Nuremberg principle welsh

196 views
132 views

Published on

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
196
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Nuremberg principle welsh

 1. 1. UNOL DALEITHIAU AMERICAS Troseddau Nuremberg: DEALL YR UNOL DALEITHIAU AMERICA Arlywydd Barack Obama a CONGRESS RÔL YN YMDRECH I ddymchwel ARALL "COUNTRY DWYRAIN CANOL" - Syria - GAN DDEFNYDDIO YN UNEDIG CELL TRAMOR TERFYSGAETH (AL-QEADA) GREU GAN YR ASIANTAETH GWYBODAETH CANOLOG ("CIA")AR ÔL CYFRANNU AT tua 60,000 MARWOLAETHAU YN Y GWRTHDAROSyria, maen ymddangos mor ddiweddar â thua 4 Ionawr, 2013, Unol Daleithiau America YsgrifennyddDEFENSE (Leon Panetta) Gorchymyn filwyr yr Unol Daleithiau milwrol i Dwrci / Syria Border maen ymddangosi DIBENION o GORFFEN Oddi ar yr hyn ei al-Qaeda Cell Terfysgol wedi METHWYD wneud -ddymchwel y llywodraeth Syria: http://www.slideshare.net/VogelDenise/nuremberg-violations-us-troops-arrive-in-turkey-to-finish-its-terrorist-attacks-on-syriaSyriaS LLYWYDD Bashar al-Assad - DYLETSWYDD aRHWYMEDIGAETH fel Syria Llywydd / Arweinydd i AMDDIFFYN YNERBYN ymosodiadau terfysgwyr yn ei erbyn ef ar DINASYDDION Syria!Er mwyn deall yr Unol Daleithiau America LYWYDDION / Aelodau GWEITHREDOL (BarackObama, George W. Bush, William "Bill" Clinton, George HW Bush, Ronald Reagan, HillaryClinton, Leon Panetta, Raymond Mabus, ac ati) Aelodau cyngresol (John Boehner, MitchellMcConnell, John McCain, Harry Reid, Nancy Pelosi, ac ati), Aelodau BARNWROL (Brif UstusJohn G. Roberts, ac ati), Vogel Denise Newsome wedi creu (hy EI cynnyrch gwaith) y ddogfenCyflwyniad / PDF canlynol PowerPoint dwyn y teitl, "The YMOSOD Benghazi - Twyll ObamaGate" yn ogystal âr dogfennau canlynol:
 2. 2. http://www.slideshare.net/VogelDenise/obamafraudgate-the-benghazi-coverup https://www.filesanywhere.com/fs/v.aspx?v=8a7269885f5e7075ad6c Hillary Clinton - DELIO Gyda Unol Daleithiau America yn stingers: http://www.slideshare.net/VogelDenise/welsh-hillary-clinton-stingersI helpu i ddeall yn well yr hyn syn ymddangos i fod yn Unol Daleithiau America Troseddau ynerbyn y EGWYDDORION Nuremberg a sut y maent wedi mynd ati i COVER-UP y Deddfau hynTROSEDDOL trwy ddefnyddio Grwpiau derfysgwyr FLAEN (hy Al Qaeda, ac ati) - yn ôlYsgrifennydd Gwladol Hillary Clinton - ei greu gan yr Unol Daleithiau AmericaASIANTAETH GWYBODAETH CANOLOG (CIA) i gynnal derfysgwyr Deddfau darparu yr UnolDaleithiau gyda FFUG a ANGHYFREITHLON / ANGHYFREITHLON rhesymau drosCYNLLUNIO, Ysgogi a CYNNAL lansio Rhyfeloedd am resymau MALEISUS (hy i ddymchwelTramor Canol Llywodraeth y Dwyrain, troseddau