Dutch thank you to republic of ecuador (asylum of julian assange)

328 views

Published on

De Verenigde Staten van Amerika denkt dat het boven de wet staat en herhaaldelijk is gebaseerd op het gebruik van "fronten" (zoals MOEDER ALLY Groot-Brittannië en SISTER ALLY Zweden) zijn rol in een dergelijke vergeldingsacties / criminele handelingen geuit tegen Julian Assange te verbergen voor het melden van NEWS en Het ontmaskeren van de Verenigde Staten van Amerika's oorlog MISDADEN / NEURENBERG overtredingen en andere terroristische daden! Geduld, Verenigde Staten van Amerika president Barack Obama en zijn raadsman / blanke suprematie (Baker Donelson Bearman Caldwell & Berkowitz) zal het hoofd van de Verenigde Staten van Amerika leveren "op een presenteerblaadje!"

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
328
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Dutch thank you to republic of ecuador (asylum of julian assange)

  1. 1. VERTEL DE VERENIGDE STATEN, "No More PESTEN!" VOGEL DENISE Newsome ZEGT, "BEDANKT ECUADOR EAN minister van Buitenlandse Zaken RICARDO Patiño Voor het opstaan NAAR DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKAS TERRORISTISCHE / blanke suprematie regime en zijn moeder ALLY GREAT Groot-Brittannië en Haar zuster ALLY Zweden! "De Verenigde Staten takken van de overheid (uitvoerende / Witte Huis, dewetgevende / Congres en JUSTITIËLE / Verenigde Staten Hoge Raad) probeert opBLOK / BLOKKEER de vervolging van Verenigde Staten van Amerika presidentBarack Hussein Obama II, leden van het Congres en het Hooggerechtshof Justices,Baker Donelson en zijn terroristische bondgenoten. . . Ricardo Patiño, minister van Buitenlandse Zaken van Ecuador Verklaring met betrekking tot Assange (Oprichter van Wikileaks): http://www.mmrree.gob.ec/2012/com042.asp
  2. 2. STAAT VAN HET MINISTERIE VAN BUITENLANDSE HANDEL EN INTEGRATIE Verklaring van de regering van de Republiek Ecuador op de asielaanvraag AssangeOp 19 juni 2012, de Australische nationale burger Julian Assange, verscheen in de gebouwen van de Ambassadevan Ecuador in Londen, op diplomatieke bescherming van de Ecuadoraanse staat om te profiteren van debestaande regels inzake diplomatiek asiel aan te vragen. De aanvrager heeft haar verzoek gebaseerd op de vrees datde uiteindelijke resultaten kunnen politieke vervolging te lijden in een derde land, het zou kunnen zijn uitleveringte gebruiken om het Koninkrijk Zweden om bij de latere uitlevering wenden tot dat land.De regering van Ecuador, trouw aan de asielprocedure en bevestig de grootst mogelijke ernst in dit geval heeftbeoordeeld en geëvalueerd alle aspecten die erbij betrokken zijn, met name de argumenten die door de heerAssange om de angst voelen ze zich te ondersteunen over een situatie dat deze persoon waarneemt als eenbedreiging voor het leven, persoonlijke veiligheid en vrijheid.Het is belangrijk op te merken dat Mr. Assange heeft de beslissing om asiel en bescherming van Ecuador overaantijgingen dat het zegt te zoeken genomen, zijn gemaakt door vermeende "spionage en verraad", die de burgerblootstelt die inspireert angst voor de mogelijkheid van wordt overgedragen aan de Verenigde St Ates van Amerikadoor de Britse, Zweedse en Australische, want hij is een land, aldus de heer Assange, achter hem, omdat van devrijgave van informatie gênant voor de Amerikaanse regering. is ook de verzoeker, dat " een slachtoffer vanvervolging in de verschillende landen, die niet alleen voortvloeit uit hun ideeën en acties, maar van hun werk teverstrekken die de krachtige compromissen te publiceren, om de waarheid te publiceren en, dus, kaak stellen vancorruptie en ernstige schendingen van de mensenrechten van de burgers over de hele wereld . Daarom is voor de aanvrager, de verdeling van de politieke misdrijven is de basis van zijn asielaanvraag, omdatnaar zijn mening, wordt geconfronteerd met een situatie met een acuut gevaar betekent voor hem, die niet kunnenweerstaan. Om uit te leggen de angst die hij wekt een mogelijke politieke vervolging, en dat deze mogelijkheidkomt steeds een situatie van vooroordelen en inbreuk op zijn rechten, integriteit en risico voor de persoonlijkeveiligheid en