Varga Csaba  Mikor és hogyan lesz e-közigazgatás      Magyarországon?             (néhány kérdés a kor...
szerint a kormányzás és közigazgatás gyökeres modernizációjának hogyan kellene  kinéznie.8. Tegyük hát lejjebb ismét a m...
válik iparszer , gazdaságszer folyamattá, bár igaz még az ellenkez je is, az állami  tevékenység jelent s mértékben viss...
közigazgatást egyes számú prioritásként kezelné. Ha lenne például egy olyan oktatási    tárca, amely legalább három eg...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Mikor és Hogyan Lesz e-Közigazgatás Magyarországon - Varga Csaba

506 views

Published on

Mikor és Hogyan Lesz e-Közigazgatás Magyarországon - Varga Csaba

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
506
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Mikor és Hogyan Lesz e-Közigazgatás Magyarországon - Varga Csaba

 1. 1. Varga Csaba Mikor és hogyan lesz e-közigazgatás Magyarországon? (néhány kérdés a kormányzathoz)1. Nem akarok mást, mint logikusan gondolkodtatni.2. Nem Európával akarom kezdeni. Ha nem jönne az integráció, akkor még inkább azon kellene gondolkodni, hogy a magyar államot hogyan tegyük magas szinten m köd képessé.3. Nem a magyar állam tehet arról, hogy az információs társadalom korszakába léptünk, ám az már a magyar állam feladata s felel ssége, hogy az információs kori államot megtervezze és létrehozza.4. Nincs semmi baj: most sincs átfogó elképzelés, hiszen a politikai elit eddig nem dolgozta ki az állam modernizációjának stratégiáját1. Európából azonban kölcsönvehetünk egy víziót, amelyben az új állammodellt digitális államnak hívják. Azért ne legyen illúziónk: a digitális állam elképzelése Európának nem egy országában is csak félig végiggondolt modernizációs program. Európa sem tart még ott, s talán nem is tarthat, hogy az egységes Európára komplex államkoncepciója legyen.5. Ez a feladat egyébként egy tartalomipari rést mutat az európai stratégiai piacon.6. Tegyük lejjebb tehát a mércét. Egyel re ne digitális államról és e-demokráciáról gondolkodjunk, hanem egy sz kebb feladatmez r l: e-kormányzásról, az e- önkormányzásról, és e-közigazgatásról. A három folyamat és fogalom között is hallatlan nagy a kompetenciabeli és feladatköri eltérés. Az e-kormányzás els sorban a f hatalom, a központi kormány (a döntéshozó testület) és a kormányzati végrehajtó intézményrendszer (a miniszterelnöki hivatal, a minisztériumok, f hatóságok, stb.) közigazgatása. Ett l részben független az e-önkormányzás, amely a térségi (jelenleg a megyei közgy lések) és települési önkormányzatok (megyei jogú városoktól a községi önkormányzatokig) választott képvisel testületeit és hivatalait jelenti. A harmadik modernizációs terület az e-közigazgatás: mindenekel tt a közép és alsó szint közigazgatás, ide tartoznak a polgármesteri hivatalok és intézményhálózataik (a földhivataloktól a kórházakig). A három terület szétválasztása stratégiai szempontból sem végleges, és az a kérdés sincs napirenden, hogy az információs korban a különböz szinteken hogyan is nézzen ki a kormányzás és a közigazgatás.7. Ma a részben elfojtott politikai vita arról folyik, hogy legyen-e regionális önkormányzati szint, megszüntessék-e a megyei önkormányzatokat, és létrehozzák-e a kistérségi önkormányzatokat és közigazgatási hivatalokat. Miután belátható id n belül nem várható olyan parlamenti ciklus, ahol nagykoalició lesz, vagy valamelyik oldal kétharmados többségbe kerül, így rövidtávon átfogó stratégiái döntések sem várhatók. A részreformok labilis korszaka folytatódik. Ez talán nem olyan nagy baj, mert se a társadalomnak, se a politikai elitnek nincs egy vagy több kikristályosodott programja arra, hogy az információs társadalom korszakának új kihívásai és követelményei 1
