GPS-pojam i primena
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

GPS-pojam i primena

on

 • 4,268 views

GPS

GPS

Statistics

Views

Total Views
4,268
Views on SlideShare
4,268
Embed Views
0

Actions

Likes
2
Downloads
102
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

GPS-pojam i primena GPS-pojam i primena Document Transcript

 • Tema: GPS - pojam i primena -seminarski rad- Predmet: Poslovni informacioni sistemi
 • SADRŽAJŠta je GPS................................................................................3 Od kamenčića do satelita...................................................3 Šta je GPS..........................................................................3Kako radi GPS........................................................................3 Kako GPS prijemnik računa poziciju…………………….3 GPS praćenje u realnom vremenu………………………..5 Pasivno GPS praćenje…………………………………….5 Koji su tipični izvori grešaka……………………………..6Primena GPS Tehnologije.....................................................9 Upotreba GPS-a………………………………………….9 RFID tehnologija………………………………………...10 GPS za slobodne prostore………………………………..11 Određivanje pozicije uz pomoć fotoaparata……………..13 Mobilni kao turistički vodič………………………...13 Mogući profit………………………………………..13 Uređaj za ugradnju u mobilne objekte…………………...14 Prednosti……………………………………………..15 Zavisni troškovi upotrebe GPS sistema praćenja…….15 Ciljne grupe…………………………………………..16 GPS za pronalažnje izgubljenih kućnih ljubimaca……......16Da li nam je potreban……………………………………….18Cene i prednosti korišćenja GPS sistema praćenja……….20U perspektivi…………………………………………………21 Treći sistem……………………………………………….21 Precizno u centimetar……………………………………..21 Rat sa Amerikancima……………………………………..21 Kompatibilnih 30 satelita…………………………………22ZAKLJUČAK……………………………………………….23LITERATURA(IZVORI)…………………………………..24 2
 • ŠTA JE GPS?Od kamenčića do satelita“Gde sam?” i “Kako stići do cilja?” pitanja su verovatno stara koliko i ljudski rod. Još je“rani” čovek koristio tehniku prepoznavanja i pamćenja objekata i struktura u prirodikoristeći ih kao putokaz. Ostavljanje kamenčića, označavanje drveća i posmatranjeplanina činili su najraniji oblik orjentacije koja je uz razvoj tehnike i instrumenataevoluirala do današnjih satelitskih sistema.Šta je GPS?GPS je satelitski radionavigaciski sistem namenjen globalnom pozicioniranju. Razviloga je, i održava ga Ministarstvo odbrane S.A.D.-a (U.S. Department of Defence -DoD),dakle vlasnik je Pentagon. GPS omogućuje korisnicima na moru, kopnu i u vazduhuodređivanje 3D pozicije, brzine i tačnog vremena 24 sata dnevno bez obzira naatmosferske prilike, tačnošću većom nego bilo koji radionavigaciski sistem do sada.Izgradnja Globalnog Pozicionog Sistema počela je 1973 godne, prvo lansiranje satelitausledilo je u februaru 1978. godine. Prvo proširenje sistema počelo je u februaru 1989.godine lansiranjem druge generacije satelita, a sistem je proglašen potpuno operativnim17. 07.1995. godine.Osim svemirskog segmenta sistem čine i kontrolni segment (mreža zemaljskihkontrolnih stanica sa glavnim centrom u Colorado Springsu, Kalifornija) i korisničkisegment – GPS prijemnici korisnika širom sveta.GPS satelliti obiđu jedan krug oko Zemlje za 12 sati, orbitirajući na visini od 20.200kmi krećući se brzinom malo iznad 11.200km/h. Koriste solarnu energiju a imaju i baterijekoje im obezbeđuju rad u periodima kada su na tamnoj strani Zemlje. KAKO RADI GPS?Kako GPS prijemnik računa poziciju?Određivanje pozicije tačke najjednostavniji je način korištenja GPS sistema. Zaodređivanje trodomenzionalnih koordinata (geografske dužine j, širine i i visine h)prijemnika potrebni su podaci minimum tri satelita, i podaci još jednog satelita radikorekcije sata. Vremensko kašnjenje množi se brzinom svetlosti da bi se odredilaudaljenost satelit-prijemnik. . Ključni problem se ogleda u pitanju kako ustanoviti tačantrenutak kada signal napušta satelit, kao i momenat kada je detektovan u GPS uređaju.Taj problem rešen je tako što su merači vremena („satovi”) u satelitima i risiverimaveoma precizno sinhronizovani. U određenom momentu, koji i satelit i prijemnik beležepraktično istovremeno, iz satelita polazi specifičan digitalni signal koga prijemnikdetektuje s veoma malim, ali merljivim zakašnjenjem. Veličina tog kašnjenja upravo jesrazmerna udaljenosti satelita.Savršena sinhronizacija mogla bi biti omogućena samo upotrebom tzv. atomskihčasovnika, trenutno najpreciznijih uređaja za merenje vremena, čija je rezolucija redaveličine nanosekunde. 3
 • U praksi GPS određuje poziciju merenjem dužine do satelita. Udaljenost između satelitai prijemnika može biti izračunata merenjem proteklog vremena od trenutka odašiljanjasignala sa satelita do trenutka prijema signala u prijemnik. Na osnovu te razlike, kojapredstavlja vreme putovanja signala od satelita do prijemnika, određuje se udaljenostsatelita. Obradom signala sa najmanje tri satelita metodom triangulacije (u osnovi onošto su Nemci radili vozeći se po Beogradu u kamionu sa antenom, ne bi li otkrili odaklePrle i Tihi saveznicima emituju informacije koje će srušiti Treći rajh) moguće jeprecizno utvrditi poziciju prijemnika na Zemljinoj kugli. A ako se potrudimo dabudemo uz prijemnik, onda će to biti i naša pozicija.Tri satelita su ustvari dovoljna za određivanje 2D koordinata, odnosno geografske širinei dužine. Za određivanje treće dimenzije - nadmorske visine - potrebni su signali sanajmanje četiri satelita. Sateliti lete na visini od oko 20.000 km iznad zemlje. Ukoliko znamo rastojanja odnekoliko satelita, a zatim sa svakog od njih opišemo sferu čiji je poluprečnik rastojanjedo satelita, u preseku ćemo dobiti našu poziciju. Pogledajmo sledeće slike:Opišimo sferu čiji je poluprečnik udaljenost od satelita do tražene tačke. Ta tačka senalazi negde na površini sfere.Ako se zatim opiše i sfera oko drugog satelita, naš položaj biće sužen na kružnicunastalu kao presek dve sfere.Presekom i sfere opisane oko trećeg satelita, mogući položaj svodi se na samo dvetačke. Jedna od njih je obično negde u svemiru, čime je isključena kao tačan odgovor. 4
