Hebrew

325 views

Published on

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
325
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Hebrew

 1. 1. ‫2102 ראובפ 82‬ ‫מסתירה: מה ארצות הברית של אמריקה הקונגרס / מדיה‬ ‫ארצות הברית של אמריקה / הנשיא ברק חוסיין אובמה השני‬ ‫בצרות!‬‫למי שלא יודעים:‬ ‫.1‬ ‫על להתפטרנדרש ארצות הברית ברק חוסיין אובמה השני ("הנשיא ברק אובמה", או "הנשיא אובמה") ,2102 ראוניב 01-ב‬ ‫יום שישי, פבואר 10, 2012:ידי‬‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/011012-pink-slip-president-barack-obamasigned~~V‬‬‫תמיכה קליטה או על 17 ינואר 2012: - םילובקת / ראודב חולשמ תחכוה ("‪United States Postal Service )"USPS‬‬‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/011012-usps-mailing-receipts-obamapaulmullen‬‬ ‫מעשים פליליים כלומר: שיבוש אלקטרוני, דואר - הרס קארד" ןירג" בדואר רשוםאת, נראה הנשיא אובמה ניסה להיות עם ז‬ ‫כך שלא יהיה שום הוכחה שיא של הקבלות. -שלא כדין, שיבוש צדק, וכו ‬ ‫נראה לו בדואר רשום כי הנשיא ברק אובמה ,2102 ראובפ 2 ‪ 2012 thru‬ראוני 72הולך ציבורי / גלובלי או על לאחר רק‬ ‫פוגל דניס ניוסום ("ניוסום"): מוקלטות שוב יחד חזרוושינגטון ‪, "00502 CD‬דרשמ ,ןבלה תיבה"חותמת - "דראק ןירג"‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/011012-usps-mailing-receipts-green-cardreturned~~V‬‬ ‫המנהל ,)]"ןוסלנוד רקייב"[הנשיא אובמה, היועצת המשפטית שלו / מנחה (בייקר דונלסון ‪ namraeB‬קולדוול & ברקוביץ‬ ‫מאז 10 )]"‪ Garretson‬דרשמה"[ ‪ Garretson‬דרשמה תטלחה תצובק ומכ רמולכ) האצוהל םיפתוש / שלו, אחרת הקושרים‬ ‫כבר משתמש מזמנם כדי לשמור על התמיכה: פתקה ורודהינואר 2012 השירות של‬ ‫בתגובה על התקפות על -בקשה ההדחה של הנשיא ברק חוסיין אובמה השני - תקספהל תעדוה"‬ ‫צבאית להתערבותבקשה - םשאומ ימצע יוריג תירקתה עגונב ‪sity‬פלורידה ‪revinU M & A‬‬ ‫בינלאומית ייתכן שיהיה צורך"‬‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/022712-updated-links-for-obama-eviction-notice-011012final‬‬ ‫מכיוון שהוא מספק כמה שמות ופנים מאחורי הלבן בעליונות / יהודית ציונית מאחורי שחיתות ומעשים מתוך פומבי / העולם‬ ‫והתקפות שהועלו נגד פוגל דניס ניוסום, אחרת ארצות הברית ם ממשלתיים פליליים של ארצות הברית של אמריקה פקידי‬ ‫אזרחים המזרח התיכון אומות / מדינות.‬ ‫.2‬ ‫הנשיא אובמה התבקש -יום שישי, פבואר 10, 2012 מועד אחרון - מרגע כשבוע רמולכ) יום שישי, 3 פבואר, 2012או על‬ ‫נראה הנשיא אובמה, הממשל שלו, היועצת המשפטית שלו / יועץ בייקר דונלסון וקושרים אחרים / שותפים לקשר להתפטר),‬ ‫פוגל דניס ניוסום ("ניוסום") בטענה להפרת זכויות יוצרים וכו בבית המשפט נגדפנה המשרד ‪ nosterraG‬להגיש תביעה‬ ‫.1380021‪A‬מס תיק -המחוזי (אוהיו) המילטון התחנונים נפוצות‬
 2. 2. ‫הגיש פוגל דניס ניוסום את טענות החלים זכאי, לאכזבתם,‬‫"לוטיבל השקבה ,ןיפולחל וא / ו ינמז העינמ וצ ןתמל תקנעה רדס ‪ MOTION‬תונפל העצהה"‬‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/020912-garretson-resolution-group-motion-to-vacate-stamped‬‬‫"עומשל 2102 ,51 ראובפ ‪ AT‬תוחכונ יא לע העדוה"‬‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/020912-notice-ofnonattendancehearinggarretsonstamped‬‬ ‫של בית המשפט באוהיו. השיפוטהעמדת לסמכות ולאשהוגשה נגדה תעד תלק /ו זדונית שאםלהעמיד את עצמה לתביעה ולא‬ ‫.3‬ ‫בדוא"ל ארצות הברית דואר עדיפות מתחנן פוגל דניס ניוסום הגיש להגשת לארצות הברית הקונגרס ,2102 ראורבפב 51-ב‬ ‫":תשגה לע העדוהו ,סוטטס תושקב ;)‪ (S‬הנולת"זכאי לה,‬ ‫-‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/021512-us-congress-complaint-newsome-v-obamafinal‬‬ ‫‪signed~~V‬‬ ‫גם), צאק ‪ ,yelssarG‬ברברה ב"הרא ראוד ךרד) הרב קוהללידיעת חברי הסנאט של ארצות הברית:‬ ‫ו גם), גוני ‪ noskasI‬ב"הרא ראוד ךרד) בוקסר‬ ‫גרולד נדלר, ,(םג ב"הרא ראוד ךרד) למאר סמיתארצות הברית בית הנבחרים: את תשומת הלב של‬ ‫ולינדה ט סנצז (םג ב"הרא ראוד ךרד) יאשיהו בונר‬ ‫ראורבפב 12התקבלו מתאריך שירות הדואר, המסמכים מידע המעקבלהפיץ עותקים לעמיתיהם. לפי ארצות הברית‬ ‫מעורבים ציבוריתכלומר מחזיק במשרה - ציבורייםהיות הגיש לפקידי ממשל ל "תשגה לע העדוהו ,סוטטס תושקב ;הנולת"‬ ‫תחומי עניין! ציבור / בעולםבענייני‬ ‫בתגובה על -בקשה ההדחה של הנשיא ברק חוסיין אובמה השני - תקספהל תעדוה" ו "פילס קניפ" ,2102 ראוני 01 .4‬ ‫בינלאומית עשוי צבאית להתערבותבקשה - םשאומ ימצע יוריג תירקתה עגונב ‪M University‬התקפות על פלורידה ‪& A‬‬ ‫את תשומת הלב של ארצות הברית של במועדהוגשה נוספתתמיכה תלונה מחייביםחוקיים ומסמכים הם להיות נחוץ"‬ ‫של: כבראמריקה בקונגרס על מנת לקדם את התלונות שהוגשו‬ ‫יבגל השקב )‪ (S‬הריקחה בצמ לש השקב :דנאר לופ רוטאנס יקאטנק תירבה תוצרא" ,1102 טסוגוא 13 .‪a‬‬ ‫נשיא ארצות הברית ברק אובמה וגופים ממשלתיים / רשמיים, סיוע בהשגת עתירה למתן הגישו כתבי‬ ‫51 תגובה בכתב המתבקשת לפי יום חמישי -יוצא מן הכלל; וסיוע קבלת הסיוע כיום / מיד בשל ניוסום‬ ‫" :110ספטמבר, 2‬ ‫-‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/083111-ltr-senatorrandpaulcorrected‬‬ ‫‪versionwithmailingreceipts‬‬ ‫מתן קנטאקי תושבות: -הכסף סדר הושמט בטעות‬ ‫-‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/083111-rand‬‬ ‫‪pauluspsmokyinforedacted-forwebsiteversion‬‬
