It samverkan för snabbare bostadsbyggnad

248 views
126 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
248
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

It samverkan för snabbare bostadsbyggnad

 1. 1. IT-samverkan för snabbare bostadsbyggnad Peter Nyström, Skövde kommun och Eva Hellström, Vianova Systems Novapoint Användarträff 2013
 2. 2. Skövde Tåg: 1 tim till Gbg - 2 tim till Sthlm Novapoint Användarträff 2013
 3. 3. Skövde Fakta • Ca 52600 invånare i Skövde kommun • Plan, Bygg o Lantmäteriförvaltningen (BN:s förvaltning) ca 32 pers (Plan 6, K&M 7, Bygglov 9, Adm 5) och den kommunala lantmäterimyndigheten, KLM (5) • Vi producerar ca 15 detaljplaner, 100 förrättningar och 625 bygglov per år • Kartstöd: AutoCAD Map 3D /Novapoint KartWebb ”Autodesk AIMS” internt och externt • Verksamhetsstöd: Castor/Comprima/Trossen • Referenssystem SWEREF99 13:30, RH2000 • Novapoint Användarträff 2013
 4. 4. Nulägesanalys e-förvaltning Plan, Bygg o Lantmäteriförvaltningen, PBLF • • • • • Digital ärendehantering Digitalt kartstöd Digitalt arkiv E-tjänster Deltagande i centrala projekt Novapoint Användarträff 2013
 5. 5. Digital ärendehantering • Ansökningshandlingar skannas/digital ansökan (e-tjänst) innan registrering • Digital handläggning med funktionsstöd (Castor) (ca 2000 ärenden per år) • Handläggningsstöd för lantmäteriförrättningar m.m. (Trossen), komplettering med ett geometristöd på gång • Koppling till karttjänst • Castor i fält (iPad) • PolitikerPortalen (via iPad) • Koppling till digitalt arkiv • Digital signering av beslutshandlingar • Mina ärenden Novapoint Användarträff 2013
 6. 6. Digitalt kartstöd • Nationellt referenssystem i plan och höjd SWEREF99 och RH2000 (NNH) • Geografiskt informationssystem för hantering och lagring av geodata (AutoCAD Map 3D) • Geodatasamverkan, hämtning av externa geodata via olika datatjänster • Karttjänster på Intranätet och Skövde.se • Karttjänsterna kopplade till en geodatabas (Oracle Spatial) • Interna karttjänsterna kopplade till register (FIR och KIR) och det digitala arkivet Arken • En heltäckande planmosaik • Geometristöd till handläggningssystemet Trossen för lantmäteriförrättningar (2013/2014) Novapoint Användarträff 2013
 7. 7. Digitalt arkiv • BN:s ärenden lagras i ett digitalt arkiv (Comprima, ca 500 000 dokument varav 200 000 är ritningar) • Åtkomst till Lantmäteriets Arken (lantmäteriförrättnings- och planakter) Novapoint Användarträff 2013
 8. 8. Pågående initiativ eArkiv - ritningsarkiv • Byggnadsnämnden i Skövde har öppnat sitt digitala ritningsarkiv för allmänheten på skövde.se • De som vill kan hämta bygglovhandlingar direkt utan kostnad. • I det digitala ritningsarkiv finns över 200 000 bygglovsritningar från åren 1850-2013. Referenser: i. http://www.skovde.se/Boende--miljo/Bygga/Arkivservice/ Novapoint Användarträff 2013 8
 9. 9. E-tjänster • Ansökan om bygglov m.m. • Åtkomst till digitalt ritningsarkiv (Comprima) (juni 2013) Novapoint Användarträff 2013
