060812 EEOC Response (YIDDISH)

71
-1

Published on

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
71
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

060812 EEOC Response (YIDDISH)

 1. 1. USPS.com® - Track & Confirm https://tools.usps.com/go/TrackConfirmAction.action YOUR LABEL NUMBER SERVICE STATUS OF YOUR ITEM DATE & TIME LOCATION FEATURES ® 03120090000050973601 Priority Mail Delivered June 09, 2012, 10:28 am CINCINNATI, OH 45202 Expected Delivery By: June 11, 2012 Hide Details Delivery Confirmation™ Out for Delivery June 09, 2012, 9:15 am CINCINNATI, OH 45203 Sorting Complete June 09, 2012, 9:05 am CINCINNATI, OH 45203 Arrival at Post Office June 09, 2012, 5:19 am CINCINNATI, OH 45203 Depart USPS Sort June 09, 2012 CINCINNATI, OH 45235 Facility Processed through June 08, 2012, 11:58 pm CINCINNATI, OH 45235 USPS Sort Facility Acceptance June 08, 2012, 6:58 pm CINCINNATI, OH 45234 ® 03102010000042767898 042767 Priority Mail Delivered June 09, 2012, 8:26 am COLUMBUS, OH 43215 Expected Delivery By: June 11, 2012 Hide Details Delivery Confirmation™ Arrival at Post Office June 09, 2012, 5:48 am COLUMBUS, OH 43215 Processed through June 09, 2012, 4:34 am COLUMBUS, OH 43218 USPS Sort Facility Depart USPS Sort June 09, 2012 CINCINNATI, OH 45235 Facility Processed at USPS June 08, 2012, 10:58 pm CINCINNATI, OH 45235 Origin Sort Facility Acceptance June 08, 2012, 6:58 pm CINCINNATI, OH 45234 NOTE: Correct Tracking No. For Ohio Civil Rights Commission Is: 03102010000042767898 042767 6/14/2012 2:50 PM
 2. 2. ‫בעטן ֿפַאר ריקַאנסידעריישַאן פון דיסמיסַאל און ַאכט פון רעכט, ָאנזָאג פון ַאדמיניסטרַאטיווע ּפרָאצעדור ַאקט‬ ‫ווייַאליישַאנז, בעטן ֿפַאר עעָאק ס "געשריבן" פעסטקייַט - פינדינגס פון פַאקט און קָאנקלוסיָאן פון תורה, בעטן ֿפַאר‬ ‫"געשריבן" טיטל וויי ינטערּפריטיישַאן / מיינונג, בעטן ֿפַאר דיפערַאל צו די ָאהיא יידל הזכויות קָאמיסיע, בעטן ֿפַאר‬ ‫סטַאטוס פון קָאמיסיע בַאשולדיקונג צו ַארויסגעבן, ַאבדזשעקשַאנז צו בַאשעפטיקונג געלעגנהייט קָאמיסיע ס מאי 31,‬ ‫2312 דיסמיסַאל און ַאכט פון רעכט, ענטפער צו ָאהיא יידל הזכויות קָאמיסיע ס בריזו דייטיד 9 מאי 2312 וועגן "דיין‬ ‫ָאנפרעג וועגן ּפָאטענציעל בַאשולדיקונג פון דיסקרימינַאציע, "און 2 נד בעטן צו זיין ַאדווייזד פון ַאלע" גערַאנגל-פון-‬ ‫אינטערעסן " [1]‬ ‫דערלאנגט: יוני 8, 2012‬ ‫- ריסיט נומי 31110910111119112311‬‫דורך יו. עס. בילכערקייַט ּפָאסט‬ ‫דערלאנגט:‬ ‫פַארייניקטע שטַאטן דעּפַארטמענט פון לייבער‬ ‫יו. עס. עקווַאל עמּפלוימענט אָ ּפּפָארטוניטי קַאמישַאן "עעָא ")‬ ‫( ק‬ ‫סינסַאנַאטי שטח ָאפפיסע‬ ‫ַאטטן: יו. עס. סעקרעטַארי פון לייבער - הילדַא ל סָאליס‬ ‫‪ָ / C‬א ַאטטן: ווילמַא ל דזשַאוויי (דירעקטָאר)‬ ‫555 מיין גאס, 10 טה פלָאר‬ ‫סינסַאנַאטי, ָאהיָא 414,02‬ ‫דורך יו. עס. בילכערקייַט ּפָאסט‬ ‫- ריסיט נומי 89800020111113121311‬ ‫ָאהיָא סיוויל הזכויות קַאמישַאן "ָאקר")‬ ‫( ק‬ ‫הויפט ָאפפיסע‬ ‫ַאטטן: דזשי מיכאל ּפייַטָאן, עסק. (עקסעקוטיווע דירעקטָאר)‬ ‫50 מזרח ברָאד גאס, 0 טה פלָאר‬ ‫קָאלומבוס, ָאהיָא 004,12‬ ‫בַאשולדיקונג נומי 21811-2312-100 (די גַאררעצָאן פירם רעסָאלוטיָאן גרופע, ינק.)‬ ‫עעָאק ‪ָ C‬אמּפלַאינט:‬ ‫בַאשולדיקונג נומי 01811-2312-100 (מעססינא סטַאפפינג / מעססינַא מַאנַאגעמענט סיסטעמס)‬ ‫ווָאגעל דעניסע נעווסָאמע ("נעווסָאמע")‬ ‫קָאמּפלַאינַאנט / עמּפלויעע:‬ ‫ּפָאסטַאמט בָאקס 01,,20‬ ‫סינסַאנַאטי, ָאהיָא 104,02‬ ‫טעלעפָאנירן: (100) 4424-180‬ ‫די גַאררעצָאן פירם רעסָאלוטיָאן גרופע, ינק.‬ ‫ענטפערער (‪/ )s‬‬ ‫ַאטטן: סַאנדי סַאליווַאן (הומַאן רעסָאורסעס רעּפרעסענטַאטיווע)‬ ‫בַאלעבָאס (‪:)s‬‬ ‫ַאטטן: מתיא גַאררעצָאן (פָאונדער / טשיף עקסעקוטיווע ָאפיסער)‬ ‫5777 קוּפער רָאוד‬ ‫טעלעפָאנירן: (100) ,00,-0,0 ָאדער (100) 1121-22, / (888) 040,-000‬ ‫קָאונטי: הַאמילטָאן קָאונטי, ָאהיא‬ ‫** ָאהיָא ָאפפיסע ווייל 10 + ימּפלוייז‬ ‫מעססינַא סטַאפפינג / מעססינַא מַאנַאגעמענט סיסטעמס‬ ‫ַאטטן: ווינס מעססינַא (פרעזידענט)‬ ‫11,811 מייסַאן-מָאנטגָאמערי רָאוד‬ ‫סינסַאנַאטי, ָאהיָא 224,02‬ ‫(015) 777-7,17‬‫קומט איצט קָאמּפלַאינַאנט ווָאגעל דעניסע נעווסָאמע ("נעווסָאמע") און סַאבמיץ דעם, ער ר בעטן ֿפַאר ריקַאנסידעריישַאן פון‬ ‫דיסמיסַאל און ַאכט פון רעכט, ָאנזָאג פון ַאדמיניסטרַאטיווע ּפרָאצעדור ַאקט ווייַאליישַאנז, בעטן ֿפַאר עעָאק ס‬
 3. 3. ‫"געשריבן" פעסטקייַט - פינדינגס פון פַאקט און קָאנקלוסיָאן פון תורה, בעטן ֿפַאר "געשריבן" טיטל וויי‬ ‫ינטערּפריטיישַאן / מיינונג, בעטן ֿפַאר דיפערַאל צו די ָאהיא יידל הזכויות קָאמיסיע, בעטן ֿפַאר סטַאטוס פון קָאמיסיע‬ ‫בַאשולדיקונג צו ַארויסגעבן, ַאבדזשעקשַאנז צו בַאשעפטיקונג געלעגנהייט קָאמיסיע ס מאי 31, 2312 דיסמיסַאל און‬ ‫ַאכט פון רעכט, ענטפער צו ָאהיא יידל הזכויות קָאמיסיע ס בריזו דייטיד 9 מאי 2312 וועגן "דיין ָאנפרעג וועגן‬ ‫ּפָאטענציעל בַאשולדיקונג פון דיסקרימינַאציע, "און 2 נד בעטן צו זיין ַאדווייזד פון ַאלע" גערַאנגל -פון-אינטערעסן "‬ ‫(הערעינַאפטער "רפרָאד & ניט קיין ...") אין גרוס צו די:‬ ‫"בַאַאמטער קלָאג / בַאשולדיקונג פון דיסקרימינַאציע פיילד פון און קעגן די גַאריצַאן פעסט‬ ‫הַאכלָאטע גרוּפע ינגקָארּפָארייטַאד און / ָאדער מיסינא סטַאפפינג / מיסינא פַארווַאלטונג‬ ‫סיסטעמס מיט פַארייניקטע שטַאטן אָ ּפטיילונג פון ַארבעט - פַארייניקטע שטַאטן גלייך‬ ‫בַאשעפטיקונג געלעגנהייט קָאמיסיע - סינסַאנַאטי שטח ָאפפיסע און ָאהיאָ יידל הזכויות קָאמיסיע‬ ‫- סענטרַאל ָאפפיסע, און בעטן ֿפַאר קַאמישַאנער בַאשולדיקונג צו זיין זיינען דערלאנגט ווארים‬ ‫" (הערעינַאפטער "ַאפישַאל קָאמּפלַאינט / טשַארדזש פון‬ ‫פילינג טן אפריל 30, 2032‬ ‫")‬ ‫דיסקרימינַאטיָאן‬ ‫אין שטיצן דערפון, און ָאן ווייווינג די ּפרָאטעקטעד רעכט אפגעהיט כירין, נעווסָאמע שטאטן דעם וויי ַטערדיק אין ּפרעזערוויישַאן פון ישוז‬‫" און יענע שטעלן ַארויס אין דעם רעגע "רפרָאד & ניט. . . ":‬ ‫אויפגעשטאנען אין "ַאפישַאל קָאמּפלַאינט / טשַארדזש פון דיסקרימינַאטיָאן‬ ‫בעטן ֿפַאר ריקַאנסידעריישַאן פון דיסמיסַאל און ַאכט פון הזכויות‬ ‫איך.