 • Ovim je naš položaj precizno određen na osnovu preseka dužina sa tri satelita.Jednostavnije rečeno, ako zamislimo da udaljenost između satelita i GPS prijemnikapredstavlja radijus kugle opisane oko satelita, presek takve tri kugle tačno određujenepoznatu poziciju.U praksi, zbog tehničkih razloga, koristi se i četvrti satelit.GPS praćenje u realnom vremenuGPS prijemnik izračunava (metodom triangulacije) svoju lokaciju na osnovu podatakakoje, u zadatim (programiranim) vremenskim intervalima, dobija od GPS satelita (zapoziciju 2D dovoljan je "kontakt" sa 3 satelita, a za 3D sa 4 satelita. Osim tačnepozicije, GPS prijemnik proračunava i niz ostalih parametara: brzinu, smer kretanja,putanju, dužinu zadate rute, udaljenost do zadate destinacije, vreme izlaska i zalaskasunca, itd.).Kada se želi preneti podatak o poziciji objekata, Kontrolni Centar, posredstvomkomunikacijskog servisa, preuzima podatke iz komunikacijskog uređaja (modema)priključenog na GPS prijemnik u mobilnom objektu. Ukoliko je GPS uređaj podnapajanjem i ako "vidi" satelite, tačna pozicija i ostale informacije preuzimaju se urealnom vremenu. Ukoliko to nije slučaj, a ostvarena je veza posredstvomkomunikacijskog servisa, podaci se mogu preuzeti iz "loga" (interne memorije GPSuređaja koji, u zavisnosti od tipa uređaja, može da pamti poslednjih 12.000 km kretanjaobjekta).Pasivno GPS praćenjeTakav uređaj ne može vršiti prenos podataka u realnom vremenu. Umesto toga, GPSantena pohranjuje podatke o poziciji, brzini i vremenu u internu memoriju ("log"), kojise naknadno mogu preuzimati radi analize. To može biti veoma korisno ukoliko jepotrebna rekonstrukcija kretanja objekta u traženom vremenu. Obično je uređaj spojensa akumulatorom u mobilnom objektu, preko vlastite aku-baterije (koja ima ogranicenooperativno vreme trajanja u autonomnom rezimu - od 7h do 7 dana).Praćenje (preuzimanje podataka iz GPS uređaja u mobilnom objektu) obično se vrši na3 načina:1. Automatsko praćenje se vrši, ako je GPS uređaj programiran na taj način, u zadatimvremenskim intervalima (npr. svakih 1 sat, 4 puta u toku 24 h i sl.). Postoje dva načinaautomatskog preuzimanja podataka od GPS uređaja u objektu:a) kada Kontrolni Centar "bira" korisnika u programirano vreme (skuplja varijanta zbogcene impulsa), ilib) kada GPS uređaj u mobilnom objektu u programirano vreme šalje SMS porukeKontrolnom Centru2. Praćenje po pozivu (iz Kontrolnog Centra ili Interneta) se vrši po potrebi i moguće jeako je komunikacijski servis dostupan i ako GPS uređaj u mobilnom objektu "vidi"satelite (ima "fix"). U zavisnosti od raspoloživog programa na serveru, moguće je videtitačnu poziciju i pratiti kretanje objekta u realnom vremenu i na adekvatnoj mapiprikazanoj na monitoru (u Kontrolnom Centru ili "prozoru" Internet - sajta). Ukolikonema "fixa", na displeju se pokazuje poslednja pozicija kada je GPS uređaj u mobilnomobjektu imao "fix".3. Pasivno GPS praćenje, kako je opisano u prethodnom poglavlju, omogućavaKontrolnom Centru ili korisniku (preko Interneta) da naknadno preuzme podatke oranijem statusu mobilnog objekta (putanja kretanja, vreme "skinutih" pozicija, smerkretanja itd.) 5
 • Koji su tipični izvori grešaka?Postoji nekoliko tipičnih izvora grešaka u GPS pozicioniranju:  SA (Selective Availability) - selektivna dostupnost (ukinuto 01.05.2000.)  greške efemerida  greške časovnika  uticaj jonosfere i troposfere  višestruka refleksija signala  uticaj geometrije satelita  Broj vidljivih satelita  Preklapanje  Greške orbiteOd svih ovih grešaka najveći uticaj na tačnost rezultata merenja je imao SA. Sumarni uticaj svih grešakaSelective Availability - SA je namerno kvarenje GPS signala. Kao rezultat uticaja SA,sa jednim autonomnim prijemnikom ne može se postići veća tačnost pozicioniranja od100 metara. Američko Ministarstvo odbrane je u početku komercijalne primene GPS-aprogramom Selective SA sprečavalo da tačnost određivanja pozicije za civilne korisnikebude veća od 100 metara. SA je korišćen da bi se sprečilo korišćenje ove tehnologije uarmijama potencijalnih protivnika SAD. Uticaj SA se uspešno može otkloniti tehnikomdiferenciranja, odnosno istovremenim korišćenjem dva GPS prijemnika .Vojniprijemnici imaju mogućnost dekodiranja signala i automatskog uklanjanja uticaja ovegreške. Ta vrsta prijemnika u upotrebi je u NATO snagama.Ovaj tip greške više nije prisutan, jer je američka vlada dekretomukinula SA degradaciju01.05.2000. godine. Greška pozicijie bez uticaja SA nije veća od 20m, a u većini slučajevaiznosi oko 10m, a američka vlada je izdala i deklaraciju prema kojoj nema planova daograniči korišćenje sistema u bilo kom obliku. (Slučajno je deklaracija bila doneta odmahpošto je Evropa objavila svoje planove vezane za razvijanje sistema Galileo.)Greška časovnika utiče na tačnost merenja rastojanja do satelita. Pošto se rastojanjemeri na osnovu brzine kretanja svetlosti i vremena potrebnog da stigne do prijemnika,svaka greška u merenju vremena utiče i na tačnost konačne pozicije. Sat ugrađen uprijemnik nije tako tačan kao što su atomski časovnici na GPS satelitima. Razlike utajmingu su vrlo male, ali definitivno postoje. 6
 • Greška u određivanju preseka zbog kašnjenja časovnikaUticaj jonosfere i troposfere je važan izvor grešaka. Po posledicama greška je sličnagrešci časovnika. Satelitski signali se usporavaju tokom prolaska kroz atmosferu, takoda bi bez uzimanja u obzir ove pojave za prijemnik izgledalo da su sateliti dalje nego štostvarno jesu. U GPS sistem su ugrađeni algoritmi koji proračunavaju prosečno kašnjenjesignala i koriguju (koliko je moguće) grešku nastalu iz ovog razloga. Put GPS signala kroz jonosferu i troposferuPrilikom obrade podataka GPS merenja koriste se matematički modeli kojim se ovajuticaj smanjuje. Kod dvofrekventnih prijemnika, upoređuju se brzine kretanja singnalana različitim frekvencijama i na osnovu tih podataka računaju elementi za redukcijugreške.Višestruka refleksija signala je greška koja je određena uslovima rada na terenu. Osimsignala sa satelita, do GPS prijemnika dolaze i signali koji se reflektuju od obližnjihobjekata. Napredni dvofrekventni prijemnici mogu uspešno da umanje uticaje refleksije . Refleksija signala od raznih objekata 7
 • Uticaj geometrije satelita ogleda se u loše određenoj presečnoj tački. Korišćenje suvišebliskih satelita reziltira sa lošijim rezultatima merenja. Ovaj uticaj se nazivageometrijsko rasipanje preciznosti ili skraćeno GDOP (Geometric Dilution ofPrecision). Uticaj loše geometrije na tačnost presečne tačkeBroj vidljivih satelita. Razne građevine, nepovoljan oblik terena, elektronske smetnje,ponekad i gusto rastinje, mogu da ometu prijem i smanje broj satelita sa kojih seprimaju signali, te tako povećaju grešku izračunate pozicije. GPS uređaji tipično ne radeu zatvorenom prostoru, pod vodom i pod zemljom.Preklapanje. Dobar raspored vidljivih satelita u odnosu na prijemnik je kada se onimeđusobno nalaze pod širokim uglovima. Loš raspored je kada se sateliti u odnosu naprijemnik nađu u liniji ili gusto grupisani.Greške orbite (odstupanja između stvarne i signalizirane lokacije satelita). 8
