052412  Welsh
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

052412 Welsh

on

 • 449 views

 

Statistics

Views

Total Views
449
Views on SlideShare
449
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

052412  Welsh 052412 Welsh Document Transcript

 • SYLWER: O ganlyniad i Cysgodion y ddogfen hon, gall y system rifo yn newid. Os felly ac mae cwestiynau, gweler y Fersiwn SAESNEG argyfer Copi o Ddogfen Gwirioneddol Cyflwynwyd. Os NAD ywr cysylltiadau âr we yn gweithio, gall dogfennau yn cael eu hadfer owww.slideshare.net/VogelDenise/Gall y dogfennau a gyflwynwyd gydar Ymateb ei weld http://www.slideshare.net/VogelDenise/eeoc-charge-ofdiscrimination-garretsonfirmresolutiongroup-declining-agreement-to-mediate-confidentiality-agreement-13107116http://www.slideshare.net/VogelDenise/eeoc-charge-ofdiscrimination-messinastaffing-declining-agreement-to-mediate-confidentiality-agreementRydym yn gweithio ar gael y Cwyn EEOC gyfieithu. Yn y cyfamser, efallai y bydd fersiwn Saesneg ar gael yn:http://www.slideshare.net/VogelDenise/043012-eeoc-complaintexhibits-grgfinal-13054285Mae croeso i chi ymweld ân gwefan yn www.vogeldenisenewsome.net gall CYFIEITHU Bar Offer yn cael eu lleoli ar frig y dudalen yn yCorner DDE-LAW - Diolch yn fawr! Vogel Denise Newsome Blwch Swyddfar Post 14,731 Cincinnati, Ohio 45,250 Ffôn: (513) 680-2922 neu (601) 885-9536 24 Mai, 2012VIA BOST BLAENORIAETH - CYFLAWNI 03111660000045564839 RHIF CADARNHADUnol Daleithiau Adran LaborUnol Daleithiau Comisiwn Cyflogaeth Cyfle Cyfartal ("EEOC")Swyddfa Ardal CincinnatiATTN: Wilma L. Javey (Cyfarwyddwr)d / o ATTN: Derwin E. Jamison550 Main Street, Ystafell 10,019Cincinnati, Ohio 45,202AG: Ymateb I Llythyr o 8 Mai, 2012 O Derwin E. Jamison Tâl 473-2012-00832 Rhif (Maer Datrys Cadarn Garretson Group, Inc) Tâl 473-2012-00837 Rhif (Messina Staffio / Messina Systemau Rheoli)Annwyl Ms Javey / Mr Jamison: Gadewch i mi ddechrau Ymateb hwn gyda dau Ysgrythurau Beiblaidd sydd wedi rhoi i mi nerth trwyymosodiadau EGREGIOUS or fath ar fy mywyd gymeriad,, enw da, moesau a gwerthoedd gan yr ymatebwyr yn ymater hwn ar rhai y maent yn cynllwynio: Salm 27:1-2 - 1 Yr ARGLWYDD yw fy ngoleuni fy iachawdwriaeth; rhag pwy yr ofnaf? yr ARGLWYDD yw nerth fy mywyd; rhag pwy y dychrynaf? 2 Pan y gelynion annuwiol, hyd yn oed cloddfeydd a fy gelynion, a ddaeth arnaf i fwyta fy nghnawd, hwy a dramgwyddasant ac a syrthiasant. Effesiaid 6:10-13 - 10 Yn olaf, fy mrodyr, fod yn gryf yn yr Arglwydd, ac yng ngrym ei nerth. 11 Rhowch ar holl arfogaeth Duw, fel y galloch sefyll yn erbyn cynllwynion diafol. 12 Canys nid ydym yn ymgodymu erbyn gwaed a chnawd, ond yn erbyn tywysogaethau, yn erbyn pwerau, yn erbyn bydol lywiawdwyr tywyllwch y byd hwn, yn erbyn drygau ysbrydol yn y nefolion leoedd. 13 Am hynny gymryd i chwi yr holl arfogaeth Duw, fel y byddoch gallu gwrthsefyll yn y dydd drwg, ac wedi gwneud popeth, i sefyll. Amgáu os gwelwch yn dda ddod o hyd i:
 • 1) Tâl o Wahaniaethu ar gyfer y Cwmni Datrys Garretson Group, Inc ("GRG"); a 2) Tâl o Wahaniaethu ar gyfer Messina Staffio / Messina Systemau Rheoli Staffio ("MStaffing"). OS GWELWCH YN DDA DALIER SYLW:. Bod Vogel Denise Newsome("Newsome") ar hyn o bryd yn dirywio i gyflawnir Cytundeb i Cyfryngu a Cytundeb Cyfrinachedd a ddarperir argyfer y Taliadau uchod gyfeirio Gwahaniaethu Newsome yn CYTUNDEB i Cyfryngu; NID fodd bynnag, iddiogelu HEPGOR hawliau (hy a fyddain cael ei wneud fel pe bain Llofnododd y Cytundebau a ddarperir -edrychwch Cain yr hyn a ddigwyddodd yn ddiweddar yn y Herman bwysig pan fydd y merched yn awyddus i siaradallan, ond ni allai, oherwydd y Cytundebau llofnodi) i hysbysur cyhoedd-YN-MAWR ar materion sydd o bwys aECONOMAIDD CYMDEITHASOL. Maer ANGENRHEIDIOL newidiadau / gywiriadau wedi cael eu gwneud ibob un or Taliadau o Wahaniaethu Maen bwysig i chi ddeall bod o dan y deddfau yr Unol Daleithiau y gall yrHawlydd ddarparu eu hunain Cwyn / Tâl -. Hy yn yr hyn a wnaed yn fy sefyllfa . Newsome or argraff y gallaiDerwin E. Jamison fod yn ceisio ATAL / rwystro y ffaith bod y EEOC a ddarperir gyda hi: CWYN SWYDDOGOL / TÂL O GWAHANIAETHU AR SAIL FILED O AC YN ERBYN Y PENDERFYNIAD CWMNI GARRETSON GRWP INC A / NEU MESSINA STAFFIO / MESSINA SYSTEMAU RHEOLI GYDA UNOL DALEITHIAU ADRAN O LAFUR - UNOL DALEITHIAU CYFLOGAETH CYFLE CYFARTAL COMISIWN - SWYDDFA ARDAL CINCINNATI a OHIO HAWLIAU SIFIL COMISIWN - SWYDDFA GANOLOG; A CAIS AM DDIM COMISIYNYDD IW RHOI CYFLWYNWYD AR GYFER FFEILIO AR 30 EBRILL, 2012(Ati yma wedi hyn, "GRG & MStaffing EEOC Cwynion / Tâl"). Felly, cywiro gyfeirio at y 30 Ebrill, 2012 deipioCwyn / Tâl wedi cael ei ychwanegu yn ogystal â "PARHAUS GWEITHREDU" blwch wedii farcio yn y Newsomeyn credu bod y anghyfreithlon / anghyfreithlon wahaniaethol / dialgar arferion PARHAU hyd yn hyn; yr hwn,Gwaharddebau UNWAITH a Gorchymyn Atal yn ANGENRHEIDIOL / GORFODOL Felly peidiwch NIDceisio darparu Newsome gyda dogfennau i CADWCH FFEITHIAU berthnasol / perthnasol allan or Tâl oWahaniaethu syn adlewyrchu bod y EEOC wedi cael ei ddarparu. â Chwyn wedii deipio / Tâl ganddi. Maen oDdiddordeb CYHOEDD i weld beth y mae EEOC cyn iddo wrth benderfynu materion a ddygwyd gan Newsome asut y mae ei Tâl / Cwyn yn cael ei brosesu / drin mewn cymhariaeth â chamau gweithredu cyfreithiol y EEOC wedidod ar ran Hawlwyr eraill - hy gweler EEOC Datganiadau ir Wasg I FY 2010 (Arddangosyn "LXXXVI" y Gwyn /Tâl): http://www.slideshare.net/VogelDenise/usdol-eeoc-press-releases-fy-2010 Y cywiriadau canlynol wedi eu hychwanegu at y "Tâl o Gwahaniaethu ar sail" a ddarperir ar gyfer pob unor Ymatebwyr: IV. A nodir yn y "TÂL O CWYN / FFICIAL O GWAHANIAETHU AR SAIL FILED O AC YN ERBYN Y PENDERFYNIAD CWMNI GARRETSON GRWP INC A / NEU MESSINA STAFFIO / MESSINA SYSTEMAU RHEOLI GYDA UNOL DALEITHIAU ADRAN O LAFUR - UNOL DALEITHIAU CYFLOGAETH CYFLE CYFARTAL COMISIWN - SWYDDFA ARDAL CINCINNATI a OHIO HAWLIAU SIFIL COMISIWN - SWYDDFA GANOLOG; A CAIS AM DDIM COMISIYNYDD IW RHOI CYFLWYNWYD AR GYFER FFEILIO AR 30 EBRILL, 2012 " Maer "ERAILL" Blwch wedi cael ei farcio gan nodi "Gwahaniaethu ar sail systematig" yn y Newsome yn gofyn bod DDIM COMISIYNYDD YN CAEL EU GYHOEDDWYD ar faterion megis HANGEN yn ôl y gyfraith. A "GWEITHREDU PARHAUS" wedi cael ei farcio gan fod yr arferion gwahaniaethol a dialgar o ymatebwyr yn parhau hyd yn hyn ac maent wedi dod i ben NID.
 • OS GWELWCH YN DDA DALIER SYLW: Bod yn seiliedig ar y buddiannauCYHOEDDUS / BYD-EANG mewn materion or fath, ar hyn o bryd Newsome yn dirywio i gyflawnir Cytundebaui Cyfryngu a Cytundebau Cyfrinachedd a ddarperir am y rhesymau canlynol (hy fodd bynnag, yn cael eu cyfyngu iy rhestr hon yn unig) - - os oes problemau gydar dolenni cyfeiriol yma, efallai y bydd dogfennau ar gael trwy fyndyn uniongyrchol i www.slideshare.net/vogeldenise/ 1) Cynnwys materion polisi CYHOEDDUS / BYD-EANG a / neu faterion o ddiddordeb a ECONOMAIDD CYMDEITHASOL syn cynnwys / invol VES y presennol eistedd Unol Daleithiau America Arlywydd Barack Obama, ei Gweinyddu, ei Cwnsler Cyfreithiol / Ymgynghorydd, ei Ymgyrch Arlywyddol 2012, Unol Daleithiau America CONGRESS, Unol Daleithiau America Goruchaf LLYS ar rhai y maent yn cynllwynio ! 2) S GWEITHREDU PARHAUS o arferion gwahaniaethol a dialgar yn cael eu lefelu yn erbyn Newsome o ganlyniad uniongyrchol a proximate ar ei thrafodaethau mewn gweithgareddau a warchodir. 3) Yn cynnwys materion o arferion gwahaniaethol / dialgar SYSTEMATIG hiliol anghyfreithlon a / anghyfreithlon yn erbyn troseddau lefelu Newsome ac aelodau ei dosbarth. Anghyfreithlon / Anghyfreithlon arferion y Newsome wedi gorfod dioddef ac yn dal i ddioddef o am dros 20 mlynedd ac yn unol â pholisïau EEOC / gweithdrefnau iawn o wybodaeth ANODD i ddod gan: Cynnal Ymchwiliad drylwyr [1] Oherwydd bod gwahaniaethu yn aml yn gynnil, ac mae anaml yn "bendant," [fn. 45 - Gweler Aman Dodrefn Cort v Rental Corp, 85 F.3d 1074, 1081-1082 (3 Cir 1996.) ("Mae wedi dod yn haws i ffurfiau amrywiol cot o wahaniaethu ydd gyda golwg priodoldeb, neu i briodoli rhai bwriad llai atgas eraill i beth sydd er y gwirionedd ymddygiad gwahaniaethol. Mewn geiriau eraill, tra bod ymddygiad gwahaniaethol yn parhau, violators wedi dysgu i beidio â gadael y tu ôl i bendant y diarhebol ");. cf. McDonnell Douglas Corp v Green, 411 Unol Daleithiau 792, 801 (1973). . .] Penderfynu a hil chwarae rôl yn y gwneud penderfyniadau yn gofyn archwiliad o holl ffeithiau ar amgylchiadau. Mae presenoldeb neu absenoldeb unrhyw un darn o dystiolaeth, ni fydd yn aml yn benderfynodol. Gall ffynonellau gwybodaeth yn cynnwys datganiadau tystion, gan gynnwys ystyried eu hygrededd; dogfennau; arsylwi uniongyrchol; a thystiolaeth ystadegol megis EEO data-1, ymhlith eraill Bydd yr Unol Daleithiau Cyfansoddiad yn ogystal â deddfau a basiwyd gan Cyngres yr Unol Daleithiau pellach yn cefnogir angen am y pasio Tŷ Adroddiad Rhif 92-238. Gyngres dangos ei ymwybyddiaeth na fyddai hawlwyr yn gallu manteisio ar y cywiriad ffederal heb apwyntiad o gyngor. Fel yr eglurwyd yn Nhŷr Adroddiad Rhif 92-238: Trwy gynnwys y ddarpariaeth hon yn y bil, maer pwyllgor yn pwysleisio bod natur. . . Camau gweithredu yn amlach na pheidio byllau partïon o gryfder anghyfartal ac adnoddau yn erbyn ei gilydd. Yr achwynydd, sydd fel arfer yn aelod or dosbarth dan anfantais, yn cael ei wrthwynebu gan gyflogwr sydd. . . Ganddo yn ei waredu dalent enfawr o adnoddau a chyfreithiol. AD Rep Rhif 238, 92eg Cong., 2d Sess., Ailargraffwyd yn 1972 USCCAN 2137, 2148.
 • Fel llawer o GYRFA troseddwyr, eu bod yn cael DROS hyderus ac yn ymrwymo i UN trosedd o lawer yn y pen draw yn arwain at eu tranc! Yn yr achos hwn maent wedi stelcio, aflonyddu, ac ati y anghywir AFFRICANAIDD-Americanaidd ar gyfer FFORDD TOOOOO Hir!! Nawr bod y CYHOEDDUS / BYD yr hawl i wybod am y LLYGREDD, cynllwynion yn ogystal âr COVER-UP gan gyflogwyr HILIOL gwyn ar Unol Daleithiau America Asiantaethaur Llywodraeth / Swyddogion y maent yn cynllwynio!4) Maen Newsome yn DYLETSWYDD / RHWYMEDIGAETH i ddatgelu / ADRODDIAD y troseddau cyflogi GRG, MStaffing ar rhai y maent yn cynllwynio, ac ati gan fod y rhain yn cynnwys materion Polisi dd o CYHOEDDUS / I nterest a materion o bwys a ECONOMAIDD CYMDEITHASOL.5) Hyd yn hyn Newsome dioddef s or PARHAD anghyfreithlon / anghyfreithlon arferion GWAHANIAETHU / dialgar o gyflogwyr hiliol gwyn fel GRG, MStaffing ar rhai y mae gan y y cynllwynio - hy yn gofyn y issuance o Gwaharddeb UNWAITH / ARGYFWNG ac Ataliol Gorchymyn (au) at ddibenion diogelu Newsome a LLINIAROL pellach anaf / niwed iddi hi. Daethpwyd i Newsome sylw bod GRG wedi dod â chyngaws yn ei herbyn hi i gadw ei o rannu gwybodaeth a rhyddhau dogfennau ir CYHOEDDUS-YN-MAWR (hy o dan y Diwygio CYNTAF yr Unol Daleithiau Cyfansoddiad a chyfreithiau eraill yn yr Unol Daleithiau). Maen ymddangos bod y Unol Daleithiau America CANGHENNAU y Llywodraeth dibynnu ar GRG fel "Ffyrm FLAEN" i ddod â chyngaws wacsaw / MALEISUS yn erbyn Newsome. Unol Daleithiau America Canghennau y Llywodraeth sydd â diddordeb yn y canlyniad yr uchod cyfeirir Cwynion / Tâl ffeilio: i) Cangen GWEITHREDOL - Unol Daleithiau America White House (Arlywydd Barack Obama), ei Gweinyddu ac aelodau oi 2012 Pwyllgor Ymgyrch Arlywyddol. ii) DEDDFWRIAETHOL Cangen - Unol Daleithiau America Llafur (hy Kentucky Seneddwr Rand Paul ac aelodau eraill or Senedd yr Unol Daleithiau Unol Daleithiau a Thŷr Cynrychiolydd) iii) Cangen BARNWROL -. Unol Daleithiau America Goruchaf Lys (hy ceisio cael gwared ar un or James C. Duff, CYFARWYDDWR o Swyddfa Weinyddol yr Unol Daleithiau Llys a gweithwyr cyflogedig Baker Donelson Bearman Caldwell & Berkowitz ("Baker Donelson") Maen ymddangos Baker Donelson yn darparu Arlywydd Barack Obama, Aelodau y Gyngres a Unol Daleithiau gyda Goruchel Lys Cwnsler Cyfreithiol / Cyngor.) Mae rhai or swyddi LLYWODRAETH (hy gall meddwl rhesymol dod ir casgliad RHEOLIR / A GYNHALIWYD) a restrwyd gan Baker Donelson ar ei gwefan: http://www.slideshare.net/VogelDenise/bdoilfield-patents OS GWELWCH YN DDA DALIER SYLW: Yn wyneb y sgandal YH diweddar CHASE MOGRAN, y CYHOEDDUS / BYD angen i gael gwybod bod Baker Donelson yw Cwnsler Cyfreithiol / Ymgynghorydd i JP Morgan Chase Bank, Unol Daleithiau America Arlywydd Barack Obama, Aelodau yr Unol Daleithiau America CONGRESS a Ynadon Unol Daleithiau America Goruchaf LLYS! Ar ben hynny, bod fi ddim yn JP Morgan Chase Bank gydar helpu ac annog yr Unol Daleithiau White House (hy Arlywydd Barack Obama, Baker Donelson ar Unol
 • Daleithiau Adran y Trysorlys / Kentucky Adran Refeniw, ac ati) a ddaeth ar ôl Newsome y Banc Cyfrif (au) drwy ANGHYFREITHLON / Iaoedd pract ANGHYFREITHLON ar gyfer "CEFNOGI PLANT": http://www.slideshare.net/VogelDenise/071710-kydorjp- morganchasedocs pan BYTH Newsome wedi priodi, mae RHIF plentyn (plant), NAC mabwysiadu / abor ted unrhyw. Ar ben hynny, bod ymosodiadau or fath yn dial ar Gyfrif Banc Newsome (au) a ddechreuodd tua pedwar (4) diwrnod ÔL Newsome e-bost at yr Arlywydd Barack Obama, ei Gweinyddu, ac ati ar neu oddeutur 13 Gorffennaf, 2010 en dwyn y teitl, "yr Unol Daleithiau Arlywydd Barack Obama: Y Cwymp / Doom Y GWEINYDDIAETH OBAMA - Llygredd / Cynllwyn / Cover-Up / Deddfau Troseddol Gwnaed y Cyhoedd: " http://www.slideshare.net/VogelDenise/071310-emailtoobamaholder JP Morgan Chase Bank maen ymddangos yn y banc Madoff Bernie a ddefnyddiwyd yn ystod ei "CYNLLUN PONZI" - hy gan fod pobl yn ceisio at chyfrif i maes pam y gwnaeth y Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid DIM; ar ben hynny, sut a pham y dogfennau diflannu! http://www.slideshare.net/VogelDenise/madoff-bernie-info http://www.slideshare.net/VogelDenise/madoff-bernard-wiki-info DOGFENNAU SEC yn diflannu Baker Donelson cael ei bobl y tu mewn a / neu berthynas arbennig âr Comisiwn Diogelwch a Chyfnewid fel y maen ei wneud gydar ONGRESS Unol Daleithiau C ac aelodau ar WALL STREET! Ar ben hynny, maen ymddangos efallai Baker Donelson wedi dibynnu ar gysylltiadau / berthynas â Newsome cyflogwyr MStaffing a / neu GRG.I. MATER O DDIDDORDEB CYHOEDDUS / BYD-EANG: BETH ALL WEDI YSMYGU ALLAN Y GWIR Y TU ÔL IR 911 YMOSODIADAU AR LLADD HONEDIG / LLOFRUDDIAETH O OSAMA BIN LADEN: 6) Newsome yn credu bod BUDD Y CYHOEDD / BYD-EANG OHERWYDD Y BIN Osama Laden CYFLENWI-UP / lladd yn gorwedd ir HYD IR CLAWR Unol Daleithiau AmericaS 911 ymosodiadau terfysgwyr DOMESTIG. Felly, nid ywn Newsome credu ei fod er ei diddordeb gorau a / neu r CYHOEDDUS-YN-MAWR iddi gyflawnir Cytundeb i Cyfryngu a Cytundeb Cyfrinachedd: i) Mae tystiolaeth cofnod i gefnogi hynny o ganlyniad uniongyrchol a proximate o Newsome ar 13 Gorffennaf, 2010 e-bost or enw "NI Arlywydd Barack Obama: Y cwymp / Doom Y GWEINYDDIAETH OBAMA - Made Llygredd / Cynllwyn / Cover-Up / Deddfau Troseddol Cyhoeddus" http://www.slideshare.net/VogelDenise/071310- emailtoobamaholder symud yr Unol Daleithiau Ty Gwyn ac Unol Daleithiau Gyngres yn gyflym i geisio CYFLENWI-UP Unol Daleithiau America LLYGREDD ac yn
