14 iyun cavab, WILMA L. JAVEY (Director Cincinnati Sahəsi Office a / k / a EEOC "EVĠ          zənci")-dən 2012 B...
Post Office Box 14731              Cincinnati, Ohayo 45250              Telefon: (513) 680-2922/...
http://www.slideshare.net/VogelDenise/043012-eeoc-ocrc-complaintcharge              https://secure.filesanywh...
I.     14 IYUN CAVAB, WILMA JAVEY (DIRECTOR CINCINNATI ƏRAZI ĠDARƏSI) TƏRƏFINDƏN 2012 BƏRABƏR    Iġ IMKANI MƏKTUBU:...
II.     Inzibati qaydada ACT Ġstekler: OHAYO VƏTƏNDAġ HÜQUQLARI KOMISSIYASININ    MƏCBURI TƏXIRƏ SALINMASI 29 CFR U...
Milli MəĢğulluq qanun layihəsi Document:    http://www.slideshare.net/VogelDenise/commissioner-charge-request-national-...
http://www.slideshare.net/VogelDenise/ex-xix-garretson-q-and-a-the-911-adjuster    9.   N ewsome ZAMANINDA, düzgün ...
məsələ təxirə salmaq üçün məsələlər bildirib. Newsome EĢit MəĢğulluq Press relizlər Çap çıxıĢı təminNewsome Ģikayəti / Cha...
Morris V. Kaiser Engineers, Inc 471 NE2d 471 (Ohayo, 1984) - Dövlət əlaqədar bir       məcburi MəĢğulluq Aktı fəaliy...
III.      Etiraz OF təkrarlama    Bu ani "RT06-14-12EEOCLetter" Newsome vasitəsilə etirazlarını öz "RFROD & nə b...
Insan hüquqlarının Xristian təqib və Ģin-UP pozuntuları / BOZUK - Amerika BirləĢmiĢ             ġtatları prez...
beynəlxalq ictimaiyyət onun gələcək layihələr üçün ĠCTĠMAĠ / GLOBALçıxıĢ üçün birdən çox dil tərcümə etmək olub.SlideShare...
Prezident Barak Obama aydın olan bu məsələ ilə ele BĠLMƏZ bildirib ki,               "sərəncam verilməsi". ...
Beləliklə Latino S / Ġspan S , Yalançının, - seçicilərin o həqiqətən nə üçünprezident Barak Obama üçün lazım Manipulyator,...
http://www.slideshare.net/VogelDenise/061212-response-                 to050414supremecourtletterfinal-133...
Ġyun 10, 2012 sənəd hissəsində bəyan SlideShare əvvəlində və / və ya təqdimolunub:   Reallıq SAATĠ: ağ SUPREMACISTS / be...
Se, hüququ instansiya Maddə e "BĠZĠM keçmiĢdə cinayətkarlar"       http://www.slideshare.net/VogelDenise/criminals-...
Gücləndirilməsi terrorçuların GET lazım ola bilər - Yəni Ağ Supremacist Mücadelede rejimi - HÖKUMƏT həyata! POWER ĠNSANLAR...
c)    Newsome Beynəlxalq müdaxilə enmək üçün ola bilər ki Amerika   vətəndaĢları BirləĢmiĢ ġtatları qorxu ilə GRIPPED...
d)    Nəinki xitam Yanvar 10, 2012, "bildiriĢdə Newsome etdi. . ". Ġyun 1               0, 2012 SlideSh...
http://www.slideshare.net/VogelDenise/martin-trayvon-death-wontgotograndjury2        http://www.slideshare.net/Vog...
yəni BƏYAZ irqçilər / Supremacists və yəhudi Sionistlər cəhdləri kimi xitam Newsome nin "BĠLDĠRĠġmüraciət. . . "     ...
sonra, Newsome həmçinin beynəlxalq Amerika qanunlarına / Laws            BirləĢmiĢ ġtatları ilə davam edə bilər...
f)   O, həmçinin Amerika Əmək Ġdarəsi, habelə AME rica nin Ağ Ev və   Konqresin BirləĢmiĢ ġtatları bilirik və BirləĢm...
BĠLDĠRĠġ XahiĢ edirik: Bu, Amerikanın "Dövlət baĢçıları" BirləĢmiĢ                 ġtatları gətirmək vaxt...
və s. Səbəb VƏTƏNDAġ ədalətsizliklər təqib bilmir ki dəstək verəcək        sonra beynəlxalq məhkəməyəmənsub çağrıld...
g)    Rəsmi 10 yanvar, 2012 "Pink SLIP" və qanuni Amerikanın Barak           Obama BirləĢmiĢ Sta tes üzrə x...
TƏRCÜMƏ məqsədləri üçün aĢağıdakı məlumatlar, misal üçün ". Qanunsuz Köçkünlərin NO deportasiyası" dadaha yaxĢı ilə bağlı ...
http://www.slideshare.net/VogelDenise/leggitt-lance-bresearchinfo      http://www.slideshare.net/VogelDenise/leggitt...
  Baker Donelson KONTROLLERĠ / ABġ məhkəmələrin inzibati çalıĢır - yəni öz iĢçilərinin      BirləĢmiĢ ġtatları Al...
d)   Baker Donelson nin KONTROL və / və ya AraĢdırmalar Ədliyyə / Federal   Bürosu BirləĢmiĢ ġtatları Departamenti hüq...
AnlaĢma mühüm və müvafiq olan məlumat necə Baker Donelson           funksiyası və fəaliyyət göstərir və Amerika...
(D)   Bu, Azadlıq QarĢılıqlı Sığorta ġirkəti Sanford Polis ġöbəsi üçün sığorta daĢıyıcısı kimi   Twin Göllər The Retr...
19. Burada Amerika prezidenti Barak Obama BirləĢmiĢ ġtatları, onun Administrasiyasının /hüquqi məsləhət, avukat, Amerika K...
Amerika BirləĢmiĢ ġtatlarının qeyri-insani Qvatemala təcrübələr:         http://www.slideshare.net/VogelDenise/gua...
http://youtu.be/SI-68j-LLk4    20. AĢağıdakı məlumatlar bu Afrika-Amerika yerli EVĠ zənci qara / Amerika aid ictimai /D...
AFRIKA-AMERIKA S:                  Var xalq onun / onun irsi və kökləri bilmə və        bilirik və...
[1] Newsome hüquqi resursları (yəni belə SABĠQ EEOC QƏRARLARI, əvvəlki OHIO VƏTƏNDAġ HÜQUQLARI KOMĠSSĠYASININQƏRARLARI, EE...
EXHIBIT "1"
062112 azerbaijani(eeoc response)
062112 azerbaijani(eeoc response)
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

062112 azerbaijani(eeoc response)

206 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
206
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

062112 azerbaijani(eeoc response)

 1. 1. 14 iyun cavab, WILMA L. JAVEY (Director Cincinnati Sahəsi Office a / k / a EEOC "EVĠ zənci")-dən 2012 Bərabər iĢ imkanı məktubu; Inzibati qaydada ACT Ġstekler: OHAYO VƏTƏNDAġ HÜQUQLARI KOMISSIYASININ MƏCBURI TƏXIRƏ SALINMASI 29 CFR UYĞUN § 1601.13 / 1604.8 VƏ ƏSASƏN VERMƏK ÜÇÜN DIGƏRIDARƏETMƏ TÜZÜK / QANUNLAR, MƏCBURI KOMISSARI CHARGE 29 CFR § 1601,6 VƏ HÜQUQ FAKT NƏTICƏ DIGƏR ƏSASNAMƏLƏRIN / LAWS IDARƏETMƏ VƏ MƏCBURI NƏTICƏLƏRI TƏLƏB OHAYOYENIDƏN ĠġLƏNMIġ KOD § MÜLKI PROSESSUAL REQLAMENTININ 52 VƏ DIGƏR IDARƏETMƏ TÜZÜK /QANUNLAR 2315.19/FEDERAL QAYDALARINA UYĞUN OLARAQ - TƏXIRƏ SALMAQ EDILMƏMƏSI ÜÇÜN MƏHKƏMƏLƏRDƏ MƏHKƏMƏ OLMAMASI; Etiraz OF təkrarlama VƏ OF məsləhət OLUNACAQ istekleri üçün təkrar Bütün "MÜNAQĠġƏSĠ-də SAHƏSĠ" [1] SUBMITTED: İYUN 21, 2012TƏQDIM: ABġ VIA PRIORITET MAIL - QƏBZ, № 23051590000163829273 Əmək BirləĢmiĢ ġtatları Ģöbəsi ABġ Bərabər MəĢğulluq Ġmkanları Komissiyasının ("EEOC") Cincinnati Ərazi Ġdarəsi Attn: Əmək ABġ - Hilda Solis L. Frances Perkins Bina 200 Konstitusiyasının pr., NW VaĢinqton, DC 2021 0 ABġ VIA PRIORITET MAIL - QƏBZ, № 23061570000105820295 Ohayo VətəndaĢ Hüquqları Komissiyası («OCRC") Mərkəzi Aparatının Attn: G. Michael Payton, Esq (icraçı direktoru). 30 ġərq GeniĢ küçəsi, 5-ci mərtəbə Columbus, Ohio 43215EEOC C OMPLAINT: No 473-2012-00832 doldurulması (The Garretson Firma tarixli Group, Inc) No 473-2012-00837 doldurulması (Messina Kadrolar / Messina Yönetim Sistemleri)ġikayətçi / əməkdaĢı: Vogel Denise Newsome ("Newsome")
 2. 2. Post Office Box 14731 Cincinnati, Ohayo 45250 Telefon: (513) 680-2922/ Cavabdeh (s) Bu Garretson Firma tarixli Group, IncĠĢəgötürənin (lər): Attn: Sandy Sullivan (Ġnsan Resursları nümayəndəsi) Attn: Metyu Garretson (təsisçisi / BaĢ Ġcraçı Direktoru) 7775 Cooper Road Telefon: (513) 575-7167 və ya (513) 794-0400 / (888) 556-7526 Ölkə: Hamilton County, Ohayo ** Ohayo Office 50 + əməkdaĢları olan Messina Kadrolar / Messina Management Systems Attn: Vince Messina (Prezident) 11811 Mason-Montgomery Road Cincinnati, Ohayo 45249 (513) 774-9187 ġikayətçi Vogel Denise Newsome ("Newsome") qaldırılmıĢ məsələlər mühafizəsi və NOW GƏLĠR olmadan he r müəyyən əvvəlki etiraz və müdafiə waiving HÜQUQ, INZIBATI QAYDADA ACT POZULMASI BILDIRIġ EEOCS"YAZDIĞI" MÜƏYYƏN EDILMƏSI ÜÇÜN SORĞU AZAD VƏ BILDIRIġ YENIDƏN SORĞUSU - FAKT VƏ HÜQUQBAĞLANMASI NƏTICƏLƏRI, "YAZDIĞI" SORĞUSU ADI VII ġƏRHIN / FIKRINCƏ, OHAYO ÜÇÜN TƏXIRƏSALINMASI SORĞUSU MÜLKI HÜQUQ ÜZRƏ KOMISSIYA, MƏSƏLƏYƏ KOMISYON STATUSU ÜÇÜN MÜRACIƏT; IġIMKANI KOMISSIYASININ 31 MAY, 2012 VƏZIFƏDƏN AZAD EDILMƏSI VƏ HÜQUQLARININ DIQQƏT ETIRAZLARINI,"AYRI-SEÇKILIK POTENSĠAL ÜCRETSĠZ ilgili SORĞU BAĞLI 9 MAY 2012-CI IL TARIXLI OHIO VƏTƏNDAġHÜQUQLARI KOMISSIYASININ MƏKTUBA CAVAB; "MÜNAQIġƏ-DƏ PAYI" və 2-CI BÜTÜN TÖVSIYƏ XAHIġ "("RFROD & NOR ..." bundan sonra) artıq rekord bir hissəsidir və istinadən burada qurulmuĢdur, habelə aĢağıdakı linked əldə edilə bilər: http://www.slideshare.net/VogelDenise/060812-eeoc-response-final-13269482 https://secure.filesanywhere.com/fs/v.aspx?v=8a70678e5d5f70afac9ci n bağlı: "RƏSMĠ ġĠKAYƏTĠ / SAHƏSINDƏ AYRI-SEÇKILIK VƏ GARRETSON FĠRMASI ZM GROUP INC VƏ / VƏ YA MESSINA KADR / ƏMƏK BIRLƏġMIġ ġTATLARI ġÖBƏSI ILƏ MESSINA IDARƏETMƏ SISTEMLƏRI QARġI ÜCRETSĠZ - AMERIKA BƏRABƏR Iġ IMKANI KOMISSIYA - CINCINNATI ƏRAZI ĠDARƏSI və OHIO MÜLKI HÜQUQ ÜZRƏ KOMISSIYA - MƏRKƏZI APARATININ VƏ VERILƏ ÜÇÜN MÜVƏKKILIN PULSUZ SORĞUSU "30 APREL 2012-CI ILƏ ƏLAQƏDAR TƏQDIM (Bundan sonra "ġikayet / ayrı-seçkilik müvəqqəti Rəsmi") - tam burada təsbit kimi artıq rekord bir hissəsidir və buna görə də istinadən qurulmuĢdur. Bundan əlavə, obta aĢağıdakı link ined ola bilər:
 3. 3. http://www.slideshare.net/VogelDenise/043012-eeoc-ocrc-complaintcharge https://secure.filesanywhere.com/fs/v.aspx?v=8a70678e5d5e7079b297və 14 iyun onun ani cavab, WILMA L. JAVEY (Director Cincinnati Sahəsi Office a / k / aEEOC "EVĠ zənci")-dən 2012 Bərabər iĢ imkanı MƏKTUB təqdim edir;Inzibati qaydada ACT Ġstekler: OHAYO VƏTƏNDAġ HÜQUQLARI KOMISSIYASININ MƏCBURITƏXIRƏ SALINMASI 29 CFR UYĞUN § 1601.13 / 1604.8 VƏ ƏSASƏN VERMƏK ÜÇÜN DIGƏRIDARƏETMƏ TÜZÜK / QANUNLAR, MƏCBURI KOMISSARI CHARGE 29 CFR § 1601,6 VƏ HÜQUQ FAKTNƏTICƏ DIGƏR ƏSASNAMƏLƏRIN / LAWS IDARƏETMƏ VƏ MƏCBURI NƏTICƏLƏRI TƏLƏB OHAYOYENIDƏN ĠġLƏNMIġ KOD § MÜLKI PROSESSUAL REQLAMENTININ 52 VƏ DIGƏR IDARƏETMƏ TÜZÜK /QANUNLAR 2315.19/FEDERAL QAYDALARINA UYĞUN OLARAQ - TƏXIRƏ SALMAQ EDILMƏMƏSI ÜÇÜNMƏHKƏMƏLƏRDƏ MƏHKƏMƏ OLMAMASI; Etiraz OF təkrarlama VƏ Istekleri üçün təkrarBütün "MÜNAQĠġƏSĠ-də SAHƏSĠ" ĠN məsləhət OLUNACAQ (Bundan sonra "RT06-14-12EEOCLetter"). Wilma Javey-nin 14 iyun surəti, 2012-məktub SERGĠSĠ "1" kimi hereto əlavə olunur və tamburada təsbit sanki bununla istinadən qurulmuĢdur. Onun yardım və waiving olmadan müdafiə olunan hüquqkonservləĢdirilmiĢ, Newsome aĢağıdakı deyilir:
 4. 4. I. 14 IYUN CAVAB, WILMA JAVEY (DIRECTOR CINCINNATI ƏRAZI ĠDARƏSI) TƏRƏFINDƏN 2012 BƏRABƏR Iġ IMKANI MƏKTUBU: 1. Ġyun 8, 2012 və ya haqqında ki, Əmək Hilda Solis katibi üzərində Wilma Javey nin USU R P ING orqanına Newsome obyektləri, Newsome nin "RFROD & NOR. . ". vaxtında olub Düzgün və adekvat Ģəkildə katibi Solis müraciət və buna görə də baxılması öz yönəlmiĢ olmalıdır. Buna görə də, Wilma Javey Əmək nin Hilda Solis katibi üzərində hakimiyyəti usurped lakin səlahiyyətləri sui nümayiĢ deyil. Beləliklə, birbaĢa və yaxın nəticəsində Newsome kimi irreparably xəsarət / zülm və məhrum edilib hüquqlarının qorunması təmin əsasnamələrini altında / tənzimləyən qanunlar məsələləri bildirib. 2. Bu EEOC in / Newsome Ģikayəti / pulsuz Wilma Javey qanunsuz / qanunsuz rəftar tənzimləyən əsasnamələr / qanunların pozulması ilə Newsome qarĢı səviyyəli Cinayət / ĠnĢaat yanlıĢlar bir CONTNUANCE deyil məsələləri bildirib və Newsome-nin 10 dekabr 2009-cu il sənəd / hüququ rica etmək cavab olaraq: Insan hüquqlarının Xristian təqib və Ģin-UP pozuntuları / BOZUK - Amerika BirləĢmiĢ ġtatları prezidenti Barak Obama AYIRIMCILIĞI / Afrikalı Amerika QARġI PREJUDICAL UYGULAMALAR; ƏMƏK Hilda L. SOLIS və əmək RƏSMĠLƏRĠ / ĠġÇĠLƏRĠN MÜVAFĠQ ĠDARƏSĠ katibi dərhal AtıĢ / dayandırılması üçün müraciət; 14 iyul 2008 Ģikayət statusu üçün müraciət; 21 may statusu SORĞUSU, 2009 ġĠKAYƏTĠ və sonrakı SUBMITTALS; 16 yanvar 2009 FMLA ġĠKAYƏT VƏ 7 iyul 2009 EEOC Ģikayətdə BULGULAR SORĞUSU; təqdirdə sərəncamı (S) müvafiq icra VƏ ġƏRHLƏR və CINCINNATI, 22 dekabr 20091 ÜZRƏ OHIO ÜCRET & SEÇĠLMĠġ ofis və EEOC Office COPYING DOWNLOAD xahiĢi xilas - səhiyyə islahatı: Obama administrasiyası müdaxilə / NEWSOME səhiyyə ĠLAVELER Ban VƏ istədi HER TĠBB DĠKKAT edib necə etdiklərinə bax hökumət-RUNNED Səhiyyə Proqramı çərçivəsində gözləmək NƏ - THE FMLA UNDER aĢağıdakı link ained obt ola bilər: http://www.slideshare.net/VogelDenise/121009-ltrobamasolisholderfinal http://www.slideshare.net/VogelDenise/121009-uspsmailing-receipts-obama-holdersolis tam burada və məsələlərin mühafizəsi üçün nəzərdə tutulmuĢ kimi və bununla istinadən qurulmuĢdur. Buna görə də, bu məsələdə ġikayətlər / ittihamlar Bərabər MəĢğulluq Ġmkanları nin rəftar ilə Newsome nin etirazlar bununla bəyan edir! 3. Newsome Dekabr 10, 2009 / sənəd rica da görünür United Amerika prezidenti Barak Obama və onun administrasiyası dövlət və nasıl INCOMPETENCY üçün əlavə dəlillər ilə ictimai / Dünya təmin edəcək hesab edir ki, sonra Newsome-nin 10 dekabr 2009, alınması Prezident Obama / sənəd rica və onun "Prezidentin Ġcra SifariĢlərin KAMPANĠYASI!" Amerika prezidenti Barak Obama BirləĢmiĢ ġtatları "Ģəxsi" və "siyasi məqsədləri üçün səlahiyyətlərindən sui-istifadə baĢladı dedi əldə məlumat almaqla baĢladı ki, 2012 Prezident kampaniyası Seçki "maraqları isə" "sistematik" in cover- UP in yanlıĢlar "VətəndaĢ / Cinayət məĢğul Ayrı-seçkilik və Mülki / Cinayət pozuntularının Newsome qarĢı səviyyəli Respondentlərin (The Garretson Firma tarixli Group Inc kimi BƏYAZ irqçi iĢəgötürənlər tərəfindən və Bu ani ġikayet / ayırmaları və onların TGKS / Amerika Prezidenti Barak Obama, onun Administration / HüquqĢünaslar-Avukatlar, onun 2012 Prezident Yenilik Personal, ABġ Konqresi və digər ABġ əlaqələri ilə Messina Kadrolar / Messina Yönetim Sistemleri) CONSPIRATORS/CO- hücumları cəlb CONSPIRATORS Newsome qarĢı səviyyəli.
 5. 5. II. Inzibati qaydada ACT Ġstekler: OHAYO VƏTƏNDAġ HÜQUQLARI KOMISSIYASININ MƏCBURI TƏXIRƏ SALINMASI 29 CFR UYĞUN § 1601.13 / 1604.8 VƏ ƏSASƏN VERMƏK ÜÇÜN DIGƏR IDARƏETMƏ TÜZÜK / QANUNLAR, MƏCBURI KOMISSARI CHARGE 29 CFR § 1601,6 VƏ HÜQUQ FAKT NƏTICƏ DIGƏR ƏSASNAMƏLƏRIN / LAWS IDARƏETMƏ VƏ MƏCBURI NƏTICƏLƏRI TƏLƏB TƏXIRƏ SALMAQ EDILMƏMƏSI ÜÇÜN MƏHKƏMƏLƏRDƏ MƏHKƏMƏ OLMAMASI - OHAYO YENIDƏN ĠġLƏNMIġ KOD § MÜLKI PROSESSUAL REQLAMENTININ 52 VƏ DIGƏR IDARƏETMƏ TÜZÜK / QANUNLAR 2315.19/FEDERAL QAYDALARA UYĞUN OLARAQ Ġnzibati Prosessual Aktı və tənzimləyən digər əsasnamələrini / qanunlarına uyğun olaraq məsələlər Newsomeyardım və / və ya Amerika Bərabər MəĢğulluq Ġmkanları Komissiyasının United States qarĢı Hüquqi Fəaliyyətgətirməklə öz yardım üçün aĢağıdakı sorğu təqdim edib bu Agentliyi məhrum təkid etməlidir ona bərabər . qanunları,immunitet və qanun və Ģikayəti ġikayet / Batareyanın ani rəftar qanun prosesinin güzəĢtlər qorunması bu məsələlərinmühafizəsi, Newsome daha dövlətlər qaldırdı: 4. 29 üçün Ohayo VətəndaĢ Hüquqları Komissiyasına bu ani Bərabər MəĢğulluq Ġmkanları Komissiyası ġikayət / pulsuz məcburi təxirə salınması və "Status" adlı tövsiyə üçün Newsome TƏLƏB uyğun § 1601,13 və digər əsasnamələrini / tənzimləyən qanunlar bildirib məsələləri. Məsələn 29-§ 1604,8 ünvanı necə məsələlərin EEOC və Ohayo VətəndaĢ Hüquqları Komissiyasının yurisdiksiyası çərçivəsində düĢən iddiaları ehtiva edir ki, ele olunur: http://www.slideshare.net/VogelDenise/29-cfr-16048-processingcompltateagency-highlighted 5. ZAMANINDA Newsome düzgün və adekvat bu məsələ saxlanılır və bu ani EEOC ġikayet / onun "RFROD & NOR vasitəsilə Ohayo VətəndaĢ Hüquqları Komissiyasına təxirə salınmıĢ Charge üçün tələb və hüquqları müəyyən. . ". Sehife / maddələr da baxın. 7 / ¶ 8, 8 / ¶ 13, 11 / ¶ 24, 15 / ¶ 33, 18 / ¶ 42, 20 / ¶ 49 ve Sehife 29-30 IV Ohayo VƏTƏNDAġ hüquqları DEFFERAL SORĞUSU KOMĠSSĠYA: http://www.slideshare.net/VogelDenise/060812-eeoc-response-final-13269482 https://secure.filesanywhere.com/fs/v.aspx?v=8a70678e5d5f70afac9c 6. Newsome qərara Əmək Hilda Solis ki, EĢit iĢ imkanı Komissiyasının katibi TƏLƏB (Yəni az deyil "misin-To-Be rəhbərləri") ani ġikayət / Respondentlər (The Garretson Firma tarixli Group Inc və Messina Kadrolar / Messina Yönetim Sistemleri) qarĢı müvəqqəti və ya malikdir kimi "Yazı" öz məsləhət kimi əsasnamələrini / QANUNLAR tələb olunan Ohayo VətəndaĢ Hüquqları Komissiyasına Təxirə salınmıĢ olmuĢdur. 7. Müvəkkil pulsuz məcburi verilməsi "Status" adlı tövsiyə üçün Newsome TƏLƏB 29 CFR § 1601,6 və digər əsasnamələrini uyğun olaraq bu ani Bərabər MəĢğulluq Ġmkanları Komissiyası ġikayət / Charge hakimiyyəti / qanunlarına məsələləri bildirib. Newsome Ģikayəti / ayırmaları və məsələləri pleadings / Müvəkkil müvəqqəti verilməsi dəstək aydın təqdim edilmiĢ sənədləri ilə gətirdi. Newsome Ģikayəti / ayırmaları və sorğu komissarı pulsuz verilməsi üçün orada təsbit ki Bərabər MəĢğulluq Komissiyanın Ġnformasiya dəstəyi, informasiya, aĢağıdakı link da əldə edilə bilər: EEOC Document:
 6. 6. Milli MəĢğulluq qanun layihəsi Document: http://www.slideshare.net/VogelDenise/commissioner-charge-request-national-employment-law- projectNewsome ictimai-hazırda böyük EĢit iĢ imkanı Komissiyanın birbaĢa və yaxınnəticəsində zərər çəkmiĢ ki, (P) nəticələrini və dəymiĢ ziyan / INJURIES ilə 58 iləsəhifə 38 və maddələr ona 8 iyun Response (A) nəzərdə yaradılması hərəkət və Newsometərəfindən təqdim edilmiĢ ayrı-seçkilik təcrübələrinin qarĢısını almaq / qadağan ĠHMAL. http://www.slideshare.net/VogelDenise/060812-eeoc-response-final-13269482 https://secure.filesanywhere.com/fs/v.aspx?v=8a70678e5d5f70afac9c 8. N ewsome yalnız ona qarĢı səviyyəli deyil, sistemli ayrıseçkilik təcrübəsinin aradanqaldırılması üçün Müvəkkilin pulsuz verilməsi xahiĢ lakin aydın Respondentlər kimi Ağ irqçiĠĢəgötürənlər eyni ayrı-seçkilik təcrübələrin qurbanı olan Afrika Amerika və / və ya əhli-cu Rəng ki, ( Buani ġikayet / sorğu-Garretson Firma tarixli Group Inc və Messina Kadrolar / Messina ManagementSystems). Informasiya dövlət və / və ya simalar "Utanç ĠĢveren" Divar "yerləĢdirilmiĢdir olunur tələbolunur Sonra onlar" murdar "Cry bilərsiniz və ya ĠCTĠMAĠ / Dünya bölüĢdülər qarĢısını məlumatsaxlamaq qeyri-ciddi davalar gətirmək: http://www.slideshare.net/VogelDenise/docket-sheet Iddia ilə Slapping Newsome, lakin Newsome SLAPPS geri onlar quyruq qat və cəhd və ictimai / Dünya öz cinayətlər gizlət zaman! Və ya 11 oktyabr 2001-ci ildə cover-UP və payment görünür hansı rolu onun Dünya Ticarət Mərkəzi və digər iddia hədəflərinin O gün ki, Amerika BirləĢmiĢ ġtatları tərəfindən "daxili" Mücadelede qarĢı:
 7. 7. http://www.slideshare.net/VogelDenise/ex-xix-garretson-q-and-a-the-911-adjuster 9. N ewsome ZAMANINDA, düzgün və adekvat bu məsələ saxlanılır ve Sehife / maddələrona "ayrı-seçkilik rəsmi Ģikayət / Charge" vasitəsilə tələb təsbit: 6, 24 / ¶ 14, 25 / ¶ 16, 73 / ¶ 41, 135 / ¶96 , 180 / ¶ 105, 181 / ¶ 107, 185 / ¶ ¶ d) e) r) - u) və onun "RFROD & NOR vasitəsilə. . ". 3/29 CFR §1601,18, 4-5 / 29 CFR § 1601,19 və 1601,21, 7 / ¶ 9, 8 / ¶ 16, 14-16/29 CFR § 1601.28 (3) və ¶ 27, 16:Pages /-ci maddələri ilə bax / ¶ 34, 17 / ¶ 40, 20 / ¶ 50, 35 / ¶ 86, 37 / ¶ 92, 37-38/VII. Buraxmaqkomisyon statusu SORĞUSU: http://www.slideshare.net/VogelDenise/043012-eeoc-ocrc-complaintcharge https://secure.filesanywhere.com/fs/v.aspx?v=8a70678e5d5e7079b297 10. O, Mülki Prosessual Reqlamentinin 52, 29 CFR Federal Qaydalara uyğun olaraq tələbolunan məcburi faktı nəticələri və Hüquq bağlanması ilə təmin edilməsi Newsome TƏLƏB § 1601,21,Ohayo Yenidən ĠĢlənmiĢ Kod § 2315,19 və əsasnamələrini / tənzimləyən qanunlar digər məsələlərbildirib. 6/29 CFR § 1601,21, 8 / ¶ 13, 16 / ¶ 36, 17 / ¶ 40, 19 / ¶ 44, 20 / ¶ 47, 20-29/III: Pages / maddələroldu. : FAKT VƏ HÜQUQ BAĞLANMASI NƏTICƏLƏRI, "yazdığı" ÜZRƏ ADI VII ġərhin / OPINI SORĞUSU -EEOCS "yazdığı" müəyyən edilməsi üçün SORĞUSU http://www.slideshare.net/VogelDenise/060812-eeoc-response-final-13269482 https://secure.filesanywhere.com/fs/v.aspx?v=8a70678e5d5f70afac9c 11. Fakt və Newsome tələb edir ki, Qanunun bağlandığı nəticələr Bərabər MəĢğulluq ĠmkanlarıKomissiyası tərəfindən ixtiyarı ayrıcalık ki, bir və Mütləq ki deyil onun göstərilməsi ilə istinad Ġddiaçı (s)və / və ya onlar QĠÇS və tədbir görülməsi və nə DELĠL və faktlar EEOC ilə irəliləməyə və ya müəyyənĠddiaçı kömək edən müvafiq informasiya ilə Partiyası (s)-dən xahiĢi ilə tələb qərar qəbul edir. Bundanəlavə, sübut idi təmin edir, bütün məsələlər qaldırılmıĢ və əsasnamələrini / istintaq prosesi tənzimləyənqanun tərəfindən tələb olunan kimi təqdim sübut müraciət edilib və ya. http://www.slideshare.net/VogelDenise/eeoc-right-to-investigative-findings-on- complaint http://www.slideshare.net/VogelDenise/eeoc-naacp-investigative- findingsrequiredhighlighted 12. MəskunlaĢmıĢ və digər haqqlarında adından gətirilən məsələlərin EEOC Mətbuat üçünaçıqlama ilə bağlı Newsome-nin informasiya ġikayətlər / Newsome gətirdiyi ittihamlar BərabərMəĢğulluq Ġmkanları Komissiyasının rəftar ilə naxıĢ-də ayrı-seçkilik təcrübə yaratmaq lazım idi. BuEEOC yoxdur Bundan əlavə, Ģikayətlər / EĢit iĢ imkanı Komissiyasının orada tədbirlər aĢağıdakı ġikayətvə press-relizlərdə sübut kimi Newsome tərəfindən təqdim ittihamlar rəftar ildə təmayüllü göstər / EEOCvə önyargılardan ifĢa digər CLAIMAINTS adından gətirilib onun ittihamı / iddiaları (yəni çox gümanqaldırdığı iddia ilə DISCOVERY prosesinə səbirsizliklə) dəstəkləmək üçün heç bir sübut. Məsələn, bu animəsələdə Newsome Ģikayəti / Charge təxminən ibarət 196 Səhifələr və 86 eksponatları -artıq EEOC habelə bu sahiblik yəni sənədlər aĢağıdakı link-dən əldə edilə bilər: http://www.filesanywhere.com/fs/v.aspx?v=8a70628a5b6271a86f9fvə Ģikayət / Charge təxminən 16 Numaralı məsələləri (I XVI vasitəsilə) ibarət idi,baxmayaraq ki, təqdim Bu məsələlər və sübutlar və hüquqi nəticələr olunmuĢdur ki, dəstəkləmək üçünBərabər MəĢğulluq Ġmkanları Komissiyasının yazıların rekord heç bir Ģey yoxdur. Buna görə də,Newsome bununla da EEOC Ġhraç Hüquqları iĢdən və Azadlıqlar dəstək ilə istinad ki, "Fakt və Hüquqbağlanması nəticələri" üçün xahiĢinin xatırladır; üstəlik, onun daki ufak HTML hatalari Mütləqtənzimləyən əsasnamələr / qanunları ilə tələb olunduğu kimi Ohayo VətəndaĢ Hüquqları Komissiyasına
 8. 8. məsələ təxirə salmaq üçün məsələlər bildirib. Newsome EĢit MəĢğulluq Press relizlər Çap çıxıĢı təminNewsome Ģikayəti / Charge nəzərdə tutulan eyni iĢ pozuntuları ilə məĢğul NAMĠZƏDLƏRƏ qarĢıgətirdiyi hüquqi hərəkətlər üçün: EEOC Press Releases: http://www.slideshare.net/VogelDenise/usdol-eeoc-press-releases-fy-2010Bundan əlavə, bu Bərabər MəĢğulluq Ġmkanları Komissiyası HƏR dəstək sübut olmadan digərhaqqlarında adından Hüquqi davalar gətirir nazil Newsome gətirdiyi ġikayətlər / ittihamlar rəftar ediryalnız necə ayrı-seçkilik, önyargılı və təmayüllü görmək üçün ĠCTĠMAĠ / dünya üçün əhəmiyyət kəsb(kəĢf vasitəsilə toplanması bəlkə ümid yəni): (A) EEOC vs Spencer Reed Madde (yəni halda irqi, yaĢ və qisas əsasında iĢ ayrı-seçkiliyə məruz olduğunu iddia Ağ qadın cəlb): http://www.slideshare.net/VogelDenise/060910-eeoc-press-release-spencer-reed-matter- highlighted Heç bir dəlil / eksponatları ilə 7-Page EEOC Spencer Reed ġikayət: http://www.slideshare.net/VogelDenise/eeoc-spencer-reed-complaint-on-behalf-of-white- employee (B) EEOC vs Wells Fa rgo Madde (YARIġ və yaĢ əsasında iddia iĢ ayrı-seçkilik cəlb yəni halda): http://www.slideshare.net/VogelDenise/091510-eeoc-press-release-wells-fargohighlighted Heç bir dəlil / eksponatları ilə 5-Page EEOC Wells Fargo ġikayət: http://www.slideshare.net/VogelDenise/eeoc-wells-fargo-complaint (C) EEOC vs Sears Madde (yəni halda irqi, yaĢı, cinsi və qisas əsasında iddia iĢ ayrı-seçkilik cəlb): Heç bir dəlil / eksponatları ilə 6-Page EEOC Sears ġikayət: http://www.slideshare.net/VogelDenise/eeoc-sears-complaint (D) EEOC vs Adecco Madde (yəni iĢəgötürən bir MəĢğulluq Agentliyinin - halda iddia iĢ ayrı- seçkiliyə əsaslanan cavab cəlb): http://www.slideshare.net/VogelDenise/071210-eeoc-press-release-adecco-matter- highlighted Heç bir dəlil / eksponatları ilə 7-Page s EEOC Adecco ġikayət: http://www.slideshare.net/VogelDenise/eeoc-adecco-complaint (E) EEOC vs Pitre Madde (incidilməsi və qisas əsasında iddia iĢ ayrı-seçkilik cəlb yəni halda): http://www.slideshare.net/VogelDenise/100311-eeoc-press-release-pitrehighlighted Heç bir dəlil / eksponatları ilə 20-Page s EEOC Pitre Reed ġikayət: http://www.slideshare.net/VogelDenise/eeoc-pitre-complaint 13. Məhkəmələrdə məhkəmə olmaması. Newsome hüquq Məhkəməsinin hüquqi fəaliyyətgətirmək istəyirdi belə, ayrı-seçkilik təcrübələri, ĠHMAL və Bərabər MəĢğulluq Ġmkanları Komissiyasıtərəfindən bu məsələnin önyargılı rəftar yurisdiksiyası Məhkəmə (s) məhrum : IE Newsome Ģikayəti /Charge YARIġ, yaĢ, qisas, sistemli ayrı-seçkilik və s əsasında ayrı-seçkiliyə iddia - Ohayo VətəndaĢHüquqları Komissiyasına məsələ təxirə salmaq edilməməsi üçün
 9. 9. Morris V. Kaiser Engineers, Inc 471 NE2d 471 (Ohayo, 1984) - Dövlət əlaqədar bir məcburi MəĢğulluq Aktı fəaliyyət yaĢ ayrı-seçkiliyə ilkin Ģərtdir. 1967 MəĢğulluq Aktı yaĢ ayrı-seçkiliyin, § 14, 29 USCA § 633. Piecuch V. körfəzi və Qərbi Mfg Co 626 F.Supp. 65 (ND Ohayo E.Div, 1985.). - Rayon məhkəməsi iddiaçı Ohayo VətəndaĢ Hüquqları Komissiyası ilə onun ittiham qaldırıb ki, burada yaĢ ayrı-seçkilik fəaliyyət üzərində yurisdiksiyası yoxdur. 1967 MəĢğulluq Aktı yaĢ ayrı-seçkiliyin, § 14 (b), 29 USCA § 633 (b). Ramirez V. Milli Distile və Kimya Corp, 586 F.2d 1315 (1978) - [4] EEOC adı VII tələb kimi dövlət orqanının iĢ ayrı-seçkilik pulsuz müraciət uğursuz oldu harada, rayon məhkəmə kifayət qədər vaxt müddəti yurisdiksiyası saxlamaq lazımdır EEOC müvafiq dövlət orqanı barədə məlumat və hərəkət olan ki, agentliyin normativ erteleme dövr imkan imkan verir. VətəndaĢ Hüquqları 1964 Aktı, § 706 (d) kimi 42 USCA § 2000e-5 (e) dəyiĢdirmiĢdir. . . . Bu məhkəmə EEOC bölmə 2000e-5 (c) riayət uğursuz oldu ki, rayon məhkəməsi EEOC müvafiq dövlət orqanı barədə məlumat və həmin agentlik imkan icazə üçün kifayət qədər vaxt ərzində yurisdiksiyası saxlamaq lazımdır ki, "təkrar edib hərəkət edən yerli erteleme dövr. "(Gallego V. Artur G. McKee & Co (9 Ciribi. 1977) 550 F.2d 456, 457. CF. EEOC V. Wah Chang Albany Corp (9 Ciribi. 1974 ) 499 F.2d 187, 189 n.3 () "erteleme onun olmaması akta hakimiyyəti məhkəmə məhrum olan mənada bir yurisdiksiya fakt deyil"). Bundan əlavə, bu EEOC tərəfindən prosessual səhv törədilmiĢ ki, Ģübhə doğurur bilər bir adı VII iddia etməyə bir iddiaçı hüququ bar. (Miller V. Beynəlxalq Kağız Co (5 Ciribi 1969) 408 F.2d 283, 291 ("bu EEOC fəaliyyət və ya hərəkətsizlik nizamnamə altında grievant-nin maddi hüquq təsir edə bilməz.") Oldu. CF Gates v Gürcüstan. Pasifik Corp (9 Ciribi. 1974) 492 F.2d 292, 295). Bu EEOC sonda müvafiq dövlət orqanına Ramirez nin dəyiĢikliklər pulsuz aid idi ki, rayon məhkəməsinin ilə bağlı yurisdiksiya əsaslarla adı VII iddia rədd ildə erred Bu 1974 layoff. Ġnzibati Prosessual Aktı (APA) altında rəyinin ixtiyari və ya Ģıltaq standart, agentlik fəaliyyət sorgulamak Partiyası - Louisville və Jefferson harada, 286 F.3d 382 (. 6-cı Ciribi 2002) Kroger Co V. Regional Airport Hakimiyyəti fəaliyyət heç bir səmərəli əsas idi və ya onu müvafiq əsasnamələr və ya qaydaların aydın və önyargılı pozulması ilə məĢğul olan və agentliyin qərar dəstəkləmək üçün heç bir dəlil varsa, agentliyin müəyyən ixtiyari və ya nazlı olduğunu göstərmək lazımdır. 5 USCA § § 701 et seq., 706 (2) (A). ĠĢçi kompensasiya Proqramlar, Əmək V. Newport News Shipbuilding və Quru Dock Co, 115 Bölümü S.Ct. 1278 (ABġ, 1995) direktoru, Office - davacı çətin agentliyi fəaliyyət, iĢə baĢladığı da göstərmək tələb olunur o agentliyi fəaliyyət ilə faktiki olaraq yaralı və qorumaq istəyir faiz məsələ qanunla müdafiə maraqlarını zonada arguably olduğunu. 5 USCA § 702. Lujan V. Milli Azadlıq Federasiyası, 110 S.Ct. 3177 (1990) - Ġnzibati Prosessual Aktı ümumi baxıĢ müddəalarına əsasən məhkəmə baxıĢı almaq üçün məhkəməyə hüququ iddia edən Ģəxs müəyyən edilmiĢ qaydada ona təsir edən bir təĢkilat fəaliyyət müəyyən etməlidir və O, çünki etiraz agentliyi fəaliyyət düzgün hüquqi çəkmiĢ və ya mənfi təsir və ya müvafiq nizamnaməsinin mənası çərçivəsində ki, fəaliyyət ilə dilxor olduğunu göstərmək lazımdır. 5 USCA § 702. Bioloji Müxtəliflik V. Lueckel, 417 F.3d 532 (. 6-cı Ciribi 2005) Mərkəzi - Ġnzibati Prosessual Aktı (APA) üzrə məhkəmə baxıĢı üçün, iddiaçının Ģikayəti agentliyi fəaliyyət və ya hərəkət edilməməsi ilə bağlı olmalı və iddiaçı zərər çəkmiĢ olmalıdır yanlıĢ hüquqi və ya zədə və ya maraqların zonada düĢən Ģikayət əsaslandığı qanunla müdafiə istədi. 5 USCA § 551 et seq. Federal Power Comn V. Kolorado Dövlətlərarası Gas Co, 75 S.Ct. 467 (1955) - baxıĢ həcmi müəyyən inzibati qaydada Aktı Bölmə yalnız sözügedən məsələ düzgün təqdim olunub hallarda tətbiq edilir. Ġnzibati Prosessual Aktı, § 10 (e), 5 USCA § 1009 (e).Paraqraf II baxın. "RFROD & NOR ĠDARĠ qaydası haqqında qanun pozuntuları barədə bildiriĢ. . ". 51-ci maddələri ilə 31. http://www.slideshare.net/VogelDenise/060812-eeoc-response-final-13269482 https://secure.filesanywhere.com/fs/v.aspx?v=8a70678e5d5f70afac9c
