Nuremberg crimes against humanity-peace (welsh)

153 views
130 views

Published on

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
153
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Nuremberg crimes against humanity-peace (welsh)

 1. 1. UNOL DALEITHIAU AMERICAS Troseddau Nuremberg a TROSEDDAU ERAILLGAEL Y UNOL DALEITHIAU AMERICA Y TU ALLAN I WARS RHYNGWLADOL / MATERIONTORRI CYTUNDEBAU / CONTRACTAU / cytundebau - Mewnbynnwyd i mewn gyda BwriadTROSEDDOL / fwriad i dwyllo: Felly Mai, Gwneud UNRHYW / Mai POB Cytundebau Maer UnolDaleithiau America Dibynnu Ar To Be Yn Rhyfeloedd Rhyngwladol a Cyflawni Eu DeddfauTROSEDDOL NULL / GWAG --- GAEL Y YN UNEDIG ALLAN O WARS TRAMOR -PEIDIWCH CENHEDLOEDD TRAMOR CAEL HAWL I gadw A therfysgwyr erlyn?AETH Y UNOL DALEITHIAU AMERICA rhoi gwybod IR CYHOEDD / BYD Hwnnw aiCynghreiriaid yn ymddwyn yn WARS At Ddibenion Or: Creu GRWPIAU CELL TERFYSGAETH Fel al-Qaeda; SUPREMACISTS GWYN HYFFORDDIANT Ddymchwel Llywodraethau Tramor Cyffuriau MASNACHU, Guns, Caethweision, ac ati PERVERSIONS rhywiol, trais rhywiol, poenydio, ac atiMaer wybodaeth ganlynol wedi cael ei dorri a gludo or canlynol: http://en.wikipedia.org/wiki/Crimes_against_humanity/ http://www.slideshare.net/VogelDenise/nuremberg-principles-crimes-against-humanity-wikipedia- information http://en.wikipedia.org/wiki/Crimes_against_peace/ http://www.slideshare.net/VogelDenise/nuremberg-principles-crimes-against-peace-wikipedia- informationFodd bynnag, caiff y lluniau eu creu au gosod at ddibenion gwybodaeth ac addysg yn unol â deddfau yr Unol Daleithiau a/ neu Cyfreithiau Rhyngwladol llywodraethu materion or fath yn yr ymdrechion i gynorthwyo gwylwyr gyda dealltwriaeth oUnol Daleithiau America Swyddogion Llywodraeth y LLWGR Deddfau TROSEDDOL a COVER-UPS. Gobeithio,gyda Chymorth RHYNGWLADOL, bydd yr Unol Daleithiau America PENAETHIAID Swyddogion Llywodraeth yLLWGR GWLADOL ac yn cael ei dwyn i CYFIAWNDER i ATEB ar gyfer eu ACTS TROSEDDOL:
 2. 2. Droseddau yn erbyn dynoliaethTroseddau yn erbyn dynoliaeth, fel y diffinnir gan y Statud Rhufain y Memorandwm Llys Troseddol RhyngwladolEsboniadol, "yn enwedig troseddau atgas gan eu bod yn gyfystyr â ddifrifol ymosod ar urddas dynol neu gywilydddifrifol neu ddirywiad o un neu bodau dynol yn fwy. Nid ydynt yn ynysig neun achlysurol ddigwyddiadau, ond ynrhan naill ai o bolisi llywodraeth (er nad ywr troseddwyr angen adnabod eu hunain âr polisi hwn) neu o arfer eango erchyllterau a oddef neu esgusodi gan y llywodraeth neu awdurdod de facto . Llofruddiaeth; difodi;artaith; dreisio; erledigaeth wleidyddol, hil, neu crefyddol a gweithredoedd creulon eraill yn cyrraedd y trothwy odroseddau yn erbyn dynoliaeth dim ond os ydynt yn rhan o arfer cyffredin na systematig. Gallgweithredoedd creulon Arwahanedig or natur hon yn gyfystyr troseddau difrifol o hawliau dynol, neu yn dibynnu ar yramgylchiadau, troseddau rhyfel, ond gall syrthio byr o syrthio i mewn ir categori o droseddau o dan drafodaeth. "[1] ...DATBLYGIAD HANESYDDOLYn 1860 yn cynnwys y National America Weriniaethol Confensiwn yn eu llwyfan etholiadol, ar oedd