‬ ‫גָאנזַאלעז ך פירעסטָאנע טייער & רַאבער קָאו, 510 פ.4ד 024 (1820) - [4] עעָאק זאל ַארויסגעבן אַ‬ ‫צווייט 57-טָאג רעכט-צו-סו בַאמערקן אויף קַאמּפלישַאן פון ַא דיסקרעשַאנערי ריקַאנסידעריישַאן פון‬ ‫פריערדיק פעסטקיי ַט ביטני ַי עס האט געגעבן ַאכט צו ביידע ּפַארטיעס פון זיי ַן בַאשלוס צו יבערקלערן ין‬ ‫12-טָאג ציי ַט צוגעשטעלט דורך ערשט דערזען פון רעכט צו סו. יידל הזכויות אקט פון 2020, § 01,‬ ‫(‪ )E‬ווי ַאמענדיד 42 וסקַא § 11145-‪( e‬עף) (0).‬ ‫79 קפר § 80.0100‬ ‫דיס מיסַאל: ּפרַאסידזשער און אויטָאריטעט:‬ ‫(ַא) וואו ַא בַאשולדיקונג אויף זיי ַן ּפנים, ָאדער ווי ַאמּפלַאפייד דורך די סטייטמַאנץ פון דעם מענטש‬ ‫קליימינג צו זיין ַאגריווד דיסקלָאוזיז, ָאדער ווו נָאך ויספָארשונג די קַאמישַאן דַאטערמַאנז, ַאז די‬ ‫בַאשולדיקונג און יעדער חלק דערפון איז ניט ביי ַציי ַטיק פיילד, ָאדער ַאנדערש פיילז צו שטַאט ַא‬ ‫פָאדערן אונטער טיטל וויי, די ַאדַא, ָאדער דזשינַא, די קַאמישַאן וועט אָ ּפזָאגן דער בַאשולדיקונג. . .‬ ‫(‪ )B‬ריטַאן מעלדונג פון בַאזיי ַטיקונג, ּפערסוַאנט צו דעם אּפטיילונג, וועט זיין ארויס צו דעם מענטש‬ ‫קליימינג צו זיין ַאגריווד און צו דער מענטש מאכן די בַאשולדיקונג אויף ביכַאף פון ַאזַא מענטש, ווו‬ ‫ָאנווענדלעך, אין דעם פַאל פון ַא קַאמישַאנער בַאשולדיקונג, צו ַאלע פנים סּפעסַאפייד אין § 84.0100‬ ‫(2( )‪ ,)b‬און צו די ענטפערער. צונעמען נאטיצן פון רעכט צו סו וועט זיין זיינען ּפערסוַאנט צו §‬ ‫84.0100.‬ ‫(‪ )C‬די קַאמישַאן כירביי דעלַאגַאץ אויטָאריטעט צו דיסטריקט דירעקטָארס, דער דירעקטאר פון דער‬ ‫ָאפפיסע פון פיעלד מגילה, ָאדער אויף דעלַאגיישַאן, דער דירעקטאר פון פיעלד מַאנַאגעמענט מגילה, ווי‬ ‫געהעריק, צו אּפזָאגן טשַארדזשַאז, ווי באגרענעצט דורך § 04.0100 (ד). די קַאמישַאן כירביי דעלַאגַאץ‬ ‫אויטָאריטעט צו פיעלד דירעקטָארס, שטח דירעקטָארס און לאקאלע דירעקטָארס צו אּפזָאגן טשַארדזשַאז‬ ‫ּפערסוַאנט צו ּפַארַאגרַאפס (ַא), (‪ )b‬און (‪ )C‬פון דעם אּפטיילונג, ווי באגרענעצט דורך § 19.1501 (ד).‬ ‫די אויטָאריטעט פון די קַאמישַאן צו יבערקלערן דיסיזשַאנז און דיטערמיניישַאנז ווי שטעלן ַארויס‬ ‫אין § 16.1.21 (‪ )b‬און (ד) וועט זיין ָאנווענדלעך צו דעם שניט.‬
 4. 4. ‫79 קפר § 20.0100‬ ‫קיין גרונט דיטערמיניישַאנז: ּפרַאסידזשער און אויטָאריטעט.‬ ‫(ַא) וואו די קַאמישַאן קַאמּפליץ זיי ַן ויספָארשונג פון ַא אּפצָאל און געפינט ַאז עס איז ניט גלייך גרונט צו‬ ‫גלייבן ַאז ַא ַאנלָאפַאל בַאשעפטיקונג פיר האט פארגעקומען ָאדער איז געשעעניש ווי צו ַאלע ישוז גערעדט‬ ‫אין די פעסטקייַט, די קַאמישַאן וועט ַארויסגעבן ַא בריוו פון פעסטקייט צו ַאלע ּפַארטיעס צו דער‬ ‫בַאשולדיקונג ינדַאקייטינג די געפונען. די קַאמישַאן ס בריוו פון פעסטקייט וועט זיין די לעצט פעסטקייט‬ ‫פון די קַאמישַאן. דער בריוו פון פעסטקיי ַט וועט מיטטיילן די מענטש קליימינג צו זיין ַאגריווד ָאדער דעם‬ ‫מענטש אויף וועמענס ביכַאף ַא בַאשולדיקונג איז געווען פיילד פון די רעכט צו סו אין פעדעראלע‬ ‫דיסטריקט הויף אין 12 טעג פון קַאבָאלע פון די בריוו פון פעסטקיי ַט .. .‬‫(‪ )B‬די קַאמישַאן זאל אויף זיין אייגן איניציאטיוו יבערקלערן ַא לעצט בַאשטימונג פון ניט גלייך גרונט און‬ ‫ַא ישוינג דירעקטָאר זאל, אויף זיין ָאדער איר אייגן איניציאטיוו יבערקלערן זיין ָאדער איר לעצט‬ ‫בַאשטימונג פון ניט גלייך גרונט. אויב די קַאמישַאן ָאדער ַא ישוינג דירעקטָאר דיסיידז צו יבערקלערן ַא‬ ‫לעצט קיין גרונט פעסטקייט, א מעלדונג פון קַאווָאנע צו יבערקלערן וועט ּפונקט ַארויסגעבן צו ַאלע‬ ‫ּפַארטיעס צו דער בַאשולדיקונג. אויב ַאזַא מעלדונג פון קַאווָאנע צו יבערקלערן איז ארויס אין 12 טעג פון‬ ‫קַאבָאלע פון די לעצט קיין גרונט פעסטקיי ַט, און דער מענטש קליימינג צו זיין ַאגריווד ָאדער דעם מענטש‬ ‫אויף וועמענס ביכַאף ַא בַאשולדיקונג איז געווען פיילד האט ניט פיילד ּפַאסן און האט ניט בעטן און‬ ‫בַאקומען א מעלדונג פון רעכט צו סו ּפערסוַאנט צו § 84.0100 (ַא) (0) ָאדער (4), דער מעלדונג פון‬ ‫ַ‬ ‫קַאווָאנע צו יבערקלערן וועט ווייקייט די בריוו פון פעסטקייט און וועט אָ ּפרופן די טשַארדזשינג טיילווייז ס‬ ‫רעכט צו ברענגען ּפַאסן אין 30 טעג. אויב די 12 טָאג ּפַאסן ציי ַט האט אויסגעגאנגען, די טשַארדזשינג‬ ‫ּפַארטיי האט פיילד ּפַאסן, ָאדער די טשַארדזשינג ּפַארטיי האט געבעטן ַא מעלדונג פון רעכט צו סו‬ ‫ּפערסוַאנט צו § 84.0100 (ַא) (0) ָאדער (4), דער מעלדונג פון קַאווָאנע צו יבערקלערן וועט ווייקייט די‬ ‫בריוו פון פעסטקיי ַט, ָאבער וועט נישט אּפרופן די טשַארדזשינג טיילוויי ַז ס רעכט צו סו אין 12 טעג. נאך‬ ‫ריקַאנסידעריישַאן, די קַאמישַאן ָאדער ישוינג דירעקטָאר וועט ַארויסגעבן ַא ניי פעסטקייט. אין יענע‬ ‫אומשטאנדן ווו די טשַארדזשינג טיילוויי ַז ס רעכט צו ברענגען ּפַאסן אין 12 טעג איז געווען ריווָאוקט, די‬ ‫פעסטקיי ַט וועט ַאריי ַננעמען בַאמערקן ַאז ַא ניי ַ 12 טָאג ּפַאסן ציי ַט וועט נעמען אויף די טשַארדזשינג‬ ‫טיילוויי ַז ס קַאבָאלע פון די בַאשטימונג. וואו ַא מיטגליד פון די קַאמישַאן האט פיילד ַא קַאמישַאנער‬ ‫בַאשולדיקונג, ער ָאדער זי וועט יינהַאלטנ פון מאכן ַא פעסטקייט אין ַאז פַאל.‬ ‫79 קפר § 04.0100‬ ‫גלייַך גרונט פעסטקייַט: ּפרַאסידזשער און אויטָאריטעט.‬ ‫(ַא ) נאך קַאמּפליטינג זיי ַן ויספָארשונג, ווו די קַאמישַאן האט ניט געזעצט ָאדער דיסמיסט א בַאשולדיקן‬ ‫ַ‬ ‫ָאדער געמאכט א ניט פַארשַאפן דערגייונג ווי צו יעדער ַאלַאגיישַאן גערעדט אין די בַאשטימונג אונטער §‬ ‫71.15018 די קַאמישַאן וועט ַארויסגעבן ַא פעסטקיי ַט ַאז גליי ַך גרונט יגזיסס צו גלויבן ַאז ַא ַאנלָאפַאל‬ ‫בַאשעפטיקונג פיר האט פארגעקומען ָאדער איז געשעעניש אונטער טיטל וויי, די ַאדַא, ָאדער דזשינַא. א‬ ‫פעסטקיי ַט דערגייונג גליי ַך גרונט איז באזירט אויף, און באגרענעצט צו, זָאגן באקומען דורך די קַאמישַאן‬ ‫און טוט ניט פַארטרַאכטנ קיין דין אויף די מעריץ פון ַאלַאגיישַאנז ניט גערעדט אין די בַאשטימונג.