rhyfel, troseddau yn erbyn dynoliaeth,troseddau yn erbyn heddwch, Hil-laddiad, Dibenion Hiliol a Chrefyddol).Er bod yr Unol Daleithiau America ar gyfer y blynyddoedd wedi HYRWYDDO a masnacheiddiogweithredoedd erchyll Adolf Hitler ac eisiau y CYHOEDDUS-AT-MAWR i deimlon flin iddioddefwyr Iddewig y HOLOCOST, Newsome wedi rhoi cyflwyniadau fel "Y YMOSODBenghazi - Twyll Obama Gate" a dogfennau rhyddhau a gafwyd trwy ymchwil ar gyferGWYBODAETH / ADDYSGOL dibenion i ddatgelu sut y maer Unol Daleithiau AmericaSwyddogion Llywodraeth y LLWGR RHEDEG / RHEOLI Asiantaethaur Llywodraeth ynSUPREMACISTS GWYN / Zionists Iddewig ddefnyddio eu swyddi ar Unol Daleithiau AmericaMILTARY i gyflawni eu hagendâu: http://www.slideshare.net/VogelDenise/obama-us-wars-used-to-train-white-supremacist-welshI ddeall y grymoedd TU ÔL y "Dwyrain Canol" aflonyddwch, Vogel Denise Newsome fel gydar"Maer YMOSOD Benghazi - Twyll Obama Gate" a "Hillary Clinton - DELIO Gyda UnolDaleithiau America yn stingers" cyfweliad datganiadau gwybodaeth yn ei barn hi yn faterion oCYHOEDDUS / BYD-EANG / RHYNGWLADOL Diddordeb. Maer WYNEBAU canlynol o Zionists Iddewig yn TOP /ALLWEDDOL swyddi yn yr Unol Daleithiau America FEDERAL WRTH GEFN ynogystal â gall ADRAN Y TRYSORLYS yn darparu gwybodaeth ychwanegol yn DEALLTWRIAETH
 3. 3. sut yr Unol Daleithiau o Americanwyr Dollars TRETHDALWYR wedi cael eu defnyddio i CYLLIDhyn Zionists Iddewig a SUPREMACISTS GWYN Agendâu - hy syn arwain at ddirywiadARIANNOL yn yr Unol Daleithiau America ai GYFUNDREFN TERFYSGAETH / EMPIRE!Baker Donelson Bearman Caldwell & Berkowitz yn Cwnsler CYFREITHIOL / Atwrnai iAelodaur Gangen GWEITHREDOL, Cangen DEDDFWRIAETHOL, a Changen BARNWROL yrUnol Daleithiau America y Llywodraeth ac yn ymddangos yn y HEDDLU bod CREATE / DRAFFTDdeddfwrfa a Laws i GWTHIO a HYBU eu HILIOL a Agendâu GREFYDDOL. Uchod maeHoward Henry Baker (Ei dad yn un o sylfaenwyr Baker Donelson) yn y llun gydar JosephBiden sydd bellach yn gwasanaethu fel Is-Lywydd yr Unol Daleithiau America.Mae rhai or WYNEBAU o Arweinwyr / Penaethiaid Gwladwriaethau GYFRIFOLgyfer TROSEDDAU RHYFEL - Israel yn Brif Weinidog Benjamin Netanyahu acUnol Daleithiau America Arlywydd Barack Obama.CWRDD Y WYNEBAU Y Zionists Iddewig mewn safle (oedd) felporthgeidwaid, ac i gadwr CYHOEDDUS / BYD rhag DYSGU y gwir y tu ôl ir UnolDaleithiau America ACTS TROSEDDOL, TROSEDDAU RHYFEL, Collapse ARIANNOL, ac ati
