062112 yiddish (eeoc response)

144 views
125 views

Published on

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
144
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

062112 yiddish (eeoc response)

 1. 1. ‫ענטפער צו יוני 14, 2412 גלייַך בַאשעפטיקונג געלעגנהייט בריוו פון ווילמַא ל דזשַאוויי (דירעקטָאר סינסַאנַאטי‬ ‫שטח ָאפפיסע ַא / קיי / ַא עעָאק "הויז ניגרָאו");‬‫ַאדמיניסטרַאטיווע ּפרָאצעדור ַאקט ריקוועס: מַאנדַאטָארי דעפעררַאל צו די ָאהיא סיוויל הזכויות קַאמישַאן ּפורסוַאנט‬ ‫צו 29 קפר § 1606.16 / 100.16 און אנדערע גָאווערנינג סטַאטוטעס / לָאז, מַאנדַאטָארי קַאמישַאנער טשַארדזש‬ ‫ארויסצוגעבן ּפורסוַאנט צו 29 קפר § 106.16 און אנדערע גָאווערנינג סטַאטוטעס / לָאז, און מַאנדַאטָארי פינדינגס פון‬ ‫פַאקט קָאנקלוסיָאן פון דער תורה רעקוועסטעד ּפורסוַאנט צו ָאהיא רעוויסעד קאוד § 2605619/פעדערַאל רולעס פון‬‫סיוויל ּפרַאסידזשער רול 95 און אנדערע גָאווערנינג סטַאטוטעס / לָאז - הויף ס פעלן פון דזשוריסדיקשַאן ֿפַאר בַאנקרָאט‬ ‫צו אּפטרעטן, רייטעריישַאן פון ַאבדזשעקשַאנז און‬ ‫רייטעריישַאן ֿפַאר ריקוועס צו זיין ַאדווייזד פון‬ ‫ַאלע "גערַאנגל-פון-אינטערעסן" [1]‬ ‫דערלאנגט: יוני 42, 2012‬ ‫- ריסיט נומי 90232392411113040192‬ ‫דורך יו. עס. בילכערקייַט ּפָאסט‬ ‫דערלאנגט:‬ ‫פַארייניקטע שטַאטן דעּפַארטמענט פון לייבער‬ ‫יו. עס. עקווַאל עמּפלוימענט אָ ּפּפָארטוניטי קַאמישַאן "עעָא ")‬ ‫( ק‬ ‫סינסַאנַאטי שטח ָאפפיסע‬ ‫ַאטטן: יו. עס. סעקרעטַארי פון לייבער - הילדַא ל סָאליס‬ ‫פרַאנסעס ּפערקינס בילדינג‬ ‫220 קָאנסטיטוטיָאן ַאווע0, נוו‬ ‫ווַאשינגטָאן, דק 69.9 .‬ ‫דורך יו. עס. בילכערקייַט ּפָאסט‬ ‫- ריסיט נומי 03212301411110042192‬ ‫ָאהיָא סיוויל הזכויות קַאמישַאן "ָאקר")‬ ‫( ק‬ ‫הויפט ָאפפיסע‬ ‫ַאטטן: דזשי מיכאל ּפייַטָאן, עסק. (עקסעקוטיווע דירעקטָאר)‬ ‫20 מזרח ברָאד גאס, 5 טה פלָאר‬ ‫קָאלומבוס, ָאהיָא 569,10‬ ‫בַאשולדיקונג נומי 29311-2412-901 (די גַאררעצָאן פירם רעסָאלוטיָאן גרופע, ינק.)‬ ‫עעָאק ‪ָ C‬אמּפלַאינט:‬ ‫בַאשולדיקונג נומי 09311-2412-901 (מעססינא סטַאפפינג / מעססינַא מַאנַאגעמענט סיסטעמס)‬ ‫ווָאגעל דעניסע נעווסָאמע ("נעווסָאמע")‬ ‫קָאמּפלַאינַאנט / עמּפלויעע:‬ ‫ּפָאסטַאמט בָאקס 61,,06‬ ‫סינסַאנַאטי, ָאהיָא .59,50‬
 2. 2. ‫טעלעפָאנירן: (165) 9929-.11‬ ‫די גַאררעצָאן פירם רעסָאלוטיָאן גרופע, ינק0‬ ‫ענטפערער (‪/ )s‬‬ ‫ַאטטן: סַאנדי סַאליווַאן (הומַאן רעסָאורסעס רעּפרעסענטַאטיווע)‬ ‫בַאלעבָאס (‪:)s‬‬ ‫ַאטטן: מתיא גַאררעצָאן (פָאונדער / טשיף עקסעקוטיווע ָאפיסער)‬ ‫7777 קוּפער רָאוד‬ ‫טעלעפָאנירן: (165) ,16,-5,5 ָאדער (165) ..0.-02, / (111) 195,-155‬ ‫קָאונטי: הַאמילטָאן קָאונטי, ָאהיא‬ ‫** ָאהיָא ָאפפיסע ווייל .5 + ימּפלוייז‬ ‫מעססינַא סטַאפפינג / מעססינַא מַאנַאגעמענט סיסטעמס‬ ‫ַאטטן: ווינס מעססינַא (פרעזידענט)‬ ‫11,811 מייסַאן-מָאנטגָאמערי רָאוד‬ ‫סינסַאנַאטי, ָאהיָא 209,50‬ ‫(017) 777-7,17‬‫קומט איצט קָאמּפלַאינַאנט ווָאגעל דעניסע נעווסָאמע ("נעווסָאמע") אין ּפרעזערוויישַאן פון ישוז אויפשטיין און ָאן ווייווינג פריי ַערדיק‬ ‫ַאבדזשעקשַאנז און דיפענסַאז שטעלן ַארויס אין ה ‪ E‬ר בעטן ֿפַאר ריקַאנסידעריישַאן פון דיסמיסַאל און ַאכט פון רעכט, ָאנזָאג פון‬ ‫ַאדמיניסטרַאטיווע ּפרָאצעדור ַאקט ווייַאליישַאנז, בעטן ֿפַאר עעָאק ס "געשריב" פעסטקייט - פינדינגס פון פַאקט און קָאנקלוסיָאן פון‬ ‫ן‬ ‫תורה, בעטן "געשריב" טיטל וויי ינטערּפריטיישַאן / מיינונג, בעטן ֿפַאר דיפערַאל צו די ָאהיאָ יידל הזכויות קָאמיסיע, בעטן ֿפַאר‬ ‫ן‬ ‫ֿפַאר‬‫סטַאטוס פון קָאמיסיע בַאשולדיקונג צו ַארויסגעבן, ַאבדזשעקשַאנז צו בַאשעפטיקונג געלעגנהייט קָאמיסיע ס מאי 31, 2312 דיסמיסַאל‬ ‫און ַאכט פון רעכט, ענטפער צו ָאהיאָ יידל הזכויות קָאמיסיע ס בריזו דייטיד 9 מאי 2312 וועגן "דיין ָאנפרעג וועגן ּפָאטענציעל‬ ‫בַאשולדיקונג פון דיסקרימינַאציע,"און 0 נד בעטן צו זיין ַאדווייזד פון ַאל" גערַאנגל-פון-אינטערעסן " (הערעינַאפטער "רפרָאד & ניט‬ ‫ע‬ ‫קיין ...") ווָאס זענען שוין ַא טייל פון די רעקָארד און זענען ינקָארּפערייטיד כירין דורך דערמָאנען, ווי געזונט ווי קען זיין קריגן עד פון די‬ ‫וויי ַטערדיק לינקס:‬ ‫28496231-‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/060812-eeoc-response-final‬‬ ‫‪https://secure.filesanywhere.com/fs/v.aspx?v=8a70678e5d5f70afac9c‬‬ ‫איך ‪ n‬גרוס צו די:‬ ‫"בַאַאמטער קלָאג / בַאשולדיקונג פון דיסקרימינַאציע פיילד פון און קעגן די גַאריצַאן פעסט‬ ‫הַאכלָאטע גרוּפע ינגקָארּפָארייטַאד און / ָאדער מיסינא סטַאפפינג / מיסינא פַארווַאלטונג סיסטעמס‬ ‫מיט פַארייניקטע שטַאטן אָ ּפטיילונג פון ַארבעט - פַארייניקטע שטַאטן גלייך בַאשעפטיקונג‬ ‫געלעגנהייט קָאמיסיע - סינסַאנַאטי שטח ָאפפיסע און ָאהיאָ יידל הזכויות קָאמיסיע - סענטרַאל‬ ‫ָאפפיסע, און בעטן ֿפַאר קַאמישַאנער בַאשולדיקונג צו זיין זיינען דערלאנגט ווארים פילינג טן אפריל‬ ‫" (הערעינַאפטער "ַאפישַאל קָאמּפלַאינט / טשַארדזש פון דיסקרימינַאטיָאן‬ ‫") - ווָאס איז שוין ַא‬ ‫11, 2312‬ ‫טייל פון די רעקָארד און, דעריבער, איז ינקָארּפערייטיד דורך דערמָאנען ווי אויב שטעלן ַארויס אין פול‬ ‫כירין0 דערצו, זאל זיין ָאבטַא ינעד ביי ַ די וויי ַטערדיק לינקס:‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/043012-eeoc-ocrc-complaintcharge‬‬ ‫792‪https://secure.filesanywhere.com/fs/v.aspx?v=8a70678e5d5e7079b‬‬
 3. 3. ‫און סַאבמיץ דעם איר רעגע ענטפער צו יוני 14, 2412 גלייַך בַאשעפטיקונג געלעגנהייט בריוו פון ווילמַא ל דזשַאוויי‬ ‫(דירעקטָאר סינסַאנַאטי שטח ָאפפיסע ַא / קיי / ַא עעָאק "הויז ניגרָאו");‬ ‫ַאדמיניסטרַאטיווע ּפרָאצעדור ַאקט ריקוועס: מַאנדַאטָארי דעפעררַאל צו די ָאהיא סיוויל הזכויות קַאמישַאן‬ ‫ּפורסוַאנט צו 29 קפר § 1606.16 / 100.16 און אנדערע גָאווערנינג סטַאטוטעס / לָאז, מַאנדַאטָארי קַאמישַאנער‬ ‫טשַארדזש ארויסצוגעבן ּפורסוַאנט צו 29 קפר § 106.16 און אנדערע גָאווערנינג סטַאטוטעס / לָאז, און מַאנדַאטָארי‬ ‫פינדינגס פון פַאקט קָאנקלוסיָאן פון דער תורה רעקוועסטעד ּפורסוַאנט צו ָאהיא רעוויסעד קאוד § 2605619/פעדערַאל‬ ‫רולעס פון סיוויל ּפרַאסידזשער רול 95 און אנדערע גָאווערנינג סטַאטוטעס / לָאז - הויף ס פעלן פון דזשוריסדיקשַאן‬‫ֿפַאר בַאנקרָאט צו אּפטרעטן, רייטעריישַאן פון ַאבדזשעקשַאנז און רייטעריישַאן ֿפַאר ריקוועס צו זיין ַאדווייזד פון‬‫(הערעינַאפטער "רט14-14-06עעָאקלעטטע"). א קאּפיע פון ווילמַא דזשַאוויי ס יוני 06, 96.9 בריוו‬ ‫ר‬ ‫ַאלע "גערַאנגל-פון-אינטערעסן"‬ ‫איז ַאטַאטשט הערעטָא ווי ויסשטעלונג "4" און איז כירביי ינקָארּפערייטיד דורך דערמָאנען ווי אויב שטעלן ַארויס אין פול כירין0 אין שטיצן‬ ‫דערפון, און ָאן ווייווינג די ּפרָאטעקטעד רעכט אפגעהיט כירין, נעווסָאמע שטאטן דעם וויי ַטערדיק:‬ ‫ענטפער צו יוני 14, 1461 גלייַך בַאשעפטיקונג געלעגנהייט ס בריוו פון ווילמאַ דזשַאוויי (דירעקטָאר סינסַאנַאטי‬ ‫איך.‬ ‫שטח ָאפפיסע):‬