 10. 10. III. Etiraz OF təkrarlama Bu ani "RT06-14-12EEOCLetter" Newsome vasitəsilə etirazlarını öz "RFROD & nə burada, eləcə də həmindəst irəli etmiĢdir xatırladır. . ". Bundan əlavə, Bərabər MəĢğulluq Ġmkanları nin Cincinnati Sahəsi direktoru WilmaJavey-nin bu ani ġikayet / Charge iĢlenmesini ildə hakimiyyəti və PROSESĠ sui qəsb etmək cəhd və sonrakı pleadings /təqdim edilən sənədlər etiraz. Newsome qərara tələb edən Amerika katibi BirləĢmiĢ ġtatları və "RFROD & nə kimiburada tələb kimi Əmək Newsome" yazdığı "cavabları ilə təmin edir. . ". EĢit iĢ imkanı Komissiyası qarĢısında.IV. Bütün "MÜNAQĠġƏSĠ-də SAHƏSĠ" ĠN məsləhət OLUNACAQ istekleri üçün təkrar 14. Rica / sənəd bu ani vasitəsilə Newsome öz talepleri "bütün" MÜNAQĠġƏSĠ-də SAHƏSĠ habelə onun rica / sənəd yanvar 10, 2012 kimi erkən kimi hüququ onun narahatlığını məsləhət və tövsiyə etmək xatırladır: Xitam verilməsi üçün "BĠLDĠRĠġ - prezidenti Barak Hüseyn Obama II impiçment SORĞUSU - FLORIDA A & M ÜZRƏ hücumlara CAVAB ĠDDĠA EDĠLƏN HAZING HADĠSƏ ĠLƏ BAĞLI ÜNĠVERSĠTESĠ - beynəlxalq hərbi müdaxilə SORĞUSU lazım ola bilər ". http://www.slideshare.net/VogelDenise/022712-updated-links-for-obama-eviction-notice- 011012final orada Newsome ZAMANINDA, düzgün və adekvat xahiĢ: Amerika Prezidenti Barak Hüseyn Obama II Amerika BirləĢmiĢ ġtatları HEMEN DOWN addım cümə günü və ya əvvəl Ağ ev, 10 fevral etmek - FAYDALARI / Pay, və s. Olmadan və ya hərbi qüvvə ilə kaldırılır! Prezident Barak Obama hərbi (yəni daxili və / və ya xarici) ilə ofis kaldırılmasını Down addımı REFUSTING olunur. Orada, Libya vətəndaĢları polkovnik Muammar Gaddafi xaric, Vogel Denise Newsome axtarmaq bilər üçün yardım kənarda istədi kimi Prezident Barak Obama və Office xaric onun administrasiyası üçün belə ĠRAN / prezidenti Mahmud Əhmədinejad və onların müttəfiqləri (yəni, Çin, Almaniya, Rusiya, Fransa, və s.) kimi yəni - nin / idarəçiləri xarici yardım. Səhifə 279 s ee-ci maddənin C). Də Page 280 at Paraqraf F) bəyan edir: Bu ĠCRA Filialın Ġdaresi (lakin daxildir, yəni ki, Amerika BirləĢmiĢ ġtatlarının vitse- prezidenti Cozef Bayden, Amerika BirləĢmiĢ ġtatların dövlət katibi ilə məhdudlaĢmır Hillari Klinton, Amerika BirləĢmiĢ ġtatları BaĢsavcı Erik Holder, Əmək BirləĢmiĢ ġtatları katibi Hilda Solis, Deniz Raymond Mabus BirləĢmiĢ ġtatları katibi, Amerika BirləĢmiĢ ġtatları katibi Müdafiə Leon Panetta, CIA David Petraeus, və s.) Və iĢçilərinin direktoru - ilk üç hökumət rəsmiləri / Yöneticiler Command habelə Vogel bağlı Agentliyi Actions (Əmək yəni Amerika BirləĢmiĢ ġtatları Departamenti, Ədliyyə United States Department) təyin edilmiĢ hər hansı / bütün əməkdaĢları (yəni direktorları, müstəntiqlər, və s.) daxil edilir, hansı Denise Newsome - Down ADIM və / və ya FAYDALARI / Pay s ETMƏDƏN HEMEN istefaya və ya hərbi qüvvə ilə kaldırılır! 15. Onun 10 dekabr 2009-cu ilə də Newsome p aparıcı / sənəd hüququna malikdir:
 11. 11. Insan hüquqlarının Xristian təqib və Ģin-UP pozuntuları / BOZUK - Amerika BirləĢmiĢ ġtatları prezidenti Barak Obama AYIRIMCILIĞI / Afrikalı Amerika QARġI PREJUDICAL UYGULAMALAR; ƏMƏK Hilda L. SOLIS və əmək RƏSMĠLƏRĠ / ĠġÇĠLƏRĠN MÜVAFĠQ ĠDARƏSĠ katibi dərhal AtıĢ / dayandırılması üçün müraciət; 14 iyul 2008 Ģikayət statusu üçün müraciət; 21 may statusu SORĞUSU, 2009 ġĠKAYƏTĠ və sonrakı SUBMITTALS; 16 yanvar 2009 FMLA ġĠKAYƏT VƏ 7 iyul 2009 EEOC Ģikayətdə BULGULAR SORĞUSU; təqdirdə sərəncamı (S) müvafiq icra VƏ ġƏRHLƏR və CINCINNATI, 22 dekabr 20091 ÜZRƏ OHIO ÜCRET & SEÇĠLMĠġ ofis və EEOC Office COPYING DOWNLOAD xahiĢi xilas - səhiyyə islahatı: Obama administrasiyası müdaxilə / NEWSOME səhiyyə ĠLAVELER Ban VƏ istədi HER TĠBB DĠKKAT edib necə etdiklərinə bax hökumət-RUNNED Səhiyyə Proqramı çərçivəsində gözləmək NƏ - THE FMLA UNDER http://www.slideshare.net/VogelDenise/121009-ltr- obamasolisholderfinal 12/10/09 Poçt daxilolmalar / PROOF-of-poçt: http://www.slideshare.net/VogelDenise/121009-usps-mailing-receipts- obama-holdersolis istenen Yəni Wilma Javey olan - Əmək Hilda Solis katibi habelə müvafiq vəzifəli / əməkdaĢları dərhal AtıĢ / SONLANDIRILMASINDAN. Waived və Newsome olmayan xahiĢlər o qətiyyətlə dəstəkləyir daha tərəfindən seçilir.IV. QANUNVERİCİLİK ABŞ AĞ EV / PRESIDENT, - - AMERIKA BIRLƏŞMIŞ ŞTATLARI KONQRESI, VƏ MƏHKƏMƏ - BIRLƏŞMIŞ ALI MƏHKƏMƏSI SISTEMATIK DISKRIMINASIYA TƏCRÜBƏ VƏ HÖKUMƏT AMERICA FILIALI (ICRA ABŞ-COVER-UP / BOZUK DƏSTƏK İCTİMAİ / GLOBAL SAHƏSİ MƏSƏLƏLƏRI STATES) VƏ BIRBAŞA INSTANT ŞİKAYƏTİ / ÜCRETSİZ BAĞLIDIR Newsome aĢağıdakı məlumatlar yalnız ona qarĢı səviyyəli deyil, sistemli diskriminasiya Practices dərkedilməsi və müvafiq hesab edir ki, həm də ırk / DISCRIMINATORILY əsaslandırılmıĢ olan ictimai-AT-ĠRĠ: 16. Nə göstərilir cümə arxasında həvəsləndirici amil 15 iyun bağlı Amerika prezidenti Barak Obamanın elan 2012 Amerika BirləĢmiĢ ġtatları idi "çıxarıldıqda deyil qanunsuz Köçkünlərin:" http://www.slideshare.net/VogelDenise/obama-administration-wont-seek-deportation-of- immigrants http://www.slideshare.net/VogelDenise/obama-no-deportation Mən t görmək üçün / ĠCTĠMAĠ dünya üçün diqqət mərkəzində Amerika hökumətinin Pornoqrafiya rəsmiləri BirləĢmiĢ ġtatları cinayət aktları qoymaq kömək edir. Məsələn: a) Sun gün, 10 iyun, 20 12-ya, Vogel Denise Newsome "özəl" öz sənəd PINK SLIP "Amerika prezidenti Barak Obamanın BirləĢmiĢ ġtatları" adlı olunub "/ xitam BĠLDĠRĠġ". Newsome nin anlaĢma dən w sənəd Slideshare və "xüsusi" yerləĢdirilir toyuq, onların "davam Məcəlləsi" yoxsa sənədləĢdirilməsi üçün "Ġctimai" access DENY ehtimal olunur sənədin daxil olmaq üçün Newsome tərəfindən göstərilən, lakin bu sənəd rəftar ildə cas e deyildi! W toyuq Newsome sənəd görmək üçün gedib, bu sənəd üçün "PRIV ACY" bədii güzəĢt edildiyi o gördüm və bu imkan eriĢim görünür "Newsome icazəsi olmadan bu sənədin Profilə!" Çünki pozulması və çoxsaylı maraqları Bu sənəd, Newsome irəli getdi və ictimai və geniĢ
 12. 12. beynəlxalq ictimaiyyət onun gələcək layihələr üçün ĠCTĠMAĠ / GLOBALçıxıĢ üçün birdən çox dil tərcümə etmək olub.SlideShare ilə kompromis və iĢğal Newsome müraciət narahatçılıqları: http://www.slideshare.net/VogelDenise/061112-email- toslideshareBu Newsome dilinə daha da axtarmaq 2012 Prezident seçkiləri Amerikaprezidenti Barak Obama BirləĢmiĢ ġtatları üçün səylərini DAHACONSPIRACIES cəlb xalqı və onun hücumlar var bağlayıb. Yalnız Təklifvə tamaĢaçıların qalan ġƏRHLƏR Ġndi bu məlumat əldə Newsome saxlamaqvə ictimai-AT-böyük (milli və beynəlxalq artan Uyğun qaranlıq ictimai /Dünya saxlamaq SlideShare tərəfindən güzəĢt olunur ki, ) sənədlərdəNewsome paylaĢtırmaktır - HƏQIQƏTI maraq yəni hansı bir PornoqrafiyaAğ SUPREMACIST / terrorçu rejimi Amerika BirləĢmiĢ ġtatları kimiHökuməti ĠCTĠMAĠ / Dünya gizleme olunur. Newsome i s bundan sonra daöz COHORTS o görmək və anlamaq üçün kifayət qədər parlaqdırdüĢünmürəm, çünki onun Hesablama daha belə SUPREMACISTS Ağ / Sterrorçu rejimi və anlaĢmak kimə olanlar tərəfindən güzəĢt olunur ki,tapmaq. Məsələn bu görünür SlideShare DATA güzəĢt və / və ya edilirGörüntüleyenler geri onlardan Newsome saxlamaq üçün manipulyasiya: http://www.slideshare.net/VogelDenise/061612-email-toslideshareBu yalnız bir coincident deyil Ġyun 11, 2012 sənəd və cümə keçid, 15 iyunprezidenti Barak Obamanın ĠCRA-dən 2012-ci News Release ilə pozulmasıQanunsuz immiqrantların NO deportasiyası ilə bağlı SĠFARĠġ? NO!Ġmmiqrasiya haqqında "NO deportasiyası" sərəncamı prezidenti Obamanınelanı ilə bağlı Məqalə: http://www.slideshare.net/VogelDenise/obama-administration-wont-seek- deportation-of-immigrants http://www.slideshare.net/VogelDenise/obama-no-deportation
 13. 13. Prezident Barak Obama aydın olan bu məsələ ilə ele BĠLMƏZ bildirib ki, "sərəncam verilməsi". Məsələn s ee VIDEO üçün sual iĢtirak və / və dövlət və ya aĢağıdakı məlumatları təmin edən Amerika prezidenti Barak Obama BirləĢmiĢ ġtatları ilə cavab sessiyası Mart 28, 2011, haqqında:Sual: Cənab Prezident:Bir sərəncamı ilə tələbələrin deportasiya dayandırmaq edə bilər. . . Ne azı siz undocumented tələbələrə müvəqqəti Qoruyucu Status("TPS") verə bilər. . . Cavab hə, nə vaxt olub? Əgər Heç bir halda, niyə?Obamanın CAVAB: 1) Müvəqqəti Qoruyucu Status "xüsusi" hallar üçün. 2) Fiziki Ģəxslərin "qaçan" istifadə onlara ABġ gəlmək tələb təqib. 3) NOT ĠQTĠSADĠ məqsədləri / imkanları gələn üçün müvəqqəti Qoruyucu Status istifadə üçün uyğun. 4) O (Obama) Sərəncamı ilə deportasiya dayandıra bilər ki, anlayıĢı var - bu yalnız bir halda deyil. Ġmmiqrasiya sisteminin tətbiqi üçün necə kitablar haqqında xəbərlər Laws - Konqresin qəbul ki, kitab haqqında qanun var. 5) Sadəcə məhəl qoymamaq sərəncamı ilə ona (ABġ) üçün məsləhət o Konqresin mandat Prezident kimi (Obama) müvafiq rolu ilə uyğun deyil. http://youtu.be/rjTgqTLpPjI https://secure.filesanywhere.com/fs/v.aspx?v=8a7068865a65747db49 eUnutmayın, Amerika prezidenti Barak Obama BirləĢmiĢ ġtatları hüquq təhsili və vəkil / VƏKĠLĠ! Tətbiq! Özünüz üçün Barak Obamanınprezident Univision ilə 28 mart 2011 və ya nə bir sual-cavab sessiyası eĢidirik.