 • gweithredu TROSEDDOL a gynhaliwyd ar 11 Medi, 2001 yn y bomio ei Canolfan Masnach y Byd HUN a throseddau eraill syn gysylltiedig â dweud bomio. Yn ôl i Unol Daleithiau America Arlywydd Barack Obama ym mis Awst 2010 yn Osama Bin Laden leoli (hy ÔL tua naw mlynedd o osgoi dal ac yn fuan ÔL Newsome ar 13 Gorffennaf, 2010 e-bost): http://www.slideshare.net/VogelDenise/obama-050111- speechosama-binladenii) Mae tystiolaeth COFNOD bod ar neu oddeutur 9 Hydref, 2010, Newsome a gyflwynwyd ar gyfer ffeilio gydar Unol Daleithiau Goruchaf Lys pleadi ng or enw, "Argyfwng Cynnig i Aros; Cynnig Argyfwng Am Ehangu O Amser a Rhyddhad Eraill y Llys Goruchaf Unol Daleithiau ystyrir yn briodol Cywiro Maer Cam Cyfreithiol / anghyfiawnderau Adroddwyd yma adroddiad " http://www.slideshare.net/VogelDenise/100910- emergencymotion Pam fod hyn yn wybodaeth bwysig oherwydd ei fod am y tro hwn, bod yr ail yn honni y ceisiadau "CLODDIO o Twneli" Dechreuodd i helpu carcharorion dianc ar Ebrill 25, 2011, dechreuodd tua mis Hydref / Tachwedd 2011. http://www.slideshare.net/VogelDenise/taliban-stages-mass-jail- break http://www.slideshare.net/VogelDenise/taliban-help-nearly-500- escape-from-afghan-prisoniii) Ym mis Hydref 2010, Newsome rhyddhau hefyd PowerPoint Presentation or enw, "GLANHAU ALLAN CONGRESS 2010 - Americanwyr Cymerwch ÔL Your Country / Llywodraeth Dewch Tachwedd 2010 - Pleidleisiwch ALLAN Y GYRFA deiliaid Gwleidyddion" http://www.slideshare.net/VogelDenise/10-2010-power-point- november-election rhyddhau N ationally ac yn Rhyngwladol. Yna, ar 2 Tachwedd, 2010, Unol Daleithiau America Arlywydd Barack Obama wedi cael crasfa yn yr etholiadau 2011 Tachwedd - hy colli RHEOLI yr Unol Daleithiau Tŷr Cynrychiolwyr a ddihangodd o drwch blewyn colli rheolaeth ar Senedd yr Unol Daleithiau.iv) Amdanom 30 Ionawr, 2011, Newsome gyflwyno ir Unol Daleithiau Kentucky Seneddwr Rand Pa ul ac e-bost or enw, "YMCHWILIAD o Arlywydd yr Unol Daleithiau Barack Obama - Seneddwr Paul Cymorth BRYS wneud cais am newid." http://www.slideshare.net/VogelDenise/013011-email-senator- randpaul Amdanom Ebrill 2011, gofynnodd Newsome ETO bod yr Unol Daleithiau Goruchaf Lys roi cyngor iddi am unrhyw "GWRTHDARO-O- DDIDDORDEB" Da megis yn ei phledio blaenorol ac yn y "DEISEB I
 • ARBENNIG gwrit" - hy er enghraifft gweler Yellow iv, vii, viii , 18, a 21-23 a gyflwynwyd ffeilio r Fo ar 12 Mawrth, 2011: http://www.slideshare.net/VogelDenise/031211- petitionforextraordinarywrit-exhibits-final Mynd cyn belled ag y adael neges peiriant ateb yn ran pryderon o "GWRTHDARO-O-CYSYLLTIAD:" http://youtu.be/KcXm8mgjD60v) Amdanom 22 Ebrill, 2011 (Dydd Gwener y Groglith), Unol Daleithiau Kentucky Seneddwr Rand Paul Cynorthwyol Stacy, cysylltu Newsome: http://youtu.be/rRwXJ8RQRKg Ar y dyddiad hwn UN (22 Ebrill, 2011) Arlywydd Barack Obama i fod honni ei fod wedi gofyn am ei Cer tificate Geni Live o Hawaii Adran Iechyd: http://www.slideshare.net/VogelDenise/obama-042211- letter-fromjudithcorley Y BYD CYHOEDDUS / i fod i fod mor dwp / Anwybodus i ddim yn meddwl neu ofyn: a) Pam NID Unol Daleithiau America Arlywydd Barack Obama yn syml yn darparu llungopi oi Tystysgrif Geni / Tystysgrif Geni Live EISOES yn ei feddiant. b) Pam y Unol Daleithiau America Arlywydd Barack Obama yn rhaid i CAIS Tystysgrif Geni Live Y CYHOEDD i fod i gredu bod 47 mlynedd hen ddyn (yn awr 50) -? Hy cyn Unol Daleithiau Seneddwr a Illinois Seneddwr - NID oedd EISOES cael Genedigaeth Tystysgrif / Tystysgrif Geni Live yn ei feddiant y gallai fod wedi darparu syml llungopi o. Dyna pa mor dwp Arlywydd Barack Hussein Obama II a rhai syn ymwneud â cynllwynion Americanwyr yn meddwl ac yn ARWEINWYR BYD. c) Pa ffurf (S) (hy os nad yw Tystysgrif Geni Byw) oedd Arlywydd Barak Obama eu defnyddio i gael ei PASPORT? d) Pam roedd rhaid i Arlywydd Barack Obama i ddarparu Tystysgrif Geni Live ar ffug Cefndir / FFUG / ffug: http://www.slideshare.net/VogelDenise/042711- certificateoflivebirthdiscrepancies ac nad oes copi ffotostat fel bod y Gefeilliaid Nordyke? Copi o Dystysgrif Twins honedig Nordyke Genedigaethau Byw i cymharu tynnu oddi ar y Rhyngrwyd: http://www.slideshare.net/VogelDenise/nordyke- twins-colbvi) Ar Ebrill 25, 2011 derbyniodd yr Unol Daleithiau Goruchaf Lys N ewsome yn pledion or enw, "Ymateb I Mawrth 17, 2011 Goruchaf Lys yr Unol Daleithiau Lette. R"
 • http://www.slideshare.net/VogelDenise/042211-s-ct- filing-exhibitsproof-of-mailingAr y dyddiad y dawr UN CARCHAR honedig Bre ak yn Afghanistan: http://www.slideshare.net/VogelDenise/taliban-stages- mass-jail-break http://www.slideshare.net/VogelDenise/taliban-help- nearly-500-escape-from-afghan-prisonAr y dyddiad y dawr UN CYHOEDDIAD mai un or TOP / ALLWEDDOLWeriniaethol Gobeithiol s na fyddai (Mississippi Llywodraethwr HaleyBarbour) yn rhedeg ar gyfer Llywydd. Haley Barbour repr bod esented ganBaker Donelson: http://www.slideshare.net/VogelDenise/barbour-haley- nopresidentialrunin2012 http://www.slideshare.net/VogelDenise/barbour-haley-will- notrunin2012 Haley Barbour Cwnsler Cyfreithiol / Cynghorydd Baker Donelson: http://www.slideshare.net/VogelDenise/bd-c-leelottiiigovbarbourAr ddyddiad UN, Loretta hôl i fod yn rhyddhau Arlywydd Barack ObamaTystysgrif Geni Live HEB ddilyn gweithdrefnau ar gyfer rhyddhau -EITHRIADAU gwneud hy (pwyslais wedii ychwanegu): http://www.slideshare.net/VogelDenise/obama-032911- fuddyconfirmedHôl yn cael ei roi yn y sefyllfa hon oddeutu 27 diwrnod CYN at yr ArlywyddBarack Obama cais am C ertificate Geni Live. http://www.slideshare.net/VogelDenise/obama-032911- fuddyconfirmed
 • vii) Ar Ebrill 27, 2011, Arlywydd Barack Obama harchifo ffug / FFUG / gofannu Tystysgrif Geni i Fyw ir CYHOEDDUS / BYD. Arlywydd Obama METHU i ddweud wrth y CYHOEDDUS / BYD bod Baker Donelson ei bobl yn yr Unol Daleithiau Adran CI TIZENSHIP a Mewnfudo: http://www.slideshare.net/VogelDenise/devine-robertbioinfocolb http://www.slideshare.net/VogelDenise/devine- robertchowobamagotcolb Felly, ymddengys bod hyn yn ffordd y llwyddodd i gael Tystysgrif GAU / ffug / ffug / gofannu Geni Live.viii) Ar Fai 1, 2011, YN ERBYN cyngor rhai oi aelodau Cabinet TOP / ALLWEDDOL (hy Is-Lywydd Joe Biden, Ysgrifennydd Amddiffyn Robert Gates, ac ati) Robert Gates / Ysgrifennydd Amddiffyn Sylwadau: http://www.slideshare.net/VogelDenise/gates-robert-question- osamabinladenplan Is-lywydd Joseph Biden Sylwadau: http://www.slideshare.net/VogelDenise/biden-joseph-call- onosamabinladen ac oherwydd ei ego chwyddedig / PRIDE, Arlywydd Barack Obama yn dod allan gyda Lie honni bod wedi Osama Bin Laden eu lladd / lofruddio o dan ei CYFEIRIAD / ARWEINYDDIAETH: http://www.slideshare.net/VogelDenise/obama-050111- speechosama-binladen Nodi bod wedi Osama Bin Laden ei leoli tua ym mis Awst 2010 (PWYSLAIS: Yn fuan ar ôl derbyn y 13 Gorffennaf, 2010 e-bost or enw, "yr Unol Daleithiau Arlywydd Barack Obama: Y cwymp / Doom Y GWEINYDDIAETH OBAMA - Llygredd / Deddfau Cynllwyn / Cover-Up / Made Troseddol Cyhoeddus; " fodd bynnag, Bar Arlywydd
 • Obama ack METHU sôn am y canlynol am Morloi Llynges a / neu UnolDaleithiau Llynges: (1) Mae ef ai Cwnsler Cyfreithiol / Cynghorydd Baker Donelson u sed Unol Daleithiau America Or Llynges - Morloi Llynges oherwydd Ysgrifennydd Llynges Raymond Mabus yn GWEITHWYR o Baker Donelson. http://www.slideshare.net/VogelDenise/baker-donelson- wikipedia-info Pa mor wirion yw hynny? TU MEWN SWYDD a cheisio CYFLENWI-UP y gwirionedd y tu ôl 911 Ymosodiadau Ar Canolfannau Byd Masnach a Thargedau Eraill Gan ei fod yn ymddangos Unol Daleithiau America o Swyddogion Llywodraeth LLWGR ymroddedig "ymosodiadau terfysgwyr DOMESTIG." 911, maen ymddangos, fel NID w y cts 1 O Osama Bin Laden ond bod o LLWGR Unol Daleithiau America White House / Baker Donelson / Cyngres yr Unol Daleithiau, ac ati au cynllwynwyr / CO-cynllwynwyr (hy Cynghreiriaid Tramor). (2) "NA" Ffilm Live - POB Wneud Ar A Cyfrifiadur. (3) "NA" Corff o Osama Bin Laden A Ddarperir Erioed I Gefnogi Hawlio Or Ladd / Llofruddiaeth - hy cofiwch Unol Daleithiau America Arlywydd Barack Obama gwneud y penderfyniad i BEIDIO â rhyddhaur lluniau. Lluniau lle maer CYHOEDDUS-YN-MAWR hawl i gael o dan y "Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth." http://www.slideshare.net/VogelDenise/obama-will-not- releaseosamabinladenphotos
 • (4) Lies Gwahanol "PEDWAR" neu "MWY" A Dweud O ran y Cyfrifon Wrth Ladd / Llofruddiaeth Or Osama Bin Laden Erbyn Arlywydd Barack Obama a Ei Gweinyddiaeth - hy y Pan fydd y sôn, gwyliodd y "40- COFNOD" Ymladd tân yn y YSTAFELL SEFYLLFA.(5) "NA" Swyddogion Llywodraeth Pakistan Pakistan neu ar Bopeth Ymateb I A "40-COFNOD" Ymladd Tân / Shoot Allan. .. RHYBUDD O HYD HOFRENNYDD llechwraidd. . . Ymosodiad dde i lawr y Ffordd O Asiantaethau Pacistan rnment Gove / Lluoedd milwrol - beth yn gelwydd y Gronfa Loteri Fawr / Joke a SUT dwp!(6) "NA" Dogfennau neu TYSTIOLAETH I Gefnogi Arlywydd Barack Obama a / neu Unol Daleithiau America Hawliadau Bod A oedd Osama Bin Laden Lladdwyd / lofruddio ar Fai 1, 2011. Dogfennau sydd iw ryddhau o dan y "Y DDEDDF RHYDDID GWYBODAETH;" Fodd bynnag, Arlywydd Barack Obama ac mae ei Gweinyddu yn ceisio rhwystro mynediad i ddogfennau a / neu PROOF o Ladd. SUT MAE dwp ES Y Unol Daleithiau America THINK Y CYHOEDD / BYD YW? Yr Unol Daleithiau America yw Gwlad UNIG maen ymddangos bod y dogfennau
 • honedig o Osama Bin Laden a MEDDYLIWCH AM TG, Gwlad y UNIG honnir bod yn cael dogfen syn ymwneud âr 911 ymosodiadau. Mewn geiriau eraill, yr Unol Daleithiau America yw terfysgol DOMESTIG y tu ôl ir 911 Ymosodiadau a dim oi cynghreiriaid a / neu AN-cynghreiriaid wedi cael unrhyw un or dogfennau hyn ar CYHOEDDUS / BYD i fod i ddibynnu ar y wybodaeth y maer Unedig Daleithiau America datganiadau - hy dylai GWLAD gyda LLAWER I GOLLI y GWIR y tu ôl iw Ymosodiadau terfysgol DOMESTIG dod allan. ix) Arlywydd Barack Obama ai LYNCHING symudol / atwrneiod, ac ati ETO yn dial c AME ÔL Cyfrif Banc Newsome (au) Y tro hwn gyda Banc yr Unol Daleithiau.: http://www.slideshare.net/VogelDenise/052811- usbankfaxconfirmation-finalredacted Wrthod darparu Newsome gyda dogfennau i PAM? Fodd bynnag, Newsome yn credu efallai y bydd meddwl rhesymol ddod ir casgliad y atal dogfennau er mwyn hyrwyddo y gweithredoedd TROSEDDOL / arferion lefelu yn erbyn iddi gadw ei ryddhau o wybodaeth ir cyhoedd / BYD ac at y diben o ARIANNOL ddinistriol Newsome - hy pa PARHAU hyd yn hyn.7) Mae o ddiddordeb CYHOEDDUS / BYD-EANG i amlygu a rhannu gwybodaeth am yr hyn syn ymddangos i fod yn Unol Daleithiau America yn Arlywydd Barack Obama, ei Gweinyddu ac aelod (au) oi 2012 Ymgyrch Arlywyddol - hy fel Jim Messina pwy ywr Rheolwr Ymgyrch gan Arlywydd Barack Obama gyda TIES / CYSYLLTIADAU â Staffio Atebydd Messina / Messina Systemau Rheoli - Cyngres yr Unol Daleithiau Unol Daleithiau a Goruchaf Lys diddordeb mewn materion or fath. Er enghraifft: i) Newsome yn submittal or 31 Awst, 2011 "Yr Unol Daleithiau Kentucky Seneddwr RAND PAUL: Cais Or Statws Or YMCHWILIAD (S) Cais Ynglŷn Arlywydd yr Unol Daleithiau Barack Obama a Asiantaethaur Llywodraeth / Swyddogion; Cymorth Yn Cael Deiseb Am Filed Gwrit Arbennig; a Chymorth Yn Derbyn Relief O BRYD / UNWAITH Oherwydd Newsome - Ymateb y gofynnwyd YSGRIFENEDIG Erbyn Dydd Iau, 15 Medi, 2011: " http://www.slideshare.net/VogelDenise/083111- ltrsenatorrandpaulcorrected- versionwithmailingreceipts ii) W yd a arweinir gan y t o WAHANIAETHOL a Arferion dialgar o Ymatebydd GRG i geisio FRAME Newsome am weithredoedd C RIMINAL o weithwyr gwyn syn cynnwys y canlynol (hy nid fodd bynnag, yn gyfyngedig ir canlynol): Conspiracy (18 USC § 371) Yn erbyn Hawliau Conspiracy (18 USC § 241) Gynllwynio i Ymyrryd â Hawliau Sifil (42 USC § 1985) Dial yn Erbyn Tystion (18 USC § 1513)
 • Dinistrio, Newid, neu Ffugio Cofnodion (18 USC § 1519) Rhwystro Post (18 USC § 1701) Rhwystro Gohebiaeth (18 USC § 1702) Dwyn neu Derbyn Post wedii Ddwyn (18 USC § 1708) a AFLONYDDU o Newsome gael gwybodaeth LLAWN eu gweithredoedd troseddol yn eu hymdrechion i feio Newsome ar gyfer y DINISTRIO o ddogfennau Hawlwyr .iii) Arweiniodd W yd i Unol Daleithiau America Arlywydd Barack Obama rhyddhau un (1) CYN diwrnod ir Medi 15, 2011 dyddiad cau, ei "Gwefan YMOSOD" i ddod ÔL gwefannau fel Newsome yn: www.vogeldenisenewsome.com ( http://www.slideshare.net/VogelDenise/website- information-for-vogeldenisenewsomecom )iv) Yna, ar y 15 Medi, 2011 dyddiad cau, Arlywydd Barack Obama CYHOEDDI ei ddyfodiad i Cincinnati, Ohio. http://www.slideshare.net/VogelDenise/obama- cincinnatikentucky-bridge-091511-white-houserelease Felly, gall meddwl rhesymol ddod ir casgliad bod yr Arlywydd Barack Obama yn dod i gymryd rhan a chyflawni ei rôl yn y cynllwynion lefelu yn erbyn Newsome a defnyddior "Kentucky / Ohio Spence Bont" mater fel TARIAN / BLAEN i guddio y rhesymau GWIR ar gyfer yr ymweliad Cincinnati.v) Yna, ar y 15 Medi, 2011 dyddiad cau, Baker Donelson yn weithiwr James C. Duff yn ymddiswyddo or CYFARWYDDWR o Swyddfa Weinyddol yr Unol Daleithiau Llysoedd: http://www.slideshare.net/VogelDenise/duff- jamescjudicialpositionsheldresignation http://www.slideshare.net/VogelDenise/duffjameswikipediar esignhighlighted-copy Gwybodaeth syn berthnasol / PERTHNASOL gan ei fod yn mynd i esbonio sut Baker Donelson ar rhai sydd ag syn m yn cynllwynio s wedi rhwystro cyfiawnder a defnyddio eu TIES / PERTHYNAS / CYSYLLTIADAU i gadwr CYHOEDDUS / BYD gan ddysgu or cynllwynion TROSEDDOL / SIFIL nid yn unig lefelu yn erbyn aelodau Newsome ond eraill ei dosbarth a dinasyddion yr Unol Daleithiau America a chymunedau RHYNGWLADOL. At hynny, sut roedd Baker Donelson ar rhai sydd ag y maen throi yn gallu i gael penderfyniadau
 • yn eu plaid ac yna yn cael gwybodaeth postio ar y RHYNGRWYD, ond methu â hysbysur CYHOEDD y ffaith bod gweinyddol / achos barnwrol yn cael eu llygru gan llwgrwobrwyon, blacmel, cribddeiliaeth, gorfodaeth, ac ati a ddarperir i swyddogion gweinyddol / barnwrol ar gyfer at ddibenion cael ffafrio ar ran eu cleientiaid!vi) Ar neu oddeutur 22 Medi, 2011, daeth Iran Arlywydd Mahmoud Ahmadinejad ir Unol Daleithiau i siarad âr Cenhedloedd Unedig. "Ahmadinejad yn ymosod ar lafar ar y gorllewin ac Israel hyrwyddo walkouts gan dirprwyaethau diplomyddol. Diplomyddion yr Unol Daleithiau oedd y cyntaf i adael, pan Ahmadinejad cyfeirio at y dirgel 11 Medi digwyddiad fel esgus i ymosod ar Afghanistan ac Irac. Yn ddiweddarach, beirniadodd yr Unol Daleithiau ar gyfer lladd Osama bin Laden a chladdu ei gorff ar y môr, gan ddweud dylai arweinydd al-Qaida wedi cael eu dwyn i dreial. Dirprwyaethau eraill, gan gynnwys rhai or DU a Ffrainc, cerdded allan yn nes ymlaen pan fydd yr arweinydd Iran dweud os gwledydd Ewrop yn dal i dalu dirwy neu pridwerth i Zionists oherwydd yr Holocost, dylent hefyd dalu iawndal ar gyfer caethwasiaeth. Mewn rhannau eraill or ei araith soniodd am Zionists bod yn gyfrifol am lofruddiaeth màs ac arswyd yn erbyn y Palestiniaid, a dywedodd yr Unol Daleithiau a gorllewin barn Seioniaeth fel rhybudd cysegredig ac ideoleg. . . . Ahmadinejad. . . neilltuo llawer or hyn syn debygol o gael ei farnu fel un oi areithiau mwyaf dadleuol i ofyn cwestiynau rhethregol ynghylch pwy oedd yn gyfrifol am caethwasiaeth, gwladychiaeth a rhyfeloedd dros y cenedlaethau ... Ahmadinejad cyhuddo o NATO meddiannu Affganistan ac o sancsiynu masnachu cyffuriau, gan honni bod Narcotics cynhyrchu wedi codi ers y goresgyniad US-LED ddegawd yn ôl. Yn ddiweddarach, gyhuddodd yr Unol Daleithiau au cynghreiriaid o dargedu Iran, sydd o dan sancsiwn yn ystod ei raglen niwclear, oherwydd ei fod wedi herio uniongrededd. Drwy ddefnyddio eu Rhwydwaith Cyfryngau imperialaidd sydd o dan ddylanwad gwladychiaeth, maent yn bygwth UNRHYW UN syn CWESTIYNAU yr Holocost a 11 Medi digwyddiad gyda sancsiynau a chamau gweithredu MILWROL,. . . Maer arweinydd Iranaidd dweud hyn a wnaed yr Unol Daleithiau au cynghreiriaid ANADDAS i dra-arglwyddiaethu y system ryngwladol, a galwodd am ir NEWID STRWYTHUR y Cyngor Diogelwch y Cenhedloedd Unedig. " http://www.slideshare.net/VogelDenise/iran-mahmoud- ahmadinejad-un-walkoutvii) Ar Hydref 5, 2011, Unol Daleithiau Holder Twrnai Cyffredinol Eric yn dod i Cincinnati maen ymddangos ar gyfer cwblhau a / neu fireinio yr ymosodiadau ar Newsome - hy y daith hon yn ymddangos fel eu cuddio "Maen dod â ARIAN i Arbed Cincinnati Swyddi Heddlu:"
