United States of America – IMMIGRATION REFORM - WELSH

109 views
89 views

Published on

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
109
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

United States of America – IMMIGRATION REFORM - WELSH

  1. 1. UNOL DALEITHIAU AMERICAS MEWNFUDO DIWYGIO Noder: Ewch in gwefan yn www.vogeldenisenewsome.net Cyfieithu Iaith / Button yn y Uchaf Dde Corner YNA NAWR Cael y mewnfudwyr anghyfreithlon / ddisgynyddion mewnfudwyr anghyfreithlon Out Of CONGRESS y Tu Allan i WHITE HOUSE, SUPEME LLYS Y Unol Daleithiau! http://www.slideshare.net/VogelDenise/criminals-in-our-past http://www.amazon.com/Naomis-Story-Dont-Have-Broken/dp/1561673595 http://www.barnesandnoble.com/w/naomis-story-naomi-a-brookins/1002874434Dysgais y Parch Roedd Milligan Newsome, ei gŵr a fy nhaid, yn fath arbennig o berson a gymerodd DDUWS gwaith IAWNDDIFRIFOL. Yr oedd yn bregethwr, addysgwr, athro, ac un a oedd yn teimlo ei bod yn EI DDYLETSWYDD I EDRYCH ALLAN I BAWBSYN BYW yn Spindle Bottom. Roedd pawb yn caru ac yn dibynnu arno. POB tir hwn o amgylch ein tai, yr eglwys, ar ysgol UNWAITHyn perthyn iddo. . . . "Pan fydd y gymuned GWYN gweld y CYNNYDD bod eich grandpa yn ei wneud, maent yn ceisio ei orfodi i WERTHU POB oi wlad. Roedd GWRTHOD i hyd yn oed trafod y peth gyda nhw. Yna dechreuodd gynghori eraill i beidio â gwerthu eu tir.". . .Mae fy mam-gu yn sefyll a cherdded dros i lle roeddwn yn eistedd. Mae hin rhoi ei fraich o gwmpas fy ysgwydd a dweud, "Naomi, eichtaid yn wych, yn ystyfnig, DU INDIAN, DDUW pregethwr ofni nad oedd yn ofni yr hyn y gallai dyn ei wneud iddo.O fewn blwyddyn, maer PENNAETH o deulu GWYN AMLWG yn dod ato a gadael iddo wybod bod OS oedd NA T werthu ei dir,byddain cael ei LADDWYD. Eich dad-cu DERBYN iddo SYTH YN Y LLYGAID a dweud, Os nad wyf yn gwerthu, rydych chin mynd i LADD i mi. Os ydw in gwerthu, rydych yn dal i fynd i LADD mi. Felly, yr wyf yn mynd i farw SEFYDLOG fel GIANT ar gyfer fy DDUW. Yn fuan ar ôl y cyfarfod, eich taid yn mynd i lawr gan y bont a gwmpesir i dorri coed tân. Eich PAPA, a oedd YN UNIG ddwy ar bymthegmlwydd oed ac yn neilltuo iawn, aeth gydag ef. Roedd y dyn a oedd wedi lleisio y BYGYTHIAD ddaeth gan y tŷ a gofyn i mi ller oedd ynigger mynd. Roedd yn cario RIFLE a bat pêl fas. Dywedodd ei fod dim ond eisiau siarad â bod BOYystyfnig ...Gan fod y dyn GWYN gerdded i ffwrdd oddi wrthyf, roeddwn yn gwybod yn fy nghalon y byddai eich taid yn cael eu lladd. Pan FOUND Eicheich taid a saethu ef, yn sefyll eich Papa ac yn gwylio. Helpu eich Papa ei dad i ddringo i mewn ir wagen.Grandpa BOB AMSER cynnal y BEIBL SANCTAIDD gydag ef. Cymerodd y Beibl gan y wagen abaglu i mewn ir tŷ i adael i mi wybod ei fod wedi cael ei saethu. Eich Papa a wnes i ei roi yn y gwely.Gofynnodd i mi osod y Beibl o dan ei gobennydd, ond na allai ef fod yn siarad fel y dywedodd, Fy nghariad, DDYSGU ein PUMP blant NID i CASINEB unrhyw un.Yna gasped am ei anadl, ac yn syrthio i gysgu "- Naomi Story - Nid ydych Oes Gan Iw Broken.:Noder: Naomi Brookins yn Vogel Denise Newsome yn Modryb / chwaer dad. THREE CENEDLAETHAU YN DDIWEDDARACH a DIM WEDI NEWID! Maer UNOL DALEITHIAU AMERICAS LLWGR SWYDDOGION LLYWODRAETH yn dal i ddwyn TIR / EIDDO - ddomestig a rhyngwladol Trwy ACTS TROSEDDOL - Troseddau Rhyfel, Gwarantau Troi Allan gan ANGHYFREITHLON, ac ati