 4. 4. ‫נעווסָאמע ַאבדזשעקס צו ווילמַא דזשַאוויי ס וסו ר ּפ ינג אויטָאריטעט איבער די סעקרעטַארי פון לייבער הילדַא‬ ‫1.‬ ‫סָאליס אין ַאז אויף ָאדער וועגן 1 יוני 96.9, נעווסָאמע ס "רפרָאד & ניט. . . " איז געווען בייַצייַטיק, רעכט און ַאדַאקווַאטלי‬ ‫גערעדט צו סעקרעטַארי סָאליס און דעריבער, זָאל הָאבן געווען דירעקטעד צו איר ֿפַאר הַאנדלינג0 דעריבער, ווילמַא דזשַאוויי‬ ‫נישט בלויז יוסערּפט אויטָאריטעט איבער די סעקרעטַארי פון לייבער ס הילדַא סָאליס ָאבער יגזיבַאץ ַא זידלען פון ּפָאווערס0‬ ‫אזוי, ווי ַא גליי ַך און ּפרַאקסַאמַאט רעזולטַאט נעווסָאמע האט געווארן ירעּפערַאבלי ינדזשערד / כַארמד און דיּפרייווד רעכט‬ ‫ּפרָאטעקטעד און סיקיורד אונטער סטַאטשוץ / געזעצן גַאווערנינג געזאגט זאכן0‬‫די עעָא ק ס / ווילמַא דזשַאוויי ס ַאנלָאפַאל / ומלעגַאל הַאנדלינג פון נעווסָאמע ס קָאמּפלַאינט / טשַארדזש איז ַא‬ ‫2.‬ ‫קָאנטנוַאנסע פון קרימינַאל / סיוויל וורָאנגס לעווַאלד קעגן נעווסָאמע אין הילעל פון די סטַאטשוץ / געזעצן גַאווערנינג געזאגט‬ ‫זאכן און אין ריטַאלייישַאן צו נעווסָאמע ס דעצעמבער .6, 2..9 דָאקומענט / ּפלידינג ענטייטַאלד:‬ ‫פַארייניקטע שטַאטן ּפרעזידענט בַארַאקק אבאמא - קָארוּפציע: ֿפַארֿפָאלגונג פון א קריסטלעך און דעקן-‬ ‫ַארויף פון מענטשנרעכט ווייַאליישַאנז / דיסקרימינַאציע / ּפרעדזשודיקַאל ּפרַאקטַאסַאז קעגן אפריקאנער-‬ ‫אמעריקאנער, בעטן ֿפַאר בַאלדיק פירינג / טערמַאניישַאן פון יו0 עס0 סעקרעטַאר פון ַארבעט הילדַא ל סָאליס‬ ‫און ָאנווענדלעך אּפטיילונג פון ַארבעטן באאמטע / ימּפלוייז, בעטן ֿפַאר סטַאטוס פון יולי 06, 1..9 קלָאג,‬ ‫בעטן ֿפַאר סטַאטוס פון מאי 69, 2..9 קלָאג און סַאבסַאקווַאנט סובמיטטַאלס, בעטן ֿפַאר פיינדינגז אין פמלַא קלָאג‬ ‫פון 13 יאנואר 9112, און עעָאק קלָאג פון 7 יולי 72208 אויב ָאנווענדלעך דורכפירונג פון צונעמען‬ ‫יגזעקיַאטיוו סדר (ד) און בעטן געולע פון טעקעס ֿפַאר אָ ּפשַאצונג & קאַ ּפיינג אין די סינסַאנַאטי, ָאהיָא לוין‬ ‫& שעה ַאמט און עעָאק ַאמט אויף דעצעמבער 22, 431,12 - געזונט זָארגן רעפָארם: זען ווי די אבאמא‬ ‫ַאדמיניסטרַאציע האט ינערפירד / אפגעשטעלט נוסַאם ס געזונט זָארגן אָ ּפציעס און געלייקנט איר‬ ‫מעדיציניש ופמערקזַאמקייַט זוכן אונטער די פמלַא - ווָאס צו דערווַארטן אונטער א רעגירונג-רוננעד‬ ‫געזונט זָארגן ּפרָאגרַאם‬ ‫ווָאס זאל זיין ָאבט ַאינעד ביי ַ די וויי ַטערדיק לינקס:‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/121009-ltrobamasolisholderfinal‬‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/121009-uspsmailing-receipts-obama-holdersolis‬‬ ‫און זענען כירביי ינקָארּפערייטיד דורך דערמָאנען ווי אויב שטעלן ַארויס אין פול כירין און ֿפַאר ּפרעזערוויישַאן פון ישוז0‬ ‫דעריבער, נעווסָאמע ס ַאבדזשעקשַאנז אין די עקווַאל עמּפלוימענט אּפּפָארטוניטי ס הַאנדלינג פון די קָאמּפלַאינץ / טשַארגעס אין‬ ‫דעם ענין זענען כירביי רייטערייטיד!‬ ‫נעווסָאמע גלויבט ַאז דעם .6 דעצעמבער 2..9, ּפלידינג / דָאקומענט וועט אויך צושטעלן דעם ציבור / וועלט‬ ‫3.‬ ‫מיט נָאך זָאגן ווי צו די ינקַאמּפַאטַאנסי פון פַארייניקטע שטַאטן פון ַאמעריקע ס פרעזידענט בַארַאקק אבאמא און זיין‬‫ַאדמיניסטרַאטיָאן און ווי עס אויס ַאז בלויז נָאך קַאבָאלע פון נעווסָאמע ס 13 דעצעמבער 9112, האט פרעזידענט אבאמא אנגעהויבן‬ ‫גענומען פון אינֿפָארמַאציע באקומען אין געזאגט ּפלידינג / דָאקומענט און אנגעהויבן זיין "קאמפאניע פון ּפרעזַאדענטשַאל‬ ‫יגזעקיַאטיוו ָארדערס" פַארייניקטע שטַאטן פון ַאמעריקע פרעזידענט בַארַאקק אבאמא ַאביוזינג כוחות ֿפַאר צוועקן פון‬ ‫!‬ ‫"ּפערזענלעך" און "ּפָאליטיש 1461 ּפרעסידענטיַאל קַאמּפיין עלעקטיָאן "אינטערעסן בשעת" ענגיידזשינג אין קרימינַאל /‬ ‫סיוויל "וורָאנגס אין די דעקל-ַארויף " סיסטעמַא " דיסקרימינַאטָארי און קרימינַאל / סיוויל ווייַאליישַאנז לעווַאלד קעגן‬ ‫טיש‬ ‫פון‬ ‫נעווסָאמע דורך ווייַס רַאסיסט עמּפלויערס ווי די רעסּפָאנדענץ (די גַאררעצָאן פירם רעסָאלוטיָאן גרופע ינק. און מעססינַא‬ ‫סטַאפפינג / מעססינַא מַאנַאגעמענט סיסטעמס) אין דעם רעגע קָאמּפלַאינט / טשַארדזש און זייער טייז / קַאנעקשַאנז צו די‬ ‫פַארייניקטע שטַאטן פון ַאמעריקע פרעזידענט בַארַאקק אבאמא, זיין ַאדמיניסטרַאטיָאן / לַאוויערס-ַאטטָארנייס, זיין 1461‬ ‫ּפרעסידענטיַאל קַאמּפיין סטַאף, פַארייניקטע שטַאטן קָאנגרעסס און אנדערע קָאנסּפירַאטָארס/קא- קַאנסּפירַאטערז ינווַאלווד אין‬ ‫די אנפאלן לעווַאלד קעגן נעווסָאמע0‬ ‫ַאדמיניסטרַאטיווע ּפרָאצעדור ַאקט ריקוועס: מַאנדַאטָארי דעפעררַאל צו די ָאהיא סיוויל הזכויות‬ ‫ו.‬ ‫קַאמישַאן ּפורסוַאנט צו 29 קפר § 1606.16 / 100.16 און אנדערע גָאווערנינג סטַאטוטעס / לָאז, מַאנדַאטָארי‬ ‫קַאמישַאנער טשַארדזש ארויסצוגעבן ּפורסוַאנט צו 29 קפר § 106.16 און אנדערע גָאווערנינג סטַאטוטעס / לָאז,‬ ‫און מַאנדַאטָארי פינדינגס פון פַאקט קָאנקלוסיָאן פון דער תורה רעקוועסטעד ּפורסוַאנט צו ָאהיא רעוויסעד קאוד §‬ ‫2605619/פעדערַאל רולעס פון סיוויל ּפרַאסידזשער רול 95 און אנדערע גָאווערנינג סטַאטוטעס / לָאז - הויף ס‬ ‫פעלן פון דזשוריסדיקשַאן ֿפַאר בַאנקרָאט צו אּפטרעטן‬
