Revidert kap.12

2,677 views
2,507 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,677
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
35
Actions
Shares
0
Downloads
11
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Revidert kap.12

 1. 1. KAP 12 KRIG OG KRISETIDElevene skal kunne:- gjøre rede for bakgrunnen for de to verdenskrigene og drøfte virkninger dissefikk for Norden og det internasjonale samfunnet
 2. 2. 1.VERDENSKRIG «EN ELLER ANNEN GANG FØR 1914 SLO EUROPA INN PÅ FEIL VEI. EUROPEERNE TRODDE AT DE VANDRET MOT NYE HØYDER DER FREMGANG OG EN RIKERE KULTUR RÅDDE. DER VELSIGNELSE FRA MODERNE VITENSKAP OG OPPFINNELSER SKULLE UTBRES I STADIG VIDERE KRETSER, OG DER TIL OG MED KONKURRANSE MELLOM LANDENE SKULLE BLI TIL DET BESTE. I STEDET SNUBLET EUROPA I 1914 FRAM MOT EN KATASTROFE.» Palmer og Colton, amerikanske historikere.
 3. 3. DISPOSISJON• ÅRSAKENE TIL KRIGEN• HENDELSENE FRA SKUDDET I SARAJEVO TIL KRIGSUTBRUDDET• KRIGSFORLØPET• SLUTTOPPGJØRET• VERSAILLESFREDEN• KONSEKVENSER
 4. 4. ÅRSAKER• Forholdet mellom stormaktene i Europa• Alliansepolitikken • Trippelalliansen 1882: Tyskland, Østerrike-Ungarn og Italia • Trippelententen 1907: Storbritannia, Frankrike og Russland• Kolonikappløpet
 5. 5. ÅRSAKER• Kapprustning og gjensidig frykt • Offensive angrepsplaner• Nasjonalisme• Balkan• Skuddet i Sarajevo 28. juni 1914 - utløsende årsak
 6. 6. Erkehertug Franz Ferdinand og hans ektefelle på trappen til rådhuset i Sarajevo fem minutter før de ble myrdet
 7. 7. FRA SKUDD I SARAJEVO TILKRIGSUTBRUDD• Blankofullmakten: Tyskland gav Østerrike-Ungarn full støtte dersom det skulle bli krig• Mislykket fredsforsøk • Østerrike-Ungarn sender et ultimatum til Serbia som er bevisst utformet slik at Serbia ikke kan godta • Russland støtter Serbia • Tyskerne frykter tofrontskrig mot Russland og Frankrike
 8. 8. • MOBILISERINGEN • Tyskland utarbeidet en felttogplan - Schlieffenplanen • Strategien var at et raskt fremrykk skulle sørge for at motstanderne ble slått en etter en • Tyskland måtte slå Frankrike på den tiden det tok Russland å mobilisere
 9. 9. KRIGSERKLÆRINGER • 28. juli erklærer Østerrike-Ungarn krig mot Serbia. Russland mobiliserer • 1. august erklærer Tyskland krig mot Russland • 3. august erklærer Tyskland krig mot Frankrike • 4. august erklærer Storbritannia krig mot Tyskland siden de har garantert grensene til Belgia (Tyskerne går gjennom Belgia for å ta Frankrike)
 10. 10. KRIGSFORLØPET• VESTFRONTEN • Schlieffenplanen • Slaget ved Marne 1914 • Stillingskrig • Verdun 1916 • Somme 1916
 11. 11. • ØSTFRONTEN • Russerne mobiliserer og binder opp tyske soldater • Sammenbrudd og revolusjon i Russland 1917 Keiser Vilhelm 2 inspiserer tyske tropper• UBÅTKRIG • Tyskland erklærer uinnskrenket ubåtkrig mot Storbritannia fra 1917 • Dette fører til at USA går inn i krigen
 12. 12. Det sivile samfunnet• Matmangel og sult preget hverdagen for folk• Krigstretthet• De krigførende statene brukte og ødela ufattelige mengder med produkter• Statsdirigert økonomi - satser på våpen og opprustning Kvinnelige fabrikkarbeidere på ammunisjonsfabrikk• Mennene lå i skyttergravene• Kvinnene kom for alvor ut på arbeidsmarkedet
 13. 13. SLUTTOPPGJØRET• Russland trekker seg ut i 1917( på grunn av kommunistisk revolusjon)• Fredsavtale mellom Tyskland, Russland og Østerrike-Ungarn i mars 1918 (Brest - Litovesk)• USA går inn i krigen 1917 på ententens side• President Wilson lanserer sine 14 punkter i forhold til løsning på krigen• 11.11.1918 er freden et faktum
 14. 14. FREDSOPPGJØRET I VERSAILLES• Tyskerne håpet ved å være imøtekommende på et fredsoppgjør de kunne leve med. De fikk ikke delta ved forhandlingsbordet.• Deltakerne på fredskonferansen• USA - president Wilson• England - Lloyd George• Frankrike - Clemenceau• Italia - Orlando