‬ ‫(‪ )B‬די קַאמישַאן וועט צושטעלן ּפינטלעך ָאנזָאג פון זיי ַן בַאשטימונג אונטער ּפַארַאגרַאף (ַא) פון דעם‬ ‫שניט צו דער מענטש קליימינג צו זיין ַאגריווד, דער מענטש מאכן די בַאשולדיקונג אויף ביכַאף פון ַאזַא‬ ‫מענטש, אויב קיין, און די ענטפערער, ָאדער אין דעם פַאל פון א קַאמישַאנער בַאשולדיקונג, דער מענטש‬ ‫ַ‬ ‫געהייסן אין דער בַאשולדיקונג ָאדער יידענַאפייד דורך די קַאמישַאן אין די דריט טיילוויי ַז בַאוויי ַזן, אויב‬‫קיין, און די ענטפערער. די קַאמישַאן קען, ָאבער, אויף זיין אייגן איניציאטיוו יבערקלערן זיין בַאשלוס ָאדער‬ ‫די בַאשטימונג פון קיין פון זיין דעזיגנייטיד הויפטללט וואס הָאבן רשות צו ַארויסגעבן בריוו פון‬ ‫דעטערמינַאטיָאן, אחוץ ַאז די קַאמישַאן וועט ניט יבערקלערן דיטערמיניישַאנז פון גליי ַך גרונט פריער‬‫זיינען קעגן ַא רעגירונג, רעגירונגס ענטיטי ָאדער ּפָאליטיש סַאבדיוויזשַאן נָאך ַא דורכפַאל פון ויסגליי ַך ווי‬ ‫שטעלן ַארויס אין § 59.1501.‬‫(1) אין פאלן ווו די קַאמישַאן דיסיידז צו יבערקלערן ַא דיסמיסַאל ָאדער ַא פעסטקייט דערגייונג גלייך גרונט‬ ‫צו גלויבן ַא בַאשולדיקונג איז אמת, ַא מעלדונג פון קַאווָאנע צו יבערקלערן וועט ּפונקט ַארויסגעבן.‬ ‫אויב ַאזַא מעלדונג פון קַאווָאנע צו יבערקלערן איז ארויס אין 30 טעג פון קַאבָאלע פון ַא מעלדונג פון רעכט‬ ‫צו סו און די טשַארדזשינג ּפַארטיי האט ניט פיילד ּפַאסן און האט נישט בַאקומען ַא ווָארענונג פון רעכט צו סו‬ ‫ּפערסוַאנט צו § 12.0320 (ַא) (0) ָאדער (2), דער מעלדונג פון קַאווָאנע צו יבערקלערן וועט ווייקייט‬ ‫די דיסמיסַאל ָאדער בריוו פון פעסטקייַט און אָ ּפרופן די מעלדונג פון רעכט צו סו. אויב די 12 טָאג‬ ‫ציי ַט האט אויסגעגאנגען, די טשַארדזשינג ּפַארטיי האט פיילד ּפַאסן, ָאדער די טשַארדזשינג ּפַארטיי האט‬ ‫געבעטן ַא מעלדונג פון רעכט צו סו ּפערסוַאנט צו § 84.0100 (ַא) (0) ָאדער (4), דער מעלדונג פון‬ ‫קַאווָאנע צו יבערקלערן וועט ווייקייט די דיסמיסַאל ָאדער בריוו פון פעסטקייט, ָאבער וועט נישט אָּפרופן די‬ ‫מעלדונג פון רעכט צו סו. נָאך ריקַאנסידעריישַאן די קַאמישַאן וועט ַארויסגעבן ַא פעסטקיי ַט ווידערַאמָאל.‬ ‫אין יענע אומשטאנדן ווו די מעלדונג פון רעכט צו סו האט געווארן ריווָאוקט, די קַאמישַאן וועט, אין לויט‬ ‫מיט § 84.0100, ַארויסגעבן ַא ווָארענונג פון רעכט צו סו ווידערַאמָאל ווָאס וועט צושטעלן די‬ ‫טשַארדזשינג ּפַארטיי מיט 57 טעג ין ווָאס צו ברענגען ּפַאסן.‬ ‫(9) די קַאמישַאן וועט צושטעלן ּפינטלעך ָאנזָאג פון זיין קַאווָאנע צו יבערקלערן, ווָאס איז עפעקטיוו אויף‬ ‫ישוַאנס, און זיין לעצט בַאשלוס נָאך ריקַאנסידעריישַאן צו דער מענטש קליימינג צו זיין ַאגריווד, דער‬ ‫מענטש מאכן די בַאשולדיקונג אויף ביכַאף פון ַאזַא מענטש, אויב קיין, און די ענטפערער, ָאדער אין די‬
 5. 5. ‫פַאל פון ַא קַאמישַאנער בַאשולדיקונג, דער מענטש געהייסן אין דער בַאשולדיקונג ָאדער יידענַאפייד דורך‬ ‫דעם קַאמישַאנער אין די דריט-טיילוויי ַז בַאוויי ַזן, אויב קיין, און די ענטפערער.‬ ‫(‪ )C‬וואו א מיטגליד פון די קַאמישַאן האט פיילד ַא קַאמישַאנער בַאשולדיקונג, ער ָאדער זי וועט‬ ‫ַ‬ ‫ייַנהַאלטנ פון מאכן ַא פעסטקייט אין ַאז פַאל.‬ ‫(ד) די קַאמישַאן כירביי דעלַאגַאץ צו דיסטריקט דירעקטָארס, ָאדער אויף דעלַאגיישַאן, פיעלד‬ ‫דירעקטָארס, שטח דירעקטָארס ָאדער לאקאלע דירעקטָארס, און דער דירעקטאר פון דער ָאפפיסע פון‬ ‫פיעלד מגילה, ָאדער אויף דעלַאגיישַאן, דער דירעקטאר פון פיעלד מַאנַאגעמענט מגילה, די אויטָאריטעט,‬ ‫ַאחוץ אין די פאלן ינווַאלווינג ישוז איצט דעזיגנייטיד דורך די קַאמישַאן ֿפַאר בילכערקיי ַט רעצענזיע, אויף‬ ‫קַאמּפלישַאן פון ַא ויספָארשונג, צו מַאכן ַא פעסטקיי ַט דערגייונג גליי ַך גרונט, ַארויסגעבן ַא גרונט בריוו‬ ‫פון פעסטקיי ַט און דינען ַא קאּפיע פון די בַאשטימונג אויף די ּפַארטיעס. יעדער פעסטקיי ַט זיינען אונטער‬ ‫דעם אּפטיילונג איז לעצט ווען די בריוו פון בַאשטימונג איז ארויס. אבער, דער דירעקטאר פון דער‬ ‫ָאפפיסע פון פיעלד מגילה, ָאדער אויף דעלַאגיישַאן, דער דירעקטאר פון פיעלד מַאנַאגעמענט מגילה,‬ ‫יעדער דיסטריקט דירעקטָאר, יעדער פיעלד דירעקטָאר, יעדער שטח דירעקטָאר און יעדער לאקאלע‬ ‫דירעקטָאר, ֿפַאר די דיטערמיניישַאנז זיינען דורך זיין ָאדער איר ביורָא, זאל אויף זיין ָאדער איר אייגן‬ ‫איניציאטיוו יבערקלערן ַאזַא דיטערמיניישַאנז, חוץ ַאז ַאזַא דירעקטָארס זאל ניט יבערקלערן‬ ‫דיטערמיניישַאנז פון גליי ַך גרונט פריער זיינען קעגן ַא רעגירונג, רעגירונגס ַאגענטור ָאדער ּפָאליטיש‬ ‫סַאבדיוויזשַאן נָאך ַא דורכפַאל פון ויסגליי ַך ווי שטעלן ַארויס אין § 59.1501.‬ ‫(1) אין פאלן ווו די ישוינג דירעקטָאר דיסיידז צו יבערקלערן ַא דיסמיסַאל ָאדער ַא פעסטקייט דערגייונג‬ ‫גלייך גרונט צו גלויבן ַא בַאשולדיקונג איז אמת, ַא מעלדונג פון קַאווָאנע צו יבערקלערן וועט ּפונקט‬ ‫ַארויסגעבן. אויב ַאזַא מעלדונג פון קַאווָאנע צו יבערקלערן איז ארויס אין 12 טעג פון קַאבָאלע פון ַא‬ ‫מעלדונג פון רעכט צו סו און די טשַארדזשינג ּפַארטיי האט ניט פיילד ּפַאסן און האט ניט בעטן ַא מעלדונג‬ ‫פון רעכט צו סו ּפערסוַאנט צו § 84.0100 (ַא) (0) ָאדער (4), דער מעלדונג פון קַאווָאנע צו יבערקלערן‬‫וועט ווייקייט די דיסמיסַאל ָאדער בריוו פון פעסטקייט און אָ ּפרופן די מעלדונג פון רעכט צו סו. אויב די 12‬ ‫טָאג ציי ַט האט אויסגעגאנגען, די טשַארדזשינג ּפַארטיי האט פיילד ּפַאסן, ָאדער די טשַארדזשינג ּפַארטיי‬‫האט באקומען ַא מעלדונג פון רעכט צו סו ּפערסוַאנט צו § 84.0100 (ַא) (0) ָאדער (4), דער מעלדונג פון‬ ‫קַאווָאנע צו יבערקלערן וועט ווייקייט די דיסמיסַאל ָאדער בריוו פון פעסטקייט, ָאבער וועט נישט אָּפרופן די‬ ‫מעלדונג פון רעכט צו סו. נָאך ריקַאנסידעריישַאן די ישוינג דירעקטָאר וועט ַארויסגעבן ַא פעסטקיי ַט‬ ‫ווידערַאמָאל. אין יענע אומשטאנדן ווו די מעלדונג פון רעכט צו סו האט געווארן ריווָאוקט, די ישוינג‬ ‫דירעקטָאר וועט, אין לויט מיט § 84.0100, ַארויסגעבן ַא ווָארענונג פון רעכט צו סו ווידערַאמָאל ווָאס‬ ‫וועט צושטעלן די טשַארדזשינג ּפַארטיי מיט 12 טעג ין ווָאס צו ברענגען ּפַאסן.‬ ‫(9) ווען דער ישוינג דירעקטָאר טוט יבערקלערן, ער ָאדער זי וועט צושטעלן ּפינטלעך ָאנזָאג פון זיין ָאדער‬‫איר קַאווָאנע צו יבערקלערן, ווָאס איז עפעקטיוו אויף ישוַאנס, און ענדיק בַאשלוס נָאך ריקַאנסידעריישַאן צו‬ ‫דער מענטש קליימינג צו זיין ַאגריווד, דער מענטש מאכן די בַאשולדיקונג אויף ביכַאף פון ַאזַא מענטש,‬ ‫אויב קיין, און די ענטפערער, ָאדער אין די אּפצָאל ָאדער יידענַאפייד דורך דעם קַאמישַאנער אין די דריט‬ ‫טיילוויי ַז בַאוויי ַזן, אויב קיין, און די ענטפערער.