031808 obama speech(dutch)

303 views

Published on

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
303
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

031808 obama speech(dutch)

 1. 1. Barack Obamas 18 maart 2008 RACE SPEECH: http://www.slideshare.net/VogelDenise/031808-obama-race-speech"Wij, het volk, om een meer perfecte unie te vormen."Twee honderd en twintig jaar geleden, in een zaal die nog steeds staat aan de overkant van de straat,een groep mannen verzameld en, met deze eenvoudige woorden, lanceerde onwaarschijnlijkexperiment van Amerika in de democratie. Boeren en wetenschappers, staatslieden en patriotten diehad gereisd over een oceaan aan tirannie en vervolging te ontsnappen eindelijk echt hun verklaringvan onafhankelijkheid op een Philadelphia conventie die duurde tot het voorjaar van 1787.
 2. 2. Het document produceerden ze was uiteindelijk ondertekend, maar uiteindelijk niet af. Het werdgekleurd door oorspronkelijke deze natie zonde van de slavernij, een vraag die de koloniënverdeeld en bracht de conventie om een patstelling tot de oprichters kozen om de slavenhandel teblijven voor minstens twintig meer jaren, voor een definitieve oplossing en laat de toekomstigegeneraties.Natuurlijk was het antwoord op de vraag slavernij reeds ingebed in onze Grondwet - een grondwetdie had ik kern t s het ideaal van gelijk burgerschap onder de wet, een Grondwet die de mensenvrijheid en rechtvaardigheid beloofd, en een vakbond die kan worden geperfectioneerd en tijd.En toch woorden op een perkament zou het niet genoeg zijn om slaven te bevrijden vanslavernij, of om mannen en vrouwen van alle kleuren en geloof hun volledige rechten en plichtenals burgers van de Verenigde Staten Wat nodig zou zijn Amerikanen waren in opeenvolgendegeneraties die bereid waren om hun deel te doen -. door middel van protesten en strijd, op straat enin de rechtbanken, door middel van een burgeroorlog en burgerlijke ongehoorzaamheid en altijdeen groot risico - om die kloof tussen de belofte van onze idealen en de realiteit van hun tijd tebeperken.Dit was een van de taken die we uiteengezet aan het begin van deze campagne - aan de lange marsvan hen die voor ons, een mars kwam voor een meer gewoon doorgaan, meer gelijk, meer vrije, .zorgzamer en welvarender Amerika Ik koos ervoor om voor het presidentschap te voeren op ditmoment in de geschiedenis, omdat ik geloof ten zeerste dat we niet kunnen de uitdagingen van onzetijd op te lossen, tenzij we lossen ze samen - tenzij we onze eenheid te vervolmaken door te begrijpendat wij anders hebben verhalen, maar we houden gewoon hoop, dat we niet dezelfde look and wemogen niet afkomstig zijn van dezelfde plaats, maar we willen allemaal bewegen in dezelfde richting -naar een betere toekomst voor de kinderen en onze kleinkinderen.Dit geloof komt voort uit mijn onverzettelijk geloof in het fatsoen en de vrijgevigheid van hetAmerikaanse volk. Maar het komt ook uit mijn eigen Amerikaanse verhaal.
