Your SlideShare is downloading. ×
 • Like
 • Save
Cometa in de praktijk (Informatie aan Zee 2013)
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Now you can save presentations on your phone or tablet

Available for both IPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

Cometa in de praktijk (Informatie aan Zee 2013)

 • 582 views
Published

Cometa is een praktisch model dat voor en door Vlaamse cultureel-erfgoedinstellingen werd ontwikkeld om iedereen die erfgoed wil beschrijven op het niveau van (deel)collecties snel op weg te helpen. …

Cometa is een praktisch model dat voor en door Vlaamse cultureel-erfgoedinstellingen werd ontwikkeld om iedereen die erfgoed wil beschrijven op het niveau van (deel)collecties snel op weg te helpen. Cometa werd gelanceerd op Informatie aan Zee 2011. Ondertussen kwam het tot enkele praktische implementaties. De Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience maakte een begin met het beschrijven van haar deelcollecties in de bibliotheeksoftware Brocade, dat werd uitgebreid met een collectiebeschrijvingsmodule op basis van Cometa. Voor de collectiebeschrijvingen in haar erfgoeddatabank baseerde de provincie West-Vlaanderen zich op Cometa, dat hiervoor werd geïmplementeerd in het collectieregistratiesysteem AdLib. Erfgoedcel CO7 (zuidelijke Westhoek) bereidt met behulp van het Cometa-model de komst van het regionaal erfgoeddepot en de uitbouw van de regionale depotwerking voor. Overleg Cultuur regio Kortrijk bracht met Cometa de lokale archeologische vondstensembles en andere collecties stelselmatig in kaart. FARO ontwikkelde een sjabloon om binnen CollectiveAccess Cometa-informatie te kunnen bewaren. In Archiefbank kunnen archiefbestanden en collecties Cometa-conform worden beschreven, en Cometa-beschrijvingen uit andere databanken kunnen worden geharvest door Archiefbank. De Collectiewijzer Erfgoedbibliotheken werd aangepast aan het Cometa-model. KU Leuven begint dit jaar met de registratie van haar erfgoedcollecties volgens Cometa. In deze presentatie laten mensen uit de praktijk u kennis maken met inhoudelijke en technische aspecten van enkele Cometa-implementaties.

De presentatie kan worden gedownload in PPTX- en PDF-formaat via http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/node/2929.

Published in Education
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
582
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. COMETA IN DE PRAKTIJK Informatie aan Zee – 12 september 2013 Jessy Clynckemaillie (CO7) David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheek) Tijs De Schacht (Overleg Cultuur regio Kortrijk) Katrien Weyns (Archiefbank)
 • 2. 2013-09-12 2| IN DEZE PRESENTATIE  Wat is Cometa?  David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)  Lokale erfgoedcollecties in kaart  Jessy Clynckemaillie (CO7)  Ten gronde: archeologische ensembles in regio Kortrijk  Tijs De Schacht (Overleg Cultuur regio Kortrijk)  Laat je gegevens ‘oogsten’ door Archiefbank  Katrien Weyns (Archiefbank)  Cometa Next…  David Coppoolse
 • 3. 2013-09-12 3| David Coppoolse Vlaamse Erfgoedbibliotheek WAT IS COMETA?