 • PRIMENA GPS TEHNOLOGIJEUpotreba GPS-aRazvoj globalnog satelitskog sistema za određivanje pozicije – GPS, prihvaćen je nesamo u navigaciji već i u raznim GEO-naukama. Mogućnost izračunavanja koordinata24 sata dnevno bez obzira na meteorološke prilike i nepotrebnost dogledanja međutačkama, vrlo brzo su GPS prijemnike učinile korisnim i opšteprihvaćenim terenskiminstrumentom.Upotreba GPS prijemnika sve je češća, a iznenađuje raznolikost zadataka u kojima ovajsistem daje pouzdane rezultate. Danas GPS prijemnike osim za vojne potrebe, što je bioosnoovni povod izrade sistema, koriste geodeti, šumari, geolozi, geofizičari, geografi,hidrografi, agronomi, ukratko sve struke kojima je neophodan terenski rad.Osim stručne i profesionalne upotrebe u raznim naukama GPS je našao široku primenu iu svakidašnjem civilnom životu – razni oblici transporta (zemljom, vodom i vazduhom),sport (nautika, padobranstvo, planinarenje, …), pa sve do ugrađivanja GPS-a kaosistema za navigaciju u automobile.Sve brže širenje upotrebe GPS-a prati i stalni razvoj prijemnika. Oni postaju sve manji,brži, pouzdaniji i jeftiniji, potencirajući time svoje korištenje. Današnji ručni GPSprijemnici veličine mobilnog telefona poseduju mogućnost simultanog praćenja do 12satelita, omogućavajući time rad i u područjima slabijeg prijema signala, npr. u šumi,uskim kanjonima ili ulicama. Takvi uređaji prvu poziciju izračunavaju za svega 1-2minuta, a zatim svake sekunde daju novo izračunate koordinate. Osim pozicije GPSprijemnik računa i brzinu (maksimalna, trenutna i srednja brzina), i smer kretanja. Skorosvi ručni uređaji omogućuju memorisanje od 500 i više tačaka s geografskomkoordinatom, vremenom memorisanja podatka i komentarom (kuća, most, potok, i dr.) i20-tak ruta od 30 tačaka. Memorisane tačke se mogu kablom prebaciti u računar zakasniju obradu.Noviji ručni GPS uređaji imaju ugrađen i mapu određenog područja (eMAP, GPS IIIPlus, Street Pilot, eTrex Legend, eTrex Vista itd.). Ovi prikazi mogu varirati odjednostavne skice okoline, koja služi kao pomoć u orjentaciji, do vrlo detaljnog prikazaulica u gradovima ili obale sa simbolima svetionika, kablova, marina, sidrišta i sl. Svečešće se u takvim prijemnicima nalaze i baze podataka gradova, mesta, ulica, muzeja,bolnica, restorana, itd. sortirane po određenoj tematici.Služiti se takvim uređajem jednostavno je i gotovo automatizovano. Nakon uključivanjai prijema signala s četiri neophodna satelita uređaj računa prvu poziciju (FIX) nakončega se možemo kretati po zamišljenoj ili planiranoj ruti.Uporeba GPS-a ne završava samo određivanjem tačke. Zavisno od uređaja, traženatačka može se odrediti i pronaći sutra ili za 10 godina s pouzdanošću od 10 m. Potrebnoje samo upisati tražene koordinate i pokrenuti funkciju navođenja. Tog trenutka GPSprijemnik nas strelicom usmerava prema traženoj tački istovremeno računajućipreostalu udaljenost, brzinu kretanja itd.Budućnost GPS-a je zaista zadivljujuća. Ipak, razvoj događaja u sledećih deset godinateško je predvideti, međutim, sigurno je da GPS prijemnici ulaze u naš svakodnevniživot poput telefona, radio prijemnika ili televizora. 9
 • Navedimo svakodnevnu situaciju u Beogradu: osećaj je dobro poznat svakome ko jeblagosloven srećom da zavisi od gradskog prevoza u Beogradu – stojite na stanici ičekate... Autobusa nema... Sa nevericom gledate u tablu na kojoj piše da isti saobraća nasvakih sedam minuta. Da se nije desila neka nesreća? Vreme polako curi, a nervozaraste. Na kraju zaključujete da su tu liniju sigurno ukinuli ili izmestili. Sada već sigurnokasnite – istanjenih živaca rešite da se bacite u trošak i dok ulazite u taks i ugledate triautobusa kako dolaze jedan za drugim. Ako izuzmemo reči kakve se ne koriste u ovomčasopisu, prvo će vam pasti na pamet da se zapitate o (ne)organizaciji koja na takavnačin upošljava svoja vozila.Pošto mi je ujak vozač autobusa u Hamburgu – pored ostalih neverovatnih priča o tomekako je „tamo“ sve bolje i pametnije uređeno, čuo sam i to da na stanicama gradskogprevoza imaju informacioni sistem na kojem uvek može da se vidi kad je tačno prošaoposlednji bus, kao i za koje vreme se očekuje sledeći.RFID tehnologijaKo god je makar jednom ušao u prodavnicu prošavši pored nekakvog misterioznog„senzora“ kraj vrata i u kojoj vam prodavačica prvo skine „alarm“ sa onog što ste kupili,već se susreo sa ovim sistemom. RFID (Radio Frequency Identification) je tehnologijakoja postoji odavno i koristi se za detekciju prolaska robe, vozila, pa čak i životinja iljudi pored određenih kontrolnih tačaka. Sistem se sastoji od tzv. tagova koji se kače napredmete čiji se promet kontroliše i čitača (ili tzv. rider-a) koji beleži svaki tag koji senađe u njegovoj blizini. Čitač sadrži radio-prijemnik koji prima informaciju od tagovogpredajnika.Posebno je zanimljivo što tag obično nema napajanje – ima samo antenu (koja može bitii obična petlja izvedena od tanke folije) pomoću koje „hvata“ energiju koju emituječitač. Kada se tag nađe dovoljno blizu čitača, ova energija koja se prenosi putem radio-veze postaje dovoljna da na kratko obezbedi električno napajanje dovoljno zaemitovanje radio-poruke sa jedinstvenim kodom. Čitač hvata poruku i sistem tako „zna“da je određeni tag prošao pored kontrolne tačke. Bez pokretnih delova i baterijskognapajanja, proizveden u masovnim serijama, tag traje gotovo večno, skoro ga jenemoguće pokvariti i, što je najvažnije – jako je jeftin.Ozbiljniji RFID sistemi se koriste za praćenje vozila – tagovi su prikačeni na vozila ačitači sa nalaze na kontrolnim tačkama duž puta. 10