 • http://www.slideshare.net/VogelDenise/holder-eric- cincinnati-visit-100511 Efallai ei fod wedi dod ag arian, ond ni, yn ôl pob golwg yn unig ar gyfer swyddi heddlu ond i weld iddo syn Newsome cyflogaeth gyda Staffio Ymatebwyr Messina ar Cwmni Garretson Datrys Group Inc ei derfynu. viii) Mae tua chwe diwrnod yn ddiweddarach, 11 Hydref, 2011, GRG PARHAD i gyflawni eu RÔL yn y cynllwynion lefelu yn erbyn ffyrdd Newsome a cheisio ei chael hi yn anghyfreithlon / terfynu yn anghyfreithlon - hy cymryd i ffwrdd iw gorsaf waith, ac ati PWYSLAIS YCHWANEGOL: Ar y UN dyddiad (11 Hydref, 2011), Unol Daleithiau America dial n i i Iran Arlywydd Mahmoud Ahmadinejad ar 22 Medi, 2011 araith ir Cenhedloedd Unedig, LANSIO trawiad ar y dieflig a MALEISUS ERBYN Iran yn honni bod Iran wedi cymryd rhan mewn PLOT terfysgol i gael Llysgennad Saudi Adel al-Jubeir lofruddio ar Unol Daleithiau Pridd (hy yn Washington, DC tra mewn bwyty). http://www.slideshare.net/VogelDenise/iran-plot- assassinate-saudi-ambassador-ny-times-article ix) Ar Hydref 12, 2011, AR ÔL ymdrechion METHU i gael datrys materion gyda Rheolwyr, Newsome adrodd ei bryderon ir GRG eg garw "YSGRIFENEDIG" Cwyn. http://www.slideshare.net/VogelDenise/101211- garretson-resolution-group-memoredacted GRG yna symud i CYFLENWI-UP eu gweithgareddau troseddol syn cael eu gosod allan yn t ef EEOC Cydymffurfio / Tâl gweld ar Tudalennau 41 a 88: https://www.filesanywhere.com/fs/v.aspx?v=8a70648b60 6376beac6b http://www.slideshare.net/VogelDenise/043012-eeoc- ocrc-complaintchargeConspiracy (18 USC § 371)Yn erbyn Hawliau Conspiracy (18 USC § 241)Gynllwynio i Ymyrryd â Hawliau Sifil (42 USC § 1985)Dial yn Erbyn Tystion (18 USC § 1513)Dinistrio, Newid, neu Ffugio Cofnodion (18 USC § 1519)Rhwystro Post (18 USC § 1701)Rhwystro Gohebiaeth (18 USC § 1702)
 • Dwyn neu Derbyn Post wedii Ddwyn (18 USC § 1708) x) Ar Hydref 21, 2011, GRG ac yn dod i ben MStaffing Newsome yn oyment empl HEB yn unig achosi: http://youtu.be/GACKP80QRaQ Ar y dyddiad hwn UN (21 Hydref, 2011) Unol Daleithiau America Arlywydd Barack Obama CYHOEDDI bod y "Rhyfel Irac yw Dros!" http://www.slideshare.net/VogelDenise/obama-iraq- warover-bringing-troopshome-102111-article xi) Amdanom Tachwedd 2011, dioddefodd Florida A & M Prifysgol colled trist o un oi Band Me erbyniodd (Robert Hyrwyddwr): http://www.slideshare.net/VogelDenise/famu-band- article-robert-champion Unol Daleithiau America Arlywydd Barack Obama, ei Gweinyddu, ei Cwnsler Cyfreithiol / Cynghorydd Baker Donelson, Unol Daleithiau America CONGRESS, ac ati cael GWYBODAETH bod Newsome yn gyn-fyfyriwr o Florida A & M Brifysgol yn dial ceisio defnyddio drasiedi hon i gymryd I LAWR Florida A & M Prifysgol mynd ÔL y Llywydd Prifysgol (James Ammons), Cyfadran / Staff a Myfyrwyr ac maent yn dibynnu ar eu TIES / CYSYLLTIADAU / PERTHYNAS ir CYFRYNGAU. Fodd bynnag, NID oedd y Tŷ Gwyn, Unol Daleithiau Cyngres a MEDIA fel di-baid selog ac y Cenhedloedd Unedig pan Prifysgolion GWYN wedi honni drychinebau Hazing: http://www.slideshare.net/VogelDenise/hazing-deaths- at-universities xii) PWYSLAIS: Ers yr A & M Florida drasiedi daeth yn fater o ddiddordeb CYHOEDDUS / BYD-EANG ar neu oddeutur 10 Ionawr, 2012, Newsome a ryddhawyd ir CYHOEDDUS / BYD ei pleadi ng / dogfennau teitl: "HYSBYSIAD AM TERFYNU - CAIS AM uchelgyhuddiad yr Arlywydd Barack Hussein OBAMA II - YMATEB IR ymosodiadau ar Florida A & M PRIFYSGOL AM DDIGWYDDIAD HAZING HONEDIG - ALL CAIS AM RHYNGWLADOL YMYRRAETH Y BYDD ANGEN MILITAR " http://www.slideshare.net/VogelDenise/011012-obama- eviction-notice-finalsigned
 • ynghyd â "YMUNO PINC" a oedd yn gwasanaethu ar Unol Daleithiau America Arlywydd Barack Obama yn mynnu ei fod GAM I LAWR erbyn Dydd Gwener 10 Chwefror, 2012: http://www.slideshare.net/VogelDenise/011012-pink- slip-president-barack-obamasigned a gafodd ei gyflwyno Arlywydd yr Unol Daleithiau Barack Obama drwy "Derbyn Ffurflen BOST ARDYSTIO y gofynnwyd." xiii) Ar neu oddeutur 27 Ionawr, 2012 a 1 Chwefror, 2012, ers NID Newsome wedi derbyn y "CERDYN GWYRDD / Cerdyn Post Ardystiedig" yn ôl, penderfynodd fynd CYHOEDDUS / BYD-EANG a chynghorir GE CYHOEDDUS-YN-LAR ynghylch y mater hwn: http://www.slideshare.net/VogelDenise/012712-020112- obama-eviction-email-contentsforeign-final AR ÔL Newsome yn mynd CYHOEDDUS, Unol Daleithiau America Arlywydd Barack Obama wedi cael y "Cerdyn Gwyrdd" a oedd wedi ei DINISTRIR wediu tapio ôl at ei gilydd au dychwelyd ir Newsome: http://www.slideshare.net/VogelDenise/011012-usps- mailing-receipts-green-cardreturnedPWYSLAIS: Gwybodaeth sydd yn berthnasol / PERTHNASOL gan ei fod yn mynd irtroseddau PARHAD gwahaniaethol / dial a throseddol / sifil lefelu yn erbyn Newsome NID YNUNIG gan Ymatebwyr GRG a MStaffing ond hefyd gydar rhai y maent yn cynllwynio (hy fel yrUnol Daleithiau America Arlywydd Barack Obama / Baker Donelson, Unol Daleithiau AmericaCONGRESS, Unol Daleithiau America Goruchaf COURT, ac ati) a chymryd rhan yn yGWEITHGAREDDAU tebyg TROSEDDOL: Conspiracy (18 USC § 371) Yn erbyn Hawliau Conspiracy (18 USC § 241) Gynllwynio i Ymyrryd â Hawliau Sifil (42 USC § 1985) Dial yn Erbyn Tystion (18 USC § 1513) Dinistrio, Newid, neu Ffugio Cofnodion (18 USC § 1519) Rhwystro Post (18 USC § 1701) Rhwystro Gohebiaeth (18 USC § 1702) Dwyn neu Derbyn Post wedii Ddwyn (18 USC § 1708) xiv) Dau (2) diwrnod yn ddiweddarach, ar 3 Chwefror, 2012, ffeilio Atebydd GRG chyngaws yn erbyn Newsome: http://www.slideshare.net/VogelDenise/docket-sheet- garretson-resolutiongroup
 • Mae hyn yn chyngaws ei ffeilio yn dial i Newsome yn arfer ei Hawliau Diwygio CYNTAF o dan y Cyfansoddiad a chyfreithiau eraill yn yr Unol Daleithiau yn rhannu gwybodaeth o Ddiddordeb CYHOEDD ar Fforymau CYMDEITHASOL / CYHOEDDUS fel RHYNGRWYD, gan adael y camweddau TROSEDDOL / SIFIL lefelu 1 gainst iddi gan Atebydd (au), Arlywydd yr Unol Daleithiau Barack Obama - hy ei Cwnsler Cyfreithiol / Ymgynghorydd Donelson Baker, Rheolwr Ymgyrch / Jim Messina, Cyngres yr Unol Daleithiau a cynllwynwyr eraill / CO-cynllwynwyr)[1] Cymerwyd o Llawlyfr Cydymffurfio EEOC yn Adran 15: Gwahaniaethu ar sail Hil a Lliw Cynllwynwr yn dod yn asiant ir cynllwynwr eraill (au), ac unrhyw weithred a gyflawnir gan un or cyfuniad yn cael ei hystyried o dan y gyfraith fel y weithred o ddau neu bob un. Mewn geiriau eraill, beth a wneir, os oes y cyfuniad hwn, yn dod yn weithred o ddau neu bob un ohonynt, nid oes unrhyw faterion y gall unigolyn ei wneud. Mae hyn yn wir wrth i bob aelod or cynllwyn, hyd yn oed rhai y mae eu cyfranogiad yn gyfyngedig i rôl mân yn y trafodiad yn anghyfreithlon, ac nid ywn gwneud gwahaniaeth pun a yw unigolyn or fath eu rhannu yn elwr y camau gweithredu. (Am. Jur pledio a Ffurflenni Ymarfer, Cynllwyn § 9.) CYTUNDEB DEALLEDIG -. Digwydd pan fydd dau neu fwy o bobl ddilyn gan eu gweithredoedd yr un gwrthrych yn yr un modd Un person syn cyflawnir un rhan ar llall rhan arall, fel bod arnynt. cwblhau eu bod wedi cael y gwrthrych dilyn. Ni waeth a yw pob person yn gwybod am y manylion neu pa ran pob un oedd i berfformio, y canlyniadau terfynol yn cael eu bod wedi ennill y gwrthrych dilyn. Cytundeb yn cael ei ymhlyg neu casglu o weithredoedd neu ddatganiadau. Ymatebydd GRG au cynllwynwyr / CO-cynllwynwyr gymryd rhan mewn gweithredoedd troseddol pellach fel "Stelcio RHYNGRWYD" a "SEIBER bwlio" wahardd gan y gyfraith: Datganiad ir Wasg Unol Daleithiau Seneddwr Mike Crapo ar On: SEIBER BWLIO: http://www.slideshare.net/VogelDenise/crapo-mike- cyber-bullying Datganiad ir Wasg Unol Daleithiau Seneddwr Sherrod Brown On: Stelcio RHYNGRWYD: http://www.slideshare.net/VogelDenise/brown-sherrod- internet-stalking Yn dod ÔL Newsome wefan yn ogystal â Scribd.com cyfrif am ddibenion gosod Unol Daleithiau America Arlywydd Barack Obama dogfennau ar Scribd.com - hy rhoi iddo LLAWN - TUDALEN sylw, ac ati - ac anfon Newsome Neges subliminal o Unol Daleithiau America Arlywydd Barack Obama y "Dydy hi ddim yn gwybod pwy yw wedii cyboli â" at ddibenion BYGYTHIADAU, Brawychu, AFLONYDDU, Gorfodaeth,
 • Blacmel, Llwgrwobrwyon, ac ati Fodd bynnag, Newsome gwrthod rhoi i mewn i weithredoedd or fath terfysgwyr ac arferion troseddol o Unol Daleithiau America Arlywydd Barack Obama, ei Gweinyddu, ei Cwnsler Cyfreithiol / Cynghorydd Baker Donelson, Unol Daleithiau America CONGRESS ac Unol Daleithiau America Goruchaf LLYS! Yn wir, gwelwyd bod Newsome or fath dwp wyf TY gan yr Unol Daleithiau America Swyddogion Llywodraeth y UCHEL ar rhai y maent yn cynllwynio yn syml CEFNOGI y terfysgwyr yn gweithredu yr Unol Daleithiau a sut y byddant yn mynd i gadwr GWIR Y TU ÔL IR BYD MASNACH 911 CANOLFAN yn ymosod ar GYFRINACHOL drwy gynnal Ymosodiadau a dinistrio bywyd Newsome yn ogystal âr rhai syn siarad allan ac yn ceisio amlygu Unol Daleithiau America TROSEDDAU cyn y BYD!I. GWAHANIAETHU AR SAIL SYSTEMATIG - POLISI CYHOEDDUS / MATER O DDIDDORDEB CYHOEDDUS / BYD-EANG: PA MOR FAWR YWR LLYGREDD, CYNLLWYNION A COVERUP O HILIAETH AC ARFERION GWAHANIAETHOL I DALU AM HYD TROSEDDOL / SIFIL CAM CYSYLLTIAD ÂR UNOL DALEITHIAU AMERICA WHITE HOUSE, UNOL DALEITHIAU AMERICA CONGRESS? AC UNOL DALEITHIAU AMERICA GORUCHAF LLYS:
 • ENGHRAIFFT O CLASUROL BETH SYN DIGWYDD PAN FYDDYR UNOL DALEITHIAU O SWYDDOGION LLYWODRAETHAMERICAS a chyfreithwyr EI ENGAGE YN ARFERION LLWGR AHYD Y CLAWR DEDDFAU HILIOL AC ARFERIONGWAHANIAETHU - EDRYCH YN Y MATER MARTIN TRAYVON:Maen ymddangos bod yn cadw o arferion gwahaniaethol SYSTEMATIG nodwyd yn Newsome arCwynion / Tâl, maen fater o Bolisi CYHOEDDUS / Ddiddordeb i roi sylw i hyn syn ymddangosGWEITHREDU PARHAUS o, dial DISRIMINATION a TROSEDDOL / SIFILtroseddau gan aelodau yn rhan or cynllwynion lefelu yn ei herbyn yn y fan ar lle plaint EEOCTâl / Com syn cael eu CYSYLLTIEDIG / GYSYLLTIEDIG âr Unol DaleithiauAmerica Arlywydd Barack Obama, ei Gweinyddu, ei Cwnsler Cyfreithiol /Cynghorydd Baker Donelson Bearman Caldwell & Berkowitz, Yr Unol DaleithiauYr Adran Cyfiawnder / Ffederal Swyddfa Ymchwilio, tes Sta Unedig o AmericaCONGRESS, ac ati -. hy mewn geiriau eraill, rôl yn y "PATRWM-Y-SYSTEMATIG-TROSEDDOL Arferion" ar COVER-UP. Er enghraifft: 8) Maen ymddangos bod gyda United Wladwriaeth o America Arlywydd Barack Obama ai Cwnsler Cyfreithiol / Cynghorydd Baker Donelson, yn Unol Daleithiau Yr Adran Cyfiawnder s / Ffederal Swyddfa Ymchwilio sydd yn ogystal â Cyngres yr Unol Daleithiau PENDERFYNU i gadwr anghyfiawnderau HILIOL a HILIAETH allan or CYHOEDD / BYD llygaid. Felly muc f ar gyfer yr hyn a elwir yn y enwog "Lleferydd Hiliol." http://www.slideshare.net/VogelDenise/031808-obama-race-speech Mae bellach yn ymddangos eu bod yn defnyddio Asiantaethaur Llywodraeth Unedig fel y Wladwriaeth yn yr Unol Daleithiau Adran Cyfiawnder / Ffederal Swyddfa Ymchwilio i CYFLENWI-UP "TROSEDDAU CASINEB" lefelu yn erbyn Affricanaidd- Americanwyr a Phobl-O-Lliw gan eu bod yn ceisio ei wneud yn y "TRAYVON MARTIN" Matte r gan METHU i adael ir CYHOEDDUS / BYD yn gwybod y ffeithiau canlynol: (I) O Unol Daleithiau America yn Arlywydd Barack Obama Cwnsler Cyfreithiol / Ymgynghorydd s (Baker Donelson oed) LLOG a RÔL yn yr ymdrechion i CYFLENWI-UP hyn syn ymddangos i fod yn "Taliadau GRADD Llofruddiaeth CYNTAF - hy rhagfwriadol Llofruddiaeth" gan George
 • Zimmerman yn y llofruddiaeth lladd / o Trayvon Martin ar neu oddeutur 26 Chwefror, 2012.(Ii) Rhagfwriadol a / neu lofruddiaeth GRADD CYNTAF gan ei fod yn ymddangos or recordiad tâp 911, gellir ei glywed George Zimmerman PARATOI y gwn cyn mynd allan oi gerbyd 911 Tâp f Cofnodi fel ei osod i POWERPOINT.: http://www.filesanywhere.com/fs/v.aspx?v=8a706486605f73bca b6a(Iii) Rhagfwriadol a / neu lofruddiaeth GRADD CYNTAF gan fod y bod George Zimmerman FWRIADOL YN ffeithiau yn glir, fel METHU i roi cyngor ir Gweithredwr 911 fod ganddo ddryll yn ei MEDDU! Ar ben hynny, ei fod yn paratoi y gwn yn ystod yr alwad 911 ar gyfer defnydd CYN i fynd allan oi gerbyd i DDILYN Trayvon Martin.(Iv) Rhagfwriadol a / neu Llofruddiaeth GRADD CYNTAF oherwydd oedd George Zimmerman gofynnwyd ai nad oedd yn dilyn y sawl sydd dan amheuaeth honedig (Trayvon Martin) a MYNEDIAD i wneud hynny. Gweithredwr 911 Maer Dywedodd George Zimmerman NID i ddilyn y sawl sydd dan amheuaeth honedig (Trayvon Martin) ac efe a CYTUNWYD i beidio â mynd ar drywydd. Serch hynny, cafodd yr un modd f glust or 911 Cofnodi Tâp (hy er cydnabod a CYTUNO NID i fynd ar drywydd y sawl a ddrwgdybir honedig (Trayvon Martin)), George Zimmer dyn yn parhau yn y gall Or 911 Cofnodi Tâp Georg e Zimmerman gael eu clywed "RHEDEG" "geisio poeth." - hy yn seiliedig ar y gushing GWYNT o EI, Pursuit Chase a RHEDEG I LAWR o Trayvon Martin. Unwaith eto, NID oedd George Zimmerman cynghorir Gweithredwr 911 ei fod yn meddu ar Gun - arf MARWOL / Dryll - gydar bwriad o ddefnyddio, gan ei fod yn cadarnhau ei resymau yn ystod 911 Galw bod "y maent bob amser yn cael i ffwrdd" a galwodd ef yn sarhad HILIOL - "! F @ @ brenin Coon" Pan fydd y Cyfryngau chwarae y maent yn ceisio ei wneud yn ymddangos fel pe y sarhad HILIOL yn anodd i glywed, fodd bynnag, y sarhad HILIOL yn glir iawn!(V) Fel yr adroddwyd yn Newsome ar 10 Ionawr, 2012 "HYSBYSIAD AM TERFYNU - CAIS AM uchelgyhuddiad yr Arlywydd Barack Hussein OBAMA II - YMATEB IR ymosodiadau ar Florida A & M PRIFYSGOL AM DDIGWYDDIAD HAZING HONEDIG - ALL CAIS AM YMYRRAETH RHYNGWLADOL MILITARY FOD ANGEN" ["Obama Hysbysiad o Terfynu "] s ubmitted i sylw Unol Daleithiau America Arlywydd Barack Obama, Unol Daleithiau America Kentucky Seneddwr Rand Paul ac Unol Daleithiau America Weithredwr ar y Cyd o Staff Admiral Michael Mullen:
 • http://www.slideshare.net/VogelDenise/022712-updated- links-for-obama-eviction-notice-011012final lle ceisiodd Arlywydd Barack Obama i DINISTRIO tystiolaeth o gael ei gyflwyno [HYCHWANEGU PWYSLAIS], fodd bynnag, roedd y Cerdyn GWYRDD "wediu tapio" ôl at ei gilydd UNIG AR ÔL Newsome yn CYHOEDDUS mynd ar neu oddeutur 27 Ionawr, 2012 a 1 Chwefror, 2012. http://www.slideshare.net/VogelDenise/011012-usps- mailing-receipts-green-cardreturned PARHAUS GWEITHREDU: Yn dial, Unol Daleithiau America Arlywydd Barack Obama ai Cwnsler Cyfreithiol / Cynghorydd Baker Donelson dibynnu ar ARALL "FLAEN" Cwmni Cyfreithwyr - e nawr i wneud busnes fel y Cwmni Garretson Datrys Group Inc.. (Fodd bynnag, er bod unwaith yn y busnes o ymarfer y gyfraith, yn am gael eu gweld fel cwmni cyfreithiol yn awr) i ddod â chyngaws yn erbyn Newsome i gadw ei or HYSBYSU y PUBLIC-AT-LARGE/WORLD y troseddau troseddol / sifil yn erbyn ei lefelu yn ogystal âr cysylltiad rhwng / CYSWLLT a rôl LLWGR Unol Daleithiau o Swyddogion Llywodraeth America yn yr ymosodiadau terfysgol DOMESTIG ar 11 Medi, 2001 Masnach y Byd Cente r honedig a thargedau eraill ar CANGHENNAU [Cangen Gweithredol / TY GWYN, Cangen Deddfwriaethol / CONGRESS, a Barnwrol / Goruchaf LLYS] y Llywodraeth dan sylw a sut maent yn gweithredu i dalu am hyd "TROSEDDAU CASINEB!Unol Daleithiau America "Yr Llywodraeth yn cael ei RHEDEG / RHEOLIR gan Cwmni Cyfreithwyr WHITE HILIOL (Baker Donelson) ac Iddewig / Seionaidd y maen ymddangos gydlynwyd ac wedi cynnal y 911 Ymosodiadau fel y allan yn Newsome ar 10 Ionawr, 2012 "Obama Hysbysiad o Terfynu."(Vi) SUT oedd George Zimmerman gallu M eisiau unrhyw gwybod disgyn o weithredoedd TROSEDDOL eraill ar ei gofnod. Gwybodaeth ei ryddhau bod George Zimmer 1 m tad yn Farnwr. Ar ôl edrych ar hyn, Newsome yn gallu dod o hyd ir canlynol: 1) Robert Zimmerman (hy Georg e Zimmerman tad) yn gyn Farnwr gyda Goruchel Lys o Virginia. 2) Yn ôl i wybodaeth a gafwyd o Baker Donelson Gwefan: (a) Baker Donelson yn ymddangos i fod yn berchen / RHEOLI y EME Supr Llys Virginia a (b) Baker Donelson cyflogi a / neu ha ve pobl syn gweithio a / neu sydd TIES / PERTHYNAS ir Goruchaf Llys Virginia: http://www.slideshare.net/VogelDenise/baker-donelson- listing-of-judgesjustices http://www.slideshare.net/VogelDenise/bd-oilfield-patents