‬ ‫(‪ )E‬אין געמאכט א פעסטקייט ווי צו צי גלייך גרונט יגזיסס, היּפש ווָאג וועט זיין ַאקָארדיד לעצט פיינדינגז‬ ‫ַ‬ ‫און ָארדערס געמאכט דורך דעזיגנייטיד פעּפ יידזשַאנסיז צו ווָאס די קַאמישַאן דיפערז טשַארדזשַאז‬ ‫ּפערסוַאנט צו § 01.1501. ֿפַאר די צוועקן פון דעם שניט, די וויי ַטערדיק זוך וועט צולייגן:‬ ‫(1) "פיינַאל פיינדינגז און ָארדערס" וועט מיינען:‬‫(איך) די פיינדינגז פון פַאקט און סדר אינצידענט טהערעטָא זיינען דורך ַא פעּפ ַאגענטור אויף די מעריץ פון‬ ‫א בַאשולדיקונג, ָאדער‬ ‫(וו) די צושטימען סדר ָאדער צושטימען דעקרעט אריין אין דורך די פעּפ ַאגענטור אויף די מעריץ פון א‬ ‫אָ ּפצָאל.‬ ‫ביטנייַ, ָאבער, ַאז ניט פיינדינגז און סדר פון ַא פעּפ ַאגענטור וועט באטראכט ווערן לעצט ֿפַאר צוועקן פון‬‫דעם שניט סיי ַדן די פעּפ ַאגענטור וועט הָאבן געדינט א קאּפיע פון ַאזַא פיינדינגז און סדר אויף די קַאמישַאן‬ ‫ַ‬ ‫און אויף דעם מענטש קליימינג צו זיין ַאגריווד און וועט הָאבן ינפָארמד ַאזַא מענטש פון זיין ָאדער איר‬ ‫רעכט פון אַ ּפעלירן ָאדער צו בעטן ריקַאנסידעריישַאן, ָאדער ריכירינג ָאדער ענלעך רעכט, און די צייט‬ ‫ֿפַאר ַאזַא אּפעלירן, ריקַאנסידעריישַאן, ָאדער ריכירינג בעטן וועט הָאבן אויסגעגאנגען ָאדער די ישוז פון ַאזַא‬ ‫אּפעלירן, ריקַאנסידעריישַאן ָאדער ריכירינג וועט הָאבן שוין באשלאסן.‬‫(9) "סובסטַאנטיַאל ווָאג" וועט מיינען ַאז ַאזַא פול און אּפגעהיט בַאטרַאכטונג וועט זיין ַאקָארדיד צו לעצט‬‫פיינדינגז און ָארדערס, ווי דיפיינד אויבן, ווי איז געהעריק אין ליכט פון די פאקטן סוּפּפָארטינג זיי ווען זיי‬ ‫טרעפן ַאלע פון די ּפרירעקווַאזַאץ שטעלן ַארויס ווייטער:‬ ‫(איך) די פַארהַאנדלונג זענען שיין און רעגולער, און‬ ‫(וו) די ּפרַאקטַאסַאז ּפרָאוכיבַאטַאד דורך די שטַאט ָאדער היגע געזעץ זענען פַארגליי ַכלעך אין פַארנעם צו‬ ‫די ּפרַאקטַאסַאז ּפרָאוכיבַאטַאד דורך פעדעראלע געזעץ, און‬ ‫( ווו) די לעצט פיינדינגז און סדר דינען דעם אינטערעס פון דער עפעקטיוו ענפָארסמַאנט פון טיטל וויי, די‬ ‫ַאדַא, ָאדער דזשינַא: ּפרַאוויידיד, אז געבן היּפש ווָאג צו לעצט פיינדינגז און ָארדערס פון ַא פעּפ ַאגענטור‬ ‫טוט ניט ַאריי ַננעמען לויט ווָאג, ֿפַאר צוועקן פון אַּפלייינג פעדעראלע געזעץ, צו ַאזַא ַאגענסי ס‬
 6. 6. ‫קַאנקלוזשַאנז פון געזעץ.‬ ‫אין דעם אינטערעס פון יושר און ּפרעזערוויישַאן פון ּפרָאטעקטעד סטַאטשַאטָארי רעכט, נעווסָאמע‬ ‫1.‬ ‫ַאבדזשעקס צו די עקווַאל עמּפלוימענט אּפּפָארטוניטי קַאמישַאן ס ווייַאליישַאנז פון געזעצן ווָאס הָאבן דיּפרייווד איר רעכט‬ ‫סיקיורד אונטער טיטלע וויי, קאוד פון פעדעראלע רעגולַאטיָאנס, ַאדמיניסטרַאטיווע ּפרַאסידזשער אקט, פַארייניקטע שטַאטן‬ ‫קָאנסטיטוטיָאן, ָאהיָא סיוויל הזכויות, און אנדערע סטַאטשוץ / געזעצן פון ָאהיָא און פַארייניקטע שטַאטן פון ַאמעריקע‬ ‫גַאווערנינג געזאגט זאכן.‬ ‫נעווסָאמע כירביי בעטן ריקַאנסידעריישַאן פון דיסמיססַאל און נָאטיץ פון הזכויות, אין ַאז די עקווַאל‬ ‫2.‬ ‫עמּפלוימענט אּפּפָארטוניטי קַאמישַאן האט באגאנגען טעות אין די הַאנדלינג פון דעם טשַארדזש און האט דיּפרייווד נעווסָאמע‬ ‫פון רעכט סטַאטשַאטָארַאלי גערַאנטיד אונטער די געזעצן פון ָאהיָא און פַארייניקטע שטַאטן פון ַאמעריקע. עקזעמפלארן מאי‬ ‫01 , 4014 בריוו מיט די דיסמיססַאלס און נָאטיסעס פון הזכויות ֿפַאר רעסּפָאנדענץ די גַאררעצָאן פירם רעסָאלוטיָאן גרופע‬ ‫ינק. און מעססינאַ סטַאפפינג / מעססינַא מַאנַאגעמענט סיסטעמס זענען ריסּפעקטיוולי ַאטַאטשט הערעטָא ווי ויסשטעלונג ד‬ ‫"א" און "ב" און זענען ינקָארּפערייטיד דורך דערמָאנען ווי אויב שטעלן ַארויס אין פול כירין.‬ ‫אויף ָאדער וועגן אפריל 11, 4014, נעווסָאמע דערלאנגט איר "ַאפישַאל קָאמּפלַאינט / טשַארדזש פון‬ ‫3.‬ ‫" ווָאס קָאנסיסטעד פון בעערעך 020 בלעטער און 08 עקסהיביץ - ַא קאּפיע פון ווָאס זאל זיין וויוד /‬ ‫דיסקרימינַאטיָאן‬ ‫באקומען ביי ַ:‬ ‫‪http://www.filesanywhere.com/fs/v.aspx?v=8a70628a5b6271a86f9f‬‬ ‫" קָאנסיסטעד פון בעערעך 101‬ ‫נעווסָאמע ס "ַאפישַאל קָאמּפלַאינט / טשַארדזש פון דיסקרימינַאטיָאן‬ ‫4.‬‫געציילט יססועס רַאיסעד און ַאריי ַננעמען סעקטיָאנס ענטייטַאלד: (איך) וויָאלַאטיָאן פון סטַאטוטע, (וו) ּפורּפָאסע פון טיטלע‬ ‫וויי, (ווו) ּפַאטערן פון דיסקרימינַאטיָאן, (יוו) ונלַאוופול עמּפלוימענט טערמינַאטיָאן / וורָאנגפול דיסטשַארגע, (‪)V‬‬ ‫הַארַאססמענט, (ווי) הָאסטילע, (וויי) רעטַאליַאטיָאן, (ווייי) ּפרעטעקסט / בַאד אמונה, (יקס) סטַאטיסטיקס / דיסּפַארַאטע‬ ‫טרעַאטמענט, (רענטגענ) עמּפלוימענט-ַאט-ווילל/ּפרָאטעקטעד ַאקטיוויטי, (שי) ּפובליק ּפָאליטיק, (קסיי) ּפרעטעקסט, (קסייי)‬ ‫קָאנסּפירַאסי, (קסיוו) סיסטעמַאטיק דיסקרימינַאטיָאן, (קסוו) עמּפלויער ליַאביליטי, און (קסווי) רעליעף סָאט.‬ ‫נעווסָאמע ס "ַאפישַאל קָאמּפלַאינט / טשַארדזש פון דיסקרימינַאטיָאן‬ ‫" אויף זיי ַן ּפנים און / ָאדער‬ ‫5.‬‫ַאמּפלַאפייד דורך די סטייטמַאנץ קַאנטיינד דערין איז געשטיצט דורך פאקטן, זָאגן און לעגַאל קַאנקלוזשַאנז צו ונטערהַאלטן די‬ ‫טשַארדזשַאז געמאכט דערין ווי געזונט ווי די רעליעף געזוכט ֿפַאר די ינדזשעריז / שָאדן סוסטַאינעד דורך נעווסָאמע .‬‫" מיץ דעם ּפלידינג באדערפענישן ווי‬ ‫נעווסָאמע ס "ַאפישַאל קָאמּפלַאינט / טשַארדזש פון דיסקרימינַאטיָאן‬ ‫6.‬‫פארלאנגט דורך סטַאטשוץ / געזעצן גַאווערנינג ג עזאגט זאכן און, דעריבער, שטַאט קליימז אויף ווָאס די רעליעף געזוכט דורך‬ ‫נעווסָאמע איז צו זיין געגעבן! אבער, באזירט אויף די ַארביטרערי און קאַ ּפריזיק אקטן פון די עקווַאל עמּפלוימענט קַאמישַאן‬ ‫און די ָאהיָא סיוויל הזכויות קַאמישַאן אין די הַאנדלינג פון נעווסָאמע ס "ַאפישַאל קָאמּפלַאינט / טשַארדזש פון‬ ‫" ַאזוי וויי ַט, הָאבן אונטערטעניק נעווסָאמע צו ירעּפערַאבַאל שָאדן / שָאדן און איז ַאטעמּפטינג צו צונעמען‬ ‫דיסקרימינַאטיָאן‬ ‫איר פון סטַאטשַאטָארי רעכט גערַאנטיד אונטער די געזעצן פון דער שטַאט פון ָאהיָא ווי געזונט ווי פַארייניקטע שטַאטן פון‬ ‫ַאמעריקע.‬ ‫די עקווַאל עמּפלוימענט אּפּפָארטוניטי קַאמישַאן ערד אין זיי ַן דיסמיסַאל פון נעווסָאמע ס "ַאפישַאל‬ ‫7.‬ ‫" און ישוַאנס פון "דיסמיססַאל און נָאטיץ פון הזכויות."‬ ‫קָאמּפלַאינט / טשַארדזש פון דיסקרימינַאטיָאן‬ ‫די ָאהיָא סיוויל הזכויות קַאמישַאן ערד אין זיי ַן דורכפַאל צו בַאקומען און ענערגיש פירן נעווסָאמע ס‬ ‫8.‬ ‫"ַאפישַאל קָאמּפלַאינט / טשַארדזש פון דיסקרימינַאטיָאן‬‫" ַאלעדזשינג ַאז עס איז געווען ַאנטיימלי פיילד - ד"ה אין ַאז עס איז‬ ‫געווען ביי ַציי ַטיק פ יילד אין לויט מיט די סטַאטשוץ / געזעצן גַאווערנינג געזאגט זאכן. נעווסָאמע האט דערלאנגט איר‬ ‫" צו די ָאהיָא סיוויל הזכויות קַאמישַאן מיט 124 טעג קָאשער‬ ‫"ַאפישַאל קָאמּפלַאינט / טשַארדזש פון דיסקרימינַאטיָאן‬ ‫אונטער די געזעצן ֿפַאר טשַארגעס פיילד אין ַא "דיפערַאל" שטַאט ווי ָאהיָא.‬ ‫אין דער ציי ַט נעווסָאמע דערלאנגט איר "ַאפישַאל קָאמּפלַאינט / טשַארדזש פון דיסקרימינַאטיָאן‬ ‫" זי‬ ‫1.‬ ‫ביי ַציי ַטיק, רעכט און ַאדַאקווַאטלי געבעטן ַאז קַאמישַאנער טשַארדזש צו ַארויסגעבן.‬