 3. 3. Ik ben de zoon van een zwarte man uit Kenia en een blanke vrouw uit Kansas. Ik ben opgegroeidmet de hulp van een witte grootvader die een depressie te dienen overleefd in het Leger van Pattontijdens de Tweede Wereldoorlog en een witte oma die werkte op een bommenwerper montage lijn bijFort Leavenworth, terwijl hij in het buitenland. Ik heb zijn gegaan om een aantal van de beste scholenin Amerika en woonde in een van de armste landen ter wereld. Ik ben getrouwd met een zwarteAmerikaanse die draagt in haar het bloed van slaven en slavenhouders - een erfenis wij gaanover om onze twee dierbare dochters. Ik heb broers, zussen, nichten, neven, ooms en neven, van elkras en elke tint, verspreid over drie continenten, en voor zo lang als ik leef, zal ik nooit vergeten dat ingeen enkel ander land ter De aarde is mijn verhaal zelfs mogelijk.Het is een verhaal dat niet heeft mij de meeste conventionele kandidaat. Maar het is een verhaal dataangebraden in mijn genetische make-up van het idee dat deze natie is meer dan de som der delen -dat uit vele, we echt een zijn.Gedurende het eerste jaar van de campagne, tegen alle voorspellingen van het tegendeel, zagen wehoe hongerig het Amerikaanse volk waren voor deze boodschap van eenheid. Ondanks deverleiding om mijn kandidatuur te bekijken door middel van een puur raciale lens, we hebbengewonnen commandant overwinningen in staten met een aantal van de witstebevolkingsgroepen in het land. In Zuid-Carolina, waar de Confederate Flag nog vliegt, bouwden weeen sterke coalitie van Afro-Amerikanen en blanke Amerikanen.Dit wil niet zeggen dat ras is niet een probleem in de campagne. In verschillende stadia van decampagne, hebben sommige commentatoren beschouwd mij ook "te zwart" of "niet zwartgenoeg." We zagen raciale spanningen bubble aan de oppervlakte tijdens de week voor de Zuid-
 4. 4. Carolina primaire. De pers heeft ontvet elke exit poll voor de meest recente bewijs van racialepolarisatie, niet alleen in termen van wit en zwart, maar zwart en bruin ook.En toch is het pas in de laatste paar weken dat de discussie over ras in deze campagne heeft eenbijzonder verdeeldheid weg bent ingeslagen.Aan de ene kant van het spectrum hebben we gehoord van de implicatie dat mijn kandidatuur een ofandere manier is een oefening in positieve discriminatie; dat het is uitsluitend gebaseerd op de wensvan grote ogen liberalen om raciale verzoening kopen op de goedkope Aan de andere kant, we. vehoorde mijn voormalige voorganger, dominee Jeremiah Wright, gebruik opruiende taal om vangedachten dat het potentieel niet alleen de raciale kloof te verbreden hebben uit te drukken, maaruitzicht dat zowel de grootheid en de goedheid van onze natie te denigreren, dat zowel terecht beledigenwit en zwart .Ik heb al veroordeeld, in ondubbelzinnige bewoordingen, de verklaringen van dominee Wright die eendergelijke controverse veroorzaakt. Voor sommige, knagende vragen blijven. Heb ik weet dat hij eensoms felle criticus van de Amerikaanse binnenlandse en buitenlandse beleid? Natuurlijk. Heb ik ooitgehoord hem te maken opmerkingen die kunnen worden beschouwd als controversieel, terwijl ik zat inde kerk? Ja. Heb ik zeer oneens met veel van zijn politieke opvattingen? Absoluut - net zoals ik weetzeker dat velen van jullie hebben opmerkingen van uw voorgangers, priesters of rabbijnen waarmee usterk oneens gehoord.Maar de opmerkingen die hebben geleid tot deze recente storm waren niet alleen controversieel. Zewaren niet alleen een religieuze leider poging om uit te spreken tegen ervaren onrecht plaats daarvanzijn ze een diep vertekend beeld van dit land tot uitdrukking -. Een standpunt dat blankracisme ziet als endemisch, en dat verheft wat is er mis met Amerika boven alles wat we wetenis gelijk met Amerika; een standpunt dat de conflicten in het Midden-Oosten als geworteld in deeerste plaats in de acties van de stoere bondgenoten als Israël, in plaats van die uit de perverse enhatelijke ideologieën van de radicale islam ziet.Als zodanig, dominee Wrights opmerkingen waren niet alleen verkeerd, maar verdeeldheid,verdeeldheid in een tijd waarin we de eenheid; raciaal geladen op een moment dat we nodig hebben omsamen te komen tot een set van monumentale problemen op te lossen - twee oorlogen, eenterroristische dreiging, een dalende economie, een chronische gezondheidszorg crisis enpotentieel verwoestende klimaatverandering; problemen die niet zwart of wit of Latino of Aziatisch,maar problemen die ons allen te confronteren.
