Kynning juni2011
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Kynning juni2011

on

 • 4,699 views

 

Statistics

Views

Total Views
4,699
Views on SlideShare
1,234
Embed Views
3,465

Actions

Likes
0
Downloads
1
Comments
0

4 Embeds 3,465

http://www.vinnumalastofnun.is 3427
http://translate.googleusercontent.com 25
url_unknown 11
http://www.slideshare.net 2

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment
 • Með lagabreytingunni er tekið tillit til tilfallandi veikinda atvinnuleitenda en þeir munu teljast vera í virkri atvinnuleit þrátt fyrir veikindin í allt að fimm daga samtals. Heimilt er að nýta dagana í tvennu lagi á hverju tólf mánaða tímabili enda hafi atvinnuleitandi verið skráður innan kerfisins í fimm mánuði samtals frá fyrstu skráningu á sama greiðslutímabili. Eins og verið hefur ber atvinnuleitanda ávallt að tilkynna um veikindin til Vinnumálastofnunar. Þetta ákvæði laganna öðlast gildi 1. mars 2011. 

Kynning juni2011 Kynning juni2011 Presentation Transcript

 • Hvað þarftu að vita?Kynning á þjónustu VMST
 • Yfirlit
  Atvinnuleysistryggingar – almennar upplýsingar
  Réttindi og skyldur
  Kynning á helstu þjónustuþáttum
  Vinnumiðlun
  Ráðgjafaþjónusta
  Vinnumarkaðsúrræði
  Atvinnuleit
  Annað fyrir atvinnuleitendur
 • Um Vinnumálastofnun
  Heyrir undir velferðarráðuneyti
  Fer meðal annars með yfirstjórn vinnumiðlunar í landinu og daglega afgreiðslu atvinnuleysistryggingasjóðs
  Starfar samkvæmt lögum
  nr 54/2006 um Atvinnuleysistryggingar
  nr 55/2006 um Vinnumarkaðsaðgerðir
  Markmið laganna er
  að veita einstaklingum viðeigandi aðstoð til að verða virkir þátttakendur á vinnumarkaði
  að stuðla að jafnvægi milli framboðs og eftirspurnar eftir vinnuafli í landinu
 • Réttur til atvinnuleysisbóta
  Almenn skilyrði
  Launafólk og sjálfstætt starfandi á aldrinum 16 – 70 ára
  með búsetu, lögheimili og staddur á Íslandi.
  Krafa er gerð um virka atvinnuleit:
  • Vera fær til flestra almennra starfa
  • Frumkvæði við atvinnuleit og vera reiðubúinn að taka starfi á Íslandi sem greitt er fyrir skv. lögum og kjarasamningum
  • Vilji og geta til að taka þátt í úrræðum samanber lög um vinnumarkaðsaðgerðir
 • Upphæð atvinnuleysisbóta
  Grunnatvinnuleysisbætur(100% bótaréttur)
  kr. 161523
  Tekjutengdaratvinnuleysisbætur
  Bætur tekjutengdar í þrjá mánuði, grunnbætur fyrsta hálfa mánuðinn.
  70% af heildartekjum.
  Launamaður - Miða skal við meðaltal heildarlauna á 6 mánaða tímabili sem hefst tveimur mánuðum áður en umsækjandi varð atvinnulaus.
  Sjálfstætt starfandi – Miða skal við síðasta heila tekjuár.
  Hámark tekjutengdra bótakr. 254.636
  Vegna hvers barns á framfæri yngra en 18 ára greiddar kr. 6.481
 • Útborgun atvinnuleysisbóta
  Atvinnuleysisbætur eru greiddar út fyrsta virkan dag í mánuði.
  Greitt er fyrir einn mánuð í einu sem nær yfir tímabilið 20. – 19. næsta mánaðar.
  Veikindi - Ferðalög
  Tilkynna skal veikindi sem hindra virka atvinnuleit.
  5 daga veikindaréttur er á hverju 12 mánaða tímabilieftir 5 mánuði á atvinnuleysisskrá
  Atvinnuleysisbætur eru ekki greiddar ef dvalið er erlendis (þarf að tilkynna fyrir brottför)
 • Bótatímabil
  Eitt bótatímabil er þrjú ár.
  Bráðabirgðaákvæði X með lögum nr 54/2006
  • tímabundinn réttur til fjögurra ára bótatímabils til 31. desember 2011
  • nær til þeirra sem misstu atvinnu og fengu atvinnuleysisbætur greiddar í fyrsta skipti 1. mars 2008 eða síðar
  Einstaklingar sem eru að koma inn á nýtt bótatímabil eiga rétt á tekjutengingu í þrjá mánuði.
  Tekjutenging er einu sinni á hverju bótatímabili.