 7. 7. ‫01. די עקווַאל עמּפלוימענט אּפּפָארטוניטי קַאמישַאן ערד אין באגאנגען ַאנלָאפַאל / ומלעגַאל אקטן ווען זיי ַן‬ ‫דערלאנגט נעווסָאמע מיט "טשַארגעס פון דיסקרימינַאטיָאן" אין ַאז ַא גליי ַך מענטש / מיינונג, באזירט אויף די ַאקשַאנז‬ ‫גענומען זאל פַארענדיקן ַאז די עעָאק דרַאפטיד "טשַארגעס פון דיסקרימינַאטיָאן" מיט ווילפַאל, בייזע און ווָאנטַאן קַאווָאנע צו‬ ‫ויסמיי ַדן ווייל צו ַאדרעס דעם ישוז אויפגעשטאנען אין נעווסָאמע ס "ַאפישַאל קָאמּפלַאינט / טשַארדזש פון‬ ‫" דאך, די עעָאק איז געווען דיסאַ ּפויניד ווען נעווסָאמע געמאכט די קריטיש און נייטיק קערעקשַאנז צו‬ ‫דיסקרימינַאטיָאן.‬ ‫" ווָאס קלאר‬ ‫טשַארגעס פון דיסקרימינַאטיָאן ינקָארּפערייטינג איר "ַאפישַאל קָאמּפלַאינט / טשַארדזש פון דיסקרימינַאטיָאן‬ ‫אפגעהיט איר רעכט ווי געזונט ווי ַאדַאקווַאטלי שטיצט ווָאס ישוז געווען איידער די עעָאק אין דער ציי ַט פון ישוַאנס פון‬ ‫"דיסמיססַאל און נָאטיץ פון הזכויות." ֿפַאר וויי ַטער, צוועקן פון ּפרַאזערווינג ישוז, זָאגן און קַאנסערנז פון די עעָאק ס‬ ‫בַאשטעלונג אין סיסטעמַאטיש פַארברעכער / יידל וורָאנגס לעווַאלד קעגן נעווסָאמע אין די הַאנדלינג פון "ַאפישַאל‬ ‫" נעווסָאמע ינקָארּפערייץ דורך דערמָאנען ווי אויב שטעלן ַארויס אין פול‬ ‫קָאמּפלַאינט / טשַארדזש פון דיסקרימינַאטיָאן‬ ‫כירין, איר אפריל 11, 4014 קָאווער בריוו ַאקַאמּפַאניינג "ַאפישַאל קָאמּפלַאינט / טשַארדזש פון דיסקרימינַאטיָאן‬ ‫"‬ ‫‪http://www.filesanywhere.com/fs/v.aspx?v=8a70628a5b6271a86f9f‬‬ ‫ווי געזונט ווי נעווסָאמע ס מאי 24, 4014 "ענטפער בריוו פון 8 מאי 61.6 ֿפון דערווין י דזשַאמיסָאן‬ ‫" ווָאס איז כירביי‬ ‫ינקָארּפערייטיד דורך דערמָאנען ווי אויב שטעלן ַארויס אין פול כירין און קען זיין באקומען פון: הטטּפ://וווווו.סלידעשַארע.‬ ‫218050-‪net/VogelDenise/052412-response-to-eeoc-letter-of‬‬ ‫11. די עעָאק האט סטַאטשַאטָארי אויטָאריטעט צו יבערקלערן זיי ַן "דיסמיססַאל און נָאטיץ פון הזכויות" זיינען‬ ‫אין דעם ענין און צו פַארזיכערן ַאז עס איז ארויס אין גוט אמונה און ניט ֿפַאר קרַאנק צוועקן / מאטיוון.‬ ‫21. ּפורסוַאנט צו די סטַאטשוץ / געזעצן גַאווערנינג געזאגט זאכן, דער עעָאק ַאנדערש צו דורכפירן ַא‬ ‫מַאנדַאטָארי מיניסטיריַאל דוטיז שולדיק געווען אונטער געזעץ (‪ )s‬צו ַאדרעס ַאלע ישוז אויפגעשטאנען אין "ַאפישַאל‬ ‫" און סַאבסַאקווַאנט "ענטפער בריוו פון מאי 8, 61.6 פון דערווין י‬ ‫קָאמּפלַאינט / טשַארדזש פון דיסקרימינַאטיָאן‬ ‫דזשַאמיסָאן. "דעריבער, ַא גליי ַך מענטש / מיינונג קען פַארע נדיקן ַאז די עעָאק ס אקטן זענען ַארביטרערי און קאַ ּפריזיק.‬ ‫" בַאשטעטיקן ַארויס די‬‫31. די עעָאק ערד אין זיי ַן דורכפַאל צו ַארויסגעבן אַ "בריוו פון דעטערמינַאטיָאן‬ ‫פיינדינגז פון פַאקט און מסקנא פון געזעץ פארלאנגט דורך געזעץ (‪ )s‬גַאווערנינג געזאגט זאכן. דעריבער, דורך דעם רעגע‬ ‫ּפלידינג, נעווסָאמע ַאבדזשעקס צו האט דורכפַאל און איז פאדערן ַאז די עעָאק ַארויסגעבן "בריוו פון דעטערמינַאטיָאן" אין‬ ‫לויט מיט די סטַאטשוץ / געזעצן גַאווערנינג האט ענינים (דאס הייסט ווָאס ערשטער ריקווייערז דיפערַאל פון ענין צו די ָאהיָא‬ ‫סיוויל הזכויות קַאמישַאן). אין אנדערע ווערטער, די עעָאק איז געווען ָאן אויטָאריטעט צו ַארויסגעבן דעם "דיסמיססַאל און‬ ‫נָאטיץ פון הזכויות" אין ַאז עס מיט דיליברַאט, בייזע און פַארברעכער קַאווָאנע ַאנדערש צו אּפטרעטן נעווסָאמע ס "ַאפישַאל‬ ‫" צו די ָאהיָא סיוויל הזכויות קַאמישַאן ווי מַאנדַאטָארילי פארלאנגט דורך‬ ‫קָאמּפלַאינט / טשַארדזש פון דיסקרימינַאטיָאן‬ ‫געזעץ!‬ ‫41. בשעת די עעָאק ס דירעקטָאר קען שּפילן אויף זיין / איר אייגענע איניציאטיוו צו יבערקלערן זיין / איר‬ ‫לעצט בַאשטימונג פון ניט גליי ַך גרונט, נעווסָאמע סַאבמיץ דעם רעגע ּפלידינג אין ַאז די רעקָארד זָאגן ווי געזונט ווי די עעָאק‬ ‫ס סיסטעמַאטיש דיסקרימַאנַאטָארי ּפרַאקטַאסַאז און מוסטער, פון-דיסקרימַאנַאטָארי ּפרַאקטַאסַאז אין די הַאנדלינג פון‬ ‫טשַארדזשַאז געבראכט דורך נעווסָאמע ווָארַאנטיד נעווסָאמע גענומען די נייטיק טריט אין דער ּפרעזערוויישַאן פון די ישוז‬ ‫אויפשטיין און ּפרעזערוויישַאן פון נעווסָאמע ס רעכט סיקיורד און גערַאנטיד דורך סטַאטשוץ / געזעצן גַאווערנינג געזאגט‬ ‫זאכן.‬ ‫51. אין לויט מיט די סטַאטוטעס / לָאז גַאווערנינג געזאגט זאכן, נעווסָאמע בעטן ַאז דער עעָאק ַארויסגעבן די‬ ‫פארלאנגט "נָאטיץ פון ינטענט צו רעקָאנסידע" ּפונקט!‬ ‫ר‬‫61. נעווסָאמע גלויבט ַאז ַא גליי ַך מיינונג קען פַארענדיקן ַאז די עעָאק ס / ווילמאַ דזשַאוויי מיט דיליברַאט, בייזע‬ ‫און פַארברעכער קַאווָאנע ַאנדערש צו טעקע די פארלאנגט קַאמישַאנער טשַארדזש געבעטן דורך נעווסָאמע ווָאס ווָאלט קלאר‬ ‫מימיילע ויסשליסן די ישוַאנס פון די "דיסמיססַאל און נָאטיץ פון הזכויות" עקסַאקיוטַאד. אין ַאזוי טאן, די עעָאק דיּפרייווד‬ ‫נעווסָאמע פון ּפרָאטעקטעד רעכט סיקיורד / גערַאנטיד דורך סטַאטשוץ / געזעצן גַאווערנינג געזאגט זאכן.‬ ‫71. די עעָאק ערד אין יוסערּפיישַאן פון אויטָאריטעט ווי געזונט ווי זידלען פון ַאוטהָאריטי אין די הַאנדלינג פון‬‫" פורטהערמָארע, די רעקָארד זָאגן שטיצט ַאז די עעָאק‬ ‫נעווסָאמע ס "ַאפישַאל קָאמּפלַאינט / טשַארדזש פון דיסקרימינַאטיָאן.‬ ‫ַאנדערש צו צושטעלן "דערגייונג ווי צו יעדער ַאלַאגיישַאן גערעדט אין נעווסָאמע " ַאפישַאל קלָאג / טשַארדזש פון‬ ‫ס‬ ‫"‬‫דיסקרימינַאטיָאן "און סַאבסַאקווַאנ" ענטפער בריוו פון 8 מאי 61.6 ֿפון דערווין י דזשַאמיסָאן.‬ ‫ט‬