  2. 2. DROSEDDWYR YN EIN GORFFENNOL a hefyd yn y presennol! http://www.slideshare.net/VogelDenise/criminals-in-our-past neu fel o 03/04/13: http://swarthoutfamily.org/Genealogy/Articles/49Criminal.htmTroseddwyr yn Ein GorffennolAwdur: Mark W. SwarthoutCyhoeddwyd ar: Medi 2, 2005Maer rhan fwyaf ohonom yn ymwybodol or ffaith fod rhannau o Awstralia eu poblogaeth wreiddiol gan bobl yn euog o droseddau ym Mhrydain Fawr ai alltudio i Iwerddon forcably ir cyfandir bach. Ond mae llawer ohonom yn anghofio bod y rheswm dros eu hanfon iAwstralia oedd y gallent bellach yn cael ei anfon ir Unol Daleithiau, gan eu bod wedi gwrthryfela ac yn erbyn cenedl sofran.Mae llawer or ymsefydlwyr cynnar yn yr Unol Daleithiau a Chanada yn unigolion yn euog o droseddau ac fei dedfrydwyd i "Cludiant." Cyn y Chwyldro Americanaidd,tua 50,000 carcharorion yn cael eu cludo o Brydain ac Iwerddon i drefedigaethau Americanaidd. Maer rhan fwyaf yn mynd i Maryland, Virginia neu Pennsylvania.Y Goron llogi masnachwyr i llong i ffwrdd i helpu i ymgartrefu yr ardal yn hytrach nau hanfon i garchar. Mewn rhai achosion, maer unigolion hyn yn ymrwymedig, neu eu gwasanaethau daeth yn eiddo irbusnes syn cael ei gludo nhw dros. Gallai troseddol cyfoethog dalu am ei gaban a rhyddid ar ôl cyrraedd yn y trefedigaethau, ond roedd y tlodion eu gwasanaethau a werthir i dalu costau.Georgia yn nythfa cosbi gwirioneddol, ond nid oedd sefydlwyd yn wreiddiol i setlo troseddwyr. Roedd dewis amgen i Paupers Carchar, gyda George Ogilthorpe cynnig ac yn sefydlur Wladfa ar ôl gweld amodau ofnadwy yn Lloegr. yn cynnwys troseddwyr argraff. Hyd yn oed llongau Llynges Prydain yn llawn oA pheidiwch ag anghofio bod nifer sylweddol or milwyr cyflog hesian a gyrhaeddodd o ganlyniad Brenin George llogir catrodau yr Almaenunigolion argraff, yn aml yn tynnu oddi ar y strydoedd ac allan or carchardai . Maer unigolion hyn yn meddwl bod y risg o ryddid yn werth cefnu ar y gwyllt y Byd Newydd.Felly, gall fod yn fwy na dim ond dafad ddu yn y teulu! Peidiwch anghofio y troseddwyr a gafodd eu cludo ac efallai wedi dod yn rhan och coeden deulu.Ddifethir neu Prosper: Y Gyfraith ac Euogfarnu Thrafnidiaeth yn yr Ymerodraeth Brydeinig, 1700-1850 Bruce Kercher http://www.historycooperative.org/journa ... http://www.slideshare.net/VogelDenise/president-barack-obama-related-to-george-w-bush-dick-chaneyCheney a Obama: Nid Maen genetigErbyn NICHOLAS WADECyhoeddwyd: Hydref 21, 2007Dau berthynas wleidyddol chwilfrydig o Seneddwr Barack Obama yn dod ir amlwg y mis diwethaf yn y Chicago Sun-Times: ei fod yn gefnder 11 at yr Arlywydd Bush, ac yn gyfnither 9 dileu unwaithi Is-Lywydd Dick Cheney . Maer hynafiaid Bush-Obama yn Samuel a Sarah Soole Hinckley o 17eg ganrif Massachusetts, ysgrifennodd The Sun-Times, y hynafiaid Cheney-Obama yn Mareen a Susannah Duvall, 17eg ganrif fewnfudwyr o Ffrainc.Maer stori yn anfon crychdonnau newydd drwyr byd gwleidyddol yr wythnos diwethaf pan Lynne Cheney ailadrodd Mr Obama yn cysylltu gydai gŵr mewn cyfweliad teledu hyrwyddo ei llyfr newydd. Nid ywn fel pe Mr Bush a Mahmoud Ahmadinejad chanfuwyd eubod yn efeilliaid unfath gwahanu ar enedigaeth, o hyd, y achau yn anghydweddol.Ond y cysylltiad rhwng Bush-Obama-Cheney yn golygu