vrijheid, de regering van Ecuador beschouwd als de volgende: 1. Julian Assange is een award-winnende communicatieprofessional internationaal voor zijn strijd voor de vrijheid van meningsuiting, de persvrijheid en de rechten van de mens in het algemeen; 2. Dat de heer Assange gedeeld met het wereldwijde publiek had het voorrecht documentaire informatie die door verschillende bronnen, en de getroffen werknemers, landen en organisaties; 3. Dat er een sterk bewijs voor represailles van het land of de landen die de informatie verstrekt door de heer Assange, vergelding die hun veiligheid, integriteit, en zelfs zijn leven in gevaar kunnen brengen geproduceerd; 4. Dat, ondanks de diplomatieke inspanningen van Ecuador, landen die hebben voorgeschreven dat voldoende waarborgen om de veiligheid en het leven van de heer Assange te beschermen, hebben geweigerd om hen te vergemakkelijken; 5. Dat is zeker Ecuadoraanse autoriteiten dat het mogelijk is de uitlevering van de heer Assange naar een derde land buiten de Europese Unie zonder de juiste garanties voor hun veiligheid en persoonlijke integriteit;
  3. 3. 6. Dat wettelijk bewijs toont duidelijk aan dat, gegeven een uitlevering aan de Verenigde Staten van Amerika, de heer Assange niet zou beschikken over een eerlijk proces, kunnen worden berecht door speciale rechtbanken of militaire, en het is onwaarschijnlijk dat wordt toegepast op wrede en vernederende, en was veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf of de doodstraf, die niet zou respecteren van hun mensenrechten; 7. Dat terwijl de heer Assange moeten verantwoorden voor het onderzoek in Zweden, Ecuador is zich ervan bewust dat de Zweedse officier van justitie heeft een tegenstrijdige houding die voorkomen heer Assange de volledige uitoefening van de legitieme rechten van de verdediging had; 8. Ecuador is ervan overtuigd dat zij de procedurele rechten van de heer Assange ondermijnd tijdens het onderzoek; 9. Ecuador heeft gevonden dat de heer Assange is zonder bescherming en bijstand te ontvangen van de staat die de burger; 10. Dat, na verscheidene openbare verklaringen en diplomatieke communicatie door ambtenaren van Groot- Brittannië, Zweden en de Verenigde Staten, wordt afgeleid dat deze regeringen niet de overeenkomsten en verdragen te respecteren en prioriteit geven aan het nationale recht scholen hiërarchie, in strijd met de regels te uiten universele toepassing en, 11. Dat, als de heer Assange wordt gereduceerd tot bewaring in Zweden (zoals gebruikelijk is in dit land), zou beginnen met een keten van gebeurtenissen die zou voorkomen dat de verdere beschermende maatregelen die zijn genomen om mogelijke uitlevering te voorkomen dat een derde land.Zo is de regering van Ecuador is van mening dat deze argumenten invulling geven aan de angsten van JulianAssange, terwijl dit kan een slachtoffer van politieke vervolging te zijn, als gevolg van een bepaalde actie tenbehoeve van de vrijheid van meningsuiting en de persvrijheid en de afwijzing van zijn positie misbruik die deneiging heeft om energie te draaien in bepaalde landen, die beide wijzen erop dat de heer Assange op elk gewenstmoment kan een situatie die op leven, veiligheid of persoonlijke integriteit in gevaar te brengen zijn. Deze angst isverwezen in hun recht van de mens te zoeken en asiel krijgen in de Ambassade van Ecuador in het VerenigdKoninkrijk uit te oefenen.Artikel 41 van de Grondwet van de Republiek Ecuador definieert duidelijk het recht op asiel. Krachtens dezebepaling, worden in Ecuador erkende ten volle de rechten van asiel en vluchtelingenstatus in overeenstemming metde wet en de internationale mensenrechtenverdragen. Volgens deze grondwettelijke bepaling:"Mensen die in een situatie van asielzoekers en vluchtelingen genieten bijzondere bescherming van de volledigeuitoefening van hun rechten veilig te stellen. De Staat, eerbiedigen en waarborgen van het beginsel van non-refoulement, evenals humanitaire hulp en noodhulp legaal."Ook het recht op asiel is vastgelegd in artikel 4.7 van het Foreign Service Act van 2006, die de mogelijkheid vanhet Ministerie van Buitenlandse Zaken bepaalt, om handel en integratie van Ecuador te horen gevallen