 • RFID tehnologija je pogodna za praćenje vozila u gradskom saobraćaju pre svega zbogunapred poznatih linija kojima se vozila kreću. Pogodno razmeštene kontrolne tačke dužputa sadrže čitače RFID tagova koji su opremljeni i GPRS modulima. Ovakav uređajbeleži prolazak autobusa i prosleđuje informacije centrali u realnom vremenu,primenom GPRS-a. Cilj je da se sve stanice gradskog prevoza opreme čitačima, ali dabi sistem zaživeo dovoljno je postaviti ih duž nekoliko bitnijih linija, pa zatimpostepeno povećavati pokrivenost. Kako glavnu investiciju u ovakvom sistemupredstavljaju upravo čitači i softver, bitno je da cena po jednom vozilu opada sapovećanjem broja vozila. Naime, dodavanje novog vozila u postojeći sistem zahtevasamo montažu taga na krov, a to je tridesetak centimetara duga plastična šipka koja sepričvršćuje sa par šrafova i košta nekoliko evra.Zahvaljujući GPRS-u, zainteresovani bi preko WAP-a na mobilnom telefonu lako moglida vide kud se deo taj dugo očekivani autobus, a naplata ovog servisa bi doprinelanjegovom daljem širenju. Sistem bi mogao da bude zanimljiv u garažama ili naparkinzima koji bi svojim pretplatnicima dodeljivali tagove-nalepnice, zatim naautoputevima za naplatu putarina, u preduzećima sa velikim brojem vozila koja žele daostvare evidenciju dolazaka/odlazaka ili prisustva vozila u krugu preduzeća. Može sezamisliti i dodeljivanje jedinstvenih tagova pri registraciji vozila.Rastojanja na kojima čitač „hvata“ digitalni potpis tagova su kod ovog sistema 2-4 m,mada postoje i sistemi kod kojih su ova rastojanja celih 200 m, ali oni zahtevaju datagovi imaju sopstveno napajanje. General Ekonomikov RFID radi na frekvenciji od860 MHz, što mu pruža širok propusni opseg pa tako i relativno veliki protok podataka– teorijski gornji limit predstavlja očitavanje podataka sa 200 vozila koja istovremenoprolaze pored kontrolne tačke brzinom od 160 km/h. Ukratko, ako želimo da izbegnemoda nas Amerikanci kontrolišu, treba da vozimo isključivo brzinama većim od 160 na satili se makar krećemo u grupama većim od 200 jedinki (motociklističke bande npr.)GPS za slobodne prostoreZa primene u kojima putanje vozila nisu unapred poznate RFID nije pogodan, pa jerazvijen sistem koji se oslanja na globalno pozicioniranje.Ideja da se za praćenja vozila koriste ugrađeni GPS prijemnici nije nova, ali su ranijarešenja bila opterećena problemima – neki uređaji su podatak o položaju vraćaliklasičnom radio-vezom, a gotovo svi su imali problema u gradskim uslovima. Visokezgrade u gusto naseljenim područjima formiraju prave kanjone u koje signal sa satelitateško prodire, pa su pojedini sistemi čak koristili rezervni sistem za inercijalnonavođenje u „slepim“ zonama (GPS, inercijalno navođenje...). U RBG Ekonomiku 11
 • priznaju da su imali sreće – upravo u trenutku kada su počinjali razvoj svog sistema natržište je izbačen novi SIRF-3 čip koji je prevashodno osmišljen za upotrebu uzatvorenom prostoru i krasi ga velika osetljivost – na testu u njihovoj laboratorijiprijemnik je bio zatvoren u metalnu kantu a i dalje je uspevao da „vidi“ čak osamsatelita! Treba reći da je ova firma, zbog početnih problema sa tačnošću merenjapredvidela i upotrebu diferencijalnog GPS-a (stanicama za DGPS je pokriven Beograd),ali je to postalo izlišno – baziran na SIRF-3 čipu, prijemnik je u stanju da odredi čak ikojom saobraćajnom trakom ide vozilo.Glavni adut ovog sistema je ipak ugrađeni GPRS modul koji preko mreže mobilnetelefonije šalje podatke o vozilu u dispečerski centar. Lepe osobine GPRS-a i ovdedolaze do izražaja – tarifiranje usluga mobilnog operatera je vrlo povoljno jer GPRSzauzima resurse mobilne telefonije samo onda kada šalje podatak, što je srazmernoretko i malo opterećuje mrežu. Pokrivenost je izuzetno dobra, pa je čak i u našoj zemljivrlo mali broj mesta na kojima nema signala, a roming omogućuje nesmetano slanjepodataka i iz drugih država, pa rešenje postaje globalno. Kako je GPRS suštinskiInternet komunikacija, kupovinom javne SIM kartice, postavljanjem APN servera kojimože biti smešten gotovo bilo gde i na kraju podizanjem servera sa javnom adresom naInternetu svako bi mogao putem Interneta da pristupi podacima o kretanju vozila.Za razliku od RFID sistema kod koga su samo kontrolne tačke povezane GPRS-om doksu vozila opremljena samo jeftinim tagovima, ovde je neophodno postaviti GPS/GPRSu samo vozilo – prednost globalne pokrivenosti podrazumeva veću cenu. Uređaj koji semontira u vozilo je malih dimenzija – robusna metalna kutija sadrži GPS i GPRSmodule i mikrokontroler koji sve to povezuje. Spolja se nalaze dve antene (jedna zaGPS i jedna za GPRS) i nekoliko konektora. Uloga konektora je različita u zavisnosti odtoga kako je uređaj konfigurisan – sprava je fleksibilna a proizvođač je može podesitiprema specifičnim zahtevima mušterija. Pored određivanja položaja, moguće jepovezati senzore za dijagnostiku vozila, pa tako dispečer može da ima tačnu predstavu otrenutnom stanju voznog parka. Tu je i izlaz za navigaciju na koji se može vezatiodgovarajući displej, pa vozač dobija GPS navigator.Za taksije je posebno interesantna opcija ugradnje panik tastera koji u slučaju napadadaje mogućnost taksisti da pošalje bešumni poziv za pomoć. Glasovna komunikacija savozačem je moguća preko GSM-a, kada uređaj obavlja funkciju mobilnog telefona. Bilobi moguće poslati bilo kakve podatke – u doglednoj budućnosti će možda i slikeprolaziti kroz ovaj kanal, pa kidnaper taksija neće imati baš mnogo šanse da se izvuče, ačak je moguće i daljinski upravljati pojedinim funkcijama vozila. U uređaj jeimplementiran i detektor ubrzanja čija je osnovna namena da, radi uštede energije,isključuje sistem kada vozilo miruje, ali ga je u principu moguće iskoristiti i zapostavljanje globalnog alarma.Ovakav sistem nije od velike koristi bez odgovarajućeg dispečerskog centra, u kome sepodaci o geografskim koordinatama pretapaju u dopadljivi i lako razumljivi grafičkiinterfejs sa šarenim tačkicama koje mile po vektorskoj karti na ekranu. Za to je potrebantzv. GIS softver (Geografski Informacioni Sistem) koji je namenski razvijen izaokružuje ponudu ove firme.Cena pojedinačnog uređaja je nekoliko stotina evra, u zavisnosti od namene, a ciljnagrupa potrošača su svi koji imaju makar jedno vozilo o kome žele precizne i stalnoažurne podatke. Čak i razne kurirske službe koje mopedima raznose robu se moguosloniti na pomoć ovog sistema zahvaljujući vrlo malim dimenzijama uređaja. 12