yn sefyllAbraham Lincoln ar gyfer y Llywydd, y datganiad canlynol: "... byddwn yn caniatáu ir diweddar ail-agor ycaethweision Affricanaidd llosgi gwarth in gwlad ac oedran". Yn 1890, a ddefnyddir George Washington Williams yrymadrodd i ddisgrifio triniaeth o Affricaniaid yn y Wladwriaeth Congo am ddim o dan y Brenin Leopold II o WladBelg. [2] Defnydd arall sylweddol iawn cynnar yr ymadrodd "troseddau yn erbyn dynoliaeth" Daeth yn ystod y rhyfelbyd cyntaf pan , ar 24 Mai 1915, y Cynghreiriaid yn y Rhyfel Byd Cyntaf, Prydain, Ffrainc, a Rwsia, ar y cyd cyhoeddidatganiad yn benodol cyhoeddi, am y tro cyntaf, maer comisiwn o "drosedd yn erbyn dynoliaeth" mewn ymateb iHil-laddiad Armenia a rhybuddio o gyfrifoldeb personol am aelodau o Lywodraeth y Ottoman au hasiantau. [3] Arddiwedd y rhyfel, comisiwn troseddau rhyfel rhyngwladol yn argymell creu tribiwnlys i roi cynnig ar "Troseddau ynerbyn y deddfau o ddynoliaeth". Fodd bynnag, maer cynrychiolydd yr Unol Daleithiau yn gwrthwynebu i gyfeiriadau at"cyfraith o ddynoliaeth" fel bod yn amhenodol ac ddatblygun ddigonol ar y pryd ac nad oedd y cysyniad yn dilyn. [4]NUREMBERG TREIALONGweler hefyd: Treialon Nuremberg
 3. 3. Yn dilyn yr Ail Ryfel Byd, The London Siarter y Tribiwnlys Milwrol Rhyngwladol oedd y gorchymyn a osodwyd ilawr y cyfreithiau ar gweithdrefnau y maer Rhyfel Byd II treialon Nuremberg yn cael ei gynnal. Mae drafftwyr yddogfen hon yn wynebu y broblem o sut i ymateb ir troseddau Holocost ar bedd a gyflawnwyd gan y gyfundrefnNatsïaidd. Dealltwriaeth traddodiadol o droseddau rhyfel yn rhoi unrhyw ddarpariaeth ar gyfertroseddau a gyflawnwyd gan bŵer ar ei dinasyddion ei hun. Felly, Erthygl 6 y Siarter eiddrafftio i gynnwys nid yn unig droseddau rhyfel traddodiadol a throseddau yn erbyn heddwch, ond mewn 6.cparagraff hwn, troseddau yn erbyn dynoliaeth a ddiffinnir fel "Llofruddiaeth, difodi,caethiwed, alltudio, ac eraill gweithredoedd annynol a gyflawnir yn erbyn unrhyw boblogaethsifil, cyn neu yn ystod y rhyfel, neu erledigaeth ar sail wleidyddol, hiliol neu grefyddol yngweithredu neu mewn cysylltiad ag unrhyw drosedd o fewn awdurdodaeth y Tribiwnlys,pun ai yn groes ir gyfraith ddomestig y wlad lle gyflawni ". [5] [6]Yn y Dyfarniad y Tribiwnlys Milwrol Rhyngwladol ar gyfer Treial troseddwyr Rhyfel Mawr Almaeneg, nodwyd hefyd: Maer Tribiwnlys felly ni allant wneud datganiad cyffredinol bod y gweithredoedd cyn 1939 yn droseddau yn erbyn dynoliaeth o fewn ystyr y Siarter, ond o ddechraur rhyfel yn 1939 droseddau rhyfel yn ymroddedig ar raddfa helaeth, a oedd hefyd yn droseddau yn erbyn dynoliaeth, a ir graddau y maer gweithredoedd creulon a godir yn y dditiad, a gyflawnwyd ar ôl cychwyn y rhyfel, nid oedd yn gyfystyr troseddau rhyfel, eu bod wedi ymrwymo i gyd yn gweithredu, neu mewn cysylltiad â, y rhyfel ymosodol, ac felly gyfansoddwyd droseddau yn erbyn dynoliaeth. [ 7]. . .Y CENHEDLOEDD UNEDIGMaer Cenhedloedd Unedig wedi bod yn bennaf gyfrifol am erlyn troseddau yn erbyndynoliaeth ers iddo gael ei siartredig yn 1948. [12] Y Llys Troseddol Rhyngwladol (ICC) eithrefnu gan y Statud Rhufain