 14. 14. Beləliklə Latino S / Ġspan S , Yalançının, - seçicilərin o həqiqətən nə üçünprezident Barak Obama üçün lazım Manipulyator, Imposter, CĠNAYƏTtəcrübə və yalan / vasitəsilə Amerika Ağ Evin ABġ-ki IMPERSONATORBu ĠCTĠMAĠ / Dünya aldatmaq üçün saxta pretenses. Bəli, t onunməsələsi prezidenti Richard Nixon daha pis bütövlükdə çoxdeyil "WATERGATE qalmaqal!" Buna baxmayaraq,Konqres, BirləĢmiĢ Amerika ġtatları və prezidenti BarakObamanın hüquqi məsləhət / Məsləhətçilərinin AliMəhkəməsinin var yalnız cəhd və 2012-ci ilin noyabr seçkiləriilə, eləcə də Konqresin üzvləri və Ali Məhkəmələr Justices onualmaq üçün onların gələni Də Amerika BirləĢmiĢ ġtatlarınınvətəndaĢları və / və ya beynəlxalq hərbi Fəaliyyət tərəfindən"küçələrdə həyata atılan olmadan." - Yəni müharibə və / vəya inqilabi Uprisings! http://www.slideshare.net/VogelDenise/right-of-revolution-political- corruptionO qanuni deyil və / və ya TUTMASI autho Ağ Ev vəKonqresin Ġstifadəçi olmaq rized çünki Bundan baĢqa, prezidentBarak Obama NO hörmət əldə edilir ki, görünür ki, səbəbiondan ibarətdir ki, BirləĢmiĢ ġtatlar və daha bilikli AliMəhkəməsi VətəndaĢların bu bilirik. Prezidenti Barak Obama, ABġKonqresi və ABġ Ali Məhkəməsinin hər bir Ģeyi edir 12 iyun 2012-ciNewsome ən son cavab Bax: ĠDDĠASI Newsome Ģikayəti qarĢısınıABġ Ali Məhkəməsinə təqdim edib saxlamaq olar:
 15. 15. http://www.slideshare.net/VogelDenise/061212-response- to050414supremecourtletterfinal-13315727CALL Ueyk Up: NULL / etibarsız O, prezident Barak Obama silinir kimi ortaya çıxır ki,"Köçkünlərin NO deportasiya" Sərəncamı Konqresi tərəfindən diqqət yetirilməli amillərdəndir vəqeyri-qanuni mühacirlərin eyni məsələləri və qorxu ilə məĢğul olacaq! "Prezident Barak Obama və onunadministrasiyası qeyri-qanuni mühacirlərin üçün mağaza nə olduğunu bilir və o və onun Administrasiyası sərəncamı kiREITERATING edir niyə bu yalnız keçici bir DÜZELTME - Daimi DEYĠL yəni! " Bu qanunsuz /QANUNSUZ exe cut ed ola bilər ki, insanlar demək deyil.Yəni Misir vətəndaĢları, Libya, Tunis, və s. Kimi - Xalq keçdi "DREAM aktı"istəyirsinizsə, o zaman onlar getmək üçün gedir görünür - Və bu "Cinayət" yıxmaqAltında Hökumət "inqilab HÜQUQU!" Bu ilə baĢ deyil PornoqrafiyaHökuməti BƏYAZ irqçilər / SUPREMACISTS qrupları tərəfindən idarə olunur ki,Hazırda Hakimiyyəti və dağılması / ölüm arxasında ola bilər bir iylənmiĢ hazırkı qlobaliqtisadiyyatın! Bundan əlavə, bir təmiz UP . Səsvermə sistemi lazımdır Prezidenti Barak Obama, Konqresvə onların hüquqi məsləhət / müĢaviri Baker Donelson Bearman Caldwell & Berkowitz ANLAR yalnız müharibəvə inqilabi aktlar aĢağıdakılardır:
 16. 16. Ġyun 10, 2012 sənəd hissəsində bəyan SlideShare əvvəlində və / və ya təqdimolunub: Reallıq SAATĠ: ağ SUPREMACISTS / belə Baker Donelson Bearman Caldwell & Berkowitz (bundan sonra "Baker Donelson") əcdadları kimi irqçilər "qanunsuz" Köçkünlərin adlanır nə ola bilər ki, görünür kim aldatma, yalan, cinayətlərin istifadə edərək, - belə yəni qətl / qətl kimi - ülke / NOW Amerika BirləĢmiĢ ġtatları kimi tanınan torpaq iĢğal və bu əcdadları Stopped deyil, Çünki yerli torpaq STOLE, onların və onların nəslindən çox çirkin və dəhĢətli "Müharibə cinayətlər törətməyi üçün getdi görünür "," Ġnsanlığa qarĢı cinayət "," Sülh əleyhinə olan cinayətlər "və s.; Bundan əlavə, görünür ki, həyata keçirilməsi və" Amerika BirləĢmiĢ ġtatları haqqında "(911 hücum" 11 sentyabr 2001-ci il bundan sonra) üzrə Mücadelede qarĢı "daxili Nyu-Yorkda Dünya Ticarət Mərkəzinin Binalar və bu tarixi Uçaklar və iddia Downing. O, həmçinin BirləĢmiĢ Amerika Pornoqrafiya hökumət rəsmiləri dövlətlər və onların hüquqi məsləhət / Məsləhətçi (Baker Donelson, və s.) Və 911 hücum həyata sonra, öz vətəndaĢlarına qarĢı səviyyəli öz "ĠÇ" Mücadelede aktları üçün digər ÇƏRÇĠVƏSĠNDƏ köçürülüb və görünür s. O, Cinayət Amerika Pornoqrafiya hökumət rəsmiləri BirləĢmiĢ ġtatları aktları və ġura / Müvəkkili (Baker Donelson, və s.) Hüquqi Xarici ölkələr / Millətlər və insanlar / belə Əfqanıstan kimi VətəndaĢların çerçeve hərəkət görünür. Bundan baĢqa, "SĠLAHLAR alleging Yalanlar yayılması kütləvi qırğın "pis məqsədləri üçün onların ehtiyatları Ġraq və Ġran iĢğal üçün - yəni, neft, s. . .
 17. 17. Se, hüququ instansiya Maddə e "BĠZĠM keçmiĢdə cinayətkarlar" http://www.slideshare.net/VogelDenise/criminals-in-our-pastb) Konqresin ve Wall Street 99% adından hərəkət etmək üçün digər "Hüquqi" Alternatives ki, Amerika BirləĢmiĢ ġtatlarının vətəndaĢları məsləhət - "Sağ inqilab" Bundan baĢqa, 2012 Amerika BirləĢmiĢ ġtatları prezident seçkiləri Nəzarət geri almaq üçün zəngin / zəngin bütün BIG pul oğurlamaq cəhd ki! Newsome Ġyun 10, PINK SLIP 2012 "Amerika prezidenti Barak Obamanın BirləĢmiĢ ġtatları" göstərildiyi kimi "/ xitam BĠLDĠRĠġ". Göstərir. . . Bir çox. . . Bir çox. . . Amerika BirləĢmiĢ ġtatlarının növbəti prezidenti ABġ Barak Obama Prezident NOR keçmiĢ qubernatoru əlcək Romney HEÇ istəməyən Amerika vətəndaĢları BirləĢmiĢ ġtatları. Və "Wall Street tutur" kimi qrupları lakin ABġ Prezidenti Barak Obama böyük Joke və "böyük pul" Maraqları qrupları heç bir Ģey vardır. Son JP Morgan Chase Bank və Facebook Debacle kimi cinayət əməlləri baĢ icazə neden edir. Amerika Prezidenti Barak Obama, onun CĠNAYƏT hüquqi məsləhət / müĢaviri Baker Donelson Bearman Caldwell & Berkowitz, Amerika Konqresi və BirləĢmiĢ Amerika ALĠ MƏHKƏMƏ dövlət və onlar qlobal iqtisadiyyatın aĢağı gətirmək CONSPIRED Ģəxslər olan BirləĢmiĢ ġtatları bütün Amerika BirləĢmiĢ ġtatları dərk edə bilər Müharibələr və / və ya inqilabi TƏDBĠRLƏR aĢağıdakılardır:
 18. 18. Gücləndirilməsi terrorçuların GET lazım ola bilər - Yəni Ağ Supremacist Mücadelede rejimi - HÖKUMƏT həyata! POWER ĠNSANLARI / Amerika BirləĢmiĢ ġtatlarının vətəndaĢları "ilə - yəniDEYĠL Konqresi, onlar həqiqətən CHANGE istəyirsinizsə, bu, Amerika BirləĢmiĢ ġtatları prezidenti BarakObama ilə Pornoqrafiya / CĠNAYƏT hökumətinin gəlməyəcək Lakin, insanların akt olmalısınız Amerika BirləĢmiĢġtatları Konqresi, nə də Amerika BirləĢmiĢ ġtatları Ali Məhkəməsinin. ABġ Prezidenti Abraham Lincoln "inqilabhüququ" dəstək bildirib - Bu ölkə, onun qurumları ilə, o yaĢayan insanlara məxsusdur onlar Mövcud hökumətyorğun inkiĢaf edir olduqda, onlar bu dəyiĢikliklər öz Konstitusiya hüququndan və ya devirmək öz inqilabihüququndan istifadə edə bilərsiniz..Amerikanın süqutu / süqutundan BirləĢmiĢ ġtatları yolunda - Ağ Supremacists Mücadelede rejimi s BakerDonelson Bearman Caldwell & Capitol Hill / Konqresi və ecretly oğurlamaq və S öz ehtiyac kontrol / yayınlayanBerkowitz kimi sayəsində InhisarlaĢdırmaq Hökumətin "bütün" FĠLĠALLAR. http://www.slideshare.net/VogelDenise/bd-oilfield-patentsKeçmiĢ Abraham Lincoln bildirib: Amerika xarici məhv edilə bilməz. Biz hıqqanmaq və azadlıqlarının kaybedersenizbiz özümüz məhv çünki, o, olacaq.
 19. 19. c) Newsome Beynəlxalq müdaxilə enmək üçün ola bilər ki Amerika vətəndaĢları BirləĢmiĢ ġtatları qorxu ilə GRIPPED və terror Ağ Supremacist Hökuməti rejimi devirmək qorxuruq, çünki onların Hökumət - Konqresin 20 12 və təxminən bir 90% ALL-Ağ Konqresində təxminən 100% ALL-Ağ Senatının ibarət olan, yəni 2012-ci ildə - Bu yolverilməzdir Buna görə, terrorçu Hökuməti rejiminin CLEAN OUT baĢlayan Lazım "Hüquq" və "qanuni" sorğu issu ed xitam Newsome nin "BĠLDĠRĠġ ilə 10 yanvar 2012 və ya haqqında idi. . ". və onun prezidenti Barak Obama və onun administrasiyası hissəsində deyilir olan Newsome nin davam ĠCTĠMAĠ əvvəl bir "xəbərçi Peek" var ki, görünür ki, 10 iyun 2012 Slideshare sənəd müraciət: BĠLDĠRĠġ XahiĢ edirik: Cümə Yekun Saat, 15 Ġyun, 2012 kimi, "DOWN addım" üçün Hizmet beĢ (5) il ilə Amerika Senatı BirləĢmiĢ ġtatları üzvləri üçün yanaĢmalar kimi Newsome nin müəyyən ki: Xitam verilməsi üçün "BĠLDĠRĠġ - prezidenti Barak Hüseyn Obama II impiçment SORĞUSU - ĠDDĠA EDĠLƏN HAZING HADĠSƏ ĠLƏ BAĞLI FLORIDA A & M Universiteti hücumları cavab. . . Page 2 S ee.
 20. 20. d) Nəinki xitam Yanvar 10, 2012, "bildiriĢdə Newsome etdi. . ". Ġyun 1 0, 2012 SlideShare təqdimatı Page 279 (B)-da noyabr 2012 Pr esidential seçkilərinin ləğv olunması tələb ki, Amerika prezidenti Barak Obama və onun administrasiyası BirləĢmiĢ ġtatları bir xəbərçi Peek var ki, görünür ki, o, Page 2 deyilir: BĠLDĠRĠġ XahiĢ edirik: Amerika BirləĢmiĢ ġtatları bir vətəndaĢ kimi, Vogel Denise Newsome ZAMANINDA, düzgün və adekvat 20 12 Prezident seçkiləri ləğv istədi və Bölmələr dən CLEAN OUT / Pornoqrafiya hökumət rəsmiləri və onların Administrasiyasının aradan qaldırılması tələb Amerika BirləĢmiĢ ġtatlarının Hökuməti. http://www.slideshare.net/VogelDenise/061012-obama-pink-slip-for- translationVƏTƏNDAġLAR bu onlar üçün mövcud bir seçim olduğunu bilməklazımdır. Onlar prezidenti Barak Obama və ya əlcək Romney ya səsverməyə məcbur etmək yoxdur. VətəndaĢlar hökumət rəsmiləriKonstitusiyasının pozulması və cinayət fəaliyyəti ilə məĢğul olan yol razıdeyil, onlar öz hökuməti devirmək hüququ var və geri almaq o HIJACKEDki, bu cinayətkarlar tərəfindən contro l! Ġnqilab Right: http://www.slideshare.net/VogelDenise/right-of-revolution-political-corruptionMəsələn, belə Wall Street tutur kimi qruplar etiraz zaman, Aksiya yalnız da güldü və prezident Barak ObamanınAdministrasiyasının və Konqresinin SCOFFED və hüquq-mühafizə ilə cinayət əməlləri məruz - yəni, qəddarlıq,həddən artıq güc, döyülmələr, istiot çiləmə üsulu, s. Lakin, xalq Trayvon Martin məsələ təĢkil edir vəetiraz baĢladığında, bu Bir üsyan və inqilab FEAR - "xalq" vəhttp://youtu.be/MDUeuYpwUw4 - sonra gətirib Cinayət ilə var idi.