vandiplomatiek asiel, volgens de wetten, verdragen, wetgeving en de internationale praktijk.Benadrukt moet worden dat ons land is naar voren gebracht in de afgelopen jaren een groot aantal mensen die zichhebben aangemeld voor de territoriale asiel of de status van vluchteling, die onvoorwaardelijk gerespecteerd hetbeginsel van non-refoulement en non-discriminatie tegemoet te komen, terwijl het heeft maatregelen genomen omgeven de status van vluchteling op een vlotte manier, rekening houdend met de omstandigheden van de aanvrager,meestal Colombianen op de vlucht het gewapende conflict in hun land. De Hoge Commissaris voor deVluchtelingen heeft geprezen Ecuador vluchtelingenbeleid, en gewezen op het belangrijke feit dat het land niet isbeperkt tot kampen voor deze mensen, maar zijn geïntegreerd in de maatschappij, vol genot van hunmensenrechten en garanties.Ecuador ligt het recht op asiel in de universele catalogus van de mensenrechten en het is daarom van mening dat dedaadwerkelijke uitvoering van dit recht internationale samenwerking die onze landen kunnen worden verstrekt,zonder welke de verklaring zou zijn vruchteloos, en de instelling zou totaal niet effectief nodig heeft. Om dezeredenen, en herinnerend aan de verplichting van alle lidstaten hebben genomen om te helpen en te beschermenbevordering van de mensenrechten, zoals die door de Verenigde Naties, uitgenodigd de Britse regering om dequota te bieden om dit doel te bereiken.
  4. 4. Voor dit doel, Ecuador heeft opgemerkt, bij de analyse van juridische instellingen met betrekking tot asiel, deconformatie van dit recht fundamentele principes die betrokken zijn algemeen internationaal recht, gelijk aan dievoor het belang en de omvang hebben universele waarde, omdat gehouden in overeenstemming met het algemeenbelang van de gehele internationale gemeenschap, en hebben volledige erkenning door alle staten. Dezebeginselen, die zijn vastgelegd in internationale instrumenten zijn als volgt:a) De Asiel, in al zijn vormen is een fundamenteel mensenrecht is het creëren van verplichtingen erga omnes, datwil zeggen "voor iedereen" staten.b) De diplomatieke asiel, het toevluchtsoord (of territoriaal asiel), en het recht niet te worden uitgeleverd,verdreven, geleverd of overgedragen, zijn rechten van de mens vergelijkbaar zijn, aangezien zij zijn gebaseerd opdezelfde principes van de menselijke bescherming: non-refoulement en niet -discriminatie zonder enig nadeligonderscheid op grond van ras, huidskleur, geslacht, taal, godsdienst of overtuiging, politieke of andere overtuiging,nationale of maatschappelijke afkomst, eigendom, geboorte of andere status of enig ander soortgelijk criterium.c) Al deze vormen van bescherming worden beheerst door de principes per persoon (dat wil zeggen, die gunstigerzijn voor het individu), gelijkheid, universaliteit, ondeelbaarheid, onderlinge verbondenheid en onderlingeafhankelijkheid.d) De bescherming treedt op wanneer de staat het verlenen van asiel, onderdak of vereist, of de beschermendemacht, van mening dat er een risico of vrezen dat de beschermde persoon kan een slachtoffer van politiekevervolging zijn, of is belast met de politieke misdrijven.e) De staat het verlenen van asiel in aanmerking komen de oorzaken van asiel en uitlevering geval is, weegt hetbewijs.f) Het maakt niet uit welke van zijn formulieren of formulieren aanwezig zijn, het asiel is altijd dezelfde oorzaaken dezelfde rechtsorde, dat wil zeggen, politieke vervolging, waardoor het dan, en beschermen het leven, depersoonlijke veiligheid en vrijheid van de beschermde persoon, wie is de wettige doel.g) Het recht op asiel is een fundamenteel recht van de mens, dan ook, behoort tot jus cogens, dat wil zeggen hetsysteem van dwingende bepalingen van de wet erkend door de internationale gemeenschap als geheel, waarvangeen afwijking is toegestaan, wordt null alle verdragen en bepalingen van het internationaal recht mee die zijverzetten.h) In gevallen die niet onder de bestaande wetgeving, de menselijke persoon blijft onder de bescherming van debeginselen van menselijkheid en de eisen van het openbare geweten, of onder de bescherming en het rijk van debeginselen van het volkenrecht