ar Cenhedloedd Unedig wedi dirprwyo troseddau ynerbyn nifer o achosion dynoliaeth ir ICC. [13] Gan fod yr achosion hyn eu cyfeirio at yICC gan y Cenhedloedd Unedig, yr ICC ag awdurdod eang ac awdurdodaeth gyfer yrachosion hyn. [Dyfyniad angen] Maer actio ICC heb gyfeirio Cenhedloedd Unedig yn meddu ar y awdurdodaeth eang ierlyn troseddau yn erbyn dynoliaeth, ac ni all erlyn llawer o achosion, yn enwedig os ydynt yn digwydd y tu allan iICC- gwledydd syn aelodau. Y mwyaf diweddar y Cenhedloedd Unedig gyfeirio 2005 i ICC o Darfur arwain atgyhuddiad o Swdan Llywydd Omar al-Bashir am hil-laddiad, troseddau yn erbyn dynoliaeth a throseddaurhyfel mewn 20 08. [14] Y person cyntaf i gael ei drosglwyddo ir ICC oedd Thomas Lubanga. [15] Mae ei dreial ynparhau heb ei gwblhau. Maer ICC yn dal i chwilio am Joseph Kony. [15] Pan adroddodd y Llywydd ICC irCenhedloedd Unedig ynghylch ei chynnydd ymdrin âr droseddau yn erbyn dynoliaeth achos, dywedodd y BarnwrPhillipe Kirsch "Nid ywr Llys yn cael y pŵer i arestio personau hyn. Dynar cyfrifoldeb y Gwladwriaethau ac actorioneraill. Heb arestiadau, ni all fod unrhyw dreialon. [16] Nid ywr Cenhedloedd Unedig wedi atgyfeirio unrhyw droseddaupellach yn erbyn achosion dynoliaeth ir ICC ers mis Mawrth 2005. [Dyfyniad angen]Adroddiad ar 2008-9 Gaza Rhyfel cyhuddo lluoedd Palestina ac Israel o bosibl cyflawni trosedd yn erbyndynoliaeth. [17]Y CENHEDLOEDD UNEDIG GYFRIFOLDEB CYNGORDIOGELWCHDiogelwch y Cenhedloedd Unedig Penderfyniad y Cyngor 1674, a fabwysiadwyd gan yCenhedloedd Unedig Cyngor Diogelwch ar 28 Ebrill 20 06, "yn cadarnhau y darpariaethau paragraffau138 a 139 or Ddogfen Uwchgynhadledd y Byd 2005 Canlyniad ynghylch y cyfrifoldeb i ddiogelupoblogaethau rhag hil-laddiad, troseddau rhyfel, glanhau ethnig a throseddau yn erbyndynoliaeth ". [18] Maer penderfyniad yn ymrwymor Cyngor i weithredu i amddiffyn sifiliaid mewn gwrthdaro arfog.
 4. 4. TROSEDDOL RHYNGWLADOL LLYS yn darparuYn 2002, y Llys Troseddol Rhyngwladol (ICC) ei sefydlu yn yr Hâg (Yr Iseldiroedd) a Statud Rhufainar gyfer y ICC i gael awdurdodaeth dros hil-laddiad, troseddau yn erbyn dynoliaeth athroseddau rhyfel. Maer diffiniad o beth yw "trosedd yn erbyn dynoliaeth" argyfer achosion ICC wedi ehangu yn sylweddol oi ddiffiniad gwreiddiol cyfreithiol neu a ddefnyddir gan yCenhedloedd Unedig, [19] ac Erthygl 7 or cytundeb yn datgan:At ddibenion y Statud, "droseddau yn erbyn dynoliaeth" yn golygu unrhyw un or gweithredoedd canlynol panymrwymo fel rhan o ymosodiad cyffredin neu systematig gyfeirio yn erbyn unrhywboblogaeth sifil, sydd â gwybodaeth am yr ymosodiad: [20] (A) Llofruddiaeth; (B) Difodi; (C) Caethiwed; (D) Alltudiaeth neu drosglwyddo drwy rym y boblogaeth; (E) Carcharu neu amddifadedd eraill difrifol o ryddid corfforol yn groes i reolau sylfaenol gyfraith rhyngwladol; (F) Arteithio;