 • (Vii) PARHAUS GWEITHREDU: Ymatebwyr GRG s a MStaffing y cynllwynwyr / CO-cynllwynwyr (hy Unol Daleithiau America Arlywydd Barack Obama, ei Gweinyddu, ei Cwnsler Cyfreithiol / Cynghorydd Baker Donelson, Unol Daleithiau America Adran Cyfiawnder / Ffederal Swyddfa Ymchwilio) yn ymddangos i symud ymlaen a cymryd rhan mewn arferion gwahaniaethol a RETALITORY PARHAD yn ogystal â throseddau TROSEDDOL / SIFIL lefelu yn erbyn Affricanaidd yn UDA ac o COVER-UP "CASINEB TROSEDDAU" mewn materion PROFFIL UCHEL gan fod y mater Martin Trayvon. METHU ING i ddweud Trayvon Martin rhieni au atwrneiod syn yr Unol Daleithiau Adran Cyfiawnder / Ffederal Swyddfa Ymchwilio iw weld yn RHEOLIR / EIDDO gan Baker Donelson (a SUPREMACIST GWYN / Cwmni Cyfreithwyr HILIOL) - hy Baker Donelson gosod ei bobl mewn swyddi TOP / ALLWEDDOL megis "Cwnsler UWCH / PRIF O STAFF "ar gyfer y CYFARWYDDWR y Biwro Ffederal yr Ymchwiliad (Robert Mueller): Y gobaith yw y gall gwybodaeth fel hyn yn helpu i ddeall sut y gall yr Heddlu Sanford Cofnodion Adran ynghylch y mater Martin Trayvon wedi cael eu peryglu: http://www.slideshare.net/VogelDenise/rawlsw-lee-ties-to- baker-donelson http://www.slideshare.net/VogelDenise/rawlsw-leebioinfo Ceisio ei gyfleu Trayvon Martin fel "DEFNYDDIWR CYFFURIAU" - hy yn honni bod marijuana ganfuwyd yn ei system ac mewn ymdrechion i gyd-fynd âr galwadau 911 a wnaed gan George Zimmerman ceisio ei gwneud yn ymddangos a oedd Trayvon Martin ar gyffuriau neu rywbeth Wel yn ôl. wybodaeth ar y RHYNGRWYD mae Ysmygwr marijuana - hy Unol Daleithiau America Arlywydd Barack Obama - Yn y Tŷ Gwyn:
 • (Viii) Bod Baker Donelson, yr Unol Daleithiau Adran Cyfiawnder / FBI ac Asiantaethau Cudd-wybodaeth ganolog yn ymddangos i fod yn DYDD MODERN Ku Klux Klan a GWRTHWYNEBU Deddf Hawliau Sifil, Rhyddfreiniad Cyhoeddi, ac ati - hy mewn geiriau eraill y RHYDDID o Caethweision ac unrhyw hawliadau Affricanaidd- Gall Americanwyr a / neu Bobl-o-Lliw honni CYDRADDOLDEB, Cyfiawnder CYFARTAL o dan y deddfau, Broses DDYLEDUS, ac yn y blaen - gan ddefnyddio eu swyddi i GYFLENWI-UP y troseddau troseddol / sifil mewn achosion ARWEINYDDION UCHEL fel Trayvon Martin fel y gwnaed yn y lladd / llofruddiaethau o Martin Luther King Jr, Malcolm X, Evers Medgar, ac ati. Ar ben hynny, Swyddogion Llywodraeth y megis Asiantaeth LLWGR wedi bod y tu ôl i dros 20 mlynedd o PARHAD Anghyfiawnderau HILIOL a WAHANIAETHOL lefelu yn erbyn Newsome. Newsome wedi cyflwyno tua PUM (5) Cwynion FBI Troseddol: 26 Mehefin, 2006 FBI Cwyn: http://www.slideshare.net/VogelDenise/062606-fbi-complaint- mississippi-matter 10/13/08 - FBI CWYN (Kentucky GMM Mater): http://www.slideshare.net/VogelDenise/101308-fbi-complaint-gmm- properties 09/24/09 - FBI CWYN (Ohio STOR-POB Mater): http://www.slideshare.net/VogelDenise/092409-fbi-complaint- storall 12/28/09 FBI Cwyn yn Erbyn Ohio Ynadon Llys Goruchaf: http://www.slideshare.net/VogelDenise/122809-fbi-complaint-ohio- supreme-court 06/09/10 CANOLFAN FFEDERAL Y GWYN YMCHWILIAD - STORIO CYHOEDDUS: http://www.slideshare.net/VogelDenise/060910-fbi-complaint- public-storage ac NID un adeg y cafodd ei wneud yn hysbys ir Newsome y "GWRTHDARO- O-DDIDDORDEB" a oedd yn bodoli oherwydd Baker Donelson ai gweithiwr roi s (hy fel W. Lee Rawls) mewn swyddi fel Cwnsler UWCH / PRIF o Staff i CYFARWYDDWR or Ffederal Swyddfa Ymchwilio (Robert Mueller). Baker Donelson yn cael ei wrthwynebu cwnsler yn Newsome vs Entergy (hy
 • chyngaws 1999 yn lle Baker Donelson yn RHEOLIR / EIDDO a IMPEACHED Barnwr G. Thomas Porteous llywyddu) ac yn fater taflu gan yr Unol Daleithiau Adran Labor / Cyflogaeth Cyfartal Comisiwn Cyfle: http://www.slideshare.net/VogelDenise/ex-33-docket-sheet- entergy http://www.slideshare.net/VogelDenise/020900-complaint- entergy http://www.filesanywhere.com/fs/v.aspx?v=8a706489606572a56b9 f http://www.slideshare.net/VogelDenise/impeached-judge-g- thomas-porteous y Cludwr Yswiriant syn gysylltiedig ar gyfer Ar ben hynny, bod unrhyw / yr holl rhai lle Taliadau Troseddol eu dwyn yn LIBERTY CWMNI YSWIRIANT CYD.(Ix) Gall person rhesymol a / neu meddwl dod ir casgliad bod âr Arlywydd Barack Obama, ei Gweinyddol a Cwnsler Cyfreithiol / Cynghorydd Baker Donelson NID wneud yr wybodaeth hon yn hysbys ir cyhoedd-YN-MAWR au PERSONOL, Diddordebau BUSNES a ARIANNOL, eu bod yn gweithredu mewn FFYDD DRWG at ddibenion cyflawni troseddau PELLACH a twyllor CYHOEDDUS-YN-MAWR drwy LLYGREDD ar COVER-UP o camweddau TROSEDDOL / SIFIL yn erbyn Trayvon Martin, ei deulu ar CYHOEDDUS- YN-MAWR ! At hynny, bod y (Hy fel Cwmni Yswiriant Cydfuddiannol Liberty) CLUDWR YSWIRIANT ymwneud âr mater hwn yn Cleient TOP / ALLWEDDOL o Baker Donelson. Mewn geiriau eraill, y cymhleth tai (The Retreat Ar Llynnoedd Twin) lle oedd George Zimmerman ar gwarchod cymdogaeth gellir ei yswirio trwy YSWIRIANT LIBERTY CWMNI CYD a / neu gall y Dinas Sanford Adran Heddlu fod yn yswiriedig o YSWIRIANT LIBERTY CWMNI CYD! bydd Baker Donelson fwyaf Ar ben hynny, tebygol o ddefnyddio Gyfraith Gwmnïau FLAEN i gynrychioli eu diddordeb cleientiaid a bydd yn cael / PRYNU 1 BARNWR eu bod yn RHEOLI / HUN, fodd bynnag, wrth gwrs efallai na fydd un ddod o hyd hyn oherwydd eu bod yn COFNOD LLES SEFYDLOG / HANES o EGLURHAOL UP a / neu guddio eu gweithgareddau troseddol a TIES / CYSYLLTIADAU i chyngawsion at ddibenion OSGOI ATEBOLRWYDD - hy lawsuits cael eu dwyn yn erbyn Baker Donelson ac Unol Daleithiau America am eu troseddau troseddol / sifil. Er enghraifft, yn achos o herwgipio Newsome ar Chwefror 14, 20 06 mater yn Jackson, Mississippi lle Baker Donelson â swyddfa leol, maen defnyddio cwmni FLAEN (au) fod ganddo gysylltiadau agos / CYSYLLTIADAU i wneud eu cais budr a chynrychiolaeth ar ran eu Cleient (au). Ers cymerodd Baker Donelson megis cael crasfa fel Cwnsler Cyfreithiol yn y mater Entergy Newsome vs yn New Orleans, Louisiana, NID oedd yn
 • awyddus i ddangos ei wyneb (mewn cywilydd / embaras / gwarth) yn ychyngawsion syn deillio o Newsome ar 14 Chwefror, 2006 herwgipio! Fellybeth oedd Baker Donelson oedd yn dibynnu ar eraill GAM aCyfraith Cwmnïau GWYN LLWGR HILIOL (fel ei hun) iweithredu fel BLAENAU ar ei gyfer fel na fyddai Newsomegwneud y cysylltiad. Newsome canfod y canlynol drwy ymchwil am ycriwiau Newsome vs Melody, Gwanwyn Llyn Apartments, et al. mater: (1) Liberty Cwmni Yswiriant Cydfuddiannol yn y cludwr yswiriant ar gyfer y Cymhleth Apartment dan sylw. (2) Chyngaws cynnwys Hinds Sir (Mis sissippi) Siryf Adran. (3) Chyngaws golygu H inds Sir (Mississippi) Barnwr. (4) Chyngaws cynnwys Hinds Sir Gwnstabl, ac ati (5) Chyngaws ei neilltuo i un o Baker Donelson y Barnwyr (Tom S. Lee), fodd bynnag, nid ywr wybodaeth yn cael ei gwneud yn hysbys i Newsome. Barnwr Lee enw ar restr o feirniaid yn ymddangos iw EIDDO / RHEOLIR gan Baker Donelson. http://www.slideshare.net/VogelDenise/baker-donelson- ties-to-judgesjustices-as-of120911-11566964 RECUSED Barnwr Lee yn chyngawsion eraill ei hun oherwydd elationships r gyda Baker Donelson: http://www.slideshare.net/VogelDenise/lee-judge- recusal-orders-11574531 fodd bynnag, pan ddaeth ei Newsome chyngaws, Judg e Lee GWRTHOD i recuse ei hun er y gofynnir iddo wneud hynny. Ymhellach, cwnsler gwrthwynebol METHU i wneud yn hysbys ir GWRTHDARO-O-DDIDDORDEB hysbys i Newsome. (6) Yn ystod Newsome cyflogaeth gyda Page Kruger a Holland ("PKH") [hy cyflogaeth i ben ÔL cael ei gysylltu a hysbysu o Newsome yn ymgysylltu mewn gweithgareddau a warchodir], yr oedd yn cyflogi yn fab (John Noblin) yr Unol Daleithiau Dosbarth Llys / De Ardal o Mississippi yn Clerc (JT Noblin). http://www.slideshare.net/VogelDenise/page-kruger- holland-phone-directory http://www.slideshare.net/VogelDenise/jt-noblin-clerk- of-court-usdcsoutherndistrictmississippi Page Kruger a chysylltiadau Holland cael ARBENNIG / cysylltiadau gyda Baker Donelson a hefyd yn gwneud yn siwr bod ei aelodau yn dal swyddi TOP / ALLWEDDOL gydar MISSISSIPPI DEFENSE Cymdeithas Cyfreithwyr:
 • http://www.slideshare.net/VogelDenise/mississippi- defense-lawyers-association-pagekruger-holland ac asiantaethau / sefydliadau eraill fel pan Newsome dod camau cyfreithiol yn "SWING AR WAITH" er mwyn rhwystro achos rhag mynd yn ei flaen. Er enghraifft:a. . Yn y criwiau Melody Newsome v, Gwanwyn Llyn Apartment, et al mater, BYGYTHIADAU eu gwneud i atwrnai Newsome yn yr hon yr un (Brandon Dorsey) dweud wrthi nad oedd ganddo i "fyw yn Mississippi a fwydo ei deulu" - Gweler Tudalen 58 o " CWYN ARGYFWNG A CAIS AM ddeddfwrfa / CONGRESS YMYRRAETH; HEFYD CAIS AR GYFER YMCHWILIADAU, GWRANDAWIADAU AC CANFYDDIADAU " http://www.slideshare.net/VogelDenise/071408- emergency-complaints-withexhibits- reversedorderreduced Mr Dorsey anghyfreithlon / anghyfreithlon ceisio tynnu fel Newsome y cwnsler ac yna symud i fod yn atwrnai ar ran y BARNWR (William Skinner) syn ymwneud yn ei herwgipio ar Chwefror 14, 2006. Baker Donelson defnyddio ei Ffyrm FLAEN (DunbarMonroe) i wedyn yn gwneud BYGYTHIADAU i un arall atwrnai (Wanda Abioto) Newsome gadw i gynrychioli ei. Bygwth Ms Abioto os nad oedd yn tynnu Newsome s chyngaws: http://www.slideshare.net/VogelDenise/ex-40- 02-08-letterstoabiotofrommonroe Lawsuits ffeilio: http://www.slideshare.net/VogelDenise/021407- complaint-sla-99 http://www.slideshare.net/VogelDenise/092107- complaint-sla560 Gadael Newsome i fwrw ymlaen â gorfod gynrychioli ei hun PRO SE - S Elf gynrychiolaeth.b. Ym mis Rhagfyr 2010, Newsome dwyn camau cyfreithiol yn erbyn ei hen employe e Mitchell McNutt & Sams: http://www.slideshare.net/VogelDenise/120310- complaint-mmsexhibits Mitchell McNutt & Sams cael gweithiwr (au) syn gwasanaethu ar Fwrdd y ppi Mississi Defense Cymdeithas Cyfreithwyr yn ogystal.
 • Yr Unol Daleithiau Adran Labor / EEOC, Cyflog a Awr a OSHA CYNNWYS Hyd y troseddau troseddol / sifil o Mitchell McNutt a Sams ("MMS") pan Newsome ffeilio Tâl au, fodd bynnag, Newsome yn gallu cael tystiolaeth o Mitchell McNutt & Sams / tatives Represen cyfaddef eu bod yn darostwng hi i DISCRIMINAT arferion ory a dialgar - hy MMS yna symud yn fuan wedi hynny i gaur drysau ei Jackson, Swyddfa Mississippi. http://www.slideshare.net/VogelDenise/ex-83- transcript-mms Ar ben hynny, Newsome yn gallu dod o hyd i wybodaeth lle Baker Donelson yn Cyfrannwr TOP / ALLWEDDOL Ariannol o Unol Daleithiau Kentucky Seneddwr Mitchell McConnell - y gŵr o yna Ysgrifennydd Labor Elaine Chao a oedd yn gwasanaethu yn ystod y cyfnod o Newsome Adran Labor Tâl ynglyn Mitchell McNutt & Sams: a oedd yn gyfrifol am RHYDDHAU a CYHOEDDIR ING Adroddiad FFUG ar Scribd.com gyda GWYBODAETH dyfarniad wedi ei gael drwy GWEITHGAREDDAU TROSEDDOL - llwgrwobrwyon hy, blacmel, cribddeiliaeth, gorfodaeth, ac ati:c. Ar neu oddeutur 12 Mai, 2012, Newsome cyflwyno ei chyngaws yn erbyn Page Kruger a Iseldiroedd ar gyfer ffeilio. Page Kruger a Holland wedi gyfer BLYNYDDOEDD welodd iddo bod ei gweithiwr (au) yn cael eu gwasanaethu ar Fwrdd y Defense Mississippi Cymdeithas Cyfreithwyr. TAFLEN doced: http://www.slideshare.net/VogelDenise/051912- docket-sheet-pkh http://www.slideshare.net/VogelDenise/mississippi- defense-lawyers-association-pagekruger-hollandd. Yna mae gennych Baker Donelson - hy y PIN KING - gosod ei gweithiwr (au) yn y sefyllfa o CYFARWYDDWR o Swyddfa Weinyddol yr Unol Daleithiau Llys s (Hy er enghraifft James C. Duff):
 • http://www.slideshare.net/VogelDenise/duff- jamescjudicialpositionsheldresignation http://www.slideshare.net/VogelDenise/duffjam eswikipediaresignhighlighted-copyyn yr Unol Daleithiau Ty Gwyn, Llys Goruchaf Virginia,Twrnai Cyffredinol Swyddfar, ac ati - hy fel Lance B. Leggitt a http://www.slideshare.net/VogelDenise/leggitt- lance-bresearchinfo http://www.slideshare.net/VogelDenise/leggittla ncesr-advisortopresidenthhscounselorgovofva Eric Thiessen:
 • yn Cyngres yr Unol Daleithiau ar Unol Daleithiau GoruchafLLYS yn ogystal âr Unol Daleithiau Adran Cyfiawnder / FBI fellypan ffeiliau Newsome TALIADAU TROSEDDOL fel y gwnaeth: 26 Mehefin, 2006 FBI Cwyn: http://www.slideshare.net/VogelDenise/062606-fbi- complaint-mississippi-matter 10/13/08 - FBI CWYN (Kentucky GMM Mater): http://www.slideshare.net/VogelDenise/101308-fbi- complaint-gmm-properties 09/24/09 - FBI CWYN (Ohio STOR-POB Mater): http://www.slideshare.net/VogelDenise/092409-fbi- complaint-storall 12/28/09 FBI Cwyn yn Erbyn Ohio Ynadon Llys Goruchaf: http://www.slideshare.net/VogelDenise/122809-fbi- complaint-ohio-supreme-court 06/09/10 CANOLFAN FFEDERAL Y GWYN YMCHWILIAD - STORIO CYHOEDDUS: http://www.slideshare.net/VogelDenise/060910-fbi- complaint-public-storagemaent yn ymgymryd â gweithgareddau troseddol PELLACH igadwr CYHOEDDUS-YN-MAWR rhag dod o hyd i wybodaeth amBaker Donelson s ai Cleientiaid weithgareddau TROSEDDOLynghylch yr hyn syn digwydd mewn gwirionedd: http://www.slideshare.net/VogelDenise/rawlsw-lee-ties- to-baker-donelson http://www.slideshare.net/VogelDenise/rawlsw- leebioinfo
 • http://www.slideshare.net/VogelDenise/clantonbradley- commission-oncivilrightsappointment http://www.slideshare.net/VogelDenise/clantonbradley- sinfocommission http://www.slideshare.net/VogelDenise/bradleyclanton- baker-donelson-mississippi-advisorycommittee(X) Nawr gyda rhyddhau y Cofnodion honedig MEDDYGOL a / neu Dogfennau yn y Zimmerman George a Trayvon Martin Mater: http://youtu.be/ma2xBKB_UUo http://www.filesanywhere.com/fs/v.aspx?v=8a70648f595e6ebd73 9c Newsome yn credu, ac maen HYDERUS, fod yn seiliedig ar y LLES SEFYDLOG "Patrwm-o-TROSEDDOL-Arfer" a "dwylo budr" o Baker Donelson ai Cleientiaid (hy megis yr Unol Daleithiau America Arlywydd Barack Obama, Liberty Cwmni Yswiriant Cydfuddiannol, JP Morgan Chase Bank, ac ati) y gall t ef cofnodion meddygol fod ANGHYWIR ac yn ben hynny o cynllwynion, LLYGREDD a SYSTEMATIG troseddol a troseddau sifil gyda swyddogion Llywodraeth a CAM-DRIN PWERAU Ar ben hynny, er mwyn cefnogi. "PATRWM-Y-SYSTEMATIG-TROSEDDOL Arferion:" DWYLO POLISI Dirty YN UNOL CYFRAITH Precision Offeryn Mfg Co v Modurol Cynnal a Chadw Machinery Co, 65 S.Ct. 993 (1945) - Gall llys ecwiti arfer ystod eang o ddisgresiwn yn gwrthod helpu ymgyfreithiwr dod i mewn ir llys gyda dwylo aflan. Efrog Newydd Cewri Pêl-droed, Inc v Los Angeles Chargers Clwb Pêl-droed, Inc, 291 F.2d 471 (CA5. Miss, 1961) - RHAID Ef syn dod i ecwiti yn dod gyda dwylo glân. Bein v Mynydd Bychan, 47 yr Unol Daleithiau 228 (1848) - RHAID un syn gofyn i ryddhad yn siawnsri wedi gweithredu mewn ewyllys da, gan fod BYTH gall y pwerau cyfartal yn cael ei exerted yn ran un sydd wedi ymddwyn yn dwyllodrus, neu sydd, drwy dwyll neu unrhyw annheg modd, wedi ennill mantais.