 10. 10. Deltagande i centrala projekt • Sammanhållen detaljplane- och fastighetsbildningsprocess (SPF) • Sammanhållen myndighetsövergripande digital bygglovprocess Samhällsbyggnad, transporter och miljö • (Digital beräkningstjänst för MB-taxa) • Geodata • Digitalisering av gemensam bygglovsprocess • Digitalisering av detaljplan fastighetsbildning Novapoint Användarträff 2013
 11. 11. Informationsförsörjning Novapoint Användarträff 2013
 12. 12. Tjänster Novapoint Användarträff 2013
 13. 13. Sammhällsbyggnadsprocessen Novapoint Användarträff 2013
 14. 14. Utvecklingstendenser • • • • • Digitala ärendeflöden ”Kartan” som informationsbärare Mobilt ”kartstöd” i mobil/läsplatta BIM Ökat fokus på ”dolda” kommunala geodata, t.ex. planer/bestämmelser, fastighetsindelning, rättigheter samt ledningar och kablar • Fri tillgång till geodata / avgiftsfria geodata Novapoint Användarträff 2013
 15. 15. En detaljplans tillblivelse i Skövde kommun Berörda parter • Exploatören: AB Skövdebostäder • Konsultfirman Abako • Plan, Bygg o Lantmäteriförvaltningen i Skövde kommun , PBLF (BN:s förvaltning) • Lantmäterimyndigheten i Skövde kommun (KLM) • Länsstyrelsen • Medborgare och sakägare Novapoint Användarträff 2013 INFLYTTNING
 16. 16. Kommunen tar fram planeringsförutsättningar Bastjänster - in Vem: PBLF, Planenheten Verktyg: AutoCAD Map 3D/Novapoint(BIM-standard) Vilken: Geodatasamverkan Informationsägare: Berörda myndigheter Vilken: Miljöutredningar mm Informationsägare: Konsulter Tjänsteutbyte Verksamhetsstöd expertsystemtjänst er Planförslag Vem:Planhandläggare Verktyg: AutoCAD/Novapoint ArcGIS INFLYTTNING Novapoint Användarträff 2013
 17. 17. Bastjänster - in Kommunen inleder planarbetet Vilken: Grundkarta Informationsägare: Kart och Mätenheten Vilken: Fastighetsförteckning Informationsägare: KLM Ärendehanteringssystem Vem: PBLF och KLM Verktyg: AutoCAD Map 3D Novapoint/VirtualMap (3D) Verktyg: Castor med kartkoppling/ Trossen INFLYTTNING Novapoint Användarträff 2013
 18. 18. Kommunen tar fram planförslag Bastjänster - in Vem: Planenheten Verktyg: AutoCAD Map 3D/Novapoint (BIM-standard) Vilken: Detaljplaneförslag Informationsägare: Planenheten Verksamhetsstöd expertsystemtjänster Planförslag Vem: Planenheten Verktyg: AutoCAD Map 3D /Novapoint ArcGIS,Indesign, Photoshop, Sketchup, Castor Vem: Kart och Mät Namn-adressättning Verktyg:LINA/TROSSEN/CASTOR Novapoint Användarträff 2013 INFLYTTNING
 19. 19. Samråd och Granskning Tjänster som kommunicerar med politiker, sakägare och Vem: Skövde kommun allmänhet Verktyg: E-tjänster: skovde.se Vem: Planenheten Verktyg: AutoCAD/Novapoint(BIM-standard) Mina sidor Vem: Politiker Verktyg: E-tjänst via iPad Politikerportalen Verksamhetsstöd expertsystemtjänst Vem: Planenheten er Verktyg: AutoCAD Map 3D Novapoint (BIM-standard) Ärendehanteringssystem Vem: Verktyg: Vem: Verktyg: Vem: Verktyg: PBLF Castor Länsstyrelsen E-tjänst skovde.se PBLF, BN, KLM -C E-tjänst: skovde.se Samrådsinbjudan / Samrådsredogörelse Granskningsremiss / Granskningsutlåtande Tjänsteutby te Novapoint Användarträff 2013 INFLYTTNING