yn hytrach nag yn llai y maen ymddangos. Achau confensiynol yn cuddio pa mor gyflym genynnau yn cael eu gwanhau i lawr y cenedlaethau. Byddwch yn etifeddu uniongyrchol dim ond hanner y genynnau eichtad, mae chwarter o bob un taid, wythfed o unrhyw gor-daid. A gyda hynafiaid o lawer ymhellach yn ôl, gallwch rannu unrhyw genynnau mwy nag yr ydych yn ei wneud gyda dieithryn ar hap cwrdd yn Times Square.Gallai hynny fod yn rheswm pam na all llawer o bobl yn olrhain eu coeden deuluol yn bell iawn yn ôl: efallai reddfol, maent yn sylweddoli nad ydynt yn rhannu llawer, enetig siarad, gydar rhai cyndadau pell.Efallai y Olrhain achau drwy cyfenwr tad, a dirprwyol ar gyfer y cromosom Y, yn ymddangos yn hurt o ystyried bod y Y cario dim ond 70 or 25,000 neu genynnau felly yn y genom dynol. Ond gallai y detholwyr o Burke Peerage yn cymryd rhan mewn ymgais llaichwerthinllyd nag y maen swnio. Yn bridio mewn poblogaethau fel Ewrop uchelwyr, yn union fel mewn pentrefi anghysbell, dipiau pawb or gronfa genynnau bach yr un. Mewn achosion or fath, byddwch yn etifeddu dim ond hanner y genynnau eich tad yn uniongyrchol,ond yr hanner a gafodd eu gadael ar y llawr torri-ystafell, efallai y bydd rhai wedi dod drwy eich mam, oedd yn rhannu nhw gydach tad drwy hynafiad ar y cyd.Ond y tu allan-bridio poblogaethau, fel yn yr Unol Daleithiau, lle mae pobl yn gyffredinol yn priodi pobl nad ydynt yn gysylltiedig â hwy mewn unrhyw ffordd yn hysbys, genynnau yn cael eu gwanhau yn gyflym iawn. Mr Obama yn ôl pob tebyg etifeddu ffracsiwn munud- un wedii rannu gan ddwy i rym 11 - o Mareen Duvall yn genom, a fyddain cyfateb i lai nag un genyn, gan dybio nad oedd y cromosom Y yn cael ei etifeddu. Mae llawer y byddair un peth yn wir am Mr Cheney. Maer siawns bod etifeddwyd ganddynt yr un un genyn ynvanishingly fach. Felly, y ffaith eu perthynas achyddol, beth bynnag ei symbolaeth wleidyddol, yn enetig ddiystyr.
  3. 3. MEWNFUDO DIWYGIO: O 03/04/13: http://en.wikipedia.org/wiki/Immigration_reform Mewnfudo diwygioOddi ar Wicipedia, y gwyddoniadur rhyddMewnfudo diwygio yn derm a ddefnyddir yn y drafodaeth wleidyddol ynghylch newidiadau cyfredol polisi mewnfudo o wlad. Yn ei ddiffiniad llym, "diwygio" yn golygu newid i mewn i ffurflen gwell neu gyflwr, trwy ddiwygio neu dynnu diffygion neu gamddefnydd. [1]Yn yr ystyr wleidyddol, gall mewnfudo ddiwygio gynnwys hyrwyddo, ehangu, neu fewnfudo agored , yn ogystal â lleihau neu ddileu mewnfudo.Cynnwys  1 diwygio Mewnfudo yn yr Unol Daleithiau  1.1 Arizona SB 1070  1.2 Diwygior Llys Mewnfudo  2 diwygio Mewnfudo yn y Deyrnas Unedig  3 Gweler hefyd  4 Ffynonellau  5 Dolenni allanolDdiwygio mewnfudo yn yr Unol DaleithiauPrif erthygl: Hanes cyfreithiau syn ymwneud â mewnfudo a brodori yn yr Unol Daleithiau America"Mewnfudo diwygio" yn yr Unol Daleithiau America yn cael ei ddefnyddion eang i ddisgrifio cynigion i gynyddu fewnfudo cyfreithiol tran lleihau mewnfudo anghyfreithlon, megis y gweithiwr gwestai cynnig a gefnogir gan George W. Bush . Mewnfudo anghyfreithlonyn fater dadleuol yn yr Unol Daleithiau. Bobl sydd o blaid gorfodi mewnfudo mwy o dadlau bod trethdalwyr mewnfudwyr anghyfreithlon cost drwg yn $ 338,300,000,000 ddoleri amcangyfrif ac yn peryglu diogelwch y swyddogion gorfodir gyfraith a dinasyddion, ynenwedig