Nuremberg principle norwegian

189 views

Published on

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
189
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Nuremberg principle norwegian

 1. 1. UNITED STATES OF AMERICAS Nürnberg OVERTREDELSER:FORSTÅ USA OF AMERICA president Barack Obamas og Kongressen ROLLEI forsøk på å felle en annen "land i Midtøsten" - SYRIA - ved hjelp av USAs FOREIGN terroristcelle (AL-QEADA) skapt av Central Intelligence Agency ("CIA")ETTER BIDRA TIL OM 60000 dødsfall i SYRIA KONFLIKT, ser det så nylig som ca 4januar 2013, USA er forsvarsminister (Leon Panetta) Bestill amerikanske militære tropper til Tyrkia / SyriaBorder ser det for formål etterbehandling av hva sin al-Qaida terroristcelle har unnlatt å gjøre - styrte densyriske regjeringen: http://www.slideshare.net/VogelDenise/nuremberg-violations-us-troops-arrive-in-turkey-to-finish-its-terrorist-attacks-on-syriaSyrias president Bashar al-Assad - plikt og forpliktelse som Syriapresident / leder å forsvare seg mot terrorister »Angrep mot ham oginnbyggerne i SYRIA!Å forstå USA presidenter / styremedlemmer (Barack Obama, George W. Bush, William "Bill"Clinton, George HW Bush, Ronald Reagan, Hillary Clinton, Leon Panetta, Raymond Mabus,etc.) Kongressens medlemmer (John Boehner, Mitchell McConnell, John McCain, HarryReid, Nancy Pelosi, etc.), juridisk medlemmer (Chief Justice John G. Roberts, etc.), har VogelDenise Newsome opprettet (dvs. hennes arbeid produkt) følgende PowerPoint-presentasjon /PDF-dokument med tittelen "The BENGHAZI ATTACK - Obama Fraud Gate" samt følgendedokumenter: http://www.slideshare.net/VogelDenise/obamafraudgate-the-benghazi-coverup https://www.filesanywhere.com/fs/v.aspx?v=8a7269885f5e7075ad6c
 2. 2. Hillary Clinton - Håndteringen USA er Stingers: http://www.slideshare.net/VogelDenise/norwegian-hillary-clinton-stingersFor å bistå i bedre forstå hva som synes å være den USA selskapets brudd på NUREMBERGPRINSIPPER og hvordan de har gått i ferd med å dekke opp disse kriminelle handlinger vedhjelp av fronting terrorister grupper (dvs. Al Qaida, etc.) - i henhold til utenriksministerHillary Clinton - ble opprettet av USA største Central Intelligence Agency (CIA) å utføreterrorister Apg å gi USA med falske og ulovlig / ULOVLIG grunner for planlegging, Initiere ogutføre de Lansering av Wars for ondsinnede grunner (dvs. å styrte Utenlandske Midtøstenregjeringer, krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten, forbrytelser mot freden,Folkemord, Rasistisk og religiøse formål).Mens USA i årevis har fremmet og kommersialiserte heslig handlinger Adolf Hitler og ønskeroffentlig-at-large å synes synd på JØDISKE ofrene for Holocaust, har Newsome sattpresentasjoner som "BENGHAZI ATTACK - Obama Fraud Gate" og frigivelsesdokumenteneinnhentet gjennom forskning for INFORMASJONSFORMÅL / pedagogiske formål å avslørehvordan USA av USAs korrupte offentlige tjenestemenn kjøre / STYRE offentlige etater er hvitesupremacists / jødiske sionistene ved hjelp av sine posisjoner og USA er Miltary å utføre sineagendaer: http://www.slideshare.net/VogelDenise/obama-us-wars-used-to-train-white-supremacist-norwegianÅ forstå de krefter bak "Midt-Østen" uro, Vogel Denise Newsome som med "The BENGHAZIATTACK - Obama Fraud Gate" og "Hillary Clinton - Håndteringen USA er Stingers" intervjuutgivelser informasjon hun mener er saker av offentlig / Global / internasjonal interesse. Følgende FACES av jødiske sionistene i topp / KEYstillinger i USA er Federal Reserve samt finansdepartementet kan gi ytterligereinformasjon i å forstå hvordan USA amerikanernes skattytere dollar har blitt brukt til åfinansiere disse jødiske sionistene og hvite supremacists agendaer - dvs. fører til økonomiskkollaps De forente stater tallet og dens terroristregime / EMPIRE!