 3. 3. ‫תוצרא לש םיבתכמ לש ןוילעה טפשמה תיב ,1102 ,72 לירפאו 1102 סרמ 71 הבוגת ," 1102 יאמ 3 .‪b‬‬ ‫הגיש:"זיהוי יוצא דופן כתבי )ים( להגיש כתבי ו )י( על פי כל כתבי לפעול כדי ל -הברית‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/050311-ltr-justicerobertssuterfinal‬‬ ‫ור קנטאקי ראנד פול נמסר עותק של מתחנן:ארצות הברית הסנט‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/050311-rand-paulletter‬‬ ‫הוכחת משלוח בדואר ותקבולים:‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/050311-usps-mailingreceipts‬‬ ‫הוא פעולה משפטית חיפשו נגד הנשיא ברק אובמה, היועצת תוליגר יתלבה ןתמל הריתע" ,1102 סרמ 21 .‪c‬‬ ‫המשפטית שלו / יועץ בייקר דונלסון ‪ namraeB‬קולדוול & ברקוביץ וקושרים אחרים / שותפים לקשר, וכו ‬ ‫הוכחת משלוח בדואר וקבלת:‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/031211-usps-mailingreceipts‬‬ ‫סנטור פול סיוע דחוף המבוקש." - המבוא קרב תירבה תוצרא אישנ לש הריקחה" ,1102 ראוני 03 .‪d‬‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/013011-email-senator-randpaul‬‬ ‫תירבה תוצראב רחא דעס ןמז תלדגהל םוריחה ‪: Motion‬ראשיהל םוריח ‪ 2010, "Motion‬רבוטקוא 9 .‪e‬‬ ‫בית המשפט העליון ימצא לנכון לתקן את עוולות משפטיות / עוולות מדווחים להלן:"‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/100910-emergency-motion‬‬ ‫להרוסוכן וחקירותהליכים לחסום משפטיים / משפטיתניסו בית המשפט העליוןארצות הברית בקונגרסכי ארצות הברית‬ ‫בתביעה של העוולות פלילית / אזרחית מדווחים. לשיבוש הליכי משפט וא /‬‫.5‬ ‫ממוינת ומקוטלגת במגירה (כלומר, אם כי כסף עדיין לא "תוליגר יתלב וצ ןתמל הריתע"שנה מאוחר יותר, כמעטהנה אנחנו‬ ‫הנשיא ברק אובמה, היועץ המשפטי שלו / יועץ בייקר דונלסון נגדעבור אגרת ההגשה סופק), ואילו פעולות משפטיות המתאימים‬ ‫הוגשו. לאוקושרים אחרים / שותפים לקשר‬ ‫בייקר אנשי בינייםתביעה זדונית ו שאם / קלת דעת (כלומר 1 הובא על ידי עודלהביא החוצפהאת, ועדיין יש להם את עם ז‬ ‫דונלסון של המשרד שוורץ מנס רובי & סלובין או על 20 ינואר 2009 מטעם ‪ ,rotS‬כל אלפרד אשר יזם את מרץ 12, 2011‬ ‫הביא המשרד ‪ nosterraG‬אנשי בינייםתלונה של קבוצת ר 2012אובפ 3ועכשיו )"ללכה ןמ אצוי יבתכ ןתמל הריתע"‬ ‫תחת הכותרת, ציבוריפעולה 2102 ראוני 01 ואילך,‬ ‫בתגובה על התקפות על -בקשה ההדחה של הנשיא ברק חוסיין אובמה השני - תקספהל תעדוה"‬ ‫בינלאומית אית צב להתערבותבקשה -פלורידה ‪ ytisrevinU M & A‬בנוגע התקרית גירוי עצמי מואשם‬ ‫ייתכן שיהיה צורך"‬
 4. 4. ‫לזכויות חוקתיות וזכויות אחרות של פוגל דניס ניוסום מובטחות על השיפוט של ארצות הברית הקונגרס הפולשנישל במאמצים‬ ‫על פי חוקי ארצות הברית של אמריקה.‬‫.6‬ ‫של הנשיא המשרד אנשי בינייםידי שהוגשה על נראה פוגל דניס ניוסום כי 3 פבואר 2012 תביעה זדונית ו שאם / קל דעת‬ ‫- לסמכות השיפוט של בית הדין מדינת ולוותר על פעולה של הקונגרס הובאו לגרום ניוסוםאובמה (‪ nosterraG‬קבוצה) אולי גם‬ ‫כלומר שהם לא הצליחו להשיג ו ניוסום ירד לסמכות השיפוט של בית המשפט במדינת אוהיו.‬‫מדוע ארצות הברית של אמריקה / הנשיא ברק חוסיין אובמה‬ ‫בצרות!השני‬‫נראה הנשיא ברק אובמה, היועצת ארצות הברית של אמריקה הבית הלבן, לפנות אתהמורחבת םימיה 03-במקום להשתמש ב .‪A‬‬ ‫ניצלו ,)‪rretson Group‬המשפטית שלו / יועץ בייקר דונלסון, המנהל שלו, הקושרים / שותפים להוצאה (כלומר כזה כמו ‪aG‬‬ ‫ו הי"ד שלה תיקון תחת ארצות הברית של אמריקה ראשוןפוגל דניס ניוסום למימוש הזכויות נגדלנקום ואכזריתאת זה זמן‬ ‫החוקה וחוקים אחרים של ארצות הברית בחשיפת עוולות פליליות / האזרחים של ארצות הברית פקידים ממשלתיים קושרי הקשר‬ ‫כמובן ר מפולס נגד ניוסום, כמו גם שאר אזרחי ארצות הברית ואת חוץ האומות / מדינות לבין אזרחיהן.שלהם / שותפים לקש‬ ‫ארוכת והוא רק חלק הראשון לאהתגמול כזה על ידי הנשיא ברק אובמה, היועצת המשפטית שלו / יועץ בייקר דונלסון הוא‬ ‫נגד פוגל דניס ניוסום: עקובות מדם פיגועים"-‪-Of‬סופד" השנים‬ ‫.‪i‬‬ ‫הנולת"של יולי לה 14, 2008, סטטוסכדי לברר טיול דצמבר 2008 על ידי דניס פוגל ניוסום לוושינגטון אחרי‬ ‫חירום ולבקש למחוקק / התערבות הקונגרס, גם לבקש לחקירות, השימועים והממצאים:"‬ ‫-‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/071408-emergency-complaints-withexhibits‬‬ ‫‪reversedorderreduced‬‬ ‫הנצחתהסנטור פטריק ליהי, חבר הקונגרס גון קוניירס, אז סנטור (כיום סגן נשיא) גוזף ביידן פקסים‬ ‫כדי לטפל בעוולות ומצב התלונה חירום אוגוסט 2008:דצמבר 2008 טיול לוושינגטון הבירה‬ ‫-‪, toleahyconyersbiden‬םיסקפ /‪http://www.slideshare.net/VogelDenise‬‬ ‫בושו ‪memorializingdec08dc‬‬ ‫במשרד באה לאחר עבודתה עוד התקפההשיקה ייקר דונלסון נראה היועצת המשפטית של הנשיא אובמה / יועץ ב‬ ‫השנים של הנשיא ברק אובמה ו / או היועץ המשפטי שלו / ארוךעץ כלומר & ‪ .gnipmaL‬הקשר - יהודיתדין עורכי‬ ‫":יגולונורכ םישרת"יועץ עם פוגל דניס ניוסום ניתן להקים על הבאות‬ ‫09946611-‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/021812-chronological-chartfinal‬‬ ‫.‪ii‬‬ ‫מתחם לכאורה: להריסתממשלת פקיסטן תודות רבות‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/pakistan-destroy-obl-compound~~V‬‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/pakistan-obl-compound-destroyed~~V‬‬ ‫כי ארצות הברית ברק אובמה טוען כי אוסאמה בן לאדן היה כשנהרג מאי 2011:‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/obama-050111-speechosama-binladen‬‬
 5. 5. ‫של לסיבוכים מתו על בראשית 2002אוסמה בן לאדן נראה - ל ידי ארצות הברית מדיהע לאכלומר -על פי הדיווחים‬ ‫בריאותיים:‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/pakistan-obl-has-been-dead-for-years‬‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/pakistan-obl-has-been-dead-for-seven-years‬‬ ‫טוען סופק מודיעין כבר בחודש אוגוסט 2010,כי במאי 2011 נאום של הנשיא אובמה כי הוא צירוף מקרים,זה אין‬ ‫לש ןידה םוי / הליפנה :המבוא קרב ב"הרא אישנ" דוא"ל פוגל דניס של ניוסום תחת הכותרת לאחר קבלתכשבועיים‬ ‫שחיתות / הקונספירציה / טיוח / מעשים פליליים ברבים " -ממשל אובמה‬ ‫אשר הביא הנשיא ברק ‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/071310-email-toobamaholder‬‬ ‫ילד (רן), איןכאשר ניוסום שלו אחרי חשבון הבנק של ניוסום (ות) עבור מזונות ץנילה ‪Mob‬ושליחת לנקוםאובמה‬ ‫ורגן מרדף מסמכי הבנק בטענה תפיסת אף על פי כן, ראה סימן ‪ PJ‬מ - סךשבו נולדה / בוטלה הילד (רן) ו לעולם‬ ‫פעולה לא חוקית / בלתי חוקי נלקח על ידי הנשיא אובמה, הממשל חשבון בנק של ניוסום (ות) עבור "דמי מזונות."