ar hyd y ffin Mecsico. [2]Vicente Fox , cyn-lywydd Mecsico, yn ysgrifennu yn 2001, roedd Arlywydd George W. Bush, ac arweinyddiaeth y ddau barti y Gyngres fin pasio mewnfudo sylweddol deddfwriaeth ddiwygio budd mudo Mecsicanaidd ir Unol Daleithiau [3]Maer Mewnfudo Diwygio a Deddf Rheoli 1986 yn ei gwneud yn anghyfreithlon i logi neu recriwtio mewnfudwyr anghyfreithlon, ond gadael y system fewnfudo heb elfen allweddol - rhaglen ymarferol fisa heb fod yn fewnfudwyr system ar gyfer llai medrus gweithwyr ifynd i mewn ir Unol Daleithiau. Yn dilyn yr amnest 1986, bron i 12 miliwn o weithwyr heb eu dogfennu yn dod ar draws y ffin yr Unol Daleithiau. Amcangyfrifwyd bod y gweithlu heb eu dogfennu yn cynnwys tua phump y cant or gweithlu yr Unol Daleithiau.Amcangyfrifwyd hefyd bod tua 70 y cant or rhai gweithwyr heb eu dogfennu yn dod o wlad Mecsico. [4]Yn 2006, pasiodd y Tŷ Cynrychiolwyr yr Unol Daleithiau y , Diogelu Border Gwrth-derfysgaeth, a Mewnfudo Anghyfreithlon Deddf Rheoli 2005 , ac yn 2006 pasiodd y Senedd yr Unol Daleithiau y Ddeddf Mewnfudo Diwygio Gyfun yn 2006 . Nid yw bil yn gyfraithoherwydd nad oedd modd eu gwahaniaethau cael ei gysoni yn y gynhadledd y pwyllgor . [5] Maer trafodaethau deddfwriaethol a Activism cenedlaethol y tu ôl i ddiwygio mewnfudo 2001-2007 yn destun o 12-rhan ffilm ddogfen gyfres Sut Democratiaeth Gwaith Now .Yn 2009 y ddiwygio mewnfudo daeth yn bwnc llosg, gan fod y Obama Barack weinyddiaeth yn ddiweddar arwydd ddiddordeb mewn dechrau trafodaeth ar ddiwygio mewnfudo cynhwysfawr cyn diwedd y flwyddyn. [6] [7] Y cynllun arfaethedig mewnfudo cynhwysfawrdiwygio cael cymaint ei gefnogaeth nod bipartisan ac maen cynnwys chwe adran gynllunio i gael "rhywbeth i bawb." Maer rhain yn chwe adran fel a ganlyn: (1) at atgyweiria, gorfodi ffin (2) "gorfodi tu mewn," megis atal overstays fisa, (3) atal pobl rhag gweithio hebdrwydded waith , (4) creu pwyllgor i addasu nifer y fisâu ar gael i newid amserau economaidd, (5) yn amnest math o raglen i gyfreithloni mewnfudwyr heb eu dogfennu, a (6) rhaglenni i helpu mewnfudwyr addasu i fywyd yn yr Unol Daleithiau. [8]Mae astudiaeth academaidd 2010 [ cydnabod angen ] wedi dangos bod pan fo materion mewnfudo yn cael sylw yn y cyfryngau cenedlaethol, a sefydlwyd trigolion syn byw mewn mannau sydd wedi gweld mewnlifiad o fewnfudwyr newydd yn sydyn yn dod yn llawer yn fwygwleidyddol yn erbyn mewnfudo. Mae hyn yn awgrymu nad ywr mewnlifiad o drigolion newydd neu agosrwydd newydd i drigolion sefydledig syn troi gwrth-mewnfudwr teimladau; yn hytrach, dicter yn cael ei ysgogi gan y natur gwresogi ac amlwg y ddadl ei hun [ amheus- trafod ]. Maer astudiaeth, a wnaed gan Brifysgol Georgetown ac a gyhoeddwyd yn yr Adolygiad Gwyddor Gwleidyddiaeth America, "gwleidyddol Lleoedd: Esbonio Ble a Phryd Mewnfudwyr Anogwch Wrthblaid Lleol," archwilio mwy na deuddeg gwahanol arolygon ynymwneud â mewnfudo a lleol gwrth-mewnfudo ordinhadau, yn cwmpasur blynyddoedd 1992 i 2009. Yn ystod cyfnod o sylw uchel cenedlaethol i mewnfudo, gwrth-mewnfudo agweddau ymhlith trigolion a sefydlwyd ym syn newid yn gyflym siroedd cynnydd o 9.9%.Awdur yr astudiaeth yn datgan bod amgylchoedd ethnig a hiliol yn ymddangos i effeithio ar agweddau Americanwyr wleidyddol yn llawer llai nag a feddyliwyd yn