolg Uitsluiten van “goldplating”
 15. 15. Evaluatie Vlaamse regering: Prioriteit 8 – Efficiënte en effectieve overheden Gevraagd Wel gerealiseerd Niet gerealiseerd Efficiëntiewinsten in processen Gekwantificeerde efficiëntiewinsten op niet- loongebonden kredieten Te weinig discussie /beslissingen over kerntaken; te veel kaasschaaf en te weinig zero base budgettering . ICT onvoldoende ingezet voor efficiëntiewinsten Slankere administraties 7,1 % personeelsbesparing op kernadministratie Verkokering: het aantal administraties blijft zeer groot. Interne Vlaamse staatshervorming Geen vrijwillige fusies Geen hervorming Gemeentefonds Zuinig en doelmatig financieel beheer Vanaf 2011 begroting in evenwicht ondanks economische crisis; saneringsmaatregelen in belangrijke mate aan uitgavenzijde Administratieve vereenvoudiging en effectiviteitstoets Netto-administratieve lasten namen tussen 2008 en 2013 af Reductiedoelstelling niet op het geheel van de regelgeving
 16. 16. 3 prioriteiten evaluatie federale regering  Sanering overheidsfinanciën  Hervorming arbeidsmarkt en pensioenen  Staatshervorming
 17. 17. Evaluatie federale regering: Prioriteit 1 – Sanering overheidsfinanciën Gevraagd Wel gerealiseerd Niet gerealiseerd Begrotingsbeleid EU engagementen nipt nageleefd: Excessive Deficit Procedure hopelijk verlaten binnenkort Daling aantal federale ambtenaren 3% Overheidsontvangsten bereiken hoogste peil ooit Groeibevorderende en voorspelbare fiscaliteit Gebrek aan stabiliteit: wijziging vennootschapsbelasting, roerende voorheffing, liquidatieboni, bedrijfswagens
 18. 18. Evaluatie federale regering: Prioriteit 2 – Hervorming arbeidsmarkt en pensioenen Gevraagd Wel gerealiseerd Niet gerealiseerd Van job- naar werkzekerheid Eenheidsstatuut is complex, duur en weinig activerend Met meer aan de slag Competitiviteitspact (loonmatiging 2 jaar en beperkte lastenverlaging) Beperkte degressiviteit werkloosheidsuitkering Verstrenging wachtuitkeringen Lastenverlaging moet 6x hoger liggen om loonkostenhandicap te halveren Langer aan de slag Leeftijd vervroegd pensioen wordt geleidelijk opgetrokken tot 62 jaar SWT verstrengt brugpensioen traag Ingreep ambtenarenpensioen noodzakelijk
 19. 19. Evaluatie federale regering: Prioriteit 3 – Staatshervorming Gevraagd Wel gerealiseerd Niet gerealiseerd Hervorming van de Financieringswet Beperkte verruiming fiscale autonomie personenbelasting Geen regionale autonomie in vennootschapsbelasting Hefbomen loonkosten en arbeidsvoorwaarden blijven nagenoeg integraal federaal Financiële responsabilisering van gemeenschappen en gewesten blijft beperkt Gemeenschappen en gewesten verantwoordelijk maken voor de pensioenen van hun ambtenaren, en voor een deel van de overheidsschuld Responsabiliseringsbijdrage ambtenarenpensioenen verhoogd Bijdrage sanering overheidsfinanciën door korting op overgedragen middelen Geen expliciete deelname in overheidsschuld Gewesten bevoegd maken voor het aanwenden van de federale werkloosheidsverzekering en selectieve RSZ-kortingen Doelgroepenkortingen worden geregionaliseerd Controle op werklozen wordt geregionaliseerd De federale bevoegdheden inzake uitgaven voor gezondheidszorgen en kinderbijslag overhevelen Ouderenzorg en kinderbijslag worden overgeheveld Beleidsversnippering in de gezondheidszorgen neemt toe BHV en Brussel: een duurzame communautaire oplossing Splitsing BHV doorgevoerd Oprichting “Hoofdstedelijke Gemeenschap van Brussel” Extra financiering van Brusselse gewest onvoldoende aan voorwaarden gekoppeld
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×