 5. 5. ‫אין לויט מיט די ַאדמיניסטרַאטיווע ּפרַאסידזשער אקט און אנדערע סטַאטשוץ / געזעצן גַאווערנינג געזאגט זאכן, נעווסָאמע פָארלייגן‬ ‫די וויי ַטערדיק ריקוועס צו הילף און / ָאדער ַארוישעלפן איר אין די געבראכט פון לעגַאל ַאקשַאן קעגן די פַארייניקטע שטַאטן פון ַאמעריקע ס‬ ‫עקווַאל עמּפלוימענט אּפּפָארטוניטי קַאמישַאן זָאל דעם ַאגענסי בַאשטיין אויף דיּפרייווינג איר גלייַך שוץ פון די געזעצן, ימיוניטיז און‬ ‫ּפריווילַאדזשַאז פון די געזעצן און פעליק ּפרָאצעס פון געזעצן אין די הַאנדלינג פון די רעגע קָאמּפלַאינט / טשַארדזש פיילד0 אין די ּפרעזערוויישַאן‬ ‫פון די ישוז אויפשטיין, נעווסָאמע וויי ַטער שטאטן:‬ ‫נעווסָאמע פאדערונגען צו זיין ַאדווייזד פון דעם "סטַאטוס" פון די מַאנדַאטָארי דעפעררַאל פון דעם רעגע‬ ‫4.‬ ‫עקווַאל עמּפלוימענט אּפּפָארטוניטי קַאמישַאן קָאמּפלַאינט / טשַארדזש צו די ָאהיָא סיוויל הזכויות קַאמישַאן ּפערסוַאנט צו 29 §‬ ‫0101211 און אנדערע סטַאטשוץ / געזעצן גַאווערנינג געזאגט זאכן0 לעמָאשל 22 § 1.44.1 ווענדט ווי זאכן זענען צו זיין‬ ‫כַאנדַאלד ַאז ינווַאלווז קליימז פַאללינג ין דער דזשוריסדיקשַאן פון די עעָאק און די ָאהיָא סיוויל הזכויות קַאמישַאן:‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/29-cfr-16048-processingcompltateagency-highlighted‬‬ ‫נעווסָאמע ביי ַציי ַטיק, רעכט און ַאדַאקווַאטלי אפגעהיט דעם ַארויסגעבן און שטעלן ַארויס מָאנען און רעכט צו‬ ‫5.‬ ‫הָאבן דעם רעגע עעָאק קָאמּפלַאינט / טשַארדזש דיפערד צו די ָאהיָא סיוויל הזכויות קַאמישַאן דורך איר "רפרָאד & ניט. . . "‬ ‫זען ביי ַ ‪ּ / Pages‬פַארַאגרַאפס: , / ¶ 1, 1 / ¶ 16, 66 / ¶ 09, 56 / ¶ 11, 16 / ¶ 90, .9 / ¶ 20 און בלעטער .1-29 יוו0 בעטן‬ ‫ֿפַאר דעפפערַאל צו די ָאהיָא יידל הזכויות קָאמיסיע:‬ ‫28496231-‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/060812-eeoc-response-final‬‬ ‫‪https://secure.filesanywhere.com/fs/v.aspx?v=8a70678e5d5f70afac9c‬‬ ‫נעווסָאמע כירביי פאדערט ַאז די עקווַאל עמּפלוימענט אּפּפָארטוניטי קַאמישַאן ס סעקרעטַארי פון לייבער‬ ‫..‬ ‫הילדַא סָאליס (ד"ה נישט דער קליינער "ווַאנט צו זייט טשיפ") רעקָאמענדירן איר אין "שרייבן" ווי צו צי ָאדער ניט די רעגע‬ ‫ס‬ ‫קָאמּפלַאינט / טשַארדזש געבראכט קעגן רעסּפָאנדענץ (די גַאררעצָאן פירם רעסָאלוטיָאן גרופע ינק0 און מעססינַא סטַאפפינג /‬ ‫מעססינַא מַאנַאגעמענט סיסטעמס) האט געווען דיפערד צו די ָאהיָא סיוויל הזכויות קַאמישַאן ווי פארלאנגט דורך סטַאטשוץ /‬ ‫געזעצן0‬ ‫נעווסָאמע פאדערונגען צו זיין ַאדווייזד פון דעם "סטַאטוס" פון די מַאנדַאטָארי ישוַאנס פון קַאמישַאנער‬ ‫7.‬ ‫אָ ּפצָאל פון דעם רעגע עקווַאל עמּפלוימענט אּפּפָארטוניטי קַאמישַאן קָאמּפלַאינט / טשַארדזש ּפערסוַאנט צו 29 קפר § 106.16‬ ‫און אנדערע סטַאטשוץ / געזעצן גַאווערנינג געזאגט זאכן0 נעווסָאמע ס קָאמּפלַאינט / טשַארדזש און די ישוז געבראכט דורך‬ ‫ּפלידינגז / דאקומענטן ביטניי ַ קלאר שטיצן די ישוַאנס פון קַאמישַאנער טשַארדזש0 אין שטיצן פון די עקווַאל עמּפלוימענט‬ ‫קַאמישַאן ס וויסן ַאז נעווסָאמע ס קָאמּפלַאינט / טשַארדזש און בעטן שטעלן ַארויס דערין ֿפַאר די ישוַאנס פון קַאמישַאנער‬ ‫בַאשולדיקונג, אינֿפָארמַאציע קען מען באקומען ביי ַ די וויי ַטערדיק לינקס:‬ ‫עעָאק דָאקומענט:‬ ‫לַאנדיש עמּפלוימענט לָא ּפרָאיעקט דָאקומענט:‬ ‫-‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/commissioner -charge-request-national-employment-law‬‬ ‫‪project‬‬ ‫נעווסָאמע בַאשטעטיקן ַארויס אין איר יוני 1 רעסּפָאנסע בייַ 83 ‪ Pages‬דורך 15 און ּפַארַאגרַאפס (א) דורך (ּפ)‬ ‫די פאלגן און די דַאמידזשיז / ינדזשעריז ַאז די ּפובליק-צו-לַארגע הָאבן געליטן ווי ַא גלייַך און‬ ‫ּפרַאקסַאמַאט רעזולטַאט פון די עקווַאל עמּפלוימענט אּפּפָארטוניטי קַאמישַאן ס נעגלַאדזשַאנס צו שּפילן‬ ‫און פַארווערן / ָאפַאלטן די דיסקרימַאנַאטָארי ּפרַאקטַאסַאז געמאלדן דורך נעווסָאמע0‬ ‫28496231-‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/060812-eeoc-response-final‬‬ ‫‪https://secure.filesanywhere.com/fs/v.aspx?v=8a70678e5d5f70afac9c‬‬
 6. 6. ‫ן עווסָאמע ריקוועסטינג די ישוַאנס פון קַאמישַאנער בַאשולדיקונג צו ַאדרעס דעם סיסטעמַאטיש‬ ‫1.‬ ‫דיסקרימינַאטָארי ּפרַאקטַאסַאז ניט בלויז לעווַאלד קעגן איר ָאבער ַאז פון אפריקאנער-אמעריקאנער און / ָאדער מען-פון-קָאלָאר‬ ‫ַאז קלאר זענען וויקטימס פון דער זעלביקער דיסקרימַאנַאטָארי ּפרַאקטַאסַאז ווי ווייסע רַאסיסט עמּפלויערס ווי די רעסּפָאנדענץ (‬ ‫די גַאררעצָאן פירם רעסָאלוטיָאן גרופע ינק0 און מעססינַא סטַאפפינג / מעססינַא מַאנַאגעמענט סיסטעמס) אין דעם רעגע‬ ‫קָאמּפלַאינט / טשַארדזש0 דעמאלט ווען אינֿפָארמַאציע איז פארלאנגט צו זיין געמאכט ציבור און / ָאדער זייער פנימער זענען‬‫געשטעלט אויף די "עמּפלויערס מויער פון בוש" זיי זאלן וועלן צו וויינען "ברודיק" און ָאדער ברענגען לייכטזיניקע לַאווסויץ‬ ‫ה‬ ‫צו הַאלטן די אינֿפָארמַאציע פון זיי ַענדיק שערד מיט דער ציבור / וועלט:‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/docket-sheet‬‬ ‫סלאַּפּפינג נעווסָאמע מיט ַא ּפרָאצעס, ָאבער, ווען נעווסָאמע סלאַ ּפּפס צוריק זיי טַאק עק און ּפרובירן און בַאהַאלטן‬ ‫זייער קריימז פון דער ציבור / וועלט!‬ ‫ָאדער רָאלע אין ווָאס אויס צו זיין דער דעקן-ַארויף און ּפייַאוץ אין די 66 אקטאבער‬ ‫6..9 "דינער" טעררָאריסץ ַאטַאקס דורך די פַארייניקטע שטַאטן פון ַאמעריקע אויף‬ ‫זיי ַן וועלט האנדעל סענטערס און אנדערע ַאלעדזשד טַארגַאץ ַאז טָאג:‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/ex-xix-garretson-q-and-a-the-911-adjuster‬‬ ‫ן עווסָאמע ביי ַציי ַטיק, רעכט און ַאדַאקווַאטלי אפגעהיט דעם ַארויסגעבן און שטעלן ַארויס מָאנען דורך איר‬ ‫2.‬ ‫"ַאפישַאל קָאמּפלַאינט / טשַארדזש פון דיסקרימינַאטיָאן‬ ‫" ביי ַ ‪ּ / Pages‬פַארַאגרַאפס: 1, 09 / ¶ 06, 59 / ¶ 16, 1, / ¶ 60,‬ ‫516 / ¶ 12 , 2,1 / ¶ 7218 1,1 / ¶ 7218 7,1 / ¶ ¶ ד) ‪ )E‬ר) - יו) און דורך איר "רפרָאד & ניט. . . " זען ביי ַ ‪/ Pages‬‬ ‫ּפַארַאגרַאפס: 29/1 קפר § 1606.16, 5-0 / 29 קפר § 2606.16 און 6906.16, , / ¶ 2, 1 / ¶ 16, 29/16-06 קפר §‬ ‫1906.16 (1) און ¶ ,9, 16 / ¶ 708 71 / ¶ 278 20 / ¶ 278 70 / ¶ 1,8 70 / ¶ 078 70-,0/וויי0 בעטן ֿפַאר סטַאטוס פון‬ ‫קָאמיסיע בַאשולדיקונג צו ַארויסגעבן:‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/043012-eeoc-ocrc-complaintcharge‬‬ ‫792‪https://secure.filesanywhere.com/fs/v.aspx?v=8a70678e5d5e7079b‬‬