‬ ‫‪ JP‬צו בית משפט! לקשר, ללאשלו, היועצת המשפטית שלו / יועץ בייקר דונלסון וקושרים אחרים / שותפים‬ ‫יועצת משפטית של הנשיא אובמה / יועץ. פי - ןוסלנוד רקייב לש ‪OP / MAJOR‬לקוח ‪T‬מורגן צייס הבנק הוא‬ ‫יהודי) הידוע תוכנית פונזי. למעלה / מפתח ‪- PJ‬מורגן צייס הבנק גם לקוח ‪( ROJAM / POT‬ברנרד "ברני" מיידוף‬ ‫ךמותו השגדהה !הם יהודים )ןייטשנוארב ל סלגאדו ןומיד "ימיג" סמייג)מורגן צייס הבנק מנהלים בכירים‬ ‫הסיבה הנשיא ברק אובמה הלך באמצעים קיצוניים כדי לשמור על הקהל העולמית / להגיע עותק של ינואר ניוסום של‬ ‫בתגובה להתקפות על -בקשה ההדחה של הנשיא ברק חוסיין אובמה השני - תקספהל תעדוה" 2102 ,01‬ ‫בינלאומית ייתכן צבאית להתערבותבקשה - פלורידה ‪ ytisrevinU M & A‬בדבר התקרית גירוי עצמי מואשם‬ ‫" שיהיה צורך‬ ‫-‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/022712-updated-links-for-obama-eviction‬‬ ‫‪notice-011012final‬‬ ‫רוצה את הקהל העולמית / לאכמובן הנשיא ברק אובמה, בייקר דונלסון וקושרים אחרים שלהם / שותפים לקשר‬ ‫אנשים בייקר של דונלסון נמצאים ממשלת ארצות הברית: מושרשתלראות עד כמה‬ ‫-‪ officals‬ירצומל ‪ Govt‬לא תרשוק ןוסלנוד ,רקייב / ‪http://www.slideshare.net/VogelDenise‬‬ ‫הלכו על ולהקשות על הגשת תלונות שהוגשו על ידי פוגל דניס ניוסום אל הקונגרס של ואיך הם ‪Whitehouse‬‬ ‫ארצות הברית, כמו גם בית המשפט העליון של ארה"ב!‬‫.‪iii‬‬ ‫("תופקתה 119") 1002 רבמטפסב 11-כדי לראות את ארצות הברית של קונספירציה של אמריקה הטיוח ב‬ ‫טרוריסטים מקומיים התקפות מתוכנן על ידי ארצות גורמים רשמיים בארצות הממשלה על אזרחיה ו / או הקורבנות‬ ‫של 911 התקפות, הם נחושים להרוס את חייהם של אף אחד (כלומר כזה כמו ניוסום), דוברת נגד עוולות פלילית /‬ ‫בתגובה על -דחה של הנשיא ברק חוסיין אובמה השני בקשה הה - תקספהל תעדוה"אזרחית כאלה. למשל,‬ ‫צבאית להתערבותבקשה -התקפות על פלורידה ‪ ytisrevinU M & A‬בנוגע התקרית גירוי עצמי מואשם‬ ‫בינלאומית ייתכן שיהיה צורך"‬ ‫ידיעת האמת שמות ותמונות של מי יכול להיות ,142עמודים 209 214 ו 226 ‪ urht urhT‬על‬ ‫רבמצדב 8-כלומר, כמו נשיא ארצות הברית ברק אובמה לשים את זה ב נהרגו / נרצחשנראים קפותמאחורי 911 הת‬ ‫או כל מי שנותר שם בחוץ: " . . .הדשה תא דירוה רבכ רשא" ,2102‬ ‫ברטה שמפניה;‬ ‫ד"ר דייוויד גרהם;‬ ‫כריסטופר לנדיס;‬ ‫סלווטורה ‪;attoicnirP‬‬ ‫פול סמית;‬
 6. 6. ‫דברה גין פלפרי;‬ ‫בארי גנינגס;‬ ‫קנת ‪;namennahoJ‬‬ ‫בוורלי אקרט;‬ ‫מייקל דורן ה ;‬ ‫דוד פ ‪;yelrehW‬‬ ‫וו לי רולס;‬ ‫ריצרד הולברוק,‬ ‫גון וילר;‬ ‫לורנס איגלברגר, ו‬ ‫חיל הים אטמים ששת צוות להוציא או על 6 אוגוסט 2011‬ ‫-116080-‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/navy-seals-victims-in‬‬ ‫‪attack-possible-911-cover-up‬‬‫רוצה את הקהל העולמית / לראות את האמת מאחורי ארצות לאה נראה הנשיא אובמה, בייקר דונלסון ואחרים בקנוני‬ ‫הברית של אמריקה של פקידי ממשלה מושחתים פשעים: פשעי מלחמה, פשעים נגד האנושות, פשעים נגד השלום, וכו‬‫כמו גם הפרת אחרות אסור על פי חוקי י עקרון נירנברג הפרות,כלומר, -‬ ‫-‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/nuremberg-principles-wikipedia‬‬ ‫‪information‬‬ ‫-‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/nuremberg-principles-war-crime-wikipedia‬‬ ‫‪information‬‬‫פרטית ברדלי מנינג: אחריבדיוק כמו הנשיא ברק אובמה וממשלו הולכים‬ ‫23495711-‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/manning-bradley-power-point‬‬ ‫-‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/manning-bradley-wikipedia-information‬‬ ‫33495711‬‫ארצות הברית של פשעי מלחמה של אמריקה באמצעות מידע משותף עם ויקיליקס: חשיפתבטענה שלו‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/assange-julian-wikipedia-information‬‬
 7. 7. ‫כלומר הולך אחרי תורמים זה של האתר כדי נכה מבחינה כלכלית זה כל כך כי המידע משותפת ויקיליקס נשמרים -‬‫ועצת המשפטית שלו / יועץ בייקר דונלסון וקושרים מתוך / של הציבור העולם בעיניים, הנשיא ברק אובמה, הי‬‫הלאל וא / ו הלש םיכמסמ ףותישל םוסוינ סינד לגופ דגנ תונווכמ תופקתה וקישה (הצובק ‪ Garretson‬ומכ רמולכ)‬ ‫מחקר וכו ,)הרפה(שהושגו באמצעות רשומות האישית שלה, חוזים‬ ‫51 "בתכנ בצמ תנומת"מתן פוגל דניס ניוסום עם ולהסנטור קנטאקי ראנד פלמעשה, יותר מאשר ארצות הברית‬‫בצמ לש השקב :דנאר לופ רוטאנס יקאטנק תירבה תוצרא"ביקש באמצעות 31 אוגוסט 2011, ספטמבר 2011,‬ ‫החקירה )‪ ( S‬בקשה לגבי נשיא ארצות הברית ברק אובמה וגופים ממשלתיים / רשמיים, סיוע בהשגת עתירה‬‫תגובה בכתב המתבקשת לפי יום -לל; וסיוע קבלת הסיוע להיום / מיד בשל ניוסום למתן הגישו כתבי יוצא מן הכ‬‫" :1102 ,רבמטפס 51 חמישי‬‫-‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/083111-ltr-senatorrandpaulcorrected‬‬‫‪versionwithmailingreceipts‬‬ ‫2102של הקשרים / הקשריםנראה כי הנשיא אובמה, בייקר דונלסון, ‪ nosterraG‬קבוצת ואחרים לסמוך על‬‫על ניוסום פוגל דניס מסגרתלעסוק עוולות פלילית / אזרחית גים מסינהמנהל מסע הבחירות ברק אובמה של לנשיאות‬‫ניסה ואזמסמכים התובע הרוסים במכווןנראה עובדים הצובקה ‪ Garretson‬גזענים לבניםשל פלילייםמעשים‬‫ניוסום על פשעיהם: מסגרת‬ ‫-‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/101211-garretson-resolution-group‬‬ ‫‪memoredacted~~V‬‬‫עבור מעשים פליליים כאלה. ניהולית) ממוקד-אפריקני אמריקאי (‪ noN‬רקניוסום להיות‬ ‫םיג)הנשיא אובמה ומנהל הקמפיין שלו -עקב "בותכ בצמ ח"וד" לפנייום - 1102 רבמטפסב 41-לאחר מכן ב‬‫:"הפקתה"הושק אתר אינטרנט של אובמה מסינה)‬ ‫אשר מאז 27 - ‪www.vogeldenisenewsome.com‬לדווח על אתרים כמו האתר של פוגל דניס ניוסום הממוקם‬ ‫על ידי הנשיא ברק אובמה לעשות את זה תחת התקפות אכזריותינואר 2012 ‪ 1 urht‬בפברואר 2012 מיילים, הגיע‬‫על מה הנשיא אובמה, ארצות הברית פקידים ממשלתיים, בייקר דונלסון, חשוכותשהציבור / בעולם הם להסיר כדי‬‫המשרד ‪ nosterraG‬וקושרים אחרים / שותפים לקשר זוממים.