 4. 4. Ben Bernanke Shalom - Cadeirydd FEDERAL WRTH GEFN Donald Lewis Kohn - Is-Gadeirydd Bwrdd y Llywodraethwyr System RESERVE FEDERAL Stephen James Friedman - Cadeirydd Bwrdd y Cyfarwyddwyr FEDERAL WRTH GEFN Neal Steven Wolin - Dirprwy Ysgrifennydd Unol Daleithiau Adran y TRYSORLYSPaul Volcker Adolph - Cadeirydd y Llywydd ADENNILL ECONOMAIDD BWRDD YMGYNGHOROLKenneth Feinberg - Meistr Arbennig CRONFA Llywodraeth yr Unol Daleithiau yn IAWNDAL 9/11DDIODDEFWYRBarney Frank - Cadeirydd yr Unol Daleithiau Pwyllgor y Ty GWASANAETHAU ARIANNOLDouglas Shulman - Comisiynydd GWASANAETH REFENIW MEWNOL Bernard "Bernie" Madoff - Cyn Gadeirydd y NASDAQ - Yn adnabyddus am Ponzi SCAM (Largest Twyll ARIANNOL Yn yr Unol Daleithiau Hanes - Bancio gyda JP MORGAN CHASE ei Cwnsler Cyfreithiol / Atwrnai yw Baker Donelson Bearman Caldwell & Berkowitz syn HEFYD Cwnsler Cyfreithiol i Arlywydd yr Unol Daleithiau Barack Obama , Aelodaur Gangen DEDDFWRIAETHOL ac Aelodau Cangen BARNWROL) Mary L. Schapiro - Cadeirydd GWARANTAU A CHYFNEWID COMISIWN (SEC) Alan Greenspan - Cyn Gadeirydd FEDERAL WRTH GEFN Peter R. Orszag - SWYDDFA Cyfarwyddwr Rheoli ar Gyllideb John E. Bowman - Cyfarwyddwr FEDERAL ADNEUO YSWIRIANT CORPORATION (FDIC)
 5. 5. Dianne Feinstein - CADEIRYDD yr Unol Daleithiau Senedd ar GWYBODAETH PWYLLGOR (Iddewig)Maer canlynol yn dyfyniad a geir drwy YMCHWIL ac maen GWYBODAETH dynnu o Wikipedia i HELPU ynDEALL yr Unol Daleithiau America troseddau Nuremberg: http://en.wikipedia.org/wiki/Nuremberg_principles Egwyddorion Nuremberg Oddi ar Wicipedia, y gwyddoniadur rhyddAr gyfer y denaturalization o Iddewon yr Almaen, gweler Deddfau Nuremberg. Ar gyfer y set o egwyddorion moeseg ymchwilar gyfer arbrofi dynol, gweler Nuremberg Cod.Maer egwyddorion Nuremberg oedd set o ganllawiau ar gyfer penderfynu beth yw trosedd rhyfel. Y ddogfen ei greu gan yComisiwn y Gyfraith Rhyngwladol y Cenhedloedd Unedig i cyfundrefnu yr egwyddorion cyfreithiol syn sail ir TreialonNuremberg o aelodaur blaid Natsïaidd yn dilyn yr Ail Ryfel Byd.Maer egwyddorionI EgwyddorEgwyddor I nodi, "Mae unrhyw berson syn cyflawni gweithred syn gyfystyr â throsedd dan gyfraithryngwladol yn drostynt gyfrifol ac yn atebol i gosb. "II EgwyddorEgwyddor datgan II, "Nid ywr ffaith nad yw cyfraith mewnol yn gosod cosb am weithred syn gyfystyr â throsedd dangyfraith ryngwladol yn lleddfu y person a gyflawnodd y weithred o gyfrifoldeb o dan gyfraithryngwladol. "