 • a. Newsome yn hyderus y gall yr ymatebwyr GRG a MStaffing disgwyl i gymryd rhan yn yr achos EEOC gyda dwylo budr! Ar ben hynny, bydd yr ymatebwyr yn ceisio Baker Donelson ai CYSYLLTIADAU / TIES âr Unol Daleithiau America Arlywydd Barack Obama, Unol Daleithiau America CONGRESS, Unol Daleithiau Adran Labor, ac ati eu cael allan or CWYN / TAL ffeilio erbyn iddynt - hy yn ystyried y gallent fod wedi bod yn gweithredu fel ASIANTAU or gyfer y Swyddogion Llywodraeth y POWER UCHEL maent yn cynllwynio gyda nhw i gyflawni eu HILIOL, Arferion gwahaniaethol a dial yn erbyn Newsome.b. Oedd y tu ôl i Baker Donelson greu a / neu gael Taliadau Troseddol ANGHYWIR ffeilio erbyn Newsome at ddibenion darparu amddiffyniad ar ran ei gleient, LIBERTY CYD, au Yswirir (au) ir chyngaws Sifil (au) ffeilio gan Newsome. Cael Taliadau Troseddol ffeilio erbyn Newsome at ddibenion EGLURHAOL UP weithredoedd Droseddol y Gwnstabl (Jon Lewis), Hinds Swyddogion Sir ac eraill. http://www.slideshare.net/VogelDenise/ex-41-071107-criminal- charges-sla Fodd bynnag, maer Taliadau Troseddol ffeilio erbyn Newsome eu taflu allan HEB Newsome gorfod bod yn bresennol: http://www.slideshare.net/VogelDenise/ex-44-criminal- charges-dismissed-sla S o yno aeth Donelson Baker, eu cleientiaid a cynllwynwyr / amddiffyn CO-cynllwynwyr ir chyngaws sifil (au) ffeilio gan Newsome. Dioddefaint arall crasfa gan Newsome, syn troi Baker ai Donelson cynllwynwyr / CO-cynllwynwyr i arferion TROSEDDOL - hy llwgrwobrwyo, cribddeiliaeth, blacmel, brawychu, gorfodaeth, ac ati - o swyddogion y llys i gael ffafrio ar ran ei gleientiaid.c. Baker Donelson Ymddengys mai y tu ôl ir GAU / ffug / gofannu Tystysgrif Geni Live a ryddhawyd gan Unol Daleithiau America Arlywydd Barack Obama fydd yn dod ir amlwg trwy symud ymlaen CYFREITHIOL (au) a gyflwynir gan Newsome a / neu i gael eu dwyn gan Newsome mewn Tribiwnlys rnational inte (os oes angen) yn bod hwn yn fater Polisi CYHOEDD a mater o Ddiddordeb CYHOEDDUS / BYD-EANG. http://www.slideshare.net/VogelDenise/devine- robertbioinfocolb http://www.slideshare.net/VogelDenise/devine- robertchowobamagotcolbd. Baker Donelson ymddangos bod wedi chwarae rhan MAWR / TOP / ALLWEDDOL yn y "Clwydda" gwybod am y lladd Osama Bin Laden ar neu oddeutur 1 Mai, 2011, a fydd yn dod ir amlwg trwy symud ymlaen CYFREITHIOL (au) a gyflwynir gan Newsome a / neu i gael eu dwyn gan Newsome mewn Tribiwnlys RHYNGWLADOL (os oes angen) gan fod hyn yn fater o Ddiddordeb CYHOEDDUS / BYD-EANG. honedig y lladd / llofruddiaeth Osama Bin Laden yn dod tua naw (9) diwrnod ÔL y 22 Ebrill, 2011 galwad Newsome a dderbyniwyd oddi wrth Unol Daleithiau Kentucky Seneddwr ar Gweinyddu: http://www.filesanywhere.com/fs/v.aspx?v=8a7064 89606073b9a766
 • tua chwe (6) diwrnod ÔL yr Unol Daleithiau Goruchaf Lys derbyn Newsome yn pledion or enw, "Ymateb I Mawrth 17, 2011 Goruchaf Lys y Llythyr Unol Daleithiau :" http://www.slideshare.net/VogelDenise/042211-s-ct- filing-exhibits-proof-of-mailing tua pedwar (4) diwrnod ÔL rhyddhau o ddogfen GAU / ffug "CREU" ar gyfer Unol Daleithiau America Arlywydd Barack Obama Cwnsler GORWEDD wrth ir Cyfreithiol / Ymgynghorydd; ac ynar CYHOEDDUS / BYD a oedd wedi Osama Bin Laden cael eu lladd / llofruddio ar neu oddeutur 1 Mai, 2011 - hy y CYFRIFIADUR GYNHYRCHIR a / neu gyfrif CREU or honedig saethu allan gyda Osama Bin Laden syn cefnogi yr Unol Daleithiau Adran Gyfiawnder gallu i greu dogfennau ffug / Fake i CYFLENWI-UP eu gweithredoedd Troseddol ac yna ryddhau drwy ei ffynonellau CYFRYNGAU! Baker Donelson a Gweinyddu Obamadibynnu ar yr Unol Daleithiau America Llynges i gyflawni Lies warthus or fath. Pam? Oherwydd yr Ysgrifennydd y Llynges - Raymond Mabus - yn gyflogai Baker Donelson: (PWYSLAIS ychwanegu) http://www.slideshare.net/VogelDenise/baker- donelson-wikipedia-info http://www.slideshare.net/VogelDenise/mabus- raymondemploy-ties Gweithredoedd troseddol er mwyn hyrwyddo COVER-UP y LLYGREDD a cynllwynion or Unol Daleithiau America am ei "DOMESTIG terfysgol" ymosodiadau ar ei pridd HUN ac yn erbyn ei Dinasyddion ac eraill. T iâr symud ymlaen ar fai a / neu eraill FRAME ar gyfer y / TROSEDDOL SIFIL a erchyll 911 Ymosodiadau.e. DIDDOROL SUT Y CYHOEDD YN EISIAU I WELD Y FFOTOGRAFFAU Y CORFF O Osama bin Laden; FODD BYNNAG, GWRTHOD Arlywydd Barack Obama I OLLWNG RHAI FFOTOGRAFFAU - Nawr hyn syn ymddangos fel Baker Donelson rôl yn y datganiad o gofnodion meddygol GAU / ffug o George Zimmerman. Newsome yw HYDERUS bod George Zimmerman cofnodion meddygol a ryddhawyd ir CYFRYNGAU o anafiadau honnir ei fod wedii gynnal yn ystod ei 26 Chwefror, 2012 ymosodiad a chreulon LLOFRUDDIAETH / LLADD o T rayvon Martin gellir herio - hy ar ben hynny, taflu allan! Gall George Zimmerman cofnodion meddygol yn cael ei herio yn bendant, NA ELLIR, goresgyn y Murder rhagfwriadol / Lladd a / neu ac ymhellach CYNTAF-GRADD Llofruddiaeth o Trayvon Martin. Ar ben hynny, methiant i hysbysur CYHOEDDUS / BYD y bo modd "GWRTHDARO-O-DDIDDORDEB" a Nexus /
 • PERTHYNAS syn ymddangos yn bodoli gydar Heddlu Sanford Adran, The Retreat Ar LlynnoeddTwin ac Yswiriant U NDERWRITER George Zimmerman http://www.slideshare.net/VogelDenise/zimmerman- george-shooting-infoinsurance-underwriterhighlighted bod yn LIBERTY CWMNI YSWIRIANT CYD - hy Top / Allweddol Cleient o Baker Donelson syn Cwnsler Cyfreithiol / Ymgynghorydd i CANGHENNAU y Llywodraeth (hy Prif Swyddfa - Unol Daleithiau America Arlywydd Barack Obama, Unol Daleithiau Yr Adran Cyfiawnder / Ffederal Swyddfa Ymchwiliadau / Asiantaeth Cudd- wybodaeth ganolog, ac ati; Aelodau o Unol Daleithiau America CONGRESS ac Unol Daleithiau America Goruchaf LLYS). Wybodaeth berthnasol / BERTHNASOL ac yn mynd i cymhelliad a FWRIAD TROSEDDOL ynghylch pam y CYFRYNGAU a Unol Daleithiau America Arlywydd Barack Obama, ei Cwnsler Cyfreithiol / Cynghorydd Baker Donelson wedi CADW / GADWYD y wybodaeth hon gan y PUBLIC-AT- LARGE/WORLD! (Xi) Baker Donelson RHEDEG / RHEOLAETHAU llywodraethwyr y Wladwriaeth. Er enghraifft, Baker Donelson yw Cwnsler Cyfreithiol / Ymgynghorydd ar gyfer Llywodraethwyr (au) o Mississippi - hy yn ystod Newsome yn 2006 ordeal herwgipio cynnwys y Sir Hinds Siryf Mae Adran / Hinds Sir Gwnstabl (Jon Lewis), roedd Mississippi Llywodraethwr Haley Barbour yn y Swyddfa a Jon Lewis [Hy un o Newsome yn herwgipwyr llawer] au erved fel CADEIRYDD y Athletau Mississippi Comisiwn: http://www.slideshare.net/VogelDenise/mississippi- athletic-commission-jon-lewis Cwyn CRI ffeilio MINAL Newsome gydar FBI: http://www.slideshare.net/VogelDenise/062606-fbi- complaint-mississippi-matter Fel yn y mater Newsome, Baker Donelson RHEDEG / RHEOLAETHAU y llywodraethwr te Sta yn Virginia:
 • http://www.slideshare.net/VogelDenise/leggitt- lancesr-advisortopresidenthhscounselorgovofva http://www.slideshare.net/VogelDenise/bd-oilfield- patents http://www.slideshare.net/VogelDenise/baker-donelson- ties-to-govt-officals-whitehouseGeorge Zimmerman tad yn Farnwr gyn Ynad Goruchaf Lys Virginia a BakerDonelson mae TIES / CYSYLLTIADAU gyda Ynadon y llys hwnnw:Nawr yn y mater MARTIN TRAYVON, Baker Donelson ymddengys ei fod ynRHEDEG / RHEOLI y Wladwriaeth o Florida llywodraethwr - Rick Scott.Baker Donelson hanes sefydledig o ddefnyddio llwgrwobrwyon, aeth blacmel,cribddeiliaeth, BYGYTHIADAU, gorfodaeth, ac ati i gael yr hyn maen nhweisiau ar ran eu cleientiaid. Llywodraethwr Rick Scott i mewn swyddfa gydadwylo budr! Baker Donelson a Gweinyddu Obama a ddefnyddir FloridaLlywodraethwr Rick Scott (hy yn Llywodraethwr gyda COFNODllygredig ar math o weithgareddau troseddol syn Baker gyrchfannau Donelsoni pan "troelli y breichiau" i gael yr hyn y maent am) i ddod ar ôl FloridaA & M Brifysgol yn dial i Newsome gweithredoedd cyfreithiol ynerbyn yr Unol Daleithiau o America Arlywydd Barack Obama, ei CwnslerCyfreithiol / Cynghorydd Baker Donelso n, au cynllwynwyr / CO-cynllwynwyr: http://www.slideshare.net/VogelDenise/famu-governor-rickscott http://www.slideshare.net/VogelDenise/famu-snub-governor- rick-scott
 • ei w wneuthuriad cyfarfod yn fuan ag Newydd rhai ar 10 Ionawr, 2012, "HYSBYSIAD AM TERFYNU - CAIS AM uchelgyhuddiad yr Arlywydd Barack Hussein OBAMA II - YMATEB IR ymosodiadau ar Florida A & M PRIFYSGOL YNGHYLCH DIGWYDDIAD HAZING HONEDIG - ALL CAIS AM YMYRRAETH RHYNGWLADOL MILITARY FOD ANGEN" http://www.slideshare.net/VogelDenise/011012-obama- eviction-notice-finalsigned A fyddain awgrymu bod Newsome Shut Llywodraethwr Rick Scott UP a CAM I LAWR ei hun ystyried FFURFIOL / CYFREITHLON ceisiadau wedi eu GYHOEDDWYD ar gyfer Arlywydd yr Unol Daleithiau Barack Obama i STEP DOWN erbyn 10 Chwefror, 2012 (Gweler Tudalen 3, 279 o "Obama Hysbysiad o Terfynu"); bod yr Aelodau or Unol Daleithiau Tŷr Cynrychiolwyr gyda mwy na 5 (5) Blynyddoedd yn CAM Swyddfa LAWR erbyn 16 Ebrill, 2012 (Gweler Tudalen 284 o "Obama Hysbysiad o Terfynu"); bod Aelod o Senedd yr Unol Daleithiau gyda mwy na 5 (5) Blynyddoedd yn CAM Swyddfa LAWR erbyn 15 Mehefin, 2012 (Gweler Tudalen 284 o "Obama Hysbysiad o Terfynu"); ac Unol Daleithiau America Goruchaf LLYS Ynadon yn cael ei dynnu oddi ar y Fainc erbyn 22 Gorffennaf, 2011: 18 Gorffennaf, 2011 dogfennau: http://www.slideshare.net/VogelDenise/071811-ltr- sctjusticerobertssuterWarth CYHOEDDUS / embaras / Cywilydd AR Unol DaleithiauAmerica - JP SCANDAL CHASE MORGAN GALL FOD YNUNIONGYRCHOL A CANLYNIAD PROXIMATE YR UNOLDALEITHIAU Y SWYDDOGION LLYWODRAETH AMERICAS /CONGRESS METHIANT I WEITHREDU AR NEWSOMES CWYN(S): Edrychwch beth ddigwyddodd yn y SCANDAL JP Morgan Chase ddiweddar oherwydd bod y Unol Daleithiau America Arlywydd Barack Obama, Unol Daleithiau America CONGRESS ac Unol Daleithiau America Goruchaf LLYS METHU i weithredu ar y GWEITHGAREDDAU TROSEDDOL ADRODD ynghylch JP Morgan Chase Bank au Cwnsler Cyfreithiol / Cynghorydd Baker Donelson. Roeddent yn AMSEROL, BRIODOL a hysbysu DDIGONOL mor gynnar â 9 Hydref, 2010 o Baker Donelson ai Cleient / JP Morgan Chase Bank / Arlywydd Barack Obama GWEITHGAREDDAU TROSEDDOL a wnaeth DIM: http://www.slideshare.net/VogelDenise/100910- emergency-motion
 • Nawr maen ymddangos bod Baker Donelson yn defnyddio Llywodraethwr Rick Scott i HELPU a ABET yn y COVER-UP y Murder CYNTAF- GRADD / rhagfwriadol Llofruddiaeth o Trayvon Martin gan George Zimmerman: Baker Donelson ddiweddar agor swyddfeydd yn Florida yn ogystal â bod yn siwr i gyflogi Atwrneiod ag Erlynydd y Florida hanes y Wladwriaeth a / neu gysylltiadau. Baker Donelson hefyd yn cael hanes wrth gyflogi yn Llywodraethwr Florida. http://www.slideshare.net/VogelDenise/baker-donelson- expands-intoflorida http://www.slideshare.net/VogelDenise/baker-donelson- expands-intoflorida2 http://www.slideshare.net/VogelDenise/baker-donelson-florida- governorship-history http://www.slideshare.net/VogelDenise/baker-donelson-florida- governorsignslegislationDwylo budr: UCHEL PROFFIL 911 TYSTION GYDAGWYBODAETH OR GWEITHGAREDDAU TROSEDDOLBOD YMDDENGYS IR Unol Daleithiau America ADRANCYFIAWNDER WEDI CYNNWYS HYD A Unol Daleithiau
 • America LLYWYDD (S) ac Unol Daleithiau America CONGRESS WEDI CYMRYD ODDI AR Y MAES (HY EFALLAI WEDI WEDI LLOFRUDDIO / LLADD) I dawelu AC YNA RHYDDHAU ADRODDIADAU AM GAU MARWOLAETH (S) / LLOFRUDDIAETH (S): (Xii) Dinasyddion eraill syn ymddangos eu hystyried difrod cyfochrog a DISPENSIBLE ac efallai wedi eu cymryd gan Baker Donelson, yr Unol Daleithiau Adran Cyfiawnder ar rhai syn cynllwynio gyda nhw i gadwr GWIR rhag dod i wybod am yr Unol Daleithiau America yn ymosodiadau terfysgol DOMESTIG ar Fedi 11, 2001 fel a ganlyn ai wybodaeth ychwanegol yn cael ei ddarparu ar Tudalennau 226-241 y uary 10 Ionawr, 2012 "HYSBYSIAD AM TERFYNU - CAIS AM uchelgyhuddiad yr Arlywydd Barack Hussein OBAMA II - YMATEB IR ymosodiadau ar Florida A & M PRIFYSGOL DIGWYDDIAD AM HAZING HONEDIG - ALL CAIS AM YMYRIAD YN RHYNGWLADOL MILITARY ANGEN" http://www.slideshare.net/VogelDenise/011012-obama- eviction-notice-finalsigned DR. DAVID GRAHAM CHRISTOPHER Landis (Marwolaeth: 17 Medi, 2006) (Marwolaeth: Tachwedd 2007)BERTHA CHAMPAGNE(Marwolaeth:. 29 Medi, 2003 - hy llungyda Unol Daleithiau America ArlywyddGeorge W. Bush Champagne gweithio iArlywydd Bush brawd Marvin Bush adamwain syn arwain at farwolaeth ynMarvin Bush preswylio)
 • Salvatore PRINCIOTTA(Marwolaeth: Mai 2007) PAUL SMITH (Marwolaeth: 7 Hydref, 2007) DEBRA Jeane Palfrey (Marwolaeth: 1 Mai, 2008 - hy DC Madame maen ymddangos efallai wedi darparu Hebrwng / MERCHED CALL i Swyddogion Llywodraeth y digwyddiadau yn ystod 911 Fel Palfrey, un oi Call Girl iw gael hefyd yn marw cyn gorfod ymddangos yn y llys..) KENNETH JOHANNEMAN (Marwolaeth: 31 Awst, 2008 - hy adroddiadau llythyr honedig o Unol Daleithiau White House dod o hyd yn y lleoliad)Y BARRI Jennings(Marwolaeth: 19 Awst, 2008) BEVERLY ECKERT (Marwolaeth:. 12 Chwefror, 2009 - hy oddeutu chwe diwrnod ar ôl cyfarfod âr Arlywydd Barack Obama Adroddiadau honni ei GWRTHOD i gael ei dalu i ffwrdd i gadwn dawel)
 • DAVID F. WHERLEYMICHAEL H. DORAN (Marwolaeth: 22 Mehefin, 2009)(Marwolaeth: 28 Ebrill, 2009) GWYBODAETH OR POLISI CYHOEDDUS / CYSYLLTIAD: A yw hynnyn Unol Daleithiau America Arlywydd Barack Obama, ei Gweinyddu, ei Cwnsler Cyfreithiol / Cynghorydd Baker Donelson Bearman Caldwell & Berkowitz ("Baker Donelson"), Unol Daleithiau America CONGRESS METHU i gynghorir Washington DC Madame / Debra Jeane Palfrey or "GWRTHDARO-O- DDIDDORDEB" a oedd yn bodoli - hy yr hyn syn ymddangos i fod yn Baker Donelson rôl (hy fel Cwnsler / Ymgynghorydd ir Unol Daleithiau America Arlywydd waeth pun a gweriniaethol neu Democratiaid) a RHEOLI / CYNNAL o yr Unol Daleithiau Adran Cyfiawnder / Ffederal Swyddfa Ymchwilio / Central Intelligence Agency / Twrnai Daleithiau Unol Swyddfeydd / Unol Daleithiau America CONGRESS, ac ati - Gydar FFEDERAL "Amddiffynnwr CYHOEDDUS" neilltuo ei syn cael ei gymeradwyo a / neu eu trin drwy Swyddfar GWEINYDDOL y Llysoedd Unol Daleithiau y mae eu CYFARWYDDWR ar adeg yr ymdriniwyd âr mater Palfrey yn DIM ac eithrio un o weithwyr Baker Donelson (C James . Duff). ARIANNU a CYMERADWYO o benodi atwrneiod ar gyfer y Swyddfa Amddiffynnydd Cyhoeddus Ffederal yn cael ei drin gan y CYFARWYDDWR y Swyddfa Gweinyddol yr Unol Daleithiau Llysoedd. Gall gwybodaeth lle nad yw Newsome yn credu Palfrey wedi cael eu gwneud yn ymwybodol ohonynt. Ar ben hynny, gan ddarparu pryderon mesurau twyllodrus a ARFERION TROSEDDOL a DDILYS or gymerwyd gan y CANGHENNAU y Llywodraeth (Prif, Deddfwriaethol er mwyn a Barnwrol) i gadw Debra Palfrey ar wybodaeth rhag cyrraedd y CYHOEDD ac hyrwyddo 911 cynllwynion i CYFLENWI-UP Unol Daleithiau America rôl yn yr ymosodiadau terfysgwyr DOMESTIG ar ei pridd. Maen ymddangos bod ÔL gall gael Palfrey troi ei wybodaeth / dogfennau i "amddiffynwyr CYHOEDDUS" ei - Gall hy y maen ymddangos wedi bod yn credu oedd yn gweithio ar ei rhan rhannu ei gwybodaeth gyda PROSECUTERS - gall CYTUNDEB wedi cael eu cyrraedd i gael ei lladd / lofruddio a CYNNWYS HYD fel HUNANLADDIAD er aeth Debra Palfrey ar ddiwrnodau cofnod cyn datgan na fyddain cyflawni hunanladdiad ac yn edrych ymlaen at defendin g y cyhuddiadau yn ei herbyn: DEBRA Palfrey CYFWELIAD: http://youtu.be/JcpZsrZ4Ils