 5. 5. Gezien mijn achtergrond, mijn politiek, en mijn beleden waarden en idealen, zal er ongetwijfeldmensen voor wie mijn uitspraken van veroordeling zijn niet genoeg. Waarom sluit me aan bij domineeWright in de eerste plaats, kunnen zij vragen? Waarom niet bij een andere kerk? En ik moet bekennendat als alles wat ik wist van dominee Wright waren de fragmenten van die preken die zijnuitgevoerd in een eindeloze lus op de televisie en You Tube, of als Trinity United Church of Christgelijkvormigheid aan het karikaturen worden gevent door sommige commentatoren, is er geen twijfelover bestaan dat ik zou reageren op vrijwel dezelfde manierMaar de waarheid is, dat is niet alles wat ik weet van de man. De man die ik ontmoette meer dantwintig jaar geleden is een man die hielp introduceren om mijn christelijk geloof, een man die voor mijsprak over onze verplichtingen jegens elkander liefhebt; om de zorg voor de zieken en til de armen. Hijis een man die zijn land diende als een Amerikaanse marinier, die heeft gestudeerd en doceerdeaan een aantal van de beste universiteiten en seminaries in het land, en die meer dan dertig jaarleidde een kerk die de gemeenschap dient door het doen van Gods werk hier op aarde - door dehuisvesting van de daklozen, bediening aan de behoeftigen, die de dagopvang en de beurzen en degevangenis ministeries, en het bereiken van mensen die lijden aan HIV / AIDS.In mijn eerste boek, Dreams From My Father, beschreef ik de ervaring van mijn eerste service aanhet Trinity:"Mensen begonnen te schreeuwen, op te staan uit hun stoel en klappen en schreeuwen, een krachtigewind die de dominee stem tot in de nok toe .... En in die enkele noot - hoop - Ik hoorde iets anders;!Aan de voet van dat kruis, in de duizenden kerken in de stad, stelde ik me de verhalen van gewonezwarte mensen samen te voegen met de verhalen van David en Goliath, Mozes en Farao, dechristenen in het hol van de leeuw, Ezechiël gebied van dorre beenderen Die verhalen - van deoverleving, en vrijheid, en hoop - werd ons verhaal, mijn verhaal,. Het bloed dat gemorst had wasons bloed, de tranen onze tranen, totdat deze zwarte kerk, op deze heldere dag, leek eens te meer eenschip dat het verhaal van een volk in de toekomstige generaties en in een grotere wereld. Onzebeproevingen en triomfen werden in een keer uniek en universeel, zwart en meer dan zwart, inchroniqueur van onze reis, de verhalen en liedjes gaf ons een middel om herinneringen die we niethoefde te schamen over terug te vorderen ... herinneringen dat alle mensen kunnen bestuderen enkoesteren - en waarmee we kunnen beginnen op te bouwen ".Dat is mijn ervaring aan het Trinity. Net als andere overwegend zwarte kerken in het hele land, Trinitybelichaamt de zwarte gemeenschap in zijn geheel - de arts en het welzijn moeder, het model studenten de voormalige bende-banger Net als andere zwarte kerken, Trinitys diensten zijn vol met luidgelach en soms ontuchtige. humor. Ze zijn vol van dansen, klappen, schreeuwen en roepen datook mag lijken schokkend voor het ongeoefende oor. De kerk bevat volledig de vriendelijkheid enwreedheid, de felle intelligentie en de schokkende onwetendheid, de strijd en de successen, deliefde en ja, de bitterheid en bias die deel uitmaken van de zwarte ervaring in Amerika.