 8. 8. ‫ווו צו מאכן א טשַארדזש:‬ ‫79 קפר § 8.0100‬ ‫א אָ ּפצָאל זאל זיין געמאכט אין מענטש ָאדער דורך ּפָאסט ביי קיין ַאמט פון די קַאמישַאן ָאדער מיט קיין‬ ‫דעזיגנייטיד פארשטייער פון די קַאמישַאן. . .‬ ‫פארעם פון טשַארדזש:‬ ‫79 קפר § 2.0100‬ ‫א אָ ּפצָאל וועט זיין אין שרייבן און געחתמעט און וועט זיין ווערַאפייד.‬ ‫אינהַאלט פון טשַארדזש, ַאמענדמענט פון טשַארדזש:‬ ‫79 קפר § 40.0100‬ ‫(ַא) עַאטש אּפצָאל זָאל ַאנטהַאלטן די פאלגענדע:‬ ‫(1) דער גַאנץ נָאמען, ַאדרעס און טעלעפָאן נומער פון דעם מענטש מאכן די בַאשולדיקונג חוץ ווי ביטניי ַ אין‬ ‫§ ,.0100;‬ ‫(9) די פול נָאמען און ַאדרעס פון דעם מענטש קעגן וועמען די בַאשולדיקונג איז געמאכט, אויב באקאנט‬ ‫(הערעינַאפטער ריפערד צו ווי די ענטפערער);‬ ‫(0) א קלָאר און קַאנסייס דערקלערונג פון די פאקטן, ַאריינגערעכנט ּפערטינינט דַאטעס, קַאנסטַאטוטינג די‬ ‫ַאלעדזשד ַאנלָאפַאל בַאשעפטיקונג ּפרַאקטַאסַאז: זען § 03.3113 (‪;)b‬‬ ‫(7) אויב קענט, דער דערנענטערנ נומער פון ימּפלוייז פון די ענטפערער בַאלעבָאס ָאדער די דערנענטערנ‬ ‫נומער פון מיטגלידער פון דער ענטפערער ַארבעט ָארגַאניזירונג, ווי דער פַאל זאל זיין, און‬ ‫(5) א ויסזָאגונג דיסקלָאוזינג צי פַארהַאנדלונג ינווַאלווינג די ַאלעדזשד ַאנלָאפַאל בַאשעפטיקונג פיר הָאבן‬ ‫געווען קַאמענסט איידער ַא שטַאט ָאדער היגע ַאגענטור באפוילן מיט די ענפָארסמַאנט פון שיין בַאשעפטיקונג‬ ‫פיר געזעצן און, אויב ַאזוי, די דַאטע פון ַאזַא קַאמענסמַאנט און די נָאמען פון די ַאגענטור.‬ ‫(‪ )B‬נָאטוויטהסטַאנדינג די ּפרַאוויזשַאנז פון ּפַארַאגרַאף (ַא) פון דעם אּפטיילונג, ַא בַאשולדיקונג איז‬ ‫גענוג ווען די קַאמישַאן נעמט פון די מענטש מאכן די בַאשולדיקונג ַא געשריבן ויסזָאגונג גענוג גענוי צו‬ ‫ידענטיפיצירן די ּפַארטיעס, און צו בַאשרייבן בכלל דער קַאמף ָאדער ּפרַאקטַאסַאז קַאמּפליינד פון. א אּפצָאל‬ ‫זאל זיין ַאמענדיד צו היילן טעכניש חסרונות ָאדער ָאומישַאנז, ַאריי ַנגערעכנט דורכפַאל צו בַאשטעטיקן די‬ ‫בַאשולדיקונג, ָאדער צו דערקלערן און ַאמּפלַאפיי ַאלַאגיישַאנז געמאכט דערין. אזא ַאמענדמַאנץ און‬ ‫ַאמענדמַאנץ ַאלעדזשינג נָאך אקטן ווָאס קַאנסטַאטוט ַאנלָאפַאל בַאשעפטיקונג ּפרַאקטַאסַאז שיי ַכות צו‬ ‫ָאדער גרָאוינג אויס פון די ונטערטעניק ענין פון דער ָאריגינעל אּפצָאל וועט פַארבינדן צוריק צו דער דַאטע‬ ‫די בַאשולדיקונג איז געווען ערשטער באקומען. א בַאשולדיקונג ַאז האט שוין ַאזוי ַאמענדיד וועט ניט זיין‬ ‫פארלאנגט צו זיין רעדעפעררעד.‬ ‫81. די רעקָארד זָאגן וועט שטיצן ַאז נעווסָאמע דערלאנגט ביי ַציי ַטיק פילינג פון "ַאפישַאל קָאמּפלַאינט /‬ ‫" צו די עקווַאל עמּפלוימענט אּפּפָארטוניטי קַאמישַאן און ָאהיָא סיוויל הזכויות קַאמישַאן.‬ ‫טשַארדזש פון דיסקרימינַאטיָאן‬ ‫דעריבער, זיצונג די ּפלידינג באדערפענישן ווי צו "ווו צו מַאכן א אָ ּפצָאל"‬ ‫.‬ ‫" קלאר מיץ דעם ּפלידינג‬‫11. נעווסָאמע ס "ַאפישַאל קָאמּפלַאינט / טשַארדזש פון דיסקרימינַאטיָאן‬ ‫באדערפענישן ֿפַאר "פָארעם פון אּפצָאל" און פָארשטעלן ישוז, גיט פאקטן, זָאגן און לעגַאל קַאנקלוזשַאנז צו ונטערהַאלטן‬ ‫דעם ָאנקלָאג / טשַארדזש און איז געווען דערלאנגט אין "טייּפריטַאן" פָארעם.‬‫" מיץ דעם ּפלידינג באדערפענישן‬ ‫02. נעווסָאמע ס "ַאפישַאל קָאמּפלַאינט / טשַארדזש פון דיסקרימינַאטיָאן‬ ‫ֿפַאר די "ּתוכן פון אּפצָאל" אין ַאז אין ּכולל: (0) דער גַאנץ נָאמען, ַאדרעס און טעלעפָאן נומער פון דעם מענטש מאכן די‬‫בַאשולדיקונג, (9) די פול נָאמען און ַאדרעס פון דעם מענטש קעגן וועמען די בַאשולדיקונג איז געמאכט, אויב באקאנט, (0) א‬ ‫קלָאר און קַאנסייס דערקלערונג פון די פאקטן, ַאריינגערעכנט ּפערטינינט דַאטעס, קַאנסטַאטוטינג די ַאלעדזשד ַאנלָאפַאל‬ ‫בַאשעפטיקונג ּפרַאקטַאסַאז, (7) אויב קענט, דער דערנענטערנ נומער פון ימּפלוייז פון דער ענטפערער בַאלעבָאס ָאדער די‬ ‫דערנענטערנ נומער פון מיטגלידער פון דער ענטפערער, און (0) א ויסזָאגונג דיסקלָאוזינג צי פַארהַאנדלונג ינווַאלווינג די‬ ‫ַאלעדזשד ַאנלָאפַאל בַאשעפטיקונג פיר הָאבן געווען קַאמענסט איידער ַא שטַאט ָאדער היגע ַאגענטור באפוילן מיט די‬‫ענפָארסמַאנט פון שיין בַאשעפטיקונג פיר געזעצן און, אויב ַאזוי, די דַאטע פון ַאזַא קַאמענסמַאנט און די נָאמען פון די ַאגענטור.‬ ‫" קלאר שטעלן ַארויס גלויבן ַאז‬ ‫12. ן עווסָאמע ס "ַאפישַאל קָאמּפלַאינט / טשַארדזש פון דיסקרימינַאטיָאן‬ ‫"דיסקרימינַאציע בַאזירט אויף: (1) רַאסע, (2) וועלט, (3) רעטַאליַאטיָאן, (4) אנדערע - וויסן פון בַאשטעלונג אין‬ ‫ּפרָאטעקטעד טעטיקייט (‪ ;)s‬און (5) סיסטעמַאטיק דיסקרימינַאטיָאן "- זע 2 ‪.Page‬‬
 9. 9. ‫22. אויף ָאדער וועגן מאי 8, 2102, דער עקווַאל עמּפלוימענט אּפּפָארטוניטי קַאמישַאן ביטניי ַ נעווסָאמע מיט ַא‬ ‫"אּפצָאל פון דיסקרימינַאציע" ֿפַאר יעדער פון די רעסּפָאנדענץ (ד"ה די גַאררעצָאן פירם רעסָאלוטיָאן גרופע, ינק. און‬ ‫מעססינַא סטַאפפינג / מעססינַא מַאנַאגעמענט סיסטעמס).‬ ‫32. אויף ָאדער וועגן 2 מאי 4014 , די ָאהיָא סיוויל הזכויות קַאמישַאן ביטניי ַ נעווסָאמע מיט קָארעסּפָאנדענץ‬ ‫" ווָאס סטייטיד אין טייל:‬‫ענטייטַאלד, "אייער ינקווירי ריגַארדינג ּפָאטענטיַאל טשַארדזש פון דיסקרימינַאטיָאן‬ ‫"מיר זענען אין קַאבָאלע פון אייער בריוו און ווַאלומַאנַאס דַאקיומענטיישַאן וועגן ַא ּפָאטענציעל‬ ‫בַאשולדיקונג פון דיסקרימינַאציע קעגן דיין ערשטע בַאלעבָאס, די גַאררעצָאן פירם רעסָאלוטיָאן גרופע, ינק.‬ ‫און מעססינא סטַאפפינג. ווי מיר פַארשטיין דיין דַאקיומענטיישַאן, איר געווען טערמַאנייטיד פון‬ ‫ַ‬ ‫בַאשעפטיקונג אויף 04 אקטאבער 0014. מיר באקומען אייער דַאקיומענטיישַאן מאי 4, 4014. די ָאהיָא‬ ‫סיוויל הזכויות אקט, ָאהיָא רעוויסעד קאוד טשאּפטער 4002, ריקווייערז ַאז ַא בַאשולדיקונג פון‬ ‫ַ‬ ‫דיסקרימינַאציע זיין פיילד ין זעקס חדשים פון די דַאטע פון שָאדן און‬ ‫דעריבער די בַאשולדיקונג איז דימד ַאנטיימלי ֿפַאר אונדז צו נָאכיָאגן.‬ ‫אייער בריוו צו אונדז ינדיקייץ אי‬ ‫די ָאהיָא סיוויל הזכויות קַאמישַאן און די יו. עס. עקווַאל עמּפלוימענט‬ ‫אּפּפָארטוניטי קַאמישַאן מקבל יידעניקַאל דַאקיומענטיישַאן. טשַארגעס זאל זיין פיילד מיט די יו.‬ ‫עס. עקווַאל עמּפלוימענט אּפּפָארטוניטי קַאמישַאן ין 111 טעג פון דער דַאטע פון שָאדן און דעריבער‬ ‫קען זיין געהאלטן ביי ַציי ַטיק מיט זיי.