• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Presentatie Flanders' Care door de bevoegde ministers
 

Presentatie Flanders' Care door de bevoegde ministers

on

 • 1,805 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,805
Views on SlideShare
1,805
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
29
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Presentatie Flanders' Care door de bevoegde ministers Presentatie Flanders' Care door de bevoegde ministers Presentation Transcript

  • Errera, 8 juli 2010
  • Een gezamenlijk initiatief
   Ingrid Lieten, Vlaams Vice minister-presidentook bevoegd voor Wetenschappelijk Onderzoek en Innovatie
   Kris Peeters, Vlaams Minister-presidentook bevoegd voor economie
   en buitenlands beleid
   Jo Vandeurzen,Vlaams MinisterVerantwoordelijk voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
  • Vlaams Regeerakkoord 2009-2014
   ViA doorbraak “Warme samenleving”
   Concrete implementatie van het concept “Vlaanderen Medisch Centrum”
   Nieuwe naam:
   “Flanders’ Care”
   “Innoveren en Ondernemen in Zorg”
   Wat voorafging
  • Investeren in een kwalitatieve en toegankelijke gezondheids- en welzijnszorg
   met een maximale maatschappelijke meerwaarde
   Investeren in innovatieve gezondheids- en welzijnszorg
   met een maximale economische meerwaarde
   Investeren in sterk ondernemerschap met uitzicht op:
   marktinnovatie in Vlaanderen
   internationale valorisatie wereldwijd
   Uitgangspunten Flanders’ Care
  • Opportuniteiten voor Zorg op weg naar 2020
   Jo Vandeurzen
   Vlaams Ministervan Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
  • Zorg internationaal in evolutie
  • Opdrachtverklaring
   Op een aantoonbare wijze en door innovatie het aanbod van kwaliteitsvolle zorg verbeteren en verantwoord ondernemerschap in de zorgeconomie stimuleren.
  • Opdrachtverklaring
   Op een aantoonbare wijze en door innovatie het aanbod van kwaliteitsvolle zorg verbeteren en verantwoord ondernemerschap in de zorgeconomie stimuleren.
   • Geïntegreerd in een steeds explicietere EU context
   • Concrete objectieven
   • Meten, evalueren en bijsturen
  • Impact: aantoonbaar
   Kwaliteit van zorg
   Effectiviteit
   Efficiëntie
   Patiëntgestuurd
   Tijdigheid
   Toegankelijkheid
   Veiligheid
   Continuïteit
   Witte economie
   • Werkgelegenheid
   • # Starters
   • Toegevoegde waarde
   • Competentieontwikkeling
   • Exportmogelijkheden
   Flanders’ Care criteria !
   9
  • Opdrachtverklaring
   Op een aantoonbare wijze en door innovatie het aanbod van kwaliteitsvolle zorg verbeteren en verantwoord ondernemerschap in de zorgeconomie stimuleren.
   • Zorg zien vanuit het perspectief van de zorgvrager
   • Zorggericht wetenschappelijk onderzoek
   • Technologie en nieuwe zorgconcepten
  • Innovatie
   Kwaliteitsvolle Zorg
   Synergie !
   R&DDemo ImplemInternat
   Witte economie
  • Opdrachtverklaring
   Op een aantoonbare wijze en door innovatie het aanbod van kwaliteitsvolle zorg verbeteren en verantwoord ondernemerschap in de zorgeconomie stimuleren.
   • Meerwaarde voor de Vlaamse burgers en internationale ambities
   • Internationale Q – criteria: effectief, efficiënt, tijdig, patiënt gestuurd, toegankelijk, naadloos, veilig
   • Cfr rapportering aan het Vlaams Parlement mbt decreet betreffende kwaliteit in de gezondheid- en welzijnsvoorzieningen na overleg met sector
  • Opdrachtverklaring
   Op een aantoonbare wijze en door innovatie het aanbod van kwaliteitsvolle zorg verbeteren en verantwoord ondernemerschap in de zorgeconomie stimuleren.
   • Interactie verstrekkers – instellingen – patiënten – ondernemers
   • Van kostelijk zorgenkind naar nieuwe opportuniteiten voor ondernemerschap in de zorg
   • Socialprofiténforprofit: toetsing aan Flanders’ Care criteria met mogelijke ondersteuning door zaaikapitaal (Project Levenskwaliteit -business Case PMV ter bespreking)
   • Internationale valorisatie
  • Kennisinstellingen
   Industrie
   Maximale inspraak stakeholders
   via Zorgvernieuwingplatform
   Gebruik bestaand instrumentarium
   Met nieuwe beleidsmaatregelen
   In een consistente benadering
   Over de gehele innovatiecyclus
   Zorgactoren
   Werkwijze
  • Bevoegdheden:
   Thuiszorg
   Preventie
   Technologisch:
   Assistieve technologie
   Telegeneeskunde
   Zorg-ICT
   Medische beeldvorming
   Genetica
   Diagnostiek
   Inhoudelijke focus
  • Instrumenten overheid
   Zorg
   Innovatie
   Ondernemen
   Innovatief
   aanbesteden
   Impulsloket
   Demonstratie-projecten
   Zaaikapitaal
   Beleid
  • Over hele innovatiecyclus
   Impulsloket
   ONDERZOEK &ONTWIKKELING
   INTERNATIONALEVALORISATIE
   DEMONSTRATIE
   IMPLEMENTATIE
   Incubatoren
   O&O proj.
   Innov .aanbest.
   AAL NOR
   NERF
   zaaikapitaal
   CMI
   Demonstratieproj.
   Accreditatie
   Zorg om talent
  • Aantonen meerwaarde innovatie
   Richting Flanders’ Care objectieven
   Kwaliteit van zorg
   Perspectief op uitrol in Vlaanderen
   Internationale valorizatie
   Veronderstelt:
   Praktijknood zorginstelling
   Effectmeting
   Benchmarking
   Partnering voor kennis en uitrol
   Kennisbescherming
   Via subsidiëring
   1stecall: december 2010
   Demonstratieprojecten
  • Zorg om talent
   • Competentie-opbouw voor innovatieve oplossingen in de zorg.
   • Conceptnota ‘Werk maken van Werk’
   • Huisartsen en artsen-specialisten
   • Verpleeg-enVroedkundigen, zorgkundigen, verzorgenden,e.a.
   • Eerstelijnsgezondheidsconferentie(december 2010)
  • Zorginstellingen worden aangemoedigd om hun kwaliteit van zorg te laten toetsen door internationaal erkende accreditatie-instellingen
   Toetsen aan de hand van indicatoren die uitspraken toelaten over het resultaat van geleverde zorg
   Anticiperen op EU-richtlijn over grensoverschrijdend patiëntenverkeer
   Accreditatie
   • Europees netwerk van leidende regio’s
   • Focus: assistieve technologieën
   • Activiteiten:
   • Benchmarking tussen regio’s
   • Uitwisseling beleidservaringen
   • Interregionale samenwerking
   • Link Europees beleidsniveau
   • Vlaanderen neemt leidende rol
   • 14 september: AAL forum, Odense, Denemarken
   AAL netwerk van regio’s
  • Interactie en kruisbestuiving tussen goede zorg en zorgvuldig ondernemerschap
   Wat goed is nog willen verbeteren
   Perspectief van verstrekker en instelling kunnen overstijgen en resoluut kiezen voor perspectief van de zorgvrager
   Enthousiasme voor het ViA project in het Zorgvernieuwingsplatform
   Ontwikkeling van goede indicatoren voor opvolging