 7. 7. ‫41. נעווסָאמע פאדערונגען צו זיין צוגעשטעלט מיט די מַאנדַאטָארי פינדינגס פון פַאקט און קָאנקלוסיָאן פון דער‬‫תורה זי געבעטן ּפערסוַאנט צו פעדעראלע רולעס פון סיוויל ּפרַאסידזשער רול 95, 29 קפר § 6906.16, ָאהיָא רעוויסעד קאוד §‬ ‫2605619 און אנדערע סטַאטשוץ / געזעצן גַאווערנינג געזאגט זאכן0 זען בלעטער / ּפַארַאגרַאפס: 29/1 קפר § 6906.16, 1 / ¶‬ ‫16, 16 / ¶ 11, ,6 / ¶ .0, 26 / ¶ 00, .9 / ¶ ,0, 29-.9/ייי0 בעטן ֿפַאר עעָאק ס "געשריבן" פעסטקיי ַט - פינדינגס פון פַאקט‬ ‫און קָאנקלוסיָאן פון תורה, בעטן ֿפַאר "געשריבן" טיטל וויי ינטערּפריטיישַאן / אּפיני אויף:‬ ‫28496231-‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/060812-eeoc-response-final‬‬ ‫‪https://secure.filesanywhere.com/fs/v.aspx?v=8a70678e5d5f70afac9c‬‬ ‫11. די פינדינגס פון פַאקט און קָאנקלוסיָאן פון דער תורה ַאז נעווסָאמע איז פאדערן איז נישט איינער וואס איז פון‬‫דיסקרעשַאנערי ּפריווילעגיע דורך די עקווַאל עמּפלוימענט אּפּפָארטוניטי קַאמישַאן און איינער וואס איז מַאנדַאטָארילי פארלאנגט‬ ‫אויף בעטן פון קלַאימַאנט (‪ )s‬און / ָאדער פארטיי (‪ )s‬אין ַאז זיי צושטעלן ּפערטינינט אינֿפָארמַאציע ווָאס ‪ AIDS‬און ַארוישעלפן‬ ‫קלַאימַאנט אין דיטערמַאנינג צי ָאדער ניט צו רירן פָארויס מיט וויי ַטערדיק ַאקשַאנז און ווָאס עס זָאגן און פאקטן די עעָאק רילייד‬ ‫אויף צו ופפירן זיי ַן בַאשלוס0 דערצו, גיט זָאגן איז געווען צו צי ָאדער ניט ַאלע ישוז אויפשטיין און דער זָאגן דערלאנגט האבן‬ ‫גערעדט ווי פארלאנגט דורך סטַאטשוץ / געזעצן גַאווערנינג די ינוועסטַאגייטיוו ּפרָאצעס0‬ ‫-‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/eeoc-right-to-investigative-findings-on‬‬ ‫‪complaint‬‬ ‫-‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/eeoc-naacp-investigative‬‬ ‫‪findingsrequiredhighlighted‬‬ ‫21. נעווסָאמע ס ּפרַאוויידינג אינֿפָארמַאציע וועגן די עעָאק ס פרעסע רעלעַאסעס פון זאכן געזעצט און געבראכט‬ ‫אויף ביכַאף פון אנדערע קלַאימַאנץ איז נייטיק צו פַארלייגן ַא מוסטער, פון-דיסקרימַאנַאטָארי ּפרַאקטַאסַאז דורך די עקווַאל‬ ‫עמּפלוימענט אּפּפָארטוניטי קַאמישַאן ס הַאנדלינג פון קָאמּפלַאינץ / טשַארגעס געבראכט דורך נעווסָאמע0 דערצו, יקסּפָאוזינג די‬ ‫פָארורטייל / ּפרעדזשַאדיסיז פון די עעָאק אין די הַאנדלינג פון קָאמּפלַאינץ / טשַארגעס דערלאנגט דורך נעווסָאמע ווי עווידַאנסט‬‫אין די וויי ַטערדיק קָאמּפלַאינץ און פרעסע רעלעַאסעס דורך די עקווַאל עמּפלוימענט אּפּפָארטוניטי קַאמישַאן ווערין ַאקשַאנז האבן‬ ‫געבראכט אויף ביכַאף פון אנדערע קלַאימַאינץ ווען די עעָאק ניט הָאבן קיין זָאגן צו שטיצן זיי ַן טשַארדזשַאז / קליימז (ד"ה רוֿב‬ ‫מסּתמא קוקן פָארויס צו די ופדעקונג ּפרָאצעס דורך לָאסוץ פיילד)0 ֿפַאר ביי ַשּפיל, בעת נעווסָאמע ס קָאמּפלַאינט / טשַארדזש אין‬ ‫דעם רעגע ענין קָאנסיסטעד פון בעערעך .21 בלעטער און .1 עקסהיביץ - ד"ה דאקומענטן שוין אין דער פַארמעגן‬ ‫פון די עעָאק ווי געזונט ווי קען זיין באקומען פון די וויי ַטערדיק לינק:‬ ‫‪http://www.filesanywhere.com/fs/v.aspx?v=8a70628a5b6271a86f9f‬‬ ‫און כָאטש דעם ָאנקלָאג / טשַארדזש קָאנסיסטעד פון בעערעך .1 געציילט יססועס (איך דורך קסווי) עס איז‬ ‫גָארנישט אין די רעקָארד פון די עקווַאל עמּפלוימענט אּפּפָארטוניטי קַאמישַאן ס רעקָארדס צו שטיצן ַאז די ישוז און דער זָאגן און‬‫לעגַאל קָאנקלוסיָאנס דערלאנגט הָאבן שוין גערעדט. דעריבער, נעווסָאמע כירביי רייטערייס איר בעטן ֿפַאר "פינדינגס פון פַאקט און‬ ‫קָאנקלוסיָאן פון דער תור " ַאז די עעָאק רילייד אויף צו שטיצן די דיסמיססַאל און נָאטיץ פון הזכויות ישוד, דערצו, זייַן דורכפַאל‬ ‫ה‬ ‫צו אָ ּפטרעטן ענין צו די ָאהיָא סיוויל הזכויות קַאמישַאן ווי מַאנדַאטָארילי פארלאנגט דורך סטַאטשוץ / געזעצן גַאווערנינג געזאגט‬ ‫זאכן0 נעווסָאמע ביטניי ַ ַא דרוקן אויס פון די עקווַאל עמּפלוימענט דריקט ריליסיז ֿפַאר לעגַאל ַאקטיָאנס געבראכט דורך עס קעגן‬ ‫עמּפלויערס ענגיידזשינג אין דער זעלביקער בַאשעפטיקונג ווייַאליישַאנז שטעלן ַארויס אין נעווסָאמע ס קָאמּפלַאינט / טשַארדזש:‬ ‫עעָאק פרעסע רעלעַאסעס:‬ ‫0102-‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/usdol-eeoc-press-releases-fy‬‬ ‫דערצו, עס איז פון וויכטיקייט ֿפַאר די ציבור / וועלט צו זען ּפונקט ווי דיסקרימַאנַאטָארי, שעדלעך און פָארורטייל די עקווַאל‬ ‫עמּפלוימענט אּפּפָארטוניטי קַאמישַאן איז אין די הַאנדלינג פון קָאמּפלַאינץ / טשַארגעס געבראכט דורך נעווסָאמע ווערין עס‬ ‫ברענגט לעגַאל לַאווסויץ אויף ביכַאף פון אנדערע קלַאימַאנץ ָאן קיין סוּפּפָארטינג זָאגן (ד"ה כָאוּפינג פיליי ַכט צו קליי ַבן דורך די‬ ‫ופדעקונג ּפרָאצעס):‬ ‫(ַא) עעָאק ווס. סּפענסער ריד מַאטער (ד"ה פַאל ינווַאלווינג א ווייַס וויי ַבלעך ַאלעדזשד צו הָאבן געליטן בַאשעפטיקונג‬ ‫ַ‬ ‫דיסקרימינַאציע באזירט אויף רַאסע, עלטער און רעטַאליַאטיָאן):‬ ‫-‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/060910-eeoc-press-release-spencer-reed-matter‬‬ ‫‪highlighted‬‬
 8. 8. ‫7 -‪ Page‬עעָאק סּפענסער ריד קָאמּפלַאינט מיט קיין זָאגן / עקסהיביץ:‬ ‫-‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/eeoc-spencer-reed-complaint-on-behalf-of-white‬‬ ‫‪employee‬‬ ‫(‪ )B‬עעָאק ווס. וועלז פַא רגאָ מַאטער (ד"ה פַאל ינווַאלווינג ַאלעדזשד בַאשעפטיקונג דיסקרימינַאציע באזירט אויף‬ ‫רַאסע און עלטער):‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/091510-eeoc-press-release-wells-fargohighlighted‬‬ ‫5 -‪ Page‬עעָאק וועלז פַארגָא קָאמּפלַאינט מיט קיין זָאגן / עקסהיביץ:‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/eeoc-wells-fargo-complaint‬‬ ‫(‪ )C‬עעָאק ווס. סעַארס מַאטער (ד"ה פַאל ינווַאלווינג ַאלעדזשד בַאשעפטיקונג דיסקרימינַאציע באזירט אויף רַאסע,‬ ‫עלטער, געשלעכט און רעטַאליַאטיָאן):‬ ‫. -‪ Page‬עעָאק סעַארס קָאמּפלַאינט מיט קיין זָאגן / עקסהיביץ:‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/eeoc-sears-complaint‬‬ ‫(די) עעָאק ווס. ַאדעקקאָ מַאטער (ד"ה בַאלעבָאס איז ַאן עמּפלוימענט ַאגענסי - פַאל ינווַאלווינג ַאלעדזשד בַאשעפטיקונג‬ ‫דיסקרימינַאציע באזירט ריטַאלייישַאן):‬ ‫-‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/071210-eeoc-press-release-adecco-matter‬‬ ‫‪highlighted‬‬ ‫7 -‪ Page s‬עעָאק ַאדעקקָא קָאמּפלַאינט מיט קיין זָאגן / עקסהיביץ:‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/eeoc-adecco-complaint‬‬ ‫(‪ )E‬עעָאק ווס. ּפייטער מַאטער (ד"ה פַאל ינווַאלווינג ַאלעדזשד בַאשעפטיקונג דיסקרימינַאציע באזירט אויף‬ ‫כערַאסמַאנט און ריטַאלייישַאן):‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/100311-eeoc-press-release-pitrehighlighted‬‬ ‫42 -‪ Page s‬עעָאק ּפייטער ריד קָאמּפלַאינט מיט קיין זָאגן / עקסהיביץ:‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/eeoc-pitre-complaint‬‬ ‫31. גערעכט ס פעלן פון דזשוריסדיקשַאן0 אפילו אויב נעווסָאמע געוואלט צו ברענגען לעגַאל ַאקציע אין ַא קָארט‬‫פון תורה, דער דיסקרימַאנַאטָארי ּפרַא קטַאסַאז, נעגלַאדזשַאנס און שעדלעך הַאנדלינג פון דעם ענין דורך די עקווַאל עמּפלוימענט‬ ‫אּפּפָארטוניטי קַאמישַאן דיּפרייווז הויף (‪ )s‬פון דזשוריסדיקטיָאן ֿפַאר בַאנקרָאט צו אָ ּפטרעטן ענין צו די ָאהיָא סיוויל הזכויות‬ ‫קַאמישַאן - ד"ה נעווסָאמע ס קָאמּפלַאינט / טשַארדזש ַאלעדזשיז דיסקרימינַאציע באזירט אויף רַאסע, עלטער, ריטַאלייישַאן,‬ ‫סיסטעמַאטיש דיסקרימינַאציע, עטק:‬ ‫מָאריס ך קייזער ענגינעערס, ינק., 177 נע9ד 6,0 (ָאהיָא, 7,71) - שטַאט פילינג איז ַא מַאנדַאטָארי‬ ‫ּפרירעקווַאזַאט אייביק דיסקרימינַאטיָאן אין עמּפלוימענט אקט קַאמף0 עלטער דיסקרימינַאטיָאן אין עמּפלוימענט‬ ‫אקט פון ,126, § 06, 29 וסקַא § 1110‬ ‫ּפיעקוטש ך גַאלף & מערב מפג. קָאו, 101 פ0סוּפּפ0 71 (נד ָאהיָא. ע0דיוו0, 5126) - דיסטריקט הויף געפעלט‬ ‫דזשוריסדיקשַאן איבער עלטער דיסקרימינַאציע ַאקציע, ווו ָאנקלָאגער האט ניט פיילד זיין בַאשולדיקונג מיט‬ ‫ָאהיָא סיוויל הזכויות קַאמישַאן0 עלטער דיסקרימינַאטיָאן אין עמּפלוימענט אקט פון ,126, § 06 (92 ,)‪ b‬וסקַא §‬ ‫111 (‪0)b‬‬ ‫רַאמירעז ך נַאשַאנַאל דיסטיללערס און כעמישער קָארּפ, 1,7 פ09ד 5616 (1,26) - [0] וואו עעָאק האט ַאנדערש‬ ‫צו אָ ּפשיקן בַאשעפטיקונג דיסקרימינַאציע בַאשולדיקונג צו פעסטשטעלן ַאגענטור ווי פארלאנגט דורך טיטלע וויי,‬ ‫דיסטריקט ּפלַאץ זָאל ריטיין דזשוריסדיקשַאן ֿפַאר ּפעריָאד פון ציי ַט גענוג צו דערלויבן עעָאק צו געבנ צו וויסן‬ ‫צונעמען שטַאט ַאגענטור און צו דערל ויבן ַאז ַאגענטור סטַאטשַאטָארי דיפערַאל ציי ַט אין ווָאס צו הַאנדלען0 יידל‬ ‫הזכויות אקט פון 0126, § 1., (ד) ווי ַאמענדיד 90 וסקַא § ...9‪0)e-5 (E‬‬ ‫0 0 0 דאס ּפלַאץ האט געהאלטן ריּפיטידלי ַאז "ווו דער עעָאק האט ַאנדערש צו נָאכפָאלגן אּפטיילונג‬ ‫...9‪ ,)e-5 (C‬דער דיסטריקט ּפלַאץ זָאל ריטיין דזשוריסדיקשַאן ֿפַאר ַא ּפעריָאד פון ציי ַט גענוג צו לָאזן די‬
 9. 9. ‫עעָאק צו געבנ צו וויסן די צונעמען שטַאט ַאגענטור און צו דערלויבן ַאז ַאגענטור די סטַאטשַאטָארי דיפערַאל ציי ַט‬ ‫אין ווָאס צו הַאנדלען0 "(גַאללעגאָ ך ַארטהור דזשי מַאקי & קָאו (7 סיר0 ,,26) .55 פ09ד 150, ,500 קף0 עעָאק‬ ‫ך ווַא טשַאנג ַאלבַאני קָארּפ (7 סיר0 0,26 ) 220 פ09ד ,16, 216 נ01 ("דיפערַאל איז ניט א דזשורַאסדיקשַאנַאל‬ ‫ַ‬ ‫פַאקט אין דעם זינען ַאז זייַן ַאוועק דיּפרייווז דעם הויף פון מַאכט צו שּפיל").) מָארעָאווער, עס איז סָאפעקדיק ַאז‬ ‫ן‬ ‫ַא ּפרַאסידזשערַאל טעות באגאנגען דורך דעם עעָאק געקענט בַאר ַא ָאנקלָאגער ס רעכט צו נָאכגיין ַא טיטלע וויי‬ ‫פָאדערן0 (זע מיללער ך ינטערנַאטיָאנַאל ּפאּפער קָאו (7 סיר0 2126) 1.0 פ09ד 119, 629 ("דער קַאמף ָאדער‬ ‫ינַאקשַאן פון די עעָאק קענען ניט ווירקן די גריעווַאנט ס סַאבסטַאנטיוו רעכט אונטער דער געזעץ0"), קף0 גַאטעס ך‬ ‫דזשָארדזשַא -ּפַאסיפיק קָארּפ (2 סיר0 0,26) 920 פ09ד 929, 7700) מחמת די עעָאק יווענטשַאווַאלי האט‬ ‫אּפשיקן רַאמירעז ס ַאמענדיד בַאשולדיקונג צו די צונעמען שטַאט ַאגענטור, דער דיסטריקט הויף ערד אין‬ ‫דיסמיסינג אויף דזשורַאסדיקשַאנַאל גרָאונדס דער שער וויי פָאדערן מיט רעסּפעקט צו די 0,26 לייָאף0‬ ‫קרָאגער קָאו ך רעגיָאנַאל ערּפָארט מאכט פון לָאויסוויללע און דזשעפערסַאן קָאונטי, 1,0 פ01ד 911 (1 טה סיר0‬ ‫9..9) - אונטער די ַארביטרערי ָאדער קאַ ּפריזיק סטַאנדַארט פון רעצענזיע אונטער די ַאדמיניסטרַאטיווע‬ ‫ּפרַאסידזשער אקט (אּפַא), די ּפַארטיי טשַאלַאנדזשינג די ַאגענטור ס קַאמף מוזן וויי ַזן ַאז די ַאקציע האט ניט‬ ‫ַ‬ ‫בַארדַאסדיק יקער ָאדער ַאז עס ינווַאלווד א קלָאר און שעדלעך הילעל פון ָאנווענדלעך סטַאטשוץ ָאדער‬ ‫רעגיַאליישַאנז, און אויב עס איז קיין זָאגן צו שטיצן די ַאגענטור ס בַאשלוס, די ַאגענטור ס בַאשטימונג איז ניט‬ ‫ַארביטרערי ָאדער קאַ ּפריזיק. 7 וסקַא § § 6., עט סעק0, 1., (9) (א)0‬ ‫דירעקטָאר, ָאפפיסע פון ווָארקערס קָאמּפענסַאטיָאן מגילה, דעּפט. פון לייבער ך נעווּפָארט נייעס שיּפבוילדינג און‬ ‫דריי דַאק קָאו, 711 ס.קט. ,701 (יו0 עס0, 5226) - ליטיגַאנט טשַאלַאנדזשינג ַאגענטור ַאקציע איז פארלאנגט צו‬ ‫וויי ַזן, ביי ַ ַאוצעט פון פַאל, ַאז ער איז ינדזשערד אין פַאקט דורך ַאגענטור קַאמף און ַאז אינטערעס ער זוכט צו‬ ‫ווינדַאקייט איז ַארגיוַאבלי ין זָאנע פון אינטערעסן צו זיין ּפרָאטעקטעד דורך געזעץ אין פרעגן. 7 וסקַא § 9.,0‬ ‫לודזשַאן ך נַאשַאנַאל וויילדלייף פעדעריישַאן, 211 ס0קט0 7710 (2771) - אין סדר צו קריגן דזשודישַאל‬ ‫אּפשַאצונג אונטער דער גענערַאל אּפשַאצונג ּפרַאוויזשַאנז פון די ַאדמיניסטרַאטיווע ּפרַאסידזשער אקט, דער‬ ‫מענטש קליימינג רעכט צו סו מוזן ידענטיפיצירן עטלעכע ַאגענטור ַאקציע ַאז ַאפעקץ אים אין סּפעסַאפייד מָאדע און‬ ‫מוזן ווייזן ַאז ער האט געליטן לעגַאל פַאלש ווייל פון די טשַאלַאדזשד ַאגענטור קַאמף ָאדער איז ַאדווערסלי‬ ‫ַאפעקטיד ָאדער ַאגריווד דורך ַאז ַאקציע ין דער טייטש פון ַא בַאטייטיק געזעץ. 7 וסקַא § 9.,0‬ ‫צענטער ווארים ביָאלָאגיקַאל דיווערסיטי ך לועקקעל, 717 פ01ד 915 (1 טה סיר0 5..9) - צו קריגן דזשודישַאל‬ ‫אּפשַאצונג אונטער ַאדמיניסטרַאטיווע ּפרַאסידזשער אקט (אּפַא), ָאנקלָאגער ס קלָאג מוזן פַארבינדן צו ַאגענטור‬ ‫ַ‬ ‫קַאמף ָאדער דורכפַאל צו שּפילן, און ָאנקלָאגער מוזן הָאבן געליטן ָאדער לעגַאל פַאלש ָאדער שָאדן פַאללינג ין‬ ‫זָאנע פון אינטערעסן געזוכט צו זיין ּפרָאטעקטעד דורך געזעץ אויף ווָאס קלָאג איז באזירט0 7 וסקַא § 655 עט‬ ‫סעק0‬ ‫פעדעראלע ּפָאווער קָאמן ך קָאלָארַאדָא ינטערסטַאטע גַאס קָאו, 77 ס0קט0 717 (7771) - אפטיילונג פון‬ ‫ַאדמיניסטרַאטיווע ּפרַאסידזשער אקט דיפיינינג פַארנעם פון רעצענזיע אּפלייז בלויז צו סיטוַאטיָאנס ווו קשיא אין‬ ‫ַארויסגעבן האט געווארן רעכט דערלאנגט. ַאדמיניסטרַאטיווע ּפרַאסידזשער אקט, § .6 (5 ,)‪ E‬וסקַא § 2..6‬ ‫(‪0)E‬‬ ‫זען ּפַארַאגרַאף וו. ָאנזָאג פון ַאדמיניסטרַאטיווע ּפרָאצעדור ַאקט ווייַאליישַאנז פון "רפרָאד & ניט. . . " ביי ַ ּפַארַאגרַאפס 61 דורך‬ ‫650‬ ‫28496231-‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/060812-eeoc-response-final‬‬ ‫‪https://secure.filesanywhere.com/fs/v.aspx?v=8a70678e5d5f70afac9c‬‬ ‫רייטעריישַאן פון ַאבדזשעקשַאנז‬ ‫וו.