 • 4. 2013-09-12 4| DOEL VAN COMETA  Promoten van beschrijven op collectieniveau  ‘Cometa’ (= Collectiemetadata)  Op een gelijkvormige manier  Gegevensmodel (≠ standaard!)  Werkwijze  Tools  Binnen de Vlaamse cultureel-erfgoedsector  Alle soorten erfgoedorganisaties  Professionals en amateurs
 • 5. 2013-09-12 5| OBJECT / COLLECTIE Instellingscollectie Deelcollectie Deelcollectie Deelcollectie Deelcollectie Deelcollectie Collectiebeschrijvingen Objectbeschrijvingen
 • 6. 2013-09-12 6| INDIVIDUELE OBJECTEN BESCHRIJVEN  Niet altijd haalbaar  Geeft geen informatie over groepen objecten en hun onderlinge relaties  Geeft niet altijd het gewenste overzicht voor beheer van en beleid rond collecties
 • 7. 2013-09-12 7| PLUSSEN VAN COLLECTIEBESCHRIJVINGEN  Bijkomende tool voor ontsluiting, beheer en beleid  Top-down werken geeft (snel) overzicht  Samenhang (of gebrek daaraan) tussen objecten en deelcollecties tonen  Sterktes (of zwaktes) in collectie tonen  Vindbaarheid (deel)collecties verbeteren  Niet ontsloten of op papier ontsloten collecties  Specifiek beleid voor deelcollecties ontwikkelen  Samenwerkingsmogelijkheden zichtbaar maken  Sectorwerking vergemakkelijken  Collectieregister realiseren
 • 8. 2013-09-12 8| UITGANGSPUNTEN VAN HET MODEL  Door en voor de sector  Toepasbaar in de brede cultureel-erfgoedsector  Efficiëntie  Hergebruik voor verschillende toepassingen  Uitwisseling met andere organisaties  Standaardisering  Uitwisseling data via bestaande standaarden  Voor tenminste de basisset  Op basis van RSLP Collection Description  Of ISAD(G), EAD, Dublin Core  Brede toepasbaarheid  Moet óók kunnen voorzien in specifieke behoeften
 • 9. 2013-09-12 9| GEBRUIKSNIVEAUS 1. Staalkaart  Gegevens die mogelijk interessant zijn in collectiebeschrijvingen 2. Gemeenschappelijk model  Gestandaardiseerde elementen  Uitwisseling en hergebruik van informatie 3. Hulpmiddel voor aggregatie  Uitwisseling van data  Gebaseerd op RSLP Collection Description  Correspondentie met ISAD(G), EAD, Dublin Core Toenemendestandaardisering
 • 10. 2013-09-12 10| DE TRAPPEN VAN HET MODEL Detailniveau Uitwisselbaarheid Veel detail Minder uitwisselbaar Weinig detail Meer uitwisselbaar
 • 11. 2013-09-12 11| SECTIES EN ELEMENTEN Sectie Cometa Basis | Cometa Plus 1. Algemeen Naam Identificatienummer Collectietype Beschrijving Beheerhistoriek (Provenance) Materialen Taal Verzamelperiode Ouderdom Opmerkingen Locatie Eigendom 2. Agenten Eigenaar Beheerder Collectievormer
 • 12. 2013-09-12 12| SECTIES EN ELEMENTEN Sectie Cometa Basis | Cometa Plus 3. Relaties Supercollectie Subcollectie Gerelateerde collectie Gerelateerde publicatie 4. Inhoud Concept Object Naam Plaats Periode 5. Collectiebeleid Acquisitiestatus Onderdeel kerncollectie? Collectiebeleidsplan? Samenvatting collectiebeleid
 • 13. 2013-09-12 13| SECTIES EN ELEMENTEN Sectie Cometa Basis | Cometa Plus 6. Ontsluiting Registratiesysteem Registratiegraad Digitaliseringgraad Raadpleegbaarheid fysieke objecten Raadpleegbaarheid digitale objecten 7. Rechten Regime Rechthebbenden 8. Behoud en beheer Passieve conservatie (preservering) Actieve conservatie & restauratie Digitaal depot