 2. 2. szerint a kormányzás és közigazgatás gyökeres modernizációjának hogyan kellene kinéznie.8. Tegyük hát lejjebb ismét a mércét. Az Európai Unió lisszaboni paradigmaváltása nyomán Európában az évtized közepéig vagy legkés bb az évtized végéig végigviszik az e-kormányzás és az e-közigazgatás (e-adminisztráció) reformját. Emiatt a magyar politikai és kormányzási elit nem tehet úgy, mintha semmi dolga sem lenne, és minden maradhatna úgy, mint tíz, harminc vagy százötven éve. Egy 1997-ben írt tanulmányban részletesen elemeztük, hogy a magyar reformkor, avagy a Batthyányi- kormány óta a kormányzás szerkezetében, döntési mechanizmusában - szervezeti modell és szervezetfejlesztési értelemben - lényeges változás nem történt.9. Hazai akaratból most sem nagyon indulna el államreform. Miután azonban az eEurope programban az egyes számú prioritás az e-kormányzás, az e-közigazgatás, a kormány nem térhetett ki az el l, hogy elkészíttesse a hazai stratégiai víziót és operatív programot. Óvatosan még az is megfogalmazható, hogy nemcsak az európai programkényszer, hanem már részben a felismert kormányzati-önkormányzati érdek, és a szakért i csoportok tudatosulása is támogatta a politikai döntést. Ennek annyi el zménye van, hogy az elmúlt tíz évben a közigazgatási m helyekben kiérlel dött a szolgáltató kormányzás-önkormányzás gondolata, s a már megemésztett programgondolatot most érvényesíteni kívánják az e-közigazgatás stratégiai lobogója alatt. Ezért most tegyük zárójelbe azt a kérdést, hogy a szolgáltató közigazgatás elégségesen lefedi-e az e-közigazgatás stratégiai követelményeit.10. Az elmúlt hetekben a kormányzati szerkezet három pontján (a Miniszterelnöki Hivatalban, a Belügyminisztériumban és az Informatikai és Hírközlési Minisztériumban) elkészült egy-egy komplexebb, teljesebb változata a hazai e- közigazgatási stratégiáknak2. A tervezési nehézséget ugye az okozza, hogy az e- kormányzás-önkormányzás és az e-közigazgatás a jelenlegi kormányszerkezetben egyaránt jelent önkormányzási, közigazgatási, területfejlesztési, információs/kommunikációs és informatikai reformot. A három szakterület feladatainak és az ebb l fakadó akciótervének valamilyen stratégiai egyeztetésére csak a részstratégiák szintjén került sor. Sajnos még tovább kell mennünk: a magyar kormányzatban nem volt és nincs társadalommal foglalkozó minisztérium3, és ezért abban senki sem igazán kompetens, hogy a közigazgatás és a helyi társadalom közötti együttm ködéssel foglalkozzon. Holott semmilyen igazgatási rendszer e- közigazgatássá nem alakulhat át anélkül, hogy minden településen és térségben ne jöjjön létre az információs kori helyi társadalom, avagy az un. intelligens civiltársadalom és intézményrendszere.11. A felsorolt és fel nem sorolt okok miatt a három, egymást viszonylag kiegészít e- közigazgatási elképzelés jelent sen lesz kül nem kizárólag, de els dlegesen informatikai modernizációvá. Szerencsére a közigazgatási tartalomfejlesztés már szerepel a programokban. Nem tehetünk mást, minthogy most kényszerb l tesszük lejjebb a mércét.12. Aktuálisan nincs más lehet ségünk, mint a részleges e-közigazgatási stratégia komolyan vétele. Ennek egyes számú prioritása az, hogy az állampolgár elektronikusan intézhesse el ügyeit a kormányzás/önkormányzás szintjein, hivatalaiban és intézményeiben. Ez a jelenlegi csúcscél valóban fontos és helyes. Most tegyük zárójelbe azt a kérdést, hogy ez a részleges állam- és közigazgatási-reform f ként technológiai reformként valóban sikeresen végigvihet -e.13. Európában már nincs homályban az a gazdaságpolitikai felismerés, hogy az e- közigazgatás bevezetése egyúttal kiemelten javítja a gazdaságfejlesztés esélyeit, a versenyképességet. Most ne elemezzük azt sem, hogy nemcsak az állami m ködés 2
 3. 3. válik iparszer , gazdaságszer folyamattá, bár igaz még az ellenkez je is, az állami tevékenység jelent s mértékben visszahat a piac/posztpiac m ködésére és fejlesztésére.14. Komoly haladásnak számit, hogy az informatikai minisztérium jóvoltából újraindul a közháló fejlesztése, de ennek rizikótényez je nemcsak az, hogy a meglév hálózatok összekapcsolásával létrejöhet-e egy valóban gyors és szélessávú hálózat, hanem többek között az is, hogy a közháló egy-egy térségben vagy településen mikor és milyen min ségben jut el minden önkormányzati intézményhez. És akkor még hol vagyunk attól, hogy legalább minden második választópolgár rácsatlakozhasson a közhálóra? A közháló b vítése, fejlesztése, m ködtetése elképzelhetetlen az e- közigazgatás elterjedése nélkül. A külföldi tapasztalatok szerint a közháló finanszírozását ugyanakkor jelent sen megkönnyítené az e-gazdaság, az e- kereskedelem tömegessé válása, de ennek fejlesztésére mintha most nem lenne állami akarat.15. A magyar kormányzás szerepl i tudják, hogy mintegy öt-hét éven belül (lehet leg 2010-ig!) a magyar közigazgatást teljesen át kell alakítania e-közigazgatássá. Az id táv tehát