 15. 15. RESULTAT FOR TYSKLAND• Krigsskadeerstatning -132 milliarder gullmark• Krigsskyld• Landsavståelser• Nedrustning• Demilitarisert sone • Denne fredsavtalen som tyskerne oppfattet som en diktatfred skulle få store konsekvenser for Tyskland i
 16. 16. DET TYSKE PROBLEMET• På grunn av landsavståelsen mistet Tyskland • 12,4 % av sitt territorium • 12 % av folketallet • 13 % av jordproduksjonen • 14 % av industriproduksjonen • Krigsskyldparagrafen gjorde noe med den tyske befolkningen
 17. 17. RESULTAT FOR ØSTEUROPA• NYE STATER OG NYE GRENSER• De baltiske statene fikk selvstendighet• Polen fikk tilbake gamle landområder• Østerrike-Ungarn måtte avstå store landområder• Tjekkoslovakia og Jugoslavia blir opprettet•
 18. 18. • Romania fikk områder fra Ungarn og Russland• Bulgaria ble kraftig redusert• De store europeiske imperiene - det habsburgske, det russiske og det tyske - erstattes av moderne republikker• Det osmanske riket var knust og oppløst og et nasjonalistisk diktatur overtok makten i Tyrkia
 19. 19. FOLKEFORBUNDET• Et internasjonalt organ som skulle sikre freden• Ble lansert av den amerikanske presidenten Wilson• Ble en forløper til FN• Sovjet og Tyskland fikk ikke være med• USA valgte å ikke bli med• Folkeforbundet fikk liten reell funksjon i mellomkrigstiden Woodrow Wilson ønsket at oppgjøret etter 1. verdenskrig skulle sikre demokrati og stabilitet i verden.e
 20. 20. KRIGENS OFRE• 8 MILL.DØDE SOLDATER• 7 MILL BLE INVALIDISERT• 15 MILL BLE SÅRET• 5 MILL SIVILE MISTET LIVET• HELSE OG MOTSTANDSKRAFT SVEKKET• SPANSKESYKEN• STOR MANGEL PÅ MAT OG KULL
 21. 21. De økonomiskekonsekvensene av krigen• Europa vant aldri tilbake sin dominerende posisjon fra før krigen.• Krigen hadde gått hardt utover de offentlige finansene.• Vanskelig å legge om fra krigsproduksjon til fredsproduksjon.• Hyperinflasjon i Tyskland.• USA gikk ut av krigen som den ledende økonomiske stormakten i verden.• Særlig tysk økonomi var avhengig av Tyskland opplevde hyperinflasjon etter første verdenskrig. kortsiktige amerikanske lån. Dette frimerket fra 1923 har en pålydende verdi av 10 milliarder mark.
 22. 22. Økonomisk krise i 1930-årene• Børskrakket i New York i oktober • Konsekvens: Stor arbeidsledighet, 1929 rammet USA først. banker går konkurs, bønder mister inntektene, tvangssalg av gårder.• Krisen førte til at USA reduserte importen av varer fra andre land. • Krisen i USA blir verdensomspennende depresjon.• Verdenshandelen krympet. • Tiltak mot krisen: New Deal i USA (Rooseveldt) og opprusning i• Lånene som USA hadde gitt til Tyskland (Hitler) europeiske banker og bedrifter ble stanset over natten.
 23. 23. Dårlige vilkår fordemokratiet• Mellomkrigstida ble preget av diktatur og autoritære regimer.• Det liberale deokratiet ble utfordret av to nye bevegelser; kommunismen og fascismen.• På slutten av og like etter krigen var demokratiene truet av kommunistiske opprør. Josef Stalin og Adolf Hitler• I 1920- og 30-årene kom trusselen hovedsaklig fra autoritære, nasjonalistiske opprør.• Revolusjonen i Russland førte til en radikalisering av høyresiden.
 24. 24. Veien videre....• Et sitat fra læreboka Portal kan avslutte denne presentasjonen:• «Krisen og den etterfølgende depresjonen ødela vilkårene for en utvikling fram mot stabilitet og fred i Europa. Krisen og depresjonen var en tungtveiende årsak til Hitlers vei til makten. Krise og depresjoner utløste krav om og lengsel etter politiske ekstremløsninger over hele Europa.»
 25. 25. 1 VERDENSKRIG I FILM OG LITTERATUR

×