 6. 6. En dit helpt misschien verklaren,, mijn relatie met dominee Wright. Als onvolmaakt als hij ook mag zijn, is hij als familie voor mij. Hij versterkt mijn geloof, official mijn huwelijk, en doopte mijn kinderen. Niet een keer in mijn gesprekken met hem heb ik hem hoorde praten over een etnische groep in denigrerende termen, of te behandelen blanken met wie hij in wisselwerking met iets anders dan hoffelijkheid en respect. Hij bevat in hem de tegenstellingen - de goede en de slechte - van de gemeenschap die hij ijverig heeft gediend voor zo vele jaren. Ik kan niet meer verloochenen hem dan ik kan de zwarte gemeenschap verstoten. Ik kan niet meer verloochenen hem dan ik mijn witte oma - een vrouw die geholpen om mij, een vrouw die keer op keer opgeofferd voor mij, een vrouw die van me houdt zo veel als ze houdt van alles wat in deze wereld, maar een vrouw die ooit biechtte haar angst voor zwarte mannen die door haar overleden op straat, en die op meer dan een gelegenheid heeft uitgesproken raciale of etnischestereotypen die me ineenkrimpen.Deze mensen zijn een deel van mij. En ze zijn een deel van Amerika, het land waar ik van hou.Sommigen zullen dit zien als een poging om te rechtvaardigen of verontschuldigen opmerkingen diezijn gewoon niet goed te praten. Ik kan u verzekeren dat het niet. Ik denk dat de politiek veilig zou zijnom over te gaan van deze aflevering en maar hopen dat het verdwijnt in het houtwerk. We kunnenontslaan dominee Wright als een slinger of een demagoog, net zoals sommigen hebben GeraldineFerraro, in de nasleep van haar recente verklaringen, afgedaan als herbergen een aantaldiepgewortelde raciale vooroordelen.Maar ras is een onderwerp dat ik geloof dat deze natie kan niet veroorloven om op dit moment tenegeren Wij zouden dezelfde fout die dominee Wright maakte in zijn gewraakte preken over Amerikahet maken van -. te vereenvoudigen en stereotype en versterken de negatieve naar het punt dat het dewerkelijkheid verdraait.Het is een feit dat de opmerkingen die zijn gemaakt en de problemen die zijn opgedoken in deafgelopen weken is de complexiteit van ras in dit land dat we nooit echt gewerkt doorweerspiegelen - een deel van onze vereniging dat we nog moeten perfectioneren. En als we lopen nu,als we gewoon terugtrekken in onze respectievelijke hoeken, zullen we nooit in staat zijn om samen tekomen en de uitdagingen, zoals de gezondheidszorg, of onderwijs, of de noodzaak om een goedebaan te vinden voor elke Amerikaan op te lossen.Inzicht in deze realiteit is een herinnering aan hoe kwamen we aan op dit punt. Zoals WilliamFaulkner schreef ooit: "Het verleden is niet dood en begraven. Sterker nog, het is niet eens voorbij." We
 7. 7. hebben geen behoefte om hier te reciteren de geschiedenis van raciale onrechtvaardigheid in ditland. Maar we moeten onszelf eraan herinneren dat zo veel van de verschillen die er bestaan in deAfro-Amerikaanse gemeenschap vandaag kan rechtstreeks worden teruggevoerd op verschillendoorgegeven van een eerdere generatie die geleden heeft onder de wrede erfenis van de slavernijen de Jim Crow. Gesegregeerde scholen waren en zijn, inferieure scholen; we hebben nog steeds niet vast hen, vijftig jaar na Brown v. Board of Education, en de inferieure opleiding die ze verstrekt, toen en nu, helpt te verklaren de doordringende prestatie kloof tussen zwart van vandaag en wit studenten. Gelegaliseerd discriminatie - waar zwarten werden vermeden, vaak door middel van geweld, bezit van onroerend goed, of leningen niet werden toegekend aan Afro-Amerikaanse ondernemers, of zwart huiseigenaren konden geen toegang tot FHA hypotheken of zwarten werden uitgesloten van vakbonden, of de politie, of brandweer - betekende dat zwarte families niet kon vergaren enige betekenisvolle rijkdom nalaten aan toekomstige generaties. Die geschiedenis helpt te verklaren de rijkdom en de inkomenskloof tussen zwart en wit, en de geconcentreerde zakken van armoededie volhardt in zo veel van stedelijke en landelijke hedendaagse gemeenschappen.Een gebrek aan economische kansen voor zwarte mannen, en de schaamte en frustratie die uithet niet kunnen voorzien in een van de familie, heeft bijgedragen aan de erosie van zwartegezinnen - een probleem dat welzijnsbeleid voor vele jaren kan zijn verslechterd En het gebrekaan. basisdiensten in zoveel steden zwarte wijken - parken voor kinderen om te spelen in de politielopen de beat, regelmatige vuilnis pick-up en het opbouwen van code handhaving - alle bijgedragen