   Kritische succesfactoren
  • Innoveren in Zorg
   Ingrid Lieten
   Vice minister-presidentVerantwoordelijk voor Wetenschappelijk Onderzoek en Innovatie
  • VRWI studie 2006: strategischevisie op technologie en innovatie.
   Focus op sleuteldomeinen, waarVlaandereneencompetitiefvoordeelkanopbouwen en Europees en internationaalkanscoren.
   Life sciences is belangrijkthemabijbeleidwetenschap & innovatie.
   Life sciences: innovatiespeerpuntVlaanderen
  • Flanders’Carekanvoordeelopleveren door intense samenwerkingtussenaanbodwetenschap, innovatieactoren en de medische en zorgsector.
   Versterkinggeïntegreerdeaanpakkanbijdragen tot succesvolletoepassingontwikkelingen in medische en zorgsector en economischesuccessen.
   Bijdrage Flanders’Care
  • Fundamenteel onderzoek.
   Translationeel onderzoek: vertaling inzichten in behandelingen.
   Innovatief aanbesteden
   Begeleiding innovatie trajecten
   Optimaal gebruik overheidsinstrumentarium
   Zaaikapitaal voor de zorg
   Flanders’Care: recente evolutie
  • Kennisgeneratie universiteiten en kenniscentra zoals VIB, IMEC en ITG (Instituut voor Tropische Geneeskunde)
   Onderzoek scoort internationaal hoge toppen, > 2.000 toponderzoekers.
   Aantrekkingspool internationaal ondernemen.
   Fundamenteel onderzoek
  • Voorbeeld: neuro-elektronisch onderzoek:
   Verwerven van inzicht in de werking van het menselijk brein.
   NERF is een samenwerking van drie topinstituten: IMEC, VIB en KUL.
   Evaluatie einde 2011.
   Aanverwant onderzoek in voorbereiding.
   Fundamenteel onderzoek (2)
  • Focus op vertaling van nieuwe inzichten of in nieuwe diagnostische of therapeutische toepassingen.
   Translationeel biomedisch onderzoek (TBM)
  • Eerste concrete resultaten Flanders’ Care.
   Overleg beleidsdomein wetenschap en innovatie met beleidsdomein volksgezondheid en medische sector: opportuniteit onderzoek naar preventie.
   Vanaf oproep 2010 behoort onderzoek naar preventieve toepassingen in TBM bij IWT ook tot de focus.
   Translationeel biomedisch onderzoek (2)
  • De overheid koopt een te ontwikkelen innovatie in plaats van een reeds gekende oplossing.
   Opportuniteit om als overheid innovatie te stimuleren.
   Zorgsector loopt voorop:
   • Succesvolle case oogscreener Kind&Gezin.
   • Veelbelovend project rond telezorg in voorbereiding
   Innovatief aanbesteden
  • Provinciale Innovatiecentra.
   Intense begeleiding innovatietrajecten door 30 hoogopgeleide specialisten.
   Gerichte doorverwijzing naar het juiste overheidsinstrumentarium.
   8 jaar opgebouwde competentie en ervaring
   Nauwe samenwerking met alle overheidsdiensten.
   Aspect zorg is nieuw en specifiek element
   Begeleiding innovatietrajecten door Innovatiecentra.
  • Sector lifesciences: groot belang zaaikapitaal wegens lange innovatiecycli.Optimale aanwending door de sector.
   Specifieke problematiek zorgsector: leemte in aanbod. 20 miljoen euro zaaikapitaal voor de zorg
   • Initiatief beleidsdomein welzijn, volksgezondheid en gezin
   • Beheer door PMV, beleidsdomein ec. overheidsinstrumentarium
   Optimaal gebruik economisch overheidsinstrumentarium.
  • Ondersteunt innoveren en ondernemen in de zorg
   Doelgroep: starters en jonge ondernemingen, ondernemingen met nieuwe activiteiten.
   Innovatief aanbod in de zorg versterken
   Aanvulling commercieel aanbod kapitaal
   Noodzaak omwille van zorgspecifieke hinderpalen
   Lang commercieel aanlooptraject
   Veelheid aan stakeholders
   Derde betalersysteem