die voortvloeien uit de gevestigde gebruiken, de beginselen van de mensheid en deeisen van het openbare geweten.i) Het gebrek aan internationale overeenkomst of nationale wetgeving van staten kan niet rechtmatig wordeningeroepen om te beperken, verminderen of weigeren het recht op asiel.j) De voorschriften en beginselen van het recht op asiel, geen uitlevering, geen levering, geen uitzetting enoverdracht nemen niet af, voor zover nodig om de bescherming te verbeteren en te voorzien van maximaleefficiëntie. In die zin zijn complementair internationaal recht van de mensenrechten, het recht op asiel-envluchtelingenrecht en het humanitaire recht.k) De rechten van de bescherming van de menselijke persoon zijn gebaseerd op ethische principes en de waarde isalgemeen aanvaard en hebben daardoor een humanistische, sociale, solidariteit, welzijn, vreedzame enhumanitaire.l) Alle lidstaten hebben de plicht om de progressieve ontwikkeling van de internationale mensenrechten tebevorderen door middel van effectieve nationale en internationale ACTIE.Ecuador is van mening dat het recht inzake de asiel zaak van de heer Julian Assange het geheel van beginselen,normen, mechanismen en procedures van internationale mensenrechten instrumenten (al dan niet regionaal ofuniverseel), waaronder onder hun bepalingen het recht voor om te zoeken omvat, ontvangen en asiel te genietenom politieke redenen, de conventies betreffende het recht op asiel-en vluchtelingenrecht, en het recht niet televeren te herkennen, terug, of verdreven als gegronde vrees voor vervolging politieke verdragen betreffendeuitlevering recht en erkennen het recht niet te worden uitgeleverd wanneer deze maatregel politieke vervolging, enconventies inzake humanitair recht te dekken, en erkennen het recht niet te worden overgedragen wanneer er een
  5. 5. risico van vervolging beleid. Al deze vormen van asiel en internationale bescherming worden gerechtvaardigd doorde noodzaak om deze persoon te beschermen tegen een mogelijke politieke vervolging, of een mogelijketoewijzing van politieke misdrijven en / of misdaden die verband houden met de laatste, die naar het oordeel vanEcuador, niet alleen in gevaar brengen de heer . Assange, maar ook een ernstig onrecht begaan tegen hem.Het is onmiskenbaar dat de Staten, om zo talrijk en inhoudelijke internationale instrumenten, velen van henjuridisch bindende verplichting tot bescherming of asiel aan personen die vervolgd worden om politieke redenen tebieden, hebben hun wens om een juridische instelling vast te stellen van de mensenrechten te beschermen enhebben aangenomen de fundamentele vrijheden, gebaseerd op een algemene praktijk aanvaard als wet, die hijtoeschrijft aan deze verplichtingen als verplicht erga omnes, is gekoppeld aan het respect, de bescherming en degeleidelijke ontwikkeling van de mensenrechten en de fundamentele vrijheden, maken deel uit van het jus cogens.Sommige van deze instrumenten worden hieronder vermeld:a) Verenigde Naties van 1945, doelstellingen en beginselen van de Verenigde Naties: de verplichting van alleleden te werken aan de bevordering en bescherming van de mensenrechten;b) Universele Verklaring Rechten van de Mens 1948: recht op asiel te zoeken en te genieten in elk land, ompolitieke redenen (artikel 14);c) Verklaring van de Rechten en Plichten van de Mens, 1948: recht op asiel te zoeken en te genieten om politiekeredenen (artikel 27);d) Verdrag van Genève van 12 augustus 1949, ten opzichte van de bescherming van burgers in oorlogstijd: in geengeval worden overgedragen aan de beschermde persoon naar een land waar ze vervolging te vrezen voor zijnpolitieke opvattingen (artikel 45);e) Verdrag inzake de status van vluchtelingen 1951 en Protocol van New York, 1967: verbiedt terugkeer ofuitzetting van vluchtelingen naar landen waar hun leven en vrijheid bedreigd zou worden (art. 33.1);f) Verdrag inzake diplomatiek asiel, 1954: De Staat heeft het recht om asiel te verlenen en classificeren van deaard van de overtreding of de motieven van de vervolging (artikel 4);g) het Verdrag inzake territoriaal asiel die van 1954: de staat heeft het recht verleent tot zijn grondgebied diepersonen die hij noodzakelijk