 • 14. 2013-09-12 14| COMETA IN DE PRAKTIJK  Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience  Beschrijven van deelcollecties volgens Cometa in de wetenschappelijke netwerkcatalogus Anet (op basis van Brocade)  Erfgoedcel Brussel  Beschrijven van collecties in de Erfgoedbank Brussel volgens Cometa  FARO  Aanpassing Spectrum-sjabloon in CollectiveAccess voor Cometa  KU Leuven  Beschrijven van de eigen erfgoedcollecties volgens Cometa  Provincie West-Vlaanderen  Collectiebeschrijvingen volgens Cometa in de provinciale erfgoeddatabank (AdLib)  Resonant  Implementatie van Cometa als standaard in de Muziekbank Vlaanderen  Vlaamse Erfgoedbibliotheek  Veldstructuur van de Collectiewijzer Erfgoedbibliotheken aangepast aan Cometa secties en elementen
 • 15. 2013-09-12 15| Jessy Clynckemaillie Erfgoedcel CO7 / Archeo7 LOKALE ERFGOEDCOLLECTIES IN KAART
 • 16. 2013-09-12 16| 1. HET PLAN  Context: voorbereidingstraject Regionaal Erfgoeddepot Potyze  Deskundige regionale depotwerking  In kaart brengen erfgoedcollecties zuidelijke Westhoek  Objectcollecties en archeologische collecties  Professionele en vrijwillige erfgoedbeheerders en – houders  Gesprekssjabloon en vragenlijst o.b.v. Cometamodel
 • 17. 2013-09-12 17| 2. HET MODEL  Beschikbaar model voor collectiebeschrijving  Vragenlijst als inspiratiebron voor gesprekken en opstellen vragenlijst  Relevante velden  Deelcollecties onderscheiden naar tekstmateriaal, beeldmateriaal, audiovisueel materiaal en objectmateriaal  Verdere onderverdeling volgens Cometa-model voor TM, BM en AVM  Verdere onderverdeling objectmateriaal volgens toptermen AAT
 • 18. 2013-09-12 18| 3. OPSLAG EN TERBESCHIKKINGSTELLING  Fiches en vragenlijsten ter beschikking erfgoedeigenaar  Collectie- en deelcollectiebeschrijvingen professionele erfgoedbeheerders in Erfgoeddatabank West-Vlaanderen (Adlib)  Niet online toegankelijk
 • 19. 2013-09-12 19| 4. DE GEGEVENSVERZAMELING (1/2)  1ste fase: professionele erfgoedbeheerders regio zuidelijke Westhoek  Plaatsbezoeken o.b.v. gespreksjabloon  Fiches  2de fase: vrijwillige erfgoedsector (in werking)  Plaatsbezoeken o.b.v. vooraf ingevulde vragenlijst en gespreksjabloon  Fiches
 • 20. 2013-09-12 20| 4. DE GEGEVENSVERZAMELING (2/2)  Collectieschema’s: schematische voorstelling structuur erfgoedbeheerders en –collectie Bijv. Collectie Mesen  Voorbereiding gesprekken en vragenlijst op basis van beschikbare informatie bij Erfgoedcel en op het net
 • 21. 2013-09-12 21| 5. EVALUATIE Welke lessen heb je geleerd? • Specifieke benadering soorten roerend erfgoed • Aanpak professionele t.o.v. vrijwillige erfgoedsector • Aanvulling vanuit regio op werking lokale erfgoedactoren Welke nieuwe ideeën heb je opgedaan? • Opmaak collectieschema’s • Indeling naar objectsoorten Wat werkte? • Grondige vragenlijst als inspiratie • Begeleiding ter plaatse om informatie te bekomen • Lagere drempel vanuit regionale depotwerking Wat kon/kan beter? • Model is soms wat vrijblijvend en sommige begrippen vragen meer duiding • Doelgroepgerichte vragenlijst(en) • Software collectieschema’s en Cometa-model
 • 22. 2013-09-12 22| Tijs De Schacht TEN GRONDE: ARCHEOLOGISCHE ENSEMBLES IN REGIO KORTRIJK
 • 23. 2013-09-12 23| 0. HET PROJECT  Projectfocus: historische archeologische ensembles (objecten en archieven) in lokale depots (8 instellingen).  Doel: toegankelijkheid verhogen van de collecties door een uniforme aanpak op het vlak van verpakking, bewaring, objectregistratie en ontsluiting  Uitwerking: project in 2012-2013, met jobstudenten, stagiairs, vrijwilligers en lokale medewerkers.  Doelpubliek  Lokale beheerder (archivaris, publiekswerker, cultuurbeleidscoördinator)  Onderzoekers