flaenorol: "Nid oedd y rhai syn byw yn agos cyfrannau mwy o fewnfudwyr yn gyson dangos agweddaumwy negyddol." Yn hytrach, maer awdur yn dod ir casgliad, ystyr "diwrnod-i -dydd yn gallu dod ar draws ei lunio gan faterion cenedlaethol perthnasol. " [9]Ar Ionawr 28, 2013, a bi-bleidiol grŵp o wyth o Seneddwr cyhoeddi egwyddorion ar gyfer diwygio mewnfudo cynhwysfawr (CIR). Maer Seneddwyr cymryd rhan yn cynnwys: Chuck Schumer o Efrog Newydd, Dick Durbin o Illinois, Bob Menendez o New Jersey, aMichael Bennet o Colorado, a Gweriniaethwyr John McCain o Arizona, Lindsey Graham De Carolina, Marco Rubio o Florida, a Jeff Ffleciwch o Arizona. [10]Maer polisïau envisioned gan y Seneddwyr yn cynnwys y darpariaethau canlynol:  Mae dinasyddiaeth llwybr ar gyfer mewnfudwyr heb eu dogfennu eisoes yn y fintai Unol Daleithiau ar ddiogelwch ar y ffin a gwelliannau penodol olrhain fisa. Maer cynllun yn darparu ar gyfer preswylfa parhaol ar gyfer undocumented fewnfudwyr dim ond ar ôl mewnfudwyr cyfreithiol yn aros am ddyddiad blaenoriaeth ar hyn o bryd yn derbyn eu statws preswylio parhaol a llwybr dinasyddiaeth gwahanol ar gyfer gweithwyr amaethyddol trwy raglen gweithiwr amaethyddol.  Busnes diwygiadau mewnfudo system, gan ganolbwyntio ar leihau ôl-groniadau fisa ar hyn o bryd ac yn gyflym olrhain preswyl parhaol ar gyfer yr Unol Daleithiau graddedigion prifysgol mewnfudwr â graddau uwch mewn gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg neu mathemateg a elwir hefyd yn y meysydd STEM .  Mae system gyflogaeth estynedig a gwell dilysu ar gyfer pob cyflogwr i gadarnhau awdurdodiad gwaith cyflogedig.  Opsiynau gwaith gwell fisa ar gyfer sgiliau isel weithwyr, gan gynnwys rhaglen weithiwr amaethyddol. [11]Arizona SB 1070Yn 2009, gwasanaethau a ddarperir i fewnfudwyr anghyfreithlon, gan gynnwys carcharu, cost y wladwriaeth o Arizona amcangyfrif o $ 2700000000. [12]Gan ddyfynnu Gyngres methiant i orfodi yr Unol Daleithiau cyfreithiau mewnfudo, cyflwr Arizona wynebu diwygio ac ar Ebrill, 23, wedi ei lofnodi 2010 Weriniaethol Llywodraethwr Jan Brewer y cymorth Mae ein Gorfodir Gyfraith a Cymdogaethau Diogel Ddeddf(Arizona SB 1070) , diwygio mewnfudo ehangaf a hollol gosod yn yr Unol Daleithiau. [13]Maer gyfraith mewnfudo Arizona SB1070 cyfarwyddo swyddogion gorfodir gyfraith i ofyn am bapurau mewnfudo ar "amheuaeth resymol" y gallai person fod yn fewnfudwr anghyfreithlon ac yn gwneud arestiadau am beidio cario papurau ID. [14] papurau adnabod ygorffennol, nid oedd yr heddlu stopio a gwirio ar amheuaeth yn unig y gallai rhywun fod yn fewnfudwr anghyfreithlon. Gallai Heddlu ond yn gofyn am statws mewnfudo unigolyn os ydynt yn amau o gymryd rhan mewn trosedd arall. [15]Ar 6 Gorffennaf, 2010, ffeilio yr Adran Cyfiawnder yr Unol Daleithiau addas yn erbyn Arizona. Y bwriad y siwt yw atal Arizona rhag gorfodir gyfraith ac yn gofyn ir llys i ddod o hyd i adrannau penodol or null gwag deddfwriaeth a. [16] Yr Unol Daleithiau Cyngres wedigadael y mater hwn heb eu cyffwrdd gan fod llawer yn ofni pleidlais or fath a allai fygwth eu cyfleoedd yn reelectionCitation yn wag.Bod y wladwriaeth gyntaf i basio deddfwriaeth or fath, Arizona wedi gosod cynsail ar gyfer wladwriaethau eraill, ond maer ddeddfwriaeth hon hefyd wedi achosi Arizona i gario baich mawr. Arizonans