 • http://www.filesanywhere.com/fs/v.aspx?v=8a70648e606470ada9Pam mae gwybodaeth or fath yn berthnasol / PERTHNASOL yn ymater Martin Trayvon? Gan fod ychydig yn Trayvon Martin rieni sylweddoli pan ygofynnodd yr Unol Daleithiau Adran Cyfiawnder / Ffederal Swyddfa Ymchwilio gymrydrhan, eu bod yn gwahodd y "DEVIL IR GWERSYLL!" Roedd BakerDonelson, Unol Daleithiau America Arlywydd Barack Obama ac Unol Daleithiau AmericaCONGRESS fwy na pharod i anfon yr Unol Daleithiau Adran Cyfiawnder / FfederalSwyddfa Ymchwilio i mewn i GLANHAU HYD YR OLYGFA TROSEDD aDINISTRIO TYSTIOLAETH yn ogystal â CREATE TYSTIOLAETHANGHYWIR ! Maent yn PROFFESIYNOL ar LLYGREDD a COVER-UPSo "TROSEDDAU CASINEB," ac ati oherwydd eu bod yn dod gydadwylo budr! "Gan fod yno eto yn ymddangos i fod yn" GWRTHDARO-O-DDIDDORDEB "NAD ywr CANGHENNAU y Llywodraeth (Prif, Deddfwriaethol aBarnwrol) wedi rhoi gwybod ir CYHOEDDUS-YN-MAWR am yn y Cwnsler Cyfreithiol /Ymgynghorydd (Baker Donelson) ar gyfer yr Unol Daleithiau America Arlywydd BarackObama, Unol Daleithiau America CONGRESS yn ogystal â Unol Daleithiau Goruchaf LLYSGall POB ddiddordebau PERSONOL, BUSNES a ARIANNOL yn yCANLYNIAD y Martin Trayvon TROSEDDOL a chamau gweithreduSIFIL Er Unol Daleithiau America Arlywydd Barack Obama -. Hy gydai ARFERIONtwyllodrus PARHAD - yn cael ei eisiau y CYHOEDDUS / BYD i gredu ei fod wedi cael ybudd gorau o Trayvon Martin ai rhieni ar y galon pan yn datgan "os ganddo fab, byddainedrych fel Trayvon," ei fod yn fwriadol, yn faleisus, yn dwyllodrus ac YMWYBODOLMETHU i gynghorir CYHOEDDUS-YN-MAWR or "GWRTHDARO-O- LLOG "a allaifodoli gydai Cwnsler Cyfreithiol / Cynghorydd Baker Donelson a cynllwynwyr eraill syn:1) Body Cludydd Yswiriant ar gyfer yr Heddlu yn Sanford Adran yn ymddangos yn LIBERTY CWMNI YSWIRIANT CYD ("Liberty Mutual") - hy Liberty Mutual yn Cleient TOP / ALLWEDDOL o Baker Donelson syn Cwnsler Cyfreithiol / Ymgynghorydd i Unol Daleithiau America Arlywydd Barack Obama, Aelodau yn yr Unol Daleithiau America CONGRESS a Ynadon Unol Daleithiau Goruchaf LLYS - hy felly, y ERLYNYDD Y WLADWRIAETH y DDIDDORDEB GORAU yr Heddlu yn Sanford Adran GALON a gall fwriadol ARLLWYS y chyngaws tran ymddangos i "CHWARAE a / neu RHOI AR Mae PERFFORMIAD AR GYFER Y CYFRYNGAU "mae ganddo Trayvon Martin a diddordeb ei Rhieni / Teulu yn y bôn! UN CWESTIWN: A wnaeth y Erlynydd y Wladwriaeth Florida wneud y fath "GWRTHDARO-O- DDIDDORDEB" - Hy y Biwro Ffederal yr Ymchwiliad yn ogystal â Baker Donelson yn DDIDDORDEB, sef Baker Donelson cleient Liberty Cwmni Yswiriant Cydfuddiannol a DDAU o Ryddid Mutual yn insureds
 • (Sanford Adran Heddlu a The Retreat Ar Llynnoedd Twin) yn hysbys i Trayvon Martin teulu / atwrnai yn ogystal âr CYHOEDDUS-YN-MAWR RHIF Oherwydd yn union fel y UCHEL -?! PROFFIL "Rodney Brenin" mater, y maent yn bwriadu ARLLWYS y chyngaws TROSEDDOL ai ddefnyddio amddiffyniad mewn unrhyw chyngaws SIFIL y gall Trayvon Martin Ystad / Teulu yn dod ar ei ran! Mewn geiriau eraill, gan ddefnyddior ffaith bod George Zimmerman AQUITTED or holl gyhuddiadau troseddol! Yn ôl pob tebyg, GEOR GE Zimmerman ai atwrnai (Mark OMara) yn ogystal ag Erlynydd y Wladwriaeth Florida yn ymwybodol or wybodaeth hon! Ar ben hynny, maen ymddangos yn gweithio gyda Baker Donelson, y Swyddfa Ffederal yr Ymchwiliad, Sanford Adran Heddlu i CYFLENWI-UP y Murder CYNTAF-GRADD a rhagfwriadol Llofruddiaeth o Trayvon Martin. FODD BYNNAG, NID YWR AMSER! Mae hyn yn ymddangos i fod yn sut yr oedd y DC Washington Madame / Debra Palfrey CHWARAE / twyllo - hy gan yr Erlynydd Cyhoeddus ac amddiffynwyr Neb / berthnasol or fath Gwybodaeth PERTHNASOL fel y "GWRTHDARO-O-DDIDDORDEB" a gododd a Baker Donelson yn ymgysylltu ACTIF i ofalu am eu cleientiaid - hy yr Unol Daleithiau America Arlywydd George W. Bush ai Gweinyddu, Aelodau or Unol Daleithiau America CONGRESS ar rhai y maent yn cynllwynio i wneud y Ymosodiadau 911. Unwaith y byddant wedi cael Debra Palfrey ar wybodaeth, maen ymddangos ei bod yn LADDWYD / lofruddio ddiystyru fel HUNANLADDIAD er ei bod yn gyhoeddus NODIR na fyddain cyflawni hunanladdiad! DEBRA Palfrey CYFWELIAD: http://youtu.be/JcpZsrZ4Ils http://www.filesanywhere.com/fs/v.aspx?v=8a70648e606470ada 92) Felly, maen ymddangos y Cludwr Yswiriant ar gyfer "The Retreat Ar Llynnoedd Twin" Mae hefyd yn LIBERTY CWMNI YSWIRIANT CYD.3) Bod GEORGE Zimmerman ei gyflogi fel Tanysgrifenwyr YSWIRIANT ar adeg y SAETHU / LLADD / LLOFRUDDIAETH o Trayvon Martin: http://www.slideshare.net/VogelDenise/zimmerman-george- shooting-infoinsurance-underwriterhighlighted
 • 4) Bod Georg e Zimmerman tad - ROBERT Zimmerman - yn Farnwr Ynad gyn gyda Goruchel Lys o Virginia a bod Donelson Baker ymddangos bod gan Cynghori Cyfreithiol / Busnes / Ariannol / Buddiannau Personol gyda Goruchel Lys o Virginia ac ymddengys ei fod yn Cwnsler Cyfreithiol / Ymgynghorydd i Swyddfar Llywodraethwr y Wladwriaeth o Virginia yn ogystal â rhai sydd â gweithiwr hanes cyflogaeth gyda Goruchel Lys o Virginia.III. PAM FOD HYN YN BWYSIG GWYBODAETH / PERTHNASOL: OHERWYDD Y ARFERION PARHAD Y RHAI SYN CYNLLWYNIO GYDA YMATEBWYR MAER CWMNI GARRETSON DATRYS GROUP INC A MESSINA STAFFIO / MESSINA SYSTEMAU RHEOLI PWY YMGYSYLLTU YN ARFERION GWAHANIAETHOL, DIAL A TROSEDDOL LEFELU ERBYN NEWSOME YN PARHAU TROSEDDAU A TROSEDDOL YN ERBYN SYSTEMATIG SIFIL ERAILL THA DINASYDDION YN T MATER O POLISI CYHOEDD AC MAENT YN FATER CYMDEITHASOL, ECONOMAIDD A LLOG DIOGELWCH FAMWLAD. Y FFEITHIAU CANLYNOL YN CAEL EU NODI I GEFNOGI PRYDERON OR FATH: 1) Mae hyn yn Ymateb ar unwaith I 8 Mai, 2012 Llythyr O Derwin E. Jamison yn rhoi ffeithiau perthnasol a PERTHNASOL a thystiolaeth i su pport y 30 Ebrill, 2012 "GRG & MStaffing EEOC Cwynion / Tâl." Newsome ar rhesymau dros wrthod i gyflawnir Cytundeb i Cyfryngu a Cytundeb Cyfrinachedd yn y Cwyn amrantiad / Taliadau ffeilio gydar EEOC yn erbyn GRG a MStaffing. Gwybodaeth yn y Cwynion amrantiad / Codir tâl o Ddiddordeb CYHOEDD ac yn fater o bwys cymdeithasol ac economaidd a Famwlad Diogelwch. 2) Maen cefnogi SEFYDLOG "PATRWM-Y-YMARFER" i mewn, HILIAETH GWAHANIAETHU AR SAIL ar COVER-UP Unol Daleithiau America CANGHENNAU y Llywodraeth (Cangen GWEITHREDOL hy, Cangen DEDDFWRIAETHOL a Cangen BARNWROL) er mwyn clustogi / MASG anghyfreithlon / anghyfreithlon a troseddol / sifil troseddau lefelu AG AINST Affricanaidd-Americanwyr a / neu Bobl-O-Lliw. 3) Sut cynnil a chyfrinachol or fath fel GWAHANIAETHU / HILIOL arferion y maent yn y pen draw yn arwain at Ymddygiad Troseddol megis erchyll fel y Martin Trayvon a George Zimmerman mater oherwydd bod yr Unol Daleithiau SWYDDOGION LLYWODRAETH AMERICA ai Cwnsler Cyfreithiol / Ymgynghorydd BAKER Donelson Bearman CALDWELL & BERKOWITZ gymryd rhan mewn LLYGREDD a cynllwynion iw cadwn cudd: Cynnal Ymchwiliad drylwyr [1] Oherwydd bod gwahaniaethu yn aml yn gynnil, ac mae anaml yn "bendant," [fn. 45 - Gweler Aman Dodrefn Cort v Rental Corp, 85 F.3d 1074, 1081-1082 (3 Cir 1996.) ("Mae wedi dod yn haws i ffurfiau amrywiol cot o wahaniaethu ydd gyda golwg priodoldeb, neu i briodoli rhai bwriad llai atgas eraill i beth sydd er y gwirionedd ymddygiad gwahaniaethol. Mewn geiriau eraill, tra bod ymddygiad gwahaniaethol yn parhau, violators wedi dysgu i beidio â gadael y tu ôl i bendant y diarhebol ");. cf. McDonnell Douglas Corp v Green, 411 Unol Daleithiau 792, 801 (1973). . .] Penderfynu a hil chwarae rôl yn y gwneud penderfyniadau yn gofyn archwiliad o holl ffeithiau ar amgylchiadau. Mae presenoldeb neu absenoldeb unrhyw un darn o dystiolaeth, ni fydd yn aml yn benderfynodol. Gall ffynonellau gwybodaeth yn cynnwys datganiadau tystion,
 • gan gynnwys ystyried eu hygrededd; dogfennau; arsylwi uniongyrchol; a thystiolaeth ystadegol megis EEO data-1, ymhlith eraill4) Er George Zimmerman hawl i CYFIAWNDER, ni all efe NOR ei atwrneiod a / neu gynrychiolwyr ar rhai y maent yn cynllwynio yn gwneud hynny gyda "dwylo budr:" DWYLO POLISI Dirty YN UNOL CYFRAITH Precision Offeryn Mfg Co v Modurol Cynnal a Chadw Machinery Co, 65 S.Ct. 993 (1945) - Gall llys ecwiti arfer ystod eang o ddisgresiwn yn gwrthod helpu ymgyfreithiwr dod i mewn ir llys gyda dwylo aflan. Efrog Newydd Cewri Pêl-droed, Inc v Los Angeles Chargers Clwb Pêl-droed, Inc, 291 F.2d 471 (CA5. Miss, 1961) - RHAID Ef syn dod i ecwiti yn dod gyda dwylo glân. Bein v Mynydd Bychan, 47 yr Unol Daleithiau 228 (1848) - RHAID un syn gofyn i ryddhad yn siawnsri wedi gweithredu mewn ewyllys da, gan fod BYTH gall y pwerau cyfartal yn cael ei exerted yn ran un sydd wedi ymddwyn yn dwyllodrus, neu sydd, drwy dwyll neu unrhyw annheg modd, wedi ennill mantais. Er enghraifft: a) Greu delweddau syn honni anafiadau ANGHYWIR a / neu GAMARWEINIOL pan fydd y fideo ei bod yn ymddangos GLIR datgelu RHIF anafiadau gweladwy, gwaedu TRWYN, Trawma Pennaeth, ac ati:
 • EDRYCH AR ABCS UNIGRYW Photo ffug / FFUG oGeorge Zimmerman ar anafiadau honedig - HYSBYSIAD hy yr hynsyn ymddangos yn CNYDIO o llun / ail-lunio, gormodol Balding, colligwallt ac ati o gymharu â rhyddhau lluniau isod. HYSBYSIAD maentwrth eu bodd gan ddefnyddio ABC Rhwydwaith llawer iawn!NAWR EDRYCH AR LLUNIAU cymryd honnir bod yr HeddluSanford Adran AR ÔL y digwyddiad - hy NAC LLYGAID DU felGeorge Zimmerman Adroddiad Meddygol honnir yn datgan.LLUNIAU rhyddhau ÔL yr Unol Daleithiau Adran Gyfiawnder /Swyddfa Ffederal Ymchwiliad yn cymryd rhan. Yr Unol DaleithiauAdran Cyfiawnder / Ffederal Swyddfa Ymchwilio yn enwog /enwog am GYFER HYD "PROFFIL UCHEL" TroseddauCasineb a lladd / Llofruddiaethau fel gyda Martin LutherKing Jr, Malcolm X a threfnir y lladd / llofruddiaethMalcolm X:
 • Dyma pam ei bod yn IMPORTAN / HANFODOL i gadw copïau oFIDEOS / COFNOD O / ADRODDIADAU pan rhyddhau oherwydd,os nad yw, gwybodaeth a fydd fwyaf tebygol o fod wediusgwrio i CYFLENWI-UP cynllwynion ac yn gweithreduCIMINAL - hy fel y maent yn Llywodraeth Daleithiau UnolAsiantaethau wedi ei wneud yn y trin TROSEDDOL /SIFIL Cwynion ffeilio gan Newsome. gall un cofio George Zimmerman ar Er enghraifft,dystiolaeth ymddiheuro ir rhieni Trayvon Martin (hy yteen iddo ladd / lofruddio) yn datgan, nad oedd yngwybod pa mor hen Trayvon oedd:http://youtu.be/fXjxOjLLkko
 • http://www.filesanywhere.com/fs/v.aspx?v=8a70648f586776bcaa69fodd bynnag, yn ôl y Galw 911 George Zimmermanwneud, pan ofynnwyd pa mor hen ywr sawl sydd danamheuaeth honedig (Trayvon Martin) yw, George yndatgan Zimmerman, "Teens HWYR:"Ffoniwch 911 Gosod I Cyflwyniad PowerPoint gyda Newsome ynSylwadau: http://youtu.be/qb6rzu9gGJUhttp://www.filesanywhere.com/fs/v.aspx?v=8a706486605f73bcab6aGweler os yw gwybodaeth fel hyn yndod yn ABC UNIGRYW: Pa mor dda ywrUnol Daleithiau America yn rhyddhauAdroddiadau GAU i CYFLENWI-UP "HILIOL aWAHANIAETHOL" arferion? Edrychwch ar yrAdroddiad yr Unol Daleithiau Adran Labor rhyddhau o ran y troseddauHawliau Sifil a adroddwyd gan droseddau cyflogaeth Newsome mynd morynghylch gan gyn-gyflogwr Mitchell McNutt & Sams -bell â phostio ANGHYWIR ADRODDIAD agafwyd drwy llwgrwobrwyon, Cribddeiliaeth,Blacmel, Gorfodaeth, ac ati ar y RHYNGRWYDynghylch Newsome:Pe na Newsome cael y GWIR dan ARHOLIAD CROSS aoedd yn caniatáu McNutt Mitchell & Sams ei weithwyr eiwneud yn destun hi i GWAHANIAETHU, Amgylchedddialgar a gelyniaethus, ni fyddair CYHOEDDUS / BYDgwybod Cynrychiolwyr cyfaddef eu bod yn darostwng Newsome iamgylchedd gwaith ac yn elyniaethus GWAHANIAETHU:.http://www.slideshare.net/VogelDenise/ex-83-transcript-mmsAr ben hynny, sut y methodd yr Unol Daleithiau Adran Labor i wneudHYSBYS McNutt Mitchell & Sams PERTHYNAS ARBENNIG gydarCyfarwyddwr (Bill Jones) y maen ymddangos y gallent fod wediORFOD i YMDDEOL yng nghanol trin ymchwiliad honedig:http://www .slideshare.net / VogelDenise / Mitchell-mc-Nutt-SAMs-cyflog-awr-flsaFodd bynnag, edrychwch ar y ADRODDIAD ryddhau ai roi ar yRHYNGRWYD gan yr Unol Daleithiau Adran Labor. Nid oedd yrUnol Daleithiau Adran Labor cynghori Newsome bod Baker Donelsonau cleientiaid Liberty Cydfuddiannol yn rhoddwyr YMGYRCH YGronfa Loteri Fawr / ENFAWR o Ysgrifennydd Labor Elaine Chao
 • gŵr (Unol Daleithiau America Kentucky Seneddwr Mitch McConnell)a oedd yn gwasanaethu yn y mi ti o Newsome ynYna y Taliadau GAU / MALEISUS Troseddol wedi Baker DonelsonHinds Gwnstabl Sir Jon Lewis yn dod yn erbyn Newsome at ddibenionosgoi / OSGOI Atebolrwydd yn y chyngaws Sifil ffeilio ar Chwefror14, 2007: http://www.slideshare.net/VogelDenise/021407- gwyn-sla-99Cyhuddiadau troseddol ffeilio ar 11 Gorffennaf, 2007:http://www.slideshare.net/VogelDenise/ex-41-071107-criminal-charges-slaa taflu allan / Gwrthodwyd ar neu oddeutur 15 Hydref, 2007: http://www.slideshare.net/VogelDenise/ex-44-criminal-charges-dismissed-slaMaer Sir yn Hinds Gwnstabl ethol i ffeilio y cyhuddiadau ffug yn erbynNewsome ei fod ef ar Barnwr William Skinner (hy PWYSLAIS -pwy oedd tad yn ymddangos LADDWYD / llofruddio gan yr FBI ynystod y cyrch ar y Weriniaeth Newydd Afrika ["RNA"] yn Jackson, aelodau or RNA yn ymddangosMississippi acyn FFRÂM gan yr FBI ar gyferSwyddog Skinner lladd / llofruddiaeth) METHWYDffeilio AMSEROL ymateb ir chyngaws.Er bod y Taliadau Troseddol yn erbyn Newsome eu taflu allan, NIDoedd yn rhoir gorau i Baker Donelson yn CWMNI FLAEN(DunbarMonroe) a oedd yn cael eu defnyddio gan wneud iBYGYTHIADAU Newsome yn atwrnai (atwrneiod) ac yn eu gorfodi iroir gorau iddi. Nac yn atal yr oedd y cyflogwr (Tudalen Kruger &Holland) Newsome cyflogi gyda rhag cymryd rhan a represen GrŵpiauHinds Sir yn ogystal:http://www.slideshare.net/VogelDenise/docket-sheet-newsome-v-sla-0099Methu i gynghori Newsome bod y Barnwr (Tom S. Lee) a bennwyd ynun EIDDO / RHEOLIR gan Baker Donelson: http://www.slideshare.net/VogelDenise/baker-donelson-ties-to- judgesjustices-as-of120911ac er RECUSED Barnwr Tom S. Lee ei hun oddi wrth chyngawsioncynnwys Baker Donelson Mae diddordebau mewn materion eraillhttp://www.slideshare.net/VogelDenise/lee-judge-recusal-orders panddaeth i Newsome, gwrthododd y Barnwr Lee i wneud hynny, arhosoddbendant ac yn awr y COFNOD a awsuit l (au) wedi cael eu peryglu a /neu drwm Torri. Ar ben hynny yn faterion y maer Unol DaleithiauAmerica CONGRESS yn ceisio cadw allan or CYHOEDD / BYDllygaid. bun rhaid i Newsome ddysgu bod BarnwrYn ddiweddarach,Bobby DeLaughter, bod Baker Donelson a Newsome yn gyn-gyflogwr McNutt Mitchell & Sams y dibynnir arnynt i CYFLENWI-UPeu troseddol / sifil troseddau ac amddifadu ynadon Newsome, fei
 • cyhuddwyd a dod o hyd / pled EUOG ar gyfer cyflawni gweithredoedd troseddol - hy Cyfiawnder Rhwystro, chyngawsion taflu, ac ati: http://www.slideshare.net/VogelDenise/ex-11-de- laughterbobby-indictment Newsome hefyd yn gorfod cael gwybod o ymchwil y Barnwr G. Thomas Porteous a arferai Baker Donelson i geisio THOWING y chyngaws Entergy Newsome vs ei IMPEACHED ai symud or fainc ar gyfer Taki llwgrwobrwyon ng, KICKBACKS, ac ati http://www.filesanywhere.com/fs/v.aspx?v=8a706489606572a56b9 f http://www.slideshare.net/VogelDenise/impeached-judge-g- thomas-porteousb) PATRWM Y / WAHANIAETHOL PARHAD ARFERION TROSEDDOL: Nawr bod y CYHOEDDUS-YN-MAWR yn gorfod delio â Baker Donelson, yn FBI rôl yn c reating ANGHYWIR a / neu GAMARWEINIOL Adroddiad Meddygol (au) yn y mater Martin Trayvon. Beth bynnag, yn seiliedig AR y Wladwriaeth Florida ERLYNYDDS, George Zimmerman yn atwrnai (Mark OMara) yn ogystal â Barnwr Kenneth R. Lester Jr METHU I GYNGHORIR Trayvon Martin Rhieni / teulu a / neu r CYHOEDDUS-YN-MAWR or "GWRTHDARO-O-DDIDDORDEB" syn amlwg yn bodoli yn ogystal âr hyn syn ymddangos i fod yn amharu ar yr Heddlu Sanford Cofnodion Adran, y dogfennau newydd ryddhau, fel mater o gyfraith, i gael eu taflu allan a / neu a ystyrir yn annerbyniadwy fel mater o gyfraith oherwydd bod y YMCHWILIAD Efallai (au) wedi cael eu peryglu / llygredig oherwydd TOR or fath! Mae o CYHOEDDUS / diddordeb BYD i ddeall sut y gall lluniau or fath yn cael eu creu, ac ati yn y DIOGELUR LLYWODRAETH IAWN a chuddio o George Zimmerman - hy mewn geiriau eraill, yn union fel yr Unol Daleithiau America Milwrol SNUCK "CYFRESOL LLOFRUDD / LLOFRUDDIAETH Bales Robert "allan o Afghanistan, mae ganddynt y modd UN, cymhellion a CYFLEOEDD yn eu GYFRINACHOL Cuddio ALLAN o George Zimmerman i ddangos y dogfennau sydd wedi cael eu rhyddhau yn ddiweddar - POB, sydd fel mater o gyfraith, i gael eu taflu allan!
