Your SlideShare is downloading. ×
0
E-õpe Pärnumaa Kutsehariduskeskuses
E-õpe Pärnumaa Kutsehariduskeskuses
E-õpe Pärnumaa Kutsehariduskeskuses
E-õpe Pärnumaa Kutsehariduskeskuses
E-õpe Pärnumaa Kutsehariduskeskuses
E-õpe Pärnumaa Kutsehariduskeskuses
E-õpe Pärnumaa Kutsehariduskeskuses
E-õpe Pärnumaa Kutsehariduskeskuses
E-õpe Pärnumaa Kutsehariduskeskuses
E-õpe Pärnumaa Kutsehariduskeskuses
E-õpe Pärnumaa Kutsehariduskeskuses
E-õpe Pärnumaa Kutsehariduskeskuses
E-õpe Pärnumaa Kutsehariduskeskuses
E-õpe Pärnumaa Kutsehariduskeskuses
E-õpe Pärnumaa Kutsehariduskeskuses
E-õpe Pärnumaa Kutsehariduskeskuses
E-õpe Pärnumaa Kutsehariduskeskuses
E-õpe Pärnumaa Kutsehariduskeskuses
E-õpe Pärnumaa Kutsehariduskeskuses
E-õpe Pärnumaa Kutsehariduskeskuses
E-õpe Pärnumaa Kutsehariduskeskuses
E-õpe Pärnumaa Kutsehariduskeskuses
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

E-õpe Pärnumaa Kutsehariduskeskuses

1,299

Published on

Published in: Technology, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,299
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide
 • Transcript