acht (artikel 1), wanneer zij worden vervolgd voor hun geloof, politieke overtuigingof overtuiging, of handelingen die kunnen worden beschouwd politieke misdrijven (artikel 2), de Staat het verlenenvan asiel niet kunnen terugkeren of verwijdering van een vluchteling die wordt vervolgd om politieke redenen offeiten (artikel 3), ook, de uitlevering niet passend is in de omgang met mensen die, volgens de aangezochte staat,worden vervolgd voor politieke misdrijven, of gemeenschappelijke gepleegd voor politieke doeleinden, of wanneeruitlevering wordt verzocht gehoorzamen politieke motieven (artikel 4);h) Europees Verdrag betreffende uitlevering van 1957, verbiedt uitlevering indien de aangezochte Partij vanoordeel is dat in rekening gebrachte strafbare feit van politieke (artikel 3.1);i) 2312 Verklaring over territoriaal asiel van 1967 voorziet in het verlenen van asiel aan personen die dat rechthebben op grond van artikel 14 van de Universele Verklaring Rechten van de Mens, met inbegrip van personenstrijden tegen het kolonialisme (artikel 1.1). Het verbiedt de weigering van toelating, uitzetting en terugkeer naareen staat waar hij kan worden onderworpen aan vervolging (artikel 3.1);j) Verdrag van Wenen inzake het verdragenrecht van 1969, bepaalt dat de regels en beginselen van het algemeneinternationale recht eisen niet ondersteunen, anders is overeengekomen, het verdrag nietig is na de sluiting ervan instrijd is met een van deze regels (artikel 53), en als een nieuwe dwingende norm van deze aard, wordt elk bestaandverdrag dat strijdig is met die bepaling is ongeldig en wordt beëindigd (artikel 64). Met betrekking tot detoepassing van deze artikelen, het Verdrag laat Staten om de naleving te eisen met het Internationaal Hof vanJustitie, zonder dat de toestemming van de respondent staat, het aanvaarden van de rechtbank bevoegd is (artikel66.b). Mensenrechten zijn regels van het jus cogens.k) Amerikaans Verdrag inzake de rechten van de mens, 1969: recht op asiel te zoeken en te genieten om politiekeredenen (artikel 22.7);l) Europees Verdrag tot bestrijding van terrorisme van 1977, is de aangezochte Staat het recht om uitlevering teweigeren wanneer er een gevaar dat de persoon wordt vervolgd of gestraft voor hun politieke opvattingen (artikel5);
  6. 6. m) Inter-Amerikaans Verdrag betreffende uitlevering van 1981, de uitlevering niet van toepassing is wanneer depersoon is berecht of veroordeeld, of dient te worden berecht in een hof van speciale of ad hoc in de verzoekendestaat (artikel 4.3), wanneer, onder de indeling van de aangezochte staat, of politieke misdrijven of misdrijven ofmisdrijven met een politiek doel nagestreefd, en wanneer de omstandigheden van het geval, kan worden afgeleiddat vervolging op grond van ras, godsdienst of nationaliteit, dat de situatie van de persoon gezocht kan wordenaangetast om een van deze redenen (artikel 4.5). Artikel 6 bepaalt, in verwijzing naar het recht op asiel, dat "nietsin dit Verdrag mag worden uitgelegd als een beperking van het recht op asiel, wanneer de juiste".n) Afrikaans Handvest van mensen en volkeren van 1981, achtervolgd individuele recht te zoeken en asiel teverkrijgen in andere landen (artikel 12.3);o) Cartagena Verklaring van 1984, erkent het recht op onderdak, behoudens weigering aan de grens en nietworden geretourneerd.p) Handvest van de grondrechten van de Europese Unie 2000: voorziet in het recht van diplomatieke enconsulaire bescherming. Iedere burger van de Unie geniet op het grondgebied van een derde land dat nietvertegenwoordigd door de lidstaat van nationaliteit, de bescherming van de diplomatieke en consulaire instantiesvan iedere andere lidstaat, onder dezelfde voorwaarden als de onderdanen van die staat (artikel 46).De regering van Ecuador van belang acht om op te merken dat de regels en de beginselen die in de genoemdeinternationale instrumenten en in andere multilaterale overeenkomsten hebben voorrang boven het nationale rechtvan Staten, omdat deze verdragen zijn gebaseerd op de universalistische regels leiden door principes immaterieel,wat resulteert in een groter respect , garantie en bescherming van de mensenrechten tegen de eenzijdige houdingvan