   Nauwe betrokkenheid zorgactoren
   PMV levert relevante ervaring
   Zaaikapitaal voor Zorg
  • Ontwikkeling van de patiëntenkamer van de toekomst.
   • Afgestemd op de zorgsector
   • Rekening houdend met de technologische mogelijkheden
   • Met steun van IWT
   • Samenwerkingsmodel van open innovatie
   • 30 tal bedrijven en organisaties
   • Gericht op zorgkwaliteit, innovatie en economische valorisatie
   Case: Innovatie in medische & zorgsector
  • Ondernemen in Zorg
   Kris Peeters
   Minister-presidentook bevoegd voor Economie
  • Vaststellingen:
   Kloof tussen zorgaanbieders en ondernemers met innovatiepotentieel
   Ondersteunend instrumentarium van de Vlaamse Overheid onderbenut in de zorgsector
   Resultaat:
   Verlies van innovatiepotentieel
   Gemiste kansen voor creatie van ondernemerschap met uitzicht op economische meerwaarde
   Samenspel tussen zorg, innovatie en ondernemen nodig
   Impulsloket Flanders’ Care
  • “Bridging the Gap”
   Informeren en sensibiliseren van stakeholders
   Wegwijzer:
   Initiatiefnemers wegwijs maken tussen de verschillende overheidsinstrumenten van de beleidsdomeinen:
   Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG: Agentschappen,…)
   Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI: IWT, AO, PMV,…)
   Vlaanderen Internationaal (VI: FIT, VAIS,..)
   Makelaarsrol:
   Concrete verwijzing en optimale aanwending van bestaand overheidsinstrumentarium
   Dienstverlening op maat van de bedrijven
   Aanzet tot trajectbegeleiding
   Impulsloket Flanders’ Care
  • Dubbel promotorschap:
   Eén of meerdere actoren uit de zorgsector
   Eén of meerdere actoren uit de ondernemerswereld
   Begeleidingscel:
   Promotoren en vrijgestelden
   Kennisinstellingen
   Impulsloket Flanders’ Care
  • Proefproject met een looptijd van 2 jaar
   Nauwe samenwerking tussen AO, IWT, PMV, FIT…
   Financiering en co-financiering:
   Vlaamse EFRO-doelstelling 2-programma 2007-2013
   Hermes-fonds
   Impulsloket Flanders’ Care
  • Facilitator voor “early stage” projecten ?
   Voor wie de investeringscriteria (voorlopig) nog te hoog liggen
   Die baat hebben bij de ondersteuning door een professionele manager
   Voor wie geografische nabijheid belangrijk is voor kruisbestuiving
   Voor wie zichtbaarheid in een nieuwe markt belangrijk is
   Die bereid zijn een risico te nemen mits hulp in de opstartfase
   IncubatorenFlanders’ Care
  • Quid ?
   Naar model van de bio-incubatoren ?
   Nuttig ? Nodig ?
   Ideale grootte ?
   Financiering ?
   Locatie(s) ?
   Onderwerp van een onafhankelijke studie die wordt uitbesteed
   Antwoord wordt verwacht tegen einde 2010
   IncubatorenFlanders’ Care
  • Opstap bestaand instrumentarium
   Voorbeeld ARKimedes II Fonds
   Durfkapitaalfonds ter ondersteuning van innovatief ondernemerschap
   Ondergebracht bij Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV)
   Durfkapitaal voor ontwikkeling en doorgroei van innovatieve en snelgroeiende KMO’s binnen speerpuntdomeinen van ViA
  • Internationale Valorisatie
   Kris Peeters
   Minister-presidentook bevoegd voor buitenlands beleid
  • Tweeledige ambitie:
   Ondersteunen van valabele kandidaten
   Bij het ontwikkelen en concretiseren van exportstrategieën door de ondernemers
   Aantrekken van buitenlandse investeerders
   Aanmoedigen en begeleiden van initiatieven binnen een hoogtechnologische kenniseconomie
   Flanders’ Care International
  • Concrete uitrol in de zorgsector van de bestaande initiatieven (FIT) :
   Informatie aan de initiatiefnemers
   Dienstverlening aan de bedrijven
   Ondersteuning bij concrete initiatieven met exportcapaciteit
   Specifieke aandacht voor initiatieven die investeren in ontwikkelingslanden (VAIS) :
   Prioriteit voor partnerlanden
   Flanders’ Care International
  • Wereldwijs Week september 2010
   Informatie over Flanders’ Care als speerpuntsector
   Vlaamse Economische Vertegenwoordiging in het buitenland (VLEV’s)
   Promotie van Flanders’ Care
   Flanders’ Care International
  • Internationale positionering van Vlaanderen als kennisregio voor technologie in de zorg
   Internationale valorisatie van het product- en dienstenaanbod in de zorg
   Internationaal Congres 2014
  • ELAT:
   Driehoek Eindhoven Leuven Aken
   Structurele samenwerking op gebied van innovatie en ondernemerschap
   Creëren van onderlinge synergieën
   Op basis van complementaire sterktes
   Wegen op het Europees beleid
   Europese samenwerking
  • CASES
  • CASE
   Blue Callphone – Ithaka vzw
  • Patient Room Of the Future
   CASE
   CASE
  • Een eerste operationalisering
   Johan Hellings
   VoorzitterZorgvernieuwingsplatform Flanders’ Care
  • The ‘Spirit of Flanders’ Care’ ontwikkelen
   Zorgvernieuwingsplatform opstarten
   Flanders’ Care Criteria ontwikkelen
   Planning van het eerste werkjaar
   Eerste operationalisering
  • “Quality of care is the degree to which health services for individuals and populations increase the likelihood of desired health outcomes and are consistent with current professional knowledge (Institute of Medicine, 1990).”
   In medicine, the definition of a better way to do something often depends whether you’re the giver or the recipient of care.
   Innovation, in short, is anything but business as usual
   Many people who are full of ideas simply do not understand how an organization must operate to get things done.
   Don’t underestimate science. Pure science always drives innovation just as much as markets do
   Put aside ego and don’tfearfailure
   Merge patience and passion. Fight negativity

