Bim i trv henrik

547 views
407 views

Published on

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
547
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bim i trv henrik

 1. 1. Novapoint Användarträff 2013 Stockholm 2013-10-22 BIM läget i Trafikverket Henrik Franzén
 2. 2. Trafikverkets uppdrag Regeringen har, via näringsdepartementet, tillsatt Produktivitetskommittén och lagt uppdrag på Trafikverket att: • Att verka för ökad produktivitet och innovationsgrad i anläggningsbranschen • Att skapa effektivare planering • Att ha en effektivare intern verksamhet 2 2013-10-25
 3. 3. Trafikverkets strategiska utmaningar 2012 – 2021 • Ett energieffektivt transportsystem • Väl fungerande resor och transporter i storstadsregionerna • Effektiva transportkedjor för näringslivet • Robust och tillförlitlig infrastruktur • Trafikverket – en modern myndighet Samt… 3 2013-10-25
 4. 4. …mer nytta för pengarna 4 2013-10-25
 5. 5. Hur ska de nya rollerna se ut? Trafikverket ska: • Skapa förutsättningar, ställa krav och följa upp leveranser. • Anpassa ersättningsformen efter uppdraget för att skapa drivkraft. Entreprenören/Konsulten ska: • Planera, organisera och leda projekteringen. • Dokumentera, verifiera och kvalitetssäkra. • Ta fullt ansvar för att leverera den produkt som är beställd. 5 2013-10-25
 6. 6. Helt nya arbetssätt och roller När vi beställer mer på funktion så lämnar vi också över ett större åtagande och ansvar till marknaden. För Trafikverket innebär det att vi kan lägga mer tid i de tidiga skedena och planera med fokus på funktion. För att vara effektiva och transparenta i vår uppföljning av kontrakten behöver vi utveckla vår leveranskontroll. Vilket också ökar vikten av att kraven på leverantörens egen säkring av sin leverans tydliggörs och följs upp. 6 2013-10-25
 7. 7. BIM blir en pusselbit BIM, Byggnadsinformations modellering. Den virtuella framställningen av en anläggnings fysiska och funktionella egenskaper från idéstadiet och framåt. Att med avancerad 3D-CAD skapa digitala modeller av byggnader och anläggningar. Modellerna kan sedan användas för till exempel samgranskning, analys av alternativa lösningar, livscykelanalys, tidsplanering, maskinstyrning och kostnadsberäkningar. Objektsorienterad modell med egenskaper kopplade till objekt och relationer beskrivna mellan objekt. Att ha tillgång till information kopplad till anläggningen genom hela livscykeln. 7 2013-10-25
 8. 8. Användarnas erfarenheter 8 2013-10-25
 9. 9. Nyttor Projektnivå Snabb projektförståelse Kontrollerat säkerhetsarbete för arbetsmiljö Strukturerade kvalitetsmetoder Användbart i hela projektets livscykel Trafikverksnivå Användbart för kringliggande Trafikverksprojekt Anläggningsinformation i anläggningens livscykel Nationellt skalbart Minskade kostnader Samhällsnivå Fler aktörer än Trafikverket bör kunna ta del av resultatet Medborgarens ökade möjligheter till delaktighet Tillgänglighet och transparens i möte med medborgare 9 2013-10-25
 10. 10. Branschsamverkan ! 10 2013-10-25
 11. 11. BIM, var är vi nu? 0 BIM 11 2013-10-25 full BIM
 12. 12. Har ni BIM? Handlingsplan Strategi Kritiska framgångsfaktorer Vision 12 2013-10-25
 13. 13. Hur många modeller kan det bli? Anläggningsmodell Fackområdesmodell Underlagsmodell Samordningsmodell Förvaltningsmodell Planmodell Relationsmodell 13 2013-10-25 Presentationsmodell