‬ ‫עבודה קשה מאחורי הנשיא ברק אובמה, בייקר דונלסון - בשל מצב" ח"וד בתכנש"יום - 1102 רבמטפסב 51-ב‬‫משרד המנהל של כמנהל ודיקפת תא (ג ףאד סמייג) שלהםשחקני מפתח / טופ / ‪ ROJAM‬להתגנב אחד הקלעים‬‫בתרשים כרונולוגי:כלומר התייחס - בתי המשפט בארצות הברית‬‫בכך לא 09946611-‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/021812-chronological-chartfinal‬‬ ‫ביקש להיות מומלץ על כל עניין שוב ושוברק כתבי טענות משפטיים, וכי סיפק לקונגרס, פוגל דניס ניוסום‬‫:‪-OF‬וקונפליקטים‬ ‫השארתי לו הודעות דואר קולי עבור השופטים גון רוברטס וסטיבן ברייר:‬ ‫06‪http://youtu.be/KcXm8mgjD‬‬‫גון רוברטס.העליון המשפטבית נשיאל ידי ארצות הברית מכהונתו ע מונה - עובד דונלסון בייקר -גיימס ג דאף‬‫יתר על כן, בייקר דונלסון יש תפקיד מרכזי / מפתח הממונה לבית המשפט העליון בארצות הברית.‬‫השנויים ביותר במחלוקתאת כי זה יגלה עד כמה הנשיא ברק אובמה בייקר דונלסון מתכננים לקבל חשוב לציין:‬‫לא רק זה איך הנשיא ברק אובמה ת" דרך בית המשפט העליון בארצות הברית או על מרץ 2011.ואירבה ליב לופיט"‬ ‫דרך מעשים להשאיר את הקהל העולמית / מלימוד כי הנשיא ברק אובמה הוצב לבית הלבן מתכנניםבייקר דונלסון‬‫שלהם שיירכשת, באמצעות במילים אחרו מזכות על פי חוקי ארצות הברית של אמריקה. לאבעלי ידע שהוא פליליים‬ ‫כדי לשמור על הקהל העולמית / מללמוד את האמת, כמו גם הידע של ככלב שמירהארצות הברית בית המשפט העליון‬‫וצ ןתמל הריתע "להגשת או על 12 מרס 2011 תחת הכותרת כתב התביעה המקורי שהוגש על ידי פוגל דניס ניוסום‬
 8. 8. ‫ורי / מה את ארצות הברית של פקידים מושחתים של אמריקה הממשלה לא המבקשת להביא אל העולם הציב חריגה ",‬ ‫הסתתר במשך עשרות שנים:‬ ‫-‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/031211-petition-forextraordinarywrit‬‬ ‫‪exhibits-final‬‬ ‫הוכחת משלוח בדואר וקבלת:‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/031211-usps-mailingreceipts‬‬ ‫.‪iv‬‬ ‫-או על 21 אוקטובר 2011 (זהה לתאריך הנשיא ברק אובמה מכריז על סוף מלחמת עיראק‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/101211-garretson-resolution-group-memoredacted‬‬ ‫גים מסינה:של 2012 לנשיאות שלו מנהל הקמפיין הקשרים / הקשרים לע ךמתסה המבוא קרב אישנה הארנ ,(‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/jim-messina‬‬ ‫תעסוקה פוגל דניס של ניוסום עם ‪ nosterraG‬קבוצת איוש מסינה: אחרילבוא‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/101411-messina-staffing-timesheet-denise-newsome‬‬ ‫:ןיטסג םהך תחצנה החישל ףרטצהל רכזמ 11/12/01‬ ‫-‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/102111-email-justinsandy‬‬ ‫‪redacted~~V‬‬ ‫:הניסמ שויא לש םהך ןיטסגמ רסמ תילוק העדוה 11/12/01‬ ‫‪http://youtu.be/GACKP80QRaQ‬‬‫נגד פשעים בפשעי מלחמה,ארצות הברית של אמריקה צריכה להיות על נעילת במזרח התיכון פקידים ממשלתיים מעורבים .‪B‬‬ ‫צדק איןכי וכו את הדין על בתי הדין המזרח התיכון ולא בארצות הברית של אמריקה הדין נגד השלום,פשעים האנושות,‬ ‫שפט על פשעים כאלה!יהיה שניתנו ארצות הברית בתי המ‬‫פשעי מלחמה, פשעים נגד האנושות,ארצות הברית פקידים ממשלתיים קושרי הקשר שלהם / שותפים לקשר האחראים על .‪C‬‬ ‫צריכים לתת םלוכוכו "119 תדעו ח"וד" "ןאריאב חווד"כגון דיווחים כוזביםשחרורו של נגד השלום,פשעים‬ ‫לתפקיד הם שיחקו. כוללים במזרח התיכון(ה(את הדין על כל בתי הדין הרלוונטיים‬‫כי על שחיתות ופשעים,נראה מן הראיות ואת ארצות הברית של פקידים מושחתים של אמריקה הממשלה מנסה לחפות .‪D‬‬ ‫"תינומה הדמשהל קשנ"היו כל לאיתר על כן, אף פעם היו מוצדקות. לאמלחמות במזרח התיכון (אפגניסטן, עיראק ואיראן)‬ ‫עדות כי "911 התקפות" בוצעו על ידי / המדינה איזו מדינה החוץ לאזרחים אך נראה כי בוצעו על ידי מושחתים ןואינמצא‬ ‫איחוד גורמים רשמיים בארצות ממשלה, היועץ המשפטי שלהם / יועץ (בייקר דונלסון) וקושרים אחרים / שותפים לקשר.‬
 9. 9. ‫.‪E‬‬ ‫ןארוקה לש תפירש"של ברק חוסיין אובמה השני את מקבל את ארצות הברית של התנצלות נשיא אמריקה אל ‪NO‬‬ ‫עד פברואר 1 ב 27 ינואר 2012, מספקתלהתייחסות כראויבמועד, בחודשים האחרונים בגלל חששות כאלה היו הקדוש"‬ ‫המפקד עשה הנשיא ברק אובמה / ךא ,סרגנוקה" תירבה תוצרא בל תמושתו המבוא אישנל וחלשנש ל"אוד תועדוה 2102‬ ‫להתפטרלהתעלם ינואר פוגל דניס ניוסום של 10, 2012 תלונה ובקשה שהוא החלטה מודעתל ארצות הברית הצבאית ש העליון‬ ‫באמצעות אחד ממשרדי שמול שלו הגשת תביעה זדוניתנגד ניוסום דרך הגיבהעד יום שישי, 10 בפברואר 2012 ו‬ ‫יאבצה הקירמא לש תירבה תוצרא סייגתה ילוא םינעזג /יתר על כן, חששות כי בעליונות הלבנים כזה .)‪(Garretson Group‬‬ ‫לצורך עיסוק פשעי מלחמה על פי הודעה לעיתונות על ידי ארצות הברית מחלקת המשפטים:‬ ‫שבעה "... רורט תוריבע םשאומ עבש"הודעה לעיתונות: םיטפשמה דרשמ תירבה תוצרא 9002 ילוי 72‬ ‫לרצח, חטיפה, לפגוע לטרוריסטים וקשירת קשר תמיכה חומריתקשר לספק בקשירתאנשים הואשמו‬ ‫. . בחו"ל.ולפצוע אנשים‬ ‫אשר במהלך בפקיסטן ובאפגניסטן, האימונים של הטרוריסטיםמחנות ותיק של ... יכ ןעטנ םושיאה בתכ"‬ ‫" .. כדי להרוג. ולעזור צעירים לחו"ללגייס עם אחרים בארץ האחרונות, קשר קשרשלוש השנים‬ ‫המדא לש םיקחורמ םירוזאל םילבגומ םניא םהיכמותו םיטסירורטה הדוקנ שיטפ התיבה תומשאה ולא"‬ ‫רחוקה, אך יכולים לגדול מוגלה ממש כאן, ליד הבית. הטרוריסטים ותומכיהם הם אכזרית מתמיד במאמציהם‬ ‫מצינו לעצור אותם לפגוע ולהרוג חפה מפשע אנשים ברחבי העולם. עלינו להיות אכזרית לא פחות מתמיד במא‬ ‫" ...