   The spirit of Flanders’ Care …
  • Zorgvernieuwingsplatform
  • Het ZVP rapporteert aan het Doorbraakplatform “Warme Samenleving”, voorgezeten door de minister van welzijn, volksgezondheid en gezin of zijn afgevaardigde
   Het ZVP zal operationeel interageren met de onderliggende structuren om tot een praktische vertaling te komen van de opties genomen binnen het doorbraakplatform
   Binnen het aspect zorginnovatie is het Open Innovatieplatform het centraal instrument, dat rapporteert aan het ZVP
   Zorgvernieuwingsplatform
  • Objectieven
   Flanders’ Care stimuleren en uitbouwen in afstemming met FC stakeholders
   Flanders’ Care label en modaliteiten voor zaaikapitaal ontwikkelen en toetsen bij ingediende projecten
   Interactie ontwikkelen tussen kwaliteitsvolle zorg, innovatie en goed ondernemerschap
   Klankbord voor diverse Flanders’ Care stakeholders, projecten en nieuwe initiatiefnemers, …
   Flanders’ Care opvolgindicatoren integreren en ontwikkelen
   Zorgvernieuwingsplatform
  • Methode
   Regelmatige samenkomst met leden ZVP
   Loket en website als informatie- en communicatiemiddel
   Omkaderd door operationeel team
   FC events stimuleren om spirit en inspiratie te ontwikkelen
   Werkjaar september – juni:
   Werken aan LT objectieven
   Stimuleren van KT projecten
   Periodische afstemming met Flanders’ Care stakeholders
   Jaarlijkse evaluatie en bijsturing in juni met rapportering naar bevoegde ministers, doorbraakplatform en raad van wijzen
   Zorgvernieuwingsplatform
  • A. Projectbeschrijving:
   1. Aard:
   Product
   Dienst
   Technologie
   Organisatie