wedi wynebu boicotiau a phrotestiadau gan eu busnesau masnachol iddigwyddiadau chwaraeon a chyngherddau. Er bod yr ymateb wedi costio y wladwriaeth rhwng $ 7 miliwn a $ 52,000,000, mae rhai yn y cyflwr yn dal i deimlo y bydd y canlyniad yn fwy nar gost gychwynnol. [17]Oherwydd gwrthdaro a phrotest, yr wythnos ar ôl iddi lofnodi SB 1070, wedii lofnodi Llywodraethwr Brewer y ddeddfwrfa Arizona pasio Mesur House 2162 (HB 2162) syn diwygio testun yn y ddogfen wreiddiol. HB 2162 yn cynnwys na fyddai hil, lliw, tarddiadcenedlaethol a chwarae rôl yn erlyn; er mwyn ymchwilio i statws mewnfudo unigolyn, rhaid iddo ef neu hi fod yn "rhoir gorau i gyfreithlon, ei arestio neu ei gadw." [18]Gwrthwynebwyr y gyfraith yn dweud y bydd yn y pen draw cost y wladwriaeth "$ 26400000000 mewn gweithgarwch economaidd, $ 11700000000 mewn cynnyrch y wladwriaeth gros a thua 140,024 o swyddi" os ywr holl mewnfudwyr anghyfreithlon yn cael eu tynnuoddi ar y wladwriaeth. [19]Mewnfudo Court DiwygioYn absenoldeb ddiwygio mewnfudo cynhwysfawr ar y lefel ffederal, grwpiau eiriolaeth llawer wedi canolbwyntio ar wella tegwch ac effeithlonrwydd y llys mewnfudo system . [20] [21] [22] Maent yn cynnig camau cynyddol y gall y gangen weithredol yn eu cymryd i atal"dull llinell cynulliad" [23] i achos alltudio. Maer grwpiau hyn wedi adnabod sawl mater syn bygwth hawliau trefn briodol o fewnfudwyr, yn cynnwys dibyniaeth ar fideo-gynadledda o ansawdd isel i gynnal gwrandawiadau, gwasanaethau iaith dehongli annigonol i rai nadydynt yn siarad Saesneg, a mynediad cyfyngedig i gofnodion llys. [24] Maent hefyd yn canolbwyntio ar broblemau syn deillio or cynnydd diweddar o ran gorfodi cyfraith mewnfudo heb hwb cymesur mewn adnoddau ar gyfer dyfarniad. [25] beirniaid Mewnfudo aAtwrneiod Treial DHS yn cael eu gorweithio, [26] ar gymuned bono pro wedi llwyddo i ateb y galw am gynrychiolaeth: 49 % o unigolion syn wynebu achos symud yn 2011 heb gynrychiolaeth oedd. [27] galwadau eraill ar gyfer diwygio yn cynnwys mwy o dryloywder yn yBwrdd Apeliadau Mewnfudo (BIA) [28] a mwy o amrywiaeth o brofiad ymysg Farnwyr Mewnfudo, y mwyafrif ohonynt wedi dal swyddi gwrthwynebus i fewnfudwyr. [29]Maer broses gweithredu gohiriedig cyhoeddodd Arlywydd Obama ar 15 Mehefin, 2012 yn un enghraifft or diwygio cynyddol y grwpiau hyn yn chwilio amdanynt. O dan y rhaglen, gall mewnfudwyr heb eu dogfennu a oedd yn dod ir Unol Daleithiau cyn oed 15 wneudcais am drwydded waith a gohirio dwy flynedd o achosion alltudio. [30] Maer polisi yn ehangu yr Adran bolisi Homeland Security yn ôl disgresiwn erlyniadol, gan ganolbwyntio adnoddau cyfyngedig ar troseddwyr a bygythiadau eraill i ddiogelwch y cyhoedd. [31]Ddiwygio mewnfudo yn y Deyrnas UnedigFel yn 2010, yn y Deyrnas Unedig , mae rhywfaint o gefnogaeth drawsbleidiol ar gyfer mewnfudo ddiwygio, yn bennaf o dan nawdd y Strangers yn Dinasyddion ymgyrch. Er bod y Democratiaid Rhyddfrydol ywr unig blaid prif i roi cefnogaeth lawn diwygio, mae rhaiASau Llafur (gan gynnwys arweinyddiaeth cyn-ymgeisydd John McDonald [32] ), y Sefydliad Ymchwil Polisi Cyhoeddus (a Llafur -pwyso meddwl-tanc) a Boris Johnson (y Ceidwadwyr Maer Llundain ) hefyd yn cefnogi amnest dethol ar gyfer mewnfudwyranghyfreithlon. O dan y cynnig y Democratiaid Rhyddfrydol, byddai