‬ ‫-‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/072709-doj-seven-charged-with‬‬ ‫10115611-‪terrorism-violations‬‬ ‫פוגל דניס ניוסום משותפת חששות של פשעים כאלה ב 27 בינואר 2012/‪ 2102 ,1 yraurbeF‬הודעות דוא"ל כאשר לדבריה,‬ ‫מדינות ו / או מוסלמים אמיתיים יהיה מאחורי התקפות על נוצריםכי דבר" קדוש התנ"ך "התומךשום ןיא"‬ ‫בעליונות הלבניםקבוצות שלכלומר אלה הן שיטות העבודה -" שריפת" קוראן הקדושאו תמוסלמיו‬ ‫בטענה להיות נגד מוסלמים / אנשי צבע שנאת ללמדוכי כחזית / מסכה", )‪ )ES‬הייסנכה"המשתמשים‬ ‫או באמונתםבטוחים אינם האמיתייםהנוצרים באמונתו!היה בטוח לאישוע המשיח לא!כאשר הם נוצרים‬ ‫אלה של אחרים! "‬ ‫רמולכ עדימ) על ראש השערורייה הטלת שתן של המפקד הראשימעקב / הנשיא ברק אובמה של תחתעם זאת, תראו מה קרה‬ ‫הסנטור ראנד פולארצות הברית קנטאקי ברק אובמה,נשיא ארצות הברית בקשה בהודעה 2102 ראוני 01 לאחרשוחרר‬ ‫וכו , כי ארצות נגד השלום,פשעים נגד האנושות,אחרים, פשעים מלחמהופשעי לן)הראשי המטות מייקל מאהברית ארצות‬ ‫לבצע פשעים כאלה במדינות / מדינות זרות ולהישאר לעסוק כי הם חושבים שהם יכולים ממשיכיםהברית של אמריקה חיילים‬ ‫. ללא עונש‬ ‫חיילי ארה"ב הנאשמים ברצח אזרחי אפגניסטן:‬ ‫. . . באזרחים. ברצח בכוונה םימשאומ םינקירמא םילייח 01‬ ‫חברי החוליה של כ 10 חיילים אמריקנים נמצאים תחת חקירה על רצח לפחות שלושה מתושבי הכפר מקומיים אשר מרגיז אותם.‬ ‫. . על פי הטענות, זה לא מקרה של אזרחים להיות טועה עבור לוחמי הטליבאן לא רגע חד פעמי של זעם.‬ ‫. . שבעה יותר מעורבים טיוח. רק בגלל שהם יכול,חמישה חיילים נאשמים ברצח אזרחים אפגנים‬ ‫חיילי ארה"ב שהואשם ברצח אזרחים בדם קר.‬ ‫מחלקה ‪.lleH morF‬אם ההאשמות מוכחות, זה היה שתים חיילים הואשמו בפרשה.‬
 10. 10. ‫ויורים הגופות מום, תפסותב ,חויט םיברועמ רתוי 7 יכלו,פשוט כי הם אזרחים אפגנים ברצחחמישה חיילים אמריקנים נאשמים‬ ‫. . . ומכים את פרטי שפוצץ את השריקה.לעבר אזרחים אפגנים, מעשן חשיש,‬ ‫עשה. בדיוק כמו כל אירוע כזה. אבו גרייב ומכ קוידב ,תיתדימ יתלב העפשה היהת וז" . . ."דואמ ונב עגופ םירבדה גוסמ הז"‬ ‫. . . היה בפלורידה." ןבדיוק כמו שריפת הקורא‬ ‫גורהלו והשימ לע ןומיר קורזל"קלווין גיבס התלוצץ על כמה קל זה יהיה על פי מסמכי בית המשפט, זה החל כאשר סמל.‬ ‫אותם."‬ ‫אפגנים,שלושה אזרחים ורצחועל מקרים נפרדים "גורהל תווצה"לכאורה נוצרכאשר חמישה חיילים הקונספירציה,זה הפך‬ ‫. . אי, כנראה ..באקרשנבחרו‬ ‫וידאו הוידוי: חייל ארה"ב מתאר שלושה ‪ lliK‬של האפגנים חפה מפשע‬ ‫. . חלקי גוף שנאספו .בשביל הכיף, שלכאורה נרצחרב"ט, 22, מספר כיצד "המשוגע" שלו סמל‬ ‫.ןטסינגפאב חצריהל עשפמ םיפח תונברוק ,םישומח השולש יארקאב ורחב . . .‬ ‫. . כמו גביעים של הנטר.ותמונות של חיילים אמריקאים המחזיקים גופים אפגנים אוסף של חלקי גוף . . .‬ ‫את האנשים האלה", אמר המורלוקים בקלטת כשהוא הניח את התסריט הוא אמר הורג ... םע תויעב םוש ןיא אל שממ טושפ אוה"‬ ‫. . לה.להשתמש בו כדי להפוך את זה נראה על אזרחים נהרגו בפעוהסמל‬ ‫רימון לעבר הקורבן.זרק גיבס אחת,טוראי אמר גיבס הורה לפתוח באש על אזרחים בעת ובעונה‬ ‫ואק את הבחור תכלל ןאל יל רמוא ,הז תא קרוז ,התוא ץיפקהו ,עדוי התא ,יאקירמא םינומיר ,ולש םינומירה םא 1 איצוה אוה"‬ ‫.. הזה, להרוג את הבחור הזה,‬ ‫נשא רימון רוסית לזרוק ליד גופתו של אפגניסטן המלח, כדי לעשות את זה נראה שהוא עומד מל גיבס המורלוקים אמר ס . . .‬ ‫. . לתקוף את החיילים האמריקאים.‬ ‫ביתור של אזרחים אפגנים מסמכים טעינה של צבא טוענים שימוש בסמים משתולל ביחידה של המורלוקים, כמו גם הרצח,בנוסף‬ ‫המלח.‬ ‫. . שנאסף אצבעות כמה קורבנות האפגני שלו.אר כיצד סמל גיבס לכאורה המורלוקים מת רב"ט.‬ ‫. . אך מעולם לא נתפס.בביצוע הרציחות דומים בעיראק, התגאההמורלוקים אמר גיבס‬ ‫חיילי ארצות הברית מואשם ברצח אזרחים באפגניסטן:‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/us-soldiers-accusedinafghancivilianmurders‬‬ ‫הקונגרס של ארצות הברית, ‪ nosterraG‬לא, זה נראה הנשיא ברק אובמה, היועצת המשפטית שלו / יועץ בייקר דונלסון,‬ ‫לאיים על חברות על ידי פוגל דניס ניוסום משתמשים בלוחות הזמנים להארכהקבוצת הקושרים האחרים / שותפים לקשר‬‫אותה, כמו גם אלה של מדינות זרות / ולהרוסחייו של ניוסום לאיים המספקות לה אינטרנט / ‪,secivreS gnitsoHbeW‬‬‫הגיע שוב ושוב להזכיר לציבור / העולם פוגל דניס ניוסום כשלושה שבועותבמשך יש גבול לכל תעלול!ענית. מדינות כוונה גז‬ ‫למשל לשתף וכו : נגד השלום,ופשעים נגד האנושות פשעים התקפות,של אמריקה תחת פשעי מלחמהשל ארצות הברית של‬‫שדוגל בעליונות הגזע נובעת חוסר רגישות / קרירות ,את המידע הבא (כלומר, אשר חלקם עשויים למצוא רגיש, עם זאת‬‫של ארצות הברית של פליליים / אזרחית הנזיקיןכזו השחתה הטיוחואז רוצה מחרידה כזאתמאחורי שיטות הלבן / ציונים‬‫אטורים / נס) ציבורייםממשל אנשי דונלסון,הנשיא ברק אובמה, הממשל שלו, היועצת המשפטית שלו / יועץ בייקר אמריקה),‬‫הברית הברית הצבאית של ארצות הברית גורמים הפושע / אזרחית העוולותוכדומה, עשויים לטעון כי נציגים / או עוזריהם)‬‫גנאי, זדוני, שטנה, ,היפרגונרופ" עוסקים בשםממשלתיים הקושרים שלהם / שותפים לקשר‬ ‫מטריד,‬‫-"וכו‬ ‫מחריד:באפליה / כאלה גזעניםחיילי ארצות הברית, פקידי ממשלה, קבלנים ממשלה וכד עבור משלמיםאך הם‬
 11. 11. :‫השתנה על המלח‬:‫וידאו‬http://youtu.be/ZZWVxEy-BFE‫רוריה הטלת שתן: אובמה שע‬http://www.slideshare.net/VogelDenise/abu-ghraib-urination-scandal ‫האסיר:הפרות אבו גרייב‬ http://www.slideshare.net/VogelDenise/abu-ghraib-urination-scandal http://www.slideshare.net/VogelDenise/baker-donelson-health-care-plan- power-point-11566935 ‫הדגים" / עיקור של האומה:ארצות הברית "ניקוי‬http://www.slideshare.net/VogelDenise/gamble-clarence-proctor-gamble-sterilization-wiki-info http://youtu.be/gDuGrN1pivE~~V http://youtu.be/8xkuDPD3A1Y ‫" רצח עם‬LABOLG" TSEUQ ‫גואטמלה -ארצות הברית‬http://www.slideshare.net/VogelDenise/tuskegee-testshttp://www.slideshare.net/VogelDenise/guatemala-experiments http://youtu.be/SI-68j-LLk4 http://youtu.be/VbqlRQllF4c‫חיסון מזויף: -ארצות הברית לא אנושיות ניסויים פקיסטן‬http://www.slideshare.net/VogelDenise/pakistan-us-inject-fake-vaccine2http://www.slideshare.net/VogelDenise/pakistan-us-inject-fake-vaccine :‫ידע על הפרה לפי הסכרים של ניו אורלינס‬ http://youtu.be/XlIogreab3I F. NO ‫לא ברור כנה היא שקר! זה לארק אובמה כי מקבל את ארצות הברית של אמריקה ההתנצלות של הנשיא ב לא‬ ‫דפוסהוא‬ ‫פשע!עבירות מלחמה‬