 5. 5. (G) Treisio, caethwasiaeth rhywiol, puteindra gorfodol, beichiogrwydd gorfodi, sterileiddio gorfodi, neu unrhyw fath arall o drais rhywiol disgyrchiant tebyg; (H) Erlid yn erbyn unrhyw grŵp penodol neu collectivity ar hanes gwleidyddol, hiliol, cenedlaethol, ethnig, diwylliannol, grefyddol, rhyw fel yi diffinnir ym mharagraff 3, neu resymau eraill syn cael eu cydnabod yn gyffredinol fel nas caniateir o dan gyfraith ryngwladol, mewn cysylltiad ag unrhyw weithred y cyfeirir ato yn y paragraff hwn neu unrhyw drosedd o fewn awdurdodaeth y Llys; (I) Gorfodi diflannu o bersonau; (J) Maer trosedd o apartheid; (K) Arall gweithredoedd creulon o natur debyg yn fwriadol yn achosi dioddefaint mawr, neu anaf difrifol i gorff neu i iechyd meddwl neu gorfforol. bod troseddau yn erbyn dynoliaeth yn enwedigMaer Statud Rhufain Memorandwm Esboniadol yn noditroseddau atgas gan eu bod yn gyfystyr â ymosodiad difrifol ar urddas dynol neu gywilydddifrifol neu ddirywiad o un neu fwy o fodau dynol. Nid ydynt yn ynysig neun achlysurol ddigwyddiadau,ond yn rhan naill ai o a (er nad ywr troseddwyr angen adnabod eu hunain âr polisi hwn) polisir llywodraethneu o arfer eang o erchyllterau oddef neu esgusodi gan y llywodraeth neu awdurdod de facto.Foddbynnag, llofruddiaeth, difodi, artaith, trais rhywiol, gwleidyddol,erledigaeth hiliol neu grefyddol a gweithredoedd creulon eraill yn
 6. 6. cyrraedd y trothwy o droseddau yn erbyn dynoliaeth dim ond os ydyntyn rhan o ymgynghoriad eang neu systematig arfer. Gall gweithredoeddcreulon Arwahanedig or natur hon yn gyfystyr troseddau difrifol o hawliau dynol, neu yndibynnu ar yr amgylchiadau, troseddau rhyfel, ond efallai y bydd yn syrthio byr o haeddu y stigma sydd Ar y llaw arall, gall unigolyn fod yn euog oynghlwm wrth y categori o droseddau o dan drafodaeth.droseddau yn erbyn dynoliaeth, hyd yn oed os bydd yn cyflawni gweithred unneu ddau or tramgwyddau a grybwyllwyd uchod, neu ymgysylltu mewn undrosedd or fath yn erbyn dim ond ychydig o sifiliaid, darparu troseddau hynny ynrhan o batrwm cyson o gamymddwyn gan nifer o bobl syn gysylltiedig â bodtroseddwr (er enghraifft, oherwydd eu bod yn cymryd rhan mewn gweithredu arfog ar yr un ochr neu oherwydd eubod yn bartïon i gynllun cyffredin neu am unrhyw reswm tebyg.) O ganlyniad, pan nad yw un neu fwy o unigolionyn cael eu cyhuddo o gynllunio neu gynnal polisi o greulondeb, ond yn syml o gyflawni erchyllterau penodol neu er mwyn penderfynu a ywr trothwy angenrheidiol yn cael eiweithredoedd milain,fodloni dylai un ddefnyddior prawf canlynol: un dylai edrych ar y erchyllterauneu weithredoedd yn eu cyd-destun ac yn gwirio a ellir eu hystyried fel rhan obolisi cyffredinol neu gyson patrwm o creulondeb, neu a ydynt yn hytrach nagweithredoedd yn gyfystyr ynysig neu achlysurol o greulondeb a drygioni. [1]. . .Cyfeiriadau1. Ab ddyfynnwyd Fel y Guy Horton in Dying Alive - Asesiad cyfreithiol Troseddau yn erbyn Hawliau Dynol yn Burma Ebrill2005, cyd-ariannu gan y Mi Iseldiroedd nistry ar gyfer Datblygu Cyd-Weithredu. Gweler adran "12.52 Troseddau yn erbyndynoliaeth", Page 201. Maen cyfeiriadau RSICC / C, Vol. 1 t. 3602. Hochschild, Adam (1998). Brenin Leopold Ghost. Llundain: Pan Macmillan. ISBN 0-330-49233-0.3. 