hyn yn golygu rheoleiddio ar gyfer mewnfudwyr anghyfreithlon sydd wedi byw yn y wlad am o leiaf deng mlynedd ac nad oes ganddynt gofnod troseddol.Y ddadl yw bod dod â llawer or rhain (amcangyfrifon yn amrywio yn eang o 300,000 i 800,000 [33] ) byddai unigolion i mewn ir economi cyfreithiol galluogir heddlu i ganolbwyntio adnoddau ar fynd ir afael â masnachwyr bobl a throseddwyr - a fyddain codi biliynaumewn refeniw treth - ond alltudio wrthyn nhw y byddain cost £ 4700000000 ac yn cymryd 30 mlynedd. [33] Maer mater hwn yn dal i fod yn fater o ddadl wleidyddol heddiw yn y Deyrnas Unedig . [34] [35]Gweler hefyd  DEDDF DREAM  Mewnfudo anghyfreithlon  Mewnfudo ir Unol Daleithiau  Mewnfudo anghyfreithlon ir Unol Daleithiau  Gostyngiad Mewnfudo  Saesneg yn unig symudiad  H1B fisa  Gweriniaethwyr am Mewnfudo Diwygio  Cynghrair Cenedlaethol o America Ladin a Chymunedau Caribî  Mewnfudo Agored  Mawrth ar gyfer America Mawrth 21, 2010, protest yn Washington, DC
  4. 4.  Mewnfudo a throseddCyfeiriadau 1. ^ http://www.merriam-webster.com/dictionary/reform 2. ^ Mewnfudo Ilegal: Faint maen ei gostio? 2008 May 7. 30 Tachwedd 2008. 3. ^ Fox, Vicente. "Chwyldro of Hope: The Life, Ffydd, a Dreams o Arlywydd Mecsicanaidd", t 230.. 4. ^ REIFF, Laura (2013/01/29). "Maer Winds o Blow Diwygio Mewnfudo Eto - Rhan 1" . Greenberg Traurig, LLP . Wedi dod 2013/01/31. 5. ^ Ofnau, Darrylnfdn (2007/03/23). "Mewnfudo Diwygio Revisited" . The Washington Post . Wedi dod 2008/02/23. 6. ^ Condon, Stephanie (2009/06/19). "Obama Addewidion Diwygio Mewnfudo" . CBS. Wedi dod 2009/06/23. 7. ^ Barack, Obama. "materion ymgyrch Arlywydd Obama ar Mewnfudo" . Wedi dod 2009/06/25. 8. ^ Mewnfudo Diwygio Gyfun ImmigrationAmerica.org 9. ^ "Lleoedd gwleidyddol: Pan Mewnfudwyr Anogwch Wrthblaid" . Resource.org Newyddiadurwr y. 10. ^ "Seneddwyr Cyrraedd Cytundeb Bipartisan ar gyfer Diwygio Mewnfudo Gyfun" . Maer Adolygiad or Gyfraith Cenedlaethol. Fowler White Boggs PA 2013/01/31. Wedi dod 2013/02/01. 11. ^ "Seneddwyr Cynnig Diwygio Mewnfudo" . Maer Adolygiad or Gyfraith Cenedlaethol. Varnum LLP. 2013/01/29. Wedi dod 2013/02/01. 12. ^ Barnes, Ed (2010/05/17). > "Cost Mewnfudo Anghyfreithlon codi yn gyflym yn Arizona Astudiaeth Darganfyddiadau" . Fox News . Wedi dod 2010/11/29. 13. ^ Archibold, Randel (2010/04/23). "Arizona deddfur Law llym ar Fewnfudo" . Wedi dod 2010/11/30. 14. ^ "Arizona SB-1070: Brwydr ar gyfer Hawliau Mewnfudwyr yn" Gwneud Cyswllt, a gynhyrchwyd gan Brosiect Radio Cenedlaethol. 16 Tachwedd, 2010. 15. ^ Randel Archibold, Arizona deddfur Law llym ar Fewnfudo, 23 Ebrill 2010, 29 Tachwedd 2010 < http://www.nytimes.com/2010/04/24/us/politics/24immig.html >. 16. ^ Obama Addewidion Allweddol, 29 Tachwedd 2010 < http://www.washingtonpost.com/wp-srv/special/politics/obamas-promises/ >. 17. ^ Ed Barnes, Cost Mewnfudo Anghyfreithlon cynyddun gyflym yn Arizona, Astudiaeth Darganfyddiadau, 17 Mai 2010, 29 Tachwedd 2010 < http://www.foxnews.com/us/2010/05/17/immigration-costs-rising-rapidlty- newydd-astudio yn dweud / >. 18. ^ Casey Newton a Ginger Rough, bil Arizona arwyddion llywodraethwr adolygu cyfraith mewnfudo newydd, 1 Mai 2010, Tachwedd 20, 2010 19. ^ Ed Barnes, Cost Mewnfudo Anghyfreithlon cynyddun gyflym yn Arizona, Astudiaeth Darganfyddiadau, 17 Mai 2010, 29 Tachwedd 2010 < http://www.foxnews.com/us/2010/05/17/immigration-costs-rising-rapidlty- newydd-astudio yn dweud / >. 