 6. 6. III EgwyddorEgwyddor datgan III, "Maer ffaith bod person oedd yn cyflawni gweithred syn gyfystyr â throsedd o dangyfraith ryngwladol Nid yw gweithredu fel Pennaeth y Wladwriaeth neu swyddog y llywodraeth syngyfrifol yn rhyddhau rhag cyfrifoldeb o dan gyfraith ryngwladol. "IV Egwyddor "Nid ywr ffaith bod person yn gweithredu yn unol â gorchymyn ei LywodraethEgwyddor datgan IV:neu o uwch yn rhyddhau rhag cyfrifoldeb o dan gyfraith ryngwladol, yn darparu dewis moesoloedd mewn gwirionedd bosibl iddo ". "NidGallai hyn gael ei aralleirio egwyddor fel a ganlyn: ywn esgus derbyniol i ddweud Roeddwndim ond dilyn fy well ar orchmynion".Flaenorol ir amser y Treialon Nuremberg, mae hyn yn esgus oedd yn hysbys ar lafar gwlad fel "Gorchmynion Superior". Ar ôl yamlwg, digwyddiad proffil uchel y Treialon Nuremberg, esgus hwnnw yn cael ei gyfeirio yn awr i gan lawer fel "NurembergDefense". Yn y cyfnod diweddar, trydydd tymor, "gorchmynion cyfreithlon" wedi dod lafar gwlad i rai pobl. Mae pob tri thymoryn cael eu defnyddio heddiw, ac maent i gyd yn cael naws ychydig yn wahanol o ystyr, yn dibynnu ar gyd-destun y maent yncael eu defnyddio.Egwyddor Nuremberg IV yn cael ei gefnogi yn gyfreithiol gan y gyfreitheg mewn erthyglau penodol yn y Datganiad Cyffredinolo Hawliau Dynol syn ymdrin anuniongyrchol â gwrthwynebiad cydwybodol. Fei cefnogir hefyd gan yr
 7. 7. egwyddorion ym mharagraff 171 o Ddeddf Llawlyfr ar Weithdrefnau a Meini Prawf ar gyferPenderfynu ar Statws Ffoaduriaid a gyhoeddwyd gan Swyddfar Comisiynydd y CenhedloeddUnedig ar gyfer Ffoaduriaid (UNHCR). Egwyddorion hynny yn delio â dan ba amodau y gall gwrthwynebwyrcydwybodol wneud cais am statws ffoadur mewn gwlad arall os ydynt yn wynebu erledigaeth yn eu gwlad eu hunain droswrthod i gymryd rhan mewn rhyfel anghyfreithlon.Gweler hefyd: Gorchmynion SuperiorV EgwyddorEgwyddor datgan V, "Mae unrhyw berson a gyhuddir o drosedd o dan gyfraith ryngwladol yr hawl i gael treial teg ar y ffeithiauar gyfraith."VI EgwyddorEgwyddor yn datgan VI,"Maer troseddau ati yma wedi hyn yn gosod allan yn cosbi fel troseddau o dan gyfraith ryngwladol: (A) Troseddau yn erbyn heddwch: (I)Cynllunio, baratoi, cychwyn neu waging o ryfel o ymddygiad ymosodol neu ryfel yn groes i gytundebau, rhyngwladol cytundebau neu sicrwydd; Cymryd rhan mewn cynllun cyffredin neu cynllwyn am eu llwyddiant (Ii) unrhyw un or gweithredoedd a grybwyllwyd o dan (i). Hillary Clinton - DELIO Gyda Unol Daleithiau America yn stingers: http://www.slideshare.net/VogelDenise/welsh-hillary-clinton-stingers (B) Troseddau rhyfel: Troseddau yn erbyn y deddfau neu arferion rhyfel syn cynnwys, ond nid yn gyfyngedig i, llofruddiaeth, cam-drin . . . at unrhyw ddiben arall or boblogaeth sifil neu mewn diriogaeth feddianedig; llofruddiaeth neu gam-drin carcharorion rhyfel. . . Lladd gwystlon, ysbail o eiddo cyhoeddus neu breifat, difa direswm ar ddinasoedd, trefi, pentrefi neu, neu ddifrod Nid yw gyfiawnhau gan angen milwrol.