 12. 12. ‫.‪G‬‬ ‫שלהם על המשך ההתקפותמקבל את ארצות הברית של אמריקה ההתנצלות של הנשיא ברק אובמה כי ברור לא ‪NO‬‬ ‫לאמשלה פוגל דניס ניוסם אזרחים אחרים וזרים האומות / מדינות תומכות, כי ארצות הברית של אמריקה פקידי המ‬ ‫לא רק את ארצות הברית של אמריקה אבל חוקי מעלמתכוון לעשות מה נכון יש להציב את עצמם עושים‬ ‫חוקי מדינות זרות / מדינות!‬‫.‪H‬‬ ‫התקפותמקבל את ארצות הברית של אמריקה ההתנצלות של הנשיא ברק אובמה, כי בבירור לא ‪NO‬‬ ‫בארצות‬ ‫/ ציבורייםפקידים ממשלתיים השתמשו פורומים למשל, ארצות הברית של אמריקה גזעניים! ממניעיםהברית יהיו‬ ‫פקידי פרקטיקות עם פליליים / מושחתיםלקבל באמצעות ינודזו העטמ / ‪FALSE‬מידע לפרסם אינטרנט‬ ‫להשיג עבודה כדי למנוע ממנה את היכולת ברשימה השחורה שלהלצורך לגבי פוגל דניס ניוסום ממשלה‬ ‫פיגועים איך ממשלת ארצות הברית גורמים רשמיים לבצעשל שיתוף עם הציבור / לעולם קולהת א ולהשתיק‬ ‫כי המידע מוגןלראות את זה הנשיא ברק אובמה ואת היועצת המשפטית שלו / יועץ בייקר דונלסון שלה.כאלה ואחרים‬ ‫את חייה. למטרות להרוס פורומים / אינטרנטכגון הציבורעל פוגל דניס ניוסום מושם על‬ ‫חשוב לציין:‬ ‫ליידע אתכמו גם אינטרנט, / ציבורייםפנה אל פורומים עכשיו פוגל דניס ניוסום‬ ‫על ידי הנשיא אובמה, היועצת המשפטית נגדה זדוניות כגוןתיעוד ציבורי / העולם ולשתף ועדויות של התקפות‬ ‫ית, ‪ nosterraG‬קבוצת הקושרים האחרים / שלו / יועץ בייקר דונלסון, המנהל שלו, הקונגרס של ארצות הבר‬ ‫לבכות רוצים‬ ‫כולם - מאמצי ההשתקה קולה שובניוסום באים אחריהם שותפים לקשר,‬ ‫"!םידוה תא םיריסמ" עכשיו ניוסום הוא "הריבע"‬ ‫לעומת‬ ‫02‬ ‫על ידי פקידי ממשלה, בייקר דונלסון וקושרים וכו איומים, הטרדה, הצקה, לעקובשנות‬ ‫הגזענים /מתחיל לשתף עם העולם הציבורי / אחרים / שותפים לקשר ולאחר מכן, כאשר ניוסום‬ ‫הנשיא אובמה, היועצת המשפטית שלו / האומות,אותה, אזרחים אחרים ו / מדינות זרות מפלההתקפות‬ ‫ולנסות "הריבע" לבכותרוצה רים / שותפים לקשר יועץ בייקר דונלסון, המנהל שלו, הקושרים האח‬ ‫וזכויות אחרות המובטחות תחת החוקה של הראשון לחוקה האמריקאית התיקוןניוסום של למנוע‬ ‫-ו "המחלמ בישהל"כי ניוסום היא אמריקה,ארצות הברית וחוקים נוספים של ארצות הברית של‬ ‫של במקום לשמור את זה בגבולות העולם / ציבורי על ידי שיתוף המידע הזה עם לחימה קשה‬ ‫.הקירמא לש תירבה תוצרא לש תומוח"‬ ‫אתר טרח לבוא אחרי לאשאם מידע זה לא נכון אז אחד יודע םכח /חכם אדם‬ ‫סוכנויות -המתפרסמים באינטרנט מסמכיםאו )םי(של פוגל דניס ניוסום האינטרנט‬ ‫כרגע בת מידע באינטרנט לגבי ניוסום; עם זאת, ממשלתיות כלומר, בתי המשפט וכו הצ‬ ‫שוחד,רוצה לשתף את ניוסום מעשים פליליים של כמה המידע הושג באמצעות לא‬ ‫ועוד! כפייה, סחיטה, סחיטה,‬ ‫נשיא ארצות הברית ברק אובמה, היועצת המשפטית שלו / יועץ בייקר דונלדסון, המנהל שלו, ארצות הברית הקונגרס הקושרים‬ ‫ים / שותפים לקשר להסתמך על קשרים עם שירותי אינטרנט כמו ‪ MOC.DBIRCS‬לתקוף פוגל דניס ניוסם להפריע האחר‬
 13. 13. ‫על ידי יום שישי, פבואר 10, 2012, היה הנשיא אובמה עסוק מדי פורשהקהל העולמית / מ לדעת את האמת. לא במקום‬ ‫הצקה:" ‪"Cyber‬ו "טנרטניא שוקיה"‬ ‫באינטרנט: היקושב: הסנטור ‪ dorrehS‬של בראוןברית ארצות ה הודעה לעיתונות‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/brown-sherrod-internet-stalking~~V‬‬ ‫הצקה: ‪ Cyber‬ב:הסנטור מייק ‪ oparC‬של ארצות הברית הודעה לעיתונות‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/crapo-mike-cyber-bullying~~V‬‬ ‫מי הסיר את המסמכים שלה כדי לספק הנשיא ברק אובמה עם ‪SCRIBD.COM‬ניוסום דרך חברות אינטרנט כמו‬ ‫‪WebHosting‬וכמה ‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/obama-scribd-com‬סעיף שלם:‬ ‫‪ (OneWebHosting.Com‬חברות‬ ‫להפשיט )‪ BlueHost.Com‬ו‬ ‫על פי חוקת ארה"ב ו / או חוקי ארצות הברית של אמריקה, וזכויות אחרות מוגנים הראשון לחוקה התיקוןניוסום זכויות‬ ‫כך הקהל העולמית / לא יודע על ארצות הברית של אמריקה / פשעי הנשיא ברק אובמה!‬ ‫.‪I‬‬ ‫פעולות - סופד" מוכרהוא מקבל את ארצות הברית של אמריקה ההתנצלות של הנשיא ברק אובמה כי לא ‪NO‬‬ ‫למטרות כוונה פליליתמקרקעי נכס וטריטוריה עם לפלושגורמים רשמיים בארצות הברית הממשלה על ידי הטרור",‬ ‫כדי יתר על כן, אמריקה!של משטר הטרור ארצות הברית של להגישאת קורבנותיהם מקבל הריסת של פירוק,‬ ‫בארצות הברית של תלויהלהפוך את פוגל דניס ניוסום, כמו גם החוץ האומות / מדינות‬ ‫להגן על מגורים של ניוסם אותה במקום חוקית צו הרחקהמשפטית / צו מניעה ישלמשל, כל עוד אמריקה.‬ ‫"ןייצו"הרכוש שלה בזמן והרס / גזלו אתגזען לבן / גזעני / פקידים ממשלתיים עורכי בא פינוי בלתי חוקי / לא חוקי,‬ ‫":הקזחה וצ"של הישבןעל בבירורבמקום ואף ציין צו המניעה וכן הרחקהשל ידע‬‫נייר על דלת הכניסה:‬‫הודעה חשובה‬‫בית המשפט לערעורים הורה צו מניעה צו מניעה נגד בעלי נכסים, ‪ MMG‬מנקיטת כל סוג של פינוי (סילוק או בתי קבלת) לפעול נגד דייר זה‬ ‫":הקזחה וצ"‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/warrant-ofpossession-gmm-ky‬‬ ‫מעלוו‬ ‫בשנת כספים השכרה שהונח ב לחשבון נאמנות על פי צו בית $ 000.61כ‬ ‫משפט.‬ ‫לבן להיכנע סירבהכי היא גזעניים,היה נתון פשעים כאלה והתקפות ב ושו שובפוגל דניס ניוסום‬ ‫עליה.ולעמוד על חוקי אשר נמצאים במקום כדי להגן יהודי ציוני ממשלה העליונות /‬ ‫של האחוריים ומיליוניהשכר 45.773,127 $ זכאי לעומת‬ ‫כעד כה, פוגל דניס ניוסום‬ ‫על ידי המפלגה ברירת המחדלכעניין של חייבמן הנזקים שנגרמו מפצעיה דולרים‬ ‫הנשיא ברק אובמה, הממשל שלו, היועצת המשפטית שלו / יועץ בייקר דונלסון, עכשיועם זאת, היריבה (ים).‬
