Your SlideShare is downloading. ×
Presentatie vhc jira 18 april 2012
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Introducing the official SlideShare app

Stunning, full-screen experience for iPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

Presentatie vhc jira 18 april 2012

84
views

Published on

Presentatie Troostwijk over het vuistpandrecht en de bodemverhuurconstructie

Presentatie Troostwijk over het vuistpandrecht en de bodemverhuurconstructie

Published in: Economy & Finance

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
84
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. Vuistpandrecht en de Bodemverhuurconstructie door Troostwijk Waardering en Advies sinds 1930 18 april 2012 www.TroostwijkAuctions.com
 • 2. “Afgelopen dinsdagnacht werd de kunstcollectie van het Scheringa museum te Spanbroek in opdracht van ABN AMRO Bank (ABN) in vrachtauto’s geladen en afgevoerd. De kunstcollectie bestaat uit ruim 1300 werken. Daaronder werken met een groot cultuur historisch en kunstzinnig belang, zoals bijvoorbeeld het schilderij “Bomenrij” van Jan Mankes, geschilderd in 1915. Naar verluidt reed de laatste vrachtauto om 05.00 uur woensdagochtend weg.” www.TroostwijkAuctions.com
 • 3. Was het wegvoeren van de Scheringa kunstcollectie onnodig? Waarde collectie circa 42 mio. Pandrecht gevestigd tbv ABNAMRO Reële faillissementsdreiging na deconfiture DSB Schilderijen bij een museum kunnen als bodemzaken worden geclassificeerd www.TroostwijkAuctions.com
 • 4. Opbouw van de presentatie Pandrecht Fiscus De Bodemverhuurconstructie Relevante Thema’s Betrokken partijen Samenvatting www.TroostwijkAuctions.com
 • 5. Pandrecht Beperkt recht, strekkende om op de daaraan onderworpen goederen een vordering van een geldsom bij voorrang boven andere schuldeisers te verhalen 2 Soorten pandrecht Stil pand recht; artikel 3:237 lid 1 en 239 lid 1 BW Verpande zaak blijft in de macht van de pandgever Vereisten : • Authentieke akte • Onderhandse akte ( met registratie) Aandachtspunten Is de basis van de geldlening goed Moment van vestiging en registratie www.TroostwijkAuctions.com
 • 6. Pandrecht Vuistpand recht, artikel 3:236 lid 1 BW Naar buiten toe kenbaar; de verpande zaken zijn uit de macht van de pandgever gebracht Zaken kunnen zowel in de macht van de pandhouder als van een derde worden gebracht Aandachtspunten Zijn de zaken eigendom Zijn de zaken niet beslagen www.TroostwijkAuctions.com
 • 7. Pandrecht Recht van Parate Executie, artikel 3:248 ev BW Bevoegdheid van de pandhouder om het verpande goed te verkopen tot voldoening van hetgeen waarvoor het pand tot waarborg strekt Verschillen stil- en vuitspandrecht bij parate executie: Afkoelingsperiode Voorrecht Fiscus Omslag faillissementskosten Vuistpandhouder hoeft met bovengenoemde zaken geen rekening te houden www.TroostwijkAuctions.com
 • 8. Pandrecht Omzetting Stil pandrecht in Vuistpandrecht  Vrijwillige afgifte door pandgever en in de macht brengen van pandhouder van de verpande zaken  Pandhoudersbeslag ex. Art. 496 Rv en fysieke overdracht  Vrijwillige afgifte door pandgever en in de macht brengen van pandhouder van de verpande zaken door middel van een Bodemverhuurconstructie Motivatie pandhouder voor omzetting: Wettelijke achterstelling van stil pandrecht t.o.v. vuistpandrecht Feitelijke versterking van de eigen positie door het in de macht krijgen van de zaken Voorrecht fiscus niet meer aan de orde www.TroostwijkAuctions.com