 20. 20. Fastighetsrättsliga åtgärder Tjänster som kommunicerar med Vem: Statliga Lantmäteriet sakägare och allmänhet Verktyg: Mina fastighetsärenden Verksamhetsstöd expertsystemtjänst Fastighetsbildning er Vem: KLM Verktyg: Trossen Geometristöd Ärendehanteringssystem Vem: Lantmäteriet Verktyg: Trossen INFLYTTNING Novapoint Användarträff 2013
 21. 21. Antagande av DP-förslag och laga kraft Vem: Byggnadsnämnden Verktyg: E-tjänsten Politikerportalen Tjänster som kommunicerar med sakägare och allmänhet Vem: Skövde kommun Verktyg: Mina sidor Tjänsteutbyte Ärendehanteringssystem Vem: PBLF Verktyg: Castor Bastjänster - ut Vilken: Antagen detaljplan Informationsägare: Byggnadsnämnden INFLYTTNING Novapoint Användarträff 2013
 22. 22. Registrering av detaljplan Vem: PBLF/KLM Verktyg: FR-planreg/Oracle/Novapoint Tjänster som kommunicerar med sakägare och allmänhet Vem: Skövde kommun Verktyg: Mina sidor Tjänsteutbyte Verksamhetsstöd expertsystemtjänster Vem: PBLF/KLM Verktyg:AutoCAD Map 3D /Novapoint Ärendehanteringssystem Planärendet avslutas i Castor Vem: PBLF/KLM Verktyg: Castor Bastjänster - ut Vem: KLM Verktyg: Trossen/Arken Vilken: Detaljplan, Planmosaik Informationsägare: Byggnadsnämnden Tjänsteutbyte INFLYTTNING Novapoint Användarträff 2013
 23. 23. Fastighetsbildningen slutförs, registreras och arkiveras Tjänster som kommunicerar med sakägare och allmänhet Vem: Statliga Lantmäteriet Verktyg: Mina fastighetsärenden Verksamhetsstöd expertsystemtjänster Vem: Skövde kommun Verktyg: Hemsida skovde.se Uppdatera fastighetsregistret Vem: Lantmäteriet Verktyg: Trossen Ärendehanteringssystem Vem: Verktyg: Vem: Verktyg: Tjänsteutbyte KLM/Lantmäteriet Trossen PBLF Castor Tjänsteutbyte Novapoint Användarträff 2013 Bygglovprocessen tar vid. Verktyg:Mina sidor/Castor Vem:PBLF:s Bygglovenhet INFLYTTNING
 24. 24. Upprättande av nybyggnadskarta Tjänster som kommunicerar med konsult Vem: Skövde och sakägare kommun Vem: PBLF/KLM Verktyg: AutoCAD Map 3D Verktyg: Mina sidor Tjänsteutbyte Verksamhetsstöd expertsystemtjänster Vem: PBLF Verktyg: AutoCAD Map 3D (databas) NovaSpatial import Ärendehanteringssystem Verktyg: Castor Bastjänster - ut Vilken: Nybyggnadskarta Informationsägare: PBLF INFLYTTNING Novapoint Användarträff 2013
 25. 25. Upprättande av detaljplan Desktop Novapoint Virtual Map för 3D-visualisering Novapoint Samhällsplan för Detaljplaner AutoCad Map Novapoint Export Dp 649 Dp 648 Linjer / Gränser Novapoint Datamodell Novapoint Ytor / Polygoner Oracle Spatial Centroider / Punkter Attribut / Text NovaSpatial import till Map Oracle Spatial (planbestämmelser) Intern kartwebb Skövde kommun Kommun innevånarregister Castor AutoCAD Map 3DKartdatabas Planer Novapoint Fastighetsregister VA, Park, LVD/Gata Novapoint Användarträff 2013 Extern kartwebb LM-Arken Adm Användning Egenskap
 26. 26. Publicering av detaljplaner via webb Desktop AutoCad Map Novapoint Export Dp 649 Dp 648 Novapoint Oracle Spatial NovaSpatial import till Map Oracle Spatial Intern kartwebb Skövde kommun Kommun innevånarregister Castor AutoCAD Map 3DKartdatabas Planer Novapoint Fastighetsregister VA, Park, LVD/Gata Extern kartwebb LM-Arken Novapoint Användarträff 2013