  • 1. E-õppe võimalused Pärnumaa Kutsehariduskeskuses E-õpe kui pedagoogiline innovatsioon PÄRNU 20.märts 2008
  • 2. E-õppe - MIS SEE ON? <ul><li>E-õpe info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) kaasabil toimuv õppetegevus, mis leiab aset nii klassiruumis kui ka väljaspool klassiruumi või ametlikku õppetundi. E-õppe läbiviimiseks kasutatakse IKT vahendeid (arvuti, projektor jne), internetti, digitaalseid õppematerjale, kaugkoolituskeskkondi jms eesmärgiga tõsta õppe kvaliteeti ja efektiivsust tänu paremale juurdepääsule informatsioonile ja teenustele, paindlikumatele õppeviisidele, tõhusamale koostööle õppijate vahel ja uutele õpetamismeetoditele. </li></ul><ul><li>E-õpe ehk INNOVATSIOON ÕPPEPROTSESSIS </li></ul>
  • 3. E-VÕTI projekt <ul><ul><li>E-õppe prioriteedid: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>e-õppe sisu tootmine ja teenuste pakkumine; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>e-õppeks vajalike pädevuste saavutamine ja kogemuste omandamine; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>koostöövõrgustikud </li></ul></ul></ul>
  • 4. E -õppe sisu tootmine ja teenuste pakkumine <ul><li>E-õppematerjalid e õpiobjektid </li></ul><ul><ul><li>http://portaal.e-uni.ee/e-voti/alamprojektid/sisutootmine </li></ul></ul><ul><li>Teenuste pakkumine </li></ul><ul><ul><li>E-õppe keskkonnad </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>IVA </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Moodle </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>WebCT </li></ul></ul></ul>
  • 5. E -õppeks vajalike pädevuste saavutamine ja kogemuste omandamine <ul><li>Õpetajate/õppejõudude haridustehnoloogilised pädevused </li></ul><ul><ul><li>http://portaal.e-uni.ee/e-voti/alamprojektid/koolitus/HT_padevused.doc </li></ul></ul><ul><li>Õpetaja ePortfoolio </li></ul><ul><ul><li>OPAH http://eportfoolio.opetaja.ee </li></ul></ul>
  • 6. E-õppe koolitused ja tugi <ul><li>E- õppejõu koolitusprogramm </li></ul><ul><ul><li>http://e-uni.ee/index.php?main=204 </li></ul></ul><ul><li>Sisekoolitused </li></ul><ul><li>E-õppe tugiisikud </li></ul><ul><li>E-Tugi kooli kodulehel </li></ul><ul><ul><li>http://www.hariduskeskus.ee.n13.nss.ee/index.php?id=184 </li></ul></ul><ul><li>E-toe ajaveeb </li></ul><ul><ul><li>http://ekursus.blogspot.com </li></ul></ul>
  • 7. E-õppe võimalused <ul><li>E-õppe võimalused – õppimisvorm, mis on sõltumatu ruumist ja ajast </li></ul><ul><ul><li>Näide: õppimisvõimalus ajaveebis </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>http://ajaveebikursus.blogspot.com </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Näide: ajaveeb koostöös õppimiseks </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>http://meiekask.blogspot.com </li></ul></ul></ul><ul><li>Kombineeritud õpe – õppimisvorm, mis võimaldab kokkusaamisi ja e-toel õppimist. </li></ul><ul><ul><li>30 tundi auditoorset õpet ja 10 tundi e-õpet (iseseisev töö). </li></ul></ul>
  • 8. Võrgustikud <ul><li>http://portaal.e-uni.ee/e-voti/alamprojektid/vorgud </li></ul>
  • 9. Õpetuse erinevad mudelid kogemus teadmine ÕPETAJA on peamiselt õpiku , milles sisaldub nii omandatav kogemus kui ka teadmine, vahendaja ja õpilase ülesanne on see omandada ning kontrollimisel vastata.                                                                                
  • 10. Õpetuse erinevad mudelid kogemus teadmine Teine mudel on juba aktiivsem kui esimene, mis erineb esimesest õpilase aktiivsema rolli ja tagasiside poolest.                                                                                
  • 11. Õpetuse erinevad mudelid kogemus teadmine Kolmandas mudelis on toimunud suur muutus, koostöös nii õpilane kui õpetaja pöörduvad vahetult informatsiooniallikate poole ja loovad õpetuse. Õppimise ja õpetamise käigus saavad mõlemad osapooled uut kogemust ja teadmist.                                                                                
  • 12. Õpetaja “kubjas” tööle sundija, käsu andja Õpilased istuvad kindlal üksteise seljataga ridades kodutööd tehakse üksinda Tohutu printimine rühmatöö Õpetaja abistaja Elavad dokumendid Koostöös luuakse teadmisi
  • 13. Innovatsioon õppeprotsessis <ul><li>AKTIIVNE ÕPPIMINE </li></ul><ul><ul><li>Rühmatöö; </li></ul></ul><ul><ul><li>Juhtumi analüüs; </li></ul></ul><ul><ul><li>Uurimus; </li></ul></ul><ul><ul><li>Ise avastamine; </li></ul></ul><ul><ul><li>Projektitöö jne… </li></ul></ul><ul><li>PASSIIVNE ÕPPIMINE </li></ul><ul><ul><li>Loeng, </li></ul></ul><ul><ul><li>seletus,; </li></ul></ul><ul><ul><li>Juhendamine; </li></ul></ul><ul><ul><li>Iseseisev töö juhendi alusel jne… </li></ul></ul><ul><ul><li>Aktiivõppemeetodid http://www.hot.ee/arvutiainekava/oppetegevus.html </li></ul></ul><ul><ul><li>Aktiivõppe meetodite sidumine uute vahenditega ; </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ajaveebid õppeprotsessis (UUS MEEDIA kasutamine) </li></ul></ul></ul>
  • 14. Uued pedagoogilised lähenemised ja e-õpe <ul><li>Sotsiaalne õppimine ehk koostöös õppimine </li></ul><ul><ul><li>Web 2.0 vahendid toetavad koostöös õppimist </li></ul></ul><ul><li>Mõtestatud õppimine (Bloomi taksonoomia) </li></ul><ul><ul><li>IKT tugi mõtestatud õppimisel </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>http://www.hot.ee/taksonoomia </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>http://tooleht.pbwiki.com </li></ul></ul></ul>
  • 15. &nbsp;
  • 16. Web 2.0 võimalused <ul><li>Ajaveebid </li></ul><ul><ul><li>BLOGGER http://blogger.com </li></ul></ul><ul><li>Ühiskirjutamise vahendid </li></ul><ul><ul><li>ZOHO http://www.zoho.com </li></ul></ul><ul><ul><li>http://docs.google.com </li></ul></ul><ul><ul><li>http://writeboard.com </li></ul></ul><ul><li>Isiklik veebilaud </li></ul><ul><ul><li>NETVIBES http://netvibes.com </li></ul></ul><ul><li>Esitluste jagamine </li></ul><ul><ul><li>SLIDESHARE http://slideshare.net </li></ul></ul><ul><li>Sotsiaalsed järjehoidjad </li></ul><ul><ul><li>Del.icio.us http://del.icio.us </li></ul></ul>
  • 17. Juhendid <ul><li>NetVibes </li></ul><ul><ul><li>http://www. slideshare .net/ kpata / netvibes - juhend - algajale </li></ul></ul><ul><li>SlideShare </li></ul><ul><ul><li>http://www.slideshare.net/kpata/sotsiaalsed-repositooriumid </li></ul></ul><ul><li>Del.icio.us </li></ul><ul><ul><li>http://www. slideshare .net/ kpata / jarjehoidja - juhend </li></ul></ul><ul><li>pbWiki </li></ul><ul><ul><li>http://www.slideshare.net/kpata/pbwiki </li></ul></ul>
  • 18. Innovatsioon õppeprotsessis <ul><li>Hindamismudel (ingl k rubric ) on üks kasutatavatest hindamisvahenditest. Hindamismudelis on kirjas põhimõtted ja reeglid, mille põhjal saab otsustada töö tulemuslikkuse ja edukuse üle. Hindamismudelid annavad õpilastele, õpetajale, lapsevanematele ja kõikidele teistele parema ettekujutuse õppetöö eesmärkidest ja oodatavast tulemusest. </li></ul>
  • 19. Innovatsioon õppeprotsessis <ul><ul><li>Hindamismudelid ja nende kasutamine </li></ul></ul><ul><ul><li>Hindamismudel võimaldab täpset tagasisidet õpetajale ja efektiivsemat enesehindamist õpilasele. </li></ul></ul><ul><ul><li>HINDAMISMUDELEID on väga hea kasutada just aktiivõppe meetodite rakendamise juures. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>http://koolielu.edu.ee/hindamismudelid </li></ul></ul></ul>
  • 20. Näide hindamismudelist
  • 21. Praktiline osa arvutiklassis http://eoppeseminar.pbwiki.com
  • 22. Tänan kuulamast! Kena kevadet! Varje Tipp, haridustehnoloog

  ×