 • 9. Fiscus Bodemzaken, artikel 22 lid 3 Invorderingswet “…indien de ingeoogste of niet ingeoogste vruchten of roerende zaken tot stoffering van een huis of landhoeve, of tot een bebouwing of gebruik van het land, zich tijdens de beslaglegging op de bodem van de belastingschuldige bevinden…” Dus ook op zaken van derden! Bodembeslag wordt vaak voor faillissement gelegd; kan echter ook NA faillissement! Artikel 21 lid 2 Invorderingswet  “… het voorrecht gaat tevens boven pand, voor zover het pandrecht rust als bedoeld in artikel 22 derde lid, die zich op de bodem van de belastingschuldige bevindt..” www.TroostwijkAuctions.com
 • 10. Fiscus Welke belastingschulden? Zakelijke belastingschulden w.o. Loonbelasting (incl. premies volksverzekeringen) Omzetbelasting NIET VpB! www.TroostwijkAuctions.com
 • 11. Fiscus Zaken vatbaar voor bodembeslag (art. 22 lid 3 Invorderingswet)? www.TroostwijkAuctions.com
 • 12. Aanpalende Thema’s Showroommodellen ook bodemzaken? Hoge Raad 9 december 2011, LJN BT2700 Bodemzaken zijn roerende zaken die strekken tot een enigszins duurzaam gebruik van het gebouw overeenkomstig de daaraan gegeven bestemming, waardoor dat gebouw tevens beter aan die bestemming beantwoordt. Showroommodellen - of zij nu ooit verkocht worden of niet - behoren tot de handelswaar voor de verhandeling waarvan het gebouw juist dient. Zij plegen bovendien met zekere regelmaat te worden vervangen door aan de mode van het moment of aan de eisen destijds beantwoordende nieuwe modellen. Daarom strekken zij niet tot een enigszins duurzaam gebruik van de winkel of showroom waarin zij zijn opgesteld. Zij dienen dus niet tot stoffering als in art. 22 lid 3 Iw bedoeld. www.TroostwijkAuctions.com
 • 13. Bodemverhuurconstructie IDEE: De bodem wordt ‘onder de zaken weggehaald’. Door middel van huurovereenkomst tussen pandgever en pandhouder Huurcontract Directe huur Onderhuur Huurprijs Waarmerking contract Het faillissement werkt terug tot middernacht op de dag van failliet verklaring Vervangen sloten De onderneming dient geen zelfstandig toegang meer te hebben en de bedrijfsactiviteiten zijn gestaakt Administratie De Curator dient voor de uitvoering van zijn functie vrije toegang tot de administratie te hebben www.TroostwijkAuctions.com
 • 14. Bodemverhuurconstructie Wanneer VHC en wat is van belang? Bij waardevolle, niet- of moeilijk verplaatsbare roerende zaken Er mag geen bodembeslag gelegd zijn, tenzij bedrag waarvoor beslag wordt gelegd laag is in relatie tot de zaak Gebouw dient zich te lenen voor een verhuurconstructie Medewerking van de debiteur is noodzakelijk! Medewerking verhuurder (bij onderhuur) is handig, niet noodzakelijk Onrust voorkomen: kring van bekenden met het voornemen zo klein mogelijk houden Financiering dient opgezegd te zijn door pandhouder Alle relevante financiers opnemen als huurder www.TroostwijkAuctions.com
 • 15. Problematiek verhuurconstructies Onderhuur verbod Onrechtmatige daad verhuurder Tegenstrijdig belang Vertegenwoordigingbevoegdheid Ontbreken van een bankrekening van verhuurder Ontbreken van een huur / gebruik overeenkomst Huur met BTW belast? Fiscale eenheid ? www.TroostwijkAuctions.com
 • 16. Administratie Wat is administratie Financiële administratie Overige administratie (bijvoorbeeld order administratie) Gegevens dragers Hardcopy Digitaal Periode Wettelijke termijn 7 jaar Bij effectuering van bodemverhuurconstructie: Alle financiële administratie buiten het gehuurde Alle servers tbv administratie buiten het gehuurde Alle datalijnen met PC’s in het gehuurde worden afgekoppeld www.TroostwijkAuctions.com