 • Određivanje pozicije uz pomoć fotoaparataDa bismo utvrdili svoju poziciju na površini Zemlje, možemo da koristimo klasičnemetode (kompas, geografska karta, posmatranje nebeskih tela...) ili nove tehnologije.Posle satelitske, najnovija mogućnost za navigaciju naziva se „foto-pozicioniranje” ibazira se na ideji upoređivanja fotografija neke lokacije sa specijalno profilisanombazom podataka trodimenzionalnih modela konkretnih objekata.Ceo sistem se zasniva na radu programa PhotoBuilder koji od fotografija zgrada i ulicaautomatski formira 3D objekte, a ostatak sistema je sastavljen od različitih tehnologija:baza podataka, GSM mreže mobilne telefonije, specijalne verzije PhotoBuildera itd.Prednosti ovog sistema su u tome što može da radi u gusto naseljenim urbanimsredinama gde visoke građevine zaklanjaju signale GPS satelita i u tome što obezbeđujepreciznost u granicama od jednog metra.Nedostaci ovog sistema su u tome što velike promene izgleda okruženja „zbunjuju”softver, na primer na otvorenom prostoru u prirodi, i što neko mora prethodno dadetaljno fotografiše prostor za koji je zamišljeno da bude pokriven ovom navigacijom.Iz ovoga se može zaključiti da je sistem pre svega podoban za gradske sredine, a prvi odtih projekata će biti primenjen na centar Kembridža u Engleskoj.Odgovor na pitanje zašto baš Kembridž leži u tome što su kreatori programaPhotoBuilder profesori Roberto Kipola i Dankan Robertson sa Univerziteta Kembridž,koji su na bazi njegovih mogućnosti napravili projekat za njegovu primenu u praksi –sistem za foto-navigaciju.Mobilni kao turistički vodičOperateri GSM mreža mobilne telefonije su ključna karika u primeni ovog sistema, ukojem bi korisnik za malu sumu novca s kredita poslao ka serveru fotografiju neke uliceili zgrade koju je načinio uz pomoć fotoaparata na mobilnom telefonu, a zatim bi nazaddobio informacije o tome gde se nalazi i kuda treba da ide da bi stigao na svojeodredište. Uputstva bi stizala u vidu glasovne poruke s automata ili putem SMS-a. Ovoje zaista uzbudljiva ideja koja bi mogla biti ostvarena kao neka vrsta personalnog vodičaturistima koji dolaze u nepoznat grad.Kada fotografija pristigne na server, novi program koji je razvijen na baziPhotoBuildera upoređuje je sa 3D modelima u bazi koji su napravljeni uz pomoćPhotoBuildera, određuje lokaciju i šalje poruku, a ostatak sistema mobilne telefonije sebrine o skidanju iznosa sa kredita itd.Foto-pozicioniranje, pored preciznosti od jednog metra, daje i mogućnost da se odredina koju stranu sveta gleda korisnik. Zbog toga je ovaj sistem sposoban da daje vrloprecizna uputstva, nešto poput sledećeg: „Upravo gledate u katedralu, skrenite levo iidite pravo 200 metara da biste stigli do muzeja”. Takođe, korisnici bi jednostavnomogli da pošalju fotografiju sistemu kako bi dobili više informacija o bilo kom objektu– neka vrsta turističkog vodiča budućnosti.Mogući profitFotografiju pristiglu s mobilnog telefona ovaj program analizira određujući horizontalneili vertikalne linije koje sadrže objekti. U sledećem koraku softver prema potrebideformiše sliku, čineći da ove identifikovane horizontalne linije na slici buduhorizontalne u odnosu na realnu horizontalnu liniju, a zatim se identifikuju ključnetačke objekta na slici (uglovi prozora, vrata, zgrada, trotoara), što se koristi u procesuupoređivanja sa slikama u bazi 3D modela. Osim ovoga, sistem iz fotografije izvlači idruge informacije kao što su boja materijala prethodno identifikovanih uglova, njegova 13
 • tekstura, boja i tekstura fasade itd. Prilikom pretrage baze 3D modela sistem koristi ipodatak o položaju bazne stanice s koje je stigao signal i, na kraju, koristeći izračunaterazlike između pristigle fotografije i modela u bazi, izračunava tačan položaj mesta nakom je fotografija snimljena i poslata.Algoritmi koje su ova dva profesora posebno razvila ovom programu daju dovoljnointeligencije da obavi uspešno upoređivanje fotografija, čak i ako su snimljene prirazličitim otežavajućim uslovima: tokom dana ili noći, zalaska ili izlaska sunca, uzuticaj gradskog osvetljenja, pešaka na trotoaru, automobila i drugih vozila u pokretu islično. Ostvarenje efikasnosti prepoznavanja i neutralisanje pomenutih otežavajućihfaktora za računare je generalno težak zadatak, u poređenju s ljudskim mogućnostimana ovom polju.Ovaj sistem je razvijen i treba za sada da pokrije centar Kembridža, mada je još uveknejasno u kojoj meri bi on mogao naći širu komercijalnu primenu. Operatere mobilnetelefonije pre svega interesuje zarada, tako da je njihovo glavno pitanje koliko mogu danaplate uslugu i da li bi dovoljan broj ljudi bio zainteresovan za nju.PhotoBuilderSistem foto-pozicioniranja ima svoje korene u projektu za izgradnju realističnih 3Dmodela na osnovu najmanje dve fotografije realnih arhitektonskih scena i pretočen je usoftver pod imenom PhotoBuilder. Program je sposoban da konstruiše trodimenzionalnimodel objekta, analizirajući fotografije načinjene iz proizvoljnih uglova. Ovaj procespodrazumeva četiri koraka: kalibraciju fotoaparata, njegov položaj i orijentaciju,rekonstrukciju i poboljšanje modela.Prvi korak koji podrazumeva kalibraciju fotoaparata znači određivanje njegovih internihparametara kao što su žižna daljina objektiva, rezolucija itd. Podaci se mogu povlačiti izbaze podataka o različitim tipovima fotoaparata ili se mogu dobiti analizom fotografije.U drugom koraku određivanja pozicije fotoaparata koristi se markiranje dva uočljivadetalja na najmanje dve fotografije istog objekta, pri čemu se povlačenjem pravih igeometrijskom analizom određuje mesto njihovog ukrštanja, što je i pozicija kamere. Utrećem koraku program konstruiše trodimenzionalni mrežasti model fotografisanogobjekta, dodajući stranicama modela teksturu koja je uzeta sa fotografije. U četvrtomkoraku se analizira dobijeni model kroz upoređivanje s originalnom fotografijom, radiotkrivanja većih grešaka koje mogu biti ispravljene automatski ili ručno. Gotove objektePhotoBuilder eksportuje u vidu VRML fajlova koji se mogu pregledati u Webpretraživaču sa instaliranim VRML plug-inom.Izvorni kôd programa, kao i njegova binarna verzija u vidu EXE fajla uskoro će bitidostupni besplatno svima koji su zainteresovani za njegovu primenu i dalji razvoj.Precizni uslovi još uvek nisu poznati.Ova tehnologija otvara brojne mogućnosti primene, recimo za brzu gradnju virtuelnihmodela poznatih gradova u svetu, koji bi bili postavljeni na javno dostupnom serveru naInternetu, pa bi svako iz svog doma mogao da prošeta Parizom ili Londonom.Uređaj za ugradnju u mobilne objekteGPSPlus MOB® sadrži jedinstveni upravljački software (firmware) koji optimalnokoristi hardwarske mogućnosti superiorne mikroprocesorske tehnologije III generacije.Takva konfiguracija upravljačkog i sistemskog software, sa savremenom arhitekturomhardware, pruža vrhunske mogućnosti upravljanja udaljenim procesima. 14
