Terje Jürivete
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
1,874
On Slideshare
1,874
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. OSAPOOLTE ROLLIDEST HARIDUSVALIKUTE TEGEMISEL Terje Jürivete karjäärinõustaja Pärnu Õppenõustamiskeskus
 • 2. OSAPOOLED
  • kooli juhtkond
  • õpetajad, klassijuhataja !
  • karjäärikoordinaator
  • karjääriinfo spetsialist
  • karjäärinõustaja
  • lapsevanem
 • 3. Pärnumaa õpilaste hariduslikud valikud ja neid mõjutavad tegurid Signe Pärtel, 2005
 • 4. Signe Pärtel, 2005
 • 5. Signe Pärtel, 2005
 • 6. Signe Pärtel, 2005
 • 7. KOOLIJUHID
  • Koolijuhtide käes tingimuste loomise võimalus seatud eesmärkide täitmisel
  • inimeste kasvatamisel-õpetamisel s.h.
  • karjäärikoordinaatori tööle rakendamine
  • Valdavas enamuses üldhariduskoolides puudub tegevuskava, milles kirjeldatakse erinevate osapoole rolle (koostööd) karjäärikujundamist toetavate tegevuste sihipäraseks, järjepidevaks ja tulemuslikuks läbiviimiseks.
  • Tegevuskava olemasolu kinnitab 16% õppeasutustest.
  • Karjääriteenuste süsteemi arendamise lähteuuring 2005
 • 8. Koolide enda hinnang endale
  • kriitiline
  • gümnaasiumilõpetajate ettevalmistust peetakse paremaks kui põhikoolilõpetajate
  • lõpetajad vajavad senisest põhjalikumat ettevalmistust
  • suurim puudujääk – teadmised tööturust
  • 80-90% üldhariduskoole pidas ebapiisavaks teadmisi tööturust
  • Karjääriteenuste süsteemi arendamise lähteuuring 2005
 • 9. Kutsekoolid üldhariduskoolidest
  • 48% hindab pigem puudulikuks
  • viimase kolme aasta jooksul muutunud
  • 57% pigem teadlikumaks
  • Karjääriteenuste süsteemi arendamise lähteuuring 2005
 • 10. ÕPETAJAD, KLASSIJUHATAJAD
  • Enamuses üldhariduskoolides toetatakse karjäärikujundamist kahel peamisel moel - klassijuhatajatundides või karjääriõppena
  • Suurimad on “käärid” tegelikkuse ja ideaali vahel karjääriteenuste osutamisel üldhariduskoolides
  • Karjääriteenuste süsteemi arendamise lähteuuring 2005
 • 11. Pärnumaa üldhariduskoolides
  • Läbiv teema õppekavas, arenguvestlused, infopäevad, messide külastused, karjääripäevad, ettevõtetega koostöö jms.
  • Koostöö Pärnu Õppenõustamiskeskusega
  • Osalemine karjäärikoordinaatorite võrgustiku töös
 • 12. KARJÄÄRIKOORDINAATOR
  • koolide enda töötajad sageli
  • Pärnumaal kuulub võrgustikku 18 koordinaatorit
  • (18s koolis 39st üldhariduskoolist linnas ja maakonnas)
  • üldhariduskooli tasandil karjääritöö on Pärnumaal õpilaste karjääriplaneerimise süsteemi arengu peamine pidur
  • vt. www.kutsekoda.ee
  • www.onk.ee
 • 13. KARJÄÄRIINFO SPETSIALIST
  • töötab Pärnu Õppenõustamiskeskuse noorte infopunktis
  • Kogub, edastab ja koondab noortele mõeldud infot
  • listid koostöö tegemiseks (huvijuhid, ANKid, noorsootöötajad, karjäärinõustajad jt.)
  • kutsekoolidega on vaja arendada infoalast koostööd
 • 14. KARJÄÄRINÕUSTAJA
  • koostöö üldhariduskoolidega, kutse- ja kõrgkoolidega;
  • ettevõtete, asutustega
  • Pärnumaa koolid kasutavad karjäärinõustajate teenust aktiivselt – kahjuks on see juhuslik
  • teenuse tellija peaks lähtuma olemasolevast kooli karjäärialasest tegevuskavast
  • vt. www.onk.ee
  • Karjääriteenuste kasutamine üldhariduskoolides Pärnumaa näitel. Rita Luhaoja, 2007
 • 15. KÜSIMUSED ROLLIDE KANDJATELE e. MEILE KÕIGILE
  • Kas PK noor on üldse valmis otsustama? Ootame liiga palju?
  • Kas üldhariduskooli tugisüsteem teeb karuteene?
  • ¼ ei lõpeta tugisüsteemideta! MV andmed
  • Kas peaksime muretsema nende pärast kes ei jätka peale PK? Kui kaua ei jätka?
  • Väljalangejad – kvalifitseerimata tööjõud?
  • Kas me ei peaks aktiivselt töötama ka nendega, kelle sõna noorte jaoks maksab?
  • Isiksuse süsteemse ja järjekindla arengu huvides on vajalik eelnimetatud rollide kandjate omavaheline süsteemne toimimine. Järelikult haridusvalikud on kogu ühiskonna teema.
 • 16. KUTSEKOOLI VÕIMALUSED
  • Erinevate võimaluste paljusus
  • - Koostöö üldhariduskoolidega (projektid jms.)
  • Pärnumaa põhihariduseta noortele jätkamise võimalus
  • Ametiõpe ilma keskhariduse omandamiseta
  • Tasuta täiskasvanuõpet – elukestev õpe
 • 17. ÜLDHARIDUSKOOLI VÕIMALUSED
  • - Karjäärialase tegevuskava väljatöötamine, rakendamine
  • - Karjäärikoordinaatorite võrgustiku aktiviseerimine
  • - Eelkutseõppe võimalused 3. kooliastmes eriti tasandus- ja kasvatusraskustega noorte klassides, suure väljalangevusega gümnaasiumides
 • 18. KARJÄÄRITEENUSTE OSUTAJATE VÕIMALUSED
  • Teenuste arendamine
  • projektid
  • tihedam töö koolides
  • tagasiside süsteemi väljatöötamine
  • vt. www.onk.ee
 • 19.
  • Püüdkem leida võimalusi, kuidas ühendada oma arukus, loovus ning kogemused seatud ja tähtsaks peetud eesmärkide poole liikumisel.
  • V. Peavy