 • 17. Relevante Thema’s Paulianeus handelen Artikel 42 FW Verrekening Wie verhuurt en wie heeft schulden Tegenstrijdig belang bestuurder Artikel 2:256 BW • Borgstellingen • Oplossing in statuten of via besluit www.TroostwijkAuctions.com
 • 18. Relevante Thema’s Paulianeus handelen, artikel 42 Fw Benadeling van schuldeisers Onverplichte rechtshandeling Wetenschap van benadeling Gerechtshof Arnhem 1 november 2011 “…de keuze voor de bodemverhuurconstructie, als alternatief voor het wegvoeren en elders opslaan van de verpande zaken, heeft niet tot nadeel voor de schuldeisers geleid. De mogelijke verslechtering van de positie van de Belastingdienst is alleen het gevolg van het tijdig omzetten van het bezitloos pandrecht in vuistpand…” “…een mogelijk bodemvoorrecht van de Belastingdienst en het illusoir worden daarvan door de omzetting van stil naar vuistpand speelt bij de vraag of de huurovereenkomst Paulianeus was, geen rol van betekenis…” www.TroostwijkAuctions.com
 • 19. Relevante Thema’s Vervolg Hof Arnhem: “…Een lagere huurprijs dan die bedongen in de hoofdhuurovereenkomst leidt niet zonder meer tot benadeling van schuldeisers, zonder deze huurovereenkomst zou er in het geheel geen huurvordering bestaan…” “…het afsluiten van de huurovereenkomst in strijd met onderhuurverbod is niet onrechtmatig tegenover de andere schuldeisers of de curator…” Conclusie: geen benadeling, niet voldaan aan artikel 42 Fw. www.TroostwijkAuctions.com
 • 20. Relevante Thema’s Verrekening Wie verhuurt en wie heeft schulden Zelfde arrest Hof Arnhem: “…de huurschuld van de bank moet gelijk worden gesteld met een overgenomen schuld ex. Artikel 54 Fw. De bank was niet te goeder trouw; verrekening is niet toegestaan…” Tegenstrijdig belang bestuurder Artikel 2:256 BW • Borgstellingen • Oplossing in statuten of via besluit www.TroostwijkAuctions.com
 • 21. Betrokken partijen De ondernemer / aandeelhouder Borg / groepsvorderingen De statutair directeur De adviseur / advocaat De bankier De medewerkers De leveranciers De afnemers De Curator / Bewindvoerder www.TroostwijkAuctions.com
 • 22. Case “bodemzaken” De door partijen getekende huurovereenkomst door een notaris van een stempel, dagtekening en tijdstip voorzien, danwel onmiddellijk registreren De huurprijs dient zo laag mogelijk, maar reëel te zijn Huurprijs dient voor het faillissement te zijn voldaan! Sloten op gebouw dienen te worden vervangen Debiteur/pandgever dient iedere vorm van activiteit te staken Debiteur/pandgever mag zich geen toegang meer kunnen verschaffen tot het pand Er op toe te zien dat het gehuurde en de zaken in het gehuurde adequaat verzekerd zijn De administratie dient verwijderd te zijn uit het gehuurde www.TroostwijkAuctions.com
 • 23. Tot Slot Samenvattend Een effectieve methode om rechten zeker te stellen; Kostenbeperkend t.o.v. invuistpandname door afvoer; Mogelijkheid op eventuele doorstart blijft aanwezig; Hogere verkoopopbrengst; De toekomst : De toepasbaarheid was door enkele rechterlijke uitspraken de afgelopen jaren op scherp gezet; het arrest van het Hof Arnhem heeft (voor de pandhouder) deze scherpe kantjes er weer wat vanaf gehaald…. www.TroostwijkAuctions.com
 • 24. Tot Slot Het alternatief?......Dramatisch…. www.TroostwijkAuctions.com