‬‫דורך דעם רעגע "רט14-14-06עעָאקלעטטע" נעווסָאמע רייטער ייס די ַאבדזשעקשַאנז געמאכט כירין ווי געזונט ווי יענע שטעלן ַארויס‬ ‫ר‬ ‫אין איר "רפרָאד & ניט. . . "פורטהערמָארע, ַאבדזשעקטינג צו די עקווַאל עמּפלוימענט אּפּפָארטוניטי ס סינסַאנַאטי שטח דירעקטָאר ווילמַא‬ ‫דזשַאוויי ס ּפרווון צו יוסערּפ אויטָאריטעט און זידלען פון ּפרָאצעס אין די הַאנדלינג פון דעם רעגע קָאמּפלַאינט / טשַארדזש און די סַאבסַאקווַאנט‬‫ּפלידינגז / דאקומענטן דערלאנגט0 נעווסָאמע כירביי פאדערט ַאז די פַארייניקטע שטַאטן פון ַאמעריקע סעקרעטַארי פון לייבער צושטעלן נעווסָאמע‬ ‫מיט "געשריבן" רעסּפָאנסעס ווי געבעטן כירין ווי געזונט ווי אין דער "רפרָאד & ניט. . . "איידער דער עקווַאל עמּפלוימענט אּפּפָארטוניטי‬ ‫קַאמישַאן0‬
 10. 10. ‫רייטעריישַאן ֿפַאר ריקוועס צו זיין ַאדווייזד פון ַאלע "גערַאנגל-פון-אינטערעסן"‬ ‫וו.‬‫41. דורך דעם רעגע ּפלידינג / דָאקומענט, נעווסָאמע רייטערייס איר ריקוועס צו זיין ַאדווייזד פון "ַאלע" גערַאנגל-‬ ‫פון-אינטערעסן ווי געזונט ווי ַאדווייזיז פון איר קַאנסערנז ַאז ווי פרי ווי יאנואר .6, 96.9 דורך איר ּפלידינג / דָאקומענט‬ ‫ענטייטַאלד:‬ ‫"ָאנזָאג ֿפַאר טערמַאניישַאן - בעטן ֿפַאר ייַנשולדיקונג פון ּפרעזידענט בַארַאקק כוסיין אבאמא וו - ענטפער‬ ‫צו די אנפאלן אויף פלַארידַא א & ם אוניווערסיטעט וועגן ַאלעדזשד הַאזינג אינצידענט - בעטן ֿפַאר‬ ‫"‬‫אינטערנַאציָאנַאלע מיליטעריש אריינמישונג זאל זיין נייטיק.‬ ‫-‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/022712-updated-links-for-obama-eviction-notice‬‬ ‫‪011012final‬‬ ‫ווערין נעווסָאמע ביי ַציי ַטיק, רעכט און ַאדַאקווַאטלי געבעטן:‬ ‫פַארייניקטע שטַאטן פון ַאמעריקע פרעזידענט בַארַאקק כוסיין אבאמא וו שריט ַאראָ ּפ מיד און ווייקייט די‬ ‫ווייסע הויז אויף ָאדער איידער פרייטיק פעברואר 14 - ָאן בענעפיץ / בַאצָאלן, אאז"וו ָאדער ַאנדערש זיין‬ ‫אראפגענומען דורך מיליטעריש קרַאפט! אויב פרעזידענט בַארַאקק אבאמא איז רעפוסטינג צו סטעּפ דַאון ַאז ער‬ ‫ווערן ַאוועקגענומען פון ַאמט דורך מיליטעריש קרַאפט (ד"ה דָאמעסטיק און / ָאדער פרעמד). ווערין, ּפונקט‬ ‫ווי די סיטיזענס פון ליביע געזוכט ַארויס הילף צו הָאבן קָאלָאנעל מוַאממַאר גַאדדַאפי ַאוועקגענומען, ווָאגעל‬ ‫דעניסע נעווסָאמע זאל זוכן הילף פון פָארַאן נַאטיָאנס / לעַאדערס - "ה ַאזַא ווי ירַאן / פרעזידענט מאכמוד‬ ‫ד‬ ‫ַאהמַאדינעדזשַאד און זייער ַאלייז ("ה טשיינַא, דייטשלַאנד, רוסלַאנד און ֿפרַאנקרייך, אא"וו) צו הָאבן‬ ‫ז‬ ‫ד‬ ‫פרעזידענט בַארַאקק אבאמא און זיין ַאדמיניסטרַאטיָאן ַאוועקגענומען פון ָאפפיסע.‬ ‫‪ s‬י ּפַארַאגרַאף ‪ )C‬ביי ַ 972 ‪ 0Page‬אויך ּפַארַאגרַאף ף) ביי ַ 082 ‪ Page‬ווָאס שטאטן:‬ ‫ַאז יגזעקיַאטיוו צווייַג ס ַאדמיניסטרַאטיָאן ("ה ווָאס כולל ָאבער, איז נישט באגרענעצט צו אמעריקאנער וויצע‬ ‫ד‬ ‫פרעזידענט יוסף בידען, פַארייניקטע שטַאטן סעקרעטַארי פון שטַאט היללַארי קלינטאן, פַארייניקטע שטַאטן ַאטערני‬ ‫ַאלגעמיינע עריק הָאלדער, פַארייניקטע שטַאטן סעקרעטַארי פון לייבער הילדַא סָאליס, פַארייניקטע שטַאטן‬ ‫סעקרעטַארי פון די נַאווי ריימָאנד מַאבוס, פַארייניקטע שטַאטן סעקרעטַארי פון פַארטיידיקונג לעאן ּפַאנעטטַא,‬ ‫דירעקטאר פון די סי.איי.עי. דוד ּפעטרַאעוס, אא"וו) און שטעקן מיטגלידער - ווָאס וועט ַארייננעמען די שּפיץ‬ ‫ז‬ ‫דריי לעוועל ָאפפיסיַאלס / עקסעקוטיוועס אין קַאמַאנד ווי געזונט ווי קיין / ַאלע שטעקן מיטגלידער (ד"ה‬ ‫ַ‬ ‫דירעקטָארס, ינוועסטיגַאטָארס, אאז"וו) ַאז געווען ַאסיינד ַאגענסי ַאקטיָאנס (ד"ה פַארייניקטע שטַאטן‬ ‫דעּפַארטמענט פון לייבער, פַארייניקטע שטַאטן דעּפַארטמענט פון גערעכטיקייט) וועגן ווָאגעל דעניסע‬ ‫נעווסָאמע - שריט ַאראּפ און / ָאדער רעזיגנירן מיד ָאן בענעפיץ / בַאצָאלן, אאז"וו ָאדער ַאנדערש זיין‬ ‫אראפגענומען דורך מיליטעריש קרַאפט!‬ ‫נעווסָאמע אויך דורך איר .6 דעצעמבער 2..9 זלידינג / דָאקומענט ענטייטַאלד:‬ ‫51.‬ ‫פַארייניקטע שטַאטן ּפרעזידענט בַארַאקק אבאמא - קָארוּפציע: ֿפַארֿפָאלגונג פון א קריסטלעך און דעקן-‬ ‫ַארויף פון מענטשנרעכט ווייַאליישַאנז / דיסקרימינַאציע / ּפרעדזשודיקַאל ּפרַאקטַאסַאז קעגן אפריקאנער-‬ ‫אמעריקאנער, בעטן ֿפַאר בַאלדיק פירינג / טערמַאניישַאן פון יו0 עס0 סעקרעטַאר פון ַארבעט הילדַא ל סָאליס‬ ‫און ָאנווענדלעך אּפטיילונג פון ַארבעטן באאמטע / ימּפלוייז, בעטן ֿפַאר סטַאטוס פון יולי 06, 1..9 קלָאג,‬ ‫בעטן ֿפַאר סטַאטוס פון מאי 69, 2..9 קלָאג און סַאבסַאקווַאנט סובמיטטַאלס, בעטן ֿפַאר פיינדינגז אין פמלַא קלָאג‬ ‫פון 13 יאנואר 9112, און עעָאק קלָאג פון 7 יולי 72208 אויב ָאנווענדלעך דורכפירונג פון צונעמען‬ ‫יגזעקיַאטיוו סדר (ד) און בעטן געולע פון טעקעס ֿפַאר אָ ּפשַאצונג & קאַ ּפיינג אין די סינסַאנַאטי, ָאהיָא לוין‬ ‫& שעה ַאמט און עעָאק ַאמט אויף דעצעמבער 22, 431,12 - געזונט זָארגן רעפָארם: זען ווי די אבאמא‬ ‫ַאדמיניסטרַאציע האט ינערפירד / אפגעשטעלט נוסַאם ס געזונט זָארגן אָ ּפציעס און געלייקנט איר‬ ‫מעדיציניש ופמערקזַאמקייַט זוכן אונטער די פמלַא - ווָאס צו דערווַארטן אונטער א רעגירונג-רוננעד‬ ‫געזונט זָארגן ּפרָאגרַאם‬ ‫-‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/121009-ltr‬‬ ‫‪obamasolisholderfinal‬‬ ‫12/12/01 מַאילינג רעסעיּפץ / דערווייַז, פון-מיילינג:‬ ‫-‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/121009-usps-mailing-receipts‬‬ ‫‪obama-holdersolis‬‬