‬ ‫אונדזער ַאגענטור, די ָאהיָא סיוויל הזכויות קַאמישַאן, איז דער שטַאט ַאדמיניסטרַאטיווע געזעץ ענפָארסמַאנט‬ ‫ַאגענטור ַאז ַאדמיניסטערז די ָאהיא סיוויל הזכויות אקט, ָאהיָא רעוויסעד קאוד טשאַּפטער 4002, און מיר‬ ‫זענען פַארַאנטווָארטלעך ֿפַאר ינוועסטַאגייטינג טשַארדזשַאז פון רַאסע,‬ ‫קָאלירן, געשלעכט, לַאנדיש ָאנהייב, מיליטעריש סטַאטוס, דיסַאביליטיז, עלטער‬ ‫און רעליגיע דיסקרימינַאציע אין די געביטן פון בַאשעפטיקונג, הָאוסינג, עפנטלעך‬ ‫ַאקַאמַאדיישַאן. . .‬ ‫כָאטש מיר הָאבן ניט דזשורַאסדיקשַאנַאל אויטָאריטעט צו פָארשן דעם ענין, מיר טָאן וועלן איר צו וויסן מיר‬ ‫מקבל געווען און קערפַאלי לייענען דעם מַאטעריַאלס איר צוגעשטעלט.‬ ‫אויב אין דער צוקונפט איר גלויבן ַאז איר זענט ַא קָארבן פון דיסקרימינַאציע וואס פאלט אונטער אונדזער‬ ‫דזשוריסדיקשַאן, ביטע קָאנטַאקט אונדז און פרעגן צו רעדן צו ַא ינוועסטַאגייטער. . . "‬ ‫עקסַאקיוטַאד דורך סַאנדרַא ַאר ַאוקעמַאן / קָאנסטיטוענט סערוויסעס און ַאקטינג אויף ביכַאף און מיט די הַאסקָאמע פון די‬ ‫ָאהיָא סיוויל הזכויות קַאמישַאן ס עקסעקוטיווע דירעקטָאר דזשי מיכאל ּפיי ַטָאן. א קאּפיע פון דעם ָאהיא סיוויל הזכויות‬ ‫קַאמישַאן 2 מאי 4014 בריוו איז ַאטַאטשט הערעטָא און ינקָארּפערייטיד דורך דערמָאנען ווי ויסשטעלונג "ב."‬ ‫42. ווי עווידַאנסט, די ָאהיָא סיוויל הזכויות קַאמישַאן קַאנפערמז זיי ַן וויסן פון נעווסָאמע ס סובמיטטַאל פון‬ ‫" צו ביידע די ָאקרק און די עקווַאל עמּפלוימענט אּפּפָארטוניטי‬ ‫"ַאפישַאל קָאמּפלַאינט / טשַארדזש פון דיסקרימינַאטיָאן‬‫קַאמישַאן. אונטער די סטַאטשוץ / געזעצן גַאווערנינג געזאגט זאכן, נעווסָאמע בעת בעערעך 042 טעג, ַאנשטָאט פון די 310‬ ‫טעג פארזיכערט דורך די ָאקרק צו טעקע איר סטעיט טשַארדזש.‬ ‫ַאלסוּפ ך ינטערנַאטיָאנַאל יוניַאן פון בריקקלייערס און ַאלליעד קרַאפצמען פון תולדות, ָאהיָא, לאקאל יוניַאן‬ ‫נומער 0, 770 פ.סוּפּפ. 017 (נד ָאהיא וו. דיוו. ,820) - אין "דיפערַאל שטאטן" ַאזא ווי ָאהיָא, ווו די‬ ‫ַ‬ ‫עעָאק דיפערז צו די שטַאט ַאגענטור געגרינדעט צו פָארשן טשַארדזשַאז פון דיסקרימינַאציע, ַא עעָאק‬ ‫בַאשולדיקונג מוזן זיין פיילד ין 111 טעג נָאך דעם ַאלעדזשד ַאנלָאפַאל ַאקט. יידל הזכויות אקט פון 2020, §‬ ‫01, (‪ ,)E‬ווי ַאמענדיד, 42 וסקַא § 11145-‪( e‬עף) (0). . .‬ ‫ווען ַא בַאשולדיקונג פון דיסקרימינַאציע איז דערלאנגט צו ביידע די עקווַאל עמּפלוימענט‬ ‫אּפּפָארטוניטי קַאמישַאן און שטַאט ַאגענטור אין א "דיפערַאל שטַאט" די עעָאק וועט ניט פָארמַאלי טעקע‬ ‫,‬ ‫זיי ַן בַאשולדיקונג פון דיסקרימינַאציע ביז נָאך די שטַאט ַאגענטור האט טערמַאנייטיד זיי ַן פַארהַאנדלונג. . .‬ ‫דעריבער, שטַאט ַאדמיניסטרַאטיווע בַאשולדיקונג פון דיסקרימינַאציע מוזן בכלל זיין פיילד ין .46 טעג פון‬ ‫דער ַאלעדזשד ַאנלָאפַאל פיר אין סדר צו ופהיטן קליימַאנט ס רעכט צו טעקע ַא טיטלע וויי ּפרָאצעס אין‬ ‫פעדעראלע גערעכט. יידל הזכויות אקט פון 2020, § 01, (‪ ,)E‬ווי ַאמענדיד, 42 וסקַא § 11145-‪( e‬עף)‬
 10. 10. ‫(0). . . מָאהַאסקָא קָארּפ ך זילבער, 777 יו. עס. ,18, 208 ‪ 155 810 .n‬ס.קט. 0,798 1779 ‪05 810 .n‬‬ ‫ל.עד.4ד 410 (1820).‬‫דעריבער, דער ָאקרק האט ערד אין זיי ַן הַאנדלינג פון נעווסָאמע ס "ַאפישַאל קָאמּפלַאינט / טשַארדזש פון דיסקרימינַאטיָאן‬‫"‬ ‫און די עעָאק איז צו אּפלייגן דעם ענין צו די ָאהיָא סיוויל הזכויות קַאמישַאן. דערצו, די עעָאק ערד אין זיי ַן ישוַאנס פון‬‫"דיסמיססַאל און נָאטיץ פון הזכויו " אין ַאז האט דורכפַאל צו אָ ּפטרעטן ענין צו די ָאקרק מימיילע ויסשליסן ד / ּפריווענטיד‬ ‫ת‬ ‫די עעָאק פון ישוינג "דיסמיססַאל און נָאטיץ פון הזכויות"‬ ‫.‬‫52. א היָא סיוויל הזכויות קַאמישַאן ("ָאקר ‪ )"C‬עקסעקוטיווע דירעקטָאר דזשי מיכאל ּפיי ַטָאן איז ַאן ַאדווָאקַאט‬ ‫/ ַאדווָאקַאט, דעריבער, נעווסָאמע גלויבט ַאז ַא גליי ַך מענטש / מיינונג קען פַארענדיקן ַאז באזירט אויף פאקטן, זָאגן און‬ ‫לעגַאל קַאנקלוזשַאנז דערלאנגט אין דעם רעגע ּפלידינג ווי געזונט ווי "ַאפישַאל קָאמּפלַאינט / טשַארדזש פון‬ ‫" געוואוסט און / ָאדער זָאל הָאבן געוואוסט ַאז די ָאקר זאל הָאבן ַאקטיד מיט דיליברַאט, ווילפַאל און בייזע‬‫דיסקרימינַאטיָאן‬ ‫קַאווָאנע צו צושטעלן נעווסָאמע מיט פַאלש און / ָאדער מיסלידינג אינֿפָארמַאציע ַאדווייזינג ַאז איר "ַאפישַאל קָאמּפלַאינט /‬‫טשַארדזש פון דיסקרימינַאטיָאן "פיילד מיט די ָאקרק איז געווען ַאנטיימלי פיילד. די געזעצן זענען קלָאר און / ָאדער געזונט‬ ‫געזעצט אויף געזאגט זאכן וועגן טיימלינַאס ֿפַאר ברענגען ַאקשַאנז און ווָאס קַאנסטַאטוץ ַא ריבַאטַאל און ווייווער צו קליימז‬ ‫ווי ַאז פון די ָאקרק:‬ ‫וויס ך סירַאקוסע אוניווערסיטעט, 995 פ.4ד 240 (4 נד סיר. 0,20), 11 בנַא פעּפ קַאס 220 - קָאורט ס‬ ‫דיסמיסַאל פון קלָאג באזירט אויף עעָאק ס דיסמיסַאל פון אּפצָאל וויי ַל פון געמיינט ונטימעלינעסס‬ ‫פון אָ ּפצָאל איז טעות, זינט דיסטריקט קָאורט איז ניט געבונדן צו ָאננעמען עעָאק ס בַאשטימונג אויף‬ ‫קשיא ווי ביינדינג און פַארקערט האלטן ווָאלט מַאכן מינינגלַאס די רעכט צו סו נָאך דיסמיסַאל דורך‬ ‫קַאמישַאן, בשעת עעָאק ס פיינדינגז זענען ָארדַאנערַאלי ענטייטַאלד צו גרויס ווָאג, עס געווען צו הָאבן‬ ‫מיסרעד בַאשולדיקונג, ווָאס קלאר ַאלעדזשד קַאנטיניוינג דיסקרימינַאציע (ווָאס ווָאלט‬ ‫מַאכן פילינג בייַצייַטיק).‬ ‫אמעריקאנער פינַאנסע סיסטעם, ינק. ווס. הַארלָאוו, 50 פרד 22 (2,20) - ניי ַנציק-טָאג‬ ‫בַאגרענעצונג ציי ַט איז ינאַ ּפליקַאבַאל אויב ַאלעדזשד דיסקרימינַאציע האלט ביז דַאטע פָאדערן איז געבראכט‬ ‫ֿפַאר דער עעָאק, אקטן פון פַארגַאנגענהייַט דיסקרימינַאציע קענען ווערן געפירט פָארויס דורך‬ ‫פָארשטעלן מוסטער פון פירונג, ָאבער נָאר ווו ַאנלָאפַאל ּפרַאקטַאסַאז הָאבן‬ ‫פָארשטעלן און ריקערינג ווירקונג אויף ָאנקלָאגער-סָארט פארשטייער.‬ ‫גרָאהַאל ווס. סטָאפער כעמישער קָאו, 5,0 פ.סוּפּפ ,040 (2,20), 10 בנַא פעּפ קַאס 08, - אויב‬ ‫דיסקרימינַאציע קַאמּפליינד פון איז ָאנגָאינג ָאדער קַאנטיניוינג, סטַאטשַאטָארי צייט‬ ‫ּפיריַאדז זענען ווייווד, ָאנקלָאגער קליימינג ַאזַא ווייווער זָאל ַאלעדזש עטלעכע‬ ‫ינסטַאנסיז פון קַאנטיניוינג דיסקרימינַאציע אין איר קלָאג.‬ ‫מַארקעטינג קָא, 775 פ.סוּפּפ 010, 01 בנַא פעּפ קַאס 0,8 (2820) -‬ ‫טיסָאן ווס. זון רעפינינג &‬ ‫ויסנעם צו 5,1 טָאג לימיטיישַאנז צייט איז געמאכט ֿפַאר "קַאנטיניוינג‬ ‫הילעל" אונטער ווָאס טעָאריע ּפלייניפס מוזן ווייַזן סעריע פון ענליכע‬ ‫אקטן, איינער ָאדער מער פון ווָאס פאלט ין לימיטיישַאנז צייט, ָאדער וישַאלט‬ ‫פון דיסקרימַאנַאטָארי סיסטעם ביידע פריער און בעשַאס לימיטיישַאנז ציי ַט.