deze Staten. Dit zou compromitteren het internationaal recht, die eerder moet worden versterkt, zodat deeerbiediging van de grondrechten wordt geconsolideerd in termen van integratie en oecumenische karakter.Bovendien, omdat Assange asiel aangevraagd in Ecuador, hebben gehandhaafd op hoog niveau diplomatiekoverleg met het Verenigd Koninkrijk, Zweden en de Verenigde Staten.In de loop van deze gesprekken, heeft ons land een beroep op de Britse krijgen strengere waarborgen voor Assangevoor, vrij, open juridisch proces dat in Zweden. Deze waarborgen zijn onder andere, een keer ontlucht hunwettelijke verantwoordelijkheden in Zweden niet uitlevert aan een derde land, dwz de garantie is niet de figuur vande specialiteit van toepassing zijn. Helaas, ondanks de herhaalde de uitwisseling van teksten, het VerenigdKoninkrijk op geen enkel moment toonde tekenen van te willen politieke compromissen te bereiken, alleen maarherhalen de inhoud van juridische teksten.Assanges advocaten vroegen de Zweedse justitie Assange het opnemen van verklaringen in de lokalen van deAmbassade van Ecuador in Londen. Ecuador heeft officieel verhuisd naar de Zweedse autoriteiten bereid zijn omdit interview te bieden met de intentie om zich niet te mengen of belemmeren het juridisch proces dat wordtgevolgd in Zweden. Deze maatregel is perfect en juridisch mogelijk te maken. Zweden niet te accepteren.Aan de andere kant, Ecuador klonk de mogelijkheid dat de Zweedse regering aan de waarborgen die niet in dejuiste volgorde Assange uitgeleverd aan de Verenigde Staten vast te stellen. Nogmaals, de Zweedse regeringverwierp een compromis in dit verband.Tot slot, Ecuador schreef aan de Amerikaanse regering om officieel onthullen haar positie op de zaak Assange.Gerelateerde zoekopdrachten: 1. Als er een lopende juridische procedure of van plan bent om een dergelijke proces tegen Julian Assange en / of de oprichters van de organisatie Wikileaks; 2. Mocht het bovenstaande waar is, zou wat voor soort wetgeving, hoe en onder welke voorwaarden onderworpen zijn aan een maximale straffen deze personen; 3. Als er een intentie om de uitlevering van Julian Assange te vragen naar de Verenigde Staten.De Amerikaanse reactie was dat het niet kan informatie over de Assange zaak van belang zijn, zeggen dat het eenbilaterale zaak tussen Ecuador en het Verenigd Koninkrijk.Met deze achtergrond heeft de regering van Ecuador, trouw aan zijn traditie van het beschermen van degenen diehun toevlucht zoeken op zijn grondgebied of op het terrein van diplomatieke missies, besloten om diplomatiek
  7. 7. asiel te verlenen aan burgers Assange, op basis van de aanvraag is ingediend bij de voorzitter van de Republiek,door schriftelijke communicatie, van Londen, 19 juni 2012 en aangevuld bij brief van te Londen op 25 juni 2012,waarvoor de regering van Ecuador, na een eerlijke en objectieve beoordeling van de situatie zoals beschreven doorde heer Assange, volgens om hun eigen woorden en argumenten, zijn goedkeuring gehecht aan de angsten van deappellant, en gaat ervan uit dat er aanwijzingen zijn dat kunnen doen vermoeden dat er mogelijk politiekevervolging zijn, of zou kunnen vervolging voorkomen als er geen maatregelen worden genomen tijdig en nodig omhet te vermijden.De regering van Ecuador is zeker dat de Britse regering weten hoe ze waarde recht en gerechtigheid van deEcuadoriaanse positie, en in overeenstemming met deze argumenten, alle vertrouwen in dat het VerenigdKoninkrijk zal zo spoedig mogelijk of veilige doorgang garandeert nodig en relevant zijn voor devluchtelingensituatie aan te bieden, zodat hun regeringen om hun daden van trouw ze te danken hebben aan de weten internationale instellingen die beide landen hebben vorm langs hun gemeenschappelijke geschiedenis geholpente eren.Zij hoopt ook te zorgen dat de goede banden van vriendschap en wederzijds respect die binden aan Ecuador en hetVerenigd Koninkrijk en hun volkeren, omdat ze betrokken zijn bij de bevordering en verdediging van dezelfdebeginselen en waarden, en omdat ze delen dezelfde bezorgdheid over de democratie, vrede, Goede Leven, diealleen mogelijk als u met de fundamentele rechten van iedereen.PERSBERICHT No 042

×