 8. 8. (C) Troseddau yn erbyn dynoliaeth: Llofruddiaeth, difodi, caethiwo, alltudiaeth a gweithredoedd creulon eraill a wnaed yn erbyn unrhyw boblogaeth sifil, neu erledigaeth ar sail wleidyddol, hil, neu grefyddol, pan fydd gweithredoedd or fath yn cael eu gwneud neu erledigaeth or fath yn cael eu cynnal mewn gyflawni neu mewn cysylltiad ag unrhyw drosedd yn erbyn heddwch neu unrhyw. drosedd rhyfel "EgwyddorEgwyddor datgan VII, "Complicity drosedd yn erbyn heddwch, trosedd yn y comisiwn orhyfel, neu droseddau yn erbyn dynoliaeth fel y nodir yn VI Egwyddor yndrosedd o dan gyfraith ryngwladol. "Y pŵer sydd gan Egwyddorion neu ddiffyg grymGweler hefyd: Ffynonellau o gyfraith ryngwladol a theori Rhyngwladol cyfreithiolYn y cyfnod yn union cyn y 26 Mehefin, 1945 llofnodir Siarter y Cenhedloedd Unedig, y llywodraethau syn cymryd rhan yn eidrafftio yn gwrthwynebu rhoi ar y pŵer y Cenhedloedd Unedig deddfwriaethol i ddeddfu rheolau rhwymol cyfraith ryngwladol.Fel canlyneb, maent hefyd yn gwrthod cynigion i roi ar y Cynulliad Cyffredinol y pŵer i osod confensiynau cyffredinol penodolar wladwriaethau gan ryw fath o bleidlais mwyafrif. Roedd yna, fodd bynnag, gefnogaeth gref ar gyfer rhoi ar y CynulliadCyffredinol bwerau mwy cyfyngedig o astudio ac argymhelliad, a arweiniodd at fabwysiadu Erthygl 13 ym Mhennod IV orSiarter. [1] Maen mynnu bod y Cynulliad Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig i gychwyn astudiaethau ac i wneud argymhellionsyn annog datblygiad cynyddol o gyfraith ryngwladol ac mae ei gyfundrefnu. Egwyddorion Nuremberg eu datblygu gan yCenhedloedd Unedig organau o dan y mandad gyfyngedig. [2]Yn wahanol i gytundeb y gyfraith, nid cyfraith ryngwladol arferol yn cael ei ysgrifennu. I brofi bod rheol benodol yn un arferolwedi i ddangos ei fod yn cael ei adlewyrchu yn arferion y wladwriaeth a bod yn bodoli at gollfarn yn y gymuned ryngwladol bodarfer or fath yn ofynnol fel mater o gyfraith. (Er enghraifft, y Treialon Nuremberg yn "arfer" o "cyfraith ryngwladol" yEgwyddorion Nuremberg,. A bod "arfer" yn cael ei gefnogi gan y gymuned ryngwladol) Yn y cyd-destun hwn, "arfer" yncyfeirio at arferion y wladwriaeth swyddogol ac felly cynnwys datganiadau ffurfiol gan wladwriaethau. Mae arfer gwrthwynebgan rhai taleithiau yn bosibl. Os yw hyn yn arfer groes yn cael ei gondemnio gan wladwriaethau eraill yna bydd y rheol yn caelei gadarnhau [3] (Gweler hefyd: Ffynonellau o gyfraith ryngwladol).Yn 1950, o dan y Cenhedloedd Unedig Cynulliad Cyffredinol Datrys 177 (II), paragraff (a), Comisiwn y Gyfraith Rhyngwladolcyfeirio i "ffurfio egwyddorion cyfraith ryngwladol a