1915 datganiad  Edu Affirma y Cofnod Unol Daleithiau ar y Hil-laddiad Armenia Datrys 106 Congress, Sesiwn 2, Tŷr Cynrychiolwyr  Cadarnhaur Cofnod Unol Daleithiau ar y Resolution Hil-laddiad Armenia (a gyflwynwyd yn Nhŷr Cynrychiolwyr) Congres 109 s, 1 Sesiwn, H.RES.316, 14 Mehefin, 2005. Medi 15, 2005 Pwyllgor y Ty / Is-Bwyllgor: Cysylltiadau Rhyngwladol camau gweithredu. Statws: Gorchmynnwyd iw Adroddwyd gan y yeas ac Nays: 40-7.  "Troseddau yn erbyn dynoliaeth", 23 Yearbook Prydain Cyfraith Ryngwladol (19 46) p. 181  Schabas Cyfeiriadau tt 16-17  Ffynhonnell wreiddiol y telegram a anfonwyd gan yr Adran Gwladol, Washington cynnwys y Ffrangeg, Prydain a Rwsia datganiad ar y cyd4. Cryer, Robert, Hakan Friman, Darryl Robinson, Elizabeth Wilmshurs t (2007) Cyflwyniad i Gyfraith TroseddolRhyngwladol a Gweithdrefn.. Cambridge University Press. tt 188.5. Nuremberg Treial Achosion Vol. 1 Siarter y Tribiwnlys Milwrol Rhyngwladol a gynhwysir yn y Prosiect Avalon archif ynYsgol y Gyfraith Iâl6. Nicolas Werth, Karel Bartošek, Jean-Louis Panné, Jean-Louis Margolin, Andrzej Paczkowski, Stéphane Courtois, Y LlyfrDu Comiwnyddiaeth: droseddau, Arswyd, gormes, Harvard University Press, 858 tudalen, ISBN 0-674-07608-7, dudalen 6.7. Dyfarniad: Y Gyfraith ymwneud ag Troseddau Rhyfel a Throseddau yn erbyn dynoliaeth a gynhwysir yn y ProsiectAvalon archif yn Ysgol y Gyfraith Iâl8. Yoshinobu Higurashi, Tokyo Saiban (Tokyo Treial), Kodansya-Gendai-Shinsho, Kodansha Limited, 2008, t.26, tt.116-119.Hirohumi Hayashi, BC kyu Senpan Saiban, Publishers Shoten Iwanami, 2005, t.33.9. Yoshinobu Higurashi, op.cit., Tt.116-119.10. Confensiwn Rhyngwladol ar Atal a Chosb o Ddeddf Trosedd o Apartheid dopted ac a agorwyd iw lofnodi, ei gadarnhaugan benderfyniad y Cynulliad Cyffredinol 3068 (XXVIII) ar 30 Tachwedd 1973. Mynediad i rym 18 Gorffennaf 1976, ynunol ag erthygl X (10)11. Siarter y Cenhedloedd Unedig12. http://daccessdds.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/044/31/IMG/NR004431.pdf?OpenElement13. http://www.icc-cpi.int/Menus/ICC/About+the+Court/14. Troseddol Rhyngwladol Court, 14 Gorffennaf 2008. ICC Erlynydd yn cyflwyno achos yn erbyn Swdan Llywydd, HassanAhmad AL Bashir, am hil-laddiad, troseddau yn erbyn dynoliaeth a throseddau rhyfel yn Darfur. Cyrchwyd 14 Gorffennaf2008.15. Ab Staff. C & A: International Court Troseddol BBC, Mawrth 20, 200616. Barnwr Philippe Kirsch (Llywydd y Llys Troseddol Rhyngwladol) Cyfeiriad at y Cenhedloedd Unedig CynulliadCyffredinol (PDF) gwefan ICC, 9 Hydref 2006. P. 317. "Y Cenhedloedd Unedig yn condemnio droseddau rhyfel yn Gaza". BBC News. 16 Medi 2009. Wedi dod 30 Ebrill 2010.18. Penderfyniad 1674 (2006)19. Cherif Bassiouni. "Droseddau yn erbyn dynoliaeth". Wedi dod 2006/07/23.20. Rhufain statud or Erthygl Llys Troseddol Rhyngwladol 7: Troseddau yn erbyn dynoliaeth.21. Pwyllgor Gweinidogion Cyngor Ewrop: Argymhelliad (2002) 5 Paragraff 6922. Pwyllgor Gweinidogion Cyngor Ewrop: Argymhelliad (2002) 5 Paragraff 10023. Luis Moreno Llythyr OTP Ocampo i anfonwyr ail Irac 9 Chwefror 2006. Page 424. "Aelodau o Senedd Ewrop yn cydnabod Wcráin newyn fel trosedd yn erbyn dynoliaeth". Newyddion Rwsia acAsiantaeth Gwybodaeth. 23/10/2008. Wedi dod 2008/10/23.