 8. 8. tot het creëren van een cyclus van geweld, bacterievuur en verwaarlozing die ons blijvenachtervolgen.Dit is de werkelijkheid waarin dominee Wright en andere Afro-Amerikanen van zijn generatie isopgegroeid. Ze groeide op in de late jaren vijftig en begin jaren zestig, een tijd waarin segregatie nogsteeds de wet van het land en de gelegenheid was systematisch vernauwd. Opvallend is er niet omhoe veel mislukte in het gezicht van discriminatie, maar hoeveel mannen en vrouwen overwon de
 9. 9. kansen, hoeveel waren in staat om een manier te maken van geen manier voor mensen zoals ik die zoukomen na hen.Maar voor iedereen die krassen en klauwde hun weg naar een stuk van de American Dream tekrijgen, waren er velen die niet te maken - die uiteindelijk werden verslagen, in een of anderemanier, door discriminatie Die erfenis van de nederlaag werd aangenomen. aan toekomstigegeneraties - die jonge mannen en steeds meer jonge vrouwen die we zien staan op straathoeken ofwegkwijnen in onze gevangenissen, zonder hoop of de vooruitzichten voor de toekomst. Zelfs voor diezwarten die wel maken, vragen van ras en racisme, blijven hun wereldbeeld te definiëren infundamentele manieren voor de mannen en vrouwen van de generatie dominee Wrights, deherinneringen van vernedering en twijfel en angst niet verdwenen zijn;. Noch heeft de woede en debitterheid van die jaren. Die boosheid soms niet uitgedrukt in het openbaar, voor witte collegas ofwitte vrienden. Maar het doet vind stem in de kapperszaak of rond de keukentafel. Soms wordt diewoede uitgebuit door politici, tot gin omhoogstemmen langs raciale lijnen, of goed te makenvoor eigen een politicus tekortkomingen.En af en toe het vindt stem in de kerk op zondagmorgen, in de preekstoel en in de kerkbanken. Het feitdat er zoveel mensen zijn verbaasd dat woede in een aantal van dominee Wrights preken horenherinnert ons gewoon van de oude gemeenplaats dat de meest gesegregeerde uur in het Amerikaanseleven gebeurt op zondagochtend. Die boosheid is niet altijd productief, ja, maar al te vaak het deaandacht afleidt van het oplossen van echte problemen, het houdt ons van vierkant naar onze eigenmedeplichtigheid aan onze toestand, en voorkomt dat de Afro-Amerikaanse gemeenschap van hetsmeden van de allianties die het nodig heeft om te komen tot echte veranderen Maar de woede isreëel,. is krachtig en eenvoudig willen het weg, om het te veroordelen zonder inzicht in zijnwortels, alleen dient om verbreding van de kloof van onbegrip die er bestaat tussen de rassen.In feite is een dergelijke woede bestaat binnen segmenten van de blanke gemeenschap. De meestewerkende en de middenklasse blanke Amerikanen niet het gevoel dat ze zijn bijzonder bevoorrechtdoor hun ras. Hun ervaring is de immigrant ervaring - voor zover ze betrekking, niemand heeft gaf zeniets, ze hebben gebouwd vanaf nul. Ze hebben er hard aan hun hele leven gewerkt, vaak alleen om tezien hun werk in het buitenland of hun pensioen gedumpt na een leven van arbeid geleverd. Ze zijnbezorgd over hun toekomst, en voelen hun dromen wegglijden, in een tijdperk van stagnerende lonenen wereldwijde concurrentie, kans komt om gezien te worden als een zero sum game, waarbij jedromen op mijn kosten Dus als ze worden verteld. bus hun kinderen naar een school in de stad,als ze horen dat een Afro-Amerikaanse is een voordeel in de landing een goede baan of een plekin een goede universiteit vanwege een onrecht dat ze zelf nooit heeft begaan krijgt, als ze horendat hun angsten over