 • Najznačajnije osobine koje moraju imati moderni bezbednosni sistemi za automobilesu: merenje pozicije vozila u tri dimenzije (odnosno uglova pod kojim se vozilo nalazi uodnosu na podlogu) kao i kontrola ubrzanja vozila (detekcija statičkih i dinamičkihpromena ubrzanja). Merenje promena vrši se u odnosu na silu gravitacije, koja se napovršini zemlje ne može simulirati ni na koji način, pa se time ne može ni bezbednosnisistem u vozilu dovesti u zabludu.Sagledavanjem statusa mobilnih objekata bez geografskih ograničenja, GPSPlusMOB® vas uvodi u novu eru korišćenja vozila i bitno racionalizuje poslovanje.Uvođenjem GPSPlus MOB® u vaš poslovni sistem, pouzdano uvećavate profit ibezbednost poslovanja "spolja" i "iznutra".PrednostiGPSPlus MOB® vas opskrbljuje kritičnim informacijama o statusu vozila, koje vamomogućavaju:Efikasnije usluge isporuke- Bolje očekivano vreme dolaska- Preciznija vremenska isporuka sa mogućnošću preusmeravanja dostavnih vozila- Rešavanje problema i sporova oko ugovorenih preciznih rokova isporukePovećanje produktivnosti- Ukidanje dangube (iz neznanja)- Javljanje o zastojima na ruti- Analiza izvršenih vožnji radi poboljšanja rasporedaBezbednost vozača, vozila i robe- "Panik-taster" u vezi sa Kontrolnim centrom- Permanentni nadzor upotrebe vozila, pređenog puta i utroška goriva- Zadavanje "sigurnosnih zona" (geofence) i kontrolnih tačaka- Dojava neovlašćenog ulaska, guranja i podizanja vozila- Daljinska i/ili programirana blokada rada motoraPrijem komandi putem poziva mobilnim telefonom korisnika:Ukoliko korisnik nije siguran da li je uključio alarm i zaključao vrata na vozilu, može touraditi jednostavnim pozivom alarma u svom vozilu putem svog mobilnog telefona.Alarm će na osnovu primljenog Caller ID-a utvrditi da je poziv vlasnika i izvršićeuključenje alarma i zaključavanje vrata, a poziv će odbiti da vlasniku ne bi trošioimpulse. Ukoliko vlasnik pozove poseban broj u Kontrolno-operativnom Centru, možeputem SMS poruke dobiti izveštaj o poziciji svoga vozila na svoj mobilni telefon.Zavisni troškovi upotrebe GPS sistema praćenjaPored investicije u konfiguraciju (opremu) sistema, veoma je važno odrediti realnepotrebe korisnika za informacijama koje sistem omogućava. To je iz razloga što su cenekonektovanja zavisne od cene impulsa provajdera komunikacijskog servisa (kod nas jejoš uvek skup impuls mobilne telefonije, visoka je godišnja pretplata i cena impulsasatelitske telefonije, a radio veza je nepouzdana u rizicima moguće krađe mobilnihobjekata). Zato je najbolje realno proceniti vlastite potrebe i očekivane rizike i uugovoru sa Kontrolnim Centrom izabrati adekvatni nivo zaštite (npr. "osnovnopraćenje" - bazična konfiguracija samo protiv rizika krađe, ili "stalno praćenje" -puna konfiguracija koja omogućava stalno automatsko praćenje, komunikaciju inavigaciju). Korisnici koji imaju potrebu za stalnim praćenjem mobilnih objekata(vozila, plovila, letilice) i vlastitu radio-frekvenciju i uređaje, mogu formirati vlastite 15
 • Kontrolne Centre i umesto GSM modema (u vozilu i u Centru) naručiti Radio modeme(npr. KAM XL sa mogućnošću GPS priključka i prenosa podataka preko HF, UHF, iliVHF opsega).Ciljne grupeNajrasprostranjenija ciljna grupa korisnika GPS sistema praćenja su transportne firme.Transkontinentalni i regionalni prevoznici ostvaruju ogroman profit ako u svakommomentu pouzdano znaju gde su im prevozna sredstva i roba. Bez problema mogusagledati kašnjenja i proceniti vreme isporuke, u toku prevoženja odlučivati odopunskom ukrcaju, odnosno planirati vreme sledećeg istovara i utovara u povratku.Osim toga, umesto da plaćaju visoke račune provajderu mobilne telefonije za razgovoresa svojim vozačima (koji na mesečnom nivou mogu da pokriju kompletnu investiciju uGPS sistem praćenja), svakodnevnu komunikaciju sa njima mogu ostvarivatiposredsvom GPS sistema praćenja koristeći najjeftiniju, SMS (sistem poruka) ili faxkomunikaciju. Blagovremenim preusmeravanjem kretanja šlepera u slučajevima zastojana određenim graničnim prelazima ili putnim pravcima (sudar, poplava, odroni i sl.),postižu se ogromne uštede u poslovanju (penali za docnju, dangubu, racionalnoupošljavanje kapaciteta i sl.). Ako se tome doda funkcija kontrole eksploatacije voznogparka i racionalan utrošak goriva, onda je svako dalje objašnjavanje prednosti korišćenjaGPS sistema praćenja–suvišno. Prednosti instaliranja GPS sistema praćenja ubrodarskim kompanijama, rent-a-car firmama, lizing prodaji vozila, taksi udruženjima,gradskim, prigradskim, međugradskim i međunarodnim prevoznicima robe i putnika –su još upečatljivije.Naročitu prednost u primeni GPS sistema praćenja imaju »pametne« osiguravajućekompanije koje shvate prednosti GPS osiguranja i »hladno« odobre popust (iskustva usvetu: i do 35%) na premiju kasko-osiguranja korisnicima koji imaju ugrađen GPSsistem praćenja u skupocena (i ostala) vozila i plovila. Verovatnoća uspešnog otuđenjamobilnog objekta koji ima ugrađen GPS sistem praćenja je ispod 5% GPS za pronalažnje izgubljenih kućnih ljubimacaDojava lokacije na mobilni aparat vlasnikaNjujorška kompanija za GSM pozicioniranje usavršila je GPS (Global PositioningSystem) pod nazivom Global Pet Finder koji treba da olakša vlasnicima izgubljenihkućnih ljubimaca da pronađu svoje miljenike. Suština je u tome da se na ogrlice pasapričvrste minijaturni GPS mobilni modemi i prijemnici.Ukoliko se pas udalji sa terena gde bi trebalo da se slobodno igra, vlasnik će odmahdobiti poruku - alarm - na svom mobilnom aparatu, ili na bilo kom drugomdvosmernom bežičnom PDA uređaju. Ovaj sistem pojaviće se na tržištu dogodine, poceni od 300 dolara, a mesečna pretplata na servis iznosiće 13 dolara. Kroz dve godinebiće dostupan i GPS sistem za pozicioniranje mačaka.Pomoću ovog sistema vlasnici će moći tačno da odrede koordinate prostora na kojima jenjihovim ljubimcima dozvoljeno da se slobodno kreću. Čim oni prekorače dozvoljenegranice, aktivira se sitem koji obaveštava njihove vlasnike o kretanju tih životinja itrenutnom položaju. Softver ovog sistema stalno proverava lokaciju ljubimca. Kad pas 16