 21. 21. http://www.slideshare.net/VogelDenise/martin-trayvon-death-wontgotograndjury2 http://www.slideshare.net/VogelDenise/martin-trayvon-death-wontgotograndjury-13050296Lakin, GRAND JÜRĠ birinci derece ilə və s er cinayətlər bilərsiniz ki, bilik, bu, Florida prokuroru Angela Coreyəvəzinə birinci derece pulsuz Ġkinci dərəcəsi ilə cəlb Florida qubernatoru Rick Scott və Baker Donelson birQARġISINDA kimi istifadə görünür gətirilib ki, s - yəni görünür ki, Corc Zimmerman tərəfindən 911 Call-dənəldə edilə bilər: 2010 Microsoft PowerPoint Presentation vasitəsilə təqdim Corc Zimmerman-nin 911 Call: http://youtu.be/qb6rzu9gGJU https://secure.filesanywhere.com/fs/v.aspx?v=8a7068865d6371ab72a2 Microsoft Office 2010 Pulsuz Yukle əldə edilə bilər: http://office.microsoft.com/en-us/try"Xalq" birləĢdirən və təĢkili və təxminən 6 gün sonra gələn bir həbs Newsome Afrika Amerika və / vəya Rəng Xalq qarĢı səviyyəli Amerika irqçi cinayətlər və cover-UPS BirləĢmiĢ ġtatları ifĢa Ġnternet (milli vəbeynəlxalq) qlobal ictimai / getdi sonra: THE TREYVON MARTIN Movzu və AFRICAN-AMERICANS/PEOPLE-OF digər irqi törədilməsində ört-basdır etmək cəhdləri: - maraqların toqquĢması inqilab HÜQUQU: Aprel 5, 2011 GLOBAL / ĠCTĠMAĠ Relea se Amerikanın prezidenti Barak Obamanın "Amerika BirləĢmiĢ ġtatları, hüququ -rəng - Amerika BirləĢmiĢ ġtatları hərbi əsgər ANA gətirilməsi! " http://www.slideshare.net/VogelDenise/english-040512 Təxminən dörd (4) gün sonra (9 aprel 2012) Corc Zimmerman qarĢı olan ittihamlar Florida dövlət ittihamçısı Angela Corey-in ELAN gəlib http://www.slideshare.net/VogelDenise/martin-trayvon-death-wontgotograndjury2 http://www.slideshare.net/VogelDenise/martin-trayvon-death-wontgotograndjury-13050296 Təxminən sonra 11 aprel, 2012 və ya haqqında, Corc Zimmerman özünü çevrilmiĢdir: http://www.slideshare.net/VogelDenise/george-zimmerman-arrest Bu bütün SHOW və aldadıcı idi ki, görünür, Bu ĠCTĠMAĠ / Dünya üzrə məqsədləri BirləĢmiĢ Amerika Prezidenti Barak Obama ABġ və onun hüquqi məsləhət / müĢaviri Baker Donelson və onların CONSPIRATORS / CO- CONSPIRATORS kimi o n birinci derece Murder off George Zimmerman almaq üçün yalan və Yanıltıcı sübut CREATE səhnələr arxasında iĢ idi - yəni örtülü UP ikinci derecede ittihamı ilə.Ġndi Prezidenti Barak Obama və onun administrasiyası, hüquqi məsləhət / müĢaviri Baker Donelson, AmerikaKonqresi BirləĢmiĢ ġtatları və anlaĢmak kimə ilə digər VƏTƏNDAġ / CĠNAYƏT HÜQUQU öz UZMANLIKistifadə cəhd violatio ns və hökumətin nəzarət Bu ĠCTĠMAĠ / Dünya bəlli etmədən Corc Zimmerman offalmaq Böyük cəlb pul və Corc Zimmerman və onun ailə / ata (Robert Zimmerman) ilə MÜNASIBƏTLƏR -
 22. 22. yəni BƏYAZ irqçilər / Supremacists və yəhudi Sionistlər cəhdləri kimi xitam Newsome nin "BĠLDĠRĠġmüraciət. . . " http://www.slideshare.net/VogelDenise/022712-updated-links-for-obama-eviction-notice-011012finalTrayvon Martin birinci dərəcəsi Murder-ört-basdır etmək. Belə Alan Dershowitz (yəhudi) kimi bir nəfərittihamlar düĢmesi ge t Florida prokuroru Angela Corey onların təsiri istifadə haqqında danıĢmaq etmiĢlər. http://www.slideshare.net/VogelDenise/052312-dershowitz-prosecutor-should-drop-charges Onun iddia edilən xəsarət, BirləĢmiĢ Amerika Prezidenti Barak Obama ABġ və onun hüquqi məsləhət / müĢaviri / ĠCTĠMAĠ DÜNYA məlum etməyib, bu vaxt ərzində Corc Zimmerman və fotoĢəkillər Tibb Records azad Məsələn üçün münaqiĢənin-nin faiz ki, mövcud və rolu, o və onun ġura / müĢaviri cover-UP birinci derece qətlin oynayan edildi görünür. Məsələn, onun "BOND eĢidəndir" zamanı Corc Zimmerman ANLATTIKLARI Qeyd etmək lazımdır ki, o bilmirdi ki, iddia TRAYVON Martin yaĢ: https://secure.filesanywhere.com/fs/v.aspx?v=8a7068865b6173b9a766 Lakin, Corc Zimmerman-nin 911 Call ildə Trayvon Martin onun olmaq yaranıb ki, 911 Operator məsləhətlər "Gec Yeniyetmələr" http://youtu.be/qb6rzu9gGJU https://secure.filesanywhere.com/fs/v.aspx?v=8a7068865d6371ab72a2 Amerika Prezidenti Barak Obama və onun hüquqi məsləhət / müĢaviri BirləĢmiĢ ġtatları ĠCTĠMAĠ / Dünya gözü / əllərini kənarda saxlamaq istəyirəm ki, məlumat. Lakin, müəllif hüquqları kanunları altında mövcud təhsil və informasiya məqsədləri üçün bölüĢdü olunur: http://www.slideshare.net/VogelDenise/united-states-code-annotated-chapter-1 http://www.slideshare.net/VogelDenise/copyright-law-of-the-united-states-of-americaNewsome o Ġctimai Forum və öz saytında (olunub olmadığını hesab www.vogeldenisenewsome.net ) çalıĢılanictimai / prezidenti Barak Obamanın dünya və onun hüquqi məsləhət / müĢaviri TGKS / Əlaqələri dən saxlanılırməlumat cover-UP kimi həmçinin hakimlər alınmıĢ o təxminən 9 gün SONRA Bu Alan Dershowitz May 23,Ağ Ev / prezident Obama və onun hüquqi məsləhət göstər / Trayvon Martin / George Zimmerman məsələdəmüĢaviri Baker Donelson rolu ifĢa 2012 maddə və Newsome nin rebuttal, Ġyun 1, 2012 gəldi Məhrum CorcZimmerman nin istiqrazın baĢ vermiĢ ola bilər. http://www.slideshare.net/VogelDenise/zimmerman-george-bond-revoked http://www.slideshare.net/VogelDenise/zimmerman-george-judge-revoke-bond e) Newsome ki, Amerika prezidenti Barak Obama BirləĢmiĢ ġtatları o Page 2 bildiren bir "xəbərçi Peek" olduğu görünür ki, onun 10 iyun 2012 Slideshare sənəddə də qeyd etmək ĠCTĠMAĠ / GLOBAL maraqlarının hesab: BĠLDĠRĠġ XahiĢ edirik ki, Amerika vəzifəli Ģəxslərin Pornoqrafiya ABġ Vogel Denise Newsome qarĢı səviyyəli Stalking, obsesyonlar, HARASSMENTS və təhdidlər, onların hüquqi məsləhət / müĢaviri də 20 il sonra Baker Donelson və Newsome həyatı məhv anlaĢmak kimə ilə o, onlar yalnız baĢladı Newsome deyil Xarici Millətlər / ölkələrə qarĢı MÜHARĠBƏLƏRĠNĠN ki, məsələ kimi Bu Pornoqrafiya hökumət rəsmiləri ofis hələ də əgər Milli Təhlükəsizlik dərhal ilə dayandırılıb və həll etmək lazımdır! Buna görə də, Cümə, 15 Ġyun 2012 SON sona
 23. 23. sonra, Newsome həmçinin beynəlxalq Amerika qanunlarına / Laws BirləĢmiĢ ġtatları ilə davam edə bilər əsasnamələrini / Amerikanın "Dövlət baĢçıları" BirləĢmiĢ ġtatları olan öz iĢtirak etmək üçün beynəlxalq birlik tərəfindən yardım etməyə Qanunlar (Misir, Libya, Suriya, s vətəndaĢları kimi IE) Amerika BirləĢmiĢ ġtatları CONDONED və / və ya dəstəklədiyini Bundan baĢqa, terrorçuların rejimləri; Lakin, aldadıcı məqsədlər üçün hesab edirəm ki, həmin ölkələr / Millətlər vətəndaĢların istəyirdi Ġraq prezidenti Səddam Hüseyn, Libya lideri polkovnik Muammar Gaddafi kimi, yəni - məsuliyyətə cəlb Bu olanda Amerika BirləĢmiĢ ġtatları öz azadlıqlarının idi! Bütün yalnız ön və ġAM olmuĢdur! http://www.slideshare.net/VogelDenise/061012-obama-pink-slip-for- translationIlə uyğun və müvafiq olan məlumat Amerika xalqının "Hüquq" və "qanuni" options onlaramövcuddur bilmək hüququ var ki, terror və Ağ SUPREMACISTS Hökumət öz ofisi tərk hüquqi, TUTMASIvaxtında, baxmayaraq ki, məsuliyyətə cəlb düzgün və adekvat bunu tələb imtina çalıĢtırdığınızda. Belə ki,"WARs" üçün Amerika VətəndaĢ s variantları BirləĢmiĢ ġtatları tərk və / və ya "inqilablar"onlar aĢağı addım və "Xalq" geri Hökuməti qayıtmaq imtina edərsə - yəni99% (faiz).
 24. 24. f) O, həmçinin Amerika Əmək Ġdarəsi, habelə AME rica nin Ağ Ev və Konqresin BirləĢmiĢ ġtatları bilirik və BirləĢmiĢ ġtatlarının qəsdən ĠCTĠMAĠ / Dünya bildirmek üçün uğursuz nə demək Newsome bu kimi pleadings vasitəsilə ĠCTĠMAĠ / Dünya Uyğun deyil edir. Newsome tələb edir ki, misal üçün yaxĢı niyetli ki, hazırda və SON Dövlət baĢçıları, Konqresin Ġstifadəçi Wars icazə, onların hüquqi məsləhət / müharibə cinayətləri və / və ya Nürnberq pozulmasına görə məsuliyyət Məsləhətçilərinin: http://www.slideshare.net/VogelDenise/nuremberg-principles-wikipedia- information Müharibə cinayətləri: http://www.slideshare.net/VogelDenise/nuremberg-principles- war-crime-wikipedia-information Sülh qarĢı cinayətlər: Insanlığa qarĢı cinayətlər: onların cinayət əməlləri üçün məsuliyyət və Millətlər / Əfqanıstan, Ġraq və Ġran kimi ölkələri, və s. Tria L. qoymaq almaq üçün verilə edilə Bu 10 yanvar, 2012, onun belə bir tələb irəli sürülən niyə Newsome deyil Xitam verilməsi "BĠLDĠRĠġ. . . "Həmçinin öz Ġyun 10, 2012 Release ilə təkrarladı: http://www.slideshare.net/VogelDenise/061012-obama-pink- slip-for-translation ki, Amerika prezidenti Barak Obama və digər Conspirators BirləĢmiĢ ġtatları Page 3-də bildirib ki, UBLICLY onun azad P əvvəl bir "xəbərçi Peek" var ki, görünür ki:
 25. 25. BĠLDĠRĠġ XahiĢ edirik: Bu, Amerikanın "Dövlət baĢçıları" BirləĢmiĢ ġtatları gətirmək vaxt - yəni prezidenti Barak Hüseyn Obama II və onun Aparatının; ABġ prezidenti Corc W. BuĢ və onun administrasiyası; keçmiĢ William "Bill" Clinton və onun Aparatının; ABġ prezidenti Corc HW BuĢ və onun Yönetim - və onların hüquqi məsləhət / müĢaviri Baker Donelson dərhal ƏDLĠYYƏ bu prezidentləri ilə "Amerika Hərbi BirləĢmiĢ ġtatlarının baĢçıları!"BĠLDĠRĠġ XahiĢ edirik: Nəinki ġikayet / Charge olan respondentlərin (The GarretsonFirma tarixli Group Inc və Messina Kadrolar / Messina Management Systems) kimi böyük PUL BƏYAZ ÖzəlSektorun ĠĢəgötürənlər və irqçi ayrıseçkilik təcrübəsinin hesabat Newsome nin vicdanla səylərini dəstəkləyir buanında qeyd sübut : MəĢğulluq pozuntuları Bərabər MəĢğulluq Ġmkanları Komissiyası Özəl Sektorun ĠĢəgötürənlərarasında ayrı-seçkilik təcrübələrinin artırılması biləndir baxmayaraq ört-basdır etməyə cəhd edirhttp://www.slideshare.net/VogelDenise/012512-eeoc-press-releaseBundan baĢqa, qeyd sübut Cinayət Stalking, Zorbalık Cyber, dəstək olacaq Incidilməsi və Bərabər MəĢğulluqĠmkanları Komissiyası, eləcə də bu cür cinayətlərin korrupsiya və cover-UP ilə məĢğul olan Amerika hökumətininAmerika BirləĢmiĢ ġtatları bütün sahələrində üzv nümayəndələri bu Respondentlər və onların CONSPIRATORS /CO-CONSPIRATORS Mülki / Cinayət pozulması onlar məsuliyyətə cəlb və cəza deyil, zaman keçdikcə çox çirkin vəqəddar Cinayətlərə Dair ĠĢlər üzrə (yəni 911 hücum kimi) gətirib çıxaracaqdır. Buna görə də, vicdanla rekord sübut,Amerika hökumətinin rəsmiləri BirləĢmiĢ ġtatları o zaman bu cür cinayətlərin və digər cinayətlər / Nürnberq pozulması,
 26. 26. və s. Səbəb VƏTƏNDAġ ədalətsizliklər təqib bilmir ki dəstək verəcək sonra beynəlxalq məhkəməyəmənsub çağrıldığında bilər: http://www.slideshare.net/VogelDenise/international-criminal-court-wikipedia-infoBundan əlavə, Newsome nin ZAMANINDA haqqında daki ufak HTML hatalari-TO-akt və hüquqi ġikayətlər / iləgətirdi ki, bu təsirlər və / və ya görünür Amerika Milli Təhlükəsizlik BirləĢmiĢ ġtatları təsir ki, buPornoqrafiya hökumət rəsmiləri və onların Conspirators / Co-Conspirators "cinayət əməlləri ildə 911 aparılması"Daxili" Dünya Ticarət Mərkəzinin binaları və digər hədəf və bu yalan hücumlar Amerikacinayətlər BirləĢmiĢ ġtatları Xarici Millətlər / VətəndaĢların Çerçeveleme bildirib eləcə də"kütləvi qırğın silahları" iddia düĢür qanunla qadağan və var tənzimləyən əsasnamələr /qanunlar Nürnberq prinsipi ilə cəzalandırılan və digər cinayətlər məsələləri bildirib - Yəni DELĠLburada daha CONDONED / Hökumət Amerika Bölmələr BirləĢmiĢ ġtatları bütün sahələrində tərəfindən dəstəklənirki, irqçi ayrıseçkilik Pattern-də təcrübə yaradılması - ĠCRA filialı / Prezidenti Barak Obama, qanunvericilik filialı /Konqresi və filialları MƏHKƏMƏ / Ali Məhkəməsi - və bu irqçi ayrı-seçkilik Pattern-də təcrübəbağlana bilər və Newsome nin ani ġikayet / ayırmaları ilə bağlı (Yəni cavabdeh olan Garretson Firma tarixliGroup Inc 911 hücumları ilə cavab üçün payment baxılması) - http://www.slideshare.net/VogelDenise/ex-xix-garretson-q-and-a-the-911-adjuster/ CĠNAYƏT hökumət rəsmiləri və onların hüquqi məsləhət / müĢaviri Baker Donelson Bearman Caldwell & BerkowitzPornoqrafiya üçün: http://www.slideshare.net/VogelDenise/bd-oilfield-patentsYenə də, hüquqi məsləhət / müĢaviri Baker Donelson ilə Newsome tarixi - Amerika Prezidenti Barak Obama və keçmiĢprezidentləri, konqres üzvləri və Amerika BirləĢmiĢ ġtatları Ali Məhkəməsinin Justices BirləĢmiĢ ġtatları üçün ġura -aĢağıdakı PowerPoint Presentation yaradılmıĢdır pulsuz üçün yükləyə bilər 2010-cu versiyası hazırlanmıĢdır:http://office.microsoft.com/en-us/try PowerPoint Presentation: https://secure.filesanywhere.com/fs/v.aspx?v=8a7068865f5e76759b9d