 • c) Creu Adroddiadau awtopsi ANGHYWIR a / neu GAMARWEINIOL - hy pan fydd yn ymddangos datganiad y trefnwr angladdau yn honni RHIF arwyddion i gefnogi frwydr / frwydr gan Trayvon Mart yn http://www.slideshare.net/VogelDenise/martin-trayvon- funeral-director-speaksout http://www.slideshare.net/VogelDenise/martin-trayvon- funeral-directorstestimony a thystion cyfrifon niferus ap gellyg i gefnogir "Rhoir Cerdyn AM GYMORTH" yn ymddangos yn y Martin. Nid yn unig hynny, ymchwiliad yn gynnar (au) esgor tyst (ion) tystiolaeth bod yr Heddlu yn credu Sanford Adran y gall George Zimmerman fod EUOG: http://www.slideshare.net/VogelDenise/martin-trayvon- sanford-copswantedtoarrestzimmerman a hyd yn oed am gael ei arestio - hy NID credu George Zimmerman Stori: http://youtu.be/HYI3TqwDn7c http://www.filesanywhere.com/fs/v.aspx?v=8a70648e606 46db1b169 Fodd bynnag, yn dod Florida Wladwriaeth Llywodraethwr Rick Scott ar Erlynydd Arbennig (Ange la Corey) ei fod wedi dod yn: http://www.slideshare.net/VogelDenise/martin-trayvon- death-wontgotograndjury-13050296 http://www.slideshare.net/VogelDenise/martin-trayvon- death-wontgotograndjury2 Gan gymryd y mater allan o ddwylor Erlynydd Norm Wolfinger (hy y mae erthygl yn sôn am ei fod wedi recused ei hun - gan adael berson rhesymol / meddwl i holi y tir oddi amgylch recusal) a / neu Swyddfa allan ohonynt Wolfinger oedd yn gweithio. Wolfinger am gymryd y dystiolaeth a mater ir RHEITHGOR GRAND, fodd bynnag, Angela Corey gwasgu hynny ac oddeutu bum niwrnod ar ôl Newsome aeth CYHOEDDUS ar neu oddeutur 15 Ebrill, 2012, ai ryddhau dogfen ar o www.slideshare.net / VogelDenise or enw: Unol Daleithiau America Arlywydd Barack Obama: HAWL CHWYLDRO - GWRTHDARO BUDDIANNAU: YMDRECHION Y CLAWR UWCH YN Y MATER MARTIN TRAYVON ac ymosodiadau eraill HILIOL AR AFRICAN- AMERICANS/PEOPLE-OF-COLOR - DOD Y CARTREF UNOL DALEITHIAU MILWYR MILWROL! http://www.slideshare.net/VogelDenise/english-040512
 • yma hon Erlynydd Arbennig Angela Corey ar neu oddeutur 20 Ebrill, 2012, yn cyhoeddi "AIL-Radd" Taliadau Llofruddiaeth gael eu dwyn yn erbyn George Zimmerman - hy yn hytrach na "CYNTAF- GRADD" Llofruddiaeth a rhagfwriadol Llofruddiaeth er bod yr alwad 911 a roddir gan Zimmerman ynghylch y Mater Trayvon ymddangos i nodi "CYNTAF-Gradd" a "rhagfwriadol" ymysg y gweithredoedd troseddol a gyflawnwyd gan George Zimmerman: http://youtu.be/OF64RAHqb0g http://www.filesanywhere.com/fs/v.aspx?v=8a70648f586 775a8a8aa d) SUT BYDD HYN YR UNOL DALEITHIAU O SWYDDOGION LLYWODRAETH AMERICA SYN GYSYLLTIEDIG ÂR 911 CONSPIRACI ES a COVER-HYD EWCH I ORCHUDDIO HYD IR 911 Ymosodiadau Terfysgol GAN SWYDDOGION YN Y CARTREF GOVERNNMENT LLWGR AU cynllwynwyr / CO-cynllwynwyr? Wel maen ymddangos YN UNIG AR ÔL Newsome yn mynd CYHOEDD ac yn cynghori y bydd hyn SCANDAL fod yn waeth na Watergate - hy trwy ei Hydref 9, 2010 pledion or enw, "Argyfwng Cynnig i Aros; Cynnig Argyfwng Am Ehangu O Amser a Rhyddhad Eraill y Llys Goruchaf Unol Daleithiau ystyrir yn briodol Cywiro Maer Cam Cyfreithiol / anghyfiawnderau Adroddwyd yma adroddiad " http://www.slideshare.net/VogelDenise/100910- emergency-motion gweld er enghraifft ym Tudalen 58 - oedd yn ymddangos bod Unol Daleithiau America Arlywydd Barack Obama, ei Gweinyddu, ei Cwnsler Cyfreithiol / Cynghorydd Baker Donelson, Unol Daleithiau America CONGRESS ac Unol Daleithiau America Goruchaf LLYS er mwyn hyrwyddo cynllwynion i "Cuddio ! Y GWIR Y TU ÔL IR 911 ymosodiadau, "symud d yn gyflym i ddechrau cymryd rhai y maent yn cael eu lieved CRITIGOL, PERYGLUS ac na ddylid ymddiried gadw eu cegau wedi cau am y" GWIR Y TU ÔL IR 911 Ymosodiadau "Er enghraifft, maen ymddangos ddechrau gyda: W. Lee Rawls, Richard Holbrooke nesaf, yna John Wheeler a gorffen i fyny gyda PYSGOD Gronfa Loteri Fawr Lawrence Eagleburger:(Bu farw: 5 Rhagfyr, 2010) (Bu farw: 13 Rhagfyr, 2010)Baker Donelson gweithiwr. Pennaeth Staff ar Cwnsler Uwch i FBI Gennad ARBENNIG i Pacistan ac Affganistan. . . Oeddwn mewn cyfarfodCyfarwyddwr Robert Mueller. Mueller a leolwyd yn y swydd tua 7 Â Ysgrifennydd Gwladol Hillary Clintondiwrnod cyn y Ymosodiadau 911.
 • (Bu farw: 4 Mehefin, 2011)(Bu farw: December 31, 2010) Ymgynghorydd Polisi Tramor UWCH gyda Baker Donelson BearmanUnol Daleithiau Arbenigol MILITARY a wasanaethodd TRI Caldwell & Berkowitz - Aelod or Bwrdd Cyfarwyddwyr y CwmniArlywyddion Gweriniaeth ei ladd ai gorff FOUND ar Tirlenwi Halliburton [hy yn gwmni a oedd yn gyn-Lywydd Is Dick CheneyGwastraff CADEIRYDD a SWYDDOG PRIF WEITHREDWR. . . Gwasanaethu fel Pennaeth Staff i gyn-Arlywydd William "Bill" Clinton a ffrindiau CLOSE y ClintonsSYMUD YMLAEN I GYMRYD ALLAN YN Y MILWYR SGWADRON HONEDIG UN / MINTAI OR LLYNGESMORLOI HONEDIG A HONNWYD I WEDI CHWARAE RÔL YN Y LLADD / LLOFRUDDIAETH OR OSAMA BIN LADEN:
 • (Bu farw: 6 Awst, 2011)Morloi Llynges yr Uned (Sêl 6) bod yr honnir eu lladd Osama Bin Laden ar neu oddeutur 1 Mai, 2011 - Ymddengys iddo gael ei lofruddio /LADD iw cadw rhag siarad a dweud y GWIR y tu ôl ir Lies gwybod am y lladd Osama Bin Laden . 5) Newsome adrodd pryderon o droseddau troseddol / sifil o Baker Donelson Bearman Caldwell a Berkowitz ir Unol Daleithiau Adran Cyfiawnder mor gynnar ag Medi 2004: http://www.slideshare.net/VogelDenise/ex-34-091704-petition-seekingintervention- entergymatter Fodd bynnag, yr Unol Daleithiau Adran Cyfiawnder ("USDOJ"), Baker Donelson, y Llys Unol Daleithiau Cylch yn ogystal âr Unol Daleithiau Goruchaf Lys POB fwriadol, yn faleisus, yn barod, yn fwriadol, ac ati METHU i gynghori Newsome or GWRTHDARO-O-DDIDDORDEB a oedd yn bodoli yn ogystal âr cynllwynion lefelu yn ei herbyn. Yn lle hynny, POB yn barod ac yn YMWYBODOL chymryd rhan mewn cynllwynion lefelu yn erbyn Newsome a oedd yn YMWYBODOL ac yn barod i dalu am hyd y troseddau TROSEDDOL a SIFIL ymrwymo ted ai lefelu yn erbyn Newsome. Felly, gan adael Baker Donelson ar rhai sydd ag y maen cynllwynio i fynd ar ac yn cyflawni troseddau pellach !
 • 6) Baker Donelson Mae RHEOLI dros y CYFRYNGAU - hy drwy ffynonellau megis y FFORWM RHYDDID - yn y ÔL Newsome yn CYHOEDDUS mynd ynghylch James Duff (D IRECTOR o Swyddfa Weinyddol yr Unol Daleithiau Llys), yn syml, symudodd ef drosodd i ddod yn Llywydd a Prif Swyddog Gweithredol o FFORWM RHYDDID: http://www.slideshare.net/VogelDenise/freedom-forum- wikipedia http://www.slideshare.net/VogelDenise/freedom-forum-board- of-trustees at ddibenion RHEOLI hyn Newyddion cael ei rannu ai ryddhau ar y mater Martin Trayvon yn ogystal â bod o ran Newsome. Mewn geiriau eraill, Baker Donelson eisiau RHEOLI a / neu MONITRO yr HOLL Rhwydweithiau Cymdeithasol / Economaidd (hy fel Teledu RHYNGRWYD,, Radio, ac ati)Maer DECLINATION yn gweithredu y Cytundeb i Cyfryngu a Cytundeb Cyfrinachedd ADDARPERIR YN Y CYMDEITHASOL, Diddordebau ECONOMAIDD a PRYDERON HOMLANDDIOGELWCH GWYBODAETH OS NAD a GWYBODAETH cael ei ryddhau ir CYHOEDDUS / BYD -er enghraifft: O ystyried y ffeithiau a thystiolaeth yn y 30 Ebrill, 2012 RG G & MStaffing EEOC Cwynion /Tâl, " A oedd W het Y Rheswm GWIR Pam Yr Unol Daleithiau America Or tynnu-Y-PLWG ar Bomiodillad isaf Honedig O "PLOT awyren y wybodaeth ei rhyddhau ar neu oddeutur Ebrill 4, 2012: 9) Maen NO Secret bod yr Unol Daleithiau Asiantaethaur Llywodraeth America / Swyddogion gydar Swyddfa Ffederal yr Ymchwiliad a CIA yn cymryd rhan mewn gweithgareddau troseddol ac ymosod ar y HAWLIAU a PREIFATRWYDD o Dinasyddion trwy ANGHYFREITHLON / ANGHYFREITHLON ARFERION. Ar ben hynny, bod Newsome ar eu "SURVELLIANCE a / neu Rhestr TARGED." 10) Ar 30 Ebrill, 2012, Newsome gyflwyno ar gyfer ei ffeilio "GRG & MStaffing EEOC Cwynion / Tâl." https://www.filesanywhere.com/fs/v.aspx?v=8a70648b606376beac6b 11) Ar Fai 1, 2012, Unol Daleithiau America Arlywydd Barack Obama SNEAKS i ffwrdd i Affganistan i arwyddo Cytundeb ynghylch y Rhyfel yno. http://www.slideshare.net/VogelDenise/barack-obama-secret-visit-to- afghanistan-050112 12) Ar neu am 2 Mai, 2012, yr Unol Daleithiau Adran Labor / EEOC ac Ohio Comisiwn Hawliau Sifil yn derbyn Newsome yn "GRG & MStaffing EEOC Cwynion / Tâl." http://www.slideshare.net/VogelDenise/043012-usps-return-receipt- green-card-eeocgrgmessina 13) Ymlaen am y penwythnos o 4 Mai, 2012, y Break NEWYDDION y honedig "diwrnod pan ataliwyd" o Unol Daleithiau America Bomio Plane ormodol trwy Sylw yn y cyfryngau i dalu am hyd yr hyn y maen ymddangos ein swyddogion Llywodraeth LLWGR Unedig Unol oedd hyd at nesaf -! Hy y "Bomio o Jetliner" at
 • ddibenion meithrin ofn mewn pobl ac ymdrechion RHOI HWB Arlywydd Barack Obama siawns o ennill ym mis Tachwedd 2012: http://www.slideshare.net/VogelDenise/cia-foiled-plane-plot-2 http://www.slideshare.net/VogelDenise/cia-foiled-plane-bomb14) Ar neu tua mis Mai 7 a 8, 2012, copïau o Newsome ar 30 Ebrill, 2012 "GRG & MStaffing EEOC Cwynion / Tâl" yn cael eu cyflwyno i Unol Daleithiau America Arlywydd Barack Obama, Unol Daleithiau Twrnai Cyffredinol Eric Holder a Se cretary o Labor Hilda Solis. http://www.slideshare.net/VogelDenise/043012-usps-return-receipt- green-card-eeocgrgmessina Newsome yn credu mair rheswm pam y UNIG Unol Daleithiau America camun ôl y bomio y leinin Jet oedd oherwydd ei Ebrill 30, 2012 "GRG & MStaffing EEOC Cwynion / Tâl" yn ogystal âr Llythyr Eglurhaol REITERAT bryderon ING or Unol Daleithiau America RÔL yn y "DOMESTIG terfysgol" Ymosodiadau ar 11 Medi, 2001 Canolfan Byd Masnach a Thargedau eraill. Yr Unol Daleithiau America gydai DIWEDDAR Bomio Plane "gloyw" yn bwriadu ei bod yn ymddangos yn cynllunio i gymryd fywydau dioddefwyr MWY diniwed fel y gwnaeth ar neu oddeutur 12 Chwefror, 2009, pan fydd yn cymryd rhan yn y ddamwain awyren cario Beverly Eckert - hy pwy wedi cyfarfod â Unol Daleithiau America Arlywydd Barack Obama tua chwe (6) diwrnod CYN i hyn syn ymddangos ei Gweinyddiaethau gymryd i lawr y plân Eckert oedd ar. Mae cael y meddylfryd hwnnw i gadwr 911 CYFRINACHAU cynllwyn or Swyddogion Llwgr dan sylw, yr oedd yn fwy buddiol iddynt i tak e fywydau tua 50 o bobl na gadael i oedd y GWIR, GWYBODAETH a GWYBODAETH Eckert dod allan ers, o adroddiadau, mae hin wedi GWRTHOD i DALWYD b e ODDI am ei DISTAWRWYDD. http://www.slideshare.net/VogelDenise/eckert-beverlydies-inplanecrash- 13045979 http://www.slideshare.net/VogelDenise/eckert-beverly-my- silencecannot-bebought-13045978 Yna tua dau (2) mis yn ddiweddarach, yn atwrnai (Michael Doran) - yn cynrychioli 11/09 Dioddefwyr - ai gydweithiwr eu cymryd o ut mewn damwain awyren PREIFAT. http://www.slideshare.net/VogelDenise/doran-michael-memorial-911 http://www.slideshare.net/VogelDenise/doran-michael-buffalo-news911- matter15) Ar neu am 7 Mai, 2012, y dyddiad y UN Unol Daleithiau Yr Adran Cyfiawnder Twrnai Cyffredinol Eric Holder ac Unol Daleithiau Ysgrifennydd Labor Hilda Solis yn derbyn 30 Ebrill, 2012 "GRG & MStaffing EEOC Cwynion / Tâl," yma hon y EGWYL NEWYDDION ac DROS LADD y Cyfryngau Sylw bod y CIA gloyw VED Plane honedig invol Bomio hysbysydd ar hyd. Beth jôc / ffars!
 • http://www.slideshare.net/VogelDenise/cia-foiled-plane-plot-2 http://www.slideshare.net/VogelDenise/cia-foiled-plane-bombYn amlwg mae hyn yn POB UN or Unol Daleithiau America gwaith - (1) syn yWlad gydar Cudd-wybodaeth UNIG y honedig 2009 Bomio Isaf ymgais? Yr UnolDaleithiau America. Cael mynediad, y dulliau, cyfle a gymhelliad i astudio ac yn creu/ gwella ei bom Isaf HUN a bai / ffrâm rhywun arall ar ei gyfer fel y maenymddangos ei wneud yn y Deddfau DOMESTIG Terfysgol yn ei wneud ar eiddinasyddion a eraill ar 11 Medi, 2001. (2) Allan or hyn Rhanbarth Ally oedd hynAirline adael? Saudi Arabia (3) Beth yw Rhanbarth Ally Osama Bin Laden Teulu -sydd yn ffrindiau gyda chyn CLOSE Unol Daleithiau America George HWArlywyddion Bush a George W. Bush - o? Sawdi-Arabia. (4) Llysgennad Gwlad AllyBeth yn cael ei dargedu honedig o gael eu lladd ar bridd Unol Daleithiau tua misHydref 2011? Saudi Arabia - Sawdi Llysgennad Adel al-Jubeir. (5) Tywysog GwladAlly Beth yn marw mewn Unol Daleithiau America ysbyty ychydig ddyddiau ynddiweddarach ÔL Cynllwyn y honedig yn erbyn y Llysgennad? Saudi Arabia Sultanbin Tywysog Abdel AzizNID Newsome yn credu ei bod yn cyd-ddigwyddiad bod yr Unol Daleithiau Americagwared ar yr hyn syn ymddangos yn ei gynllwynio i fomio 1 Awyren UnolDaleithiau rhwymo a FRAME / roir bai ar rywun arall fel y maen ymddangos eiwneud yn y 11 Medi, 2001 Ymosodiadau ar y Byd Canolfan Masnach a thargedaueraill. Ymddengys fod NA wedi Newsome agored ac yn rhannuCO gweithredoedd terfysgwyr NTINUED o Unol DaleithiauAmerica Swyddogion Llywodraeth ar rhai y maent yncynllwynio gydag in her “GRG & MStaffing EEOC Complaint/Charge” andCover Letter provided, the loss of many lives may have been takenfor purposes of the United States of America CONTINUINGits LIES behind the 911 Attacks. Furthermore, it appears the taking ofINNOCENT lives for purposes of BOOSTING fear in citizens and to provideUnited States of America President Barack Obama with an EXCUSE to stay in theWhite House rather than being brought to justice for the role he and his
 • Administration are playing in the COVER-UP of the 911 Conspiracies . The loss of lives it appears that the United States of Americas Government was willing to take to STROKE the EGO of President Barack Obama as he CONTINUES his LIES about the killing/murder of Osama Bin Laden on or about May 1, 2011, which DID NOT occur – ie Again the United States of America is the ONLY Country with ACCESS to such documents claimed to have been seized. Interesting, since it was the United States of Americas DOMESTIC Terrorists acts that brought down the World Trade Centers and Planes on September 11, 2001 . Bringing in NON-Ally Countries Specialist/Experts and allowing them to view documents/evidence (ie for instance through INTERNATIONAL Tribunal actions) WILL yield the United States of Americas CORRUPTION, CONSPIRACIES and COVER-UP of their CRIMES and CIVIL violations leveled against the PUBLIC-AT-LARGE and INTERNATIONAL COMMUNITIES.16) It appears that the United States of Americas President Barack Obama, the United States Department of Justice/Federal Bureau of Investigation (“FBI”) and Central Intelligence Agency (“CIA”) , the United States Congress and their CONSPIRATORS/CO-CONSPIRATORS are NOT being TRUTHFUL and HONEST with the American Citizens as well as FOREIGN Nations/Leaders regarding this incident and WHY it was SCRAPPED. Er enghraifft: (A) On April 30, 2012, Newsome submitted for filing with the United States Department of Labor/Equal Employment Opportunity Commission and the Ohio Civil Rights Comm ission her pleading entitled: OFFICIAL COMPLAINT/CHARGE OF DISCRIMINATION FILED O AC YN ERBYN Y PENDERFYNIAD CWMNI GARRETSON GRWP INC A / NEU MESSINA STAFFIO / MESSINA SYSTEMAU RHEOLI GYDA UNOL DALEITHIAU ADRAN O LAFUR - UNOL DALEITHIAU CYFLOGAETH CYFLE CYFARTAL COMISIWN - SWYDDFA ARDAL CINCINNATI a OHIO HAWLIAU SIFIL COMISIWN - SWYDDFA GANOLOG; A CAIS AM DDIM COMISIYNYDD IW RHOI CYFLWYNWYD AR GYFER FFEILIO AR 30 EBRILL, 2012 http://www.filesanywhere.com/fs/v.aspx?v=8a706489606775ad9ba4 (B) On or about May 1, 2012, there was President Barack Obama SNEAKING off to Afghanistan to sign the Agreement with President Karzi regarding the Afghanistan War. KEEP IN MIND: Prior reports was that the United States of America would be there until 2014, WITHOUT mention of DOWNSIZING and/or bringing the troops home in 2012. Now the DOWNSIZING and moving out of United States of America Military Troops are to begin at the end of the Summer of 2012. http://www.slideshare.net/VogelDenise/afghanistan-hastily- transforming-mission Just as the United States of America was ADAMENT about leaving Iraq and the United States CONGRESS did not want the Troops taken out – ie IGNORING the voices of the United States Citizens to bring the troop home. Something SPARKED such DRASTIC change and the United States of America now “TUCKING TAIL” and getting out of these Wars. One may wonder what is going on. President Barack Obama ANNOUNCING on October 21, 2011, that United States Soldiers were coming home by the end of the year (2011): http://www.slideshare.net/VogelDenise/obama-iraq- war-over-bringing-troopshome-102111-article
 • ie on the SAME day he apparently got word that Newsomes employment with Respondents The Garretson Firm Resolution Group Inc. and Messina Staffing/Messina Management Systems was being terminated . http://www.filesanywhere.com/fs/v.aspx?v=8a70648f5b66767ba 1a3 To Respondents and those with whom they conspired - MISSION/CONSPIRACY ACCOMPLISHED! Most likely President Barack Obamas 2012 CAMPAIGN MANAGER (Jim Messina) provided him with the GOOD NEWS and President Barack Obama and/or his Administration ma y have moved forward to NOTIFY the United States of Americas CONGRESS that Newsomes employment had been TERMINATED. (C) On May 4, 2012, the United States SUPREME Courts Clerk William K. Suter used Redmond K. Barnes to send Newsome correspondence stating in part:[1] Cymerwyd o Llawlyfr Cydymffurfio EEOC yn Adran 15: Gwahaniaethu ar sail Hil a Lliw "Maer ddeiseb uchod hawl i gael anghyffredin gwrit geisio rhyddhad amhenodol dderbyniwyd ar 11 Ionawr, 2011. Maer papurau yn cael eu dychwelyd am y rheswm canlynol (au): Methiant i adlewyrchur newidiadau y gofynnwyd amdanynt mewn gohebiaeth flaenorol. Mae copi or llythyr a anfonwyd gan Mrs Ruth Jones dyddiedig 11 Ionawr, 2011 yn amgaeëdig. " http://www.slideshare.net/VogelDenise/050412-us-supreme- court-letter-from-suter-barnes Darparu copi or Ionawr 11, 20 11 llythyr gan Ruth Jones syn datgan yn rhannol: Maer ddeiseb uchod hawl i gael anghyffredin gwrit geisio rhyddhad amhenodol dderbyniwyd ar 11 Ionawr, 2011. Maer papurau yn cael eu dychwelyd am y rheswm canlynol (au): Maen rhaid i chi nodir math o ryddhad a geisir. Rheol 20. Gweler Rheol 20 o reolaur amgaeedig ynghylch y mathau o ryddhad, hy, ddeisebu am writ anhygoel o habeas corpus, wirt o waharddiad, gwrit mandamus. Mae testun y ddeiseb wedi cael ei photoreduced. Rhaid ir testun y ddeiseb ac atodiad yn cael ei gysodi mewn (ee, Ganrif Ehangu, Schoolbook Ganrif Newydd, neu Ganrif Schoolbook) deulu Ganrif 12-pwynt gyda math 2-pwynt yn arwain rhwng llinellau. Maen rhaid ir ffurf-deip o troednodiadau fod yn 10 pwynt neu fwy ffraethineb 2-pwynt neu fwy blaenllaw rhwng llinellau. Rheol 33.1 (b). Nodwch nad oes angen ffeilio cynnig ar gyfer gadael i ffeilior ffurflen hon ddeiseb.