 14. 14. Fritt efter Rogier Jongeling, Kotlers matris Saknad av: Vision Organisationsstruktur i BIM frågor Commitment på alla nivåer Kompetens, erfarenhet, motivation Resurser, support, hård- och mjukvaror Definition av metodik, standarder, infoutbyte Definition av samarbete, kontraktform, roller, ansvar Definition av scope för BIM-tillämpningar Definition av resultatet: Leveranser? Vilka effekter? Nyttan för kunden? Nyttan för projektparter 14 Resulterar i: Förvirring, inget sammanhang Besvikelse, ingen styrning Motstånd Oro Frustration Kaos 2013-10-25 Konflikter Motgångar, ingen integration Besvikelse, ingen nytta
 15. 15. Förändringssteg Etablera en känsla av nödvändighet Skapa en stark samling med förespråkare Skapa en vision Kommunicera visionen Gör det möjligt för andra att agera på visionen Planera för och gör snabba nyttor Quick wins Befäst förändringar och fortsatt implementation Befäst nytt tankesätt 15 2013-10-25 Ge inte upp!
 16. 16. Gartner´s hype cycle 2013. 16 2013-10-25
 17. 17. Vad behöverTrafikverket bli bättre på, varje ansvarsområde/produkt? • • • • • Göra leveransspecifikation -produkten. -funktionen. -metod för informationsöverföring, IDM. -detaljeringsnivån, ”level of detail”. Standardiserat arbetssätt. 17 2013-10-25
 18. 18. 18 2013-10-25
 19. 19. Öppna data, kan det vara något? 19 2013-10-25
 20. 20. Införandet av BIM i Trafikverket Vi behöver informera, inspirera och utbilda ca 2000 personer inom Trafikverket… 20 2013-10-25
 21. 21. Projektledning Ann-Therese Albertsson Bitr. projektledare Johan Asplund Projektadministration Tove Boija Standardisering Ingemar Lewén Olle Bergman, Johan Asplund, Karin Appelgren, Upphandling Lars Malthe Omvärldsbevakning Henrik Franzén Ledningssystem tf. Göran Solberg Johan Asplund, Johan Wilén, Mikael Malmqvist, Göran Solberg Jennie Carlstedt, Ingemar Levén Marika Adelmar, Lars Malthe, Johan Wilén, Charlotte Andersson V-Con Mikael Malmqvist Samordning Internt Kodöversyn Johan Asplund Juridik Marika Adelmar Stöd till projekt Ingemar Lewén Henrik Franzén, Karin Appelgren, Leif Malm, Johan Wilén, Göran Solberg Omvärld utanför TRV Begreppsmodellering Standardiseringsprodukter Mall för anläggningsmodell Objektsbibliotek Sammanslagning landskapsinformationstabell 21 Riskhantering Göran Solberg 2013-10-25 Entreprenörer Anläggning Projektörer Anläggning Övriga leverantörer anläggning Högskolor & Universitet Forskning & Utveckling Statliga myndigheter & verk Regeringsuppdrag Kommuner svensk Byggtjänst SIS Övriga branscher Branschsammanslutningar Utanför Sverige Entreprenörer Mäta intern effektivitet IT-anpassning Karin Appelgren Förändringsarbete AnnTherese Albertsson Mimmi Lundkvist Rydé Kommunikation Utbildning Inventera bef.ledningssystem Anpassa bef. ledningssystem Ta fram arbetssätt Implementera arbetssätt Strategiska BIM koordinatorer Analys & kunskapsinhämtning Branschsamverkan Förankrings- & förändringsarbete Operativ förändringskommun. Startpaket kommunikation Styrning av kommunikation Utbildning
 22. 22. • Ledningssystemet • Standardisering • Omvärldsbevakning • Stöd till projekt • Förändringsarbete Dialog med direktionen Informationsförsörjnings strategi Handledning till BIM koordinatorer Beställarkrav på anläggningsinformations modell Dialog med ledningsgrupper inom VO och CF Standardisering Ordlista Studie och erfarenhetsåterföring av BIM-projekt Utbildning Mätetal Utse BIM koordinatorer som stöd till projekt December 2013 22 2013-10-25 Mars 2014 Juni 2014 Dialog inom Investering och Stora Projekt Ta fram arbetssätt Anpassa och implementera Ledningssystemet Anpassa och Identifiera implementera BIM-nivåer regelverk Oktober 2014 BIM-Handbok Januari 2015
 23. 23. Youtube, sök på Trafikverket + BIM 23 2013-10-25
 24. 24. Frågor ? 24 2013-10-25
 25. 25. 25 2013-10-25

×