criminaliteit in stedelijke buurten een of andere manier geschaad, wrokbouwt na verloop van tijd.Net als de woede binnen de zwarte gemeenschap, zijn deze wrok niet altijd uitgedrukt in beleefdgezelschap. Maar ze hebben meegeholpen om het politieke landschap voor ten minste een generatie.Woede over het welzijn en de positieve discriminatie geholpen te smeden de Reagan Coalitie.Politici routinematig benut angst voor criminaliteit voor hun eigen electorale doeleinden.Talkshow hosts en conservatieve commentatoren gebouwd hele carrière ontmaskeren valseclaims van racisme, terwijl ontslag van legitieme discussies over raciale onrechtvaardigheid enongelijkheid als louter politieke correctheid of omgekeerd racisme.Net zoals zwarte woede vaak contraproductief gebleken, zo hebben deze witte wrok afgeleid aandachtvan de echte schuldigen van de middenklasse squeeze - een bedrijfscultuur vol van binnen te maken,twijfelachtige boekhoudkundige praktijken, en op korte termijn hebzucht, een in Washingtongedomineerd door lobbyisten en speciale belangen; economisch beleid dat de weinige over devele te bevorderen. En toch, om weg te wensen de wrok van de blanke Amerikanen, om ze tebestempelen als misleide of zelfs racistisch, zonder te erkennen dat ze zijn geworteld in de legitiemezorgen - ook dit verwijdt de raciale kloof, en blokkeert de weg naar begrip.Dit is waar we nu zijn. Het is een raciale patstelling we al in zitten voor jaren. In tegenstelling tot debeweringen van sommige van mijn critici, zwart en wit, ik heb nog nooit zo naïef om te geloven dat wekunnen krijgen dan onze raciale verdeeldheid in een enkele verkiezing cyclus, of met een enkelekandidatuur - met name een kandidatuur als onvolmaakt als mijn eigen.
 10. 10. Maar ik heb beweerd een vaste overtuiging - een veroordeling geworteld in mijn geloof in God en mijngeloof in het Amerikaanse volk - dat werken we samen verder gaan dan een aantal van onze ouderaciale wonden, en dat in feite hebben we geen andere keuze is dat we moeten gaan op de weg van eenmeer perfecte unie.Voor de Afrikaans-Amerikaanse gemeenschap, dat pad betekent het omarmen van de lasten vanons verleden, zonder slachtoffer te worden van ons verleden. Het betekent te blijven op eenvolle maat van rechtvaardigheid dringen in elk aspect van het Amerikaanse leven, maar hetbetekent ook binden onze specifieke grieven -. Voor een betere gezondheidszorg en betere scholen, enbetere banen - tot de grotere aspiraties van alle Amerikanen - de blanke vrouw worstelt om het glazenplafond, de blanke man, wiens ontslagen, de immigrant probeert zijn familie te voeden breken. En hetbetekent de volledige verantwoordelijkheid voor eigen leven - door te eisen meer van onze vaderen,en meer tijd doorbrengen met onze kinderen, en het lezen van hen, en hen te leren dat zijweliswaar hun uitdagingen en discriminatie in hun eigen leven, ze nooit moeten bezwijken totwanhoop of cynisme, ze moeten altijd van mening dat ze hun eigen lot te schrijven.Ironisch genoeg is dit typisch Amerikaanse - en ja, conservatieve - notie van zelf-hulp gevondenfrequente uitdrukking in dominee Wrights preken. Maar wat mijn voormalige voorganger te vaak nietbegrijpen is dat het aanbreken van een programma van zelfhulp ook een geloof dat de samenlevingkan veranderen vereist.De diepe fout van dominee Wrights preken is niet dat hij sprak over racisme in onze maatschappij Hetis dat hij zo sprak als onze samenleving was statisch, alsof er geen vooruitgang is geboekt;. Alsofdit land - een land dat heeft het mogelijk gemaakt voor een van zijn eigen leden te lopen voorhet hoogste ambt in het land en het opbouwen van een coalitie van witte en zwarte, Latino enAziatische, arm en rijk, jong en oud - is nog steeds onlosmakelijk verbonden met een tragischverleden, maar wat we weten -. - wat we hebben gezien - is dat Amerika kan veranderen. Dat is waregenie van deze natie. Wat hebben we al bereikt geeft ons hoop - het lef om te hopen - voor wat wijkunnen en moeten bereiken morgen.