 • Cywirwch a dychwelyd y ddeiseb ir swyddfa hon cyn gynted â phosibl. Bydd y swyddfa hon yn cadw un copi or ddeiseb ach siec yn y swm o $ 300.00. "Pan Newsome ar neu oddeutur 12 Mawrth, 2011, cyflwynodd cywiro"Deiseb Am Arbennig Gwrit" ("PFEW") yn y fformat BRIODOL / CYWIRseiliedig ar y 11 Ionawr, 2011 llythyr gan Ruth Jones:http://www.slideshare.net/VogelDenise/031211-petition-forextraordinarywrit-exhibits-finalac ar neu am 3 Mai, 2011, ar yr amod yr Unol Daleithiau Goruchaf Cyd urt,Cyngres yr Unol Daleithiau (hy drwy Kentucky Seneddwr Rand Paul), UnolDaleithiau America Arlywydd Barack Obama, Unol Daleithiau CyfreithiwrCyffredinol a Phartïon â pledion Gwrthwynebu enw: "Ymateb I 17 Mawrth, 2011 a 27 Ebrill, 2011, Goruchaf Lys Y Unol Daleithiau Llythyrau - Nodi Gwrit Eithriadol (au) Iw ffeilio a Gwrit (au) O dan Ddeddf yr holl Gwritiau Iw ffeilio" (ati yma wedi hyn, "5 Mai , 2011 YMATEB ") http://www.slideshare.net/VogelDenise/050311-ltr- justicerobertssuterfinalgynghori bod yn seiliedig ar y materion a godwyd yn y PFEW geisiorhyddhad o dan y Gwritiau a ganlyn: Gwreiddiol Gwrit Gwrit Praecipe Gwrit Cynllwyn Gwrit Amddiffyn Gwrit Cwrs Gwrit Recaption Gwrit Detinue Gwrit Gwahardd Gwrit Mynediad Gwrit Adolygiad Gwrit Facias Exigi Gwrit supersedeas Gwrit Formedon Gwrit Rheoli Goruchwylio Gwrit Gwaharddeb Gwrit Securitate Pacis Gwrit Mandamus Gwritiau Extraterritorial Gwrit MeddiantFelly, ATEB yr Unol Daleithiau Goruchaf Lys yn gwestiwn ynghylch pagwritiau yn cael sylw ac y deddfau yr Unol Daleithiau yn GLIR bod materionNewsome / hawliadau yn dod o dan y "POB gwritiau DEDDF." 27Ebrill, 2011 yn cael ei bwysleisio gan mai dymar dyddiad y Unol DaleithiauAmerica Arlywydd Barack Obama RYDDHAU ei Dystysgrif ffug / gofannuGeni Live.Dyma ni dros flwyddyn ers cyflwynor PFEW ar "5 Mai, 2011 YMATEB" irUnol Daleithiau Goruchaf Lys NID dal wedi ffeilio y PFEW.
 • Yr Unol Daleithiau Goruchaf Lys cyhoeddi 4 Mai, 2012 llythyr ar y diwrnod UN a / neu benwythnos o "Llain Bom Ffoil" honedig at ddibenion meithrin ofn yn y bobl fel y gwnaeth pan fydd yn ymddangos yn yr Unol Daleithiau o Swyddogion LLYWODRAETH America gwneud y 911 Ymosodiadau ar y Adeiladau Ganolfan Masnach y Byd ac eraill 911- Perthnasol Ymosodiadau. hyn yn gweithredu mwyaf diweddar wamal gan yr Unol Daleithiau Goruchaf Lys amlwg yn RHWYSTR CYFIAWNDER ac i Llusgwch y ymdrechion gan y CANGHENNAU y Llywodraeth mater i gael Unol Daleithiau America Arlywydd Barack Obama drwyr 2012 Etholiadau Tachwedd yn ogystal â chadw Newsome rhag cael dogfennau drwy gamau CYFREITHIOL wrth iddynt geisio cymryd ei bywyd i atal y AMLYGIAD o Unol Daleithiau America arferion TROSEDDOL sydd ar Bopeth NIFER wedi bod yn ymwybodol, fodd bynnag, wedi bod yn aros am CYFLEOEDD fel hyn i gyrraedd y GWIR! (A) Unol Daleithiau America yn Arlywydd Barack Obama, Cyngres yr Unol Daleithiau yn ogystal yn ogystal âr Unol Daleithiau Adran Cyfiawnder / Ffederal Swyddfa Cudd-wybodaeth ac Asiantaeth Ganolog yn methu â gwneud y canlynol FFEITHIAU hysbys am y MAI honnir 4, 2011 "BYGYTHIAD BOM Ffoil:"i. Bod y y a ddewiswyd i ddefnyddio yr Unol Daleithiau wlad Ally A merica - yn Saudi Arabia - i hawlio lle ymosodiadau or fath yn cael eu cychwyn gan fod yr adroddiadau yn cael ei George Llywyddion y cyn-HW Bush a George W. Bush yn Cyfeillion CLOSE gyda Osama Bin llwythog Teulu sydd wedi arwain at ganlyniadau mawr yn hwy ac y mae GRWP berthynas CARYLE âr Unol Daleithiau America.
 • ii. Bod yn ystod y 11 Medi, 2001 y Byd ymosodiadau Canolfan Masnach ("911 Ymosodiadau"), yn Caryle Grŵp cynnal ei gyfarfod BUDDSODDWYR Blynyddol a oedd yn cynnwys aelod (au) o Osama Bin Laden teulu.iii. Bod Saudi Arabia Arweinyddion / Swyddogion Llywodraeth cael TIES MAWR / CYSYLLTIADAU gydar Grŵp CARYLE - hy ni waeth sut y gallent geisio NAWR i dalu i fyny. http://www.slideshare.net/VogelDenise/carlyle-group-bin-laden- bushties http://www.slideshare.net/VogelDenise/carlyle-group-firm-profile http://www.slideshare.net/VogelDenise/carlyle-group-wikipedia http://www.slideshare.net/VogelDenise/carlyle-group-top- governmentemployees http://www.slideshare.net/VogelDenise/caryle-group-nndbiv. Bod Morgan YH Chase Bank - hy ymwneud yn ddiweddar yn y modd mwyaf diweddar JP Morgan Chase Bank biliwn o ddoleri SCANDAL - hefyd yn cynnal TOP / ALLWEDDOL swyddi yn y Grŵp CARYLE Maer SCANDAL ddiweddar a allai fod wedi atal cael POB Canghennau -. Gweithredol, DEDDFWRIAETHOL a Barnwrol - yr Unol Daleithiau America y Llywodraeth yn gweithredu ar Newsome yn Cwyn S gyflwyno ynghylch JP Morgan Chase Bank ai cynllwynwyr. http://www.slideshare.net/VogelDenise/jp-morgan- chasebank-scandal http://www.slideshare.net/VogelDenise/jp-morgan- chasebank-scandal-2 http://www.slideshare.net/VogelDenise/jp-morgan- chasebank-scandal-3
 • (B) Gwamal oedi wrth ir Unol Daleithiau America White House / Arlywydd Barack Obama, Unol Daleithiau CONGRESS ac Unol Daleithiau Goruchaf LLYS yn cael eu rhwystro CYFIAWNDER at ddibenion OEDI mewn ymdrechion o gael Arlywydd Barack Obama drwyr 2012 Etholiadau Arlywyddol!IV. . GALL J. P MORGAN SCANDAL CHASE BANK WEDI CAEL EU OSGOI wedi gweithredun Arlywydd Barack Obama A Cyngres yr Unol Daleithiau AR NewsomeS CWYN (S) - NAWR Y BYD I GYD / ECONOMI YN DIODDEF! 17) POLISI CYHOEDDUS / BUDD Y CYHOEDD: JP MORGAN SCANDAL yn parhad y Unol Daleithiau Of America LLYGREDD, COVER-UPS, cynllwynion ac ymddygiad troseddol Yn Y RISG Y ECONOMI BYD-EANG - Chwaraewyr hy MAWR Yn Y CYMRYD I LAWR a DINISTRIO / cwymp y Economi Yn genedlaethol / RHYNGWLADOL! 18) Gall pob Newsome ddweud wrth weithredoedd warthus fath o JP Morgan Chase Bank yw gadael ir CYHOEDDUS-YN-MAWR gwybod bod Arlywydd yr Unol Daleithiau Barack Obama, Unol Daleithiau America CONGRESS, Securities a Chyfnewid Comisiwn, Wall Street, Baker Donelson Bearman Caldwell & Berkowitz oedd (hy Cwnsler Cyfreithiol / Ymgynghorydd ar gyfer Barack Obama) au cynllwynwyr / CO-cynllwynwyr i gyd i mewn ar hyn SCANDAL - hy cael PERSONOL, BUSNES a Llog s ARIANNOL. 19) Nawr gall Newsome eistedd yn ôl a dim ond chwerthin, chwerthin, chwerthin. . . ar sut y dwp ac yn anwybodus nid yn unig yn Unol Daleithiau America ar Bopeth wedi bod ar gyfer NID gymryd camau yn erbyn ei swyddogion Llywodraeth LLWGR ond gall hefyd yn chwerthin, chwerthin, chwerthin. . .. ar y Cynghreiriaid yn yr Unol Daleithiau America syn ymddiried or fath Gwlad LLWGR a HILIOL wrth ir Unol Daleithiau America ac yn awr maent yn elwa oddi wrth eu stupidity ac ANWYBODAETH dros beidio â chymryd camau ond troi at fynd i mewn i "WARS" bod yr Unol Daleithiau America cychwyn trwy, twyll a LLYGREDD Lies, ac ati gyda RHIF CWESTIYNAU ofynnir gan eu cynghreiriaid! 20) SUT GYNNAR oedd y CYHOEDDUS-YN-MAWR gosod ar HYSBYSIAD or LLYGREDD a gweithgareddau TROSEDDOL o JP Morgan Chase: a. Dinasyddion a / neu r CYHOEDDUS / BYD gall w morgrug i edrych eto ar y 13 Gorffennaf, 2010 e-bost at yr Arlywydd Barack Obama ai Gweinyddu, Arweinwyr Congressional, ac ati "Unol Daleithiau Arlywydd Barack Obama: Y cwymp / Doom Y GWEINYDDIAETH OBAMA - Llygredd / Cynllwyn / Cover-Up / Deddfau Troseddol Made Cyhoeddus " http://www.slideshare.net/VogelDenise/071310-email- toobamaholder Ydd yn arweiniodd at weithredoedd dialgar ac ymosodiadau ar Gyfrif Banc Newsome (au) ar gyfer cymorth "PLANT" pan BYTH Newsome wedi bod yn briod, ac nid geni / mabwysiadu plentyn (plant):
 • http://www.slideshare.net/VogelDenise/071710-kydorjp- morganchasedocsb. Gall C itizens a / neu r CYHOEDDUS / BYD am edrych ar Newsome ar 9 Hydref, 2010 pledion or enw, "Argyfwng Cynnig i Aros; Cynnig Argyfwng Am Ehangu O Amser a Rhyddhad Eraill y Llys Goruchaf Unol Daleithiau ystyrir yn briodol Cywiro Maer Cam Cyfreithiol / anghyfiawnderau Adroddwyd yma adroddiad " ("& EMTS MFEOTWOC") a gyflwynwyd ar gyfer ffeilio gydar Unol Daleithiau Goruchaf Lys: Gweler yn Tudalennau 34, 35, 187, 234, 280 a 281. http://www.slideshare.net/VogelDenise/100910-emergency-motion Ex hibit "144" o hyn pledio or enw, "Diddordeb Cyfnewid Newyddion Fargen Drwg Am Jackson" dinoethi patrwm-Y-YMARFER o JP Morgan Chase Bank, atwrnai Baker Donelson Bearman Caldwell & Berkowitz a WALL STREET oherwydd ymddengys busnes TROSEDDOL a peryglus or fath trafodion wedi cael eu defnyddio dro ar ôl tro ar DIODDEFWYR eraill - hy fel Birmingham Jefferson County fel y crybwyllir yn yr erthygl hon.c. Gall dinasyddion a / neu r CYHOEDDUS / BYD am edrych ar Newsome ar 12 Mawrth, 2011 pledion or enw, "Deiseb Am Arbennig Gwrit" a gyflwynwyd ar gyfer ffeilio gydar Unol Daleithiau Goruchaf Lys: http://www.slideshare.net/VogelDenise/031211-petition- forextraordinarywrit-exhibits-final yn Tudalennau i, 2, 3, 5, 6, 17, 23, 24, 30 a 46 yn ogystal âr llythyr a gyflwynwyd ir Goruchaf Lys Cyfiawnder John Roberts ar Page 144 cefnogir 9 Hydref, 2010 EMTS & MFEOTWOC; ar ben hynny, wedi dweud hynny Roedd EMTS & MFEOTWOC hymgorffori yn PFEW trwy gyfeirio.d. Gall dinasyddion a / neu r CYHOEDDUS / BYD am edrych ar Newsome ym mis Ionawr 10, 201 2 pledion hawl, "HYSBYSIAD AM TERFYNU - CAIS AM uchelgyhuddiad yr Arlywydd Barack Hussein OBAMA II - YMATEB IR ymosodiadau ar Florida A & M PRIFYSGOL AM DDIGWYDDIAD HAZING HONEDIG - ALL CAIS AM YMYRIAD YN RHYNGWLADOL MILITARY ANGEN" http://www.slideshare.net/VogelDenise/011012-obama- eviction-notice-finalsigned Gweler tudalennau 26, 28, 34, 43, 44, 50, 51, 68, 154, 155, 188, 200-203, 248, 252, 277 a 268e. Gall dinasyddion a / neu r CYHOEDDUS / BYD am edrych ar Newsome ar 15 Chwefror, 2012 pledion Congressional hawl, "CWYN (S); CEISIADAU STATWS; a RHYBUDD O FFEILIO," edrych ar Tudalennau 24, 32, 44 a 45 lle JP Morgan Chase Bank yn YMATEBYDD yn y gweithredu Congressional.
 • http://www.slideshare.net/VogelDenise/021512-us- congress-complaint-newsome-v-obamafinal-signed Yn amlwg, gall JP Morgan Chase Banc biliynnau o golled Doler a biliynnau mwy a fydd yn cael eu colli wedi bod yn prevente ch oedd y CANGHENNAU yr Unol Daleithiau o Swyddogion Llywodraeth America yn gweithredu ar yr CWYNION adrodd JP Morgan Chase Banciau TROSEDDOL Deddfau a adroddwyd. Yn lle hynny, Unol Daleithiau America yn Arlywydd Barack Obama ai Gweinyddu (hy y Gangen GWEITHREDOL), Unol Daleithiau America Llafur (hy y Gangen DEDDFWRIAETHOL), ar Unol Daleithiau Goruchaf Lys (hy y Gangen BARNWROL), a etholir i GYFLENWI-UP y troseddau troseddol a sifil JP Morgan Chase Bank oherwydd eu Diddordebau PERSONOL, BUSNES a ARIANNOL. At hynny, maer Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid ymddengys fod METHU hefyd y Dinasyddion Americanaidd a TRAMOR Cenhedloedd / Arweinwyr yn caniatáu ir gweithgareddau TROSEDDOL y Morgan YH Chase Bank, ei Cwnsler Cyfreithiol / Cynghorydd Baker Donelson, Unol Daleithiau America Arlywydd Barack Obama, y Deyrnas Unedig Cyngres yr Unol, y Llys Goruchaf Unol Daleithiau au cynllwynwyr / CO-cynllwynwyr. Diolch i chi am eich amser ac ystyriaeth yn y mater hwn, fodd bynnag, fel y gwelwch or ymateb uchod, body mater hwn yn un o Bolisi CYHOEDD ac yn cynnwys materion o Fuddiannau CYMDEITHASOL aECONOMAIDD sydd hefyd yn effeithio ar ein Diogelwch Famwlad. Felly, er Newsome yn fwy na pharod igyfryngu y mater hwn NA ELLIR hi fodd bynnag, gweithredur Cytundeb i Cyfryngu a Cytundeb Cyfrinacheddgan ei fod yn ei gwneud yn ofynnol iddi HEPGOR hawliau A WARCHODIR ac atal ei gan HYSBYSU yCYHOEDDUS-YN-MAWR ar faterion o DIFRIFOL or fath a CRITIGOL bwysigrwydd fel bod sylw yn yrohebiaeth hon yn syth yn ogystal ag yn y "GRG & MStaffing EEOC Cwynion / Tâl" yn ogystal â dogfennau erailla / neu faterion y gall gymryd rhan ynddo Newsome Ar ben hynny, Newsome yn credu bod y gweithredu Cytundeb iCyfryngu a byddair Cytundeb Cyfrinachedd fod yn anghyfiawnder ir rhai hynny (hy yn rhai or rhai a ddangosir ynyr ohebiaeth) sydd wedi colli eu bywydau o ganlyniad UNIONGYRCHOL a PROXIMATE y driniaeth HILIOL aTUEDD gwahaniaethol mae hi wedi bod yn destun. Ar gyfer hyn yn dystiolaeth eglur or hyn a gweithredoeddTROSEDDOL erchyll yn cael eu cynnal pan NA DINASYDDION yn sefyll i fyny i Swyddogion Llywodraeth yLlwgr a ddatgelu eu TROSEDDAU - hy maent yn mynd ymlaen i gyflawni mwy ac ar adegau trychinebau YN HYNGWAETHAF! Os bydd gennych unrhyw gwestiynau neu bryderon, peidiwch ag oedi i gysylltu â Newsome. Gyda Regards gwresog, Vogel Denise Newsome Blwch Swyddfar Post 14,731 Cincinnati, Ohio 45,250 (513) 680-2922 neu (601) 885-9536