gydnabyddir yn y Siarter y Tribiwnlys Nuremberg, ac ym marn yTribiwnlys." Yn ystod ystyried y pwnc hwn, maer cwestiwn yn codi ynghylch a ddylair Comisiwn ganfod i ba raddau y maeregwyddorion a gynhwysir yn y Siarter a barn a gyfansoddwyd egwyddorion cyfraith ryngwladol. Y casgliad oedd bod ers yEgwyddorion Nuremberg wedi cael ei gadarnhau gan y Cynulliad Cyffredinol, nid ywr dasg a ymddiriedwyd ir Comisiwn oeddi fynegi unrhyw werthfawrogiad or egwyddorion hyn fel egwyddorion cyfraith ryngwladol, ond dim ond i lunio eu cyfer. Maertestun uchod ei mabwysiadu gan y Comisiwn yn ei ail sesiwn. Adroddiad y Comisiwn hefyd yn cynnwys sylwadau ar yregwyddorion (gweler Blwyddlyfr y Comisiwn y Gyfraith Intemational, 1950, Vol. II, tt 374-378). [4]
 9. 9. Mae enghreifftiau or egwyddorion cefnogi ac nid eu cefnogiAm enghreifftiau syn ymwneud â VI Egwyddor, gweler Rhestr o droseddau rhyfel.Am enghreifftiau syn ymwneud â Egwyddor (o cyn, yn ystod, ac ar ôl y Treialon Nuremberg) IV, gweler GorchmynionSuperior.Maer Statud Rhufain 1998 y Llys Troseddol RhyngwladolO ran Egwyddor Nuremberg IV, ai gyfeirio at gyfrifoldeb yr unigolyn, gellid dadlau y gall fersiwn or amddiffyniadGorchmynion Superior iw gweld fel amddiffyniad i droseddau rhyngwladol yn y Statud Rhufain y Llys TroseddolRhyngwladol. (Maer Statud Rhufain Cytunwyd arnynt yn 1998 fel y ddogfen foundational y Llys Troseddol Rhyngwladol, asefydlwyd i roi cynnig ar yr unigolion hynny a gyhuddir o droseddau rhyngwladol difrifol.) Erthygl 33, syn dwyn y teitl"Gorchmynion Superior a rhagnodi gyfraith," [5] yn datgan:1. Maer ffaith bod trosedd o fewn awdurdodaeth y Llys wedi cael ei gyflawni gan berson yn unolâ gorchymyn o Llywodraeth neu o uwch, pun a milwrol neu sifil, ni fydd i rhyddhaur personhwnnw or cyfrifoldeb troseddol oni bai:  (A) y person oedd o dan rwymedigaeth gyfreithiol ufuddhau i orchmynion y Llywodraeth neur uwch o dan sylw;   (B) Nid ywr person wnaeth gwybod bod y gorchymyn yn anghyfreithlon, a  (C) Nid ywr gorchymyn yn amlwg yn anghyfreithlon. gorchmynion i gyflawni hil-laddiad neu droseddau yn erbyn dynoliaeth yn2. At ddibenion yr erthygl hon,amlwg yn anghyfreithlon.Mae yna ddau ddehongliad or Erthygl hon:  Mae hyn yn ffurfio, yn enwedig (1) (a), tra wahardd yn effeithiol y defnydd or Defense Nuremberg mewn perthynas â thaliadau o hil-laddiad a throseddau yn erbyn dynoliaeth, Fodd bynnag, yn ymddangos i ganiatáu ir Defense Nuremberg i gael ei ddefnyddio fel amddiffyniad yn erbyn cyhuddiad o ryfel troseddau, ar yr amod y meini prawf perthnasol yn cael eu bodloni.  