 • ode u zonu izvan dozvoljene, nova lokacija identifikuje se porukom vlasniku, sanazivom ulice i broja, ili kod savršenijih mobilnih aparata, slanjem pravih mapa saucrtanim položajem ljubimca.U seoskim područjima, gde nema ulica, pozicija zalutalih pasa ili mačaka određivaće sena osnovu rastojanja i pravca od mesta na kom se vlasnik ljubimca nalazi.Ako se desi da izgubljeni ili odbegli ljubimac zaluta u drugu državu, predviđena jeposebna aplikacija - implantirani mikročip transponder koji se inače već primenjuje zaidentifikaciju ljubimaca.Ovaj ugrađeni mikročip pohranjen u staklenom omotaču ima jedinstveni identifikacionibroj koji se ne može menjati i može se pročitati niskoferekventnim radio-skenerom.Zatim se taj broj upoređuje sa bazom podataka kako bi se pronašao vlasnik psa. Mada jetrenutno Američka baza podataka nekompatibilna sa sličnim bazama u drugimzemljama, one će se usaglasiti vrlo brzo, kako bi svi ljubimci i njihovi vlasnici biliuključeni u jednu jedinstvenu globalnu mrežu podataka.Već sada, u Americi više od 60 hiljada pasa mesečno dobija vlastiti mikročip. Potrebnoje, međutim, da i i svi azili za pse dobiju odgovarajuće skenere za čitanje podataka izmikročipova pronađenih ljubimaca.Razvoj mikročipova za ljubimce u budućnosti će ići u pravcu pronalaženja promenljivihmikročipova, koji će se moći apdejtovati i novim podacima, recimo o toku istorijebolesti četvoronožnih ljubimaca i drugim novim važnim podacima. 17
 • DA LI NAM JE POTRBAN?Generalno gledano, ulaganje u GPS je opravdano za sve koji često odlaze u "duboku"prirodu, u planinske zabiti ili na morsku pučinu, iz hobija ili zbog profesije. Graniceizmeđu potreba profesionalaca i amatera brišu se pred neumoljivošću prirodnihelementata i srazmerno udaljenosti od čvrstog krova, lekara i pekara. Kada je reč okorišćenju u urbanim sredinama i na asfaltnim putevima, razlika je mnogo oštrija:posedovanje GPS-a je ili potreba ili zadovoljstvo. U nekom megalopolisu je sjajno imatipomagača koji će uvek znati u kom se pravcu nalazi i koliko je daleko naš hotel a biloje, zar ne, i takvih situacija kad se u velikom stranom gradu parkira auto pa se posle nezna gde je ostavljen… Da li su razlozi poput ovih dovoljni za kupovinu, svako treba daproceni za sebe.A u prirodi... Planinarilo se, plovilo, vozilo, i pre nego što je napravljen pristupačanGPS prijemnik. Šumski putevi su bivali nadmudreni a topli kreveti, vidikovci, izvori idruge skrivene lepote vešto pronalaženi. Uglavnom. Jer, često se i lutalo – ustvarimnogo više nego što smo obično spremni da se setimo. I kao što se moglo živeti bezmobilnog telefona ali on danas tako dobro dođe, može se i skitati bez GPS-a – ali i ontako dobro dođe. Pecaroši će ceniti mogućnost da ubeleže svoja "tajna" mesta i potomih lako pronađu kad vegetacija nabuja ili se promeni nivo vode pa obala postaneneprepoznatljiva. Tokom vožnje čamcem vredan prsten je završio u moru? Ako je GPStu, jednostavno će biti vratiti se na isto mesto sa ronilačkom opremom. Na planinarenjuje lepo znati na kojoj je strani i koliko daleko zabačeni proplanak sa željno očekivanimšatorom. Ako se nađemo usred šume, hladnoće i vejavice a pada mrak, neizmerno vredivodič koji će nas i u potpunoj tami sigurno dovesti do osvetljenih prozora za kojimažudimo.Dovoljno je da na displeju našeg GPS uređaja izaberemo tačku do koje želimo dastignemo i naredimo - vodi me tamo! Zato je teško poreći korist od ove spravice za svekoji se mnogo kreću i mnogo putuju. A tek za one koji ne biraju puteve i staze, nakopnu ili vodi?Granica između potrebe i zadovoljstva: većini onih koji se kreću asfaltnim putevima ilidobro utabanim turističkim trasama, dobra stara auto-karta će jeftinije završavati posaosve dok cene GPS uređaja drastično ne padnu. Kamiondžija koji često mora da sesnalazi u velikim, nepoznatim gradovima je jedno, onaj ko samo želi lepu igračku i/ilida ostavi utisak na okolinu je nešto drugo - u tom slučaju GPS je, s obzirom na sadašnjucenu, luksuz. No naravno, svako ima pravo da sebi priušti i tako nešto.Od GPS-a može biti i štete. Ne treba nikada smetnuti sa uma da je ova spravica samokorisna alatka koja treba da olakša snalaženje na putu ili u prirodi - ako umesto togapostane ikona, ukrašće nam mnogo toga. Ako nam je pogled stalno uprt u displej, akosebe i druge neprestano zasipamo obaveštenjima o tome koliko još ima do kampa,kolika je visina, koliki je ukupni uspon ili spust, koliko smo od puta prešli…okrnjićemo atmosferu i uništiti onaj preko potrebni dašak avanture bez koga nemapravog uživanja. Što više buljimo u displej, to manje vidimo od okoline. Treba pustitida GPS radi svoje i setiti ga se tek kada je zaista potreban. Najvažnije i najlepše 18
 • uspomene sa puta nikada neće biti snimljeni TrackLog-ovi, nego uvek i samo ono štosmo zabeležili najstandardnijom opremom kojom raspolažemo: okom, uhom, dušom.Nije tačno da sa GPS uređajem svako može da ode u neku planinsku pustoš i bezproblema stigne tamo kuda je krenuo. U dokumentaciji proizvođača se kaže da GPS nemože da zameni ostala sredstva za navigaciju, on ih samo dopunjuje. A najvažnija"sredstva" za navigaciju pored karte, kompasa i umeća njihove upotrebe, bili su i ostalirazum, iskustvo i respekt prema izazovima okruženja. Isto tako, višak elektronike nemože da kompenzuje manjak inteligencije.Da li nam je zaista potreban?Onima koji se muvaju po kojekakvim nedođijama stvarčice poput ove mogu zaista dazatrebaju samo jednom u životu. Ako do toga dođe, vrlo je zgodno imati ih kod sebe.U svim ostalim situacijama GPS uređaj je "samo" izuzetno koristan i, da budem iskren...zabavna 19
 • CENE I PREDNOSTI KORIŠĆENJA GPS SISTEMA PRAĆENJACene GPS sistema praćenja variraju u zavisnosti od potreba korisnika i izabranihkomponenti koje omogućavaju zadovoljenje tih potreba. Investicija, generalno gledano,obuhvata nabavku GPS i komunikacijskih uređaja sa opcionim dodacima (hardware),troškova komunikacijskog servisa (npr. mesečnog računa utroška impulsa Mobtela),cenu nabavke software za praćenje (za GPS provajdera - Kontrolni Centar) odnosnocenu usluga Kontrolnog Centra (za korisnika). Na to se dodaju troškovi ugradnjeuređaja u mobilne objekte, potrebna oprema Konrolnog Centra ili kompjuterski sistemi itelekomunikacijski uslovi.Sve u svemu, korisnik koji želi da implementira ovu najsavremeniju telekomunikacijskui satelitsku tehnologiju, mora investirati iznos koji se kreće od 780,00 EUR (za osnovnukonfiguraciju u vozilu - samo praćenje) do oko 1950,00 USD po vozilu (za punukonfiguraciju - praćenje, dvosmernu komunikaciju i navigaciju). Na to se dodajutroškovi mesečnog paušala Kontrolnom Centru (koji variraju u zavisnosti od izabranognivoa praćenja).Prednosti primene variraju u zavisnosti od postavljenih ciljeva korisnika, a mogu biti:-Efikasnija kontrola mobilnih objekata-Efikasniji terminski plan isporuke, utovara-istovara robe, upošljavanja kapaciteta i sl.-Brze reagovanje i efikasnije raspoređivanje mobilnih objekata (taksi, prva pomoć i sl.)-Pouzdana i ekonomičnija dvosmerna komunikacija (KOC/uprava firme - vozači)-Bitno povećana bezbednost lica i imovine (panik-taster, povratak ukradene imovine isl.)-Racionalno planiranje maršrute i mogućnost racionalnog preusmeravanja-Velike uštede utroška pogonskog goriva, itd...Lični GPS sistemi praćenja obično ne postižu ekonomske efekte, ali bitno utiču napovećanu ličnu i imovinsku sigurnost korisnika i "miran san". 20