nagyon rövid, még akkor is, ha a jelenlegi európai tagállamok nem járnak sok évvel el ttünk, viszont az nagy hátrány lenne, ha sok évvel el ttünk fejeznék be.16. A nemrég elfogadott információs társadalom kormányzati program egyértelm en rögzíti azt a felismerést, hogy az információs társadalom korszakában Magyarország el tt három alternatíva áll. Azt els egy negatív lehet ség, ami úgy foglalható össze, hogy Európa gyorsabban halad el re 2010 vagy 2015-ig is, mint mi, ezért a lemaradásunk, nem csökken, hanem n . A második mozgáspálya az, hogy Magyarország legalább olyan ütemben és mértékben fejl dik, mint Európa átlaga, ezért lemaradásunk ugyan nem csökken, de nem is n . Végül a harmadik alternatíva az, amikor Magyarország számos területen gyorsabban fejl dik, mint Európa átlaga, ezért reálissá válik, hogy a következ tíz-tizenöt évben lemaradásunkból keveset vagy sokat, de behozunk. Elvileg nyilván senki nem vitatja, hogy ez a harmadik alternatíva lenne az optimális megoldás. Ha ezt választanánk, az egyik gyorsító tényez az lehetne, ha Magyarország Európával azonos id ben és mértékben, vagy esetleg kicsit magasabb szinten fejezné be a kormányzás/közigazgatás átalakítását.17. Ehhez az kellene, hogy Magyarország a hét régióban, a 19 megyében és a f városban, valamint a 168 kistérségben és persze az összes településen öt éven belül fejezze be az e-közigazgatás bevezetését. Ehhez a kihíváshoz képest egyel re egyetlen igen szerény lépés látszik: a Nemzeti Fejlesztési Terv gazdasági versenyképességi operatív programja e-közigazgatási pályázatainak segítségével legfeljebb a kistérségek és települések egyötödében-egyhatodában indítható el az e-közigazgatás adaptálása 2007-ig. (Ebben a pályázati ablakban a tervek szerint olyan kevés pénz lesz, hogy ebb l három év alatt maximum huszonöt-harminc kistérség kaphat egyenként száz- százötven millió forintot. És akkor hol vannak még a városok?)18. Arra egyel re nem született komplex terv, s különösen nem pénzügyi program, hogy a megvalósulás folyamata a 2005-ös költségvetési évt l kezd d en hogyan és milyen forrásokból4 gyorsítható fel. Noha többszörösen lejjebb tettük a mércét, s elfogadtuk a minimális programot, de így sem látszik, hogy 2007-2010-ig, vagy akár 2012-ig Magyarországon hogyan fejezhet be az e-közigazgatás bevezetése. Ennek az informatikai és tartalomipari költségigénye – mai árakon számítva - minimálisan 300- 350 milliárd forint, ami öt évre elosztva is legalább évente hatvan-hetven milliárd forint. Ez az éves költségvetésekben egyébként nem lenne elérhetetlen cél, ha er s kormányzati stratégiai szándék lenne. Ha volna egyáltalán hosszú távú, komoly kormányzati program. Ha a miniszterelnök hivatal és a két érdekelt minisztérium az e- 3
 4. 4. közigazgatást egyes számú prioritásként kezelné. Ha lenne például egy olyan oktatási tárca, amely legalább három egyetemnek az állami- és az önkormányzati apparátus e- közigazgatási képzésének-átképzésének megszervezéséhez azonnal száz-száz millió forint támogatást nyújtana. Mindehhez lendületet adhat majd, hogy 2007 után (egy második NFT keretében) a megpályázható új európai források összege jelent sen n . 19. De mit teszünk 2007-ig? 20. A magyar parlamenti és önkormányzati képvisel k és a velük azonos érdek gazdasági vállalkozások képesek lesznek-e a döntések és a fejlesztések gyorsításának kikényszerítésére? 21. Az államreformban vagy csak az e-közigazgatásban Magyarország felzárkózása egyel re kevés reménnyel kecsegtet.Jegyzetek1 Talán Magyarországon is elindul az új – nemcsak jogközpontú - államelmélet kidolgozásátszorgalmazó disputa. Ennek jele például a Világosság egyik friss - 2003/7-8-as - számábankét publikáció. (Pokol Béla: A politika logikája Niklas Luhmann és Carl Schmittmegközelítésében; Tallár Ferenc: Sacrum és politicum...)2 Miniszterelnöki Hivatal Elektronikus Kormányzat Központ: e-Kormányzat stratégia ésprogramterv; IHM MITS: e-Önkormányzat Ágazati Informatikai részstratégia;Belügyminisztérium ágazati szint középtávú informatikai stratégiája (2003-2006).3 Ezt a feladatot nem oldhatják meg az esélyegyenl séggel és a civil szervezettel foglalkozóállamtitkárságok.4 Az e-Önkormányzat ágazati részstratégiában szerepel egy fontos ígéret: „2006. végéig akormányzat mintegy 15.000 millió forinttal támogatja az e-Önkormányzat megvalósítását.” 4

×