Terje Jürivete
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Terje Jürivete

on

 • 1,807 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,807
Slideshare-icon Views on SlideShare
1,807
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Terje Jürivete Terje Jürivete Presentation Transcript

  • OSAPOOLTE ROLLIDEST HARIDUSVALIKUTE TEGEMISEL Terje Jürivete karjäärinõustaja Pärnu Õppenõustamiskeskus
  • OSAPOOLED
   • kooli juhtkond
   • õpetajad, klassijuhataja !
   • karjäärikoordinaator
   • karjääriinfo spetsialist
   • karjäärinõustaja
   • lapsevanem
  • Pärnumaa õpilaste hariduslikud valikud ja neid mõjutavad tegurid Signe Pärtel, 2005
  • Signe Pärtel, 2005
  • Signe Pärtel, 2005
  • Signe Pärtel, 2005
  • KOOLIJUHID
   • Koolijuhtide käes tingimuste loomise võimalus seatud eesmärkide täitmisel
   • inimeste kasvatamisel-õpetamisel s.h.
   • karjäärikoordinaatori tööle rakendamine
   • Valdavas enamuses üldhariduskoolides puudub tegevuskava, milles kirjeldatakse erinevate osapoole rolle (koostööd) karjäärikujundamist toetavate tegevuste sihipäraseks, järjepidevaks ja tulemuslikuks läbiviimiseks.
   • Tegevuskava olemasolu kinnitab 16% õppeasutustest.
   • Karjääriteenuste süsteemi arendamise lähteuuring 2005
  • Koolide enda hinnang endale
   • kriitiline
   • gümnaasiumilõpetajate ettevalmistust peetakse paremaks kui põhikoolilõpetajate
   • lõpetajad vajavad senisest põhjalikumat ettevalmistust
   • suurim puudujääk – teadmised tööturust
   • 80-90% üldhariduskoole pidas ebapiisavaks teadmisi tööturust
   • Karjääriteenuste süsteemi arendamise lähteuuring 2005
  • Kutsekoolid üldhariduskoolidest
   • 48% hindab pigem puudulikuks
   • viimase kolme aasta jooksul muutunud
   • 57% pigem teadlikumaks
   • Karjääriteenuste süsteemi arendamise lähteuuring 2005
  • ÕPETAJAD, KLASSIJUHATAJAD
   • Enamuses üldhariduskoolides toetatakse karjäärikujundamist kahel peamisel moel - klassijuhatajatundides või karjääriõppena
   • Suurimad on “käärid” tegelikkuse ja ideaali vahel karjääriteenuste osutamisel üldhariduskoolides
   • Karjääriteenuste süsteemi arendamise lähteuuring 2005
  • Pärnumaa üldhariduskoolides
   • Läbiv teema õppekavas, arenguvestlused, infopäevad, messide külastused, karjääripäevad, ettevõtetega koostöö jms.
   • Koostöö Pärnu Õppenõustamiskeskusega
   • Osalemine karjäärikoordinaatorite võrgustiku töös
  • KARJÄÄRIKOORDINAATOR
   • koolide enda töötajad sageli
   • Pärnumaal kuulub võrgustikku 18 koordinaatorit
   • (18s koolis 39st üldhariduskoolist linnas ja maakonnas)
   • üldhariduskooli tasandil karjääritöö on Pärnumaal õpilaste karjääriplaneerimise süsteemi arengu peamine pidur
   • vt. www.kutsekoda.ee
   • www.onk.ee
  • KARJÄÄRIINFO SPETSIALIST
   • töötab Pärnu Õppenõustamiskeskuse noorte infopunktis
   • Kogub, edastab ja koondab noortele mõeldud infot
   • listid koostöö tegemiseks (huvijuhid, ANKid, noorsootöötajad, karjäärinõustajad jt.)
   • kutsekoolidega on vaja arendada infoalast koostööd
  • KARJÄÄRINÕUSTAJA
   • koostöö üldhariduskoolidega, kutse- ja kõrgkoolidega;
   • ettevõtete, asutustega
   • Pärnumaa koolid kasutavad karjäärinõustajate teenust aktiivselt – kahjuks on see juhuslik
   • teenuse tellija peaks lähtuma olemasolevast kooli karjäärialasest tegevuskavast
   • vt. www.onk.ee
   • Karjääriteenuste kasutamine üldhariduskoolides Pärnumaa näitel. Rita Luhaoja, 2007
  • KÜSIMUSED ROLLIDE KANDJATELE e. MEILE KÕIGILE
   • Kas PK noor on üldse valmis otsustama? Ootame liiga palju?
   • Kas üldhariduskooli tugisüsteem teeb karuteene?
   • ¼ ei lõpeta tugisüsteemideta! MV andmed
   • Kas peaksime muretsema nende pärast kes ei jätka peale PK? Kui kaua ei jätka?
   • Väljalangejad – kvalifitseerimata tööjõud?
   • Kas me ei peaks aktiivselt töötama ka nendega, kelle sõna noorte jaoks maksab?
   • Isiksuse süsteemse ja järjekindla arengu huvides on vajalik eelnimetatud rollide kandjate omavaheline süsteemne toimimine. Järelikult haridusvalikud on kogu ühiskonna teema.
  • KUTSEKOOLI VÕIMALUSED
   • Erinevate võimaluste paljusus
   • - Koostöö üldhariduskoolidega (projektid jms.)
   • Pärnumaa põhihariduseta noortele jätkamise võimalus
   • Ametiõpe ilma keskhariduse omandamiseta
   • Tasuta täiskasvanuõpet – elukestev õpe
  • ÜLDHARIDUSKOOLI VÕIMALUSED
   • - Karjäärialase tegevuskava väljatöötamine, rakendamine
   • - Karjäärikoordinaatorite võrgustiku aktiviseerimine
   • - Eelkutseõppe võimalused 3. kooliastmes eriti tasandus- ja kasvatusraskustega noorte klassides, suure väljalangevusega gümnaasiumides
  • KARJÄÄRITEENUSTE OSUTAJATE VÕIMALUSED
   • Teenuste arendamine
   • projektid
   • tihedam töö koolides
   • tagasiside süsteemi väljatöötamine
   • vt. www.onk.ee
   • Püüdkem leida võimalusi, kuidas ühendada oma arukus, loovus ning kogemused seatud ja tähtsaks peetud eesmärkide poole liikumisel.
   • V. Peavy