 3. 3. Baker Donelson Bearman Caldwell & Berkowitz er juridisk rådgiver / advokat til medlemmerav den utøvende grenen, lovgivende Branch, og rettsmyndigheter i USA regjering og vises erkraften som CREATE / KLADD Legislature og lover å presse og fremme deres rasistiske ogRELIGIØSE agendaer. Ovenfor er Howard Henry Baker (Hvis far er grunnlegger av BakerDonelson) er avbildet med Joseph Biden som nå fungerer som Vice President i USA.Noen av ansiktene til ledere / statslederne ansvarlig for krigsforbrytelser -Israels statsminister Benjamin Netanyahu og USA president Barack Obama.MØT ansiktene av den jødiske sionistene i stillingen (e) som portvoktereog å holde publikum / WORLD fra lære sannheten bak USA er kriminelle handlinger,Krigsforbrytelser, Økonomisk kollaps, etc. Ben Shalom Bernanke - Leder av Federal Reserve Donald Lewis Kohn - Viseformann Board of Governors Federal Reserve System Stephen James Friedman - Leder Styret Federal Reserve Neal Steven Wolin - viseforsvarsminister United States Department of the Treasury
 4. 4. Paul Adolph Volcker - leder presidentens økonomiske oppgangen Advisory Board Kenneth Feinberg - Special Master of amerikanske regjeringens 9/11 VICTIM kompensasjonsfond Barney Frank - Styreformann US House Committee FINANCIAL SERVICES Douglas Shulman - kommissær for Internal Revenue Service Bernard "Bernie" Madoff - Tidligere styreleder i NASDAQ - Kjent for Ponzi SCAM (Største økonomiske misligheter i USAs historie - Bank med JP Morgan Chase som Legal Counsel / Advokat er Baker Donelson Bearman Caldwell & Berkowitz som også Legal Counsel til USAs president Barack Obama , lovgivende grenen medlemmer og rettsmyndigheter medlemmer) Mary L. Schapiro - leder SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION (SEC) Alan Greenspan - Tidligere styreleder Federal Reserve Peter R. Orszag - Director Office of Management and Budget John E. Bowman - Director Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) Dianne Feinstein - Leder av USA Senatet Intelligence Committee (jødisk)Det følgende er et utdrag hentet gjennom forskning og er informasjon hentet fra Wikipedia til hjelp til å forstå USAer Nürnberg OVERTREDELSER: http://en.wikipedia.org/wiki/Nuremberg_principles
 5. 5. Nürnberg prinsipper Fra Wikipedia, den frie encyklopediFor denaturalization av tyske jøder, se Nürnberg-lovene. For det sett av forskningsetiske prinsipper for menneskeligeksperimentering, se Nürnberg Code.Nürnberg prinsippene var et sett med retningslinjer for fastsettelse av hva som utgjør en krigsforbrytelse. Dokumentet bleopprettet av International Law Commission av FN å kodifisere de juridiske prinsipper Nürnberg Trials of Nazi partimedlemmeretter andre verdenskrig.PrinsippenePrinsippet IPrinsippet jeg sier: "Enhver person som begår en handling som utgjør en forbrytelse etter folkeretten eransvarlig derfor og straffes. "Prinsipp IIPrinsipp II stater, "Det faktum at nasjonal lovgivning ikke ilegge en straff for en handling som utgjør en forbrytelse etterfolkeretten ikke avlaste personen som begikk handlingen fra ansvar etter folkeretten. "Prinsipp IIIPrinsipp III stater, "Det faktum at en person som begikk en handling som utgjør en forbrytelse folkerettslighandlet som statsoverhode eller ansvarlig offentlig tjenestemann fritar ham ikke fra ansvar underinternasjonal lov. "
