VASKIVUOREN LUKION PÄIHDESTRATEGIA(Päivitetty 8.2.2013)Koulun tulee olla päihteetön työympäristöVantaan kaupunki arvostaa ...
Tupakkalain mukaan oppilaitoksen on noudatettava tupakkalakia myös jakamalla tietoa tupakanvaaroista sekä valvomalla, että...
* opiskelijahuoltoryhmä arvioi, mitä tukitoimia tarvitaan* sovitaan yhteistyöstä ja seurannasta hoitopaikkojen kanssaOPISK...
- Psykologi Linda Stenberg puh. 050 312 4480- Lukiokuraattori Taina Huurre puh. 040 568 5963Nuorille tarkoitettuja koulun ...
Vantaan sosiaali- ja kriisipäivystysOsoite: Unikkotie 5 a C (3.krs), 01300 VantaaPuhelin: 09 839 24005Avoinna joka päivä y...
Vantaan sosiaali- ja kriisipäivystysOsoite: Unikkotie 5 a C (3.krs), 01300 VantaaPuhelin: 09 839 24005Avoinna joka päivä y...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Päihdestrategia 2013

330 views
169 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
330
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Päihdestrategia 2013

  1. 1. VASKIVUOREN LUKION PÄIHDESTRATEGIA(Päivitetty 8.2.2013)Koulun tulee olla päihteetön työympäristöVantaan kaupunki arvostaa päihteettömyyttä ja toimii siten, että erityisesti lapsilla ja nuorillaon oikeus päihteettömään ympäristöön. Kaupunki pyrkii ehkäisemään päihteiden käytön aiheuttamia jasiihen liittyviä haittoja. Kaupungin päihdestrategia edellyttää kouluilta valmiuksia päihdeongelmienvarhaisvaiheen tunnistamisessa ja hoitoon ohjauksessa. Koulun psykososiaalisen toiminnan tavoitteenaon toimia yhteistyössä sekä kodin että eri viranomaisten kanssa. Koulun tehtävänä on huolehtia myöskouluyhteisön turvallisuudesta.Vaskivuoren lukion koulualue on päihteetön, mikä tarkoittaa, että kouluaikana ja koulun järjestämissätilaisuuksissa päihteiden käyttö ja hallussapito on kielletty. Päihteillä tarkoitetaan tupakkatuotteita,alkoholia, huumeita ja päihtymystarkoituksessa käytettäviä lääkeaineita.Päihdestrategiset pääkohdat:1. Ehkäisevä päihdetyöPäihdeasiat voidaan luontevasti integroida koulun opetussuunnitelmaan: etenkin terveystiedonpakollisella kurssilla (TE1) käsitellään päihdeasioita osana kurssia. Myös muissa oppiaineissapäihdeasioita voidaan käsitellä kullekin oppiaineille luontaisella tavalla. Kursseja, joiden puitteissapäihdeasioita käsitellään, ovat: TE2, UE3, ET1, FI2, B14, SAA4, RUB4, RUB5, RUA9,ENA12, YH1ja YH2.Keväisin lukiossamme järjestetään hyvinvointiviikko, jossa käsitellään päihteitä ja päihteetöntäelämäntapaa. Säännöllisesti toteutettavilla kyselytutkimuksilla seurataan opiskelijoidenpäihteidenkäyttöä,minkä pohjalta suunnitellaan tulevaa päihdevalistusta. Kartoituksen perusteella pyritääntäsmävaikuttamiseen ja seuraamaan päihdetilannetta lukiossa.Terveystarkastusten yhteydessä terveydenhoitaja kartoittaa yksilötasolla oppilaiden päihteidenkäyttöäja samalla antaa terveysneuvontaa opiskelijoille. Terveystarkastukset tehdään lukion 1. vuosikurssinopiskelijoille. Terveydenhoitaja pitää myös oppitunnit kaikille 1. vuosikurssin opiskelijoille. Koulunkoko henkilöstöllä on vastuu päihdevalistuksen antamisesta.2. Varhaisen puuttumisen malli/toimenpiteet