 • U PERSPEKTIVIU sredu rano ujutru, 28. decembara 2005, je u bivšoj sovjetskoj republici Kazahstanuzapočet najveći svemirski projekat u koji se Evropa ikada upustila - u orbitu oko Zemljelansiran je prvi satelit koji će biti deo novog evropskog sistema za satelitsku navigaciju.Galileo je evropski odgovor na GPS, po ceni od 3.2 milijarde evra. Posle dostakašnjenja i problema, očekuje se da će evropska satelitska mreža konačno proraditi2008. godine.Galileo će se koristiti u čitavom nizu oblasti, od kontrole letenja, preko praćenja vozovai nadgledanja saobraćajnih gužvi na putevima, do lociranja i usmeravanja brodova,privatnih automobila, vozila hitne pomoći i spasilačkih ekipa.Oni, koji zavise od satelitske tehnologije u Evropskoj uniji, trenutno se oslanjaju naamerički satelitski Sistem za globalno pozicioniranje, takozvani GPS.Treći sistemProfesor Martin Sviting radi na evropskom projektu i objašnjava zašto Evropljani praveGalilea, kao treći zasebni sistem, uz već rasprostranjeni američki i odvojen ruski sistemza satelitsku navigaciju."Mi već godinama koristimo američki GPS - njega, na primer, rutinski koristemehanizmi za navigaciju ličnih automobila. Problem je, međutim, u tome što je tosistem, koji je napravljen za vojsku, iako se vrlo uspešno koristi i u civilnom sektoru. ZaEvropu je od velikog značaja da razvije svoj sistem za satelitsku navigaciju. Prvo, zatošto na američkom sistemu ponekad može da dođe do kvara, i drugo, zato što će evropskisistem biti savremeniji i mnogo precizniji", obećava profesor Sviting.Precizno u centimetarNo, koliko precizniji? To objašnjava Havijer Benedikto, šef projekta Galileo uEvropskoj Svemirskoj Agenciji."Trenutno sa GPS-om lokacije određujemo sa preciznošću od nekoliko metara, SaGalileom će svi korisnici na zemlji besplatno moći da dostignu preciznost od jednogmetra, a oni koji budu plaćali za specijalni, komercijalni servis, dobijaće signal, koji ćelokaciju utvrđivati sa preciznošću od svega nekoliko centimetara", ističe HavijerBenedikto.Prednost Galilea je i to što, za razliku od američkog i ruskog sistema, njime nećeupravljati vojska - on će zapravo biti namenjen civilnoj upotrebi.Međutim, projekat u koji su se uključile i neke zemlje izvan EU, poput Kine, Indije,Izraela i Ukrajine, neće biti jeftin - koštaće skoro četiri milijarde evra.Rat s AmerikancimaCela priča je stoga podstakla spekulacije da Evropa, time što se upustila u izgradnjuGalilea, zapravo želi da smanji svoju zavisnost od Amerikanaca.Profesor Martin Sviting priznaje da postoji taj aspekt, ali ističe i da je bez bilo kakvihpolitičkih kalkulacija, sa čisto tehničke tačke gledišta, svetu danas potreban još jedannavigacioni sistem."Trenutno imamo samo jedan sistem, od kojeg zavisi najveći deo naše infrastrukture inaših svakodnevnih aktivnosti. Zaista ne deluje razumno da tako mnogo stvari zavisi odsamo jednog sistema - od američkog GPS-a. Na primer, ako se on pokvari, prestali bi da 21
 • funkcionišu naši mobilni telefoni, banke, elektro-mreža. Prosto bi bilo racionalno imatijoš jedan sistem", smatra profesor Sviting.Kompatibilnih 30 satelitaSignali, koji će stizati sa Galilea, moći će da se koriste i na opremi, koja trenutnofuinkcioniše na američkom Sistemu za globalno pozicioniranje - Galileo će bitikompatibilan sa GPS-om.Lansiranjem prvog satelita počinje testiranje evropske tehnologije i, ukoliko sve budeišlo po planu, Galileo bi trebalo da bude završen za nekoliko godina i da se satoji odukupno 57 satelita za navigaciju, pa će kvalitet, pouzdanost i raspoloživost satelitskogpozicioniranja biti znatno povećani. Prijemnici će pouzdano raditi u urbanim"kanjonima" i na drugim mestima sa lošim prijemom, na kojima se tako nešto sadanašnjim brojem GPS satelita ne može postići. Porašće broj potencijalnih korisnika iaplikacija, otvoriće se mogućnosti za 140.000 novih radnih mesta, povećaće se brojproizvođača opreme a cene će pasti.Zanimljvo je da su i Rusi razvijali svoj satelitski sitem, GLONASS, ali on nikada nijezaživeo u komercijalnom smislu. 22
 • ZAKLJUČAK(Ne)opravdana paranoja modernog čoveka ovde prosto mora da se uključi i povučebolno uočljivu paralelu sa mračnom slikom društva budućnosti, u kojem Veliki Brat svevidi i sve zna, a primena tehnike je u potpunosti ukinula čovekovu privatnost. Ovakvisistemi su po definiciji „špijunski“, ali moramo biti fer prema njima – svi ionakonosimo mobilne telefone, pa neko „odozgo“ može da vidi gde smo i šta radimo.Registracije na kolima vode do baze podataka u policiji. RFID bi mogao da nas spaseraznih dosadnih procedura pri prelasku granica, naplati putarina ili parkinga, a znatno biotežao posao kradljivcima.GPS/GPRS sistem pruža još šire mogućnosti – stalni uvid u to šta se dešava sa svakimvozilom. Vozačima se sigurno neće dopasti da gazda istog trenutka sazna ako malčiceskrenu zarad nekog privatnog posla, ali će voleti da u slučaju neke drumske nevoljeznaju da je pomoć već na putu. Sa druge strane, onome ko upravlja voznim parkomvažan je podatak gde se nalazi najbliže slobodno vozilo jer tako drastično smanjujeprazan hod. Beleženje svih prikupljenih podataka u bazu koja seže godinama unazadotvara mogućnost kasnije analize učinka i poboljšanja poslovanja. Na primer, iako je zagradski prevoz primereniji RFID, privremena montaža GPS/GPRS uređaja na nekojproblematičnoj liniji bi tokom nekoliko nedelja pružila dragocene podatke o tome štaizaziva zastoje i saobraćajne gužve. U svakom slučaju činjenice su sledeće: analizafirme Allied Business Intelligence Inc. ukazuje na podatke o naglom porastu prihodaKontrolnih Centara (iznosi za nabavku uređaja i opreme nisu uključeni) za pružanjeusluga u GPS sistemu praćenja, koji se od 1 milijarde USD u 2000. godini procenjuju na40,7 milijardi USD u 2006.godini. 23
 • LITERATURAIzvori:www.bbc.co.uk/serbian/newswww.danas.co.yuwww.gpsplus.orghttp://host.sezampro.yu/freebiking/Cekicara/GPShttp://www.livonagis.co.yu/gpshttp://www.telfon.net/Gpshttp://news.bbc.co.ukhttp://www.pcpress.co.yuhttp://www.sk.co.yu – Mirko Perakhttp://arhiva.glas-javnosti.co.yu 24