 11. 11. In de blanke gemeenschap, het pad naar een meer perfecte unie betekent erkenning van de Afro-Amerikaanse gemeenschap, die wat scheelt niet alleen bestaat in de hoofden van de zwartebevolking, dat de erfenis van discriminatie - en de huidige gevallen van discriminatie, terwijlminder openlijke dan in het verleden - zijn reëel en moeten worden aangepakt Niet alleen metwoorden, maar met. daden - door te investeren in onze scholen en onze gemeenschappen; door hetafdwingen van onze burgerrechten wetten en het waarborgen van eerlijkheid in onsstrafrechtelijk systeem; door het verstrekken van deze generatie met ladders van kans die nietbeschikbaar waren voor eerdere generaties. Het vereist dat alle Amerikanen om te beseffen dat jedromen niet hoeft te komen ten koste van mijn dromen, dat het investeren in de gezondheid, hetwelzijn en de opvoeding van zwarte en bruine en witte kinderen uiteindelijk zal helpen heel Amerikabloeien.Op het einde, dan, wat wordt genoemd voor is niets meer en niets minder, dan wat de hele wereld degrote religies vraag -. Die we doen Behandel anderen zoals we zelf behandeld willen worden totons Laat ons onze broeders hoeder, de Schrift zegt ons. Laten we onze Sisters Keeper. Laat ons ziendat gemeenschappelijke belang we hebben allemaal in elkaar, en laat onze politiek weerspiegelen diegeest ook.Want wij hebben een keuze in dit land. Wij kunnen instemmen met een politiek die rassendivisie, en conflict, en cynisme. We kunnen aanpakken ras alleen als spektakel - zoals we dedenin het PB proef - of in het kielzog van de tragedie, zoals we deden in de nasleep van Katrina - of alsvoer voor het avondnieuws. We kunnen spelen dominee Wrights preken op elk kanaal, elke dag en erover te praten vanaf nu tot de verkiezingen, en maak de enige vraag in deze campagne al dan niet deAmerikaanse mensen denken dat ik een of andere manier geloof of sympathiseren met zijn meestbeledigende woorden. We kan bespringen op sommige blunder door een Hillary supporter alsbewijs dat ze de race-kaart te spelen, of we kunnen speculeren over de vraag of blanke mannenzullen allemaal massaal naar John McCain in de algemene verkiezingen, ongeacht zijn beleid.We kunnen dat doen.Maar als we dat doen, kan ik u zeggen dat er in de volgende verkiezingen, zullen we het hebben overeen andere afleiding. En dan nog een. En dan nog een. En niets zal veranderen.Dat is een optie. Of, op dit moment, in deze verkiezing, kunnen we samen komen en zeggen: "Dezekeer niet." Deze keer willen we het hebben over de afbrokkelende scholen die het stelen van detoekomst van de zwarte kinderen en witte kinderen en Aziatische kinderen en Latijns-Amerikaansekinderen en Native American kinderen. Deze keer willen we het cynisme dat ons vertelt dat dezekinderen niet kunnen leren verwerpen, dat die kinderen die niet op ons lijken zijn van iemand andersprobleem. De kinderen van Amerika zijn niet die kinderen, ze zijn onze kinderen, en we zullen niettoestaan dat ze achterop raken in een 21e-eeuwse economie. Deze keer niet.