 • Reglubundin samskipti
  Staðfesting á atvinnuleit fer fram í gegnum mínar síður
 • Vinnumiðlunatvinnuleit innanlands og erlendis
  Upplýsingar um störf í boði innanlands á vmst.is
  Upplýsingar um laus störf erlendis á eures.is
  • Vinnumiðlarar og ráðgjafar Vinnumálastofnunar aðstoða fólk við leit að starfi og veita nánari upplýsingar
  Tenglasafn á aðrar ráðningarþjónustur á slóðinni http://www.vinnumalastofnun.is/storf-i-bodi/adrar-vinnumidlanir/
 • Atvinnuleit í öðru EES-landi
  Vottorð E – 303
  Veitir rétt til að leita að starfi erlendis í allt að þrjá mánuði á atvinnuleysisbótum.Mögulegt er að sækja um til VMST eftir að bótaréttur hefur verið staðfestur af Greiðslustofu.Bótaupphæð ákvarðast eftir gengistöflu ESB.
  ATH. Ekki er heimilt að fara til útlanda á atvinnuleysisbótum nema með E 303
  Eures - Evrópsk vinnumiðlun
  Upplýsingar og ráðgjöf um atvinnuleit erlendis.
 • Hlutastörf og tilfallandi vinna
  Tilkynna þarf alla vinnu og skila tilkynningu um tekjur
  Hlutastarf
  • Breyta þarf umsókn um bætur
  • Sýna fram á starfshlutfall með fyrsta launaseðli
  Tilfallandi vinna
  • Tilkynna VMST með eins dags fyrirvara. Heimilt að tilkynna samdægurs við sérstakar aðstæður.
  • Á við alla tilfallandi vinnu óháð lengd, tíma eða launum
  Frítekjumark launafólks er 59,047 kr
  Þegar tekjur + atvinnuleysisbætur eru hærri en sem nemur óskertum rétti + frítekjumark þá skerðast atvinnuleysisbætur um helming þeirra tekna sem umfram eru
 • Sjálfstætt starfandi einstaklingar
  Ekki má opna virðisaukaskattsnúmer á eigin kennitölu samhliða atvinnuleysisbótum.
  Einstaklingur getur ekki verið í sjálfstæðum rekstri meðfram atvinnuleysisbótum.
  • Undantekning þegar aðili sem ÞEGAR er í sjálfstæðum rekstri verður fyrir miklum samdrætti. Staðfesting RSK 5.02
  • Viðkomandi fær 3 mánaða aðlögunartíma – þarf þá að stöðva rekstur og loka launagreiðendaskrá til að eiga áfram bótarétt (eyðublað 5.04) og ekki má vera með hreyfingar á virðisaukaskatti
  Þeim sem býðst vinna sem verktakar á eigin kennitölu verða að afskrá sig á meðan verkefni/vinnu stendur.
 • Upplýsingaskylda
  Mikilvægt er að tilkynna um breytingar á högum
  • heimilisfang, síma, netfang
  • vinnu (fullt starf, hlutastarf, tilfallandi vinnu)
  • tekjur - t.d. laun, lífeyrisgreiðslur, fjármagnstekjur, styrkir
  • þátttöku í námi
  • orlof og ferðir utanlands án E-303
  • veikindi sem hindra virka atvinnuleit (5 daga veikindaréttur á ári eftir 5 mánuði samfellt á skrá)
  • skerta vinnufærni eða óvinnufærni
  Ef ekki er tilkynnt getur það leitt til biðtíma/viðurlaga
 • Biðtími og viðurlög
  Komið getur til biðtíma eða viðurlaga í tengslum við
  • starfsmaður segir upp starfi
  • starfsmaður er valdur að eigin uppsögn
  • námsmaður hættir námi án lokaprófs
  • starfi hafnað
  • atvinnuviðtali hafnað
  • þátttöku í vinnumarkaðsaðgerðum hafnað
  • látið hjá líða að veita upplýsingar eða tilkynna breytingar á högum
  Atvinnuleitandi hefur ávallt tækifæri til að skila skýringu
 • Skráning - Vinnumiðlun - Ráðgjöf
  Nýskráning og móttaka
  • Móttaka umsókna um atvinnu- og atvinnuleysisbætur, vottorða og gagna sem tengjast umsóknum, t.d. vottorð vinnuveitenda, skattkort, tilkynningar um tekjur, læknisvottorð o.fl. Móttaka breytinga á umsóknum. Afgreiðsla staðfestingar v/atvinnuleysis og staðfestingar v/afsláttar á lækniskostnaði
  Vinnumiðlun
  • hægt er að fá viðtal hjá vinnumiðlara til að fara yfir laus störf, starfstengd vinnumarkaðsúrræði, væntingar og möguleika á vinnumarkaði
  Ráðgjafaþjónusta
