NAV - IKT direktør Nina Aulie

1,645 views

Published on

Presentasjon i forbindelse med seminaret "Digitalisering i praksis" i regi av Visma Consulting den 3. september.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,645
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
21
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

NAV - IKT direktør Nina Aulie

 1. 1. NAV virksomhetstrategiIKT-strategiModerniseringen og bruk av felleskomponenterNina Aulie IKT direktør i NAV03. september
 2. 2. Tema Tre store statlige reformer og deres betydning for NAV NAVs strategi og IKT strategi i NAV NAV Moderniserings mål og hovedlinjer NAV strategier og sammenhengen med digitalisering i offentlig sektorNAV, 04.09.2012 Side 2
 3. 3. Bakgrunn:NAV har forvaltet tre store reformer fra Regjeringen– og levert !  Etableringen av NAV – NAV-kontor i alle kommuner, forvaltnings- og spesialenheter, nye tjenester – Etableringsprogrammet inkl IKT Basis, budsjett på kr 3 milliard  Reformering av arbeid, velferd og inkludering - bl.a – Kvalifiseringsprogram – Arbeidsevnevurdering – Arbeidsavklaringspenger (AAP) – Endring i sykefraværsoppfølging  Pensjonsreformen – Nytt lovverk pr 1.1.2011 støttes av nye IKT- løsninger og ny organisering – Pensjonsprogrammet budsjett på kr 3 milliard – Forvaltning overført til linjen 1.8.2011NAV, 04.09.2012 Side 3
 4. 4. IKT strategiarbeid + Regjeringens Felles Arkitektur Politiske mål, Digitaliserings komponenter / prinsipper i reformer og rammer Standardisering statlig IKT program (uføre, sykefravær …) Overordnete IKT mål, prinsipper og rammer Pålitelig Kunnskapsrik Løsningsdyktig Arbeid først Aktive brukere samfunnsaktør forvaltning organisasjon NAV virksomhetsstrategi Elektronisk Funksjonsdeling Økt Selvbetjening Automatisering samhandling og sporbarhet fleksibilitet IKT strategi for Arbeids- og velferdsetaten Fase 1 Fase 2 Aug 2012 Fase 3 Okt 2018NAV, 04.09.2012 Innsatsområder for NAV Moderniseringsprogram Side 4
 5. 5. IKT i NAV som virkemiddel for å oppnåvirksomhetsstrategien for etaten Modernisere prosesser, koble sammen tjenester fra flere deler av NAV / andre offentlige tjenester Mer innsyn / kontroll over opplysninger og saker Organisatoriske endringer som gjøres mulig med IKT modernisering: koordinering / samarbeid på tvers, endring i roller og prosesser Automatisering: – frigjøre ressurser på NAV kontorer – endret behov for kompetanse i prosess trinn – Lik behandling økt kvalitet, redusert kostnad, forbedret tilgjengelighet, raskere svar, aktive brukereNAV, 04.09.2012 Side 5
 6. 6. NAV s IKT strategi – Overordnede mål• Våre brukere har tilgang til pålitelige og brukervennlige tjenester på nett og telefon, med oppdatert informasjon om egne saker.• Tjenester fra NAV knyttes sammen med andre private og offentlige tjenester i et helhetlig tilbud til bruker.• Vi har IKT-løsninger som gjør arbeidet effektivt og korrekt, og arbeidsprosessene er automatisert eller støttet av IKT- løsningene.• Krav til sikkerhet, endringstakt og fleksibilitet er ivaretatt og produksjon av statistikk og styringsdata er integrert i løsninger.• IKT-løsningene er stabile og driftes og forvaltes kostnadseffektivt etter beste praksis.NAV, 04.09.2012 Side 6
 7. 7. Moderniseringførste fase skal inneholde fire leveranser Selvbetjening og innsyn Aktive brukereLeveranse 1 Konsolidere organisasjonsinformasjon Støtte kartleggingsdialog, gi innsyn i saksbehandlingLeveranse 2 Forbedret støtte til vedtaksbehandling Løsningsdyktig Forbedre oppgavestyringen organisasjon Selvbetjent utbetalingsdialogLeveranse 3 Støtte gjennomføring av uførereformen Pålitelig forvaltning Fullføre implementering av uførereformen,Leveranse 4 forbedre verdikjeden for ytelsesbehandling Forbedre produksjonsstyring og -planleggingNAV, 04.09.2012 Side 7
 8. 8. Hva har vi lagt vekt på i utformingen avdet nye programmet? Fire sentrale krav til IKT-området – Stabil IKT-drift – IKT-løsningene skal bidra til at NAV oppfyller kravene i økonomireglementet. – Ivareta personvernet. – Innføring av endringer og reformer i arbeids- og velferdsforvaltningen skal ikke unødig hindres av IKT Arbeids- og velferdsetatens mål, NAV-reformens intensjoner, etatens strategi Samfunnsøkonomisk effektivitet (kost/nytte) Akseptabel risikoNAV, 04.09.2012 Side 8
 9. 9. Det moderniserte NAV: sammensattetjenester med fokus på brukere jobbmatch / jobbsøk Tjenester for Følge opp arbeid løpende vurdering tilrettelegging arbeidsgivere Behandle krav om Vurdere behov for ytelse / veiledning for hjelpemidler privat økonomi gi råd / avklare rettigheter Samle trådene fra forskjellige områder til en felles vedtaksprosess Koble sammen arbeids- og trygdetjenester for å få folk i arbeid Dialog mellom arbeidsgivere, arbeidstakere, samarbeidspartnere og NAVNAV, 04.09.2012 Side 9
 10. 10. NAV modernisering er viktig for mange Elektronisk samhandling Modernisert Felles komponenter NAV Standardisering samarbeidspartnerekommune, helse, skatt Mer tid til dialog Automatisering Stabil IKT drift Bedre styring Personbrukere Arbeidsgivere Samfunnsøkonomiske gevinster: Støtte reformer med IKT løsninger Redusert tidsbruk Mindre misbruk Frigjøre ressurser Saksbehandlere NAV, 04.09.2012 Side 10
 11. 11. Sammenheng med digitalisering Avhengigheter og behov for samarbeid med andre etater – Altinn utvikling, Meldingsboks og eID, eDAG, Kompleksitet av modernisering – NAV er stor, mange NAV systemer er gamle, drift skal være stabil, God arkitekturstyring er nøkkelordet Realisering av IKT strategi og hele verdikjeden er avhengig av teknologi – Variert tilbud i markedet, integrering mellom systemer, balanse mellom akutte behov og langsiktige mål, balanse mellom kvalitet / kostnad og tid... Leveransekultur og god integrering og testing er viktigeNAV, 04.09.2012 Side 11
 12. 12. Oppsummering Fremtidsrettede digitale tjenester trenger felles strategi, felles komponenter, informasjonsdeling og samhandling. IKT løsninger skal designes ut fra en helhetsperspektiv: økonomi, effektivitet, brukervennlighet, tilgjengelighet for alle, samfunnsgevinst NAV IKT har gjennomarbeidet strategi og en 6 års arbeid for modernisering som er i gang. – NAV visjon er å «gi muligheter»; -digitale muligheter.NAV, 04.09.2012 Side 12
 13. 13. Reisen mot en elektroniskhverdag i NAVer begyntNAV, 04.09.2012 Side 13

×