 6. 6. Prinsipp IV "Det faktum at en person handlet i henhold til bestilling av hans regjering eller enPrinsipp IV sier:foresatt ikke avlaste ham fra ansvar etter folkeretten, forutsatt et moralsk valg faktisk var mulig forham ". "Det er ikke en akseptabel unnskyldning for å si" Jeg fulgteDette prinsippet kan omskrevet slik:bare min overordnede ordre ".Forut for tidspunktet for Nürnberg Trials ble denne unnskyldningen kjent i vanlig språkbruk som "Superior Orders". Etterfremtredende, høy profil ved de Nürnbergprosessen, er at unnskyldningen nå referert til av mange som "Nürnberg Defense". Inyere tid, en tredje periode, "lovlige ordrer" har blitt vanlig språkbruk for noen mennesker. Alle tre vilkårene er i bruk i dag, ogde har alle litt forskjellige nyanser av betydning, avhengig av sammenhengen de blir brukt.Nürnberg Prinsipp IV er lovlig støttes av rettsvitenskap finnes i visse artikler i Verdenserklæringen om menneskerettighetenesom omhandler indirekte med samvittighetsgrunner. Den er også støttet av prinsipper som finnes i punkt 171 iHåndbok om prosedyrer og kriterier for fastsettelse av flyktningestatus som ble utstedt av kontorettil FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR). Disse prinsippene avtale med de vilkår som militærnektere kansøke om flyktningstatus i et annet land hvis de står overfor forfølgelse i sitt eget land for å nekte å delta i en ulovlig krig.Se også: Superior bestillinger
 7. 7. Prinsipp VPrinsipp V sier: "Enhver person siktet for en forbrytelse etter folkeretten har rett til en rettferdig rettergang på fakta og jus."Prinsipp VIPrinsipp VI stater,"De forbrytelser heretter fastsatt er straffbart som forbrytelser under internasjonal lov: (A) Forbrytelser mot freden: (I) Planlegging, forberedelse, initiering eller føre en krig av aggresjon eller en krig i strid med internasjonale traktater, avtaler eller forsikringer; Deltagelse i en felles plan eller konspirasjon for gjennomføring av noen av (Ii) de handlinger som er nevnt under (i). Hillary Clinton - Håndteringen USA er Stingers: http://www.slideshare.net/VogelDenise/norwegian-hillary-clinton-stingers (B) Krigsforbrytelser: Brudd på lover eller skikker for krig som inkluderer, men er ikke begrenset til, mord, mishandling . . . til andre formål av den sivile befolkningen i eller i okkupert område, mord eller mishandling av krigsfanger. . . Drap av gisler, plyndring av offentlig eller privat eiendom, vilkårlig ødeleggelse av byer, tettsteder, eller landsbyer, eller ødeleggelser ikke berettiget av militær nødvendighet. (C) Forbrytelser mot menneskeheten: Mord, utryddelse, slaveri, deportasjon og andre umenneskelige handlinger gjort mot enhver sivilbefolkning, eller forfølgelser på politisk, rasemessig eller religiøst grunnlag, når slike handlinger er gjort eller slike forfølgelser drives i utførelsen av eller i forbindelse med en forbrytelse mot freden eller krigsforbrytelse. "
 8. 8. PrinsippPrinsipp VII stater, "Medvirkning forbrytelse mot freden, en i provisjon av enkrigsforbrytelse eller en forbrytelse mot menneskeheten som angitt i prinsipp VIer en forbrytelse etter folkeretten. "Prinsippene makt eller mangel på kraftSe også: Kilder i folkeretten og internasjonal juridisk teoriI perioden like før 26 juni 1945 signering av pakten FN, ble regjeringene som deltar i utformingen sin motsetning tiloverdragelse på FNs lovgivende makt til å vedta bindende regler i folkeretten. Som en konsekvens, de også avvist forslag om åkonferere på generalforsamlingen makt til å innføre visse generelle konvensjoner på stater av noen form for flertall. Det varimidlertid sterk støtte for overdragelse på generalforsamlingen de mer begrensede krefter studier og anbefaling, noe som førte tilvedtakelsen av artikkel 13 i kapittel IV i pakten. [1] Det forplikter FNs generalforsamling å starte studier og å gi anbefalingersom oppfordrer den gradvise utvikling av folkeretten og dens kodifisering. Nürnberg Principles ble utviklet av FN organer underden begrensede mandat. [2]I motsetning til traktat lov er internasjonal sedvanerett ikke skrevet. For å bevise at en viss regel er vanlig man har å vise at deter reflektert i statspraksis og at det eksisterer en overbevisning i det internasjonale samfunnet at en slik praksis er nødvendig somet spørsmål om loven. (For eksempel, Nürnbergprosessen var en "praksis" til "folkeretten" i Nürnberg prinsipper;., Og at"praksis" ble støttet av det