  • veitir upplýsingar og ráðgjöf um atvinnuleysistryggingarkerfið, nám og námsleiðir, námskeið á vegum Vinnumálastofnunar, námssamninga, námsstyrki og fleira tengt náms- og starfsráðgjöf
 • Átak gegn langtímaatvinnuleysi
  Átak sem beinist að þeim sem hafa verið þrjá mánuði eða lengur á atvinnuleysisskrá.
  Ungt fólk til athafna – aldurshópurinn 16-29 ára.
  Þor – aldurshópurinn 30 til 70 ára.
  Átakinu er ætlað að ná til þessara hópa og bjóða öllum upp á vinnumarkaðsúrræði við hæfi.
 • Vinnumarkaðsúrræði
  Markmið vinnumarkaðsúrræða
  • Sporna gegn atvinnuleysi
  • Auðvelda fólki að halda virkni
  • Stuðla að tengslum við atvinnulífið
  • Endurmenntun – viðhalda og öðlast nýja hæfni
  Tegundir vinnumarkaðsúrræða
  • Starfstengd úrræði, námskeið, námsúrræði, atvinnutengd endurhæfing og ráðgjöf
 • Starfstengd vinnumarkaðsúrræði
  Starfsþjálfun í 3-6 mánuði
  Þjálfun til ákveðinna starfa á vinnustað án skuldbindingar atvinnurekanda um áframhaldandi ráðningu
  Reynsluráðning í 3-6 mánuði
  Þjálfun í starfi, atvinnurekandi skuldbindur sig til að ráða atvinnuleitandann til a.m.k. jafn langs tíma og gildistími reynsluráðningar
  Sérstök átaksverkefni í 3-6 mánuðiAtvinnurekendur og frjáls félagasamtök geta sótt um styrk til að ráða einstaklinga af atvinnuleysisskrá til að vinna að sérstökum tímabundnum verkefnum sem eru umfram lögbundin eða venjuleg umsvif.
  Skilyrði að ráðning feli í sér aukningu á starfsmannafjölda.
  Vinnumálastofnun greiðir grunnatvinnuleysisbætur atvinnuleitanda ásamt 8% mótframlagi í lífeyrissjóð til atvinnurekanda.
  Atvinnurekandi greiðir atvinnuleitanda laun skv. ákvæðum gildandi kjarasamnings.
 • Starfstengd vinnumarkaðsúrræði
  Sjálfboðaliðastarf
  • Vinnumálastofnun er heimilt að gera sérstakan samning við frjáls félagasamtök um að atvinnuleitandi taki þátt í sjálfboðaliðastarfi. Atvinnuleitandi gerir samning við frjáls félagasamtök og Vinnumálastofnun til að vinna að ákveðnum verkefnum án launa en fær greiddar atvinnuleysisbætur á meðan verkefni stendur yfir.
  • Frjálsu félagasamtökin skulu sjá til þess að atvinnuleitandi sé slysatryggður við sjálfboðaliðastarfið.
  • Atvinnuleitandinn þarf að vera í virkri atvinnuleit samhliða sjálfboðaliðastarfinu
  Atvinnutengd endurhæfing
  • Endurhæfing fyrir einstaklinga með skerta starfsgetu
  • Skilyrði að starfsendurhæfingaráætlun komi til með að nýtast atvinnuleitandanum beint við atvinnuleit og sé til þess fallin að skila honum árangri við að finna starf
  • Atvinnuleitandi fær greiddar atvinnuleysisbætur sem hann á rétt til á grundvelli laga um atvinnuleysistryggingar
 • Starfstengd vinnumarkaðsúrræði
  Starfsorka - Frumkvöðlastarf innan fyrirtækjaí allt að 6 mán.
  • Frumkvöðlasamningur við fyrirtæki eða stofnun sem ætlar að ráðast í nýja viðskiptahugmynd sem felur í sér nýnæmi á markaði
  • Nýsköpunarmiðstöð Íslands (NMI) þarf að meta nýsköpunarvægi verkefnisins
  • Skila þarf skýrslu eftir þrjá mánuði um gang verkefnisins til NMI
  • Heimilt er að framlengja samning um sex mánuði að fenginni umsögn NMI. Skila þarf lokaskýrslu við lok framlengingar verkefnis
  Skilyrði að ráðning feli í sér aukningu á starfsmannafjölda.
  Vinnumálastofnun greiðir grunnatvinnuleysisbætur atvinnuleitanda ásamt 8% mótframlagi í lífeyrissjóð til atvinnurekanda.
  Atvinnurekandi greiðir atvinnuleitanda laun skv. ákvæðum gildandi kjarasamnings.
 • Þróun viðskiptahugmyndar
  Þróun eigin viðskiptahugmyndarí 3 – 6 mánuði
  • samningur um að atvinnuleitandi vinni í þrjá mánuði (með möguleika á að sækja um framlengingu í aðra þrjá mánuði) að þróun eigin viðskiptahugmyndar. Viðskiptahugmyndin þarf að vera líkleg til að skapa viðkomandi framtíðarstarf