20. ^ Appleseed . " Reimagining Llinell Llys Mewnfudo Cynulliad , "Mai 2012. 21. ^ American Bar Association. " Diwygior System Mewnfudo , "Chwefror 2010. 22. ^ Chynhadledd Gweinyddiaeth yr Unol Daleithiau (ACUS). " Cymryd Camau i Wella Ansawdd ac Amseroldeb mewn Dyfarnu Tynnu Mewnfudo , "Mehefin 2012. 23. ^ Appleseed . " Reimagining Llinell Llys Mewnfudo Cynulliad , "t. 1. 24. ^ Appleseed . " Reimagining Llinell Llys Mewnfudo Cynulliad , "tt 4-9. 25. ^ Appleseed . " Reimagining Llinell Llys Mewnfudo Cynulliad , "t. 2. 26. ^ Appleseed . " Reimagining Llinell Llys Mewnfudo Cynulliad , "tt 33-49. 27. ^ Appleseed . " Reimagining Llinell Llys Mewnfudo Cynulliad , "t. 67. 28. ^ Appleseed . " Reimagining Llinell Llys Mewnfudo Cynulliad , "tt 77-80. 29. ^ Appleseed . " Reimagining Llinell Llys Mewnfudo Cynulliad , "t 22. 30. ^ yr Unol Daleithiau Dinasyddiaeth a Mewnfudo Gwasanaethau Gwefan 31. ^ Mehefin 2012 Memo gan yr Ysgrifennydd Diogelwch y Famwlad Jane Napolitano. 32. ^ http://www.john4leader.org.uk/2007/05/strangers-into-citizens-demonstration.html 33. ^ a b "Galw am amnest mewnfudwr yn y DU" . BBC . 2007/07/16. Wedi dod 2008/02/23. 34. ^ Rajan, Amol (2008/04/09). "ymgeiswyr Maer uno yn galw am amnest mewnfudo anghyfreithlon" . Llundain: The Independent . Wedi dod 2009/06/25. 35. ^ Kelly, Charles "UK amnest mewnfudwr w orth £ 3 biliwn dweud LSE " Materion Mewnfudo, 2009/06/16. Adalwyd ar 2009/06/25.  Diwygiadau Mewnfudo: Sut y System Broken Gwyliau Cymunedau Gwneud Cyswllt, cynhyrchiad y Prosiect Radio Cenedlaethol, 2010. ] OS YDYCH EISIAU DIWYGIO MEWNFUDO - YNA GAEL Y mewnfudwyr anghyfreithlon SYDD I REDEG Y UNOL DALEITHIAU AMERICAS LLYWODRAETH ALLAN O POWER! Maer wlad, gydai sefydliadau, yn perthyn ir bobl syn byw ynddo. Pryd bynnag y byddant yn blino y Llywodraeth bresennol, gallant arfer eu hawl NEU cyfansoddiadol o ddiwygio, Arfer eu hawl CHWYLDROADOL i ddymchwel IT! --- Unol Daleithiau Arlywydd Abraham Lincoln http://www.slideshare.net/VogelDenise/welsh-right-of-revolution-political-corruption
  5. 5. Maen ymwneud â ADEILADU "BRIDGES STRATEGOL" ac uno tuag at nod cyffredin --- Dymchweliad o GYFUNDREFN TERFYSGAETH! Fideo: http://www.slideshare.net/VogelDenise/malcolm-x-building-bridges-getting-the-devil-off-your-back-18255727 http://www.slideshare.net/VogelDenise/malcolm-x-building-bridges-getting-the-devil-off-your-backwelshDatguddiad: 18:10-2016 A dywedyd, Gwae, gwae, y ddinas fawr, a oedd wedi ei wisgo mewn lliain main, a phorffor, ac ysgarlad, ac wedi ei gwychu ag aur, a meini gwerthfawr, a pherlau!17 Am mewn un awr cymaint cyfoeth yn dod i naught. Safodd A phob llong, a phob cwmpeini mewn llongau, a llongwyr, a chynifer ag a masnach y môr, bell i ffwrdd,18 Ac lefodd pan welsant fwg ei llosgiad hi, gan ddywedyd, Pa ddinas debyg ir ddinas fawr honno!19 A bwriasant llwch ar eu pennau, ac a lefodd, gan wylo a galaru, a dywedyd, Gwae, gwae, y ddinas fawr, yr hon y cyfoethogodd yr holl rai oedd ganddynt longau ar y môr,trwy ei chost hi! Canys yn awr y mae hin ei wneud anghyfannedd.20 Llawenhewch dros ei, nefoedd ti, a chwithau sanctaidd apostolion ai broffwydi; oblegid dialodd Duw arni drosoch chwi.

×