Serch hynny, maer dehongliad o Erthygl 33 ICC yn agored i drafodaeth: Er enghraifft Erthygl 33 (1) (c) yn gwarchod y diffynnydd dim ond os y "gorchymyn" "nad ywr gorchymyn yn amlwg yn anghyfreithlon." y gellid ei ystyried yn "anghyfreithlon" os byddwn yn ystyried Egwyddor Nuremberg IV i fod yn gymwys "cyfraith" yn yr achos hwn. Os felly, yna nid ywr diffynnydd yn gwarchod. Trafodaeth ynghylch a neu beidio Nuremberg Prinicple IV ywr gyfraith berthnasol yn yr achos hwn yn dod o hyd mewn trafodaeth o Egwyddorion Nuremberg pŵer neu ddiffyg grym.Gweler hefyd: Gwladwriaethau Cyfrannog i Statud Rhufain y Llys Troseddol RhyngwladolCanadaPrif erthygl: Jeremy HINZMANEgwyddor Nuremberg IV, ai gyfeirio at gyfrifoldeb yr unigolyn, roedd hefyd yn fater yng Nghanada yn achos HINZMAN vCanada. Roedd Jeremy HINZMAN yn Byddin yr Unol Daleithiau enciliwr oedd yn honni statws ffoadur yng Nghanada felgwrthwynebydd cydwybodol, un o lawer Rhyfel Irac resisters. HINZMAN yn gyfreithiwr, Jeffry House, wedi codi y mater orblaen o gyfreithlondeb y rhyfel yn Irac fel syn effeithio ar eu hachos. Maer dyfarniad Llys Ffederal ei ryddhau ar Fawrth 31,2006, ac yn gwadu hawlio statws ffoadur [6] [7] Yn y penderfyniad, mynd ir afael Cyfiawnder Anne L. Mactavish y mater ogyfrifoldeb personol.: "Rhaid i unigolyn gymryd rhan ar lefel llunio polisïau i fod ar fai am drosedd yn erbyn heddwch ... nad oedd y milwr troed arferol disgwylir i wneud ei asesiad ei hun personol ynghylch cyfreithlondeb o wrthdaro. Yn yr un modd, ni all unigolyn or fath yn cael eu dal yn droseddol gyfrifol am ymladd i gefnogi rhyfel anghyfreithlon, gan dybio bod ei bersonol ryfel-amser ymddygiad yn briodol fel arall. "[8] [9] [10]
 10. 10. Ar 15 Tach 2007, Coram y Llys Goruchaf o Canada syn cynnwys Ynadon Michel Bastarache, Rosalie Abella, a LouiseCHARRON gwrthod cais i gael y Llys yn gwrando achos ar apêl, heb roi rhesymau. [11] [12]Gweler hefyd  Cyfrifoldeb gorchymyn  Troseddau yn erbyn dynoliaeth  Trosedd yn erbyn heddwch  Confensiynau Genefa  Troseddol Rhyngwladol Llys  Theori cyfreithiol rhyngwladol  Deddfau rhyfel  Llundain Siarter y Tribiwnlys Milwrol Rhyngwladol  Nuremberg Defense (IV Egwyddor)  Nuremberg Cod  Nuremberg Treialon  Rheolaeth Cyfraith yn y Prosiect Gwrthdaro Arfog  Rheolaeth y gyfraith  Rheol Yn ôl y Gyfraith Uwch  Ffynonellau o gyfraith ryngwladol  Gorchmynion Superior: Cyn-Nuremberg hanes IV Egwyddor  Droseddau rhyfelCyfeiriadau  Egwyddorion Cyfraith Ryngwladol cydnabyddedig yn y Siarter y ü N r nberg Tribiwnlys ac yn y Dyfarniad y Tribiwnlys, 1950. ar wefan y Pwyllgor Rhyngwladol y Groes Goch (ICRC)  Egwyddorion Cyfraith Ryngwladol cydnabyddedig yn y Siarter y ü N r nberg Tribiwnlys