 27. 27. Erfarenheter - viktiga beröringspunkter i de båda processerna • Plangruppsmöte 1 • Plangruppsmöte 2 • Teknisk plangranskning (förrättningslantmätare KLM och planhandläggare) INFLYTTNING Novapoint Användarträff 2013
 28. 28. Förbättringar och utvecklingsmöjligheter • Digital arkivering av detaljplaner i Arken (Lantmäteriets digitala plan- och förrättningsarkiv) • Fortsatt digitalisering av myndighetsarkiv • Utveckling av Lantmäteriets kartsystem så att det kan hantera all planinformation, tex cirkelbågar • Standardisering av planinformation Kommunala E-tjänster .tex. där egen ”bygglovkarta” kan skapas på grundval av planmosaiken Novapoint Användarträff 2013 INFLYTTNING
 29. 29. Genomförbarhet och analys • E-tjänsten Mina sidor och Mina meddelanden • Lagring och leverans till Nationella databaser • Databasmodeller • Fastighetsbildning i Trossen • Aviseringar av fastighetsinformation • Digital ärendehantering • Kommunal lantmäterimyndighet ger förutsättningar för en smidig process Novapoint Användarträff 2013 INFLYTTNING
 30. 30. Länk till planen Plangräns yta Begränsning yta Plan o symbol linjer Text punkter Användning yta Nya planer scannas 1 gång per år Novapoint Användarträff 2013
 31. 31. Planmosaikens ursprung • Digitalt producerade planer (ajour löpande) ca 370 st (DP388 1991) • Analoga planer - konstruerade efter fastighetsgräns i våra småtätorter ca 100 st • Analoga planer vektoriserade från rasterbilder ca 250 st Novapoint Användarträff 2013
 32. 32. Mål 1 • Att uppdatera webbkartans ”planmosaik” via databas + Skapa personoberoende Uppdatering kan schemaläggas Novapoint Användarträff 2013
 33. 33. Så här gör vi imorgon (databas)? • Planenheten-Lagakraft Planer och kan använda Novapointfunktion städning på 64-bitars windows . GÖR Export 1 ProjektID + Quadri-db • Rapporterar till KLM för planregister och lagring GÖR Quadri till Oracel. • KLM rapport till K&M som uppdat TB och kopplar centriod till Planpunkten. • Leverans till LM /NDRK månadsvis export (ÄDP) Novapoint Användarträff 2013
 34. 34. Mål 2 • Att kvalitetsförbättra äldre planinnehåll (vektoriserade rasterbilder) + förbättra bygglovhandläggningen enhetlig redovisning av innehållet Novapoint Användarträff 2013
 35. 35. Analys av kvalitetsarbete • För Skövde och Skultorps del rör det sig om kanske 250 detaljplaner. • Volymmässigt kan detta skattas till ca 200 arbetsdagar, ca 10001500 arbetstimmar. • Mycket av arbetet är tolkning av hur planförfattaren tänkt sig och hur fastighetsbildning har tolkat planen. • Detta gör det svårt att dels lägga ut arbetet på konsult, samtidigt är volymen så stor att det är svårt att genomföra arbetet i ett samlat grepp. • Arbetet skulle då ske i kopior av shapefiler som sedan byts ut vilket gör det svårt att arbeta på flera ställen samtidigt och att kontinuerligt uppdatera intranätet. Novapoint Användarträff 2013
 36. 36. Tack för uppmärksamheten peter.nystrom@skovde.se eva.hellstrom@vianova.se Novapoint Användarträff 2013
 37. 37. Novapoint Användarträff 2013

×