 • 24. 2013-09-12 24| 1. HET PLAN  Registratie in Adlib  Grote uitdaging:  Archeologische gegevens zijn in grote mate groepsgegevens  Hoe opgravingsgegevens, prospectiegegevens, publicaties,… koppelen aan de individuele objectgegevens?  Eén campagne (opgraving, prospectie, vondst) = één collectie  Hoog aantal relaties tussen campagnes  Adlib Enterprise was er niet op voorzien om dergelijke groepsinfo te bewaren
 • 25. 2013-09-12 25| 2. HET MODEL  Cometa geïmplementeerd binnen erfgoedinzicht.be  als Cometa Extra, met aanvullingen:  Type collectie  Nummers (relaties)  Vindplaats (inhoud, thesaurusitem)  Verzamelmethode (inhoud)  …  Thesauri: AAT-thesaurus
 • 26. 2013-09-12 26| Vlakke registratie… objectrecord
 • 27. 2013-09-12 27| objectrecord collectiegegevens Wordt gerelateerde registratie…
 • 28. 2013-09-12 28| Laat toe om meer relaties te karteren…
 • 29. 2013-09-12 29| 3. OPSLAG EN TERBESCHIKKINGSTELLING  Iedere beheerder beheert afzonderlijk zijn Adlib applicatie, de provincie voorziet in algemene coördinatie, begeleiding, helpdesk en vorming  Selectie van collecties en objecten kunnen online ontsloten worden voor het brede publiek op  Externe links  Link met CAI/ROE via inhoud:vindplaats  Link met archiefbewaarplaats via algemeen:locatie
 • 30. 2013-09-12 30| 4. EVALUATIE Welke lessen heb je geleerd? • Collectieregistratie zet aan tot het scherpstellen van collectieprofiel en tot een duidelijk denkproces Welke nieuwe ideeën heb je opgedaan? • Breng collectierelaties ook visueel in kaart • Registreer beleidsmatige info eerder in een supercollectie Wat werkte? • Cometa is robuust maar flexibel genoeg. • Aantal aanpassingen (Cometa Extra) voor archeologische vindplaats Wat kon/kan beter? • Relatie collectie en object?! • Sommige secties zijn te beleidsmatig en weinig praktisch (behoud en beheer) • De integratie in erfgoedinzicht.be blijft instellingsgebonden
 • 31. 2013-09-12 31| Katrien Weyns Archiefbank LAAT JE GEGEVENS ‘OOGSTEN’ DOOR ARCHIEFBANK
 • 32. 2013-09-12 32| HET DOEL  Archieven van personen, families, verenigingen en bedrijven in situ of bewaarinstelling  Doel: in kaart brengen en bekend maken  Beschrijving archiefbestand in context  Uitgebreid naar (documentaire) collecties
 • 33. 2013-09-12 33| VELDKEUZE  ISAD(G)-standaard sinds 2005  uitwisselbaar  kwaliteitsvol  internationaal  26 elementen, waarvan 6 essentieel  referentie(s)  titel  archiefvormer  datering  omvang van de beschrijvingseenheid  beschrijvingsniveau
 • 34. 2013-09-12 34| RELATIE TOT COMETA  Expliciteren (documentaire) collecties  Samenwerking Erfgoedplus.be  Archiefbank als tool voor Cometa-beschrijving  Nieuwe partnerschappen collectie deelcollectie archief deelarchief fonds virtuele collectie
 • 35. 2013-09-12 35| SAMENBRENGEN  Harvest gegevens uit beschrijvings- en beheersapplicaties  Mogelijkheid 1:  Import via Excel of XML (EAD)  Regelmatige update  Mogelijkheid 2:  Blijvende connectie (OAI-PMH)  Basisgegevens met link naar moederdatabank  Selectie records op basis van criteria (publicatie, types, …)