 14. 14. ‫ועל קושרי הקשר שלהם / שותפים לקשר הקונגרס של ארצות הברית‬ ‫על האבטלה מנסים כדי לשמור‬‫כי רוצים את זה ידוע לאוהם איקירמא ינקירפא איה יכוכו הרווחה, ניוסום,‬‫חשוף בהצלחה וניצח פגום ארצות הברית של אמריקה פקידים אפריקני אמריקאי‬ ‫ואחרים שותף מזימות שלהם שהועלו נגד פוגל דניס ניוסום. שלהםממשלתיים, עורכי דין‬ ‫- הקהל העולמית / צריך לראות איך הקונגרס של ארצות הברית חשוב לציין:‬ ‫עומד לסנטכלומר אשר‬ ‫הם מודעים היטב את - ןבל ‪90% ALL‬הוא כ בית הנבחריםארצות הברית ,תאזכ הנבל %001על כ‬ ‫הפרות פליליות / אזרחית כפי שדווח גם האמת מאחורי "911 התקפות!"‬ ‫אותה הכספים כתוצאה מבארצות הברית "הקונגרס לשלם פוגל דניס ניוסום לנהוג-‪-TO‬כשליתר על כן,‬ ‫מה"תרנראה מיד‬ ‫לשמור‬ ‫-ניוסום (כלומר, ככל הנראה בעיניהם‬ ‫)"ישוכ"‬ ‫במקומה‬ ‫אידיאולוגיה גזענית זו על ידי הקונגרס של ארצות לצורך בקרת ! ורווחה אבטלה דמי תלוי / תשתומו"‬ ‫לחשוף כיצד משרד המשפטים של ארצות הברית מחלקת המשפטים מ בהודעות לעיתונותלתמוך ניתןהברית‬ ‫ת למען אזרחיםמשפטיהביא פעולה‬ ‫אחרים‬ ‫של ארצות הברית, אך כאשר פוגל דניס ניוסום היה מעורב,‬ ‫טיפול ולאחר מכן הקונגרס של ארצות הברית, עוינת / גזענית / מפלהאת החוקים כפופים לה נטשוהם‬ ‫את הפרות פליליות / האזרחים הלעמלארצות הברית הבית הלבן, ארצות הברית בתי המשפט וכו הנידונים‬ ‫שהועלו נגד ניוסום.‬ ‫17על לעיתונות עיתונות ראה ארצות הברית מחלקת המשפטים‬ ‫של 10 ינואר, 341 ו ,141-עמודים, 105, 129 ‪931 ,331 urhT‬‬ ‫-217220/‪. . ". http://www.slideshare.net/VogelDenise‬תקספהל תעדוה" 2102‬ ‫‪updated-links-for-obama-eviction-notice-011012final‬‬ ‫ארצות הברית מחלקת העבודה שנקט המערב על הם עניינים שבו כי הם עקב פוגל דניס ניוסום השכר בחזרה‬ ‫של ארצות הברית הקונגרסכמו גם מחלקת העבודה,בכל הנוגע ניוסום, עם זאת, אזרחים אחרים,‬ ‫בשל תשלום. מידכי הם השכר בחזרה,הצליחו להגיע ניוסום לאועד כה חוקי יציאה רחוקלקחו‬ ‫תחת העבודה יריד רגיל הפרתעל חרי מעסיקיםאהלך למשל, בעוד ארצות הברית מחלקת העבודה ("דול")‬ ‫כאשר ניוסום דיווח ‪ ASLF‬ו שכר & שעה אחת הפרות שבוצעו בידי המעסיק שלה ,)" ‪Act (" FLSA‬‬ ‫כלומר ראה קטע של הקלטת - פשעים כאלה טיוחנבחר במקום כלום,עשה לוד ,סמאס & טנקמ לשטימ)‬ ‫לפרוש בגלל בלתי חוקי / לא חוקי שלו (בכך הוא היה חבר שבה נראה דול דול אולי נדרש מנהל (בילי גונס)‬ ‫עמוד 4 ב:ראו -לעורכי דין בבית מיטשל מקנט & סאמס)‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/mitchell-mc-nutt-sams-wage-hour-flsa‬‬ ‫הנגדית החקירהתחת הנכונות של מיטשל מקנט & עדים של סאמס השאלותאילו ניוסום לא שאל את‬ ‫מפלה,שהוא נתון בה לטיפול לא רק להודותבמהלך הדיון, היא לא היתה יכולה לקבל את זה משרד עורכי דין‬ ‫מיטשל -ממיסיסיפי מחלקת התעסוקה אבטחה כלומר, ראה קטע של תמליל - עבודה עוינתאלא סביבת‬ ‫‪ http://www.slideshare.net/VogelDenise/ex-83-transcript-mms‬מקנט & סאמס עניין:‬ ‫השופט (בובי דלפטר) שהוקצה לסקור עניין של ניוסום‬ ‫-‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/030905-letter-to-judge-bobby-de-laughter‬‬ ‫שיטות פליליות בעניין אחר, אולם , מוח סביר ניתן להסיק כי דלפטר השופט היה הואשם ‪mms-matter‬‬ ‫בטיפול בנושא של ניוסום: "תא תחקל לע"‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/ex-11-de-laughterbobby-indictment‬‬
 15. 15. ‫כבר ארה"ב משרד המשפטים, ו לידיעתהיחששות של ניוסום הפרות פליליים / אזרחית בטיפול בעניין זה‬ ‫:4002בספטמבר‬ ‫-‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/092304-request-interventiondoj-mms-flsa‬‬ ‫‪matter~~V‬‬ ‫בחודש דצמבר 2010, הגיש תביעה אזרחית ניוסום (אשר קובע "‪ "ASLF‬ו "‪ "DHW‬הפרות) נגד מיטשל‬ ‫דבר!שום כה,עם זאת, עד .רלוד ןוילימ 001- יותר מ על ברירת המחדלהם מקנט & סאמס אשר‬ ‫מיטשל מקנט & סאמס: - הנולת 01/30/21‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/120310-complaint-mmsexhibits~~V‬‬ ‫ארצות הברית מחלקת העבודה הביא מטעם אזרחים משפטיותפעולות רשימתעכשיו נא להסתכל על‬ ‫אחרים:‬ ‫-‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/dol-whd-mississippi-actions-news‬‬ ‫‪releaseofsettlements‬‬ ‫-‪ http://www.slideshare.net/VogelDenise/dol‬אחרים: עבורבחזרה שכר לאסוףהולך עד כדי‬ ‫‪jafari-complaint-dol-flsa-lawsuit‬‬ ‫לא יעלה על הדעת לדרושכי עובד ברורארצות הברית מחלקת העבודה איך עושה עכשיו בבקשה תסתכל‬ ‫ווח אחר המעסיק יד םוסוינ רשאכ םלוא ,("‪ t )"FMLA‬לוותר על זכויותיהם על פי משפחה ורפואה חופשה ‪cA‬‬ ‫למשל לראות את העניין לא עשה דבר!דול , וכו ,יעיבשה תרתוכו ‪ FMLA‬יפל הריבע לע (‪ Lamping‬ץע)‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/dol-jafari-complaint-dol-flsa-lawsuit‬געפרי:‬ ‫זכויותיה: עלמבקש ניוסום לוותר עץ עו"ד ‪ gnipmaL‬של פול ‪ regninreB‬מוקלטתהודעה קולית הנה‬ ‫‪http://youtu.be/jjgM0mXWJ8c‬‬ ‫תלונה ‪:ALMF‬הנה עותקים של: ניוסום הגיש‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/011609-fmla-complaint-wood-lamping~~V‬‬ ‫הוגשה על עץ ‪("EEOC") : gnipmaL‬הזדמנויות תעסוקה שוות תלונהוכן ניוסום‬ ‫גם ‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/070709-eeoc-complaint-wood-lamping~~V‬‬ ‫של שכר מיידישל עץ ‪ & COEE‬תלונה ‪ gnipmaL‬שבו הוא תומך תשלום 142 ו 042עמודים ראה‬ ‫בחזרה!‬ ‫בתגובה -ההדחה של הנשיא ברק חוסיין אובמה השני בקשה - תקספהל תעדוה"דרך 10 ינואר 2012‬ ‫להתערבותבקשה -על התקפות על פלורידה ‪ ytisrevinU M & A‬בנוגע התקרית גירוי עצמי מואשם‬ ‫אחרים כספים שלא שכר גבניוסום ביקש‬ ‫בינלאומית עשוי להיות נחוץ" צבאית‬ ‫681ראה ב - 2102 ראוני 13 כדין / שלא כדין מעלו ישולמו לה‬ ‫עמודים, 277 ‪.972 urht‬‬ ‫-‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/022712-updated-links-for-obama-eviction‬‬ ‫‪notice-011012final‬‬‫.‪J‬‬ ‫לכבות על ידי ארצות הברית של אמריקה / הנשיא ברק אובמה כי הכלכלה משתפר. דוחות אלה מאמין דוחות לא ‪NO‬‬ ‫נראים ‪ ESLAF‬וייתכן שנוצר על ידי שדוגל בעליונות הגזע הלבן / ציונים כמו אלה המוזכרים‬