 11. 11. ‫געבעטן די בַאלדיק פירינג / טערמַאניישַאן פון סעקרעטַארי פון לייבער הילדַא סָאליס ווי געזונט ווי די ָאנווענדלעך ָאפפיסיַאלס /‬ ‫עמּפלויעעס - ד"ה ווָאס ַאריי ַננעמען ווילמאַ דזשַאוויי0 ריקוועס ווָאס זענען נישט ווייווד און נעווסָאמע רייטערייס זי שטארק‬ ‫שטיצט און שטיין דורך0‬ ‫זאכן פון ציבור / גלאבאלע אינטערעסן סוּפּפָארטינג די סיסטעמַאטיש דיסקרימַאנַאטָארי ּפרַאקטַאסַאז‬ ‫וו.‬ ‫און דעקן-ַארויף / קָארוּפציע דורך די פַארייניקטע שטַאטן פון ַאמעריקע צווייגן פון רעגירונג (יגזעקיַאטיוו‬ ‫- פַארייניקטע שטַאטן ווייסע הויז / פרעזידענט, לעגיסלַאטיווע - פַארייניקטע שטַאטן קָאנגרעסס, און‬ ‫דזשודישַאל - סאַ ּפרים קָארט פון די אמעריקאנער לענדער) און ווי עס איז גלייַך שייַכות צו די רעגע קלָאג /‬ ‫אָ ּפצָאל‬‫נעווסָאמע גלויבט ַאז די וויי ַטערדיק אינֿפָארמַאציע איז ּפערטינינט און בַאטייַטיק צו פַארשטיין די סיסטעמַאטיש דיסקרימַאנַאטָארי‬ ‫ּפרַאקטיסעס ניט בלויז לעווַאלד קעגן איר, ָאבער דער ציבור-ביי-גרויס ווָאס איז אויך ריישַאלי / דיסקרימינַאטָארילי מָאוטַאווייטַאד:‬ ‫.1. ווָאס ערשיינט איז געווען דער מָאוטַאווייטינג פַאקטָאר הינטער די פרייטאג יוני 04, 2412 פַארייניקטע שטַאטן‬ ‫פון ַאמעריקע פרעזידענט בַארַאקק אבאמא ס מעלדן וועגן "ניט דיּפָארטינג יללעגַאל יממיגרַאנץ:‬ ‫"‬ ‫-‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/obama-administration-wont-seek-deportation-of‬‬ ‫‪immigrants‬‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/obama-no-deportation‬‬ ‫איך ה העלפט צו שטעלן די פַארברעכער ַאקס פון די פַארייניקטע שטַאטן פון ַאמעריקע ס רעגירונג פַארדָארבן ָאפפיסיַאלס אין די‬ ‫ּפרויעקטָאר ֿפַאר די ציבור / וועלט צו זען0 ֿפַאר ביי ַשּפיל:‬ ‫אויף ָאדער וועגן זון טָאג, יוני 14, 20 21, ווָאגעל דעניסע נעווסָאמע‬ ‫ַא)‬ ‫ַאריי ַנגעשיקט "אליין" איר דָאקומענט ענטייטַאלד, "פַארייניקטע שטַאטן פון ַאמעריקע‬ ‫ּפרעזידענט בַארַאקק אבאמא ס" רָאזעווע צעטל "/ ָאנזָאג פון טערמַאניישַאן." פון‬ ‫נעווסָאמע ס שכל, וו הון די דָאקומענט איז ַאריי ַנגעשיקט "אליין" אין סלידעשַארע, עס איז‬ ‫געמיינט צו לייקענען די "ציבור" צוטריט צו דָאקומענט סיי ַדן זיי הָאבן די "זיכערהייַט קאו"‬ ‫ד‬ ‫ביטניי דורך נעווסָאמע צו צוטריט דעם דָאקומענט, ָאבער, דָאס איז ניט דער קַאס ‪ E‬אין די‬ ‫הַאנדלינג פון דעם דָאקומענט! וו הון נעווסָאמע זענען צו קוק דעם דָאקומענט, זי געזען ווו די‬ ‫"ּפריוו ַאסי" שטריך ֿפַאר דעם דָאקומענט האט געווארן קַאמּפרַאמייזד און עס אויס צוטריט‬ ‫דורך צו לָאזן דעם "וויוינג פון דעם דָאקומענט ָאן נעווסָאמע ס דערלויבעניש" מחמת פון די‬ ‫!‬ ‫בריטש און סך אינטערעסן אין דעם דָאקומענט, נעווסָאמע געגאנגען פָארויס און געמאכט עס‬ ‫ציבור און געגאנגען אויף צו הָאבן איבערגעזעצט אין קייפל שּפרַאכן ֿפַאר ציבור / גלאבאלע‬ ‫צוטריט ֿפַאר איר אּפקַאמינג פראיעקטן צו אינטערנַאציָאנַאלע קָאממוניטיעס אין גרויס0‬ ‫נעווסָאמע ַאדרעסינג קַאנסערנז פון קָאמּפרָאמיס און ינווַאזיע מיט סלידעשַארע:‬ ‫-‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/061112-email‬‬ ‫‪toslideshare‬‬ ‫קוקן וויי ַטער אין דעם נעווסָאמע האט געפונען ַאז עס זענען מער מענטשן ינווַאלווד אין‬ ‫קַאנסּפירַאסיז און אנפאלן אויף איר אין זייער השתדלות צו בַאקומען פַארייניקטע שטַאטן פון‬ ‫ַאמעריקע פרעזידענט בַארַאקק אבאמא צו די 0120 ּפרעסידענטיַאל עלעקטיָאנס0 ניט נָאר‬ ‫וואס, ַאז די בַאמערקונגען און בַאמערקונגען לינקס פון וויוערז זענען איצט זיי ַענדיק‬ ‫קַאמּפרַאמייזד דורך סלידעשַארע צו הַאלטן נעווסָאמע פון באקומען דעם אינֿפָארמַאציע און צו‬ ‫הַאלטן דעם ציבור / וועלט אין דער פינצטער פון די ינקריסינג אינטערעס פון דער ציבור-ביי-‬ ‫גרויס (נַאטיָאנַאללי און ינטערנַאטיָאנַאללי ) אין די דאקומענטן נעווסָאמע איז יי ַנטיילונג - ד"ה‬ ‫ַאן אינטערעס אין דער אמת און ווָאס ַא פַארדָארבן ווייסע סוּפרעמַאסיסט / טערָאריסט‬ ‫רעגימע ווי די פַארייניקטע שטַאטן פון ַאמעריקע רעגירונג איז כיידינג פון דער ציבור / וועלט0‬ ‫נעווסָאמע איך ‪ s‬וויי ַטער דערגייונג אויס ַאז מער און מער פון איר ַאקקָאונץ זענען זיי ַענדיק‬ ‫קַאמּפרַאמייזד דורך ַאזאַ ווייסע סוּפרעמַאסיסץ / טערָאריסט ד רעגימע און די מיט וועמען די‬
 12. 12. ‫קָאנסּפירירן וויי ַל זיי און זייער קָאוכָארץ טָאן ניט טרַאכטן זי איז ליכטיק גענוג צו זען און‬ ‫רעכענען אויס0 ֿפַאר ביי ַשּפיל עס אויס די סלידעשַארע דַאטע איז זיי ַענדיק קַאמּפרַאמייזד און‬ ‫/ ָאדער מַאניּפיַאלייטיד צו הַאלטן נעווסָאמע פון געטינג בַאמערקונגען פון וויוערז:‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/061612-email-toslideshare‬‬‫איז עס נָאר ַא קָאוינסַאדַאנט מיט די בריטש מיט די 11 יוני 0120 דָאקומענט און די לינק צו די‬ ‫פרייטאג יוני 51, 0120 נייעס ריליס פון פרעזידענט בַארַאקק אבאמא ס יגזעקיַאטיוו סדר‬ ‫וועגן דעם ניט דעּפָארטַאטיָאן פון יללעגַאל יממיגרַאנץ? ניט!‬ ‫ַארטיקל ריגַארדינג פרעזידענט אבאמא ס ַאנַאונסמענט פון "ניט דעּפָארטַאטיָאן" יגזעקיַאטיוו‬ ‫ָארדער וועגן יממיגרַאטיָאן:‬ ‫-‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/obama-administration-wont-seek‬‬ ‫‪deportation-of-immigrants‬‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/obama-no-deportation‬‬ ‫ּפרעזידענט בַארַאקק אבאמא וואס קלאר סטייטיד ַאז דעם ַארויסגעבן קענען ניט כַאנדַאלד‬ ‫דורך דער "יססוַאנסע פון ַא עקסעקוטיווע ָארדער" ֿפַאר ביי ַשּפיל ‪ s‬י וידאו אויף וועגן מערץ‬ ‫.‬‫19, 66.9, פון פרעגן און ענטֿפערן סעשַאן מיט פַארייניקטע שטַאטן פון ַאמעריקע פרעזידענט‬ ‫בַארַאקק אבאמא ווָאס שטאטן אין טייל און / ָאדער גיט די פאלגענדע אינֿפָארמַאציע:‬ ‫קשיא: הער ּפרעזידענט:‬
 13. 13. ‫מיט ַא עקסעקוטיווע ָארדער קען איר קענען צו שטעלן דיּפָארטיישַאן פון די סטודענטן. 0 0 ? וואס אויב אין מינדסטער איר שענקען טעמּפערערי ּפרָאטעקטיווע סטַאטוס‬ ‫("טּפ ") צו ַאנדַאקיַאמענטיד סטודענטן. 0 0? אויב דיין ענטפער איז יָא, ווען? אויב ניט, ווָאס ניט?‬ ‫ס‬ ‫אבאמא ס ענטפער:‬ ‫ציי ַטוויי ַליק ּפרָאטעקטיווע סטַאטוס איז ֿפַאר "סּפעציעל" סירקומסטַאנסעס0‬ ‫1)‬ ‫געוויינט אויף מענטשן "פליינג" ֿפַארֿפָאלגונג ריקוויירינג זיי צו קומען צו די פַארייניקטע שטַאטן0‬ ‫0)‬ ‫נישט געהעריק צו נוצן טעמּפערערי ּפרָאטעקטיווע סטַאטוס ֿפַאר די קומענדיק ֿפַאר עקָאנָאמיש צוועקן / אּפערטונַאטיז.‬ ‫0)‬ ‫האט ייַנפַאל ַאז ער (אבאמא) קענען ופהענגען דיּפָארטיישַאן דורך עקסעקוטיווע ָארדער - אז ס ּפונקט נישט דעם פַאל0 עס זענען געזעצן אויף דעם בוך ַאז‬ ‫7)‬ ‫קָאנגרעס פארביי - קַאנגרעשַאנַאל לָאז אויף דער ביכער אויף ווי צו דורכפירן די ימַאגריישַאן סיסטעם.