  • skila þarf inn framvinduskýrslu/lokaskýrslu í lok samningstíma
  • hámark 3 mánuðir með opið vsk númer samhliða samningi(fellur undir breytingu á bráðabirgðaákvæði IV við lög nr. 54/2006 sem felur í sér að aðlögunartími sjálfstætt starfandi einstaklinga til að hafa opinn rekstur ásamt því að þiggja atvinnuleysisbætur er þrír mánuðir)
  • upplýsingar og umsóknareyðublað á heimasíðu og hjá ráðgjöfum
 • Nám og atvinnuleysisbætur
  Mikilvægt er að fólk sem missir atvinnu sé virkt og nýti tímann til að styrkja sig og efla færni á vinnumarkaði
  Námslán – fyrir þá sem ákveða að hætta atvinnuleit um lengri tíma og fara í formlegt nám.
  Atvinnuleysisbætur – fyrir þá sem eru í virkri atvinnuleit og vilja nýta tíma sinn til að afla sér þekkingar og færni með því að sækja námskeið og styttra nám. Sbr. reglugerð nr. 13/2009.
  Nám á eigin vegum verður að vera samþykkt af Vinnumálastofnun og uppfylla skilyrði í samræmi við reglugerð.
 • Námssamningar
  Námssamningur veitir atvinnuleitenda möguleika á að stunda nám í eina námsönn (13 vikur)
  Skilyrði fyrir námssamningi
  • að hafa starfað sem launamaður samfellt síðustu 6 mánuði á innlendum vinnumarkaði
  • námið þarf að vera skilgreint sem vinnumarkaðsúrræði
  • samráð við ráðgjafa Vinnumálastofnunar um val á námi og námskeiðum
 • Námskeið Vinnumálastofnunar
  Námskeið skipulögð af Vinnumálastofnun eru atvinnuleitendum að kostnaðarlausu
  • Upplýsingar og skráning hjá ráðgjöfum
  Hægt er að sækja um námsstyrk til greiðslu hluta af námskeiðsgjaldi vegna annarra námskeiða en þeirra sem Vinnumálastofnun skipuleggur
  • Umsókn um námsstyrk skal skila til ráðgjafa
  Sækja þarf um áður en námskeið hefst
  Nám verður að vera samþykkt af Vinnumálastofnun
 • Styrkir og afsláttarkjör
  Námsstyrkur
  Til greiðslu námskeiðsgjalda. Skilyrðier að námið auki líkur á vinnu og að umsækjandi hafi verið a.m.k. mánuð á skrá. Sækja þarf um áður en námið hefst á þar til gerðum eyðublöðum
  Búferlastyrkur
  Heimilt er að veita styrk vegna búferlaflutnings innanlands frá lögheimili til þess staðar sem lögheimili er flutt í því skyni að sækja vinnu hjá nýjum atvinnurekanda sem hefur sannanlega boðið fastráðningu í starf
  Lækniskostnaður
  Afsláttur fyrir atvinnuleitendur sem hafa verið atvinnulausir samfellt í 6 mánuði. Framvísa þarf vottorði frá Vinnumálastofnun við komu á heilsugæslustöð eða lækni
 • Hvað stendur atvinnuleitendum til boða hjá öðrum?
  Stéttarfélög í samstarfi við fjölmarga aðila bjóða félagsmönnum sem hafa misst vinnu og fá greiddar atvinnuleysisbætur frá Vinnumálastofnun fjölbreytta valkosti.
  Ýmis sveitarfélög bjóða atvinnuleitendum fríðindi, t.d. frítt í sund, líkamsrækt og bókasafnskort. Atvinnuleitendum er bent á að leita upplýsinga á skrifstofum viðkomandi sveitarfélags.
  Upplýsingatorg fyrir atvinnuleitendur á slóðinni betritid.is og menntatorg.is
  Rauðakrosshúsin bjóða upp á fjölbreytta dagskrá fyrir atvinnuleitendur. Dagskrá vikunnar á raudakrosshusid.is
  Upplýsingar um frístundir og námskeið sem kosta lítið eða ekkert í bæklingnum „Hvað er í boði?“
 • Skipulögð atvinnuleit
  Nálgast atvinnuleit eins og vinnu
  • með ákveðin verkefni á hverjum degi
  Gera vinnuáætlun og setja sér markmið
  • skrifleg, mælanleg
  Ferilskrá og kynningarbréf
  Skráningarblöð – gott er að halda skrá yfir
  • Störf sem sótt er um
  • Tengiliði í tengslaneti
  • Starfsviðtöl sem farið er í
  • Ráðningastofur og samskipti við þær
  27