 7. 7. TROSEDDAU YN ERBYN HEDDWCHMae troseddau yn erbyn heddwch, cyfeirio at "gynllunio, mewn cyfraith ryngwladol, ynparatoi, cychwyn, neu waging o ryfeloedd o ymddygiad ymosodol, neu ryfel yn groes ogytuniadau rhyngwladol, cytundebau neu sicrwydd, neu gymryd rhan mewn cynlluncyffredin neu cynllwyn am eu llwyddiant unrhyw un or uchod ". [1] Maer diffiniad o droseddau ynerbyn heddwch ni oedd hymgorffori cyntaf ir Egwyddorion Nuremberg au cynnwys yn ddiweddarach yn y Siarter yCenhedloedd Unedig. Byddai diffiniad hwn yn chwarae rhan wrth ddiffinio ymddygiad ymosodol fel trosedd ynerbyn heddwch.Un eithriad pwysig ir uchod yn gamau milwrol amddiffynnol wneir o dan Erthygl 51 o Siarter y Cenhedloedd Unedig. ond nid oesCamau amddiffynnol or fath yn ddarostyngedig i ar unwaith Diogelwch adolygiad y Cyngor,angen caniatâd y Cenhedloedd Unedig i fod yn gyfreithiol o fewn cyfraithryngwladol. "Ni fydd dim yn y Siarter presennol yn amharu ar hawl sylfaenol yr unigolyn neu ar y cydhunan-amddiffyniad os ymosodiad arfog yn digwydd yn erbyn Aelod or Cenhedloedd Unedig." (Y CenhedloeddUnedig Siarter, Erthygl 51) Bydd y Cyngor Diogelwch benderfynu os ywr camau yn gyfreithiol y "hawl unigol neugyfunol hunan-amddiffyn", neu fe all benodi rhywun arall organ y Cenhedloedd Unedig i wneud hyn.DIFFINIADNid oes unrhyw awdurdod cyfreithiol yn bodoli ar gyfer y diffiniad o "termau cyfanrwydd tiriogaethol ","annibyniaeth wleidyddol "a" sofraniaeth ". Fodd bynnag, mae eu gwerth wyneb ymddengys i ddatgelu y canlynol:  Maer "cyfanrwydd tiriogaethol" rheol yn golygu ei bod yn drosedd o ymddygiad ymosodol i ddefnyddio grym arfog gyda bwriad yn barhaol i amddifadu cyflwr o unrhyw ran neu rannau oi diriogaeth, heb eithrio tiriogaethau ar gyfer materion tramor y maen gyfrifol amdanynt;  Maer "annibyniaeth wleidyddol" rheol yn golygu ei bod yn drosedd o ymddygiad ymosodol i ddefnyddio grym arfog gydar bwriad o amddifadu cyflwr y cyfan o un neu ragor o ragofynion statws talaith, sef: tiriogaeth ddiffiniedig, poblogaeth barhaol, llywodraeth gyfansoddiadol annibynnol ar dull o gynnal cysylltiadau â Gwladwriaethau eraill;  Maer "sofraniaeth" rheol yn golygu ei bod yn drosedd o ymddygiad ymosodol i ddefnyddio grym arfog gydar bwriad i ddymchwel y llywodraeth y wladwriaeth neu i rwystro ei ryddid i weithredu ddirwystr, fel y gwêl orau, trwy gydol ei awdurdodaeth.
 8. 8. Unol Daleithiau America s Ku Klux Klan Run http://www.slideshare.net/VogelDenise/072712-usa-ku-klux-klan-runned- government-welsh Unol Daleithiau America Defnyddio Wars I Hyfforddi Supr Gwyn Aelodau emacist Grŵp: http://www.slideshare.net/VogelDenise/obama-us-wars-used-to-train-white- supremacist-welshMaer diffiniad hwn o drosedd o ymddygiad ymosodol yn perthyn i cogens jus , sydd yn oruchaf yn yr hierarchaetho gyfraith ryngwladol ac, felly, ni ellir ei addasu gan, neu ildio i unrhyw reol cyfraith ryngwladol, ond un or unsafle. Un enghraifft gellid dadlau yw unrhyw reol syn gosod rhwymedigaeth syn gwrthdaro i atal, gwaharddiadneu cyfiawnhau troseddau sydd hefyd yn perthyn i cogens jus, sef ymddygiad ymosodol ei hun, troseddau ynerbyn dynoliaeth , hil-laddiad , troseddau rhyfel , caethwasiaeth , artaith a lladrata , fel y rhyfelcyflogedig gyson gydar nod o repressing efallai