 27. 27. g) Rəsmi 10 yanvar, 2012 "Pink SLIP" və qanuni Amerikanın Barak Obama BirləĢmiĢ Sta tes üzrə xidmət: i. O qanun "Məhkəmə" də təbii anadan VətəndaĢ ki sübutsuzluq. . . ii. BOZUK. . . iii. ABġ Konstitusiyasının 25-ci düzəliĢ altında impiçment. . . IV. Bu KU KLUX KLAN ACT və / və ya VətəndaĢ Hüquqları üzrə pozuntuların 1871 Aktı. . . V. Nürnberq prinsiplərdən pozuntuları. . . vi. Cinayətlərin BĠLDĠRĠRĠM edilməməsi. . . vii. Millətlər / Cinayətlərə Dair ĠĢlər üzrə cinayət təqibi üçün Ölkələr (yəni belə Əfqanıstan, Ġraq və Ġran kimi) xarici ekstradisiya. . VIII. Fırıldaqçılıq, Hüquqi Hakimiyyəti və "təbii VətəndaĢlıq" Hüquq sübut bir məhkəmədə sübut etmək üçün "daki ufak HTML hatalari" olmadan hökumət Rəsmi (Amerika prezidenti BirləĢmiĢ ġtatları kimi, yəni belə) IMPERSONATING. . . IX. ƏDLĠYYƏ / ƏDLĠYYƏ Aparatının maneə OF maneə. . . x. Hüquq və / və ya Tribunalının Məhkəməsi müəyyən etmək üçün digər səbəblər. . . http://www.slideshare.net/VogelDenise/061012-obama-pink-slip-for- translationO görünür, çünki Ona görə də, ictimai / Dünya HƏQIQƏTI KNOW hüququna malikdir ki, Amerika prezidentiBarak Obama BirləĢmiĢ ġtatları deyil ki, Amerika BirləĢmiĢ ġtatları qanunlarına əsasən "Qanunla" və / və ya"qanuni" Ağ Ev olmaq səlahiyyətli ki, "sərəncamı" guya deportasiya qanunsuz Köçkünlərin qorunmasıNULL / etibarsız və "qalmaqallı", "CRIMNAL" və "Korrupsiya" Amerikanın hökumət rəsmiləri BirləĢmiĢġtatlarının cover-UP üçün Ağ Ev Administrasiyasının, Konqres "və Ali sadəcə davam edən hissəsi ola bilər BuĠCTĠMAĠ / Dünya Məhkəməsinin cinayət və VƏTƏNDAġ yanlıĢlar. Bundan baĢqa, ümid edirəm ki,prezident Barak Obama ġAM icra / qeyri-ciddi ola bilər ki, əlavə iĢıq salmaq bilər O, AmerikaBirləĢmiĢ ġtatları tarixi bir pis Cinayətlərə Dair ĠĢlər üzrə COMMITTAL vasitəsi ilə Ağ Evdeyil ki, onun bilik "sərəncamı" - yəni, fırıldaqçılıq, aldatma, Bütün Amerika KonqresiBirləĢmiĢ ġtatlarının köməyi ilə - Hökumət Rəsmi s IMPERSONATING yəni Ağ irqçi /Supremacists və yəhudilər (Sionistlər) tərəfindən nəzarət oluna bilər görünür - bilik bilə-bilə və həvəslə "ELECTORIAL Colleges" ilə Ağ Ev yerləĢdiriləcək Amerika prezidentiBarak Obama BirləĢmiĢ ġtatları imkan etməyən. Bundan baĢqa, Cinayət, hileli və Deceptivetəcrübəsinin davam etdirilməsi məqsədilə Amerika prezidenti Barak Obama BirləĢmiĢ ġtatları canlı Ad saxta /YANLIġ Sertifikat yaradılmasında törədilən edilmiĢdir görünür ki, cinayət əməlləri:
 28. 28. TƏRCÜMƏ məqsədləri üçün aĢağıdakı məlumatlar, misal üçün ". Qanunsuz Köçkünlərin NO deportasiyası" dadaha yaxĢı ilə bağlı 15 iyun 2012-ci prezidenti Barak Obamanın sərəncamı anlamaq üçün / ĠCTĠMAĠ dünyaüçün bu Ģəkli daha net ilə daha da ĠCTĠMAĠ idi olunur / Dünya Amerika prezidenti Barak Obama BirləĢmiĢġtatları tərəfindən "ilk" sərəncamı onun problemləri ki, sənədlər "SEAL" üçün idi ki, bilirsiniz ki, "Live AdSertifikat?" http://www.slideshare.net/VogelDenise/obama-first-executive-orderGörünen Lakin, prezident Barak Obama qanuni / qanuni Amerika BirləĢmiĢ ġtatlarının prezidenti olmaqsəlahiyyəti deyil, ona verilmiĢ bütün icra SifariĢlər NULL / etibarsızdır. Bu nə deməkdir?BĠLDĠRĠġ XahiĢ edirik: Obama PREZĠDENT Tarix və BarakObama tədbirlər son illərdə heç bir Ģey ifadə VƏ BÜTÜN məhv olmalıdır ki, -baĢqa sözlə, yəni, imzalanmıĢ bütün hesablardakı / QANUNLAR NULL /etibarsızdır və həyata BĠLMƏZ və / və ya qüvvədə saxlayıb -qalmaqallıBu w papaq Prezidenti Barak Obama K NOWS və / və ya ACK prezidenti Barak Obamanın B-də meymunaĢağıdakı kimi məlumat olduğu görünür:  Baker Donelson Bearman Caldwell & Berkowitz ("Baker Donelson") hüquqi məsləhət / müĢaviri Prezidenti Barak Obama, habelə SON prezidentləri (onlar heç vaxt IE) edir: http://www.slideshare.net/VogelDenise/bd-oilfield-patents
 29. 29. http://www.slideshare.net/VogelDenise/leggitt-lance-bresearchinfo http://www.slideshare.net/VogelDenise/leggitt-lancesr- advisortopresidenthhscounselorgovofva Baker Donelson malikdir / Amerika BirləĢmiĢ ġtatları Ali Məhkəməsinin KONTROLLERĠ. Baker Donelson KONTROLLERĠ Amerika BirləĢmiĢ ġtatları Ali Məhkəməsinin həmçinin nəzarət Amerika Konqresi BirləĢmiĢ ġtatları tərəfindən aparılan irəli sürülməsi prosesi yerə nominasiya. Baker Donelson bu saxta / YANLIġ yaradılması Amerikanın "Milli Təhlükəsizlik BirləĢmiĢ ġtatları Departamenti ərzində vətəndaĢlıq və immiqrasiya" BirləĢmiĢ ġtatları ilə, onun iĢçilərinin və onların TGKS / Əlaqələri vasitəsilə kömək və abetted ola bilər Amerika prezidenti Barak Obama BirləĢmiĢ ġtatları canlı Ad arayıĢ. Bundan əlavə, bu cür cinayət, saxta və aldadıcı təcrübə Amerika Konqresi BirləĢmiĢ ġtatları ilə condoned edilmiĢ görünür. Bu Konqresi əlləri və prezident Barak Obamanın əlləri Amerika xalqı və ĠCTĠMAĠ / Dünya bu cür cinayətlər və korrupsiya öyrənilməsi qorxuram üçün bağlayır və heç iĢlər olur səbəbi kimi görünür! Amerika BirləĢmiĢ ġtatlarının əsasnamələrini / qanunlarına əsasən, prezident Barak Obama DEYĠL Lakin, NULL / etibarsız olması; Baker Donelson YARADILIB / Barak Obama Prezident qüvvəyə imzalanmıĢ səhiyyə Bill tərtib Qanuni / TUTMASI ABġ prezidenti olmaq səlahiyyəti. KONQRESĠ bu bilir - Konqres ĠCTĠMAĠ / Dünya bilmək istəyirəm ki, yəni məlumat.
 30. 30.  Baker Donelson KONTROLLERĠ / ABġ məhkəmələrin inzibati çalıĢır - yəni öz iĢçilərinin BirləĢmiĢ ġtatları Ali Məhkəməsinin JUSTICES direktoru, eləcə də iĢ kimi vəzifələrdə yerləĢdirilmiĢdir ki, bu gördükdə: http://www.slideshare.net/VogelDenise/duff-james-cjudicialpositionsheldresignation http://www.slideshare.net/VogelDenise/duff-jameswikipediaresignhighlighted-copy 17. Burada w papaq Amerika prezidenti Barak Obama BirləĢmiĢ ġtatları, onunAdministrasiyasının / hüquqi məsləhət, avukat, ABġ Konqresi və onların CONSPIRATORS / CO-CONSPIRATORS cavab arxasında həvəsləndirici amillər görünür olunur Florida A & MUniversiteti hücumlar ("FAMU") və "ROBERT çempionu" Təkamül haqqında: a) Amerika BirləĢmiĢ ġtatlarının ilk Afrika-Amerika universitetlərinin bir cəlb HIGH bax məsələ ki, yəhudi / Ağ run Media Üçün Media layihələĢdirilmiĢ ayrı- seçkilik ĠCTĠMAĠ təqiblərə məruz (yəni Ağ Universitetlər analoji iddia aktları ilə məĢğul ola bilər, onlar FAMU kimi kütləvi Media Əhatə almayıb ki) http://www.slideshare.net/VogelDenise/hazing-deaths-at-universities və bu irqçilər / Amerika dövlət məmurları / Agentlikləri Pornoqrafiya Amerika BirləĢmiĢ ġtatlarının ayrı-seçkilik təcrübə ifĢa mühafizə fəaliyyəti Newsome-nin cəlb etmək üçün qisas ildə FAMU və yazmaq. b) BĠLGĠ ki Vogel Denise Newsome bir Florida A & M Universiteti Alumnus edir. Faks vasitəsilə noyabr 2008-ci ilin əvvəlində Barak Obamanın bu informasiya Newsome təmin: 12 noyabr Barak 2008 FAX Obama: http://www.slideshare.net/VogelDenise/111208-fax-to-barack-obama-11567768 14 noyabr Barak 2008 FAX Obama: c) Baker Donelson bilmə noyabr 2011-ci ildə və ya haqqında Florida Ar Ad daxil hərəkət: http://www.slideshare.net/VogelDenise/baker-donelson-expands- intoflorida http://www.slideshare.net/VogelDenise/baker-donelson-expands- intoflorida2 bir-ci Tarix / FLORIDA qubernatoru (s) qoĢulma; Bundan əlavə, müxtəlif States televiziya: http://www.slideshare.net/VogelDenise/baker-donelson-florida- governorship-history http://www.slideshare.net/VogelDenise/bd-oilfield-patents Nəzarət və aĢağı addım Florida A & M Universiteti prezidenti Ceyms Ammons tələb etmək Florida qubernatoru Rick Scott Aparatının istifadə. O, həmçinin Baker Donelson olan 2012 Prezident seçkiləri oğurluq qəsd əməliyyatlar yaradılması məqsədləri üçün Florida daxil hərəkət edir ki, görünür.
 31. 31. d) Baker Donelson nin KONTROL və / və ya AraĢdırmalar Ədliyyə / Federal Bürosu BirləĢmiĢ ġtatları Departamenti hüquqi məsləhət / məsləhət bilmə. . . : http://www.slideshare.net/VogelDenise/rawls-w-lee-ties-to-baker- donelsone) Prezident Barak Obama və onun hüquqi məsləhət / müĢaviri Baker Donelson bilmə ve baĢarısızlıkları Florida A & M Universiteti Board MÜHAFĠZƏ fəaliyyəti Newsome-nin cəlb etmək üçün qisas və BirləĢmiĢ vurulması ilə FAMU haqqında hücumları ifa olunan Obama administrasiyası rolu Direktorlar / Qəyyumlar məsləhət Amerika Cinayət təcrübəsi ġtatları.f) Onun törədilməsində Baker Donelson uzun sürən tarixi bilmə Newsome və SHELLACKINGS Baker Donelson və ha ve Newsome qarĢı səviyyəli onların CIRMINAL / VƏTƏNDAġ pozulması birbaĢa yaxın nəticəsində qəbul CONSPIRES kimə həmin qarĢı səviyyəli. Newsome parametr dördüncü və onun həyat və Amerika BirləĢmiĢ ġtatları prezidenti Barak Obamanın rolu, BirləĢmiĢ Amerika s Konqresinin ġtatları və Amerikanın hüquqi məsləhət / CA Baker BirləĢmiĢ ġtatları Ali Məhkəməsinin Justices üzvləri haqqında uzun sürən hücumlar sübut pulsuz üçün b e nazil olan 2010-cu versiyası hazırlanmıĢ bir PowerPoint Presentation müəyyən edilmiĢ Donelson: http://office.microsoft.com/en- us/try Baker Donelson tarixi Newsome ilə yaradılmıĢdır PowerPoint təqdimatı ilə müĢahidə oluna bilər: https://secure.filesanywhere.com/fs/v.aspx?v=8a7068865f5e76759b9d
 32. 32. AnlaĢma mühüm və müvafiq olan məlumat necə Baker Donelson funksiyası və fəaliyyət göstərir və Amerika hökumətinin Amerika BirləĢmiĢ ġtatları davam in rolu kimi BƏYAZ SUPREMACISTS / terrorçu rejimləri. Bundan baĢqa, görmək BIG hansı biznes / pul vəsaitlərinin Onların cinayət əməlləri Maliyyə! 18. Burada, onun Administrasiyasının / hüquqi məsləhət, avukat, bu iĢlenmesini korrupsiya vəcover-UPS-ci ildə ABġ Konqresi və onların CONSPIRATORS / CO-CONSPIRATORS "Amerikaprezidenti Barak Obama BirləĢmiĢ ġtatları arxasında həvəsləndirici amillər görünür nə TRAYVONMARTIN və Corc Zimmerman, "Təkamül: Amerika prezidenti Barak Obama BirləĢmiĢ ġtatları: inqilabının hüququ - maraqların toqquĢması: THE TREYVON MARTIN Movzu və AFRICAN-AMERICANS/PEOPLE-OF- COLOR digər irqi törədilməsində ört-basdır etmək cəhdləri - Amerika BirləĢmiĢ ġtatları hərbi əsgər ANA getirmek! http://www.slideshare.net/VogelDenise/english-040512 (A) Qətlə yetirilmiĢ / həlak Afrika-Amerika kiĢi cəlb HIGH bax Təkamül ağ KiĢi (yəni asılı olmayaraq atası yəhudi / Ağ görünür, o, Ağ / yəhudi Run Media bir boya Corc Zimmerman cəhd edə bilərsiniz T necə). (B) O Baker Donelson Bearman Caldwell & Berkowitz (Amerika BirləĢmiĢ ġtatları prezidenti Barak Obama yəni hüquqi məsləhət və Məsləhətçi) hüquq firmasında məĢğul görünür və onun teklif etmək cəbhələrində kimi dövlət orqanlarının və vəzifəli Ģəxslər istifadə görünür ki. (C) Baker Donelson Azadlıq QarĢılıqlı Sığorta ġirkəti hüquqi məsləhət / müĢaviri edir.