internasjonale samfunnet) I denne sammenheng "praksis" gjelder offisielle statlige praksis og derforomfatter formelle uttalelser fra statene. En strid praksis ved enkelte stater er mulig. Hvis dette strider praksis fordømt av andrestater og regelen er bekreftet [3] (Se også: Kilder folkeretten).I 1950, under FNs generalforsamlings resolusjon 177 (II), punkt (a), ble folkerettskommisjon rettet til "formulere prinsippene ifolkeretten anerkjent i pakten Nürnberg-domstolen og i dommen av nemnda." I løpet av behandlingen av dette emnet, oppstospørsmålet om hvorvidt Kommisjonen bør undersøke i hvilken grad prinsippene i Charter og dom utgjorde prinsipper ifolkeretten. Konklusjonen var at siden Nürnberg prinsipper hadde blitt bekreftet av generalforsamlingen, oppgaven overlatt tilkommisjonen var ikke å uttrykke noen forståelse av disse prinsippene som prinsipper i folkeretten, men bare for å formuleredem. Teksten ovenfor ble vedtatt av Kommisjonen i sin andre sesjon. Rapport fra kommisjonen inneholder også kommentarerom prinsippene (se Årbok for Intemational Law Commission, 1950, vol. II, s. 374-378). [4]Eksempler på prinsipper støttet og ikke støttetFor eksempler knyttet til prinsippet VI, se Liste over krigsforbrytelser.For eksempler knyttet til prinsipp IV (fra før, under og etter Nürnbergprosessen), se Superior Orders.1998 Roma-vedtektene for Den internasjonale straffedomstolenOm Nürnberg Prinsipp IV, og dens referanse til en enkeltes ansvar, kan det argumenteres for at en versjon av Superior Ordersforsvar kan bli funnet som et forsvar til internasjonale forbrytelser i Roma-vedtektene for Den internasjonale straffedomstolen.(Roma-vedtektene ble avtalt i 1998 som den grunnleggende dokument for Den internasjonale straffedomstolen, etablert for åprøve disse enkeltpersoner anklaget for grove internasjonale forbrytelser.) Artikkel 33, med tittelen "Superior Ordre og bortfallav straffansvar," [5] stater:
 9. 9. 1. Det faktum at en forbrytelse som faller inn under Domstolens jurisdiksjon er begått av enperson etter ordre fra en regjering eller en foresatt, enten militær eller sivil, skal ikke fritapersonen fra straffansvar, med mindre:  (A) Personen var rettslig forpliktet å adlyde ordre fra regjeringen eller den aktuelle foresatte;   (B) personen gjorde ikke visste at ordren var rettsstridig, og  (C) ordren ikke var åpenbart rettsstridig.2. Ved anvendelsen av denne artikkelen, ordre om å begå folkemord eller forbrytelser mot menneskehetenåpenbart rettsstridig.Det er to tolkninger av denne artikkel:  Denne formuleringen, spesielt (1) (a), mens effektivt å forby bruk av Nürnberg Defense i forhold til anklager om folkemord og forbrytelser mot menneskeheten, ikke synes imidlertid å la Nürnberg Defense skal brukes som en beskyttelse mot anklager om krig forbrytelser, forutsatt de relevante kriterier er oppfylt.  Likevel er dette tolkning av ICC artikkel 33 åpent for debatt: For eksempel artikkel 33 (1) (c) beskytter tiltalte bare hvis "orden" "ordren ikke var åpenbart rettsstridig." kan anses som "ulovlig" hvis vi betrakter Nürnberg Prinsipp IV å være gjeldende "lov" i dette tilfellet. Hvis ja, så tiltalte er ikke beskyttet. Diskusjon om hvorvidt eller ikke Nürnberg Prinicple IV er gjeldende lov i dette tilfellet er funnet i en diskusjon om Nürnberg prinsipper makt eller mangel på strøm.Se også: Partene til Roma-vedtektene for Den internasjonale straffedomstolenCanadaHovedartikkel: Jeremy HinzmanNürnberg Prinsipp IV, og dens referanse til en enkeltes ansvar, var også aktuelle i Canada i tilfelle Hinzman v. Canada. JeremyHinzman var en US Army desertør som hevdet flyktningstatus i Canada som en militærnekter, en av mange Irak-krigenmotstandsfolk. Hinzman advokat, Jeffry House, hadde tidligere reist spørsmålet om lovligheten av krigen i Irak som harbetydning for deres sak. Den føderale domstolen dom ble utgitt 