 12. 12. Deze keer willen we praten over hoe de lijnen in de Emergency Room zijn gevuld met blanken enzwarten en Hispanics die niet beschikken over de gezondheidszorg; die niet beschikken over de krachtvan hun eigen aan de speciale belangen in Washington te overwinnen, maar die kan neem ze op als wehet samen doen.Deze keer willen we het hebben over de luiken molens die ooit voorzien van een fatsoenlijk leven voormannen en vrouwen van elk ras, en de huizen te koop die ooit toebehoorde aan Amerikanen van elkereligie, elke regio, elke gang van het leven. Deze keer willen we praten over het feit dat het echteprobleem niet is dat iemand die ziet er niet uit zoals je zou je baan te nemen, het is dat de corporatie jewerkt zal het overzeese schip voor niets meer dan een winst.Deze keer willen we het hebben over de mannen en vrouwen van alle kleuren en geloof die dienensamen, en samen vechten, en samen bloeden onder dezelfde trotse vlag. We willen over hoe u ze meenaar huis te praten van een oorlog die nooit zou moeten ve is toegestaan en nooit moetengevoerd, en we willen praten over hoe we onze vaderlandsliefde tonen door de zorg voor hen, en hunfamilies, en hen de voordelen die zij hebben verdiend.Ik zou niet worden uitgevoerd voor het presidentschap als ik niet geloof met heel mijn hart dat dit iswat de overgrote meerderheid van de Amerikanen willen voor dit land. Deze vereniging kan nooitperfect zijn, maar generatie na generatie heeft aangetoond dat het altijd kan worden geperfectioneerd.En vandaag, als ik merk dat ik het gevoel twijfelachtig of cynisch over deze mogelijkheid, wat geeft mijhet meest hoop is de volgende generatie - de jongeren wiens houding en overtuigingen en openheidvoor verandering hebben al geschiedenis geschreven in deze verkiezing.Er is een verhaal in het bijzonder, dat ik zou willen om u te verlaten met vandaag - een verhaal dat ikvertelde toen ik de grote eer te spreken op de verjaardag van Martin Luther Kings in zijn huis kerk,Ebenezer Baptist, in Atlanta.Er is een jonge, drieëntwintig jaar oude blanke vrouw genaamd Ashley Baia die voor onze campagnegeorganiseerd in Florence, South Carolina. Ze was bezig om een overwegend Afro-Amerikaansegemeenschap te organiseren sinds het begin van deze campagne, en op een dag was ze bij eenrondetafelgesprek waar iedereen ging rond hun verhaal te vertellen en waarom ze er waren.En Ashley zei dat toen ze negen jaar oud was, haar moeder kanker kreeg. En omdat ze moest dagenwerk missen, ze was los te laten en verloor haar gezondheidszorg. Ze hadden tot het dossier voorfaillissement, en dat is wanneer Ashley besloot dat ze iets moest doen om haar moeder te helpen.
 13. 13. Ze wist dat eten was een van hun meest dure kosten, en dus Ashley overtuigde haar moeder dat watze echt leuk vond en wilde echt meer dan iets anders te eten was mosterd en saus broodjes. Want datwas de goedkoopste manier om te eten.Ze deed dit voor een jaar tot haar moeder werd beter, en ze vertelde iedereen bij de rondetafel dat dereden sloot ze zich aan onze campagne zo was dat ze kon de miljoenen andere kinderen in het land diewillen en moeten ook helpen hun ouders te helpen.Nu Ashley zou hebben gemaakt een andere keuze. Misschien iemand vertelde haar langs de weg dat debron van de problemen van haar moeder waren zwarten die waren op het welzijn en te lui om tewerken, of Hispanics die kwamen in het land illegaal. Maar dat deed ze niet. Ze zocht bondgenoten inhaar strijd tegen onrecht.Hoe dan ook, Ashley klaar is met haar verhaal en dan gaat de kamer rond en vraagt iedereen waaromze ondersteuning van de campagne. Ze hebben allemaal verschillende verhalen en redenen. Velebrengen een specifieke kwestie. En tenslotte komen ze aan deze bejaarde zwarte man die daar al rustigzitten de hele tijd. En Ashley vraagt hem waarom hij er is. En hij niet brengen een specifieke kwestie.Hij zegt niet de zorg of de economie. Hij zegt niet onderwijs of de oorlog. Hij zegt niet dat hij daar wasals gevolg van Barack Obama. Hij zegt gewoon om iedereen in de kamer, "Ik ben hier omdat vanAshley.""Ik ben hier vanwege Ashley." Op zichzelf, dat ene moment van herkenning tussen dat jonge blankemeisje en die oude zwarte man is niet genoeg. Het is niet voldoende om de gezondheidszorg te gevenaan de zieken, of taken naar de werkloze, of het onderwijs aan onze kinderen.Maar het is waar we beginnen. Het is waar onze vereniging groeit sterker. En zoals zo vele generatieszijn gekomen om te beseffen in de loop van de twee-honderd en eenentwintig jaar, omdat een groeppatriotten ondertekend dat document in Philadelphia, dat is waar de perfectie begint.

×