‬ ‫מַארינעללי ווס. טשַאו, 999 פ.סוּפּפ 4ד 412 (4114) - סאַּפרים קָארט האט ַאברַאגייטיד קַאנטיניוינג הילעל‬ ‫דָאקטערין אין קָאנטעקסט פון דיסקרימינַאציע קליימז געבראכט ּפערסוַאנט צו טיטלע וויי פון סיוויל הזכויות‬ ‫אקט פון 2020, 42 וסקס § § 5559‪ e‬עט סעק., עמּפלויינג ריזַאנינג ַאז ווָאלט ויסקומען צו צולייגן גליי ַך‬ ‫אייביק דיסקרימינַאטיָאן אין עמּפלוימענט אקט און רעהַאביליטַאטיָאן אקט קליימז.‬ ‫ַאוסטיָאן ך סיטי פון קלַארקסוויללע, 779 פעד.אַּפּפקס. 700 (7002 ,6 ‪ - )CA‬די "קַאנטיניוינג ווייַאליישַאנז‬ ‫טעָאריע" איז ַא סּפעציֿפיש נישקָאשעדיק דָאקטערין ַאז טָאללס 111-טָאג פילינג ציי ַט ֿפַאר דיסקרימינַאציע‬ ‫אּפצָאל. יידל הזכויות אקט פון 2020, § 01, (24 ,)1( )‪ E‬וסקַא § 11141( )‪.)e-5 (E‬‬ ‫נעווסָאמע ס "ַאפישַאל קָאמּפלַאינט / טשַארדזש פון דיסקרימינַאטיָאן‬‫" קלאר שטעלט ַארויס קַאנטיניוינג דיסקרימַאנַאטָארי‬ ‫/ ריטַאליַאטָארי ּפרַאקטַאסַאז לעווַאלד קעגן איר דורך רעסּפָאנדענץ. זען בלעטער 04, 81, 80, 20 00, 20, 010, 010 און‬‫280 סוּפּפָארטינג נעווסָאמע ַאדרעסינג פארבליבן ּפרַאקטַאסַאז פון רעסּפָאנדענט (‪ .)s‬דערצו, ,47 ,86 ,55 ,82 ,21 ‪Pages‬‬
 11. 11. ‫631 ,921 ,021 ,811-611 ,18 ,97 און 810 ַאדרעסינג די 1 פעברואר 4014 בייזע ריטַאליַאטָארי לָאסוט פיילד דורך די‬ ‫גַאררעצָאן פירם רעסָאלוטיָאן גרופע, ינק. ַאטעמּפטינג צו צונעמען נעווסָאמע פון ּפרָאטעקטעד הזכויות. א קאּפיע פון דעם‬ ‫דָאקקעט שיט קענען זיין וויוד / באקומען ביי ַ:‬ ‫‪http://www.filesanywhere.com/fs/v.aspx?v=8a70628a5b6271a86f9f‬‬ ‫קָאנסּפירַאטָאר ווערט דער ַאגענט פון די אנדערע קָאנסּפירַאטָאר (‪ ,)s‬און קיין ַאקט געטאן דורך איינער פון‬ ‫די קָאמבינַאציע איז פארהאלטן אונטער דער געזעץ ווי דער ַאקט פון ביידע ָאדער ַאלע. אין אנדערע‬ ‫ווערטער, ווָאס איינער טוט, אויב עס איז דעם קָאמבינַאציע, ווערט דער ַאקט פון ביידע ָאדער ַאלע פון זיי,‬ ‫קיין ענין ווָאס יחיד זאל הָאבן געטאן עס. דאס איז אמת ווי צו יעדער מיטגליד פון דער קַאנסּפירַאסי,‬ ‫אפילו די וועמענס ינווַאלוומַאנט איז געווען באגרענעצט צו ַא קינד רָאלע אין די ַאנלָאפַאל מַאסע - מַאטן, און עס‬ ‫מאכט קיין חילוק צי ָאדער ניט ַאזא ּפערזענלעכקייַט שערד אין די ּפרַאפיץ פון די ַאקשַאנז. (ַאמ. דזשור.‬ ‫ּפלעַאדינג און ּפרַאקטיס פָארמס, קָאנסּפירַאסי § 2). טַאסיט ַאגרעעמענט - ָאקקורס ווען צוויי ָאדער מער‬ ‫פנים נָאכגיין דורך זייער אקטן דער זעלביקער כייפעץ דורך דער זעלביקער מיטל. איין מענטש ּפערפָארמינג‬ ‫איין טייל און די אנדערע אנדערן טייל, ַאזוי ַאז אויף קַאמּפלישַאן זיי הָאבן באקומען די כייפעץ ּפערסוד.‬ ‫רעגַארדלעסס צי יעדער מענט ש געוואוסט פון די פרטים ָאדער ווָאס טייל יעדער איז געווען צו דורכפירן, דער‬ ‫סוף רעזולטַאטן ווייל זיי באקומען דעם כייפעץ ּפערסוד. ַאגרעעמענט איז ימּפלייד ָאדער ינפערד פון‬ ‫ַאקשַאנז ָאדער סטייטמַאנץ.‬ ‫62. נעווסָאמע ס "ַאפישַאל קָאמּפלַאינט / טשַארדזש פון דיסקרימינַאטיָאן‬‫" ניט בלויז ַאלעדזשיז סיסטעמַאטיש‬ ‫ָאדער סיריַאל ווייַאליישַאנז ָאבער גיט פאקטן, זָאגן און לעגַאל קַאנקלוזשַאנז צו שטיצן זעלביקער:‬ ‫מָאר ווס. סַאן דזשָאסע, 510 פ.4ד 0040 (1820), 44 בנַא פעּפ קַאס 1010 - ּפערווַאסיווע ּפָאליטיק פון‬ ‫סיסטעמַאטיש דיסקרימינַאציע איז קַאנטיניוינג הילעל פון טיטלע וויי, ַאזוי ַאז אּפצָאל ווָאס‬ ‫ַאלעדזשיז ביי ַזיי ַן פון ַאזַא ּפָאליטיק איז נישט צייט-בַארד.‬ ‫קַאססייע ווס. בריַאנט קַאלידזש, 777 פ.4ד 110 (1220), 40 בנַא פעּפ קַאס 24, - עס זענען צוויי מינים פון‬ ‫קַאנטיניוינג ווייַאליישַאנז, סיסטעמַאטיש און סיריַאל, סיריַאל הילעל איז נומער פון דיסקרימַאנַאטָארי אקטן‬ ‫עמַאנייטינג פון זעלביקער דיסקרימַאנַאטָארי ַאנימוס, יעדער ַאקט קַאנסטַאטוטינג בַאזונדער אומרעכט‬ ‫ַאקשַאנַאבַאל אונטער טיטלע וויי.‬ ‫מָאר ך סיטי פון סַאן דזשָאסע, 510 פ.4ד 0040 (1820) - [80] א דורכנעמיק ּפָאליטיק פון סיסטעמַאטיש‬ ‫דיסקרימינַאציע איז ַא קַאנטיניוינג הילעל פון טיטלע וויי. יידל הזכויות אקט פון 2020, § 01, עט סעק. ווי‬ ‫ַאמענדיד 42 וסקַא § 1114‪ e‬עט סעק.‬ ‫[71] ווען עס איז ַא דורכנעמיק ּפָאליטיק פון סיסטעמַאטיש דיסקרימינַאציע, די ציי ַט פון‬ ‫לימיטיישַאנז אויף ַא גַארניטער אונטער טיטלע וויי טוט ניט ָאנהייבן צו לויפן ביז דער ציי ַט ווען די ּפָאליטיק‬ ‫איז דיסקַאנטיניוד. יידל הזכויות אקט פון 2020, § 01, ווי ַאמענדיד 42 וסקַא § 11145-‪.e‬‬ ‫זען ּפַארַאגרַאפס נומ ,, 20, 00, ,0, 20, 14, 24, 11, ,1, 81, 00, 10, 0,, 1,, 0,, ,8, 02, 22, 110, דערצו, סעקשַאן "קסיוו.‬ ‫סיסטעמַאטיש דיסקרימינַאציע " " ַאפישַאל קָאמּפלַאינט / בַאשולדיקונג פון דיסקרימינַאטיָאן.‬ ‫"‬ ‫פון‬ ‫‪http://www.filesanywhere.com/fs/v.aspx?v=8a70628a5b6271a86f9f‬‬ ‫נָאטיץ פון רעכט צו סו: ּפרַאסידזשער און ַאוטהָאריטי:‬ ‫79 קפר § 84.0100 (1)‬ ‫. . . (0) יססוַאנסע פון ַא מעלדונג פון רעכט צו סו וועט פַארענדיקן וויי ַטער ּפרַאסידינג פון קיין‬ ‫בַאשולדיקונג ַאז איז ניט ַא קַאמישַאנער בַאשולדיקונג סיי ַדן די דיסטריקט דירעקטָאר, פיעלד‬ ‫דירעקטָאר, שטח דירעקטָאר, לאקאל דירעקטָאר, דירעקטאר פון דער ָאפפיסע פון פיעלד מגילה ָאדער‬ ‫אויף דעלַאגיישַאן, די דירעקטָאר פון פיעלד מַאנַאגעמענט מגילה, ָאדער די ַאלגעמיינע קַאונסַאל,‬ ‫דַאטערמַאנז ביי ַ ַאז ציי ַט ָאדער אין ַא שּפעטער ציי ַט ַאז עס ווָאלט יפעקטשוייט דער ציל פון טיטל וויי, די‬ ‫ַאדַא, ָאדער דזשינַא צו וויי ַטער ּפרָאצעס דער בַאשולדיקונג. יססוַאנסע פון ַא מעלדונג פון רעכט צו סו וועט‬ ‫ניט פַארענדיקן דעם ּפרַאסעסינג פון ַא קַאמישַאנער אָ ּפצָאל.‬ ‫(7) די ישוַאנס פון ַא מעלדונג פון רעכט צו סו טוט ניט מימיילע ויסשליסן די קַאמישַאן פון קרבן ַאזַא הילף‬ ‫צו ַא מענטש ארויס ַאזַא בַאמערקן ווי די קַאמישַאן דימז נייטיק ָאדער צונעמען.‬ ‫72. נעווסָאמע כירביי ַאבדזשעקס צו די עקווַאל עמּפלוימענט אּפּפָארטוניטי קַאמישַאן ס ַאנלָאפַאל / ומלעגַאל‬‫ּפרַאקטַאסַאז אין פיילינג צו ַארויסגעבן דעם קַאמישַאנער טשַארדזש פארלאנגט אין די "ַאפישַאל קָאמּפלַאינט / בַאשולדיקונג‬ ‫"‬ ‫פון דיסקרימינַאטיָאן.‬

×