na fydd unrhyw un or troseddau hynfod yn anghyfreithlon lle maer drosedd yn dod o fewn y terfyn o gymesuredd mewnperthynas â rhyfel ai effeithiau nodweddiadol .. .EGWYDDORION NUREMBERGYn 1945, maer Siarter yn Llundain y Tribiwnlys Milwrol Rhyngwladol diffinio tri chategori o droseddau, gangynnwys troseddau yn erbyn heddwch. Maer diffiniad hwn am y tro cyntaf yn y Ffindir i erlyn yrarweinyddiaeth wleidyddol yn y treialon Rhyfel-gyfrifoldeb yn y Ffindir . Maer egwyddorion ynhysbys yn ddiweddarach fel y Egwyddorion Nuremberg .Yn 1950, roedd y Tribiwnlys Nuremberg a ddiffinnir Troseddau yn erbyn Heddwch (mewn VI.a Egwyddor, agyflwynwyd i Cenhedloedd Unedig Cynulliad Cyffredinol ) fel
 9. 9. (I) Cynllunio, paratoi, cychwyn neu waging o ryfel o ymddygiad ymosodol neu ryfel yn groes i gytundebau, rhyngwladol cytundebau neu sicrwydd; (ii) Cymryd rhan mewn cynllun cyffredin neu gynllwynio am eu llwyddiant unrhyw un or gweithredoedd a grybwyllwyd o dan (i). Unol Daleithiau America CREU Grwpiau Cell Terfysgol fel AL http://www.slideshare.net/VogelDenise/welsh-hillary-clinton-stingersWikipedia (Treialon Nuremberg) "Y sail gyfreithiol ar gyfer awdurdodaeth y llys ei ddiffinio, erbyn Offeryn Ildioyr Almaen, awdurdod gwleidyddol ar gyfer yr Almaen wedi cael ei drosglwyddo ir Control Allied Cyngor, a allaigael pŵer sofran dros yr Almaen yn dewis i gosbi troseddau cyfraith rhyngwladol a chyfreithiau rhyfel. Oherwyddbod y llys yn gyfyngedig i Troseddau yn erbyn y deddfau rhyfel, nid oedd ganddo awdurdodaeth dros droseddau addigwyddodd cyn ir rhyfel ar 1 Medi, 1939 "Am gyflawni trosedd hwn, y Tribiwnlys Nuremberg ddedfrydu nifer o bobl syngyfrifol am gychwyn Ail Ryfel Byd . Un o ganlyniadau hyn yw bod yn rhaid i genhedloedd sydd yndechrau gwrthdaro arfog yn awr yn dadlau eu bod yn naill ai yn arfer yr hawl o hunan-amddiffyn, yr hawl iamddiffyniad y cyd, neu - maen debyg - yr gorfodi cyfraith droseddol o cogens jus . Mae wedi gwneud ffurfioldatganiad o ryfel anghyffredin ar ôl 1945.Yn ystod y treial, bydd yr erlynydd yn America weithredwr, Robert H. Jackson , dywedodd:I gychwyn rhyfel o ymddygiad ymosodol, felly, nid yn unig yn rhyngwladol troseddu; maendrosedd rhyngwladol goruchaf gwahanol yn unig o droseddau rhyfel eraill gan ei fod yncynnwys o fewn ei hun y drwg cronedig y cyfan.Codi Cyswllt Goruchaf Lys Cyfiawnder William Douglas fod y Cynghreiriaid yn euog o "pŵer yn lle egwyddor"yn Nuremberg. "Roeddwn in meddwl ar y pryd ac yn dal i feddwl bod y treialon Nuremberg yn diegwyddor.",Meddai. "Law ei greu ex post facto i weddu i angerdd a clebar yr amser. " [Dönitz yn Nuremberg: ailwerthusiad,HK Thompson, Jr a Henry Strutz, (Torrance, Calif: 1983)]
 10. 10. CENHEDLOEDD UNEDIG SIARTERMaer erthygl gyntaf y Cenhedloedd Unedig Siarter yn dweud:Mae Dibenion y Cenhedloedd Unedig yw: 1. Cynnal rhyngwladol heddwch a diogelwch, ac ir diben hwnnw: i gymryd camau ar y cyd effeithiol ar gyfer atal a chael gwared ar y bygythiadau ir heddwch , ac ar gyfer atal gweithredoedd o ymddygiad ymosodol neu dorrir heddwch eraill, ac i sicrhau drwy ddulliau heddychlon, ac mewn cydymffurfio ag egwyddorion cyfiawnder a chyfraith ryngwladol , addasu neu setlo anghydfodau rhyngwladol neu sefyllfaoedd a allai arwain at dorrir heddwch ; 2. I