 33. 33. (D) Bu, Azadlıq QarĢılıqlı Sığorta ġirkəti Sanford Polis ġöbəsi üçün sığorta daĢıyıcısı kimi Twin Göllər The Retreat (Trayvon Martin çəkilmiĢ və qətlə / öldürüldü harada yəni mənzil inkiĢafı) ola bilər ki, görünür, http://www.slideshare.net/VogelDenise/martin-trayvon-prosecutor- decisionsentencing-law-policy(E) Baker Donelson Ġstintaq Federal Bürosunun direktoru (Robert Mueller) üçün hüquqi məsləhət / məsləhət verir http://www.slideshare.net/VogelDenise/rawls-w-lee-ties-to-baker-donelson(F) Baker Donelson (Nümayəndələr Senatının və House) ABġ Konqresinin bəzi üzvləri üçün hüquqi məsləhət verir(G) Baker Donelson BirləĢmiĢ ġtatları Ali Məhkəməsinin Justices üçün hüquqi məsləhət / məsləhət verir(H) Baker Donelson o Florida qubernatoru Rick Scott üçün hüquqi məsləhət / məsləhət verir görünür(I) Florida Dövlət Baker Donelson əməkdaĢları keçmiĢ prokuror (s)(J) Siyahısı və davam edir. . .(K) Sığorta Underwriter kimi w atəĢ zamanı Corc Zimmerman. http://www.slideshare.net/VogelDenise/zimmerman-george-shooting- infoinsurance-underwriterhighlighted(L) Corc Zimmerman görünür kim t o Sanford Polis Ġdarəsinin əməkdaĢları ilə sıx əlaqələrin / DOSTLARIMIZ olan Liber TY QarĢılıqlı Sığorta ġirkətinin INSUREDS edir. http://www.slideshare.net/VogelDenise/george-zimmerman-knew-several- sanford-police-officials(M) Baker Donelson lər və hökumət rəsmiləri " DESEN-UYGULAMALAR sənədləĢdirilməsi yaratmaq - cinayətlərin qədər əhatə məqsədləri üçün, yəni YANLIġ Hesabatlar. Məsələn PAT Tillman məsələdə (yəni, belə video lentlərin, Tibb Records, otopsi Hesabatlar və s. Kimi) sübut CREATE Amerika hökuməti qabiliyyəti BirləĢmiĢ ġtatlarında klassik nümunəsidir http://www.slideshare.net/VogelDenise/pat-tillman-wikipedia-info Cinayət aktlar-ört-basdır etmək. Bu Trayvon Martin məsələ olaraq, hökumət rəsmiləri (yəni, FBI və CIA-in) görə YARADILDI naxıĢ-də təcrübə sübut Midsomer və Cinayətlərə UP əhatə bir Trayvon Martin və dövlətlərin bədən bakılanlar olan CENAZE DĠREKTORU bir dəstəkləmək üçün NO iĢarələri / yara var idi ifadə etibar ola bilər "Mübarizə". https://secure.filesanywhere.com/fs/v.aspx?v=8a7068865b6271789cae https://secure.filesanywhere.com/fs/v.aspx?v=8a7068865b6272b19eab http://www.slideshare.net/VogelDenise/martin-trayvon-funeral-director- speaksout http://www.slideshare.net/VogelDenise/martin-trayvon-funeral- directorstestimony
 34. 34. 19. Burada Amerika prezidenti Barak Obama BirləĢmiĢ ġtatları, onun Administrasiyasının /hüquqi məsləhət, avukat, Amerika Konqresi, Amerika BirləĢmiĢ ġtatları Ali Məhkəməsinin BirləĢmiĢġtatları və onların CONSPIRATORS / CO-CONSPIRATORS rol arxasında həvəsləndirici amillər görünürnə : Bu "Obama səhiyyə Bill" bu haqqında nə keçmiĢ, nə qədər də CONSPIRACIES, korrupsiya vəcover-UP-ci ildə (A) Insanlığa qarĢı Amerika Cinayətlərə Dair ĠĢlər üzrə BirləĢmiĢ ġtatlarının daha da. (B) Amerika SOYQIRIMI təcrübələrini BirləĢmiĢ ġtatlarının daha da - yəni səhiyyə islahatı Bill vasitəsilə maskeleme: Clarence Gamble Məlumat: http://www.slideshare.net/VogelDenise/gamble-clarence-proctor- gamble-sterilization-wiki-info http://www.slideshare.net/VogelDenise/pathfinder-international-wiki- info Tuskegee testlər: http://www.slideshare.net/VogelDenise/tuskegee-tests Barak Obama və Baker Donelson səhiyyə PLANI: http://www.slideshare.net/VogelDenise/baker-donelson-health-care- plan-power-point Baker Donelson sağlamlıq hüququ http://www.slideshare.net/VogelDenise/baker-donelson-health-law
 35. 35. Amerika BirləĢmiĢ ġtatlarının qeyri-insani Qvatemala təcrübələr: http://www.slideshare.net/VogelDenise/guatemala-experiments Amerika BirləĢmiĢ ġtatlarının qeyri-insani Pakistan eksperimentlər - Saxta AĢı: http://www.slideshare.net/VogelDenise/pakistan-us-inject-fake- vaccine2 http://www.slideshare.net/VogelDenise/pakistan-us-inject-fake- vaccineTəkrarlama Tərcümə / məqsədləri üçün: United States / öldürmək üçün səylərini "MərkəziKəĢfiyyat Agentliyi (" CIA ") ABġ-da" Nə NARKOTĠKLƏRĠN / zehir bu iynələr idi "Kim bilir ilə Pakistan vətəndaĢlarıyeritmək üçün saxta" vaksin "hilekarlık istifadə ABġ Prezidenti Barak Obama ilə iddia kimi o, 1 May 2011 tarixindəhəlak deyildi Usame Bin Ladin və bilik haqqında həqiqəti bilmək edənlər off öldürmə! O ABġ cover-UP "9/11"hücum onun rolu üçün Pakistan hökuməti təxminən 20 milyard dollar Ģantaj / rüĢvətxorluq pul vəsaitlərinin dollarödənilən görünür bu təcrübə? Lakin heç bir Ģey necə qeyri-insani görülmüĢdür idi! Ġndi Amerika BirləĢmiĢ ġtatlarıbu, narkotik bir növü ilə inyeksiya ilə Pakistan vətəndaĢları silmək görünür addımlar atır! Rəng insanların Sterilizasyon / Gutting soyqırımı UYGULAMALAR - Videolar: http://youtu.be/gDuGrN1pivE http://youtu.be/8xkuDPD3A1Y
 36. 36. http://youtu.be/SI-68j-LLk4 20. AĢağıdakı məlumatlar bu Afrika-Amerika yerli EVĠ zənci qara / Amerika aid ictimai /Dünya Ağ SUPREMACISTS gündəliyi və hökumət Amerika Bölmələr BirləĢmiĢ ġtatları öz nəzarətianlamaq yardım ola bilər: PALATASINDA zənci / Qara-Amerika: Onun irsi və kökləri NO hissi var və ona görə (yəni, onların Dərinin rəngi, saç, və s.) Özləri nifrət Media tədris təsvir hər hansı Afrika n irsi və ya kökləri ilə bağlı üçün ar olan bir və Onların görünüĢü utanılacak bir http://youtu.be/YtOslGWp13A Onlar yüksək EVĠ zənci e s / GATEKEEPERS və / və ya aldadıcı məqsədlər üçün kvotalar cavab olaraq Amerika hökumətinin ABġ çalıĢır - yəni ictimai / Dünya aldatmaq və gizlət Amerika ağ Supremacist və irqçi Ġndiki BirləĢmiĢ ġtatları . Yüksək BƏYAZ irqçi ĠĢəgötürənlər / Supremacists tərəfindən hökumət və özəl sektorun ayrı-seçkilik təcrübəsinə cover-UP dövlət orqanları tərəfindən iĢə. Onlar həmçinin AFRĠKA Amerika və xalqına qarĢı səviyyəli sistemli ayrı-seçkilik təcrübəsi Korrupsiyaya və Cinayət / ĠnĢaat yanlıĢlar-ört-basdır etmək üçün istifadə edilir onlar təhsil, çünki bir təhlükə kimi və ki, rəng STRONG Öz xalqının yolunda mübarizə və Amerika s cinayətlər RITAGE BirləĢmiĢ ġtatları ifĢa VətəndaĢ hüquqları müdafiəçiləri. HOUSE Negroes qara / Amerika genellikle i onlar üçün cəlb edilir iĢlərini yerinə yetirmək üçün müəyyən edilməmiĢdir ndividuals və yalnız "GATE gözətçilərinə" və XÜSUSĠ nemətini birbaĢa və yaxın nəticəsində öz mövqelərini istismara olunur - onların mənəvi, dəyərlər və inanclar kompromis və inkar olan yəni nə olan biri. mümkün olan hər Ģeyi uyğun və Ağ Cəmiyyəti tərəfindən qəbul edilir. Onlar FEAR yaĢayır, silmək və onların kimliyi və görünüĢü dəyiĢdirmək müəyyən ağ Run Hökumət çox asılı olmuĢdur. Lakin / o çalıĢır necə HARD asılı olmayaraq, onlar kimi "Qara" Bu Ağ məruzəçi ilə SCOFFING və terrorçuları aktlar (yəni RAPES, mədh Qara Amerika deyil Qətllər, "Müsəlman Ġnsan Haqları fəalı Malcolm X" və Malcolm X ilə müsahibə onun Ağ Supremacist həmkarlarının LYNCHING, və s.) PadĢahlıq baĢa gələcək olan prophesied! http://youtu.be/o7f5NTLgtEA
 37. 37. AFRIKA-AMERIKA S: Var xalq onun / onun irsi və kökləri bilmə və bilirik və tarix / irs haqqında daha ətraflı öyrənmək üçün çox xoĢbəxt edir. Onların Ġrs / kökləri öz Soul və olan əsas gedin. Onlar çox xoĢbəxt və Dəri, irqi, tarixi, və s. Fəxr edirik və onlar olan reddi deyil. Bundan əlavə, onlar əsarət Pulsuz deyil dərk edir və Allah onların bilər nə var və onlar ki, bilər NOT altında, lakin YUKARIDAKĠ. Onlar ikinci dərəcəli vətəndaĢlar deyildir. O, baĢ deyil, Quyruq t. . . Onlar Ağ irqçilər / Supremacists və yəhudilər / Sionistlər tərəfindən qorxan bir millət, Onlar Ağ irqçilər / Supremacists və yəhudilər hedeflenen insanların / Sionistlər üçün bir tayfasınız! "Down Kırık və məhv;" Lakin üçün KURBAN və DIE hazırıq "öz xalqının Sevgi - yəni böyük sevgi-məhəbbətlərini onun / onun insanların həyat qoymaq istəyən bir Ģəxs" Misal: Musa körpə kimi onun ailə götürülmüĢ olsa da, ki, "Beat" düzgün deyil olduğunu bilmək onun Soul / DNA aĢağı idi və / və ya "qul" insanlar. Buna görə də, o və dözməyərək Bir qul WATCH mistreated və / və ya sui olan! Musa da qoy iki bir-birinə qarĢı mübarizə qardaĢları onun müxalifət bilir və onlar ki, bir-birinə bir-birinə [yəni mübarizə etmək deyil, düĢməni deyil digər] Neden, yuxarıda və yuxarıdakı səbəblərdən Newsome bu ani verilməsi ilə istədi dərhal relyef, eləcə də öz"rəsmi Ģikayət / ayrı-seçkilik Charge" və sonrakı yonqar nəzərdə əks tələb edir. Hörmətlə tərəfindən təqdim olunmuĢdur: _____________________________________ Vogel Denise Newsome Post Office Box 14731 Cincinnati, Ohayo 45250 (513) 680-2922 və ya (601) 885-9536
 38. 38. [1] Newsome hüquqi resursları (yəni belə SABĠQ EEOC QƏRARLARI, əvvəlki OHIO VƏTƏNDAġ HÜQUQLARI KOMĠSSĠYASININQƏRARLARI, EEOC uyğunluq Manual, Amerika BirləĢmiĢ ġtatları Kod not, Amerika hüquq rica və Təcrübə formaları, Federal Prosessual formalarıkimi ilə istinad - HüquqĢünaslar Edition, Amerika hüquq Proof bu Ģikayətin hazırlanması faktlar, Federal Qaydalar Məcəlləsi, Internet, California ANTI-SLAPP hüquq və s.) Boldface, italik, olayları, caps / emphasis üçün əlavə kiçik caps qeyd. Qeyd: links SlideShare Links sınıq olmaqvarsa, sənədlər birbaĢa gedən tərəfindən əldə edilə bilər www.slideshare.net/VogelDenise/ .
 39. 39. EXHIBIT "1"

×