   2. Innovatieperspectief;
   Wetenschappelijk
   Zorgvrager
   Technologisch
   Organisatorisch

    
   Aanzet van Flanders’ Care label
  • B. Doelgroep:
   Onderzoeksdata over of afstemming met de doelgroep
   Identificatie van de plaats in het zorgtraject
   Identificatie van de plaats in het innovatietraject:
   R&D
   Demonstratie
   Implementatie
   Internationalisatie
    
   Aanzet van Flanders’ Care label
  • C. Objectivering/kwantificering:
    
   Van actuele naar beoogde situatie voor de doelgroep, concreet geformuleerd en in meetbare termen naar impact, effect, …
   Periodiciteit van meten en wijze van opvolgen
   Financiële impact voor de doelgroep en de gemeenschap
   Personeelsimpact:
   Vorming & opleiding
   Competentieontwikkeling
   Bijkomende tewerkstelling

    
   Aanzet van Flanders’ Care label
  • D. Tijdsbestek:
   Projectfasering en projectmanagement
   Opvolging en rapportering
   Fasering
   Momenten van oplevering

   E. Middelen:
   Beschikbare middelen voor het project
   Gevraagde ondersteuning in het kader van de bestaande mogelijkheden en fondsen

    
   Aanzet van Flanders’ Care label
  • F. Ondernemingsimpact:
    
   Verbetering van product of dienst in bestaande onderneming
   Nieuw product in bestaande onderneming
   Nieuwe dienst in bestaande onderneming
   Nieuw product of dienst in nieuwe onderneming
   Perspectieven commerciële uitrol
   Marktgrootte
   Internationale valorisatie
   Business model

    
   Aanzet van FC criteria
  • Voorstel van planning werkjaar 1: 2010 - 2011
   Eerste bijeenkomst ZVP (oktober 2010):
   Flanders’ Care label
   Flanders’ Care project format
   Flanders’ Care indicatoren
   Gerichte communicatie naar stakeholders (oktober 2010)
   Evaluatierapport: juni 2011
   Opstart Zorgvernieuwingsplatform
  • www.flanderscare.be
  • Meer informatie:
   Kabinet Jo Vandeurzen,Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
   +322.552.64.00
   Kabinet Ingrid Lieten
   Vice-minister-president van de VlaamseRegering
   +322.552.70.45
   Kabinet Kris Peeters
   Minister-president van de VlaamseRegering
   +322.552.60.12