31. mars 2006, og nektet flyktningstatus krav [6] [7] I vedtaketJustice Anne L. MacTavish adressert spørsmålet om personlig ansvar.: "En person må være involvert i politikk nivå for å være skyldig for en forbrytelse mot freden ... ordinær foten soldat forventes ikke å gjøre hans eller hennes egen personlige vurdering om lovligheten av en konflikt. På samme måte kan en slik person ikke holdes strafferettslig ansvarlig for kampene i støtte av en ulovlig krig, forutsatt at hans eller hennes personlige krigstid atferd er ellers riktig. "[8] [9] [10]Den nov 15, 2007, nektet en Coram av Høyesterett i Canada består av dommerne Michel Bastarache, Rosalie Abella, og LouiseCharron en søknad om å få retten høre saken på klagen, uten å oppgi grunn. [11] [12]Se også  Command ansvar  Forbrytelser mot menneskeheten  Forbrytelse mot freden  Genèvekonvensjonene  Internasjonale straffedomstolen  Internasjonal juridisk teori  Krigens lover  London Charter av International Military Tribunal  Nürnberg Defense (Prinsipp IV)  Nürnberg kode  Nürnbergprosessen  Rule of Law i væpnede konflikter Prosjekt  Rettssikkerhet  Regel Ifølge høyere lov
 10. 10.  Kilder til folkeretten  Ordre fra foresatt: Pre-Nürnberg historie prinsipp IV  KrigsforbrytelserReferanser  Folkerettslige prinsipper Anerkjent i pakten N ü r nberg nemnda og i dommen av nemnda, 1950. på nettstedet til den internasjonale komiteen av Røde Kors (ICRC)  Folkerettslige prinsipper Anerkjent i pakten N ü r nberg nemnda og i dommen av nemnda, 1950. på nettstedet til De forente nasjoner (FN)Videre lesing  Innledende merknad av Antonio Cassese for Generalforsamlingens resolusjon 95 (I) av 11. desember 1946 (bekreftelse av prinsippene i folkeretten anerkjent av pakten N ü r nberg Tribunal) på nettstedet til FNs Audiovisuelle Library of International Law  Nürnberg Trial Proceedings vol. 1 Charter av den internasjonale militære domstolen som finnes i Avalon prosjekter ved Yale Law School  Dom: lov om krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten som finnes i Avalon prosjekter ved Yale Law SchoolFotnoter. 1 ^ "Charter av FN, kapittel IV: The General Assembly". FN. 26 juni 1945. Hentet 23 desember 2010.2. ^ Tegning og gjennomføring av artikkel 13, paragraf 1 i pakt FN3. ^ Internasjonale komiteen av Røde Kors (ICRC) vanlig internasjonal humanitær rett4 ^ internasjonale komiteen av Røde Kors (ICRC) Referanser folkerettslige prinsipper Anerkjent i pakten Nürnberg-domstolenog i dommen i nemnda, 1950:. Innledning5. ^ Roma-vedtektene for Den internasjonale straffedomstol (10 november 1998 og 12. juli 1999). "Roma-vedtektene for Deninternasjonale straffedomstolen, del 3: Generelle prinsipper for Criminal Law, artikkel 33: Ordre fra foresatt og bortfall avloven". Roma-vedtektene for Den internasjonale straffedomstolen. Hentet 21 mars 2010.6. ^ Mernagh, M. (2006-05-18). "AWOL soldater Delt Juridisk Blow". Toronto er nå Magazine. Hentet 2008-06-02.7. ^ "Hinzman v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration) (FC), 2006 FC 420". Kontoret til Commisioner for FederalJudicial saker. pp. (se Held, avsn. (1)). Hentet 2008-06-16.8. ^ Mernagh, M. (2006-05-18). "AWOL soldater Delt Juridisk Blow". Toronto er nå Magazine. Hentet 2008-06-02.9. ^ Hinzman v. Canada Federal Court avgjørelse. Paras (157) og (158). Besøkt 2008-06-1810 år. ^ Roman Goergen (23 februar 2011). "Sanctuary Denied". I disse tider. Hentet 6. mars 2011.11. ^ CBC News (2007-11-15). "Top domstol nekter å høre tilfeller av amerikanske desertører". CBC News. Hentet 2008-06-02.12 ^ "Supreme Court of Canada - Vedtak - Bulletin 16. November 2007, (Se punkt 32111 og 32112)"..Eksterne lenker  Istv á n De á k, Retribution mot stats og statsministere SYRIA RETT Å arrestere og straffeforfølge USA stats, militære soldater og terroristceller (al-Qaida, etc.) medlemmer under Nürnberg og ANDRE INTERNASJONALE LOVER!

×