päihdeongelmien esiintyessäA. Varhaisen puuttumisen malli/toimenpiteet tupakkatuotteiden käytön yhteydessäTässä luvussa tupakoinnilla tarkoitetaan myös tupakkatuotteita kuten nuuskaa ja sähkösavukkeita.Tupakointi on lain (1994/765) mukaan kokonaan kielletty kaikilta henkilöiltä koulun alueella kaikkinavuorokaudenaikoina kaikkina viikonpäivinä.Vaskivuoren lukion opiskelijat eivät myöskään tupakoi koulun edustalla Myyrmäenraitilla eivätkäPutouskujalla ja Myyrmäen urheilutalon edustalla, jossa tupakoinnin kieltää kaupunginjärjestyssäännöt. Myyrmäentien asuintalojen pihat eivät myöskään saa olla opiskelijoidentupakointipaikkoja. 1
  2. 2. Tupakkalain mukaan oppilaitoksen on noudatettava tupakkalakia myös jakamalla tietoa tupakanvaaroista sekä valvomalla, että lakia noudatetaan. Kun opettajat kehottavat tupakoivia opiskelijoitalopettamaan tai siirtymään muualle, he toimivat virkansa edellyttämällä tavalla. Opiskelijoidenepäasiallinen huomauttelu ja annettujen ohjeiden noudattamatta jättäminen ei ole sopivaa lukiolaisenkäyttäytymistä.KAIKILLE OPETTAJILLEKun opettaja havaitsee opiskelijan rikkovan tupakointikieltoa, hänen tulee nuhdella siitä opiskelijaa jakehottaa välittömästi lopettamaan.Jos opiskelija ei noudata lopettamiskehotusta tai opettaja tapaa saman opiskelijan toistamiseentupakoimassa, opettaja kirjaa ko. opiskelijan nimen ylös ja saattaa asian ryhmänohjaajan tietoon.RYHMÄNOHJAAJILLERyhmänohjaaja puhuttelee tupakointikieltoa rikkonutta opiskelijaa ja alaikäisen nuoren kohdallapuhuttelun lisäksi ottaa yhteyttä huoltajaan.Kun ryhmänohjaaja saa samasta opiskelijasta uuden viestin, hän antaa tiedon apulaisrehtorille tairehtorille, joka puhuttelee opiskelijaa - ja edelleen apulaisrehtori/rehtori opiskelijaa/huoltajaakuultuaan voi antaa opiskelijalle kirjallisen varoituksen.TIEDOTTAMINENTupakointikiellosta tiedotetaan opinto-oppaan ja vanhempienoppaan lisäksi lukuvuoden aikanakahdessa tiedotteessa sekä ykkösvuosikurssin vanhempainillassa.Ryhmänohjaajat käyvät läpi määräykset tupakointikiellosta ja sen rikkomisen seurauksistaryhmänohjaajantuokiossa syyslukukauden alussa.B. Varhaisen puuttumisen malli/toimenpiteet sellaisten päihdeongelmien esiintyessä, jotkakoskevat alkoholia, huumeita ja päihtymystarkoituksessa käytettäviä lääkeaineita.Jokaisen henkilökunnan jäsenen on tunnistettava päihteidenkäytön tunnusmerkit ja puututtavatilanteeseen.Lukion opiskelijahuoltoryhmä on hoitoonohjauksessa keskeinen toteuttaja ja toimii opettajien tukena.Akuuteissa päihdetilanteissa terveydenhoitaja arvioi opiskelijan terveydentilan ja tarvittavathoitotoimenpiteet. Mikäli terveydenhoitaja ei ole paikalla akuutissa hoitoa vaativissa tilanteissa, muunhenkilökunnan on huolehdittava opiskelijan hoitoon saattamisesta vastaavasti kutentapaturmatilanteissa.TIETO/EPÄILY OPISKELIJAN PÄIHTEIDEN KÄYTÖSTÄTieto voidaan saada opiskelijatoverilta, vanhemmilta, viranomaisilta, opiskelijalta itseltään taikoulussa havaitaan käyttäytymisessä ja opiskelusuorituksissa huomattavaa muutosta, epäsäännöllistäkoulunkäyntiä mm.* opettaja tai muu henkilökunnan jäsen kertoo havainnoistaan opiskelijahuoltoryhmälle* opiskelijahuoltoryhmässä sovitaan, miten toimitaan, ketkä työntekijät hoitavat asiaa jatkossa* järjestetään opiskelijan kanssa tarpeen mukaan yhteinen neuvottelu, jossa kartoitetaan tilanne jasovitaan jatkotoimenpiteistä 2