ddatblygu perthynas gyfeillgar ymysg cenhedloedd yn seiliedig ar barch tuag at yr egwyddor o hawliau cyfartal a hunan-benderfyniad o bobloedd , ac i gymryd mesurau priodol eraill i gryfhau heddwch cyffredinol;Mae interdiction y rhyfel ymosodol ei gadarnhau ac ehangu gan y Cenhedloedd Unedig Siarter, syn datgan ynerthygl 2, paragraff 4 synBydd yr holl Aelodau ymatal yn eu cysylltiadau rhyngwladol rhag bygythiad neurdefnydd o rym yn erbyn y cyfanrwydd tiriogaethol neu annibyniaeth wleidyddol o unrhywwladwriaeth, neu mewn unrhyw ffordd arall yn anghyson âr Dibenion y CenhedloeddUnedig.Erthygl 33Maer partïon i unrhyw anghydfod, parhad syn debygol o beryglu cynnal a chadw heddwch rhyngwladol adiogelwch, bydd, yn gyntaf oll, yn ceisio ateb drwy gyd-drafod, ymholi, cyfryngu, cymodi, cyflafareddu, setliadbarnwrol, troi at asiantaethau rhanbarthol neu trefniadau, neu ddulliau heddychlon arall ou dewis eu hunain.Maer Cyngor Diogelwch fydd, pan fydd yn eu hystyried yn angenrheidiol, yn galw ar y partïon i setlo euhanghydfod drwy ddulliau or fath.Erthygl 39Maer Cyngor Diogelwch yn penderfynu bodolaeth unrhyw fygythiad ir heddwch, torri yrheddwch, neun gweithredu o ymddygiad ymosodol a rhaid iddynt gyflwyno argymhellion, neubenderfynu pa rhaid cymryd mesurau yn unol ag Erthyglau 41 a 42, i gynnal neu adfer heddwch a diogelwchrhyngwladol.Erthygl 51Ni fydd dim yn y Siarter presennol yn amharu ar hawl sylfaenol yr unigolyn neu ar y cyd hunan-amddiffyniad osymosodiad arfog yn digwydd yn erbyn Aelod or Cenhedloedd Unedig , nes bod y Cyngor Diogelwch wedi cymrydcamau angenrheidiol i gynnal heddwch rhyngwladol a diogelwch. Bydd mesurau a gymerir gan yr Aelodau wrtharfer yr hawl hon o hunan-amddiffyn yn cael eu hadrodd ar unwaith ir Cyngor Diogelwch ac ni fydd mewnunrhyw ffordd yn effeithio ar yr awdurdod a chyfrifoldeb y Cyngor Diogelwch o dan y Siarter bresennol i gymrydar unrhyw adeg camau or fath gan ei fod yn ystyried yn angenrheidiol er mwyn cynnal neu adfer heddwchrhyngwladol a diogelwch .. . .DEDDFAU YR UNOL DALEITHIAU O RYFELMae Byddin yr Unol Daleithiau s Cyfraith Tir Rhyfela (Maes Llawlyfr 27-10) yn datgan:
 11. 11. 498. Troseddau dan y Gyfraith Ryngwladol Unrhyw berson, boed yn aelod or lluoeddarfog neu sifil, syn cyflawni gweithred syn gyfystyr â throsedd dan gyfraith ryngwladol, felly,yn gyfrifol ac yn agored i gael eu cosbi troseddau or fath mewn cysylltiad â rhyfel yn cynnwys.: a Troseddau. erbyn heddwch. b. Troseddau yn erbyn dynoliaeth. c. droseddau rhyfel.Er bod y llawlyfr hwn yn cydnabod y cyfrifoldeb troseddol unigolion ar gyfer y troseddau hynny aall gynnwys unrhyw un or mathau uchod o droseddau, bydd aelodau or lluoedd arfog fel arfer yn cael sylw, dimond y rhai troseddau syn ffurfio "troseddau rhyfel." [2] (ychwanegwyd y pwyslais)Gweler hefyd  Cyfrifoldeb gorchymyn  Troseddol Rhyngwladol Llys  Ail Ryfel Byd  Rhyfel o ymddygiad ymosodolCYFEIRIADAU 1. ^ a b c d Nicolas Werth, Karel Bartošek, Jean-Louis Panné, Jean-Louis Margolin, Andrzej Paczkowski, Stéphane Courtois , Y Llyfr Du Comiwnyddiaeth : droseddau, Arswyd, gormes, Harvard University Press , 1999, hardcover, 858 tudalen, ISBN 0-674 - 07,608-7 , tudalen 5. 2. ^ FM 27-10 Chptr 8 Atebion i Groes y Gyfraith Rhyngwladol; Troseddau Rhyfel

×