ac yn y Dyfarniad y Tribiwnlys, 1950. ar wefan y Cenhedloedd Unedig (CU)Darllen pellach  Nodyn rhagarweiniol gan Antonio Cassese am benderfyniad y Cynulliad Cyffredinol 95 (I) dyddiedig 11 Rhagfyr 1946 (Cadarnhaur Egwyddorion Cyfraith Ryngwladol a gydnabyddir gan y Siarter y ü N r nberg Tribiwnlys) ar wefan y Llyfrgell Clyweledol y Cenhedloedd Unedig ar Gyfraith Ryngwladol  Nuremberg Treial Achosion Vol. 1 Siarter y Tribiwnlys Milwrol Rhyngwladol a gynhwysir yn y Prosiect Avalon archif yn Ysgol y Gyfraith Iâl  Dyfarniad: Y Gyfraith ymwneud ag Troseddau Rhyfel a Throseddau yn erbyn dynoliaeth a gynhwysir yn y Prosiect Avalon archif yn Ysgol y Gyfraith IâlTroednodiadau1. ^ "Siarter y Cenhedloedd Unedig, Pennod IV: Maer Cynulliad Cyffredinol". Y Cenhedloedd Unedig. Mehefin 26, 1945.Wedi dod Rhagfyr 23, 2010.2. ^ Drafftio a gweithredu Erthygl 13, paragraff 1, or Siarter y Cenhedloedd Unedig3. ^ Pwyllgor Rhyngwladol y Groes Goch (ICRC) cyfraith ddyngarol ryngwladol arferol4 ^ Pwyllgor Rhyngwladol y Groes Goch (ICRC) Egwyddorion cyfeiriadau mewn Cyfraith Ryngwladol cydnabyddedig yn ySiarter y Tribiwnlys Nuremberg ac yn y Dyfarniad y Tribiwnlys, 1950:. Cyflwyniad5. ^ Rhufain Statud y Llys Troseddol Rhyngwladol (10 Tachwedd, 1998 a 12 Gorffennaf 1999). "Rhufain Statud y LlysTroseddol Rhyngwladol; Rhan 3: Egwyddorion Cyffredinol y Gyfraith Droseddol; Erthygl 33: gorchmynion Superior a rhagnodigyfraith". Rhufain Statud y Llys Troseddol Rhyngwladol. Wedi dod 21 Mawrth 2010.6. ^ Mernagh, M. (2006/05/18). "AWOL GIs Delio Blow Cyfreithiol". Toronto yn awr Magazine. Wedi dod 2008/06/02.7. ^ "HINZMAN v Canada (Gweinidog Dinasyddiaeth a Mewnfudo) (CC), 2006 420 CC". Swyddfar Commisioner MaterionBarnwrol Ffederal. tt (gweler Held, Para. (1)). Wedi dod 2008/06/16.8. ^ Mernagh, M. (2006/05/18). "AWOL GIs Delio Blow Cyfreithiol". Toronto yn awr Magazine. Wedi dod 2008/06/02.9. Penderfyniad Canada ^ HINZMAN v Llys Ffederal. Paragraffau (157) a (158). Cyrchwyd 2008/06/1810. ^ Rhufeinig Goergen (23 Chwefror, 2011). "Gwrthod Sanctuary". Yn y Times. Wedi dod 6 Mawrth, 2011.
 11. 11. 11. ^ CBS News (2007/11/15). "Llys Uchaf yn gwrthod gwrando ar achosion o encilwyr Unol Daleithiau". Newyddion CBS.Wedi dod 2008/06/02.12 ^ "Goruchaf Lys Canada - Penderfyniadau - Bwletin 16 Tachwedd, 2007, (Gweler Adrannau 32,111 a 32,112)"..Cysylltiadau allanol  Istv á n De á k, dial yn erbyn Penaethiaid Gwladol a Phrif Weinidogion SyriaS HAWL Gyfer arestio ac erlyn UNOL DALEITHIAU AMERICAS PENAETHIAID GWLADOL, MILWYR MILITARY a CELLS TERFYSGAETH (al-Qaeda, ac ati) Aelodau DAN Y Nuremberg a DEDDFAU RHYNGWLADOL ERAILL!

×