  3. 3. * opiskelijahuoltoryhmä arvioi, mitä tukitoimia tarvitaan* sovitaan yhteistyöstä ja seurannasta hoitopaikkojen kanssaOPISKELIJA ON PÄIHTYNEENÄ KOULUSSA TAI KOULUN JÄRJESTÄMÄSSÄTILAISUUDESSA1. Opiskelija on huonokuntoinen* tilaa ambulanssi, puh. 112* ilmoita koulun rehtorille/apulaisrehtorille, joka ilmoittaa asian opiskelijahuoltoryhmään* huolehdi muiden opiskelijoiden rauhoittamisesta* jos tarvitaan neuvoja ja ohjeita, yhteys puh. 09-10023 /terveysneuvonta* mikäli tarvitaan kriisihoitoa, yhteys Vantaan sosiaali- ja kriisipäivystykseen, puh. 09- 839 24005* tarvittaessa yhteys poliisiin, puh. 112* jälkitoimenpiteet: alle 18-vuotiaasta ilmoitus huoltajalle ja lastensuojeluilmoituksen tekeminen.2. Opiskelijalla on lievempi päihtymystila* poistetaan koulusta saattajan avulla kotiin* ilmoita koulun rehtorille/apulaisrehtorille, joka ilmoittaa asian opiskelijahuoltoryhmään* alle 18-vuotiaasta ilmoitus huoltajalle. Tarvittaessa tehdään lastensuojeluilmoitus.3. Henkilökunnan päihteidenkäyttöön puuttuminenLiiallisen päihteidenkäytön seuraukset näkyvät ja vaikuttavat monin eri tavoin sekä käyttäjään(esim. työtehon lasku, myöhästeleminen, krapula-aamut, virhesuoritukset, tapaturma-alttius,poissaolot) että hänen työympäristöönsä (esim. työyhteisön toimintakyvyn heikkeneminen).Kun työntekijän päihdekäyttö alkaa näkyä työyhteisössä, on asian huomanneiden henkilöidentyöyhteisössä puututtava tilanteeseen. Toinen työntekijä voi keskustella päihteidenkäyttäjän kanssahenkilökohtaisesti asiasta ja kehottaa henkilöä hakeutumaan työterveyshuoltoon. Mikäli ongelmatjatkuvat, esimiehen tulee keskustella henkilön kanssa antaen asiallista tietoa siitä, miten työyhteisönäkee hänen päihteiden käyttönsä ja antaa tietoa hoitomahdollisuuksista. Esimies tekee yhdessähenkilön kanssa yhteydenoton työterveyshuoltoon. Jos päihteidenkäyttäjä on kouluyhteisössä toisenhallintokunnan työntekijä, ottaa rehtori yhteyttä työntekijän esimieheen.Mikäli hoitoon ohjaavat keinot ja keskustelut työpaikalla eivät riitä tilanteen korjaamiseksi, esimiesantaa työntekijälle kirjallisen huomautuksen ja kutsun hoitoa koskevaan neuvotteluun Vantaankaupungin hyväksymän toimintaohjeen mukaisesti .Vaskivuoren lukio, yhteystietojaRehtori Eira Kasper puh. 09 8393 5618, 040 507 3493Apulaisrehtori Jari Danska puh. 09 8393 5698, 040 581 8948Opiskelijahuoltoryhmä:- Rehtori Eira Kasper puh. 09 8393 5618, 040 507 3493- Opinto-ohjaajat Leeni Karosto puh. 050 314 6309, Tellervo Knuuttila puh. 0400 703 678, Noora Ranta puh. 040 832 2724, Ilari Valtonen puh. 09 8393 5699, 0400 723 890- Terveydenhoitajat Satu Puolakkainen puh. 040 836 8040 ja Anu Turula puh. 050 302 5459 3