 • 36. 2013-09-12 36| UITWISSELING  Keep it simple  referentie(s) : identificatienummer*  referentie(s) : beheerder³  titel : naam*  archiefvormer : collectievormer  datering : ouderdom  omvang van de beschrijvingseenheid : materialen*  beschrijvingsniveau : collectietype* * Verplicht in Cometa Basis ³ Verplicht in Cometa Plus
 • 37. 2013-09-12 37| UITWISSELING  Opgelet!  Veldinterpretatie  Veldtype: keuzelijsten  Relaties  Nood aan eenduidige richtlijnen: opdeling ‘deelcollecties’  Op basis van herkomst: wie verzamelde het geheel  Zoniet, geen opdeling Vraag de Archiefbank veldanalyse op
 • 38. 2013-09-12 38| EVALUATIE Welke lessen heb je geleerd? • Overdaad schaadt • Iedereen heeft baat bij overzicht Welke nieuwe ideeën heb je opgedaan? • Verregaander contextualiseren Wat werkte? • Communicatie Wat kon/kan beter? • Nog meer afstemming in de sector
 • 39. 2013-09-12 39| David Coppoolse Vlaamse Erfgoedbibliotheek COMETA NEXT…
 • 40. 2013-09-12 40| GEBRUIKERSGROEP  Eerste bijeenkomst actieve gebruikers  April 2013  Officiële gebruikersgroep  September 2013  Faronet (via www.cometamodel.be)  Doelen  Feedback op model verzamelen  Expertise uitwisselen  Ontwikkeling model begeleiden  Coördinatie: Bart De Nil (Faro)
 • 41. 2013-09-12 41| UPDATE COMETA  Geen grote aanpassingen (2.0)  Verfijning op basis van reële ervaringen (1.1)  Technische aspecten  Organisatorische aspecten  Omgevingsaspecten  Verwachte ‘ingrepen’:  Verduidelijken documentatie  Kleine aanvullingen (bijv. keuzelijsten)
 • 42. 2013-09-12 42| UPDATE COMETA: WERKWIJZE  Een redactie van vijf personen  Cometa-promotoren  Bart De Nil (Faro)  Henk Vanstappen (PACKED)  David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)  Gebruikers  [Vacature]  [Vacature]  Eén of twee ‘draft proposals’  Twee of drie feedbackrondes Afhankelijk van soort en hoeveelheid aanpassingen
 • 43. 2013-09-12 43| UPDATE COMETA: TIMING  Vandaag:  Oproep voor feedback op Cometa ‘1.0’  Vragen, opmerkingen, aanvullingen, onduidelijkheden, postitieve/negatieve aspecten, technische/organisatorische problemen, …  Oproep voor participatie in redactie  Twee bijkomende redactieleden met  Uitgebreide praktische ervaring  Contact  bart.denil@faronet.be
 • 44. 2013-09-12 44| UPDATE COMETA: TIMING  December 2013  Redactie verwerkt feedback tot draft 1  Januari 2014  Publicatie draft 1 en oproep voor feedback  Maart 2014  Redactie verwerkt feedback (tot draft 2  April 2014:  Publicatie draft 2 en oproep voor feedback  Mei 2014  Redactie verwerkt feedback) tot finale versie
 • 45. 2013-09-12 45| WWW.COMETAMODEL.BE  Inleidende brochure  Details van de elementen van het model  Sjablonen  ‘Cross walk’ met internationale standaarden  Links en achtergrondinformatie  Gebruikersgroep  Contactgegevens
 • 46. Dit document wordt ter beschikking gesteld onder Creative Commons-licentie ‘Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 2.0 België (CC BY-NC-SA 2.0)’ <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/be/deed.nl> met als bijkomende bepaling dat de afbeeldingen met een copyrightvermelding niet voor afgeleide werken of andere doeleinden mogen worden gebruikt zonder voorafgaande toestemming van de rechthebbenden. Dit document bouwt voort op eerdere presentaties over Cometa waaraan werd bijdragen door David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheek), Henk Vanstappen (PACKED), Bart De Nil (FARO) en Katrien Weyns (Archiefbank).