 16. 16. "‫ -דחה של הנשיא ברק חוסיין אובמה השני בקשה הה - תקספהל תעדוה‬ytisrevinU M & A ‫בתגובה על התקפות על פלורידה‬‫בינלאומית ייתכן שיהיה צורך"צבאית להתערבותבקשה -בנוגע התקרית גירוי עצמי מואשם‬http://www.slideshare.net/VogelDenise/022712-updated-links-for-obama-eviction-notice-011012final ‫. למשל, כי הנשיא אובמה היועץ / יועץ משפטי שלו בייקר דונלסון מנסה להשאיר את זרימ‬LABOLG / ‫הנה דיווחי ת ציבורי‬ ‫שיש לתת אלף עובדים ללכת: הכספיםתאגידים בחודשים האחרונים שיש בעיות‬ ‫חברת התעופה כלומר להשתמש ב "911 התקפות" על ידי גורמים רשמיים בארצות - אמריקן איירליינס‬ ‫-הוא מופיע ב כספי החילוץהברית ממשלתיים ואחרים הסתמכו אז על‬Exchange ‫119 ב הדיקפת רובע‬ ‫עכשיו הגשת פשיטת רגל: -התקפות‬ http://www.slideshare.net/VogelDenise/american-airlines-filing-bankruptcy- eliminating-13000-jobs http://www.slideshare.net/VogelDenise/terrorism-defined ‫לביטחון פנים:בייקר דונלסון להיות בטוח כי אנשיה נמצאים‬ http://www.slideshare.net/VogelDenise/baker-donelson-homeland-security-11566936 ‫כלומר, כמו אמריקן איירליינס משמש את 911 התקפות -ר דונלסון / חיבור חברת התעופה )ים) גישה של בייק‬ ‫ לוקשל לכתסהל יאדכ ילוא 1 -המסחר העולמי‬TOP / KEY ‫ הדניל טסיבולה לש ןוסלנוד רקייב‬Daschle http://www.slideshare.net/VogelDenise/daschle-linda-articles-highlighted-copy ‫-ו‬ http://www.slideshare.net/VogelDenise/daschle-lindarole-in911 )‫ב"הראו רבעשל רוטנסה לש ותשא‬ ‫: מנהיג הרוב בסנאט‬elhcsaD ‫ טום‬http://www.slideshare.net/VogelDenise/daschle-thomas- wikipedia-info- ‫:) מודגשת‬ :‫תחומי התמחות ותעשייה‬ http://www.slideshare.net/VogelDenise/bd-howard-bakerlindadaschlefaa ‫ של: לאהבעיה‬elhcsaD ‫חדשה‬ http://www.slideshare.net/VogelDenise/bd-daschle-tiesfaacoverup :‫פרוקטור אנד גמבל‬ http://www.slideshare.net/VogelDenise/procter-gamble-lay-offs-cutting-5700-jobs :‫דיש נטוורק / בלוקבסטר‬ http://www.slideshare.net/VogelDenise/dish-network-closing-500-blockbuster-stores :‫סירס‬http://www.slideshare.net/VogelDenise/sears-shedding-storesstore-closings Fisker ‫:בכר‬
 17. 17. ‫-‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/fisker-automotive-laying-off-undisclosed‬‬ ‫‪number-of-employees‬‬ ‫עובד המדינה:‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/the-state-worker-laying-off-employees‬‬ ‫-0054-‪Citigroups: http://www.slideshare.net/VogelDenise/citigroup-laying-off‬‬ ‫‪workers‬‬ ‫חברות עשירות מפטרת פור: -פיטורים‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/layoffs-rich-companies-laying-off-poor‬‬‫דמי העובדהאבל יכול להיות בגלל האנשים האלה מצאו מקומות עבודה,בגלל לאניתן להפיל אבטלהרים הסיבה נראה כי המספ‬ ‫אין זה רחובות / לחסרי ! עלו / או לגור עם קרובי משפחה או ‪PROVERTY‬כיום חייםוהם אזלואבטלה שלהם‬‫בעסק שהיה פתוח במשך עשרות לאסגר / אשר נ עסקיםלהביט סביב בקהילות שלך ולראות את - כלכלה שיפורקשר עם שום‬ ‫שנים!‬ ‫נשיא ארצות הברית ברק אובמה וממשלו עומדים מאחורי סיבות התעסוקה של ניוסום היה שלא כדין /‬ ‫הסתיים באופן לא חוקי.‬ ‫:םהך ןיטסגמ רסמ תילוק העדוה 11/12/01‬ ‫‪http://youtu.be/GACKP80QRaQ‬‬ ‫- ‪www.vogeldenisenewsome.com‬מגיע אחרי פוגל דניס ניוסום בתגובה לאתר שלה:‬ ‫בו היא‬ ‫להמשך נטו. ‪ www.vogeldenisenewsome‬פועלת כבר עברה על‬ ‫בינתיים, אל תהסס לבקר כי הוא אינפורמטיבי עניין ציבורי / העולם! שיתוף מידע‬ ‫/‪ - http://www.slideshare.net‬ןיינע לש םיכמסמל תשגל ידכ ‪SLIDESHARE.NET‬‬ ‫חירות בנובמבר 2012 כי ארצות הברית של של הב "לוטיב"שבה פוגל דניס ניוסום קורא שנת בחירותזו‬ ‫כי לקחו על מושחתים "‪ SCAP‬סופר"פוליטיקאים ניקוי שלכלומר - שיפוץ מלאאמריקה צריכה הממשלה‬‫בייקר של נרכשכן, הממשלה / בתי המשפט ונלקח לארה"ב למטה והרסו את הכלכלה העולמית!‬‫הדלתדונלסון ארצות הברית בית המשפט העליון, כי פתח את‬ ‫הלקוחות עבור בייקר דונלסון לבין‬‫זו הסיבה פוגל דניס ניוסום הגיש ו / או להגיש את כדי לרכוש מסעות פרסום באמצעות ‪ SCAP‬סופר! כסףשלה הגדולים‬‫המסמכים הנדרשים בבקשה לשנות את הברית בכללותו מדינות שופטים בבית המשפט העליון לפרוש:‬‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/071811-ltr-sctjusticerobertssuter‬‬‫ארצות הברית של שנת בחירות,צריך לדעת כי על ידי זה להיות ציבורי / בעולם‬ ‫כלומר, כפי שנעשה עם 911 דוח - דיווחים כוזביםלהוציא ימשיךאמריקה / הנשיא ברק אובמה‬‫מדינות זרות / מדינות חושב כי כלכלת ארה"ב משגשגת / שיפור כאשר מרמהלמטרות -הוועדה, איראן דוח, וכו ‬ ‫עליונות של בייקר דונלסון ‪ namraeB‬קולדוול & ברקוביץ דוחות התגייס כנראה שנוצר על ידי משרד עורכי דין לבן ה לא!זה‬ ‫תרשים כרונולוגי:המספק הנשיא ברק אובמה בארצות הברית מנהיגי הקונגרס עם יועץ / ייעוץ . ראו‬‫09946611-‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/021812-chronological-chartfinal‬‬
 18. 18. ‫.‪K‬‬ ‫את חייהם של הקריבולכבות על ידי ארצות הברית של אמריקה / הנשיא ברק אובמה, כי הם מאמין דוחות לא ‪NO‬‬ ‫שדוגל כדי לקדם את ארצות הברית של סבא וסבתא -ו דודות, אחיות, דודים, אחים,ילדים, אבות, אמהות, רבים,‬ ‫ארצות הברית של אמריקה מסיבות אנוכיות שלו מה אינואת לקחתהולכים הציוניםגורם /של אמריקה בעליונות הגזע הלבן‬ ‫המדינהואת‬ ‫בעלת בריתה ישראל!‬ ‫קרובי משפחה שלךשיש להם אמריקה ישיר ישראלארצות הברית של‬ ‫באמצעות ארצות ומוסלמים! כלפי נוצרים גזעניים שנאת / מניעים שלהם הבצע תאוות ‪SLAUGHTERD‬‬ ‫ועוד! פשעים נגד השלום, פשעים נגד האנושות, פשעי מלחמה כאלה, לבצע הצבאיתהברית של אמריקה‬ ‫מתי זה ייפסק?‬ ‫מושחתים פקידים ארצות הברית של ארוך איך הרבה יותר‬ ‫העולם? אימה להטיל להמשיך תאושר כדי משטר ממשל / של אמריקה‬‫עם דרישת שלום חמה,‬‫פוגל דניס ניוסום‬

×