  4. 4. - Psykologi Linda Stenberg puh. 050 312 4480- Lukiokuraattori Taina Huurre puh. 040 568 5963Nuorille tarkoitettuja koulun ulkopuolisia päihdepalvelujaVantaan nuorisoasema (alle 21v.)Osoite: Kielotie 7A, 4.krs. 01300 Vantaa,Puhelin: 09 839 26063Puhelinpäivystys: ma- pe 9-11Päivystysvastaanotto : ti Tikkurila klo 12-15.30 to Myyrmäki klo 8- 11.30 Korutie 3A (A-klinikka)http://www.vantaa.fi/nuorisoasemaEspoon nuorisoasema (Espoo, Kauniainen, Kirkkonummi, Vihti)Osoite: Tulkinkuja 3, 8.krs. 02650 EspooPuhelin: 09 525 9720Ajanvaraus ja käynti arkisin klo 10-15http://toimipaikka.a-klinikka.fi/espoonnuorisoasema/Helsingin nuorisoasema (18-23v)Osoite: Siltasaarenk.4, 6.krs, 00530 HelsinkiPuhelin: 09 405 6240Puhelinpäivystys: arkisin klo 11-12Päivystysvastaanotto: ma klo 14-16.30 ja to klo 9-11http://www.a-klinikka.fi/helsinginnuorisoasema/esittely.htmHelsingin Itäinen nuorisoasema (13-18v)postinumerot 00100-00230, 00500-00590 ja 00800-00990Osoite: Tallinnanaukio 6 A 2, 2.krs, 00930 HelsinkiPuhelin: 09 3106 1202Ajanvaraus ja neuvonta: klo 8.30-16.00Päivystys: arkisin klo 13-14http://www.hel.fi/hki/Sosv/fi/paihdetyo/nuorisoasemat/nuorisoasema_itaHelsingin Pohjoinen nuorisoasema (13-18v)postinumerot 00240-00440 ja 00600-00790Osoite: Malminkaari 15 A, 4. krs, 00700 HelsinkiPuhelin: 09 3105 8464ajanvaraus ja neuvonta: ma-pe klo 8.30-16Päivystys: arkisin klo 10-11http://www.hel.fi/hki/Sosv/fi/paihdetyo/nuorisoasemat/nuorisoasema_pohjoinen 4
  5. 5. Vantaan sosiaali- ja kriisipäivystysOsoite: Unikkotie 5 a C (3.krs), 01300 VantaaPuhelin: 09 839 24005Avoinna joka päivä ympäri vuorokaudenhttp://www.vantaa.fi/fi/sosiaali-_ja_terveyspalvelut/sosiaalipalvelut/sosiaali-_ja_kriisipaivystysMyrkytystietokeskusPuhelin: 09 471 977Avoinna ympäri vuorokaudenhttp://www2.hus.fi/sairaanhoito/sairaanhoitopalvelut/myrkytystietokeskus/Sivut/default.aspxLisätietoja päihdeasioista löydät mm. näistä linkeistähttp://www.irtihuumeista.fi/http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.kotihttp://www.a-klinikka.fi/http://www.ehyt.fi/http://www.stophuumeille.fi/http://www.apua.info/http://www.paihdelinkki.fihttp://www.mll.fi/http://www.tyokalupakki.net/http://ept-materiaalitietokanta.fi/ Onko tarpeellinen?http://www.preventiimi.fi/resurssipankki Onko tarpeellinen?http://www.hengitysliitto.fi/http://www.stumppi.fi/ 5
  6. 6. Vantaan sosiaali- ja kriisipäivystysOsoite: Unikkotie 5 a C (3.krs), 01300 VantaaPuhelin: 09 839 24005Avoinna joka päivä ympäri vuorokaudenhttp://www.vantaa.fi/fi/sosiaali-_ja_terveyspalvelut/sosiaalipalvelut/sosiaali-_ja_kriisipaivystysMyrkytystietokeskusPuhelin: 09 471 977Avoinna ympäri vuorokaudenhttp://www2.hus.fi/sairaanhoito/sairaanhoitopalvelut/myrkytystietokeskus/Sivut/default.aspxLisätietoja päihdeasioista löydät mm. näistä linkeistähttp://www.irtihuumeista.fi/http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.kotihttp://www.a-klinikka.fi/http://www.ehyt.fi/http://www.stophuumeille.fi/http://www.apua.info/http://www.paihdelinkki.fihttp://www.mll.fi/http://www.tyokalupakki.net/http://ept-materiaalitietokanta.fi/ Onko tarpeellinen?http://www.preventiimi.fi/resurssipankki Onko tarpeellinen?http://www.hengitysliitto.fi/http://www.stumppi.fi/ 5

×