‬ ‫ַאדוויסעד ֿפַאר אים (אבאמא) צו פשוט דורך יגזעקיַאטיוו ָארדער איגנָארירן די קָאנגרעססיָאנַאל מַאנדַאטעס ניט קַאנפָארם מיט זיין (אבאמא ס) צונעמען‬ ‫7)‬ ‫רָאלע ווי פרעזידענט0‬ ‫‪http://youtu.be/rjTgqTLpPjI‬‬ ‫94‪E https://secure.filesanywhere.com/fs/v.aspx?v=8a7068865a65747db‬‬ ‫געדענקען, פַארייניקטע שטַאטן פון ַאמעריקע פרעזידענט בַארַאקק אבאמא האט ַא געזעץ גרַאד און ּפרַאקטיסט ווי ַאן ַאדווָאקַאט / ַאדווָאקַאט!!! הערן ֿפַאר זיך ַא קשיא‬ ‫און ענטֿפערן סעסיע פרעזידענט בַארַאקק אבאמא האט אויף ָאדער וועגן מערץ 19, 66.9 מיט יוניוויזשַאן0‬ ‫אזוי לַאטינָא ד / היסּפַאניק ד ווָאטערס דַארֿפן צו זען פרעזידענט בַארַאקק אבאמא ֿפַאר ווָאס‬ ‫ער באמת איז - ַא ליגנער, מַאניּפיַאלייטער, ימּפָאסטער, ימּפערסַאנייטער ַאז איז אין די‬ ‫פַארייניקטע שטַאטן פון ַאמעריקע ווייסע הויז דורך פַארברעכער ּפרַאקטַאסַאז און פַאלש /‬ ‫פרָאדזשַאלַאנט ּפריטענסיז צו אָ ּפנַארן דעם ציבור / וועלט. יא, ג זיין ענין איז א גַאנץ‬ ‫ּפלַאץ ערגסט ווי פרעזידענט ריטשארד ניקסָאן ס "ווָאטערגייט סקַאנדַאל"‬ ‫!‬ ‫דאך, קָאנגרעס, די העכסט ּפלַאץ פון די פַארייניקטע שטַאטן פון ַאמעריקע און‬ ‫פרעזידענט בַארַאקק אבאמא ס לעגַאל קָאונסעל / ַאדוויסָארס זענען טאן זייער‬ ‫בעסטער צו נָאר ּפרובירן און בַאקומען אים ווי געזונט ווי קַאנגרעשַאנַאל‬ ‫מיטגלידער און די העכסט קָארץ דזשוסטיסעס צו די 1461 נאוועמבער‬ ‫עלעקטיָאנס "ָאן זייַענדיק ארלנגעווארפן אויס אין די " דורך די‬ ‫גאסן‬
 14. 14. ‫סיטיזענס פון די פַארייניקטע שטַאטן און / ָאדער דורך אינטערנַאציָאנַאלע‬ ‫מיליטעריש ַאקשַאן - "ה. מלחמות און / ָאדער רעוואלוציאנער וּפריסינגס!‬ ‫ד‬ ‫-‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/right-of-revolution-political‬‬ ‫‪corruption‬‬ ‫דערצו, ַאז די סיבה ַאז עס אויס ַאז פרעזידענט בַארַאקק אבאמא איז געטינג‬ ‫קיין פרט איז וויי ַל ער איז נישט ליגַאלי און / ָאדער לָאפַאלי ַאוטהָא ריזעד‬ ‫צו זיין אין די ווייסע הויז און קַאנגרעשַאנַאל מיטגלידער, די העכסטע קָאורט‬ ‫פון די פַארייניקטע שטַאטן און מער געזונט-ינפָארמד בירגערס זענען ַאווער‬ ‫פון דעם0 פרעזידענט בַארַאקק אבאמא, די פַארייניקטע שטַאטן קָאנגרעסס און סאַ ּפרים קָארט‬ ‫פון די פַארייניקטע שטַאטן זענען טאן ַאלץ מעגלעך צו הַאלטן דעם ּפרָאצעס‬ ‫נעווסָאמע האט דערלאנגט צו די העכסטע קָאורט פון די פַארייניקטע שטַאטן פון‬ ‫זייענדיק פיילד: זע נעווסָאמע ס מערסט פריש ענטפער פון 96 יוני 96.9:‬ ‫-‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/061212-response‬‬ ‫72751331-‪to050414supremecourtletterfinal‬‬ ‫עס אויס ַאז ווי בַאלד ווי פרעזידענט בַארַאקק אבאמא איז ַאוועקגענומען, ַאז נַאל / ּפָאסל "קיין‬‫וועקן ַארויף רופן:‬ ‫דיּפָארטיישַאן פון יממיגרַאנ " עקסעקוטיווע ָארדער וועט זיין דיסריגַארדיד דורך קָאנגרעסס און די ומלעגַאל ימַאגרַאנץ וועט זיין‬ ‫ץ‬ ‫דילינג מיט דער זעלביקער ישוז און פירז! פרעזידענט בַארַאקק אבאמא און זיין ַאדמיניסטרַאטיָאן ווייסט ווָאס איז אין קרָאם ֿפַאר די ומלעגַאל‬ ‫ימַאגרַאנץ און דעם איז ווָאס ער און זיין ַאדמיניסטרַאטיָאן האלט רייטערייטינג ַאז די עקסעקוטיווע ָארדער איז " פונקט אַ צייַטווייַליק‬ ‫קלעם - דאס הייסט נישט ּפערמַאנענט! " אלא ווי זָאגן די מענטשן ַאז עס זאל הָאבן געווען ַאנלָאפַאלי / יליגַאלי עקסע שניי ַדן עד0‬ ‫און עס אויס זיי זענען געגאנגען צו הָאבן צו גיין‬ ‫אויב די מענטשן וועלן די "חלום ַאקט" ּפַאסט,‬ ‫אין - ד"ה ווי די סיטיזענס אין מצרים, ליביע, טוניסיַא, אאז"וו - און ָאוווערטרָאו די פָארשטעלן "קרימינַאל"‬ ‫רעגירונג אונטער דעם "רעכט פון רעווָאלוציע!‬ ‫" עס וועט נישט ּפַאסירן מיט די פַארדָארבן‬‫רעגירונג ַאז איז לויפן דורך ווייַס רַאסיסץ / סוּפרעמַאסיסץ גרוּפעס ָאט אין מאכט און קען זיין הינטער די‬ ‫ייַנברָאך / ּפטירע פון די ּפרעזענט גלאבאלע עקאנאמיע! פורטהערמָארע, א ריין ַארויף פון א טיינטיד אָ ּפשטימונג‬ ‫סיסטעם איז אויך דארף0 די בלויז זַאך פרעזידענט בַארַאקק אבאמא, קָאנגרעסס און זייער לעגַאל קָאונסעל / ַאדווייזער בַאקער דָאנעלסָאן‬ ‫בערמַאן קָאלדוועל & בערקַאוויץ פַארשטיין זענען מלחמות און רעוואלוציאנערע ַאקס:‬
 15. 15. ‫דער .6 יוני 96.9 דָאקומענט ַאריי ַנגעשיקט אויף סלידעשַארע ָאנהייב און / ָאדער סטייטינג‬ ‫אין טייל:‬ ‫פַאקט טשעק: עס אויס ַאז ווייַס סוּפרעמַאסיסץ / רייסיס ַאזַא ווי בַאקער דָאנעלסָאן בערמַאן‬ ‫קָאלדוועל & בערקַאוויץ (לעגַאבע "בַאקער דָאנעלסָאן") ָאוועס זאל הָאבן געווען ווָאס זענען‬ ‫גערופן "ומלעגַא" יממיגרַאנץ וואס דורך די נוצן פון אָּפנַאר, ליגט, קריימז - ד"ה ַאזַא ווי מָארד‬ ‫ל‬ ‫/ מָארד - ינוויידיד די מדינה / לַאנד איצט באקאנט ווי די פַארייניקטע שטַאטן פון ַאמעריקע און‬ ‫סטָאול לַאנד פון די נייטיווז! מחמת ַאזַא ָאוועס זענען ניט געווען פארשטאפט, עס אויס זיי און‬ ‫זייער קינדסקינדער הָאבן ניטָא אויף צו טוען מער כידיַאס און כָאריפיק "מלחמה קרימעס ,"‬ ‫קרימעס קעגן הומַאניטי," קרימעס קעגן שלום, "אא"וו, דערצו, עס אויס, די קעריינג אויס פון דער"‬ ‫ז‬ ‫דינער "טעררָאריסץ אנפאלן אויף 33 סעפטעמבער 3112 (לעגַאבע" 117 ַאטַאקס ") אויף די‬ ‫פַארייניקטע שטַאטן פון ַאמעריקע ס ‪ New York‬וועלט האנדעל צענטרַאל בוילדינגס און די‬ ‫ַאלעדזשד דַאונינג פון ַאירּפלַאנעס אויף דעם טייטל0 עס אויך אויס ַאז נָאך די פַארייניקטע שטַאטן‬ ‫פון ַאמעריקע ס פַארדָארבן רעגירונג ָאפפיסיַאלס און זייער לעגַאל קָאונסעל / ַאדווייזער (בַאקער‬ ‫דָאנעלסָאן, אאז"וו) געפירט אויס די 662 ַאטַאקס, זיי אריבערגעפארן צו רַאם אנדערע ֿפַאר זייער‬ ‫"דינע" טעררָאריסץ ַאקס לעווַאלד קעגן זיין אייגן סיטיזענס און אנדערע. עס אויס מָאווינג צו רַאם‬ ‫ר‬ ‫פָארַאן קָאונטריעס / נַאטיָאנס און זייער מענטשן / סיטיזענס ַאזא ווי ַאפגהַאניסטַאן ֿפַאר די‬ ‫פַארברעכער אקטן פון פַארייניקטע שטַאטן פון ַאמעריקע ס פַארדָארבן רעגירונג ָאפפיסיַאלס און‬ ‫זייער לעגַאל קָאונסעל / ַאטערני (בַאקער דָאנעלסָאן, אא"וו). פורטהערמָארע, פארשפרייטן ליגט‬ ‫ז‬ ‫ַאלעדזשינג "וועּפַאנז פון מַאסע צעשטערונג "ֿפַאר קרַאנק צוועקן צו בַאפַאלן ירַאק און ירַאן‬ ‫ֿפַאר זייער רעסורסן - "ה ייל, אא"וו. 0 0‬ ‫ז‬ ‫ד‬ ‫סיי ‪ֿ E‬פַאר ביי ַשּפיל ארטיקל, "קרימַאנַאלז אין אונדזער פַארגַאנגענהיי "‬ ‫ַט:‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/criminals-in-our-past‬‬

×